Sunteți pe pagina 1din 23

USMF N.

TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 1 / 23
Analizatorii. Activitatea nervoasa superioara.

1.csModificarea potentialului de membrana al receptorului la actiunea stimulului senzorial se numeste: G!1"
A.potential de actiune#
B.potential postsinaptic de e$citatie#
C.potential vestigial#
D!.potential de receptor;
%.potential postsinaptic de in&ibitie#
'.csAlegeti modul corespunzator de e$citatie a receptorilor senzoriali mecanici: G ( !1") !11
A.efectele radiatiei electromagnetice#
B!.deor!area !ecanica a receptor"l"i;
C.modificarea temperaturii membranei receptorilor#
*.aplicarea unei substante c&imice pe membrana receptorului#
%.actiunea undelor sonore#
!.csCare substanta din cele enumerate este cea mai dureroasa: G !'+
A.serotinina#
B.acetilcolina#
#!.$radic%inina;
*.&istamina#
%.ioni de potasiu#
,.cs -electati afirmatiile corecte cu referire la sistemul opioid al creerului: G !'.
A.este calea de transmitere a durerii viscerale#
B!.ace parte din &i&te!"l de analge'ie a creier"l"i;
C.percepe durerea acuta#
*.asigura aparitia durerii reflectate#
%.percepe durerea fantom#
+.cm-emnalul gustativ se transmite catre sistemul nervos central prin urmatorii nervi cranieni :G!/!) 01.2
A.nervul trigemen#
B!.ner("l acial;
#!.ner("l (ag;
D!. ner("l glo&oaringian;
%.nervul &ipoglos#
/.csCare suprafata a sistemului optic al oc&iului are cea mai mare putere de refractie: B,/1) 0 1.!
A!.&"praata anterioara a corneei;
B.suprafata posterioara a corneei#
C.suprafata anterioara a cristalinului#
*.suprafata posterioara a cristalinului#
%.corpul vitros#
..csControlul autonom al acomodatiei oc&iului este asigurat de: G!!!
A.sistemul nervos simpatic#
B.sistemul nervos somatic#
#!.&i&te!"l ner(o& para&i!patic;
*.mecanisme &ormonale#
%.sistemul limbic#
2.cs -electati afirmatiile corecte: G!!!
A. presbiopia apare in rezultatul alungirii globului ocular#
B!. pre&$iopia apare in re'"ltat"l &caderii ela&ticitatii cri&talin"l"i;
C. presbiopia apare in rezultatul cresterii tensiunii intraoculare#
*. presbiopia apare in rezultatul dereglarii inervatiei musc&iului ciliar#
%. presbiopia apare in rezultatul opacifierii cristalinului#
1.cs -electati afirmatiile corecte: G!!+
A. cataracta se manifesta prin cresterea presiunii intraoculare#
B. cataracta se manifesta prin modificarea curburii corneei#
C. cataracta se manifesta prin alungirea globului ocular#
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 2 / 23
*. cataracta se manifesta prin dereglarea inervatiei m.ciliar#
E!. cataracta &e !anie&ta prin opaciierea cri&talin"l"i;
1".cs3entru determinarea acuitatii vizuale optotipul este plasat de la persoana e$aminata la distanta de: G!!/
A.'"m#
B.2m#
C.1+m#
D!.5!;
%.'m#
11.cs -electati afirmatiile corecte: G!!,
A. corectia astigmatismului poate fi efectuata cu lentile concave#
B. corectia astigmatismului poate fi efectuata prin indepartarea c&irurgicala a cristalinului#
#!. corectia a&tig!ati&!"l"i poate i eect"ata c" lentile cilindrice;
*. corectia astigmatismului poate fi efectuata folosind preparate farmacologice#
%. corectia astigmatismului poate fi efectuata cu lentile conve$e#
1'.csCe structuri ale oc&iului asigura formarea umoarei apoase: G!!.
A.musc&ii ciliari#
B.cristalinul#
C.retina#
*.irisul#
E!.proce&ele )pli"rile* ciliare din corp"l ciliar;
1!.csCum se modifica punctul remotum al vederii clare in miopie: G!!,
A.se indeparteaza#
B!.&e apropie;
C.nu se modifica#
*.se suprapune cu punctul pro$im al vederii clare:
%.A si * corecte#
1,.csCum se modifica punctul pro$im al vederii clare in presbiopie: G!!!
A.nu se modifica#
B!.&e indepartea'a;
C.se apropie#
*.se suprapune cu punctul remotum al vederii clare:
%.C si * corecte#
1+.cs-ubstanta c&imica fotoreceptoare din bastonase se numeste: G!,"
A.melanina#
B.iodopsina#
#!.rodop&ina;
*.fotopsina#
%.bilirubina#
1/.csCare este cauza &emeralopiei4orbire nocturna5: G!,1
A.insuficienta enzimei retinal izomeraza#
B.opacifierea cristalinului#
C.dereglarea vascularizarii retinei#
*.lipsa pigmentului melanina#
E!.in&"icienta &e(era de (ita!ina A;
1..cs-istemul nervos interpreteaza diferite senzatii de culoare in dependenta de: G!,!) !,,
A.cantitatea pigmentului melanina#
B.viteza de scindare a rodopsinei#
#!.proportiile &ti!"larii celor trei tip"ri de con"ri#
*.intensitatea flu$ului de lumina#
%.cantitatea rodopsinei#
12.csCare este cauza defectelor vederii color: G!,,
A.insuficienta rodopsinei#
B.lipsa bastonaselor#
#!.lip&a dieritor tip"ri de con"ri;
*.insuficienta de melanina#
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 3 / 23
%.scaderea elasticitatii cristalinului#
11.cs -electati afirmatiile corecte: G!,/
A.celule orizontale nu fac parte din celulele retinei#
B!.cel"le ciliate e+terne n" ac parte din cel"lele retinei;
C.celule amacrine nu fac parte din celulele retinei#
*.celule bipolare nu fac parte din celulele retinei#
%.celule ganglionare nu fac parte din celulele retinei#
'".cs*isparitia perceptiei vizuale in diferite arii a cimpului vizual poarta denumirea de: 01+2) C
A.presbiopie#
B.acromazie#
C.astigmatism#
*.miopie#
E!.%e!ianop&ie;
'1.cs0emianopsia bitemporala apare cind semnalele senzitive nu se transmit: 01+2) C
A.prin nervul optic drept#
B.prin nervul optic sting#
#!.prin i$rele incr"ci&ate din c%ia'!a optica;
*.prin fibrele neincrucisate din c&iazma optica#
%.prin nervul vag#
''.cs0emianopsia binazala apare cind semnalele senzitive vizuale nu se transmit: 01+2) C
A.prin nervul optic stang#
B.prin nervul optic drept#
C.prin fibrele incrucisate din c&iazma optica#
D!.prin i$rele neincr"ci&ate din c%ia'!a optica;
%.prin nervul vag#
'!.csCe numim anizocorie: B,//
A.Anomalie a refractiei oc&iului#
B.dereglarea vederii cromatice#
C.cresterea presiunii intraoculare#
D!.dia!etr"l dierit al p"pilelor;
%.dereglarea acomodarii#
',.csCare din elementele enumerate nu fac parte din urec&ea medie: G!+/) 01,+
A!.!e!$rana (e&ti$"lara;
B.ciocanul#
C.scarita#
*.nicovala#
%.musc&iul tensor al timpanului#
'+.csCare este mecanismul de prote6are a analizatorului auditiv de zgomotele nocive: G!+/) 01,+
A.rela$area musc&iului tensor al timpanului si slabirea membranei timpanice#
B.in&ibitia celulelor cu cili#
C.rela$area musc&iului scaritei#
*.e$tinderea refle$a a membranei bazilare#
E!.contractia rele+a a !"&c%i"l"i &tapedi"& &i ten&or al ti!pan"l"i;
'/.csCum se modifica sensibilitatea auzului cind se inlatura timpanul si sistemul oscilator: G!+/) 01!/
A.nu se modifica#
B.se deregleaza transmiterea sunetelor pe cale osoasa#
C.apare surditatea totala#
D!.&cade e&ential;
%.creste esential#
'..csCe numim &elicotrema: G!+2
A.membrana pe care se gasesc receptorii auditivi#
B!.oriici"l ce "ne&te ra!pa ti!panica c" cea (e&ti$"lara;
C.orificiul ce uneste rampa timpanica cu cea medie#
*.orificiul ce uneste rampa medie cu cea vestibulara#
%.membrana ce desparte rampa vestibulara de cea medie#
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. , / 23
'2.csCare segment al membranei bazilare vibreaza cu cea mai mare amplitudine la sunete cu frecuenta inalta:
A!.&eg!ent"l de la $a'a co%leei;
B.segmentul mediu#
C.segmentul distal#
*.segmentul distal si mediu#
%.toate trei segmente vibreaza cu amplitudine egala#
'1.cs7 persoana tinara poate sa auda sunete de intensitate mare cu limitele spectrului de frecventa:
A.+"""2""" 0z#
B.+""!""" 0z#
C.'""+""" 0z#
*.+""1"""" 0z#
E!.20-20000 .';
!".csCare din ariile enumerate nu se incadreaza in clasificarea ariilor de asociatie: B+,1+,!
A.aria limbica#
B.aria 8ernic9e#
#!.aria &o!ato&en'iti(a;
*.aria prefrontala#
%.aria lui Broca#
!1.csCare este functia de baza a ariei Broca: G!2'
A.analiza senzatiilor auditive#
B.controleaza miscarile voluntare ale corpului#
C.este responsabila de emotii si motivatii#
D!.e&te re&pon&a$il de or!area c"(intelor;
%.analiza senzatiilor vizuale#
!'.cs:ezarea caror arii corticale provoaca aparitia afaziei motorie: G!2') !1.) !11 01"1,
A!.aria Broca;
B.aria limbica de asociatie#
C.aria 8ernic9e#
*.aria vizuala secundara#
%.aria prefrontala de asociatie#
!!.csCare este functia ma6ora a ariei 8ernic9e: G!1/) !1.) !11
A.analiza informatiei vizuale#
B.analiza informatiei auditive#
C.formarea cuvintelor#
*;.intelegerea limba6ului si efectuarea proceselor intelectuale#
%.e responsabila de compartament#
!,.cs3rin ce se caracterizeaza afazia auditiva: G!1/) !1.) !11
A.incapacitatea de a vorbi#
B.surditate#
C;.incapacitatea de a intelege cuvintele rostite#
*.afectarea receptorilor auditivi#
%.incapacitatea analizei incapacitatea analizei informatiei auditive#
!+.csCare structuri ale creierului sint responsabile de trecerea informatiei din memoria de scurta durata
in memoria de lunga durata: G,"'
A.nucleul supraoptic al &ipotalamusului#
B.&ipofiza#
C.cerebelul#
*.ganglionii bazali#
%;.&ipocampul#
!/.csCe dereglari survin la e$terparea &ipocampului: G,"'
A.tremor intentionat#
B.dereglarea perceperii culorilor#
C.dizartrie#
*;.amnezie anterograda#
%.amnezie retrograda#
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 5 / 23
!..csCirculatia repititiva a semnalelor printrun traseu neuronal 4circuit reverberant5 este un mecanism al memoriei: G
,"1
A.tertiare#
B.de lunga durata#
C.senzoriale#
*;.de scurta durata#
%.A si B corecte#
!2.csModificari structurale la nivelul sinapselor survin in timpul dezvoltarii memoriei: G,"'
A.senzoriale#
B.de scurta durata#
C.tertiare#
*.de lunga durata#
%;.C si * corecte#
!1.csAmnezia retrograda se caracterizeaza prin: G,"'
A.incapacitatea de a intelege cuvintele rostite#
B.incapacitatea de a intelege cuvintele scrise#
C;.incapacitatea de a evoca amintiri din memoria de lunga durata#
*.incapacitatea de a stoca informatii sub forma memoriei de lunga durata#
%.A si B corecte#
,".csCare trasaturi nu sunt caracteristice pentru somnul lent 4cu unde lente5: G,1"
A.micsorarea tonosului muscular#
B.scaderea metabolismului bazal#
C.scaderea presiunii sangvine#
*;.miscari rapide a globilor oculari#
%.scaderea frecventei cardiace#
,1.csCare trasaturi nu sunt caracteristice pentru faza <%M al somnului: G,1"
A.visele#
B.frecventa cardiaca neregulata#
C.miscari rapide ale globilor oculari#
*;.metabolismul total al creierului scade#
%.miscari musculare neregulate#
,'.csCare din substantele descrise este considerata neurotransmitatorul ma6or implicat in producerea somnului lent:
G,1"
A.noradrenalina#
B.acetilcolina#
C.glicina#
*.dopamina#
%;.serotonina#

,!.cs%numerati tipurile fundamentale de receptori senzoriali : G!1"
A.mecanoreceptori#
B.termoreceptori#
C.nociceptori#
* c&emoreceptori#
%;.toate raspunsurile corecte#
,,.cmCare sunt caile ce transmit informatiile senzitive ce provin de la segmentele somatice ale corpului:G!1"
A.tractul rubrospinal#
B;.sistemul lemniscal dorsal#
C.tractul piramidal#
*. tractul reticulospinal#
%;.sistemul anterolateral#
,+.cmCe tipuri de senzatii nu se transmit prin sistemul anterolateral: G!'') !'!
A.durere#
B;.senzatii de vibratie#
C;.senzatii de pozitie#
*.senzatii termice#
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. / / 23
%.senzatii se$uale#
,/.cmCe tipuri de senzatii nu se transmit prin sistemul lemniscal dorsal: G!'') !'!
A;.senzatii de gidilit#
B.senzatii vibratorii#
C;.senzatii de durere#
*.senzatii de pozitie#
%;.senzatii termice#
,..cm%numerati principalele tipuri de receptori de durere: G!',
A;.mecanici#
B.electromagnetici#
C;.c&imici#
*;.termici#
%.tactil#
,2.cmCe structuri a -=C nu participa in perceptia durerii: 011"+
A.formatiunea reticulara#
B;.cerebelul#
C.talamusul#
*.corte$ul cerebral#
%;.nucleii vestibulari#
,1.cm3rincipalele substante neuromediatoare a sistemului de analgezie al creierului sint: G!'.
A.bradi9inina#
B;.en9efalina#
C;.serotonina#
*.&istamina#
%;.betaendorfina#
+".cm-ensibilitatea termica este asigurata de urmatoarele tipuri de receptori: G!',
A.c&imici#
B;.receptori pentru frig#
C;.receptori pentru durere#
*;.receptori pentru cald#
%.receptori mecanici#
+1.cm Alegeti trasaturile caracteristice pentru receptorii gustativi: G!/') 0 1.+1..
A;.sunt receptori secundari#
B;.provin din celule epiteliale#
C.sunt receptori primari#
*;.contin microvili#
%. receptioneaza senzatia olfactiva#
+'.cm Alegeti trasaturile caracteristice pentru celulele olfactive: G!/!) !/, 0 121) 12+
A.sunt receptori secundari#
B;.provin din -=C#
C;.sunt receptori primari#
*.nu se adapteaza#
%;.contin cili#
+!.cm Alegeti caracteristicile substantelor care determina mirosul: 012211"
A;.formeaza comple$e cu proteinele de legare a membranei celulei#
B.provoaca &iperpolarizarea membranei biologice#
C;.sunt substante volatile#
*;.sunt &idrosolubile#
%. toate raspunsurile corecte#
+,.cm Alegeti caracteristicile imaginii unui obiect de pe retina: G!!'
A. este virtuala#
B;. este micsorata#
C;. este marita#
*;. este inversata#
%. este reala#
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 0 / 23
++.cmCind musc&iul ciliar ocular este complect rela$at: G!!') !!!
A;.ligamentele capsulei cristalinului se tensioneaza#
B.ligamentele capsulei cristalinului se rela$eaza#
C.puterea de refractie a cristalinului creste#
*;.puterea de refractie a cristalinului scade#
%;.cristalinul se aplatizeaza#
+/.cm=umiti erorile de refractie ale oc&iului: G!!!) !!,
A;.miopia#
B.prezbiopia#
C.glaucomul#
*;.&ipermetropia#
%;.astigmatismul#
+..cmAlegeti raspunsurile ce caracterizeaza miopia: G!!,
A;.imaginea obiectului indepartat se focalizeaza in fata retinei#
B.globul ocular este mai scurt#
C;.poate fi corectata cu lentile concave#
*.poate fi erectata cu lentile conve$e#
%;.globul ocular este mai lung#
+2.cmAlegeti raspunsurile ce caracterizeaza &ipermetropia: G!!,
A.globul ocular este mai lung#
B;.globul ocular este mai scurt#
C;.poate fi corectata cu lentile conve$e#
*.scade elasticitatea cristalinului#
%;.imaginea obiectului indepartat se localizeaza in spatele retinei#
+1.cmAstigmatismul este determinat de: G!!,
A.alungirea globului ocular#
B.cresterea presiunii intraoculare#
C;.forma alungita a corneei#
*;.forma alungita a cristalinului#
%.opacifierea cristalinului#
/".cm:ic&idul intraocular cuprinde: G!!.
A.cristalinul#
B;.umoarea apoasa#
C.corneea#
*;.umoarea vitroasa#
%.corpul ciliar #
/1.cm Alegeti produsii finali de scindare ai rodopsinei: G!,1
A.metarodopsina >#
B.batorodopsina#
C;.scotopsina#
*;.trans retinal#
%.metarodopsina >>#
/'.cmAlegeti raspunsurile corecte ce caracterizeaza potentialul receptor al bastonaselor: G!,1) !,'
A.reprezinta o depolarizare a membranei bastonasului#
B;.este determinat de scaderea conductantei pentru =a? a membranei celulare#
C.este determinat de cresterea conductantei pentru =a? a membranei celulare#
*;.reprezinta o &iperpolarizare a membranei bastonasului#
%;.durata 1 1)+ sec#
/!.cm Alegeti manifestarile electroencefalografice ale somnului rapid 4<%M5: G!,!) 01".!
A.predomina undele alfa#
B.predomina undele delta#
C;.predomina undele beta#
*;.are loc desincronizarea ritmului#
%.are loc sincronizarea ritmului#
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 1 / 23
/,.cm Alegeti afirmatiile corecte care reflecta rolul corpului geniculat lateral: G!,1) !,+ 0 1++
A;.retransmite informatia de la tractul optic la corte$ul vizual#
B.retransmite informatia senzitiva de la receptorii auditivi la corte$ul auditiv#
C;.functia de filtrare a semnalelor ce pleaca spre corte$ul vizual#
*.este centrul superior de perceptie a durerii#
%.retransmite informatia senzitiva de la receptorii termici#
/+.cm Alegeti afirmatiile corecte care reflecta rolul maculelor din aparatul vestibular: G!.+) !./) !..
A;.detecteaza orientarea capului fata de forta gravitationala#
B.detecteaza orientarea capului fata de corp#
C;.detecteaza acceleratia lineara a corpului #
*;.participa la mentinerea ec&ilibrului static#
%.determina perceperea senzatiei de incetinire a miscarii de rotatie#
//.cmCind se stimuleaza receptorii maculei din aparatul vestibular@: G!./) !..
A.la o rotatie brusca a capului#
B;.la modificarea pozitiei corpului fata de forta gravitationala#
C;.la o miscare liniara accelerata a corpului#
*.la o modificare a directiei deplasarii liniare a corpului cu mentinerea vitezei constante#
%;.la o micsorare brusca a vitezei deplasarii liniare a corpului#
/..cm Alegeti afirmatiile corecte referitoare la rolul receptorilor din canalele semicirculare: G!..
A;.detecteaza debutul si incetarea miscarii de rotatie#
B.participa la reglarea ec&ilibrului static#
C.participa la mentinerea ec&ilibrului in cursul acceleratiei liniare#
*.participa la mentinerea ec&ilibrului in cursul acceleratiei ung&iulare constante#
%;.preintimpina pierderea ec&ilibrului in cazul sc&imbarii bruste a directiei deplasarii corpului#
/2.cm=umiti cele mai importante arii de asociaAie ale corte$ului: G!1/
A;.aria parietooccipitotemporala#
B;.aria prefrontala#
C.aria auditiva secundara#
*.aria somatica secundara#
%;.aria limbica#
/1.cm Alegeti afirmatiile corecte ce caracterizeaza afazia 8ernic9e: G!1.) !12) !11) B/1!
A.incapacitatea de a intelege cuvintele rostite#
B.incapacitatea de a intelege cuvintele scrise#
C;.incapacitatea de a interpreta gandul e$primat de cuvintele rostite#
*;.dementa totala#
%.incapacitatea de a interpreta sensul cuvintelor scrise#
.".cmCare sunt principalele unde electrice cerebrale in stare de veg&e: G,11) 01''2
A.gama#
B;.alfa#
C;.beta#
*.delta#
%.teta#
.1.cm Alegeti afirmatiile corecte ce caracterizeaza undele electrice cerebrale alfa:
A.frecventa '"!" 0z#
B.se inregistreaza in timpul somnului#
C;.se inregistreaza in starea de veg&e in repaus#
*;.frecventa 21! 0B#
%.apar in incordare nervoasa#
.'.cm Alegeti afirmatiile corecte ce caracterizeaza undele electrice cerebrale beta: G,11) ,1' 01''2)
A;.frecventa mai mare de 1,0z#
B.frecventa mai mica de 1,0z#
C;.apar in timpul stimularii sistemului nervos central#
*;.apar in somnul parado$al#
%.apar in stare de veg&e in repaus#
.!.cm Alegeti afirmatiile corecte ce caracterizeaza undele electrice cerebrale delta: G,1')
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 9 / 23
A.frecventa 21! 0B#
B;.frecventa mai mica de !0z#
C.apar in starea de veg&e in repaus#
*;.apar in somnul foarte profund#
%;.apar in boli cerebrale grave#
.,.cm Alegeti afirmatiile corecte ce caracterizeaza undele electrice cerebrale teta: G,1') 01
A.frecventa 1! 0z#
B;.frecventa ,. 0z#
C;.volta6ul mai mare ca la undele alfa#
*;.apar in stresul emotional si somnul ortodo$al#
%.apar in somnul parado$al#
.+.cm=umiti principalele trasaturi ale refle$ului conditionat: 01112) 111. B+.2) +.1
A.este innascut#
B;.este dobandit#
C;.se elaboreaza pe baza refle$ului neconditionat#
*;.poate fi elaborat la diferiti stimuli#
%.se elaboreaza fara participarea corte$ului#
./.cm =umiti conditiile ce se iau in consideratie la elaborarea refle$elor conditionate: 0111.) 1112 B+.2
A.e$citantul conditionat urmeaza dupa e$citantul neconditionat#
B;.importanta fiziologica a e$citantul conditionat e mai mica decat a celui neconditionat#
C;.starea de veg&e a organismului#
*;.lipsa afectiunilor grave ale scoartei#
%. importante fisiolCgica a e$citantului conditionat este mai mare decit a celui neconditionat#
...cm >ndicati structurile cerebrale responsabile de aparitia motivatiilor si emotiilor: G,"/) ,".
A.cerebelul#
B;.&ipotalamusul#
C.nucleul rosu#
*;.sistemul limbic#
%;.formatiunea reticulara#
.2.cm -electati conditiile in care poate aparea procesul de desincronizare a undelor electrice ale corte$ului:
A;.in timpul stimularii sistemului nervos central ce se afla in stare de repaus#
B;.trecerea de la somnul ortodo$al la cel parado$al#
C.trecerea de la somnul parado$al la cel ortodo$al#
*.la trecerea sistemului nervos de la activitate psi&ica la stare de repaus#
%.in stare de narcoza#
.1.cs -electati afirmatiile ce caracterizeaza memoria: 0111"
A.capacitatea creierului de a receptiona informatia#
B.capacitatea creierului de conservare a informatiei#
C.capacitatea creierului de recunoastere a informatiei#
*.capacitatea creierului de evocare a informatiei#
%;. toate raspunsurile corecte#
2".cm -electati starile in care are loc procesul de sincronizare a ritmului %%G: B+!/)+!. 011!") 1"2")
A.la e$citarea -=C#
B;.la trecerea de la starea de veg&e la starea de somn#
C;.la trecerea somnului parado$al la cel ortodo$al#
*;.la trecerea de la activitate psi&ica la starea de rela$are psi&ica#
%. la tercerea de la somnul ortodo$al la cel parado$al#
21.cs>ndicati celule retinei ce transmit semnalele vizuale electrotonic: G!,+) !,/
A.conurile si bastonasele#
B.celulele bipolare#
C.celulele orizontale#
*.celulele amacrine#
%;.toate raspunsurile corecte#
2'.csCare segment al membranei bazilare oscileaza cu cea mai mare amplitudine la sunetele cu frecventa 6oasa:
G!+2) !+.) !+1
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 10 / 23
A.segmentul la baza co&leei#
B.segmentul mediu#
C;.segmentul distal#
*.membrana bazilara in intregime#
%.A si B corecte#
2!.cm -electati afirmatiile corecte privind rolul trompei lui %ustac&io: 01!/) C
A;.asigura vibratia perfecta a timpanului#
B;.egaleaza presiunea atmosferica pe cele doua fete ale timpanului#
C.micsoreaza gradul de vibratie al timpanului#
*.mareste gradul de vibratie al timpanului#
%.nu influenteaza asupra gradului de oscilatie a timpanului#
2,.cm -electati afirmatiile corecte privind receptorii auditivi : G!+1 01,.) 1,/
A.sunt receptori cu sensibilitate primara#
B;.sunt receptori cu sensibilitate secundara#
C.potentialul generator apare in celulele senzitive#
*;.potentialul generator apare in terminatiunile nervului auditiv#
%.potentialul receptor apare in terminatiunile nervului auditiv#
2+.cm -electati afirmatiile corecte privind adaptarea sensibilitatii acustice la diferite ambiante sonore: G!+/)!+') !+1)
A.in microclimat lipsit de e$citatii sonore sensibilitatea se va reduce#
B;.in microclimat lipsit de e$citatii sonore sensibilitatea va creste) pragul de e$citatie va scadea#
C;.in conditii de zgomot sensibilitatea se va reduce) pragul va creste#
*.in conditii de zgomot sensibilitatea va creste#
%.pragul de e$citatie va ramine acelasi#
2/.cm :a ce temperatura e$citarea termoreceptorilor incepe sa provoace senzatia de durere: 0111
A;.la temperatura) la care tesuturile incep sa fie alterate de caldura#
B;.peste ,+ C#
C.la !" C#
*.la + C#
%.toate raspunsurile corecte#
2..cm Alegeti raspunsurile ce caracterizeaza mioza: G!+,) B,//
A;.refle$ fotomotor la e$cesul de lumina si la vederea de aproape#
B.dilatarea pupilei#
C;.ingustarea pupilei#
*;.contractia musc&iului sfincter pupilar de catre nervul parasimpatic#
%.contractia musc&iului radial al irisului de catre nervul simpatic#
22.cmAlegeti raspunsurile caracteristice midriazei: G!+,
A;.marirea diametrului pupilei#
B.micsorarea diametrului pupilei#
C;.contractia musc&iului radial al irisului de catre nervul simpatic si adrenalina.#
*.contractia musc&iului sfincter pupilar de catre nervul parasimpatic#
%;.se produce la intuneric#
21.cm>ndicati localizarea centrelor corticali: G!2") !21) !2') !1+) !1/) !1.) !12
A.girusul postcentral centrul vizual#
B;.girusul postcentral centrul sensorial somatic#
C;.girusul occipital centrul vizual#
*.girusul frontal centrul auditiv#
%;.girusul temporal centrul auditiv#
1".cm-electati caracteristicile regiunii foveale ale retinei: G!!2) !!1
A;.are un diametru de "), mm#
B;.este compusa in intregime din conuri cu corpurile celulare foarte subtiri cu diametrul 1)+ microni#
C;.vasele de singe) celulele bipolare si ganglionare sunt deplasate intro parte ) nu acopera conurile#
*;.fiecare con face sinapsa cu celula bipolara#
%.este pata oarba#
11.cs -electati caracteristicile fiziologice ale somnului lent 4non<%M5: 01".") 1".1) 1".') B/",) /"+
A.predominarea proceselor anabolice#
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 11 / 23
B.scaderea tonusului muscular#
C.scaderea tonusului simpatic#
*.scaderea activitatii cardiace si presiunii sangvine#
%;.toate raspunsurile corecte#
1'.cm-electati manifestarile electroencefalografice ale somnului lent 4non<%M5: 01".!) 1".,
A.predomina undele beta#
B. predomina undele alfa#
C;. predomina undele delta#
*;.are loc sincronizarea ritmului#
%. are loc desincronizarea ritmului#
1!.cs-electati caracteristicile fiziologice ale somnului rapid 4<%M5: G,1" 01"."1".,
A.pragul de trezire este ridicat#
B.miscari rapide a globilor oculari#
C.creste metabolismul total al creierului#
*.predomina undele beta#
%;.toate raspunsurile corecte#
1,.cm Alegeti raspunsurile corecte ce caracterizeaza endolimfa : 01,"
A.se afla in scala vestibulara#
B.este localizata in scala timpanica#
C;.este secretata de stria vestibularis#
*;.este localizata in scala medie#
%.are compozitie similara cu a lic&idelor e$tracelulare#
1+.cm Alegeti raspunsurile corecte ce caracterizeaza surditatea de transmisie: G!/1 01,2
A.apare la lezarea nucleului co&lear#
B.apare la lezarea corte$ului primar#
C;.apare in traumatisme ale timpanului#
*.apare in into$icatii cu mono$id de carbon#
%;.apare in flamatii ale urec&ii medii#
1/.cs Alegeti raspunsurile corecte ce caracterizeaza co&leea: G!+/) !+.) !+,
A;. contine mecanoreceptori) pentru detectarea vibratiilor sonore#
B.contine rampa timpanica si rampa vestibulara) care contin perilimfa bogata in ioni de D
?
#
C;.contine organul lui Corti situat pe membrana bazilara si acoperit de membrana tectoria acelulara#
*.contine membrana bazilara) care vibreaza cu frecventa variabila) in functie de miscarile cililor celulelor receptoare#
%.prezinta sensibilitate ma$ima la sunete cu frecventa peste '"""" &erti#
1..csCare din urmtoarele senzaAii sunt produse de neuroni care nu au releu talamic i nu proiecteaz En neocorte$@
G!/,) !/+ 012/) 12.
A.tactil#
B.acceleraAie#
C.gust#
*;.miros#
%.proprioceptive#
12.cs -electati raspunsurile corecte ce caracterizeaza umoarea apoas: G!!.
A.este permanent format la nivelul proceselor ciliare 4'! ml umoareFmin5#
B.este permanent reabsorbit prin canalul -c&lemm) care dreneaz En final En venele e$traoculare#
C.circul liber printre ligamentele cristalinului) prin pupil i a6unge En camera anterioar a oc&iului#
*.contribuie la reglarea volumului i presiunii totale a lic&idului intraocular cu limite Entre 1''" mm 0g#
%;.toate rspunsurile sunt corecte#
11.cmCe particularitAi prezint potenAialul receptor) produs prin e$citarea bastonaelor@G!,1) !,'
A.este un potenAial de depolarizare#
B;.este un potenAial de &iperpolarizare) produs prin creterea negativitAii interioare a membranei#
C;.descompunerea rodopsinei scade conductanAa pentru =a
?
) la nivelul membranei segmentare e$terne) datorit unei cascade de
e$citaAie#
*;.dureaz ceva mai mult de o secund i este proporAional cu logaritmul intensitAii luminoase#
%.nici un raspuns corect#
1"".cs -electati raspunsurile corecte ce caracterizeaza mugurii gustativi: 01./) 1..
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 12 / 23
A.prezint specificitate pentru tipurile de stimuli gustativi#
B.reprezint receptorii gustativi#
C.sunt foarte sensibili i la stimuli de contact) temperatur) durere#
*.prezint o mare adaptabilitate#
%;.toate raspunsurile corecte#
1"1.cm -electati raspunsurile corecte ce caracterizeaza corpusculii 3acini: G!11) !1'
A. sunt termoreceptori#
B. sunt algoreceptori#
C;. sunt mecanoreceptori#
*;. sunt receptori cu adaptare rapid#
%. sunt receptori cu adaptare lent#
1"'.csCare din urmtoarele senzaAii nu sunt iniAiate de la nivelul terminaAiilor nervoase libere@ C
A.senzatii tactile#
B.senzatii de durere#
C.senzaAii termice#
*.senzaAia de gGdilat#
%;.senzatia de gust#
1"!.csHitamina A este un precursor pentru sinteza: G!,1
A;.retinenului 1#
B.scotopsinei#
C.pigmenAilor irisului#
*.melatoninei#
%.colesterolului#
1",.cs2nten&itatea sunetelor se msoar: G!/"
A.En daltoni#
B.En volti#
C.En pascali#
*;.En decibeli#
%.En amperi#
1"+.csCare din urmtoarele afirmaAii este incorect@ G!+2) !+1) !/"
A.sunetul este produs de vibraAii ale aerului) care formeaz unde sonore#
B;.intensitatea undei sonore este determinat de frecvenAe#
C.timbrul undei sonore este determinat de vibraAiile armonice supraadugate#
*.scriAa se spri6in cu talpa pe fereastra oval#
%.calea auditiva nu trece prin talamus#

1"/.csIn nucleu din bulb) care primete fibre aferente primare de la co&lee este: G!/"
A;.nucleul co&lear dorsal#
B.ganglionul spiral#
C.corpul trapezoidal#
*.coliculul cvadrigemen inferior#
%.corpul restiform#
1"..cs -electati raspunsurile corecte ce caracterizeaza celulele receptoare senzoriale co&leare: G!+2) !+1
A.sunt celule cilindrice Enalte) asemntoare cu celulele ciliate vestibulare de tipul >>#
B.nu au 9inocil#
C.au stereocili prini En membrana tectoria#
*.sunt scldaAi de endolimf#
%;.toate raspunsurile corecte#
1"2.cs -electati raspunsurile corecte ce caracterizeaza tonurile de Enalt frecvenA) in concordanA cu teoria localizrii 4tonotopie5:
A.stimuleaz selectiv numai celulele ciliate e$terne#
B.fac ca membrana bazilar s vibreze uniform) ca un microfon#
C.stimuleaz cGAiva neuroni din nucleul co&lear i cea mai mare parte a neuronilor din coliculul cvadrigemen inferior#
*;.produc deplasarea ma$im a membranei bazilare la baza co&leei#
%.nici un raspuns corect#
1"1.csCare din urmtoarele structuri nu aparAine de co&lee@ G!+/) !+.
A.rampa vestibular#
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 13 / 23
B.rampa medie#
C.rampa timpanic#
*;.utricula#
%.membrana bazilar#
11".csCe ion se gsete En concentraAii mai ridicate En perilimf) comparativ cu endolimfa@ 01!2) 1,"
A.D
?
#
B;.=a
?
#

C.Cl

#
*.Ca
'?
#
%.nici unul#
111.cs -electati raspunsurile corecte ce caracterizeaza potenAialul microfonic: 01!2) 1!1
A. este produs la stimularea electric a celulelor ciliate#
B. este produs la stimularea c&imic a celuleleor ciliate#
C;. este produs la stimularea mecanic a celuleleor ciliate#
*. este produs la stimularea nervoas a celuleleor ciliate#
%.nici un raspuns corect#
11'.cs -electati raspunsurile corecte ce caracterizeaza canalele semicirculare: 01!2) 1!1
A;. sunt esenAiale En detectarea accelaratiei angulare#
B. sunt esenAiale En detectarea sunetelor#
C. sunt esenAiale En menAinerea refel$elor auditive#
*. sunt esenAiale En fi$area obiectelor En spaAiu#
%.nici un raspuns corect#
11!.cs-urditatea unilateral este produs prin distrugerea unilateral a: G!/"
A.corte$ului auditiv#
B.nucleului geniculat medial#
C;.nucleilor co&leari#
*.lemniscului lateral#
%.coliculului cvadrigemen inferior#
11,. AlegeAi rspunsurile corecte:
a. ; *iferite tipuri de receptori specializaAi rspund mai uor la stimuli specifici.
b. ; FrecvenAa unui grup 4tren5 de potenAiale de acAiune) Entro fibr nervoas aferent) reflect intensitatea stimulrii asupra
receptorului.
c.In stimul constant) aplicat pe un receptor
tactil) va determina o rat constant de descrcri En a$onul neuronului corespunztor receptorului.
d. 3rima treapt En transducerea senzorial este generarea potenAialului receptor.
e. ; CGmpurile receptoare ale receptorilor tactili EnvecinaAi coincid En parte.
11+. AlegeAi rspunsurile corecte:
a. JoAi receptori tactili sunt incapsulaAi
b. <eceptorii tactili sunt repartizaAi uniform pe tegument.
c. ; Jermoreceptorii cutanaAi sunt terminaAii nervoase libere.
d. ; >nformaAiile senzoriale) de la receptorii tactili cutanaAi) a6ung la scoarAa cerebral via deutoneuronii din coarnele medulare
posterioare.
e. ; Jractul spinotalamic lateral transmite informaAii de la termoreceptorii cutanaAi.
11/. AlegeAi rspunsurile corecte:
a. -emnalele de la sistemul somatosenzitiv a6ung En girusul precentral.
b. -enzaAiile de durere pot fi amplificate prin stimularea corte$ului somatosenzitiv primar.
c. ; Algoreceptorii sunt terminaAii nervoase libere.
d. ; Algoreceptorii pot fi activaAi consecutiv eliberrii de bradi9inin.
e. ; *urerea visceral este neplcut i En acelai timp) de obicei) slab localizat.
11.. AlegeAi rspunsurile corecte:
a. ; 3resiunea intraocular este de 1+ mm 0g) cu limite Entre 1''" mm 0g.
b. Imoarea apoas este un ultrafiltrat plasmatic.
c. ; Mioza se produce pentru vederea de aproape.
d. ; :a lumina puternic) ambele pupile se contract.
e. *iametrul pupilar este controlat e$clusiv de inervaAia parasimpatic.
112. AlegeAi rspunsurile corecte:
a. Cristalinul este cel mai important element din sistemul de refracAie a oc&iului.
b. *ac oc&iul focalizeaz un obiect la distanA) muc&ii ciliari se contract.
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 1, / 23
c. ; Focalizarea oc&iului este controlata de inervaAia parasimpatic a corpului ciliar
d. ; Kn miopie) focalizarea imaginilor are loc Enaintea retinei i corecAia se face cu lentile divergente.
e. 0ipermetropia se poate corecta cu lentile divergente) pentru c imaginea se focalizeaz dup retin.
111. AlegeAi rspunsurile corecte:
a. ; Kn adaptarea la Entuneric) acuitatea vizual este optima En regiunea parafoveal.
b. ; Adaptarea complet la Entuneric necesit !" min.
c. Kn adaptarea la Entuneric) acuitatea vizuala este optim En centrul cGmpului vizual.
d. Hederea cromatic complet este posibil En lumina obscur.
e. 3rotanopii nu pot distinge rou de verde) pentru c nu au pigment pentru detectarea luminii verzi.
1'".cmAlegeAi rspunsurile corecte:
a. ; :imitele cGmpului auditiv sunt cuprinse Entre '" 0z i '" 90z.
b. ; Irec&ea este mai sensibil la frecvenAa Entre 1 90z i ! 90z.
c. ; 7scioarele din urec&ea medie sunt esenAiale pentru transmiterea eficient a sunetelor spre co&lee.
d. %ndolimfa din rampa timpanic are o compoziAie similar cu plasma.
e. Jransmiterea sunetelor este mult mai afectat la pacienAii la care pierderea conducerii osoase i a conducerii aeriene a sunetelor este similar.
1'1. AlegeAi rspunsurile corecte:
a. ; Canalele semicirculare au rol esenAial En menAinerea ec&ilibrului.
b. ; Itricula rspunde la deceleraAia micrii ve&iculelor.
c. Canalele semicirculare conAin perilimf.
d. ; *ac un subiect este rotit Entrun scaun) oc&ii si prezint nistagmus opto9inetic.
e. :a deplasarea rectilinie uniform se stimuleaz celulele ciliate din creasta ampular.
1''. cmCare dintre viciile de refracAie se corecteaz cu lentile conve$e:
a. miopia
b. ; astigmatismul &ipermetropic
c. ; &ipermetropia
d. astigmatismul miopic
e. ; prezbiAia
1'!. cm -electaAi afirmaAiile corecte referitoare la celulele ciliate interne din organul Corti:
a. funcAioneaz ca amplificatori
b. utilizeaz acetilcolina ca mediator c&imic principal
c. ; sunt aran6ate pe un singur rGnd
d. nu primesc fibre eferente
e. ; reprezint receptori auditivi propriuzii
1',. cs Kn care din situaAiile urmtoare o persoan nu mai percepe culorile:
a. are pupila En mioz
b. are tulburri de acomodaAie
c. ; are leziuni retiniene En regiunea macular
d. are pupila En midriaz
e. are leziuni En retina periferic
11+. cm Care dintre viciile de refracAie se corecteaz cu lentile divergente:
a. &ipermetropia
b. ; astigmatismul miopic
c. astigmatismul &ipermetropic
d. ; miopia
e. prezbiAia
1'+. cs FuncAia primar a oscioarelor din urec&ea medie de la om este:
a. ; amplificarea stimulilor sonori i conducerea lor spre co&lee
b. filtrarea sunetelor cu frecvenA Enalt din stimulii sonori
c. detectarea direcAiei sunetelor
d. diferenAierea sunetelor cu frecvenAe diferite
e. prote6area urec&ii de deteriorri
1'/. cs Care din urmtoarele structuri este responsabil de refle$ul de atenuare a transmisiei sonore@
a. urec&ea e$tern
b. ; muc&iul scriAei i tensor al timpanului
c. urec&ea intern
d. membrana tectoria
e. membrana bazilar
1'.. -electaAi afirmaAiile adevrate despre celulele ciliate din organul lui Corti@
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 15 / 23
a. vibraAiile membranei bazilare antreneaz celulele auditive) ale cror cili vor suferi deformri mecanice la contactul cu membrana
tectoria
b. Enclinarea cililor Entro direcAie) determin depolarizarea celulelor i creterea frecvenAei potenAialului de acAiune
c. Enclinarea cililor En direcAie opus) determin &iperpolarizarea celulelor i reducerea frecvenAei potenAialului de acAiune
d. cilii auditivi situaAi la nivelul polului apical ai celulelor auditive e$terne ptrund En membrana tectoria
e. ; toate rspunsurile corecte
1'2. cm -electaAi afirmaAiile adevrate despre retinenul 4retinalul5 din structura pigmenAilor vizuali:
a. ; este grupare neproteic
b. ; este o alde&id a vitaminei A) aceeai pentru toAi pigmenAii vizuali
c. ; e$ist sub ' forme izomere: cis i trans# trecerea din forma cis En trans se face sub acAiunea energiei luminoase i trecerea
din trans En cis are loc la Entuneric
d. forma trans se combin uor cu opsinele formGnd pigmentul caracteristic
e. ; retinenul ? scotopsina L pigment vizual
1'1. Care dintre fasciculele care pleac de la nivelul nucleilor vestibulari bulbari controleaz ec&ilibrul static i dinamic@
a. vestibulospinal
b. vestibulonuclear
c. ; vestibulocerebelos
d. a i b corecte
e. toate rspunsurile corecte
1!". cm -electaAi afirmaAiile corecte referitor la acomodarea oc&iului pentru vederea de aproape:
a. ; creterea convergenAei cristalinului
b. scderea convergenAei cristalinului
c. ; miozG
d. midriaz
e. ; convergenAa a$elor oculare
1!1. cm Ca urmare a absorbAiei energiei radiaAiei luminoase electromagnetice) cu lungimi de und cuprinse Entre ,"".+" nm)
are loc urmtoarea translocare a pigmenAilor vizuali:
a. ; descompunerea En retinen i scotopsin
b. disocierea scotopsinei i metarodopsinei
c. disocierea scotopsinei
d. ; transformarea formei cis En forma trans a retinenului
e. transformarea vitaminei A En retinen
1!'. cm *ac o persoan se rotete Encet spre dreapta:
a. stereocilii celulelor receptoare vestibulare din canalul semicircular orizontal se apropie de 9inocil
b. ; atGt oc&iul drept) cGt i oc&iul stGng deviaz spre stGnga
c. celulelor receptoare vestibulare din canalul semicircular orizontal stGng se depolarizeaz
d. ; se poate observa componenta lent a nistagmusului) iniAiat de impulsuri vestibulare
e. a) b i c corecte
1!!. -electaAi afirmaAiile corecte referitor la prezbiopie:
a. acuitatea vizual crete
b. ; punctul pro$im crete
c. punctul remotum scade
d. puterea total de refracAie crete
e. capacitatea de a vedea obiectele la distanA scade
1!,. -electaAi afirmaAiile adevrate referitor la influen a luminii asupra retinei:
a. crete conductanAa sodiului la nivelul fotoreceptorilor
b. crete frecvenAa impulsurilor transmise de fotoreceptori
c. crete concentraAia de rodopsin din fotoreceptori
d. ; crete potenAialul de membran de la nivelul fotoreceptorilor
e. crete concentraAia GM3c
1!+. <azele luminoase determin urmtoarele modificri la nivelul retinei:
a. inactivarea celulelor cu bastonae
b. conversia GJ3 En GM3c
c. formarea de cisretinol din rodopsin
d. depolarizarea celulelor cu conuri
e. ; activarea fosfodiesterazei
1!/. Acomodarea vizual pentru vederea de aproape implic urmtoarele mecanisme:
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 1/ / 23
a. secreAia de noradrenalin) En fibrele nervoase simpatice
b. scderea convergenAei cristalinului de la !" la 1+ dioptrii
c. ; covergenAa a$elor vizuale
d. contracAia fibrelor musculare radiare ale irisului
e. ; contracAia fibrelor musculare circulare ale irisului i ale muc&ilor ciliari sub control vegetativ parasimpatic 4nervul >>>
cranian5
1!.. Midriaza implic urmtoarele procese) cu e$cepAia:
a. contracAiei fibrelor musculare radiare ale irisului
b. rela$rii fibrelor musculare circulare ale irisului
c. ; stimulrii nucleului Be&terev
d. descrcrilor nervoase simpatice
e. transmiterii impulsurilor prin ganglionul cervical superior
1!2. Irmtoarele afirmaAii despre oc&i sunt adevrate) cu e$cepAia:
a. punctul focal la oc&iul &ipermetrop este Enapoia retinei
b. punctul focal la oc&iul miop 4&ipometrop5 este Enaintea retinei
c. punctul focal la oc&iul emetrop este pe retin
d. ; cu a6utorul lentilelor biconve$e convergente poate fi corectat miopia
e. ; cu a6utorul lentilelor biconcave divergente poate fi corectat &ipermetropia
1!1. Aparatul vestibular se caracterizeaz prin urmtoarele) cu e$cepAia:
a. capacitatea de a detecta acceleraAia liniar) prin receptorii din macula
b.capacitatea de a detecta acceleraAia angular) prin receptorii din creasta amputar
c. prezenAa endolimfei En canalele semicirculare membranare
d. ; adaptarea crescut a receptorilor maculri) care descarc impulsuri) c&iar i En absenAa micrilor capului
e. ; potenAialele de acAiune de la nivelul receptorilor vestibulari sun transmise spre nucleii motori ai nervilor cranieni i spre
paleocerebel) prin nucleii vestibulari bulbari
1,". -electaAi afirmaAiile incorecte referitor la oc&i:
a. pata galben 4macula lutea5 este En dreptul a$ului vizual
b. umoarea apoas este secretat En camera posterioar i este drenat En cea anterioar
c. ; numai celulele cu conuri se adapteaz la Entuneric
d. lumina determin un refle$ pupiloconstrictor parasimpatic
e. aparatul dioptric ocular este format din cornee i cristalin i are o putere total de refracAie de /" dioptrii
1,1. -electaAi afirmaAiile corecte referitor fotoreceptori:
a. ; conAin pigmenAi vizuali numiAi rodopsin En celulele cu bastonae i iodopsinG En celulele cu conuri
b. fac sinaps direct cu ganglionii multipolari din retin
c. ; produc potenAiale generatoare ca urmare a descompunerii pigmenAilor) ceea ce determin modificri ale conductanAei ionice
d. prezint pigmenAi cu aceeai absorbant pentru energia luminoas
e. ; prezint mecanisme comune de fotorecepAie) amplitudinea potenAialului generator este proporAional cu logaritmul
intensitAii luminoase
1,'. Care dintre defectele optice necesit corectarea cu lentile bifocale@
a. miopia
b. &ipermetropia
c. ; presbitismul
d. astigmatismul
e. strabismul
1,!. Care din urmtoarele afirmaAii sunt incorecte@ Fovea centralis este suprafaAa retinei unde:
a. concentraAia celulelor cu conuri este ma$im
b. acuitatea vizual este ma$im
c. lipsesc celulele cu bastonae
d. ; sensibilitatea la lumin este mai mare faA de alte arii din retin
e. ; nervul optic prsete globul ocular i arterele globului ocular intr
1,, Care din urmtoarele afirmaAii sunt incorecte@
a. pata oarb 4papila optic5 reprezint locul de ieire a nervului optic din globul ocular i este situat medial i inferior de pata
galben.
b. corpul celulelor vizuale receptoare este situat mai departe de coroid)faA de segmentele e$terne ale celulelor
c. ; stratul ple$iform e$tern este reaizat de sinapsele dintre neuronii bipolari i celulele ganglionare
d. muc&ii irisului i muc&ii corpului ciliar sunt muc&i netezi care constituie muc&ii intrinseci ai globului ocular
e. pata oarb nu participa En fotorecepAie
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 10 / 23
1,+) Care din urmtoarele enunAuri sunt incorecte@
a. punctul pro$im reprezint punctul cel mai apropiat de oc&i) la care un obiect poate fi vzut clar) cu efort acomodativ ma$im
b. punctul remotum reprezint punctul cel mai apropiat de oc&i) la care un obiect poale fi vzut clar) fr efort acomodativ
c. ; puterea de acomodare crete cu vGrsta datorit scderii elasticitAii cristalinului
d. nictalopia apare En avitaminoza A) cGnd este compromis adaptarea la Entuneric
e. vederea diurn colorat) la lumin puteinic este asigurat de celulele cu conuri
1,/. *ac lumina ptrunde Entrun oc&i:
a. ; pupila ipsi i contralateral se micoreaz#
b. este stimulat refle$ul ipsilateral pupilodilatator simpatic
c. ; este stimulat refle$ul contralateral pupilioconstrictor parasimpatic
d. au loc modificri pupilare) dac nervul >> cranian este secAionat bilateral
e. nici un rspuns corect
1,.. Care din urmtoarele afirmaAii sunt incorecte@
a. mioza este produs de substanAe ca morfina
b. midriaza este produs de substanAe parasimpaticolitice ca i atropin
c. midriaza este produs prin isc&emfe cerebral
d. mioza este produs la acomodarea la distanA
e. ; mioza este produs de an$ietate
1,2. JransecAiunea pe calea optic produce:
a. pierderea vederii numai En cGmpurile temporale la ambii oc&i) dac secAiunea este total i intereseaz c&iasma optic
b. ; pierderea vederii En cGmpurile nazal i temporal a unui singur oc&i) dac secAiunea sa efectuat la nivelul nervului optic
respectiv
c. ; pierderea vederii En cGmpul temporal al oc&iului contralateral i En cGmpul nazal al oc&iului ipsilateral) dac secAiunea
intereseaz tractul optic
d. pierderea vederii En cGmpurile temporale ipsilaterale i temporale contralaterale) dac sa efectuat transecAiunea total a nervului
optic
e. nici un rspuns corect
1,1. -electati afirmatiile corecte:
a. ; amplitudinea vibraAiilor timpanului este ma$im) cGnd presiunile pe cele ' feAe ale sale sunt egale
b. trompa lui %ustac&io ec&ilibreaz presiunea aerului din urec&ea medie) cu cea din urec&ea intern
c. ; contracAia muc&iului ciocanului reduce vibraAiile timpanului la sunete prea puternice.
d. ; cile i centrii acustici au o organizare tonal
e. ; distrugerea ariilor auditive primare provoac surditate) Ens distrugerea ariilor auditive secundare provoac afazie auditiv
1+". -electati afirmatiile corecte:
a. endolimfa se gsete En labirintul osos
b. endolimfa are o concentraAie de =a
?
i de D
?
asemntoare lic&idului e$tracelular
c. endolimfa are o concentraAie de =a
?
mai mare ca En lic&idul e$tracelular
d. endolimfa comunic prin apeductul vestibulului osos cu lic&idul cefalora&idian
e. ; endolimfa prezint variaAii de presiune) care fac s vibreze membrana bazilar) dac a avut loc transmisia prin urec&ea
e$tern) medie i perilimf
1+1. >mpulsurile prin nervul auditiv 4co&lear5 drept:
a. ; sunt iniAiate prin stimularea celulelor receptoare din organul Corti
b. ; sunt transmise spre nucleii co&leari
c. rezult din stimularea neuronilor din corpul geniculat metatalamic
d. rezult din stimularea ariei auditive din lobul occipital
e. a i c corecte
1+'. -electaAi afirmaAiile corecte:
a. senzaAia de tact este produs de neuroni care nu au releu talamic i nu
proiecteaz En neocorte$
b. senzaAia de acceleraAie este produs de neuroni care nu au releu talamic i nu proiecteaz En neocorte$
c. senzaAia de gust este produs de neuroni care nu au releu talamic i nu
proiecteaz En neocorte$
d. ; senzaAia de miros este produs de neuroni care nu au releu talamic i nu
proiecteaz En neocorte$
e. senzaAia de gust i miros este produs de neuroni care nu au releu talamic i nu proiecteaz En neocorte$
1+!. -electaAi formulrile incorecte:
a. ; rinencefalul Endeplinete En totalitate funcAiile olfactive
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 11 / 23
b.iritantele nazale ca menta) mentolul i clorul stimuleaz neuronii trigeminali i iniAiaz lcrimare) strnut i in&ibiAie respiratorie
c. ; mugurii gustativi sunt situaAi numai pe limb
d.primul neuron situat pe segmentul de conducere gustativ face sinaps En nucleul solitar
e. fibrele protoneuronului gustativ sunt cuprinse En nervii cranieni H>>) >M i M.
f. neuronul receptor olfactiv face sinaps cu celulele mitrale din bulbul olfactiv
1+,.cs -electaAi afirmaAiile corecte referitor la acuitatea vizual normal a oc&iului uman:
a. este capacitatea de a discrimina ' puncte luminoase
b. are valoarea de ,+ secunde de arc
c. este ma$im la nivelul foveei centrale
d. se reduce de +1" ori En afara ariei foveale) i devine tot mai slab la periferia retinei
e. ; a) b) c) d corecte
1++.cs -electaAi afirmaAiile corecte referitor la umoarea apoas:
a. este permanent format la nivelul proceselor ciliare 4'! ml umoareF min5
b. este permanent reabsorbit prin canalul -c&lemm) care dreneaz En final En venele e$traoculare
c. circul liber printre ligamentele cristalinului) prin pupil i a6unge En camera anterioar a oc&iului
d. contribuie la reglarea volumului i presiunii totale a lic&idului intraocular cu limite Entre 1''" mm 0g
e. ; toate rspunsurile sunt corecte
1+/. -electaAi afirmaAiile corecte referitor la ciclul vizual retinian al rodopsinei 4purpurul vizual5:
a. cuprinde descompunerea ei de ctre energia luminoas Entrun interval de o trilionime de secund 4psec5
b. cuprinde resinteza sa) catalizat enzimatic de retinalizomeraz
c. depinde de sinteza 11cisretinolului) care se combin cu scotopsina i regenereaz rodopsin
d. depinde de prezenAa vitaminei A pentru formarea de novo a retinalului
e. ; toate rspunsurile sunt corecte
1+.. cm -electaAi afirmaAiile corecte ce caracterizeaz potenAialul receptor al bastonaelor:
a. este un potenAial de depolarizare
b. ; este un potenAial de &iperpolarizare) produs prin creterea negativitAii interioare a membranei
c. ; descompunerea rodopsinei scade conductanAa pentru =a
?
) la nivelul membranei segmentare e$terne
d. ; potenAialul receptor dureaz ceva mai mult de o secund i este proporAional cu logaritmul intensitAii luminoase
e. doar b i d corecte
1+2.cm -electaAi enzimele ce intervin En cascada c&imic de la nivelul bastonaelor) care e$plic sensibilitatea deosebit a acestora
la Entuneric:
a. ; rodopsin activat
b. ; fosfodiesteraza activat
c. ; rodopsin9inaza
d. adenilat ciclaza
e. transducina
1+1 cm =euromediaAia sinaptic din retin se realizeaz cu urmtoarele substanAe:
a. ; acetiicolinG) dopamin) serotonin
b. ; GABA) glicin) glutamat
c. J<0) Gn<0) en9efaline i betaendorfine
d. 3>H) CCD) neurotensinG) &istamin
e. noradrenalin) adrenalin) &istamin
1/". cm <esinteza GM3c) En citoplasm fotoreceptorilor) depinde de:
a. creterea concentraAiei de Ca
'?
En fotoreceptori
b. creterea concentraAiei de =a
?
En fotoreceptori
c. ; activarea guanilil ciclazei
d. ; in&ibarea fosfodiesterazei activate de lumin
e. toate rspunsurile sunt corecte
1/1 cm -electaAi afirmaAiile corecte ce caracterizeaz sensibilitatea spectral a celor ! tipuri de conuri) conform teoriei tricromatice
pentru percepAia culorilor:
a. ; este asemntoare curbelor de absorbAie a luminii) de ctre cele ! tipuri de pigmenAi fotosensibili
b. ; este determinat de pigmenAii din conuri 4combinaAii de retinal i fotopsin5) care le confer sensibilitate la culorile
albastru) verde i rou
c. poate fi influenAat de absenAa conurilor receptoare) pentru o anumit culoare i de numrul crescut compensator al conurilor)
pentru celelalte culori
d. b i c corecte
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 19 / 23
e. a i c corecte
1/'. cs -electaAi afirmaAiile incorecte:
a. circuitul neuronal al retinei este organizat dinspre coroid astfel: fotoreceptori N celule orizontale N celule bipolare N celule
amacrine N celule ganglionare
b. transmiterea ma6oritAii semnalelor din retin se face prin conducere electronic) nu prin potenAialul de acAiune) ceea ce permite
conducerea gradat a intensitAii semnalului
c. ; celulele ganglionare sunt de ! tipuri. 8) M i O# celulele 8 reprezint peste +"P i au rol En transmiterea imaginilor
vizuale i percepAia culorilor
d. in&ibiAia lateral prin celulele orizontale) determin creterea acuitAii vizuale
e. in&ibiAia lateral suplimentara prin unele celule amacrine) contribuie la creterea contrastului vizual
1/!. cm -electaAi afirmaAiile corecte ce caracterizeaz neuronii bipolari din retin:
a. ; asigur un mecanism secundar de in&ibiAie lateral
b. ; pot fi depolarizanAi i) En acest caz descarc semnale e$citatorii En cile vizuale
c. ; pot fi &iperpolarizanAi i En acest caz descarc semnale in&ibitorii En cile vizuale
d. doar a i b corecte
e. doar b i c corecte
1/,. cs -electaAi afirmaAiile corecte ce caracterizeaz celulele ganglionare din retin:
a. au a$oni lungi) care formeaz nervul optic) c&iasma optic i tractusul optic
b. transmit semnal sub form de potenAiale de acAiune continue) spontane
c. semnalele vizuale se suprapun pe fondul potenAialului de acAiune
d. prezint un rspuns QonofR En funcAie de modificrile intensitAii luminoase
e ; toate rspunsurile corecte
1/+. cm -electaAi afirmaAiile corecte ce caracterizeaz nucleul geniculat dorsolateral 4corpul geniculat lateral5:
a. ; este un nucleu de releu Entre a$onii tractului optic i neuronii ai cror a$oni formeaz tractul geniculocalcarin
b. ; are / straturi celulare care primesc diferenAiat semnale de la retina temporal ipsilateral i cea nazal &eterolateral
c. ; filtreaz transmiterea semnalelor spre corte$ul vizual
d. conAine neuroni magnocelulari) care primesc semnale de la celulele ganglionare M i neuroni parvocelulari care primesc
semnale de la celulele ganglionare O
e. toate rspunsurile corecte
1//.cs -electaAi enunAurile incorecte:
a. corte$ul vizual primar 4corte$ul striat5 ocup aria fisurii clcrine i se Entinde ctre polul occipital) pe faAa medial a emisferei
b. semnalele din diferite prAi ale retinei sunt localizate En corte$ul vizual primar diferit: aria macular Npolul occipital# semnalele
periferice din retinN anterior de polul occipital) En cercuri concentrice
c. corte$ul vizual percepe En principal linii i margini) En locul suprafeAelor plane din cadrul imaginii vizuale
d. Entre oc&i creiermuc&ii e$trinseci se poate descrie un mecanism de feedbac9) care determin fi$area oc&ilor Entrun punct
anume din cGmpul vizual
e. ; fuzionarea imaginilor vizuale de la cei doi oc&i) En puncte corespondente) se produce printrun mecanism neuroumoral
1/..cs Kn transmiterea sunetului spre fereastra oval nu intervine:
a. membrana timpanic
b. sistemul osicular
c. muc&ii scriAei i tensor al timpanului
d. refle$ul de atenuare
e. ; co&leea
1/2.cs Kn procesul de rezonanA) care apare En co&lee) particip En mod diferit urmtoarele elemente:
a. lungimea i rigiditatea fibrelor bazilare
b. cantitatea de lic&id din rampa vestibular
c. cantitatea de lic&id din rampa timpanic
d. cantitatea de lic&id din rampa medie
e. ; toate rspunsurile sunt corecte
1/1cs 3rincipiul localizrii En determinarea EnlAimii 4frecvenAei5 sunetului) se refer la detectarea diferitelor frecvenAe sonore) En raport:
a. ; de locul unde membrana bazilar este cel mai mult stimulat.
b. de tipul de celule ciliate stimulate 4e$terne sau interne5
c. de locul unde membrana tectoria este cel mai mult stimulat
d. de locul unde membrana <eissner este cel mai mult stimulat
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 20 / 23
e. a i d
1." cm 0rAile tonotopice din corte$ul auditiv primar i ariile auditive de asociaAie) se refer la analiza sunetelor) dup caracteristicile lor specifice:
a. ; dup frecvenAe
b. ; dup direcAie
c. ; dup secvenAialitate 4secvenA de tonuri5
d. dup intensitate
e. c i d
1.1. cm -electaAi afirmaAiile corecte ce caracterizeaz mugurii gustativi:
a. ; prezint specificitate pentru tipurile de stimuli gustativi
b. ; conAin celule gustative
c. ; sunt sensibili i la stimuli termici i de durere
d. nu prezint adaptabilitate
e. sunt c&emoreceptori pentru substanAe sapide) insipide) odorante i inodore
1.'. ; cs -electaAi afirmaAiile corecte ce caracterizeaz simAul gustativ:
a. are rol En controlul dietei En raport de preferinA
b. Empreun cu olfacAia) are i o component emoAionala) contribuind la elaborarea unor stri afective comple$e de plcere i
neplcere
c. ofer informaAii asupra calitAii alimentelor introduse En gur
d. intervine En refle$ele salivare necondiAionate
e. toate rspunsurile sunt corecte
1.!. cs -electaAi afirmaAiile corecte ce caracterizeaz senzaAiile primare ale mirosului:
a. au fost grupate En baza testelor fiziologice i En funcAie de agenAii stimulanAi En . clase
b. En baza studiilor genetice senzaAiile primare depesc numrul de 1""
c. sunt parAial i Enc puAin cunoscute
d. sunt mirosurile putrid) ptrunztor 4EnAeptor5 eteric) mentolat) floral) de camfor i de mosc
e. ; toate rspunsurile sunt corecte
1.,. Jransmiterea semnalelor olfactive de la receptori spre corte$ul olfactiv urmeaz traseul:
a. membrana olfactiv N bulb olfactiv N
tract olfactiv N corte$
b. membrana olfactiv N nerv olfactiv N bulb olfactiv N glomeruli N tract olfactivN corte$
c. ; cilii olfactivi ai veziculelor olfactive ale protoneuronului N a$onii protoneuronului 4nervul >5 N celulele mitrale din bulbul
olfactiv N tractul olfactivN corte$
d. bulb olfactiv N glomeruli N tract olfactivN corte$
e. a$onii protoneuronului 4nervul >5 N celulele mitrale din bulbul olfactiv N tractul olfactivN corte$
1.+.cs -electaAi caracteristicile ariilor corticale olfactive foarte vec&i 4 ar&icorte$ul olfactiv5:
a. analiza contient a mirosului i perceperea corect a olfacAiei
b. ; refle$e olfactive primitive
c. controlul EnvAat) automat al ingestiei) aversiunii pentru alimente alterate sau to$ice#
d. refle$e condiAionate olfactive mai complicate
e. a i b

1./.cm -electaAi caracteristicile ariilor corticale olfactive vec&i4 paleocorte$ul olfactiv5:
a. analiza contient a mirosului i perceperea corect a olfacAiei
b. refle$e olfactive primitive
c. ; controlul EnvAat) automat al ingestiei) aversiunii pentru alimente alterate sau to$ice#
d. ; refle$e condiAionate olfactive mai complicate
e. a i c
1...cs -electaAi caracteristicile ariilor corticale olfactive noi 4neocorte$ul olfactiv5:
a. ; analiza contient a mirosului i perceperea corect a olfacAiei
b. refle$e olfactive primitive
c. controlul EnvAat) automat al ingestiei) aversiunii pentru alimente alterate sau to$ice#
d. refle$e condiAionate olfactive mai complicate
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 21 / 23
e. b i d
1.2. Care sunt localizrile ariilor olfactive foarte vec&i 4ar&icorte$ul olfactiv5@
a. talamus 4nucleul dorsomedial5 Nregiunea posterolateral a corte$ului orbitofrontal
b. ; aria olfactiv medial: nuclei situaAi anterior i superior de &ipotalamus
c. aria olfactiv lateral: corte$ul piriform i prepiriform) porAiunea cortical a nucleilor amigdalieni
d. a i c
e. b i c
1.1.cs Care sunt localizrile ariilor olfactive vec&i 4paleocorte$ul olfactiv5@
a. talamus 4nucleul dorsomedia;5 Nregiunea posterolateral a corte$ului orbitofrontal
b. aria olfactiv medial: nuclei situaAi anterior i superior de &ipotalamus
c. ; aria olfactiv lateral: corte$ul piriform i prepiriform) porAiunea cortical a nucleilor amigdalieni
d. a i c
e. b i c
12".cs Care sunt localizrile ariilor olfactive noi 4 neocorte$ul olfactiv5@
a. ; talamus 4nucleul dorsomedia;5 Nregiunea posterolateral a corte$ului orbitofrontal
b. aria olfactiv medial: nuclei situaAi anterior i superior de &ipotalamus
c. aria olfactiv lateral: corte$ul piriform i prepiriform) porAiunea cortical a nucleilor amigdalieni
d. a i c
e. b i c
121cs -electaAi afirmaAiile corecte ce se refer la rolul simAului olfactiv:
a. are rol En detectarea prezenAei sau absenAei agenAilor
odoranAi
b. are rol En detectarea intensitAii agenAilor odoranAi
c. are rol En mecanismele stimulatorii sau in&ibitorii En
relaAiile interse$uale
d. are rol de aprare) de avertizare) de sesizare a substanAelor alimentare En putrefacAie i a substanAelor to$ice poluante
e. ; toate rspunsurile sunt corecte
12'.cs -electaAi afirmaAiile corecte ce se refer la stimularea celulelor olfactive prin stimuli c&imioolfactivi:
a.are loc la nivelul cililor
b. se face cu participarea unor proteine de legare a substanAelor odorante) situate la nivelul membranelor cililor
c.poate fi e$plicat prin teoria mesagerului secund: stimul N proteine de legare 4receptori membranari5 N activarea proteinei Gs
cuplat cu proteina receptoare Nactivarea adenilatciclazei Nformarea cAM3 N desc&iderea unor canale ionice
membranareNinflu$ de =a
?
N depolarizarea membranei celulei receptoare
d. este posibil dac substanAele sunt volatile i dac se dizolv En lic&idul care acoper mucoasa olfactiv
e. ; toate rspunsurile sunt corecte
12!.cm 7lfacAia i simAul gustului au urmtoarele roluri co!"ne:
a. ; procurarea i selectarea &ranei
b. ; favorizarea refle$elor secretorii digestive
c. evitarea locurilor cu aer viciat
d. evitarea alimentelor alterate
e. recunoaterea partenerului se$ual la animale
12,.cm Analizatorii olfactiv i gustativ au urmtoarele elemente comune:
a. ; receptorii sunt c&emoreceptori
b. ; stimularea receptorilor se face dup dizolvarea substanAelor e$citante) care interacAioneaz specific cu receptorul
c. ; adaptarea receptorilor este rapid
d. prezint aceeai importanA la om
e. sunt rudimentare la om
12+.cs AlegeAi afirmaAiile adevrate privitor la stimulii gustativi ce determin senzaAia primar de acru:
a. sunt substanAe organice cu lanA lung) care conAin azot i alcaloizi 4nicotin) stricnina) cafeina) c&inina5
b. sunt substanAe organice: aminoacizi) amide) esteri) alde&ide) cetone) glicoli) glucide
c. sunt sruri ionizate ale metalelor alcaline
d. ; sunt acizi organici i anorganici
e. a i c adevrat
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 22 / 23
12/.cs AlegeAi afirmaAiile adevrate privitor la stimulii gustativi ce determin senzaAia primar de srat:
a. sunt substanAe organice cu lanA lung) care conAin azot i alcaloizi 4nicotin) stricnina) cafeina) c&inina5
b. sunt substanAe organice: aminoacizi) amide) esteri) alde&ide) cetone) glicoli) glucide
c. ; sunt sruri ionizate ale metalelor alcaline
d. sunt acizi organici i anorganici
e. b i c adevrat
12..cs AlegeAi afirmaAiile adevrate privitor la stimulii gustativi ce determin senzaAia primar de dulce:
a. sunt substanAe organice cu lanA lung) care conAin azot i alcaloizi 4nicotin) stricnina) cafeina) c&inina5
b. ; sunt substanAe organice: aminoacizi) amide) esteri) alde&ide) cetone) glicoli) glucide
c. sunt sruri ionizate ale metalelor alcaline
d. sunt acizi organici i anorganici
e. b i d adevrat
122.cs AlegeAi afirmaAiile adevrate privitor la stimulii gustativi ce determin senzaAia primar de amar:
a. ; sunt substanAe organice cu lanA lung) care conAin azot i alcaloizi 4nicotin) stricnina) cafeina) c&inina5
b. sunt substanAe organice: aminoacizi) amide) esteri) alde&ide) cetone) glicoli) glucide
c. sunt sruri ionizate ale metalelor alcaline
d. sunt acizi organici i anorganici
e. a i b adevrat
121. cm -electaAi afirmaAiile adevrate ce reiese din mecanismul stimulrii mugurelui gustativ:
a. ; nespecificitatea mugurilor pentru stimulii gustativi primari i secundari
b. fiecare tip de receptor rspunde la cel puAin ' tipuri de substanAe sapide) proprietate ce permite potenAarea gusturilor
c. ; depolarizarea celulei gustative) cu transformarea potenAialului de repaus En potenAial de recepAie pentru gust
d. ; c substanAele sapide se leag de molecule proteice receptoare de la nivelul membranei microvililor) En consecinA se
desc&id sau se Enc&id unele canalele ionice i membrana celulei se depolarizeaz
e. toate rspunsurile corecte
11".cs Adaptarea la un stimul senzorial produce:
a. diminuarea senzaAiei) dac stimulul este aplicat intermitent
b. amplificarea senzaAiei) dac stimulul este aplicat repetat
c. localizarea senzaAiei) dac stimulul este aplicat En acelai loc
d. ; diminuarea senzaAiei) dac stimulul este aplicat nemodificat mai mult timp
e. oboseala receptorului
111 cs Care dintre urmtoarele senzaAii nu sunt iniAiate de la nivelul terminaAiilor nervoase libere@
a. atingerea
b. durerea
c. senzaAia de rece
d. senzaAia de gGdilat
e. ; gustul
11'.cs -enzaAia de atingere a unei mGini n" poate fi produs prin stimularea:
a. neuronilor aferenAi de la mGn spre mduva spinrii
b. ; neuronilor din tractul spinotalamic lateral) care primesc aferente de la mGn
c. suprafeAei corticale a mGinii din aria somestezic > de partea opus zonei stimulate
d. suprafeAei talamice a mGinii de partea opus zonei stimulate
e. a i c corecte
11!.cs 3recizaAi asocierile incorecte de mai 6os) referitoare la receptori:
a. celule ciliate organ Corti
b. ; celule ciliate epiteliu olfactiv
c. celule ciliate epiteliu gustativ
d. presoreceptori sinus carotidian i aortic
e. c&emoreceptori corpuscul carotidian i
aortic
11,.cs Care din urmtoarele senzaAii sunt supuse facilitrii i in&ibiAiei En sistemul nervos central@
a. atingerea
b. senzaAia de cald
c. ; durerea
d. auzul
11+.cs Acomodarea vizual la vederea de aproape implic:
USMF N.TESTEMITANU
Catedra Fiziologia omului i Biofizic
RED.: 01
DATA: 05.05.09
Pag. 23 / 23
a. creterea tensiunii En ligamentul suspensor al cristalinului
b. rela$area muc&iului circular al irisului
c. ; contracAia muc&iului ciliar
d. scderea curburii cristalinului
e. creterea presiunii intraoculare
11/. cs Kn care din urmtoarele zone ale retinei e$ist cea mai mare concentrare a conurilor :
a. pata oarb
b. pata galben
c. ; fovea centralis
d. regiunea parafoveal
e. Entreaga retin
11.. cs Kn care din urmtoarele zone ale retinei e$ist cea mai mare concentrare a bastonaelor :
a. pata oarb
b. pata galben
c. fovea centralis
d. ; regiunea parafoveal
e. Entreaga retin
112. csHitamina A este un precursor pentru sinteza:
a. ; retinenului
b. scotopsinei
c. pigmenAilor irisului
d. melatoninei
e. colesterolului
111.cm -electaAi afirmaAiile adevrate referitoare la fovea centralis:
a. ; este zona cu acuitate vizual ma$im
b. este zona cea mai bogat En celule cu bastonae
c. ; este zona En care se gsesc numai celule cu conuri
d. este zona cu pragul de sensibilitate luminoas cel mai sczut
e. este depresiunea central) cu suprafaA de 1)+ mm
'
de la nivelul maculei lutea
'"".cm Care din afirmaAiile de mai 6os sunt incorecte@
a. unitatea funcAional retiniana este format dintro celul multipolar Empreun cu celulele bipolare i fotoreceptoare aflate En
relaAii sinaptice
b. ; vederea diurn cromatic este caracteristic retinei periferice) iar cea nocturn En albnegru este caracteristic retinei
centrale
c. adaptarea la Entuneric are ioc En ' faze: o faz rapid i apoi o faz lent) care dureaz Empreun '" de minute
d. dac suprafaAa retinei este egal luminat) centrii corticali nu mai pot discrimina obiectele din 6ur
e. ; imaginea format pe retin de aparatul dioptric ocular este real) dreapt i egal cu obiectul

S-ar putea să vă placă și