Sunteți pe pagina 1din 13

GUVERNUL ROMNIEI

Uniunea
European
Ministerul
Muncii, Familiei
i Egalitii de
anse
AMPOSDRU
FONDUL
SOCIAL
EUROPEAN
POS DRU
2007-2013
Instrumente
Structurale
2007 2013CERERE DE FINANARE

Fondul Social European
PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL
D DE EZ ZV VO OL LT TA AR RE EA A R RE ES SU UR RS SE EL LO OR R U UM MA AN NE E ( (P PO OS S D DR RU U) )
Anexa 1 Cererea de finanare


Masteranzi:
MIHAI P. Mihaela1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

ID de proiect
8867 V rugm s introducei codul ID al proiectului. (V
rugm s asigurai confidenialitatea acestui cod
pn la ncheierea contractului de finanare)

Titlul proiectului
(V rugm s copiai coninutul acestei rubrici n formularul electronic la
seciunea Titlul proiectului) (max. 500 caractere)

INTEGRAREA TINERILOR SOMERI PE PIATA MUNCII DIN ARGES


2. OBIECTIVE, ACTIVITI I REZULTATE
2.1. OBIECTIVUL PROIECTULUI
V rugm s specificai i s detaliai obiectivul general i obiectivele
specifice ale proiectului. De asemenea, v rugm s explicai contribuia
proiectului la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare i
domeniului major de intervenie, precum i la realizarea obiectivului general al
PO
1
. (v rugm s corelai coninutul acestei rubrici cu informaiile menionate
n formularul electronic la seciunea Obiectivul proiectului) (max 5.000
caractere)
Obiectivul general al proiectului este cresterea potentialului de integrare pe
piata muncii a tinerilor someri din ARGES, inclusiv a celor de lunga durata,
prin masuri active de incluziune pe piata muncii si imbunatatire a
competentelor acestora.
Obiectivul general se incadreaza in obiectivele si masurile Programului
pentru ca urmareste cresterea ratei de ocupare, facilitarea integrarii pe piaa
muncii a tinerilor someri prin diversificarea oportunitatilor si prin
promovarea unor programe integrate i inovative. Obiectivele operationale
vizeaza: -imbunatatirea sanselor de integrare pe piata muncii, corespunzator

1
Obiectivul general al POS DRU l constituie dezvoltarea capitalului uman i creterea competitivitii, prin
corelarea educaiei i nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii i asigurarea de oportuniti sporite pentru
participarea viitoare pe o pia a muncii modern, flexibil i inclusiv a 1.650.000 de persoane.
aspiratiilor profesionale pentru 300 someri tineri din judetul Arges, prin
activitati de informare, consiliere profesionala si mediere, pe o perioada de
24 luni; - cresterea gradului de adaptabilitate si competivitate a tinerilor
someri, prin insusirea de cunostinte de operare calculator, asistent manager,
limba engleza si cunostinte de protectia mediului
Proiectul raspunde obiectivelor operationale aferente axei prioritare, care
vizeaza atragerea si mentinerea pe piata fortei de munca a cat mai multe
persoane si facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri,
focalizandu-se pe trei mari componente: informarea, consilierea si medierea
pe piata muncii, imbunatatirea setului de competente al somerilor tineri si
promovarea bunelor practici in domeniul integrarii pe piata muncii a tinerilor
someri.
2.2. CONTEXTUL PROIECTULUI

- V rugm s explicai relevana proiectului fa de politicile i strategiile
europene i naionale (pentru completarea acestei seciuni v rugm s
consultai Capitolul 2 Cadrul strategic din Ghidul Solicitantului);
- V rugm s descriei grupul/grupurile int pe care intenionai s le
includei n activitile proiectului propus, necesitile specifice ale
grupului int i metoda prin care au fost identificate aceste necesiti
specifice, precum i modalitatea previzionat de
identificare/implicare/recrutare a persoanelor din grupul int n proiect.
(v rugm s avei n vedere nevoile specifice ale grupului int
menionate n POS DRU). (max 5.000 caractere)

Prezentul proiect este in directa concordana cu prevederile i directivele
Strategiei de la Lisabona, Strategiei Europene de Ocupare, Programului
Naional de Reforme, deoarece vizeaza direct creterea dezvoltarii
economice i sociale precum i a ratei de ocupare recomandate de acestea.
Obiectivul general al prezentului proiect se incadreaza in obiectivele
Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, Axa prioritara 5 Promovarea masurilor active de ocupare si in
masurile prioritare ale acestuia prin faptul ca urmarete cresterea ratei de
ocupare, facilitarea integrarii pe piaa muncii a tinerilor omeri prin
diversificarea oportunitatilor de integrare a acestora pe piaa forei de munca
din judeul Arges si prin promovarea unor programe integrate i inovative in
vederea facilitarii accesului la consiliere privind cariera, asistena la
angajare, educaie i formare profesionala de-a lungul intregii viei.
Dezvoltare i implementare de masuri active de ocupare, in vederea obinerii
unei structuri inovative, eficiente i integrative, care sa poata fi multiplicata
ulterior i in alte judee/regiuni; - Evaluarea nevoilor, abilitailor, a
motivaiilor i a intereselor profesionale ale tinerilor omeri; - Informare,
training, consiliere profesionala i mediere pe piata muncii pentru someri
tineri; - Organizare de noi cursuri de specializare pe abilitati si competente
cheie.
2.3. JUSTIFICAREA NECESITII IMPLEMENTRII PROIECTULUI
V rugm s explicai i s detaliai necesitatea proiectului i relevana
acestuia fa de nevoile specifice ale grupului/ grupurilor int: v rugm s
explicai care este justificarea proiectului, de ce este necesar, precum i
modalitatea n care activitile i obiectivele proiectului contribuie la
soluionarea necesitilor specifice ale grupului int.
De asemenea, v rugm s descriei valoarea adugat a proiectului: v
rugm s indicai i s descriei valoarea adugat a proiectului, ce aduce n
plus fa de situaia deja existent. Pentru completarea acestei seciuni v
rugm s consultai Capitolul 11 Valoarea adugat a proiectului din Ghidul
Solicitantului. (max. 5.000 caractere)

Proiectul contribuie la dezvoltarea capitalului uman prin corelarea educaiei
i invaarii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii din judetul Arges. Anumite
grupuri, printre care si tinerii, sunt expuse riscului de a fi excluse de pe piata
fortei de munca, avand in vedere ca exista calificari a caror solicitare a fost
puternic afectata, in special datorita restructurarilor din economia judetului.
De asemenea tinerii sunt dezavantajati in prezent atat prin desfiintarea
scolilor de arte si meserii, la nivel liceal, cat si prin lipsa corelarii dintre
cerintele pietei si specializarile disponibile in cadrul unitatilor de invatamant
superior. Pe termen lung, fara existenta unor masuri active de sprijinire a
integrarii tinerilor pe piata muncii, exista riscul unei cresteri bruste a
numarului persoanelor care beneficiaza de asistena permanenta din partea
statului roman, fapt care ar impovara bugetul de stat si ar determina o
cretere a nivelului de saracie.
Prezentul proiect vine in intampinarea problematicii prezentate mai sus,
abordand multiplan procesul de insertie pe piata muncii a tinerilor someri
prin: asigurarea unei mai mari disponibilitati a fortei de munca calificate
pentru a preveni aparitia unor noi blocaje pe piata regionala a muncii;
cresterea ocuparii in randul tinerilor someri, lipsiti de experienta, abilitati i
competene de baza; - Materializarea unui inceput bun de cariera prin
oferirea pentru tinerii someri de instruire suplimentara, de asistena la
angajare i locuri de munca potrivite si deci oportunitai variate de angajare;
Furnizarea de servicii de orientare si consiliere profesionala dintr-o faza cat
mai timpurie, atunci cand eficiena acestor servicii se situeaza la cel mai
ridicat nivel.
Prin abordarea acestor probleme se urmareste satisfacerea nevoilor de
adaptare a fortei de munca tinere la cerintele in continua schimbare din piata
muncii. Serviciile furnizate prin proiect vor determina o tendinta de evolutie
catre o ocupare flexibila si de calitate pentru tanara generaie. Diversificarea
masurilor active va asigura o remodelare a atitudinii membrilor grupurilor
tinta cu privire la propria viata si o utilizare superioara si eficienta a resursei
pe care acestia o reprezinta pentru economie si societate. Furnizarea
serviciilor de evaluare si consiliere psihologica, a unor cursuri care dezvolta
competente de baza, vor conduce la cresterea competivitatii tinerilor someri
pe piata muncii si implicit a sanselor acestora de angajare.
Toate activitatile din cadrul proiectului vor fi adaptate specificului grupului
tinta, utilizandu-se tehnologii moderne (video, audio), relationarea online
(prin intermediul web-site-ului interactiv),etc, pentru a crea un mediu atractiv
si motivant de participare a tinerilor someri la acestea, in vederea
maximizarii rezultatelor proiectului. De asemenea toate demersurile
intreprinse in cadrul activitatilor de informare, consiliere psiholoogica si
mediere pe piata muncii vor fi puternic individualizate, astfel incat sa
raspunda atat nevoilor immediate, cat si celor pe termen mediu si lung ale
beneficiarilor proiectului. Prin alegerea tinerilor omeri ca i grup tina
proiectul contribuie i la ocuparea persoanelor dezavantajate aflate in
cautarea unui loc de munca stabil, i implicit, la dezvoltarea socio-economica
a zonei.

2.4. ACTIVITILE PROIECTULUI
V rugm s prezentai sintetic activitile i sub-activitile proiectului. V
rugm s corelai activitile proiectului cu datele completate la subseciunea
2.6. Resursele alocate pentru implementarea proiectului i cu subseciunea
2.5. Graficul activitilor proiectului. Activitile proiectului trebuie s includ
i msuri specifice pentru respectarea cerinelor privind informarea i
publicitatea (consultai Capitolul 13 Informare i publicitate din prezentul
Ghid). V rugm s precizai activitile proiectului care urmeaz a fi
subcontractate, precum i s precizai achiziiile ce urmeaz a fi realizate n
cadrul proiectului. n cazul n care previzionai realizarea unor achiziii de
echipamente, bunuri etc., trebuie s includei o activitate distinct Achiziii.
(max 5.000 caractere)
1.Pregatirea pentru implementare proiectului:
2.Achizitionarea de servicii si produse necesare desfasurarii activitatilor
proiectului (lunile 1-24): Achizitia echipamentelor, serviciilor si a celorlalte
materialelor necesare: consumabile de birou; echipament IT i software.
3. Promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului.
4. Activitati de identificare a tinerilor someri:
4.1. Realizarea unei baze de date cu tinerii someri inregistrati si completarea
acesteia (lunile 3-6): Scopul este de a identifica, selecta si contacta
beneficiarii, care apartin grupul tinta, informarea lor despre obiectivele,
scopul si activitatile ce se vor derula pe durata proiectului. Identificare a
persoanelor din grupul tinta prin: selectarea din bazele de date ale AJOFM
Arges, promovarea proiectului, pagina web si seminariile de lansare ale
proiectului.
4.2. Realizarea si aplicarea unui chestionar de identificare a nevoilor tinerilor
someri (lunile 4-7): Va fi elaborat si aplicat un chestionar de evaluare a
nevoilor tinerilor someri si va fi elaborat un raport cu privire la rezultatele
studiului
5. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala individuala si
in grup, serviciilor de mediere si organizarea bursei locurilor de munca:
6. Furnizarea programelor de formare profesionala care asigura cresterea si
diversificarea competentelor profesionale: Pentru participantii la cursurile de
formare profesionala si dezvoltare de competente se vor acorda subventii
(premii) pe criterii de competenta urmare a evaluarii inainte de examinare si
functie de gradul de participare.
7. Monitorizarea si evaluarea proiectului.
V rugm s completai tabelul de mai jos cu activitile previzionate a se
realiza n vederea implementrii proiectului, precum i durata acestora,
corelate cu metodologia de implementare a proiectului. Completarea graficului
de implementare a proiectului trebuie s nceap de la semestrul I, luna 1
acestea reprezint primul semestru i prima lun de implementare a
proiectului. Activitile incluse n grafic trebuie s fie identice cu activitile
descrise n subseciunea anterioar.Activitatea (*) Organizaia care
implementeaz proiectul (*)
Anul 1
1 1.Formarea echipelor de lucru si formularea atributiilor Solicitantului Partener naional
1 Partener naional 2
2 2.Achizitionarea de servicii si produse necesare desfasurarii
activitatilor proiectului (lunile 1-24)
Solicitantului
3 3. Conferinte de presa, comunicate de presa (luna 3) Solicitantului Partener naional
1 Partener naional 2
4 4. Realizarea unei baze de date cu tinerii someri inregistrati si
completarea acesteia (lunile 3-6)
Solicitantului
5 4.2. Realizarea si aplicarea unui chestionar de identificare a nevoilor
tinerilor someri (lunile 4-7):
Solicitantului Partener naional
1 Partener naional 2
6 5. Consiliere psihologica in vederea stabilirii profilului vocational,
cresterii increderii in sine, a stimei si a cunoasterii de sine (lunile 6-
12):
Solicitantului Partener naional
1
7 6. Obtinerea acreditarii pentru cursurile TIC (lunile 1-6) Solicitantului
8 7. Monitorizarea proiectului (lunile 1-12) Solicitantului Partener naional
1 Partener naional 22.5. RESURSELE ALOCATE PENTRU IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI
V rugm s specificai locaia/locaiile existente pentru desfurarea
activitilor prevzute n proiect, dotrile i echipamentele existente, inclusiv
informatice, sau locaia, dotrile i echipamentele care urmeaz a fi nchiriate
sau achiziionate pentru implementarea proiectului propus. V rugm s
prezentai lista achiziiilor previzionate a fi realizate n cadrul proiectului. (max
3.000 caractere)
Solicitantul asigur prin locaia de care dispune implementarea urmtoarelor
activiti: managementul proiectului, identificarea i recrutarea grupului
int, crearea info-chiocului,evaluare, monitorizare, audit, promovarea i
diseminarea rezultatelor proiectului. Dotrile i echipamentele existente
constau n: calculatoare, birouri, scaune, spaiu de funcionare a info-
chiocului, baza de date pentru furnizarea grupului int, telefon. Partenerii
proiectului ,deasemenea,asigura locaia sa, format din sli de curs, dotate cu
birouri, scaune, flipchart, table, pentru desfurarea activitiilor de pregtire
profesional.
Vor fi achiziionate urmtoarele echipamente pentru desfurarea n condiii
optime a activitii.
-2 calculatoare si 15 notebook-uri cu softurile necesare, 3 videoproiectoare, 2
sisteme de sunet, 1 multifunctionala, 2 aparate foto, 2 flipchart, 3 dulpuri, 6
scaune, necesare crerii cabinetului de consiliere , mediere si informare.
2.6. REZULTATE ANTICIPATE
V rugm s descriei rezultatele anticipate, corelate cu activitile menionate
n seciunea 2.4 Activitile proiectului din acest formular i cu indicatorii de
realizare imediat (output) i de rezultat precizai n seciunea 4 Indicatori
din formularul electronic. n acest sens, v rugm s specificai indicatori de
realizare imediat (output) pentru fiecare rezultat anticipat al proiectului. (max
5.000 caractere)
Rezultatele anticipate ca urmare a realizarii proiectului sunt:
1. vor fi elaborate 1 proces verbal de constituire a echipei de proiect, 1 proces
verbale privind stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei de proiect, 15
fise de post cu atributii specifice proiectului;
2. vor fi achizitionate 4 dulapuri, 2 birouri, 2 scaune birou, 4 scaune, 2
calculatoare, 15 notebook-uri, 3 videoproiectoare, 2 sisteme de sunet, 1
multifunctional laser, 2 aparate foto, 2 flip-chart, 17 licente Windows, 17
licente Office, 1 site web, 1 automobil, consumabile birou necesare
implementarii;
3. vor fi realizate si distribuite 10 comunicate de presa in perioada de
implementare a proiectului;
4. va fi realizata o baza de date cu cel putin 300 de tineri someri inregistrati
in cadrul AJOFM Arges
4.1. va fi elaborat un chestionar de evaluare a nevoilor tinerilor someri; vor fi
aplicate cel putin 300 de chestionare tinerilor someri; va fi realizat 1 raport
de prezentare a rezultatelor studiului;
4.2. cel putin 300 de tineri someri vor fi inregistrati ca si grup tinta
5. cel putin 150 de tineri someri vor fi consiliati de un psiholog; vor fi
elaborate cel putin 150 de profile vocationale;
6. vor fi acordate 50 de subventii (premii) pentru participantii la cursurile de
formare profesionala si dezvoltare de competente, in functie de criteriile
prestabilite;
7. vor fi realizate cel putin 24 de procese verbale de monitorizare a
activitatilor proiectului
2.7. MANAGEMENTUL PROIECTULUI I METODOLOGIA DE
IMPLEMENTARE
V rugm s indicai i s descriei echipa de management i experii (pe
termen lung i pe termen scurt) responsabili pentru realizarea unei activiti
sau unor activiti n cadrul proiectului (v rugm s avei n vedere activitile
menionate la seciunea 2.4 Activitile proiectului). n acest sens v rugm
s specificai numrul persoanelor avute n vedere pentru implementarea
proiectului, atribuiile i rolul fiecrui membru din echipa de implementare a
proiectului, calificrile i experiena profesional relevant necesar pentru
rolul propus fr a fi menionate datele personale de identificare ale
acestora. De asemenea v rugm s descriei metodologia de implementare
a proiectului (modul n care vei implementa activitile propuse pentru
realizarea obiectivelor, precum i modul n care vor fi organizate resursele
disponibile n vederea obinerii rezultatelor asumate). Pentru completarea
acestei seciuni v rugm s consultai Capitolul 6 Cum se completeaz
cererea de finanare din Ghidul Solicitantului. (max 10.000 caractere)
Responsabilitatile pentru managementul si implementarea proiectului ii
revin in totalitate Solicitantului. Metodologia de implementare se va axa pe
managementul calitatii serviciilor, duratei si costurilor efective. Pentru
asigurarea unui management eficient al proiectului, responsabilitatile
membrilor echipei vor fi urmatoarele:
1 Manager proiect -1 persoana; calificari necesare: studii superioare;
experienta necesara: minim 5 ani in functii de conducere, formare pe
management de proiecte; atributii: coordonarea managementului proiectului,
monitorizare si evaluare, asigura derularea proiectului in conditiile
contractuale stabilite, estimarea si alocarea resurselor, controlarea executarii
proiectului.
2. Asistent manager - 1 persoana; calificari necesare: studii superioare;
experienta necesara: minim 1 an in echipa de management de proiect;
atributii: sprijinirea activitatilor managerului de proiect, pregatirea
rapoartelor lunare si trimestriale ale proiectului, alte rapoarte si evaluari ale
proiectului.
3. Responsabil financiar - 1 persoana; calificari necesare: absolvent de
invatamant superior economic; experienta necesara: minim 3 an in domeniul
financiar-contabil; atributii: coordonarea activitatilor financiar-contabile,
relationarea cu banca, trezoreria, intocmirea raportarilor financiare.
4. Responsabil resurse umane - 1 persoana; experienta necesara in domeniul
relatii de munca si cunostinte in legislatia muncii.
5. Consilier juridic: Serviciile juridice vor fi subcontractate.
6. Coordonator activitati - 1 persoana; calificari necesare: studii superioare
stiinte sociale/stiinte administrative; experienta necesara: minim 1 an in
functii administrative/coordonare; atributii: planificarea detaliata a
activitatilor proiectului, coordonarea implementarii activitatilor proiectului,
monitorizarea si evaluarea formativa a activitatilor proiectului.
7. Expert relatii publice - 1 persoana; calificari necesare: studii superioare;
atributii: realizarea comunicatelor de presa si a articolelor pentru web-site-ul
proiectului; organizeaza conferinte de presa si seminariile de lansare si
incheiere a proiectului, organizeaza si participa la activitatile de promovare a
proiectului.
8. Lectori cursuri de formare - 4 persoane; calificari necesare: studii
superioare, pregatire de specialitate in domeniul specific; experienta
necesara: minim 3 ani in domeniul specific; atributii: sustinerea cursurilor
specifice, elaborarea suportulor de curs, elaborarea studiilor de caz si a
aplicatiilor practice, intocmirea testelor de evaluare, evaluarea cursantilor,
acordarea diplomelor de absolvire.
9. Psiholog - 1 persoana; calificari necesare: studii superioare in domeniul
psihologie; experienta necesara: minim 1 an; atributii: inregistrarea
beneficiarilor in cadrul activitatilor de consiliere psihologica, derularea
sedintelor de consiliere a tinerilor someri, aplicarea bateriei de teste si
interpretarea acesteia, elaborarea profilelor vocationale.
10. Consilier de ocupare 2 persoane; calificari necesare: studii superioare
asistenta sociala, stiintele comunicarii sau stiinte administrative; experienta
necesara: minim 1 an; atributii: inregistrarea beneficiarilor in cadrul
activitatilor de mediere, intocmirea planului individualizat de mediere,
actiuni concrete de mediere intre beneficiari si angajatori sau/si furnizori de
formare profesionala. Implementarea proiectul se va face conform
principiilor managementului prin proiect. Acesta este un sistem de
management cu o durata de actiune limitata (1 an), in relatie directa cu durata
proiectului, conceput in vederea solutionarii unor probleme complexe, dar
definite precis, cu un puternic caracter inovational, care implica aportul unei
echipe de specialisti din diverse domenii (sociologi, psihologi, consilieri,
juristi, contabili), din subdiviziuni organizatorice diferite, integrati pe
parcursul derularii proiectului intr-o retea organizatorica autonoma. Avand in
vedere interesul solicitantului in implementarea cu succes a activitatilor
proiectului si in atingerea obiectivelor stabilite se vor utiliza in mod curent
toate principiile enumerate mai sus. Cea de-a doua metoda utilizata in
implementarea proiectului este managementul prin obiective conform careia
eficacitatea unei firme depinde de intrepatrunderea obiectivelor sale cu
obiectivele subsistemelor. Caracteristicile esentiale ale managementului prin
proiect si a celui prin obiective ce vor fi utilizate in cadrul proiectul sunt: -
instituirea unui sistem de obiective pentru parteneri care sa se regaseasca sub
forma de obiective specifice si obiective individuale pana la nivelul
executantilor; - impartirea bugetului pe fiecare partener in parte si pe fiecare
linie de buget ce cuprinde cheltuieli eligibile; - instituirea unui sistem clar de
control si analiza a rezultatelor obtinute in vederea compararii acestora cu
obiectivele stabilite, prin intermediul indicatorilor de performanta; -
realizarea de activitati care sa conduca la imbunatatirea mentalitatii si a
conceptiilor privitoare la munca, calitate si responsabilitate asupra propriei
activitati si a atitudinii personalului firmei fata de obiectivele stabilite. Atat
atingerea obiectivelor cat si eficienta proiectului raportata la calitate-pret
depind de modul de aplicare a acestor elemente. Mai mult, prin aplicarea
metodologiei de mai sus in cadrul acestui proiect va fi realizata o dezvoltare
institutionala si un exemplu de colaborare sinergica intre solicitant si
partener. Metodele alese sunt n conformitate cu metodologia modern
utilizat n cadrul unor proiecte similare implementate de partenerii
proiectului. Metodele alese (intalniri ale echipei de proiect) asigura totodata
diseminarea informatiilor in mod eficient. Astfel : munca in echipa are
importanta majora, deoarece ea va conduce spre atingerea obiectivelor
proiectului. Datorita muncii in echipa se vor cimenta relatiile umane, se va
putea face schimbari de experienta intre institutii si experti, se va initia a
structura comuna de implementare a proiectului; planificarea are ca scop
stabilirea de ctre echipa de management a proiectului a obiectivelor
intermediare i pentru fiecare obiectiv intermediar, stabilirea pailor concrei
de aplicare, a termenelor intermediare si a persoanelor responsabile cu
derularea actiunilor.
ACTIVITATEA 1: PREGATIREA Se va stabili modul de implementare a
proiectului cu procedurile de lucru : formarea echipelor de lucru,realizarea
fiselor de post . Va fi elaborat planul detaliat al fiecarei activitati/sub-
activitati, planificare ce va contine: scop, obiective, rezultate asteptate, grafic
Gantt, atributii specifice persoanelor implicate in activitate, structura
dosarului de justificative.
ACTIVITATEA 2: ACHIZITII - Se va aplica conform legislatiei in vigoare
privind procedurile de achizitie publica si instructiunile Autoritatii de
Management.
ACTIVITATEA 3: PROMOVAREA SI DISEMINAREA - Promovarea
activitatilor proiectului se va realiza prin diseminarea si distribuirea afiselor,
pliantelor si ghidurilor .
ACTIVITATEA 4: IDENTIFICARE - Activitatea de identificare a
persoanelor din grupul tinta se va face prin: selectarea din bazele de date ale
AJOFM Arges (in urma semnarii unui acord de colaborare cu cele doua
institutii),
ACTIVITATEA 5: INFORMARE, CONSILIERE SI MEDIERE -
Activitatea include servicii complexe de sprijinire a tinerilor someri in
procesul de integrare pe piata muncii.
ACTIVITATEA 6: PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA
Activitatea presupune in prima etapa dobandirea de catre Solicitant a
acreditarilor CNFPA in domeniile: TIC, asistent manager, protectia mediului
si limba engleza.
ACTIVITATEA 7: MONITORIZARE SI EVALUARE Pentru a putea
monitoriza evolutia si rezultatele proiectului prin indeplinirea obiectivelor si
implementarea activitatilor, managerul de proiect va creea o matrice
cuprinzand indicatorii corespunzatori rezutatelor fiecarei activitati in parte si
fiecaruia dintre obiectivele specifice. Evaluari periodice si o evaluare finala
de proiect vor fi realizate de managerul de proiect, inconcordanta cu
procedurile de raportare.

2.8. PROIECT GENERATOR DE VENIT
Proiectul pentru care solicitai finanare nerambursabil este generator de
venit? Pentru completarea acestei seciuni v rugm s consultai Capitolul 6
Cum se completeaz cererea de finanare din Ghidul Solicitantului.
DA
x NU

2.9. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
-proiectul include operaiuni i activiti pentru a asigura continuarea,
valorizarea, abordarea integrat a rezultatelor dup finalizarea
proiectului
-rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial,
regional, local, instituional)
-structurile proiectului vor funciona dup finalizarea proiectului din
punct de vedere instituional i financiar
V rugm s descriei modalitatea prin care este asigurat sustenabilitatea
proiectului. Pentru completarea acestei seciuni v rugm s consultai
Capitolul 12 Sustenabilitatea proiectului din Ghidul Solicitantului. (max 4.000
caractere)
Sustenbilitatea proiectului va fi asigurata dupa finalizarea finantarii
nerambursabile prin: Furnizarea serviciilor de consiliere si mediere pe piata
muncii, existenta logistici necesare desfasurarii activitatilor viitoare fiind
asigurata prin achizitionarea acesteia in cadrul proiectului.
Solicitantul va continua sa furnizeze materiale informative, cu privire la
domeniile specificate si dupa finalizarea finantarii nerambursabile; si va
desfasura in continuare cursuri contra-cost si isi propune cel putin un curs
/an, functie de cerintele pietei. Prin servicii de consultanta vor fi atrase noi
surse de finantare; Prin intermediul unor seminarii deschise la care vor fi
invitati reprezentanti ai autoritatilor locale, media, societatilor comerciale,
ONG-uri, modelul initiat de solicitant va fi diseminat, constituindu-se astfel
premisele pentru imprumutarea modelului si in cadrul altor regiuni;
Proiectul, prin serviciile oferite, asigura completarea unui gol de pe piata
locala si estimam ca va fi un model usor adaptabil si la alte grupuri tinta;
Originalitatea proiectului consta in abordarea complexa si multiplan a
actiunilor de integrare pe piata muncii a tinerilor someri, oferind servicii
diversificate, complete si individualizate grupului tinta, informatiile din
manualul de bune practici putand fi replicate in contexte variate. Activitatile
proiectului pun baza unei metodologii complexe de integrare pe piata muncii
care poate fi transferata si altor categorii de beneficiari: someri peste 45 de
ani, persoane neocupate, etc. Manualul de bune practici elaborat in cadrul
proiectului va contine aspecte metodologice practice care vor putea fi
multiplicate, atat de organizatia solicitanta, cat si de alte organizatii
neguvernamentale sau institutii de stat care au ca obiect de activitate
integrarea pe piata muncii a somerilor, tineri in mod special, dar nu numai.
Organizatia solicitanta, impreuna cu partenerii, vor continua demersurile de
atragere a fondurilor nerambursabile in vederea continuarii activitatilor de
integrare pe piata muncii a tinerilor someri, atat prin atragerea de fonduri din
alte linii de finantare disponibile, cat si incheierea de parteneriate la nivel
local, judetean si regional cu alte organizatii si institutii care au ca domeniu
de activitate integrarea pe piata muncii.