Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Tehnica de Constructii

Bucuresti
Referat
Economie
Cererea i oferta
student
CHITU NICOLAE
AN 2 GR
Introducere
1
A!ari"ia schim#u$ui de #unuri i evo$u"ia acestuia a dat natere $a !ia"%&Ea a a!%rut
ca urmare a de'vo$t%rii divi'iunii socia$e a muncii( !rin vi'iunea care sa rea$i'at )ntre
!roduc%tor i consumator&Aceast% se!arare a determinat c% #unuri$e !roduse s% a*un+% de
$a !roduc%tor $a consumator !rin intermediu$ !ie"ei& ,ia"a( este aadar o cate+orie
economic% com!$e-%( ce ref$ect% tota$itatea re$a"ii$or de v)n'are . cum!%rare care au $oc )n
societate( )n interac"iunea $or( )n str)ns% $e+%tur% cu s!a"iu$ economic )n care au $oc& ,ia"a
este $ocu$ )nt)$nirii a ofertei v)n'%tori$or i cererii consumatori$or( a confrunt%rii dintre e$e&
/eci( !e !ia"% se ref$ect% ra!orturi$e rea$e dintre !roduc"ie i consum( !rin intermediu$
cate+orii$or re$ative de cerere i ofert% i a cate+orii$or de !re"
,artici!an"ii $a !ia"%( $a re$a"ii$e !e care $e ref$ect% sunt !roduc%torii )n ca$itate de
ofertan"i de factori de !roduc"ie( #unuri de consum i servicii i consumatorii !roductivi i
individua$i )n ca$itate de cum!%r%tori( care se o!un unui a$tora !rin urm%rirea !ro!riu$ui
interes& 0n ace$ai tim! este de remarcat fa!tu$ c% )ntre ofertan"i i consumatori e-ist% o
!uternic% $e+%tur% ce !une )n eviden"% 1so$idaritatea func"iona$% 2 a !ie"iei&
Ana$i'a cererii !e !ia"% re!re'int% continuarea !ro#$eme$or !rivitoare $a nevoi$e umane
i $a caracteristici$e $or( $a interese$e economice& 0n ace$ai tim!( teoria cererii constituie
#a'a a$oc%rii venituri$or $imitate de c%tre consumatorii ra"iona$i&
Ana$i'a !ro#$eme$or referitoare $a ofert% este o continuare a ana$i'ei resurse$or economice
i a factori$or de !roduc"ie( i res!ectiv o continuare a ana$i'ei #unuri$or economice&
Cererea i oferta ca form% de $e+%tur% i coordonare activit%"ii a a+en"i$or
economici
3u#iec"ii vie"ii economice sunt consumatoru$ i !roducatoru$& 3ocietatea !oate avea
unu$ din urm%toare$e sisteme economice4 +os!od%ria natura$%( adica tradi"iona$% i de
schim#( adica economia de !ia"%( !$anificat% centra$i'at i mi-t%& Aceste forme +enera$e de
or+ani'are a vie"ii economice se deose#esc !rin moda$it%"i$e de $e+%tur% dintre !roduc%tor
i consumator& 0n economia natura$% e-ist% o $e+%tur% nemi*$ocit% dintre !roduc%tor i
cosumator 5 resurse$e sunt a$ocate( iar #unuri$e sunt distri#uite )n conformitate cu tradi"ia
sta#i$it%& Economia tradi"iona$% este s!ecificat% +ru!uri$or socia$e i'o$ate& Actua$mente aria
2
acestei economii s6a )n+ustat su#stan"ia$ ( deoarece !redomin% sisteme$e economice
s!ecifice economiei de schim#&
0n economia centra$i'at6!$anificat% so$u"ii$e !entru )ntre#%ri$e ce7 cum7cine7 !entru
cine7 sunt determinate din centru de c%tre +uvernan"i& A+en"ii economici tre#uie doar s%
)nde!$ineasc% aceste directive&
Economia de !ia"% se mai numete i economia $i#erei ini"iative& Care este
mecanismu$ $e+%turii dintre !roduc%tor i consumator )n economia de !ia"%7 ,entru
identificarea acestuia este necesar( )n !rimu$ r)nd8( de eviden"iat fa!tu$ c% re!roduc"ia(
conform teoriei mar-iste( este un e$ement fundamenta$ a$ oric%rui sistem economic& Ea
re!re'int% !rocesu$ de !roduc"ie continuu i )m#in% or+anic 9 fa'e :schema ;<
Schema 1
Cererea !oate fi definit% !entru o firm%( !entru un +ru! de )ntre!rinderi dintr6o ramur% i un
+ru! de ramuri( !entru economia na"iona$% i mondia$%&
0n func"ie de core$a"ia dintre nevoi i cerere deose#im4
cererea proporional :cererea i nevoia cresc sau descresc )n aceiai
!ro!or"ie<5
cererea progresiv :cererea crete mai re!ede de c)t nevoia<5
3
Reproducia
Consumul Schimbul Repartiia Producia
cererea degresiv :cererea crete sau descrete mai )ncet de c)t nevoia<5
cererea regresiv :cererea scade ( c)nd nevoia crete<&
n funcie de natura bunurilor ce fac obiectul cererii, se distinge4
cererea pentru bunuri substituibile :mar+arina i untu$( te$evi'oru$ a$#6ne+ru i
co$or<5
cererea pentru bunuri complementare :autoturismu$ i motorina<5
cererea derivat :cererea !entru f%in% este determinat% de cererea !entru
!)ine<&
Cererea !entru un anumit #un !oate s% creasc% sau s% se reduc% )n func"ie nu
numai de !re"( ci i de a$"i factori( !recum 4modificarea venituri$or #%neti a$e
consumatori$or 5 modificarea !re"uri$or a$tor m%rfuri 5num%ru$ de cum!%r%tori 5
!referin"e$e cum!%r%tori$or 5 !revi'iunea consumatoru$ui !rivind evo$u"ia !re"u$ui
$a #unuri$e de $ar+ consum i a m%rimii venitu$ui dis!un mem#rii societ%"ii
o Concept. Legea cererii
Cererea este numai o parte a nevoii sociale, determinat de mrimea mijloacelor
bneti, de puterea de cumprare de care& /eci, cererea re!re'int% cantitatea tota$%
dintr6un anumit #un( care !oate fi cum!%rat% !e !ia"%( )ntr6o !erioad% determinat% de tim!(
$a un anumit !re" dat& Conform acestei $e+i( dac% !re"u$ #unuri$or( resurse$or i servicii$or va
sc%dea( )n mod cores!un'%tor va crete cantitatea de marf% cerut% )ntr6o anumit% !erioad%
i invers( dac% !re"uri$e cresc( va sc%dea cantitatea de marf% cerut% )n !erioada de tim!
res!ectiv% : ce$e$a$te condi"ii r%m)n)nd neschim#ate <&
Re$a"ia dintre !re"u$ unitar a$ unui #un i cantitatea de #unuri cerut% )ntr6o anumit%
!erioad% de tim! se !oate re!re'enta +rafic( o#"in)ndu6se cur#a cererii&

Factorii ce influeneaz asupra cererii
4
0ntr6o anumit% !erioad% de tim!( cererea !entru un #un !oate s% se reduc%
sau s% creasc%& =actorii sau condi"ii$e care inf$uen"ea'% cererea )n ca'uri$e c)nd nive$uri$e
de !re" unitar nu se modific% sunt urm%toare$e 4 !re"u$ a$tor #unuri5 venituri$e indivi'i$or5
!ers!ectiva :ate!t%ri$e< !rivind evo$u"ia !ie"ii5 +usturi$e
Veniturile
. >odificarea venituri$or individua$e inf$uen"ea'% cur#a cererii )n func"ie de natura #unuri$or&
/in acedt !unct de vedere distin+em dou% ti!uri de #unuri i anume4 a) bunuri normale; b)
bunuri inferioare.
Bunurile normale sunt ace$ea !e care indivi'ii $e atra+ mai mu$t )n consum !e m%sura
creterii venituri$or $or& Cur#a cererii !entru un #un norma$ se va de!$asa s!re drea!ta(
res!ectiv crete cantitatea cerut%( atunci c)nd venituri$e individua$e cresc& Invers( c)nd
venitu$ individua$ scade( cur#a cererii se va de!$asa s!re st)n+a( res!ectiv scade cantitatea
cerut%&
Bunuri inferioare. Un #un inferior este ace$a !e care indivi'ii )$ cer atunci c)nd nive$u$
venituri$or $or sunt mai reduse( dec)t atunci c)nd nive$u$ venituri$or $or sunt mai mari& : /e
!i$d%( s6a constatat c% oamenii care dis!un de venituri mici m%n)nc% mai mu$t% !)ine i
cartofi dec)t oamenii cu venituri ridicate <& =a!te$e arat% c% oamenii au tendin"a s% reduc%
consumu$ $a #unuri$e inferioare( atunci c)nd se )nre+istrea'% creterea venituri$or $or $a un
anumit nive$&
Oferta
Concept. egea ofertei
5
Oferta re!re'int% cantitatea de #unuri sau servicii !e care un a+ent
economic este dis!us s% o ofere s!re v)n'are )ntr6o anumit% !erioad% de tim!& Oferta ca i
cererea se refer% $a un !re" anume( i !oate fi !rivit% ca oferta a unui #un( a unei industrii(
a unei firme i ca oferta tota$% de !ia"%& /esi+ur()n func"ie de nive$u$ cererii( cantitatea care
se vinde efectiv !oate s% difere de cantitatea oferit%&
Oferta( ca i cererea( este i ea func"ie de !re"& Ea !une )n eviden"% diverse$e
cantit%"i de #unuri !e care v)n'%torii sunt dis!ui s% $e v)nd% $a diverse !re"uri date& /eci(
)ntre evo$u"ia !re"u$ui unitar a$ unui #un i oferta !entru #unu$ res!ectiv e-ist% o re$a"ie de
cau'a$itate& Aceast% re$a"ie este e-!rimat% sintetic de $e+ea ofertei( ea arat% re$a"ia care se
sta#i$ete )ntre cantitatea dintr6un #un !e care un ofertant o ofer% s!re v)n'are )ntr6o
anumit% !erioad% de tim! i !re"u$ $a care #unu$ res!ectiv se vinde&
Le+ea ofertei arat% c% ofertan"ii sunt dis!ui s% ofere o cantitate mai mare dintr6un
#un oarecare( $a un !re" mai mare( de c)t $a unu$ mai mic&
Factorii ce influeneaz asupra ofertei
Oferta( ca i cererea( este determinat%()n dimensiunea ei( de o serie de
factori& Cei mai im!ortan"i s)nt urm%torii4 a< !re"u$ resurse$or : a factori$or de !roduc"ie <5 #<
!re"u$ a$tor #unuri5 c< tehno$o+ia5 d< num%ru$ de ofertan"i5 e< !ers!ective$e !ie"ei5 f<
costu$ !roduc"iei5 +< ta-e$e i su#sidii$e5 h< evenimente natura$e i socia$6!o$itice&
a) Preul resurselor./ac% !re"u$ factori$or de !roduc"ie scade( ofertan"ii unui anumit
!rodus( s)nt dis!ui a !roduce mai mu$te #unuri( cur#a ofertei !entru #unu$
res!ectiv )nre+istrea'% o de!$asare s!re drea!ta
b) Preul altor bunuri. =actorii de !roduc"ie s)nt atrai s!re ace$e activit%"i de
!roduc"ie unde ei s)nt !$%ti"i $a un !re" ridicat& /ac% !re"u$ !roduc"iei ? crete(
c) este firesc ca s% se )nre+istre'e o atra+ere a factori$or de !roduc"ie s!re acest
!rodus
6
d) Tehnologia. 0ntroducerea tehno$o+iei noi( are ca efect creterea !roductivit%"ii
muncii i( im!$icit( reducerea costu$ui de !roduc"ie& 0n acest ca'( cur#a ofertei se
va de!$asa s!re drea!ta( deoarece !roduc%torii s)nt motiva"i a !roduce mai mu$t&
/escreterea !roductivit%"ii muncii( duce $a creterea costuri$or de !roduc"ie i
evident efectu$ va fi ne+ativ asu!ra ofertei
e) Costul produciei. /ac% costu$ !roduc"iei scade( oferta !entru #unuri$e res!ective
va crete i invers( creterea costu$ui va aduce $a sc%derea ofertei& 3!ecia$itii
consider% c% evo$u"ia costu$ui re!re'int% unu$ din factorii !rinci!a$i care
ac"ionea'% asu!ra ofertei& /eci( cur#a ofertei se va de!$asa s!re drea!ta dac%
costu$ scade i invers&
f) Condiiile naturale re!re'int% un factor im!ortant care( )n mu$te ramuri(
inf$uen"ea'% m%rimea ofertei& /e asemenea( anumite evenimente natura$e
)nt)m!$%toare ac"ionea'%( de re+u$%( )n direc"ia reducerii ofertei& Condi"ii$e socia$6
!o$itice )i !un i e$e am!renta asu!ra )ntre+ii activit%"i economice& /ac% acestea
s)nt favora#i$e : sta#i$itate !o$itic%( cadru *uridic adecvat( etc&< atunci oferta va
crete( dac% nu( oferta va )nre+istra o reducere&
0nsumarea a$+e#ric% a inf$uen"ei a#so$ute sau re$ative a fiec%rui factor de
ac"iune( )n condi"ii$e ace$uiai !re"( d% ca re'u$tat modificarea tota$% a ofertei&
Orice modificare de6a $un+u$ cur#ei ofertei !une )n eviden"% schim#area
!re"u$ui #unu$ui res!ectiv( asociat% cu schim#area )n cantitatea de #un oferit%&
/eci( schim#area )n cantitate se vede !e cur#a fi-%& >odific%ri$e determinate de
factorii aminti"i mai sus( duc $a schim#area !o'i"iei cur#ei( s!re st)n+a sau s!re
drea!ta& /eci( schim#area )n ofert% are ca efect modificarea !o'i"iei cur#ei&
7
CONCLU!"
0n aceast% $ucrare am avut )n vedere fa!tu$ c%( re'u$tate$e fo$osirii resurse$or se
!re'int% ca oferta( "n tim! ce nevoi$e umane se !re'int% su# forma cererii& Ce$e dou% $aturi
a$e !ie"ei au fost ana$i'ate $a )nce!ut ca varia#i$e de!endente de diferi"i factori( )ndeose#i
de modificarea !re"u$ui& Av)nd fiecare )n !arte determin%ri s!ecifice( cererea i oferta se
$ea+% i se confrunt% !ermanent )ntre e$e du!% anumite re+u$i&
,entru cerere i ofert% fiecare factor e-rcit% o inf$uen"% mai mare sau mai mic%( unii
factori inf$uen"ea'% )n sensu$ creterii cantit%"ii de cerere i ofert%( iar a$"i factori
inf$uen"ea'% )n sensu$ sc%derii $or&
0n +enera$ !utem s!une c% cererea i oferta sunt cate+orii a$e !ie"ei( iar ra!otu$
dintre e$e constituie o form% de e-!rimare a re$a"iei dintre !roduc"ie iconsum&
8
!ibliografie
". #. Cara , $. %&rac'i
()icroeconomie aplicat* %artea "
#d. #conomic !ucureti "++,
-. .ia /obrota
Economia Politic
#d. #conomic !ucureti "++,
0. 1'eorg'e Creoiu
Economie Politic
!ucureti "++2
9