Sunteți pe pagina 1din 15

Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word pag.

1
8.10. Tiprirea documentelor
8.10.1. Tiprirea rapid
Pentru a tipri un document Word trebuie ca imprimanta folosit s fie instalat i selectat.
Imprimanta trebuie s fie OnLine (pornit i pregtit s primeasc ob!urile".
Pentru a tipri #ntreg documentul folosind setrile curente de imprimare$ se ac%ionea&'
sec(en%a File Print OK
)Ctrl!P* OK
ceea ce determin apari%ia pe ecran a casetei de dialog Print. (+ig. ,.a. ! Word$ (ersiunea 6.- i +ig. ,.b.
! Word$ (ersiunea ..-"
Pentru a tipri documentul direct$ fr afiarea ferestrei de dialog$ se ac%ionea& pictograma print
din bara de unelte standard.
8.10. 2. Tiprirea unei pri a documentului
tiprirea unei singure pagini ! #n caseta de dialog Print$ la sec%iunea Page /ange se selectea&
Current Page. 0stfel se (a tipri doar pagina #n care se afl cursorul (pagina curent".
tiprirea unei selecii - #n caseta de dialog Print$ la sec%iunea Page /ange se selectea& Selection.
0stfel se (or tipri doar paragrafele selectate. 1u se mai respect ae&area #n pagin.
tiprirea unui numr oarecare de pagini, consecutive sau nu ! #n caseta de dialog Print$ la
sec%iunea Page /ange se selectea& Pages urm2nd ca #n caseta text alturat s se scrie'
prima i ultima pagin$ separate de liniu%$ ale unui grup de pagini consecuti(e.
numerele de pagin$ separate prin (irgul$ pentru un grup de pagini neconsecuti(e.
tiprirea paginilor pare sau impare ! din caseta list derulant Print$ se selectea& Een Pages
(pare" sau Odd Pages (impare". 3p%iunea se folosete la tiprirea pe ambele fe%e ale foii
1
.
4ansarea tipririi se reali&ea& prin ac%ionarea butonului de comand OK.
Caseta de dialog Print mai con%ine i alte op%iuni utile'
1
se tipresc paginile impare$ apoi foile se introduc #n caseta de alimentare a imprimantei cu acelai capt #nainte dar pe
fa%a opus$ tiprindu!se paginile impare.
+ig. ,. a. +ig. ,. b.
pag.5 Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word
pentru a tipri informa%ii despre
document$ altele dec2t con%inutul
propriu&is al documentului$ ca de
exemplu re&umatul documentului$ se
desc6ide caseta list derulant Print
!"at (+ig. ," i se selectea&
op%iunea$
pentru a tipri mai multe copii ale aceluiai document$ se introduce numrul de copii dorite #n caseta
text Copies (+ig. ,"$
pentru a tipri paginile #n ordine in(ers
5
se ac%ionea& butonul de comand Options (+ig. ," ceea
ce determin afiarea ferestrei de dialog omonim (+ig. 1-". 4a etic6eta Print$ la sec%iunea Printing
Options se (alidea& caseta #eerse Print Order.
8.10. 3. Folosirea opiunilor de tiprire
In +ig. 1- este pre&entat fereastra de dialog 3ptions care permite selectarea op%iunilor'
$ra%t Output ! tiprire #n ciorn7 mai rapid dar mai pu%in precis7
&pdate Fields ! reactuali&ea& automat c2mpurile de date ale documentului7
&pdate Lin's ! reactuali&ea& automat legturile cu obiectele #nglobate (34E" ale documentului7
(ac'ground Printing ! tiprirea pornete dup prelucrarea ultimei pagini$ permi%2nd lucrul cu
editorul Word #n timpul tipririi. 3cup memorie i #ncetinete lucrul (nu este util pt. Windo8s ,9"7
Summar) *n%o ! include tiprirea re&umatului documentului7
Field codes ! tiprete codurile c2mpurilor introduse #n document i nu con%inutul acestora7
+nnotations ! tiprete adnotrile documentului$ pe pagini separate$ la sf2ritul documentului7
,idden Te-t ! tiprete textul ascuns din document7
$ra.ing O/0ects ! tiprete obiectele grafice create #n Word (ex. grafice$ ba&e de date".
8.10. 4. Verificarea naintea tipririi
:nainte de tiprire$ documentul se poate (i&uali&a (i&uali&at pe ecran aa cum apare pe pagina
tiprit. Pentru pre(i&uali&are se ac%ionea&'
sec(en%a File Print Preie.
pictograma Preie. din bara de unelte standard.
In urma ac%ionrii se afiea& fereastra Pre(ie8 (+ig. 11".
5
3p%iune util pentru ca&ul #n care se tiprete pe ambele fe%e ale foii$ iar imprimanta scoate paginile cu fa%a tiprit #n
sus. Pentru tiprirea paginilor impare se utili&ea& op%iunea #eerse Print Order. Pentru tiprirea paginilor pare nu mai
este necesar rearanarea foilor$ acestea se reintroduc #n ordinea #n care au fost scoase din imprimant cu acelai capt
#nainte$ nemaiutili12ndu3se op4iunea #eerse Print Order.
+ig. 1-
Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word pag.;
In bara de unelte a ferestrei Pre(ie8 (+ig 11" apar #n ordine pictogramele'
Print ! tiprete documentul$
5agni%ier ! mrete<micorea& pagina de pre(i&uali&are pe care se execut clic= cu aceast
unealt. >ac unealta nu este acti($ documentul se poate edita (neu&ual".
One Page ! pre(i&uali&area unei singure pagini$
5ultiple Pages ! pre(i&uali&area simultan a mai multor pagini (dac exist". Prin ac%ionarea uneltei
se desc6ide o fereastr flotant unde se selectea& cu mouse!ul numrul de pagini pre(i&uali&ate i
ae&area lor #n fereastra Pre(ie8.
6oom Control ! permite controlul procentului de mrire<micorare a pre(i&uali&rii$
7ie. #uler ! permite (i&uali&area riglei i implicit modificarea marginilor #n pagin$
S"rin' to Fit ! oblig documentul s #ncap #ntr!o singur pagin (editare automat". 0c%iunea nu
este posibil #ntotdeauna (de exemplu documentul con%ine Page rea!"$
Full Screen ! afiea& pre(i&uali&area pe #ntreg ecranul7 se iese cu Escape.
Close ! buton pentru ieirea din modul Pre"ie#$
,elp ! asistent pentru informa%ii (lb. engle&".
8.10. $. %etarea paginii
Word consider implicit formatul de pagin 8 189 - 11 inc6 (519$, x 5.,$? mm". @&ual #n
/om2nia se utili&ea& formatul +: (51- x 5,. mm". 3rientarea implicit a paginii este Portrait (pagina
apare n picioare". Ae poate seta orientarea Landscape (pagina apare culcat". 0ceste setri$ precum i
setarea marginilor$ a dimensiunilor subsolului i antetului paginii se reali&ea& din fereastra Page Setup
(fig 15." desc6is prin ac%ionarea FilePage Setup.
+ig. 11
pag.? Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word
In fereastra Page Setup;
la etic6eta 5argins se reali&ea& setarea marginilor de pagin$ a dimensiunilor antetului i a
subsolului de pagin$ #n unit%ile de msur acti(e
;
.
la etic6eta Paper Si1e se selectea& din caseta list derulant Paper Ai&e dimensiunea paginii
(predefinit standard sau definit de utili&ator". 4a aceast etic6et se poate selecta$ de asemenea i
orientarea paginii.
la etic6eta Paper Source se (a preci&a sursa de 62rtie a imprimantei (dac are mai multe
disponibile"$
la etic6eta La)out se identific sec%iunile'
Sections Start ! preci&area locului unde #ncepe i se termin o sec%iune #n document
(sec%iunile se introduc prin sec(en%a Insert Brea= Aection Brea=s"
?
,eader and Footer ! op%iuni pentru antet i subsol pagin'
diferite pentru pagini pare i impare$
diferite pentru prima pagin.
Line <um/ers ! numerotarea tuturor liniilor din document.
>e asemenea #n fereastra 4aCout apare caseta list derulant +ppl) To' unde se selectea& &ona
de document pentru care se aplic setarea curent a paginii.
Aetarea curent a paginii poate de(eni implicit pentru documentele noi create de aici #ncolo prin
ac%ionarea butonului $e%ault.
Aetarea de(ine acti( prin ac%ionarea OK sau se anulea& prin Cancel.
8.11. 5utarea i copierea te-tului
8.11. 1. &opierea te'tului
@n text selectat
=
se poate copia'
cu autorul Clip/oard!ului.
In clipboard se poate depo&ita o selec%ie fr tergerea ei printr!una din ac%iunile'
E ditCopC
)Ctrl!C*
)Ctrl!Insert*
ac%ionarea pictogramei CopC din bara de unelte standard.
>in clipboard se poate lipi o selec%ie$ la po&i%ia cursorului printr!una din ac%iunile'
E ditPaste
)Ctrl!D*
)A6ift!Insert*
;
(e&i Curs 9$ pag. ?$ La prima pornire se recomand setarea...
?
Aec%iunea curent este indicat #n bara de stare' Sec ...
9
3 selec%ie apare #n modul Dideo In(erse (u&ual text alb pe fond negru".
+ig. 15.
Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word pag.9
ac%ionarea pictogramei Paste din bara de unelte standard.
cu autorul mouse!ului ! selec%ia se supune unui drag and drop la po&i%ia dorit$ %in2nd ac%ionat
tasta Ctrl.
prin ac%iunea Edit/epeat ... ()Ctrl ! E" se poate repeta ultima ac%iune care poate fi introducera
unui text (FCping".
8.11. 2. (utarea te'tului
@n text selectat se poate muta'
cu autorul Clip/oard!ului.
In clipboard se poate depo&ita o selec%ie cu tergerea ei printr!una din ac%iunile'
E ditCut
)Ctrl!G*
ac%ionarea pictogramei Cut din bara de unelte standard.
>in clipboard se poate lipi o selec%ie$ la po&i%ia cursorului printr!una din ac%iunile'
E ditPaste
)Ctrl!D*
)A6ift!Insert*
ac%ionarea pictogramei Paste din bara de unelte standard.
cu autorul mouse!ului ! selec%ia se supune unui drag and drop la po&i%ia dorit.
8.19. Formatarea documentului
+ormatarea se refer la sc6imbrile reali&ate #n aspectul documentului.
Pentru a formata un text dea introdus se selectea1 te-tul i apoi se dau comen1ile de %ormatare.
Pentru un text ce urmea& a se introduce$ se mut cursorul la po&i%ia de editare$ apoi se dau
comen&ile de formatare. Comanda de %ormatare a%ectea1 paragra%ul >sau paragra%ele?
introduse de aici @nainte
6
.
8.12. 1. Formatarea caracterelor
+ormatarea caracterelor se refer la atributele care se pot aplica asupra caracterelor (litere$ cifre$
simboluri" indi(iduale dintr!un document'
corpul de liter (+ont"7
mrimea de scriere (Ai&e"7
su/linierea (@nderline"7
@nclinareaA cursie (Italic"7
@ngroareaA aldine (Bold"7
culoarea (Color"$
e%ecte'
bararea (Atri=et6roug6"$
suprascrierea$ exponent (Auperscript"$
subscrierea$ indice (Aubscript"$
ascunderea (Hidden"$
litere mici (Amall Caps"$
mauscule (0ll Caps"$
6
De&i caseta list derulant St)le For Follo.ing Paragrap" din fereastra ModifC AtCle ob%inut #n urma ac%ionrii
sec(en%ei +ormatAtCleModifC...
pag.6 Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word
spa4ierea (Apacing"$
po1i4ia fa% de o linie imaginar ce trece prin milocul liniei text text
+ormatarea caracterelor introduse i selectate sau care urmea& a fi introduse$ se reali&ea& prin'
ac%ionarea FormatFont... Aec(en%a determin desc6iderea ferestrei +ont (+ig. 1;".
In aceste ferestre comen&ile de formatare se dau ac%ion2nd componentele ferestrelor
.
. Ae iese din
fereastr cu OK ((alidarea formatrii" sau Cancel (renun%are"
ac%ionarea pictogramelor corespun&toare comen&ilor de formatare a textului$ din bara de unelte
pentru formatare
I
.
ac%ionarea tastelor rapide (A6ortCut JeCs" corespun&toare comen&ilor de formatare a textului
,
.
8.12. 2. %etarea marginilor paginii )i a spaierii liniilor
Aetarea marginilor paginii se reali&ea& din fereastra Page Aetup (+ig. 15" introduc2nd (alorile #n
casetele text. 3 alt modalitate de setare a marginilor este (i&ual$ nu foarte precis$ prin drag
and drop asupra marginii de culoare alb a riglei
1-
$ c2nd cursorul mouse!ului de(ine o sgeat '
.
De&i ferestre Windo8s ,9$ Curs ;.
I
De&i Curs 9$ pag. 6
,
De&i Curs 9$ pag. 6
1-
/igla se afiea& din meniul Die8 comanda /uler. 0 nu se confunda marginea riglei cu mar=erii triung6iulari care
indic marginile de paragraf (indentare i alineat" (e&i +ig. 9 Curs 5.
+ig. 1; ! etic6eta +ont +ig. 1; ! etic6eta C6aracter Apacing
Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word pag..
Apa%ierea liniilor se refer la distan%a dintre dou linii de text. Comen&ile de spa%iere se refer la
paragrafe i nu la caractere indi(iduale. :n ca&ul #n care nu exist o selec%ie$ se formatea& paragraful de
la po&i%ia cursorului. 0c%ionarea sec(en%ei +ormatParagrap6etic6eta Indents and Apacing determin
afiarea ferestrei de dialog din +ig. 1?. >in caseta list derulant 4ine Apacing se pot selecta op%iunile'
Aingle ! la un r2nd
1$9 4ines ! la un r2nd i umtate
>ouble ! la dou r2nduri
ExactlC ! spa%ierea (a a(ea exact (aloarea introdus #n caseta text 0t
0t 4east ! spa%ierea (a a(ea cel pu%in (aloarea introdus #n caseta text 0t
Multiple ! sc6imb spa%ierea #n func%ie de (aloarea introdus #n caseta text 0t
8.12.3. %etarea po*iiilor fi'e de scriere +ta, stop-
Po&i%iile fixe de scriere (Ta/uri" repre&int o modalitate de control a marginilor paragrafului i a
alinierii pe (ertical a textului. C2nd se ac%ionea& tasta Fab Word deplasea& cursorul (inserea& un
tab" la urmtoarea po&i%ie fix de scriere (ta/ stop". Implicit un tab stop repre&int 1$5. cm (+ig. 16 !
>efault Fab Atops".
Tipuri de po1i4ii %i-e >ta/ stop? de scriere i sim/olurile corespun1toare de pe rigl;
Fig. 14
Fig. 15
pag.I Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word
$enumire Sim/ol E%ect
4eft!aligned (aliniat la st2nga" marginea din st2nga a textului se alinia& la tab stop
/ig6t!aligned (aliniat la st2nga" marginea din dreapta a textului se alinia& la tab stop
Center!aligned (aliniat la st2nga" textul este centrat fa% de tab stop
>ecimal!aligned (aliniat la (irgul" (irgula este centrat fa% de tab stop
@n exemplu de aliniere a textului la po&i%ie fix este pre&entat #n +ig. 19. Pe fiecare din cele trei
r2nduri de text$ #ntre cu(inte (marginea din stg. i cu(inte" s!a ac%ionat tasta Ta/.
Pentru aducerea tab stop!urilor pe rigl se ac%ionea& clic= pe pictograma aflat la intersec%ia
riglelor (ori&ontal i (ertical" apoi clic= pe rigl la po&i%ia dorit. 0c%ion2nd clic= pe pictograma aflat
la intersec%ia riglelor se ob%in succesi( cele patru tipuri de tab stop!uri pre&entate #n tabelul anterior.
Pentru a terge de pe rigl tab stop!urile se reali&ea& drag and drop a simbolului$ de pe rigl unde(a #n
afara ei.
O alt modalitate de control a ta/ stop3urilor este posi/il din %ereastra Ta/s (+ig. 16".
0ceast fereastr se
ob%ine ac%ion2nd sec(en%a
+ormatFabs... . In aceast
fereastr #n caseta text Fab Atop
Position se introduce de la
tastatur po&i%ia (#n unit%ile de
msur curente" a tab stop!urilor.
:n caseta >afault Fab Atops se
introduce distan%a implicit
pentru tab stop. :n sec%iunea
0lignment se poate opta pentru
cele patru tipuri pre&entate de tab
stop!uri. 0c%ionarea butonului de op%iune Bar determin trasarea la po&i%ia preci&at a unei bare
(erticale #n document.
Butoanele de comand din aceast fereastr au semnifica%ia'
3J ! (alidea& setrile pentru tab stop!uri$
Cancel ! anulea& setrile pentru tab stop!uri$
Aet ! setea& tab stop!ul la po&i%ia preci&at$
Clear ! terge tab stop!ul de la po&i%ia preci&at$
Clear 0ll ! terge toate tab stop!urile$
Help ! asistent
0ustarea tab stop!urilor pe rigla ori&ontal se poate reali&a prin drag and drop$ noua po&i%ie
fiind marcat printr!o linie (ertical #ntrerupt..
Apa%iile tab pot fi completate (umplute" cu blan=!uri (spa%ii albe"$ linie punctat$ linie #ntrerupt$
linie continu. Pentru a seta tipul de umplere$ #n fereastra de dialog Ta/s (+ig. 16"$ la sec%iunea Leader
se ac%ionea& butonul op%iune ce corespunde tipului de umplere dorit.
3bs. Aetarea tab stop!urilor are efect asupra paragrafelor$ i anume acele paragrafe care con%in Ta/!uri.
8.12. 4. .linierea te'tului
+linierea paragra%elor ! permite controlul spa%iului dintre con%inutul paragrafului i marginile
din st2nga respecti( dreapta ale foii.
5arginea paragra%ului ! distan%a dintre marginea textului din paragraf i marginea paginii.
Setarea marginilor de paragra% cu a0utorul riglei
Ae reali&ea& prin drag and drop asupra mar=erilor de alineat i indentare afla%i pe rigla
ori&ontal.
Fig. 16
Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word pag.,
+ig. 1.
+ormatarea are efect asupra paragrafului curent sau asupra paragrafelor selectate.
pentru modificarea alineatului paragrafului se ac%ionea& mar=erul First Line *ndent (1"
pentru modificarea indentrii st2nga a paragrafului mai pu%in prima linie se ac%ionea& mar=erul
Ot"er Lines *ndenting (5"
pentru modificarea indentrii st2nga a paragrafului inclusi( prima linie se ac%ionea& mar=erul +ll
Lines *ndent (;"
pentru modificarea indentrii dreapta a paragrafului se ac%ionea& mar=erul #ig"t *ndent (?"
3bs. In timpul reali&rii opera%iei de drag and drop$ o linie punctat (ertical indic noua po&i%ie a
elementului formatat.
Pentru indentarea rapid a marginii st2nga a paragrafului se execut clic= pe pictogramele
$ecrease *ndent (9" sau *ncrease *ndent (6" din bara de unelte pentru formatare. (+ig. 1."
Setarea marginilor de paragra% prin intermediul %erestrei de dialog
Prin ac%ionarea sec(en%ei FormatParagrap" se desc6ide fereastra de dialog Paragrap6 (+ig. "
#n care se operea& astfel'
se selectea& etic6eta *ndents and Spacing$
la sec%iunea *ndentation #n csu%ele text Le%t sau #ig"t se trec noile (alori (sau clic= pe sgeat
sus<os" pentru a modifica indentarea st2nga a paragrafului (ec6i(alent cu .ll /ines 0ndent (;" sau
pictogramele 0ncrease12ecrease 0ndent (9"$(6"$ +ig. 1." sau indentarea dreapta a paragrafului
(ec6i(alent cu 3ig4t 0ndent (?" +ig. 1.".
din csu%a list derulant Special se selectea& tipul alineatului primului r2nd'
fr alineat ! (none"$
alineat #n interior (First Line"$
alineat #n exterior (,anging".
#n csu%a text () se trece noua (aloare (sau clic= pe sgeat sus<os" pentru a modifica alineatul
primului r2nd al paragrafului (ec6i(alent cu First /ine 0ndent (1"$ +ig. 1."
#n &ona Preie. se afiea& un exemplu care pre&int efectul setrilor.
Ae ac%ionea& OK pentru (alidarea setrilor.
8.12. $. .ran5area te'tului
+ormatarea are efect asupra paragrafului curent sau asupra paragrafelor selectate.
Word dispune de ? tipuri de aranare a textului (5ustification" unui paragraf'
Le%t ! alinia& marginea din st2nga a liniilor paragrafului$
Center ! alinia& liniile paragrafului pe milocul paginii$
#igt ! alinia& marginea din dreapta a liniilor paragrafului$
pag.1- Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word
Busti%) ! alinia& ambele margini ale liniilor paragrafului.
0ranarea textului se reali&ea&'
ac%ion2nd clic= pe una din pictogramele corespondente tipului de aliniere$ din bara de unelte pentru
formatare$
ac%ion2nd FormatParagrap"$ se desc6ide fereastra de dialog Paragrap6 (+ig. 1?" #n care se
selectea& etic6eta *ndents and Spacing. >in caseta list derulant +lignment se selectea& tipul
de aliniere$ dup care se ac%ionea& butonul OK.
8.12. 6. &utarea )i nlocuirea unui te't
Word are facilitatea de a cuta un text #n documentul acti(. Parametrii de cutare se setea& din
fereastra de dialog Find (+ig. 1I" desc6is la ac%ionarea sec(en%ei Edit+ind.
:n caseta
text +ind W6at se
introduce textul
ce urmea& a fi
cutat. 0cesta
este ablonul
dup care se face
cutarea. :n
fereastra de
dialog +ind se pot
ac%iona$ op%ional$
casetele de
(alidare'
Find !"ole !ords Onl) ! caut numai cu(intele #ntregi. >ac nu este (alidat aceast op%iune$ o
cutare dup ablonul act poate gsi #n text orice cu(2nt care con%ine act$ de exemplu tact7 act7 acti".
>ac op%iunea este (alidat se (a cuta numai cu(2ntul act.
5atc" Case ! reali&ea& o cutare exact care %ine cont de literele mari i mici
Sounds Li'e ! reali&ea& cutarea textelor care se pronun% (sun" ca i ablonul
&se Pattern 5atc"ing ! permite cutarea textelor utili&2nd 8ildcards!urile (K$ L$ M N$ etc...". >e
exemplu utili&2nd ablonul'
aCn! se pot gsi cu(intele' an$ alun$ amidon$ etc...
tDoeEn! se pot gsi cu(intele' ton i ten.
>in caseta list derulant Searc" se pot selecta op%iunile'
+ll ! cutarea se reali&ea& #n #ntreg documentul$
$o.n ! cutarea se reali&ea& de la po&i%ia cursorului i p2n la sf2ritul documentului$
&p ! cutarea se reali&ea& de la po&i%ia cursorului i p2n la #nceputul documentului.
0c%ion2nd butonul de comand Find <e-t$ dup gsirea textului care corespunde ablonului
cutarea se reia$ gsindu!se (e(entual" urmtorul text care corespunde ablonului.
>in caseta list derulant Format se pot selecta +ont...$ Paragrap6...$ 4anguage...$ AtCle...$
reali&2ndu!se astfel cutri de tipuri de fonturi$ formate de paragraf$ texte #n alt limb dec2t cea
utili&at #n document$ diferite stiluri. Poate lipsi textul din caseta +ind W6at.
>in caseta list derulant Special se pot selecta ca ablon caractere speciale. 0cestea nu apar pe
tastatur dar exist #n document. Exemplu sau Aection Brea= (sf2rit de sec%iune".
Fnlocuirea automat a te-tului
Fig. 18
Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word pag.11
Word are facilitatea de a cuta un text #n documentul acti( i de a #nlocui acel text cu un alt text
preci&at. Parametrii de cutare<#nlocuire se setea& din fereastra de dialog #eplace (+ig. 1," desc6is la
ac%ionarea sec(en%ei Edit/eplace.
+ereastra #eplace con%ine elementele ferestrei +ind7 cu acestea se operea& #n modul pre&entat
la cutare. :n plus fa% de fereastra +ind$ fereastra /eplace pre&int urmtoarele'
#eplace !it" ! caset text unde se introduce textul care (a #nlocui textul gsit dup modelul
ablonului din caseta Find !"at. 4a ambele casete text +ind W6at i /eplace Wit6 se pot utili&a
op%iunile selectate din casetele list derulant +ormat i Apecial.
#eplace ! buton de comand care determin #nlocuirea numai a primei apari%ii a textului cutat i
reluarea cutrii.
Find <e-t ! buton de comand care determin reluarea cutrii urmtoarei apari%ii a textului cutat
%r #nlocuirea ultimei apari%ii.
/eplace 0ll ! gsete i #nlocuiete toate apari%iile textului cutat fr a mai cere permisiunea
utili&atorului.
>ac se dorete tergerea unui text din document$ acesta se editea& #n caseta +ind W6at iar
caseta /eplace Wit6 se las necompletat.
8.12. 8. 9tili*area )a,loanelor +Template-
Oablonul este un model (matri%" utili&at de un document Word
11
.
Crearea unui a/lon nou.
se ac%ionea& sec(en%a File<e.$
#n fereastra de dialog desc6is se ac%ionea& butonul op%iune Template$
pentru (ersiunea Word ..- se selectea& pictograma (lan' $ocument
pe ecran se afiea& un document gol cu numele Template1.
se introduce textul care (a rm2ne nesc6imbat #n noul ablon i toate celelalte elemente care s fac
parte din noul ablon (tabele$ grafice$ imagini$ ecua%ii$ etc...". Fextul se formatea& dup ca&. Ae
creea& stilurile care (or apare #n noul ablon.
ablonul se sal(ea&
@n nou ablon se mai poate crea pe ba&a unui document existent i anume se #ncarc documentul$ se
aduce la forma dorit a ablonului dup care se ac%ionea& sec(en%a File Sae +s iar din caseta list
derulant Sae File as T)pe se selectea& $ocument Template. 1oul ablon (a fi memorat #n
directorul (dosarul" P....PFemplate al programului Word.
11
(e&i Curs9$ capitolul I.6
Fig. 19
pag.15 Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word
5odi%icarea unui a/lon e-istent ! se reali&ea& prin desc6iderea ablonului care se dorete
modificat$ modificarea lui i sal(area acestuia cu acelai sau sub alt nume.
8.12. 8. :umerotarea paginilor. .ntete )i su,soluri.
Word ofer posibilitatea numerotrii paginilor unui document. Ae poate opta pentru diferite
po&i%ii i formate de scriere a numerelor de pagin.
<umerotarea paginilor ! se ac%ionea& *nsert Page <um/ers desc6i&2nd astfel fereastra de
dialog Page 1umbers (+ig 5-".
:n fereastra de dialog
Page <um/ers se operea&
astfel'
din caseta list derulant Position se selectea& Top o% Page (partea de sus a paginii" sau (ottom o%
Page (partea de os a paginii"$
din caseta list derulant +lignment se alege po&i%ia #n care (a apare numrul de pagin Le%t
(st2nga"$ Center (central"$ #ig"t (dreapta"$
caseta de (alidare S"o. <um/er o% First Page ofer posibilitatea afirii numrului de pagin pe
prima pagin .
ac%ionarea butonul de comand Format... desc6ide fereastra de dialog Page <um/er Format$ unde
din caseta list derulant <um/er Format se poate selecta un format al numerelor de pagin
(implicit formatul este cel cu cifre arabe' 1$ 5$ ;..."$
(alidarea casetei *nclude C"apter <um/er ofer posibilitatea includerii #n numerota%ia paginii i a
numrului de capitol separat de numrul de pagin printr!un simbol selectat din caseta list derulant
&se Separator Ex' pag 15!5$ 16!+$ etc....
ac%ion2nd butonul de op%iune Atart 0t$ #n caseta text alturat se poate introduce de la tastatur (sau
ac%iona butoanele sgeat" numrul de la care s #nceap numerotarea paginilor.
se ac%ionea& butonul de comand 3J.
1umerele de pagin$ la utili&area procedurii descrise anterior$ apar #n antetul sau subsolul
documentului.
+ntet >"eader? i su/sol >%ooter? de pagin ! repre&int un text care este tiprit #n partea de sus
respecti( #n partea de os a fiecrei pagini a documentului. Word ofer c2te(a posibilit%i #n legtur cu
antetele i subsolurile de pagin'
acelai antet8su/sol pe %iecare pagin ! op%iunea implicit
Fig. 20
Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word pag.1;
un antet8su/sol pe prima pagin i alt antet8su/sol pentru celelalte pagini ale documentului !
#n fereastra de dialog Page Setup la etic6eta 4aCout se (alidea& caseta $i%%erent First Page.
un antet8su/sol pentru paginile impare i alt antet8su/sol pentru paginile pare ale
documentului ! #n fereastra de dialog Page Setup la etic6eta 4aCout se (alidea& caseta $i%%erent
Odd and Een.
@n ca1ul utili1rii sec4iunilor multiple @ntr3un document prin InsertBreak (Section Break
Next Page) se poate crea antet8su/sol di%erit pentru %ircare sec4iune.
Prin ac%ionarea sec(en%ei 7ie.,eader and Footer se desc6ide bara de unelte ,eader and
Footer. Cu uneltele con%inute #n aceast bar se formatea& antetul<subsolul. Pe pagina acti( a
ecranului Word$ #n partea de sus apare o &on dreptung6ilar marcat cu linie punctat care repre&int
6eaderul (antet$ apare #n partea de sus a paginii" sau footerul (subsol$ apare #n partea de os a paginii"
+ig. 51.
+ig. 51
Aemnifica%iile uneltelor din bara de unelte sunt'
A8itc6 Aame as Pre(ious Fime
A6o8 Pre(ious Page 1umber Page Aetup
A6o8 1ext >ate A6o8<Hide document text
Modul de lucru cu uneltele'
S.itc" ! comut #ntre antetul i subsolul paginii$
$ate ! inserea& data curent #n antetul<subsolul paginii$
Time ! inserea& ora curent #n antetul<subsolul paginii$
Page <um/er ! inserea& numrul de pagin #n antetul<subsolul paginii$
Same as Preious
19
! implicit acest buton este ac%ionat (acti(". >e&acti(area face posibil ca
antetul<subsolul sec4iunii curente s fie diferit de antetul<subsolul sec4iunii anterioare. 0re sens
doar de la sec%iunea a doua #ncolo.
S"o. <e-tGS"o. Pre.ious
1H
! comut #ntre diferitele sec%iuni ale antetului<subsolului
8.12. ;. :ote de su,sol +footnotes- )i note de final +endnotes-
15
1umai pentru documente cu mai multe sec%iuni
1;
1umai pentru documente cu mai multe sec%iuni
pag.1? Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word
0ceste tipuri de note sunt utili&ate pentru a explica$ a face referiri sau a comenta textul
documentului. 1otele de subsol apar #n partea de os a paginii iar notele de final apar #n finalul
documentului. Aimbolul prin care se marc6ea& o not poate fi un simbol oarecare sau poate fi un
numr. Pentru utili&area numerelor ca simbol de not Word asigur gestionarea lor automat
renumerot2ndu!le c2nd se terge sau se inserea& o not #n document. 1otele de subsol apar
#ntotdeauna #n partea de os a paginii care con%ine paragraful din care s!a fcut referirea notei.
Inserarea unei note se reali&ea& ac%ion2nd sec(en%a *nsertFootnote... . Pe ecran este afiat
fereastra de dialog Footnote and Endnote (fig.55" la locul din paragraf unde se dorete introducerea
notei.
4a sec%iunea *nsert se
efectuea& clic= pe butonul
op%iune corespun&tor
tipului de not care se
introduce.
0c%ionarea butonului +utonum/er determin ca pentru referirea notelor s se utili&e&e numere.
0c%ionarea butonului Custom 5ar' ofer posibilitatea introducerii #n caseta text alturat a unui
simbol care s constituie referirea notei. Aimbolul poate fi selectat i din fereastra de dialog ACmbol
acti(at prin clic= pe butonul de comand S)m/ol.
0c%ionarea butonului 3J #nc6ide fereastra$ operatorul urm2nd s introduc de la tastatur con%inutul
notei #ntr!o caset #n modul de (i&uali&are 1ormal Die8 sau direct #n osul paginii #n modul de
(i&uali&are Page 4aCout.
0c%ionarea butonului Options... se desc6ide fereastra de dialog <ote Options (+ig.55" care ofer
posibilitatea setrii a(ansate a formatului tuturor notelor de subsol sau note de final din punctele de
(edere ale'
locului de apari%ie al notelor (final document$ final sec%iune$ etc.... " ! caseta list derulant
Place +t.
formatului simbolurilor de referire$ iar #n ca&ul simbolurilor numerice$ numrul de la care s
#nceap notarea ! caseta list derulant <um/er Format i caseta list derulant Start +t7
transformrii notelor de subsol #n note de final ! butonul de comand Conert.
Pentru a lansa rapid o not de subsol se ac%ionea& I+lt3Ctrl3FJ iar pentru note de final I+lt3
Ctrl3EJ.
Pentru a #nc6eia o not se ac%ionea& butonul Close #n modul de (i&uali&are 1ormal Die8 sau se
efectuea& clic' #n pagina acti( a documentului #n modul de (i&uali&are Page 4aCout.
Fig. 22
Curs 6. Editorul de texte Microsoft Word pag.19
Pentru a terge o not se selectea& simbolul de referin% al acesteia dup care se ac%ionea&
tasta $elete.
C@P/I1A
8.10. Tiprirea documentelor 1
8.10.1. Tiprirea rapid 1
8.10. 2. Tiprirea unei pri a documentului 1
8.10. 3. Folosirea opiunilor de tiprire 5
8.10. 4. Verificarea naintea tipririi 5
8.10. $. %etarea paginii ;
8.11. 5utarea i copierea te-tului ?
8.11. 1. &opierea te'tului ?
8.11. 2. (utarea te'tului 9
8.19. Formatarea documentului 9
8.12. 1. Formatarea caracterelor 9
8.12. 2. %etarea marginilor paginii )i a spaierii liniilor 6
8.12. 3. %etarea po*iiilor fi'e de scriere +ta, stop- .
8.12. 4. .linierea te'tului I
8.12. $. .ran5area te'tului ,
8.12. 6. &utarea )i nlocuirea unui te't ,
8.12. 8. 9tili*area )a,loanelor +Template- 11
8.12. 8. :umerotarea paginilor. .ntete )i su,soluri. 11
8.12. ;. :ote de su,sol +footnotes- )i note de final +endnotes- 1;