Sunteți pe pagina 1din 7

Calitati si abilitati manageriale

1. Competente manageriale generale


2. Competente specifice managerilor educationali
3. Competente generale si specifice ale personalului didactic
1. Competente manageriale generale
Competentele managerilor decurg din responsabilitatile si rolurile pe care acestia le
indeplinesc in cadrul organizatiei.
Henry Mintzberg considera ca managerul are 10 roluri ce pot fi grupate in 3
categorii:
Prelucrarea informatiilor
Elaborarea deciziilor
nga!area in relatii interpersonale
"olurile informationale ale managerului sunt:
# Monitor $ trebuie sa fie in centrul retelei de informare a organizatiei%
# &ifuzor $trebuie sa fie cel ce filtreaza si disemineaza informatia%
# Purtator de cu'ant $trebuie sa fie purtatorul de cu'ant al institutiei%
"olurile decizionale:
# (nitiator $trebuie sa fie cel cu initiati'a si 'ointa%
# Mediator $trebuie sa solutioneze conflictele) problemele%
# *actor de alocare a resurselor $managerul trebuie sa aloce resursele financiare)
materiale ) umane) etc.%
# +egociator
"olurile interpersonale:
# "eprezentant al grupului
# ,ider $conducatorul grupului%
# ,egatura $managerul trebuie sa realizeze cone-iunile cu alte grupuri) organizatii)
parteneriate %.
E-ista categorii generale de capacitatii necesare oricarui manager. cestea pot fi: conceptual)
umane si te.nice.
Pentru a putea fi (ndeplinite aceste roluri) Ericsson propune un model managerial ale
carui componente sunt:
# capacitatile intelectuale / 'i'acitatea) creati'itatea si supletea mintii pentru a
identifica probleme) parteneri) beneficiari si a descifra concurenta0
# respectul de sine / presupune cunoasterea profunda si obiecti'a a propriei
personalitati) ec.ilibru) fle-ibilitate) colaborare si (ncredere (n sine0
# desc.iderea spre ceilalti / impune manifestarea interesului si respectului sincer
pentru parteneri) stiinta comunicarii cu acestia) (ncrederea acordata lor) 'ointa si
capacitate de lucru (n ec.ipa0
# perspecti'a / stiinta de a stapani afacerea in intregul sau si cu putere de
concentrare asupra esentialului0
# obiecti'e si rezultate / spirit dez'oltat de a intreprinde actiuni noi si perse'erenta de a le
finaliza prin decizii adec'ate si asumarea responsabilitatii0
1nui manager de e-ceptie ii mai pot fi atribuite o serie de insusiri cum ar fi: cura!ul)
prudenta) taria de caracter) arta de a ino'a) luciditatea gandirii) robustetea intelectuala) decizia de
a actiona.
Este foarte important ca un manager sa stapaneasca arta con'ersatiei) ceea ce ar
scoate in e'identa ni'elul de informare) competenta si inteligenta acestuia. rta con'ersatiei
presupune aptitudini specifice pe care managerul si le modeleaza pe masura ce dobandeste
e-perienta. fi documentat) a stii ce se petrece in 'iata cotidiana si in lumea afacerilor) este tot
atat de important ca si aptitudinea de a te adapta interlocutorului) demonstrandu#i acestuia ca ai
capacitatea sa abordezi subiecte di'erse) e'itandu#le pe cele sensibile.
Capacitatea de a purta o con'ersatie presupune stiinta de a te e-prima) de a stii ce)
cum si cand sa spui ce'a) tinand seama de interlocutor) de 'ocabularul care este bine a fi utilizat
cu acest prile!. 2rice e-primare stereotipa) incorecta din punct de 'edere gramatical si saraca in
nuante denota un ni'el de intelectualitate redus si poate afecta sensul con'ersatiei.
Cunoscand pozitia si rolul mai multor manageri din di'erse organizatii) se pot
delimita patru aptitudini pe care acestia le poseda (ntr#o mai mica sau mai mare masura:
# capacitatea de a e-ercita atractie0
# capacitatea de a comunica0
# capacitatea de a inspira incredere0
# capacitatea de a se autoadministra.
(n conte-tul muncii cotidiene un manager trebuie sa impuna concepte de calitate si
de'otament fata de munca) sa realizeze o simbioza perfecta intre munca si placerea de a muncii)
cunoscut fiind faptul ca atunci cand este fascinanta si stimulati'a) munca ofera oamenilor cele
mai mari satisfactii.
'and in 'edere cele discutate pana acum) putem concluziona calitatile si abilitatile
manageriale specific generale ce pot fi:
(ntelectuale 3 gandire critica) capacitate de conceptualizare) capacitatea de prognoza0
ntreprenoriale) organizationale 3 capacitatea de decizie) proacti'itate) competente
de proiectare) moti'are) e'aluare0
4ocio#emotionale3 autocontrol) spontaneitate) obiecti'itate in perceperea si !udecarea
altora0
(nterpersonale3 incredere) centrarea pe dez'oltarea celorlalti) capacitatea de a#i
influenta pe ceilalti0
2. Competente specifice managerilor educationali
(postazele manageriale ale profesorului in sistemul de in'atamant romanesc:
# profesor
# profesor#diriginte
# profesor#metodist
# profesor#consilier scolar
# profesor#cercetator
# profesor#director
# profesor#inspector

E-ista numeroase liste de calitati si competente ale cadrului didactic.(n toate listele
personalitatea este principalul element analizat.
Personalitatea a fost definita de
Gordon Allport ca organizare
dinamica in cadrul indi'idului a
acelor sisteme psi.ofizice care
determina gandirea si
comportamentul sau caracteristic.
Pentru omul modern personalitatea
cere doua conditii:
sa ai cunostiinta ca personal
reprezinti ceea ce este 'aloros.
sa fii recunoscator ca o
'aloare)ca o indi'idualitatea
remarcabila.
Personalitatea implica cele trei
dimensiuni:temperamentul,
aptitudinile, caracterul.
Temperamentul influenteaza
rapiditatea gandirii si 'iteza cu care
se dez'olta procesele emotionale.
5ipuri de acti'itate ner'oasa
superioara:
#puternic)neec.ilibrat)mobil$coleric%
#ec.ilibrat)puternic)mobil$sang'inic%
#puternic)ec.ilibrat)inert$flegmatic%
#slab)neec.ilibrat)inert$melancolic%
Caracterul se reflecta in
particularitatile indi'iduale si de
aceea pot fi 'ariate#de
actiune)pasi'e)inc.is)desc.is)puternic)
slab.
Aptitudinile ca trasatura a
personalitatii au o influenta mare in
desfasurarea acti'itatii didactice.(n
functie de acestea unii profesori pot
face totul usor si repede)pot obtine
rezulate foarte bune.
&upa Shaw si
Pretty)cadrul didactic trebuie
sa do'edeasca:
personalitate
calda)energie)'italitate.
dorinta reala de a a!uta
pe altii sa se dez'olte si
de a se autoforma
continuu.
competentele si
abilitatile
interpersonale$sa fie
capabil sa moti'eze)sa
incura!eze)sa identifice
potentialul de in'atare
in orice situatie)sa
zambeasca)sa fie
pol6ticos%
fle-ibilitate)
sensibilitate si
responsabilitate)
abilitatea in
identificarea si
rezol'area problemelor
ele'ilor
cunoasterea si
entuziasmul fata de
domeniul predat
credibilitate in fata
ele'ilor
incredere in propriile
forte.
&upa Elena
Popescu)calitatile si
trasaturile ce caracterizeaza
personalitatea cadrului
didactic sunt:
dragoste si respectul
fata de copii$sa se
apropie cu simplitate
si sinceritate de ei)sa
do'edeasca o mare
rabdare cu acestia%
spirit de dreptate$sa
aprecieze obiecti' si
nepartinitor sarguinta
la in'atatura)purtarea
disciplinata a
ele'ului%
dragoste pentru
profesiune#incredere
in 'iata si in propriile
puteri)optimismul si
entuziasmul in
munca.
profilul moral al
profesorului este dat
de sentimentul
demnitatii
personale)constiinta
raspunderii
calitati de 'ointa#
energia)fermitatea)
perse'erenta cu care
se straduieste sa#si
indeplineasca
sarcinile)
independenta si
darzenia cu care
apara opiniile sale
pedagogice.
Pregatirea profesionala a cadrului didactic presupune:
larg orizont cultural:cunostinte bogate in literatura si arta)stiinta si te.nica
cunostinte temeinice in domeniile pe care le preda.
cultura pedagogica:teoria instruirii si educatiei)psi.ologia copilului
metodicile speciale ale predarii obiecti'elor de in'atamant corespunzatoare
specializarii)sa#si formeze priceperi si deprinderi pedagogice.
3. Competente generale si specifice ale personalului didactic
1. Competente teoretice i metodologice:
# utilizarea adec'ata a conceptelor 7i teoriilor din 7tiintele educatiei0
# aplicarea conceptelor 7i teoriilor moderne pri'ind formarea capacitatilor de
cunoa7tere0
# proiectarea continuturilor instructi'#educati'e0
# utilizarea metodelor 7i strategiilor de predare adec'ate particularitatilor
indi'iduale 7ide grup) precum 7i scopului ti tipului lectiei0
# manifestarea unei conduite metodologice ino'ati'e 8n plan profesional.
2. Competente de comunicare i relationare:
# stapanirea conceptelor 7i teoriilor moderne de comunicare: orizontala9'erticala0
# manifestarea comportamentului empatic 7i a :orientarii .elping;0
# proiectarea) conducerea 7i realizarea procesului instructi'#educati' ca act de
comunicare0
# realizarea unor proiecte comune 7coala#familie#comunitate.
3. Competente de evaluare a elevilor:
# proiectarea e'aluarii $faze) forme) tipuri%0
# utilizarea strategiilor adec'ate de e'aluare indi'iduala9de grup0
# elaborarea instrumentelor de e'aluare 8n functie de scop 7i de particularitatile
indi'iduale9de grup0
# utilizarea metodelor specifice gandirii critice.
<. Competente psiho-sociale:
# 'alorificarea metodelor de cunoa7tere 7i acti'izare a ele'ilor0
# asumarea responsabila a rolului social al cadrului didactic0
# elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului 7coala#familie0
# organizarea 7i administrarea mediului de 8n'atare 8n colaborare cu comitetul de
parintial clasei0
# colaborarea cu parintii9comunitatea 8n scopul realizarii unui autentic parteneriat
8neducatie.
=. Competente de management educational:
# desc.iderea fata de sc.imbarile care au loc in situatii de competitie) concurs)
e-amen
etc.0
# manifestarea unei conduite $auto%refle-i'e asupra acti'itatilor
didactice9pedagogice
proprii0
# manifestarea desc.iderii fata de tendintele no'atoare necesare dez'oltarii
profesionale0
# asimilarea cuno7tintelor de tip organizational si managerial0
# promo'area unei culturi a calitatii educatiei.
CONCLU!!
4tilul de lucru al managerului influenteaza stilul de lucru al ec.ipei de conducere si c.iar
pe cel al fiecarui colaborator. (n acelasi timp) stilul de lucru pentru care opteaza managerul isi
pune amprenta asupra fiecareia din actiunile pe care le intreprinde.
1n stil de lucru eficient presupune insusirea unor cunostinte manageriale si psi.o#
sociologice care fundamenteaza conceptia si atitudinea managerului. 4tilul de lucru al unui
manager eficient se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:
# preocupare pentru elaborarea obiecti'elor si strategiilor organizatiei0
# asigurarea eficientei economice0
# analiza profunda a pozitiei strategice a firmei0
# organizarea rationala a tuturor acti'itatilor0
# impunerea disciplinei ca tip de conduita generala0
# e'aluarea performantelor colaboratorilor si autoe'aluarea propriilor acti'itati functie de
criterii bine definite0
# crearea unui climat stimulati' de lucru0
# preocuparea pentru studiu si perfectionare0
# recunoasterea contributiei colaboratorilor la atingerea obiecti'elor0
# orientarea intregii acti'itati catre sc.imbare) creati'itate si ino'are0
# sa fie adeptul principiului ca omul este scopul si nu mi!locul intregii sale acti'itati.
Managementul 'iitorului trebuie sa sc.imbe modul in care managerii 'or intelege
informatia ca o resursa. Managerii trebuie sa fie in stare sa gestioneze informatia ca pe un
bun) atat ca proces de conducere al organizatiei) cat si ca parg.ie a dez'oltarii afacerii.
Managerii de maine 'or trebui sa de'ina la fel de priceputi in gestionarea informatiilor pe
cat sunt in administrarea resurselor con'entionale.
Elementul cel mai important al luarii deciziilor manageriale eficiente este
asigurarea unui ec.ilibru intre gandire si actiune0 daca procesul folosit pentru a e-prima
ipoteza) a obtine) analiza si sintetiza informatiile este satisfacator) managerul stie de!a
destule pentru a trece la actiune si a in'ata apoi din rezultate. >andirea si actiunea nu sunt
alternati'e) ci sunt inseparabile.