Sunteți pe pagina 1din 52

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE I FUNCTIONARE
AL REGIEI AUTONOME
DE TRANSPORT PUBLIC
PLOIETI
P L O I E T I
2007
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art. 1 Regia Autonom de Transport Public Ploiesti este nfiintat n baza Legii nr. 15/199!
pri"ind reorganizarea unittilor economice de stat ca regii autonome si societti
comerciale si a #otr$rii %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti nr. 5 din
'(.1.1995! pri"ind organizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti ca
persoan )uridic care functioneaz pe baz de gestiune economic si autonomie
financiar! sub autoritatea %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti.
Regia Autonom de Transport Public Ploiesti este nregistrat la %amera de %omert si
*ndustrie Pra+o"a cu nr. , '9 / -'. / '-./.1991! a"nd cod unic de nregistrare
fiscal! R01-55((.
1enumirea unittii este REGIA AUTONOM DE TRANSPORT PUBLIC
PLOIETI! care se "a inscriptiona integral pe toate trimiterile postale! formulare!
contracte sau documentatiile pe care le ntocmeste sau le elaboreaz.
Prescurtarea R.A.T.P. Ploi!ti reprezint initialele denumirii integrale! nsotit de
emblema R.A.T.P. 2clut3
4orma prescurtat se "a ntrebuinta numai n cazul nscriptionrilor sau siglelor
aplicate pe stampile! ec+ipamente de munc! auto"e+icule si utila)e! iar n cazul
te5telor numai unde nu se creeaz confuzii prin utilizare.
6igla reprezint initialele denumirii Regiei! dup cum urmeaz7
R " Regia;
A " Autonom;
T " (de) Transport;
P " Public
R.A.T.P. Ploiesti are implementat si certificat 6istemul de &anagement al %alittii! n
conformitate cu cerintele standardului 6R 89 *60 91 / '1 si beneficiaz de
marca A8R0: nr. .1! a crui utilizare este limitat la domeniul de acti"itate
mentionat pe certificatul detinut.
6igla se "a aplica pe toate antetele trimiterilor oficiale ale Regiei precum si pe toate
ec+ipamentele! utila)ele si mi)loacele de transport urban de cltori pe care le are
n dotare.
R.A.T.P. Ploiesti este regie autonom de interes local si se afl sub autoritatea
%onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti fiind nfiintat pe durat nedeterminat.
6ediul Regiei se afl n municipiul Ploiesti! str. ;geni! nr. <<! acti"itatea
desfsur$ndu=se at$t la sediul Regiei c$t si n punctul de lucru > P01?L *9ALT>
situat n Ploiesti! 6tr. ;+e. ;r. %antacuzino! nr7 '<-.
CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTI#ITATE
Art. 2 0biectul de acti"itate al R.A.T.P. Ploiesti include urmtoarele acti"itti7
A. PRESTRI SER#ICII
transport n comun de persoane cu autobuzul! troleibuzul! tram"aiul si alte
mi)loace de transport specifice! pe teritoriul municipiului Ploiesti si n
zonele limitrofe acestuia@
transport de persoane intern si international cu autobuze! autocare si
microbuze@
prestri ser"icii auto = ser"ice@
ntretinerea si repararea de mi)loace de transport si utila)e proprii si pentru
terti@
acti"itatea de transport usor si greu! ncrcri si descrcri cu scop de
deser"ire si spri)in a acti"ittii de transport n comun de cltori@
acti"itate de turism@
scolarizare conductori tram"aie! conductori autobuze si troleibuze@
e5aminarea psi+ologic a conductorilor mi)loacelor de transport ale
Regiei! c$t si pentru terti@
inspectie te+nic periodic a auto"e+iculelor si remorcilor din dotarea
Regiei si pentru terti@
acti"itate de reprezentant pentru piese auto si accesorii la solicitarea
unittilor productoare@
publicitate@
re"iste si periodice@
alte acti"itti ane5e transporturilor terestre@
acti"itti de transmitere de date @
comercializare ;az Petrol Lic+efiat 2;PL3
B. ACTI#ITATE DE PRODUCTIE
tipografiere 2abonamente! bilete! legitimatii! etc.3 pentru acti"itatea proprie
si terti@
confectionare ec+ipament de lucru@
productie de scaune din metal@
productie de mobilier din metal pentru birouri si magazine.
C. ACTI#ITATE DE CONSTRUCTII
lucrri de constructii monta) pentru calea de rulare si linii contact tram"ai@
lucrri constructii monta) industriale si ci"ile! statii de redresare! instalatii
electrice! sanitare! gaze! cromatizare! protectia mediului! toate n conditiile
legii@
lucrri de constructii! inclusi" lucrri de art@
lucrri de n"elitori sarpante si terase la constructii@
constructii de ci de comunicatie terestre si constructii destinate sportului@
constructii +idrote+nice@
alte lucrri de constructii ingineresti@
alte lucrri specifice pentru constructii@
lucrri de instalatii sanitare si de nclzire central si de monta) de
ec+ipamente si utila)e te+nologice la cldiri si constructii ingineresti@
lucrri de pardosire si placare a peretilor@
lucrri de "opsitorie! zugr"eli si montri de geamuri @
alte lucrri de instalatii si de constructii au5iliare@
lucrri de ipsoserie@
lucrri de t$mplrie si dulg+erie@
D. ACTI#ITATE DE COMERT E$TERIOR
E. ACTI#ITATE DE COMERT INTERIOR
comercializarea de materii prime! materiale si piese de sc+imb auto si
tram"ai@
comert cu amnuntul care nu se efectueaz prin magazine.
Art. % 213 &odificarea obiectului principal de acti"itate al R.A.T.P. Ploiesti! sau
transformarea ei n societate comercial! se face numai prin #otr$rea %onsiliului
Local al &unicipiului Ploiesti! pe baza Programului de reorganizare aprobat
conform legilor n "igoare.
2'3 &2' R.A.T.P. Ploiesti se poate asocia potri"it legii! cu persoane fizice sau )uridice
din tar si strintate.
CAPITOLUL III
PATRIMONIUL
Art. ( Regia Autonom de Transport Public Ploiesti are la data de -1.1'.'. un patrimoniu
n "aloare de -./(9.1(-!/. lei! nregistrat n baza ree"alurii patrimoniului conform
pre"ederilor #otr$rii de ;u"ern nr. 5 / 199/! modificat si completat de
#otr$rea de ;u"ern nr. - / 1995 si 0rdinul &inistrului 4inantelor nr. 1(5' / '5.
Art. ) 213 Regia Autonom de Transport Public Ploiesti administreaz bunurile ce apartin
domeniului public si pri"at al &unicipiului Ploiesti! n baza unui contract de
administrare.
2'3 Aunurile proprietate public sunt inalienabile! insesizabile! imprescriptibile si ca
atare nu se afl n circuitul ci"il! potri"it legii! ele se e"identiaz n mod distinct
n patrimoniul Regiei. Aceste bunuri pot fi concesionate sau nc+iriate n
conditiile legii cu aprobarea prealabil a %onsiliul Local al &unicipiului Ploiesti.
2-3 *n e5ercitarea drepturilor de proprietate Regia posed! foloseste si dispune n
conditiile legii de bunuri aflate n patrimoniul su! altele dec$t cele publice n
scopul realizrii obiectului su de acti"itate si beneficiaz de rezultatele utilizrii
acestora.
2/3 Patrimoniul Regiei poate fi micsorat! respecti" mrit! prin +otr$rea %onsiliului
Local al &unicipiului Ploiesti potri"it legii.
CAPITOLUL I#
ORGANELE DE CONDUCERE ALE REGIEI
Art. * 213 %onducerea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti se asigur de ctre
%onsiliul de Administratie! al crui presedinte este ales dintre membrii
%onsiliului de Administratie 2este de regula 1irectorul ;eneral al Regiei3.
2'3 Acti"itatea curent a R.A.T.P. Ploiesti este condus de 1irectorul ;eneral! numit
conform art. ' din #otr$rea %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti nr. /. /
-.-.'5.
2-3 Relatiile dintre %onsiliul Local al &unicipiului Ploiesti! ca reprezentant al
autorittii administrati"e prin care acesta si e5ercit prerogati"ele n domeniul de
acti"itate al Regiei! si 1irectorul ;eneral al Regiei se stabilesc prin %ontractul de
Performant nc+eiat n conformitate cu 0rdonanta de ?rgent nr. (9/'1
pri"ind ntrirea disciplinei economico = financiare si alte dispozitii cu caracter
financiar si 0rdinul &inistrului Administratiei Publice Locale pentru aprobarea
9ormelor &etodologice de aplicare! n domeniul ser"iciilor publice de
gospodrie comunal! a pre"ederilor 0rdonantei de ?rgent nr. (9/'1 pri"ind
ntrirea disciplinei economico = financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.
Art. 7 Co+!ili,l - A-.i+i!tr/ti este constituit cu respectarea art. 1' din Legea nr.
15/199 pri"ind organizarea unittilor economice de stat ca regii autonome si societti
comerciale! cu modificrile si completrile ulterioare! iar componenta si numirea
consilierilor se fac prin #otr$rile %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti. %onsiliul
de Administratie este compus din ( 2sapte3 membri.
Art. 0 &embrii %onsiliului de Administratie7
se numesc n conformitate cu pre"ederile art. 1' din Legea nr. 15 / 199 pe o
perioad de / ani! )umtate din ei put$nd fi nlocuiti la fiecare ' ani@
nu pot face parte concomitent din mai mult de dou consilii de administratie sau
participa la societti comerciale cu care R.A.T.P. Ploiesti ntretine relatii de afaceri
sau are interese contrarii@
si pstreaz calitatea de anga)ati la institutia sau unitatea de la care pro"in si toate
drepturile si obligatiile deri"$nd din aceast calitate@
nu pot fi membrii ai %onsiliului de Administratie persoanele care! potri"it legii!
sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloas! abuz de
ncredere! fals si uz de fals! nselciune! delapidare! mrturie mincinoas! dare sau
luare de mit! precum si pentru alte infractiuni de aceeasi natur@
1 sunt incompatibili cu acti"itatea de membru al %onsiliului de Administratie cei
care! personal ori sotul 2sotia3! rudele sau afinii p$n la gradul al doilea inclusi"!
sunt! n acelasi timp! patroni sau asociati la societti comerciale cu acelasi profil!
sau care se gsesc n acelasi profil! sau cu care se gsesc n relatii comerciale
directe cu societti comerciale de acelasi profil@
Art. 2 213 %onsiliul de Administratie si desfsoar acti"itatea prin ntrunire n sedinte
ordinare si e5traordinare n cadrul crora adopt +otr$ri.
2'3 Bedintele ordinare au loc o dat pe lun! iar cele e5traordinare! ori de c$te ori este
necesar.
Art. 10 *n acti"itatea sa! %onsiliul de Administratie poate solicita colaborarea unor specialisti
din cadrul Regiei sau din alte unitti.
Art. 11 %onsiliul de Administratie are un presedinte si un secretar.
Art. 12 %on"ocarea sedintelor ordinare si e5traordinare se face de ctre Presedintele
%onsiliului de Administratie prin secretar! de regul n ultima zi de )oi din lun.
Art. 1% &embrii %onsiliului de Administratie "or primi materialele! prin gri)a secretarului! cu
5 zile nainte de sedint.
Art. 1( %onsiliul de Administratie +otrste! a"izeaz! aprob! dup caz7
cu '/- din numrul total al membrilor! pentru in"estitiile ce urmeaz a fi realizate
potri"it obiectului su de acti"itate si care se finanteaz din surse proprii! credite
bancare sau alocatii de la bugetul statului! ori! dup caz! de la bugetul local@
nc+iriere de spatii si terenuri sau n locatie de gestiune pe baz de licitatie! precum
si pentru asociere n "ederea realizrii de acti"itti comune care prezint interes
pentru asociati@
cu 1/' C 1 din numrul total al membrilor! pentru celelalte probleme ale Regiei.
Art. 1) 1eliberrile membrilor %onsiliului de Administratie! precum si rezultatul acestora se
consemneaz n Registrul de procese "erbale care se afl n gri)a secretarului special
desemnat@ procesele "erbale se semneaz de toti membrii prezenti si de secretar.
Art. 1* 6ecretarul ntocmeste si difuzeaz +otr$rile luate n sedintele %onsiliului de
Administratie! dup ce au fost semnate de ctre Presedintele %onsiliului de
Administratie.
#otr$rile se distribuie integral tuturor membrilor %onsiliului de Administratie si n
e5tras! compartimentelor interesate si rspunztoare de punerea n aplicare a
+otr$rilor.
Art. 17 6ecretarul "a prezenta lunar %onsiliului de Administratie! un raport pri"ind modul de
ndeplinire a +otr$rilor din luna anterioar sau cu termen scadent.
Art. 10 Bedintele %onsiliului de Administratie sunt prezidate de 1irectorul ;eneral al Regiei!
n calitatea sa de Presedinte al acestuia.
Art. 12 Atributiile si competentele principale ale %onsiliului de Administratie sunt
urmtoarele7
Asigur elaborarea strategiei de dez"oltare! rete+nologizare! modernizare!
restructurare a Regiei! pe care o supune spre aprobare %onsiliului Local.
?rmreste respectarea dispozitiilor legale pri"ind protectia mediului ncon)urtor!
respectarea normelor de securitate si sntatea muncii n cadrul Regiei.
Aprob tactica si strategia acti"ittii de marDeting.
A"izeaz contractarea de mprumuturi bancare pe termen scurt! mediu sau lung si
modul de rambursare a acestora.
Aprob rezultatele in"entarierii anuale a patrimoniului Regiei Autonome de
Transport Public Ploiesti si +otrste cu pri"ire la diferentele constatate propuse de
%omisia central de in"entariere.
Aprob si propune tarife pentru lucrrile si ser"iciile prestate de ctre Regia
Autonom de Transport Public Ploiesti! altele dec$t cele aprobate de %onsiliul
Local al &unicipiului Ploiesti! n conformitate cu obiectul de acti"itate al Regiei si
legislatia n "igoare.
Aprob msurile necesare pentru mentinerea ec+ilibrului economico=financiar al
Regiei.
6tabileste si aprob plata premierilor pentru personalul Regiei! cu e5ceptia
cazurilor pre"zute n %ontractul %olecti" de &unc al Regiei Autonome de
Transport Public Ploiesti.
%onsiliul de Administratie analizeaz modul cum au fost mplinite +otr$rile
anterioare si propune msurile pe care le consider necesare pentru realizarea
obiecti"elor nefinalizate ca si sanctiunile aplicabile celor ce se fac "ino"ati de
nendeplinirea acestora.
*si nsuseste studiile de fezabilitate si dcumentatiile te+nico = economice ce
urmeaz a fi aprobate conform legii.
Aprob programul anual de in"estitii n limita surselor de finantare aprobate de
%onsiliul Local prin bugetul de "enituri si c+eltuieli.
*si nsuseste structura organizatoric a Regiei pe care o supune spre aprobare
%onsiliului Local.
Asigur elaborarea Regulamentului de 0rganizare si 4unctionare al Regiei pe
care=l supune spre aprobare %onsiliului Local.
Propune spre aprobarea %onsiliului Local modificarea obiectului de acti"itate!
mutarea sediului Regiei! nfiintarea! desfiintarea unor puncte de lucru! dup caz!
precum si modificri ale Regulamentului de 0rganizare si 4unctionare al Regiei.
9umeste si re"oc directorii e5ecuti"i ai Regiei! cu respectarea pre"ederilor legale.
Aprob salariile de baz si indemnizatiile de conducere ale directorilor e5ecuti"i ai
Regiei cu respectarea pre"ederilor legale.
Aprob delegarea de competente pentru directorul general si directorii e5ecuti"i ai
Regiei.
9umeste %omisia de negociere a %ontractului %olecti" de &unc din partea
administratiei! conform pre"ederilor legale.
Aprob nc+eierea de acte )uridice prin care s dob$ndeasc! s nstrineze! s
nc+irieze! s sc+imbe sau s constituie n garantie bunurile aflate n patrimoniul
Regiei! cu aprobarea %onsiliului Local atunci c$nd legea impune acest lucru.
Aprob nc+eierea contractelor pentru care nu a delegat competente directorului
general al Regiei.
*si nsuseste si propune proiecte de acte normati"e specifice domeniului de
acti"itate al Regiei n "ederea bunei desfsurri a acti"ittii acesteia.
Aprob programul anual de reparatii capitale! reparatii curente! reparatii te+nico =
edilitare cu ncadrarea pre"ederilor bugetului de "enituri si c+eltuieli.
Aprob scoaterea din functiune si "alorificarea mi)loacelor fi5e din patrimoniul
acesteia conform legislatiei n "igoare si face propuneri de scoatere din functiune
si "alorificare %onsiliului Local pentru mi)loacele fi5e aflate n administrare!
proprietate public si pri"at a municipiului Ploiesti.
Aprob actiuni de cooperare economic cu agenti economici din strintate si cu
organizatii de interes national cu informarea %onsiliului Local.
Asigur elaborarea bugetului de "enituri pe care=l supune spre aprobare
%onsiliului Local.
Analizeaz lunar acti"itatea economico=financiar a Regiei! ia msuri de eliminare
a deficientelor! iar n situatia n care msurile depsesc competentele informeaz
%onsiliul Local.
Aprob trecerea pe c+eltuieli de e5ploatare a debitelor care nu se mai pot recupera!
dup parcurgerea tuturor etapelor pre"zute de lege.
*si nsuseste situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pe care le
supune aprobrii %onsiliului Local.
8laboreaz raportul de acti"itate annual al acesteia pe care l prezint %onsiliului
Local.
Raspunde de administrarea eficient cu respectarea legii a patrimoniului Regiei!
precum si a celui format din bunurile aflate n administrare si folosint.
*ndeplineste orice alte atributii care deri" din actele normati"e n "igoare sau
rezol"a orice alte probleme cu care a fost insarcinat de %onsiliul Local.
Art. 20 Anual! %onsiliul de Administratie prezint %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti
un raport asupra acti"ittii din perioada e5pirat si asupra programului de acti"itate pe
anul n curs.
Art. 21 %onducerea acti"ittii curente a Regiei re"ine Dir3tor,l,i G+r/l.
Art. 22 Atributiile! competentele si rspunderile 1irectorului ;eneral sunt urmtoarele7
213 Pune n aplicare prin compartimentele functionale toate +otr$rile %onsiliului de
Administratie.
2'3 Anga)eaz prin semntura sa! unitatea n relatiile cu tertii.
2-3 Anga)eaz si concediaz personalul Regiei n conditiile legii.
2/3 Aprob normele interne pri"ind disciplina te+nologic! a muncii si ierar+ic =
administrati" n cadrul Regiei @ aprob procedurile de lucru pri"ind desfsurarea
proceselor identificate la ni"elul Regiei.
253 8mite decizii! note interne! potri"it competentei! n conditiile legii.
2.3 9umeste si re"oc conductorii locurilor de munc pentru sectii! ateliere!
formatii de lucru! laboratoare! compartimente functionale! n conditiile legii.
2(3 6anctioneaz personalul Regiei pentru abateri de la disciplina te+nologic!
disciplina n munc! nerespectarea sarcinilor proprii de munc! nerespectarea
pre"ederilor procedurilor de lucru n "igoare! etc.
2<3 *n e5ecutarea atributiilor Regiei! directorul general este a)utat de directorii
e5ecuti"i care au stabilite principalele atributii si rspunderi prin Regulamentul
de 0rganizare si 4unctionare al Regiei.
293 *ndeplineste criteriile si obiecti"ele pre"zute n contractul de performant.
213 0rganizeaz! conduce si gestioneaz acti"itatea Regiei Autonome de Transport
Public Ploiesti! conform legilor n "igoare si a normelor stabilite de ctre
%onsiliul Local al &unicipiului Ploiesti.
2113 %onduce lucrrile %onsiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport
Public Ploiesti! n calitate de Presedinte al acestuia.
21'3 %oncepe si aplic strategii si politici de conducere si dez"oltare a Regiei@
21-3 %onduce negocierile dintre %onsiliul de Administratie al Regiei Autonome de
Transport Public Ploiesti! si 6indicatul Transportatorilor Ploiesti! pri"ind
%ontractul %olecti" de &unc.
21/3 *nc+eie acte )uridice n numele si pe seama Regiei. Actele )uridice pentru care!
potri"it legii este necesar aprobarea %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti le
nc+eie numai potri"it aprobrii acestuia.
2153 1esemneaz nlocuitorul pentru perioada de absent si stabileste limitele de
competent si responsabilittile acestuia.
21.3 *nainteaz spre aprobare %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti!
Regulamentul de 0rganizare si 4unctionare al Regiei Autonome de Transport
Public Ploiesti.
21(3 Propune spre aprobare %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti! 0rganigrama si
statul de functii ale R.A.T.P. Ploiesti.
21<3 1ispune premierea personalului! n functie de posibilittile financiare ale Regiei!
conform pre"ederilor stipulate n %ontractul %olecti" de &unc.
2193 Prezint la termenul stabilit proiectul Augetului de Eenituri si %+eltuieli al
Regiei la Primria &unicipiului Ploiesti! pentru a fi supus aprobrii %onsiliului
Local al &unicipiului Ploiesti.
2'3 Asigur accesul mputernicitilor %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti la
toate informatiile pri"ind acti"itatea desfsurat! inclusi" la urmrirea
desfsurrii proceselor te+nologice.
2'13 Asigur respectarea actelor normati"e! emise de %onsiliul Local al &unicipiului
Ploiesti si de Primarul &unicipiului Ploiesti 2n domeniul su de acti"itate3! dac
acestea nu sunt contrare legii.
2''3 Aprob punerea n practic a tuturor msurilor organizatorice! te+nice si sanitare
impuse de legislatia cu pri"ire la 6ecuritatea si sntatea muncii.
2'-3 %oordoneaz acti"itatea urmtoarelor compartimente7
%onsilier
6er"iciul Resurse ?mane = Laborator Psi+ologic
Airoul &anagementul %alittii
Airoul %ontrol 4inanciar de ;estiune
6er"iciul Administrati"
Airoul %ontencios
%omunicare Proiecte = Relatii cu publicul
6er"iciul 6ecuritatea si 6ntatea &uncii = 1ispensar &edical
6er"iciul *nformatic si mentenanta ec+ipamentelor *T
Protectie ci"il.
2'/3 *ndeplineste si alte sarcini dispuse de ctre %onsiliul Local al &unicipiului
Ploiesti sau de ctre Primarul &unicipiului Ploiesti.
Art. 2% Acti"itatea de productie este coordonat de Dir3tor,l T4+i3. 1irectorul te+nic este
subordonat 1irectorului ;eneral al R.A.T.P. Ploiesti.
Art. 2( 1irectorul te+nic are urmtoarele atributii si responsabilitti7
213 %oordoneaz nemi)locit ntreaga acti"itate te+nic! de ntretinere si reparare a
parcului din dotarea Regiei! apro"izionarea cu materiale si piese de sc+imb!
precum si acti"itatea de te+nic F in"estitii si ac+izitii publice.
2'3 *ndrum si coordoneaz elaborarea propunerilor de norme te+nologice! pri"ind
e5ploatarea te+nic a automobilelor! consumul de combustibil si lubrifianti! piese
de sc+imb! an"elope si alte materiale! supuse normrii.
2-3 *nitiaz si coordoneaz acti"itatea pri"ind integrarea auto"e+iculelor nou
ac+izitionate n parcul R.A.T.P. Ploiesti.
2/3 ?rmreste luarea msurilor pentru dez"oltarea acti"ittii de in"estitii precum! si
introducerea te+nicii noi.
253 ?rmreste efectuarea reparatiilor la masinile unelte si cldiri prin unitti
specializate sau prin mi)loacele proprii ale Regiei.
2.3 ?rmreste ntocmirea propunerilor pri"ind apro"izionarea cu piese de sc+imb!
materiale! combustibili! lubrifianti! an"elope! etc n "ederea includerii n
programul de ac+izitii! sau necesare de apro"izionat! dup caz.
2(3 ?rmreste si ia msuri operati"e pentru organizarea acti"ittii de ntretinere si
reparatii a parcului de auto"e+icule! n scopul asigurrii capacittii de transport
acti"! necesar realizrii n conditii optime a programului zilnic de circulatie.
2<3 0rganizeaz si dispune asupra msurilor necesare pri"ind implementarea
sistemului de lucrri pre"enti"e pentru toate mi)loacele de transport! utila)ele!
instalatiile! agregatele si aparatele aflate n e5ploatare.
293 Rspunde de respectarea normelor pri"ind securitatea si sntatea muncii n
atelierele de reparatii si ntretinere a parcului de mi)loace de transport si bazei
materiale a unittii.
213 ?rmreste cresterea performantelor ser"iciilor prestate de ctre Regie prin
utilizarea eficient a resurselor e5istente n cadrul compartimentelor subordonate
si particip la elaborarea unor strategii si tactici! adec"ate acestui scop.
2113 Propune si urmreste implementarea programului pentru e5tinderea! repararea si
ntretinerea cii de rulare si a retelei electrice pentru tram"ai si troleibuz.
21'3 %oordoneaz acti"itatea urmtoarelor compartimente7
6er"iciul Te+nic F *n"estitii
6er"iciul Apro"izionare
Airoul Ac+izitii
6ectia *ntretinere si Reparatii Auto
6ectia Transport 8lectric
%oloana de Autospeciale
6tatia de *nspectie Te+nic
21-3 *ndeplineste si alte sarcini dispuse de ctre 1irectorul ;eneral! %onsiliul Local al
&unicipiului Ploiesti sau de ctre Primarul &unicipiului Ploiesti.
Art. 2) Acti"itatea de e5ploatare este condus si coordonat de Dir3tor,l - E56lo/t/r.
1irectorul de 85ploatare este subordonat 1irectorului ;eneral al R.A.T.P. Ploiesti.
Art. 2* 1irectorul de 85ploatare are urmtoarele atributii si responsabilitti7
213 Asigur organizarea si ndrumarea acti"ittii de e5ploatare si dispecerizare
computerizat a parcului auto din dotarea regiei aplic$nd metode de optimizare a
ser"iciului de transport public de cltori.
2'3 0rganizeaz si ndrum instruirea si pregtirea personalului din compartimentele
subordonate.
2-3 *nitiaz studii! analize pri"ind cererea de transport.
2/3 *nitiaz msuri de programare = lansare si urmrire a acti"ittii parcului at$t sub
aspect organizatoric c$t si comercial F respecti"7
a3 probleme cu caracter organizatoric7
i. organizarea retelei de transport cltori@
ii. programarea parcului de mi)loace de transport@
iii. controlul acti"ittii parcului de mi)loace de transport@
b3probleme cu caracter comercial si de e5ploatare7
i. stabilirea de relatii cu beneficiari ai transportului de cltori pe
baz de contract@
ii. urmrirea procesului de transport public de cltori@
253 Asigur! prin personalul subordonat! repartizarea parcului din dotare n raport cu
mrimea flu5ului de cltori pe trasee.
2.3 Asigur permanent cunoasterea cererii de transport n functie de care se
realizeaz utilizarea rational a mi)loacelor de transport din dotare.
2(3 *ndrum si rspunde de ntocmirea programelor de circulatie! de regularitatea
curselor si dimensionarea traseelor.
2<3 0rganizeaz si asigur analiza periodic a utilizrii capacittilor de transport si a
parcursurilor precum si modul de respectare a reglementrilor legale n "igoare
pri"ind transportul.
293 Rspunde de gospodrirea eficient a bunurilor ncredintate! a"$nd obligatia de a
refuza orice operatie patrimonial care contra"ine dispozitiilor legale.
213 %oordoneaz acti"itatea urmtoarelor compartimente7
6er"iciul 85ploatare F 1ispecerizare %omputerizat
6er"iciul 6iguranta %irculatiei F %ontrol Legitimatii de %ltorie
6ectia Transport 8lectric
6ectia Autobuze
Tipografie
2113 *ndeplineste si alte sarcini dispuse de 1irectorul ;eneral! %onsiliul Local al
&unicipiului Ploiesti sau de ctre Primarul &unicipiului Ploiesti.
Art. 27 Acti"itatea financiar contabil si de gestionare a patrimoniului este condus si
coordonat de Dir3tor,l Fi+/+3i/r.
1irectorul financiar este subordonat 1irectorului ;eneral al R.A.T.P. Ploiesti.
Art. 20 1irectorul financiar are urmtoarele atributii si responsabilitti7
213 *nregistrarea cronologic si sistematic! prelucrarea! publicarea si pstrarea
informatiilor cu pri"ire la situatia patrimonial si rezultatele obtinute.
2'3 %ontrolul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare
utilizate! precum si e5actitatea datelor furnizate.
2-3 4urnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniului national! e5ecutia
bugetului public national! precum si ntocmirea balantelor financiare si bilantului
pe ansamblul economiei nationale.
2/3 0rganizeaz si tine contabilitatea n compartimente distincte = financiar!
contabilitate! asigur$nd pregtirea! nsusirea si aplicarea corect a reglementrilor
n "igoare pri"ind contabilitatea operatiunilor patrimoniale.
253 *n conditiile legii! trebuie s asigure7
a. ntocmirea documentelor )ustificati"e pentru orice operatiune care
afecteaz patrimoniul unittii@
b. nregistrarea n contabilitate a operatiunilor patrimoniale@
c. in"entarierea patrimoniului unittii@
d. ntocmirea bilantului contabil@
e. controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate@
f. furnizarea! publicarea si pstrarea informatiilor cu pri"ire la situatia
patrimoniului si rezultatele obtinute de unitate.
2.3 0rganizeaz! urmreste si rspunde n legtur cu reflectarea n e5presie
bneasc a bunurilor mobile si imobile a tuturor bunurilor cu potential economic!
a disponibilittilor bnesti! titlurilor de "aloare! a drepturilor si obligatiilor
unittii! precum si miscrile si modificrile inter"enite n urma operatiunilor
patrimoniale efectuate! c+eltuielile! "eniturile si rezultatele obtinute de acesta. *n
acest sens! tine contabilitatea pe sectiuni! astfel7
a. %ontabilitatea operatiunilor de capital! respecti"7
i. operatiuni care pri"esc modificarea capitalului@
ii. operatiuni de contabilizare a rezer"elor 2legale! statuare si altele3!
a fondurilor proprii 2fond de participare la profit! alte fonduri3! a
alocatiilor bugetare pentru in"estitii ! a pro"izioanelor
reglementate prin lege.
b. %ontabilitatea imobilizrilor! respecti"7
i. imobilizri necorporale 2c+eltuieli de constituire! c+eltuieli de
cercetare = dez"oltare! fond comercial! etc.3@
ii. imobilizri corporale 2terenuri! mi)loace fi5e3@
iii. imobilizri financiare.
c. %ontabilitatea stocurilor si a productiei n curs de e5ecutie! respecti"7
bunurile si ser"iciile din cadrul unittii.
d. %ontabilitatea tertilor! respecti"! a datoriilor si creantelor unittii
patrimoniale.
e. %ontabilitatea trezoreriei! respecti"! disponibilittile n conturi la bnci si
n cas! credite bancare pe termen scurt! etc.
f. %ontabilitatea c+eltuielilor! "eniturilor si rezultatele = pe feluri de
c+eltuieli si "enituri! precum si rezultatul e5ercitiului financiar!
reprezent$nd profit sau pierderi! 2n cazul profitului se nregistreaz
repartizarea acestuia pe destinatii! conform cu legislatia n "igoare3.
g. %ontabilitatea de gestiune! n care sens! pe l$ng conturile de c+eltuieli pe
destinatii si de calculatie a costurilor pot fi folosite conturi de "enituri si
rezultate analitice corespunztoare.
2(3 Rspunde de efectuarea tuturor operatiilor de nc+idere a e5ercitiului prin
stabilirea totalului rula)elor si soldurilor pe ansamblul e5ercitiului nc+eiat si n
acelasi timp! asigur repunerea soldurilor n e5ercitiul urmtor n conditiile
respectrii principiului intangibilittii bilantului de desc+idere a noului e5ercitiu.
2<3 Rspunde de consemnarea n momentul efecturii a oricrei operatiuni
patrimoniale ntr=un nscris care st la baza nregistrrii n contabilitate! nscrisul
dob$ndind calitatea de document )ustificati".
293 *n cazul prelucrrii automate a datelor! trebuie s asigure toate informatiile
necesare unui e"entual control! n care sens! trebuie s precizeze tipul de suport
pentru pstrarea si conser"area acestora.
213 Are obligatia s asigure si s organizeze in"entarierea general a patrimoniului
unittii! cel putin o dat pe an! de regul! cu ocazia nc+iderii e5ercitiului
financiar! rezultatele in"entarierii trebuind consemnate ntr=un proces = "erbal de
in"entariere.
2113 Are obligatia s instituie control financiar pre"enti" care are ca scop s asigure
respectarea strict a legii n utilizarea fondurilor! identificarea si eliminarea
c+eltuielilor care nu sunt necesare! oportune! economicoase! s prent$mpine
orice form de risip.
21'3 Are obligatia si rspunde de ntocmirea bilantului contabil anual! precum si la
alte perioade dec$t anual! conform cu normele &inisterului de 4inante si depune
bilant la 1irectia ;eneral a 4inantelor Publice si %ontrolul 4inanciar de 6tat
Pra+o"a.
21-3 Rspunde de ntocmirea proiectului de Auget de Eenituri si %+eltuieli.
21/3 Rspunde de stabilirea tarifelor la transportul de cltori urban 2bilete si
abonamente3 precum si a tarifelor de prestri ser"icii pentru terti.
2153 %oordoneaz calculul sub"entiilor pentru transportul urban de cltori! 2pentru
gratuitti si reduceri de tarif3! precum si e"identa acestora pe categorii.
21.3 %oordoneaz ntocmirea analizelor economice pri"ind indicatorii te+nico=
economici si financiari.
21(3 %oordoneaz acti"itatea urmtoarelor compartimente7
1. 6er"iciul %ontabilitate
'. 6er"iciul 4inanciar
-. Airoul Auget F Tarife F Analize economice
21<3 *ndeplineste si alte sarcini dispuse de 1irectorul ;eneral! %onsiliul Local al
&unicipiului Ploiesti sau de ctre Primarul &unicipiului Ploiesti.
Art. 22 La ni"elul Regiei functioneaz ,r.7to/rl 3o.i!ii - l,3r, 3, 3/r/3tr
6r./++t8
1. %omisia de protectia mediului
'. %omisia energetic
-. %omisia de e"aluare si selectare a personalului
/. %omisia pentru analizarea! a"izarea si casarea bunurilor materiale
5. %omisia te+nic de a"izare a documentatiilor te+nico = economice pentru
in"estitii! modernizri! rete+nologizri si reparatii capitale
.. %omisia de receptie a mi)loacelor fi5e ac+izitionate
(. %omisia de receptie a constructiilor si instalatiilor din sfera de acti"itate a
R.A.T.P. Ploiesti
<. %omisia de constatare a strii te+nice a mi)loacelor de transport si a utila)elor
din cadrul Regiei
9. %omisia pentru analizarea! a"izarea documentatiei de scoatere efecti" din
functiune a fondurilor fi5e si "alorificarea ansamblelor! subansamblelor si
pieselor componente rezultate din dezmembrare
1. %omisia de dezmembrare a mi)loacelor fi5e scoase din functiune si recuperarea
ansamblelor! pieselor si materialelor refolosibile! conform actelor normati"e n
"igoare.
11. %omitetul de 6ecuritate si 6ntate n &unc
Aceste comisii functioneaz ca organe consultati"e de lucru! neremunerate! pe l$ng
1irectorul ;eneral al R.A.T.P. Ploiesti.
%omponenta nominal a acestor comisii se aprob prin 1ecizia 1irectorului ;eneral
al R.A.T.P. Ploiesti si n principal au urmtoarele atributii7
1. Co.i!i/ 6+tr, 6rot3ti/ .-i,l,i8
asigur si "erific mentinerea calittii factorilor de mediu@
urmreste concentratiile ma5ime admisibile a no5elor ce afecteaz calitatea
factorilor de mediu@
urmreste si introduce n reparatii auto"e+iculele poluante@
ntocmeste programele pentru diminuarea sau eliminarea factorilor de risc
pentru mediu si urmreste realizarea acestora@
asigur respectarea legislatiei n "igoare cu pri"ire la Protectia &ediului@
%omisia si desfsoar acti"itatea n conformitate cu 0rdonanta de ?rgent a
;u"ernului nr. 195 / '5.
'. Co.i!i/ +r9ti378
analizeaz lunar modul de utilizare a carburantilor si energiei! modul de
ncadrare n normele de consum si cotele alocate@
depisteaz consumurile nerationale de carburanti! lubrifianti si energie!
determin cauzele acestora si stabileste rspunderea material.
stabileste msurile de reducere a consumurilor de carburanti! lubrifianti si
energie.
%omisia si desfsoar acti"itatea n baza Legii 15 /199 pri"ind reorganizarea
unitatilor economice de stat ca regii autonome si societti comerciale! cu
modificrile si completrile ulterioare si n baza 0rdinului &inisterului
Transporturilor si Telecomunicatiilor. nr. 1//19<'.
-. Co.i!i/ - :/l,/r !i !l3t/r / 6r!o+/l,l,i8
"erific din punct de "edere teoretic sau practic! dup caz! fiecare candidat
la ocuparea functiei respecti"e@
rezultatele "or fi consemnate ntr=un raport de e"aluare ce "a cuprinde si
e"entualele opinii separate.
%omisia si desfsoar acti"itatea n baza pre"ederilor din Legea nr. 5- / '- =
%odul &uncii! Titlul **! %apitolul * pri"ind nc+eierea contractului indi"idual
de munc si n conformitate cu procedurile de lucru din cadrul Regiei! pri"ind
e"aluarea si selectarea personalului.
/. Co.i!i/ 6+tr, /+/li;/r/< /:i;/r/ !i 3/!/r/ =,+,rilor ./tri/l
6ro6,! 6+tr, / >i 3/!/t8
analizeaz fiecare bun material n parte! a"iz$nd numai pe cele ce au o
uzur! rezultat dintr=o e5ploatare normal.
%omisia si desfsoar acti"itatea n baza pre"ederilor Legii nr. 15 / 199/! cu
modificrile si completrile ulterioare! pri"ind declasarea unor bunuri
materiale! altele dec$t mi)loacele fi5e.
5. Co.i!i/ t4+i37 - /:i;/r / -o3,.+t/tiilor t4+i3o 1 3o+o.i3 6+tr,
i+:!titii< .o-r+i;7ri< rt4+olo9i;7ri !i r6/r/tii 3/6it/l8
colaboreaz cu toti specialistii care pot da solutii optime pentru a"izarea
documentatiilor te+nico=economice.
%omisia si desfsoar acti"itatea n baza pre"ederilor 0rdonantei de ;u"ern
nr. 1/1995 aprobat prin Legea nr. .' / 1995 si Legea 5 / ''! pri"ind
finantele publice cu modificrile si completrile ulterioare.
.. Co.i!i/ - r36ti / .i?lo/3lor >i5 /34i;itio+/t8
asigur respectarea dipozitiilor legale n "igoare pri"ind receptionarea!
e"identa si miscarea mi)loacelor fi5e! conform Legii contabilittii nr. <' /
1991 republicat n ''! cu modificrile si completrile ulterioare! Legea
Amortizrii 15 / 199/ si 9ormele &etodologice pri"ind contabilitatea
unittilor economice.
(. Co.i!i/ - r36ti / 3o+!tr,3tiilor !i i+!t/l/tiilor -i+ !>r/ - /3ti:it/t /
R.A.T.P. Ploi!ti8
asigur receptia lucrrilor n prezenta sefilor locurilor de munc care preiau
n e5ploatare si semneaz de primirea lor.
La receptie particip n calitate de in"itati dirigintii de santier! delegatii
proiectantului si constructorului.
*si desfsoar acti"itatea conform pre"ederilor legale n "igoare.
<. Co.i!i/ 6+tr, 3o+!t/t/r/ !t7rii t4+i3 / .i?lo/3lor - tr/+!6ort !i /
,til/?lor -i+ 3/-r,l R9ii8
Pe l$ng membrii comisiei! numiti prin decizie! la constatri "or participa si
re"izorii! sefii de coloan! sefii de formatie reparatii! atunci c$nd este cazul.
9. Co.i!i/ 6+tr, /+/li;/r/< /:i;/r/ -o3,.+tlor - !3o/tr >3ti:7 -i+
>,+3ti / >o+-,rilor >i5 !i - :/lori>i3/r / /+!/.=llor !i 6i!lor
3o.6o++t r;,lt/t -i+ -;..=r7ri8
si desfsoar acti"itatea conform pre"ederilor legii contabilittii
republicat n ''! pri"ind in"entarierea patrimoniului si pre"ederile
9ormelor pri"ind organizarea si efectuarea in"entarierii patrimoniului =
aprobate prin 0rd. &inisterului 4inantelor nr. 1(5- / '/ si a Legii nr. 15 /
199/! cu modificrile si completrile ulterioare.
1. Co.i!i/ - -;..=r/r / .i?lo/3lor >i5 !3o/! -i+ >,+3ti,+ !i
r3,6r/r/ /+!/.=llor 6i!lor !i ./tri/llor r>olo!i=il8
Aceast comisie are urmtoarele atributii7
recuperarea ansamblelor! pieselor de sc+imb si materialelor refolosibile@
asigur introducerea n magazie a acestora cu forme legale@
stabileste de comun acord gradul de uzur a celor recuperate@
solicit 6er"iciului Apro"izionare aplicarea pe documente a pretului ca
pies nou n "ederea stabilirii noului pret ree"aluat@
pregteste numai materialele triate 2font! fier! metale neferoase! etc.3 n
scopul "alorificrii la ma5imum a acestor materiale recuperate@
e5pedierea acestor materiale se face de ctre 6er"iciul Apro"izionare =
&agazii.
%omisia "a stabili pe teren timpul necesar dezmembrrii unui autobuz si "a
ntocmi un grafic n acest sens.
Presedintele comisiei "a colecta toate documentele de recuperare a materialelor
necesare! precum si certificatul si numerele de nmatriculare ale
auto"e+iculului. Acestea "or fi predate la secretarului n "ederea scderii din
contabilitate si a radierii din e"identele Politiei.
%omisia "a semna pe tabelul centralizator al materialelor recuperate care au
fost introduse n magazie.
11. Co.itt,l - !3,rit/t !i !7+7t/t @+ .,+378
%omitetul are urmtoarele atributii7
analizeaz si face propuneri pri"ind politica de securitate si sntate n
munca si planul de pre"enire si protectie! conform regulamentului intern
sau regulamentului de organizare si functionare@
urmreste realizarea planului de pre"enire si protectie! inclusi" alocarea
mi)loacelor necesare realizrii pre"ederilor lui si eficienta acestora din
punct de "edere al mbunttirii conditiilor de munca@
analizeaz introducerea de noi te+nologii! alegerea ec+ipamentelor! lu$nd n
considerare consecintele asupra securittii si snttii! lucrtorilor! si face
propuneri n situatia constatrii anumitor deficiente@
analizeaz alegerea! cumprarea! ntretinerea si utilizarea ec+ipamentelor de
munca! a ec+ipamentelor de protectie colecti" si indi"idual@
analizeaz modul de ndeplinire a atributiilor ce re"in ser"iciului e5tern de
pre"enire si protectie! precum si mentinerea sau! dac este cazul! nlocuirea
acestuia@
propune msuri de amena)are a locurilor de munca! tin$nd seama de
prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice@
analizeaz cererile formulate de lucrtori pri"ind conditiile de munca si
modul n care isi ndeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau
ser"iciul e5tern@
urmreste modul n care se aplica si se respecta reglementrile legale
pri"ind securitatea si sntatea n munca! msurile dispuse de inspectorul de
munca si inspectorii sanitari@
analizeaz propunerile lucrtorilor pri"ind pre"enirea accidentelor de
munca si a imbolna"irilor profesionale! precum si pentru mbunttirea
conditiilor de munca si propune introducerea acestora n planul de pre"enire
si protectie@
analizeaz cauzele producerii accidentelor de munca! mbolna"irilor
profesionale si e"enimentelor produse si poate propune msuri te+nice n
completarea msurilor dispuse n urma cercetrii@
efectueaz "erificri proprii pri"ind aplicarea instructiunilor proprii si a
celor de lucru si face un raport scris pri"ind constatrile fcute@
dezbate raportul scris! prezentat comitetului de securitate si sntate n
munca de ctre conductorul unittii cel putin o data pe an! cu pri"ire la
situatia securittii si snttii n munca! la actiunile care au fost ntreprinse
si la eficienta acestora n anul nc+eiat! precum si propunerile pentru planul
de pre"enire si protectie ce se "a realiza n anul urmtor.
%omitetul si desfsoar acti"itatea conform #otr$rii ;u"ernului nr. 1/'5 /
'.! de aprobare a 9ormelor &etodologice de aplicare a pre"ederilor
Legii securittii si snttii n munc nr. -19/'..
CAPITOLUL #
STRUCTURA REGIEI
Art. %0 6tructura organizatoric a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti se a"izeaz
de %onsiliul de Administratie! la propunerea 1irectorului ;eneral si se aprob la
propunerea Primarului! n conditiile legii! de ctre %onsiliului Local al &unicipiului
Ploiesti.
Art. %1 Regia Autonom de Transport Public Ploiesti are n structur sectii! ser"icii! birouri si
compartimente.
Art. %2 Atributiile si responsabilittile ser"iciilor! birourilor si compartimentelor se stabilesc
prin prezentul Regulament a"izat de %onsiliul de Administratie si aprobat de ctre
%onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti.
A. STRUCTURA FUNCTIONAL
Art. %% Atributiile si responsabilittile ser"iciilor! birourilor si compartimentelor se stabilesc
prin prezentul Regulament a"izat de %onsiliul de Administratie si aprobat de ctre
%onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti.
CONSILIER
8ste subordonat 1irectorului ;eneral al R.A.T.P. Ploiesti@
ATRIBUTIUNI
8laboreaz studii si analize te+nice! pri"ind acti"itatea desfsurat si stabileste
orientrile generale pentru acti"ittile Regiei@
8laboreaz studii pri"ind dotarea te+nic a Regiei@
Asigur consultant te+nic de specialitate tuturor compartimentelor Regiei.
;estioneaz! coordoneaz ntreaga acti"itate legat de asigurri 2colaborare la
ntocmirea caietului de sarcini! a contractelor si a documentelor pentru dosarele de
despgubiri etc.3
Primeste si "erific documentatia necesar desc+iderii dosarului de daun la
societatea de asigurare.
Anunt societatea de asigurare despre producerea pagubei@ stabileste de comun
acord cu acesta! locul si data prezentrii "e+iculului a"ariat! pentru efectuarea
constatrilor. Particip la constatri n cazurile deosebite.
Eerific documentatia ane5at de"izelor postcalcul si facturii fiscale.
*ntocmeste cererea de despgubire ctre societatea de asigurare.
*ntreprinde msuri de clarificare a situatiilor aprute! n cazul refuzului la plat a
facutrilor emise.
Asigur comunicarea ntre Regie si societtile de asigurare! n "ederea desfsurrii
fluente a procesului de recuperare a pagubelor materiale produse la "e+icule si
recuperarea debitelor n cazurile de nt$rzieri la plat.
8ste persoan desemnat conform legislatiei n transporturi! pentru conducerea
permanent si efecti" n acti"itatea de transport rutier de persoane si mrfuri!
ndeplinind conditiile de onorabilitate si competent profesional pentru R.A.T.P.
n raport cu Autoritatea Rutier Rom$n.
*ndeplineste functia de consilier de sigurant pentru transportul de mrfuri
periculoase n trafic rutier.
*ndeplineste toate celelalte responsabilitti specifice acti"ittii compartimentului
ce i re"in din documentele 6&%! din legile si reglementrile n "igoare si din
deciziile conducerii Regiei.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! %onsilierul colaboreaz cu urmtoarele institutii7
%onsiliul Local al &unicipiului Ploiesti@
Primria &unicipiului Ploiesti@
Autoritatea Rutier Rom$n@
Registrul Auto Rom$n@
*nstitutul de Proiectare n %+imie@
6ocietti de Asigurri.
Art. %( SER#ICIUL RESURSE UMANE 1 LABORATOR PSIAOLOGIC
8ste subordonat 1irectorului ;eneral al R.A.T.P. Ploiesti.
ATRIBUTIUNI
Asigur ntocmirea e"identei operatiunilor legate de acti"itatea de personal!
respecti"7
o anga)are de personal@
o ncetarea acti"ittii personalului ncadrat! indiferent de moti"ul acesteia@
o carnete de munc@
o dosare de pensionare.
0rganizeaza concursuri si e5amene n "ederea ocuparii posturilor "acante conform
legislatiei n "igoare si a procedurilor interne.
Raspunde de organizarea si functionarea %omisiei de 8"aluare si 6electare a
Personalului@ asigur secretariatul acestei comisii.
Rspunde pentru nc+eierea contractelor indi"iduale de munc ale salariatilor
Regiei! n conditiile respectrii pre"ederilor legale de ncadrare pe post 2studii!
sntate! cazier! etc.3
Asigur monitorizarea personalului Regiei.
Asigur ntocmirea situatiilor pri"ind numrul mediu scriptic! periodic 2lunar!
trimestrial! anual3! pe locuri de munc si categorii de personal la ni"elul Regiei.
Asigur ntocmirea statului de functiuni al Regiei! urmreste permanent
actualizarea acestuia.
*nformeaz conductorul Regiei asupra grilei de salarii n care se ncadreaz
persoana pentru care se nc+eie %ontractul *ndi"idual de &unc! n "ederea
negocierii si stabilirii salariului.
Asigur ntocmirea actelor necesare n situatiile de sc+imbare a locului de munc!
promo"are! delegare! detasare! etc.
Asigur acordarea sporurilor salariale cu caracter permanent conform %ontractului
%olecti" de &unc.
%onform legislatiei n "igoare se ocup de procurarea carnetelor de munc.
Asigur ntocmirea documentelor necesare n "ederea depunerii la %asa ,udetean
de Pensii Pra+o"a a dosarelor de pensionare pentru limit de "$rst! anticipat!
anticipat partial! in"aliditate si de urmas at$t pentru salariatii Regiei! c$t si pentru
cei ai cror ultim loc de munc a fost la R.A.T.P. Ploiesti.
Asigur eliberarea de ade"erinte salariatilor la cererea acestora.
%alculeaz "ec+imea n munc si numrul de zile de concediu acordate conform
%ontractului %olecti" de &unc si completeaz! cu acestea! cererile de concediu
de odi+n ale salariatilor.
Asigur ntocmirea deciziilor de sanctionare si e"identa acestora.
Asigur ntocmirea drilor de seam statistice pri"itoare la situatia personalului.
8laboreaz si propune proiecte de organizare a acti"ittii Regiei! n "ederea
rentabilizrii acesteia.
Particip la elaborarea organigramei R.A.T.P. Ploiesti! care "a fi supus a"izrii
%onsiliului de Administratie. *n acest sens7
o urmreste acoperirea "olumului de acti"itate cu numrul de personal@
o calculeaz necesarul de personal pe categorii de meserii! functii si locuri
de munc
o proiecteaz structura organizatoric = functional si de productie.
*n baza 0rganigramei aprobate de %onsiliul Local al &unicipiului Ploiesti! asigur
modificarea Regulamentului de 0rganizare si 4unctionare al Regiei care "a fi
supus a"izrii %onsiliului de Administratie si aprobrii %onsiliului Local al
&unicipiului Ploiesti .
8laboreaz fisa postului 24P3! conform procedurilor de lucru n "igoare.
Asigur stabilirea necesarului de personal pe categorii n functie de "olumul de
acti"itate pe fiecare loc de munc si face propuneri de redistribuire a personalului
de la un loc de munc cu surplus la unul cu deficit! urmrind conditia competentei
si pregtirii profesionale.
Asigur ntocmirea instructiunilor de salarizare pentru personalul de bord 2soferi
autobuz! soferi troleibuz! "atmani3! urmrind ncadrarea n pre"ederile
%ontractului %olecti" de &unc. Le supune spre aprobare si urmreste aplicarea
lor.
*dentific necesittile de instruire conform procedurile generale n "igoare si le
sintetizeaz n GPlanul anual de instruireH @ l supune spre aprobare 1irectorului
;eneral@
8laboreaz si actualizeaz lista personalului autorizat la ni"elul Regiei@
%oordoneaz! elaboreaz si fundamenteaz sistemul de salarizare specific Regiei
si=l supune spre aprobare %onducerii Regiei! n "ederea includerii lui n %ontractul
%olecti" de &unc.
Asigur ntocmirea Proiectului de %ontract %olecti" de &unc la ni"elul Regiei n
colaborare cu 6indicatul Transportatorilor Ploiesti.
Asigur ntocmirea documentatiei necesar negocierii anuale a salariilor conform
%ontractului %olecti" de &unc.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile ser"iciului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! 6er"iciul Resurse ?mane colaboreaz cu
urmtoarele institutii7
Primria &unicipiului Ploiesti@
1irectia de &unc! 6olidaritate 6ocial si 4amilie Pra+o"a@
%asa ,udetean de Pensii Pra+o"a @
Agentia ,udetean de 0cupare si 4ormare Profesional Pra+o"a@
*nstitutii bancare din &unicipiul Ploiesti@
*nstitutul 9ational de 6tatistic.
Art. %) ATRIBUTIUNI 1 LABORATOR PSIAOLOGIC
Asigur e5aminarea psi+ologic la anga)are si periodic a personalului care concur
la siguranta circulatiei 2conductori auto si trolee! "atmani! sefi gara)! re"izori
te+nici! sefi autocoloan! maistrii! instructori = auto3.
Asigur e5aminarea psi+ologic a celorlalte categorii de personal 2muncitori C
personal te+nic F economic si administrati"3 la cererea conducerii Regiei.
*ntocmeste studii psi+ologice! "iz$nd aspecte din acti"itatea conductorilor auto!
"atmanilor! conductorilor de troleibuz.
Asigur e5aminarea psi+ologic pentru diferite categorii de personal efectuat n
scopul selectiei pentru cursurile de calificare cu profil auto.
8fectueaz obser"atii n teren cu pri"ire la comportamentul si randamentul
salariatilor! ori de c$te ori se constat neconcordant ntre caracterizarea ntocmit
de sectii si constatrile rezultate n urma e5aminrii psi+ologice.
*ntocmeste profilul psi+oindi"idual al tuturor persoanelor e5aminate si acord
a"izul de utilizare corespunztor.
8fectueaz e5pertize la cererea organelor de politie si procuratur.
8fectueaz testri psi+ologice pentru terti! n "ederea obtinerii permisului de
conducere pentru toate categoriile profesionale.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile n conformitate cu procedurile n
"igoare.
Art. %* BIROUL DE MANAGEMENTUL CALITTII
8ste subordonat 1irectorului ;eneral.
ATRIBUTIUNI
*mplementeaz si promo"eaz n mod continuu politica n domeniul calittii
stabilit de ctre conducerea Regiei si deciziile acesteia pe linia aplicrii!
supra"eg+erii si mbunttirii sistemului de management al calittii 26.&.%.3!
conform standardului adoptat.
*dentific si analizeaz factorii care afecteaz calitatea n relatiile cu clientii si
urmreste aplicarea si eficienta msurilor corecti"e.
*ntreprinde demersurile necesare pentru certificarea! respecti" supra"eg+erea
6.&.%. implementat @
%olaboreaz cu organismul de certificare n ceea ce pri"este derularea contractului
nc+eiat cu acesta.
?rmreste functionarea 6.&.%. conform cerintelor standardului adoptat! prin
audituri interne n conformitate cu graficul anual de audituri si procedurile
generale n "igoare.
Analizeaz periodic nregistrrile pri"ind neconformittile! actiunile corecti"e!
reclamatiile clientilor etc. si ntocmeste rapoarte pri"ind tendinta calittii
ser"iciului prestat! pe care le supune analizei efectuate de management.
8laboreaz si a"izeaz! proceduri! instructiuni! regulamente aplicabile proceselor
din cadrul Regiei! conform cerintelor legale si de reglementare.
Analizeaz documentele 6.&.%. si urmreste modul de elaborare si aplicare a
acestora n cadrul Regiei.
6tabileste msuri pentru instruirea personalului Regiei pe linia managementului
calittii @ efectueaz instruiri interne pri"ind cerintele documentelor 6.&.%.
?rmreste ordonarea si disciplinarea acti"ittilor! n sensul cresterii eficientei si
eficacittii proceselor.
%oordoneaz si efectueaz auditurile interne si auditurile la furnizorii de produse /
ser"icii / lucrri ai Regiei.
%oordoneaz metodologic acti"itatea responsabililor calitate din compartimentele
Regiei.
*ntreprinde msuri de finalizare a actiunilor corecti"e dispuse de organismele de
certificare.
?rmreste modul de organizare si administrare a sistemelor de documente si
nregistrri utilizate n Regie@ administreaz sistemul de formulare elaborat la
ni"elul Regiei.
*nformeaz periodic! n scris sau "erbal! directorul general al Regiei cu pri"ire la
stadiul si eficacitatea 6.&.%. si cu pri"ire la problemele rezultate din acti"ittile de
supra"eg+ere si mentinere a sistemului.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile biroului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! Airoul &anagementului %alittii colaboreaz cu
urmtoarele institutii7 organisme de acreditare pentru certificarea sistemului de
management al calittii.
Art. %7 BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
8ste subordonat 1irectorului ;eneral.
Acti"itatea se desfsoar n conformitate cu Legea nr. -/1991 cu modificrile si
completrile ulterioare si #otr$rea de ;u"ern nr. ('/1991! pe baza programului
semestrial de control aprobat de 1irectorul ;eneral.
ATRIBUTIUNI
Eerific respectarea n cadrul Regiei a normelor legale cu pri"ire la7
e5istenta! integritatea! pstrarea si paza bunurilor si "alorilor de orice fel detinute
cu orice titlu@
utilizarea "alorilor materiale de orice fel! clasarea de bunuri@
efectuarea n numerar sau prin cont a ncasrilor si a pltilor! n lei! de orice natur!
inclusi" a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fat de salariati@.
ntocmirea si circulatia documentelor primare! a documentelor te+nicF operati"e si
contabile.
realitatea soldurilor de debitori si creditori! precum si modul de lic+idare a
acestora.
in"entarierea patrimoniului si ntocmirea situatiilor comparati"e de in"entar si
propuneri de solutionare a rezultatelor re"endicatorii.
%onstatrile! ca urmare a controalelor efectuate se "or trece n procese "erbale sau
note de constatare cu indicarea pre"ederilor legale nclcate si stabilirea e5act a
consecintelor economice! financiare! patrimoniale a persoanelor "ino"ate! precum si
msurile luate n timpul controlului si cele stabilite a se lua n continuare.
Pentru a=si ndeplini sarcinile si atributiile care=i re"in! Airoul %ontrol 4inanciar de
;estiune poate s cear conducerii si salariatilor unittii! supusi controlului!
urmtoarele7
s pun la dispozitie registrele! corespondenta! actele! piesele )ustificati"e si alte
documente necesare controlului@
s prezinte pentru control "alorile de orice fel pe care le gestioneaz sau pe care le
au n pstrare! care intr sub incidenta controlului@
s elibereze documentele solicitate! n original sau copii@
s dea informatii si e5plicatii "erbal si n scris! dup caz! n legtur cu problemele
care formeaz obiectul controlului@
s semneze cu! sau fr obiectii! actele de control si s comunice la termenele
fi5ate modul de aplicare a msurilor stabilite n urma controlului@
s asigure spri)inul si conditiile necesare bunei desfsurri a controlului si s=si dea
concursul pentru clarificarea constatrilor@
Propune conducerii! n urma controalelor efectuate programe de msuri pentru
eliminarea deficientelor constatate.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile biroului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
Art. %0 SER#ICIUL ADMINISTRATI#
8ste subordonat 1irectorului ;eneral.
ATRIBUTIUNI
Asigur ordinea! curtenia! iluminatul! conditiile igienico F sanitare n spatiile de
lucru! cldiri si ane5e ale Regiei.
0rganizeaz conditiile pentru buna desfsurare a sedintelor de lucru ale
%onsiliului de Administratie! precum si ale %onducerii cu di"erse delegatii din tar
si strintate.
Asigur ar+i"area si pstrarea nregistrrilor n ar+i"a Regiei! conform
9omenclatorului Ar+i"istic.
Pune la dispozitie pe baz de semntur si tine e"identa documentelor
mprumutate compartimentelor creatoare.
Asigur legarea documentelor n "ederea predrii la Ar+i"a Regiei.
Rspunde de e"identa! selectionare! pstrarea si casarea nregistrrilor create si
detinute n ar+i"a unittii.
Asigur primirea si e5pedierea corespondentei! repartizarea acesteia ntocmirea
mapelor de corespondenmt pentru conducerea Regiei.
4ace propuneri pentru reparatii generale si capitale pentru imobile si instalatii
precum si pentru celelalte mi)loace fi5e! din categoria constructii! necesare
administratiei Regiei! n colaborare cu 6er"iciul Te+nic = *n"estitii.
*nformeaz conducerea cu pri"ire la folosirea retelei de telefonie fi5 si mobil.
Asigur eliberarea! retragerea sau casarea! dup caz! a legitimatiilor de ser"iciu!
ecusoanelor de identificare si permiselor de cltorie pentru membrii familiei
salariatului conform %ontractului %olecti" de &unc.
Asigur copierea documentelor R.A.T.P. c$t si mentinerea n functiune a
copiatorului.
Asigur completarea ordinelor de plat pentru compartimentele specializate.
Asigur trimiterea si primirea fa5=urilor 2documente3 precum si mentinerea n
functiune a aparaturii necesare.
Asigur e"identa ordinelor de deplasare precum si a audientelor tinute de
conducerea R.A.T.P.
Tine gestiunea si e"identa mrcilor postale procurate si folosite n interesul Regiei.
8fectueaz igienizarea mi)loacelor de transport auto din dotarea Regiei.
%olecteaz si depoziteaz di"ersele deseuri 2gunoi mena)er! +$rtie! fier! etc.3
Asigur distribuirea publicatiilor conform abonamentelor aprobate de conducerea
Regiei.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile ser"iciului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! 6er"iciul Administrati" colaboreaz cu
urmtoarele institutii7
Primria &unicipiului Ploiesti@
Ar+i"ele 9ationale F 1irectia ,udetean Pra+o"a
6ocietti de salubritate@
6ocietti de protectie si paz@
6ocietti pentru dezinsectie deratizare!dezinfectie@
0peratori telefonie fi5 si mobil.
Art. %2 BIROUL CONTENCIOS
8ste subordonat direct 1irectorului ;eneral.
ATRIBUTIUNI
Reprezint Regia n fata instantelor )udectoresti! colegiilor )urisdictionale de pe
l$ng %urtea de %onturi! organelor de urmrire penal si parc+etelor de pe l$ng
instantele )udectoresti! notariatele! precum si n raporturile cu persoanele )uridice
si fizice pe baza delegatiei date de conducerea unittii.
*a msuri de respectarea dispozitiilor legale cu pri"ire la aprarea si gospodrirea
propriettii Regiei si aprarea drepturilor legitime ale personalului Regiei.
Tine sub control documentele de pro"enient e5tern 2legi! ordonante! +otr$ri!
etc.3 din care rezult sarcini! responsabilitti! reguli pri"ind acti"itatea desfsurat
de Regie si asigur asistent )uridic pri"ind legislatia n "igoare! la solicitarea
compartimentelor din cadrul Regiei.
%olaboreaz la ntocmirea proiectelor de regulamente! decizii! +otr$ri si a oricror
acte si instructiuni emise de conducerea unittii.
A"izeaz la cererea conducerii Regiei proiectele de instructiuni! regulamente si
asupra legalittii deciziilor ce urmeaz a fi luate si care anga)eaz rspunderea
patrimonial a Regiei.
La cererea conducerii unittii formuleaz Gpuncte de "edereH pentru interpretarea
)ust a legilor si a altor acte normati"e n "ederea aplicrii unitare si corecte a
acestora.
*nitiaz actiuni n )ustitie pe baza documentatiilor primite de la compartimentele
Regiei! formuleaz nt$mpinri si concluzii scrise n cauzele aflate pe rolul
instantelor de )udecat si e5ercit n termen cile de atac pentru aprarea
intereselor unittii.
0btine titlurile e5ecutorii n "ederea recuperrii debitelor si spri)in ser"iciile
financiar si contabilitate n acti"itatea de recuperare.
?rmreste aparitia de noi acte normati"e si semanaleaz conducerii si
compartimentelor "izate! sarcinile ce le re"in urmare a unor noi dispozitii legale.
A"izeaz din punct de "edere )uridic documente din acti"itatea de personal
2"izarea deciziilor de sanctionare! inclusi" desfacerea contractelor indi"iduale de
munc si a actelor originale pe baza crora se fac nscrierile n carnetele de
munc3.
A"izeaz asupra legalittii proiectelor de acte )uridice! contracte colecti"e de
munc si decizii de imputare n cazul a"ansurilor spre decontare.
Acord consultatii )uridice compartimentelor si salariatilor legate de atributiunile
de ser"iciu.
Refuz la "iz documentele care nu ndeplinesc conditiile legale.
*ntocmeste lucrri speciale cu caracter )uridic date de conducerea Regiei.
Actualizeaz permanent baza de date pe care are obligatia s o transmit
compartimentului Relatii cu Publicul! repecti"7 reglementrile legale pri"ind
legislatia transportului public.
Acord "iz de legalitate si tine sub control toate contracte nc+eiate de Regie cu
tertii 2persoane fizice si )uridice3 @ pstreaz e5emplarele originale ale acestora.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile biroului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! Airoul %ontencios colaboreaz cu urmtoarele
institutii7
*nstante ,udectoresti @
0rgane de cercetare si urmrire penal @
Primria &unicipiului Ploiesti @
9otariate @
Politia &unicipiului Ploiesti @
0ficiul de %adastru Pra+o"a @
Registrul %omertului @
Persoane fizice si )uridice aflate n litigiu cu R.A.T.P. Ploiesti @
1irectia ;eneral a 4inantelor Publice Pra+o"a @
%urtea de %onturi @
;arda 4inanciar @
,andarmeria Rom$n
0ficiul pentru Protectia %onsumatorului .
Art. (0 COMUNICARE PROIECTE 1 RELATII CU PUBLICUL
8ste subordonat 1irectorului ;eneral.
ATRIBUTIUNI
Pune n aplicare Legea nr. 5// / 1'.1.'1 pri"ind liberul acces la informatiile de
interes public.
&entine la zi baza de date informationale pentru cetteni.
0fer tuturor celor interesati! la cerere! informatiile detinute sau precizeaz care
sunt conditiile si formele n care poate a"ea loc accesul la informatiile solicitate.
%omunic n cadrul programului stabilit de conducere! informatiile de interes
public solicitate "erbal! informatii ce "or fi comunicate! de regul! imediat! sau n
cel mult '/ de ore.
Asigur e"identa informatiilor oferite! mention$nd data! felul informatiei
transmise! solicitantului.
*nformeaz conducerea Regiei asupra aspectelor sesizate n derularea acti"ittii cu
publicul! pentru a se putea inter"eni operati" n sensul nlturrii problemelor
semnalate @
*ntroduce date conform documentelor primare si indicatiilor de lucru. Rspunde
pentru conformitatea datelor introduse.
%oordoneaz ec+ipa R.A.T.P. care lucreaz n cadrul Programului 8uropean
%*E*TA6 **7
Rspunde de toate raporturile ctre %omisia 8uropean! inclusi" corespondent de
afaceri n limba englez at$t cu %omisia c$t si cu partenerii din Preston 2Anglia3 si
La Roc+elle 24ranta3.
Rspunde de relatia cu ec+ipa de e"aluare a proiectului din cadrul ?ni"ersittii de
Petrol si ;aze Ploiesti.
Rspunde de relatia cu Primria Ploiesti! raport$nd cu regularitate ctre Primar si
ctre Airoul de *ntegrare 8uropean asupra stadiului programelor n derulare.
Asigur relatia cu ?niunea *nternational de Transport Public 2R.A.T.P. fiind
membru cu drepturi depline al ?*TP3.
6tabileste si organizeaz nt$lniri de afaceri ntre oameni de afaceri din tri
europene si conducerea R.A.T.P. 2n tri strine3.
Redacteaz corespondent de afaceri n limba englez n "ederea transmiterii prin
e=mail/ fa5 rspunsuri la in"itatii! adrese! c+estionare etc. primite pe adresa oficial
a R.A.T.P.
%aut noi oportunitti de afaceri cu firme de profil din 8uropa 2parteneriate n
programe europene! ac+izitii auto"e+icule second +and! noi te+nologii n domeniul
transportului etc.3.
Redacteaz adrese! referate! raportri ctre %onsiliul de Administratie! %onsiliul
Local! Primria Ploiesti! precum si ctre parteneri de afaceri din Rom$nia si din
8uropa.
Asigur traduceri din limba englez pentru toate compartimentele Regiei 7
corespondent de afaceri! crti te+nice! con"orbiri telefonice cu parteneri e5terni!
traduceri simultane n cadrul nt$lnirilor de afaceri cu partenerii strini.
Asigur e"identa zilnic a articolelor aprute n ziarele locale@ ?rmreste statistica
anual a tuturor informatiilor aprute n presa local n "ederea msurrii
satisfactiei clientilor 2n colaborare cu Airoul de &anagement al %alittii! conform
procedurilor n "igoare3.
Redacteaz comunicatele de pres ctre mass=media local.
Realizeaz material publicitar n limbile rom$n si englez 2pliante! ecusoane!
prezentri PoIer Point! agende! flJere etc.3 pentru ca acti"itatea regiei s fie
cunoscut at$t n tar c$t si n strintate.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile compartimentului n conformitate
cu procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! %ompartimentul %omunicare Proiecte F Relatii
cu Publicul colaboreaz cu urmtoarele institutii7
Primria &unicipiului Ploiesti@
&ass &edia Local@
?niunea *nternational de Transport Public@
?niunea Rom$n de Transport Public.
Art. (1 SER#ICIUL SECURITATEA I SNTATEA MUNCII< DISPENSAR
MEDICAL
8ste subordonat 1irectorului ;eneral.
ATRIBUTIUNI
*dentificarea pericolelor si e"aluarea riscurilor pentru fiecare componenta a
sistemului de munca.
8laboreaz si actualizeaz planul de pre"enire si protectie@
8laboreaz instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementrilor
de securitate si sntate n munca.
Eerific cunoasterea si aplicarea de ctre toti lucrtorii a msurilor pre"zute n
planul de pre"enire si protectie! precum si a atributiilor si responsabilittilor ce le
re"in n domeniul securittii si snttii n munca! stabilite prin fisa postului@
8laborareaz programul de instruire=testare la ni"elul Regiei n domeniul
securittii si snttii n munc.
Tine e"identa zonelor cu risc ridicat si specific ale Regiei si ntocmeste planul de
actiune n caz de pericol gra" si iminent.
6tabileste zonele care necesit semnalizare de securitate si sntate n munca.
Tine e"identa meseriilor si a profesiilor pre"zute de legislatia specifica! pentru
care este necesar autorizarea e5ercitrii lor@
&onitorizeaz functionarea sistemelor si dispoziti"elor de protectie! a aparaturii de
msura si control! precum si a instalatiilor de "entilare sau a altor instalatii pentru
controlul no5elor n mediul de munca.
Eerific starea de functionare a sistemelor de alarmare! a"ertizare! semnalizare de
urgent! precum si a sistemelor de sigurant@
*nformeaz anga)atorul! n scris! asupra deficientelor constatate n timpul
controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de msuri de pre"enire si
protectie.
*dentific ec+ipamentele indi"iduale de protectie necesare pentru posturile de lucru
din ntreprindere si ntocmeste necesarul de dotare a lucrtorilor cu ec+ipament
indi"idual de protectie.
?rmreste ntretinerea! manipularea si depozitarea adec"ate a ec+ipamentelor
indi"iduale de protectie si a nlocuirii lor la termenele stabilite.
Particip la cercetarea e"enimentelor si elaboreaz rapoartele pri"ind accidentele
de munca suferite de lucrtorii din Regie.
?rmreste realizarea msurilor dispuse de ctre inspectorii de munca! cu prile)ul
"izitelor de control si al cercetrii e"enimentelor@
%olaboreaz cu lucrtorii si/sau reprezentantii lucrtorilor! ser"iciile e5terne de
pre"enire si protectie! medicul de medicina muncii! n "ederea coordonrii
msurilor de pre"enire si protectie@
?rmreste actualizarea planului de a"ertizare! a planului de protectie si pre"enire
si a planului de e"acuare@
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile ser"iciului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! 6er"iciul 6ecuritatea si 6ntatea &uncii
colaboreaz cu urmtoarele institutii7
*nspectoratul Teritorial de &unc Pra+o"a@
1irectia de 6ntate Public Pra+o"a@
*nspectoratul pentru 6ituatii de ?rgent Pra+o"a.
Art. (2 ATRIBUTIUNI DISPENSAR MEDICAL
%abinetul medical a fost preluat de Regie n urma Protocolului nr. '/--/'....199(
nc+eiat ntre 1irectia 6anitar Pra+o"a si R.A.T.P. Ploiesti ca urmare a 0rdinului
&inistrului 6nttii nr. /-9/'1.5.199( = pct. ..
Asigur asistenta medical de urgent si profilactic a anga)atilor Regiei 7
&/' A!i!t+t/ .-i3/l7 - ,r9+t7 const n7
= acord consultatii medicale de urgent si stomatologie
profilactic si curati".
= acord tratamente curente si de urgent tuturor solicitantilor!
salariati ai Regiei.
&=' A3ti:it/t/ .-i3/l7 6ro>il/3ti37
= efectueaz controlul medical periodic general al tuturor
anga)atilor R.A.T.P. Ploiesti! conform legislatiei n "igoare pe
baza planificrilor efectuate de sefii de compartimente.
= realizeaz controlul medical pre"enti" al anga)atilor R.A.T.P.
Ploiesti care lucreaz n conditii deosebite de munc 2no5e
profesionale3@ bolile profesionale sau legate de profesie
depistate cu ocazia acestui control se declar n mod
obligatoriu.
= dispensarizeaz bolna"ii cronici.
= urmreste cu prioritate n derularea controlului periodic! bolile
cu indicatori de frec"ent si gra"itate crescut! boli care fac
obiectul programelor &inisterului 6nttii 2TA%! cancer! boli
cardio = "asculare! 6*1A etc.3.
= Realizeaz e5amenul clinic medical la anga)are! la sc+imbarea
functiei sau a locului de munc.
= Eizeaz si ia n e"ident concediile medicale acordate de
medicul de familie si alte institutii medicale.
= Tine e"identa si raporteaz periodic consultatiile curente!
analizeaz anual 2trimestrial c$nd se cere3! morbiditatea
general si cea cu incapacitate temporar de munc.
= 8fectueaz controlul igienico = sanitar n unittile Regiei
propun$nd msuri de ameliorare a strii de igien la locul de
munc.
Art. (% SER#ICIUL INFORMATIC I MENTENANTA
ECAIPAMENTELOR IT
8ste subordonat 1irectorului ;eneral.
ATRIBUTIUNI
6er"iciul *nformatic si mentenanta ec+ipamentelor *T asigur informatizarea si
conducerea computerizata a tuturor acti"ittilor prelucrabile pe calculator! propun$nd
strategia crerii si functionrii sistemului! necesarul de ec+ipamente si personal!
urmrind buna functionare a acestuia.
*ntretine! repar! reteaua de calculatoare! nfiinteaz puncte de lucru n retea.
Realizeaz! implementeaz si testeaz aplicatii informatice.
%olecteaz si sistematizeaz cerintele de informatizare la ni"elul utilizatorilor
finali.
4ormuleaz solutii conceptuale! organizationale si te+nice pentru informarea
sistemului obiect 2n totalitate sau pe prti3! mpreun cu "ariante / optiuni si
criterii de selectare a acestora de ctre cei interesati.
8"alueaz rezultatele solutiilor aplicate! face propuneri de modificare si
dez"oltare.
Aprofundeaz analiza aplicatiilor! urmreste realizarea si implementarea acestora!
asigur documentatia de utilizare si e5ploatare si face instructa)ul utilizatorilor.
Asigur un regim de e5ploatare eficient a aplicatiilor aflate n functiune!
integreaz noi aplicatii n flu5! propune modificri care s conduc la
mbunttirea performantelor de e5ploatare si la utilizarea optim a resurselor
disponibile.
*n functie de cerintele unittii si la cererea conducerii poate elabora si implementa
anumite aplicatii! respecti"7 analizeaz cerintele utilizatorilor! elaboreaz
specificatiile functionale! le transpune sub form de programe! asigur testarea si
documentarea programelor! implementeaz aplicatia si instruirea utilizatorilor.
8laboreaz si e5perimenteaz te+nici si programe noi! destinate mbunttirii
acti"ittilor de e5ploatare.
Acord asistent te+nic si consultant utilizatorilor programelor pe care le
elaboreaz.
Asigur asistenta te+nic n depanarea +ardIare si softIare a
microcalculatoarelor.
8laboreaz matritele pentru formulare! legitimatii de cltorie! legitimatii
abonament! alte imprimate care se tipresc n tipografia Regiei! conform
solicitrilor din partea compartimentelor.
Asigur buna functionare a programelor elaborate. *n caz de functionare
necorespunztoare a sistemelor! asigur diagnosticarea rapid si corect! actionnd
operati" pentru remedierea defectelor.
0rganizeaz acti"ittile de prelucrare a datelor primare! respecti" foile de parcurs
si fisele acti"ittii zilnice ale conductorilor auto.
Eerific! n cadrul compartimentelor! modul de folosire a te+nicii de calcul si a
programelor! si face propuneri pentru cresterea gradului de utilizare pe care le
prezint conducerii Regiei.
Asigur legtura cu ser"ice=ul pentru calculatoare.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile ser"iciului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
Art. (( INSPECTOR PROTECTIE CI#IL
8ste subordonat 1irectorului ;eneral.
ATRIBUTIUNI
0rganizeaz si asigur personalul necesar pentru ncadrarea formatiunilor de
protectie ci"il proprii! precum si pregtirea acestora pe baza planurilor pentru
situatii de urgent ntocmite.
0rganizeaz si e5ecut! cu efecti"e si mi)loace te+nice proprii unittii! limitarea si
nlturarea urmrilor atacurilor din aer sau alte dezastre.
*nformeaz oportun! *nspectoratul pentru 6ituatii de ?rgent! inspectoratele de
protectie ci"il )udetene despre depsirea "alorilor permise ale calittii factorilor
de mediu si producerea unor dezastre@
6tabileste metode specifice si procedee de protectie a salariatilor Regiei.
Asigur si realizeaz! pe baza planurilor ntocmite n timp de pace! mi)loacele
necesare si msurile pentru nstiintarea! alarmarea anga)atilor! populatiei! precum
si protectia si pre"enirea organelor de conducere! n cazul atacurilor din aer sau
dezastrelor! potri"it normelor stabilite de *nspectoratul pentru 6ituatii de ?rgent.
0rganizeaz si asigur con"ocarea anga)atilor! n situatii specifice n conformitate
cu pre"ederile planurilor ntocmite n acest scop si n raport cu situatia creat.
6tudiaz si stabileste modul de folosire si de adaptare a unor mi)loace te+nice si
utila)e pentru ne"oile de protectie ci"il.
Asigur nzestrarea cu te+nic si materiale a formatiunilor de protectie ci"il!
potri"it normelor elaborate de *nspectoratul pentru 6ituatii de ?rgent.
Asigur materiale didactice si spatii necesare pregtirii pentru protectia ci"il.
Asigur aplicarea msurilor de mascare! precum si de camuflare a surselor
luminoase si calorice.
*ntocmeste documentatia necesar pentru obtinerea a"izului de la *nspectoratul
pentru 6ituatii de ?rgent pentru edificiile din cadrul R.A.T.P. Ploiesti.
6olicit la ne"oie spri)inul organelor ndrepttite s inter"in n situatii de urgent
2pompieri! )andarmi! politie! descarcerare! etc.3
Asigur securitatea bazei de date militare si a documentatiei specifice pri"ind
planurile de actiune n situatii de urgent conform legilor n "igoare.
*n caz de conflict armat organizeaz cadrul necesar de protectie ci"il a bunurilor
te+nico=materiale si a personalului uman n direct colaborare cu forurile
superioare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! *nspectorul Protectie %i"il colaboreaz cu
urmtoarele institutii7
Prefectura Ploiesti@
Primria &unicipiului Ploiesti@
*nspectoratul pentru situatii de urgent Pra+o"a@
0ficiul de &obilizare a 8conomiei si Pregtirea Teritoriului Pra+o"a@
*nspectoratul de Protectie %i"il al &unicipiului Ploiesti!
%entrul &ilitar ,udetean Pra+o"a.
Art. () SER#ICUL TEANIC 1 IN#ESTITII
8ste subordonat 1irectorului Te+nic.
ATRIBUTIUNI
Rspunde de ntreaga acti"itate de in"estitii a Regiei@
*ntocmeste programele anuale de in"estitii ale R.A.T.P. Ploiesti! pe surse de
finantare! pentru in"estitiile noi si pentru in"estitiile n derulare @ l supune a"izrii
si aprobrii conform legislatiei n "igoare.
Propune conducerii! actualizeaz si rectific programele de in"estitii.
?rmreste la furnizori li"rarea utila)elor la termenele stabilite n graficele cadru! la
utila)ele ce se ac+izitioneaz din surse proprii si alocatii de la buget.
*ntocmeste formele pentru receptionarea lucrrilor si decontarea acestora@
Asigur pre"ederea n studii te+nico = economice a solutiilor constructi"e care s
asigure respectarea riguroas a normelor de calitate si care permit reducerea
"olumelor si a suprafetelor construite! reducerea duratei lucrrilor si realizarea
unui grad ridicat de industrializare n e5ecutie.
Eerific calitatea materialelor folosite n e5ecutarea lucrrilor.
Eerific conformitatea te+nologiilor n e5ecutarea lucrrilor cu cele prescrise de
proiectant si "erificarea calittii lucrrilor! inclusi" a bransamentelor.
Eerific si confirm calitatea lucrrilor! inclusi" a bransamentelor si racordurilor.
Eerific si confirm stadiile fizice! a situatiilor de lucrri! tinerea la zi a
atasamentelor! "izarea situatiilor de plat.
Asigur ntocmirea situatiilor pri"ind e"identele ntregului parc de mi)loace de
transport precum si a utila)elor independente finantate din sursa de dez"oltare a
R.A.T.P. Ploiesti.
*ntocmeste documentatia necesar ac+izitionrii utila)elor independente@ particip
la receptionarea utila)elor ac+izitionate.
Asigur ntocmirea listelor de mi)loace fi5e propuse pentru scoaterea din
functiune! pe baza propunerilor de la sectii si compartimente! precum si cele ale
comisiilor de in"entariere a mi)loacelor fi5e din cadrul Regiei@ le supune spre
aprobare %onsiliului de Administratiei.
Asigur ntocmirea listelor cu mi)loacele fi5e ne"alorificate prin licitatii! obtine
aprobarea casrii si urmreste casarea efecti".
Asigur ndeplinirea planului "erificrilor grafice a aparaturii de msur si control
din cadrul Regiei@ asigur supra"eg+erea intern a aparaturii de msur si control!
repararea si ntretinerea preciziei si uniformittii de msurare.
0btine a"ize energetice de furnizare a energiei electrice! termice! apei! gazelor
naturale pentru necesittile Regiei.
Analizeaz si supune a"izrii contractele de furnizare a gazelor naturale! energiei
electrice si termice.
?rmreste! "erific si analizeaz facturile pri"ind consumurile de gaze! energie
elecric! termic si ap subteran.
Asigur e"identa consumurilor zilnice si lunare de ap! energie electric! gaze!
combustibil lic+id usor! at$t pentru centrala termic c$t si pentru ceilalti
consumatori din cadrul Regiei. Trimestrial! transmite la 6.%. 8lectrica 6.A. curba
de sarcini pentru statiile de redresare.
6tabileste consumurile si ntocmeste facturi de plat pentru terti.
Particip la e5pertize te+nice n urma unor e"enimente ce au a"ut drept cauz
defectiuni la instalatiile electrice.
8laboreaz si urmreste realizarea planului de ntretinere! re"izii la utila)e = lunar
si anual.
Asigur e"identa orelor de functionare a mi)loacelor fi5e! n functie de acestea
planific re"iziile te+nice periodice si urmreste efectuarea lor.
?rmreste miscarea utila)elor n cadrul Regiei! prin ntocmirea bonurilor de
miscare@
Asigur completarea crtii te+nice a Regiei ori de c$te ori este cazul.
*ntocmeste studiul de necesitate! oportunitate si economicitate pentru lucrri de
constructii si modernizri efectuate n regie proprie.
0btine a"izele si autorizatiile de constructii necesare lucrrilor pentru care s=a
ntocmit studiul de fezabilitate.
*ntocmeste! deseneaz si rele"eaz proiectele pentru constructii si modernizri ce
se e5ecut n regie proprie la cldiri si instalatiile de asigurare ap si energie
termic.
Particip la receptia lucrrilor pe care le e5ecut.
Analizeaz diferentele din sistemul de alimentare cu energie! ap! abur! gaze
naturale si stabileste msurile de randament a acestora! asigur si urmreste
aplicarea lor.
*nregistreaz instalatiile din cadrul Regiei la *nspectia pentru %azane Recipiente
sub Presiune si *nstalatii de Ridicat 2*6%*R3.
0btine! nainte de punerea n functiune! de la *6%*R autorizatia de functionare
pentru instalatiile noi! "ec+i! montate din nou sau cele aflate n e5ploatare la
scadent! conform prescriptiilor te+nice.
Eerific! anual! ni"elul profesional al personalului autorizat *6%*R si organizeaz
cursuri pentru autorizare intern.
Actualizeaz permanent baza de date pe care are obligatia s o transmit
compartimentului %omunicare Proiecte = Relatii cu Publicul! repecti" =
principalele caracteristici ale auto"e+iculelor din dotare7 tip! capacitate total de
transport! locuri pe scaune! alte elemente de confort! pentru fiecare categorie!
precum si tipurile de documente necesare pentru nc+eierea contractelor de
nc+iriere spatii! mi)loace fi5e! e5ecutare de confectii metalice sau constructii! alte
lucrri pentru terti.
6e ocup cu nregistrarea si radierea "e+iculelor din categoria tram"aie! troleibuze!
masini autopropulsate pentru lucrri! masini agricole! forestiere! precum si cele
pentru care nu e5ist obligati"itatea nmatriculrii! ale cror proprietari sunt
persoane fizice sau )uridice si au domiciliu sau sediul n municipiul Ploiesti.
Asigur si urmreste e5ecutarea re"iziilor! reparatiilor si modernizrilor la utila)ele
din dotarea R.A.T.P. Ploiesti! prin regie proprie sau prin contracte cu terti
2comenzi! contracte! etc.3@ urmreste derularea contractelor si a deconturilor.
85ecut e5pertize te+nice n urma unor e"enimente ce au a"ut drept cauz
defectiuni la instalatiile electrice.
Asigur cu personalul de specialitate! e5ecutarea lucrrilor de constructii si
modernizri.
85ecut receptia lucrrilor efectuate.
Actioneaz prin msuri eficiente! pentru reducerea consumurilor te+nologice de
energie si a pierderilor din retele! modificarea constructi" pe baza bilanturilor
energetice a cazanelor n "ederea cresterii randamentelor! dotarea cu aparatur de
msur! controlul si automatizare a instalatiilor de ardere.
Asigur mbunttirea izolatiilor termice la toate agregatele consumatoare de
combustibil si retele de transport! optimizarea regimului de functionare a
cazanelor.
Asigur aplicarea msurilor necesare pentru cresterea randamentului la instalatiile
consumatoare de energie si combustibil.
8fectueaz lucrri pentru mbunttirea si rationalizarea energiei n "ederea
reducerii continue a consumurilor.
*a msuri! n caz de pericol iminent! pentru oprirea instalatiilor energetice a cror
functionare prezint un pericol de a"ariere! incendii sau din punct de "edere al
securittii personalului.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile ser"iciu n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! 6er"iciul Te+nic F*n"estitii colaboreaz cu
urmtoarele institutii7
Primria Ploiesti@
Apa 9o"a@
1istrigaz 6ud@
Romtelecom@
8lectrica &untenia@
Politia Ploiesti@
4irme de proiectare si e5ecutie@
*nspectoratul pentru situatii de urgent Pra+o"a@
*nspectoratul n %onstructii @
Agentia de Protectie a &ediului@
Registrul Auto Rom$n.
Art. (* SER#ICIUL APRO#IZIONARE
8ste subordonat 1irectorului Te+nic al R.A.T.P. Ploiesti.
ATRIBUTIUNI
Asigur apro"izionarea cu necesarul de materii prime! materiale! piese de sc+imb!
combustibil! astfel nc$t s asigure o continuitate ritmic a acti"ittii Regiei .
?rmreste permanent normele de stoc aprobate.
Asigur si rspunde de urmrirea contractelor de productie.
0rganizeaz si asigur primirea si depozitarea materiilor prime! materialelor!
pieselor de sc+imb.
Asigur e"identa pri"ind miscarea materiilor prime! materialelor din cadrul
depozitelor si magaziilor si predarea n contabilitate a documentelor legale n timp
util.
8fectueaz controale n cadrul magaziilor si depozitelor Regiei@ "erific modul n
care sunt depozitate! pstrate si conser"ate materialele! piesele de sc+imb!
materiile prime! sculele! etc.! dipun$nd msurile ce se impun.
?rmreste permanent asigurarea conform necesarului! a ec+ipamentului de lucru si
de protectie pentru salariatii Regiei.
Asigur aplicarea msurilor corecte pentru "alorificarea superioar a materialelor
si deseurilor.
?rmreste colectarea deseurilor de metale si an"elope si predarea lor la unittile
specializate! conform legilor n "igoare.
%olaboreaz permanent cu sectiile si compartimentele Regiei! analiz$nd mpreun
cu sefii locurilor de munc necesarul de apro"izionat! pentru desfsurarea n bune
conditii a procesului de productie.
Eerific respectarea pre"ederilor legislatiei n "igoare! n incinta magaziilor si
depozitelor de carburanti si ;PL.
Asigur operarea pe calculator a notelor de receptie si a facturilor pentru toate
magaziile si depozitele din Regie .
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile ser"iciului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! 6er"iciul Apro"izionare colaboreaz cu
urmtoarele institutii7
Art. (7 BIROUL ACAIZITII
8ste subordonat 1irectorului te+nic
ATRIBUTIUNI
8laboreaz programul anual al ac+izitiilor publice! pe baza necesittilor si
priorittilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorittii
contractante@
8laboreaz sau! dup caz! coordoneaz acti"ittile de elaborare a documentatiei de
atribuire ori! n cazul organizrii unui concurs de solutii! a documentatiei de
concurs@
*ndeplineste obligatiile referitoare la publicitate! astfel cum sunt acestea pre"zute
de legislatia $n "igoare.
Aplic si finalizeaz procedurile de atribuire@
%onstituie si tine n pstrare dosarul ac+izitiei publice.
*ntocmeste contractele de ac+izitii publice pentru ser"icii! produse si lucrri.
8laboreaz n colaborare cu atelierele! sectiile! birourile si ser"iciile Regiei caietul
de sarcini care constituie documentul de baz al ac+izitiei.
Analizeaz prin prisma pre"ederilor legislatiei n "igoare modul de ac+izitie al
ser"iciilor! produselor! lucrrilor care depsesc "aloarea cumulat pe an n sum de
peste 5. 8?R0.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile biroului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! Airoul Ac+izitii colaboreaz cu urmtoarele
institutii7
&inisterul 4inantelor Publice@
Agentia 9ational pentru Reglementarea si &onitorizarea Ac+izitiilor Publice.
Art. (0 SER#ICIUL E$PLOATARE B DISPECERIZARE COMPUTERIZAT
8ste subordonat 1irectorului de 85ploatare.
ATRIBUTIUNI
Analizeaz cererea de transport pe traseele R.A.T.P. Ploiesti e5istente! precum si
aparitia de noi flu5uri de cltori.
*n functie de cererea de transport! dotare! eficient economic! cronometrri! etc.
asigur ntocmirea graficelor si programelor de circulatie.
Asigur ntocmirea necesarului de mi)loace de transport pe trasee si inter"ale de
timp! orele de intrare si iesire din grafice.
Asigur informarea cltorilor! prin afisare! la capete de linie 2unde e5ist conditii
propice3 referitor la orele de circulatie a auto"e+iculelor! precum si alte modificri
ale acestora.
?rmreste e5ecutarea curselor! conform programului de circulatie e5istent! si
asigur "erificarea prin sonda) a respectrii orelor de plecare n cursa de la capetele
de linii.
Asigur cursele speciale solicitate de clienti pe baz de comand ferm aprobat si
urmreste emiterea facturii care "a fi ac+itat sau confirmat nainte de e5ecutarea
transportului.
?rmreste e5ecutarea transporturilor conform contractelor nc+eiate cu terti.
Eerific eficienta social = economic a traseelor si face propuneri de reducere sau
scurtare a curselor cu flu5 redus de pasageri.
*n cazul aparitiei pe piat a unor firme concurente propune msurile necesare
pentru diminuarea efectului negati" asupra acti"ittii Regiei.
Asigur adaptarea programului de circulatie a auto"e+iculelor! n functie de
cerintele populatiei! unitti economice precum si a organelor de control cu pri"ire
la protectia consumatorului.
Asigur ntocmirea fisierului de trasee si completarea lui cu toate modificrile ce
apar pe parcurs.
4ace propuneri de reduceri sau suplimentri ale numrului de curse pe traseele
e5istente! nfiintarea sau desfiintarea de trasee si statii.
Asigur efectuarea msurtorilor de trasee! determinarea Dm / curs! e"identa
acestora.
6tabileste datele necesare ntocmirii graficelor si programelor de circulatie
2cronometrri! fotoflu5! etc .3.
Asigur organizarea acti"ittii de dispecerizare a mi)loacelor de transport cltori.
*n acest sens7
= urmreste respectarea planificrii auto"e+iculelor pe trasee!
at$t sub aspect numeric! c$t si a felului auto"e+iculului@
= asigur stabilirea si urmrirea e5ecutrii combinatiilor dintre
curse! care s duc la o utilizare c$t mai rational a acestora@
= urmreste respectarea graficelor si programelor de circulatie @
= organizeaz! conduce! instruieste si urmreste acti"itatea
dispecerilor de traseu @
= asigur informarea dispeceratelor asupra noilor tarife.
Actualizeaz permanent baza de date pe care are obligatia s o transmit
compartimentului %omunicare Proiecte = Relatii cu Publicul! repecti"7
= lista rutelor! statiilor! tronsonului comun pentru liniile de
transport public @
= graficele de circulatie! pentru fiecare traseu @
= de"ieri de trasee 2perioad! rute ocolitoare! statii pro"izorii!
statii desfiintate3@
= tipurile de documente necesare pentru nc+eierea contractelor
de transport sau pentru nc+irieri ocazionale de autobuze.
Asigur controlul functionrii zilnice a ec+ipamentului.
Asigur integritatea bazelor de date.
Asigur sal"area bazelor de date.
Administreaz baza de date.
Asigur buna functionare a sistemelor ec+ipamentelor de radio comunicatii!
aparaturii mbarcate pe "e+icule si a panourilor de informare a cltorilor.
Asigur depozitarea si securizarea suporturilor de stocare a datelor.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile ser"iciului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
Art. (2 SER#ICIUL SIGURANTA CIRCULATIEI 1 CONTROL LEGITIMATII DE
CLTORIE
8ste subordonat direct 1irectorului de 85ploatare.
ATRIBUTIUNI
6e ocup de pre"enirea e"enimentelor de circulatie! respectarea normelor care
reglementeaz circulatia! identificarea si eliminarea deficientelor si ntrirea
ordinei si disciplinei n cadrul procesului de transport n comun de cltori efectuat
de ctre Regie.
Asigur e5ecutarea controlului pri"ind siguranta circulatiei si informeaz
conducerea Regiei asupra rezultatelor obtinute! propune msuri de remediere a
deficientelor constatate.
8fectueaz cercetri n cazul accidentelor de circulatie si ntocmeste documentatia
necesar pe care o prezint conducerii Regiei.
85ecut periodic analiza accidentelor de circulatie! propun$nd conducerii unittii
msuri concrete de diminuare a numrului de e"enimente si a consecintelor
acestora.
%olaboreaz cu organele de politie pentru organizarea si e5ecutarea unor actiuni
comune de pre"enire a accidentelor de circulatie.
85ecut controale n autobuze! autocoloane! pe trasee! la capete de linie! n
dispecerate! lu$nd msuri n raport cu abaterile sau neregulile constatate!
inform$nd n scris conducerea Regiei.
A"izeaz n situatiile pre"zute de actele normati"e n "igoare ncadrarea sau
mentinerea unor soferi la traficul de cltori n baza e5aminrii organizate la sediul
Regiei.
6e preocup de editarea! procurarea si "alorificarea mi)loacelor de propagand
pri"ind siguranta circulatiei! a legalittii transporturilor la ni"elul Regiei.
8fectueaz controale n cadrul Regiei ori de c$te ori se solicit! cu pri"ire la
abaterile de la Regulamentul *ntern.
0rganizeaz si asigur efectuarea controlului legitimatiilor de cltorie la
transportul n comun de cltori efectuat cu mi)loacele de transport ale Regiei.
Analizeaz periodic si informeaz asupra rezultatelor acti"ittii controlorilor de
legitimatii de cltorie.
*nregistreaz si urmreste situatiile contra"entionale.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile ser"iciului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! 6er"iciul 6iguranta %irculatiei F %ontrol
Legitimatii de %ltorie colaboreaz cu urmtoarele institutii7
Primria &unicipiului Ploiesti
*nspectoratul ,udetean de Politie Pra+o"a
Politia &unicipiului Ploiesti
,andarmeria Rom$n
Politia %omunitar
Art. )0 SER#ICIUL FINANCIAR
8ste subordonat 1irectorului 4inanciar.
ATRIBUTIUNI
Asigur calcularea si "irarea7 ta5ei pe "aloare adugat 2TEA3! impozitului pe
profit! alte impozite si ta5e si a obligatiilor la buget asupra fondului de salarii.
Asigur nregistrarea sumelor reprezent$nd sub"entii pentru diferent de pret si
tarif acordate anumitor categorii de cltori conform legislatiei n "igoare.
Acord "iz de %ontrol 4inanciar Pre"enti"! n limita responsabilittilor legale.
Asigur e"identa surselor de finantare ale acti"ittilor de productie n conformitate
cu bugetul de "enituri si c+eltuieli al Regiei.
6olicit si negociaz toate categoriile de credite aferente procesului de productie si
urmreste folosirea lor n scopul pentru care au fost cerute! precum si restituirea
acestora n conformitate cu graficul ntocmit cu banca.
Asigur decontarea lucrrilor si ser"iciilor efectuate prin bnci si %8%.
?rmreste! asigur identificarea si controlul ncasrilor si pltilor din e5trasul de
cont.
Asigur gospodrirea )udicioas a resurselor bnesti n "ederea ac+itrii la termen
a obligatiilor Regiei.
Asigur emiterea ordinelor n "ederea efecturii pltilor.
Asigur ncasarea contra"alorii prestatiilor de ser"icii la casieriile Regiei.
Asigur colectarea ncasrile fcute pe teren si la g+isee! alte ncasri pentru
di"erse prestatii si ser"icii! di"erse plti.
Asigur ntocmirea lunar! pentru a"ans si lic+idare! a documentelor pri"ind
drepturile salariale.
Asigur e"identa retinerilor din salarii.
?rmreste efectuarea pltilor ctre Augetul 6tatului! Augetul Local! Augetul
Asigurrilor 6ociale si alte fonduri speciale.
?rmreste c+eltuielile efecti"e si ncadrarea acestora n bugetul aprobat .
Asigur nregistrarea si urmrirea facturilor n "ederea onorrii la plat.
Asigur ntocmirea! zilnic! a registrului de cas.
Asigur sortarea si "erificarea numerarului ncasat n "ederea depunerii la Aanc.
Eerific zilnic ncasrile si pltile efectuate si stabileste depunerile la Aanc.
Asigur alimentarea cardurilor! sau c$nd este cazul repartizarea statelor de plat si
numerarul pe casieri pltitori.
Asigur depunerea salariilor neridicate n banc.
Asigur ntocmirea drilor de seam statistice.
Asigur organizarea acti"ittii de "$nzare a legitimatiilor de cltorie prin tonete
proprii si contracte de colaborare pe baz de comision.
Analizeaz permanent "olumul ncasrilor pe puncte de "$nzare! si acolo unde
acti"itatea acestora este ineficient propune modificare de program sau c+iar
desfintare.
Actualizeaz permanent baza de date pri"ind ni"elul "$nzrilor pe care are
obligatia s o transmit compartimentului %omunicare Proiecte = Relatii cu
Publicul.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile ser"iciului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! 6er"iciul 4inanciar colaboreaz cu urmtoarele
institutii7
Primria &unicipiului Ploiesti@
Trezoreria Ploiesti@
1irectia ;eneral a 4inantelor Publice Pra+o"a@
Administratia 4inanciar a &unicipiului Ploiesti@
%asa ,udetean de Pensii Pra+o"a@
%asa de Asigurri de 6ntate Pra+o"a@
Agentia ,udetean de 0cupare si 4ormare Profesional Pra+o"a@
Asociatia 6er"iciilor 6ociale %omunitare Pra+o"a@
*nstitutii bancare din &unicipiul Ploiesti.
Art. )1 SER#ICIUL CONTABILITATE
8ste subordonat 1irectorului 4inanciar.
ATRIBUTIUNI
0rganizeaz si asigur efectuarea corect si la timp a nregistrrilor contabile n
conformitate cu circuitul documentelor aprobat.
%ontroleaz si coordoneaz ntreaga acti"itate de nregistrare si prelucrare a
datelor din documentele primare n e"identele contabile.
Particip la organizarea in"entarierii periodice a tuturor "alorilor patrimoniale!
urmreste definiti"area rezultatelor in"entarierii! urmreste nregistrarea
rezultatului in"entarierii n e"idente.
Asigur ntocmirea situatiei principalilor indicatori economico = financiari!
bilanturile! contul de profit si pierdere si coreleaz ntocmirea raportului e5plicati"
la acestea.
?rmreste ndeplinirea sarcinilor pe linie economic ce reies din #otr$rea
%onsiliului de Administratie dup prezentarea contului de profit si pierdere si
raportului de gestiune al %osiliului de Administratie.
Particip si rspunde de perfectionarea sistemului informational al contabilittii.
Acord "iz de %ontrol 4inanciar Pre"enti"! n limita responsabilittilor legale.
?rmreste corecta derulare financiar a contractelor de leasing!
Particip la organizarea ree"alurii imobilizrilor corporale ale Regiei conform
legislatiei n "igoare.
%ontroleaz operatiunile patrimoniale precum si e5actitatea datelor contabile
furnizate pri"ind7 e"identa si controlul gestiunilor de materiale! e"identa
c+eltuielilor! e"identa "eniturilor si c+eltuielilor! a clientilor si furnizorilor.
6tabileste si repartizeaz rezultatele financiare ale Regiei.
Asigur e"identa contabil! sintetic si analitic a mi)loacelor fi5e si a altor
imobilizri corporale 2terenurile3 si necorporale 2proiecte si programe pentru
calculator3.
Asigur e"identa tuturor modificrilor de patrimoniu! mi)loace fi5e sau terenuri.
Asigur e"identa mi)loacelor fi5e luate cu c+irie e"identiate n conturi n afara
bilantului.
Eerific miscarea imobilizrilor corporale! respecti" "erific procesele "erbale de
punere n functiune a acestora si nregistreaz n contabilitate miscarea acestora.
%alculeaz si nregistreaz amortizarea lunar a mi)loacelor fi5e.
0rganizeaz si controleaz "erificarea in"entarierii anuale! respecti" punerea de
acord a situatiei scriptice din contabilitate cu datele nscrise n listele de
in"entariere a mi)loacelor fi5e si a imobilizrii corporale.
%ontabilizeaz ncasrile si pltile pentru in"estitii din fondurile de la Augetul
Local.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile ser"iciului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! 6er"iciul %ontabilitate colaboreaz cu
urmtoarele institutii7
1irectia ;eneral a 4inantelor Publice Pra+o"a@
Administratia 4inanciar a &unicipiului Ploiesti@
Primria Ploiesti
Trezoreria &unicipiului Ploiesti
Art. )2 BIROUL BUGET B TARIFE B ANALIZE ECONOMICE
8ste subordonat 1irectorului 4inanciar.
ATRIBUTIUNI
*ntocmeste proiectul Augetului de Eenituri si %+eltuieli! colabor$nd cu toate
compartimentele Regiei! n "ederea cuprinderii c+eltuielilor necesare desfsurrii
n conditii de eficient a acti"ittii R.A.T.P. Ploiesti.
Transmite Augetul de Eenituri si %+eltuieli n "ederea a"izrii de ctre %onsiliul
de Administratie al Regiei.
*ntocmeste documentatia necesar aprobrii Augetului de Eenituri si %+eltuieli si
o transmite %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti.
6tabileste tarife la transportul de cltori urban 2bilete si abonamente3 precum si
tarifele de prestri ser"icii pentru terti! le supune spre a"izare! sau dup caz!
aprobare %onsiliului de Administratie si urmreste aplicarea lor.
*ntocmeste deconturile de la bugetul local reprezent$nd protectia social pentru
transportul urban de cltori! conform legislatiei n "igoare! astfel7
= gratuitate pentru "eterani! detinuti politici si re"olutionari@
= reduceri de tarif si gratuitti pentru ele"i @
= reduceri de tarif si gratuitti pentru studenti@
= gratuitate pentru persoanele cu +andicap@
= facilitti pentru pensionari@
= reduceri de tarif pentru donatorii de s$nge.
Analizeaz indicatorii te+nico = economici si financiari 2ncasri din bilete si
abonamente! protectie social! costuri! Dilometri parcursi! cltori transportati!
utilizarea fortei de munc si a timpului de lucru3.
Analizeaz e"olutia indicatorilor fizici.
6tabileste indicatorii si criteriile de performant! urmreste si informeaz asupra
realizrii acestora n conformitate cu pre"ederile legislatiei n "igoare.
*ntocmete raportrile statistice specifice acti"ittii compartimentului.
Asigur functionarea corespunztoare a Bcolii R.A.T.P. Ploiesti pentru ctg. 1! T"!
Tb! at$t pentru salariatii Regiei c$t si pentru terti.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile biroului n conformitate cu
procedurile n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! Airoul Auget F Tarife = Analize 8conomice
colaboreaz cu urmtoarele institutii7
%onsiliul Local al &unicipiului Ploiesti@
Primria &unicipiului Ploiesti@
Administratia 6er"iciilor 6ociale %omunitare Ploiesti@
Politia &unicipiului Ploiesti@
%entrul de transfuzie sanguin Ploiesti@
*nstitutul 9ational de 6tatistic@
&inisterul Transporturilor si Turismului@
Autoritatea Rutier Rom$n@
Registrul Auto Rom$n.
B. STRUCTURA DE PRODUCTIE
Art. )% SECTIA INTRETINERE I REPARATII AUTO
8ste subordonat 1irectorului Te+nic.
Are n structur patru formatii de lucru7
Procese Te+nologice = reparatii curente
&otoare
Tinic+igerie
Reconditionri si prelucrri prin asc+ieire
ATRIBUTIUNI 8
Asigur repararea si ntretinerea mi)loacelor de transport auto 2autobuze si
autospeciale3 n care scop se ngri)este de reducerea imobilizrilor mi)loacelor de
transport la ni"elul sectie si stabilirea necesarului de materiale si piese de sc+imb
pentru realizarea reparatiilor auto"e+iculelor.
Asigur aplicarea unitar si corect a proceselor te+nologice reglementare! a
lucrrilor de ntretinere zilnic si reparatii curente ce se e5ecut n cadrul
formatiilor de lucru.
?rmreste situatia imobilizrilor! n baza e"identelor din cadrul sectiei si ia msuri
pentru reducerea continu a acestora.
0rganizeaz formatia de lucru pe ec+ipe! meserii si posturi de lucru stabilind
delimitarea spatiilor! modul de distribuire a muncitorilor si dotarea cu utila)ele!
sculele si dispoziti"ele necesare.
Asigur realizarea reparatiilor generale si capitale la mi)loacele de transport auto.
*ntocmeste si urmreste asigurarea necesarului de scule si dispoziti"e necesare
bunei desfsurri a acti"ittii sectiei.
Asigur reconditionarea si confectionarea pieselor de sc+imb deficitare urmrind
reducerea costurilor.
?rmreste respectarea normelor legale de securitate si sntatea muncii! pri"ind
e5ecutarea lucrrilor de reparatii si ntretinere a auto"e+iculelor.
4ace propuneri si colaboreaz cu celelalte compartimente specializate din cadrul
Regiei! n "ederea ntocmirii proiectului de msuri pri"ind pregtirile de iarn
2necesar de piese de sc+imb! materiale3.
Asigur e5ecutarea la timp si de calitate a reparatiilor de auto"e+icule pentru terti
si ntocmeste documentatia necesar facturrii prestatiei.
8fectueaz mpreun cu 6ectia Autobuze constatri te+nice si diagnosticri pentru
defectiuni deosebite.
8fectueaz conform legislatiei n "igoare! instruirea periodic a personalului
pri"ind securitatea si sntatea n munc si controlul locurilor de munc dispun$nd
msuri pe aceast directie.
*a msurile necesare pentru ca instalatiile! utila)ele! etc! din dotare s fie e5ploatate
n conditii de deplin sigurant.
Asigur repartizarea pe formatii de lucru a lucrrilor de reparatii solicitate prin
foile de comand! precum si urgentele ce trebuie rezol"ate.
Asigur gospodrirea )udicioas a pieselor! materialelor! energiei electrice! ap!
gaze 2unde este cazul3! action$nd n "ederea reducerii consumurilor! fr a
influenta ns bunul mers al acti"ittii de reparatii si ntretinere a mi)loacelor de
transport.
Rspunde de controlul permanent al calittii lucrrilor si operatiilor e5ecutate de
muncitorii din cadrul sectiei. Acolo unde constat abateri de la calitate! dispune
remedierea acestora.
Asigur functionarea masinilor! utila)elor si instalatiilor din cadrul sectiei! n
conditii de deplin sigurant.
Asigur respectarea circuitului regulamentar al documentelor pri"ind acti"itatea de
ntretinere si reparatii! respecti"7 foi de comand! constatri! bonuri de consum
pentru piese si materiale etc.
Asigur folosirea integral a timpului de lucru si cresterea producti"ittii muncii!
prin mentinerea disciplinei! diminuarea timpilor neproducti"i si a absentelor de la
locul de munc.
%olaboreaz cu ser"iciul 6ecuritatea si 6ntatea muncii! n "ederea aplicrii si
controlului n cadrul formatiei de lucru a msurilor pri"ind securitatea si sntatea
muncii! pre"enirea incendiilor! reducerea no5elor precum si curtenia la locurile
de munc. *n acest sens asigur instruirea! periodic! a muncitorilor din cadrul
formatiei si supra"eg+erea strict n ceea ce pri"este nsusirea acestor
reglementri.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile 6ectiei de Reparatii si *ntretinere
Auto conform procedurilor n "igoare.
*n e5ercitarea atributiilor ce ii re"in! 6ectia de Reparatii si *ntretinere Auto
colaboreaz cu urmtoarele institutii7 Registrul Auto Rom$n.
Art. )( SECTIA TRASPORT ELECTRIC
8ste subordonat 7
1irectorului Te+nic = cu acti"itatea de ntretinere si reparatii a parcului@
1irectorului 85ploatare = cu acti"itatea de e5ploatare a mi)loacelor de transport
2transport cltori3@
ATRIBUTIUNI
Asigur realizarea transportului de cltori cu tram"aie si troleibuze n conditii de
calitate! sigurant si rentabilitate.
*a msurile necesare pentru a asigura numrul de tram"aie si troleibuze conform
programrii! pe trasee si ore.
*a msuri pentru asigurarea strii te+nice corespunztoare a "e+iculelor! at$t n
ceea ce pri"este siguranta n circulatie pe drumurile publice! c$t si pentru o ser"ire
corespunztoare a publicului cltor.
Asigur desfsurarea proceselor de mentenant si reparatii accidentale a
mi)loacelor de transport electric! prin operati"itate n remedierea defectiunilor ce
apar! precum si n efectuarea proceselor te+nologice planificate! astfel nc$t!
imobilizrile din moti"e te+nice s nu perturbe acti"itatea de transport cltori.
Asigur mentenanta infrastructurii necesare transportului electric! respecti" cale de
rulare! fir contact si statii de redresare.
Asigur curtenia zilnic a mi)loacelor de transport electric prin personal
specializat.
*ntocmeste necesarul de apro"izionare cu materiale si piese de sc+imb pentru
ntretinerea si repararea mi)loacelor de transport din dotarea sectiei.
Asigur prin personalul de specialitate receptia lucrrilor de ntretinere si reparatii.
Asigur folosirea complet a capacittilor de productie! utilizarea cu randament
ma5im a utila)elor! masinilor si instalatiilor.
Asigur conform legislatiei n "igoare instruirea periodic a personalului pri"ind
securitatea si sntatea n munc! precum si controlul locurilor de munc.
*n perioada de iarn! asigur curtirea cilor de acces! astfel nc$t! dimineata!
tram"aiele si troleibuzele s ias la timp n traseu.
0rganizeaz e5ecutarea ser"iciului dup un program special n perioadele de
ma5im solicitare si n caz de calamitate natural! asigur$nd ndeplinirea corect si
la timp a sarcinilor de ser"iciu pe fiecare loc de munc.
*a msurile necesare pentru ca instalatiile! utila)ele! etc.! din dotare s fie
e5ploatate n conditii de deplin sigurant.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile 6ectiei Transport 8lectric conform
procedurilor n "igoare.
6ectia de Transport 8lectric este structurat astfel7
/' 1epoul Troleibuze
=' 1epoul Tram"ai
3' 6tatii Redresare! 4ir %ontact
/' D6o,l Troli=,; are n component urmtoarele formatii de lucru 7
*ntretinere F Reparatii
%oloan Troleibuze
0rganizeaz si asigur e5ecutarea lucrrilor mecanice de ntretinere si reparatii
curente a ntregului parc de troleibuze! la un ni"el corespunztor care s conduc
la reducerea continu a imobilizrilor si cresterea gradului de sigurant n
circulatie.
Asigur planificarea zilnic a troleibuzelor la re"iziile te+nice.
Asigur aplicarea unitar si corect a proceselor te+nologice! la lucrrile de
ntretinere! re"izii te+nice si reparatii curente ce se e5ecut n cadrul atelierului.
?rmreste situatia imobilizrilor! n baza e"identelor din cadrul depoului.
Rspunde de "erificarea caracteristicilor calitati"e ale pieselor! materialelor! materiilor
prime! precum si a sculelor folosite n procesul de munc.
Rspunde de controlul permanent al calittii lucrrilor si operatiilor e5ecutate de
muncitorii din cadrul atelierului. Acolo unde se constat abateri de la calitate se
dispune remedierea acestora .
Tine e"identa operati" a lucrrilor de re"izie si reaparatii curente! acestea fiind
nregistrate ntr=un registru special.
Asigur necesarul de troleibuze pe trasee si ore prin planificarea zilnic cu respectarea
graficelor de circulatie.
Asigur starea te+nic corespunztoare a parcului at$t n ceea ce pri"este siguranta
circulatiei pe drumurile publice! c$t si pentru o ser"ire corespunztoare a
publicului cltor.
?rmreste permanent n cadrul coloanei programul de lucru! disciplina personalului!
pstrarea integrittii mi)loacelor te+nico=materiale din dotare si ia msuri n
consecint.
%olaboreaz permanent cu formatiile de lucru pentru asigurarea la timp si n stare de
circulatie a mi)loacelor de transport necesare n traseu.
Rspunde de utilizarea parcului de mi)loace de transport! efectuarea proceselor
te+nologice! de ntretinere a lucrrilor zilnice .
Eerific mi)loacele de transport la iesirea din depou si nu admite iesirea n traseu a
mi)loacelor de transport cu defectiuni te+nice sau necorespunztoare din punct de
"edere estetic si al curteniei.
Eerific ca la iesirea n traseu! personalul de bord s aib asupra sa documentele
necesare conducerii mi)locului de transport! s nu fie ntr=o stare de oboseal
e"ident! sau sub influenta alcoolului. *ntocmeste informri ctre conducerea
sectiei pentru toate cazurile de neefectuare a programului de lucru.
=' D6o,l Tr/.:/i are n component urmtoarele formatii de lucru 7
%oloan Tram"aie
Procese Te+nologice F reparatii curente
Aog+iuri
Lctuserie F Tinic+igerie
Atelier Reconditionri si prelucrri prin asc+iere
%ale rulare
Asigur necesarul de tram"aie pe trasee si ore prin planificarea zilnic cu respectarea
graficelor de circulatie.
Asigur starea te+nic corespunztoare a parcului at$t n ceea ce pri"este siguranta
circulatiei pe drumurile publice! c$t si pentru o ser"ire corespunztoare a
publicului cltor.
?rmreste permanent n cadrul coloanei programul de lucru! disciplina personalului!
pstrarea integrittii mi)loacelor te+nico=materiale din dotare si ia msuri n
consecint.
%olaboreaz permanent cu formatiile de lucru pentru asigurarea la timp si n stare de
circulatie a mi)loacelor de transport necesare n traseu.
Rspunde de utilizarea parcului de mi)loace de transport! efectuarea proceselor
te+nologice! de ntretinere a lucrrilor zilnice .
*a n primire mi)loacele de transport 2la intrarea acestora n depou3 si prin intermediul
mane"rantilor! particip la re"izie si dispune parcarea acestora pe liniile de garare.
Eerific mi)loacele de transport la iesirea din depou si nu admite iesirea n traseu a
mi)loacelor de transport cu defectiuni te+nice sau necorespunztoare din punct de
"edere estetic si al curteniei.
Eerific ca la iesirea n traseu! personalul de bord s aib asupra sa documentele
necesare conducerii mi)locului de transport! s nu fie ntr=o stare de oboseal
e"ident! sau sub influenta alcoolului. *ntocmeste informri ctre conducerea
sectiei pentru toate cazurile de neefectuare a programului de lucru.
0rganizeaz si asigur e5ecutarea lucrrilor de ntretinere si reparatii curente a
ntregului parc de tram"aie! la un ni"el corespunztor care s conduc la cresterea
continu a gradului de sigurant n circulatie.
Asigur ntocmirea zilnic a situatiei defectelor te+nice. Analizeaz cauzele acestora.
Eerific prin sonda) calitatea lucrrilor de ntretinere si reparatii curente! precum si
respectarea proceselor te+nologice.
Asigur planificarea zilnic a tram"aielor la re"iziile te+nice.
6tabileste ordinea de e5ecutare a lucrrilor solicitate prin foile de comand! categoriile
de lucrri ce se e5ecut pe fiecare ec+ip! sc+imb! precum si urgentele ce trebuie
rezol"ate! action$nd pentru reducerea imobilizrilor.
?rmreste situatia imobilizrilor! n baza e"identelor din cadrul depoului si ia msuri
pentru reducerea acestora.
Programeaz si e5ecut lucrri de reparat si ntretinere a cii de rulare.
3' St/tii R-r!/r< Fir Co+t/3t
Asigur continuitatea alimentrii cu energie electric a tuturor instalatiilor.
*n caz de a"arii sau deran)amente ia msuri imediate de remediere a acestora si
repunere sub tensiune.
85ecut zilnic control n incinta substatiilor de redresare! laboratorul PRA&!
formatiilor de lucru din cadrul atelierului.
?rmreste consumul de energie electric! ia msuri imediate n cazul cnd se
constat pierderi de energie n retea.
?rmreste si rspunde de modul de aplicare a instructiunilor de utilizare si
e5ploatare a bateriilor de acumulatori.
*ntocmeste planurile de re"izie si reparatii pentru substatiile de redresare! posturile
de transformare! fir contact.
A"izeaz probele de mane"r si fisele de "erificare a strii de izolatie a
elementelor electroizolante si a protectiei ntreruptorilor.
Asigur inscriptionarea corespunztoare a st$lpilor! separatorilor si a altor utila)e
din reteaua de contact! statii redresare.
?rmreste prin fise te+nice comportarea n e5ploatare! din punct de "adere te+nic!
a di"erselor mbunttiri aduse "agoanelor si utila)elor.
Art. )) SECTIA AUTOBUZE
8ste subordonat 1irectorului de 85ploatare.
ATRIBUTIUNI8
Asigur realizarea transportului de cltori n conditii de calitate! sigurant si
rentabilitate.
Asigur necesarul de autobuze planificate pe trasee si ore de circulatie.
Asigur si urmreste acti"itatea de securitatea si sntatea muncii! siguranta
circulatiei! la ni"elul sectiei.
?rmreste consumurile de carburanti si lubrifianti pe fiecare auto"e+icul! si ia msuri
n situatiile de depsire a normelor de consum.
?rmreste si programeaz efectuarea proceselor te+nologice conform legislatiei n
"igoare.
Asigur remorcarea cu autospeciale a autobuzelor defecte din traseu.
?rmreste asigurarea strii te+nice a parcului de auto"e+icule! prin sefii de coloan si
re"izorii te+nici! at$t sub aspectul sigurantei n circulatie pe drumurile publice c$t
si pentru o ser"ire corespunztoare a publicului cltor.
Prin sefii de coloan! "erific prezenta la program a conductorilor auto! intrarea si
iesirea auto"e+iculelor n si din gara) 2s nu fie accidente! s nu fi prsit traseul
fr aprobarea dispecerului de traseu3 si nu admite iesirea din gara) a
auto"e+iculelor cu stare estetic necorespunztoare.
Asigur ntocmirea si emiterea foilor de parcurs! precum si codificarea acestora! n
"ederea prelucrrii lor pe calculator.
Asigur ntocmirea programrii lunare a conductorilor auto! precum si programarea
zilnic a autobuzelor pe trasee@ le aduce la cunostint celor direct interesati.
Prin personalul desemnat cu sarcini de ser"iciu! ntocmeste 4isa Acti"ittii Kilnice a
auto"e+iculului! iar la sf$rsitul lunii le certific si le transmite compartimentelor
interesate.
Rspunde de gospodrirea eficient a bunurilor ncredintate a"$nd obligatia s
sesizeze orice operatiuni ce contra"in dispozitiilor legale.
Asigur curtenia zilnic a autobuzelor n traseu prin personal specializat.
6ectia autobuze este structurat pe trei coloane auto cu urmtoarele atributiuni 7
%oordoneaz acti"itatea conductorilor de autobuze.
?rmreste si rspunde de asigurarea unei stri te+nice si estetice corespunztoare a
autobuzelor din coloan pentru a prezenta sigurant n circulatie pe drumurile
publice c$t si pentru o ser"ire corespunztoare a cltorilor.
%ontroleaz si urmreste permanent asigurarea numrului de autobuze stabilit prin
graficele de circulatie si prin repartizarea zilnic a acestora pe dispecerate! trasee si
grafice.
%olaboreaz permanent cu 6ectia *ntretinere si Reparatii Auto pentru rezol"area
problemelor ce apar la efectuarea proceselor te+nologice planificate! reparatiile
curente etc.
Analizeaz! decadal si cumulat la ni"elul lunii ! consumul de carburanti si
lubrefianti@ ia msuri pentru folosirea )udicioas si ncadrarea n consumurile
normate.
?rmreste ca toate an"elopele montate pe autobuze s fie marcate cu nsemnul
LR.A.T.P.H iar acumulatorii! cu numr de in"entar .
*n cazul producerii de accidente de circulatie n care sunt implicate autobuzele
coloanei! informeaz imediat conducerea 6ectiei Autobuze si particip la
anc+etarea accidentului si ntocmirea documentatiei de reparatie! pe care le pred
la 6ectia *ntretinere si Reparatii Auto.
Eerific! prin sonda)! autobuzele la iesirea din gara) si nu admite iesirea n traseu a
autobuzelor cu defectiuni te+nice sau stare estetic necorespunztoare circulatiei
pe drumurile publice.
Aduce la ndeplinire toate msurile care se iau de conducerea Regiei pe linie de
sigurant a circulatiei si do"edeste ma5im e5igent n toate cazurile de abateri
care pericliteaz siguranta circulatiei.
?rmreste si "erific prin sonda) la iesirea n traseu a autobuzelor! starea de
curtenie interioar! e5istenta tablelor de traseu! functionarea compostoarelor!
functionarea afisa)elor indicatoare de traseu si iluminatul acestora ! lu$nd msuri
imediate pentru remedierea defectiunilor constatate.
Eerific zilnic! prin sonda) documentele necesare efecturii transportului 7
C,r! o3/;io+/l 8
documentul de control! contin$nd foile de parcurs n dublu e5emplar 7
copia conform licentei de transport 7
legitimatia de ser"iciu "alabil conductorului auto! din care s rezulte
este anga)at al operatorului de transport rutier @
contractul de nc+iriere n original sau copie legalizat n cazul n care
"e+iculul rutier este detinut cu contract de nc+iriere sau
leasing@
asigurare pentru persoanele transportate si baga)ele acestora! n copie.
certificat de nmatriculare si talonul ane5 al certificatului de
nmatriculare!
cu inspectia te+nic "alabil @
permis de conducere @
a"izul medical si psi+ologic @
certificat de competent profesional @
ta5a de utilizare a retelei nationale de drumuri 2ro"inieta/ro"inieta
talon si
%opie dup factura acesteia si ane5a la factur.
C,r! r9,l/t ,r=/+ 8
copia conform a licentei de transport @
asigurarea pentru persoanele transportate si baga)ele acestora n copie @
foaie de parcurs @
certificat de nmatriculare si talonul ane5 al certificatului de
nmatriculare!
cu inspectia te+nic "alabil @
asigurare obligatorie de rspundere ci"il "alabil.
legitimatie de ser"iciu "alabil a conductorului auto din care s
rezulte c
este anga)at al operatorului de transport rutier @
permis de conducere @
a"izul medical si psi+ologic @
certificat de competent profesional.
Eerific gradul de uzur al an"elopelor! stabileste cauzele de uzur prematur a
acestora si face propuneri de nlocuire sau de imputare a celor care nu au ndeplinit
norma de lucru@ urmreste permutarea an"elopelor.
La trecerea soferilor de pe un autobuz pe altul! indiferent de perioad! are obligatia s
ntocmeasc proces "erbal de predare F primire a autobuzului.
Are obligatia s asigure al doilea r$nd de c+ei al autobuzelor la panoul special
amena)at n biroul re"izorului te+nic.
?rmreste si asigur! participarea conductorilor de autobuz la sedintele de
6ecuritatea si 6ntatea &uncii a ntregului personal din cadrul coloanei.
*n colaborare cu dispecerul coordonator si dispecerii din cadrul 1ispecerizrii
%omputerizate a Traficului ia toate msurile pentru a asigura numrul de autobuze
necesare n traseu conform graficelor de circulatie.
Particip la sedintele operati"e de la ni"elul sectiei! at$t dimineata c$t si dup amiaz.
Anunt operati" impiegatul care se ocup cu planificarea despre e"entualele
imobilizri at$t n ceea ce pri"este autobuzele c$t si conductorul de autobuz
2concedii medicale! n"oiri3.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile 6ectiei Autobuze n conformitate cu
procedurile n "igoare.
Art. )* COLOANA AUTOSPECIALE
8ste subordonat 1iectorului Te+nic.
ATRIBUTIUNI
Asigur starea te+nic corespunztoare parcului n ceea ce pri"este siguranta
circulatiei pe drumurile publice.
Asigur efectuarea proceselor te+nologice si a lucrrilor de ntretinere zilnic.
%olaboreaz permanent cu 6ectia de *ntretinere si Reparatii Auto n "ederea stabilirii
cauzelor de neasigurare la timp si starea te+nic corespunztoare a auto"e+iculelor.
Analizeaz decadal si lunar consumul de carburanti si lubrifianti! urmrind ncadrarea
n normele de consum.
Asigur instruirea conductorilor auto asupra caracteristicilor mrfurilor! a modului de
ncrcare F descrcare! precum si a msurilor ce se iau n cazul rm$nerii n pan!
c$nd mrfurile transportate prin caracteristicilor fizico=c+imice ale lor influenteaz
mediul.
Asigur si urmreste acti"itatea de securitate si sntate a muncii! siguranta circulatiei
si aprarea mpotri"a incendiilor.
?rmreste e5pirarea ta5ei de drum! a copiilor conforme 2licent de e5ecutie3 a
de"izelor de "erificare a ta+ografelor.
Asigur programarea conductorilor auto la e5aminarea medical si testarea
psi+ologic.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile %oloanei Autospeciale n
conformitate cu procedurile n "igoare.
Art. )7 STATIA INSPECTIE TEANIC
8ste subordonat 1iectorului Te+nic.
ATRIBUTIUNI
8fectueaz inspectie te+nic periodic la auto"e+iculele pentru care statia este
autorizat de Registrul Auto Rom$n.
85ecut diagnosticarea autobuzelor nainte de efectuarea re"iziei te+nice de gradul '@
"erific modul n care s=au remediat defectiunile constatate.
Transmite periodic la Registrul Auto Rom$n! datele rezultate n urma efecturii
inspectiilor te+nice periodice.
4actureaz si ncaseaz contra"aloarea prestatiilor efectuate n cadrul 6tatiei de
*nspectie Te+nic pentru terti.
%olaboreaz cu Registrul Auto Rom$n n "ederea apro"izionrii cu consumabile si
imprimate 2folii de securizare! rapoarte de inspectie! registru de e"ident si registru
de control3.
85ecut re"erificarea auto"e+iculelor implicate n e"enimente rutiere 2la solicitarea
Politiei Rutiere3.
Art. )0 TIPOGRAFIE
8ste subordonat 1irectorului 85ploatare.
ATRIBUTIUNI
Asigur tipografierea legitimatiilor de cltorie2bilete!abonamente R.A.T.P.
Ploiesti3 precum si a oricror imprimate necesare bunei desfsurri a acti"ittii
Regiei! n cantitatea necesar si calitatea corespunztoare a comenzilor.
Tine sub control documentele 6.&.%. aplicabile compartimentului cu procedurile
n "igoare.
CAPITOLUL #I
BUGETUL DE #ENITURI SI CAELTUIELI SI ADMINISTRAREA ACESTUIA
RELATII FINANCIARE
Art. )2 Regia Autonom de Transport Public Ploiesti ntocmeste la termenele stabilite bilantul
contabil si contul de profit si pierderi dup modelele stabilite de &inisterul 4inantelor.
Ailantul contabil anual si contul de profit si pierderi se supun spre aprobare
%onsiliului de Administratie al R.A.T.P. Ploiesti si %onsiliul Local al &unicipiului
Ploiesti si se public n &onitorul 0ficial al Rom$niei! Partea a *E = a! dup caz.
Art. *0 Eeniturile si c+eltuielile Regiei se stabilesc prin Augetul de Eenituri si %+eltuieli
pentru fiecare e5ercitiu financiar si se aprob de %onsiliul Local al &unicipiului
Ploiesti. 4inantarea c+eltuielilor curente si de capital ale R.A.T.P. Ploiesti se asigur
diferentiat din urmtoarele surse 7
/' "enituri proprii@
=' protectie social si alocatii bugetare pentru in"estitii.
Art. *1 1in "eniturile realizate! Regia si acoper toate c+eltuielile e"identiate n costuri!
pentru constituirea fondului de rezer" si a celorlalte c+eltuieli pre"zute de lege.
Regia Autonom de Transport Public Ploiesti beneficiaz de sume din bugetul local!
pentru gratuitti! reduceri si facilitti acordate anumitor categorii de cltori si alocatii
bugetare pentru in"estitii care se aprob prin legea bugetului de stat si +otr$re a
%onsiliului local al &unicipiului Ploiesti pri"ind aprobarea bugetului local.
Art. *2 Pentru acoperirea c+eltuielilor curente n situatia n care n cursul unui an! mi)loacele
Regiei nu sunt suficiente! aceasta poate contracta credite potri"it legii.
Art. *% Regia +otrste! prin %onsiliul de Administratie! cu pri"ire la in"estitiile ce urmeaz a
fi realizate! n limita competentelor ce=i sunt acordate! stabileste ni"elul surselor
proprii de finantare si determin "olumul creditelor pentru obiecti"ele de in"estitii.
*n cazul in"estitiilor finantate integral sau partial de la bugetul local! Regia are
obligatia ca n e5ecutarea bugetului de "enituri si c+eltuieli s se ncadreze n
alocatiile bugetare aprobate.
85ecutia in"estitiilor pre"zute la alin. 1 se ad)udec pe baz de licitatie public!
potri"it legii care reglementeaz ac+izitiile publice.
Art. *( Regia Autonom de Transport Public Ploiesti are organizat controlul financiar
pre"enti" si controlul financiar de gestiune! potri"it legii.
CAPITOLUL #II
RELATII COMERCIALE
Art. *) Tarifele de li"rare la ser"iciile produsele si lucrrile! e5ecutate de Regie se stabilesc n
conditiile legii.
Art. ** Prestarea ser"iciilor! li"rarea produselor sau contractarea de lucrri se "a face pe baz
de contracte! n care se "or mentiona clauze asiguratorii si penalitti pentru
nerespectarea conditiilor si a termenelor de plat.
6pecific transportului public de cltori este contractul de transport ntre Regie si
cltor! care se nc+eie n momentul eliberrii legitimatiei de cltorie 2bilet sau
abonament3 si plata acestuia @ plata reprezint contra"aloarea prestatiei. %a urmare!
singura do"ad a nc+eierii contractului de transport o constituie legitimatia de
cltorie! care permite cltorului accesul n mi)locul de transport si obtinerea unor
drepturi pri"ind prestatia de transport.
Art. *7 %ontractarea de lucrri si ser"icii necesare Regiei se "a face n conformitate cu
pre"ederile legale referitoare la ac+izitiile publice.
*n cazul anga)rii rspunderii contractuale sau delictuale a Regiei! creditorii pot cere
e5ecutarea silit numai asupra bunurilor din proprietatea Regiei.
CONTROLUL GESTIUNII REGIEI
Art. *0 ;estiunea Regiei este "erificat! potri"it normelor legale n "igoare! de un auditor
autorizat.
CAPITOLUL #III
FINANTAREA ACTI#ITTII PROPRII
Art. *2 Pentru ndeplinirea obiectului de acti"itate si n conformitate cu atributiile stabilite!
Regia utilizeaz sursele de finantare constituite n conformitate cu legea! credite si alte
surse financiare.
Art. 70 85ercitiul financiar! de regul! ncepe la 1 ianuarie si se nc+eie la -1 decembrie ale
fiecrui an! dac legea nu dispune astfel. Primul e5ercitiu financiar ncepe la data
constituirii Regiei.
AMORTIZAREA MICLOACELOR FI$E

Art. 71 %onsiliul de Administratie stabileste! n conditiile legii! regimul de amortizare a
mi)loacelor fi5e.
E#IDENTA CONTABIL I BILANTUL CONTABIL
Art. 72 Regia tine e"identa contabil n lei si ntocmeste anual bilantul contabil si contul de
profit si pierderi! a"$nd n "edere 9ormele &etodologice elaborate de &inisterul
4inantelor.
?n e5emplar al bilantului contabil! "izat de 1.;.4.P. Pra+o"a! mpreun cu raportul
administratorilor! raportul de audit si #otr$rea %onsiliului Local al &unicipiului
Ploiesti prin care se aprob bilantul! "or fi depuse la 0ficiul Registrului %omertului.
CALCULUL I REPARTIZAREA PROFITULUI
Art. 7% Profitul Regiei se stabileste pe baza bilantului contabil! aprobat de ctre %onsiliului
Local al &unicipiului Ploiesti. Profitul impozabil se stabileste conform legii.
Profitul Regiei rmas dup plata impozitului pe profit se "a repartiza conform
+otr$rii %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti si a dispozitiilor legale n "igoare.
Regia si constituie fonduri! n conditiile legii.
*n cazul nregistrrii de pierderi! %onsiliul Local al &unicipiului Ploiesti "a analiza
cauzele si "a +otr n consecint.
ASOCIEREA
Art. 7( R.A.T.P. Ploiesti poate s se asocieze cu alte persoane )uridice din acelasi sector de
acti"itate sau din alte sectoare! din tar si strintate! pe baz de contracte de asociere
dac asocierea este destinat realizrii scopului de asociere! nc+eiate n conditiile
obiectului su de acti"itate pre"zute de lege si de prezentul regulament.
Art. 7) %ontractele de asociere se aprob n %onsiliul de Administratie al R.A.T.P. Ploiesti!
sub rezer"a confirmrii de ctre %onsiliul Local Ploiesti.
Art. 7* %onditiile de parteneriat pe perioada asocierii! precum si de retragere "or fi e5pres
stipulate n contracte! n conditiile legii.
MODIFICRILE FORMEI CURIDICE
Art. 77 R.A.T.P. Ploiesti si "a putea sc+imba forma )uridic prin +otr$rea %onsiliului de
Administratie aprobat de %onsiliul Local al &unicipiului Ploiesti n cadrul
programului de reorganizare sau restructurare.
*n cazul sc+imbrii formei )uridice a Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti! se
"or ndeplini formele legale de nregistrare si publicitate.
DIZOL#AREA REGIEI
Art. 70 1izol"area Regiei "a a"ea loc n urmtoarele situatii7
&/' = imposibilitatea realizrii obiectului de acti"itate@
&=' = +otr$rea %onsiliului Local al &unicipiului Ploiesti@
&3' = falimentul Regiei@
&-' = n orice alte situatii pre"zute de lege.
1izol"area Regiei trebuie s respecte pre"ederile legale si s fie nscris la Registrul
%omertului si publicat n &onitorul 0ficial al Rom$niei! partea a *E=a.
LICAIDAREA REGIEI
Art. 72 1izol"area Regiei are ca efect desc+iderea procedurii lic+idrii )udiciare.
Lic+idarea Regiei si repartitia patrimoniului se fac n conditiile si cu respectarea
procedurii pre"zute de lege.
LITIGII
Art. 00 Litigiile de orice fel aprute ntre Regie si persoane fizice sau )uridice! rom$ne sau
strine! sunt de competenta instantelor )udectoresti din Rom$nia.
Litigiile aprute din raporturile contractuale dintre Regie si persoane )uridice rom$ne
pot fi solutionate si prin arbitra) potri"it legii.
CAPITOLUL I$
DISPOZITII FINALE
Art. 01 %unoasterea pre"ederilor prezentului Regulament de 0rganizare si 4unctionare si
aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfsurri a acti"ittii unittii este
obligatorie pentru toti salariatii Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti.
Art. 02 Atributiile si sarcinile de ser"iciu pentru fiecare salariat se concretizeaz n cadrul
fiecrui compartiment prin fisa postului si fisa atributiunilor de ser"iciu.
Acestea se ntocmesc de ctre seful de compartiment mpreun cu 6er"iciul Resurse
?mane pentru fiecare salariat iar dup aprobare se comunic salariatului.
6arcinile si atributiile de ser"iciu "or fi completate sau modificate permanent n raport
cu sc+imbrile ce sur"in.
Art. 0% Plata salariilor! impozitelor aferente! a cotelor de asigurari sociale! precum si alte
obligatii fat de bugetul de stat se "a face potri"it legii.
Art. 0( 1repturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin %ontractul
%olecti" de &unc.
Art. 0) Pre"ederile prezentului regulament se completeaz cu dispozitiile legale referitoare la
regiile autonome.
Art. 0* 0rganigrama aprobat de %onsiliul Local al &unicipiului Ploiesti "a sta la baza
elaborrii diagramelor de relatii.
Art. 07 Prezentul Regulament de 0rganizare si 4unctionare a Regiei Autonome de Transport
Public Ploiesti poate fi modificat sau completat n conformitate cu cadrul legislati" n
"igoare.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE R.A.T.P. PLOIETI
PREEDINTE ING. GAEORGAE NECULA