Sunteți pe pagina 1din 19

PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!

orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(


Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
A-./at
D.rector
Colegiul Na ional Pedagogic tefan cel Mare-Bacu
Disciplina de studiu CHIMIE
Profesor gradul I CRISIN! "RS!CHE
!n #colar $%&'-$%&(
Confor) progra)ei #colare apro*ate prin +rdinul Ministrului Educa,iei- Cercetrii #i Ino.rii cu nr/ 0%112%1/%1/$%%1
Clasa a 3I-a- filier teoretic- profil real- speciali4area tiin e ale naturii
$5& CD ore pe spt)6n
PLANIFICARE CALENDARISTIC
SEMESTRUL I - 54 ore
Nr.
U..
Unitatea de nvaare Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
Conin't'ri Nr. de
ore
a(o$ate
Sa"t)!*
na
+,#er
vaii
1$ CLASIFICAREA
C#%P+SIL#R
#R0ANICI IN F+NC*IE
DE 0R+PA
F+NC*I#NALA
1$121$223$2 Clase 4e compus. or5an.c.
Compus. cu 5rupe "unct.onale mono-alente
Compus. cu 5rupe "unct.onale 4.-alente 6. tr.-alente7
Compus. cu 5rupe "unct.onale m.8te
9 S1-S2
2$ I:#%ERIA ;S*ERIC<= 1$121$223$2 *.pur. 4e ./omer.e$ I/omer.a ster.ca
I/omer. 5eometr.c. I/omer. 4e con"orma>.e
I/omer. opt.c.;C as.metr.c enant.omer. amestec racem.c=
1 S1
1$ C#%P+?I ,AL#0ENA@I 1$121$221$1
1$223$123$2
&$12&$2
De".n.t.e$Nomenclatura$Clas.".care$ I/omer.e$ Structura$ %eto4e 4e
o!t.nere Propr.et>. "./.ce$Propr.etat. cA.m.ce +t.l./ar.$ Importanta
9 S3-S&
3$ C#%P+SI
,IDR#XILICI
ALC##LI$FEN#LI
1$121$221$1
2$122$221$ 1
1$ 2
De".n.t.e$Nomenclatura$Clas.".care$
I/omer.e$ Structura$
Propr.etar. "./.ce$Propr.etat. cA.m.ce
+t.l./ar.$ Importanta
9 S9-SB
Pa5e 1 o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
Apl.cat.. s. pro!leme
&$ CA%INE 1$121$221$1
1$1
De".n.>.e$ Nomenclatura$ Clas.".care$
I/omer.e$ Structura$
Propr.etan "./.ce$ Propr.etat. cA.m.ce
+t.l./ar.$ Importanta
9 SD-S(
9$ CC#%P+?I
CARE#NILICI
1$121$221$1
1$223$123$2
&$1
De".n.t.e$Nomenclatura$Clas.".care$
I/omer.e$ Structura$
Propr.etar. "./.ce$Propr.etat. cA.m.ce
+t.l./ar.$ Importanta
Apl.cat.. s. pro!leme
( S1'-S12
B$ CC#%P+?I
CARE#XILICI
?I DERIFA@I
1$121$221$1
1$121$223$1
3$22&$1
Propr.etar. "./.ce$ Propr.etat. cA.m.ce
+t.l./ar.$ Importanta
( S11-S1&-
S19
D$ *IP+RI DE REAC@II
C,I%ICE ALE
C#%P+?IL#R
#R0ANICI$
RANDA%EN*$
CC#NFERSIE +*IL<
C#NFERSIE *#*AL<
1$222$122$2
1$121$223$2
Clas.".carea reac>..lor cA.m.ce 4up mo4ul 4e 4es"6urare$
Caracter./area reac>..lor cu .mportan> pract.c 4.n punct 4e -e4ere
cant.tat.-$
Calcularea mr.m.lor7C con-ers.e ut.lcon-ers.e total 6. ran4ament
9 S1B-1D
RECAPI*+LARE Recap.tulare pentru te/$ *e/a$
Corectarea te/e.
1 S13
PLANIFICARE PE UNIT-I DE N.-ARE
UNITATEA DE N.-ARE /
0CLASIFICAREA C+MPU1IL+R +R2ANICI N FUNC-IE DE 2RUPA FUNC-I+NAL3 4 5 ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
Clase 4e compus.
or5an.c.
Compus. cu 5rupe
1$1
1$2
3$2
De".n.rea compu6.lor or5an.c. cu "unc>.un.
Clas.".carea 5rupr.lor Gn "unc>.e 4e -alen>
Clas.".carea compu6.lor or5an.ce cu "unc>.un.
Con-ersa>.a
%o4ele structurale
F.6 4e e8erc.>..
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
Pa5e 2 o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
"unct.onale
mono-alente
%o4elarea unor su!stan>e cu 5rupare "unc>.onal
mono-alent
CAest.onare orala
Compus. cu 5rupe
"unct.onale 4.-alente
6. tr.-alente7
Compus. cu 5rupe
"unct.onale m.8te
1$1
1$2
3$2
Pre/entarea 5rupr.lor cu "unc>.une 4.-alent 6. tr.-alent
%o4elarea unor su!stan>e cu 5rupare "unc>.onal
4.-alent 6. tr.-alent
Recunoa6terea 4enum.rea 6. scr.erea "ormulelor
compu6.llor cu 4."er.te "unc>.un.
Con-ersa>.a
%o4ele structurale
F.6 4e e8erc.>..
Pr.n ".6ele4e
e8erc.>..
UNITATEA DE N.-ARE 6
0I7+MERIA 8STERIC93 4 : ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
*.pur. 4e ./omer.e$
./omer.a ster.c
I/omer. 5eometr.c.
I/omer. 4e
con"orma>.e
1$1
3$2
E8pl.carea structur.. unor compu6. ce pre/.nt ./omer.e
5eometr.c )4e con"orma>.e
Scr.erea sta!.l.rea pr.or.t>.. Gn ca/ul ./omer.lor : 6. E
%o4elarea 4e structur. : 6. E
%o4ele structurale
In-est.5a>.a
Con-ersa>.a eur.st.c
E8erc.>.ul
%o4elarea
CAest.onare orala
F.6e 4e e8erc.>..
I/omer. opt.c. ;C
as.metr.c
enant.omer. amestec
racem.c=
1$2 E8pl.carea propr.et>.. unor compu6. ce pre/.nt ./omer.e
opt.c pe !a/a structur.. ; C as.metr.c enant.omer.
amestec racem.c
%o4elarea structur.lor cu C as.metr.c
Con-ersa>.a eur.st.c
Pro.ec>.. stat.ce)4.nam.ce
E8erc.>.ul
%o4elarea
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
I/omer. cu 2 C
as.metr.c.structur.
me/o"orme
1$2 Sta!.l.rea une. strate5.. Gn -e4erea .4ent.".cr.. ./omer.lor
opt.c. a structur.lor me/o
%o4elarea structur.lor cu 2 C as.metr.c.
Con-ersa>.a eur.st.c
Pro!lemat./area
E8erc.>.ul
%o4elarea
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
F.6e 4e e8erc.>..
Pa5e 1 o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
UNITATEA DE N.-ARE :
0C+MPU1I ;AL+2ENA-I3 4 5 ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
De".n.t.e "ormula
5enerala
nomenclatura
clas.".care ./omer.e
1$1
1$2
1$2
Scr.erea "ormulelor structurale ale unor 4er.-at.
Aalo5enat. pe !a/a 4e".n.>.e.
Sta!.l.rea "ormule. 5enerale a 4er.-at.lor Aalo5enat.
saturat. nesaturat. aromat.c.
E8ersarea nomenclatur.. 4er.-a>.lor Aalo5enat. cunoscGn4
"ormulele structurale
Em.terea 4e .pote/e pr.-.n4 cr.ter.. potr.-.t crora pot ".
clas.".cat. 4er.-a>.. Aalo5ena>.
Con-ersa>.a eur.st.c
E8erc.>.ul
%o4elarea cu!ul
CAest.onare orala
#!ser-area
s.stemat.c
%eto4e 4e o!t.nere 1$1
1$2
Re-e4erea rec>..lor 4.n care s-au o!>.nut compu6.
Aalo5ena>. ;alcan. alcAene alcA.ne arene=
H?t.u -reu s 6t.u am
Gn->atI
E8erc.>.ul
%o4elarea
#!ser-area
s.stemat.c
E8erc.t.. 4e
completare
Propr.etat. "./.ce s.
cA.m.ce ale
4er.-at.lor Aalo5enat.
1$1
1$2
3$2
Pre/entarea unor propr.et>. "./.ce 6. cA.m.ce
)compararea cu cele ale A.4rocar!ur.lor
Scr.erea ecua>..lor reac>..lor cA.m.ce
E8erc.>.ul
%o4elarea
In->area pr.n 4escoper.re
Cule5er.
F.6e 4e e8erc.>..
CAest.onare orala
Importanta
compu6.lor Aalo5$
+t.l./ar.$
E8erc.>.. 6. pro!leme
3$1
&$1
&$2
Pre/entarea "reon.lor 6. a 4.stru5er.. stratulu. 4e o/on2
Pre/entarea mportan>e. 4er.-a>.lor Aalo5ena>.2
Con-ersa>.a mo/a.cul
De/!aterea %unca pe
ecA.pe re/ol-area 4e
e8erc.>.. 6. pro!leme
Proces) 4e/!atere
Compu6..
Aalo5ena>. pro 6.
contra
Pa5e 3 o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
UNITATEA DE N.-ARE 4
0C+MPU1I ;IDR+<ILICI3 4 5 ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
De".n.>.e clas.".care
alcool. "enol.
Alcool. clas.".care
nomenclatur
./omer.e
1$1
1$1
Re-e4erea cuno6t.n>elor 4o!n4.te 4espre compu6..
A.4ro8.l.c. Gn anul trecut
Clas.".carea compu6.lor A.4ro8.l.c. Gn alcool. 6. "enol.
+t.l./area term.nolo5.e. spec.".ce cA.m.e. or5an.ce
H?t.u -reu s 6t.u am
Gn->at
Con-ersa>.a eur.st.c
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
%eto4e 4e o!>.nere
Alcool. propr.et>.
-"./.ce 6. cA.m.ce
1$2
2$1
2$2
Pre/entarea unor meto4e 4e preparare
Pre/entarea unor propr.et>. "./.ce 6. cA.m.ce
E"ectuarea unor e8per.mente
CAc.4.tatea alcoo.llor
Con-ersa>.a
%o4elarea
E8per.mentul
Su!stante cA.m.ce
Fer.".care "rontal
Propr.et>. cA.m.ce
-Fenol.
2$1
2$2
#8.4area etanolulu. ;Jmn#3 J 2 Cr 2KB=
Pre/entarea unor propr.et>. ale "enolulu. L4ator.t
5rupar.. #, 6. a nucleulu.
Su!stante cA.m.ce
%o4elarea
F.6a
e8per.mental
Fenol.
;cont.nuare=
Importan> 6.
ut.l./r. alcool.
"enol.$ Rol "./.olo5.c$
Repre/entan>.
1$1
1$2
CCaracterul ac.4 al "enolulu.2
E8pl.carea propr.etat.lor unor "enol. pe !a/a structur..
acestora
Pre/entarea .mportan>e. compu6.lor A.4ro8.l.c.
Re/ol-area 4e e8erc.>.. 6. pro!leme
Con-ersa>.a
De/!aterea
D.a5rame Menn
Re"eratporto"ol.u
D.a5rama Fenn-
comparare
Alcool.)"enol.
#rala pr.n
4e/!atere
E-aluare scr.s Pre/entarea unu. test sumat.- cu ma. multe t.pur. 4e
.tem.
F.6e 4."eren>.ate E-aluarea sumat.-
Pa5e & o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
UNITATEA DE N.-ARE 5
0AMINE3 4 5 ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
De".n.>.e
Nomenclatura$
Clas.".care$ I/omer.e
Structur
1$1
1$1
Scr.erea "ormulelor structurale ale am.nelor pe !a/a
4e".n.>.e.
Recunoa6terea t.pur.lor 4e am.ne
+t.l./area term.nolo5.e. spec.".ce cA.m.e. or5an.ce
Con-ersa>.a eur.st.c
E8erc.>.ul
%o4elarea
#!ser-area
s.stemat.c
F.6e 4e e8erc.>..
Propr.et>. "./.ce 6.
cA.m.ce
1$2
1$2
3$2
Pre/entarea unor propr.et>. "./.ce 6. cA.m.ce ale
am.nelor
E"ectuarea unor e8per.mente cu scopul o!ser-r..
propr.et>.lor "./.ce 6. cA.m.ce ale am.nelor
Pre/entarea !a/.c.t>.. am.nelor
Apl.ca>.. pr.n e8erc.>.. 6. pro!leme
Con-ersa>.a
In-atarea pr.n 4escoper.re
%o4elarea
Pre/entare 4e pro.ec>..
%anualcule5er.
Fer.".care "rontal
F.6e 4e e8rc.>..
Srur. 4e 4.a/on.u
%et.loranNe
1$2
1$1
2$2
Interpretarea unor propr.et>. ale am.nelor 6.
e8empl.".carea Gn ca/ul srur.lor 4e 4.a/on.u;preparare
propr.etat.=
Pre/entarea reac>.e. 4e cuplare
#!>.nerea met.loranNulu.
Con-ersa>.a
De/!aterea
E8per.ment
#!ser-area
s.stemat.c
+t.l./r.$Importan>
Apl.ca>.. 6.
pro!leme
1$1 Pre/entarea unor mater.ale pr.-.n4 .mportan>a
coloran>.lor 6. a .n4.cator.lor ;mater.ale t.p pro.ect=
Pre/entr. ppt De/!atere
UNITATEA DE N.-ARE 5
0C+MPUSI CAR=+NILICI3 4 > ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
De".n.>.e 1$1 De".n.rea compu6.lor car!on.l.c. Con-ersa>.a eur.st.c Fer.".care "rontal
Pa5e 9 o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
Nomenclatura$
Clas.".care$ I/omer.e
Structur
1$2
1$1
Pre/entarea stuctur.. 5rupr.. car!on.l
%o4elarea molecule. compu6.lor car!on.l.c.
Clas.".carea compu6.lor car!on.l.ce 4up po/.>.a 5rupr..
car!on.l Gn al4eA.4e 6. cetone
E8erc.>.ul
%o4elarea
Propr.et>. "./.ce 6.
cA.m.ce comune
al4eA.4elor 6.
cetonelor
1$2
1$2
Pre/entarea unor propr.et>. "./.ce 6. cA.m.ce ale
compu6.lor car!on.l.c.
Anal./a .n"orma>...lor pentru -er.".carea su".c.en>e.
acestora
%o4elarea con4ensr.lor al4ool.ce 6. croton.ce
Con-ersa>.a
In-atarea pr.n 4escoper.re
#!ser-area
s.stemat.c
Propr.et>. cA.m.ce
spec.".ce al4eA.4elor
3$1
3$2
E"ectuarea unor e8per.mente cu scopul o!ser-r..
propr.et>.lor cA.m.ce ;o8.4area al4eA.4elor=
Su!stante cA.m.ce 6.
ustens.le 4e la!orator
%o4elarea
Fer.".care "rontal
F.6e 4e e8rc.>..
+t.l./r. Importan &$1 Pre/entarea unor mater.ale pr.-.n4 .mportan>a pro4u6.lor
4e con4ensare
Pre/entr. ppt De/!atere
Apl.ca>.. 6. pro!leme 1$1
1$2
Re/ol-area 4e e8erc.>.. 6. pro!leme
Sta!.l.rea unor strate5.. 4e re/ol-are
%anualCule5er.
%o/a.cul)ca"eneua
#!ser-area
s.stemat.c
E-aluare scr.s Re/ol-area testulu. 4e e-aluare *est sumat.- cu ma. multe
t.pur. 4e .tem.
E-aluarea sumat.-
UNITATEA DE N.-ARE ?
0C+MPUSI CAR=+<ILICI3 4 > ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
De".n.t.e "ormula
5enerala
nomenclatura
clas.".care ./omer.e
1$1
1$2
1$2
Scr.erea "ormulelor structurale ale unor compu6.
acr!o8.l.c. pe !a/a cuno6t.n>elor anter.oare
Clas.".carea ac./.lor 4up t.pul 4e catene. s. 4up
numarul 5rupr.lor car!o8.l
E8ersarea nomenclatur.. ac./.lor 6. a 4er.-a>.lor acestora
Scr.erea 4e ./omer.
H?t.u -reu s 6t.u am
Gn->atI
Con-ersa>.a eur.st.c
E8erc.>.ul
%o4elarea
Frontal
#!ser-area
s.stemat.c
Pa5e B o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
%eto4e 4e o!t.nere 1$1
1$2
Re-e4erea rec>..lor 4.n care s-au o!>.nut ac./. ;alcan.
alcAene alcA.ne arene compu6. Aalo5ena>. alcool.
al4eA.4e=
H?t.u -reu s 6t.u am
Gn->atI
E8erc.>.ul
%o4elarea
#!ser-area
s.stemat.c
Pr.n e8erc.t.. 4e
completare
Propr.ett. "./.ce 6.
cA.m.ce ale
compu6.lor
car!o8.l.c. 6. ale
unor 4er.-a>.
Ac.4ul acet.lsal.c.l.c
1$1
1$1
1$2
Pre/entarea unor propr.et>. "./.ce ale ac./.lor
;compara>.e cu alcool..=
Pre/entarea propr.et>.lor cA.m.ce comune ac./.lor
anor5an.c. 6. a celor spec.".ce ac./.lor or5an.c.
;re-e4erea ester.".cr.. 4e la alcool.=
E8erc.>.. 4e ".8are
E8erc.>.ulmo4elarea
In->area pr.n 4escoper.re $
Su!stante cA.m.ce 6.
ustens.le 4e la!orator
%o4elarea
Cule5er.
F.6e 4e e8erc.>..
Fer."care curent
Importanta ac./.lor
or5an.c. 6. a
4er.-a>.lor$ +t.l./r.$
E8erc.>.. 6. pro!leme
3$1
3$2
&$1
Pre/entarea unor compus. repre/entat.-. a. ser.e.
Re/ol-area 4e e8erc.>.. 6. pro!leme
Pre/entarea .mportan>e. .n4ustr.ale ale ac./.lor 6.
4er.-a>.lor acestora
Con-ersa>.a
De/!aterea munca pe
ecA.pe
Cule5er. mo/a.cul
Pr.n re/ol-area 4e
e8erc.t..
#!ser-area
s.stemat.c
UNITATEA DE N.-ARE @
0TIPURI DE REAC-II C;IMICE ALE C+MPU1IL+R +R2ANICI. RANDAMENT.
C+N.ERSIE UTILA C+N.ERSIE T+TAL.3 4 5 ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
Clas.".carea
reac>..lor cA.m.ce
4up mo4ul 4e
4es"6urare
1$2
2$1
2$2
3$2
Clas.".carea reac>..lor cA.m.ce ale compu6.lor or5an.c.
4up mo4ul 4e 4es"6urare
E8erc.>.. 4e scr.ere a unor ecua>.. cA.m.ce care s
.lustre/e aceast clas.".care
#r5an./area unor 5rupur. 4e stu4.u care s .4ent.".ce 6. s
clas.".ce reac>..le cA.m.ce
%anual
%o4elare
Act.-.tate pe 5rupe Gn scopul
alctu.r.. une. ".6e
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
Atel.ere 4e lucru
F.6 4e lucru
Caracter./area
reac>..lor cu
.mportan> pract.c
4.n punct 4e -e4ere
1$1
1$2
3$2
De".n.rea acestor mr.m.
De4ucerea "ormule. matemat.ce 4e calcul a acestor
mr.m.
E8erc.>.. 4e calcul numer.c apl.cat pe 4."er.te cate5or.. 4e
Cule5ere 4e pro!leme
manualal5or.tm./are
%o4elare
Act.-.tate "rontal 4e
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
E-aluare cont.nu
Pa5e D o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
cant.tat.-$ Calcularea
mr.m.lor7 con-ers.e
ut.l con-ers.e
total ran4ament$
reac>.. cu .mportan> pract.c$
Completarea une. ".6e 4e lucru cu e8erc.>.. 4e calcul a
mr.m.lor Cu Ct O$
re/ol-are 4e pro!leme
Act.-.tate .n4.-.4ual 4e
re/ol-are a ".6e. 4e lucru$
oral
F.6 4e lucru
PLANIFICARE CALENDARISTIC
SEMESTRUL II -54 ore
Nr.
U..
Unitatea de nvaare Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
Conin't'ri Nr. de
ore
a(o$ate
Sa"t)!*
na
+,#er
vaii
($ REAC@II DE
S+ES*I*+@IE$
1$222$122$22
1$121$223$1
3$22&$1
Reac>.a 4e Aalo5enare$ Importan>a pro4u6.lor reac>.e. 4e Aalo5enare$
Reac>.a 4e n.trare
CReac>.a 4e sul"onareCImportan>a reac>.e. 4e sul"onare
Reac>.a 4e alcA.lare$
Reac>.. 4e su!st.tu>.e a une. 5rupe "unc>.onale$ Reac>.a 4e A.4rol./$
E-aluare
9 S1(-2'
1'$ REAC@II DE ADI@IE$ 1$221$121$2
3$123$22&$1
&$2
A4.>.a Gn ca/ul le5tur.lor mult.ple omo5ene
Reac>.a 4e A.4ro5enare$
Eromurarea propene. 6. acet.lene. ;Er2 ,Er=
,.4ro5enarea 5rs.m.lor l.cA.4e
A4.>.a Gn ca/ul le5tur.lor mult.ple etero5ene
CReac>.a 4e con4ensare la compu6. car!on.l.c.$
Reac>.. 4e a4.>.e la compu6. car!on.l.c.$
Reac>.. 4e pol.mer./are la monomer. -.n.l.c. 6. Ccopol.mer./are$
CReac>.. 4e re4ucere$C Importan>a reac>.e. 4e A.4ro5enare- re4ucere$
Apl.ca>..$
9 S21-22
11$ REAC@II DE
ELI%INARE$
REAC@II DE
*RANSP#:I@IE$
1$221$121$2
3$2
Reac>.. 4e el.m.nare .ntramolecular
Reac>.. 4e 4eA.4ro5enare
Reac>.. 4e 4eA.4roAalo5enare$ DeA.4roAalo5enarea 2-
!romo!utanulu.
9 S21-23
Pa5e ( o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
Reac>.. 4e 4esA.4ratare$ DesA.4ratarea 2-!utanolulu.
Reac>.. 4e el.m.nare .ntermoleculare
Reac>.a 4e ester.".care$ Apl.ca>..
Reac>.. 4e transpo/.>.e Gn s.steme saturate
I/omer./area alcan.lor
Reac>.. 4e transpo/.>.e .n s.steme nesaturate
Reac>.a 4e tautomer./are
Reac>.. 4e transpo/.>.e Gn s.steme aromat.ce
CReac>.a 4e sul"onare a an.l.ne.$ Apl.ca>..$ E-aluare
12$ C#%P+?I C+
I%P#R*AN@<
EI#L#0IC<$
A%IN#ACI:I
1$121$122$12
2$221$121$2
De".n.>.e$ Nomenclatur$ Clas.".care$ I/omer.e$
Structur$ Propr.et>. "./.ce$ Propr.et>. cA.m.ce ;Caracter am"oter
Reac>.a 4e con4ensare=$ Importan>$
Apl.ca>..$ E-aluare$
( S2&-29
S6?
S2D
BS)
tii
!ai
!'(te A
#) %ii
!ai
,'n3
11$ C PR#*EINE 1$121$122$12
2$221$121$2
&$12&$2
CDe".n.>.e$ Structur$ Propr.et>. ; Reac>.a 4e A.4rol./=$ Importan>
!.olo5.c$ Apl.ca>..
1 S2(
13$ %#N#:A,ARIDE 1$121$122$12
2$221$123$1
3$22&$12&$2
De".n.>.e$ Nomenclatur$ Clas.".care$ I/omer.e$
Structur$ Propr.et>. "./.ce$ Propr.et>. cA.m.ce ;CReac>.a 4e
re4ucere$ Reac>.. 4e o8.4are$ Reac>.a 4e "ermenta>.e alcool.c$=$
+t.l./r. Importan> !.olo5.c ;Importan>a o8.4r.lor Gn or5an.smul
uman=
Apl.ca>..$ E-aluare$
( S1'-12
1&$ DI:A,ARIDE 1$121$221$1
3$123$22&$1
&$2
De".n.>.e$Structur$ Propr.et>. "./.ce 6. cA.m.ce$ +t.l./r.$Apl.ca>.. 1 S11
19$ P#LI:A,ARIDE 1$121$221$1
1$223$1
De".n.>.e$ Clas.".care$Structur$ Propr.et>. "./.ce$Propr.et>. cA.m.ce
;Reac>.a 4e A.4rol./ a am.4onulu.$C Reac>.a 4e ester.".care a
celulo/e. cu ac.4 a/ot.c clorur 4e acet.l 6. anA.4r.4 acet.c=$
+t.l./r.$ Importan> !.olo5.c 6. .n4ustr.al$
Apl.ca>..$ E-aluare$
1 S13
1B$ ACI:I N+CLEICI$ 1$121$223$1 Ac./. nucle.c.7 Ea/e a/otate ;a4en.na t.m.na c.to/.na urac.l 1 S1&
Pa5e 1' o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
C,#R%#NI$ CEN:I%E$ 3$22&$12&$2 5uan.na= Formarea une. nucleot.4e$ Formarea le5tur.lor 4e
A.4ro5en Gntre !a/ele a/otate complementare$ Formarea el.ce. 4u!le
a ADN L ulu.$ ARN$
C,ormon.$
CEn/.me$Natur prote.c rol !.olo5.c
RECAPI*+LARE
FINAL<$ *E:<$
Recap.tulare pentru te/$ *e/a$
Corectarea te/e.
1 S19
PLANIFICARE PE UNIT-I DE N.-ARE
UNITATEA DE N.-ARE >
0REAC-II DE SU=STITU-IE.3 4 5 ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
Reac>.. 4e su!st.tu>.e
Reac>.a 4e
Aalo5enare
Importan>a
pro4u6.lor reac>.e. 4e
Aalo5enare
Reac>.a 4e n.trare
Reac>.a 4e sul"onare
Importan>a reac>.e.
4e sul"onare
Reac>.a 4e alcA.lare
1$2
2$1
2$2
3$1
3$2
%o4elarea reac>..lor 4e su!st.tu>.e la clasele 4e compu6.
Gntln.te
E"ectuarea 4e e8per.en>e cA.m.ce7 n.trarea "enolulu.
!romurarea "enolulu.
Completarea une. ".6e 4e o!ser-a>.. le5at 4e
e8per.mentele cA.m.ce e"ectuate
Corelarea reac>..lor 4e su!st.tu>.e cu .mportan>a
pro4u6.lor acestor reac>..
%anual
%o4elare
Act.-.tate pe 5rupe pentru
e"ectuarea e8per.en>elor
Act.-.t>. .n4.-.4uale 4e
sta!.l.re a conclu/..lor
%ater.ale 6. ustens.le 4e
la!orator7sol$ ,N#1 +
,2S#3 "enol sol$ Er2;CCl3=
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
In-est.5are
e8per.mental
F.6 4e act.-.tate
e8per.mental ;1=
Reac>.. 4e su!st.tu>.e
a une. 5rupr.
"unc>.onale$ Reac>.a
1$2
1$1
1$2
%o4elarea reac>..lor 4e su!st.tu>.e Gn ca4rul reac>..lor 4e
A.4rol./ Gntln.te
E"ectuarea 4e calcule cA.m.ce pe !a/a tuturor ecua>..lor
Cule5ere 4e pro!leme
%anual al5or.tm./are
%o4elarepro!lemat./are
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
Pa5e 11 o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
4e A.4rol./$
Importan>a reac>.e.
4e A.4rol./$
3$1
&$1
&$2
reac>..lor 4e su!st.tu>.e stu4.ate
#r5an./area unor 5rupe 4e stu4.u pr.-.n4 reac>.a 4e
A.4rol./
Pntocm.rea unor re"erate cu .mportan>a pro4u6.lor
reac>..lor 4e su!st.tu>.e
Act.-.tate "rontal 4e
re/ol-are 4e pro!leme
Descoper.rea pr.n apl.ca>.e
A$E$L$
Surse !.!l.o5ra".ce .nternet
Atel.ere 4e lucru
F.6 4e e8erc.>.. 6.
pro!leme ;2=
1$ E-aluare 1$1
1$2
Re/ol-area testulu.
Interpretarea re/ultatelor testulu.
*est scr.s pr.n apl.ca>.e
A$E$L$
*est sumat.-
UNITATEA DE N.-ARE /C
0REAC-II DE ADI-IE.3 4 5 ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
Reac>.. 4e a4.>.e Gn
ca/ul le5tur.lor
mult.ple omo5ene$
Eromurarea propene.
6. acet.lene. ;Er2
,Er= Reac>.. 4e
A.4ro5enare
,.4ro5enarea
5rs.m.lor l.cA.4e
1$2
3$1
3$2
&$1
&$2
%o4elarea reac>..lor 4e a4.>.e la le5tur. mult.ple
omo5ene 6. 4enum.rea pro4u6.lor 4e reac>.e o!>.nu>.
Corelarea .mportan>e. pract.ce a pro4u6.lor 4e reac>.e
o!>.nu>. cu reac>.a 4e A.4ro5enare
#r5an./area unor 5rupe 4e stu4.u pr.-.n4 reac>..le 4e
a4.>.e la le5tur. mult.ple omo5ene
%anual
%o4elare
Descoper.rea pr.n apl.ca>.e
A$E$L$
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
Atel.ere 4e lucru
F.6 4e lucru
Reac>.. 4e a4.>.e Gn
ca/ul le5tur.lor
mult.ple etero5ene
Reac>.a 4e
con4ensare la
compu6. car!on.l.c.
Reac>.a 4e
pol.mer./are 6.
copol.mer./are a
monomer.lor -.n.l.c.
1$2
3$2
3$1
&$1
&$2
%o4elarea reac>..lor 4e a4.>.e la le5tur. mult.ple
etero5ene
Corelarea .mportan>e. pract.ce a pro4u6.lor 4e reac>.e
o!>.nu>. pr.n reac>.. 4e pol.mer./are copol.mer./are 6.
re4ucere
Pntocm.rea unor re"erate pr.-.n4 .mportan>a pro4u6.lor 4e
reac>.e o!>.nu>. pr.n acest t.p 4e reac>..
%anual
%o4elare
E8pl.ca>.a
Surse !.!l.o5ra".ce .nternet
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
Re"erat
Pa5e 12 o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
Reac>.. 4e re4ucere
Importan>a reac>.e.
4e A.4ro5enare -
re4ucere
Apl.ca>.. 1$1
1$2
E"ectuarea 4e calcule cA.m.ce pe !a/a acestor t.pur. 4e
ecua>.. cA.m.ce
Cule5ere 4e pro!leme
Pro!lemat./are
Al5or.tm./are
Act.-.tate pe 5rupe
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
F.6 4e lucru
UNITATEA DE N.-ARE //
0REAC-II DE ELIMINARE 1I TRANSP+7I-IE.3 4 5 ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
Reac>.. 4e el.m.nare
.ntramolecular
Reac>.. 4e
4eA.4ro5enare
Reac>.. 4e
4eA.4roAalo5enare$
DeA.4roAalo5enarea
2-!romo!utanulu.
Reac>.. 4e
4esA.4ratare$
DesA.4ratarea 2-
!utanolulu.
Reac>.. 4e el.m.nare
.ntermoleculare
Reac>.. 4e
ester.".care
1$2
1$2
3$2
%o4elarea reac>..lor 4e el.m.nare pentru 4."er.te clase 4e
compu6.
Conclu/.onarea re5ul.lor reac>..lor 4e el.m.nare la
4."er.te clase 4e compu6.
Corelarea reac>..lor 4e el.m.nare cu .mportan>a
pro4u6.lor acestor reac>..
Completarea une. ".6e 4e o!ser-a>.. le5at 4e
e8per.mentele cA.m.ce e"ectuate
E8per.mentarea -.rtual a unor reac>.. 4e el.m.nare
%anual
Pro.ec>.. stat.ce) 4.nam.ce
Descoper.rea pr.n apl.ca>.e
A$E$L$
%ater.ale suport
Con-ersa>.a e8pl.ca>.a
E8per.mentul cA.m.c -.rtual
pr.n apl.ca>.. A$E$L$
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
*est 4e
autoe-aluare
.n"ormat./at pr.n
plat"orma A$E$L$
F.6 4e la!orator
-.rtual pr.n
apl.ca>.e A$E$L$
Apl.ca>.. la reac>..le
4e el.m.nare
1$1
1$2
Completarea lacunar 6. mo4elarea 4e ecua>.. cA.m.ce 4e
el.m.nare
Cule5ere pro!leme
Pro!lemat./are
#!ser-area
s.stemat.c a
Pa5e 11 o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
E"ectuarea 4e calcule cA.m.ce pe !a/a acestor t.pur. 4e
ecua>.. cA.m.ce
Interpretarea re/ultatelor acestor e8erc.>..
Al5or.tm./are
Re/ol-are e8erc.>.. 6.
pro!leme
Act.-.tate "rontal 6.
.n4.-.4ual
ele-.lor
Re/ol-area ".6e. 4e
lucru
Reac>.. 4e
transpo/.>.e Gn
s.steme saturate
;I/omer./area
alcan.lor=
Reac>.. 4e
transpo/.>.e Gn
s.steme nesaturate
;Reac>.. 4e
tautomer./are=
Reac>.. 4e
transpo/.>.e Gn
s.steme aromat.ce
;Reac>.a 4e sul"onare
a an.l.ne.=
Apl.ca>..
1$2
1$1
1$2
3$2
E"ectuarea 4e calcule cA.m.ce pe !a/a acestor t.pur. 4e
ecua>.. cA.m.ce
Interpretarea re/ultatelor acestor e8erc.>..
%o4elarea ecua>..lor reac>..lor 4e transpo/.>.e pentru
toate cate5or..le 4e reac>.. 4e transpo/.>.e
De4ucerea cau/elor 6. e"ectelor reac>..lor 4e transpo/.>.e
%anual
Pro!lemat./are
Al5or.tm./are
Re/ol-are e8erc.>.. 6.
pro!leme
Act.-.tate .n4.-.4ual
Con-ersa>.a e8pl.ca>.a
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
F.6 4e lucru
E-aluare 1$1
1$2
Re/ol-area 6. .nterpretarea testulu. ".nal *est ".nal *est sumat.-
UNITATEA DE N.-ARE /6
0C+MPU1I CU IMP+RTAN- =I+L+2IC.AMIN+ACI7I.3 4 > ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
Am.noac./.7
De".n.>.e "ormula
5eneral
1$1
1$2
1$1
Scr.erea "ormulelor structurale ale unor am.noac./.
cunoscn4 4enum.r.le
E8ersarea nomenclatur.. am.noac./.lor cunoscn4
%anual mater.ale suport
Pro.ec>.. stat.ce) 4.nam.ce
%o4ele structurale
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
Pa5e 13 o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
nomenclatura
clas.".care ./omer.e
"ormulele structurale
Em.terea 4e .pote/e pr.-.n4 cr.ter.. potr.-.t crora pot ".
clas.".ca>. am.noac./.. 6. t.pur.le 4e ./omer.e pe care le
pre/.nt
Con-ersa>.a e8pl.ca>.a
%o4elarea 4escoper.rea
4.r.Nat e8erc.>.ul
Act.-.t>. "rontale 6.
.n4.-.4uale
*est 4e
autoe-aluare
.n"ormat./at pr.n
plat"orma A$E$L$
Structur$ Propr.et>.
"./.ce 6. cA.m.ce$
Importan> +t.l./r.
Apl.ca>..
1$2
1$1
2$1
2$2
1$1
1$2
&$1
Formularea 4e .pote/e re"er.toare la caracterul ac.4o-
!a/.c al am.noac./.lor 6. la propr.et>.le lor "./.ce
Formularea 4e .pote/e re"er.toare la t.pur.le 4e reac>..
cA.m.ce la care part.c.p am.noac./..
Scr.erea ecua>..lor reac>..lor cA.m.ce ale am.noac./.lor
Formularea 4e .pote/e re"er.toare la .mportan>a !.olo5.c
a am.noac./.lor
Re/ol-area unor pro!leme 4e calcul sau teoret.ce
Cule5ere pro!leme manual
Re/ol-are e8erc.>.. 6.
pro!leme Al5or.tm./are
Act.-.tate "rontal 6.
.n4.-.4ual
Con-ersa>.a e8pl.ca>.a
4escoper.rea 4.r.Nat
Pre/entare ppt
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
Re/ol-area ".6e. 4e
lucru
1$E-aluare 1$1
1$2
Re/ol-area 6. .nterpretarea testulu. ".nal *est ".nal *est sumat.-
UNITATEA DE N.-ARE /:
0PR+TEINE3 4 : ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
Prote.ne7 De".n.>.e
Structur Propr.et>.
"./.ce 6. cA.m.ce
;Reac>.a 4e
A.4rol./=
1$1
1$1
%o4elarea reac>..lor cA.m.ce 4e o!>.nere a pept.4elor 4.n
am.noac./.. componen>. 6. a reac>..lor 4e A.4rol./ a
prote.nelor
Scr.erea "ormulelor structurale ale unor pept.4e 6. restur.
4e prote.ne cunoscn4 4enum.r.le am.noac./.lor
componen>.
E8ersarea nomenclatur.. pept.4elor 6. restur.lor 4e
prote.ne cunoscn4 "ormulele structurale ale acestora
Em.terea 4e .pote/e pr.-.n4 cr.ter.. 4e clas.".care a
%anual
%o4ele structurale
Plan6e
Con-ersa>.a e8pl.ca>.a
mo4elarea
Descoper.rea 4.r.Nat
e8erc.>.ul
Descoper.rea pr.n apl.ca>..
A$E$L$
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
*est 4e
autoe-aluare
.n"ormat./at pr.n
plat"orma A$E$L$
Pa5e 1& o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
prote.nelor
Reac>.. 4e
.4ent.".care; Reac>.a
!.uretulu. Reac>.a
8antoprote.c
Denaturarea
prote.nelor=
Importan>a !.olo5.c
Apl.ca>..
1$2
1$1
2$1
2$2
&$2
&$1
E"ectuarea 4e e8per.mente cA.m.ce
Completarea une. ".6e 4e o!ser-a>.. le5at 4e
.4ent.".carea prote.nelor
Formularea 4e conclu/.. re"er.toare la mo4ul 4e
.4ent.".care a prote.nelor
Real./area unor mater.ale ppt re"er.toare la .mportan>a
!.olo5.c a prote.nelor
Re/ol-area unor pro!leme 4e calcul sau teoret.ce
Epru!etesolu>.e prote.c
surs 4e Gncl/.resol Na#,
3'Q sol$CuS#3 sol$ ,N#1
sol$Na#, 2'Q
Re/ol-are e8erc.>.. 6.
pro!leme
Act.-.tate Gn 5rupe pentru
e"ectuarea e8per.en>elor
Act.-.tate .n4.-.4ual 4e
sta!.l.re a conclu/..lor
Cule5ere pro!leme
Surse !.!l.o5ra".ce .nternet
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
F.6 4e act.-.tate
e8per.mental
Pre/entar. ppt$
UNITATEA DE N.-ARE /4
0M+N+7A;ARIDE3 4 > ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
%ono/aAar.4e7
De".n.>.e
Nomenclatur
Clas.".care
I/omer.e
1$1
1$2
1$1
De".n.rea /aAar.4elor
E8ersarea nomenclatur.. /aAar.4elor cunoscn4
"ormulele structurale
Em.terea 4e .pote/e pr.-.n4 cr.ter.. potr.-.t crora pot ".
clas.".cate /aAar.4ele 6. t.pur.le 4e ./omer.e pe care le
pre/.nt
Pro.ec>.. stat.ce) 4.nam.ce
%o4ele structurale
%ater.ale suport %anual
Con-ersa>.a e8pl.ca>.a
mo4elarea
Descoper.rea 4.r.Nat
e8erc.>.ul
Act.-.t>. "rontale 6.
.n4.-.4uale
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
*est 4e
autoe-aluare
.n"ormat./at pr.n
plat"orma A$E$L$
Structur Propr.et>.
"./.ce 6. cA.m.ce
;Reac>.a 4e re4ucere
Reac>.. 4e o8.4are
1$2
1$1
2$1
2$2
E8erc.>.. 4e mo4elare a structur.. /aAar.4elor 6. 4e
4escr.ere 4.n punct 4e -e4ere structural
Formularea 4e .pote/e re"er.toare la caracterul o8.4o-
re4uctor al /aAar.4elor 6. la propr.et>.le lor "./.ce
Pro.ec>.. stat.ce) 4.nam.ce
%o4ele structurale
%ater.ale suport %anual
Con-ersa>.a e8pl.ca>.a
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
Re/ol-area ".6e. 4e
Pa5e 19 o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
Reac>.a 4e
"ermenta>.e
alcool.c=
&$1 Formularea 4e .pote/e re"er.toare la t.pur.le 4e reac>..
cA.m.ce la care part.c.p mono/aAar.4ele
Scr.erea ecua>..lor reac>..lor cA.m.ce ale mono/aAar.4elor
%o4elarea4escoper.rea
4.r.Nat e8erc.>.ul
Act.-.t>. "rontale 6.
.n4.-.4uale
Re/ol-are 4e e8erc.>.. 6.
pro!leme
lucru
+t.l./r.$ Importan>
!.olo5.c$ Apl.ca>..
3$1
3$2
1$1
1$1
&$1
&$2
Formularea 4e .pote/e re"er.toare la .mportan>a !.olo5.c
a mono/aAar.4elor
Re/ol-area unor pro!leme 4e calcul sau teoret.ce
Real./area unor mater.ale ppt re"er.toare la .mportan>a
!.olo5.c a mono/aAar.4elor
Cule5ere pro!leme
Descoper.rea 4.r.Nat
e8erc.>.ul
Act.-.t>. "rontale 6.
.n4.-.4uale
Re/ol-are 4e e8erc.>.. 6.
pro!leme
Al5or.tm./arepro!lemat./ar
e pre/entr. ppt$
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
Re/ol-area ".6e. 4e
lucru
%ater.ale ppt$
e"ectuate 4e ele-.
E-aluare 1$1
1$2
Re/ol-area 6. .nterpretarea testulu. ".nal *est ".nal *est sumat.-
UNITATEA DE N.-ARE /5
0DI7A;ARIDE 3 4 : ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
D./aAar.4e7Structur
Caracter I/omer.e
Propr.et>. "./.ce 6.
cA.m.ce Stare
natural+t.l./r.
Apl.ca>..
1$1
1$2
1$1
3$1
3$2
&$1
&$2
E8erc.>.. 4e mo4elare a structur.. 4./aAar.4elor 6. 4e
4escr.ere 4.n punct 4e -e4ere structural
De4ucerea caracterulu. 4./aAar.4elor 4.n structura
acestora 6. ./omer.a pe care o pre/.nt
De4ucerea propr.et>.lor "./.ce ale 4./aAar.4elor 6.
.mportan>a lor "./.olo5.c
%o4elarea reac>..lor care au loc la propr.et>.le cA.m.ce
ale 4./aAar.4elor
E"ectuarea 4e calcule cA.m.ce pe !a/a acestor t.pur. 4e
ecua>.. cA.m.ce
%anual
%o4ele structurale
Surse !.!l.o5ra".ce .nternet
Re/ol-are 4e e8erc.>.. 6.
pro!leme
Al5or.tm./are
Pro!lemat./are
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
F.6 4e lucru
Re"erate
Pa5e 1B o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
Re"erate cu ac>.unea 6. rolul "./.olo5.c al 4./aAar.4elor
UNITATEA DE N.-ARE /5
0P+LI7A;ARIDE 3 4 : ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
Celulo/a7 Stare
natural #!>.nere
Structur
Propr.et>. +t.l./r.
Apl.ca>.. numer.ce
1$1
1$2
1$1
1$2
3$1
De".n.rea pol./aAar.4elor
E8erc.>.. 4e mo4elare a structur.. celulo/e. 6. 4e 4escr.ere
4.n punct 4e -e4ere structural
Clas.".carea propr.et>.lor "./.ce ale celulo/e. 6.
.mportan>a e. "./.olo5.c
%o4elarea reac>..lor propr.et>.lor cA.m.ce ale celulo/e.
De4ucerea ut.l./r.lor celulo/e. 6. al procesulu. 4e
o!>.nere al Art.e. 6. al ".!relor art.".c.ale 4.n celulo/
Re/ol-area 4e e8erc.>.. 6. pro!leme
%anual
Pro.ec>.. stat.ce) 4.nam.ce
%o4ele structurale
%ater.ale suport
Con-ersa>.a e8pl.ca>.a
mo4elarea 4escoper.rea
4.r.Nat e8erc.>.ul
Act.-.t>. "rontale 6.
.n4.-.4uale
Cule5ere 4e pro!leme
Pre/entare ppt$
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
Re/ol-area ".6e. 4e
lucru
Am.4onul7Stare
natural #!>.nere
Structur
Propr.et>. +t.l./r.
Apl.ca>.. numer.ce
1$1
1$2
1$1
1$2
3$1
E8erc.>.. 4e mo4elare a structur.. am.4onulu. 6. 4e
4escr.ere 4.n punct 4e -e4ere structural
Clas.".carea propr.et>.lor "./.ce 6. cA.m.ce ale
am.4onulu.
Formularea 4e .pote/e re"er.toare la .mportan>a !.olo5.c
a pol./aAar.4elor
Re/ol-area unor pro!leme 4e calcul sau teoret.ce
Cule5ere pro!leme Plan6e
Al5or.tm./are mo4elare
Re/ol-are e8erc.>.. 6.
pro!leme
Act.-.tate "rontal 6.
.n4.-.4ual
Con-ersa>.a e8pl.ca>.a
4escoper.rea 4.r.Nat
Pre/entare ppt
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
Re/ol-area ".6e. 4e
lucru
E-aluare oral
E-aluare 1$1
1$2
Re/ol-area 6. .nterpretarea testulu. ".nal *est ".nal .n"ormat./at pe
plat"orma A$E$L$
*est sumat.-
Pa5e 1D o" 1(
PLANIFICARE CLASA a XI-a cu 2 + 1CD ore sptmnal ela!orat con"orm #$%$ cu numrul &''()'($'($2''(
Pro"esor CRIS*INA +RSAC,E
UNITATEA DE N.-ARE /?
0ACI7I NUCLEICI. ;+RM+NI. EN7IME 3 4 : ore
Conin't'ri
deta(iate
Co!"etene
#"e$i%i$e
vi&ate
A$tivit)i de nv)are Re#'r#e Eva('are
Ac./. nucle.c. 1$1
1$2
3$1
3$2
&$1
&$2
%o4elarea unor !a/e a/otate componente ale ac./.lor
nucle.c.
%o4elarea "ormr.. le5tur.. 4e A.4ro5en 6. a el.ce. 4u!le
pentru A$D$N$
Em.terea 4e .pote/e pr.-.n4 structura ac./.lor nucle.c.
A$D$N$ 6. A$R$N$
Corelarea part.cular.t>.lor structurale ale ac./.lor
nucle.c. cu propr.et>.le 6. .mportan>a !.olo5.c a
acestora
%anual
Plan6e
Descoper.rea pr.n apl.ca>..
A$E$L$
Con-ersa>.a
%o4elarea
Surse !.!l.o5ra".ce .nternet
E8pl.ca>.a
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
E-aluare oral
En/.me$ ,ormon. 1$1
3$1
3$2
&$1
&$2
Em.terea 4e .pote/e pr.-.n4 cr.ter..le 4e clas.".care a
en/.melor 6. Aormon.lor
%o4elarea reac>..lor cA.m.ce 4e A.4rol./ en/.mat.c
pentru am.4on asp.r.n 6. 5rs.m.
Act.-.tate 4e t.p pro.ect 4e Gntocm.re a unor re"erate
-./n4 rolul !.olo5.c al ac./.lor nucle.c.$ En/.me$
,ormon.
%anual plan6e
Surse !.!l.o5ra".ce.nternet
Act.-.tate "rontal 4e
-er.".care a reac>.e. 4e
A.4rol./
Con-ersa>.a e8pl.ca>.a
Pre/entare ppt
#!ser-area
s.stemat.c a
ele-.lor
E-aluare "ormat.-
Re"erat
Pa5e 1( o" 1(

S-ar putea să vă placă și