Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala Nr 31 Brasov

Educatie Fizica si Sport


Student :
Plan de lecie
Forme de organizare:
- frontal
- individual
Durata : 50 minute
Clasa: V
Loc desfasurare: Sala de sport - teren de !asc"et
Subiecti: 20 elevi
Materiale: 0 mingi!" banci de gimnastica!#aloane!$ saltele
%eme
1#Basc"et - structura te"nica $ pas% reprimire-oprire% dri!lin& 'i aruncare la co' $ consolidare cu accent pe oprire
(#)raseu aplicativ
&biective o'eraionale
*e parcursul si la sf+r'itul lec,iei elevii vor fi capa!ili :
1#-otrice
.#-#1# $ s e/ecute corect structura te"nic propus: pas% reprimire-oprire% dri!lin& 'i aruncare la co'
(#0o&nitive
.#0#1#$ s precizeze etapele de e/ecu,ie a structurii te"nice
3#1fective
.#1#1# $ s manifeste interes pentru practicarea e/erci,iilor si procedeelor demonstrate
.#1#(# $ s se mo!ilizeze 2n vederea rezolvrii sarcinilor propuse
3#Sociale
.#S#1# $ s-'i dezvolte spiritul de ec"ip
Veri&ile si durata
lec,iei
0ontinutul lec,iei 4ozare Formatii de lucru .!serva,ii
.r&anizarea
colectivului de elevi
1530
adunarea 'i alinierea% salutul
verificarea ec"ipamentului si a starii de
sanatate
raportul
prezentarea temelor
(06
(06
(06
15
2n linie pe un r+nd
2n linie pe un r+nd
2n linie pe un r+nd
2n linie pe un r+nd
*re&atirea
or&anismului pentru
efort
75
mers normal
mers pe v+rfuri cu !ra,ele 2ntinse sus
mers pe clc+ie cu m+inile 2ntinse la spate
mers pe partea e/terioar a la!ei piciorului
mers pe partea interioar a la!ei piciorului
mers &"emuit
aler&are u'oar
aler&are cu 8oc de &lezn
aler&are cu &enunc"ii sus
aler&are cu pendularea &am!ei 2napoi
aler&are cu pendularea &am!ei 2nainte
pas sltat
1)
19
14
1l
19
1l
1)
14
19
19
19
19
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
nfluentarea selectiva
a aparatului locomotor
:5
1st+nd deprtat cu palmele pe 'olduri :
;1-<= rotarea capului spre dreapta
;1-<= rotarea capului spre st+n&a
(st+nd deprtat cu !ra,ele pe l+n& corp :
;1-<= rotarea !ra,elor spre 2nainte
;1-<= rotarea !ra,elor spre 2napoi
3st+nd deprtat cu palmele pe 'olduri :
;1%5= aplecare spre st+n&a
;(%7= arcuire
1/
1/
(/
2n coloan de &imnastic c+te 3
2n coloan de &imnastic c+te 3
2n coloan de &imnastic c+te 3
;3%:= aplecare spre dreapta
;3%<= arcuire
3st+nd deprtat% aplecat spre 2nainte cu
!ra,ele 2ntinse lateral% !ra,ul mer&e la picior
opus ;>morisca >=
5fandri 2n plan lateral
7fandri 2n plan frontal
:srituri simple
<srituri cu deprtri% apropieri% 2ncruci'ri%
2n plan frontal 'i 2n plan lateral
(/
5/
5/
10/
10/
2n coloan de &imnastic c+te 3
2n coloan de &imnastic c+te 3
2n coloan de &imnastic c+te 3
2n coloan de &imnastic c+te 3
2n coloan de &imnastic c+te 3
*as% reprimire-oprire%
dri!lin& 'i aruncare la
co' $ cu accent pe
oprire
(05
pasarea min&ii cu dou m+ini de la piept de
pe loc
pasarea min&ii cu dou m+ini de deasupra
capului de pe loc
dri!lin& 'i aruncare la co'
pas% reprimire - oprire% dri!lin& 'i aruncare
la co'
8oc !ilateral pe teren redus cu tema% fr
dri!lin&% pasarea min&ii
8oc !ilateral pe teren redus
10/
10/
10/
10/
(/35
(/35
perec"i fa, 2n fa,
perec"i fa, 2n fa,
2n coloana c+te unul ( &rupe
2n coloana c+te unul
3 ec"ipe a c+te 5 elevi
3 ec"ipe a c+te 5 elevi
)raseu
1plicativ
105
dri!lin&%mers peste !anca cu min&ea in
am!ele maini%!ri!lin& printre 8aloane%la
capatul traseului intoarcere%dri!lin& in
viteza%pasa%asezare la capatul sirului
3?
pauz
/(
3 &rupe de c+te 5 elevi
3 &rupe de c+te 5 elevi
3 &rupe de c+te 5 elevi
3 &rupe de c+te 5 elevi
@evenirea
or&anismului dup
efort
(5306
aler&are u'oar
mers normal
un tur
un tur
2n coloan c+te unul
2n coloan c+te unul
1precieri si
recomandri
15
adunarea 'i alinierea
aprecieri 'i recomandri
salutul
156
356
106
2n linie pe un r+nd
2n linie pe un r+nd
2n linie pe un r+nd

S-ar putea să vă placă și