Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 25.04.

2014
Clasa: a IV- a
Propuntor: Scuturici Dorin
Profesor mentor: Cira Ioana
Profesor coordonator: Catalano Cristina
Disciplina: Lectur
Unitatea de nvare: coala Gimnazial ,,Mihai Eminescu Nsud
!u"iectul: !mintiri din co"ilrie#fra$ment%,de Ion Crean$
#ipul leciei:lec ie mi&t
Durata lec'iei: () min
$"iective %enerale:
*Dez+oltarea de"rinderilor de citire ,i scriere corect
*-m.o$'irea +oca.ularului "rin intermediul cu+intentelor ,i e&"resiilor noi din te&t
$"iective operaionale: /0: s descrie "ersona1ele cu a1utorul informa iilor "rezentate 2n o"era !mintiri din co"ilrie
/3: s "recizeze ideile "rinci"ale 2n urma citirii te&tului
/4*s alctuiasc "ro"ozi'ii cu a1utorul cu+intelor din te&t
/5*s re"o+esteasc sec+en e din te&t utiliz6nd "ro"riile cu+inte
/(* s des"rind 2n+'turi din 7!mintirile marelui "o+estitor rom6n
!trate%ii de predare nvare:
a% &etode 'i procedee: "o+estirea, descrierea, e&"lica'ia e&erci'iulcon+ersa ia
.% &i(loace 'i )ateriale didactice: manualul
c% &oduri de or%ani*are a nvrii: frontal, indi+idual8
d% !iste) de evaluare: *Metode de e+aluare: o.ser+are curent9 , chestionare oral9,+erificare scris
*:orme de e+aluare: e+aluare formati+a
+I+,I$-./0I1: Manual de lectur su"limentar,clasa a I;*a, Editura Delta Cart Educa ional 8
Scenariu didactic
!ecvenele
leciei Con inut instructiv-educativ
!trate%ii de predare - nvare
1valuarea
&etode
&i(loa
ce didacti
ce
&odali
ti de
or%ani
*are
1. &o)ent
or%ani*atoric
22 )in.3
Pre$tirea materialelor necesare8
Crearea condi'iilor o"time "entru desf,urarea lec'iei8
con+ersa'ia frontal
2. Captarea
aten iei
24 )in.3
La ce + $6ndi i c6nd auzi i cu+6ntul ,,copilrie ?
Ce lucruri + "lceau s face i c6nd era i mai mici<
Da i e&em"le8 !+e i +reun loc fa+orit care + treze te
amintiri "lcute<
Da i detalii des"re "rietenii sau "ersoanele care au a+ut
un im"act "oziti+,"lcut sau ne$ati+ au"ra +oastr,2n
a+enturile co"ilriei +oastre<
! i auzit de scriitorul Ion Crean$< Ce ti i des"re el< =nde
a co"ilrit el< Cum se numeau "rin ii lui< !+ea fra i sau
surori< Ce o"ere literare a mai scris el<
asaltul de idei

con+ersa ia
frontal Chestionare
oral
4./nunarea
te)ei 'i a
o"iectivelor
24 )in.3
* !stzi la ora de lectur +om 2n+'a des"re Ion Crean$ ,i
+om citi un fra$ment din !mintiri din co"ilrie8 ;om citi
te&tul din carte #inte$ral, 2n lan , selecti+%, +om 2m"r i te&tul
"e fra$mente, +om scoate ideile "rinci"ale, +om "o+esti
lec ia8
e&"unerea
con+ersa ia
manual frontal /.ser+are
curent
4. Diri(area
activit ii Se cite,te lec'ia din manual a"oi +om trece la rezol+area "o+estirea Indi+i
Date "io%ra5ice 6 I$7 C.1/7-8 6
s*a nscut la 0 martie 0>4? 2n @umule,ti , 1ud8 Neam'
"rin'ii lui se numeau A Smaranda Crean$
Btefan a Petrei Ciu.otariul
au fost > fra'i
a crescut 2ntr*o cas srcioas cu o camer ,i o tind
"rimul lui dascl A .di'a ;asile*
mama ,i*a dorit fiul "reot A ,coala :lticeni* 2nre$istrat su. numele de Ion Crean$
termin seminarul teolo$ic, 03 ani este dascl ,i diacon la diferite .iserici
3( de ani "ractic meseria de 2n+'tor, 2l cunoa,te "e Eminescu
a scris ,,!mintiri din co"ilrie
"rimul a.ecedar
,,Ca"ra cu trei iezi
,,Po+estea "orcului
,,!cul ,i .arosul
,,Prostia omeneasc
,,Cinci "6ini
,,Pun$u'a cu doi .ani
a murit la 40 decem.rie 0>>C este 2nmorm6ntat la Cimitirul Eternitatea din Ia,i8