Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Analiza activitatii comerciale:


Analiza vanzarilor si a riscului comercial.
Analiza politicii de distributie si a utilizarii canalelor de distributie proprii afacerii.
Analiza gamei de produse si a modului n care aceasta raspunde cererii pietei tinta.
Analiza pretului,a marginii si a politicii de pret, analiza modului de ofertare al firmei.
Analiza programului de publicitate, promovare si PR.
Analiza organizarii compartimentului comercial, a metodologiilor urmate n activitatea comerciala
si a eficientei personalului angrenat n vnzari.
2. Analiza activitatii logistice:

Analiza conditiilor de aprovizionare ( preturi de achizitie, termene de plata, termene de livrare,
bonusuri si facilitati pentru volume mari de achizitii, control de calitate, conditii de transport si
depozitare, conditii de returnare, grupare ABC furnizori ), a organizarii compartimentului de
aprovizionare si a eficientei activitatii personalului din zona aprovizionarii .
Analiza comparativa furnizori.
Analiza managementului stocului de materii prime, semifabricate, produse finite structura stoc,
pondere grupe de produse, perioade de stocare, rotatie stoc, nivel stoc neperformant ).
Analiza modului de colectare si procesare comenzi, a procesului de pregatire si ambalare a
marfurilor, a sistemului de distributie fizica, stabilirea gradului de onorare a comenzilor, analiza
organizarii compartimentului desfacere si a eficientei activitatii personalului angajat n desfacere.


NOU NOU


Asistenta si consultanta pentru infiintare societati
comerciale, majorari capital social, infiintare puncte
de lucru, modificare acte constitutive si acte
aditionale. Asistenta pentru desfasurarea adunarilor
generale ale actionarilor, administrarea documentelor
constitutive, asistenta pentru managementul
informatiilor in firma.


Servicii de asistenta si secretariat pentru relatii
comerciale externe - identificare oportunitati pentru
export import, asigurarea comunicarii cu partenerii
externi, inclusiv traduceri, redactarea continutului
materialelor de prezentare in limba engleza ( pliante
de prezentare firma, cataloage de produse, site web,
oferte, etc.) pregatire intalniri cu parteneri straini
fixarea programului, asigurarea cazarii si
transportului daca este cazul, pregatirea materialelor
necesare intalnirilor, asistenta si consiliere in cursul
negocierilor.

S-ar putea să vă placă și