Sunteți pe pagina 1din 2

C E R E R E D E A N G A JA R E

Subsemnatul (a) _________________________________________________cu domiciliul n


___________________________ str. _______________________________, nr. ______, bl. ______,
sc. __, et. __, ap. ___, sect. / jude _________________________ legitimat () cu C.I. / B.I. / A.I.,
seria ___, numrul __________, eliberat de ____________________, la data de ______________,
nscut () la data de _______________, n ____________________________________, fiica ( fiul ) lui
______________________________________ C.N.P. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Prin prezenta v rog s-mi aprobai angajarea n cadrul societii, pe un post corespunztor
pregtirii mele. Menionez c sunt absolvent () a _________________________________________
_________________________ de _____ clase i sunt calificat () n meseria de ________________
__________________________________________________________________________________
Subsemnatul (a) _______________________________________ declar pe proprie rspundere c la
data de _________________:
q nu am carnet de munc ntocmit de o alt unitate;
q am carnet de munc seria _____ nr. _____________;
q nu sunt beneficiar al unei pensii de asigurri sociale, alocaie de sprijin, ajutor omaj;
q sunt beneficiar al_______________________________________________________________;
q nu am alt contract de munc ncheiat cu o alt societate;
q am contract de munc ncheiat la _________________________________________________,
pe durat nedeterminat / determinat,cu o norm ntreag / o fraciune de norm de__ore / zi;
q nu sunt beneficiar al altor venituri supuse impozitrii;
q sunt beneficiar al altor venituri din : _______________________________________________
_________________________________________________________________________________.
n vederea ntocmirii procedurii de angajare depun la societate documentele solicitate i
prezentate pe verso.
SOLICITANT
DATA
(Numele i prenumele , semntura)

S.C. ___________________________________________________cu sediul n ___________________


str. ___________________________________, nr. ___, bl.____ , sc. ___, et. ___, ap. ____, sect. ________,
nregistrat la Reg.Com. sub nr. J ___/_______/____________, C.U.I. ___ _______________avnd ca obiect
principal de activitate CAEN ________ ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
reprezentat de _________________________________________ n calitate de ______________________,
aprob angajarea dl./d-nei __________________________________________________________________,
n funcia / meseria de _____________________________________ncepnd cu data de _______________,
cu o perioad de prob de ____________, pe o durat nedeterminat / determinat, cu o norm ntreag /
o fraciune de norm ( de ____ ore/zi ) i salariu de ncadrare de ___________________________________.

DIRECTOR

DOCUMENTE NECESARE ANGAJRII DUMNEAVOASTR


DENUMIRE DOCUMENT
ADUS / DATA
OBSERVAII
Cerere tip de angajare
Fi personal tip / Curriculum vitae
Fia postului
Fia de aptitudini Medicina Muncii
Adeverin medical ( NUMAI de LA MEDIC
DE MEDICINA MUNCII )
Cazier judiciar (ofer, gestionar, vnztor,
contabil, agent / lucrtor comercial )
2 fotografii recente ( tip buletin)
Copie act identitate
Copie certificat natere
Copie certificat cstorie / Hotrre de divor
Copie livret militar
Copie act studii (foaie matricol / adeverin)
Copie diplom/adeverin meserie,calificari
Copie carnet de conducere
Acte doveditoare ptr. alte venituri
Adeverin loc de munc so / soie c nu
beneficiaz de deducere ptr. copii minori
Declaraie pe proprie rspundere so / soie c
beneficiaz de deducere ptr. copii minori
Copii certificate de natere ptr. copii minori
Adeverin de elev / student (pt. copii maj.)
Copie act identitate pt. pers. majore aflate n
ntreinerea contribuabilului
Declaraie pe proprie rspundere a pers.
majore aflate n ntreinerea contribuabilului
Carnet de munc
Declaraie pe proprie rspundere pentru
persoanele care nu au carnet de munc
Documente tip de la societate; Documente prezentate i n original; Documente depuse n
original; Atenie !
__________________________________________________________________________________________________________________________

Documentele trebuiesc depuse la societate n termen de ______ zile.


Prezentarea documentelor n original ( pentru confirmare ) este obligatorie. Conform art. 27 alin. (1) i (2) din Codul
Muncii, o persoan poate fi angajat n munc numai n baza unui certificat medical, care constat faptul c cel n cauz
este apt pentru prestarea acelei munci, iar nerespectarea acestei prevederi atrage nulitatea contractului individual de munc.

Contractul de munc a fost permanentizat


la data de __________________ sub nr. _____________
Alte aspecte ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DIRECTOR

Compartiment resurse umane