Sunteți pe pagina 1din 1

DOCUMENT DE CONFIRMARE

Agenia Naional de Administrare


Fiscal
V rog s confirmai c la eliberarea certificatului digital cu care este semnat aceast cerere au fost
utilizate urmtoarele date personale:
CNP: 2680429090038
Prenume: Tuta
Nume: Cardas
Semntur utilizator
E-mail: tmarcu@ugal.ro
Se confirm urmtoarele:
D-na / Dl.
Nume: Cardas
Prenume: Tuta
cu CNP sau cu statul de stabilire a domiciliului si data nasterii: 2680429090038
este deintorul certificatului digital numrul:
cu care a fost semnat aceast cerere, eliberat de firma:
Acest certificat este valid astzi ( data emiterii documentului de confirmare zz/ll/aaaa):
Semntur Autoritate de Certificare
Numr de operator de date cu caracter personal 759
Anexa nr. 3
CARDAS
TUTA
Digitally signed by CARDAS TUTA
DN: c=RO, l=GALATI,
serialNumber=200506245CT56,
cn=CARDAS TUTA
Date: 2013.09.11 22:50:34 +03'00'