Sunteți pe pagina 1din 1

www.fpse.unibuc.

ro

N ATEN IA ABSOLVEN ILOR CURSURILOR DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIA DIDACTIC -
NIVELUL I STUDII DE LICEN
promo ia 2014
Examenul de absolvire a studiilor se va desf ura n perioada 16 30 iunie 2014, iar data sus inerii acestuia
pentru fiecare facultate n parte, precum i loca ia, vor fi afi ate pe site-ul mai sus me ionat i la avizierul DFP.
nscrieri 2 12 iunie 2014
Program : Luni Joi 1100 1!00 "luni #062014 es$e %i liber&'
Se pot nscrie pentru examenul de absolvire doar studen ii din anul III 20!"20#, care au promovat
inte$ral disciplinele modulului psi%opeda$o$ic. Portofoliul didactic se va depune la Secretariatul
Departamentului de Formare a Profesorilor, cu sediul n &-dul. Iuliu 'aniu (r. -!, )omple* +eu ,Sta ia de
metrou -Polite%nica./, corp 0, eta1 2, camera 23.
()idul de *n$ocmire a +or$o,oliului didac$ic se poate vizualiza pe site-ul 444.fpse.uni5uc.ro