Sunteți pe pagina 1din 7

1

Seminar 1 Cadrul general al contabilitatii Situatiile financiare
APLICATIA NR. I
BILANTUL. VARIATIA POSTURILOR BILANTIERE. PATRIMONIUL BRUT SI PATRIMONIUL NET.


1.1. Sa se intocmeasca bilantul initial al unei societati comerciale pe baza urmatoarelor date:
cheltuieli de constituire 500 lei
amortizarea cheltuielilor de constituire 100 lei
capital social 2000 lei
credite bancare pe termen scurt 10 000 lei
constructii 60 000 lei
amortizarea constructiilor 25 000 lei
mijloace de transport 20 000 lei
amortizarea mijloacelor de transport 5000 lei
ajustari pentru deprecierea mijloacelor de transport 1000 lei
impozit pe salarii 1 500 lei
TVA de plata 800 lei
impozit pe cladiri si terenuri 700 lei
profit reportat 2 500 lei
prime de emisiune 1 800
rezerve legale 400 lei
rezerve statutare 300 lei
stocuri de materii prime 2 500 lei
stocuri de materiale consumabile 1 000 lei
stocuri de produse finite 3 000 lei
productia in curs de executie 1 000 lei
stocuri de marfuri 500 lei
ajustari pentru deprecierea stocurilor de marfuri 100 lei
furnizori de imobilizari 15 000 lei
credite bancare pe termen lung 17 000 lei
provizioane pentru garantii acordate clientilor 1 500 lei
programe informatice 250 lei
amortizarea programelor informatice 50 lei
conturi la banci in lei 10 000 lei
casa in lei 1 500 lei
titluri de plasament ( actiuni ) 500 lei
furnizori 17 000 lei
clienti 1 500 lei
efecte de primit 500 lei
efecte de platit 1 000 lei.2

Solutie:

BILANT :

ELEMENTE SUME

I. ACTIVE IMOBILIZATE 49 600
1.Imobilizari necorporale 600
-cheltuieli de constituire 400
-programe informatice 200

2. Imobilizari corporale 49 000
- constructii 35 000
- mijloace de transport 14 000

3. Imobilizari finanaciare -

II. ACTIVE CIRCULANTE 21 900
1. Stocuri 7 900
- materii prime 2 500
- materiale consumabile 1 000
- produse finite 3 000
- stocuri de marfuri 400
- productia in curs de executie 1 000
2. Creante 2 000
-clienti 1 500
- efecte de primit 500
3. Investitii pe termen scurt 500
- actiuni 500
4. Disponibilitati banesti 11 500
- casa in lei 1 500
- conturi in banci 10 000

III. CHELTUIELI IN AVANS -


IV. DATORII DE PANA LA 1 AN 46 000
- credite bancare pe termen scurt 10 000
- furnizori 17 000
- furnizori de imobilizari 15 000
- efecte de platit 1 000
- impozit pe salar 1 500
- TVA de plata 800
- impozit pe cladiri si terenuri 700

V. ACTIVE CIRCULANTE NETE / 21 900 46 000 = - 24 100
DATORII CURENTE NETE

VI. TOTAL ACTIVE DATORII CURENTE 71 500 46 000 = 25 500

VII. DATORII PE O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 17 000
- credite bancare pe termen lung 17 000

VIII. PROVIZIOANE 1 500
- provizioane pt. garantii acordate clientilor 1 500

IX. VENITURI IN AVANS -

X. CAPITAL SI REZERVE 7 000
- capital social 2 000
3

- profit reportat 2 500
- prime de emisiune 1 800
- rezerve legale 400
- rezerve statuare 300


TOTAL ACTIV 49 600 + 21 900 + 0 = 71 500
TOTAL PASIV 46 000 + 17 000 + 1500 + 7 000 = 71 500


1.2. Calculati pe baza bilantului intocmit la punctul anterior patrimoniul brut si patrimoniul net.

PATRIMONIUL BRUT 71 500

DATORII 63 000
- impozit pe salar 1 500
- TVA de plata 800
- impozit pe cladiri-teren 700
- furnizori de imobilizari 15 000
- credite bancare pe termen lung 17 000
- furnizori 17 000
- efecte de plata 1 000
- credite bancare pe termen scurt 10 000

PATRIMONIUL NET = PATRIMONIUL BRUT DATORII
= 71 500 63 000
= 8 500APLICATIA NR. 2
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


I.Venituri din exploatare :
- venituri din vanzarea produselor finite 23 000
- venituri din vanzarea semifabricatelor 7 000
- venituri din vanzarea marfurilor 8 000
- venituri din chirii 2 000
- venituri din prestari servicii 3 000
a) cifra de afaceri 43 000
b) productia vanduta 43 000 8 000 = 35 000
- variatia stocurilor sold creditor 2 000
- venituri din prod. de imobilizari corporale 2 000
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 47 000
II. Cheltuieli din exploatare :
- chetuieli cu materii prime 10 000
- cheltuieli cu energia si apa 1 000
- cheltuieli cu marfurile 5 000
- cheltuieli cu telefoanele 1 000
- cheltuieli cu amenzi 500
- cheltuieli cu salariile 3 000
- cheltuieli cu donatii 800
- cheltuieli cu asigurari si prot. sociala 937, 5
- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 1 000
1. Rezultat din exploatare :
PROFIT = 23 762,5

III. Venituri finanaciare 1 200
- venituri din diferente de curs valutar 1 200
4


IV. Cheltuieli financiare 4 500
- cheltuieli cu dobanzile 3 000
- cheltuieli din diferente de curs valutar 1 500
2. Rezultat financiar :
PIERDERE = 3 300
3. Rezultat curent :
PROFIT = 23 762,5 3 300 = 20 462,5

V. Venituri extraordinare -
VI. Cheltuieli extraordinare :
- ch. cu materii distruse de inundatii 500
4. Rezultat extraordinar :
PIERDERE = 500

VII. Venituri totale 48 200
VIII. Chetuieli totale 28 237,5
5. Rezultat brut :
PROFIT = 19 962,5

IX. Cheltuieli cu impozitul / profit 3 194
6. Rezultat net :
PROFIT = 16 768,5

APLICATIA NR. III
Tabloul fluxurilor de numerar

Exemple:
3.1. Dispunei de urmtoarele informaii: ncasri de la clieni 200.000 lei; pli ctre furnizori 15.000 lei;
pli ctre angajai 2.500 lei; dobnzi pltite legate de activitatea de exploatare 100 lei; impozit pe profit pltit
6.000 lei; pli privind: achiziii de terenuri 100.000 lei; achiziii instalaii 400.000 lei; ncasri din vnzarea
echipamentelor 50.000 lei; dividende ncasate 120.000 lei; venituri din emisiunea de capital social ncasate 7.000
lei; ncasri din mprumuturi pe termen lung 1.500 lei. Conform IAS 7, care sunt mrimile fluxurilor de numerar
din activiti de exploatare, investiii i finanare?
Rezolvare:
Flux exploatare Flux investiii Flux finanare
+ ncasri de la clieni
200.000
- pli achiziii terenuri
100.000
+ venituri din emisiuni de
capital 7.000
- pli ctre furnizori 15.000 - pli achiziii instalaii
400.000
+ ncasri din mprumuturi
pe termen lung 1.500
- pli ctre angajai 2.500 + ncasarea din vnzarea
echipamentelor 50.000

- dobnzi pltite legate de
exploatare 100
+ dividende ncasate 120.000
- impozit pe profit pltit
6.000

= +176.400 lei = -330.000 lei = + 8.500 lei

3.2. Dispunei de urmtoarele informaii: profit naintea impozitrii 25.000 lei; cheltuieli cu amortizarea
1.700 lei; pierderi din diferene de curs valutar 1.200 lei; venituri din investiii financiare 3.600 lei; clieni: sold
iniial 4.000 lei sold final 4.600 lei; stocuri: sold iniial 7.00 lei sold final 1.500 lei; furnizori: sold iniial 4.666
lei sold final 3.500 lei; dobnzi pltite legate de exploatare 1.200 lei; dobnzi pltite legate de exploatare 1.200
lei; impozit pe profit pltit 1.400 lei; asigurare ncasat 200 lei. Conform IAS 7, care este mrimea fluxului de
numerar din activitatea de exploatare?
5

Rezolvare:
Profit naintea impozitrii 2
5.000
+ cheltuieli cu amortizarea +
1.700
+ pierderi din diferene de curs valutar +
1.200
- venituri din investiii financiare -
3.600
- creterea creanelor clieni -
600
+ descreterea stocurilor +
5.500
- descreterea furnizorilor -
1.100
- dobnzi pltite -
1.200
- impozit pe profit pltit -
1.400
+ asigurare ncasat +
200
= Flux de numerar provenit din activitatea de
exploatare
+
25.700

3.3. Dispunei de urmtoarele informaii: profit nainte de impozitare 33.500 lei; cheltuieli cu amortizarea
750 lei; clieni: sold iniial 2.000 lei sold final 600 lei; stocuri: sold iniial 3.000 lei sold final 3.900 lei;
furnizori: sold iniial 6.000 lei sold final 8.400 lei; impozit pe profit pltit 300 lei. Cheltuielile cu dobnda au
fost de 1.000 lei, din care 425 lei au fost pltii n timpul perioadei. Ali 250 lei legai de cheltuielile cu dobnda
ale perioadei precedente au fost de asemenea pltii n timpul perioadei. 350 lei au fost ncasai din emisiunea de
capital i ali 325 lei din mprumuturi pe termen lung. Au fost efectuate pli pentru achiziia unui teren n valoare
de 2.550 lei i s-au ncasat 2.300 lei din vnzarea unei instalaii. Conform IAS 7 care sunt mrimile fluxurilor de
exploatare, investiii i finanare generate de aceste operaiuni?
Rezolvare:
Flux exploatare Flux investiii Flux finanare
+ profit nainte de impozitare
33.500
- pli achiziii terenuri
2.550
+ ncasri din emisiuni de
capital 350
+ cheltuieli cu amortizarea
750
+ ncasri din vnzri
instalaii 2.300
+ ncasri din mprumuturi pe
termen lung 325
+ diminuarea creanelor
clieni 1.400

- creterea stocurilor 900
+ creterea datoriilor
furnizori 2.400

- impozit pe profit pltit 300
+ cheltuielile cu dobnda
1.000

- dobnda pltit 425
- dobnda aferent perioadei
trecute pltit 250

6

= + 37.175 lei = - 250 = + 675

3.4. Care este mrimea ajustrii valorii imobilizrilor corporale i necorporale, cunoscndu-se urmtoarele
elemente: cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate 5.000 lei; venituri din vnzarea activelor i alte
operaii de capital 7.000 lei; venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante 8.000 lei; venituri din
creane reactivate 2.000 lei; venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor financiare 5.000 lei; venituri din
ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale 800 lei; cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor 2.000 lei.
Rezolvare:
Ajustarea = cheltuieli venituri = 2.000 800 = 1.200 lei.APLICATIA NR. 4
EVALUAREA SI CALCULATIA


4.1.Sa se calculeze pretul de productie si pretul de livrare cu TVA a unui bun stiind: costul sau de productie este 100 lei, marja de profit
40% , TVA 24% .

cost de productie = 100
marja de profit = 40% 100 = 40
pret de productie = 140
TVA = 140 24% = 26,6
pret de livrare = 140 + 33,6 = 173,6

4.2. Sa se calculeze pretul cu ridicata si pretul de livrare cu TVA pentru bunul de la punctul precedent stiind ca cota de adaos comercial
practicata de entitatea en gros estye de 30%, TVA 24%.

cost de achizitie = 140
adaos comercial = 30% 140 = 42
pret cu ridicata = 140 + 42 = 182
TVA = 24% 182 = 43,68
pretul de livrare = 225,68

4.3. Sa se calculeze pretul cu amanuntul pentru bunul de la punctul precedent stiind ca cota de adaos comercial practicata de unitatea en-
detail este de 20% , TVA 24%.

cost de achizitie = 182
adaos comercial = 20% 182 = 36,4
TVA = 24% ( 182 + 36,4 ) = 52,42
Pret cu amanuntul 182 + 36,4 + 52,42 = 270,82

4.4. Sa se calculeze pretul de vanzare al unui bun din import stiind ca pretul extern de import este de 500 EUR , curs valutar 4 lei / EUR,
taxe vamale 20%, comision vamal 0,5% , accize 30% , marja importatorului 40%, TVA 24%.

pret extern = 500 EUR
1 EUR = 4 LEI
pret de import in lei 4 500 = 2000 lei
taxe vamale = 20% 2000 = 400
comision vamal 0,5 % 2000 = 10
accize = 30% ( 2000 + 400 + 10 ) =723
cost de achizitie = 2410 + 723 = 3133
marja de profit a importatorului 40% 3133 = 1253,2
TVA = 24% ( 3133 + 1253,2 ) = 1052,69
pretul de vanzare = 4386,2 + 1052,69= 5438,88


7

4.5. Sa se calculeze valoarea iesirilor de stocuri din cursul lunii si valoarea stocului final pentru materialul X pe baza datelor din luna
ianuarie 2005 prin metodele F.I.F.O. , L.I.F.O. , cost mediu ponderat global si cost mediu ponderat dupa ficare receptie ( intrare):
01.01.05 stoc initial 1000kg 0,15 lei/kg
07.01.05 intrare 3000kg 0,11 lei/kg
15.01.05 iesire 2000kg ?
22.01.05 intrare 4000kg 0,12 lei/kg
26.01.05 iesire 3000kg ?
28.01.05 intare 2000kg 0,14 lei/kg
30.01.05 iesire 3000kg ?
31.01.05 stoc final 2000kg ?

F.I.F.O.
Valoarea iesirii din 15.01.2006 = 260 lei
Valoarea iesirii din 26.01.2006 = 340 lei
Valoarea iesirii din 30.01.2006 = 360 lei
Valoarea stocului final din 31.01.2006 = 280 lei
L.I.F.O.
Valoarea iesirii din 15.01.2006 = 220 lei
Valoarea iesirii din 26.01.2006 = 360 lei
Valoarea iesirii din 30.01.2006 = 400 lei
Valoarea stocului final din 31.01.2006 = 260 lei

COST MEDIU PONDERAT GLOBAL
CMPG = 0,124 lei/kg
Valoarea iesirii din 15.01.2006 = 248 lei
Valoarea iesirii din 26.01.2006 = 372 lei
Valoarea iesirii din 30.01.2006 = 372 lei
Valoarea stocului final din 31.01.2006 = 248 lei

COST MEDIU PONDERAT DUPA FIECARE INTRARE :
CMP1 = 0,12 lei /kg
Valoarea iesirii din 15.01.2006 = 240 lei
CMP2 = 0,12 lei /kg
Valoarea iesirii din 26.01.2006 = 360 lei
CMP3 = 0,128 lei /kg
Valoarea iesirii din 30.01.2006 = 348 lei
Valoarea stocului final din 31.01.2006 = 256 lei