Sunteți pe pagina 1din 7

Reconstrucia ecologic a Blii Comana - judeul Giurgiu

Reconstrucia ecologic a Blii Comana - judeul Giurgiu


Date despre proiect
Sursa de finantare
POS Mediu
! " Protejarea naturii
"#$ Biodi%ersitate&'atura ()))
*aloare proiect
*aloare totala+ ,#-$.#/()0"$ lei
*aloare neram1ursa1ila+ "#2-3#$"3023 lei
Detalii despre proiect
O1iecti%
O1iecti%ul general+ Conser%area di%ersitii 1iologice0 a 4a1itatelor naturale0 a speciilor
de flor 5i faun sl1atic0 precum 5i asigurarea unui management eficient al ariilor
naturale protejate 5i0 6n special0 al reelei ecologice 'atura ())) prin reconstrucia
ecologic a Blii Comana 7 judeul Giurgiu#
O1iecti%e specifice+
$# Protejarea0 conser%area 5i sporirea 1iodi%ersitii floristice 5i faunistice de %aloare
e8cepional0 e8istente 6n limitele 9onei umede 7 Balta Comana - component a Parcului
'atural Comana:
(# ;mplementarea unui sistem de monitori9are a e%oluiei mediului 5i faunei 6n aceast
9on umed0 cu specific de delt:
/# Cre5terea gradului de informare 5i con5tienti9are a %i9itatorilor 5i comunitilor locale
pri%ind protecia mediului 6nconjurtor 5i promo%area 1unelor practici 6n conser%area
1iodi%ersitii#
<ocul si durata implementarii
Regiunea S
"$ luni
Data depunerii cererii de finantare+ (- aprilie ())-
Data semnarii contractului+ (/ noiem1rie ())-
Data inceperii implementarii contractului+ (/ noiem1rie ())-
Data finali9arii proiectului+ (/ aprilie ()$/
Proiect finali9at
Re9ultate
cti%itatea B#$# Construcia unui Pa%ilion pentru informare 5i monitori9are
- $ Pa%ilionul de informare 5i monitori9are+ o construcie0 de form rectangular 6n plan
care ocup o suprafa la sol de Sc=((3 mp# Cldirea are ( ni%ele+ Parter cu suprafaa
util de cca $.) mp 5i mansard cu suprafaa util de cca ", mp#
- are rolul de informare 5i de monitori9are a acti%itilor din arie
- are rolul de a stoca informaiilor din >teren> culese prin ?Sistemul de monitori9are>
- este sediu pentru 6ntruniri0 conferine0 instruire personal 5i e8po9iii pentru %i9itatori
cti%itatea B#(# menajri specifice acti%itilor de pe malul lacului
- $#))) m de alei pietonale
- ,) m de pasarele
- (" indicatoare de semnali9are& cu reguli de %i9itare
Rolul acestor amenajri este pentru+
- crearea de condiii pentru accesul speciali5tilor 6n 9one de interes referitor la
1iodi%ersitate0 pentru efectuarea de o1ser%aii directe
- asigurarea accesului controlat 5i 6n siguran pentru %i9itatori0 6nsoii de personalul
Parcului sau g4i9i atestai#
cti%itatea B#/# De9%oltarea unei reele de o1ser%atoare ornitologice
- " o1ser%atoare ornitologice0 dotate pentru monitori9are 5i cercetare
- susinerea acti%itii de cercetare a Blii Comana0
- urmrirea e%oluiei familiilor diferitelor specii protejate0
- monitori9are e%oluiei parametrilor de mediu#
cti%itatea C#$# @8ecuia unui dig-1araj de mic 6nlime cu st%ilar
- $ dig 1araj pentru reconstrucia 1lii Comana
- conform studiului de fe9a1ilitate construirea digului %a conduce la cre5terea suprafeei
luciului de ap la cca "-) 4a0 repre9entAnd apro8imati% "$ B din suprafaa iniial a
Blii Comana C$#$3) 4a0 conform actelor de proprietateD: 6n funcie de condiiile
meteorologice din 9ona Comana se estimea9 c la finalul proiectului se %a reali9a
reconstrucie ecologic a unei suprafee de minim /) B din suprafaa iniial a Blii
- 6m1untirea 4a1itatului speciilor protejate caracteristice 9onei pe o suprafa de minim
/) B din suprafaa iniial a Blii
- cre5terea numrului speciilor protejate cu cel puin , B
cti%itatea C#(# Monitori9area Blii Comana
- $ sistem de monitori9are a speciilor de psri 5i a factorilor de mediu0 care %a permite
o1ser%aii instantanee0 posi1ilitatea de a cerceta 9one de interes pri%ind ac%ifauna0 fr
pre9enta unui operator
- / 1a9e de date pri%ind monitori9area parametrilor de mediu caracteristici 4a1itatelor
umede+ precipitaii0 temperatura 5i umiditate din ( 9one ale 1lii0 precum 5i a speciilor de
psri0 care constituie 5i o surs de informare pentru persoanele interesate# C%e9i 9one
umedeD
- memorarea 6n cadrul Dispecerului a tuturor informaiilor primite de la o1ser%atoare 5i
folosirea acestor date 6n acti%iti de cercetare
cti%itatea @#$# Con5tienti9area 5i informarea %i9itatorilor
- Comuniti locale informate
- " panouri temporare pentru semnali9area in%estiiilor
- 3 panouri definiti%e pentru semnali9area in%estilor
- ") participani la conferinele de pres
- / comunicate de pres
- $ cara%an de promo%are a 1iodi%ersitii0 $#))) persoane participante
- ( seminarii tematice0 2) persoane participante
- $ mas rotund0 (, persoane participante
- $ film documentar0 $#))) pliante0 ,)) afi5e0 ( 1annere0 $#))) tricouri inscripionate0
$#))) pi8uri inscripionate0 $#))) 5epci inscripionate0 $ infoc4io5c0 $ 1a9 de date cu
materiale fotografice cu caracter documentar
lte detalii despre proiect
cti%itatea B#$# Construcia unui Pa%ilion pentru informare 5i monitori9are
En cadrul proiectului s-a reali9at o construcie0 de form rectangular 6n plan care ocup o
suprafa la sol de Sc=((3 mp# Cldirea are ( ni%ele+
- Parter cu suprafaa util de cca $.) mp0
- Mansard cu suprafaa util de cca ", mp#
Pa%ilionul de informare 5i monitori9are+
F are rolul de informare 5i de monitori9are a acti%itilor din arie
F are rolul de a stoca informaiilor din >teren> culese prin ?Sistemul de
monitori9are>
F este sediu pentru 6ntruniri0 conferine0 instruire personal 5i e8po9iii
pentru %i9itatori#
cti%itatea B#(# menajri specifice acti%itilor de pe malul lacului
S-au e8ecutat $#))) m de alei pietonale 6ntre drumurile locale 5i amplasamentul locului
de o1ser%are0 precum 5i ,) m pasarel de acces la marginea lacului# De asemenea s-au
montat (" indicatoare de semnali9are cu di%erse mesaje#
Rolul acestor amenajri este pentru+
F crearea de condiii pentru accesul speciali5tilor 6n 9one de interes
referitor la 1iodi%ersitate0 pentru efectuarea de o1ser%aii directe#
F asigurarea accesului controlat 5i 6n siguran pentru %i9itatori0 6nsoii de
personalul Parcului sau g4i9i atestai#
cti%itatea B#/# De9%oltarea unei reele de o1ser%atoare ornitologice
u fost construite " o1ser%atoare# Parametrii constructi%i pentru un o1ser%ator sunt+
F Dimensiunile 6n plan sunt+ / 8 / m0
F Cota ma8im a construciei+ G 30() m#
Rolul o1ser%atoarelor+
F susinerea acti%itii de cercetare a Blii Comana0
F urmrirea e%oluiei familiilor diferitelor specii protejate0
F monitori9are e%oluiei parametrilor de mediu#
cti%itatea C#$# @8ecuia unui dig-1araj de mic 6nlime cu st%ilar
S-a e8ecutat un dig-1araj de mic 6nlime0 pentru a se o1ine o cot de retenie
permanent a 1lii Comana de "/02) mMB#De%ersorul are lungimea de ,(, m 5i
6nlimea de )03) m0 situat 6ntre cotele ""#$, 5i ",#)) mMB#Cota coronamentului digului
proiectat este de ",#)) mMB#
St%ilarul s-a dimensionat pentru a permite e%acuarea de1itului mediu de ap al rAului
'eajlo% 7 .0- mc&s# En 9ona st%ilarului0 6n a%al de dig s-a e8ecutat o scar pentru a
permite trecerea pe5tilor#
Construirea digului 1araj a condus la+
F cre5terea suprafeei luciului de ap5i deci reconstrucia ecologic a Honei
umede ?Balta Comana> cu apro8imati% /) B din suprafaa iniial a acesteia
C$#$3) 4a0 conform actelor de proprietateD
F 6m1untirea 4a1itatului speciilor protejate caracteristice 9onei pe o
suprafa de minim /) B din suprafaa iniial a Blii#
F cre5terea numrului speciilor protejate cu cel puin , B
cti%itatea C#(# Monitori9area Blii Comana
Sistemul de monitori9are este format dintr-un ansam1lu de ec4ipamente care permite
o1ser%aii instantanee a speciilor de psri 5i de a monitori9a factorii de mediu0 precum 5i
posi1ilitatea de a cerceta 9one de interes pri%ind ac%ifauna0 fr pre9enta unui operator#
Re9ultate+
F / 1a9e de date pri%ind monitori9area parametrilor de mediu caracteristici
4a1itatelor umede+ precipitaii0 temperatura 5i umiditate din ( 9one ale 1lii0
precum 5i a speciilor de psri0 care constituie 5i o surs de informare pentru
persoanele interesate# C%e9i 9one umedeD
F memorarea 6n cadrul Dispecerului a tuturor informaiilor primite de la
o1ser%atoare 5i folosirea acestor date 6n acti%iti de cercetare
cti%itatea @#$# Con5tienti9area 5i informarea %i9itatorilor
$ cara%an de promo%are a 1iodi%ersitii
Mesajul c4eie+ ?Protejarea 1iodi%ersitii = protejarea %ieii>
Cara%ana de promo%are a 1iodi%ersitii s-a reali9at 6n cele ," de localiti ale judeului
Giurgiu0 atAt la Consiliile locale0 unitile 5colare0 instituii deconcentrate0 apro8imati%
$#/)) persoane participante#
( Seminarii tematice organi9ate 6n cadrul e%enimentelor dedicate+ Iiua mediului
5i Iiua pmAntului
Mesaje c4eie+ ?Protejarea 1iodi%ersitii = protejarea %ieii> 5i ?S 6n%m atAt pe tineri0
cAt 5i comunitatea local0 cAt de important este protejarea mediului 6nconjurtor#>
ceast acti%itate s-a desf5urat cu sprijinul Jundaiei KKJ CKorld Kild Jund for
'atureD# *or participa repre9entani ai autoritilor pu1lice locale0 genia pentru
Protecia Mediului0 ai comunitilor locale0 ele%i0 profesori0 mass 7 media0 apro8imati%
2) persoane participante#
Mas rotund pentru 6ntrirea capacitii 5i 6m1untirea cooperrii dintre
autoritile pu1lice locale 5i staLe4olderi din 9ona parcului 'atural Comana 6n
%ederea protejrii ecosistemelor 5i management responsa1il#
Mesaj c4eie+ ?S 6n%m atAt pe tineri0 cAt 5i comunitatea local0 cAt de important este
protejarea mediului 6nconjurtor#>
ceast acti%itate s-a desf5urat pe ra9a comunei Comana pe parcursul unei 9ile0
apro8imati% (, persoane participante
Pentru aciunile de con5tienti9are s-au reali9at urmtoarele materiale+
F $ film documentar
F $ infoc4io5c0 pentru facilitarea accesului %i9itatorilor la informaii0 care este
amplasat 6n Pa%ilionul de informare 5i monitori9are
F $#))) pliante0 ,)) afi5e0 ( 1annere0 $#))) tricouri inscripionate0 $#))) pi8uri
inscripionate0 $#))) 5epci inscripionate#
Despre 1eneficiar
Consiliul Mudeean Giurgiu
;nstitutie pu1lica
dministraie pu1lic local
Parteneri
R'P ROMS;<* - dministraia Parcului 'atural Comana R
Consiliul <ocal Comana0 judeul Giurgiu