Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE EXCURSIE COLAR

Itinerariul excursiei:Negra i-Pite ti-Cmpulung-Rucr-Bran


Data / perioada de des!"urare: 14 iunie 2014, plecare din faa clii la ra !
00
" ntarcere n faa
clii la 20
#0
$
Participan#i : ele%ii cla&elr '(-(''' cala )imna*ial,,Petre Badea,,Negra i
Or$ani%atori : prf$
Ar$u&ent'
Calitatea &prita a mediului, reflectata n pei&a+e ,ine cn&er%ate &i n a,&enta pluarii factrilr de
mediu -aer, apa, &l, %egetatie, fauna. la care &e adauga ,iecti%ele turi&tice i&trice, traditiile &i
elementele de flclr rm/ne&c, cn&tituie elemente a carr atracti%itate turi&tica a &prit
cn&idera,il n ultimele decenii$ 0ti%ele care au determinat alegerea ace&tui priect &unt:
- ne%ia infrmarii crecte a ele%ilr cu pri%ire la de*%ltarea &i prm%area dura,ila a turi&mului1
- re&pn&a,ili*area ele%ilr pri%ind cn&er%area de&tinatiilr turi&tice1
- cn&tienti*area nece&itatii prte+arii naturii &i a mediului am,iant1
- frmarea unr capacitati cgniti%e interdi&ciplinare prin m,inarea ntiunilr de i&trie, literatura,
religie,gegrafie, ,ilgie, mu*ica, &culptura cu &pecificul cadrului natural &i cu regiunile
&tra,atute$
-2ta,ilirea unr relatii de prietenie intre ele%ii$
-2timularea &c3im,ului de infrmatii ntre ele%i n ceea ce pri%e&te ptentialul &ci-ecnmic al
diferitr regiuni ale tarii &i mdul n care ace&ta &e ptri%e&te a&teptarilr
Scop: rgani*area e4cur&iei r&punde drinei e4primate de ele%i de a cltri i de a petrece mpreun
timpul li,er, de&f&ur/nd acti%iti recreati%e i in&tructi%e
O(iecti)e'
(i*itarea unr ,iecti%e turi&tice: 0u*eul 5ude ean 6rge , Cmple4ul 0u*ei&tic 0ateia
Cmpulung, C3eile 7m,%iciarei,Pe tera 7m,%iciarei, Cularul Rucr-Bran,Ca&telul Bran1
2timularea intere&ului ele%ilr pentru cunaterea de lcuri ni i pentru &tudiul naturii1
Creterea ce*iunii clecti%ului de ele%i i cn&lidarea &piritului de ec3ip, a relaiilr de
prietenie, &ta,ilirea unui climat de ncredere, fa%ra,il cmunicrii1
Crearea unr reguli de cmprtament re&pn&a,il i mprirea ec3ita,il a &arcinilr ntre mem,rii
grupului
'niierea i de&furarea de acti%iti cu caracter recreati%, rela4ant$
Pre$!tirea excursiei'
2ta,ilirea itinerariului i a ,iecti%elr
Cla,rarea cu prinii
Cla,rarea cu cnducerea unitii de n%nt pentru a%i*area e4cur&iei i ,inere apr,rii
8ntcmirea unui regulament de de&furare
Pro$ra&ul excursiei'
!
00
" plecare din faa clii
9
#0
" %i*itarea 0u*eului 5ude ean 6rge
11
00
" %i*itarea 0au&leului 0ateia
12
00
" 14
00
" acti%itai recreati%e : cncur&uri in natura
1

:
#0
" plecare din pen&iune i %i*itarea raului Bra% pentru atingerea ,iecti%elr
turi&tice prpu&e: Cetatea R/n%, C3eile R/n%ului, Bi&erica Neagr, Bi&erica 0ureenilr,
Bi&erica ;ranci&can, 2inagga, Cetatea Bra%ului1 Reduta , Bi,liteca i Ca&a <nteru&, 2trada
2frii, Parta 2c3ei, 6leea de &u, =/mpa, =urnurile, 0u*eul primei cli rm/neti1
1#
00
- pr/n*ul
1#
#0
- cntinuarea %i*itrii raului pentru clectarea de material didactic > infrmati%
19
#0
" ntarcere n faa clii$
*aloriicarea ac+i%i#iilor re%ultate ,n ur&a des!"ur!rii excursiei'
8ntcmirea unui al,um cu ftgrafii
8ntcmirea i cmpletarea unr clecii
'niierea de di&cuii i prpuneri pentru alte e4cur&ii$
11$ 6crdul> declaraie &emnat de ctre prini, pentru fiecare participant
Clegiul =e3nic ?)rigre C,lce&cu? 0ineti
7@0NABC 7'RCC=@R,
2u,&emnatul > &u,&emnata DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD printele ele%ului > ele%ei
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD din cla&a a 'E-a B, &unt de acrd cu plecarea &a n
e4cur&ia la Bra&% din periada 2-# aprilie 2011, cu autcarul pe ruta @ne&ti-Bra&% i retur$
=tdat am luat cuntin de faptul c i &-a prelucrat regulamentul de &ecuritate n e4cur&ii i
&unt de acrd cu aceti termeni$ 8n cndiiile n care fiul > fiica mea -minr>minra. nu %a re&pecta
aceti termeni &unt r&pun*tr direct pentru accidentele > pagu,ele prdu&e$
7ata: 2emntura
1#$ Regulament &cri& -regulile pe care tre,uie & le re&pecte participanii n e4cur&ie.
PR@CC2 (CRB6B,
2
Pe parcur&ul e4cur&iei din periada F$$$ iunie 2011 pe tra&eul FFFFFF$$$$$$$$$$$$$$$$
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FF$$$, participanii &unt ,ligai & re&pecte urmtarele reguli:
Nu-i %r &c3im,a lcurile dec/t cu apr,area n&itrului1
Ba prire, nimeni nu %a c,ri dec/t cu apr,are i n&itr1
7epla&area la> de la ,iecti%ele de %i*itat &e face numai n grup, diri+at de re&pn&a,ilul
grupului1
Nimeni nu %a pr&i grupul dec/t cu apr,area re&pn&a,ilului grupului1
Nu &e %a alerga, m,r/nci, m,ul*i, nu &e %r atinge e4pnatele1
=ra%er&rile &e %r face numai prin lcuri marcate, n grup, &u, &upra%eg3erea
n&itrului1
Nu &e %r practica +curi pericula&e &au ri&cante, &u, nici mpre+urare1
2e %r anuna imediat rice indi&p*iii fi*ice, rice a,&eni, rice act de indi&ciplin1
C&te inter*i& cn&umul ricrr ,uturi alclice1
C&te inter*i& fumatul1
2e %r re&pecta ntcmai regulile 3teliere1
(r fi e%itate lcurile pu,lice inter*i&e minrilr1
6limentele altera,ile nu %r fi in nici un ca* p&trate pentru a dua *i a e4cur&iei1
@rice ne%ie per&nal &au di&cnfrt %a fi anunat imediat cadrului didactic n&itr1
6m luat la cuntin de regulile enunate mai &u& &i ne ,ligm & le re&pectm, drept
pentru care &emnm a*i, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Re&pn&a,il grup
Nr$
crt
Numele &i prenumele
ele%ilr
2emnatura Nr$crt Numele &i
prenumele
ele%ilr
2emnatura
1$ 2$
#$ 4$
G$ H$
!$ 9$
:$ 10$
11$ 12$
1#$ 14$
1G$ 1H$
1!$ 19$
1:$ 20$
21$ 22$
2#$ 24$
2G$ 2H$
2!$ 29$
2:$ #0$
#

S-ar putea să vă placă și