Sunteți pe pagina 1din 1

SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie..

-mii lei-
Creteri Reduceri Elementul de capital
propriu
Sold la 1
ianuarie Total,
din
care
prin
transfer
Total,
din
care
prin
transfer
Sold la 31
decembrie
Capital social
Prime de capital
Rezerve din
reevaluare

Rezerve legale
Rezerve pentru
aciuni proprii

Rezerve statutare sau
contractuale

Alte rezerve
Rezerve din
conversie

Rezultatul reportat
Profit nerepartizatPierdere neacoperit
Rezultatul exerciiului
Profit

Pierdere
TOTAL


Informaii privind natura modificrilor :


Informaii privind tratamentul fiscal :


Alte informaii:
ADMINISTRATOR, NTOCMIT,
Numele, prenumele Numele, prenumele
semntura i i semntura
tampila unitii