Sunteți pe pagina 1din 44

1

Cinstitul Paraclis cel mic al


Preasfintei Nsctoare de Dumnezeu
Ce se cnt la ntristarea sufletului i la vreme de nevoie.
Preotul: Binecuvntat este mpria Tatlui i a Fiului i a Sfntului Duh,
totdeauna, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.
Iar de nu este preot, ncepem rostind: Pentru rugciunile Sfinilor
Prinilor notri, Doamne Iisuse Hristoase, miluiete-ne i ne mntuiete pe noi.
Amin.
mprate ceresc, Mngietorule, Duhul Adevrului, carele pretutindenea
eti, i toate le-mplineti, vistierul buntilor i Dttorule de via, vino i te
slluiete ntru noi, i ne curete de toat ntinciunea, i mntuiete,
Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fr-de-moarte, miluiete-ne pre
noi. (de 3 ori) Slav... i acum... Amin.
Preasfnt Treime, miluiete-ne pe noi. Doamne, curtete pcatele noastre.
Stpne, iart frdelegile noastre. Sfinte, cerceteaz i vindec neputinele
noastre, pentru Numele Tu.
Doamne, miluiete! (de 3 ori) Slav... i acum... Amin.
Tatl nostru, carele eti n ceruri, sfineasc-se numele Tu, vie mpria
Ta, fac-se voia Ta, precum n cer, aa i pe pmnt. Pinea noastr cea spre
fiin, d-ne-o nou astzi; i ne iart nou grealele noastre precum i noi
iertm gresiilor notri; i nu ne duce pe noi n ispit, ci ne izbvete de cel
viclean.
Doamne, miluiete! (de 12 ori).
Apoi:
2
Venii s ne nchinm mpratului nostru Dumnezeu!
Venii s ne nchinm i s cdem la Hristos, mpratul nostru Dumnezeu!
Venii s ne nchinm i s cdem la nsui Hristos, mpratul i Dumnezeul nostru!
Psalmul 142
Doamne, auzi rugciunea mea, ascult cererea mea, ntru credincioia
Ta, auzi-m, ntru dreptatea Ta. S nu intri la judecat cu robul Tu, c
nimeni din cei vii nu-i drept naintea Ta. Vrjmaul prigonete sufletul
meu i viaa mea o calc n picioare; fcutu-m-a s locuiesc n ntuneric ca
morii cei din veacuri. Mhnit e duhul n mine i inima mea ncremenit
nluntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am
la toate lucrurile Tale, la faptele minilor Tale m-am gndit. ntins-am
ctre Tine minile mele, sufletul meu ca un pmnt nsetoat. Degrab
auzi-m, Doamne, c a slbit duhul meu. Nu-i ntoarce faa Ta de la mine,
ca s nu m asemn celor ce se coboar n mormnt. F s aud dimineaa
mila Ta, c la Tine mi este ndejdea. Arat-mi calea pe care voi merge, c
la Tine am ridicat sufletul meu. Scap-m de vrjmaii mei, c la Tine
alerg, Doamne. nva-m s fac voia Ta, c Tu eti Dumnezeul meu.
Duhul Tu cel bun s m povuiasc la pmntul dreptii. Pentru
numele Tu, Doamne, druiete-mi via. ntru dreptatea Ta scoate din
necaz sufletul meu. F buntate de strpete pe vrjmaii mei i pierde pe
toi cei ce necjesc sufletul meu, c eu sunt robul Tu.
Slav... i acum..., Aliluia... (de 3 ori), apoi:
Glas4
Dum
()
ne zeu es te Domnul i S-a a r tat no o u
bi ne e es te cu vn tat cel ce vi ne n tru nu u me
le Domnu lui
de trei ori, apoi troparele:
3
C
()
treNs c toa readeDum ne zeu a cum cu o sr di
e s a ler g mnoi p c to ii i sme ri ii i s
c demcu po o c i in din tru a dn cul su fle tu lui
stri gnd: St p n a ju u t ne spre no oi mi los ti
vin du- te sr gu ie te c pie e rim de mul i mea is pi te
lor nu n toar ce pe ro o bii ti n de ert c pe ti
ne i sin gu r n de ej dete-amc ti i ga at
Slav..., i acum...
Nici
()
o da t nu vom t cea de Dum ne zeu N sc toa re
a ves ti pu te ri le ta le noi ne vred ni cii c de
nu ai fi st tut na in te ru gn du te pen tru noi ci
ne ne-ar fi mn tu u it din tru a t teapri mej dii sau ci ne
ne-ar fi p zit p n a cumslo bozi de la ti ne St p n
4
nu ne vom de pr ta c pe ro bii ti pu ru rea i mn
tu ieti dintoa te ne vo i i le e.
Psalmul 50
Miluiete-m, Dumnezeule, dup mare mila Ta i dup mulimea
ndurrilor Tale, terge frdelegea mea. Mai vrtos m spal de
frdelegea mea i de pcatul meu m curete. C frdelegea mea
eu o cunosc i pcatul meu naintea mea este pururea. ie unuia am
greit i ru naintea Ta am fcut, aa nct drept eti Tu ntru
cuvintele Tale i biruitor cnd vei judeca Tu. C iat ntru frdelegi
m-am zmislit i n pcate m-a nscut maica mea. C iat adevrul ai
iubit; cele neartate i cele ascunse ale nelepciunii Tale, mi-ai artat
mie. Stropi-m-vei cu isop i m voi curi; spla-m-vei i mai vrtos
dect zpada m voi albi. Auzului meu vei da bucurie i veselie;
bucura-se-vor oasele mele cele smerite. ntoarce faa Ta de la pcatele
mele i toate frdelegile mele terge-le. Inim curat zidete intru
mine, Dumnezeule i duh drept nnoiete ntru cele dinluntru ale
mele. Nu m lepda de la faa Ta i Duhul Tu cel sfnt nu-l lua de la
mine. D-mi mie bucuria mntuirii Tale i cu duh stpnitor m
ntrete. nva-voi pe cei fr de lege cile Tale i cei necredincioi
la Tine se vor ntoarce. Izbvete-m de vrsarea de snge,
Dumnezeule, Dumnezeul mntuirii mele; bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide i gura mea va vesti
lauda Ta. C de ai fi voit jertf, i-a fi dat; arderile de tot nu le vei
binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima nfrnt i smerit
Dumnezeu nu o va urgisi. F bine, Doamne, ntru bun voirea Ta,
Sionului, i s se zideasc zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi
jertfa dreptii, prinosul i arderile de tot; atunci vor pune pe altarul
Tu viei.
5
Canonul Nsctoarei de Dumnezeu
Cntarea nti, glas 8

A a
()
pa tre cn d-o ca pe us cat i
()
din r u ta
tea e
()
gip te ni i lor sc pnd
()
is ra e li tea nul stri
ga: Iz b vi to ru lui i Dum ne ze u lui no stru s-I cn
tm
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
D e
()
mul
()
te is pi i te fi ind cu prins a
()
lerg
c tre ti ne c
()
u tnd mn tu i rea mea
()
o, Mai ca
Cu vn tu lui Fe cio a r de su p rri i ne voi mn
tu ie te m.
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
6
nepre noi.
A a
()
ma
()
re le chi i nuri i tul bu rri de
()
mul t
mh ni re por
()
nind um plu su fle tul meu
()
a li n-l Fe
cioa r Prea cu ra a t cu li ni ti rea cea da t de
Fi ul tu.
S la
()
v Ta
()
t lui i Fi u lui i Sf n tu lui
Duh.
Pre
()
ti
()
ne ca Ce e ea ce ai ns cut pre
()
Mn tu
i to rul te
()
rog sca p m din ne voi
()
c a cum ve
nind eu c tre ti i ne mi n tind su fle tul min tea i
gndul meu.
i
()
a cum
()
i pu ru rea i n ve cii ve ci lor
()
A
min.
7
C u
()
tru
()
pul i su u fle tul meu bo lind m
()
n vred
ni ce te cer
()
ce t rii dumne ze ieti
()
i pur t rii
ta le de gri i j ca u na sin gu r Mai c a Domnu
lui.
Cntarea a 3-a
Doam
()
ne Ce
()
la ce ai f cut ce
()
le de dea su pra cru gu lui
ce resc
()
i ai zi dit Bi se ri ca Tu n t re te m
n tru dra gos tea Ta mar
()
gi nea do ri ri lor i cre
din cio i lor n t ri i re U
()
nu le de oa meni iu
bi to ru le
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
8
F o
()
lo si toa re i
()
a co pe r mnt vi
()
e ii me le
te pun pe ti i ne
()
de Dum ne zeuNs c toa re Fe cioa
r tu n drep tea z m c tre al tu a d post
()
ce ea
ce eti pri ci na bu n t i lor i cre din cio i lor n t
ri i re U
()
na n tru to ot l u da a t
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
R i
()
si pe
()
te Fe cio a r tul
()
bu ra rea su fle tu lui
meu
()
i vi fo rul scr be lor me le ro gu m c ne gr
it ai ns cut Mi rea s dumne ze ias c
()
pe Hris tos n
ce p to rul li ni tei Ce
()
ea ce eti de Dumne zeu fe ri
ci i t
9
S la
()
v Ta
()
t lui i Fi u lui i Sf n tu lui
Duh.
C e
()
ea ce ai ns cut
()
pe
()
F c to rul de bi i ne
()
ca
re e ste pri ci na bu n t i lor tu tu ror fa ce
rea de bi ne d o tu tu ror c tu pe toa te
lepoi
()
ca ce ea ce ai ns cut peHris tos Cel
()
pu ter nic n
tru t ri e Preacu ra a t
i
()
a cum i pu ru rea
()
i n ve cii ve ci lor
()
A
min.
F i
()
ind cu prins de ne pu tin
()
e cum pli i te i
()
de
chi nu ri le bo li lor
()
tu mi a ju u t, cer a ju
to rul tu Fe cioa a r c pe ti ne te tiu co moa r
de t m du iri
()
ne m pu i na t i ne chel tu i i t
10
Ce
()
ea ce eti cu to tul f r de pri ha a n
dup Cntarea a 3-a i a 6-a, glas 8:
I z
()
b ve te din ne voi pe ro bii t i de
Dum ne ze
()
eu Ns c toa a re
()
c toi du p Dum ne zeu
la ti ne n zu im ca
()
la o fo lo si toa re
i i zid ne sur pat.
C a
()
u t cu mi los ti vi re Prea cn ta a t de
Dum ne ze
()
eu Ns c toa a re
()
spre ne ca zul meu cel cum
plit al tru pu lui i
()
vin de c du re rea su
()
fle tu lui
me e e
()
e eu
Ectenia ntreit, glasul al 2-lea:
Preotul: Miluiete-neDumnezeuledup maremilaTa... i celelalte,
iar stranarspundedefiecaredat cu:
11

Doam
()
ne mi lu ie te Doam ne mi lu ie te Doam ne
mi lu ie te
Ecfonisul C milostiv i iubitor de oameni...,
dup care se cnt ndat Sedealna, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus cutnd...

C e
()
e e e ea a ce eti ru g toa re o srd ni
c i zid ne bi ru it iz vor de mi l i lu mii sc pa re
cu dea din sul stri gm i i i e St p n Ns c
toa re deDumne zeu
()
vi
()
i no i
()
ne iz b ve te pe noi din
ne voi Ce
()
ea ce eti U na fo lo si toa re gra ab ni c

12
Cntarea a 4-a

Aa
()
u zi t-amDum ne ze u le tai na rn du ie
lii Ta le Bu nu le am
()
n e les lu cru ri le Ta a le
i
()
am prea sl vit dum ne ze i reaTa.
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
Tul
()
bu ra a rea i vi fo rul chi nu ri lor me e
le i al is pi te lor l
()
m bln ze te St p namea
ce ea ce eti Mai ca Zi di to
()
ru lui
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
Che
()
mnd e eu n du ra rea ta d o mi e Ce e
13
ea ce no u L-ai ns cut pe
()
D t to rul de mi i l
i
()
Mn tu i to rul cre din cio i lor
S la
()
v Ta
()
t lui i Fi u lui i Sf n tu lui
Duh.
n
()
t ri i rea n dej di lor i zid de sc pa a re
noi c ti gn du te Fe
()
cioa r Mai ca St p nu lui din
()
ne voi cum pli te iz b ve te ne
i
()
a cum i pu ru rea
()
i n ve cii ve ci lor
()
A
min.
Zac
()
n pa a tul du re ri lor i al ne pu ti in
e lor me le pu ru rea ci,
()
o, tu Mai c a Dom nu lui
cu
()
mi los ti vi rea ta n t mpi n m
14
Cntarea a 5-a
F
()
ne lu mi nai n sui Doam ne cu po run ca Ta i
cu bra ul Tu cel nalt i d ne no u pa cea Ta a
de oameni Iu bi to ru le
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
B u
()
cu r a cum n tru tot tris ta mea i ni m cu
ve se li e su fle tul meu um plnd ca Ce ea ce ai ns cu
u ut Bu cu ri a tu tu ror
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
S ca
()
p din ne voi i de vi fo re vi a a mea Ce
ea ce ai Ns cut Iz b vi rea mea pre Ce la ce co vr e
15
e e te pu te rea min i lor
S la
()
v Ta
()
t lui i Fi u lui i Sf n tu lui
Duh.
F-mi
()
prea lu mi nat n tu ne ri cul p ca te lor cu
str lu ci rea ra zei Dumne ze ieti ca Ce ea ce ai ns cu
ut Lu mi i nacea ve ni c
i
()
a cum i pu ru rea
()
i n ve cii ve ci lor
()
A
min.
V in
()
de c de grab Prea cu ra t ne pu tin a mea i
cer ce t rii ta le m f pr ta ru gnd pe Cel Mi los ti
i iv pentru s n ta teamea
16
Cntarea a 6-a
R u
()
g ciu u u nea mea voi
()
vr sa c tre Do omnul
i Lui voi spu ne scr be le me le c
()
s-a umplut de ne voi
su fle tul meu i vi a a meade iad s-a a pro pi at ci
()
ca I o na i e m rog din stri c ciu
()
neDumne ze e
u le scoa te m
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
P re
()
Ce e e la ce a
()
sc pat vi a a mea cea i
nu t n tru o mo r reamor ii moar
()
te lu nd de a Sa
bu n vo o ie de Dum ne zeuNs c toa re St p na mea
pre Dn
()
sul roa g-L i a cum mn tu in
()
du m de r ul
vrj ma u lui.
17
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
ti
()
i i in du te p
()
zi toa rea tu tu ror i-a vi
e ii me le Fe cioa r Mai c tu
()
ce go neti tul bu r ri
le toa a te i a su pre li le dra ci lor pu ru rea
m rog
()
i e ne n ce tat de n va
()
la lor cea rea iz b
ve te m
S la
()
v Ta
()
t lui i Fi u lui i Sf n tu lui
Duh.
A a
()
v n du te noi
()
sc pa re pu ru rea ca
un zid ne bi ru it Fecioar scapi
()
din ne voi i mn gi n
ne ca a zuri bu cu rnd grab nic pe toi cu lu mi na ta
ci, o,
()
St p n i a cum de du reri
()
i de ne voi iz b
18
ve te m
i
()
a cum i pu ru rea
()
i n ve cii ve ci lor
()
A
min.
Z
()
c nd a cum n
()
du reri i chi nuri mari nu
a flu tru pu lui meu t m du i re ci
()
ru gnd chem n
du r ri le ta a le de Dum ne zeu Ns c toa re St
p na mea ri di
()
c m cu m na ta din c de
()
rea
mean pa tul du re ri lor
dup Cntarea a 3-a i a 6-a, glas 8:
I z
()
b ve te din ne voi pe ro bii t i de Dum
ne zeu
()
eu Ns c toa a re
()
c toi du p Dum ne zeu la
ti ne n zu im ca
()
la o fo lo si toa re i i zid
ne sur pat.
19
C a
()
u t cu mi los ti vi re Prea cn ta a t de
Dum ne zeu
()
eu Ns c toa a re
()
spre ne ca zul meu cel cum
plit al tru pu lui i
()
vin de c du re rea su
()
fle tu lui
me e e
()
e eu
Ectenia ntreit, glasul al 2-lea:
Preotul: Miluite-ne pe noi Dumnezeule dup mare mila Ta... i
celelalte, iar stranarspundedefiecaredat cu:

Doam
()
ne mi lu ie te Doam ne mi lu ie te Doam ne
mi lu ie te
Preotul: C Tueti mpratul pcii... Strana: Amin
Ectenia ntreit, ecfonisul C Tu eti mpratul pcii...,
dup care se cnt ndat Condacul, glasul al 2-lea:

P
()
zi toa rea cre ti ni lor ne bi ru i i t
20
ru g toa re c tre F c to rul ne n ce ta a a t
nu tre ce cu ve de e rea gla su u ri le de ru g
ciu ne a le p c to o i lor ci sr gu ie te ca a
o bu n spre a ju to ru no o stru ca rii cu cre din
stri gm i i i i e gr be te spre ru g ciu ne
i sr gu ie te spre mij lo ci re pu ru rea p zind
Ns c toa a re de Dum ne ze eu pe cei ce te cin
ste esc pe ti i ne e e
Preotul: Cunelepciune, s lumaminte. Pacetuturor.
Strana: i duhului tu.
Prochimen, glasul al 4-lea:

P o
()
me ni i i i voi nu me le Tu n tru tot
nea mul i neamul
21
Stih: Ascult, fiic, i vezi i pleac urecheatai uit poporul tu i
casaprintelui tu.
P o
()
me ni i i i voi nu me le Tu n tru tot
nea mul i neamul
P o
()
me ni i i i i voi nu me le T u n
tru tot neamul i nea a mu u
()
ul
()
APOSTOLUL
Preotul: S lumaminte.
Citeul: DinEpistolactrei Evrei aSfntului Apostol Pavel, citire:
Preotul: S lumaminte.
Frailor fr de nici o ndoial, cel mai mic se binecuvnteaz de cel
mai mare. i aici iau zeciuial nite oameni muritori, pe cnd dincolo,
unul mrturisit c este viu. Apoi, trebuie s spunem c, prin Avraam, a dat
zeciuial i Levi, zeciuitorul, fiindc el era nc n coapsa lui Avraam,
cnd l-a ntmpinat Melchisedec. Dac deci desvrirea ar fi fost preoia
leviilor, cci Legea s-a dat poporului pe temeiul preoiei lor, ce nevoie
mai era s se ridice un alt preot dup rnduiala lui Melchisedec, i nu
dup rnduiala lui Aaron? Iar dac preoia s-a schimbat, urmeaz
numaidect i schimbarea Legii. Fiindc acela despre care se spun
acestea este dintr-o alt seminie, de unde nimeni n-a slujit altarului, prea
tiut fiind c Domnul nostru a rsrit din Iuda, iar despre seminia
aceasta, cu privire la preoi, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru i
mai lmurit c, dac se ridic un alt preot dup asemnarea lui
Melchisedec, El s-a fcut nu dup legea unei porunci trupeti, cu puterea
unei viei nepieritoare, cci mrturisete despre El: Tu eti preot n veac,
dup rnduiala lui Melchisedec.
Preotul: Paceie.
Citeul: i duhului tu.
22

A a
()
li lu i a A li lu i a A li lu i a
Stih: Acumslobozeteperobul tu, Stpne, dup cuvntul Tu, npace.
A a
()
li lu i a A li lu i a A li lu i a
Stih: Lumin spredescoperireneamurilor.
A a
()
li lu i a A li lu i i i a A li lu
i a a a a
EVANGHELIA
Preotul: i pentrucas nenvrednicimaauzi SfntaEvanghelie, pre
Domnul Dumnezeu s rugm. Strana: Doamne miluiete, de 3 ori.
Preotul: nelepciune, drepi, s auzimSfnta Evanghelie. Pace tuturor.
Strana: i Duhului tu. Preotul: Din cea dupreLuca sfnta Evanghelie
cetire. Strana: Slav ie, Doamne, slav ie. Preotul: S lumaminte.
n zilele acelea, sculndu-se, Maria s-a dus n grab la munte,
ntr-un ora al lui Iuda i a intrat n casa lui Zaharia i s-a nchinat
Elisabetei. Iar cnd a auzit Elisabeta nchinarea Mariei, a sltat pruncul
n pntecele ei; i Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfnt i a strigat cu glas
mare i a zis: Binecuvntat eti tu ntre femei i binecuvntat este Rodul
pntecelui tu! i de unde cinstea aceasta pentru mine, ca s vin la mine
Maica Domnului meu? Cci iat, cum a ajuns glasul nchinrii tale n
urechile mele, a sltat pruncul de bucurie n pntecele meu. i fericit
este aceea care a crezut c vor fi mplinite ntocmai cele spuse ei de la
Domnul. Atunci a zis Maria: Mrete, suflete al meu, pe Domnul i se
bucur duhul meu de Dumnezeu, Mntuitorul meu, pentru c a cutat spre
smerenia roabei Sale. Iat, de acum m vor ferici toate neamurile, pentru
c mi-a fcut mie mrire Cel Puternic, i sfnt este numele Lui. i a rmas
Maria mpreun cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a napoiat la casa sa.
23

Sla
()
v i e Doam ne sla v i e
S la
()
v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui
Duh
P
()
rin te Cu vn tu le Du hu le Sfin te Tre i me
n U ni me cu r e e te mul i mea gre a a
le lor noastre
i
()
a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor
A min
Pen
()
tru ru g ciu ni le Ns c toa rei deDumne zeu
Mi los ti i ve cu r e e te mul i mea gre a
a le lor noastre
24
Stih:
M i
()
lu ie te ne Dum ne ze u le du
p mare mila Ta i dup mul i mea n du r ri lor
Tale cu r e e te f r de le gi i le noas tre
Apoi stihirile acestea pe glasul al 2-lea:

S ub
()
a co pe r mn tul tu de Dum ne zeu Nsc toa
re p c to ii n zu im i cu la crimi te e ru gm
no oi ne vred ni cii Gr be te a ju t ne n cea sul a
ce e es ta de spa a ai mapri mej
()
di ei ce
()
lei mult n
pras ni ce de moar tecum pli t i grab ni c ca s nu
ne s ge tm prin
()
por ni re iu u te n vi fo ra t o
()
n
dej dea noa a a str stri gmcu u mi li in noi ro
bii ti nu ne tre ce ru g ciu ni le ci le f de s
25
v r i it
N i
()
me nea din cei ce a lear g la ti i ne nu ie
se ru i nat Ns
()
c toa a re deDum ne zeu Fe cioa r ci
()
cernd bun da ar pri me te d ru i re c tre ce re
rea cea de fo o lo os
P re
()
fa ce rea ce lor scr bii iz b vi i rea ce lor
ne pu tin cioi fi ind Ns c toa
()
a re deDum ne zeu Fecioar
mn
()
tu ie te ce ta a tea i no ro dul pa ceace lor din
rz boa a ie li ni tea ce lor n vi fo rai U na fo
lo si toa reacre din cio o i lo o
()
or
()
Ectenia ntreit, glasul al 2-lea:
Preotul: Mntuiete Dumnezeule, poporul Tu... i celelalte, iar
stranarspunde:
26

Doam
()
ne mi lu ie te Doam ne mi lu ie te Doam ne
mi lu ie te
(de 4 ori)
Preotul: Cumilai cundurrile... Strana: Amin
Cntarea a 7-a

T i
()
ne rii cei ce mer s-au din Iu de ea n Ba bi
lo on oa re cnd cu
()
cre din a Tre i i mii v pa ia
cup to ru lui au cl ca a t-o stri gnd a a
()
Bi ne
cu vn tat eti Dum ne ze ul p ri in i lor no tri.
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
Cnd
()
ai vrut Tu St p ne s a ezi mn tu i rea
27
noa str ca Ce el Mi los tiv lu a
()
t-ai n tru pa a re
din pu ru rea Fe cioa ra pen tru no oi om f cn du Te
()
Bi ne cu vn tat eti Dum ne ze ul P ri in i lor
no tri.
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
Pe
()
Prea mult Mi los ti vul Prea Cu ra t Fe cioa r
pre Ca re tu u L-ai ns cut s-L rogi
()
ne n ce ta at mn
tu i re s dea su fle te lor ce e lor ce cn t Lui
()
Bi ne cu vn tat eti Dum ne ze ul P ri in i lor
no tri.
S la
()
v Ta
()
t lui i Fi u lui i Sf n tu lui
Duh.
28
I z
()
vor de cu r i re i co moa r bo ga t de
mn tu i i re tu eti Fe cioa
()
r Preacu ra a t i
U a po c in ei ce lor ce e cn tm pu ru rea
()
Bi
ne cu vn tat eti Dum ne ze ul P ri in i lor no
tri
i
()
a cum i pu ru rea
()
i n ve cii ve ci lor
()
A
min.
De
()
tru peti ne pu tin e i de mul te p ca te
fi ind cu su u fle tul plin a lerg
()
eu cu cre di in
la a co pe r mn tul tu fier bi in te ru gnd du m
()
Mai ca lui Hris tos d-mi vin de ca re, cu mi la ta cea
ma re
29
Cntarea a 8-a
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
N u
()
tre ce Ma a ai c pe cei
()
ce-i cer a ju to
rul i ru gn du te cu glas i cnt: i
()
te prea nal
Cu ra t tod dea u na.
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
T
()
m du ie e e te su fle
()
tul meu ce bo le
te de du reri i de chi i nuri cumpli te ca
()
s te sl
vesc cu cre din tot dea u na
S la
()
v Ta
()
t lui i Fi u lui i Sf n tu lui
Duh.
30
T
()
m du i i i re bo ga
()
t veri tot dea u
na no u ce lor ce-i cn tm Fe cioa r i
()
te prea 'nl m
n tru toi ve cii St p n.
i
()
a cum i pu ru rea
()
i n ve cii ve ci lor
()
A
min.
T u
()
Prea Cu ra a a t go neti
()
por ni rea is pi
tei i lo vi rea a ma rei pri mej dii ci
()
pen tru a cea
sta te la ud tot dea u na.
S ludm, bine s cuvntm i s ne nchinm Domnului,
cntndu-I i preanlndu-L ntru toi vecii.
P re
()
m p ra a a tul ce resc
()
pe Ca re l la
u d n ge re ti le ce e te cn tai-L i
()
prea
nl a i-l no roa de tot dea u na.
31
Preotul: PeNsctoareadeDumnezeui MaicaLuminii...
Strana ndat:
Cntarea a 9-a
M n
()
tu ii prin ti i ne fi ind Fe cioa r pre
ti neves ti i mu te toi de Dum ne zeuNs c toa re ve
nic m rin du te.
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
L a
()
cri mi le me e le s nu le treci ce ea ce
ai ns cu ut pre Hris tos Cel ce a ters la cri madin fe e le
tu tu ror.
Prea
()
sfn t Ns c toa re deDum ne zeu mn tu ie te
nepre noi.
32
B u
()
cu r Fe cioa a r tris ta mea i ni m tu
ce ea ce e ai pier dut prin pri mi i i reaves ti rii gri
ja p ca tu lui
S la
()
v Ta
()
t lui i Fi u lui i Sf n tu lui
Duh.
C u
()
a ta lu mi i n go ne te ne gu ra din
a le me e le sim iri cel ce cre znd temr tu ri sescMai c
Domnu lui.
i
()
a cum i pu ru rea
()
i n ve cii ve ci lor
()
A
min.
C el
()
ce zac n boa a l n tru mul i mea p ca
te lor d -mi a ju tor i m n toar ce Fe cioa r n s
n ta tea mea.
33
Catavasia

O o
()
prea lu mi na te nor Ma
()
ai ca lui Dum ne zeu pe
cei ce se lup t cu noi su ur p-i cudreap ta ta cea st
p ni toa re
()
i a tot pu ter
()
ni c ce
()
lor ce-s n
sc r be le a ju
()
t pe cei a su pri ii i iz b
ve
()
te i dez lea g de p ca a te pe cei ce se roa
g i e
()
c toa
()
te le poi c te le vo ieti
i apoi n loc de Irmos:
C u vi
()
ne - se cu u a de v rat s te fe ri
cim Ns c toa re de Dum ne zeu Cea pu
()
ru rea fe ri
ci t i cu to o tul f
()
r pri ha a n i Ma
a ai ca Dum ne ze e u lui no stru. Pre Cea mai cin sti
34
t de ct He ru vi mii i
()
mai prea sl vi i t fr
()
de-a
se m na
()
re de ct Se ra fi mii ca re f r stri
c ciu u ne pre Dum ne zeu Cu vn
()
tul ai ns cut pre ti ne
Cea cu a de v rat
()
Ns c toa a a re de Dum ne
ze eu te m rim.
STIHIRI, glasul al 2-lea:
Podobie: Cnd de pe lemn...

T u
()
tu ro or le a jui Prea cu ra t ce
()
lor
ce cu
()
cre din a lea ar g la pu te er ni c m na
ta ne a vnd alt un de va p c to ii c tre Du um
ne e zeu n pri mej dii i-n n
()
tris tri mij lo ci toa
()
re
prea bu u n cei ce sn tem gr bo vii de c tre mu ul
35
te e gre eli Ma
()
ai ca Dum
()
ne ze u lui Prea nalt la
ti ne cu toi c dem
()
din toa t ne vo ia iz
()
b ve e
te pe ro bii ti.
Stih: Pomeni-voi numele, ntrutot neamul i neamul.
T u
()
tu ror ce lor n tris tai bu cu ri e i
()
ne
drep
()
t i i lor spri i jin i hra n ce lor s raci
mn g ie re spre str ini i ce e lor orbi to iag cer ce
ta re bol na
()
vi lor n du re ra
()
i lor foa ar te a
co pe ri re -a ju tor i mai c ce e lor or fani Ma
()
ai ca Dum
()
ne ze u lui Prea nalt Cu ra t sr gu ie e
te
()
ru g mu ne i e i
()
iz b ve e te pe ro bii
ti.
Stih: Ascult, fiic, i vezi i pleac urecheatai uit poporul tu i
casaprintelui tu.
36
Bu
()
u cu r te e Prea cu ra t Fe cioa r cins ti
tul sce ep tru al m p ra tu lui Hris tos Bu cu r te
c-ai cres cut, stru gu re le e ce el de tai n Bu u cu
()
r te
a Ce
()
ru lui U u Bu cu r te Rug ne ars ce lu mi
ne ezi toa t lu mea, Bu u cu
()
r te a tu tu ror
()
bu
cu ri i e mn tu i rea cre din cio o i lor
()
a
p r toa rea i sc pa rea tu
()
tu ror cre ti ni lor, St
p n
SLAV..., I ACUM..., glasul al 8-lea:


()
S la
()
v Ta a a a t lui i
Fi u u lui i Sf n tu u u lu u ui Duh.
37
i
()
a cu um i i pu u u u ru u u u u
rea i n ve e cii ve e e cii lo o o or A
a a a min.
B u
()
u u cu r te e la u u da a a a
toa a a t lu u
()
u
()
u u mea. Bu u u cu
r te ca
()
a a a a sa Do o
()
om ca sa Do om
nu u lui Bu u u u cu u r te e mu
()
u
u u u un te u
()
u um bri i i
()
i i it.
Bu u cu r te sc pa a re. Bu
()
cu u u r
te ce ea ce eti
()
sfe e e e nic de
()
e e
a a a a a ur Bu u u u cu r te e
e e Prea a cu ra a a a t ca
()
re eti sla a
va a a cre ti
()
i i ni i i i lor. Bu cu
38
r te Ma a ri i i e, Mai ca lui Hris to o os
Du um ne e zeu. Bu u cu r te e rai, Bu u u
cu u r te
()
ma a a a a a sa cea a a
du u um ne e e ze ia as c
()
.
()
Bu u u u cu u u r te Bi se e e e e e e
e e e e e e e e e
+
Bi se e e e ri i i
i i c
()
.
()
Bu u u u u cu u u r
te n s tra a a p de e a a a a a a a a
u ur. Bu
()
u u u cu r te bu cu ri i i i i
i i i a a tu
()
u u tu u u u ror.
39
ALTE TROPARE ALE NSCTOAREI DE DUMNEZEU

P e
()
cea
()
de ct ce ru ul mai pre sus i
()
mai str lu
ci i t de
()
ct ra ze le soa re lui,
()
ca re a stri cat
bles te e mul no stru s o m ri i im to dea u u
na cu la u de.
D e
()
mul
()
te le me le ne le giu iri mi
()
bo le
te tru u pul i-mi
()
sl be te su fle tul meu
()
ci tu cea cu
da ruri d ru i t cu n du r ri le ta
a le a ju t m.
F e
()
cioa
()
r i mai ca lui Dum ne zeu de
()
gra b pri
me e te ru
()
g ciu nea ro bu lui tu
()
i fii so li toa
re c tre Domnul cu mij lo ci i i ri le ta a
le St p namea.
40
P
()
g
()
nii r m n mui f r glas ca
()
re nu
se-n chi i n la
()
cins ti t i coa na ta
()
de E van ghe
lis tul zu u gr vi t ca re se chea a a m n dru
m toa a reacre ti ni lor
n
()
du
()
r te mi e ce lui sme rit c-a
()
fa r de
ti i ne n
()
zu in al ta nu am
()
cel plin de tot fe
lul de e p ca te m mi lu ie e e te N de ej
deacre ti ni lor.
Cn
()
tm
()
cu o sr di e bu cu rai i
()
e l u
da a t Ns
()
c toa re deDum ne zeu
()
ci cu Mer g to
rul na in te i cu toi sfi i in ii sc pa a
re so le te ne.
41
Ccu
()
toa
()
te o ti ri le n ge reti cu
()
Bo te
z to o rul cu
()
A pos to lii lui Hris tos
()
i cu sfin ii
toi Fe cioa a r Mai c ne n ce ta a at mn tu i
i re so le
()
te ne e e
()
e.
()
Apoi
Sfinte Dumnezeule... Preasfnt Treime... Tatl nostru...
Preotul: C a Ta este mpria
i ndat Troparele acestea, Glas 6:

M i
()
lu ie te ne Doam ne mi lu ie te ne
c ne pri ce pn du ne de nici un rs puns a ceas t
ru g ciu ne a ducem i e ca u nui St pn noi p c to
ii ro bii T i mi lu ie te e ne e
S la
()
v Ta
()
t lui i Fi u lui i Sfn tu
lui Duh
42
D oam
()
ne mi lu ie te ne c n tru Ti ne amn
dj du it nu te m ni a a pe noi foa ar te
nici nu po me ni f r de le e e gi le noa as tre
ci ca u u t i a cum ca un mi los tiv i ne
iz b ve te de e vr ma ii no o tri c Tu eti Dum ne
ze ul nos tru i noi sn tempo po rul Tu to oi lu crul
mi ni lor Ta a le i nu u me le Tu che m
m
i
()
a cum
()
i pu ru rea i n ve cii ve
ci lor
U u
()
u u a mi los ti vi i i rii des chi i
de o no o u bi ne cu vn ta t Ns c toa re deDum ne
zeu Fe cioa r ca s nu pie rim cei ce n dj du i im
43
n tru ti ne ci s ne iz b vim prin ti i ne din
ne vo oi c tu eti mn tu i rea nea mu lui cre ti
ne
()
e esc
()
Iar Preotul zice ectenia: Miluiete-ne, Dumnezeule, dupre mare mila Ta...
Strana: Doamne miluiete, de 3 ori. Preotul: nc ne rugm pentru mila, viaa,
pacea... Strana: Doamne miluiete, de 40 de ori.
Apoi Ecfonisul: Auzi pre noi, Dumnezeule, Mntuitoriul nostru, ndejdea
tuturor marginilor pmntului... Strana: Doamne miluiete, de 3 ori. Preotul:
C milostiv i iubitoriu de oameni Dumnezeu eti, i ie slav nlm, Tatlui, i
Fiului, i Sfntului Duh, acum, i pururea, i n vecii vecilor. Amin.

S t
()
p n pri me e te ru g ciu ni le ro o bi lor
ti i ne iz b ve te din toa t ne vo ia i ne
ca a zul
T oa
()
t n dej deameaspre ti ne o o nal Mai ca
lui Dum ne zeu p ze te m sub a co pe r mn tul tu
44
P en
()
tru ru g ciu ni le tu tu ror sfin i lor Ti
Doam ne i a le Ns c toa a rei de Dumnezeu pa cea Ta
ne d ru ie te i ne mi lu ie e te ca un Sin gur n du
ra a at.
Preotul: Pentru rugciunile Sfinilor Prinilor notri...
Strana: Amin.