Sunteți pe pagina 1din 184

1

ISIHOLOGIA SOCIAL
DuIeIInuI LaboraIoruIuI
,IsIhoIogIa cmpuIuI socIaI"
UnIversIIaIea ,AI.I. Cuza", IasI
Nr. 10/2002
IOLIROM
2002
2
Editura POLROM, B-dul Copou nr. 4
P.O. BOX 266, 6600, ai, ROMNA
B-dul .C. Bratianu nr. 6, et. 7, P.O. BOX 1-728, 70700, Bucureti,
Copyright 2002 by Editura POLROM
SSN: 1454-5667
Printed in ROMANA
3
Sumar
IsIhoIogIa socIaIa
Nr. 10/2002
I. STUDII
Ivana Markova
Reprezentrile sociale n contextul procesului de comunicare ........................ 6
Ticu Constantin
Memoria social. paradigme teoretice i date empirice ............................ 2O
Petru Lucian Cureu
Using the Conceptual Mapping Technique in the Study oj Small Groups ........ 37
Liliana Sacar, Lumini(a Iacob
Dinamica structurilor axiologice la adolescenji ....................................... 53
Adrian Neculau, Mihai Curelaru, Dorin Nastas
The injluence oj the context in the choice oj poverty coping practices ........... 78
Andrei Holman
Fluenja cognitiv i mecanismele schimbrii atitudinale ............................ 9O
II. SINTEZE TEORETICE
Cristian Tileag
Analiza discursului i studiul atitudinilor. o introducere
n psihologia social discursiv ......................................................... 11O
III. INTERVIU
Interviu cu Michael Billig (reaIizat de Cristian TiIeag,
Ia Loughborough University, pe 22 apriIie 2OO2).................................... 136
4
IV. EVENIMENT
Andreea Vintil
Al IV-lea Congres Internajional de Psihologie Social n limba jrancez
(Atena, 1-4 septembrie, 2002)............................................................ 148
Isabela O. Caramlu
A VI-a Conjerinj Internajional asupra reprezentrilor sociale
(Stirling, Scojia, 27 august-1 septembrie, 2002) ..................................... 152
Ticu Constantin
Prima ntlnire a grupului de lucru Flashbulb Memory Network
(Bari, 12-14 septembrie, 2002) .......................................................... 159
V. RECENZII
Andreea Vintil
PsychoIogie et societe (Numrul 4, 2002) ............................................. 164
Adrian-Vicen(iu Lazr
Alin Gavreliuc
O cItorie aIturi de ,ceIIaIt. Studii de psihoIogie sociaI
(Editura Universitjii de Vest, Timioara, 2002) ..................................... 166
Andreea Vintil
Catherine Garnier (ed.)
Les Iormes de Ia pensee sociaIe
(Presses Universitaires de France, Paris, 2002) ...................................... 171
Adrian Neculau
Nicolae Mrgineanu, Mrturii asupra unui veac zbuciumat
(Editura Fundajiei Culturale Romne, Bucureti, p. 397, 2002)
(prejaj de proj. dr. Mircea Miclea) .................................................... 173
Lavinia Betea
Serge Moscovici n dialog cu Adrian Neculau
UrmeIe timpuIui. IIuzii romne,ti, conIirmri europene
(Editura Polirom, Iai, 2002) ............................................................. 177
Ticu Constantin
ARCIPS (Asociajia Romn pentru Cercetare i Intervenjie
n Psihologia Social) ..................................................................... 182
5
I. STUDII
6
Ivana Markova
"
Reprezentrile sociale
n contextul procesului de comunicare
**
A VI-a Conjerinj Internajional pe tema Reprezentrilor Sociale s-a desjurat sub
genericul ,Societji gnditoare. limbaj comun i comunicare'. n simpozionul de
deschidere al conjerinjei am considerat importanja conceptelor cuprinse n titlu i, n
mod special, am dorit s pun n evidenj reprezentrile sociale n contextul procesului
de comunicare care, prezic eu, va constitui baza psihologiei sociale n viitor.
1. Fragmentarea cunoaterii
Una dintre principaIeIe caracteristici aIe vie(ii contemporane o constituie Iragmentarea
cunoa,terii. Datorit avansuriIor n teoria inIorma(iei, tehnoIogia comunica(iei ,i Internet,
exist iIuzia c Iiecare dintre noi se poate inIorma cu u,urin( despre ceIe mai recente
reaIizri n domeniuI ,tiin(eIor, arteIor, poIiticii ,i asupra diverseIor sIere aIe vie(ii. Prin
intermediuI InternetuIui ,i aI aItor sisteme de comunicare suntem capabiIi s coIectm o
mas enorm de inIorma(ii. ProgresuI tehnoIogic este att de rapid, nct copiii no,tri i
nva( pe cei mai n vrst cum s utiIizeze computereIe, InternetuI ,i echipamenteIe
eIectronice compIexe. Aceast situa(ie creeaz Irecvent iIuzia u,urin(ei de a deveni
speciaIist n diverse domenii ,tiin(iIice. ns aceast iIuzie d na,tere unui numr de
ntrebri. ,Cum reu,im s Iacem Ia( acestui vast voIum de inIorma(ie Iragmentat pe
care o ob(inem prin intermediuI mijIoaceIor de comunicare ,i cum reu,im s o n(eIegem"
Cum stabiIim n minte priorit(iIe ntre ceea ce este mai important ,i mai pu(in important"
Ce aIegem ntre o Iegum modiIicat genetic, un atac terorist, noi tendin(e n art ,i
nea,teptateIe inunda(ii din centruI Europei".
Cunoa,terea Iragmentat ,i iIuzia expertizei ne Iac mai vuInerabiIi Ia preconcep(ii
impIicite, tendin(e aIe vremii, ,i Ia ceea ce par a Ii ,adevruri evidente. Aceasta poate
avea o inIIuen( teriIiant asupra societjii gnditoare.
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
* ProIesor de psihoIogie sociaI, Ia Universitatea StirIing, Sco(ia.
** TextuI de Ia( a Iost prezentat n deschiderea ceIei de-a VI-a ConIerin(e Interna(ionaIe pe tema
ReprezentriIor SociaIe, StirIing, Sco(ia, 27 August-1 Septembrie 2OO2.
7
n timp ce Iragmentarea cunoa,terii reprezint o probIem gIobaI a societ(iIor
moderne, acest Ienomen se regse,te ,i n cmpuI psihoIogiei sociaIe. Dac un student
sau un proIesor de psihoIogie sociaI este ntrebat ,Ce este psihoIogia sociaI", este cu
siguran( Ioarte posibiI s primim tot attea rspunsuri cte persoane au Iost ntrebate.
PsihoIogia sociaI este un domeniu Ioarte vast ,i acoper tot ceea ce, ntr-un IeI sau
aItuI, poate Ii reIa(ionat cu ,sociaIuI. PsihoIogia sociaI a Iost muIt timp asociat Iie cu
IenomeneIe cIinice ,i patoIogice, Iie cu domenii ,apIicate care incIud studii de tipuI
conIIict maritaI, rasism, credin(e despre sntate, probIeme de psihoIogie ocupa(ionaI
sau chestiuni Iegate de mediuI nconjurtor, pentru a men(iona doar cteva. AI(i psihoIogi
sociaIi, n ncercarea de a aduce psihoIogia sociaI Ia niveIuI unei discipIine ,tiin(iIice,
au scos n eviden( cogni(ia sociaI ,i modeIeIe de procesare a inIorma(iei, chestiuni care
sunt de obicei studiate prin intermediuI paradigmeIor experimentaIe ,i de Iaborator.
Morton Hunt (1993), n cartea sa intituIat Povestea psihologiei, aIirma c psiho-
Iogia sociaI este att de Iragmentat, nct a devenit ,un trm aI nimnui. EI decIara
c, n timp ce aIte ,tiin(e ,i ramuri aIe psihoIogiei acumuIeaz ,i aproIundeaz cuno,tin(e
despre IenomeneIe studiate, aceIa,i Iucru nu poate Ii spus despre psihoIogia sociaI.
Aceasta se ocup de chestiuni Ioarte diIerite ntre eIe, care n mod Irecvent sunt
,subiecte arztoare sau Ia mod. n decursuI uItimiIor 1OO de ani, psihoIogia sociaI a
trecut printr-o serie de ,crize chiar ,i acestea constituie un subiect arztor. Dar
tendin(eIe ,i subiecteIe ,de moment vin ,i pIeac, Ia IeI ca ,i teoriiIe care Ie nso(esc,
,i de aceea psihoIogia sociaI nu Ie expIoreaz n proIunzime, iar eIe nu se adaug
cunoa,terii.
Hunt aIirma c, de,i psihoIogia sociaI a adus omenirii cteva beneIicii importante,
n aceIa,i timp acest domeniu ,nu are grani(e bine marcate, deIini(ii generaI acceptate ,i
teorii uniIicatoare.
Care este a,adar merituI psihoIogiei sociaIe" Care este ceI mai important punct de
reIerin(" PrimuI nostru rspuns, de,i necizeIat, ar putea Ii urmtoruI. psihoIogia
sociaI nu este interesat de individuI, ci de indivizii din Iumea sociaI. Dar ce nseamn
acest Iucru" Cum putem conceptuaIiza aceast reIa(ie"
PrincipaIa critic adus psihoIogiei sociaIe n uItimii 1OO de ani este ,individuaIizarea
sociaIuIui. PsihoIogii sociaIi, de Ia Mark James BaIdwin (191O, 1911) Ia cei contem-
porani, cum ar Ii CarI Graumann ,i Robert Iarr, au exprimat reticen(e n separarea
individuIui de societate, excIuderea sa din contextuI sociaI. ConIorm Iui BaIdwin,
cunoa,terea nu reprezint o proprietate privat ,i de aceea subiectivismuI nu poate Ii
acceptat ca teorie a cunoa,terii. AIte critici aduse psihoIogiei sociaIe sunt constituite de
preten(iiIe universaIistice care ignor varia(iiIe cuIturaIe aIe IenomeneIor sociaIe, metodo-
Iogia incompatibiI ,i Iipsa structurii teoretice de baz aIe IenomeneIor sociaIe.
AIIen NeweII (199O), ceI care a promovat inteIigen(a artiIiciaI ,i teoriiIe uniIicatoare
aIe cogni(iei, nu a ntmpinat mari diIicuIt(i n extinderea teoriei cogni(iei Ia psihoIogia
sociaI, pe baza ctorva argumente. EI a observat c psihoIogia individuIui este cea care
a servit ca modeI persoanei sociale. AutoruI ,i justiIic aIirma(ia atrgnd aten(ia
asupra teoriiIor din psihoIogia sociaI, cum ar Ii atribu(ia, percep(ia sociaI, aIiIia(ia ,i
ata,amentuI, men(ionnd c aceste teorii se reIer Ia individul n contextul unui grup
social mai degrab dect Ia ,grupuI sociaI ca atare. Printre aceste modeIe teoretice,
,cognijia social este ntr-adevr aria din cadruI psihoIogiei sociaIe care a ncercat s
preia punctuI de vedere aI psihoIogiei cognitive moderne ,i s I adapteze studiuIui
REPREZENTRILE SOCIALE N CONTEXTUL PROCESULUI DE COMUNICARE
8
sociaIuIui (NeweII, p. 491). Totu,i, aceste ncercri rmn statice, IocaIizndu-se pe
manipuIarea variabiIeIor independente ,i dependente mai degrab dect pe dinamica
ac(iuniIor sociaIe.
2. Teoria reprezentrilor sociale i procesul de comunicare
PrincipaIa preocupare a psihoIogiei sociaIe din uItimii 1OO de ani a Iost reIa(ia dintre
individ ,i societate, Iie n contextuI teoriei cunoa,terii sociaIe, aI practiciIor sociaIe sau
aI teoriei ac(iunii. n contrast, teoria reprezentriIor sociaIe se prezint cu un tip diIerit
de interese pentru c.
nu este interesat n mod primordiaI de natura reIa(iiIor dintre individuaI ,i sociaI
nu este interesat de probIema individuaIizrii sociaIuIui
nu este preocupat de chestiuni cum ar Ii. ,Cum se comport, gnde,te sau comunic
individuI n societate" ntr-un grup sociaI" ntr-o comunitate".
Teoria reprezentriIor sociaIe se bazeaz pe antinomia Ego Alter. Exist o diIeren(
IundamentaI ntre antinomiiIe ,individ/societate, pe de o parte, ,i ,Ego Alter, pe
de aIt parte. Mai presus de orice, reIa(iiIe dintre individ ,i societate nu impIic procesuI
de comunicare ca presupozi(ie ontoIogic IundamentaI. ,IndividuaIizarea sociaIuIui,
,sociaIizarea ,i chiar ,interac(iunea pot Ii studiate Ir nici un IeI de reIerin( Ia
comunicare.
n opozi(ie cu ceIe de mai sus, nu ar avea nici un sens s ne reIerim Ia Ego Alter
n aIara sIerei procesuIui de comunicare. Ego Alter se deIine,te n termeni de dia-
IogicaIitate sau reciprocitate comunicativ. DiaIogicaIitatea, se presupune, este condi(ia
sine qua non a inteIectuIui. Ea reprezint capacitatea min(ii umane de a concepe,
produce ,i comunica reaIit(i sociaIe n termeni de Alter. ConIruntriIe de idei, gnduriIe,
n(eIesuriIe, pIceriIe ,i dezamgiriIe, ideiIe preconcepute, toate deriv din reciprocitatea
Ego Alter. Dac suntem de acord cu existen(a unei reIa(ii ontoIogice ntre Ego ,i Alter,
atunci ne reIerim Ia mai muIt dect interac(iunea dintre indivizi. n acest caz nu exist
Ego Ir Alter. EIe coexist ,i se transIorm reciproc. De-a IunguI aniIor, psihoIogia
dezvoItrii, psihoIogia sociaI ,i IiIosoIia IimbajuIui au demonstrat n numeroase rnduri,
teoretic ,i empiric, existen(a acestui eIect. nc din secoIuI aI XIX-Iea, numero,i oameni
de ,tiin( au emis ipoteza c percep(ia ,i cunoa,terea sineIui ,i a ceIorIaI(i se dezvoIt
mpreun (vezi Ieuerbach, BaIdwin, Vgotsky, Mead, Bahtin). Mai recent, cercettori
cum ar Ii Lewis ,i Brookd-Gunn, Newson ,i Trevarthen au demonstrat empiric aceast
idee prin studii reaIizate pe copii ,i prin studiuI dezvoItrii sineIui.
Drept urmare, dac adoptm ipoteza c Ego Alter coexist ,i c sunt interdependente
din punct de vedere ontoIogic ,i existen(iaI, atunci ntrebriIe adresate n psihoIogia
sociaI trebuie s reIIecte acest Iucru. n Ioc s investigm perIorman(a individuIuintr-un
grup sau inIIuen(a grupuIui asupra sa, ntrebriIe noastre se pot baza pe existen(acon-
ceptuIui Ego Alter, ca de exempIu.
,Cum ,i n ce IeI, n reIa(ia Ego Alter, Ego ,i Alter ,i men(in unicitatea (de
exempIu. identit(iIe, activit(iIe, gnduriIe ,i IimbajuI)" sau
,Cum se inIIuen(eaz reciproc Ego ,i Alter n procesuI de comunicare"
IVANA MARKOVA
9
DiaIogicaIitatea Ego Alter se poate constitui prin diverse modaIit(i. De exempIu,
Ego Alter poate Ii reprezentat ca eu un anumit grup, eu o anumit persoan, eu
na(iunea grup comunitate, eu cuItur ,.a.m.d. n decursuI unei singure experien(e,
mai muIte reIa(ii diaIogicaIe Ego Alter pot intra simuItan n competi(ie, n timp ce
participan(ii aduc n discu(ie experien(e, prezen(e ,i tradi(ii aIe propriei cuIturi. n
timpuI conIruntrii Ego Alter ,i pot schimba priorit(iIe, pot perpetua anumite
continuit(i diaIogicaIe ,i crea discontinuit(i.
3. Ego ~ Alter ~ Obiect
IndiIerent de modaIitatea prin care diaIogicaIitatea este constituit, comunicarea se
reIer ntotdeauna Ia ceva, indiIerent dac e un obiect, o idee, o reIa(ie. Moscovici
(1984) a pus n discu(ie ideea triadei Ego Alter Obiect n cadruI psihoIogiei sociaIe
de Ia nceputuI aniIor `7O ,i a dezvoItat-o mai trziu, eviden(iind tensiunea comunicativ
ca Ior( dinamic n cadruI triadei.
Obiect (reprezentare sociaI)
Obiectul poate Ii reprezentat de orice Iucru care prezint reIevan( pentru Ego Alter
(de exempIu. SIDA, democra(ia sau Ieguma modiIicat genetic). nsu,i Ego sau AIter
sau reIa(ia dintre eIe poate deveni obiectuI comunicrii. IndiIerent de obiect, comunicare
sau de Iormarea cunoa,terii sociaIe, totuI debuteaz cu triada Ego Alter Obiect.
Triada Ego Alter Obiect (reprezentarea sociaI) nu constituie o unitate abstract
,i omogen. n orice situa(ie concret, Ego Alter Obiect impIic stiIuri de gndire ,i
comunicare heterogene care se reIer Ia obiectuI reprezentrii.
4. Polifazia i heteroglosia
Gndirea ia diverse Iorme ,i serve,te diverse scopuri. Anumite tradi(ii IiIosoIice ,ipsiho-
Iogice pun n eviden( gndirea care utiIizeaz categorii (de exempIu. timpuI, spa(iuI)
aIte tradi(ii se centreaz pe denominri aIteIe acord aten(ie gndirii prin intermediuI
antinomiiIor ,i aI poIarit(iIor. Anumite tipuri de gndire pot Ii descrise ca inductive ,i
deductive, aIteIe ca anaIogice ,i distincte. Anumite Iorme de gndire sunt ,tiin(iIice,
REPREZENTRILE SOCIALE N CONTEXTUL PROCESULUI DE COMUNICARE
1O
aIteIe sunt artistice, reIigioase, ideoIogice, retorice sau mistice. Anumite probIeme sunt
asociate anumitor tipuri de gndire. Gndirea ce are ca scop IIatarea sau manipuIarea
unei persoane se bazeaz pe aIte presupozi(ii dect gndirea care are ca scop c,tigarea
Ia Ioto. Gndirea ,tiin(iIic necesit aIte premise dect gndirea retoric.
n eseuI su intituIat Noua gndire, Iranz Rosenzweig (2OO1), unuI dintre IiIosoIii
diaIogicaIit(ii din prima parte a secoIuIui XX, argumenteaz c gndirea reprezint n
mod IundamentaI un diaIog. EI atrage aten(ia asupra IaptuIui c bine cunoscuteIe
diaIoguri aIe Iui PIaton ,i Socrate nu reprezint diaIoguri autentice, ci se apropie mai
muIt de un monoIog. n aceste diaIoguri, ceI care vorbe,te ,tie n preaIabiI ce idei
inten(ioneaz s comunice ,i s dezbat. EIe impIic interIocutori Iictivi. n contrast cu
acestea, diaIoguriIe autentice sunt deschise. ntr-un diaIog, nu ,tim n preaIabiI ce ,i cum
ne vom exprima. Mai muIt dect att, nu putem ,ti cum va interpreta ceaIaIt persoan
mesajuI nostru. aIIm acest Iucru din rspunsuI interIocutoruIui. Ideea n(eIegerii
impactuIui mesajuIui nostru pe baza rspunsuIui ceIuiIaIt poate Ii gsit ,i n IucrriIe Iui
George Herbert Mead (1934). Pentru Rosenzweig, gndirea ,i comunicarea sunt procese
active ,i reciproce. Persoana cu care conversm nu are numai urechi, precum n
diaIoguriIe IiIosoIice, ci ,i gur ,i poate exprima, Ia rnduI ei, propriiIe opinii
(Rosenzweig, 2OO1, p. 159). ,Noua gndire ia na,tere din reciprocitatea min(iIor.
A gndi nseamn a se aventura pe diIerite crri. n anaIiza produseIor gndirii,
IiIosoIuI EmiIe Meyerson (1934, p. 137) subIiniaz c gndirea uman nu este n
totaIitate Iogic ,i niciodat compIet ra(ionaI. AItIeI nu ar Ii gndire. A gndi nseamn
a Iace digresiuni. Ra(ionaIitatea riguroas nu ar nsemna dect identitatea gnduriIor de
Ia un moment Ia aItuI ,i, n consecin(, progresuI n gndire nu ar Ii niciodat atins.
SecretuI exceIen(ei min(ii reprezint penetrarea diversit(ii gndirii ,i comunicrii.
Lund n considerare aceste idei, putem aIirma c diaIogicaIitatea Ego Alter se
caracterizeaz prin poIiIazie cognitiv. ,modaIit(i de gndire diverse sau chiar opuse
(Moscovici ,i Markova, 2OOO, p. 245), care se potrivesc ,i sunt articuIate cu diverseIe
contexte din care Iac parte. Aceste modaIit(i variate de gndire ,i comunicare se pot
aIIa n conIIict, Iiecare ncercnd s o domine pe ceaIaIt. Ipoteza poIiIaziei cognitive
se reIer Ia posibiIitatea utiIizrii unor modaIit(i de gndire ,i cunoa,tere diIerite ,i
chiar divergente, cum ar Ii gndirea ,tiin(iIic, sensuI comun, gndirea reIigioas,meta-
Ioric ,.a.m.d.
PoIiIazia n gndire ,i heterogIosia n vorbire (Bahtin, 1984a) nu se reIer Ia
coexisten(a diverseIor Iunc(ii, ci Ia inIinita deschidere oIerit de Iimbaj ,i gndire, care
se aII permanent n conIIict. De exempIu, n anaIiza sa asupra carnavaIuIui medievaI
din Gargantua i Pantagruel a Iui RabeIais, Bahtin (1984b, p. 42O) prezint un caz
speciaI de heterogIosie. ntre stiIuriIe de vorbire oIiciaIe ,i neoIiciaIe, reprezentate, pe
de o parte, de IoIcIor ,i IimbajuI vuIgar, iar pe de aIt parte, de Iimba Iatin eIevat. n
anaIiza reaIizat de Bahtin asupra carnavaIuIui medievaI, diverse voci care ncearc s
domine sIr,esc prin a distruge bariera dintre ceIe dou cuIturi. Bahtin descrie desco-
perirea diIeriteIor diaIecte n perioada Rena,terii ,i utiIizarea Ior ca ,m,ti Iingvistice
n crea(ii artistice cum ar Ii commedia dell'arte. Pe durata carnavaIuIui, heterogIosia
produce n(eIesuri comice, ,interzise, dar ,i n(eIesuri din precepteIe deja vaIidate.
Acest exempIu este menit s demonstreze c Iistarea diverseIor Iunc(ii ,i punerea Ior Ia
un Ioc nu poate expIica dinamica diIeriteIor n(eIesuri ,i moduri de gndire. n mod
IVANA MARKOVA
11
simiIar, anaIiza ntreprins de Bahtin asupra nuveIeIor Iui Dostoievski pune n eviden(
capacitatea heterogIosiei de a satura toate aspecteIe diaIogicaIit(ii. ambivaIen(, poIemici
,i riposte ascunse sau evidente, parodii, ironii, diaIogicaIitate ascuns, conIruntri ,i
certuri. Toate acestea sunt dominate de tensiuniIe care apar ntre diIerite puncte de
vedere aIIate n conIIict ,i Iimbaje care se amestec, dnd na,tere noiIor interpretri.
5. Modalit(i de reprezentare
n psihoIogie exist trei modaIit(i principaIe de reprezentare. mintaI, coIectiv ,i
sociaI. Toate exprim reIa(ia dintre ceI care cunoa,te ,i obiectuI cunoa,terii dar acest
Iucru este reaIizat diIerit. De aceea, pentru psihoIogia sociaI ,i n mod speciIic pentru
teoria reprezentriIor sociaIe, este important a nu se conIunda conceptuI reprezentrii
sociaIe cu reprezentriIe mintaIe sau coIective.
a) Reprezentrile mintale
Rene Descartes ,i John Locke au descris n secoIuI aI XVII-Iea muIte dintre ideiIecon-
temporane despre reprezentriIe mintaIe. Locke (169O, 1975) a sugerat existen(a unei
strnse Iegturi ntre Iimbaj ,i teoria cunoa,terii. CuvinteIe pot obstruc(iona sau IaciIita
cunoa,terea. EIe pot Ii eronat IoIosite, mpiedicnd atingerea perIec(iunii n cunoa,tere.
UnuI dintre ceIe mai des ntInite abuzuri aIe cuvinteIor este reprezentat de perceperea
Ior drept Iucruri, n Ioc s Iie tratate ca reprezentri aIe IucruriIor. Acest Ienomen,
aIirma Locke, apare ca urmare a unei gndiri nguste, care IocaIizeaz gnduriIe unei
persoane numai asupra unei anumite doctrine. Pentru a remedia deIecteIe de expunere,
cuvinteIe nu trebuie IoIosite Ir n(eIesuri precise.
Ideea Iui Locke despre reprezentriIe mintaIe ca maniIestri aIe reaIit(ii duce Ia
chestionarea adevruIui sau IaIsit(ii reprezentriIor. Aceasta nseamn c exist att
moduri corecte, ct ,i incorecte de reprezentare a reaIit(ii ,i, ca orice imperIec(iune a
reaIit(ii, se datoreaz IoIosirii cuvinteIor Ir a avea n minte idei cIare ,i corect
deIinite. Cu aIte cuvinte, pentru a avea reprezentri corecte trebuie s IoIosim ideiIe ,i
cuvinteIe n mod corect.
n teoria reprezentriIor expus de Locke, putem gsi germenii reprezentriIor
mintaIe, a,a cum sunt eIe studiate Ia ora actuaI de ,tiin(eIe cognitive, ,i, mai precis, idei
de genuI. exist reprezentri adevrate ,i reprezentri IaIse reprezentriIe sunt ima-
gini aIe naturii eIe sunt structuri simboIice, procese aIe min(ii. UnuI dintre principaIeIe
interese n ,tiin(eIe cognitive actuaIe este dezvoItarea unei teorii generaIe a reprezentrii
mintaIe care s expIice maniera n care mintea poate construi reprezentri ,i Ie poate
exprima prin intermediuI IimbajuIui. Pentru c reprezentriIe mintaIe sunt concepute ca
simboIuri ,i imagini, teoriiIe reprezentrii se vor conIrunta, mai devreme sau mai trziu,
cu o aIt probIem. reIa(ia dintre reprezentriIe mintaIe ,i reaIitate. Aceast chestiune
a produs o serie de rspunsuri, variind de Ia reaIism Ia scepticism. Totu,i, actuaIeIe
versiuni oIerite de ceIe mai importante domenii aIe ,tiin(eIor cognitive par s piard
contactuI cu reaIitatea, prin IaptuI c prezint pozi(ii din ce n ce mai extreme. n aceste
versiuni, reaIit(ii nu i se acord nici un IeI de importan(teoretic, Iiind excIus din
studiu. ReprezentriIe mintaIe nu ne spun nimic despre reaIitate.
REPREZENTRILE SOCIALE N CONTEXTUL PROCESULUI DE COMUNICARE
12
Se pare c, pn Ia urm, no(iunea de reprezentare mintaI se sprijin pe Iundamente
Ioarte precare. JackendoII (1992) ,i exprima propria pozi(ie n ceea ce prive,te reprezen-
triIe mintaIe cu oarecare ezitare. ,O reprezentare nu este n mod necesar despre ceva
ca s spun a,a, nu reprezint nimic. scopuI acestui concept este c, n principiu, eI
poate Ii accesat ,i utiIizat ntr-un mecanism pur teoretic.
b) Reprezentrile colective
SocioIoguI Irancez Durkheim a Iost muIt vreme preocupat de probIema cunoa,terii, iar
rspunsuI su Ia aceast ntrebare a Iost c reprezentriIe coIective sunt cheia cunoa,terii,
Iogicii ,i n(eIegerii Iiin(ei umane. Putem n(eIege anumite Iucruri pentru c Ie putem
imagina, vizuaIiza ,i sim(i eIe triesc n noi sub Iorma reprezentriIor care Ie exprim.
Pentru Durkheim (1914, 197O), speciIicitatea ontoIogic a naturii umane este repre-
zentat printr-un duaIism care a Iuat ceI pu(in dou Iorme (Moscovici, 2OO2). n primuI
rnd, Durkheim a conceptuaIizat no(iunea de duaIism ntr-o manier simiIar cu cea a
IiIosoIiIor de dinaintea sa. duaIismuI dintre trup ,i suIIet. EI Ie-a considerat ca dou
componente aIe naturii umane care nu numai c sunt diIerite, dar chiar opuse. EIe sunt
independente ntre eIe ,i de muIte ori n conIIict (Durkheim, 1914 197O, p. 315). EI a
ontoIogizat acest duaIism, cu consecin(e din punct de vedere epistemoIogic. ConIorm Iui
Durkheim, proceseIe psihoIogice Iegate de trup se origineaz n senza(ii ,i tendin(e
aIective. ProceseIe min(ii, pe de aIt parte, constau n gndire conceptuaI ,i moraIitate.
Durkheim a extins acest duaIism aI trupuIui ,i min(ii Ia un aI doiIea tip de duaIism,
aceIa dintre individ ,i societate. Pe baza acestor tipuri de duaIism, eI a postuIat dou
tipuri diIerite de psihoIogie. individuaI ,i sociaI. n concordan( cu acestea, eI a Icut
o distinc(ie cIar ntre reprezentriIe individuaIe ,i ceIe sociaIe. PrimeIe sunt studiate de
ctre psihoIogia individuIui, iar ceIe din urm revin psihoIogiei sociaIe. Durkheim a
deIimitat reprezentriIe individuaIe Ia Ienomene IizioIogice ,i neuroIogice, care nu au
nimic n comun cu cunoa,terea (Durkheim, 1898). EIe rezuIt din natura Iizic ,i
bioIogic a individuIui ,i de aceea sunt variabiIe ,i personaIe. Prin contrast, reprezentriIe
coIective constituie baza teoriei socioIogice a cunoa,terii.
ReprezentriIe coIective (de exempIu. imagini, credin(e, simboIuri ,i concepte)
deriv direct din structuriIe sociaIe. EIe incIud toate IenomeneIe cu origine sociaI care
circuI n societate, cum ar Ii reIigiiIe, mituriIe, ,tiin(a ,i IimbajuI. ReprezentriIe
coIective sunt experien(e sociaIe ,i Iormeaz reaIitatea sociaI, tot a,a cum experien(eIe
de natur Iizic Iormeaz reaIitatea Iizic. Aceste experien(e ,i constrngeri sociaIe au
reprezentat pr(i esen(iaIe aIe cuIturii ,i societ(ii. Durkheim Ie-a considerat ca Iiind
externe indiviziIor ,i a aIirmat c ace,tia Ie-au adoptat prin intermediuI procesuIui de
internaIizare. ReaIit(iIe sociaIe se dezvoIt n gndirea ,i personaIitatea unui individ,
care nu contribuie cu nimic Ia Iormarea Ior. EIe se impun asupra indiviziIor, care Ie
internaIizeaz ,i perpetueaz. Societatea impune constrngeri asupra indiviziIor prin
intermediuI normeIor ,i a unor standarde de conduit ,i aspira(ii. Dac individuI nu
atinge aceste standarde, societatea I sanc(ioneaz.
Durkheim aIirma c psihoIogia sociaI ar trebui s expIoreze modaIitatea prin care
reprezentriIe sociaIe ,i ceIe coIective se atrag ,i se amestec sau se resping ,i se excIud
reciproc. Acestei probIeme ns nu i s-a acordat prea muIt aten(ie nici de ctre socio-
Iogia, ,i nici de ctre psihoIogia sociaI contemporane Iui Durkheim.
IVANA MARKOVA
13
Asemenea reprezentriIor coIective, IimbajuI pentru Durkheim este o reaIitate sociaI.
Limba reprezint un sistem de semne ,i simboIuri, ceva superior senza(iiIor. Ea circuI
n societate ,i se impune indiviziIor. Puterea unui cuvnt este deosebit de important n
reIigie, unde poate atribui obiecteIor o serie de caracteristici pe care acestea nu Ie
posed. Cnd devenim IamiIiari cu IimbajuI, intrm n posesia unui ntreg sistem de idei
anterior cIasiIicate ,i diIeren(iate ntre eIe de gndirea coIectiv. Nu exist idei generaIe
Ir Iimbaj cuvinteIe Iixeaz ideiIe ,i Ie transmit de Ia o genera(ie Ia aIta. De aceea,
IimbajuI reprezint ,ceva sociaI (Durkheim, 1915) eI Iormeaz mediuI sociaI aIindi-
viduIui, impunndu-se asupra acestuia cu Ior(a. Tot a,a cum cuvinteIe inIIuen(eaz
modaIitatea de cIasiIicare a IenomeneIor, eIe aIecteaz n aceIa,i timp ,i reprezentriIe
coIective. Viziunea Iui Durkheim asupra IimbajuIui ca reaIitate sociaI corespunde
viziunii saIe statice asupra reprezentriIor coIective, de,i eI a ,tiut c ambeIe nu sunt n
totaIitate stabiIe. EI a presupus c acestea se transIorm ncet n timp, ns a ignorat
acest Ienomen n anaIizeIe saIe socioIogice.
Durkheim a crezut c exist o reIa(ie direct ntre cunoa,terea reIigioas ,i cea,tiin(i-
Iic. EI a aIirmat c att reIigia, ct ,i ,tiin(a au Ia baz reprezentriIe coIective. ReIigia
reprezint produsuI societ(ii ideiIe Iegate de Dumnezeu, mit ,i magie au devenit
reprezentri coIective prin intermediuI credin(eIor sociaIe ,i aI aderrii masive Ia aceste
credin(e (Durkheim, 1915). Credin(eIe ,i au originea n reIigie ,i de acoIo intr n aria
,tiin(ei. n mod gradat, avnd ca punct de pIecare credin(eIe, oamenii se apropie de
cunoa,tere. Pentru Durkheim, diIeren(a dintre reIigie ,i ,tiin( este o chestiune de grad.
Cunoa,terea ,tiin(iIic este construit ncet, sistematic, pies cu pies ,i cu muIt aten(ie,
to(i pa,ii Iiind supu,i veriIicriIor. Stiin(a, pentru Durkheim, este ceI mai sigur tip de
cunoa,tere. De aceea, reprezentriIe ,tiin(iIice sunt mai apropiate de adevr ,i mai
compIete dect reprezentriIe reIigioase. Acestea din urm sunt ,contaminate de n(eIesuri
simboIice ,i de Iimbaj, oIerind o imagine distorsionat asupra reaIit(ii. ObiecteIor Ie sunt
atribuite caracteristici pe care acestea nu Ie posed, cum ar Ii, de exempIu, sacraIitatea.
Aceste idei despre ,tiin( ,i reIigie au avut consecin(e importante asupra teoriei
reprezentriIor coIective a Iui Durkheim. Asemenea muItor oameni de ,tiin( din vremea
sa, Durkheim a priviIegiat cunoa,terea ,tiin(iIic n detrimentuI sensuIui comun, argu-
mentnd c acesta din urm este eronat ,i, de obicei, triviaI. ReprezentriIe coIective
sunt de muIte ori bazate pe credin(e reIigioase ,i, n ciuda caracteruIui Ior ra(ionaI, eIe
obstruc(ioneaz reaIitatea. AstIeI, cunoa,terea ,tiin(iIic, dup spuseIe Iui Durkheim,
trebuie s Iie superioar aceIeia unei persoane neavizate (Pickering, 2OOO, p. 113).
Acest tip de ra(ionament presupune c omuI de ,tiin( cunoa,te reaIitatea, spre deose-
birede o persoan non,tiin(iIic. De aceea, cercettoruI posed o reprezentare mai bun
asupra reaIit(ii.
c) tiinja i reprezentrile
Iiecare om de ,tiin( este un produs aI epocii saIe. SocioIogia cunoa,terii a Iui Durkheim
are rdcini adnci n imaginea ,tiin(ei dat de IiIosoIia Iui Newton ,i Kant. Ea a Iost
ghidat de ideea ,tiin(ei ca acumuIator de cunoa,tere, progres, oIerind umanit(ii
aproximri adecvate asupra reaIit(ii. n acest context, prima grij a Iui Durkheim a Iost
urmrirea rutei de Ia reprezentriIe reIigioase Ia ceIe ,tiin(iIice. ns, n a doua jumtate
a secoIuIui aI XIX-Iea, ,tiin(a ,i-a schimbat n mod dramatic orientarea.
REPREZENTRILE SOCIALE N CONTEXTUL PROCESULUI DE COMUNICARE
14
DescopeririIe ,tiin(iIice din secoIuI aI XIX-Iea ,i XX au zguduit concep(ia reaIist a
,Iumii care poate Ii atins prin acumuIarea de cuno,tin(e deja existente, ca un puzzIe
n care toate pieseIe trebuie asambIate. Imaginea tradi(ionaI oIerit de ,tiin( asupra
Iumii continuit(ii ,i echiIibruIui a disprut. Stiin(a nu mai satisIcea concep(ia conIorm
creia reaIitatea reprezint ceva concret. AIternativ, ,tiin(a a devenit preocupat cu
studiuI discontinuit(ii, dezechiIibruIui ,i reIativit(ii. Mai muIt dect att, n opozi(ie cu
trecutuI, ,tiin(a a devenit un IeI de proprietate pubIic datorit cre,terii numruIui de
institu(ii de nv(mnt ,i a grijii pentru educarea maseIor.
DescopeririIe unor noi Ienomene cum ar Ii razeIe Rntgen, radioactivitatea,
teIegraIia ,i teoria evoIu(ionist nu erau secrete pstrate n Iaboratoare. EIe reprezentau
subiecte dezbtute pubIic, producnd imagini nemaivzute pn atunci. De exempIu,
descoperirea Iui Rntgen din 1895 a ceea ce a devenit cunoscut ca razeIe X a Iascinat nu
numai ,tiin(a, ci ,i arteIe ,i pubIicuI Iarg. PosibiIitatea de a vedea corpuI omenesc
dincoIo de haine ,i pieIe a inspirat o muItitudine de imagini ,i reprezentri noi, de Ia ceIe
asemntoare IotograIiei pn Ia ceIe care invocau Ienomene ocuIte ,i reaIitatea extra-
senzoriaI (Henderson, 1998).
Descoperirea razeIor X a devenit ,i un argument mpotriva pozitivismuIui. Sen-
za(iiIe,i reaIitatea erau acum recunoscute ca reprezentnd dou entit(i diIerite, con-
trazicnd tot ce Iusese considerat anterior ca Iucru cert. Arti,tii vremii, cum ar Ii
pictoruI mistic ceh Irantisek Kupka ,i IrancezuI MarceI Duchamp, au Iost Iascina(i de
imageria razeIor rntgen, crend imagini de Iorme demateriaIizate, Iiguri transparente
,i a patra dimensiune a corpuriIor. Ambii pictori ncercau reprezentarea reaIit(ii
invizibiIe (Henderson, 1998).
Stiin(a nu numai c a revoIu(ionat IaboratoareIe ,i curenteIe artistice, dar a avut o
inIIuen( proIund ,i asupra Iiteraturii ,i educa(iei pubIice. IoIcIoruI, deseneIe animate
,i pubIicitatea prezentau imagini aIe posibiIit(iIor inIinite aIe Iumii care exist dincoIo
de sim(uri ,i pe care sim(uriIe nu o pot capta. Iumea extrasenzoriaI. Stiin(a secoIuIuiXX
a devenit o surs de idei ocuIte, de imagini aIe imortaIit(ii sau aIe dispari(iei iminente
a universuIui.
n anaIiza sa despre eIectuI ,tiin(ei asupra Iiteraturii ,i educa(iei pubIice, Beer (1993)
atrage aten(ia asupra epistemoIogiiIor conIIictuaIe, reIativismuIui ,i contempIrii dez-
echiIibruIui, vzute drept condi(ii aIe vie(ii. S-a considerat important ca aceast ,tiin( s
Iie Icut pubIic. Beer aIirm c IizicianuI CIerk MaxweII a sperat ca ,pubIicuI
inteIigent s Iie ndeprtat de determinism prin intermediuI noii ,tiin(e. EI a doritorien-
tarea pubIicuIui spre ,studiuI singuIarit(iIor ,i instabiIit(ii IucruriIor dect aI continui-
t(iIor ,i stabiIit(ii (CampbeII ,i Garnett, 1882, p. 444). Putem specuIa c aceast
transIormare a cunoa,terii ,tiin(iIice n ,tiin(a sensuIui comun (n textuI originaI,
,common sense knowledge), cu imagini aIe expIorrii de noi posibiIit(i, ar putea avea
nevoie de Iorme de gndire variate ,i diIerite de ceIe necesitate de ,tiin(a anterioar.
d) Reprezentrile sociale
ConceptuI de ,reprezentare sociaI nu poate Ii n(eIes Ir a arunca o privire asupra
,tiin(ei sensuIui comun. Iiin(eIe umane se nasc ntr-un mediu care abund n Ienomene
cuIturaIe ,i simboIice nu inventeaz totuI n experien(eIe de zi cu zi. Anumite Iucruri
IVANA MARKOVA
15
nu necesit o atent eIaborare. MediuI cuIturaI n care ne na,tem, ca ,i modeIeIe de
gndire sociaI, conven(iiIe coIective, practiciIe sociaIe ,i IimbajuI sunt transmise din
genera(ie n genera(ie prin experien(e ziInice, comunicare, memorie coIectiv ,i institu(ii,
Ir un eIort individuaI deosebit ,i Ir a produce o schimbare maniIest. AcesteIeno-
mene Iormeaz panorama reaIit(iIor sociaIe ,i marcheaz ,tiin(a sensuIui comun. Prin
intermediuI acesteia ,tim intuitiv ce este sau nu comestibiI, IoIosim categorii moraIe ca
bun/ru, tratm oamenii ca Iiin(e responsabiIe pentru ac(iuniIe Ior ,i nv(m s n(eIegem
anumite semniIica(ii aIe cuvinteIor. n interac(iuni interpersonaIe i tratm pe ceiIaI(i ca
persoane cu anumite inten(ii, motive ,i aspira(ii. SensuI comun este un tip de cunoa,tere
care e sigur, neIsnd Ioc ndoieIii ,i care este construit sociaI. SensuI comun, aIirm
Moscovici, este un sim( sociaI (Moscovici, 1998 Bergson, 1932 1935). Stiin(a sensuIui
comun constituie o resurs IundamentaI pentru teoria reprezentriIor sociaIe ca teorie
a cunoa,terii sociaIe.
Cnd ne na,tem ntr-o anumit societate ,i cuItur, avem acces ,i Ia cunoa,terea
oIerit de sensuI comun. Acesta se aII n juruI nostru ,i I adoptm Ia bine ,i Ia ru. De
exempIu, descoperim neinten(ionat ce s mncm ,i ce s evitm, adoptm criteriiIe
cuIturaIe de Irumuse(e ,i ur(enie, moraIitate ,i imoraIitate. nv(m toate aceste Iucruri
prin intermediuI comunicrii, aI activit(iIor ziInice ,i aI propriiIor noastre ac(iuni.
Stiin(a sensuIui comun este reIa(ionat cu diverse Iorme de gndire, cunoa,tere ,i
comunicare. De exempIu, ea ne ghideaz n conversa(ii, structureaz activit(iIe ziInice
,i organizeaz ntIniri sociaIe. Este aIctuit din muItipIe Iorme de cunoa,tere, cum ar
Ii credin(eIe, mituriIe, n(eIegerea reIa(iiIor interpersonaIe, cunoa,terea empiric ,iapti-
tudiniIe practice. Dac sensuI comun ghideaz omenirea n via(a de zi cu zi, direc(ioneaz
aten(ia spre poten(iaIe pericoIe sau spre modaIit(i de a ob(ine pIceri ,i satisIac(ii,
reprezint o surs de cunoa,tere ,tiin(iIic atunci care este dovada inIeriorit(ii saIe"
Moscovici aIirm c sensuI comun este nso(it de o serie de scopuri cognitive variind de
Ia ,cutarea adevruIui, persuasiune ,i exercitarea puterii pn Ia seduc(ie ,i petrecerea
n mod pIcut a vie(ii (Moscovici ,i Markov, p. 246). Pentru psihoIogia sociaI,
,tiin(a sensuIui comun, expIica(iiIe saIe, emiterea de idei ,i comunicarea despre Ienomene
naturaIe ,i sociaIe, activit(iIe bazate pe sensuI comun Iormeaz o surs imens pentru
dezvoItarea ideiIor, imagina(iei ,i a cercetriIor din domeniuI ,tiin(eIor sociaIe. Toate
reprezint o surs de idei pentru teoria reprezentriIor sociaIe.
6. n(elesuri ale teoriei reprezentrilor sociale
TeoriiIe ,tiin(iIice sunt, n uItim instan(, emise de oameni, orict de ,,tiin(iIice
ar Ii. EIe scap cu greutate inIIuen(ei ceIor ce Ie-au creat n ceea ce prive,te experien-
(eIeIor personaIe, intereseIe, speran(eIe ,i temeriIe, Ia IeI ca ,i perioada n care ace,tia
au trit.
Ceea ce a creat Moscovici a Iost marcat de Ia nceput de dou tendin(e principaIe care
se reIIect ,i n teoria reprezentriIor sociaIe. Pe de o parte, teoria reIIect interesuI su
pentru istoria ,i IiIosoIia ,tiin(ei ,i teoria cunoa,terii. Pe de aIt parte, teoria reIIect
preocuparea sa personaI ,i proIesionaI pentru IenomeneIe sociaIe contemporane n
pIin desI,urare. ProbIemeIe epistemoIogice cu care teoria reprezentriIor sociaIe
REPREZENTRILE SOCIALE N CONTEXTUL PROCESULUI DE COMUNICARE
16
se conIrunt dep,esc sIera unei singure teorii din psihoIogia sociaI care studiaz
transIormarea cunoa,terii ,tiin(iIice n sens comun (n textuI originaI, ,common sense)
sau dezvoItarea Ia copii a reprezentrii no(iunii de mascuIinitate ,i Ieminitate.
Propun s conturez, mai degrab dect s descriu n detaIiu, caracteristiciIe distincte
aIe ceIor dou n(eIesuri aIe teoriei reprezentriIor sociaIe. Distinc(ia este necesar
progresuIui conceptuaI ,i teoretic n aceast discipIin.
n prim instan(, teoria reprezentriIor sociaIe este teoria cunoa,terii sociaIe. AI
doiIea n(eIes este mai speciIic, reIerindu-se Ia interesuI acestei teorii pentru studiuI ,i
expIicarea IenomeneIor sociaIe din discursuI pubIic.
Ca teorie a cunoaterii sociale, teoria reprezentrilor sociale se bazeaz pe no(iunea
de diaIogicaIitate. Cunoa,terea diaIogic debuteaz cu triada Ego Alter Obiect
(reprezentarea sociaI) ,i impIic procese cu muItipIe componente. n acest sens, teoria
aduce discipIinei psihoIogie sociaI coeren( epistemoIogic, Ir a aspira Ia o omoge-
nitate teoretic a domeniuIui. Dimpotriv, diversitatea teoretic a psihoIogiei sociaIe
este esen(iaI studierii muItipIeIor reaIit(i sociaIe n care trim. Insistnd asupra
diIeriteIor stiIuri de gndire ,i comunicare ,i punnd n eviden( natura soIisticat a
reaIit(iIor sociaIe, teoria reprezentriIor sociaIe ca teorie a cunoa,terii sociaIe pune
bazeIe diversit(ii teoretice n psihoIogia sociaI. Pentru a cIariIica aceste aIirma(ii, vom
considera n ceIe ce urmeaz studiuI inIIuen(ei sociaIe.
PunctuI de pIecare pentru teoriiIe inIIuen(ei sociaIe bazate pe teoria reprezentriIor
sociaIe ca teorie a cunoa,terii sociaIe ar Ii reprezentat de triada diaIogic Ego (de
exempIu, o minoritate) Alter (majoritatea) Obiect (nuan(a de aIbastru din steaguI
na(ionaI aI Sco(iei). O asemenea teorie ar excIude urmtoareIe idei statice ,i non-
diaIogice. posibiIitatea ca cercettoruI s-,i ndrepte aten(ia excIusiv asupra inIIuen(ei
majorit(ii ,i s negIijeze minoritatea posibiIitatea ca discursuI s Iie considerat numai
Ia niveIuI diaIoguIui extern, ignornd diaIoguI intern.
StudiuI sineIui ,i aI identit(ii ar putea servi ,i eI drept exempIu. Teoria cunoa,terii
sociaIe bazat pe triada Ego Alter Obiect poate mbog(i teoriiIe identit(ii personaIe,
concentrndu-se asupra reciprocit(ii recunoa,terii sociaIe, asupra muItipIeIor tipuri de
Ego Alter ,i asupra tematicii cu rdcini cuIturaIe privind identit(iIe ,i schimbriIe
personaIe. StudiiIe privind achizi(ionarea conceptuIui de na(ionaIitate, bani sau sexua-
Iitate Ia copii sunt aIte exempIe de tehnici n psihoIogia sociaI, care pot Ii dezvoItate
teoretic IoIosind triada diaIogic Ego Alter Obiect. Iiind Iondate pe teoria diaIogic
a cunoa,terii sociaIe, teoriiIe psihoIogiei sociaIe ,i vor dezvoIta propriiIe concepte
teoretice, n concordan( cu metodeIe particuIare de abordare. De exempIu, teoriiIe
inIIuen(ei vor dezvoIta propriiIe Ior no(iuni. stiI comportamentaI, putere, conIIict,
tipuri de expunere ,i comunicare, subiectivitate ,.a.m.d.
Ca teorie a jenomenelor abordate n discursuri publice, teoria reprezentrilor sociale
este una dintre teoriiIe psihoIogiei sociaIe care ,i au originea n teoria cunoa,terii sociaIe.
n sens restrns, aceasta examineaz IenomeneIe din centruI vie(ii sociaIe ,i aI reaIit(iIor
cotidiene, Iie eIe poIitice, ecoIogice, medicaIe ,.a.m.d. Ior(a ei se maniIest prin studiuI
IenomeneIor care inIIuen(eaz IundamentaI via(a cotidian, care ntrerup rutina sau
chiar o inverseaz. De exempIu, n ce mod sunt ideiIe despre sntate reprezentate,
argumentate sau create Ia niveI sociaI (JovcheIovitch ,i Gervais, 1999)" No(iunea de
boaI mintaI (JodeIet, 1991 de Rosa, 1987)" DrepturiIe omuIui (Doise et al., 1999)"
IVANA MARKOVA
17
n sens speciIic, teoria reprezentriIor sociaIe nu este identic cu teoria cunoa,terii
sociaIe. Acest punct de vedere nu este sesizat cu u,urin(, pentru c ceIe dou n(eIesuri
aIe teoriei reprezentriIor sociaIe s-au dezvoItat mpreun n decursuI aniIor ,i s-au
inIIuen(at reciproc. n ciuda acestui Iapt, este important s Iacem distinc(ia ntre ceIe
dou n(eIesuri aIe teoriei pentru c acestea diIer din punct de vedere epistemoIogic ,i
teoretic. Teoria reprezentriIor sociaIe ca teorie a cunoa,terii sociaIe deIine,te domeniuI
psihoIogiei sociaIe. Ea reprezint pentru discipIin o Ior( epistemoIogic uniIicatoare.
n contrast, teoria reprezentriIor sociaIe, n sensuI su speciIic, este una dintre teoriiIe
psihoIogiei sociaIe care ,i are originea n teoria cunoa,terii sociaIe. La IeI ca aIte teorii
din psihoIogia sociaI, ,i-a dezvoItat propriiIe concepte (de exempIu. ancorare, obiecti-
Iicare, genuri de comunicare, con(inut structurat aI reprezentriIor sociaIe, tematizare).
Este, de asemenea, interesat de ac(iuni sociaIe. De exempIu, n studiuI su despre
reprezentriIe sociaIe aIe psihanaIizei, Moscovici (1961) a studiat tipuri de comunicare
cum ar Ii propaganda ,i propagarea. JodeIet (1991), n studiuI su despre reprezentarea
sociaI a boIii mintaIe, nu a Iost interesat numai de no(iunea de reprezentare exprimat
sub Iorm de gnduri, dar ,i de practiciIe sociaIe rezuItate din reprezentri. Studiind
comportamentuI uman, cercettoruI propune teorii.
n acest sens, teoria reprezentriIor sociaIe respinge diIeren(a dintre psihoIogia
sociaI ,pur ,i ,apIicat. PsihoIogia sociaI ,pur studiaz mai degrab ,procese
,i ,structuri n situa(ii de Iaborator, Ir a acorda aten(ie persoaneIor reaIe, probIemeIor,
pasiuniIor ,i intereseIor acestora. Un om de ,tiin( interesat de cercetarea ,pur poate
reaIiza experimente de Iaborator pe tot parcursuI vie(ii saIe eI poate studia ,subiec(i
,i ,procese (de exempIu. Iuarea de decizii n situa(ii imaginare, procesarea de inIor-
ma(ii, erori Iingvistice), Ir a vedea ,oamenii n contextuI sociaI reaI. De aceea,
experimenteIe de Iaborator care studiaz reprezentriIe sociaIe trebuie s se bazeze pe
probIemeIe oameniIor reaIi. DesignuI acestor experimente rmne deocamdat o provo-
care adresat viitoareIor genera(ii de cercettori.
ReprezentriIe sociaIe exist n societate numai dac apar n discursuri pubIice
IenomeneIe controversate duc Ia apari(ia de tensiuni ,i devin subiecte de dezbatere. Dac
cercettoruI inten(ioneaz s studieze Ienomene ireIevante pentru probIemeIe societ(ii
de aici ,i de acum, orict de muIt ar ncerca, eI nu va gsi reprezentri sociaIe
(Moscovici, comunicare personaI)` De vreme ce teoria se ocup cu studiuI reaIit(ii
sociaIe n care oamenii triesc, ea a devenit extrem de popuIar n (riIe n curs de
dezvoItare ,i n (riIe unde democra(ia reprezint o vaIoare major ,i unde sntatea ,i
vaIoriIe care aspir s preIungeasc ,i s mbunt(easc via(a reprezint obiective
primare. De exempIu, teoria reprezentriIor sociaIe este Ioarte popuIar n America
Latin ea prezint interes ,i n (riIe europene postcomuniste ,i n Asia.
CeIe dou teorii aIe reprezentriIor sociaIe (teoria reprezentriIor sociaIe ca teorie a
cunoa,terii sociaIe ,i teoria speciIic a reprezentriIor sociaIe) se inIIuen(eaz reciproc.
Exist muItipIe posibiIit(i de dezvoItare teoretic a acestora ,i de creare de noi practici
sociaIe. StudiuI aspecteIor Iingvistice aIe tematizrii, poIiIazia n gndire ,i cunoa,tere,
expIorarea vorbirii ,i a tipuriIor de comunicare se aII Ia nceput. Interdependen(eIe
ntre tehnoIogia modern, diaIogicaIitate ,i IenomeneIe macrosociaIe reIevante prezint
noi provocri att pentru teoria reprezentriIor sociaIe ca teorie a cunoa,terii sociaIe, ct
,i pentru teoria reprezentriIor sociaIe n sens speciIic.
REPREZENTRILE SOCIALE N CONTEXTUL PROCESULUI DE COMUNICARE
18
n aIara posibiIit(ii de eIiminare a Iragmentrii psihoIogiei sociaIe, teoria reprezentriIor
sociaIe aduce o contribu(ie IundamentaI ,i Ioarte particuIar. Pentru prima dat n
istorie, ea pIaseaz IimbajuI ,i comunicarea n centruI psihoIogiei sociaIe.
Traducere realizat de Isabela O. Caramlu
Bibliografie
Bahtin, M.M. (1984a), Problems oj Dostoyevsky's Poetics, editat ,i tradus de C. Emerson,
Manchester University Press, Manchester.
Bahtin, M.M. (I984b), Rabelais and His World, tradus de H. IswoIsky, Indiana University Press,
BIoomington.
BaIdwin, J.M. (191O), Darwin and the Humanities, Swan Sonnenschein, Londra.
BaIdwin, J.M. (1911), The Individual and Society, Rebman, Londra.
Beer, G. (1993), ,Wave theory and the rise oI Iiterary modernism, n G. Levine (ed.), Realism
and Representation, University oI Wisconsin Press, Madison, pp. 193-213.
Bergson, H. (1932 1935), Two Sources oj Morality and Religion, tradus de R. AshIey Audra ,i
CIoudesIey Brereton, MacmiIIan, Londra.
CampbeII, L., Garnett, W. (1882), The Lije oj James Clerk Maxwell with a Selection jrom His
Correspondence and Occasional Writings and a Sketch oj His Contributions to Science,
MaxmiIIan, Londra.
Doise, W., Spini, D., CIemence, A. (1999), ,Human rights studies as sociaI representations in
a cross-nationaI context, n European Journal oj Social Psychology, 29, pp. 1-29.
Durkheim, E. (1898), ,Representations individueIIes et representations coIIectives, n Revue de
la mtaphysique et de la morale, 6, pp. 273-3O2.
Durkheim, E. (1914), ,Le duaIisme de Ia nature humaine et ses conditions sociaIes, n Scientia,
XV, pp. 2O6-221 repubIicat in E. Durkheim (197O), La science sociale et l'action,
introducere ,i prezentare de Jean-CIaude IiIIoux, Presses Universitaires de Irance, Paris,
pp. 314-332.
Durkheim, E. (1915), The Elementary Forms oj Religious Lije, Iree Press, New York.
Henderson, L.D. (1998), Duchamp in Context, Princeton University Press, Princeton.
Hunt, M. (1993), The Story oj Psychology, DoubIeday, New York ,i Londra.
JackendoII, R. (1992), Languages oj the Mind. Essays on Mental Representation, The MIT Press,
Cambridge Mass ,i Londra.
Locke, J. (169O 1975), An Essay Concerning Human Understanding, editat ,i cu introducere de
Peter H. Nidditch, CIarendon Press, OxIord.
JodeIet, D. (1991), Madness ans Social Representations, TRS. Tim PownaII, editat de Gerard
Duveen, Harvester WheatsheaI, HemeI Hempstead.
JovcheIovitch, S., Gervais, M.C. (1999), ,SociaI representations oI heaIth and iIIness. The case
oI the Chinese community in EngIand, n Journal oj Community & Applied Social
Psychology, 9, pp. 247-26O.
Mead, G.H. (1934), Mind, Selj and Society, University oI Chicago Press, Chicago ,i Londra.
Meyerson, E. (1934), ,De I`anaIyse des produits de Ia pensee, n Revue Philosophique, CXVIII,
pp. 135-17O.
Moscovici, S. (1961), La Psychanalyse. son image et son public, Presses Universitaires de
Irance, Paris.
Moscovici, S. (1984), ,Introduction. Ie domaine de Ia psychoIogie sociaIe, n S. Moscovici
(ed.), Psychologie Sociale, pp. 5-22, Presses Universitaires de Irance, Paris.
Moscovici, S. (I998), ,The history and actuaIity oI sociaI representations, n U. IIick (ed.) The
Psychology oj the Social, pp. 2O9-247, Cambridge University Press, Cambridge.
IVANA MARKOVA
19
Moscovici, S. (2OO2), ,Pourquoi I`etude des representations sociaIes en psychoIogie", n
Psychologie & Societ, 4, pp. 7-24.
Moscovici, S., Markova, I. (2OOO), ,Ideas and their deveIopment. a diaIogue between Serge
Moscovici and Ivana Markova, n S. Moscovici, Social Representations, G. Duveen(ed.),
PoIity Press, London.
NeweII, A. (199O), Unijied Theories oj Cognition, Harvard University Press, Cambridge Mass.
,i Londra.
Pickering, W.S.I. (2OOO), ,What do representations represent" The issue oI reaIity, n
Pickering, W.S.I. (ed.), Durkheim and Representations, RoutIedge, Londra, pp. 98-117.
Rosenzweig, I. (2OO1), Foi et Savoir, introducere, traducere ,i adnotri de G. Bensussan,
M.Crepon, M. de Launay, Librairie phiIosophique J. Vrin, Paris.
REPREZENTRILE SOCIALE N CONTEXTUL PROCESULUI DE COMUNICARE
2O
Ticu Constantin
"
Memoria social: paradigme teoretice i date empirice
Rezumat: ArticoIuI debuteaz cu evocarea ceIor mai importante studii, teorii ,i puncte de vedere
reIeritoare Ia conceptuI de ,memorie sociaI, att timp ct acest concept nu este nc bine deIinit.
Exist dou perspective diIerite n deIinirea conceptuIui de ,memorie sociaI. una dat de
psihosocioIogia european, iar aIta dat de psihoIogia sociaI cognitiv (cogni(ia sociaI).
n partea a doua a articoIuIui sunt prezentate rezuItateIe unor cercetri reaIizate n spa(iuI romnesc.
Un prim studiu se reIer Ia percep(iiIe romniIor despre ceIe mai importante evenimente. a) din
existen(a Romniei sau din uItimii 1OO de ani (memorie istoric) b) din uItimii 2O de ani ,i din
uItimii 1O ani (memorie sociaI). Un aI doiIea studiu reprezint o anaIiz a dateIor reIeritoare Ia
memoria romniIor n ce prive,te personaIit(iIe istorice (personaIit(i care au Icut ceI mai muIt
bine/ceI mai muIt ru Romniei).
Abstract: The study starts with a picture oI the most important studies, theories, and points oI
view reIerring to the concept oI the sociaI memory, as Iong as that concept hasn`t been deIined,
yet. There are two diIIerent perspectives in deIining it. an European psychoIogicaI and socioIo-
gicaI one, and another one coming Irom the sociaI psychoIogy (the sociaI cognition).
In the second part oI the paper the data oI two investigations carried out on Romanian popuIation
are shown. The Iirst research Iocuses on the perceptions oI the Romanians about the most
important events. a) in the country history or in the Iatest 1OO years (historic memory) b) in the
Iatest 2O and 1O years (sociaI memory). The second study is devoted to the anaIysis oI the research
data reIerring to the Romanians memory about the historicaI personaIities (either the most
beneIicent Ior the country, or the worse ones).
Resume: L`articIe debute par I`evocation des pIus importantes etudes, theories et points de vue
reIatiIs au concept de memoire sociaIe, tant que ce concept n`est pas encore bien deIini. II y a deux
perspectives diIIerentes dans Ia deIinition du concept de memoire sociaIe. I`une donnee par Ia
psychoIogie europeenne et I`autre par Ia psychoIogie sociaIe cognitive (Ia cognition sociaIe).
Dans Ia seconde partie de I`articIe on presente Ies resuItats des recherches reaIisees dans I`espace
roumain. La premiere etude a en vue Ies perceptions des Roumains reIatives aux pIus importants
evenementsqui concernent. a) I`existence de Ia Roumanie ou Ie dernier siecIe (Ia memoire
historique) b) Ies derniers 2O ans et Ies derniers 1O ans (Ia memoire sociaIe). La deuxieme etude
represente une anaIyse des dates concernant Ia memoire des Roumains a I`egard des personnaIites
historiques (personnaIites qui avaient Iait Ie mieux ou Ie pire a Ia Roumanie).
n uItimii ani a renscut interesuI cercettoriIor pentru anaIiza memoriei sociaIe.
Pentru spa(iuI european, cercetarea memoriei sociaIe reprezint o miz important n
contextuI eIorturiIor de construire a unei noi reaIit(i geopoIitice. Uniunea European.
* Lector doctor, membru aI LaboratoruIui de ,PsihoIogia CmpuIui SociaI, Ia Universitatea
,AI.I. Cuza, Ia,i.
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
21
ncercarea de a eIimina grani(eIe Iizice, economice ,i administrative dintre state care au
o istorie proprie, uneori conIIictuaI (vezi Iran(a ,i Germania), de ,a uni (ri avnd
cuIturi diIerite ,i niveIuri de dezvoItare economic diIerite presupune a anticipa posi-
biIeprobIeme Iegate de nemuI(umiriIe, IrustrriIe ,i nostaIgiiIe ce vor aprea n urma
acestui proces.
Atitudinea de acceptare sau de contestare a noiIor conIigura(ii geopoIitice depinde ,i
de argumenteIe aduse n Iavoarea sau mpotriva acestui proces, iar aceste argumente vor
Iace trimitere Ia dou dimensiuni temporaIe. a) prezentuI prin subIinierea avantajeIor
sau dezavantajeIor economice, poIitice ,i cuIturaIe aIe crerii UE b) trecutuI prin apeI
Ia memoriiIe sociaI ,i istoric, Ia sentimentuI de apartenen( na(ionaI ,i identitar.
InevitabiI, grupuri nostaIgice sau na(ionaIiste vor Iace reIerire Ia ,memoria na(ionaI,
vor evoca perioade de gIorie din istoria na(ionaI, vor cere dreptuI Ia independen(
absoIut, n amintirea puterii ,i independen(ei de odinioar sau vor constata dreptuI de
egaI aI aItor na(iuni cu care, n mod tradi(ionaI, au Iost n dispute teritoriaIe.
Prin urmare, cercetarea memoriei sociaIe, a memoriei istorice ,i a mecanismeIor de
Iunc(ionare a acestora este important pentru c, prin controIuI sau manipuIarea Ior, este
posibiI decIan,area reac(iiIor individuaIe care pot sta Ia baza unor mi,cri na(ionaIiste
sau extremiste.
1. Dou paradigme de definire a memoriei sociale
n Iiteratura de speciaIitate recent, conceptuI de ,memorie sociaI are o dubI accep(ie.
una dat de psihosocioIogia european, iar aIta dat de psihoIogia sociaI cognitiv (cogni-
(ia sociaI). Cercettorii, sus(intori ai ambeIor paradigme, evit s IormuIeze o deIini(ie
a memoriei sociaIe preIernd s descrie diIerite componente sau aspecte aIe acesteia.
n viziunea psihosocioIogiIor europeni contemporani, reprezentrile sociale ,i memoria
social sunt eIemente constitutive aIe gndirii sociale, accentuI Iiind pus pe coIectivitate
n ansambIuI ei, ,i nu pe individ n deIinirea ,i opera(ionaIizarea conceptuIui de ,memorie
sociaI. Dac reprezentriIe sociaIe sunt speciIice prezentuIui, deIinind percep(ii coIec-
tive, generaIe, aIe unor obiecte de reprezentare actuaIe (,omajuI, democra(ia,privati-
zarea), memoria sociaI se reIer Ia reprezentriIe coIective aIe trecutuIui, cu reIerire Ia
un ,obiect aI memoriei. Ea se Iormeaz n procesuI de omogenizare a reprezentriIor
trecutuIui ,i de reducere a diversit(ii amintiriIor, procese care au Ioc prin comunicarea
ntre indivizi sau ntre grupuri, marcate Iiind ,i de IenomenuI uitrii, situndu-se astIeI
Ia punctuI de ntInire dintre individuaI ,i coIectiv, dintre psihoIogic ,i sociaI. Sintetiznd,
n opinia autoareIor V. Hass, D. JodeIet (1999 2OOO), memoria este o construc(ie
sociaI, este dependent de comunicarea sociaI, Iiind partajat de o coIectivitate de
indivizi, este inIIuen(at de repereIe Iurnizate de organizarea sociaI ,i de ideoIogiiIe
dominante aIe societ(ii. Sau, a,a cum preciza A. NecuIau (1999, p. 179), memoria
sociaI poate Ii inIIuen(at de cuItura dominant, dup cum poate deveni ,i un instrument
ideoIogic ,i cuIturaI prin care individuI absoarbe amintiriIe ce i sunt sugerate, mpr-
t,indu-Ie mpreun cu ceiIaI(i membri ai coIectivit(ii.
n cadruI acestei paradigme, embIematic este teoria Iui Maurice HaIbwachs asupra
memoriei sociaIe. M. HaIbwachs este, practic, ceI care se situeaz Ia nceputuriIe anaIizei
,i cercetrii memoriei sociaIe. n dou cr(i memorabiIe, Cadrele sociale ale memoriei
MEMORIA SOCIAL. PARADIGME TEORETICE SI DATE EMPIRICE
22
(1925) ,i Memoria colectiv
1
(195O), autoruI a argumentat c ntreg con(inutuI memoriei
(individuaIe) este determinat sociaI, datorit inIIuen(eIor pe care Ie are grupuI de apar-
tenen( sau societatea asupra Iormrii individuIui ,i asupra ac(iuniIor ,i gndirii saIe.
Concep(ia despre memoria coIectiv eIaborat de M. HaIbwachs a avut ca prim
obiectiv s rspund criticiIor adresate no(iunii de ,reprezentri coIective propuse de
E. Durkheim, nceputuriIe teoretizrii conceptuIui de ,memorie sociaI Iiind Iegate de
ceIe aIe teoretizrii conceptuIui de ,reprezentare coIectiv. M. HaIbwachs a recunoscut
roIuI determinant aI cadruIui sociaI n procesuI de Iormare a reprezentriIor despre
prezent sau trecut. n pIus, eI a subIiniat roIuI interac(iunii interindividuaIe n interioruI
grupuIui, schimbuI prin ,reciprocitatea de perspective, n Iormarea acestor reprezentri.
M. HaIbwachs Iace distinc(ia dintre memoria individual, memoria colectiv ,i
memoria social. Memoria social este, n concep(ia Iui M. HaIbwachs, rezuItatuI
IiItrrii, reconstruc(iei ,i esen(iaIizrii con(inuturiIor unor muItipIe memorii colective,
coexistente ntr-un anumit spa(iu geograIic ,i cuIturaI. Memoriile colective sunt carac-
teristice Iiecrui grup n parte ((rani, deporta(i, inteIectuaIi, mineri), sunt condi(ionate
de anturajuI sociaI comun ,i coexist, n aceIa,i timp ,i spa(iu, cu aIte memorii coIective,
avnd att eIemente comune cu acestea, ct ,i eIemente de diIeren(iere. La rnduI Ior,
memoriiIe coIective se Iormeaz n urma interac(iunii dintre membrii grupuIui, partajrii
memoriilor individuale n cadruI acestui grup (,reciprocitate de perspective) ,i interio-
rizrii eIementeIor dominante.
n viziunea Iui M. HaIbwachs, memoriiIe individuaIe, puternic condi(ionate de contextuI
sociaI aI grupuIui de reIerin(, particip Ia Iormarea unor memorii coIective speciIice
grupuriIor, iar din acestea, consecutiv uitrii unor eIemente, IiItrrii ,i reconstruc(iei n
timp aIe con(inuturiIor, se Iormeaz memoria sociaI a comunit(ii sau na(iunii.
Tot n cadruI acestei paradigme exist c(iva cercettori care au adus contribu(ii
importante. Irederik C. BartIett a avansat ideea conIorm creia cuItura contribuie Ia
Iixarea semniIica(iiIor ,i prin aceasta Ia structurarea memoriei. EI a subIiniat IaptuI c
pierderea n timp a inIorma(iiIor nu este cauzat de uitare, ci de restructurarea de sens
a memoriei, prin reorganizarea inIorma(iiIor mnezice n juruI unui eIement semniIicativ.
Mai trziu, abordnd tangen(iaI memoria sociaI, Marc BIoch (1953) anaIizeaz paraIe-
IismuI dintre istorie ,i psihoIogie, cu reIerire Ia ncrederea pe care o putem acorda dateIor
re(inute de memoria istoric ,i ceIor re(inute de memoria individuaI sau sociaI. Dintr-o
aIt perspectiv, E. ShiIs (1981) subIiniaz roIuI tradi(iiIor, respectiv aI dateIor asociate
contextuIui n care ne na,tem (etnicitatea, reIigia ,i na(ionaIitatea), n Iormarea identit(ii
,i memoriei sociaIe. PreIund ,i dezvoItnd ideiIe vaIoroase aIe Iui M. HaIbwachs,
c(iva ani mai trziu, Gerard Namer (1987) anaIizeaz importan(a ,i semniIica(ia insti-
tu(iiIor n Iormarea memoriei sociaIe ,i eviden(iaz roIuI remarcabiI jucat de ,practica
comemorrii n Iormarea sau schimbarea repereIor memoriei sociaIe.
n (ara noastr, Adrian NecuIau (1999, 2OOO, 2OO1) anaIizeaz roIuI contextuIui
sociaI ca mecanism aI condi(ionrii sociaIe ,i moduI n care acesta IiItreaz inIorma-
(iiIe ,i evenimenteIe ,i contribuie decisiv Ia Iormarea memoriei sociaIe. EI reaIizeaz o
serie de studii asupra moduIui n care gndirea stereotip ,i practiciIe cotidiene rituaIice
pot controIa, Ia rnduI Ior, reprezentriIe sociaIe aIe individuIui, imaginiIe pe care
TICU CONSTANTIN
1. PubIicat postum, autoruI Iiind asasinat de nazi,ti n ceI de-aI doiIea rzboi mondiaI.
23
acesta ,i Ie Iace despre reaIitatea nconjurtoare. Tot n acest spa(iu geograIic ,i Icnd
reIerire tot Ia societatea romneasc posttotaIitar, Septimiu CheIcea (1996, 1998)
argumenteaz cum aceea,i strategie de ,tergere a vechiIor cadre aIe memoriei (repereIe
istorice reprezentate de monumente, nume de strzi, muzee) ,i de impunere a aItora noi
s-a apIicat ,i dup evenimenteIe din 1989. De aceast dat, procesuI a avut Ioc n numeIe
democra(iei, aI ntoarcerii Ia vechiIe repere istorice ,i prin ncercarea, deIiberat sau nu,
de negare a ceIor 5O de ani de istorie comunist.
Pentru psihoIogii de IiIia(ie cognitivist, n deIinirea memoriei accentuI este pus pe
individ, ,i nu pe coIectivitate. Memoria sociaI ar con(ine inIorma(ii despre IumeasociaI
achizi(ionate ,i engramate de individ pornind de Ia experien(a individuaI ,i utiIizate
pentru a trata noiIe inIorma(ii sociaIe. Ei preIer s utiIizeze sintagma memoria evenimen-
telor publice/sociale, pentru a se reIeri Ia moduI de recep(ie, pstrare ,i evocare, Ia niveI
individuaI, aIe evenimenteIor cu reIevan( sociaI sau sintagma memoria evenimentelor
colective, pentru a se reIeri Ia co-construc(ia, prin evocare, reaIizat de un grup mic
(de exempIu, IamiIia), a unui eveniment distinct trit mpreun. De,i recunosc roIuI
determinant aI sociaIuIui, de reguI cercettorii care Iucreaz n aceast paradigm
centreaz discursuI teoretic ,i investiga(iiIe empirice asupra individuIui, ignornd anaIiza
contextuIui sociaI n care acesta evoIueaz, Icnd apoi generaIizri doar asupra grupuIui
sau popuIa(iei din care s-au extras dateIe empirice individuaIe.
Si n cadruI acestei paradigme, de,i n manuaIe nu se aIoc capitoIe distincte studiiIor
despre memoria sociaI ,i nu se insist pe deIinirea acestui domeniu, exist contribu(ii
importante, prin cercetri experimentaIe punctuaIe. De exempIu, Roger Brown ,i James
KuIik au propus, n 1986, conceptuI de amintiri ,IIash (jlashbulb memories). Ei au artat
c, atunci cnd n via(a unei persoane au Ioc evenimente puternic ncrcate emo(ionaIsau
cnd aceasta aII despre un eveniment pubIic nea,teptat, ,ocant (asasinarea pre,edinteIui
Kennedy, Iuga Iui Ceau,escu etc.), memoria pstreaz sceneIe receptrii acestor eveni-
mente mpreun cu detaIii bogate aIe unor eIemente banaIe din contextuI de receptare a
acestor inIorma(ii. Un aIt exempIu de contribu(ii punctuaIe aIe psihoIogiei cognitiviste este
ceI oIerit de N.R. Brown ,i coIaboratorii (1986) care, ntrebndu-se n ce mod cuno,tin-
(eIe pe care oamenii Ie au despre evenimenteIe pubIice sunt Iegate de ceIe autobiograIice,
anaIizeaz moduI de datare a acestor evenimente ,i reIa(iiIe care exist ntre eIe.
ntr-un studiu recent
2
(sub tipar, n Journal oj Applied Psychology, mai 2OO2) sunt
prezentate o parte din dateIe reIeritoare Ia moduI n care a Iost receptat ,i memorat, n
diIerite (ri, unuI dintre ceIe mai zguduitoare evenimente sociaIe aIe uItimeIor decenii.
atacul terorist asupra cldirilor World Trade Center i Pentagonului. Cercetarea compa-
rativ este reaIizat de o echip interna(ionaI, condus de OIivier Luminet (BeIgia), pe
un Iot de 3.668 de subiec(i. ItaIia (n = 297), Iran(a (n = 62), EIve(ia (n = 55), BeIgia
(n = 546), OIanda (n = 35O), Romnia (n = 716), Turcia (n = 191), Japonia (n = 683)
,i SUA (n = 768). Pe Ing anaIiza IactoriIor care se presupune c sunt Iega(i de
organizarea sau acurate(ea memoriei reIeritoare Ia acest eveniment sociaI (atitudini,
reac(ii aIective, inIorma(ii anterioare, date contextuaIe, rememorare), sunt prevzute o
serie de investiga(ii supIimentare, reaIizate pe subiec(ii aceIuia,i Iot, Ia diIerite intervaIe
MEMORIA SOCIAL. PARADIGME TEORETICE SI DATE EMPIRICE
2. AutoruI Iace parte din echipa interna(ionaI care a reaIizat cercetarea ,i a pregtit pentru
pubIicare primuI articoI.
24
de timp (un an, c(iva ani), pentru a vedea evoIu(ia n timp a amintiriIor n ce prive,te
evenimentuI. Acest gen de studiu poate oIeri suIiciente date care s permit att o
anaIiz de tip cognitivist a IactoriIor ce condi(ioneaz Iormarea, men(inerea ,i evocarea
amintiriIor despre un eveniment sociaI marcant, ct ,i o anaIiz de tip psihosociaI,
urmrind, comparativ, pe (ri sau regiuni cuIturaIe, moduI de evoIu(ie a memoriei
sociaIe n privin(a atacuIui terorist de Ia WorId Trade Center.
2. Puncte comune i elemente de diferen(iere
ale celor dou paradigme
n generaI, este recunoscut IaptuI c gndirea ,i memoria individuaIe sunt puternic
inIIuen(ate de mediuI sociaI n care trie,te individuI. Acest punct de vedere este acceptat
,i argumentat prin studii teoretice sau empirice att de curentuI cognitivist, ct ,i de ceI
psihosociaI european. DiIeren(e ntre ceIe dou perspective apar n momentuI aIegerii
obiectuIui de reIerin(. individul ,i conduiteIe saIe sub inIIuen(a grupuIui (perspectiva
cognitivist), colectivitatea ,i proceseIe care au Ioc n interioruI acesteia ca entitate
(perspectiva psihosociaI european). AmbeIe perspective Iac reIerire Ia contextuI sociaI
gIobaI ca surs de inIorma(ii ,i inIIuen(, dar accenteIe, modeIriIe teoretice ,i, de aici,
IormuIriIe conceptuaIe diIer n Iunc(ie de centrarea pe unuI dintre ceIe dou aspecte.
Pentru curentuI cognitivist, memoria, incIusiv cea reIeritoare Ia evenimenteIe sociaIe,
este IocaIizat Ia niveI individuaI, ca o component a cogni(iei sociaIe. Pentru curentuI
psihosociaI, memoria sociaI este identiIicabiI Ia niveIuI coIectivit(ii (n(eIeas ca grup
sociaI sau societate n generaI), ca o reprezentare comun despre trecut cu reIerire Ia un
anumit ,obiect aI acestei reprezentri (un eveniment anume, un Ioc de comemorare, o
tradi(ie, o personaIitate).
AmbeIe perspective de anaIiz a sociaIuIui accept c intervin inIIuen(e sociaIe pe
parcursuI dezvoItrii individuaIe prin IimbajuI comun utiIizat (ca Iorm de sociaIizare),
prin normeIe impIicite sau expIicite promovate de IamiIie sau grup, prin modeIeIe
cuIturaIe sau vaIoriIe Iurnizate de mediuI sociaI ,i asimiIate pe parcursuI dezvoItrii
individuaIe. InIIuen(a sociaI (anaIizat de ambeIe perspective, dar opera(ionaIizat
diIerit) este prezent n totaIitatea interac(iuniIor pe care Ie are individuI cu ceiIaI(i,
pornind de Ia receptarea inIorma(iiIor, continund cu schimbuI de opinii sau perspective
de interpretare ,i IinaIiznd cu interiorizarea unor concIuzii, de ceIe mai muIte ori
inIIuen(ate sau marcate de opinia dominant a grupuIui.
n psihoIogia cognitiv exist numeroase studii punctuaIe, care ,msoar impactuI
unor stimuIi sociaIi asupra moduIui de codiIicare, men(inere ,i evocare aIe inIorma(iiIor
Ia niveI individuaI. A,a cum am mai subIiniat, memoria sociaI este anaIizat n termeni
de injormajii despre lumea social achizijionate i engramate de ctre individ, igno-
rndu-se inIIuen(a contextuIui sociaI n care ace,ti indivizi evoIueaz. n cogni(ia sociaI
nu se dep,e,te dect rareori niveIuI de anaIiz individuaI (pe care este n mod predomi-
nat centrat) pentru a anaIiza grupuI n ansambIu. n schimb, rezuItateIe studiiIor cognitive
reaIizate prin coIectarea reac(iiIor sau opiniiIor unui Iot de indivizi sunt extrapoIate Ia
niveIuI ntregii popuIa(ii Iuate ca reIerin(, cercettorii cognitivi,ti sus(innd c evaIueaz
impactuI unor stimuIi asupra individuIui prin ,msurarea diIeren(ei ntre reac(iiIe subiec-
tuIui (cognitive, emo(ionaIe sau comportamentaIe) nainte de introducerea stimuIuIui ,i
TICU CONSTANTIN
25
reac(iiIe subiectuIui dup introducerea acestui stimuI. AstIeI, istoria individuIui, inIIuen(eIe
sociaIe anterioare momentuIui cercetrii sunt considerate ,izoIate ,i nu intereseazdect
aceast ,diIeren( pentru a demonstra impactuI unui stimuI sociaI Ia niveI individuaI.
n cadruI paradigmei astIeI deIinite, cercetriIe cognitive sunt vaIide ,i aduc inIorma(ii
importante privind reac(iiIe individuaIe tipice n Ia(a stimuIiIor sociaIi.
Aceste modeIe cognitiviste de anaIiz a memoriei insist, n principaI, pe eIemente
Iegate de cadruI personaI de receptare a evenimenteIor sau de moduI de evocare n grup
a unui eveniment comun ,i mai pu(in de con(inutuI evenimentuIui n sine. Din acest
motiv, studiiIe Ior se reIer Ia memoria evenimentelor publice/sociale (moduI de recep(ie,
pstrare ,i evocare, la nivel individual, aIe evenimenteIor cu reIevan( sociaI) sau Ia
memoria evenimentelor colective (co-construc(ia, prin evocare, reaIizat de un grup
mic, a unui eveniment distinct trit mpreun).
n cadruI ceIeiIaIte paradigme (psihosocioIogia european), pornind de Ia generaI
spre particuIar, memoria social este vzut ca jiind o creajie, la nivel colectiv, a unui
context social, a unor ,cadre sociaIe care creeaz repere istorice sau ndeamn Iareme-
morare, permi(nd astIeI structurarea unor Iorme dominate de gndire coIectiv ,i unor
variante rememorative comune aIe evenimenteIor trecute. De aceast dat, accentuI este
pus a,adar pe contextuI sociaI gIobaI care modeIeaz gndirea coIectiv ,i care, astIeI,
determin n mare msur con(inuturiIe gndirii ,i memoriei individuaIe. ,IndividuI
care cunoa,te este supus unor diverse inIIuen(e sociaIe, prin sociaIizare, inser(ie sociaI
sau distribuirea unei identit(i sociaIe. InIorma(ia cu care este aIimentat subiectuI sociaI
nu este obiectiv, neutr, Iogic, tehnic, ra(ionaI, ci atins de zvonuri, credin(e,
ideoIogii, practici magice Iurnizate de contextuI sociaI [.]. SeIectarea stimuIiIor,
obiectiveIor, evenimenteIor cu care vine n contact I ancoreaz ideoIogic, iar gndirea
sa este marcat de aceste inIIuen(e, adesea este insuIicient ,i ira(ionaI, uneori aberant,
distorsionat, deviat de erori de apreciere (A. NecuIau, 2OO1).
Dup cum am precizat deja, din aceast perspectiv, memoria social este n(eIeas
ca Iiind una dintre IormeIe de maniIestare a gndirii sociaIe, aIturi de cea a reprezent-
rilor sociale. n concep(ia sus(intoriIor acestei paradigme, grupuriIe sociaIe
3
sau micro-
coIectivit(iIe sunt ceIe care creeaz o istorie comun, comunic ,i transmit reprezentriIe
proprii, transIorm reprezentriIe pubIice (vehicuIate predominant de mass-media) n
reprezentri mintaIe coIective, creeaz o reprezentare comun despre trecut. Memoria
sociaI se construie,te printr-o ancorare cuIturaI, istoric ,i sociopoIitic (A. NecuIau,
2OO1, p. 183).
n concIuzie, corobornd ceIe dou perspective observm c eIe ncearc s expIice
aceea,i reaIitate, dar pornind de Ia dou extreme. de Ia particuIar, ncercnd s
,msoare, ,cuantiIice exact reac(iiIe individuaIe ca rspuns Ia stimuIi sociaIi (curentuI
cognitivist) ,i de aici s extrag, printr-un demers inductiv, expIica(ii vaIabiIe Ia niveI
coIectiv/sociaI de Ia generaI, ncercnd s surprind, printr-un demers deductiv,
Iegit(iIe care guverneaz reac(iiIe coIective aIe indiviziIor ca rspuns Ia un anumit
context sociaI (curentuI psihosociaI european) ,i de aici s expIice reac(iiIe individuaIe
aIe unor indivizi tipici/reprezentativi (Iigura 1).
3. Iacem aici reIerire Ia grup n(eIes drept categorie sociaI, membrii acestuia neIiind n mod
necesar n contact direct ,i permanent (ecoIogi,tii, psihoIogii, minerii, homosexuaIii etc.).
MEMORIA SOCIAL. PARADIGME TEORETICE SI DATE EMPIRICE
26
Figura 1. Perspective teoretice n dejinirea memoriei sociale (reprezentare schematic)
RezuItateIe oIerite de ambeIe orientri sunt vaIoroase, dar exist pu(ine zone de
contact, de ,ntInire pe acest continuum individuaI coIectiv, nu att datorit cen-
trriipe cei doi poIi ai demersuIui de cercetare, ct datorit modeIrii teoretice ,i
conceptuaIe diIerite.
Credem c se cere un eIort de comunicare ntre speciaIi,ti, un schimb reciproc
acceptat de inIorma(ii ,i puncte de vedere ntre cercettorii care Iucreaz n paradigme
teoretice diIerite. De exempIu, corobornd rezuItate din ceIe dou perspective, ne putem
ntreba dac indivizii Ia care s-au Iormat amintiri persistente (amintiri de tip ,IIash
4
)
despre un eveniment anume sunt mai rezisten(i Ia re-IormuIriIe sau norma interpretativ
propus de grup sau de contextuI sociaI gIobaI comparativ cu cei Ia care nu s-au Iormat
astIeI de amintiri durabiIe. Ne putem ntreba n ce mod amintiriIe despre evenimentele
publice receptate ntr-un mod reIativ unitar (de exempIu, inIorma(iiIe transmise n direct
de mass-media despre atacuriIe teroriste de Ia WorId Trade Center) suIer transIormri
de-a IunguI timpuIui, n coIectivit(i na(ionaIe diIerite. A,a cum am subIiniat n paginiIe
anterioare, astIeI de studii sunt n curs de reaIizare ,i poate vor permite o apropiere a
puncteIor de vedere asupra memoriei sociaIe din ceIe dou paradigme.
* * *
n acest punct aI prezentrii ne aIIm ntr-o diIicuItate conceptuaI. Pentru a
merge mai departe trebuie s deIinim termenii cu care operm. Dac inten(ionm s
anaIizm dateIe dintr-o perspectiv cognitivist, putem utiIiza sintagma memorie social
pentru a desemna amintiri ale indivizilor despre evenimente sociale sau colective, putnd
astIeI s discutm despre probarea empiric a diIeriteIor ipoteze ,i despre principiuI
4. DetaIii n articoIeIe. a) Ticu Constantin, ,Amintiri IIash amintiri Ia intersec(ia ntre sociaI
,i personaI, n Revista de Psihologie Social, nr. 5, 2OOO, Editura PoIirom, Ia,i, pp. 85-1OO
b) Ticu Constantin, ,AmintiriIe marcante versus amintiriIe comune. o nou viziune taxono-
mic, n Revista de Psihologie Social, nr. 8, 2OO1, Editura PoIirom, Ia,i.
TICU CONSTANTIN
27
reproductibiIit(ii cercetrii
5
. Dac anaIizm ns dateIe din perspectiva psihosocioIogic
trebuie s acceptm IaptuI c memoria sociaI reprezint mai muIt dect amintiriIeindivi-
duaIe despre un anumit Iapt sociaI, c ea se reIer mai degrab Ia procesul de co-construc-
jie n grupul social a memoriei despre trecut, prin comunicare i sub injluenja contextului
social, c ea nu poate Ii ,evaIuat sau ,msurat empiric, ci doar dedus din anaIiza
reIatriIor reprezentan(iIor unei coIectivit(i. DiscursuI reaIizat din perspectiva cogniti-
vist se centreaz deci asupra anaIizei con(inuturiIor memoriei reIeritoare Ia evenimenteIe
sociaIe (a,a cum sunt eIe prezente n mintea indiviziIor unei coIectivit(i), spre deosebire
de ceI reaIizat din perspectiva psihosocioIogiei europene care se centreaz pe anaIiza
IactoriIor sociaIi care genereaz sau inIIuen(eaz aceste con(inuturi ,i pe moduI de
Iormare ,i transIormare a Ior.
Credem n ideea c ,tiin(a ncepe acoIo de unde interpretriIe, orict de pertinente ar
Ii eIe, pot Ii veriIicate empiric. De aceea, Ir a pretinde c am cIariIicat probIematica
Iegat de deIinirea ,i conceptuaIizarea memoriei sociaIe, pentru nceput, ne propunem s
ne rezumm Ia inventarierea empiric a con(inuturiIor memoriei reIeritoare Ia eveni-
menteIe sociaIe.
n continuare vom prezenta cteva date rezuItate din studii eIectuate n spa(iuIrom-
nesc, descrise ca o prim evaIuare a evenimenteIor ,i a personaIit(iIor sociaIe, a,a cum
sunt eIe percepute de popuIa(ia romneasc. Nu vom IoIosi aceste date pentru a argumenta
una sau aIta dintre paradigmeIe de deIinire a memoriei sociaIe prezentate mai sus. EIe
ne vor oIeri doar priIejuI de a anaIiza reaIitatea, a,a cum este ea perceput de subiec(i,
dincoIo de modeIriIe teoretice, ,i de a pune bazeIe unui design de cercetare care s
,pun mpreun, ceI pu(in din punct de vedere metodoIogic, ceIe dou paradigme.
3. Rezultate empirice
3.1. Evenimente sociale i evenimente istorice
ntr-un articoI anterior
6
Iceam distinc(ia dintre memoria pentru evenimente personaIe
(memoria autobiograIic), memoria pentru evenimente sociaIe (coIective, ,IIash sau
pubIice) ,i memoria pentru evenimente istorice. Iceam atunci precizarea c participarea
direct a subiectuIui Ia un eveniment Iace ca inIorma(iiIe reIeritoare Ia acesta s Iie stocate
sub Iorm de narajiuni personale (memorie autobiograIic), iar participarea indirect,
prin intermediuI nara(iuniIor aItora sau aI mass-media, Iace ca dateIe respective s Iie
stocate predominant sub Iorma narajiunilor publice sau a narajiunilor ,jlash' (memorie
sociaI). ns atunci cnd subiectuI nu particip Ia un eveniment nici direct ,i nici
indirect, neIiindu-i contemporan acestuia, inIorma(iiIe reIeritoare Ia aceste evenimente
apar(in memoriei istorice.
DateIe de mai jos au Iost coIectate ,i interpretate (innd cont de aceast deIimitare
conceptuaI. DincoIo de modeIeIe teoretice avansate sau de inIeren(eIe specuIative pe
5. PosibiIitatea ca aI(i cercettori, utiIiznd aceea,i metodoIogie sau o metodoIogie diIerit, s
poat veriIica corectitudinea concIuziiIor Ia care am ajuns noi ntr-o anumit cercetare.
6. Ticu Constantin, ,Memoria sociaI. cadru de deIinire ,i modeIe de anaIiz, n Revista de
Psihologie Social, nr. 7, 2OO1, Editura PoIirom, Ia,i, pp. 137-157.
MEMORIA SOCIAL. PARADIGME TEORETICE SI DATE EMPIRICE
28
care Ie-am putea Iace reIeritoare Ia memoria evenimenteIor sociaIe ,i istorice, ne-am
ntrebat care este reaIitatea pe care o percep romnii din acest punct de vedere sau cum
percep romnii evenimenteIe sociaIe ,i istorice.
Metodologia cercetrii
Lotul investigat
Cercetarea a vizat anaIiza rspunsuriIor a 873 de subiec(i, cu o medie de vrst de
31,6 ani (SD = 14,42 minimum 11 ani, maximum 8O de ani) din care 4O8 subiec(i de
sex Ieminin (46,77) ,i 465 subiec(i de sex mascuIin (53,37).
CuIegerea dateIor s-a reaIizat aIeatoriu, studen(ii de Ia IacuIt(iIe de PsihoIogie,
Matematic ,i Iizic Iiind cei care au cutat n mediuI Ior persoane de vrst diIerit
pentru a rspunde Ia acest chestionar (vecini, prieteni, cunoscu(i). Doar pentru 286 de
subiec(i avem nregistrate ,i dateIe Iegate de studiiIe IinaIizate, anaIiza comparativ pe
niveI de studii reaIizndu-se numai pentru acest Iot restrns Iormat din 8,77 persoane
cu studii gimnaziaIe, 55,27 persoane cu studii IiceaIe, 367 persoane cu studii univer-
sitare (media de vrst 33 de ani SD = 13 497 Ieminin, 517 mascuIin).
Instrument i msurare
Pentru a anaIiza moduI n care percep romnii evenimenteIe sociaIe ,i istorice, am
construit un chestionar, Iormat din ntrebri deschise, prin care Ie soIicitam subiec(iIor
s Iisteze ceI mai important eveniment/moment na(ionaI.
din existen(a Romniei
aI uItimiIor 1OO de ani (ncepnd cu anuI 19O1)
aI uItimiIor 1O ani (ncepnd cu anuI 199O).
Dup cuIegerea acestor date, trei grupe independente de exper(i (Iormate din cte doi
studen(i de Ia IacuItatea de PsihoIogie ,i Stiin(e aIe Educa(iei) au preIuat cte 12O de
chestionare ,i au extras o Iist cu evenimenteIe citate de subiec(ii investiga(i (anaIiz de
con(inut pe baz de Irecven(e). Din compararea IisteIor extrase de ceIe trei grupe de
exper(i pentru Iiecare ntrebare, s-a constatat c n jur de 15 dintre evenimenteIe din
Iiecare Iist coincid att ca IormuIare, ct ,i ca ierarhie (pe primeIe Iocuri pe Iist, pe
baza Irecven(ei de citare). Pentru Iiecare item (ntrebare n parte) am re(inut doar
evenimenteIe cu Irecven(a cea mai mare, evenimente care, n aceIa,i timp, s-au regsit
n IisteIe comparate. Aceste evenimente au Iost codiIicate, dndu-Ii-se o IormuIare
standard. EvenimenteIe care nu au Iost re(inute, din cauza Irecven(ei Ioarte reduse ,i
apari(iei Ior sporadice, au Iost codiIicate Ia categoria ,aIte sociaIe, ,aIte poIitice,
,aIte cuIturaIe, ,aIte diverse.
EvenimenteIe astIeI codiIicate ntr-o IormuIare standard au Iost introduse ntr-o baz
de date, anaIiza dateIor reaIizndu-se n Iunc(ie de Irecven(a de numire a diIeriteIor
tipuri de evenimente.
Rezultate
n acord cu modeIuI prezentat n partea teoretic, evenimenteIe Iistate n cadruI primei
categorii apar(in n mod cert evenimenteIor de tip istoric.
TICU CONSTANTIN
29
Figura 2. Cel mai important eveniment din istoria Romniei
n percep(ia ,i con,tiin(a romniIor, ceIe mai importante evenimente din existen(a
Romniei au Iost percepute ca Iiind ,Unirea de Ia 1918 (3O7), ,RzboiuI de indepen-
den( 1877 (147), ,Unirea principateIor sub A.I. Cuza (127), ,Unirea sub Mihai
ViteazuI 16OO (97) ,i ,Cucerirea roman (77). Abia pe IocuI patru ca importan(
este citat RevoIu(ia din decembrie 1989 (97), eveniment care credem c are nc o
vaIen( de eveniment sociaI ,i care tinde spre o vaIen( de eveniment istoric.
AnaIiza comparativ pe vrst (chi square tests, p < O,OO9 Std residuaI 1,O) ne
arat c subiec(ii de peste 32 de ani evoc cu o Irecven( mai mare evenimenteIe ,Unirea
principateIor sub A.I. Cuza, ,AI doiIea rzboi mondiaI ,i ,nceputuI monarhiei,
comparativ cu cei cu o vrst mai mic de 32 de ani. La ace,tia din urm apar cu o
Irecven( semniIicativ mai mare evenimenteIe ,Unirea din 16OO ,i ,Domnia Iui SteIan
ceI Mare. Compara(iiIe ntre sexe n ceea ce prive,te evocarea ceIor mai importante
evenimente/momente din istoria Romniei nu scot n eviden( diIeren(e semniIicative.
Iiind soIicitat ceI mai important eveniment aI uItimiIor 1OO de ani ai Romniei,
evenimenteIe din uItimuI deceniu (dup 19O1), care au aprut n ierarhia anterioar, se
men(in pe primeIe Iocuri ,Unirea de Ia 1918 (337), ,RevoIu(ia din decembrie 1989
(227) Ia care se adaug ,AI doiIea rzboi mondiaI (167), ,InstaIarea ComunismuIui
n Romnia (47) ,i ,PrimuI rzboi mondiaI (37).
Pentru ceI mai important eveniment/moment din uItimii 1O ani, de,i soIicitam expIicit
evenimente sau momente de dup 199O, participan(ii Ia cercetare au evocat n primuI
rnd revoIu(ia din decembrie 1989.
Ignornd aceast variabiI ,i pe cea ,AIte poIitice care cumuIeaz un numr Ioarte
mare de aIte evenimente citate, pe primeIe Iocuri ca Irecven( sunt pIasate (n ordinea
descresctoare a Irecven(ei de evocare). ,AIegeriIe din 1996 (1O7), ,AIegeriIe
din 2OOO (97), ,MineriadeIe (77), ,AIegeriIe din 1992 (57), ,Vizita papei n
Romnia (47), ,SucceseIe echipei de IotbaI a Romniei (3,47), ,Aprobarea
Constitu(iei (3,27), ,ReIorma economic/privatizarea (2,77).
MEMORIA SOCIAL. PARADIGME TEORETICE SI DATE EMPIRICE
3O
Figura 3. Cel mai important eveniment al ultimilor 10 ani ai Romniei
AnaIiza acestor rspunsuri n Iunc(ie de vrst indic IaptuI c subiec(ii tineri (sub
32 de ani) au exempIiIicat cu o Irecven( semniIicativ mai mare (chi square tests,
p < O,OO1 Std residuaI 1,O) evenimenteIe ,Vizita papei, ,EcIipsa de soare,
,SucceseIe echipei de IotbaI a Romniei ,i cu o Irecven( semniIicativ mai miceve-
nimenteIe ,ReIorma/mproprietrirea n agricuItur ,i ,AIegeriIe din 1996, comparativ
cu subiec(ii de peste 32 de ani.
SingureIe diIeren(e semniIicative ntre rspunsuriIe oIerite de IotuI Ieminin ,i de ceI
mascuIin Ia acest item se reIer Ia IaptuI c brba(ii evoc cu o Irecven( semniIicativ
mai mare evenimentuI ,Succese aIe echipei de IotbaI a Romniei/Ghe. Hagi, n timp ce
IeteIe citeaz cu o Irecevn( ceva mai mare ,RevoIu(ia din decembrie 1989 (chi square
tests, p < O,O29 Std residuaI 1,O).
AnaIiza comparativ a rspunsuriIor pe ceIe trei niveIuri de studii (gimnaziaI, IiceaI
,i universitar) a pus n eviden( diIeren(e semniIicative statistic (chi square tests,
p < O,OO1 Std residuaI 1,O) ntre ceIe trei Ioturi.
subiec(ii cu studii gimnaziaIe evoc cu o mai mare Irecven( evenimenteIe ,ReIorma
n nv(mnt, ,ReIorma n economie/privatizarea ,i ,EcIipsa de soare
subiec(ii cu studii IiceaIe se reIer mai muIt Ia evenimenteIe ,Vizita papei,
,Vizita Iui BiII CIinton
subiec(ii cu studii universitare propun cu o mai mare Irecven( evenimenteIe
,RevoIu(ia din decembrie 1989 ,i ,AIegeriIe din 1996.
3.2. Personalitji sociale i istorice
O aIt ntrebare pe care ne-o punem se reIer Ia memoria sociaI pentru personaIit(iIe
pubIice. Nu este o noutate aIirma(ia c o parte din istoria Romniei a Iost re-scris de
regimuI comunist pentru a Ii n acord cu ideoIogia comunist sau pentru a o justiIica.
CeIe mai aIectate au Iost dateIe reIeritoare Ia istoria reIativ recent a Romniei. perioada
TICU CONSTANTIN
31
interbeIic ,i perioada de dup ceI de-aI doiIea rzboi mondiaI. Sub presiunea ideoIogicuIui
,i a cuIturii saturate ideoIogic, n uItimii 5O de ani s-a transmis invariabiI ideea c
personaIit(iIe poIitice aIe perioadei interbeIice au Iost reprezentan(ii unei cIase expIoata-
toare, au Iost persoane corupte, persoane care au trdat intereseIe Romniei ,i poporuI
romn. InevitabiI, n mintea romniIor s-au Iormat ni,te idei dominante despre perso-
naIit(iIe ,i despre evenimenteIe perioadei interbeIice.
n edi(ia din noiembrie 1999 a BarometruIui de Opinie PubIic
7
au Iost introduse
dou ntrebri aIe cror rspunsuri au trezit reac(ii vehemente aIe unei pr(i a puterii
aIIate pe e,icheruI poIitic. Prima ntrebare a Iost IormuIat astIeI Care dintre conductorii
(liderii) politici ai Romniei, din ultima sut de ani, a jcut cel mai mult bine acestei
jri (O singur aIegere dintr-o Iist Iormat din 14 Iideri poIitici ai Romniei din
uItimuI secoI.) Cea de-a doua ntrebare a Iost IormuIat ca o continuare. Dar cel mai
mare ru Iat rspunsuriIe popuIa(iei investigate (2.O19 subiec(i).
Pentru prima ntrebare, Ia care au rspuns doar 66,87 dintre subiec(i, persona-
Iit(iIe care au Iost citate ceI mai Irecvent au Iost (n ordine descresctoare).
NicoIae Ceau,escu (32,87), Ion IIiescu (12,97), RegeIe CaroI I (8,27), NicoIae
TituIescu (7,77), RegeIe Mihai (6,47), Ghe. Gheorghiu-Dej (6,47), Ion Antonescu
(5,67).
Figura 4. Conductori din ultima sut de ani, care au jcut cel mai mult bine Romniei
7. BarometruI de Opinie PubIic (BOP) reprezint o suit de sondaje periodice (bianuaIe) ini(iate
,i Iinan(ate de Iunda(ia pentru o Societate Deschis, ncepnd cu 1994 pn n prezent.Son-
dajeIe sunt reaIizate n Romnia pe e,antioane reprezentative ,i vizeaz diIerite aspecte aIe
vie(ii sociaIe. AutoruI articoIuIui este membru n juriuI BarometruI de Opinie PubIic, juriu
care stabiIe,te tematica generaI, construie,te chestionaruI, stabiIe,te metoda de aIegere a
e,antionuIui ,i reaIizeaz o prima anaIiz a dateIor. Accesul la datele BOP este Iiber ,i gratuit
pentru to(i cei interesa(i. BazeIe de date, caieteIe cu rezuItate ,i chestionareIe pot Ii consuItate
Ia adresa www.osI.ro.
MEMORIA SOCIAL. PARADIGME TEORETICE SI DATE EMPIRICE
32
AnaIiza comparativ a rspunsuriIor date de diIerite categorii de responden(i Ia
prima ntrebare ne reIev aspecte interesante.
De exempIu, comparnd rspunsuriIe subiec(iIor care se autoevaIueaz pe scaIa
srcie bog(ie, am identiIicat diIeren(e semniIicative statistic (p < O,O5). Subiec(ii
care s-au autoevaIuat mai sraci au numit muIt mai Irecvent personaIit(i ca Petru Groza,
Ghe. Gheorghiu-Dej ,i NicoIae Ceau,escu, comparativ cu cei care s-au autoevaIuat ca
Iiind mai nstri(i. Ace,tia din urm au evocat muIt mai Irecvent nume ca IuIiu Maniu,
IoneI Brtianu sau EmiI Constantinescu.
Lund drept criteriu de compara(ie o aIt variabiI Irecven(a citituIui (Ct de des
citiji crji 1 deIoc, 2 o dat pe Iun sau mai rar, 3 de cteva ori pe Iun, 4 de
cteva ori pe sptmn, 5 aproape ziInic), exist diIeren(e semniIicative (p = O,OOO)
ntre cei care citesc Irecvent ,i cei care citesc pu(in sau deIoc. Cei care decIar c citesc
Irecvent citeaz ca personaIit(i ce au Icut muIt bine Romniei nume ca NicoIae
TituIescu, RegeIe Ierdinand, RegeIe CaroI I, n timp ce cei care recunosc c citesc cr(i
mai rar citeaz Irecvent nume ca Ion IIiescu, NicoIae Ceau,escu sau Ghe. Gheorghiu-Dej.
Figura 5. Ierarhii comparative n juncjie de variabila ,jrecvenja cititului'
Raportndu-ne Ia un aIt criteriu ncrederea n evrei (Ct ncredere aveji n evrei
1 Ioarte pu(in/deIoc, 2 pu(in, 3 muIt, 4 Ioarte muIt), ntInim din nou
diIeren(e semniIicative. De data aceasta, cei care, n medie, au mai pu(in ncredere n
evrei, propun ca personaIit(i care au Icut muIt bine Romniei pe NicoIae Ceau,escu,
Ion Antonescu ,i Ion IIiescu, n timp ce cei care au mai muIt ncredere n evrei propun
personaIit(i ca RegeIe Ierdinand, RegeIe CaroI I sau NicoIae TituIescu (diIeren(e
semniIicative statistic Ia un p = O,OOO).
TICU CONSTANTIN
33
Figura 6. Conductori din ultima sut de ani, care au jcut cel mai mult ru Romniei
RspunsuriIe Ia a doua ntrebare (6O,17 dintre subiec(i au dat rspunsuri vaIide) s-au
poIarizat muIt mai cIar. din cei care au rspuns Ia aceast ntrebare i-au numit 36,87
pe NicoIae Ceau,escu, 31,37 pe EmiI Constantinescu, 11,17 pe Ion IIiescu, 4,87 pe
RegeIe Mihai, iar 4,77 pe Ghe. Gheorghiu-Dej.
Exist diIeren(e semniIicative statistic (p = O,OOO) ntre cei care I numesc pe EmiI
Constantinescu drept conductor poIitic care a Icut ru Romniei ,i cei care I numesc
predominant pe NicoIae Ceau,escu, n sensuI c primii se autoevaIueaz ca Iiind mai
sraci, recunosc c au mai pu(in ncredere n evrei ,i c citesc mai rar sau deIoc cr(i,
comparativ cu cei din urm.
n generaI, romnii care au decIarat c citesc mai Irecvent cr(i sau se decIar mai
pu(in sraci au decIarat mai Irecvent ca personaIit(i negative pe Petru Groza, Ion
Antonescu, Ghe. Gheorghiu-Dej sau Ceau,escu, n timp ce cei care recunosc c citesc
mai rar sau deIoc sau se consider sraci I-au numit cu o Irecven( mai mare pe EmiI
Constantinescu.
4. n loc de concluzii
n conIormitate cu modeIuI memoriei expIicite avansat de noi
8
, ceIe mai importante
evenimente din existen(a Romniei, evocate de subiec(ii investiga(i, apar(in memoriei
istorice. Pentru aceste date nu sunt necesare prea muIte comentarii opinia romniIor cu
privire Ia ceIe mai importante evenimente istorice este cIar, Iiind centrat, n speciaI,
pe evenimenteIe ,uniIicatoare, orientare probabiI dat ,i de istoria oIiciaI transmis n
uItimii 5O de ani. n acest sens, ne putem ntreba care ar Ii Iost ierarhiiIe ob(inute Ia
aceast ntrebare dac romnii nu ar Ii ,beneIiciat de 5O de ani de comunism.
8. Ticu Constantin, ,Memoria sociaI. cadru de deIinire ,i modeIe de anaIiz, n Revista de
Psihologie Social, nr. 7, 2OO1, Editura PoIirom, Ia,i, pp. 137-157.
MEMORIA SOCIAL. PARADIGME TEORETICE SI DATE EMPIRICE
34
Cernd subiec(iIor s evoce ceIe mai importante evenimente aIe uItimiIor 1O ani ai
Romniei, am surprins o parte dintre ceIe mai importante repere aIe memoriei sociale.
amintiri despre evenimente Ia care ace,ti subiec(i au Iost martori direc(i sau indirec(i. n
acest caz, anaIiznd ierarhia de evenimente ob(inut pe cei 873 de subiec(i, am sesizatIaptuI
c ar Ii important o anaIiz comparativ a acestor opinii n dependen( de contexteIeper-
sonaI (cognitiv, aIectiv, vaIoric ,i autobiograIic) ,i sociaI (microsociaI. IamiIie, grupuri
de apartenen(, comunitate) n care au Iost receptate ,i sunt evocate aceste evenimente.
Aceasta pornind de Ia premisa c martorii Ia evenimente (romnii), avnd acces Ia variate
surse de inIormare ,i evoIund n contexte sociaIe diIerite, ,i-au structurat n mod diIerit
reprezentriIe reIeritoare Ia evenimenteIe descrise ca Iiind ceIe mai importante.
Exist patru tipuri de evenimente ce apar Ioarte Irecvent n acest screening aI ceIor
mai importante momente aIe uItimiIor 1O ani. 1) evenimente ,poIitice/aIegeri (aIegeriIe
din 1992, 1996, 2OOO) 2) evenimente ,cuIturaIe (,Vizita papei, ,Vizita Iui BiII CIinton,
,SucceseIe echipei de IotbaI, ,EcIipsa de soare etc.) 3) evenimente ,reIorm demo-
cratic (,Aprobarea constitu(iei, ,ReIorma n nv(mnt, ,ReIorma n economie,
,Intrarea Romniei n OSCE), evenimente ,mi,cri sociaIe (,MineriadeIe).
Dac estimm c Ia niveI na(ionaI vom ob(ine rezuItate simiIare (cu varia(ii inter-
regionaIe ,i pe diIerite categorii sociodemograIice), putem aIirma c acestea sunt
principaIeIe categorii de evenimente sociaIe citate de subiec(ii romni, dar nu ,tim ce se
aII ,n spateIe acestor reprezentri. Ne-ar interesa s aIIm care sunt variabiIe
cognitive, aIective sau vaIorice, att personaIe, ct ,i coIective, Iegate de aceste eveni-
mente prototipice aIe vie(ii sociaIe sau evocate mpreun cu eIe. Pentru a aIIa rspunsuI
este necesar un aIt tip de design de cercetare.
Ca o continuare Iireasc a acestui prim studiu de evaIuare a principaIeIor repere aIe
memoriei sociaIe a romniIor, n una dintre cercetriIe pe care Ie proiectm n momentuI
redactrii acestui articoI, Ium spre anaIiz trei dintre evenimenteIe tipice descrise
Irecvent de IotuI investigat anterior. ,AIegeriIe preziden(iaIe din 2OOO, ,UItima
Mineriad ,i ,Vizita papei. De aceea, am deIinit principaIeIe dimensiuni aIe cercetrii,
ceIe care vor Ii vizate n designuI cercetrii ,i care estimm c au un roI important n
receptarea/asimiIarea, men(inerea ,i evocarea evenimenteIor cu tematic sociaI.
1. evenimentul n sine detaIii concrete, tipuI ,i reIevan(a sa obiectiv Ia niveI
na(ionaI
2. informa(iile despre eveniment, a,a cum au Iost eIe receptate, inIorma(ii care pot
nuan(a sau deturna sensuI evenimentuIui (roIuI decisiv aI mass-media)
3. contextul sociopolitic general aI evenimentuIui ,i presiuniIe Iui ideoIogice (cadruI
moderator, ,griI de citire a reaIit(ii)
4. receptorul persoana care asimiIeaz inIorma(iiIe despre eveniment, aceasta
avnd injormajii anterioare ,i propriiIe cadre cognitive i valorice de decodare,
semniIicare a situa(iei, ,i de interpretare post-recep(ie a IapteIor semniIicate
5. grupul, colectivitatea att ca prim cadru/mediu de accesare a inIorma(iiIor, ct
,i ca mediu de comunicare, co-construc(ie, semniIicare sau de resemniIicare a
memoriei sociaIe.
Pentru a IaciIita o apropiere ntre ceIe dou perspective de anaIiz a memoriei sociaIe
(perspectiva psihosociaI european ,i perspectiva cognitivist), am conceput designuI
cercetrii ca Iiind compus din dou sec(iuni, Iiecare avnd o metodoIogie aparte.
TICU CONSTANTIN
35
n prima sec(iune proiectm utiIizarea unei metodoIogii speciIice perspectivei
psihosociaIe europene, ,i anume o metodoIogie adaptat dup cea utiIizat n anaIiza
reprezentriIor sociaIe. Dac acceptm ideea c memoria sociaI este aIctuit din
reprezentriIe coIective aIe trecutuIui, cu reIerire Ia anumite ,obiecte aIe memoriei
(evenimente), atunci credem c anaIiza unor ,obiecte aIe memoriei sociaIe cu o
metodoIogie simiIar ceIei utiIizate n studiuI reprezentriIor sociaIe poate Ii caIea de
reaIizare a unui pas metodoIogic important n studierea memoriei sociaIe. Prin urmare,
adaptnd metodoIogia speciIic reprezentriIor sociaIe (cuvinte asociate evenimentuIui,
evaIuarea importan(ei Ior, a IegturiIor etc.), vom ,identiIica, pentru Iiecare dintre
ceIe trei evenimente ,reprezentarea coIectiv comun, reprezentare ce se va dovedi
mai aproape de perspectiva psihosociaI de deIinire ,i interpretare aIe memoriei sociaIe.
DateIe acestei prime sec(iuni ne vor permite ,i identiIicarea imaginaruIui sociaIactivat
o dat cu Iiecare dintre evenimenteIe sociaIe, ,i compararea acestor percep(ii (repre-
zentri coIective despre trecut, imaginar sociaI asociat), n Iunc(ie de grupuI sociaI de
apartenen( (pe categorii de vrst, venituri, orientare poIitic etc.).
n cea de-a doua sec(iune vom utiIiza o metodoIogie mai apropiat de perspectiva
cognitivist. n primuI rnd, vom soIicita subiec(iIor.
a) o descriere Iiber a principaIeIor etape aIe acestor evenimente pentru a extrage de
aici ,scenariuI evenimenteIor sociaIe anaIizate
b) inIorma(ii diverse Iegate de evenimenteIe evaIuate, inIorma(ii de tip semantic
(inIorma(ii anterioare, personaje, Iocuri, detaIii diverse), inIorma(ii de tip episodic
(nara(iuni personaIe, coIective, pubIice ,i istorice Iegate de evenimente) ,i inIor-
ma(ii speciIice anaIizei momenteIor ,IIash (acurate(ea ,i contextuI personaI n
care au Iost recep(ionate episoadeIe. ,Lupta de Ia Stoene,ti, ,DiscursuI papei,
,Anun(area oIiciaI a numeIui nouIui pre,edinte)
c) o evaIuare a moduIui n care au Iost trite din punct de vedere aIectiv aceste
evenimente ,i a semniIica(iei personaIe acordate atunci ,i acum evenimenteIor
d) inIorma(ii despre op(iuniIe vaIorice ,i poIitice aIe subiec(iIor investiga(i, aIegru-
puriIor de apartenen( (membrii IamiIiei, grup de prieteni, coIegi de muncetc.)
e) inIorma(ii reIeritoare Ia contextuI sociaI n care au Iost receptate evenimenteIe ,i
n care sunt evocate acestea, inIorma(ii reIeritoare Ia orientarea ,cIar sau ,diIuz
a receptoruIui sau Ia ,presiunea (,mic sau ,mare) a contextuIui sociaI.
Toate aceste date ne vor permite anaIiza reIa(iiIor compIexe existente ntre evenimen-
tuI n sine, inIorma(iiIe despre eveniment, contextuI sociopoIitic generaI aI evenimentuIui,
caracteristiciIe indiviziIor care asimiIeaz inIorma(iiIe despre eveniment ,i caracteristiciIe
grupuIui sau coIectivit(ii n care are Ioc semniIicarea sau resemniIicarea evenimentuIui
receptat.
AstIeI, sperm s participm Ia eIortuI de a reaIiza urmtoruI pas n studierea
memoriei sociaIe, ,i anume aceIa de a trece de Ia interpretriIe strict cognitiviste (n
termeni de procesare a inIorma(iei) sau strict psihosociaIe (ceIe ,prizoniere paradigmei
Iui HaIbwachs, paradigm care nu a Iost dep,it n uItimii 5O de ani) Ia o abordare
integrat, (innd cont att de contextuI sociaI, ct ,i de ceI individuaI n anaIiza ,i
interpretarea acestei reaIit(i.
MEMORIA SOCIAL. PARADIGME TEORETICE SI DATE EMPIRICE
36
Bibliografie
Brown, N.R., SheveII, S.K., Rips, L.J. (1986), ,PubIic memories and their personaI context, n
Autobiographical memory, Duke University, Cambridge University Press.
CheIcea, S. (1996), ,Memoria sociaI organizarea ,i reorganizarea ei, n Adrian NecuIau
(coord.) Psihologie social, Editura PoIirom, Ia,i.
CheIcea, S. (1998), ,Memorie ,i identitate, constructe sociaIe, n S. CheIcea (coord.) Memorie
social i identitate najional, Editura INI, Bucure,ti.
Hass, V., JodeIet D. (1999), ,Pensee et memoire sociaIe, n J.P. Petard (coord.) Psychologie
sociale, BreaI, Paris.
Hass, V., JodeIet D. (2OOO), ,La memoire, ses aspects sociaux et coIIectiIs, n N. Roussiau
(coord.) Psychologie sociale, Editura In press, Iran(a.
HaIbwachs, M., (1994), ,Les cadres sociaux de Ia memoire, Editura AIbin MicheI, Paris.
NecuIau, A. (1999), ,Memorie coIectiv ,i uitare, n Psihologie Social, Editura PoIirom, Ia,i.
NecuIau, A. (2OOO), ,ControIuI contextuIui ,i manipuIarea reprezentriIor sociaIe, n Psihologie
social, Editura PoIirom, Ia,i.
NecuIau, A. (2OOO), Memoria pierdut. eseuri de psihosociologia schimbrii, Editura PoIirom,
Ia,i.
NecuIau, A. (2OO1), ,Cum se construie,te azi memoria sociaI, n Psihologie social, 7.
Namer, G. (1987), Mmoire et socit, Meridiens KIincksieck, Paris.
Ross, B.M. (1991), Remembering the personal past. descriptions oj autobiographical memory,
OxIord University Press, New York.
Ruedenberg-Wright, L. (1996), ,Iorty years oI rehearsaI, n Civic ceremony as a jield jor
memory and social identity, Ben Gurion University oI the Negev.
Rubin, D.C. (1999), Remembering our past. Studies in autobiographical memory, Cambridge
University Press, New York.
StncuIescu, Irina (1999), ,Schimbarea repereIor memoriei coIective, n Psihologia social,
Editura PoIirom, Ia,i.
TuIving, E. (1972), ,Episodic and semantic memory, n Organization oj Memory, Academic
Press, New York.
TICU CONSTANTIN
37
Petru Lucian Cureu

Using the Conceptual Mapping Technique


in the Study of Small Groups
Abstract: In an inIormation-based society, IormaI groups within organizations perIorm more
than ever compIex cognitive tasks (probIem soIving and decision making). IormaI groups receive,
represent, transIorm and create body oI knowIedge. Thus, a IuII understanding oI the way groups
perIorm these cognitive tasks requires an examination oI the group as a cognitive system.
The present study extends the cognitive psychoIogy Iramework, concepts and methods to group
research. We propose a cognitive architecture that can meet both the group process requirements
stated by Gibson (2OO1) and Nonaka (1994) and the architecturaI requirements stated by Posner
(1989) and NeweII (1992). We aIso review the studies concerning the knowIedge groups operate
with and we argue that group`s expIicit and impIicit knowIedge can be represented as cognitive
schemata, propositionaI representations, production ruIes, artiIact representations and narrative
representations.
We have tested some oI the core assumptions oI our cognitive architecture modeI Ior groups by
using two empiricaI studies and speciIic cognitive research methods. The participants (15O
undergraduate students) were assigned to 3O groups having 4 to 6 members and over a 14 weeks
period they worked at the research projects covering 3O7 oI their IinaI individuaI grades. In order
to evaIuate the way groups are representing the speciIic knowIedge reIated to their tasks, we have
used the conceptuaI mapping technique. The empiricaI resuIts support the main assumptions oI the
cognitive architecture.
Keywords: cognitive architecture, conceptual mapping, cognitive representations, formal
groups.
Rezumat: StudiuI de Ia( extinde aparatuI conceptuaI ,i metodoIogic aI psihoIogiei cognitive Ia
studiuI grupuriIor sociaIe restrnse. ntr-un studiu anterior (Cur,eu, 2OO1) am propus un modeI
de arhitectur cognitiv pentru grupuriIe IormaIe. Asump(ia principaI a acestui modeI este aceea
c grupuriIe IormaIe construiesc ,i utiIizeaz reprezentri cognitive. PrincipaIeIe tipuri de repre-
zentri pe care Ie pot structura ,i utiIiza grupuriIe sunt. scheme cognitive, reprezentri propo-
zi(ionaIe, reguIi de producere, exograme ,i reprezentri narative (Cur,eu, 2OO1).
Ne adresm n acest studiu reprezentriIor propozi(ionaIe. Participan(ii (15O de studen(i) au Iost
repartiza(i n 3O de grupuri a cte 4, 5 ,i, respectiv, 6 membri Iiecare. Sarcina acestor grupuri a
Iost aceea de a dezvoIta un proiect de cercetare, evaIuarea acestui proiect acoperind 3O7 din nota
IinaI Ia discipIin (psihoIogie sociaI). Pentru studierea reprezentriIor propozi(ionaIe am utiIizat
o variant modiIicat a sarcinii hr(iIor conceptuaIe. Am modiIicat aceast sarcin pentru a
* ,Babe,-BoIyai University, CIuj.
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
38
surprinde interac(iunea dintre membrii grupuIui n dezvoItarea re(eIei propozi(ionaIe a domeniuIui
studiat. RezuItateIe ob(inute demonstreaz c grupuriIe pot dezvoIta ,i utiIiza reprezentri coIective
de tip propozi(ionaI.
Cu toate c abordarea cognitiv a grupuriIor nu este nc Ioarte dezvoItat, cercetarea pe care o
propunem oIer o serie de rspunsuri reIeritoare Ia moduI n care grupuriIe IormaIe proceseaz
inIorma(ia disponibiI n vederea reaIizrii unei sarcini cognitive.
Resume. La presente etude etend I`appareiI conceptueI et methodoIogique de Ia psychoIogie
cognitive a I`etude des groupes sociaux restreints. Dans une etude anterieure (Cur,eu, 2OO1),
nous avons propose un modeIe d`architecture cognitive pour Ies groupes IormeIs. La these
principaIe de ce modeIe est. Ies groupes IormeIs construisent et empIoient des representations
cognitives. Les principaux types de representations que Ies groupes peuvent structurer et empIoyer
sont. schemas cognitiIs, representations propositionneIIes, regIes de production, exogrammes et
representations narratives (Cur,eu, 2OO1).
Dans Ia presente etude, nous avons pour sujet Ies representations propositionneIIes. Les parti-
cipants (15O etudiants) ont ete repartis en 3O groupes ayant 4, 5, respectivement 6 membres
chacun. La tche de ces groupes a ete de deveIopper un projet de recherche, I`evaIuation de ce
projetrepresentant 3O7 de Ia note IinaIe pour Ia discipIine en question (psychoIogie sociaIe).
Pour I`etude des representations propositionneIIes, nous avons utiIise une variante modiIiee de Ia
tche des cartes conceptueIIes. Nous avons modiIie cette tche-Ia pour surprendre I`interaction
entre Ies membres du groupe dans Ie deveIoppement du reseau propositionneI du domaine etudie.
Les resuItats obtenus demontrent que Ies groupes peuvent deveIopper et empIoyer des repre-
sentations coIIectives de type propositionneI.
Bien que I`etude cognitive des groupes ne soit pas encore tres deveIoppee, Ia recherche que nous
proposons oIIre une serie de reponses reIatives a Ia maniere dont Ies groupes IormeIs travaiIIent
I`inIormation disponibIe en vue de I`accompIissement d`une tche cognitive.
Introduction
Nowadays, groups rather than individuaIs make the most important decisions with
Iar-reaching impIications. In Iact, in this inIormation age, groups are perIorming much
more inteIIectuaI and cognitive tasks than other kind oI tasks (Hinsz, 199O).
In 1994, MoreIand, Hogg and Hains have conducted an archivaI study in which the
content oI three major sociaI psychoIogicaI journaIs (Journal oj Experimental Psychology,
Journal oj Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology
Bulletin) were reviewed over a period oI twenty years (Irom 1973 to 1993). They Iound
out that interest in groups among sociaI psychoIogists rose considerabIy during the
199Os. In 1993 more than 2O7 oI the journaI pages were devoted to work on groups.
The authors attributed those changes to scientiIic progress within sociaI psychoIogy,
especiaIIy the deveIopment oI new and exciting theories about groups. They suggested
that the recent resurgence oI interest in groups is determined by the deveIopment oI
some reIated trends, nameIy the growing enthusiasm Ior European (sociaI categorization,
minority inIIuence) and sociaI cognition approaches to studying groups. Researchers
have begun to consider that, much Iike individuaIs, groups process reIevant and avaiIabIe
inIormation to perIorm inteIIectuaI tasks (MoreIand, Hogg & Hains, 1994).
Another contribution oI cognitive psychoIogy on group research was made by
the deveIopment oI connectionism. Connectionism raises the possibiIity that compIex
PETRU LUCIAN CURSEU
39
knowIedge can be encoded by patterns oI activation and inhibition among simpIe units
richIy interconnected. So the mind can be Iocated in connections and weights can be put
on them rather than in entities. It is the same with group mentaI representation. The
group members share diIIerent types oI knowIedge and create thereby a shared mentaI
modeI, a modeI depending rather on the pecuIiarities oI the interactions between group
members than on those persons incIuded in the group. The processing oI inIormation in
groups invoIves activities that occur within as weII as among the minds oI group
members (Weick & Roberts, 1993 Hinsz, TindaIe & VoIIrath, 1997).
The eIaboration oI a vaIid cognitive architecture must start Irom a muItiIeveI anaIysis
oI the cognitive system. Cognitive systems can be anaIyzed at severaI IeveIs (computa-
tionaI, representationaI, impIementationaI and knowIedge IeveI) (StiIIings et al., 1995
MicIea, 1999). Because the speciIic aim oI our research is the study oI propositionaI
representation the IormaI groups operate with, we wiII describe onIy the two most
important IeveIs Ior our purpose. knowIedge and representationaI IeveIs.
SchoIars traditionaIIy assume that memory systems remain one oI the core concepts
oI inIormation processing systems (Anand, Manz & GIick, 1998 WaIsh & Ungson,
1991 StiIIings et al., 1995 Posner, 1989). However, despite the importance oI
memory systems in groups as inIormation processors, organizationaI researchers are not
taking the Iead in deveIoping integrated modeIs that couId cIariIy the type oI knowIedge
the group operates with and the way that knowIedge is internaI represented in these
cognitive systems. We try to review and organize the research regarding groups memory
systems.
Knowledge level analysis (types of knowledge in groups)
There are two generaI cIassiIications oI knowIedge with which groups must cope. These
are expIicit knowIedge and impIicit (tacit) knowIedge.
ExpIicit knowIedge is knowIedge that is easiIy expressed, be it in an oraI or written
manner. Because oI its ease in expression, expIicit knowIedge is more easiIy transIerred
and imitated (Nonaka, 1994 StiIIings et al., 1995). ExampIes oI expIicit knowIedge
incIude product characteristics, group norms, group goaIs and objectives, Ieatures oI
group cuIture (decIarative knowIedge), testing procedures, marketing strategies, and
accounting procedures that have been documented, standard operating procedures
(proceduraI knowIedge).
On the other hand, tacit knowIedge is knowIedge that is diIIicuIt to articuIate and
express to others, it can onIy indirectIy be read by anaIyzing the behavior or the way
unstructured situations are structured and understood. This nature oI tacit knowIedge is
oIten discerned in the Iorm oI generaIIy accepted background understandings about
reaIity heId by members oI a group. Such knowIedge emerges over time, and is Iearned
Irom experience and direct sociaI interaction. ImpIicit cognition is not remembered in
the usuaI sense and is not avaiIabIe to seII-report and introspection, but it mediates group
responses (group behaviors and probIem soIving) (Sims & Gioia, 1986 Nonaka, 1994).
Some recent studies have estabIished that the main impIicit sociaI knowIedge is
attitudes and stereotypes. The attitudes (as IavorabIe or unIavorabIe dispositions toward
sociaI objects peopIe, pIaces, poIicies) are activated outside oI conscious attention
USING THE CONCEPTUAL MAPPING TECHNIQUE IN THE STUDY OI SMALL GROUPS
4O
because activation occurs more rapidIy than can be mediated by conscious activity and
that activation is initiated by stimuIi, the presence oI which is unreportabIe. The
stereotypes (as a sociaIIy shared set oI beIieIs about traits that are characteristic oI
members oI a sociaI category) automaticaIIy guide judgement and action to the extent
that a group or a person acts toward another (group or person) as iI the other possessed
traits incIuded in the stereotype. Automatic operation oI stereotypes provides the basis
Ior their impIicit nature (GreenwaId & Banaji, 1995 GreenwaId et al., 2OO2).
Representational level analysis
(types of mental representations in groups)
IundamentaI to aII cognitive systems is the abiIity to internaIIy represent their knowIedge.
The Iormer studies have shown IittIe attention to the cognitive representation in groups.
We assume that basicaIIy, in groups, the inIormation is represented in Iive diIIerent
ways. as propositionaI representations, cognitive schemata, cognitive scripts, production
ruIes, and artiIact representations.
Propositional representations
One possibiIity to represent decIarative knowIedge is the naturaI Ianguage. Groups
cIearIy do possess Iinguistic representations, and a naturaI Ianguage is powerIuI enough
to represent an unIimited variety oI Iacts. PropositionaI representations usuaIIy capture
reIations (predicates) which hoId between arguments (subjects) that are not interchangeabIe.
Concepts can be aIso Iinked by other types oI reIations as. contiguity (proximity),simi-
Iarity (resembIance) and causaIity (impIication). GraphicaI representation oI these con-
cepts and oI the reIations between them resuIts in diIIerent types oI cognitive maps
(Anderson, 199O Bougon, 1992 IioI & HuII, 1992 StiIIings et al., 1995 Mohammed,
KIimoski & Rentsch, 2OOO).
The concepts to be mapped can be generated in two diIIerent ways (Mohammed,
KIimoski & Rentsch, 2OOO). The Iirst way is the concept generation through interviews,
or other interactive methods (observation, questionnaires) in which the participants are
directIy invoIved in concept generation. The participant is either asked to generate the
main concepts reIated to a speciIic topic, or asked to generate as many questions as
possibIe about a particuIar subject, without answering the questions. The purpose oI this
technique is to uncover the main concepts used by an individuaI or a group in thinking
about a particuIar topic (Iord & Hegarty, 1984 Bitonti, 1993 Mohammed, KIimoski
& Rentsch, 2OOO). The second way consists in post hoc anaIyses oI IormaI documents
(verbaI protocoIs, transcripts). No direct interaction with the participants is required in
this technique. The main concepts are extracted through the content anaIysis oI the
verbaI protocoIs or through the systematic coding oI other documents or transcripts
(CarIey, 1993, 1997 Mohammed, KIimoski & Rentsch, 2OOO).
The decIarative knowIedge oI groups can be represented as internaI propositionaI
representations. The propositionaI network is the spatiaI Iocation oI eIements in a
network and is reIevant to the interpretation oI the reIationship between concepts. In the
propositionaI network, the concepts are represented as nodes and the strings represent
PETRU LUCIAN CURSEU
41
the Iinks between these concepts. SchoIars describe two ways oI representing the
knowIedge in a propositionaI network. The Iirst way is a Iinear representation in which
the knowIedge is represented on a two-dimensionaI page with the most important concept
situated in the center oI the network. Such a Iinear network is more compact and the
concepts connectivity is rather narrow and it can be used to represent the concept maps
in Iess compIex domains. In a two-dimensionaI network can be aIso represented other
types oI reIations existing between diIIerent concepts (hierarchicaI reIations, causaI
reIations and simiIarity reIations). The second way is three-dimensionaI representation,
that is more compIex and the connectivity is wider. Through this wider connectivity, the
three-dimensionaI network can represent muItipIe connections between concepts
(Anderson, 199O StiIIings et al., 1995 Mohammed, KIimoski & Rentsch, 2OOO).
The cIuster oI generaI proposition attached to a concept node Iorms a conceptuaI
schema Ior the concept. ConceptuaI schemata are cognitive structures that speciIy the
generaI properties oI a type oI object or event and Ieave out any speciIications oI detaiIs
that are irreIevant to the type. A conceptuaI schema is an abstraction that aIIowsparti-
cuIar objects or events to be assigned to generaI categories. GeneraI knowIedge oI the
category can then be appIied to the particuIar case (Anderson, 199O StiIIings et al., 1995).
Cognitive schemata
The group`s generaI knowIedge seems to go beyond concepts Ior discrete objects and
events. Some exampIes (that have been investigated in cognitive psychoIogy Ior indivi-
duaIs) are. schemata or Irames Ior compIex visuaI scenes, such as what an oIIice Iooks
Iike schemata or scripts Ior compIex activities, such as going to a weekIy group
meeting schemata Ior peopIes and personaIities, incIuding one`s own identity (Sims &
Gioia, 1986 StiIIings et al., 1995). We assume that these kinds oI representations are
aIso vaIid Ior group mentaI modeIs. Groups shared mentaI modeI incIudes shared
representation about compIex visuaI scenes such as physicaI characteristics oI the
working pIace, shared representation about compIex activities such as speciIicaI task
sequences, and aIso shared representations about the group`s own identity.
IormaI groups operate with decIarative knowIedge reIated to organizationaI cuIture
or the corporate artiIacts (buiIdings, decors and physicaI products) that can be represented
as cognitive Irames (or cognitive visuaI schemata).
Cognitive scientists use the term cognitive script to reIer to a decIarative knowIedge
structure that captures generaI inIormation about routine series oI events or a recurrent
type oI sociaI event (StiIIings et al., 1995 Posner, 1989). Scripts usuaIIy contain the
IoIIowing sorts oI inIormation. an identiIying name or theme (working in oIIice),
typicaI roIes, a sequence oI goaI directed scenes, a sequence oI actions within each
scene. The cognitive scripts are Iearned Irom experience and are IIexibIy retrieved and
empIoyed in situations that depart Irom the standard. The scripts and other compIex
cognitive schemata can be eIIectiveIy activated as an unit by diIIerent triggering events
(names, situationaI variabIes), and they exert strong inIIuences on the way the groups
process inIormation in the current situation.
We assume that groups can aIso represent knowIedge as sociaI schemes. A sociaI
schema is a cognitive structure composed oI a network oI expectations Iearned Irom
experience and stored in memory. It is a buiIt up repertoire oI tacit knowIedge that is
USING THE CONCEPTUAL MAPPING TECHNIQUE IN THE STUDY OI SMALL GROUPS
42
used to improve upon structure, and in part meaning to IaciIitate understanding oI the
otherwise ambiguous sociaI and situationaI inIormation (Sims & Gioia, 1986 StiIIings
et al., 1995 WaIsh & Ungson, 1991). Thus a schema provides a basis Ior the inter-
pretation oI the sociaI and contextuaI inIormation, events and actions. The interreIated,
ordered nature oI schemata enabIes shortcuts to be taken during cognitive work. In
eIIect, a contextuaI cue that suggests that a present situation is simiIar to an existing
schema Ior reIated situations means that Iresh processing procedures are not required.
The processing has aIready been done beIore and has been stored in a representationaI
Iorm (sociaI schema). It is the same structured character that aIso aIIows what has been
termed as automatic inIormation processing (Sims & Gioia, 1986). That is, weII esta-
bIished schemata enabIe one to process sociaI and situationaI inIormation chieIIy uncon-
sciousIy iI a good match between current context and existing schema is obtained, thus
Ireeing cognitive capacity oI the group to handIe other more pressing or more noveI
cognitive demands.
OI course meaning construction is not onIy a process oI recaIIing existing cognitive
schemata (Irames, scripts, and sociaI schemata). II that were true, no new Iearning couId
occur. Instead, meaning construction and understanding invoIve association oI expe-
rience with existing mentaI modeI, aIteration oI existing representations by incorporating
new knowIedge. PaIermo (1986) has identiIied two means oI schema reIated adjustment.
Iirst, assimiIation invoIves the aIteration oI perception to Iit an existing schema, and
second, accommodation invoIves aIteration oI schema to Iit current experience (PaIermo,
apud Sims & Gioia, 1986).
Production rules
Group`s proceduraI knowIedge (as equipment and technoIogy using, working situations
and standard operating procedures) can aIso be represented as production ruIes. A
production ruIe is oIten written as C"A and consists oI two parts. the conditions and the
actions. The conditions are emerged Irom tests that are appIied to existent repre-
sentations, and iI the test`s resuIt matches on a speciIic pattern oI a production ruIe,
then speciIicaI actions are executed. These actions may aIter or even destroy symboI
structures or create new ones. A controI structure is invoIved in soIving the conIIicts
between production ruIes when the conditions oI more than one ruIe are simuItaneousIy
satisIied, or aIIows aII the production ruIes whose conditions are satisIied to be executed
simuItaneousIy (Posner, 1989 StiIIings et al., 1995).
Artifact representations
Groups oIten operate with externaI inIormation such as inIormation stored in IiIes,
eIectronic devices, or other inanimate Iocations (Anand, Manz & GIick, 1998).
In our opinion IormaI documents are rather internaI than externaI sources oI represen-
tation Ior the IormaI groups. This is a way the group stores and organizes internaIIy
reIevant inIormation (group inventions and discoveries, past events and experiences).
As we have mentioned earIier the group mentaI modeI is more reIated to the pattern oI
group interaction (the interactions between members oI the group) and to the inIormation
processing strategies emerging Irom those interactions than to a physicaI structure.
PETRU LUCIAN CURSEU
43
We deveIoped a cognitive architecture modeI in order to create a generaI perspective
on group inIormation processing (Iigure 1) (Cur,eu, 2OO1).
Figura 1. A cognitive architecture model jor groups as cognitive systems (Cureu, 2001)
The contextuaI variabIes pIay an important roIe in retrieving and activating the
group`s knowIedge Irom the Iong-term memory. Groups are context sensitive and
context situated structures, and when perIorming a cognitive task, a group processes the
inIormation avaiIabIe through activation in the working memory space (in our modeI
working memory) (Hinsz, TindaIe & VoIIrath, 1997 Gibson, 2OO1). We use the term
working memory, because we think there are no structuraI diIIerences between Iong-term
memory and working memory. Group`s working memory reIers to the activated knowIedge
representations Irom the Iong-term memory (this is rather an activation state than a
structure or physicaI Iocation). Cognitive psychoIogy schoIars have repeatedIy stated Ior
individuaIs these activation diIIerences between Iong-term and working memory know-
Iedge representations (Posner, 1989 StiIIings et al., 1995 MicIea, 1999).
Regarding the retrievaI oI decIarative knowIedge Irom the Iong-term memory, that is
aIso a context speciIic process. SpeciIicaI demands are activated in the group`s working
memory by the contextuaI inIormation, and then a certain representation that satisIies
these demands is retrieved. The group working memory is the interIace between
Iong-term memory representations and group`s environment and it can contain activated
propositionaI representations. II groups` memories are structured as propositionaI
networks, we assume that the reIationship between two proximaI concepts to be veriIied
more quickIy than the reIationship between two distaI concepts oI the network. In other
words, the debate time Ior groups to reach consensus toward the reIationship between
two proximaI concepts must be shorter than the debate time Ior groups to estabIish the
reIationship between two distaI concepts. AIso we assume that the Iarger the group is,
the greater the memory interIerence wiII be.
USING THE CONCEPTUAL MAPPING TECHNIQUE IN THE STUDY OI SMALL GROUPS
44
Method
Subjects
Participants were 15O undergraduate students (12O = women 3O = men), enroIIed
in sociaI psychoIogy cIasses at a Romanian university (,Babe,-BoIyai University,
CIuj-Napoca), aged Irom 19 to 29, with a median age oI 22.5 years. Most oI thepar-
ticipants reported prior group experiences, either outside oI the university setting (1O7
oI the subjects work in diIIerent organizationaI settings where group work is required),
or at schooI were they compIeted some group work Ior diIIerent research papers (957).
Because the purpose oI this project is to anaIyse the way groups represent and process
inIormation, it was important to Iind participants with experience in work groups.
Procedure
Participants were assigned to 3O smaII groups having Iour to six members. HaII oI these
groups (15 groups) were homogeneous (onIy women) and haII heterogeneous (both
sexes). AII groups had the task oI compIeting a group project that required an open
presentation and a IinaI written project, which covered 3O7 oI their individuaI grades at
the sociaI psychoIogy course. Groups met inside and outside the cIasses, and the number
oI meetings varied Irom 3 to 25. The meetings Iasted Irom 3O to 3OO minutes, and the
average duration oI one meeting was 139.66 minutes (SD = 81.O8). TotaI time spent
together by group members ranged Irom 15O to 6OOO minutes (the median time was 975
minutes). Three groups (15 subjects) were excIuded Irom the study because some
probIems occurred during the semester in these groups (one or two oI the members
Ieaved the group, group spIit because oI the internaI conIIicts between his members).
Over one semester period (14 weeks) the students worked at the research projects
and voIunteered to compIete questionnaires (Ior extra credit Ior the IinaI evaIuation) and
participate at a videotaped meeting aIter they deIivered the written project. AIter
presenting the written projects, participants received group and individuaI grades.
Conceptual mapping technique
IdentiIying the reIations between concepts (propositionaI networks) can be done in
severaI ways. either the subjects are requested to Iind the main concepts in a IieId
themseIves, or these concepts are drawn Irom other springs (IormaI documents, inter-
views with experts). Once the set oI reIevant concepts is ready, these concepts are to be
organized. The methods oI concept organization most IrequentIy cited in the IieIdIite-
rature are muItidimensionaI scaIing and pathIinder. BasicaIIy, the subjects are requested
to compare among pairs oI concepts. SimiIarity, contingency and causaI determination
between two concepts are numericaIIy vaIued on Liker scaIes. AIterwards, these numeric
evaIuations, organized in matrixes, are bound to statisticaI procedures, which estimate
the reIations between the concepts and organize them in networks. AIthough these
methods have aIso been used Ior groups, there are some Iimits to consider. Iirst oI aII,
the resuIts are based on integrating individuaI answers and Iose sight oI the aspects oI
coIIective perIormance previousIy discussed. Second, by comparing the concepts in pairs,
one Ioses the Iarger image oI the generaI representation oI the studied conceptuaI sphere.
PETRU LUCIAN CURSEU
45
Third, using an intricate statisticaI apparatus may Iead to errors in data interpretation
and does not permit veriIying the ecoIogicaI pIausibiIity oI the resuIted representation.
Bearing in mind the Iimitations oI the above-mentioned methods, we propose a new
strategy oI assessing propositionaI representations in groups. AIter a thorough anaIysis
oI each research project, 2O key concepts have been seIected Ior each one and printed
on diIIerent cards. The subjects were given an enveIope with the 2O concepts, an A3
bIank sheet oI paper and gIue. Their task was to distribute the concepts on the sheet in
such a manner that their spatiaI proximity wouId reIIect the extent to which they were
reIated. The debate needed Ior Iinishing the conceptuaI map was timed. This method
aIIows the actuaI assessment oI coIIective perIormance, since every member oI the
group may contribute at every moment during the task soIving. AIso aII aIong the task
soIving, the group may keep an image on aII the concepts and the reIations between
them, and thereIore we have the certainty that this technique aIIows the actuaI assessment
oI the representations the group operates with.
Hypotheses
General hypotheses
The group`s knowIedge about the speciIic task it has to IuIIiII is mainIy represented in
a propositionaI Iorm.
The group`s characteristics (size and composition) determine its Iunctioning and the
way it processes task-reIevant inIormation.
SpeciIic (operationaI) hypotheses
H1. The time needed Ior the group to estabIish the reIation between two proximaI
concepts extracted Irom the propositionaI network is signiIicantIy shorter than the time
needed to estabIish the reIation between two distaI concepts oI the same network.
H2. The time needed Ior the group to create the conceptuaI map oI their research
study depends on the group`s size, composition and on the totaI group interaction time
(time spent together by group members in order to accompIish the task).
Results and discussions
In our approach, we consider the representation oI knowIedge at the group IeveI as a
coIIective attribute. The way we see it, the group represents its knowIedge in a unitary
manner and operates with these representations, accompIishing a coIIective perIormance.
UnIike the theoreticaI approach oI the shared mentaI modeIs in groups, the modeI
proposed in this paper intends to catch the very essence oI group Iunctioning coIIective
behavior. Having this in mind, we consider that any method that tries to determine the
cognitive representations the group operates with, must IuIIiII a set oI constraints.
The evaIuated constructs must reIIect the group as a whoIe, which impIies that the
method be Iocused on the consensus between group members, consensus reached
as a resuIt oI reaI interactions between group members and not artiIiciaI statisticaI
methods the constructs must reIIect interaction processes between group members
The evaIuations obtained Ior these constructs must have an adequate predictive
vaIue as Iar as the group`s perIormance (both in generaI and especiaIIy in cognitive
tasks) goes the constructs evaIuated in this manner must permit discrimination
between groups.
USING THE CONCEPTUAL MAPPING TECHNIQUE IN THE STUDY OI SMALL GROUPS
46
The various methods oI evaIuating the group by means oI the aggregation oI
individuaI evaIuations (muItidimensionaI scaIing, pathIinder) do not respect the Iirst
constraint. These methods Iead to an artiIiciaI consensus, arising Irom the statisticaI
procedures used but the resuIts do not actuaIIy reIIect the interaction processes that take
pIace in the group, and impIicitIy the group as a whoIe. NaturaIIy, in certain cases these
aggregation methods turned out to have an adequate predictive vaIue, but this does not
entireIy justiIy their use.
Starting Irom these arguments oI the ecoIogic reIevance oI studying cognitive
representations in groups, we used the group debate in order to estabIish the propositionaI
network (the conceptuaI map) oI the groups` research projects (the cognitive task). One
oI the rated dependent variabIes is the time needed Ior debates in order to create these
conceptuaI maps. The resuIts show that the duration oI the debate is determined by the
group size I**(92) = 77.64 (O.OOO), its composition I**(91) = 12.49 (O.OO1) and
the duration oI the generaI interactions in the group I*(9.1) = 5.O2 (O.O3). SigniIicant
eIIects are aIso present in these independent variabIes` interaction.
PETRU LUCIAN CURSEU
47
The combined eIIects oI the group`s size and composition is I** (9.2) = 14.95
(O.OOO). Six member heterogeneous groups spent signiIicantIy more time Ior conceptuaI
mapping than smaII homogeneous groups.
The interaction between group`s totaI interaction time and the group`s composition
is I**(9.1) = 25.36 (O.OOO), and oI the generaI duration oI interactions between
group members and the group`s size is I** = 8.O1 (O.OO3). The average duration oI
a debate in order to Iinish the conceptuaI maps by groups oI diIIerent sizes is presented
in tabIe 1.
Table 1. Estimated marginal means relatively to the jirst independent variable (group size)
Dependent Variable Group size Mean
4.OO 751.88 (sec.)
5.OO 1149.89 (sec.)
Time spent Ior conceptuaI
mapping
6.OO 1913.83 (sec.)
4.OO 6,661
5.OO 7,942 Group generaI perIormance
6.OO 7,243
It turns out that the strongest eIIect is reIated to the size oI the group. The Iarger the
group is, the Ionger the debate. This proves to be the most soIid indicator oI memory
interIerence that can be identiIied in groups. An argument Ior this statement comes Irom
the resuIts obtained Ior the second variabIe. group composition. In heterogeneous
groups the debate time is signiIicantIy Ionger than in homogeneous groups. An obser-
vation bearing high trans-situationaI consistence is that 6-member groups aIso use
additionaI inIormationaI sources during task compIetion. AII 4-member groups studied
onIy use the materiaIs provided to them by the experimenter in order to compIete the
task. A3 sheet, the cards with concepts and writing instruments. AII 6-member groups
use additionaI inIormationaI sources, such as personaI draIts, notes, and extra sheets oI
paper. The same occurs in 4O7 oI the 5-member groups. We assume that these additionaI
inIormationaI sources determine a high degree oI interIerence between the activated
contents oI the group`s work memory. We consider that an activated cognitive content
in the group`s working memory is that representation brought about by one or severaI
oI the group members. The Iarger the number oI members is the higher the chances are
that each member wouId bring to the group attention diIIerent inIormation during the
debate. The more simuItaneousIy activated cognitive contents, the higher the degree oI
interIerence between these concepts. II the memory interIerence is high, the time needed
to seIect the contents that are reIevant Ior the task is signiIicantIy increasing. The notion
oI memory interIerence does not bear the same meaning as in the case oI individuaIs.
UsuaIIy, interIerence is a source oI ineIIiciency in the case oI the individuaI cognitive
system. This is not necessariIy the case in a group`s memory system. In this particuIar
situation, memory interIerence is one oI the sources Ior integrating various pieces oI
inIormation. One oI the IrequentIy cited observations when anaIyzing decision-making
in smaII groups, is that groups can take into account a signiIicantIy higher amount oI
inIormation than individuaIs when making a decision. ThereIore, memory interIerence
USING THE CONCEPTUAL MAPPING TECHNIQUE IN THE STUDY OI SMALL GROUPS
48
in a group`s cognitive system does not necessariIy have a negative connotation. It is the
strategy used by the group to soIve this interIerence that eventuaIIy determines its
connotation. II this strategy impIies conIormity, than there is a good chance that the
resuIt wouId be under-perIormance.
As a resuIt oI these, the Ionger time required by a group in order to compIete the
conceptuaI map is not an indicator oI under-perIormance. This has aIso been proved by
the non-signiIicant correIation between the two variabIes.
The third independent variabIe used in this study, the totaI duration oI interactions
between group members, aIso has a strong impact on the dependent variabIe. The resuIt
proves that groups that spent more than 975 minutes (the median Ior the entire sampIe)
working together at the project aIso spend a Ionger time at compIeting the propositionaI
network oI the research project. We interpret these resuIts as an indicator Ior the
compIexity oI the project`s propositionaI network. This aspect is aIso proved by the Iact
that those groups that have spent more than 975 minutes oI teamwork Ior this projectaIso
have a higher perIormance in comparison with the other groups. Since the groups that
worked together Ionger have a more compIex representation oI the concepts they operated
with and the reIations between them, they naturaIIy need a Ionger time to debate the way
they are connected, the amount oI knowIedge they operate with when estabIishing the
potentiaI reIation between two or more concepts being signiIicantIy Iarger.
Table 2. The estimated marginal means relatively to the second and the third independent
variables (total group interaction time and group composition)
Dependent
Variable
Total group
interaction time
Mean
Group
composition
Mean
Less than 975 minutes 1178.41 (sec.) Homogeneous 1192.O1 (sec.)
Time spent Ior
conceptuaI mapping
More than 975 minutes 1493.71 (sec.) Heterogeneous 148O.11 (sec.)
Les than 975 minutes 6,742 Homogeneous 7,717
Group`s generaI
perIormance
More than 975 minutes 7,814 Heterogeneous 6,839
An important issue that needs being discussed about propositionaI representations is
their vaIidity. Are propositionaI networks reaIIy a pIausibIe way Ior a group to represent
its knowIedge" In order to answer this question we used the IoIIowing strategy to test
the network. Two pairs oI highIy simiIar concepts (situated in each other`s immediate
proximity) and two oI Iow-reIated concepts (situated within a Iarger distance Irom each
other) were seIected Ior each network resuIted Irom the group debates. Two weeks aIter
the conceptuaI map was created, each group was requested to compIete the IoIIowing
task. they were presented with the Iour pairs oI concepts, one aIter the other, and asked
to speciIy the exact reIation between the two concepts oI each pair. The communicated
answer has to reIIect the group`s consensus. Ior starters, we computed the average oI
the time needed to debate the reIation between two proximaI and two distaI conceptsres-
pectiveIy. There is a statisticaIIy signiIicant diIIerence between the two variabIes. The
time needed Ior estabIishing the reIation between two proximaI concepts is signiIicantIy
shorter (m = 93.89 sec. SD = 4.52) than Ior two distaI ones (m = 198.9O sec.
SD = 11.48). As a statisticaI procedure, we used a mixed anaIysis oI variance. As
a within-subjects variabIe we used the topographic position oI the concepts in the
PETRU LUCIAN CURSEU
49
propositionaI network. The within-subjects variabIe has two modaIities. proximaI and
distaI concepts. As between-subjects variabIes we used the independent variabIes Irom
the previous paragraphs (group size, composition and totaI duration oI the interactions
between group members). The anaIysis oI variance shows a statisticaIIy signiIicant
eIIect oI the within-subjects variabIe I** = 58.15 (O.OOO).
The interaction between the within- and between-subjects variabIes does not have a
signiIicant eIIect upon the dependent variabIe (the debate duration to estabIish the
reIation between the two concepts). The interaction between group size and the topo-
graphic position oI the concepts (within-subjects independent variabIe) has a sIide eIIect
but this eIIect is not signiIicant I = 1.77 (O.19). We can thus concIude that the group
can represent the knowIedge reIated to a speciIic cognitive task in a propositionaI
manner. In order to estabIish the reIation between two distaI concepts, the activation oI
a Iarger voIume oI knowIedge is requested. This is aIso proved by the Iact that, during
the debate, 28 groups (93.37) mentioned concepts that were situated between the given
pair in the propositionaI network. The activation oI cognitive representations regarding
the task in the group`s work-memory is accordingIy to the structure oI the proposi-
tionaInetwork.
General discussions and conclusions
The present study extends the cognitive psychoIogy Iramework, concepts, and methods
to group research. We propose a cognitive architecture that can meet both the grouppro-
cess requirements stated by Gibson (2OO1), Nonaka (1994) and architecturaI requirements
stated by Posner (1989) and NeweII (1992) (this architecture is extensiveIy presented
eIsewhere, Cur,eu, 2OO1). We have aIso reviewed the studies concerning the knowIedge
groups operate with and we think that the group`s expIicit and impIicit knowIedge can
be represented as cognitive schemata, propositionaI representations, production ruIes,
artiIact representations and narrative representations. The centraI assumption oI our
modeI is that aII group processes are cognitiveIy penetrabIe (are inIIuenced by the
USING THE CONCEPTUAL MAPPING TECHNIQUE IN THE STUDY OI SMALL GROUPS
5O
group`s knowIedge and its subsequent representations). The way the group uses these
representations is context speciIic. We have tested some oI the core assumptions oI our
cognitive architecture modeI Ior groups by using empiricaI studies and speciIic cognitive
research methods. Even iI the cognitive approach oI IormaI groups as cognitive systems
is so Iar not entireIy deveIoped, Irom a theoreticaI point oI view, our research provides
some insights in the way the groups represent reIevant task inIormation.
The operationaIization oI the theoreticaI concepts (knowIedge, mentaI representation,
cognitive processes) is based upon the cognitive Iramework and aIso upon current
research on smaII group inIormation processing. Regarding the measurement methods,
we have used speciIic methods to assess group`s knowIedge representation.
To bring out the knowIedge reIated to the group`s task, we have used process-tracing
method and conceptuaI mapping technique. The process-tracing techniques are methods
used Ior coIIecting data upon inIormation processing aIong with task perIormance. The
most common used process-tracing method reIies on oraI reports oI the group members
whiIe group discussions and debates are in progress. These reports can provide vaIid
inIormation about the mentaI representations that are activated in the working memory.
We have anaIyzed the group discussion whiIe group was perIorming a conceptuaI
mapping task. The resuIts support our hypothesis, that the knowIedge about a speciIic
task may be represented in the group`s LTM as propositionaI network. AIter obtaining
the conceptuaI map Ior the cognitive task the groups had to accompIish, we tested the
vaIidity oI the propositionaI network. Our resuIt shows that the groups spent more time
discussing the reIationship between two distaI concepts than between two proximaI
concepts. Our resuIts do not show that groups excIusiveIy use propositionaI repre-
sentations whiIe perIorming cognitive tasks. Our resuIts demonstrate that the Iact the
groups represent speciIic body oI knowIedge in a propositionaI Iorm is pIausibIe. The
way the groups use these representations is context speciIic and context determinated. It
is aIso possibIe Ior groups to deveIop compIex mentaI modeIs that can incIude diIIerent
Iorms oI cognitive representations. The impossibiIity to make generaIizations Ior the
group shared mentaI modeIs is due to the Iact that the way groups Iorm and use cognitive
representations is dependent on the context. By context we mean aII the Iactors arising
Irom group`s environment and task characteristics. Two diIIerent groups can deveIop
diIIerent cognitive maps (propositionaI networks) Ior the same conceptuaI domain,
based on their interaction with the task or based on the presence oI other contextuaI
variabIes. The presence oI a shared mentaI modeI beIore the task achievement is not a
direct indicator Ior the generaI group`s perIormance. II group members share a common
understanding oI the task, then group consensus is reached Iaster and with no conIIict,
sometimes even without any debate. ImpIicitIy, the time group perIorms the speciIic
task is signiIicantIy Iower than in case the group members don`t have a shared mentaI
modeI beIore the task accompIishment. We can concIude than iI the main component oI
the group perIormance is the Iength oI time to task accompIishment, than the presence
oI a pre-task shared mentaI modeI couId be a good predictor Ior group perIormance.
Anyway, group perIormance is a more compIex variabIe and cannot be reduced to onIy
one dimension.
The cognitive modeI we have proposed is too compIex to be anaIyzed compIeteIy by
conventionaI experimentaI techniques. Thus, we Iind it necessary to turn to the IieId
research and IormaI simuIation in order to provide Iurther vaIidation Ior our modeI.
PETRU LUCIAN CURSEU
51
The understanding oI group as a cognitive system can Iead to designing more
eIIective organizationaI diagnosis strategies and can heIp to increase the eIIectiveness oI
organizations.
Bibliography
Anand, V., Manz, C., GIick (1998), ,An organizationaI memory approach to inIormation
management, n Academy oj Management Review, 23, 4, 796-8O9.
Anderson, R. (199O), Cognitive Psychology and its Implications, W.H. Ireeman and Company,
New York.
Argote, L., Devadas, R., MeIone, N. (199O), ,The base rate IaIIacy. contrasting processes and
outcomes oI group and individuaI judgement, n Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 46, 296-31O.
Baron, R.S. (1986), ,Distraction conIIict theory. progress and probIems, n Advances inExperi-
mental Social Psychology, 27, 1-4O.
Bitonti, C. (1993), ,Cognitive mapping. a quaIitative research method Ior sociaI work, nSocial
Work Research and Abstracts, 29, 1, 9-16.
Bougon, M.G. (1992), ,Congregate cognitive maps. a uniIied dynamic theory oI organization
and strategy, n Journal oj Management Studies, 29, 3, 369-389.
Cannon-Bowers, J.A., SaIas, E., Converse, S. (1993), ,Shared mentaI modeIs in expert team
decision making, n N.J. CasteIIan (ed.), Individual and Group Decision Making,
Lawrence ErIbaum Associates, HiIIsdaIe.
Cannon-Bowers, J.A., SaIas, E. (2OO1), ,ReIIection on shared cognition, n Journal oj Organi-
zational Behavior, 22, 195-2O2.
CarIey, K.M. (1993), ,Coding choices Ior textuaI anaIysis. a comparison oI content anaIysis and
map anaIysis, n P.V. Marsden (ed.) Sociological Methodology, voI. 23, MA. BIackweII,
Cambridge.
CarIey, K.M. (1997), ,Extracting team mentaI modeIs through textuaI anaIysis, n Journal oj
Organizational Behavior, 18, 533-558.
Cooke, N.J., SaIas, E., Cannon-Bowers, J.A., Stout, R.J. (2OOO), ,Measuring team knowIedge,
n Human Factors, 42, 1, 151-173.
Cur,eu, P.L. (2OO1), ,Abordarea cognitiv a grupuriIor IormaIe, n Cognijie, Creier, Compor-
tament, 5, 3, 273-3O6.
Denison, D., Mishra, A. (1995), ,Toward a theory oI organizationaI cuIture and eIIectiveness,
n Organizational Science, 6, 2O4-223.
Duncan, P.C., Rouse, W.B., Cannon-Bowers, J.A., SaIas, E., Burns, J. (1996), ,Training teams
working in compIex systems. a mentaI modeI based approach, n Human Technology
Interaction in Complex Systems, 8, 173-231.
Esser, J.K. (1998), ,AIive and weII aIter 25 years. a review oI groupthink research, nOrgani-
zational Behavior and Human Decision Processes, 73, 2/3, 116-141.
IioI, C.M., HuII, A.S. (1992), ,Maps Ior managers. Where are we" Where do we go Irom
here", n Journal oj Management Studies, 29, 3, 267-285.
Iord, J.D., Hegarty, W.H. (1984), ,Decision makers` beIieIs about the causes and eIIects oI
structure. An expIoratory study, n Academy oj Management Journal, 27, 2, 271-291.
Gibson, C.B. (2OO1), ,Irom knowIedge accumuIation to accommodation. cycIes oI coIIective
cognition in work groups, n Journal oj Organizational Behavior, 22, 121-134.
Gigone, D., Hestie, R. (1997), ,Proper anaIysis oI the accuracy oI group judgements, nPsycho-
logical Bulletin, 121, 1 149-167.
GreenwaId, G.A., Banaji, M.R. (1995), ,ImpIicit sociaI cognition. attitudes, seII esteem, and
stereotypes, n Psychological Review, 1O2, 1, 4-27.
USING THE CONCEPTUAL MAPPING TECHNIQUE IN THE STUDY OI SMALL GROUPS
52
GreenwaId, G.A., Banaji, M.R., Rudman, L.A., Iarnham, S.D., Nosek, B.A., MeIIott, D.S.
(2OO2), ,A uniIied theory oI impIicit attitudes, stereotypes, seII-esteem, and seII-concept,
n Psychological Review, 1O9, 1, 3-25.
Hinsz, V.B. (199O), ,Cognitive and consensus processes in group recognition memory perIor-
mance, n Journal oj Personality and Social Psychology, 59, 7O5-718.
Hinsz, V.B., TindaIe, R.S., VoIIrath, D.A. (1997), ,The emerging conceptuaIization oI groups
as inIormation processors, n Psychological Bulletin, 121, 1, 43-64.
Kahneman, D., SIovic, P., Tversy, A. (1982), Judgement Under Uncertainty. Heuristics and
Biases, Cambridge University Press, Cambridge.
Karau, S.J., KeIIy, J.R. (1992), ,The eIIects oI time scarcity and time abundance on group
perIormance quaIity and interaction process, n Journal oj Experimental Social Psycho-
logy, 28, 524-571.
KIeindorIer, P.R., Kunreuther, H.C., Schoemaker, P.J.H. (1993), Decision Sciences. An Inte-
grative Perspective, Cambridge University Press, New York.
Lagan-Iox, J., Code, S., LangIieId-Smith, K. (2OOO), ,Team mentaI modeIs. techniques,
methods, and anaIytic approaches, n Human Factors, 42, 2, 242-271.
MicIea, M. (1999), Psihologie cognitiv, Editura PoIirom, Ia,i.
Mohammed, S., KIimoski, R., Rentsch, J.R. (2OOO), ,The measurement oI team mentaI modeIs.
we have no shared schema, n Organizational Research Methods, 3, 2, 123-165.
Mohammed, S., DumviIIe, B.C. (2OO1), ,Team mentaI modeIs in a team knowIedge Iramework.
expanding theory and measurement across discipIinary boundaries, n Journal oj Organi-
zational Behavior, 22, 89-1O6.
MoreIand, R.L., Hogg, A.M., Hains, C.S. (1994), ,Back to the Iuture. sociaI psychoIogicaI
research on groups, n Journal oj Experimental Social Psychology, 3O, 527-555.
MuIIen, B. (1991), ,Group composition, saIience, and cognitive representations. the phenome-
noIogy oI being in a group, n Journal oj Experimental Social Psychology, 27, 297-323.
NeweII, A. (1992), ,Precis oI uniIied theories oI cognition, n Brain and Behavior Science, 15,
3, 35-52.
Nonaka, I. (1994), ,A dynamic oI organizationaI knowIedge creation, n Organizational Science,
5, 14-37.
Ostrom, T. (1989), ,Three catechisms Ior sociaI memory, n P. SoIomon, G. GoethaIs, C. KeIIy,
B. Stepens, Memory. Interdisciplinary Approaches, Springer VerIang, New York.
Posner, M. (1989), Foundations oj Cognitive Science, MIT Press., Cambridge Mass., Londra.
Rentsch, J.R., KIimoski, R.J. (2OO1), ,Why do great minds think aIike". antecedents oI team
member schema agreement, n Journal oj Organizational Behavior, 22, 1O7-12O.
Sackman, S.A. (1991), ,Uncovering cuIture in Organizations, n Journal oj Applied Behavioral
Science, 27, 3, 295-317.
SchuItz-Hardt, S., Irey, D., Lutgens, C., Moscovici, S. (2OOO), ,Biased inIormation search in
group decision making, n Journal oj Personality and Social Psychology, 78, 4, 655-669.
Sims, P., Gioia, D. (1986), The Thinking Organizations. Dynamics oj Organizational Social
Cognition, Jossey Bass PubIishers, San Irancisco.
StiIIings, N.A., WeisIer, S.E, Chase, C.H., Ieinstein, M.H., GarIieId, J.L., RissIand, E.L. (1995),
Cognitive Science An Introduction, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, Londra.
TindaIe, R.S. (1993), ,Decision errors made by individuaIs and groups, n N. CasteIIan (ed.),
Individual and Group Decision Making, HiIsdaIe, EIbraum.
WaIsh, P.J., Ungson, G.R. (1991), ,OrganizationaI memory, n Academy oj Management
Review, 16, 1, 57-91.
Wegner, M.D., Erber, R., Raymond, P. (1991), ,Transactive memory in cIose reIationships, n
Journal oj Personality and Social Psychology, 61, 6, 923-929.
Weik, K.E., Roberts, K.H. (1993), ,CoIIective mind in organizations. heedIuI interreIating on
IIights decks, n Administrative Science Quarterly, 38, 357-381.
PETRU LUCIAN CURSEU
53
Liliana Sacar
*
, Luminija Iacob
**
Dinamica structurilor axiologice la adolescen(i
Rezumat: Cercetarea a vizat surprinderea dinamicii structuriIor axioIogice aIe adoIescen(iIor
ntr-un intervaI temporaI de 15 ani (1987/2OO2). Bazat pe un design transversaI, pe inventaruI
axioIogic a Iui M. Rokeach ,i pe abordarea a 1.56O de subiec(i (eIevi ,i studen(i), investiga(ia
noastr a reu,it s surprind principaIeIe tendin(e aIe dinamicii structuriIor axioIogice (modiIicarea,
mai aIes, a vaIoriIor instrumentaIe ,i, n cadruI Ior, a ceIor de ac(iune, Ia( de ceIe reIa(ionaIe) ,i
Iactorii cu care acestea coreIeaz (mai muIt dinamism Ia adoIescente, Ia cei din mediuI urban ,i Ia
cei de Ia proIiIuI industriaI n cazuI IiceeniIor ,i Ia cei de Ia proIiIuriIe IiIoIogie, matematic
n cazuI studen(iIor). Din punct de vedere metodoIogic, ceI mai semniIicativ rezuItat este
conIirmarea IaptuIui c doar anaIiza gIobaI a op(iuniIor axioIogice ,i n pIanuri de generaIitate
crescnd permite surprinderea schimbriIor.
Abstract: The research had aim to catch the dynamics oI the axioIogic structures oI the teenagers
within 15 years (1987/2OO2). Based upon a transversaI design, on the axioIogic inventory oI
M. Rokeach and upon the approach on 1,56O subjects (pupiIs and students), our investigation
succeeded to catch the main tendencies oI the axioIogic structures dynamics (the aIteration,
especiaIIy oI the instrumentaI vaIues, and within them the action ones against the rationaI ones)
and the Iactors together which these one correIate (more dynamism with the teenagers, with the
ones coming Irom the cities and the ones studying an industriaI high schooI department, as weII
as the students studying phiIoIogy and mathematics). The most signiIicant resuIt, Irom the
methodoIogicaI point oI view, is to conIirm the Iact that onIy gIobaI anaIysis oI the axioIogic
options, within a growing generaIity, aIIows the changes catching.
Resume: La recherche a eu comme but de surprendre Ia dynamique des structures axioIogiques
des adoIescents pendant 15 annees (1987/2OO2). Basee sur un design transversaI, sur I`inventaire
axioIogique de M. Rokeach et sur I`abordage de 1.56O sujets (eIeves et etudiants), notre investigation
a reussi de surprendre Ies principaIes tendances de Ia dynamique des structures axioIogiques (Ia
modiIication, en principaI, des vaIeurs instrumentaIes et, dans Ieur cadre, ceIIes d`action envers
ceIIes reIationneIIes) et Ies Iacteurs avec IesqueIs eIIes sont en correIation (pIus dynamisme aux
adoIescents du miIieu urbain et ceux qui etudient Ie proIiI industrieI pour Ies eIeves de Iycee et Ies
proIiIes de phiIoIogie et mathematiques pour Ies etudiants). Le pIus signiIicant resuItat, du point
de vue methodoIogique, est Ia conIirmation du Iait que seuIement I`anaIyse gIobaIe des options
axioIogiques, y compris Ia generaIite qui augmente, permet de surprendre Ies changements.
* Universitatea ,AI.I. Cuza, Ia,i.
** Universitatea ,AI.I. Cuza, Ia,i.
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
54
1. Contextul social ~ cadru determinant
pentru redefinirea op(iunilor axiologice la adolescen(i
IaptuI c s-a produs o rsturnare n sIera vaIoriIor este resim(it Ia niveIuI sim(uIui comun,
dar ,i demonstrat printr-o serie de cercetri. NoiIe restructurri axioIogice determin con-
secin(e serioase pe pIan sociaI, acestea Iiind sintetic surprinse de E. StnciuIescu (2OO2).
n concep(ia autoarei, individuI nu se mai raporteaz Ia un sistem unic ,i unitar de
vaIori-norme-reguIi pe care Ie interiorizeaz n procesuI de sociaIizare ,i pe care Ie apIic
mai muIt sau mai pu(in mecanic n experien(eIe saIe cotidiene. Acum eI se raporteaz Ia
un pIuraIism greu IizibiI aI modeIeIor de orientare a ac(iunii, care compIic pIanuI
decizionaI. Devine astIeI necesar, dup cum constat ,i E.A. Lorincz ,i M.I. Carcea
(1998), o educa(ie axioIogic expIicit, sistematic ,i coerent, ca resurs adaptativ.
A,a cum subIiniaz ,i L. Antonesei (2OO2), este nevoie de o aIt educa(ie dinamic,
Iormativ, centrat vaIoric. ,Este Iimpede c nu mai putem pstra accentuI pe cuno,tin(e,
pe inIorma(ii, pentru c nici un sistem educativ nu mai poate (ine pasuI cu viteza Ior de
acumuIare ,i de depreciere. Prin urmare, n prim pIan trece Iormarea individuIui n
spirituI vaIoriIor, care i va permite s se in-Iormeze corect, reciproca neIiind posibiI.
PrincipaIa institu(ie deIegat s transmit un sistem axioIogic congruent, imperturbabiI,
Iormat din vaIori IundamentaIe o reprezint ,coaIa, dup cum aIirm C. Cuco, (2OO2).
Se instituie o reciprocitate Iunc(ionaI ntre sistemul axiologic ,i contextul social,
deoarece vaIoriIe se redeIinesc ,i se restructureaz n strns Iegtur cu schimbriIe
sociaIe. La niveI sociaI se vor proiecta strategii speciIice pentru transmiterea vaIoriIor
proprii unei Iumi marcate de pIuraIismuI ideiIor, inIorma(iiIor ,i aI opiniiIor. n acest
context, J. Houssaye (1999) remarc tendin(a de trecere de Ia o societate structurat pe
nevoia de certitudine, n care vaIoriIe preau sigure, Ia o societate dominat de gestiunea
incertitudinii, n care vaIoriIe par reIative ,i contradictorii.
ProbIema care apare const n IaptuI c societatea actuaI nu a reu,it s gestioneze
acest ritm aI schimbrii. N. Radu (1995) subIiniaz c reaIitatea sociaI actuaI se
caracterizeaz printr-un mixaj axioIogic, ca urmare a sIabei deIiniri a tipuIui de vaIori
caracteristice. EIecteIe negative aIe acestei incertitudini se rsIrng n primuI rnd asupra
adoIescen(iIor
1
. Etapa speciIic pentru Iormarea ,i cristaIizarea sistemuIui axioIogic se
reaIizeaz n juruI vrstei de 15 ani, cnd se intensiIic interesuI pentru cunoa,terea ,i
aprecierea vaIoriIor. U. Schiopu ,i E. Verza (1989) consider c ntre 14 ,i 16 ani tinerii
se apropie cu interes mai mare ,i speran( de Iumea vaIoriIor, de con,tientizarea
ideaIuriIor ca trasee de via( sociaI ,i personaI. A. Cosmovici (1985) sus(ine IaptuI c
,disecarea vaIoriIor prezint mai muIte avantaje atunci cnd se reaIizeaz Ia vrsta
adoIescen(ei. AdoIescentuI pune n discu(ie n mod naturaI toate vaIoriIe, reaIiznd
ierarhizri ,i o repunere n discu(ie a ceea ce sociaIizarea primar a creionat.
Prin raportarea adoIescen(ei Ia reIa(ia dinamic dintre vaIori ,i contextuI sociaI,
I. Dumitrescu (2OO1) accentueaz IaptuI c tinerii nceteaz de a mai Ii simpIi consu-
matori cuIturaIi, devenind ei n,i,i un Iactor de dezvoItare ,i de schimbare. Prin urmare,
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
1. Nu ntmpItor, perspectiveIe contemporane din domeniuI psihoIogiei vrsteIor atrag aten(ia
asupra IaptuIui c ontogeneza const, de Iapt, ntr-o dubI schimbare. un individ n schimbare
ntr-o Iume n schimbare (Rees, M., Overton, W., 197O).
55
adoIescen(a dobnde,te o nou caIitate, aceea de a produce vaIori, ca rspuns Ia
acceIerarea procesuIui de nnoire, caracteristic societ(ii contemporane. RestructurriIe
sociaIe intervin provocator pentru adoIescen(i, deoarece Ie oIer posibiIitatea de a
participa Ia promovarea unor noi vaIori, dar Ie ,i compIic traseuI dezvoItrii, ca urmare
a striIor conIIictuaIe pe care societatea Ie genereaz. Prin urmare, att restructurarea
contextuIui sociaI, ct ,i cea a ceIui axioIogic, prin con(inut ,i ritm, imprim adoIescen(ei
aIte op(iuni.
2. Definirea sistemului axiologic prin raportare la contextul social
DeIini(ia Ia care ne-am oprit n tentativa de a surprinde dinamica sistemuIui axioIogic se
ncadreaz n categoria ceIor mixte, care surprind reIa(ia dintre vaIori ,i personaIitate,
dar ,i pe cea dintre individ ,i societate.
AstIeI, M. Rokeach deIine,te vaIoriIe ca Iiind ,credin(e rezistente reIeritoare Ia un
anumit mod de conduit sau Ia un anumit scop aI existen(ei ce ghideaz ac(iuniIe,
atitudiniIe, judec(iIe ,i compara(iiIe asupra unor obiecte sau situa(ii speciIice (Rokeach,
1973, p. 5).
Din punctuI de vedere aI IocuIui pe care vaIoriIe I ocup n cadruI personaIit(ii, dar
,i Ia niveI grupaI sau societaI, M. Rokeach aIirm c structuriIe axioIogice sunt ceIe mai
stabiIe, iar opiniiIe sunt ceIe mai IIuctuante ,i schimbtoare. AstIeI, vaIoriIe sunt situate
centraI n cadruI sistemuIui de personaIitate, Iiind proIund ancorate n Eu, n timp ce
atitudiniIe reprezint modaIit(i de opera(ionaIizare a vaIoriIor, iar opiniiIe sunt exprimri
,i descrieri contextuaIizate aIe atitudiniIor. n aceea,i perspectiv, P. IIu( ,i T. Rotariu
(1999) consider c vaIoriIe reprezint principii generaIe despre ceea ce este dezirabiI,
despre ceea ce este demn de urmat n via(.
RezuIt a,adar o reIa(ionare ntre perspectiva sociaI ,i cea psihoIogic n deIinirea
sistemuIui axioIogic, deoarece vaIoriIe, nsu,ite prin procese compIexe de nv(are
sociaI, se transIorm n structuri cognitive, aIective ,i moraIe, principii de conduit ,i
eIemente de autocontroI. Prin urmare, vaIoriIe devin entit(i personaIe, modeIe de
reIerin( ,i de ac(iune speciIice, ca urmare a procesuIui de interiorizare a structuriIor
axioIogice. Pentru Iormarea unui sistem vaIoric concordant cu cerin(eIe societ(ii, un roI
hotrtor Ie revine agen(iIor principaIi ai sociaIizrii. J. Grusec (1999) aIirm c scopuI
acestora este s asigure internaIizarea vaIoriIor, astIeI nct maniIestarea compor-
tamentaI astructuriIor axioIogice s se bazeze pe o credin( aparent naturaI, bine
Iondat ,i motivat.
3. Teorii privind structurarea sistemului axiologic
n adolescen(
PrincipaIeIe teorii care eviden(iaz procesuI Iormrii vaIoriIor n etapa adoIescen(ei
propriu-zise deriv din dou direc(ii compIementare. teoriiIe sociopsihanaIitice, care se
axeaz pe Iormarea identit(ii EuIui, compIetate de teoriiIe psihosociaIe ,i socioIogice,
care se bazeaz pe identiIicarea, n cadruI acestui proces, a principaIeIor diIicuIt(i pe
care adoIescen(ii Ie ntmpin.
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
56
a. 1eoriile sociopsihanalitice
ConIorm teoriei Iui E. Erikson (1968, 197O), criza dominant n ntreaga dezvoItare a
adoIescentuIui o reprezint con,tientizarea identit(ii versus conIuzia roIuIui. Pentru a
ajunge Ia perceperea coerent a identit(ii, adoIescentuI ncearc diIerite roIuri Ir a se
angaja n vreunuI. AstIeI, atitudini ,i vaIori stabiIe se integreaz graduaI ,i Iac posibiI
intuirea propriei persoane, precum ,i a ceIor din jur. Acest Iapt se poate constata prin
tendin(a de ndeprtare de vechea identitate ,i de cutare a uneia noi, concretizat n
modeIe ,i ideaIuri de via(.
Iormarea unei identit(i durabiIe ,i sigure a EuIui necesit existen(a a trei componente
principaIe. un simj al unitjii, care const n acorduI ntre percep(iiIe sineIui, un simj al
continuitjii, viznd percep(iiIe sineIui n timp, ,i un simj al reciprocitjii ntre propriiIe
percep(ii aIe sineIui ,i moduI n care este perceput individuI de ceiIaI(i. Existen(a ceIor
trei componente asigur un sentiment puternic aI identit(ii, care se concretizeaz n
Iormarea ncrederii ,i siguran(ei, n constituirea unor repere stabiIe, precum deIinirea
stiIuIui de via( sau aIegerea ocupa(iei. n cazuriIe extreme aIe diIuziunii roIuIui,
adoIescen(ii pot adopta o identitate negativ ,i, ca urmare a conIuziei roIuIui, se comport
inacceptabiI Ia( de persoaneIe care i ocrotesc ,i Ia( de societate.
E. Erikson (1968) consider c n timpul adolescenjei este necesar o integrare a
tuturor elementelor ce caracterizeaz identitatea i rezolvarea conjlictelor care pot
aprea ntre 7 planuri existenjiale. perspectiva temporal versus conjuzia timpului.
siguranja de sine versus nesiguranja. experimentarea rolurilor versus jixarea lor.
opjiunile ocupajionale versus absenja interesului jaj de ocupajie. polarizarea sexual
versus conjuzia rolului. leadership versus conjuzia identitjii. acordul ideologic versus
conjuzia valorilor.
J. Marcia (1966, 198O) a extins ,i aproIundat ideiIe Iui Erikson reIeritoare Ia diIema
major a adoIescen(ei identitate sau conIuzie , eIabornd teoria strilor identitare.
ConIorm acestei teorii, exist dou tipuri de activit(i care sunt importante pentru
Iormarea identit(ii de sine. autochestionarea (cine sunt") ,i angajarea (ce Iac").
Autochestionarea recIam o perioad de veriIicare, mai muIt sau mai pu(in con,tient,
a vechiIor op(iuni. AdoIescentuI repune n discu(ie, n mod reIIexiv sau participativ-con-
statativ, vaIoriIe ,i aIegeriIe din perioada anterioar. Autochestionarea are ,i roIuI de a
direc(iona ,i de a sus(ine viitoareIe asumri de roIuri sau de vaIori. Aceast activitate se
poate instaIa progresiv sau brusc, dar poate s ,i Iipseasc. Angajarea este dimensiunea
eIectiv, practic, de vaIidare identitar, indicnd ceea ce a devenit adoIescentuI, dar ,i
IaptuI dac i se potrive,te noua identitate. Dup IeIuI n care ceIe dou dimensiuni se
conjug ntr-o etap sau aIta a adoIescen(ei, eIe au o vaIoare diagnostic.
Pornind de Ia ceIe dou tipuri de activit(i, J. Marcia propune o tipoIogie identitar,
n care se ncadreaz patru stri ce marcheaz evoIu(ia adoIescen(ei. identitatea difuz,
caracterizat prin absen(a angajrii ,i indecizia cu privire Ia probIemeIe importante de
via( (nici autochestionarea ,i nici angajarea nu sunt prezente) identitatea acceptat,
care impIic angajarea ini(iaI ,i dezvoItarea vaIoriIor, prin acceptarea, Ir criz, a
op(iuniIor mediuIui su IamiIiaI (adoIescentuI nu parcurge, ceI pu(in vizibiI, etapa
autochestionrii, dar este angajat deja pe o anumit Iinie) identitatea n moratoriu
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
57
reprezint criza de identitate extrem, prin care adoIescentuI ,i reevaIueaz vaIoriIe ,i
scopuriIe, dar maniIest diIicuIt(i n a Ie IinaIiza (autochestionarea exist, angajarea
nu) identitatea realizat reprezint etapa n care adoIescen(ii ,i-au rezoIvat interoga(iiIe
de baz ,i se angajeaz Ierm n deIinirea vaIoriIor particuIare sau op(iuniIor de via(
(adoIescentuI traverseaz etapa autochestionrii, concomitent cu angajarea sa Ierm
ntr-o serie de roIuri).
TeoriiIe sociopsihanaIitice pun accent att pe Iormarea imaginii de sine, ct ,i pe
roIuI pe care ceiIaI(i I reprezint n dobndirea identit(ii adoIescen(iIor. Reciprocitatea
dintre percep(ia de sine ,i cea a ceIorIaI(i asigur un sentiment puternic aI identit(ii ,i,
impIicit, rezoIvarea conIIictuIui privind acorduI axioIogic.
b. 1eoriile psihosociale i sociologice
R. Havighurst (1972) aIirm c nevoiIe individuaIe ,i cereriIe sociaIe constituie scopuri
aIe dezvoItrii. AstIeI de scopuri sunt obiectivate n deprinderi, cuno,tin(e, Iunc(ii,
atitudini, pe care adoIescen(ii Ie dobndesc pe baza maturizrii psihoIogice, a,teptriIor
sociaIe ,i eIortuIui personaI. AutoruI structureaz scopuriIe majore ce se constituie n
timpuI adoIescen(ei n opt categorii. Dintre acestea, o categorie important o reprezint
dobndirea unui set de vaIori ,i a unui sistem etic care ghideaz comportamentuI. Acest
scop urmre,te dezvoItarea unei ideoIogii sociopoIitice-etice, adoptarea ,i apIicarea
vaIoriIor. n urma rezoIvrii tuturor sarciniIor de dezvoItare, adoIescentuI va Ii capabiI
s discearn ,i s compare propriuI Iui sistem de vaIori cu ceI aI societ(ii. Prin urmare,
teoria ,sarciniIor de dezvoItare are un caracter mixt, determinnd un echiIibru reIativ
ntre trebuin(eIe individuaIe aIe adoIescentuIui ,i exigen(eIe sociaIe.
J. CoIeman (196O, 1963) propune teoria ,subculturii tineretului pentru a deIini
setuI de norme ,i vaIori care caracterizeaz stiIuI de via( aI tineriIor ,i care contureaz
principaIeIe repere aIe ,societ(ii adoIescen(iIor. VaIoriIe principaIe se reIer Ia ini(ierea
unor reIa(ii ntre membrii egaIi ca vrst ,i ca status sociaI. AdoIescen(ii se autopercep
ca Iiind nstrina(i ,i marginaIiza(i de Iumea aduItuIui, ceea ce-i determin s aprecieze
pozitiv grupuI de egaIi, deoarece eI oIer acestora reIa(ii de securitate, recunoa,tere ,i
aIec(iune reciproc.
n urma unei cercetri ntreprinse, J. CoIeman a constatat IaptuI c n societ(iIe
contemporane, procesuI de sociaIizare prin intermediuI anturajuIui existent n ,coaI are
un roI muIt mai important dect sociaIizarea prin intermediuI IamiIiei sau grupuIui de
munc. De aceea, tineretuI este privit actuaI ca un subiect activ aI educa(iei, deIinit de
vaIori ,i produse cuIturaIe proprii. Recunoa,terea unui status particuIar aI adoIescentuIui
impIic identiIicarea unor scopuri, norme ,i vaIori, speciIice unei subcuIturi ce diIer
caIitativ de cuItura aduI(iIor.
G. Avanzini consider c, actuaImente, adoIescen(a impIic trecerea de Ia o sociaIi-
zare pe ,verticaI, bazat pe reIa(ii de autoritate cu aduI(ii, Ia o sociaIizare pe ,ori-
zontaI, ntemeiat pe reIa(ii de coIaborare cu prietenii ,i coIegii (Avanzini, G. apud
RduIescu, S., p. 96).
T. Parsons (1964) este interesat, de asemenea, de procesuI de sociaIizare a adoIescen-
tuIui, pe care-I prezint n teoria sa reIeritoare Ia ambivalen(a atitudinal adolescentin.
SociaIizarea presupune internaIizarea unui set de vaIori proprii, care permit reaIizarea
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
58
unor scopuri pozitiv orientate. CeIe mai importante sunt scopuriIe care se reIer Ia
integrarea adoIescen(iIor n ,subsociet(iIe Iormate din egaIi ca vrst ,i Ia asocierea n
Iorme coIective de organizare, care satisIac ,i ajusteaz intereseIe Ior reciproce. Ambi-
vaIen(a atitudinaI apare ca urmare a inIIuen(ei determinante a pozi(iei de cIas. AstIeI,
Ia adoIescen(ii care provin din cIaseIe cu status economic sczut apare conIIictuI dintre
tendin(eIe de revoIt mpotriva ,coIii ,i necesitatea de a dobndi un status mai ridicat,
prin intermediuI perIorman(ei ,coIare.
TeoriiIe prezentate eviden(iaz importan(a nsu,irii vaIoriIor n perioada adoIescen(ei
prin integrarea unitar a criteriuIui psihoIogic, care surprinde Iormarea identit(ii de
sine, dar ,i a ceIui sociaI, care vizeaz integrarea corespunztoare a adoIescen(iIor n
societate.
4. Cercetri asupra valorilor
StudiuI psihoIogic aI vaIoriIor se distinge de aIte tipuri de investiga(ii prin speciIicuI
metodeIor pe care Ie utiIizeaz ,i prin anaIiza proIund pe care-o impIic Ia niveIuI
personaIit(ii sau societ(ii. A. Cosmovici (1985) oIer un set de argumente care vin n
sprijinuI cercetrii sistemuIui axioIogic. aceasta poate conduce Ia constituirea unei
tipoIogii esen(iaIe prin impIicarea aspira(iiIor ,i trsturiIor principaIe de personaIitate.
Ea permite descrierea unor structuri ce caracterizeaz majoritatea oameniIor, oIerind
posibiIitatea de a ne orienta n varietatea inIinit a cazuriIor individuaIe ,i determin,
totodat, pozi(ionarea persoanei n mediuI sociaI, deoarece vaIoriIe impIic att persoana,
ct ,i cadruI su existen(iaI.
Prezentm, n mod sintetic, uneIe studii asupra vaIoriIor, reaIizate n spa(iuI romnesc
sau interna(ionaI, pentru a iIustra obiectiveIe urmrite, popuIa(ia-(int ,i principaIeIe
rezuItate.
Tabelul 1. Cercetri asupra valorilor
Nr.
crt.
Titlul
cercetrii
Coordonatori Subiec(i
Scurt prezentare
a cercetrii
1. O anchet
european
privind vaIoriIe
timpuIui
prezent (1983)
3ean Stoetzel
(apud G. Bunescu,
1998)
12.463 subiec(i
din 9 (ri membre
aIe Comunit(ii
Europene
numeroase persoane consi-
der c actuaImente asistm Ia
o schimbare ,i Ia o reducere
generaI aIe moraIit(ii
527 dintre op(iuniIe europe-
niIor sunt pentru vaIori tradi-
(ionaIe (onestitate, poIite(e,
supunere) ,i 487 pentru vaIori
de inova(ie (toIeran(, respon-
sabiIitate, autonomie).
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
59
Nr.
crt.
Titlul
cercetrii
Coordonatori Subiec(i
Scurt prezentare
a cercetrii
2. StudiuI vaIo-
riIor proIesio-
naIe Ia studen(i
(1993-1994)
S. Chelcea 6O2 studen(i (463
din nv(mntuI
superior ,i 139 din
nv(mntuI
particuIar)
apIicarea inventaruIui de va-
Iori proIesionaIe
pe primuI Ioc n ierarhia
vaIoriIor proIesionaIe se situ-
eaz. exercitarea unei proIesii
care s oIere posibiIitatea ,mo-
duIui de via( dorit, ambian(a
muncii, avantajeIe economice,
iar Ia poIuI opus vaIoriIe este-
tice, varietatea muncii, condu-
cerea.
3. ComponenteIe
orientative aIe
personaIit(ii ,i
sistemuI sociaI
,i personaI de
vaIori (1993)
Tinca Cre(u 117 studen(i chestionaruI axioIogic
Rokeach (varianta P. Popescu-
-Neveanu, 1983)
primeIe op(iuni aIe studen-
(iIor au Iost cinstea, inteIi-
gen(a, dragostea, iar uItimeIe
ranguri au Iost acordate pentru
vaIoriIe. ntrajutorare, ascuI-
tare, munc.
4. VaIoriIe rom-
niIor (1994)
Maria Ciobanu-
-Bcanu,
Gabriela Stolz
(apud M. CIin,
2OO1)
538 subiec(i din
7 zone aIe (rii
vaIoriIe prezentate au Iost
preIerate n urmtoarea ordine.
sntate, pace, IamiIie, omenie,
munc, cuItur, prietenie, spirit
ntreprinztor, reIigie, bog(ie,
distrac(ie.
5. VaIori de ieri,
de azi, de
mine (1994)
Asocia(ia
Francoscopie
(apud G. Bunescu,
1998)
subiec(i Irancezi vaIoriIe care au sczut n im-
portan(. poIite(ea, onestitatea,
respectuI bunuIui comun, drep-
tatea, sentimentuI IamiIiaI
vaIori care au c,tigat mai
muIt n importan(. reu,ita
materiaI, competitivitatea, spi-
rituI ntreprinztor, Iibertatea,
soIidaritatea
vaIoriIe mai importante ,i
necesare de a Ii aprate pentru
viitor. dreptatea, onestitatea,
poIite(ea, Iibertatea, IamiIia.
6. CIariIicarea ,i
schimbarea
sistemeIor de
vaIori Ia tineri
(1996)
P. Ilu( 5O studen(i interogarea studen(iIor cu
privire Ia structura ierarhic a
vaIoriIor pe diIerite categorii
de vrst
indiceIe de coreIa(ie ntre
ierarhia vaIoriIor Ia tineri ,i Ia
maturi este semniIicativ pozitiv,
pe cnd ceI dintre adoIescen(i
,i, n speciaI, preadoIescen(i ,i
maturi este aproape O.
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
6O
Nr.
crt.
Titlul
cercetrii
Coordonatori Subiec(i
Scurt prezentare
a cercetrii
7. VaIori sociaIe
,i percep(ia
minorit(ii
etnice Ia tineri
(1996)
Aurora Liiceanu 164 studen(i
bucure,teni, cu
vrsta ntre 19 ,i
22 de ani
n compara(ia autoevaIuare,
evaIuarea grupuIui de aparte-
nen( etnic, scoruri mai mari
s-au nregistrat Ia creativitate,
soIidaritate, hrnicie, inteIi-
gen(, onestitate
bie(ii atribuie scoruri supe-
rioare n evaIuarea grupuIui Ia
individuaIism, curaj, indepen-
den(, iar IeteIe Ia omenie
compararea grupuIui de apar-
tenen( etnic cu unuI mino-
ritar se Iace n ,cheie mixt
(, ).
8. StudiuI vaIo-
riIor Ia studen(i
(1998)
Ceobanu Ciprian 9O de studen(i de
Ia IacuItatea de
IiIosoIie Ia,i
chestionar axioIogic
Rokeach
primeIe 5 vaIori instrumen-
taIe aIese de studen(i au Iost.
inteIigent, capabiI, stpn pe
sine, responsabiI, independent.
9. Orientarea
vaIoric a
personaIit(ii Ia
studen(i (2OO1)
I.Al. Dumitru 226 studen(i din
Timi,oara
studen(ii situeaz n primeIe
7 Iocuri patru vaIori moraIe.
cinste, n(eIepciune, demnitate,
omenie
cadreIe didactice situeaz
printre primeIe Iocuri patru
vaIori proIesionaIe. siguran(
proIesionaI, munc, con,tiin-
ciozitate, competen(.
1O. TineretuI ,i
vaIoriIe moraIe
(2OO1)
Asocia(ia AGENT
Iai
35 de eIevi de Ia
mai muIte Iicee din
Ia,i
Iiceenii au men(ionat printre
vaIoriIe ceIe mai importante
pentru ei. IamiIia, iubirea,
credin(a ,i Iibertatea.
11. ParticuIarit(i
cognitiv-axio-
Iogice aIe stu-
den(iIor (2OO1)
P. Ilu( 18O de studen(i
din anii 3 ,i 4 de Ia
sec(iiIe socioumane
CIuj-Napoca
n intervaI de peste un
deceniu (1982-1997) exist o
remarcabiI constan( n timp
a vaIoriIor-norme
ceIe mai aIese au Iost.
n(eIegerea cu prin(ii, inteIi-
gen(a, cuItura.
12. Ce este Ia
mod printre
adoIescen(i
(2OO2)
Studiu diagnostic adoIescen(i
romni ntre 16 ,i
18 ani
Ia niveI generaI, banii sunt
soIu(ia absoIut ,i IinaI n
ob(inerea pozi(iei sociaIe,
succesuIui n via(, precum ,i
respectuIui ,i securit(ii
Ia niveI secundar, bie(ii ,i
IeteIe poIarizeaz n juruI
puterii ,i IamiIiei
pe IocuI urmtor, adoIescen-
(ii aIeg Iericirea ,i dragostea.
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
61
5. Dinamica structurilor axiologice
la adolescen(ii romni n contexte temporale diferite
5.1. Obiectivul i ipotezele cercetrii
Cercetarea deruIat de noi se distinge de majoritatea studiiIor anterior men(ionate prin
obiectivuI urmrit. Acesta a vizat surprinderea dinamicii axioIogice Ia adoIescen(i, Ia o
distan( de 15 ani, respectiv, 1987 ,i 2OO2. n conIormitate cu obiectivuI vizat, ipotezeIe
noastre se structureaz astIeI.
1. SistemuI axioIogic aI adoIescen(iIor prezint diIeren(e semniIicative, n Iunc(ie de
contexteIe temporaIe vizate.
1.1. SistemuI axioIogic aI adoIescen(iIor prezint diIeren(e semniIicative, n
Iunc(ie de contexteIe temporaIe vizate ,i prin raportare Ia variabiIa sex.
1.2. SistemuI axioIogic aI adoIescen(iIor prezint diIeren(e semniIicative, n
Iunc(ie de contexteIe temporaIe vizate ,i prin raportare Ia variabiIa mediu.
2. SistemuI axioIogic aI eIeviIor prezint diIeren(e semniIicative, n Iunc(ie de
contexteIe temporaIe vizate.
2.1. SistemuI axioIogic aI eIeviIor prezint diIeren(e semniIicative, n Iunc(ie de
contexteIe temporaIe vizate ,i este diIeren(iat dup variabiIa projil vocajional.
3. SistemuI axioIogic aI studen(iIor prezint diIeren(e semniIicative, n Iunc(ie de
contexteIe temporaIe vizate.
3.1. SistemuI axioIogic aI studen(iIor prezint diIeren(e semniIicative, n Iunc(ie
de contexteIe temporaIe vizate ,i prin raportare Ia variabiIa projil vocajional.
5.2. Variabile
ConceptuI principaI de ,sistem axioIogic s-a opera(ionaIizat conIorm modeIuIui Iui
M. Rokeach, prin ceIe dou mari categorii. valorile instrumentale (VI), care sunt
utiIizate n regIementarea mijIoaceIor de ac(iune, ,i valorile finale (VI), care orienteaz
subiec(ii n stabiIirea ideaIuriIor ,i scopuriIor vie(ii.
Iiecare dintre ceIe dou categorii de vaIori se divide n mai muIte subcategorii
speciIice, diIerite prin graduI de generaIitate ,i prin con(inut. Variabila dependent,
opjiunea axiologic, a Iost opera(ionaIizat prin cerin(a adresat subiec(iIor de a ierarhiza
Iiecare set de cte 2O de vaIori (vezi anexa 1). Au Iost Iuate n caIcuI urmtoareIe
variabile independente. temporalitatea (1987/2OO2), sexul (mascuIin/Ieminin), mediul
(urban/ruraI), categoriile colare (eIevi/studen(i), projilul vocajional (industriaI, teore-
tic pentru eIevi ,i IiIoIogie, economie, Iizic, matematic, IiIosoIie, istorie, geograIie
,i bioIogie pentru studen(i).
5.3. Subiecji
LotuI investigat a Iost constituit din 1.56O subiec(i, care s-au distribuit n Iunc(ie de
variabiIeIe independente, dup cum este prezentat n tabeIuI urmtor.
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
62
Tabelul 2. Distribujia lotului n juncjie de variabilele independente
Dup variabiIa sex. 51O de sex Ieminin (65,37) ,i 27O de sex mascuIin
(34,67).
Dup variabiIa mediu. 627 din mediuI urban (8O,47) ,i 153 din mediuI
ruraI (19,67).
Dup categoria colar. 554 eIevi (717) ,i 226 studen(i (297).
78O subiec(i
din anuI 1987
(5O7)
Dup projilul vocajional. studen(i 62 IiIoIogie (27,17), 64 matematic
(27,97), 85 ,tiin(e aIe naturii (37,17), 15 ,tiin(e sociaIe (6,67) ,i
eIevi 259 industriaI (46,77) ,i 296 teoretic (53,37).
Dup variabiIa sex. 491 de sex Ieminin (62,97) ,i 289 de sex mascuIin
(37,17).
Dup variabiIa mediu. 667 din mediuI urban (85,57) ,i 113 din mediuI
ruraI (14,57).
Dup categoria colar. 554 eIevi (717) ,i 226 studen(i (297).
T
e
m
p
o
r
a
I
i
t
a
t
e
78O subiec(i
din anuI 2OO2
(5O7)
Dup projilul vocajional. aceea,i distribu(ie ca ,i n anuI 1987.
5.4. Metodologie
InstrumentuI principaI care a Iost utiIizat pentru investigarea structuriIor axioIogice aIe
adoIescen(iIor I reprezint inventarul axiologic Rokeach (1973), n Iorma adaptat ,i
apIicat pe popuIa(ie romneasc de P. Popescu-Neveanu (1983). AvantajuI metodeicon-
st n IaptuI c inIorma(iiIe identiIicate pot Ii nregistrate anaIitic Ia niveIuI ceIor 4O de
vaIori nominaIe, dar pot Ii anaIizate ,i Ia niveIuriIe de generaIitate mai mare (categoriiIe
I ,i II), ct ,i Ia niveIuriIe de generaIitate medie (categoria III vezi anexa 1).
Subiec(iIor Ii s-a soIicitat s ierarhizeze vaIoriIe din inventareIe prezentate, de Ia cea
mai important pentru ei pn Ia cea mai pu(in important. S-a ncercat eIiminarea
tendin(ei de Ia(ad, prin subIinierea IaptuIui c nu exist op(iuni gre,ite sau corecte, ci
doar personaIe.
Din perspectiva temporaIit(ii, apIicarea instrumentuIui s-a reaIizat ini(iaI n anuI
1987 pe studen(i ,i Iiceeni din Ia,i, iar, uIterior, n anuI 2OO2, pe studen(i din Ia,i ,i pe
Iiceeni din Ia,i, Bacu, Comne,ti, Adjud, Boto,ani, Pa,cani. Cercetarea reaIizat n
anuI 2OO2 a avut n vedere echivaIarea IotuIui din anuI 1987. Din acest punct de vedere,
echivaIarea s-a reaIizat compIet n cazuI grupuIui de studen(i, deoarece, att cei din anuI
1987, ct ,i cei din anuI 2OO2 au Iost studen(i de Ia Universitatea ,AL.I. Cuza, de Ia
sec(iiIe IiIoIogie, matematic, Iizic, economie, geograIie, istorie, IiIosoIie ,i bioIogie.
n cazuI grupuIui de eIevi, echivaIarea subIoturiIor a Iost exact doar din punctuI de
vedere aI proIiIuIui voca(ionaI, aI categoriiIor ,coIare ,i doar par(iaI n ceea ce prive,te
IiceuI, IocaIitatea, sexuI, mediuI.
5.5. Rezultate
AnaIiza dateIor s-a reaIizat att n pIan nominaI (pentru Iiecare dintre ceIe 4O de vaIori),
ct ,i n pIanuriIe generaIe aIe categoriiIor axioIogice.
A. n planul nominal s-a recurs Ia anaIiza ceIor dou tipuri de vaIori (VI, VI) din
punctuI de vedere aI Irecven(eIor pentru Iiecare vaIoare. Se constat IaptuI c nu exist
diIeren(e semniIicative ntre 1987 ,i 2OO2, Ia niveIuI primeIor ranguri. AstIeI, n cazuI
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
63
valorilor instrumentale, printre primeIe op(iuni aIe adoIescen(iIor, din ambeIe contexte
temporaIe, se numr cinstea, autocontrolul, ajutorarea, inteligenja, ncrederea, dragostea,
buna dispozijie, curajul. Si Ia niveIuI valorilor jinale se nregistreaz o simiIaritate a
op(iuniIor vaIorice. demnitate, njelepciune, jamilie armonioas, prieteni, jericire,
independenj, recunoatere social, originalitate, realizare n dragoste (vezi anexa 2).
Cteva diIeren(e semniIicative se impun totu,i a Ii semnaIate. ReIeritor Ia valorile
instrumentale, repereIe axioIogice care s-au restructurat, ca pozi(ie, sunt urmtoareIe.
curjenie exterioar, politeje, angajare n activitate, responsabilitate, ascultare, rapor-
tare religioas. Dintre acestea, vaIoriIe care au pierdut n importan( pentru adoIescen(ii
de azi sunt curjenia exterioar, politejea, angajarea n activitate, ascultarea, iar
vaIoriIe care au dobndit o semniIica(ie mai mare pentru ei sunt responsabilitatea ,i
raportarea religioas. La niveIuI valorilor jinale, exist ,i mai pu(ine modiIicri,
deoarece singureIe vaIori care ,i-au modiIicat ranguI sunt. apropiere de natur i art,
umanism, salvarea sujletului. Dintre acestea, vaIoriIe care au pierdut n importan( sunt
apropierea de natur i art, umanismul, singura vaIoare care a dobndit o semniIica(ie
mai mare n contextuI actuaI Iiind salvarea sujletului (vezi anexa 2).
n acest pIan aI anaIizei, rezuItateIe noastre concord cu ceIe raportate n singura
cercetare romneasc simiIar ca obiectiv (IIu(, 2OO1).
B. Dac pIanuI nominaI ar ndrept(i constatarea IaptuIui c nu exist diIeren(e
semniIicative dect Ia niveIuI ctorva vaIori, planurile mai generale aIe anaIizei, ceIe
aIe categoriiIor axioIogice, permit surprinderea unor diIeren(e mai nuan(ate. Acestea
sunt discutate pornind de Ia ipotezeIe prezentate anterior. Pentru veriIicarea tuturor
ipotezeIor s-a apIicat testul nonparametric Mann-Whitney U.
Ipoteza principal 1 este conIirmat, deoarece exist diIeren(e semniIicative Ia niveIuI
sistemuIui axioIogic aI adoIescen(iIor, n Iunc(ie de contexteIe temporaIe vizate. n
pIanuI valorilor instrumentale (tabeIuI 3), exist diIeren(e semniIicative reIeritor Ia
vaIoriIe de ac(iune, dup cum indic ,i praguI de semniIica(ie. Prin urmare, adoIescen(ii
din anuI 2OO2 par a Ii mai orienta(i spre vaIoriIe de ac(iune, spre deosebire de cei din
anuI 1987. Mai precis, ei sunt orienta(i, mai aIes, ctre vaIoriIe de ac(iune orientative,
care presupun curaj, imaginajie, ncredere, inteligenj ,i un orizont larg. ReIeritor Ia
vaIoriIe de reIa(ie, nu exist diIeren(e semniIicative ntre anii 1987 ,i 2OO2, dar exist
modiIicri Ia niveIuI categoriiIor mai speciIice, care vizeaz vaIoriIe de reIa(ie dispozitive
,i vaIoriIe de reIa(ie active, dup cum indic praguriIe de semniIica(ie. ConIorm anaIizei
mediiIor din anii compara(i, rezuIt c adoIescen(ii se orienteaz actuaI mai muIt spre
vaIoriIe de reIa(ie dispozitive, care presupun ascultare, bun dispozijie, ajectivitate,
indulgenj, raportare religioas ,i mai pu(in pe vaIoriIe reIa(ionaIe active, care presupun
ajutorare, cinste, curjenie exterioar, politeje, tact.
Tabelul 3. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor instrumentale pentru
adolescenji, n juncjie de contextele temporale vizate (1987/2002)
Mann-Whitney
U
Faber
orientative
Faber
efective
Rela(ionale
dispozitive
Rela(ionale
active
Valori
de ac(iune
Valori
de rela(ie
PraguI (2-taiIed) 0,001 O,757 0,000 0,000 0,003 O,218
1987 743,15 776,98 715,35 88O,17 746,76 794,55 Media
2OO2 817,85 784,O2 845,65 68O,83 814,24 766,45
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
64
n pIanuI valorilor jinale (tabeIuI 4), exist diIeren(e semniIicative att Ia niveIuI
vaIoriIor de autoreaIizare, ct ,i Ia niveIuI vaIoriIor de satisIac(ie aIectiv, dup cum
arat praguriIe de semniIica(ie. ConIorm mediiIor anaIizate, rezuIt IaptuI c adoIescen(ii
se centreaz actuaImente mai pu(in pe vaIoriIe de autoreaIizare. Recurgnd Ia un demers
de anaIiz mai speciIic, se poate constata c ei preIer mai pu(in att vaIoriIe de
autoreaIizare vizate, ct ,i vaIoriIe de autoreaIizare eIective. n schimb, ei se orienteaz
mai muIt ctre vaIoriIe de satisIac(ie aIectiv, mai precis ctre vaIoriIe de satisIac(ie
expectate, care presupun linite, salvarea sujletului, armonie interioar, plceri, apro-
piere de natur i art.
Tabelul 4. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor jinale
pentru adolescenji, n juncjie de contextele temporale vizate (1987/2002)
Mann-Whitney
U
Auto-
realizare
vizate
Auto-
realizare
efective
Satisfac(ie
expectate
Satisfac(ie
dobndite
Valori de
autorealizare
Valori de
satisfac(ie
afectiv
PraguI
(2-taiIed)
0,000 0,001 0,000 O,945 0,000 0,000
1987 824,39 819,O8 689,O2 779,72 846,42 7O4,19
Media
2OO2 736,61 741,92 871,98 781,28 714,58 856,81
Ipoteza secundar 1.1 este conIirmat par(iaI, deoarece sistemuI axioIogic prezint
diIeren(e semniIicative Ia adoIescen(ii din contexteIe temporaIe vizate, n Iunc(ie de
variabiIa sex, doar n pIanuI vaIoriIor instrumentaIe. ReIeritor Ia valorile instrumentale
(tabeIuI 5), op(iuniIe axioIogice aIe adoIescen(iIor din anii 1987 ,i 2OO2 prezint diIeren(e
semniIicative, mai aIes Ia subiec(ii de sex Ieminin, dup cum indic praguriIe de
semniIica(ie. AstIeI, IeteIe se orienteaz acum mai muIt spre vaIoriIe de ac(iune ,i mai
pu(in ctre vaIoriIe de reIa(ie. Mai precis, eIe se centreaz pe vaIoriIe de ac(iune
orientative, care presupun curaj, imaginajie, inteligenj. Spre deosebire de Iete, bie(ii
din anuI 2OO2 nu prezint diIeren(e semniIicative, comparativ cu anuI 1987, n ceea ce
prive,te vaIoriIe de ac(iune. Din anaIiza praguIui ,i mediiIor, rezuIt ns IaptuI c ei
Tabelul 5. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor instrumentale
pentru adolescenji, n juncjie de contextele temporale (1987/2002)
i n juncjie de sex (jeminin/masculin)
Mann-Whitney
U
Faber
orientative
Faber
efective
Rela(ionale
dispozitive
Rela(ionale
active
Valori de
ac(iune
Valori de
rela(ie
Ieminin 0,000 O,221 0,000 0,000 0,000 0,004
PraguI
mascuIin O,O82 0,033 0,000 0,032 O,813 0,039
I 453,72 511,97 464,46 582,91 467,15 527,1O
1987
M 292,3O 264,9O 25O,3O 295,14 281,67 265,42
I 55O,11 489,6O 538,95 415,92 536,16 473,88
Media
2OO2
M 268,51 294,1O 3O7,75 265,86 278,44 293,62
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
65
vizeaz mai muIt vaIoriIe de ac(iune eIective, care presupun autocontrolul, angajarea n
activitate, responsabilitatea. De asemenea, IeteIe se centreaz n prezent, mai pu(in pe
vaIoriIe de reIa(ie, ns, Ia un niveI ,i mai speciIic, eIe apreciaz mai muIt vaIoriIe
reIa(ionaIe dispozitive, care presupun ascultare, bun dispozijie, ajectivitate, raportare
religioas, indulgenj ,i mai pu(in pe vaIoriIe reIa(ionaIe active. Spre deosebire de Iete,
bie(ii apreciaz mai muIt vaIoriIe de reIa(ie, ns ei se orienteaz, Ia IeI ca ,i IeteIe, mai
muIt ctre vaIoriIe reIa(ionaIe dispozitive ,i mai pu(in pe vaIoriIe reIa(ionaIe active.
n ceea ce prive,te valorile jinale (tabeIuI 6), nu exist diIeren(e semniIicative Ia
adoIescen(i n Iunc(ie de sex. AstIeI, att IeteIe, ct ,i bie(ii se orienteaz n prezent mai
pu(in ctre vaIoriIe de autoreaIizare. IeteIe diIer semniIicativ Ia( de anuI 1987, mai
aIes Ia niveIuI vaIoriIor de autoreaIizare vizate, Iiind mai pu(in orientate spre aceste
vaIori. Bie(ii prezint diIeren(e semniIicative Ia( de cei din anuI 1987 Ia niveIuI
vaIoriIor de autoreaIizare eIective, Iiind ,i ei mai pu(in orienta(i ctre aceste vaIori.
AnaIiznd praguriIe ,i mediiIe, putem constata IaptuI c IeteIe ,i bie(ii se orienteaz
actuaI mai muIt ctre vaIoriIe de satisIac(ie aIectiv. Mai precis, ei se centreaz mai muIt
spre vaIoriIe de satisIac(ie expectate, care presupun armonie interioar, linite, salvarea
sujletului, plceri. A,a cum arat ,i praguriIe de semniIica(ie, Ia niveIuI vaIoriIor de
satisIac(ie dobndite, nu exist diIeren(e semniIicative.
Tabelul 6. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor jinale
pentru adolescenji, n juncjie de contextele temporale (1987/2002)
i n juncjie de sex (jeminin/masculin)
Mann-Whitney
U
Autorea-
lizare
vizate
Autorea-
lizare
efective
Satis-
fac(ie
expectate
Satisfac(ie
dobndite
Valori
de autorea-
lizare
Valori de
satisfac(ie
afectiv
Ieminin (I) 0,001 O,O82 0,000 O,655 0,000 0,000
PraguI
mascuIin (M) O,O67 0,001 0,000 O,745 0,000 0,000
I 531,71 516,58 449,O6 496,99 534,77 458,95
1987
M 292,93 3O3,66 24O,66 282,3O 311,98 245,19
I 469,1O 484,81 554,95 5O5,16 465,93 544,68 Media
2OO2
M 267,92 257,89 316,75 277,85 25O,13 312,52
Ipoteza secundar 1.2 este conIirmat par(iaI, deoarece doar sistemuI axioIogic aI
subiec(iIor din mediuI urban din anuI 2OO2 prezint diIeren(e semniIicative, comparativ
cu ceI aI subiec(iIor din anuI 1987. ReIeritor Ia valorile instrumentale (tabeIuI 7),
adoIescen(ii din mediuI urban diIer semniIicativ Ia niveIuI vaIoriIor de ac(iune ,i Ia
niveIuI subcategoriiIor ce deIinesc vaIoriIe de reIa(ie. ConIorm mediiIor anaIizate,
rezuIt c adoIescen(ii din mediuI urban se orienteaz mai muIt ctre vaIoriIe de ac(iune
orientative, care presupun curaj, imaginajie, inteligenj. La niveIuI vaIoriIor de ac(iune
eIective, ei nu prezint diIeren(e semniIicative Ia( de adoIescen(ii din 1987 care provin
din mediuI urban. Subiec(ii din mediuI ruraI nu prezint diIeren(e semniIicative Ia( de
anuI 1987, ceea ce impIic o men(inere de ctre ace,tia a op(iuniIor axioIogice. Dac Ia
categoria vaIoriIor de reIa(ie, adoIescen(ii din mediuI urban nu diIer semniIicativ Ia(
de anuI 1987, ei diIer Ia niveIuI subcategoriiIor. Din anaIiza praguriIor ,i a mediiIor,
rezuIt IaptuI c ei se centreaz n prezent mai muIt pe vaIoriIe reIa(ionaIe dispozitive,
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
66
care presupun bun dispozijie, ajectivitate, raportare religioas ,i mai pu(in pe vaIoriIe
reIa(ionaIe active, care vizeaz ajutorare, cinste, politeje, tact. AdoIescen(ii din mediuI
ruraI nu prezint diIeren(e semniIicative Ia niveIuI vaIoriIor de reIa(ie, comparativ cu cei
din anuI 1987.
Tabelul 7. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor instrumentale
pentru adolescenji, n juncjie de contextele temporale (1987/2002)
i n juncjie de mediu (urban/rural)
Mann-Whitney
U
Faber
orientative
Faber
efective
Rela(ionale
dispozitive
Rela(ionale
active
Valori de
ac(iune
Valori de
rela(ie
Urban (U) 0,004 O,412 0,000 0,000 0,003 O,238
PraguI
RuraI (R) O,425 O,5O3 O,O66 O,157 O,714 O,918
1987 U 616,65 638,71 587,OO 742,O7 616,15 66O,14
Media
2OO2 U 676,5O 655,76 7O4,37 558,6O 676,97 635,61
Si Ia niveIuI valorilor jinale (tabeIuI 8), adoIescen(ii care prezint diIeren(e semniIi-
cative din punct de vedere axioIogic, Ia( de cei din anuI 1987, sunt cei din mediuI
urban. Dup cum indic ,i praguI de semniIica(ie, ace,tia prezint diIeren(e semniIicative
reIeritor Ia vaIoriIe de autoreaIizare, Iiind mai pu(in orienta(i ctre aceste vaIori. MediiIe
subcategoriiIor vaIorice demonstreaz IaptuI c adoIescen(ii din mediuI urban se cen-
treaz actuaImente mai pu(in ctre vaIoriIe de autoreaIizare vizate ,i mai muIt ctre
vaIoriIe de autoreaIizare eIective. AdoIescen(ii din mediuI ruraI din anuI 2OO2 nu diIer
semniIicativ reIeritor Ia vaIoriIe de autoreaIizare, n compara(ie cu cei din anuI 1987.
AdoIescen(ii din mediuI urban din anuI 2OO2 diIer semniIicativ ,i Ia niveIuI vaIoriIor de
satisIac(ie aIectiv, Iiind orienta(i mai muIt ctre aceste vaIori. Mai precis, ei se centreaz
mai muIt pe vaIoriIe de satisIac(ie expectate, care presupun linite, salvarea sujletului,
armonie interioar. Dup cum indic ,i mediiIe, Ia niveIuI vaIoriIor de satisIac(ie
dobndite, nu exist diIeren(e semniIicative. Aceast modiIicare se poate constata ,i Ia
adoIescen(ii care provin din mediuI ruraI n ceea ce prive,te vaIoriIe de satisIac(ie
expectate, Iiind orienta(i actuaI mai muIt ctre aceste vaIori.
Tabelul 8. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor jinale pentru adolescenji,
n juncjie de contextele temporale (1987/2002) i n juncjie de mediu (urban/rural)
Mann-Whitney
U
Autoreali-
zare
vizate
Autoreali-
zare
efective
Satis-
fac(ie
expectate
Satis-
fac(ie
dobndite
Valori de
autorea-
lizare
Valori de
satisfac(ie
afectiv
Urban (U) 0,000 0,000 0,000 O,422 0,000 0,000
PraguI
RuraI (R) O,O74 O,183 0,008 O,147 O,8O3 O,332
U 685,71 695,O7 565,34 638,9O 716,78 572,57
1987
R 14O,74 128,1O 122,68 139,37 134,51 129,57
U 611,58 6O2,79 724,73 655,58 582,38 717,93 Media
2OO2
R 123,7O 14O,81 148,15 125,55 132,13 138,83
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
67
Ipoteza principal 2 este conIirmat par(iaI, deoarece eIevii prezint diIeren(e
semniIicative n Iunc(ie de contexteIe temporaIe vizate doar Ia niveIuI anumitor categorii
de vaIori. ReIeritor Ia valorile instrumentale (tabeIuI 9), eIevii nu prezint diIeren(e
semniIicative nici Ia niveIuI vaIoriIor de ac(iune, nici Ia niveIuI vaIoriIor de reIa(ie.
DiIeren(e semniIicative exist n pIanuI mai speciIic de anaIiz a subcategoriiIor din
cadruI vaIoriIor de reIa(ie, Ia care regsim IaptuI c eIevii se orienteaz actuaI mai muIt
ctre vaIoriIe reIa(ionaIe dispozitive, care presupun bun dispozijie, raportare religioas,
ajectivitate, ,i mai pu(in spre vaIoriIe reIa(ionaIe active, care vizeaz ajutorare, cinste,
politeje, tact, curjenie exterioar.
Tabelul 9. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor instrumentale
pentru categoria colar elevi, n juncjie de contextele temporale vizate (1987/2002)
Mann-Whitney
U
Faber
orientative
Faber
efective
Rela(ionale
dispozitive
Rela(ionale
active
Valori de
ac(iune
Valori de
rela(ie
PraguI (2-taiIed) O,344 O,722 0,000 0,000 O,185 O,88O
1987 545,4O 551,O8 496,56 62O,69 541,77 553,O5
Media
2OO2 563,6O 557,92 612,44 488,31 567,23 555,95
n ceea ce prive,te valorile jinale (tabeIuI 1O), eIevii prezint diIeren(e semniIicative
Ia( de anuI 1987, att Ia niveIuI vaIoriIor de autoreaIizare, ct ,i Ia niveIuI vaIoriIor de
satisIac(ie aIectiv. EIevii din anuI 2OO2 apreciaz mai pu(in vaIoriIe de autoreaIizare,
precum ,i vaIoriIe incIuse n aceast categorie, dintre care vaIoriIe de autoreaIizare
vizate ,i ceIe de autoreaIizare eIective. n schimb, ei se orienteaz actuaI mai muIt ctre
vaIoriIe de satisIac(ie aIectiv. AnaIiza mediiIor ,i a praguriIor arat c eIevii se centreaz
actuaI mai muIt pe vaIoriIe de satisIac(ie expectate, care presupun armonie interioar,
linite, salvarea sujletului. La niveIuI vaIoriIor de satisIac(ie dobndite, ei nu prezint
diIeren(e semniIicative Ia( de eIevii din anuI 1987.
Tabelul 10. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor jinale
pentru categoria colar elevi, n juncjie de contextele temporale vizate (1987/2002)
Mann-Whitney
U
Autoreali-
zare
vizate
Autoreali-
zare
efective
Satisfac(ie
expectate
Satisfac(ie
dobndite
Valori de
autorealizare
Valori de
satisfac(ie
afectiv
PraguI (2-taiIed) 0,000 0,003 0,000 O,99O 0,000 0,000
1987 6O5,4O 583,36 48O,64 554,38 616,O8 493,36
Media
2OO2 5O3,6O 525,64 628,36 554,62 492,92 615,64
Ipoteza secundar 2.1 este conIirmat, deoarece sistemuI axioIogic aI eIeviIor
prezint diIeren(e semniIicative n Iunc(ie de contexteIe temporaIe vizate ,i dup variabiIa
projil vocajional. Din punctuI de vedere aI valorilor instrumentale (tabeIuI 11), eIevii de
Ia proIiIuI industriaI prezint diIeren(e semniIicative Ia niveIuI vaIoriIor de ac(iune, Iiind
mai muIt orienta(i ctre aceste vaIori. Dup cum indic ,i mediiIe, eIevii de Ia acest
proIiI se orienteaz acum mai muIt ctre vaIoriIe de ac(iune orientative, care presupun
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
68
curaj, inteligenj, imaginajie, orizont larg. EIevii de Ia proIiIuI teoretic nu prezint
diIeren(e semniIicative Ia niveIuI vaIoriIor de ac(iune ,i nici n pIanuI subcategoriiIor
care Ie deIinesc. ReIeritor Ia vaIoriIe de reIa(ie, att eIevii de Ia proIiIuI industriaI, ct
,i cei de Ia proIiIuI teoretic, din anuI 2OO2, nu diIer semniIicativ Ia( de eIevii din 1987.
AnaIiza mediiIor ,i a praguriIor indic IaptuI c eIevii de Ia ambeIe proIiIuri diIer Ia
niveIuI subcategoriiIor, deoarece ace,tia vizeaz, n prezent, mai muIt vaIoriIe reIa(ionaIe
dispozitive, care presupun bun dispozijie, raportare religioas, ajectivitate ,i mai pu(in
vaIoriIe reIa(ionaIe active.
Tabelul 11. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor instrumentale
pentru categoria colar elevi, n juncjie de contextele temporale vizate (1987/2002)
i de projilul vocajional (industrial/teoretic)
Mann-Whitney
U
Faber
orientative
Faber
efective
Rela(ionale
dispozitive
Rela(ionale
active
Valori de
ac(iune
Valori de
rela(ie
IndustriaI (I) 0,031 O,461 0,002 0,000 0,008 O,117 PraguI
Teoretic (T) O,843 O,737 0,000 0,000 O,987 O,284
I 259,O6 269,24 252,64 313,7O 255,58 285,7O 1987
T 279,21 282,67 247,63 311,98 28O,39 273,56
I 288,34 279,21 294,O9 239,37 291,45 264,46
Media
2OO2
T 281,93 278,O8 317,O9 245,45 28O,62 288,22
n ceea ce prive,te valorile jinale (tabeIuI 12), eIevii de Ia proIiIuriIe industriaI ,i
teoretic prezint diIeren(e semniIicative att Ia niveIuI vaIoriIor de autoreaIizare, ct ,i
Ia niveIuI vaIoriIor de satisIac(ie aIectiv. PraguriIe de semniIica(ie ,i mediiIe indic
IaptuI c eIevii de Ia ambeIe proIiIuri se axeaz actuaI mai muIt pe vaIoriIe de satisIac(ie
aIectiv ,i mai pu(in pe vaIoriIe de autoreaIizare. La niveIuI subcategoriiIor ce corespund
vaIoriIor de autoreaIizare, constatm c eIevii de Ia proIiIuI industriaI nu prezint
diIeren(e semniIicative, n timp ce eIevii de Ia proIiIuI teoretic diIer semniIicativ sub
acest aspect. AstIeI, ace,tia din urm se orienteaz actuaI mai pu(in ctre vaIoriIe de
Mann-Whitney
U
Autorea-
lizare
vizate
Autorea-
lizare
efective
Satis-
fac(ie
expectate
Satis-
fac(ie
dobndite
Valori de
autorea-
lizare
Valori de
satisfac(ie
afectiv
IndustriaI (I) O,111 O,O51 0,000 O,575 0,002 0,000
PraguI
Teoretic (T) 0,000 0,028 0,000 O,543 0,000 0,000
I 285,89 288,45 242,96 278,5O 296,36 248,54
1987
T 317,36 294,78 241,49 276,56 317,73 247,22
I 264,29 262,OO 3O2,77 27O,91 254,91 297,76 Media 2OO2
T 239,47 264,61 323,93 284,89 239,O6 317,54
Tabelul 12. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor jinale
pentru categoria colar elevi, n juncjie de contextele temporale vizate (1987/2002)
i de projilul vocajional (industrial/teoretic)
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
69
autoreaIizare vizate ,i ctre ceIe de autoreaIizare eIective. n pIanuI vaIoriIor de satisIac(ie
aIectiv, eIevii de Ia ambeIe proIiIuri se centreaz mai muIt pe vaIoriIe de satisIac(ie
expectate, care presupun armonie interioar, linite, salvarea sujletului.
Ipoteza principal 3 este conIirmat, deoarece sistemuI axioIogic aI studen(iIor
prezint diIeren(e semniIicative n Iunc(ie de contexteIe temporaIe vizate. ReIeritor Ia
valorile instrumentale (tabeIuI 13), studen(ii ,i-au restructurat op(iuniIe axioIogice, att
Ia niveIuI vaIoriIor de ac(iune, ct ,i Ia niveIuI vaIoriIor de reIa(ie. AstIeI, studen(ii se
orienteaz actuaI mai muIt ctre vaIoriIe de ac(iune ,i mai pu(in ctre vaIoriIe de reIa(ie.
n pIanuI subcategoriiIor axioIogice, praguriIe de semniIica(ie ,i mediiIe indic IaptuI c
ei se centreaz acum mai muIt pe vaIoriIe de ac(iune orientative, care presupun curaj,
imaginajie, inteligenj, orizont larg, ,i mai pu(in ctre vaIoriIe reIa(ionaIe active.
Tabelul 13. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor instrumentale
pentru categoria colar studenji, n juncjie de contextele temporale vizate (1987/2002)
Mann-Whitney
U
Faber
orientative
Faber
efective
Rela(ionale
dispozitive
Rela(ionale
active
Valori de
ac(iune
Valori de
rela(ie
PraguI (2-taiIed) 0,000 O,991 O,131 0,000 0,000 0,012
1987 199,46 226,43 217,21 26O,33 2O4,17 241,95 Media
2OO2 253,54 226,57 235,79 192,67 248,83 211,O5
n ceea ce prive,te valorile jinale (tabeIuI 14), studen(ii nu prezint diIeren(e
semniIicative Ia niveIuI vaIoriIor de autoreaIizare, ci doar Ia niveIuI vaIoriIor de
satisIac(ie aIectiv, Iiind orienta(i mai muIt ctre aceste vaIori. Din anaIiza mediiIor,
rezuIt IaptuI c ei se centreaz n prezent mai muIt pe vaIoriIe de satisIac(ie expectate,
care presupun armonie interioar, linite, salvarea sujletului. n pIanuI ceIorIaIte
subcategorii, nu exist diIeren(e semniIicative aIe op(iuniIor axioIogice aIe studen(iIor
din anuI 2OO2.
Tabelul 14. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor jinale
pentru categoria colar studenji, n juncjie de contextele temporale vizate (1987/2002)
Mann-Whitney
U
Autoreali-
zare vizate
Autoreali-
zare efective
Satisfac(ie
expectate
Satisfac(ie
dobndite
Valori
de auto-
realizare
Valori de
satisfac(ie
afectiv
PraguI (2-taiIed) O,268 O,114 O,OO5 O,934 O,485 O,O1O
1987 219,7O 236,21 2O9,O8 225,99 23O,79 21O,76
Media
2OO2 233,3O 216,79 243,92 227,O1 222,21 242,24
Ipoteza secundar 3.1 este conIirmat par(iaI, deoarece sistemuI axioIogic aI studen-
(iIor de Ia diIerite proIiIuri voca(ionaIe prezint diIeren(e semniIicative, n Iunc(ie de
contexteIe temporaIe vizate, numai Ia niveIuI anumitor categorii de vaIori. ReIeritor Ia
valorile instrumentale (tabeIuI 15), studen(ii de Ia proIiIuriIe IiIoIogie ,i matematic din
anuI 2OO2 diIer semniIicativ Ia niveIuI vaIoriIor de ac(iune ,i de reIa(ie, comparativ cu
cei din anuI 1987, n timp ce studen(ii de Ia proIiIuI ,tiin(eIe naturii nu prezint diIeren(e
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
7O
semniIicative. Din anaIiza praguriIor ,i a mediiIor, rezuIt IaptuI c studen(ii de Ia
proIiIuriIe IiIoIogie ,i matematic sunt mai muIt orienta(i ctre vaIoriIe de ac(iune ,i mai
pu(in spre vaIoriIe de reIa(ie. La niveIuI subcategoriiIor, se constat c ace,tia apreciaz
mai muIt vaIoriIe de ac(iune orientative, care presupun inteligenj, imaginajie, curaj, ,i
mai pu(in vaIoriIe reIa(ionaIe active. Studen(ii de Ia proIiIuI ,tiin(eIe naturii prezint
diIeren(e semniIicative doar Ia niveIuI vaIoriIor reIa(ionaIe dispozitive, Iiind mai muIt
orienta(i ctre aceste vaIori, care se bazeaz pe ajectivitate, bun dispozijie, raportare
religioas.
Tabelul 15. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor instrumentale
pentru categoria colar studenji, n juncjie de contextele temporale vizate (1987/2002)
i de projilul vocajional (jilologie/matematic/tiinjele naturii)
Mann-Whitney
U
Faber
orientative
Faber
efective
Rela(io-
nale
dispozitive
Rela(io-
nale
active
Valori de
ac(iune
Valori de
rela(ie
IiIoIogie 0,001 O,855 O,476 0,000 0,004 0,019
Matematic 0,000 O,337 O,392 0,000 0,000 0,003
PraguI
St. naturii O,325 O,363 0,021 O,318 O,973 O,329
IiI. 51,9O 61,91 6O,2O 76,48 53,15 7O,O7
Mat. 52,O5 61,35 67,3O 76,44 52,74 74,33
1987
Nat. 81,79 88,94 76,82 89,26 85,37 81,82
IiI. 73,1O 63,O9 64,8O 48,52 71,85 54,93
Mat. 76,95 67,65 61,7O 52,56 76,26 54,67
Media
2OO2
Nat. 89,21 82,O6 94,18 81,74 85,63 89,18
n pIanuI valorilor jinale (tabeIuI 16), studen(ii nu ,i-au modiIicat registruI axio-
Iogicn mod deosebit. SingureIe diIeren(e semniIicative Ie prezint studen(ii de Ia
proIiIuriIe IiIoIogie ,i ,tiin(eIe naturii Ia niveIuI vaIoriIor de satisIac(ie aIectiv, Iiind
orienta(i mai muIt ctre aceste vaIori. Spre deosebire de studen(ii de Ia proIiIuI IiIoIogie,
cei de Ia ,tiin(eIe naturii apreciaz mai muIt vaIoriIe de satisIac(ie expectate, care incIud
armonie interioar, linite, salvarea sujletului. Studen(ii de Ia proIiIuI matematic
diIer doar Ia niveIuI subcategoriei ce desemneaz vaIoriIe de autoreaIizare vizate, Iiind
mai muIt centra(i pe aceste vaIori, care presupun conjort, recunoatere social, respect
jaj de sine.
Tabelul 16. Rezultatele testului Mann-Whitney U n cazul valorilor jinale
pentru categoria colar studenji, n juncjie de contextele temporale vizate (1987/2002)
i de projilul vocajional (jilologie/matematic/tiinjele naturii)
Mann-Whitney
U
Auto-
realizare
vizate
Auto-
realizare
efective
Satis-
fac(ie
expectate
Satis-
fac(ie
dobndite
Valori
de auto-
realizare
Valori de
satisfac(ie
afectiv
IiIoIogie O,6O5 O,356 O,167 O,455 O,34O 0,033
Matematic 0,042 O,841 O,877 O,117 O,O77 O,34O
PraguI
St. naturii O,939 O,199 0,042 O,146 O,146 0,007
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
71
Mann-Whitney
U
Auto-
realizare
vizate
Auto-
realizare
efective
Satis-
fac(ie
expectate
Satis-
fac(ie
dobndite
Valori
de auto-
realizare
Valori de
satisfac(ie
afectiv
IiI. 6O,83 65,48 58,O4 6O,O9 65,58 55,64
Mat. 57,84 63,84 63,99 69,63 58,71 67,63 1987
Nat. 85,21 9O,35 77,85 8O,O2 9O,98 75,26
IiI. 64,17 59,52 66,96 64,91 59,42 69,36
Mat. 71,16 65,16 65,O1 59,37 7O,29 61,38
Media
2OO2
Nat. 85,79 8O,65 93,15 9O,98 8O,O2 95,74
5.6. Concluzii
n urma anaIizei reaIizate, n pIanuriIe nominaI ,i generaI, a categoriiIor axioIogice,
corespunztor Iiecrei ipoteze, se pot desprinde cteva concluzii generale importante
pentru n(eIegerea restructurriIor actuaIe aIe sistemuIui de vaIori Ia adoIescen(i.
1. se poate constata o tendin( de schimbare mai aIes Ia nivelul valorilor instrumentale,
prin trecerea de Ia vaIoriIe de reIa(ionare, care presupun ajutorarea, cinstea, buna
dispozijie, politejea, Ia vaIoriIe de ac(iune, care incIud inteligenja, imaginajia,
curajul, capacitatea projesional, responsabilitatea. Se constat orientarea actuaI a
adoIescen(iIor ctre pragmatism, spre deosebire de orientarea anterioar ctre vaIori
sociaIe ,i interreIa(ionaIe.
2. Ia nivelul valorilor jinale se nregistreaz o tendin( de nIocuire, prin trecerea de Ia
vaIoriIe de autoreaIizare, care integreaz recunoaterea social, siguranja de sine,
valoarea projesional, utilitatea, Ia vaIoriIe de satisIac(ie aIectiv, bazate pe armonie
interioar, linite, jamilie armonioas, plceri, realizare n dragoste. Aceasta nseamn
c IinaIitatea adoIescen(iIor, n contextuI actuaI, o reprezint satisIac(ia aIectiv,ceea
ce trimite Ia constatarea IaptuIui c ei resimt nevoia de Iini,te, de reaIizare ndra-
goste, mai muIt dect pe cea de autoreaIizare.
AIturi de aceste direc(ii generaIe pot Ii deIimitate ,i o serie de concluzii specifice,
care determin o n(eIegere mai nuan(at a modiIicriIor ce intervin Ia niveIuI sistemuIui
axioIogic. EIe vizeaz, cu precdere, valorile instrumentale aIe adoIescen(iIor din ceIe
dou contexte temporaIe.
a. exist diIeren(e privind orientarea adoIescen(iIor Ia( de vaIoriIe instrumentaIe, n
Iunc(ie de sex. AstIeI, n timp ce IeteIe se orienteaz actuaImente spre vaIoriIe de
ac(iune, bie(ii se axeaz, n principaI, spre vaIoriIe de reIa(ie. Acest Iucru impIic
o receptare mai mare a vaIoriIor care presupun curajul, imaginajia, inteligenja,
ncrederea, de ctre Iete, ,i un interes crescut Ia( de vaIoriIe care incIud buna
dispozijie, ascultarea, ajectivitatea, indulgenja, de ctre bie(i.
b. se constat diIeren(e importante reIeritoare Ia op(iuniIe adoIescen(iIor, n Iunc(ie de
mediu. Cei din mediuI urban preIer acum vaIoriIe de ac(iune ,i doar o parte dintre
vaIoriIe de reIa(ie, care incIud buna dispozijie, ajectivitatea, raportarea religioas.
Spre deosebire de ace,tia, adoIescen(ii originari din mediuI ruraI nu prezint orientri
vaIorice diIerite Ia( de cei din anuI 1987 nici din perspectiva vaIoriIor de ac(iune ,i
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
72
nici a ceIor de reIa(ie. Prin urmare, doar Ia adoIescen(ii din mediuI urban se poate
vorbi despre o muta(ie semniIicativ n sIera vaIoriIor instrumentaIe.
c. se pot desprinde concIuzii importante privind orientarea vaIoric, n Iunc(ie de
grupurile colare, care sunt Iormate din eIevi ,i studen(i. Elevii se axeaz actuaI-
mente prioritar pe anumite vaIori de reIa(ie, precum buna dispozijie, ascultarea,
ajectivitatea, raportarea religioas ,i pe uneIe vaIori de ac(iune, dintre care imagi-
najia, inteligenja, curajul. Spre deosebire de eIevi, studen(ii se centreaz acum mai
aIes pe vaIoriIe de ac(iune, preIernd curajul, imaginajia, ncrederea, inteligenja,
capacitatea projesional, responsabilitatea. ApeInd Ia demersuri mai IocaIizate,
deducem IaptuI c eIevii de Ia proIiIuI industriaI se orienteaz mai muIt pe vaIoriIe de
ac(iune ,i pe uneIe dintre vaIoriIe de reIa(ie (buna dispozijie, ajectivitatea, raportarea
religioas), spre deosebire de eIevii de Ia proIiIuI teoretic, care se axeaz doar pe
aceste vaIori de reIa(ie. Prin urmare, noua tendin( de trecere spre vaIoriIe de ac(iune
este determinat de op(iunea eIeviIor de Ia proIiIuI industriaI. Se poate constata o
men(inere a op(iuniIor eIeviIor de Ia niveIuI proIiIuIui teoretic ctre vaIoriIe de
reIa(ie, singura muta(ie constnd n preIerin(a acestora n ce prive,te vaIoriIe de
reIa(ie ca buna dispozijie, ajectivitatea, spre deosebire de eIevii care preIerau anterior
vaIoriIe de reIa(ie, precum ajutorarea, cinstea, curjenia, politejea. Si n rnduI
studen(iIor apar orientri diIerite n Iunc(ie de proIiI, astIeI nct cei de Ia proIiIuriIe
IiIoIogie ,i matematic se orienteaz acum spre vaIoriIe de ac(iune, n timp ce
studen(ii de Ia proIiIuI ,tiin(eIe naturii se centreaz prioritar pe vaIoriIe de reIa(ie.
Putem concIuziona c orientarea actuaI generaI spre vaIoriIe de ac(iune este
generat de op(iuniIe studen(iIor de Ia proIiIuriIe IiIoIogie ,i matematic. Prin
raportarea vaIoriIor eIeviIor Ia ceIe aIe studen(iIor, se poate constata c studen(ii sunt
cei care determin, n primuI rnd, muta(iiIe Ia niveIuI vaIoriIor de ac(iune.
GeneraIiznd, este cert o nou direc(ionare a adoIescen(iIor ctre vaIoriIe de ac(iune
n generaI. La niveI concret, aceast restructurare este determinat, mai aIes, de op(iunea
IeteIor, adoIescen(iIor din mediuI urban, eIeviIor de Ia proIiIuI industriaI ,i studen(iIor
de Ia proIiIuriIe IiIoIogie ,i matematic. Trebuie precizat c aceast orientare vizeazmai
aIes vaIoriIe de ac(iune orientative ,i mai pu(in pe ceIe eIective, Ia niveIuI tuturorcate-
goriiIor de subiec(i. Si Ia niveIuI vaIoriIor de reIa(ie se constat modiIicri importante,
prin orientarea adoIescen(iIor spre vaIoriIe reIa(ionaIe (buna dispozijie, ajectivitatea), ,i
nu spre ceIe de reIa(ionaIe active, care incIud ajutorarea, cinstea,politejea. Noua
tendin( din registruI vaIoriIor de reIa(ie este determinat, mai aIes, deop(iuniIe bie(iIor,
eIeviIor de Ia proIiIuI teoretic ,i studen(iIor de Ia proIiIuI ,tiin(eIe naturii.
O anaIiz particuIar se impune ,i n ceea ce prive,te valorile jinale, pentru a putea
distinge modiIicriIe acestora Ia niveIuri mai speciIice.
a. nu exist acum diIeren(e importante n orientarea adoIescen(iIor spre vaIoriIe IinaIe,
n Iunc(ie de variabiIa sex. Att bie(ii, ct ,i IeteIe se orienteaz spre vaIoriIe de
satisIac(ie expectate, care presupun armonie interioar, linite, plceri, salvarea
sujletului, apropiere de natur i art. DiIeren(e importante apar ns Ia adoIescen(ii
din anuI 1987, deoarece IeteIe se centrau, n principaI, pe vaIoriIe de autoreaIizare
vizate, care incIud conjort, recunoatere social, demnitate, n timp ce bie(ii
preIerau vaIoriIe de autoreaIizare eIective, care se reIer Ia originalitate, tumult,
utilitate, valoare projesional.
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
73
b. distinc(ii importante privind orientarea adoIescen(iIor spre vaIoriIe IinaIe se pot
constata n Iunc(ie de mediu. Cei din mediuI urban se orienteaz acum mai muIt spre
vaIoriIe de satisIac(ie expectate ,i mai pu(in pe vaIoriIe de autoreaIizare. AdoIescen(ii
din mediuI ruraI ,i modiIic op(iunea vaIoric n contextuI actuaI doar n direc(ia
vaIoriIor de satisIac(ie aIectiv, preIernd ,i ei mai muIt armonia interioar, salvarea
sujletului, linitea. n privin(a vaIoriIor de autoreaIizare, ei nu prezint diIeren(e
semniIicative privind orientarea axioIogic, prin compara(ie cu adoIescen(ii care
provin din mediuI ruraI din anuI 1987.
c. diIeren(e importante privind orientarea Ia( de vaIoriIe IinaIe se pot remarca ,i n
Iunc(ie de grupurile colare. AstIeI, elevii se centreaz n contextuI prezent mai
pu(in pe vaIoriIe de autoreaIizare ,i mai muIt pe vaIoriIe de satisIac(ie expectate.
Studen(ii nu prezint actuaImente diIeren(e de orientare vaIoric privind autoreaIi-
zarea, ci numai n pIanuI vaIoriIor de satisIac(ie expectat, preIernd linitea, armonia
interioar ,i plcerile. Putem constata c, pe msur ce are Ioc naintarea n vrst,
modiIicriIe Ia niveIuI vaIoriIor IinaIe sunt ,i mai reduse. ApeInd Ia demersuri
IocaIizate, se poate constata IaptuI c eIevii de Ia proIiIuI industriaI se orienteaz n
Iunc(ie de vaIoriIe de satisIac(ie expectat, dar nu prezint diIeren(e n pIanuI vaIoriIor
de autoreaIizare. EIevii de Ia proIiIuI teoretic prezint aceea,i orientare ridicat Ia(
de vaIoriIe de satisIac(ie expectat, dar prezint diIeren(e semniIicative ,i Ia niveIuI
vaIoriIor de autoreaIizare, Iiind mai pu(in orienta(i spre aceste vaIori. n ceea ce
prive,te studen(ii, cei de Ia proIiIuriIe IiIoIogie ,i ,tiin(eIe naturii se orienteaz acum
mai muIt spre vaIoriIe de satisIac(ie aIectiv ,i nu prezint diIeren(e de orientare Ia
niveIuI vaIoriIor de autoreaIizare. Studen(ii de Ia proIiIuI matematic sunt mai muIt
orienta(i spre vaIoriIe de autoreaIizare, care vizeaz conjortul, recunoaterea social,
demnitatea, siguranja de sine. Raportnd orientriIe vaIorice aIe eIeviIor Ia ceIe aIe
studen(iIor, se constat IaptuI c studen(ii se axeaz, n principaI, pe vaIoriIe de
satisIac(ie dobndit, care incIud jamilia, jericirea, prieteniile, realizarea n dragoste,
umanismul, spre deosebire de eIevi care se centreaz pe vaIoriIe de satisIac(ie
expectat, care vizeaz armonia interioar, linitea, salvarea sujletului.
n concIuzie, se poate aIirma c restructurarea sistemuIui axioIogic aI adoIescen(iIor
Ia niveIuI vaIoriIor IinaIe se maniIest, mai aIes, Ia niveIuI vaIoriIor de satisIac(ie
expectate. Aceast centrare generaI a adoIescen(iIor este determinat de toate categoriiIe
impIicate n anaIiza orientriIor vaIorice. Spre deosebire de diversitatea restructurrii
orientriIor adoIescen(iIor nregistrate n pIanuI vaIoriIor instrumentaIe, modiIicarea
vaIoriIor IinaIe este redus Ia o singur dimensiune, redat de vaIoriIe de satisIac(ie
expectate. Prin urmare, dac adoIescen(ii ,i-au restructurat n mod diIerit ,i divers
sistemuI vaIoriIor instrumentaIe, nu aceIa,i Iucru este vaIabiI ,i pentru modiIicarea
sistemuIui de vaIori IinaIe.
UtiIitatea rezuItateIor cercetrii eIectuate const n IaptuI c aceasta reu,e,te ssur-
prind cteva dintre tendin(eIe dinamicii axioIogice ,i s contureze proIiIuI axioIogic aI
adoIescentuIui n contextuI actuaI.
UtiIizarea mai muItor variabiIe independente, a unui numr sporit de studen(i ,i a
unui cmp de op(iuni mai diversiIicate poate expIica de ce studiuI nostru se desparte, n
concIuziiIe IinaIe, de ceI simiIar ca obiectiv ,i popuIa(ie. Aceast cercetare (18O de
subiec(i ,i un singur proIiI voca(ionaI studen(i de Ia sec(iiIe socioumane) constat
,remarcabiIa constan( n timp a op(iuniIor(IIu(, 2OO1, p. 1O9).
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
74
RezuItateIe sunt vaIabiIe doar Iimitat, dat Iiind rapiditatea schimbriIor nregistrate
Ia niveI sociaI. CeI muIt, se poate anticipa, pornind de Ia reaIit(iIe constatate, reproIi-
Iarea sistemuIui axioIogic care va apar(ine viitoruIui imediat. SemniIicativ ni se pare
vaIidarea IaptuIui c doar anaIiza gIobaI pune n eviden( vaIoarea instrumentuIuiutiIi-
zat. Este un aIt aspect de speciIicitate aI studiuIui prezentat, avnd n vedere cercetriIe
ntreprinse pn acum Ia noi, preponderent nominaIe, asupra op(iuniIor axioIogice.
Bibliografie
Antonesei, L. (2OO2), O introducere n pedagogie, Editura PoIirom, Ia,i.
Bunescu, G. (1998), Scoala i valorile morale, Editura Didactic ,i Pedagogic, Bucure,ti.
Carcea, M.I., Lorincz, E.A. (1998), Prevenirea dezadaptrii colare, Editura Cermi, Ia,i.
CIin, M. (2OO1), Filosojia educajiei, Editura Aramis, Bucure,ti.
Ceobanu, C. (1998), Injluenja mentalitjii asupra randamentului colar, Tez de doctorat.
CheIcea, S. (1997), Personalitate i societate n tranzijie, Editura Societ(ii Stiin(iIice ,i Tehnice,
Bucure,ti.
CoIeman, J.S. (1963), The Adolescent Society, The Iree Press, New York.
Cosmovici, A., CaIuschi, M. (1985), Adolescentul i timpul su liber, Editura Junimea, Ia,i.
Cre(u, T. (1997), ,ComponenteIe orientative aIe personaIit(ii ,i sistemuI sociaI ,i personaI de
vaIori, n M. ZIate (coord.), Psihologia viejii cotidiene, Editura PoIirom, Ia,i.
Cuco,, C. (2OOO), Educajia. Dimensiuni culturale i interculturale, Editura PoIirom, Ia,i.
Dumitrescu, I. (198O), Adolescenjii, lumea lor spiritual i activitatea educativ, Editura ScrisuI
Romnesc, Craiova.
Dumitru, I.AI. (2OO1), Personalitate, atitudini i valori, Editura de Vest, Timi,oara.
Erikson, E.H. (1968), Identity. Youth and Crisis, Norton, New York.
Grusec, J. (1999), ,Le RIe des expIications causaIes dans I`internaIisation des vaIeurs, n W. Doise
(coord.), La Construction sociale de la personne, Presse Universitaires de GrenobIe.
Havighurst, R. (1972), Developmental Tasks and Education, David McKay, New York.
Houssaye, J. (1999), La Philosophie de l'ducation, E.S.I., Paris.
IIu(, P. (1995), Structurile axiologice din perspectiv psihologic, Editura Didactic ,i Pedagogic,
Bucure,ti.
IIu(, P., Rotariu, T. (1999), Ancheta sociologic i sondajul de opinie, Editura PoIirom, Ia,i.
IIu(, P. (2OO1), Sinele i cunoterea lui. teme actuale de psihosociologie, Editura PoIirom, Ia,i.
Marcia, J.E. (1966), ,DeveIopmentaI and vaIidation oI ego identity status, n Journal oj
Personality and Social Psychology.
Parsons, T. (1964), Social Structure and Personality, The Iree Press oI GIencoe, New York.
Radu, N. (1995), Adolescenja schij de psihologie istoric, Iunda(ia Romnia de Mine,
Bucure,ti.
RduIescu, S. (1994), Sociologia vrstelor, Editura Hyperion XXI, Bucure,ti.
Reese, H., Overton, W. (197O), ,ModeIs oI DeveIopment and Theories oI DeveIopment, n
L. GrouIet, P. BaItes (eds.), Lije-span Developmental Psychology, Academic Press,
New York.
Rokeach, M. (1973), The Nature oj Human Values, The Iree Press, New York.
StnciuIescu, E. (2OO2), Despre tranzijie i universitate, Editura PoIirom, Ia,i.
Schiopu, U., Verza, E. (1989), Adolescenja, personalitate i limbaj, Editura AIbatros, Bucure,ti.
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
75
ANEXA 1. Structura intern a valorilor instrumentale i finale
Categorii valorice
Nivelul de generalitate
I II III
Valori nominale
Nr.
crt.
curaj, cutezan( 1.
imagina(ie 2.
ncredere 3.
inteIigen( 4.
Iaber orientative
IO
orizont Iarg 5.
angajare n activitate 6.
autocontroI 7.
capacitate proIesionaI 8.
responsabiIitate 9.
VaIori de ac(iune
(Iaber) I
Iaber eIective IE
putere de comunicare 1O.
ascuItare 11.
bun dispozi(ie 12.
aIectivitate (dragoste) 13.
induIgen( 14.
ReIa(ionaIe
dispozitive RD
raportare reIigioas 15.
ajutorare 16.
cinste 17.
cur(enie exterioar 18.
poIite(e 19.
VaIori
instrumentaIe VI
VaIori de reIa(ie R
ReIa(ionaIe active
RA
tact n reIa(iiIe cu aI(ii 2O.
conIort 21.
n(eIepciune 22.
recunoa,tere sociaI 23.
demnitate 24.
AutoreaIizare
vizate AV
siguran( de sine 25.
independen( 26.
originaIitate 27.
tumuIt 28.
utiIitate 29.
VaIori IinaIe VI
VaIori de
autoreaIizare A
AutoreaIizare
eIective AE
vaIoare proIesionaI 3O.
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
76
Categorii valorice
Nivelul de generalitate
I II III
Valori nominale
Nr.
crt.
apropiere de natur ,i art 31.
armonie interioar 32.
Iini,te 33.
pIceri 34.
SatisIac(ie
expectate SE
saIvarea suIIetuIui 35.
IamiIie armonioas 36.
Iericire 37.
prietenii 38.
reaIizare n dragoste 39.
VaIori de satisIac(ie
aIectiv S
SatisIac(ie
dobndite SD
umanism 4O.
ANEXA 2. Ierarhia valorilor instrumentale i finale
(perspectiv comparativ)
Anul 1987 Anul 2002
Rang
Valori
instrumentale
Media
Categoria
axiologic
Rang
Valori
instrumentale
Media
Categoria
axiologic
1. cinste 15,O4 RA 1. inteIigen( 12,61 IO
2. autocontroI 12,17 IE 2. cinste 12,28 RA
3.
cur(enie
exterioar
12,O6 RA 3. ncredere 11,89 IO
4. ajutorare 11,99 RA 4. autocontroI 11,76 IE
5. inteIigen( 11,64 IO 5. responsabiIitate 11,19 IE
6. ncredere 11,41 IO 6.
aIectivitate
(dragoste)
1O,95 RD
7.
aIectivitate
(dragoste)
11,16 RD 7.
curaj,
cutezan(
1O,89 IO
8. bun dispozi(ie 11,15 RD 8. ajutorare 1O,85 RA
9. poIite(e 11,13 RA 9. imagina(ie 1O,89 IO
1O. curaj, cutezan( 1O,76 IO 1O. bun dispozi(ie 1O,69 RD
11.
angajare n
activitate
1O,44 IE 11.
cur(enie
exterioar
1O,63 RA
12. imagina(ie 1O,16 IO 12.
raportare
reIigioas
1O,61 RD
13. responsabiIitate 1O,OO IE 13. orizont Iarg 1O,54 IO
14. orizont Iarg 9,97 IO 14. poIite(e 1O,38 RA
15.
capacitate
proIesionaI
9,71 IE 15.
capacitate
proIesionaI
9,84 IE
16. ascuItare 8,78 RD 16.
putere de
comunicare
9,47 IE
LILIANA SACAR, LUMINI|A IACOB
77
Anul 1987 Anul 2002
Rang
Valori
instrumentale
Media
Categoria
axiologic
Rang
Valori
instrumentale
Media
Categoria
axiologic
17. induIgen( 8,69 RD 17.
angajare n
activitate
8,78 IE
18.
putere de
comunicare
8,59 IE 18.
tact n reIa(iiIe
cu ceiIaI(i
8,75 RA
19.
tact n reIa(iiIe
cu aI(ii
8,OO RA 19. induIgen( 7,9O RD
2O.
raportare
reIigioas
3,27 RD 2O. ascuIttor 7,O6 RD
Rang Valori finale Media
Categoria
axiologic
Rang Valori finale Media
Categoria
axiologic
1. demnitate 14,2O AV 1. demnitate 13,23 AV
2. n(eIepciune 13,64 AV 2.
IamiIie
armonioas
12,88 SD
3.
IamiIie
armonioas
12,97 SD 3. Iericire 12,74 SD
4. prietenii 12,8O SD 4. n(eIepciune 12,42 AV
5. Iericire 12,46 SD 5. independen( 12,4O AE
6. independen( 12,39 AE 6. prietenii 12,29 SD
7.
recunoa,tere
sociaI
11,93 AV 7.
reaIizare n
dragoste
11,87 SD
8. originaIitate 11,59 AE 8.
recunoa,tere
sociaI
11,O5 AV
9.
apropiere de
natur ,i art
11,16 SE 9.
armonie
interioar
11,O3 SE
1O.
reaIizare n
dragoste
11,O1 SD 1O. originaIitate 1O,99 AE
11.
armonie
interioar
1O,58 SE 11.
vaIoare
proIesionaI
1O,47 AE
12. utiIitate 1O,57 AE 12.
siguran( de
sine
1O,24 AV
13.
vaIoare
proIesionaI
1O,53 AE 13. conIort 1O,17 AV
14.
siguran( de
sine
1O,O2 AV 14. pIceri 9,62 SE
15. conIort 9,46 AV 15. utiIitate 9,O2 AE
16. pIceri 7,7O SE 16.
saIvarea
suIIetuIui
8,39 SE
17. umanism 7,25 SD 17.
apropiere de
natur ,i art
7,91 SE
18. tumuIt 7,1O AE 18. tumuIt 7,O9 AE
19. Iini,te 6,63 SE 19. Iini,te 6,81 SE
2O.
saIvarea
suIIetuIui
2,61 SE 2O. umanism 6,76 SD
DINAMICA STRUCTURILOR AXIOLOGICE LA ADOLESCEN|I
78
Adrian Neculau

, Mihai Curelaru

, Dorin Nastas

The influence of the context in the choice


of poverty coping practices
1
Abstract: In this study, we aimed at veriIying experimentaIIy the inIIuence oI the contextuaI
variations in the choice oI practices in the case oI two diIIerent categories oI popuIation
distinguished by materiaI conditions and/or income. the middIe upper cIass and the middIe Iower
cIass oI the society. To do this we resorted to the paradigms given by the theory oI sociaI
representations and the experimentaI tradition deveIoped in the IieId.
Rezumat: n acest studiu urmrim s veriIicm experimentaI inIIuen(a varia(iiIor contextuaIe n
aIegerea practiciIor pentru a Iace Ia( srciei Ia dou categorii de popuIa(ie diIeren(iate de
variabiIa ,stare materiaI. cIasa medie superioar a societ(ii ,i cIasa medie inIerioar. Pentru
aceasta am recurs Ia paradigma teoriei reprezentriIor sociaIe ,i Ia studiiIe experimentaIe dezvoItate
n acest domeniu.
Resume: Dans cette etude, nous avons I`intention de veriIier d`une maniere experimentaIe
I`inIIuence des variations contextueIIes sur Ie choix des pratiques chez deux categories de
popuIation d`apres Ia perspective de Ia situation materieIIe (economico-Iinanciere). Ia cIasse
moyenne superieure et Ia cIasse moyenne inIerieure de Ia societe. Pour ceIa nous avons recouru
aux paradigmes Iournies par Ia theorie des representations sociaIes et aux modaIites experimentaIes
deveIoppees dans Ie domaine.
1. The study of the context in the theory of social representations
The sociaI representations are compIex psycho-sociaI phenomena, identiIied and described
by Serge Moscovici (1961/1976), which have at Ieast two major roIes. On one hand,
they are expIicative systems oI the events that happen in the worId. Thus, we may speak
about groups oI ideas and conceptions that represent a sort oI ,sociaI sciences,
eIaborated and shared sociaIIy, having in purpose the making up oI a certain reaIity Ior
a group (JodeIet, 1989a). IdenticaIIy, MoIiner considers these constructions as ,meta-
-systems superposed on the systems oI human knowIedge, eIaborated sociaIIy, destined
to oIIer patterns Ior understanding the reaIity (MoIiner, 1992, 1996).
* ,AI.I. Cuza University, Ia,i.
** ,AI.I. Cuza University, Ia,i.
*** ,AI.I. Cuza University, Ia,i.
1. Lucrare prezentat Ia a VI-a ConIerin( Interna(ionaI despre reprezentriIe sociaIe (,Thinking
Societies. Common Sense and Communication), StirIing, 27 august-1 septembrie, 2OO2.
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
79
The second major roIe consists in guiding the individuaI`s behavior or conduct.
Abric (1994) considers that the sociaI representations are IunctionaI visions on the worId
that permit to the individuaI or the group to give a meaning to their conduct. SimiIarIy,
Moscovici deIines the sociaI representations as structured groups oI vaIues, notions and
practices regarding an object, aspects or dimensions oI the sociaI environment, having
a roIe in the guidance oI behavior and communications (Moscovici, 1961/1976).
Abric and GuimeIIi (1998) beIieve that the representations we make so as to under-
stand sociaI reaIity and to prescribe behavior depend on conjecturaI Iactors, such as.
1. the immediate context (the nature and the constraints oI the situation, the IinaIity oI
the situation)
2. the sociaI and ideoIogicaI context (the pIacing oI the individuaI in a sociaI orga-
nization, history, sociaI expectations and vaIues).
According to the structuraI theory (Abric, 1976, 1987, 1994) the sociaI representation
has a doubIe internaI organization. a centraI nucIeus and a peripheraI system. The
centraI nucIeus is consensuaI, stabIe, rigid, stands Iirm the change and is impervious to
the contextuaI variations. It has the roIe oI generating the signiIications oI representation
and determining its organization. ConverseIy, the peripheraI system is suppIe, evoIving,
pervious to the IIuctuations oI the immediate context and capabIe to stand contradictions.
Its principaI Iunctions consist in rendering the representation in concrete terms, deIending
its integrity by protecting the centraI nucIeus and adjusting the entire ensembIe to the
evoIution oI the context.
According to Abric and GuimeIIi (1998) the two types oI context presented above
inIIuence diIIerentIy the structure oI the sociaI representation. Thus, the centraI nucIeus
is determined by the gIobaI sociaI and ideoIogicaI context, more preciseIy by the memory
oI the group and the system oI norms it reIers to. The immediate sociaI and materiaIcon-
text has a very weak impact on this structure. ContrariIy, the peripheraI system is more
susceptibIe to the immediate contextuaI variations and acquires speciIic moduIations
according to diverse situations in which the individuaI is put. Both types oI context are
interdependent and buiId together a sociaI-historicaI reaIity that guides the individuaI`s
thinking and behavior. (NecuIau, 2OOO).
Starting with the 7O`s, many experimentaI studies showed the importance oI the
context in eIaborating representations. Thus, Abric and MardeIIat (1974) pointed out
that the subject`s attitude and behavior in compIeting a task are inIIuenced by the
representation oI the situation induced through manipuIation oI the context. According
to this representation, the subject activates a series oI ruIes, norms and practices proper
Ior diIIerent situations. Abric (1989) aIso sustained that not so much the nature oI the
task proposed to the subject determines his/her cognitive activity and perIormance, but
the context in which the work is done. The concIusion oI these studies is cIear. the
eIements Iurnished by the context are the ones that determine the mobiIization oI certain
aspects oI a sociaI representation. The sociaI representation appears in reIation to the
perception oI the context by the individuaI, and his/her behavioraI prescriptions wiII be,
in their turn, inIIuenced by the variations oI the context.
The practices oI the groups are tightIy reIated to sociaI representations and context.
SociaI practices are systems oI actions sociaIIy structured and estabIished in reIation to
sociaI roIes (JodeIet, Moscovici, 199O). They have at Ieast three major characteristics.
they are sociaIIy shared (they are wideIy accepted by a group), they have a quite high
THE INILUENCE OI THE CONTEXT IN THE CHOICE OI POVERTY COPING PRACTICES
8O
Irequency (they have a certain reguIarity, recurrence), and they are expIicitIy IormuIated
as behavioraI prescriptions at the IeveI oI the sociaI representation.
The reIation among sociaI representations, context and practices is extremeIy compIex.
The representations can determine the practices in situations oI high emotionaI vaIue or
autonomy oI the individuaI, and the practices, in their turn, can modiIy sociaI represen-
tations in situations oI materiaI or sociaI constraints at the IeveI oI the groups (Abric,
1994, GuimeIIi, 1994).
2. The social representation of poverty
In a previous research, we identiIied the structure oI the sociaI representation oI poverty
(NecuIau, CureIaru, 1998). The data were gathered through the method oI Iree asso-
ciation and processed through the anaIysis oI the tabIes proposed by Verges (1992).
SubsequentIy, we compIeted the resuIts by inIormation obtained by means oI many
semi-directive interviews.
As Ior the centraI IeveI, we identiIied eIements such as unempIoyment, Iack oI
money, materiaI wants, Iack oI Iood, poverty, Iamine. At the peripheraI IeveI, we Iound
out a series oI eIements that we cIassiIied in severaI categories, among which the most
important are the IoIIowing.
1. signiIications oI poverty
2. expIanations Ior poverty (responsibiIities, internaI causes, externaI causes)
3. strategies to avoid poverty (soIutions, perspectives)
4. emotionaI eIements (IeeIings, emotionaI reactions to poverty)
5. categories oI popuIation aIIected by poverty (the oId, the unempIoyed, the
homeIess, the handicapped, etc.).
Besides the common structure, we pointed out some diIIerences among groups. The
main one reIers to the Iact that the poor and the middIe Iower cIass oI the society pIace
the causes oI poverty at an exterior IeveI (externaI causaIity), whereas the middIe upper
cIass attributes this state oI things to an internaI, individuaI causaIity.
Other aspects oI the research couId not be veriIied then. Thus, we noticed, aIter the
anaIysis oI the subjects` discourses, the presence oI some prescriptions that activated
diIIerent practices, according to the group. Indeed, IIament (1994) stated that we oIten
deaI with a unique representation, but due to the Iact that the individuaIs Iive in diIIerent
conditions (contexts) they have diIIerent practices and discourses. In this way, the
subjects in the upper cIass evoked prescriptions that oriented the conduct toward the
increase oI Iortune (investments, assuming the risk, etc.) whereas the others chose
practices to avoid poverty (conservation oI resources) or even to worsen it (practices
oriented onIy toward consumption).
A second idea that stood out indicated that the poor stratum oI popuIation toIerates
harder the sociaI transIormations, the periods oI IinanciaI instabiIity, diIIicuIt economic
situation in comparison with the upper cIass that Iinds more easiIy psychoIogicaI
resources to Iace up to crises.
Starting Irom these data, we decided to make two experiments presented Iurther on.
ConsequentIy, we created a series oI experimentaI situations by which we may check the
two aspects described above.
ADRIAN NECULAU, MIHAI CURELARU, DORIN NASTAS
81
3. Hypotheses
1. Within the same immediate context, in comparison with the Iower cIass, the upper
cIass oI society wiII choose to a greater extent economic practices that suppose
assuming risks.
2. In comparison with the upper cIass, the Iower cIass oI society wiII aIso choose, to a
greater extent, economic practices that go toward consumption, expenses.
3. The upper cIass oI society wiII preIer, in the same situationaI context, to a greater
extent, economic practices that suppose jinancial initiative.
4. Within the same immediate context, the Iower cIass oI society wiII choose economic
practices that suppose saving money (conservation practices).
5. A situation oI crisis (a personaI stressIuI context) wiII not bring about a signiIicant
change in the choice oI practices Ior the upper cIass oI society, whereas the poor
stratum oI popuIation wiII maniIest a higher sensitiveness at the contextual jluctuations.
6. The questioning oI the personaI vaIue (a personaI negative context) will not bring
about variations oj the economic decisions Ior the subjects beIonging to the upper
cIass, but it will create signijicant dijjerences at the IeveI oI the Iower cIass.
4. Subjects
The subjects were 37O high schooI pupiIs, in the IinaI years, Irom three high schooIs oI
town Iasi. The average age was 16.4, and there were 159 boys and 211 girIs. According
to the Iirst independent variabIe (,context), the participants to the study were divided
into Iour categories. stressIuI context (79), unstressIuI context (1O9), vaIorizing context
(111) and devaIorizing context (71). SubsequentIy, we seIected the subjects according to
the second independent variabIe (materiaI situation or sociaI-economic situation).
5. Instruments and method
The subjects answered a questionnaire made up oI two parts. The Iormer contained a
text that had in purpose to evoke the sociaI representation oI poverty. This text was
common Ior aII the groups oI subjects and had the IoIIowing Iorm.
,SeveraI researchers in psychoIogy intend to study poverty and the perceptions oI the
students regarding this phenomenon. In a preIiminary research that we had made on
poverty, peopIe considered that poor means, generaIIy speaking, not to have money, to
be unempIoyed, to be conIronted to aII sorts oI wants, to starve, and to Iive in poverty.
We asked them to answer the subsequent questions, we assured them oI the conIi-
dentiaIity oI their answers, and we thanked them Ior their participation.
A short story IoIIowed immediateIy, a story in which we presented an imaginary
character that was poor, but who won a Iot oI money. The subjects were asked to put
themseIves in the skin oI this character and to make a decision Irom the ones given by
us on a Iist.
THE INILUENCE OI THE CONTEXT IN THE CHOICE OI POVERTY COPING PRACTICES
82
By means oI this smaII text we manipuIated the experimentaI variabIe ,context.
Thus, Ior the situation stressjul context we presented the IoIIowing text.
,Our character`s name is George Popa. He is married he has three chiIdren and works
as a night watch. He Iives in a IIat with three rooms, bought Irom the state. He has neither
a car nor savings in a bank. One week bejore he learnt that his two twin elder sons, who
had studied harder, were admitted to a jaculty and he had to pay the school jees. On the
other hand, he has recentIy won at Iottery 2OO miIIion Iei (e.g. nearIy 6,5OO USD).
George Popa thinks oI one oI the IoIIowing uses Ior the money he won. There are no
other possibIe variants.
Ior the other types oI context, the text above was identicaI, except Ior the phrase
written in itaIics. Ior instance, Ior the unstressjul context, it was repIaced with the
IoIIowing phrase.
,He is aware oI the Iact that in three years, the two eIder sons that study harder wiII be
admitted to a IacuIty and he wiII have to pay the Iees.
We did the same thing Ior the valorizing context, introducing the phrase.
,Today he was caIIed by his boss and congratuIated Ior the vigiIance he proved at work.
He IeeIs happy.
At Iast, Ior the devalorizing context we used the IoIIowing text.
,Today he was caIIed by his boss and scoIded Ior negIigence at work. He IeeIs unhappy.
AIter reading the text, the subjects had to choose Irom a Iist oI possibIe options a use
and onIy one Ior the money won by the character in question.
We oIIered eight items, two Ior each possibIe strategy.
1. Risk items (to pIace the money in stocks to pIace the money in a capitaI
investment)
2. Initiative items (to start a smaII, proIitabIe business to Iend money to other
peopIe and charge interest)
3. Conservation items (to put the money at the bank to buy deposit certiIicates at
interest)
4. Consumption items (to buy a good car to change the IIat Ior a Iarger one).
The Iatter part oI the questionnaire contained Iour items by means oI which we
thought to cIassiIy the subjects in two experimentaI groups according to their income or
materiaI situation (Iortune). the Iower middIe cIass and the upper middIe cIass oI
society.
The Iirst item hinted at the participant`s seII-perception oI the personaI Iortune.
Subjects were asked to evaIuate their economic situation and to put down the answer on
a Iour IeveI scaIe (very good, aImost good, aImost bad, and very bad).
The second item heIped us to evaIuate in an objective manner the subjects` materiaI
situation and Ior this we presented them a Iist oI goods and expenses characteristic Ior
a Romanian IamiIy. The subject had to check whether the IamiIy possessed the IoIIowing
goods (18 categories). a waII-hung boiIer, a reIrigerator, an washing machine, a coIor
T.V. set, a car, a gas cooker, a Iirm beIonging to the IamiIy, a ceIIuIar phone, a bank
account and savings, a teIephone, a IIat personaI property, money put in capitaI
ADRIAN NECULAU, MIHAI CURELARU, DORIN NASTAS
83
investments, a personaI computer, a bookcase containing at Ieast 3OO voIumes, a steam
iron, a microwave oven, a coIIee maker, and an eIectric mixer.
The third item conIronted subjects with an expense Iist containing a totaI oI 9
expense categories. at Ieast one oI the IamiIy members traveIed abroad, we spent our
hoIiday at the seaside or in the mountains, we went to a wedding, we bought a thing that
costs 3OO USD, we baptized a chiId, we threw a party and invited more than Iive
persons, we made presents to each other at hoIidays, and we aIIorded to invest money
in the house (at Ieast 3OO USD).
A team oI students in psychoIogy heIped us make both Iists representative. Since the
eIements above goods and expenses do not have the same importance, the students
were asked to give them marks Irom 1 to 5 that we took into consideration whenpro-
cessing the data. We used data Irom the second and third items to compute a singIe
indicator oI Iortune.
IinaIIy, the Iourth item Iocused on the objective evaIuation oI the IamiIy income.
The subjects had to put down on a Iour IeveI scaIe the pIace occupied by their IamiIy
(under 1.5 miIIion Iei per month [e.g. nearIy 5O USD] between 1.5 4.5 miIIion Iei
[Irom 5O to 15O USD] between 4.5 1O miIIion Iei [Irom 15O to 3OO USD] over
1O miIIion Iei [over 3OO USD]). We need to add that according to oIIiciaI statistics the
average IamiIy income in Romania is about 4.5 miIIions Iei that is approximateIy 15O
USD (the average saIary is around 75 USD).
6. Results
The Iirst operation aIter coIIecting the data was to identiIy the subjects that beIong to the
two groups separated by means oI the variabIe ,materiaI situation (Iortune). In order
to do this we caIcuIated an average among the three indicators. Iortune seII-perception,
goods in possession pIus expenses and the objective estimation oI his IamiIy income. Ior
the Iirst and the third indicators we did not encounter any obstacIes, but Ior the second
one we were Iorced to make some suppIementary caIcuIi. Thus, every choice was given
a mark, and then we caIcuIated the sum at the IeveI oI the subject. On the account oI this,
every individuaI was pIaced on a Iour IeveI scaIe (Irom very good to very bad situation).
IinaIIy, we obtained Ior every subject an average among the three indicators above.
AII resuIts couId be evaIuated on a scaIe Irom 1 to 4 with intervaIs oI O.33.
On this scaIe we seIected the subjects at the extremes, eIiminating subjects with
scores between 2 and 3 (onIy with marks such as 2.33 and 2.67).
1_____1.33____1.67____2____2.33____2.67____3____3.33____3.67____4
AIter seIection we remained with 249 subjects. In the category ,Iower middIe cIass
were incIuded 1O1 subjects with marks Irom 1 to 2 in the category ,upper middIe
cIass were incIuded 148 subjects with marks Irom 3 to 4 and in the eIiminated
category ,uncertain aIIiIiation we registered 121 subjects.
UnIortunateIy, we were compeIIed to make one more reduction oI the number oI
subjects. The reduced response Irequencies that IeII under assuming the risk (12 subjects)
and consumption (6 subjects) categories oI the dependent variabIe did not permit us to
THE INILUENCE OI THE CONTEXT IN THE CHOICE OI POVERTY COPING PRACTICES
84
appIy reIevant statistic tests. MethodoIogicaI studies recommend that in order to vaIidate
a signiIicant diIIerence through the ?
2
method, the Irequency Ior every group shouId be
higher than Iive (HoweII, 1997). So we eIiminated those cases Irom Iurther anaIysis.
UnIortunateIy, under these circumstances, the Iirst two hypotheses couId not be veriIied.
IinaIIy, we kept onIy 231 subjects oI the initiaI number Ior testing our hypothesis
(see tabIes 1 and 2 Ior exact Iigures).
Table 1. Number oj subjects retained jor the analyses oj
stressIuI context vs unstressIuI context dijjerences
Upper middle class Lower middle class
Stressful context 33 2O
Unstressful context 35 27
Table 2. Number oj subjects retained jor the analyses oj
vaIorizing context vs devaIorizing context dijjerences
Upper middle class Lower middle class
Valorising context 38 26
Devalorising context 3O 22
The resuIts obtained were registered as Irequencies. Ior every group, we registered
the Irequency oI ,initiative and ,conservation choices. In the tabIes beIow you
can see the descriptive statistics oI choices made by every experimentaI group (see tabIes
3 and 4).
Table 3. Response jrequencies in the case oj
stressIuI context vs unstressIuI context manipulation
Upper middle class Lower middle class
Stressful context
Initiative = 23
Conservation = 1O
Initiative = 5
Conservation = 15
Unstressful context
Initiative = 25
Conservation = 1O
Initiative = 13
Conservation = 14
Table 4. Response jrequencies in the case oj
vaIorizing context vs devaIorizing context manipulation
Upper middle class Lower middle class
Valorizing context
Initiative = 25
Conservation = 13
Initiative = 2O
Conservation = 6
Devalorising context
Initiative = 23
Conservation = 7
Initiative = 12
Conservation = 1O
ADRIAN NECULAU, MIHAI CURELARU, DORIN NASTAS
85
To test the remaining hypotheses we used the Chi square jor independence test
(Radu, 1993, Gravetter and WaIInau, 1995). By this procedure we couId compare the
proportions oI two diIIerent distributions oI Irequencies, the ratios between the choices
initiative conservation, respectiveIy.
The Iirst series oI comparisons was made to check the hypothesis 3 and the hypothesis
4. We remind you that hypothesis 3 sustained the tendency oI the upper cIass oI society
to choose, in the same situationaI context, to a Iarger extent, economic practices that
suppose jinancial initiative. Hypothesis 4 asserted that, within the same immediate
context, the Iower middIe cIass oI society wouId choose economic practices that suppose
money saving (conservation practices).
The resuIts oI the statistic anaIyses can be observed in the next tabIes.
Table 5. Contingence table oj observed jrequencies oj practices choices made by lower- and
upper middle class subjects in the stressIuI context (?
2
=19.966, p<O.OO5)
Initiative practices Conservative practices Total
Upper middle class 23 1O 33
Lower middle class 5 15 20
Total 28 25 106
Table 6. Contingence table oj observed jrequencies oj practices choices made
by lower- and upper middle class subjects in the unstressIuI context (?
2
=6.963, p<O.O1)
Initiative practices Conservative practices Total
Upper middle class 25 1O 35
Lower middle class 13 14 27
Total 38 24 124
Table 7. Contingence table oj observed jrequencies oj practices choices made by lower- and
upper middle class subjects in the vaIorizing context (?
2
=1.92O, p=n.s)
Initiative practices Conservative practices Total
Upper middle class 25 13 38
Lower middle class 2O 6 26
Total 45 18 127
Table 8. Contingence table oj observed jrequencies oj practices choices made by lower- and
upper middle class subjects in the devaIorizing context (?
2
=5.645, p<O.O5)
Initiative practices Conservative practices Total
Upper middle class 23 7 30
Lower middle class 12 1O 22
Total 35 17 104
THE INILUENCE OI THE CONTEXT IN THE CHOICE OI POVERTY COPING PRACTICES
86
We can aIso notice that, in the case oI stressIuI context, the upper cIass has a
tendency to choose the ,initiative, whereas the Iower cIass has a tendency to choose the
,conservation. AIthough reduced, this ratio is aIso present in the case oI the unstressIuI
context. These resuIts indicate that poor or middIe cIass peopIe have the tendency to
avoid initiatives, risk, and to preIer attitudes that oIIer security or certitude. This
category oI popuIation preIers to save money, to save up Ior a rainy day.
The third comparison, within the vaIorizing context, shows that there is no signiIicant
diIIerence between the Iower middIe cIass and the upper middIe cIass. ComparativeIy
speaking, the ratio initiative conservation is inverted. This resuIt highIights the
importance oI vaIorization, encouragement and moraI support Ior this category oI
popuIation.
The Iourth comparison (devaIorizing context) shows again a signiIicant diIIerence.
This inversion indicates the importance oI subject`s vaIue. PracticaIIy, in the moment
when the subject IeeIs he/she is directIy evaIuated and hinted at, the choices oI the
,initiative type become more numerous than the ,conservation type.
A gIobaI anaIysis stresses that the upper cIass has a tendency to choose the ,initiative,
whereas the Iower cIass has a tendency to choose the ,conservation (see tabIe 9).
Table 9. Contingence table oj observed and expected jrequencies oj
initiative practices vs conservative practices in the case oj people
jrom dijjerent social classes (?
2
= 7.68, p<O.OO1)
Upper middle class Lower middle class Total
Initiative practices 96 (86) 5O (6O) 146
Conservative
practices
4O (5O) 45 (35) 85
Total 136 95 231
We assumed that, by means oI the Iast two hypotheses, the Iower middIe cIass oI
society has a higher sensitiveness at the variations oI the context than the upper cIass,
that wiII be Iess inIIuenced. Thus, a personaI stressIuI context wiII not trigger a signiIicant
change oI choices oI practices Ior the upper cIass, whereas Ior the Iower cIass this
situation might Iead to a change oI the economic behavior.
SimiIarIy, the bringing to discussion oI personaI vaIue (a personaI devaIorizing
context) wiII not Iead to signijicant changes oI the economic behavior Ior the subjects
beIonging to the upper cIass, but it wiII create signijicant dijjerences at the IeveI oI the
Iower cIass. The resuIts conIirm the two hypotheses (see next tabIes).
Table 10. Contingence table oj observed jrequencies oj practices choices made by upper
middIe cIass conjronted with stressIuI vs unstressIuI contexts (?
2
= O.O49, p=n.s.).
Initiative practices Conservative practices Total
Stressful context 23 1O 33
Unstressful context 25 1O 35
Total 48 20 136
ADRIAN NECULAU, MIHAI CURELARU, DORIN NASTAS
87
Table 11. Contingence table oj observed jrequencies oj practices choices made by Iower
middIe cIass conjronted with stressIuI vs unstressIuI contexts (?
2
=5.21O, p<O.O5).
Initiative practices Conservative practices Total
Stressful context 5 15 20
Unstressful context 13 14 27
Total 18 29 90
Table 12. Contingence table oj observed jrequencies oj practices choices made by upper
middIe cIass conjronted with vaIorizing vs devaIorizing contexts (?
2
=1.91O, p=n.s.)
Initiative practices Conservative practices Total
VaIorizing context 25 13 38
DevaIorizing context 23 7 30
Total 48 20 136
Table 13. Contingence table oj observed jrequencies oj practices choices made by Iower
middIe cIass conjronted with vaIorizing vs devaIorizing contexts (?
2
=5,37O, p<O,O5)
Initiative practices Conservative practices Total
VaIorizing context 2O 6 26
DevaIorizing context 12 1O 22
Total 32 16 96
We consider these resuIts as representative Ior our study. They expIain somehow
why the poor popuIation does not succeed in surpassing their own miserabIe existence.
These peopIe are aIways under the inIIuence oI some conjecturaI Iactors, under the
power oI the context.
ConverseIy, the weII-to-do maniIest a greater stabiIity beIore contextuaI variations,
a Iact that aIIows them to make decisions more correctIy, not so much inIIuenced by the
circumstances and to resort to viabIe economic strategies. This sensitiveness oI the poor
peopIe beIore contextuaI variations might be one oI the Iactors that provoke and maintain
the state oI poverty.
7. Conclusions
The two experiments presented showed a tendency oI the Iower cIass, probabIy poor, to
choose economic strategies that Iead to saving money, to conservation. This attitude
might be accompanied by a tendency oriented toward consumption, though we couId not
veriIy this experimentaIIy. The Iower middIe cIass is aIso characterized by a highsensi-
tiveness to contextuaI variations. Thus, in the crisis situations, initiative decreases and
conservation increases. But, when the individuaI`s vaIue is brought into discussion, the
ratio between the two is inverted.
THE INILUENCE OI THE CONTEXT IN THE CHOICE OI POVERTY COPING PRACTICES
88
The upper middIe cIass chooses more IikeIy initiative than conservation. This attitude
might be accompanied by risk, too. The IavorabIe ratio Ior initiative is maintained
despite the contextuaI variations. This aIIows us to assume that the stabiIity oI decisions
together with the imperviousness to context changes is one oI the Iactors that assure
success and prosperity Ior this category oI popuIation.
The causes that Iie at the bottom oI this reaIity might be numerous and they do not
make the topic oI our study. Very compIex Iactors such as sociaI origin, education,
personaIity are to be taken into consideration.
IinaIIy, we wouId Iike to mention some oI the Iimitations oI our study.
Iirst, the subjects` sampIes are Iess proper Ior the study oI the sociaI practices. They
are pupiIs that did not acquire satisIactoriIy the practices chosen as a dependent variabIe.
The Iack oI Iinancing (this research was done on our own resources) did not make
possibIe the use oI more proper subjects. The other possibiIity, to choose students,
wouId not have permitted us to have enough subjects Ior the Iower cIass.
The second Iimitation reIers to the Iink between the set oI practices used as a
dependent variabIe and a certain representation. AIthough we initiaIIy evoked the centraI
eIements to represent poverty, we do not excIude the inIIuence oI other representations
such as money.
We consider that these Iimitations do not inIIuence signiIicantIy the resuIts oI the
study and that the tendencies described reaIIy characterize the popuIation in question.
Bibliography
Abric, J.C. (1976), Jeux, conjlits et reprsentations sociales, These d`Etat, Universite de
Provence.
Abric, J.C. (1987), Coopration, comptition et reprsentations sociales, DeI VaI, Cousset.
Abric, J.C. (1989), ,L`etude experimentaIe des representations sociaIes, n D. JodeIet (ed.),
Les reprsentations sociales, PUI, Paris, pp. 187-2O3.
Abric, J.C. (1994), ,Les representations sociaIes. aspects theoriques, n J.C. Abric (ed.),
Pratiques sociales et reprsentations, PUI, Paris, pp. 1O-36.
Abric, J.C. (1994), ,Pratiques sociaIes, representations sociaIes, n J.C. Abric (ed.), Pratiques
sociales et reprsentations, PUI, Paris, pp. 1O-36.
Abric, J.C., GuimeIIi, C. (1998), ,Representations sociaIes et eIIets de contexte, n Connexions,
72, 23-37.
Abric, J.C., MardeIIat, R. (1973-1974), ,tude experimentaIe des representations dans une
situation conIIictueIIe. rIe du contexte de Ia tche, de Ia pIace et de Ia pratique des sujets
dans Ia Iormation sociaIe, n Bulletin de Psychologie, 3O9, 1-4, 146-152.
IIament, C. (1994), ,Structure, dynamique et transIormations des representations sociaIes, n
J.C. Abric (ed.), Pratiques sociales et reprsentations, PUI, Paris, pp. 37-57.
Gravetter, I.J., WaInau, L.B. (1995), Essentials oj Statistics jor Behavioral Sciences, West
PubIishing Company.
GuimeIIi, C. (1994), ,La Ionction d`inIirmiere. Pratiques et representations sociaIes, n
J.C. Abric (ed.), Pratiques sociales et reprsentations, PUI, Paris, pp. 83-1O7.
HoweII, D.C. (1997), Statistical Methods jor Psychology, Wordsworth PubIishing Company.
JodeIet, D. (1989a), ,Representations sociaIes. un domaine en expansion, n D. JodeIet (ed.),
Les Reprsentations sociales, PUI, Paris, pp. 31-61.
JodeIet, D. (1989b), Folie et reprsentations sociales, PUI, Paris.
ADRIAN NECULAU, MIHAI CURELARU, DORIN NASTAS
89
JodeIet, D., Moscovici, S. (199O), ,Les representations sociaIes dans Ie champ sociaI, n Revue
internationale de psychologie sociale, 3, 285-288.
MoIiner, P. (1992), La Reprsentation sociale comme grille de lecture, PUP, Aix-en-Provence.
MoIiner, P. (1996), Images et reprsentations sociales, PUG, GrenobIe.
Moscovici, S. (1961/1976), La Psychanalyse, son image et son publique, PUI, Paris.
NecuIau, A. (2OOO), ,ControIuI contextuIui ,i manipuIarea reprezentriIor sociaIe, n Psihologia
social, 5.
NecuIau, A., CureIaru, M. (1998), ,Reprezentarea sociaI a srciei impactuI apartenen(ei
sociaIe ,i aI impIicrii n reIa(ia de ajutor (,La representation sociaIe de Ia pauvrete
I`impact de I`appartenance sociaIe et de I`impIication dans Ia reIation d`aide), n
Psihologia social, 2.
Radu, I. (1993), Metodologie psihologic i analiza datelor, Sincron, CIuj-Napoca.
Verges, P. (1992), ,L`evocation de I`argent, une methode pour Ia deIinition du noyau centraI
d`une representation, n Bulletin de Psychologie, XLV, 4O5, 2O3-2O9.
THE INILUENCE OI THE CONTEXT IN THE CHOICE OI POVERTY COPING PRACTICES
9O
Andrei Holman
*
Fluen(a cognitiv i mecanismele schimbrii atitudinale
Rezumat: ExperimentuI ncearc integrarea conceptuIui de ,IIuen( a reactuaIizrii n cadruI
teoretic aI raporturiIor dintre atitudine ,i comportament, cu precdere n ceI aI schimbrii
atitudinaIe determinate pe baze comportamentaIe. ObiectiveIe demersuIui nostru sunt urmtoareIe.
introducerea ,i vaIidarea unei noi tehnici de inducere a disonan(ei cognitive reactuaIizarea cu
IIuen( sczut a comportamenteIor proatitudinaIe evaIuarea n acest context metodoIogic a
perspectiveIor moderne asupra schimbrii atitudinaIe mediate, n accep(iunea cIasic, de disonan(a
cognitiv compIetarea cadruIui teoretic privind Iegtura dintre comportamentuI anterior ,i
atitudinea corespunztoare, prin eviden(ierea unei Iimite de vaIabiIitate a modeIuIui Iui Iazio.
Abstract: The experiment attempts to integrate retrievaI IIuency in the theoreticaI Iramework oI
attitude behavior reIationships, especiaIIy regarding behavior-based attitude change. Our
research has the IoIIowing goaIs. to insert and vaIidate a new technique oI inducing cognitive
dissonance Iow retrievaI IIuency oI pro-attitudinaI behaviors to evaIuate in this methodoIogicaI
context each modern perspective on attitude change mediated by cIassicaI cognitive dissonance
to suppIement the theoreticaI Iramework oI past behavior attitude Iinks, by pointing out a
vaIidity Iimit oI Iazio`s modeI.
Resume: L`experiment essaye d`integrer Ia IaciIite du rappeI dans Ie cadre theorique des rapports
entre I`attitude et Ie comportement, particuIierement dans Ie changement de I`attitude determine
sur des bases comportementaIes. Les objectiIs de notre investigation sont. I`introduction et Ia
vaIidation d`une nouveIIe technique d`induction de dissonance cognitive Ie rappeI des compor-
tements consonants avec I`attitude a bas IaciIite I`evaIuation dans ce cadre methodoIogique de
chaque perspective moderne sur Ie changement de I`attitude mediee en acception cIassique par Ia
dissonance cognitive Ie compIement du cadre theorique concernant Ies rapports entre Ie comporte-
ment passe et I`attitude corespondante, souIignant une Iimite de vaIabiIite du modeIe de Iazio.
Structura intern a atitudinii
Adoptm deIini(ia oIerit de Chaiken ,i EagIy (1993), conIorm creia atitudinea este ,o
tendin( psihoIogic ce se exprim prin evaIuarea unei entit(i particuIare cu un anumit
grad de IavorabiIitate. ImpIica(iiIe acestei deIini(ii (in, n primuI rnd, de statutuI
IundamentaI de(inut de evaIuare n cadruI atitudinii, triada cognitiv comportamentaI
aIectiv Iunc(ionnd nu ca nucIeu (a,a cum o consider aIte deIini(ii), ci ca interIa(a
* Universitatea ,AI.I. Cuza Ia,i.
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
91
dintre atitudine ,i obiectuI su, deci ca ansambIu de antecedente, input-uri ,i output-uri
atitudinaIe (eIemente care, prin valenja Ior, permit Iormarea, schimbarea ,i exprimarea
atitudinii Ia( de obiect). n aI doiIea rnd, Iiind o tendinj (eIement comun majorit(ii
deIini(iiIor), se presupune existen(a unei variabiIe Iatente, inIerate, ce intervine ntre
anumite cIase de stimuIi ,i anumite cIase de rspunsuri, determinnd covaria(ii ntre
eIe aceast variabiI Iatent constituie organizarea pe pIan mintaI a atitudinii, structura
sa intern.
EvoIu(ia modeIeIor teoretice asupra structurii interne a nceput cu ceI propus de
teoria judec(ii sociaIe (SheriI ,i HovIand, 1952). atitudiniIe sunt reprezentate pe pIan
mintaI sub Iorma unei scheme evaIuative bipoIare, o scaI de reIerin( intern pe baza
creia sunt evaIuate propozi(iiIe reIeritoare Ia obiectuI atitudinaI. Acest modeI dimen-
sionaI presupunea existen(a a trei intervaIe pe scaIa intern, ,i anume. atitudinea de
acceptare, de respingere ,i de neimpIicare. ModeIeIe nondimensionaIe, eIaborate uIterior,
se bazeaz, impIicit, pe teoriiIe despre re(eIeIe asociative promovate de psihoIogia
cognitiv n aria memoriei semantice. AstIeI, obiectuI atitudinaI este reprezentat n
memorie n reIa(ie cu aIte eIemente de ordin psihoIogic. Apropierea de paradigma
simboIic cIasic se pstreaz ns doar Ia niveIuI IormaI, aI IegiIor de organizare ,i
Iunc(ionare (dintre care cea mai important este Iegea ntririi asocierii dintre noduriIe
re(eIei activate simuItan) Ia niveIuI con(inutuIui, modeIeIe asociative aIe atitudinii pot
integra, pe Ing eIemente cognitive, ,i uneIe de ordin aIectiv (care pot Iunc(iona chiar
independent de procesarea cognitiv Zajonc, 198O), ca ,i de ordin comportamentaI,
prin abstractizarea progresiv a scenariiIor ce impIic obiectuI atitudinaI mai muIt,
toate eIementeIe cognitive, aIective ,i comportamentaIe sunt asociate unei evaIuri.
Legtura dintre acestea ,i obiectuI atitudinaI, componenteIe particuIare aIe acestuia ,i
evaIuarea atitudinaI constituie punctuI n care se disting aIte dou categorii de modeIe
aIe structurii interne. Prima cuprinde modeIeIe combinatorice aIe Iormrii ,i reprezentrii
mintaIe aIe atitudinii (modeIuI expectan(-vaIoare, ceI aI integrrii inIorma(iiIor, ceI
probabiIogic), dup care Iiecare eIement particuIar (cogni(ie, aIect ,i comportament
asociat obiectuIui) prime,te cte o evaIuare, atitudinea gIobaI reprezentnd nsumarea
acestor evaIuri (ponderat cu un aIt Iactor. probabiIitatea de ocuren( Ia Iishbein ,i
Ajzen, ,greutatea Ia Anderson etc.). n cea de-a doua categorie se ncadreaz modeIuI
propus de Iazio (1986).
Modelul lui Fazio acord componenteIor particuIare un roI restrns doar Ia momentuI
Iormrii atitudinii apoi aceasta nu ar mai Ii inIIuen(at de evaIuriIe eIementeIor
cognitive, aIective ,i comportamentaIe cu care este asociat obiectuI n memorie n
esen(, atitudinea ar Ii asocierea dintre un obiect i evaluarea sa. ModeIuI a Iost
dezvoItat ca o compIetare a teoriei ac(iunii ra(ionaIe (Iishbein, 1967), a,adar n aria
teoretic a determinrii comportamentuIui de ctre atitudine. Iazio a identiIicat mai
muI(i Iactori care mresc coresponden(a dintre atitudine ,i comportament, cum ar Ii
experien(a direct cu obiectuI, exprimarea repetat a atitudinii, reactuaIizarea de compor-
tamente proatitudinaIe din trecut. ExpIica(ia acestui eIect a Iost construit pe baza
conceptuIui de ,putere atitudinal, deIinit ca intensitatea asocierii dintre obiect ,i
evaIuarea sa. EIectuI direct aI puterii atitudinaIe este accesibiIitatea din memorie a
evaIurii obiectuIui pe Ing ea, Iazio ,i coIaboratorii si au identiIicat mai muIte
opera(ionaIizri aIe puterii atitudinaIe, cum ar Ii. cIaritatea, siguran(a, ncrederea n
respectiva pozi(ie atitudinaI, stabiIitatea ei, extremizare atitudinal (Downing et al.,
1992) astIeI, subiec(ii crora Ie-a Iost crescut experimentaI niveIuI puterii atitudinaIe
ILUEN|A COGNITIV SI MECANISMELE SCHIMBRII ATITUDINALE
92
au avut apoi o atitudine mai extrem Ia( de obiect dect nainte, atitudine msurat prin
investigarea structurii interne a atitudinii.
n Iigura de mai jos prezentm sintetic determinan(ii ,i eIecteIe puterii atitudinaIe,
conIorm modeIuIui Iui Iazio.
Din Iigura anterioar atragem aten(ia asupra unei reIa(ii postuIate de Iazio, care
constituie unuI dintre obiecteIe principaIe de investiga(ie pentru cercetarea noastr, ,i
anume. reactualizarea comportamentelor proatitudinale determin extremizarea
atitudinii. UnuI dintre obiectiveIe noastre este aceIa de a preciza condi(iiIe de vaIiditate
aIe acestei reIa(ii ,i de a demonstra c reactuaIizarea comportamenteIor pro-atitudinaIe
poate duce ,i Ia schimbarea n sens invers a atitudinii, prin anumite mecanisme subsumate
paradigmeIor impuse de dezvoItarea teoriei disonan(ei cognitive.
Condi(ii de apari(ie a disonan(ei cognitive ~
,Dac vreji s fiji siguri, ntrebaji-l pe Leon"
Dup L. Iestinger (1957) disonan(a cognitiv constituie o stare psihoIogic rezuItat din
incompatibiIitatea psihoIogic dintre dou eIemente cognitive, aceasta motivnd individuI
n direc(ia reducerii ei, prin modiIicarea sau adugarea de cogni(ii. EIectuI IundamentaI
aI disonan(ei este reIa(ia invers dintre justiIicarea oIerit comportamentuIui contraatitu-
dinaI ,i schimbarea atitudinii n sensuI acestui act. CercetriIe uIterioare ceIor reaIizate
de Iestinger ,i coIaboratorii si au demonstrat c circumstan(eIe n care apare acest
Ienomen sunt destuI de speciaIizate. De,i, Ir ndoiaI, ace,tia cuno,teau, Ia niveI
intuitiv, cum s construiasc designuriIe experimentaIe pentru a ob(ine eIecte speciIice
disonan(ei, ei nu au trasat cIar aceste condi(ii n primeIe IormuIri aIe teoriei. Situa(ia
era caracterizat de Aronson (1968) astIeI. ,De,i cercettorii cu experien( n privin(a
acestei teorii nu au nici o probIem n a intui condi(iiIe saIe de vaIabiIitate, se pare c
ntmpin diIicuIt(i serioase n comunicarea Ior aItora s-a ajuns astIeI Ia o situa(ie ce
ar putea Ii rezumat de propozi(ia. Dac vreji s jiji siguri, ntrebaji-l pe Leon.Aceast
cunoa,tere intuitiv a devenit treptat expIicit, pe msur ce cercettorii au variat
diIerite aspecte aIe situa(iiIor experimentaIe tipice pentru disonan(a cognitiv n speciaI
aspecteIe acorduIui indus ,i au observat c eIectuI prezis de aceast teorie poate Ii
Icut s dispar ,i s apar. Prin urmare, cercetriIe au demonstrat c pentru a aprea
eIecteIe prezise de teoria disonan(ei cognitive sunt necesare.
libertatea alegerii reIa(ia invers dintre ntrire ,i schimbarea atitudinaI apare
doar atunci cnd subiec(ii cred c posed Iibertatea aIegerii de a se impIica n actuI
contraatitudinaI (HoImes ,i StrickIand, 197O). Absen(a Iibert(ii de aIegere Iunc(io-
neaz ca o justiIicare a comportamentuIui ,i are ca eIect pstrarea atitudinii ini(iaIe
ANDREI HOLMAN
93
angajamentul n actul contraatitudinal este o condi(ie introdus de Brehm ,i Cohen
(1962), ca rspuns Ia ntrebarea de ce subiec(ii nu ,i schimb pur ,i simpIu
comportamentuI n Ioc de a-,i schimba atitudinea n situa(iiIe de acord indus. Dup
Iestinger, eIementeIe cognitive sunt rezistente Ia schimbare atunci cnd sunt ancorate
ntr-o reaIitate inaIterabiI astIeI, angajamentuI a Iost introdus ca acea variabiI
care I Iace rezistent Ia schimbare, eI aprnd atunci cnd ,o persoan se angajeaz
ntr-o activitate sau cnd aIege s Iac un Iucru n detrimentuI aItuia (Brehm ,i
Cohen, 1962). Acest eIement aI aIegerii se regse,te ,i n deIini(ia angajamentuIui
oIerit de WickIund ,i Brehm (1976) n pIus, ei adaug previzibiIitatea consecin(eIor
comportamentaIe. ,Un sentiment de responsabiIitate personaI poate Ii creat n
diverse moduri, dar, n generaI, eIementeIe de aIegere ,i previzibiIitate sunt necesare
(WickIund ,i Brehm, 1976). O aIt viziune asupra angajamentuIui este cea a Iui
Bouvois ,i JouIe (1981). n deIinirea disonan(ei cognitive, ei Iac distinc(ia ntre o
cogni(ie ,generatoare, care decIan,eaz ,i orienteaz travaIiuI cognitiv, ,i aIte
cogni(ii care nu sunt pertinente dect n msura n care se reIer Ia cogni(ia genera-
toare sau Ia opusuI ei aceast cogni(ie generatoare, care este (inta procesuIui de
reducere a disonan(ei, reprezint con,tiin(a de a Ii angajat ntr-o ac(iune.
Dac aceste dou condi(ii sunt prezente Ia cvasitotaIitatea modeIeIor teoretice ce ,i
au originea n teoria disonan(ei cognitive, exist anumite condi(ii care sunt accentuate
doar n anumite perspective asupra IenomenuIui, eIe constituind chiar nucIeuI Ior teoretic,
cum ar Ii.
consecinjele negative ale comportamentului. unii teoreticieni au argumentat c
schimbarea atitudinaI se produce doar atunci cnd consecin(eIe comportamentuIui
contraatitudinaI sunt negative, adic ,se mpotrivesc intereseIor persoanei sau gene-
reaz o situa(ie nedorit (GoethaI ,i Cooper, 1972)
responsabilitatea personal. poate Ii vzut ca un eIect aI angajamentuIui ,i Iibert(ii
de aIegere de Iapt, responsabiIitatea personaI ,i consecin(eIe negative constituie
nucIeuI teoriei Iui Cooper ,i a Iui Iazio (1984). ResponsabiIitatea a Iost manipuIat
experimentaI n diverse moduri de exempIu, Zanna ,i Sande (1987) au apeIat Ia
IenomenuI de diIuziune a responsabiIit(ii n grup, ceea ce a diminuat ,i disonan(a
aI(i cercettori s-au axat pe roIuI previzibiIit(ii consecin(eIor (consecin(eIe impre-
vizibiIe anuIeaz responsabiIitatea), Iactor prezent n deIini(ia dat de WickIund ,i
Brehm angajamentuIui, citat mai sus
implicarea Eului. disonan(a apare doar atunci cnd comportamentuI contraatitudinaI
Iezeaz, contrazice anumite eIemente aIe conceptuIui de sine aceast condi(ie consti-
tuie ,piatra unghiuIar a dou din perspectiveIe identitare asupra disonan(ei cognitive
vizibilitatea social a actului. desI,urarea acestuia n prezen(a aItor persoane ce pot
evaIua subiectuI ea st Ia baza perspectivei managementuIui impresiei asupra
disonan(ei cognitive.
Cercetarea noastr a Iost reaIizat (innd cont de Iiecare dintre condi(iiIe amintite,
att de ceIe dou condi(ii generaIe, ct ,i de ceIe speciIice deoarece Iiecare dintre
perspective prezice absen(a eIecteIor de schimbare atitudinaI n Iipsa condi(iiIor pe care
sunt eIe construite, anaIiza acestor condi(ii ,i cea a rezuItateIor experimentaIe ne pot
inIorma despre vaIiditatea teoriiIor ce Ie corespund.
ILUEN|A COGNITIV SI MECANISMELE SCHIMBRII ATITUDINALE
94
Perspectivele moderne asupra disonan(ei cognitive
TeoriiIe ce ncearc s oIere o expIica(ie integrativ rezuItateIor experimentaIe din aria
disonan(ei cognitive ,i au originea n IormuIriIe teoretice aIe Iui Iestinger dup cum
am artat, eIe au evoIuat prin anaIizarea atent a condi(iiIor n care se produce schimbarea
atitudinaI pe baze comportamentaIe, condi(ii insuIicient deIimitate de modeIuI princeps.
Totu,i, c,tiguI n precizie a Iost nso(it de o pierdere n eIegan(a ,i simpIitatea IormuIrii,
ceea ce a avut ca eIect ,detronarea disonan(ei cognitive de pe scena principaI a
psihoIogiei sociaIe. PerspectiveIe moderne constituie structuri conceptuaIe muIt mai
eIaborate, capabiIe de a prezice schimbarea atitudinaI ntr-un ansambIu muIt mai redus
de situa(ii dect ceI imaginat de Iestinger n urm cu aproape jumtate de secoI.
1. Perspectiva consisten(ei personale ~ eul ca expectanj (Aronson, 1969). cogni(ia
generatoare a disonan(ei este imaginea de sine. ,Dac disonan(a exist, ea exist
deoarece comportamentuI unui individ este inconsistent cu ideea pe care o are despre eI
nsu,i (Aronson, 1969). AstIeI, subiec(ii din experimenteIe de disonan( ncearc, prin
schimbarea atitudinii, s ,i pstreze o imagine de sine pozitiv. Cu aIte cuvinte,
cogni(iiIe despre sine, ncadrate n conceptuI de sine, Iunc(ioneaz ca expectan(e n
privin(a comportamentuIui desI,urat de persoan. Aceste expectan(e sunt derivate din
,moraIa conven(ionaI ,i vaIoriIe societaIe prevaIente (Aronson ,i Thibodeau, 1992).
Atunci cnd aceste expectan(e sunt contrazise de comportament, se ncearc reducerea
disonan(ei, prin justiIicarea comportamentuIui discrepant, n scopuI restabiIirii unor
sentimente de competen( ,i moraIitate. O variabiI esen(iaI a acestei perspective este
stima de sine, care modereaz procesuI de generare a disonan(ei ea determin expec-
tan(eIe Ia( de sine, iar percep(ia a ceea ce constituie un act imoraI sau incompetent este
o Iunc(ie a expectan(eIor despre propriuI comportament astIeI, indivizii cu o stim de
sine sczut nu vor tri disonan( ca urmare a unui act incompetent sau imoraI, deoarece
expectan(eIe Ior nu sunt vioIate n aceste cazuri. Totu,i, demonstrarea experimentaI a
acestui roI mediator aI stimei de sine nu a Iost una pe depIin convingtoare, IenomenuI
Iiind variabiI ca apari(ie, iar Iactorii ce Iavorizeaz o astIeI de interven(ie mediatoare nu
au Iost nc eIucida(i.
2. Perspectiva autoafirmrii ~ eul ca resurs (SteeIe, 1988) are comun cu teoria
consisten(ei personaIe ideea c disonan(a este produs atunci cnd oamenii se angajeaz
n comportamente care Ie amenin( conceptuI de sine. n contrast cu aceasta, ea sus(ine
c scopuI IundamentaI aI strategiiIor de reducere a disonan(ei nu este aceIa de a restabiIi
imaginea de sine pozitiv, de a reconIirma trsturiIe pozitive din conceptuI de sine, ci
aceIa de a restabiIi integritatea stimei de sine gIobaIe. Pentru atingerea acestui obiectiv,
schimbarea atitudinaI este doar una dintre modaIit(iIe de care dispune individuI o aIt
caIe este cea de a se concentra pe aspecteIe pozitive aIe propriei persoane, n speciaI pe
aspecteIe cu o reIevan( speciaI n evaIuarea gIobaI de sine astIeI de aspecte pot Ii.
vaIoriIe personaIe (SteeIe ,i Liu, 1983) sau compara(iiIe sociaIe pozitive (Tesser ,i
CorneII, 1991). Reducerea disonan(ei prin concentrarea pe aspecteIe pozitive aIe propriei
persoane se poate reaIiza doar dac oamenii sunt capabiIi ca imediat dup reaIizarea
actuIui contraatitudinaI s ,i aduc n con,tiin( mai muIte atribute proprii pozitive dect
atribute negative. Pe baza ideii c oamenii cu stim de sine ridicat au mai muIte
ANDREI HOLMAN
95
trsturi pozitive n conceptuI de sine dect cei cu niveI sczut aI stimei de sine (Spencer
et al., 1993), aceast perspectiv prezice un mai mare eIect de reducere a disonan(ei
prin autoaIirmare n cazuI ceIor cu stim de sine ridicat prin urmare, aceste persoane
sunt mai pu(in vuInerabiIe n Ia(a IenomenuIui disonan(ei cognitive.
3. Perspectiva managementului impresiei (Tedeschi et al., 1971) expIic schim-
briIe atitudinaIe ob(inute n paradigma ,acorduIui indus prin preocuparea subiec(iIor
de a prea consisten(i (ca reIa(ie atitudine comportament) n Ia(a experimentatoruIui.
Prin urmare, schimbarea atitudinaI este doar una aparent, deoarece Iace parte din
strategia de auto-prezentare a subiec(iIor. De asemenea, Tedeschi constat c subiectuI
se schimb mai pu(in dect ,i modereaz atitudinea ini(iaI modera(ia este considerat
,singuruI mijIoc prin care subiectuI poate nega orice responsabiIitate (Gaes et al.,
1978). Schimbarea atitudinaI apare n absen(a ntririi ,i ca urmare a aIegerii proprii
deoarece n aceste circumstan(e observatorii ar Iace o atribuire intern a comportamen-
tuIui (punct n care aceast perspectiv se apropie de urmtoarea din Iista noastr ceaa
autopercep(iei), adic ar atribui comportamentuI atitudinii subiec(iIor n prezen(a unor
astIeI de observatori, subiectuI este motivat s simuIeze o consisten( ntre comportament
,i exprimarea uIterioar a atitudinii, ceea ce genereaz schimbarea acesteia (doar
iIuzorie). Prin urmare, impIicarea euIui este doar una de supraIa(, scopuI individuIui
este ceI de a prea consistent, de a promova iIuzia coresponden(ei ntre atitudiniIe ,i
comportamenteIe proprii n Ia(a audien(ei, saIvndu-,i astIeI dimensiunea sociaI a
identit(ii. CriticiIe aduse acestei perspective au Iost orientate n speciaI asupra metodo-
Iogiei IoIosite (dispozitivuI experimentaI numit ,bogus pipeIine, care Iace subiec(ii
s cread c rspunsuriIe Ior IaIse vor Ii descoperite de,i uneIe cercetri cu acest
instrument au ob(inut o reducere a schimbrii atitudinaIe, sprijinind astIeI perspectiva
managementuIui impresiei, aceste eIecte pot Ii atribuite unor Iactori intrinseci meto-
doIogiei). De asemenea, un argument ce contrazice aceast teorie ar Ii aceIa c de,i
exprimarea atitudiniIor care sunt sub controIuI presiuniIor situa(ionaIe (induse de obser-
vatori) ar putea Ii eIemere, totu,i eIe pot produce o schimbare atitudinaI reaI s-a
demonstrat c schimbriIe de atitudine produse n experimenteIe de disonan( cognitiv
sunt de durat (de exempIu, Ireedman [1965] a descoperit c atitudiniIe create experi-
mentaI se pstrau ,i dup 4O de ziIe). Ca urmare a criticiIor aduse, teoria managementuIui
impresiei n aria disonan(ei cognitive a Iost reIormuIat, prin admiterea posibiIit(ii unei
schimbri reaIe a atitudinii, chiar dac scopuI esen(iaI rmne ceI de a-,i ,gestiona
impresia. De asemenea, a Iost dezvoItat o nou perspectiv, cu caracter integrativ
perspectiva ,anaIiticii identitare (Identity Analytic View, SchIenker, 1971), care
ncearc s reconciIieze teoriiIe managementuIui impresiei cu ceIe aIe impIicrii reaIe a
conceptuIui de sine n mecanismeIe disonan(ei.
4. Teoria autopercep(iei (Bem, 1965). ,Indivizii ,i atribuie credin(e, atitudini ,i
stri interne inIerndu-Ie par(iaI din observarea propriuIui comportament ,i/sau a
circumstan(eIor n care acesta se produce (Bem, 1965). Interpretarea disonan(ei pe
baza teoriei autopercep(iei reprezint o depIasare considerabiI Ia( de teoria originaI a
Iui Iestinger, deoarece contest una dintre axiomeIe IundamentaIe aIe acesteia cea
reIeritoare Ia dimensiunea motiva(ionaI a IenomenuIui. Bem a propus o interpretare pur
cognitiv ce impIic decisiv mecanismeIe atribuirii n aria disonan(ei. AstIeI, eI neag
ideea conIorm creia ac(iuniIe contraatitudinaIe produc o stare de activare cu eIect
ILUEN|A COGNITIV SI MECANISMELE SCHIMBRII ATITUDINALE
96
motiva(ionaI. Interpretarea aIternativ este aceea c subiec(ii ac(ioneaz ca observatori
ai propriuIui comportament ,i ai circumstan(eIor n care eI are Ioc ,i ,i inIereaz
propriiIe atitudini pe baza acestor observa(ii. Atitudinea Ior se schimb deoarece ei
IoIosesc ca baz a inIeren(eIor comportamentuI recent, care diIer de atitudiniIe Ior
ini(iaIe. Aceast schimbare atitudinaI are Ioc doar atunci cnd subiec(ii nu descoper n
cadruI situa(iei ntriri suIiciente pentru desI,urarea comportamentuIui contraatitudinaI
n caz contrar, acesta este atribuit situa(iei, iar atitudinea rmne aceea,i. CercetriIe ce
au avut ca obiectiv stabiIirea condi(iiIor de vaIabiIitate a acestei teorii au demonstrat,prin
paradigma atribuirii eronate a emo(iiIor, c activarea IizioIogic descris de Iestinger
exist. Totu,i, se pare c n anumite condi(ii subiec(ii se comport ca observatori ai
propriiIor comportamente ,i ai situa(iiIor n care eIe se produc variabiIa ce deIimiteaz
condi(iiIe de vaIabiIitate a ceIor dou perspective este impIicarea subiectuIui atitudiniIe
pu(in importante se schimb prin autopercep(ia comportamentuIui, n timp ce ceIeimpor-
tante decIan,eaz un conIIict psihoIogic, o stare de activare, nso(it de amenin(ri Ia
adresa conceptuIui de sine o variabiI apropiat conceptuaI de importan( este graduI
de extremitate a pozi(iei atitudinaIe atitudiniIe moderate se pot schimba prin autoper-
cep(ie, n timp ce atitudiniIe extreme produc, n cazuI comportamenteIor contraatitu-
dinaIe, disonan( cognitiv (vezi ,i A. HoIman, ,EIicien(a autoaIirmrii n rezoIvarea
disonan(ei cognitive, rezumat n Revista de psihologie organizajional, nr. 1, pentru
o demonstra(ie cu mijIoaceIe oIerite de perspectiva autoaIirmrii).
5. ,New Look" ~ responsabilitatea pentru consecinje negative (Cooper ,i Iazio,
1984) pIeac de Ia ideea c oamenii nva(, din copiIrie, s evaIueze concordan(a
dintre propriiIe ac(iuni ,i normeIe generaI acceptate de conduit. Ca urmare, primuI
moment n producerea disonan(ei este ceI n care individuI observ c ac(iuniIe saIe au
dus Ia consecin(e negative ce nu pot Ii corectate u,or. Aceast percep(ie antreneaz un
proces cognitiv de cutare a responsabiIit(ii datorit Iibert(ii aIegerii ,i previzibiIit(ii
consecin(eIor, individuI ajunge Ia concIuzia c este responsabiI pentru respectiveIe
consecin(e, ceea ce determin o activare IizioIogic, adic disonan(a. Dac ea nu este
atribuit unei surse externe, comportamentuI este vzut ca surs a ,disconIortuIui
psihoIogic, iar individuI devine motivat s reduc disonan(a. Acest Iucru se poate
ob(ine prin schimbarea percep(iei decIan,atoare, adic a percep(iei negativit(ii conse-
cin(eIor, ceea se reaIizeaz prin schimbarea atitudinii.
Prin urmare, de,i aceast perspectiv pstreaz unuI dintre principiiIe IundamentaIe
aIe teoriei Iui Iestinger roIuI motivator aI tensiunii psihice , expIica(iiIe ei apeIeaz
Ia mecanismuI atribuirii. De asemenea, ea reIuz EuIui orice roI n producerea sau n
diminuarea disonan(ei, deoarece majoritatea oameniIor, indiIerent de niveIuI stimei de
sine, triesc o tensiune psihic atunci cnd comportamentuI Ior vioIeaz standardeIe
moraIe (interiorizate), iar cogni(iiIe despre sine nu au nici o importan( n IenomenuI
disonan(ei.
ANDREI HOLMAN
97
Fluen(a reactualizrii
Originea conceptuIui o reprezint distinc(ia ntre ceIe dou modaIit(i IundamentaIe de
procesare a inIorma(iiIor.
1. procesarea analitic. secven(iaI, con,tient, controIat, IIexibiI ca eIect aI
con,tientizrii ,i controIuIui, viteza sa de desI,urare este una redus. n pIus, ea
soIicit eIortuI individuIui, ca ,i inten(ia sa orientat spre reaIizarea anumitor
procesri cognitive mai precis, inten(ia vizeaz reactuaIizarea, n contactuI cu
dateIe reaIit(ii, a reguIiIor reprezentate simboIic (,i deci accesibiIe con,tiin(ei) ,i
apIicarea acestor reguIi n preIucrarea noiIor inIorma(ii. Ca urmare, aceast moda-
Iitate este una costisitoare pentru individ sub aspectuI timpuIui ,i aI resurseIor saIe
cognitive de aceea, este utiIizat doar n aceIe situa(ii n care eI posed capacit(iIe
necesare ,i motiva(ia pentru a ntreprinde astIeI de opera(ii mintaIe.
2. procesarea nonanalitic posed, n diverse grade, caracteristiciIe automaticit(ii
(Bargh, 1994). eIicient, incon,tient, neinten(ionat ,i incontroIabiI. Ea se poate
desI,ura n aceIa,i timp cu o activitate mintaI anaIitic, avnd caIitatea de a Ii
economic sub raportuI timpuIui ,i aI cheItuieIiIor energetice. Pe Ing eIecteIe
produse de accesibiIitatea conceptuaI, procesarea nonanaIitic cuprinde ,i activit(iIe
evaIuative incon,tiente astIeI, o mare parte din sensuI acordat reaIit(ii are o natur
evaIuativ (Osgood, 1957), iar identiIicarea vaIen(ei (pozitive sau negative) stimuIiIor
este o opera(ie precon,tient (Bargh et al., 1989).
Mai muIt, opera(iiIe mintaIe propriu-zise (anaIitice sau nonanaIitice) sunt nso(ite de
procesri care au drept scop evaIuarea u,urin(ei, cursivit(ii, IIuen(ei de desI,urare a
acestor opera(ii. RezuItateIe acestor procesri se constituie ntr-o experien( subiectiv
a IIuen(ei. Prin urmare, IIuen(a cognitiv poate Ii deIinit ca experienja subiectivrezul-
tnd din evaluarea gradului de cursivitate i uurinj ale procesrilor injormajionale
desjurate simultan. Ea se prezint, Ia nceput, sub Iorma unei stri de activare diIuz
cu aIte cuvinte, dat Iiind natura incon,tient a evaIurii IIuen(ei, activarea rezuItat nu
are, n sine, o IocaIizare precis pentru a-,i n(eIege natura propriei experien(e,
individuI apeIeaz Ia procesuI de etichetare, prin atribuirea activrii. n privin(a IIuen(ei
cognitive, atribuirea ei corect ar Ii cea asupra desI,urrii opera(iiIor mintaIe prin
urmare, ea ar trebui interpretat ca un indice aI IIuen(ei cu care au Ioc aceste opera(ii.
Totu,i, atribuirea experien(ei subiective a IIuen(ei este inIIuen(at deseori de prezen(a
unui eIement mai saIient dect aceast cursivitate, ,i anume rezuItatuI opera(iiIor mintaIe
prin urmare, oamenii interpreteaz experien(a subiectiv amintit ca Iiind un indicator aI
anumitor caracteristici aIe rezuItatuIui procesrii reaIizate. IIuen(a cognitiv este de
dou tipuri, iar interpretarea acestora Iurnizeaz indici diIeri(i.
a) Fluen(a perceptual este determinat de evaIuarea u,urin(ei de procesare a stimuIiIor
perceptivi ea poate Ii crescut pe baza experien(ei astIeI, contacteIe Irecvente cu
stimuIi de aceIa,i tip cresc IIuen(a perceptuaI (Bargh, 1992) de asemenea, ea este
direct propor(ionaI cu accesibiIitatea din memorie a categoriiIor n care este ncadrat
aceI stimuI (Iiske ,i Neuberg, 199O), aceasta Iiind ,i ea un eIect aI contactuIui
repetat, aI expectan(eIor sau aI caracteristiciIor organizrii conceptuaIe din sistemuI
ILUEN|A COGNITIV SI MECANISMELE SCHIMBRII ATITUDINALE
98
cognitiv aI persoanei (accesibiIitate cronic Higgins, 1989). U,urin(a acestei
categorizri, reIIectat n IIuen(a perceptuaI, poate Ii atribuit eronat ,i, ca urmare,
poate Ii interpretat de individ ca Iiind un indice aI.
vaIidit(ii categorizrii probIem anaIizat, n prezent, de cercetriIe din aria
stereotipuIui. u,urin(a cu care o persoan-(int este categorizat poate Ii, pentru
subiect, un argument n Iavoarea ideii c acea categorie se potrive,te, cu adevrat,
persoanei respective
reIa(iei aIective a subiectuIui cu stimuIuI (Zajonc, 1968 Reber et al., 1998).sti-
muIii a cror procesare este IIuent sunt evaIua(i ca Iiind mai pIcu(i dect ceiIaI(i
evaIuarea adevruIui unor propozi(ii (Hasher et al., 1977) propozi(iiIe procesate
IIuent sunt considerate a Ii adevrate cu o mai mare probabiIitate dect ceIeIaIte
estimrii timpuIui de prezentare stimuIii procesa(i IIuent sunt aprecia(i apoi a Ii
Iost prezen(i mai muIt timp dect ceiIaI(i (Witherspoon ,i AIIan, 1985)
IamiIiarit(ii cu stimuIuI (WhittIesea et al., 199O) etc.
b) Fluen(a reactualizrii reprezint experien(a subiectiv a u,urin(ei cu care individuI
reactuaIizeaz o inIorma(ie din memoria sa de Iung durat. Ea poate Iunc(iona ca un
indice utiIizat de subiect n judec(iIe uIterioare asupra inIorma(iiIor amintite. Cer-
cetriIe din aceast arie ,i au originea n euristica disponibiIit(ii (Tversky ,i
Kahneman, 1973), adic eIectuI u,urin(ei cu care individuI reactuaIizeaz anumite
instan(e aIe unei categorii asupra estimriIor Irecven(ei sau probabiIit(ii de apari(ie
a eIementeIor categoriei, n generaI. Autorii au demonstrat c evaIuarea Irecven(ei
unui eveniment se reaIizeaz n Iunc(ie de IIuen(a cu care subiectuI actuaIizeaz
evenimente de aceI tip din memorie, mai muIt dect n Iunc(ie de numruI de
evenimente actuaIizate. Se pare, a,adar, c Iatura experien(iaI, ,caIitativ a reactua-
Iizrii (IIuen(a) este mai important dect Iatura cantitativ (numruI de eIemente
amintite). De,i autorii modeIuIui euristicii disponibiIit(ii nu s-au reIerit direct Ia
conceptuI de IIuen( a reactuaIizrii, o dat cu muItipIicarea cercetriIor din acest
domeniu, eI a devenit baza expIicativ a rezuItateIor experimentaIe de acest tip de
asemenea, eI a nceput s Iie tratat ca variabiI independent ,i manipuIat experi-
mentaI. n sintez, IIuen(a reactuaIizrii Iurnizeaz individuIui, prin procesuI non-
anaIitic de atribuire eronat, indici despre.
Irecven(a unui eIement (Tversky ,i Kahneman, 1973)
ceIebritatea unor nume (Jacoby et al., 1989)
IiabiIitatea propriei memorii subiec(ii ,i evaIueaz propria memorie ca Iiind
mai ,sIab dup ce ,i amintesc mai muIte evenimente (WinkieIman et al., 1998)
ata,amentuI Ia( de partener IIuen(a n reprezentarea scopuriIor comune aIe
ceIor doi parteneri inIIuen(eaz evaIuarea apropierii psihoIogice Ia( de ceIIaIt
(Broemer, 2OO1) etc.
A,adar, conceptuI de ,IIuen( cognitiv poate Ii integrat n construc(ii teoretice din
ceIe mai variate domenii aIe psihoIogiei sociaIe de,i acest Iucru nu a Iost reaIizat ntr-o
manier sistematic pn acum, cercettorii devin treptat con,tien(i de utiIitatea Iui. n
domeniuI atitudinii exist, Ia IeI ca ,i n ceIeIaIte arii sociopsihoIogice, pu(ine tentative
de incIudere a IIuen(ei cognitive n demersuriIe teoretico-experimentaIe. Una dintre
acestea am men(ionat-o deja este vorba de experimenteIe Iui Zajonc asupra expunerii
repetate, care creeaz, prin intermediuI IIuen(ei perceptuaIe (de,i expIica(ia sa nu a Iost
ANDREI HOLMAN
99
construit n ace,ti termeni), o evaIuare pozitiv a stimuIiIor. n aIar de aceasta, am
mai putea men(iona doar cercetriIe reaIizate de Haddock et al. (1999, 2OOO) despre
eIecteIe IIuen(ei reactuaIizrii asupra structurii interne a atitudinii.
IIuen(a reactuaIizrii este utiIizat ca variabiI independent a cercetrii de Ia(,
urmrindu-se eIecteIe diIeriteIor saIe niveIuri asupra schimbrii atitudinaIe. Ra(iona-
mentuI este urmtoruI. IIuen(a reactuaIizrii comportamenteIor proatitudinaIe este
atribuit eronat de ctre subiec(i ca Iiind un indice aI Irecven(ei acestor comportamente
n trecut aceast idee este apoi integrat n cadruI teoretic aI reIa(iiIor dintre compor-
tament ,i atitudine. AstIeI, evaIuarea Irecven(ei poate constitui o cogni(ie despre propriuI
comportament care poate aIecta atitudinea, pe baza mecanismeIor descrise de perspec-
tiveIe moderne asupra disonan(ei cognitive. Prin msurarea impactuIui acestei cogni(ii
asupra atitudinii, nso(it de deIimitarea condi(iiIor care Iavorizeaz acest impact, se
poate reaIiza o evaIuare a Ior(ei expIicative a perspectiveIor men(ionate. n pIus,
manipuIarea IIuen(ei cognitive se poate dovedi, n anumite condi(ii, o modaIitate de
inducere a schimbrii atitudinaIe ,i chiar a disonan(ei cognitive. O aIt direc(ie n care
IIuen(a reactuaIizrii se poate dovedi utiI este nuan(area condi(iiIor de vaIabiIitate a
teoriei Iui Iazio despre puterea atitudinaI, despre determinan(ii ,i eIecteIe ei.
Experiment
Design experimental
Am construit un pIan IactoriaI combinat, cu urmtoareIe variabiIe.
variabiIeIe independente.
atitudinea ini(iaI. moderat-pro/extrem-pro (variabiI invocat)
IIuen(a reactuaIizrii. ridicat/sczut (variabiI provocat)
momentuI msurrii atitudinii. nainte/dup reactuaIizarea comportamenteIor
(variabiI provocat, de tip within subjects).
variabiIa dependent. atitudinea.
Ipoteze
1. n cazuI subiec(iIor extremi-pro, a cror reactuaIizare se reaIizeaz cu un niveI
ridicat de IIuen(, atitudinea de dup reactuaIizare va Ii semniIicativ depIasat spre
poIuI atitudinaI pozitiv (eIect de extremizare atitudinal).
2. n cazuI subiec(iIor extremi-pro, a cror reactuaIizare se reaIizeaz cu un niveI sczut
de IIuen(, atitudinea de dup reactuaIizare va Ii semniIicativ depIasat spre poIuI
atitudinaI negativ (eIect de moderare atitudinal).
3. n cazuI subiec(iIor moderaji-pro, a cror reactuaIizare se reaIizeaz cu un niveI
ridicat de IIuen(, atitudinea de dup reactuaIizare va Ii semniIicativ depIasat spre
poIuI atitudinaI pozitiv (eIect de extremizare atitudinal).
4. n cazuI subiec(iIor moderaji-pro a cror reactuaIizare se reaIizeaz cu un niveI
sczut de IIuen(, atitudinea de dup reactuaIizare va Ii semniIicativ depIasat spre
poIuI atitudinaI negativ (eIect de moderare atitudinal).
5. Atitudinea de dup manipuIarea experimentaI a subiec(iIor extremi-pro din condi(ia
de jluenj sczut nu va Ii semniIicativ mai pozitiv dect cea a subiec(iIor moderaji-pro
ILUEN|A COGNITIV SI MECANISMELE SCHIMBRII ATITUDINALE
1OO
din condi(ia de jluenj ridicat. Aceast ipotez testeaz magnitudinea schimbrii
atitudinaIe determinate de manipuIarea IIuen(ei reactuaIizrii, prin compararea between
subjects a atitudiniIor consecutive acestei manipuIri.
Procedur
Atitudinea investigat a Iost cea Ia( de maneIe. ChestionaruI de atitudine a Iost construit
n dou etape. n prima au Iost cuIese credin(eIe despre obiectuI atitudinaI de(inute de
membrii popuIa(iei-(int n a doua au Iost aIese 1O credin(e cu Irecven(a cea mai
ridicat, crora Ie-am ata,at cte o scaI de acord de tip Likert n 6 trepte. ChestionaruI
a Iost apIicat aItui e,antion n vederea stabiIirii IideIit(ii saIe dup compIetarea Iui,
subiec(iIor Ii s-a cerut s ,i aminteasc cteva comportamente pro-maneIe pe care ei
Ie-au desI,urat n trecut (ceIe care Ie veneau n minte n aceI moment, adic ceIe cu
reactuaIizare IIuent). ChestionaruI are un coeIicient AIIa Crombach de O,84. Prin
proba medianei am mpr(it subiec(ii n ,pro ,i ,contra prin anaIiza Irecven(eIor
subiec(iIor cu atitudine pro, i-am mpr(it n ,modera(i-pro ,i ,extremi-pro, caIcuInd
numruI de comportamente proatitudinaIe pe care ,i Ie amintesc IIuent membrii ceIor
dou categorii (modera(ii. 3 ,i extremii. 6) pentru a ob(ine numruI de acte proatitu-
dinaIe pe care subiec(ii ,i Ie amintesc cu diIicuItate (cu IIuen( sczut), am adunat
ciIreIe de mai sus cu dubIuI abaterii standard a distribu(iei din care Iac parte, ob(innd
6 acte proatitudinaIe pentru modera(i ,i 1O pentru extremi.
ExperimentuI a avut ,i eI dou etape. n prima, subiec(ii au compIetat doar chestio-
naruI de atitudine prin proba medianei ,i prin anaIiza Irecven(eIor subiec(iIor pro, s-au
ob(inut ceIe dou categorii. moderaji-pro (217 dintre subiec(i) ,i extremi-pro (21,27),
eIiminnd astIeI, ca ,i n pretestare, subiec(ii ,de mijIoc. De asemenea, ei au Iost
mpr(i(i dup niveIuriIe ceIeiIaIte variabiIe ,between subjects IIuen(a reactuaIizrii.
Dup o sptmn, subiec(ii aIe,i au compIetat un chestionar n care Ii se cerea s ,i
aminteasc un anumit numr de acte proatitudinaIe (n Iunc(ie de condi(ia experimentaI
n care erau repartiza(i) ,i apoi s compIeteze iar,i chestionaruI de atitudine.
Participanji
PopuIa(ia investigat a Iost cea a studen(iIor de Ia Academia de Studii Economice din
GaIa(i. Prima etap a pretestrii a incIus 28 de subiec(i, iar a doua 84. La prima etap
experimentaI au participat 3O2 subiec(i n urma opera(iiIor de repartizare n condi(ii
experimentaIe, n a doua etap au participat 127 de subiec(i
1
.
Rezultate
Prima ipotez a Iost veriIicat prin compararea atitudinii ini(iaIe ,i a ceIei de dup
manipuIare a subiec(iIor din condi(ia extremi-pro cu jluenj normal cu ajutoruI testuIui
t pentru e,antioane perechi media atitudinii ini(iaIe. 4,78 media atitudinii IinaIe.
1. Acestora Ii se adaug 31 de subiec(i Iormnd IotuI de controI, care au rspuns simuItan cu
subiec(ii experimentaIi Ia chestionaruI de atitudine, n ceIe dou momente aIe apIicrii, Ir
ns a Ii se soIicita reactuaIizarea de comportamente. AnaIiza rspunsuriIor acestor subiec(i nu
a eviden(iat diIeren(e semniIicative ntre ceIe dou apIicri.
ANDREI HOLMAN
1O1
4,88 t(31) = 2,36, p = O,O4 < O,O5. A,adar, atitudinea IinaI este semniIicativ mai
pozitiv dect cea ini(iaI. Acest eIect de extremizare atitudinal se ncadreaz n rnduI
predic(iiIor modeIuIui Iui Iazio (reactuaIizarea de comportamente proatitudinaIe deter-
min extremizare).
A doua ipotez subiec(ii extremi-pro cu jluenj sczut. media ini(iaI. 4,78
media IinaI. 4,7O t(31) = 2,O5 p = O,O4 < O,O5. A,adar, atitudinea IinaI este
depIasat spre poIuI opus acest eIect de moderare atitudinal poate Ii expIicat prin
atribuirea eronat a subiec(iIor din aceast condi(ie a experien(ei, determinat de Iipsa
IIuen(ei n reactuaIizare nu asupra numruIui mare de situa(ii pe care ei au Iost soIicita(i
,i au ncercat s ,i Ie aminteasc, ci asupra Irecven(ei cu care ei au desI,urat n mod
reaI, n trecut, comportamente conIorme cu propria atitudine. Se pare c aceast
atribuireeronat genereaz o cogni(ie de tipuI. ,ComportamentuI meu nu a Iost suIicient
de consistent cu atitudinea mea, ceea ce produce schimbarea atitudinaI n sens negativ,
caracteristic situa(iiIor de disonan( cognitiv. A,adar, mecanismuI prin care aceast
cogni(ie determin moderarea atitudinaI poate Ii descoperit prin anaIiza predic(iiIor pe
care Ie reaIizeaz, n condi(iiIe experimentaIe prezente, n acest caz perspectiveIe
moderne asupra disonan(ei cognitive. Observm c situa(ia se caracterizeaz prin IaptuI
c atitudinea ini(iaI a subiectuIui este una extrem, ceea ce denot o anumit impIicare
a atitudinii respective n propriuI concept de sine ca urmare, singura teorie care poate
expIica schimbarea atitudinaI n acest caz este cea a consisten(ei personaIe, deoarece nu
exist circumstan(e care s permit apIicarea vreuneia din ceIeIaIte patru. nu exist
amenin(are Ia adresa stimei de sine (necesar pentru apIicabiIitatea teoriei autoaIirmrii)
nu sunt aIte persoane care ar putea evaIua subiectuI (condi(ie necesar pentru teoria
managementuIui impresiei) nu exist consecin(e negative aIe comportamentuIui (ca n
,New Look), iar despre teoria autopercep(iei am artat deja c ea nu este apIicabiI n
situa(ia n care exist tensiune psihoIogic, produs de conIIictuI dintre cogni(ii, deci
nici n aceast situa(ie a atitudinii ini(iaIe extreme. Prin urmare, aderm Ia interpretarea
propus de teoria consisten(ei, conIorm creia atitudinea se modiIic n sensuI cogni(iei
decIan,atoare (produs, Ia rnduI ei, a,a cum am vzut, de atribuirea eronat a IIuen-
(eireactuaIizrii) pentru a proteja propriuI concept de sine.
Ipoteza a treia subiec(ii moderaji-pro cu jluenj normal. media ini(iaI. 3,67
media IinaI. 3,75 t(3O) = 2,1 p = O,O4 < O,O5. DiIeren(a reIIect un eIect de
extremizare atitudinal simiIar primuIui, expIicabiI tot prin cre,terea puterii atitudinaIe
(modeIuI Iui Iazio).
Ipoteza a patra subiec(ii moderaji-pro cu jluenj sczut. media ini(iaI. 3,71
media IinaI. 3,64 t(31) = 2,22 p = O,O3 < O,O5. Atitudinea devine semniIicativ mai
pozitiv dup manipuIare acest eIect de moderare atitudinal este determinat de inter-
ven(ia IactoruIui ,IIuen( cognitiv sczut interpretarea acestei experien(e subiective
s-a constituit ntr-o cogni(ie creia subiectuI i-a atribuit un roI inIormativ n ceea ce
prive,te Irecven(a cu care eI s-a comportat n trecut conIorm propriei atitudini. De,i
situa(ia este simiIar, Ia prima vedere, eIectuIui anterior de moderare, totu,i considerm
c aici particip mecanisme diIerite astIeI, situa(ia de Ia( este caracterizat printr-o
atitudine ini(iaI de niveI moderat, de,i tot pro, a subiectuIui ei nu i corespunde
impIicarea euIui idee demonstrat, dup cum am mai men(ionat, ntr-o cercetare
ILUEN|A COGNITIV SI MECANISMELE SCHIMBRII ATITUDINALE
1O2
anterioar, prin tehnica apIicrii experimentaIe a teoriei autoaIirmrii deci nici apari(ia
unui conIIict cognitiv (ceea ce excIude, n acest caz, expIica(ia dat anterior, n termenii
teoriei consisten(ei personaIe) ca urmare, singura expIica(ie vaIabiI este cea bazat pe
teoria autopercep(iei mai precis, schimbarea atitudinaI din aceast condi(ie experi-
mentaI este determinat de inIerarea propriei atitudini pe baza inIorma(iei existente,
adic a ceIei generate de atribuirea eronat a IIuen(ei reduse pIecnd de Ia premisa
rezuItat din aceast atribuire. ,n trecut nu m-am comportat prea des ca ,i cum a, Ii
avut o atitudine pozitiv Ia( de maneIe, individuI ajunge Ia concIuzia. ,Atitudinea
mea nu este att de pozitiv pe ct o credeam nainte astIeI, aceast autoobserva(ie
retrospectiv determin moderarea atitudinaI n aceast condi(ie.
Ipoteza a cincea compararea atitudinii IinaIe a subiec(iIor extremi-pro cu jluenj
sczut. 4,7O cu a ceIor moderaji-pro cu jluenj normal. 3,75 cu testuI t pentru
e,antioane independente t(6O) = 11,2 p < O,O1. Ipoteza s-a inIirmat. de,i atitu-
dinea primiIor se modereaz, iar a ceIorIaI(i se extremizeaz, se pstreaz totu,i o
diIeren( semniIicativ ntre eIe. Deci impactuI IIuen(ei reactuaIizrii este unuI ,subtiI,
de,i induce modiIicri semniIicative, ea nu determin schimbri spectacuIoase aIe pozi(iei
atitudinaIe.
Concluzii
1. Fluenja reactualizrii comportamentelor proatitudinale s-a dovedit, n cadruI
designuIui nostru experimentaI, o variabiI pe baza creia se poate determina
schimbarea de atitudine. Ca IocaIizare teoretic, eIecteIe IIuen(ei reactuaIizrii, ,i a
IIuen(ei cognitive n generaI, asupra atitudinii apar(in construc(iei teoretice din aria
disonanjei cognitive. ArgumentuI IundamentaI n Iavoarea acestei idei este aceIa c,
dup cum s-a constatat n cercetarea de Ia(, IIuen(a cognitiv mai aIes niveIuI ei
sczut, adic diIicuItatea resim(it de individ n actuaIizarea comportamenteIor
proatitudinaIe este interpretat de acesta ca un indice aI unei Irecven(e a acestor
tipuri de acte sub a,teptriIe saIe aceast cogni(ie poate aIecta niveIuI actuaI aI
atitudinii, prin procesuI de moderare atitudinaI, Iie prin intermediuI conIIictuIui cu
conceptuI de sine, Iie prin mecanismuI autopercep(iei.
2. n contextuI metodoIogic aI inducerii disonan(ei cognitive cu ajutoruI IIuen(ei reac-
tuaIizrii, ceIe cinci perspective moderne asupra disonan(ei primesc diIerite evaluri
ale valabilitjii Ior astIeI, deoarece eIe nici mcar nu se pot acomoda cu o producere
a disonan(ei prin reactuaIizarea comportamenteIor proatitudinaIe, dou dintre aceste
perspective cea a managementului impresiei ,i cea a responsabilitjii pentru
consecinje negative ,i gsesc o inIirmare par(iaI, o decupare a condi(iiIor de
vaIabiIitate. PerspectiveIe consistenjei personale ,i cea a autopercepjiei pot expIica,
Iiecare, cte o jumtate din rezuItateIe ob(inute prin aceast metodoIogie, n timp ce
autoajirmarea poate constitui, ,i n acest context, o modaIitate aIternativ de reducere
a disonan(ei, ca ,i un instrument de disociere ntre impIicarea euIui ,i autopercep(ie.
3. ModeIuI propus de Iazio asupra puterii atitudinale nu este unuI perIect rezuItateIe
noastre au demonstrat c una dintre predic(iiIe IundamentaIe aIe acestui modeI
cre,terea puterii atitudinaIe prin reactuaIizarea comportamenteIor proatitudinaIe se
ANDREI HOLMAN
1O3
veriIic doar atunci cnd aceast opera(ie mentaI a reactuaIizrii nu ntmpin
diIicuIt(i. n caz contrar, ea duce la rezultate opuse predicjiilor. Considerm aceast
concIuzie ca una deosebit de important prin prisma IaptuIui c modeIuI Iui Iazio
intrase deja n ceea ce se poate numi ,sim(uI comun aI psihoIogiIor sociaIi, eI
constituind baza de pornire a numeroase aIte demersuri teoretico-experimentaIe
nuan(area condi(iiIor de vaIabiIitate a acestui modeI poate necesita reevaIuarea unui
numr considerabiI de astIeI de demersuri, prin integrarea n designuriIe experi-
mentaIe a unor variabiIe ce (in de procesriIe nonanaIitice.
Bibliografie
Anderson, N.H. (1981), Foundations oj Injormation Integration Theory, Academic Press, New
York.
Aronson, E. (1969), ,The theory oI cognitive dissonance. A curent perspective, n L. Berkowitz
(ed.), Advances in Experimental Social Psychology (voI. 4), Academic Press, New York.
Aronson, E. (1968), ,Dissonance theory. Progress and probIems, n R.P. AbeIson et al. (eds.),
Theories oj Cognitive Consistency. A Sourcebook, Rand McNaIIy, Chicago, pp. 5-27.
Bargh, J. (1994), ,The Iour horsemen oI automaticy. awareness, intention, eIIiciency and
controI in sociaI cognition, n R. Wyer, T. SruII (eds.), Handbook oj Social Cognition,
edi(ia a II-a, Lawrence Inc., New Jersey.
Bargh, J.A. (1992), ,The ecoIogy oI automaticy. Towards speciIying the conditions necessary to
produce automatic processing eIIects, n American Journal oj Psychology, 1O5, 181-199.
Bargh, J.A., Litt, J., Pratto, I., SpieIman, L.A. (1989), ,On the preconcious evaIuation oI sociaI
stimuIi, n A.I. Bennet, K.M. McConkey (eds.), Cognition in Individual and Social
Contexts, EIsevier/North-HoIIand, Amsterdam.
Beike, D., Sherman, S. (1994), ,SociaI inIerence. induction, deduction and anaIogies, n
R. Wyer, T. SruII (eds.), Handbook oj Social Cognition, edi(ia a II-a, Lawrence Inc.,
New Jersey.
Bem, D.J. (1972), ,SeII-perception theory, n L. Berkowitz (ed.), Advances in Experimental
Social Psychology (voI. 6), Academic Press, New York.
Brehm, J.W., Cohen, A.R. (1962), Explorations on Cognitive Dissonance, WiIey, New York.
Broemer, P. (2OO1), ,Ease oI recaII moderates the impact oI reIationship-reIated goaIs on
judgments oI interpersonaI cIoseness, n Journal oj Experimental Social Psychology,
37(3), 261-266.
Chaiken, S., EagIy, A. (1993), The Psychology oj Attitudes, Harcourt Brace Inc., OrIando.
CIore, G., Scwarz, N., Conway, M. (1994), ,AIIective causes and consequences oI sociaI
inIormation processing, n R. Wyer, T. SruII (eds.), Handbook oj Social Cognition,
edi(ia a II-a, Lawrence Inc., New Jersey.
Cooper, J., Iazio, R.H. (1984), ,A new Iook at dissonance theory, n L. Berkowitz (ed.),
Advances in Experimental Social Psychology (voI. 17), Academic Press, New York.
Downing, J.W., Judd, C.M., Brauer, M. (1992), ,EIIects oI repeated expressions on attitude
extremity, n Journal oj Personality and Social Psychology, 63, 17-29.
Edwards, K. (199O), ,The interpIay oI aIIect and cognition in attitude Iormation and change, n
Journal oj Personality and Social Psychology, 59, 2O2-216.
Iazio, R., Sanbonmatsu, D. (1986), ,On the automatic activation oI attitudes, n Journal oj
Personality and Social Psychology, 54, 741-747.
Iestinger, L. (1957), A Theory oj Cognitive Dissonance, Evanston, ILL, Row, Peterson.
Iishbein, M., Ajzen, I. (1974), ,Attitude toward objects as predictors oI singIe and muItipIe
behavioraI criteria, n Psychological Review, 81, 59-74.
ILUEN|A COGNITIV SI MECANISMELE SCHIMBRII ATITUDINALE
1O4
Iishbein, M., Ajzen, I. (1975), Beliej, Attitude, Intention and Behavior. An Introduction to
Theory and Research, Addison-WesIey, Reading, MA.
Iiske, S.T., Neuberg, S.E. (199O), ,A continuum oI impression Iormation, Irom category-based
to individuating processes. InIIuences oI inIormation and motivation on attention and
interpretation, n Advances in Experimental Social Psychology, 23, 1-74.
Ireedman, J.L. (1965), ,Long-term behavioraI eIIects oI cognitive dissonance, n Journal oj
Personality and Social Psychology, 1, 145-155.
Gaes, G., Tedeschi, J.T. (1978), ,An evaIuation oI seII-esteem and impression management
theories oI anticipatory beIieI change, n Journal oj Experimental Social Psychology,
voI. 14(6), pp. 579-587.
GoethaI, G.R., WorcheI, S., Cooper, J. (1988), ,Understanding sociaI psychoIogy, n Contem-
porary Psychology, 33, 373.
Haddock, G. (2OOO), ,Subjective ease oI retrievaI and attitude-reIevant judgments, n H. BIess,
J.P. Iorgas (eds.), The Message Within. The Role oj Subjective Experience in Social
Cognition and Behavior, PsychoIogy Press, TayIor & Irancis, PhiIadeIphia, pp. 125-142.
Haddock, G., Rothman, A.J., Reber, R., Schwarz, N. (1999), ,Iorming judgments oI attitude
certainty, intensity, and importance. The roIe oI subjective experiences, n Personality
and Social Psychology Bulletin, 25(7), 771-782.
Hasher, L., GoIdstein, D., Toppino, T. (1977), ,Irequency and the conIerence oI reIerentiaI
vaIidity, n Journal oj Verbal Learning and Verbal Behavior, 16, 1O7-112.
Higgins, E.T. (1989), ,KnowIedge accessibiIity and activation. Subjectivity and suIIering Irom
unconcious sources, n J.S. UIeman, J.A. Bargh (eds.), Unintented Thought, GuiIIord,
New York.
HoImes, J.G., StrickIand, L.H. (197O), ,Choice Ireedom and conIirmation oI incentive expectancy
as determinants oI attitude change, n Journal oj Personality and Social Psychology,
14, 39-45.
Jacoby, L.L., KeIIey, C., Brown, J., Jasechko, J. (1989), ,Becoming Iamous overnight. Limits
on the abiIity to avoid unconscious inIIuences oI the past, n Journal oj Personality and
Social Psychology, 56(3), 326-338.
Osgood, C.E., Suci, G.J., Tannenbaum, P.H. (eds.) (1957), The Measurements oj Meaning,
University oI IIIinois Press.
Reber, R., WinkieIman, P., Schwarz, N. (1998), ,EIIects oI perceptuaI IIuency on aIIective
judgments, n Psychological Science, 9(1), 45-48.
SchIenker, B.R. (198O), Impression management. The selj-concept, social identity and inter-
personal relations, Brooks/CoIe, Monterey, CA.
SheriI, M., HovIand, C.I. (1952), Social judgement, YaIe University Press, New Haven, CT.
Spencer, S.J., SteeIe, C.M., Lynch, M. (1993), ,SeII-image resiIience and dissonance. The roIe
oI aIIirmationaI resources, n Journal oj Personality and Social Psychology, 64, 885-896.
SteeIe, C.M. (1988), ,The psychoIogy oI seII-aIIirmation. Sustaining the integrity oI the seII,
n L. Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology. Social Psycholocical
Studies oj the Selj (voI. 21), Academic Press, New York.
SteeIe, C.M., Liu, T.J. (1983), ,Dissonance process as seII-aIIirmation, n Journal oj Personality
and Social Psychology, 45, 5-19.
Tedeschi, J.T., SchIenker, B.R., Bonoma, T.V. (1971), ,Cognitive dissonance. Private ratioci-
nation or pubIic spectacIe", n American Psychologist, 26, 685-695.
Tesser, A., CorneII, D.P. (1991), ,On the conIIuence oI seII processes, n Journal oj Personality
and Social Psychology, 27, 5O1-526.
Thibodeau, R., Aronson, E. (1992), ,Taking a cIoser Iook. Reasserting the roIe oI the seII-con-
cept in dissonance theory, n Personality and Social Psychology Bulletin, 18, 591-6O2.
Tversky, A., Kahneman, D. (1973), ,On the psychoIogy oI prediction, n Psychological Review,
8O, 237-251.
ANDREI HOLMAN
1O5
Zajonc, R., (198O), ,AttitudinaI eIIects oI mere exposure, n Journal oj Personality and Social
Psychology, 1-29.
WickIund, R.A., Brehm, J.W. (1976), Perspectives on Cognitive Dissonance, HiIIsdaIe, ErIbaum.
WinkieIman, P., BeIIi, R.I., Read, D.J., Schwarz, N., Lynn, S.J. (1998), ,RecaIIing more
chiIdhood events Ieads to judgments oI poorer memory. ImpIications Ior the recovered/
IaIse memory debate, n Psychonomic Bulletin and Review, 5, 318-323.
Witherspoon, D., AIIan, L.G. (1985), ,The eIIect oI a prior presentation on temporaI judgments
in a perceptuaI identiIication task, n Memory and Cognition, 13(2), 1O1-111.
WhittIesea, B.W.A. (1993), ,IIIusions oI IamiIiarity, n Journal oj Experimental Psychology.
Learning, Memory, and Cognition, 19(6), 1235-1253.
ILUEN|A COGNITIV SI MECANISMELE SCHIMBRII ATITUDINALE
1O6
ANEXE
ChestionaruI apIicat subiec(iIor din condi(ia ,moderat-pro ,i IIuen( normaI.
1. Chestionarul prin care se manipula fluenja reactualizrii:
Aceasta reprezint continuarea cercetrii despre maneIe, Ia care a(i participat ,i n urm cu o
sptmn. Acum v rugm s v gndi(i Ia primeIe trei amintiri care v vin n minte despre dvs.
dansnd pe maneIe. Pentru Iiecare moment, situa(ie de acest tip pe care v-o aminti(i, v rugm s
ne scrie(i cte trei cuvinte-cheie care s o caracterizeze. V rugm, de asemenea, s ncercui(i
numruI corespunztor Iiecrei amintiri care v vine n minte, n ordine.
Situa(ie Cuvinte-cheie
A
B 1
C
A
B 2
C
A
B 3
C
ANDREI HOLMAN
1O7
2. Chestionarul de atitudine
n continuare v rugm s citi(i cu aten(ie Iiecare dintre urmtoareIe propozi(ii ,i s v expri-
ma(i acorduI sau dezacorduI Ia( de eIe, prin ncercuirea ciIrei corespunztoare rspunsuIui preIerat
de dvs.
total dezacord dezacord acord acord acord
dezacord puternic par(ial par(ial puternic total
1. ManeIeIe sunt scursoriIe
muzicii orientaIe.
2. ManeIeIe reprezint un gen
muzicaI ca oricare aItuI, ,i
trebuie respectat ca atare.
3. ManeIeIe promoveaz vaIori
ceI pu(in ndoieInice.
4. Cei care cnt maneIe nu pot
Ii considera(i arti,ti.
5. ManeIeIe vorbesc sincer despre
subiecteIe importante din via(a
omuIui.
6. ManeIeIe sunt un mijIoc
de impunere a dominrii
IemeiIor de ctre brba(i.
7. ManeIeIe sunt sarea ,i piperuI
unei petreceri reu,ite.
8. ManeIeIe sunt un simboI aI
periIeriei ,i incuIturii.
9. ManeIeIe pervertesc sim(uI
estetic aI genera(iei tinere.
1O. Nu po(i ascuIta o manea Ir
s-(i vin s dansezi.
n ceIeIaIte 3 condi(ii variaz doar numruI de comportamente pe care subiec(ii sunt
soIicita(i s ,i Ie aminteasc.
ILUEN|A COGNITIV SI MECANISMELE SCHIMBRII ATITUDINALE
1O8
1O9
II. SINTEZE TEORETICE
11O
Cristian Tileag
*
Analiza discursului i studiul atitudinilor:
o introducere n psihologia social discursiv
Introducere
Acest articoI trece n revist principaIeIe caracteristici teoretice ,i metodoIogice aIe
psihoIogiei sociaIe discursive, iIustrnd scopuI ,i natura acestei perspective ,i artnd
moduI n care aceasta poate respeciIica psihoIogia sociaI a atitudiniIor. Dup ce voi
prezenta cteva aspecte aIe teoriei psihoIogiei discursive, m voi opri asupra a ceea ce
se nume,te psihoIogia sociaI a atitudiniIor. StudiuI atitudiniIor a Iost una dintre
principaIeIe teme de cercetare aIe psihoIogiei sociaIe ,i este un bun punct de pIecare
pentru oricine dore,te s n(eIeag ce oIer psihoIogia discursiv din perspectiva redis-
cutrii ,i reconceptuaIizrii unor no(iuni tradi(ionaIe aIe psihoIogiei sociaIe.
PsihoIogia sociaI discursiv ,i are originea n apIicarea ideiIor derivate din anaIiza
discursuIui asupra anumitor aspecte aIe psihoIogiei sociaIe. A,a cum sugereaz Potter
(1998a, p. 234), psihoIogia sociaI discursiv se reIer Ia ,un set de idei ,i expuneri aIe
anaIizei discursuIui, anaIizei conversa(iei ,i perspectivei retorice, a,a cum au Iost
dezvoItate eIe n uItimii 15 ani n psihoIogia sociaI. M voi ocupa pe rnd de aceste
aspecte n ceIe ce urmeaz.
Analiza discursului
A,a cum observa Potter (1997), rspunsuI Ia ntrebarea ,Ce este anaIiza discursuIui"
poate Ii gsit dac urmrim cu aten(ie dezvoItarea ei n diIerite discipIine, cum ar
IiIingvistica, psihoIogia cognitiv, socioIingvistica ,i poststructuraIismuI. S Ie Ium
pe rnd.
n Iingvistic, denumirea ,anaIiza discursuIui a Iost dat cercetriIor care s-au
ocupat de studiuI modaIit(iIor prin care propozi(iiIe dau na,tere unui discurs coerent
(Brown ,i YuIe, 1983). n psihoIogia cognitiv, aten(ia s-a ndreptat asupra moduIui n
care ,scenariiIe mintaIe ,i schemeIe sunt IoIosite pentru a oIeri un n(eIes narativ (Van
Dijk ,i Kintch, 1983).
* Loughborough University ,i Universitatea din Oradea.
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
111
Un aIt stiI distinct de anaIiz a discursuIui a Iost dezvoItat n Iingvistic prin
intermediuI cercetriIor asupra interac(iuniIor pedagogice (proIesor-eIev). SincIair ,i
CouIthard (1975) au ncercat s oIere un modeI sistematic care s descrie anumite
patternuri interac(ionaIe n procesuI de nv(are bazate pe structuri de tipuI ,ini(iere-
-rspuns-Ieedback. Inten(ia a Iost aceea de a pune Ia punct un modeI pentru a expIica
structuriIe discursive n diIerite contexte (CouIthard ,i Montgomery, 1981).
n poststructuraIism ,i teoria Iiterar s-a dezvoItat o aIt tradi(ie de anaIiz a
discursuIui. Aceast perspectiv e asociat cu numeIe Iui MicheI IoucauIt (1971), iar
accentuI e pus, mai pu(in pe discurs n termeni de interac(iune speciIic, ct pe a arta
cum diIerite entit(i cuIturaIe sunt constituite discursiv (mpreun cu studiuI istoriei
acestui proces constructiv) ,i cum anumite tipuri de discurs ajung s dea na,tere
,subiec(iIor ,i ,obiecteIor
1
. Uneori termenuI ,anaIiza discursuIui e IoIosit de o
manier incIusiv pentru toate perspectiveIe amintite n combina(ie cu perspective aIe
teoriei acteIor de vorbire, pragmatic sau anaIiza conversa(iei (pentru mai muIte exempIe,
vezi Stubbs, 1983 Van Dijk, 1985).
n acest expozeu teoretic m voi ocupa de o variant a anaIizei discursuIui (de acum
nainte AD) care s-a dezvoItat mai nti n socioIogie ,i, mai recent, n psihoIogia sociaI
(vezi inter alia, BiIIig, 1992 Edwards ,i Potter, 1992a GiIbert ,i MuIkay, 1984
Potter ,i WethereII, 1987). PrimuI articoI de ,psihoIogie discursiv a Iost pubIicat n
1985 (Litton ,i Potter, 1985), iar momentuI care a marcat nceputuI dezvoItrii acestei
perspective discursive n psihoIogia sociaI a Iost pubIicarea cr(ii Iui Jonathan Potter ,i
Margaret WethereII, Discourse and Social Psychology. Beyond Attitudes and Behaviour
(1987). n aceIa,i an, 1987, MichaeI BiIIig propunea o abordare retoric asupra psiho-
Iogiei sociaIe n cartea sa Arguing and Thinking. A Rhetorical Approach to Social
Psychology. PrimuI articoI aI acestei noi perspective n psihoIogia sociaI aprea tot n
1985 (BiIIig, 1985).
O prezentare generaI a acestei perspective poate Ii gsit n cartea Iui Jonathan
Potter ,i Margaret WethereII, Discourse and Social Psychology, care prezint o Ioarte
utiI introducere n ideiIe ,i metodeIe perspectivei discursive n psihoIogia sociaI.
Exist n prezent din ce n ce mai muIte Iucrri care prezint caracteristiciIe generaIe aIe
perspectivei discursive (de exempIu, Antaki, 1994 BiIIig, 1987, 1991 Edwards ,i
Potter, 1992a, 1993 Parker, 1992 Harre ,i GiIIett, 1994 Potter ,i WethereII, 1994
,i, mai recent, BiIIig, 1997 Potter, 1996b, 1997 Potter ,i Edwards, 2OO1 Edwards
,i Potter, 2OO2a, b). Perspectiva discursiv ncepe s Iie adoptat de un numr din ce n
ce mai mare de psihoIogi sociaIi, mai aIes n Marea Britanie
2
, dar dezvoItri semniIica-
tive s-au nregistrat ,i n AustraIia, Canada, OIanda, ItaIia, TriIe Nordice ,i Spania.
PsihoIogii care apar(in acestei orientri discursive mprt,esc un interes comun care
se reIer Ia importan(a IimbajuIui. Ei sus(in c muIte dintre IenomeneIe pe care psihoIogii
Ie-au considerat n mod tradi(ionaI ,stri interne sunt, de Iapt, constituite n activit(i
1. De exempIu, discursuI medicaI poate ,da na,tere, Ia un moment dat, anumitor ,obiecte ca
entit(i distincte ,i IactuaIe (virusuI HIV) ,i ,doctoruIui ca persoan aparte, nzestrat cu
cunoa,tere ,i autoritate.
2. Mare parte din ,istoria psihoIogiei discursive s-a scris Ia Loughborough University, n
Marea Britanie, n departamentuI de Stiin(e SociaIe ,i n juruI Discourse and Rhetoric Group
(DARG). Jonathan Potter, Derek Edwards ,i MichaeI BiIIig, principaIii promotori ai acestei
noi orientri n psihoIogia sociaI, sunt proIesori Ia Loughborough University.
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
112
sociaIe, mai aIes prin intermediuI discursuIui. AstIeI, studiind moduI n care indivizii
vorbesc ,i IoIosesc IimbajuI n practic, se pot studia muIte dintre IenomeneIe pe care
psihoIogii Ie consider ca avnd Ioc ,n mintea indiviziIor. Un principiu Ioarte important
aI psihoIogiei discursive se reIer Ia IaptuI c anaIi,tii discursuIui studiaz discursuI
pentru c sunt interesa(i de discurs, ca entitate de sine stttoare. Ei nu consider
discursuI ca Iiind un semn aI unor Ienomene psihoIogice care se presupune c s-ar aIIa
,n spateIe vorbirii.
AnaIi,tii discursuIui se opresc asupra discursuIui nu pentru c striIe noastre interne
nu sunt observabiIe ,i discursuI ar putea oIeri o aIternativ mai bun n n(eIegerea
acestora. Dimpotriv, anaIi,tii discursuIui resping ideea IoIosirii acestuia ca semn aI
unei atitudini sau emo(ii care ar sta Ia baza Iui. PsihoIogia discursiv sugereaz IaptuI c
IenomeneIe studiate de psihoIogii sociaIi sunt constituite prin interac(iune sociaI ,i,
n speciaI, prin intermediuI interac(iuniIor discursive. A,a cum observa BiIIig (1997,
p. 43), ,anaIiza discursuIui e mai muIt dect respectarea unor proceduri de coIectare ,i
categorizare aIe unui materiaI discursiv presupune o modaIitate teoretic de n(eIegere
a naturii discursuIui ,i a naturii IenomeneIor psihoIogice.
Rdcini teoretice
DezvoItarea unei psihoIogii sociaIe discursive a Iost IaciIitat de cIimatuI inteIectuaI
creat de IucrriIe Iui Gergen (1973), Harre ,i Secord (1972) ,i Shotter (1977), dar
antecedenteIe saIe teoretice ,i anaIitice directe sunt cercetriIe n domeniuI socioIogiei
cunoa,terii ,tiin(iIice (Ashmore, 1989 GiIbert ,i MuIkay, 1984 Potter ,i MuIkay,
1985) ,i apIica(iiIe acesteia n psihoIogia sociaI (Potter, 1984, 1987, 1988a, b Potter
,i WethereII, 1987, 1988). La rnduI Ior, aceste orientri ,i au rdcina n IiIosoIia
IimbajuIui, n interioruI creia probIemeIe Iegate de cunoa,tere au Iost reIormuIate ca
probIeme Iegate de Iimbaj, ,i, mai exact, n termenii jolosirii IimbajuIui (Austin, 1962
Wittgenstein, 1953).
AIturi de perspectiveIe deja amintite, se mai adaug idei provenind din areaIuI
semioticii, poststructuraIismuIui ,i postmodernismuIui cuIturaI ,i Iiterar (Barthes, 1974
Derrida, 1977). n ,tiin(eIe sociaIe, teoria acteIor de vorbire (Grice, 1975 SearIe,
1969) ,i etnometodoIogia (GarIinkeI, 1967 Heritage, 1984) dezvoItau ,i eIe perspective
Iunc(ionaIe asupra IimbajuIui ,i asupra practiciIor vie(ii sociaIe de zi cu zi. LimbajuI e
considerat o practic care constituie (d na,tere) reaIitatea. O important parte din
aceast nou aten(ie acordat detaIiiIor IimbajuIui ,i vie(ii sociaIe se regse,te ,i n
anaIiza conversa(iei (Atkinson ,i Heritage, 1984 Levinson, 1983 Sacks et al., 1974
WooIIitt, 199O Hutchby ,i WooIIitt, 1998), n interioruI creia anaIiza meticuIoaseIor
transcrieri aIe conversa(iiIor demonstreaz natura extrem de organizat a discursuIui n
caIitate de ac(iune sociaI secven(iaI (Edwards ,i Potter, 1992a).
PsihoIogia sociaI discursiv e o perspectiv construc(ionist, asociat deseori mai
degrab cu o metateorie reIativist dect cu una pozitivist, care nc domin psihoIogia
sociaI experimentaI (Edwards, Ashmore ,i Potter, 1995 Gergen, 1994). Psiho-
IogiasociaI discursiv e construc(ionist n dou sensuri. Pe de o parte, consider c
indivizii ,i construiesc propria reaIitate prin intermediuI descrieriIor pe care Ie IoIosesc.
Ceea ce nseamn ca ,reaIitatea ptrunde n practiciIe noastre prin intermediuI catego-
riiIor ,i descrieriIor care Iac parte din aceste practici. A,a cum sus(ine Jonathan Potter
CRISTIAN TILEAG
113
(1998a, p. 235), reaIitatea nu e categorizat dinainte de o manier care trebuie acceptat
pasiv, ci ,e constituit, ntr-o modaIitate sau aIta, atunci cnd indivizii vorbesc, scriu
despre ea, discut sau cnd o pun Ia ndoiaI. Pe de aIt parte, psihoIogia discursiv
atrage aten(ia asupra IaptuIui c aceste descrieri ,i reIatri de care indivizii se IoIosesc
pentru a-,i constitui propria reaIitate sunt ele nsele construite. Adic, ,construite n
anumite ocazii n vorbire sau n anumite texte, din cuvinte, metaIore ,i aIte resurse
discursive.
PsihoIogia sociaI tradi(ionaI ,i-a ndreptat n mod speciaI aten(ia asupra cogni(iei
sociaIe pentru a ncerca s gseasc mecanisme interpretative aIe comportamentuIui
uman. Concepte precum ceIe de scheme, euristici, atitudini, reprezentri sociaIe,
categorii, prototipuri (Iiske ,i TayIor, 1991) sunt doar cteva dintre ceIe care prezint
individuI ca simpIu procesor de inIorma(ie. Spre deosebire de aceast orientare, nucIeuI
teoretic centraI aI psihoIogiei discursive e unuI anticognitivist (Edwards ,i Potter, 1992a
Potter, 1996a, 1998a). PsihoIogia discursiv depIaseaz att accentuI anaIitic, ct ,i pe
ceI expIicativ dinspre procese ,i entit(i cognitive ctre practici discursive ,i resurseIe pe
care se bazeaz indivizii (Edwards, 1997).
Cnd Discourse and Social Psychology a Iost pubIicat n 1987, exista o Ioarte
restrns Iiteratur a ceea ce azi psihoIogii sociaIi numesc ,anaIiza discursuIui. Un
numr de tradi(ii de cercetare disparate asupra IimbajuIui au atras aten(ia c IimbajuI este
un medium orientat ctre ac(iune. CeIe mai cunoscute dintre eIe sunt IiIosoIia IimbajuIui
,i, n speciaI, teoria acteIor de vorbire (Austin, 1962 SearIe, 1968 Wittgenstein,
1953, 198O). La acestea se mai adaug etnometodoIogia ,i perspectiva anaIizei conver-
sa(iei care s-a dezvoItat din aceasta (GarIinkeI, 1967 Heritage, 1978, 1984, 1988
Atkinson ,i Heritage, 1984 Sacks et al., 1974, 1992 Wieder, 1974). Cercettorii care
apar(in acestor orientri sunt de prere c discursuI e orientat ctre ac(iune. IoIosim
propozi(ii ca s adresm ntrebri, ca s Iacem acuza(ii, ca s ne justiIicm etc. AccentuI
cade astIeI pe Iunc(ia ndepIinit de discurs n cursuI interac(iuniIor sociaIe.
Aceast orientare ,Iunc(ionaI a discursuIui propune o viziune diIerit asupra
IimbajuIui care nu mai este n(eIes ca un sistem reIeren(iaI abstract a,a cum a Iost
considerat de majoritatea teoriiIor psihoIogice ,i n practica curent, ci ca Iiind orientat
ctre ac(iune. Aceast orientare Iunc(ionaI nu trebuie n(eIeas de o manier mecanic.
Dac o reIatare este organizat ca s sugereze o anumit ac(iune (a acuza pe cineva, de
exempIu), asta nu nseamn neaprat c acuza(ia va Ii acceptat de ctre ceIui cruia i se
adreseaz sau de comunitatea din care Iace parte. A,a cum BiIIig (1987, 1991) sugereaz,
discursuI e organizat retoric, ceea ce nseamn c ,tehniciIe IoIosite n a acuza pe
cineva vor Ii contracarate de ,tehnici de aprare. ntr-o anumit msur, studiuI
discursuIui reprezint anaIiza a astIeI de conIIicte retorice.
Dac vorbirea e orientat ctre diIerite Iunc(ii, gIobaIe ,i speciIice, orice studiu aI
IimbajuIui, n timp, va descoperi o considerabiI varia(ie. ReIatarea unei persoane va
depinde de Iunc(ia pe care discursuI acesteia o ndepIine,te. Adic, va varia n Iunc(ie de
scopuI ceIor spuse. De exempIu, s considerm dou descrieri aIe unei anumite pesoane.
Ne vom a,tepta ca aceste descrieri s varieze n Iunc(ie de impresiiIe persoanei care
oIer descrierea. Dac persoana (i pIace, o vei descrie ntr-o conversa(ie ntre prieteni,
IoIosindu-te de caracteristici pozitive din panopIia caracteristiciIor pe care Ie po(i apIica
persoanei. Cineva care nu apreciaz n mod speciaI aceea,i persoan poate recurge Ia
accentuarea unor caracteristici Ioarte diIerite, sau aceIea,i caracteristici pozitive pot
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
114
avea, ntr-un aIt context, o conota(ie negativ. Un aIt exempIu` Gndi(i-v c trebuie s
descrie(i o persoan unui prieten Ioarte apropiat, pe de o parte, ,i unuia dintre prin(i,
pe de aIt parte. Din nou, ceea ce ve(i incIude n descriere va varia substan(iaI de Ia un
caz Ia aItuI. Ceea ce se ntmpI n astIeI de cazuri demonstreaz cum indivizii IoIosesc
IimbajuI ca s construiasc versiuni aIe sociaIuIui.
Teme ale analizei discursului
n continuare voi prezenta caracteristiciIe anaIizei discursuIui prin intermediuI a cteva
dintre temeIe saIe centraIe (Potter ,i WethereII, 1995 GiII, 1996). n primuI rnd, a,a
cum aminteam anterior, anaIiza discursuIui consider discursuI n sine drept subiect de
cercetare. TermenuI ,discurs e IoIosit pentru a desemna toate IormeIe de Iimbaj vorbit
sau scris, Iie c e vorba de conversa(ii care apar n mod naturaI, Iie de interviuri sau
texte scrise (Potter ,i WethereII, 1987). AnaIi,tii discursuIui sunt interesa(i de studiuI
,texteIor ca entit(i de sine stttoare, dect s Ie priveasc ca mijIoace de a investiga
o reaIitate ce se presupune c s-ar aIIa n spateIe discursuIui, Iie ea sociaI sau
psihoIogic. n Ioc s considere discursuI ca Iiind o caIe ctre o aIt reaIitate, anaIi,tii
discursuIui sunt interesa(i n studiuI con(inutuIui ,i organizrii acestuia.
Practici i resurse
AnaIiza discursuIui are o orientare duaI. E preocupat de ceea ce indivizii jac atunci
cnd vorbesc sau scriu (practici discursive) ,i de diIeriteIe resurse pe care indivizii Ie
IoIosesc n cursuI acestor practici (sisteme de categorii, caractere narative ,i repertorii
interpretative) care Iurnizeaz ,angrenajuI vie(ii sociaIe.
SubiecteIe din cercetriIe bazate pe anaIiza discursuIui sunt de Iactur sociopsihoIo-
gic sau socioIogic mai degrab dect Iingvistice. AnaIiza discursuIui nu ncearc doar
s oIere o perspectiv mbunt(it asupra studiuIui IimbajuIui sau IoIosirii IimbajuIui, ci
inten(ia este de a contribui Ia n(eIegerea subiecteIor Iegate de identitate, natura min(ii ,i
a reaIit(ii, construc(ii aIe euIui, aIe CeIuiIaIt, ,i, n uItim instan(, conceptuaIizarea
ac(iunii ,i interac(iunii sociaIe (Potter ,i WethereII, 1995).
E posibiI s distingem dou modaIit(i de abordare a cercetrii discursuIui. Exist
studii care ,i-au concentrat aten(ia asupra practicilor discursive (studiind, de exempIu,
cum puncteIe de vedere aIe indiviziIor sunt construite de ace,tia ca avnd un caracter
IactuaI) (pentru mai muIte detaIii vezi Potter [1996a]). Aceste studii se bazeaz pe
cercetri Iegate de organizare conversa(ionaI (Sacks, 1992) ,i retoric (BiIIig, 1987).
De ceaIaIt parte exist cercetri aIe discursuIui care ncearc s identiIice ,repertoriiIe
interpretative IoIosite pentru a sus(ine practici sociaIe (vezi exempIuI discriminrii n
Noua ZeeIand n WethereII ,i Potter, 1992). Acestea se bazeaz pe o tradi(ie teoretic
a studiiIor cuIturaIe ,i a teoriei sociaIe care incIude Iucrri de sorginte poststructuraIist,
dezvoItri n anaIiza ideoIogiei ,i, n speciaI, idei ce provin din IucrriIe Iui Barthes
,i IoucauIt.
DiIeren(ierea nu trebuie Icut ns Ioarte strict. Cu toate c Iiecare perspectiv are
caracteristiciIe saIe de anaIiz, rspunsuriIe Ia ntrebriIe pe care Ie ridic cercetarea
discursiv necesit, de obicei, o dubI IocaIizare, att asupra practiciIor discursive, ct
,i asupra resurseIor discursive.
CRISTIAN TILEAG
115
Construcjie i descriere
O a doua trstur a AD e accentuI pus pe construc(ie ,i pe descriere. Aceast caracte-
ristic se Ieag de natura constructiv a IimbajuIui. Potter ,i WethereII (1987) sugereaz
c metaIora ,construc(ionist atrage aten(ia asupra a trei caracteristici aIe acestei
perspective. n primuI rnd, atrage aten(ia asupra IaptuIui c discursuI e ,construit din
resurse Iingvistice preexistente. PracticiIe Iingvistice oIer o varietate de sisteme termi-
noIogice, Iorme narative, metaIore ,i ,Iocuri comune
3
cu ajutoruI crora se poate
construi o anumit reIatare (Iie c e vorba de o opinie, de o expIica(ie, o justiIicare etc.)
(Potter et al., 199O).
n aI doiIea rnd, metaIora construc(ionist sugereaz c, pentru a construi o reIatare
e nevoie de o aIegere sau seIec(ie dintr-o muItitudine de aIternative. Chiar ,i ceIe
mai simpIe Ienomene pot Ii descrise ntr-o muItitudine de IeIuri. Orice descriere care
e aIeas n detrimentuI aIteia depinde de orientarea ,i intereseIe vorbitoruIui (Potter
et al., 199O).
n aI treiIea rnd, construc(ionismuI anaIizei discursuIui atrage aten(ia asupra IaptuIui
c reIa(ia noastr cu Iumea nu se reaIizeaz de o manier direct, nemediat, ci prin
intermediuI ,construc(iiIor discursive sau ,versiuniIor reaIit(ii. AstIeI, ,texte de
diIerite IeIuri construiesc Iumea noastr.
Importan(a naturii constructive a IimbajuIui, sus(inut de AD, reprezint o diIeren(
esen(iaI Ia( de perspectiveIe reaIiste asupra IimbajuIui, unde IimbajuI e considerat un
mediu transparent, modaIitate direct de acces Ia ,adevrateIe opinii sau procese
interioare aIe individuIui, sau o perIect reIIectare a reaIit(ii.
Orientare ctre acjiune
A treia caracteristic a anaIizei discursuIui e aten(ia ndreptat ctre ,orientarea Iunc(io-
naI sau orientarea ctre acjiune a discursuIui (Potter ,i WethereII, 1987 Potter et al.,
199O). AnaIi,tii discursuIui privesc discursuI ca pe o practic social. LimbajuI nu este
considerat un epiIenomen, ci o practic de sine stttoare. Indivizii IoIosesc discursuI
pentru a jace anumite Iucruri. a pIasa vina, a se scuza sau justiIica, a se prezenta ntr-o
Iumin IavorabiI, a convinge etc.
DiscursuI nu se maniIest ntr-un vacuum sociaI. n caIitate de actori sociaIi, ne
orientm continuu ctre contextuI interpretativ
4
n care ne gsim Ia un moment dat ,i ne
construim discursuI n a,a IeI nct s corespund aceIui context sociaI
5
. AnaIi,tii
3. Atunci cnd abordeaz probIeme sociaIe, deseori indivizii IoIosesc anumite Iraze, maxime,
chiar cIi,ee, care sunt, de obicei, comune unei anumite comunit(i. A,a cum BiIIig (1987)
propune, IoIosind un vechi termen din retoric, acestea se numesc ,Iocuri comune (engI.
commonplaces).
4. No(iunea ,context interpretativ nu se reIer doar Ia parametrii generaIi ai unei interac(iuni
(adic unde ,i cnd are Ioc interac(iunea, cine este persoana creia ne adresm), dar incIude
,i aspecteIe mai subtiIe aIe interac(iunii, cum ar Ii ,ac(iuniIe care sunt reaIizate ,i orientarea
participan(iIor Ia( de con(inut ,i Ia( de cei cu care interac(ioneaz.
5. Acest Iucru se poate observa Ioarte u,or n discursuI IoIosit n situa(ii reIativ IormaIe
(de exempIu, un spitaI sau o saI de judecat), dar este vaIabiI ,i n aIte contexte. Dac ar Ii
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
116
discursuIui sunt preocupa(i, n aceIa,i timp, de anaIiza discursuIui ,i de anaIiza
contextuIui interpretativ.
Chiar ,i ceIe mai neutre, ceIe mai u,or de n(eIes dintre aIirma(iiIe noastre pot sta Ia
baza diIeriteIor ,ac(iuni pe care Ie reaIizm prin intermediuI discursuIui, (innd cont de
contextuI interpretativ. GiII (1996) ne oIer un exempIu Ioarte sugestiv. Iat aIirma(ia.
,Imprimanta computeruIui meu s-a stricat. SensuI acestei aIirma(ii se poate schimba
radicaI n diIerite contexte interpretative.
1. Cnd spunem acest Iucru coIeguIui nostru de camer dup ce i-am mprumutat
imprimanta pentru un weekend, poate Ii n(eIeas ca parte dintr-o acuza(ie.
2. Cnd spunem aceIa,i Iucru unui proIesor sau unui coIeg care a,teapt o Iucrare de Ia
noi ce nu a Iost predat Ia timp, devine parte din oIerirea unei scuze.
3. Cnd spunem aceIa,i Iucru unui prieten care are o imprimant compatibiI cu caI-
cuIatoruI nostru, poate Ii considerat nceputuI unei cereri de mprumut aI impri-
mantei.
UnuI dintre scopuriIe anaIizei discursuIui e aceIa de a identiIica Iunc(iiIe sau ac(iuniIe
pe care Ie reaIizm prin intermediuI discursuIui ,i de a investiga moduI n care aceste
ac(iuni sunt reaIizate.
Organizare retoric
A patra trstur a AD se reIer Ia interesuI artat studiuIui organizrii retorice sau
argumentative a discursuIui (BiIIig, 1987, 1991). O anaIiz retoric e Ioarte IoIositoare
atunci cnd dorim s studiem modaIit(iIe prin care versiuni aIe ac(iuniIor, caracteristici
aIe reaIit(ii sau aIe propriei noastre Iumi interioare sunt construite pentru a ac(iona
mpotriva unor aIternative, poten(iaIe sau reaIe. DiscursuriIe de care ne IoIosim concur
Ia instituirea unei versiuni a Iumii n care trim aIIate n opozi(ie cu aIte versiuni
aIternative. Pentru a iIustra acest Iucru, s ne gndim Ia ,discursuriIe poIiticieniIor
care, n mod vdit, ncearc s conving ct mai muIt Iume c ,versiunea Ior asupra
vie(ii sociaIe ,i poIitice e mai bun dect cea a adversariIor dintr-o campanie eIectoraI
s spunem. Natura retoric a discursuIui atrage aten(ia asupra modaIit(iIor n care
discursuI e organizat n a,a IeI nct s devin persuasiv.
Acest interes artat retoricii introduce cercettoruI ntr-o Iume a conIIictuIui sociaI ,i
se dore,te o perspectiv care oIer ceva mai muIt dect cIasica presupunere psihoIogic
c indivizii sunt n mod naturaI dezinteresa(i procesori de inIorma(ie (BiIIig, 1985,
1987). Aceast orientare subIiniaz importan(a moduIui de organizare a ideoIogiei n
interioruI sim(uIui comun ,i propune un studiu aproIundat aI ,diIemeIor ideoIogice
(BiIIig et al., 1988), cu care ne conIruntm n via(a noastr de zi cu zi.
s Ium un exempIu din via(a de zi cu zi, ntrebat Iiind ce a(i Icut cu o sear nainte, rspunsuI
dvs. va Ii diIerit n Iunc(ie de persoana care ntreab (mama dvs., ,eIuI dvs. sau ceI mai bun
prieten). Asta nu nseamn c ve(i avea un comportament dupIicitar, dar ce ve(i spune va
depinde de contextuI interpretativ. DiscursuI nostru e n Ioarte mare msur ocazionat.
CRISTIAN TILEAG
117
Conjinut
Una dintre principaIeIe caracteristici aIe psihoIogiei sociaIe tradi(ionaIe e aceea de a
considera con(inutuI a ceea ce indivizii spun sau scriu ca Iiind un Ienomen secundar. Din
perspectiva psihoIogiei sociaIe tradi(ionaIe, con(inutuI conteaz doar dac poate Ii IoIosit
pentru a ajunge Ia ceea ce este considerat adevratuI ,ingredient aI interac(iunii sociaIe.
procese cognitive, scheme, stima de sine etc. AD reprezint un important punct de
ruptur cu aceast tradi(ie. n Ioc s considere c ceea ce este important din punctuI de
vedere aI proceseIor psihoIogice are Ioc ,n spateIe unui con(inut speciIic, AD consider
con(inutuI ca Iiind IocuI n care se petrece totuI, IocuI unde are Ioc ,ac(iunea. Cnd
anaIi,tii discursuIui au studiat Ienomene precum rasismuI (de exempIu, WethereII ,i
Potter, 1992), n Ioc s-,i concentreze aten(ia asupra biasuriIor cognitive, personaIit(i
autoritare sau aIt tip de astIeI de entit(i psihoIogice, aten(ia s-a ndreptat ctre practiciIe
discriminatorii pe care indivizii Ie IoIosesc n mod curent.
Cognijie n acjiune
AD a dezvoItat o pozi(ie anticognitivist. Acest Iucru se reIer Ia IaptuI c psihoIogia
discursiv a ncetat s mai expIice comportamentuI n termenii vocabuIaruIui proceseIor
interioare (trsturi, motiva(ie, euristici, memorie, atitudini etc.). IoIosindu-ne de un
exempIu IamiIiar, ceI aI atitudiniIor, AD ,i-a pus cteva ntrebri Iegate de teoretizarea
atitudiniIor drept dispozi(ii mintaIe durabiIe. Aten(ia s-a ndreptat ctre studiuI producerii
de opinii evaIuative ,i asupra roIuIui pe care I au astIeI de opinii. ConceptuI de atitudine
a Iost Iragmentat ntr-o varietate de practici evaIuative. Pentru indivizi, expresia
atitudiniIor e Iegat de probIeme Iegate de construirea unor versiuni IactuaIe (de exempIu,
,ce v spun nu este doar ceea ce cred eu, ci IucruriIe chiar a,a stau) ,i e parte dintr-un
cmp ideoIogic n care individuI adopt o pozi(ie ,i este, n aceIa,i timp, pozi(ionat.
Acest anticognitivism
6
aI AD nu e un reIuz direct de a studia via(a mintaI a
indiviziIor (idei, emo(ii etc.). Dimpotriv, aceste subiecte se aII n centruI AD, care
ncearc s oIere o nou pozi(ie teoretic ,i anaIitic cu ajutoruI creia s se poat studia
cum aceste aspecte, deja amintite, se regsesc n ac(iunea sociaI.
Potter ,i WethereII (1987) sugereaz c AD trebuie s se ocupe de studiuI naturii
constructive a aprecieriIor noastre, iar aten(ia s se concentreze asupra discursuIui ca
subiect de cercetare de sine stttor. Inten(ia nu este aceea de a descoperi credin(eIe ,i
proceseIe cognitive IoIosindu-ne de discursuI participan(iIor sau considerarea IimbajuIui
ca un indicator aI unei aIte stri de Iucruri, ci de a cerceta moduI n care discursuI despre
reaIitate ,i procese interioare este construit.
Potter ,i WethereII (1987) ne oIer exempIuI conceptuIui de ,atitudine. Dac o
persoan exprim o atitudine X ntr-o anumit situa(ie ,i o atitudine contradictorie Y n
aIt situa(ie, cercettoruI nu va putea considera existen(a atitudinii X sau Y ca un
indicator a ceea ce persoana crede cu adevrat. Ce propune AD e concentrarea aten(iei
6. TermenuI ,cognitivism e IoIosit pentru a Iace reIerire Ia cercetarea din psihoIogia sociaI
care consider c aprecieriIe indiviziIor reIIect reprezentriIe Ior mintaIe asupra Iumii
nconjurtoare. PsihoIogia discursiv este vzut ca un posibiI ,succesor aI cognitivismuIui
(Potter, 2OOO) (pentru mai muIte detaIii vezi ,i Potter, 1999 Edwards, 1997).
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
118
doar asupra expresiei atitudinaIe n sine. n ce instan(e e preIerat atitudinea X atitudinii
Y" Cum e construit expresia atitudinaI" Ce Iunc(ii sau scopuri ndepIine,te aceasta"
Pentru a ncheia aceast sec(iune dedicat principaIeIor caracteristici aIe anaIizei
discursuIui, iat cteva dintre ceIe mai importante principii desprinse din anaIiza
discursuIui a,a cum ne sunt sugerate de Potter ,i WethereII (1987, p. 35).
1. LimbajuI e IoIosit pentru o varietate de Iunc(ii, iar IoIosirea sa are o varietate de
consecin(e.
2. LimbajuI e n aceIa,i timp construit ,i constructiv.
3. AceIa,i Ienomen poate Ii descris n nenumrate IeIuri.
4. De aceea, va exista o considerabiI variabiIitate n puncteIe de vedere exprimate de
ctre indivizi.
5. Nu exist o ,metod cu ajutoruI creia s abordm aceast variabiIitate ,i s
distingem ntre puncte de vedere sau opinii care reIIect reaIitatea a,a cum este ,i
ceIe care nu reu,esc s Iac acest Iucru. AstIeI, considerm c se pot evita probIemeIe
pe care Ie ridic variabiIitatea n expresie pentru cercettorii care se IoIosesc de un
modeI ,reaIist aI IimbajuIui.
6. Maniera constructiv ,i IIexibiI n care este IoIosit IimbajuI trebuie s constituie un
subiect centraI de studiu.
Aspecte metodologice
Exist o varietate de Iucrri pubIicate pe marginea a diIerite aspecte metodoIogice ,i
anaIitice aIe psihoIogiei discursive (BiIIig, 1987 Edwards ,i Potter, 1992a GiII,
1996 Potter, 1996b, 1997, 1998b Potter ,i WethereII, 1987, 1994, 1995 WethereII
,i Potter, 1992 WooIIitt, 1993 Widdicombe ,i WooIIitt, 1995 WethereII et al.,
2OO1a, b).
PsihoIogii sociaIi care s-au ocupat de anaIiza discursuIui Iucreaz cu preponderen(
cu dou IeIuri de materiaIe. n anii `8O, cnd aceast perspectiv a nceput s se
dezvoIte, aten(ia a Iost orientat ctre IoIosirea interviuriIor nondirective. Recent, se
Iucreaz pe nregistrri aIe interac(iuniIor naturaIe sau pe diIerite tipuri de texte.
articoIe de ziar, sesiuni de terapie, interviuri aIe poIi(iei, transcrieri aIe conversa(iiIor
ziInice. DiIeren(a dintre IoIosirea interviuriIor ,i a interac(iuniIor ,naturaIe nu e att de
mare pe ct s-ar prea. Asta pentru c interviuriIe nu sunt considerate ca ni,te dispozitive
neutre cu ajutoruI crora cuIegem rspunsuriIe subiec(iIor, ci constituie ,arene de
interac(iune n eIe nseIe, n care contribu(ia intervievatoruIui, ct ,i a intervievatuIui
sunt considerate Ia IeI de importante (Pottter ,i MuIkay, 1985 Widdicombe ,i WooIIitt,
1995). PunctuI asupra cruia trebuie atras aten(ia este aceIa c psihoIogia discursiv
studiaz interac(iunea reaIizat prin intermediuI vorbirii, scrierii ,i urmre,te moduI n
care se reaIizeaz interac(iunea ,i resurseIe IoIosite.
PsihoIogia sociaI tradi(ionaI a negIijat studiuI direct aI interac(iuniIor sociaIe,
preIernd modeIeIe experimentaIe ,i ncercnd reconstruirea Ior prin intermediuI IoIosirii
de scaIe ,i de chestionare (Potter, 1998a). De ceaIaIt parte, psihoIogia discursiv s-a
oprit asupra studiuIui interac(iunii conversa(ionaIe n interviuri sau n situa(ii naturaIe.
CRISTIAN TILEAG
119
Interac(iunea e centruI aten(iei, iar aceast interac(iune este nregistrat pe band audio
sau video, iar mai apoi transcris
7
.
Trebuie men(ionat c nu exist o ,metod simpI n anaIiza discursuIui. Totu,i,
majoritatea anaIizeIor presupun o perioad dedicat codrii, codare care va IaciIita
uIterioruI proces de anaIiz. Codarea const n crearea unor ,arhive cu materiaIuI
extras din anaIiza preIiminar a unui corpus de transcrieri de conversa(ie sau a diIerite
aIte materiaIe. De ceIe mai muIte ori, acest proces de codare e unuI cicIic ,i incIusiv,
neIsnd Ia o parte instan(e poten(iaIe nainte de anaIiza propriu-zis. Acest proces de
codare preaIabiI diIer de tradi(ionaIa anaIiz de con(inut, unde codarea propriu-zis ,i
manipuIriIe statistice constituie de Iapt anaIiza.
AnaIiza discursuIui se bazeaz pe crearea unei ,mentaIit(i anaIitice (Potter, 1996b,
1998a) care s Iie sensibiI Ia( de orientarea ctre ac(iune a discursuIui ,i Ia( de o serie
de caracteristici aIe acestuia, cum ar Ii varia(ia din interioruI sau dintre diIerite texte sau
pasaje dintr-o conversa(ie, organizarea retoric a discursuIui (cum e acesta construit ca
s contracareze descrieri aIternative), responsabiIitatea
8
pe care o impIic anumitemoda-
Iit(i de IormuIare. Majoritatea anaIizeIor beneIiciaz de pe urma n(eIegerii moduIui de
organizare a conversa(iiIor pe care Ie purtm zi de zi, ce incIude no(iuni precumschim-
briIe de vorbitor (turn taking), perechi adiacente (adjacency pairs), corectri (repairs)
(Levinson, 1983 NosIinger, 1991 SchegIoII, 1997).
AD propune o viziune nou Ia( de moduI n care materiaIuI Iingvistic a Iost consi-
derat pn nu cu muIt timp n urm. n Ioc s considere discursuI ca reIIectnd reaIit(i
sociaIe sau psihoIogice ascunse n spateIe acestuia, aten(ia este ndreptat ctre modaIi-
t(iIe prin care aprecieriIe noastre sunt construite ,i Iunc(iiIe pe care Ie ndepIinesc.
AD este mai muIt dect o metod care poate Ii apIicat n orice instan(, deoarece
presupune o turnur epistemoIogic. AnaIiza discursuIui ,i a retoricii presupune o citire
,i interpretare atente aIe texteIor, o riguroas ,erudi(ie (scholarship) mai degrab dect
urmarea unor proceduri IormaIe (BiIIig, 1988d). A,a cum observa BiIIig (1997, p. 39),
,anaIiza discursuIui, a,a cum este IoIosit n psihoIogia sociaI, e mai muIt dect o
metodoIogie sau un set de proceduri pentru a Iace cercetare. este o perspectiv teoretic
care reinterpreteaz psihoIogia.
AD presupune o aten(ie sporit asupra modaIit(iIor n care este IoIosit IimbajuI.
Totu,i, a,a cum sugereaz ,i BiIIig (1991), e nevoie s ne apIecm ,i asupra aspecteIor
care sunt Isate deoparte, s ne apIecm asupra a ceea ce nu se spune. CaIitatea noastr
de membri ai unui grup sociaI ,i cuIturaI ne ajut s oIerim anaIize pertinente aIe
,discursuriIor ce circuI Ia un moment dat n societate. Ir o cunoa,tere aproIundat
a contexteIor sociaIe, poIitice ,i cuIturaIe Ia care se reIer texteIe pe care Ie studiem,
7. CeI mai bine pus Ia punct ,i des IoIosit sistem de transcriere a Iost dezvoItat de GaiI JeIIerson
(care se ocup de anaIiza conversa(iei). O versiune simpIiIicat se poate gsi n Potter ,i
WethereII (1987), iar o descriere mai compIet n Atkinson ,i Heritage (1984).
8. n engI. accountability. n descrieriIe evenimenteIor ,i ac(iuniIor Ia care particip aIturi de
ceiIaI(i, indivizii se orienteaz Irecvent ctre aspecte ce (in de ac(iune ,i de atribuirea de
responsabiIitate personaI drept o practic discursiv. AstIeI, aprecieriIe noastre pot Ii anaIizate
apIecndu-ne asupra modaIit(iIor prin care indivizii reaIizeaz ,ac(iunea de a nvinov(i sau
exonera. A,a cum sugereaz Edwards ,i Potter (1992a, p. 53), ,descrieriIe de evenimente
poart n sine impIica(ii atribu(ionaIe ,i sunt construite tocmai pentru acest scop.
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
12O
anaIiza nu poate Ii dus Ia bun sIr,it. Trebuie s mai (inem cont ,i de IaptuI c propriuI
nostru discurs n caIitate de anaIi,ti nu e mai pu(in construit, ocazionat ,i orientat ctre
ac(iune dect discursuI pe care I studiem. De aceea, unii anaIi,ti ai discursuIui au
nceput s Iie interesa(i de ceea ce nseamn s Iii reIIexiv n caIitate de anaIist (pentru
exempIe, vezi Edwards ,i Potter, 1992a Edwards et al., 1995 GiII, 1995).
Una dintre poten(iaIeIe obiec(ii ce se poate aduce anaIizei discursuIui e c nu produce
generaIizri empirice de tipuI ceIor pe care majoritatea cercetriIor tradi(ionaIe ncearc
s Ie oIere. AnaIiza discursuIui nu ncearc de Ia bun nceput s identiIice procese
universaIe de orice natur ar Ii eIe. Dimpotriv, anaIiza discursuIui ia o pozi(ie critic
Ia adresa ideii conIorm creia astIeI de generaIizri ar Ii posibiIe, sus(innd c discursuI
e ntotdeauna construit din resurse interpretative speciIice ,i e ntotdeauna destinat unor
contexte interpretative speciIice.
A,a cum aminteam ,i n rnduriIe de nceput aIe acestui articoI, anaIiza discursuIui
e caracterizat de o orientare meta-teoretic anti-reaIist ,i construc(ionist. AD atrage
aten(ia asupra moduIui n care diIerite descrieri aIe Iumii exterioare, societ(ii, eveni-
menteIor ,i proceseIor interioare sunt construite n discurs. InteresuI este ndreptat ctre
,construc(iiIe indiviziIor ,i cum sunt eIe reaIizate. AD este orientat ctre studiuI
discursuIui ca practic social. AccentuI nu cade pe Iimbaj ca entitate abstract, acesta
Iiind considerat principaIuI mediu pentru interac(iune. AstIeI, anaIiza discursuIui devine
anaIiza a ceea ce indivizii jac atunci cnd vorbesc sau scriu. A,a cum consider Potter,
Edwards ,i WethereII (1993, p. 383), anaIiza discursuIui este ,o teorie ,i o metod de
studiu aI practiciIor sociaIe ,i ac(iuniIor care Ie dau na,tere.
n uItimii ani, anaIiza discursuIui ,i anaIiza retoric au devenit aIternative viabiIe n
studiuI unor subiecte de interes pentru psihoIogii sociaIi. De exempIu, cercettorii care
au promovat acest nou domeniu de cercetare au oIerit reinterpretri critice aIe unora
dintre no(iuniIe psihoIogice de baz, cum ar Ii atitudiniIe (BiIIig, 1987, 1988b, 1989
Potter 1996c, 1998a Potter ,i WethereII, 1987, 1988a Smith, 1987), probIematica
gender (BiIIig et al., 1988 HoIIway, 1989 MarshaII ,i WethereII, 1989 Potter et al.,
1984 WethereII, 1986 WethereII et al., 1987 EdIey ,i WethereII, 1995, 1997, 1999)
,i memoria (BiIIig, 199O Bogen ,i Lynch, 1989 Drew, 1989 Edwards ,i MiddIeton,
1986, 1987, 1988 MiddIeton ,i Edwards, 199O Edwards, MiddIeton ,i Potter, 1992
Edwards ,i Potter, 1992a, b, 1993), ct ,i o reorientare n interpretarea unor concepte
sociopsihoIogice. categoriiIe (BiIIig, 1985, 1987 Condor, 1988 Potter, 1988a Potter
,i WethereII, 1987 Widdicombe ,i WooIIitt, 199O, 1995 Edwards, 1991, 1997,
1998), IenomenuI atribuirii (Potter ,i Edwards, 199O Edwards ,i Potter, 1992a
Edwards ,i Potter, 1993 Edwards, 1997), reprezentriIe sociaIe (BiIIig, 1988c, 1993
Litton ,i Potter, 1985 Potter ,i Litton, 1985 Potter ,i WethereII, 1987 Potter,
1996c McKinIay et al., 1993 Ibanez, 1994 Potter ,i Edwards, 1999) ,i rasismuI
(BiIIig, 1988a Condor, 1988 van Dijk, 1984, 1987 Essed, 1988 Reeves, 1983
Sykes, 1985 WethereII ,i Potter, 1986, 1992 Edwards, 2OO2).
CRISTIAN TILEAG
121
Psihologia social discursiv i studiul atitudinilor
n psihoIogia sociaI tradi(ionaI o sumedenie de cercetri au Iost dedicate conceptuIui
de ,atitudine. DiIeri(i psihoIogi au oIerit diIerite deIini(ii
9
. Unii cercettori au sus(inut
chiar c atitudiniIe trebuie s constituie subiectuI centraI de studiu aI psihoIogiei sociaIe.
De ceIe mai muIte ori, psihoIogii sociaIi au considerat atitudiniIe ca Iiind ,rspunsuri
evaIuative (pozitive sau negative) Ia( de indivizi, grupuri, concepte sau obiecte. Acest
rspuns evaIuativ poate Ii exprimat cognitiv n Iorma ideiIor sau opiniiIor. EI maipoate
Ii exprimat de o manier aIectiv n Iorma emo(iiIor privind obiectuI atitudinaI. n
IinaI, rspunsuI evaIuativ poate Ii exprimat ,i comportamentaI n Iorma inten(iiIor de
ac(iune sau a comportamentuIui activ Ia( de obiectuI atitudinaI. Ideea care st Ia baza
acestei distinc(ii tripartite e c aceste trei componente aIe atitudiniIor sunt de ceIe mai
muIte ori coreIate ntre eIe. Totu,i, nu ntotdeauna este cazuI (vezi S.J. BreckIer, 1984).
Uneori, ceea ce sim(im nu e n acord cu ceea ce gndim ,i nu ntotdeauna ac(ionmconIorm
sentimenteIor noastre. Lipsa acestui acord ntre triri aIective, cogni(ii ,i comportamente
Ia( de obiectuI atitudinii i-a determinat pe unii psihoIogi sociaIi s deIineasc atitudinea
n termeni aIectivi (Ajzen ,i Iishbein, 198O Petty ,i Cacioppo, 1986).
Chiar dac psihoIogii s-au strduit s oIere o deIini(ie ct mai exact ,i mai compIet
atitudiniIor, acest concept pare s nu pun probIeme discursuIui de zi cu zi. n via(a
ziInic, e un Iapt de Ia sine n(eIes c to(i posedm ,atitudini. Nu ne mirm deIoc atunci
cnd cineva ne opre,te pe strad ,i ne ntreab care e opinia noastr n Iegtur cu o
anumit probIem. VasteIe compendii pubIicate de diIerite centre de testare a opiniei
pubIice certiIic bunvoin(a cu care trectorii ,i exprim opiniiIe striniIor care Ie pun
ntrebri ce acoper o sumedenie de probIeme (pIecnd de Ia probIeme poIitice ,i
reIigioase pn Ia modaIit(i de a cheItui banii).
n(eIese n maniera prezentat mai sus, atitudiniIe sunt considerate dispozi(ii interne
stabiIe. AnaIi,tii discursuIui propun o perspectiv diIerit asupra atitudiniIor (BiIIig,
1991 Potter ,i WethereII, 1987). AnaIi,tii discursuIui sunt de prere c atitudiniIe,
n(eIese n sensuI tradi(ionaI aI cuvntuIui, de Iapt nu exist. Perspectiva propus de
psihoIogia discursiv sus(ine c nu trebuie s pornim de Ia premisa c indivizii au
modaIit(i stabiIe de rspuns n ce prive,te probIemeIe atitudinaIe. n schimb, aten(ia
trebuie s se ndrepte ctre ceea ce spun ,i Iac indivizii atunci cnd oIer opinii. Indivizii
nu au ntotdeauna puncte de vedere gata pregtite asupra unui subiect, a,a cum ncearc
s sugereze teoria cIasic a atitudiniIor, ci au Ia ndemn o varietate de modaIit(i de a
se exprima (ceea ce anaIi,tii discursuIui numesc ,repertorii discursive).
PsihoIogia discursiv atrage aten(ia asupra dimensiunii retorice a exprimrii opiniiIor.
AtitudiniIe reprezint pozi(ii retorice n probIeme controversate, ,i pentru c sunt pozi(ii
retorice, exprimarea atitudiniIor presupune justiIicarea propriei pozi(ii ,i critici Ia adresa
pozi(iei adverse. BiIIig (1987, 1991) e de prere c toate atitudiniIe presupun o dimen-
siune argumentativ. Acest Iucru poate Ii observat dac ncercm s vedem Ia( de ce au
indivizii atitudini. La o privire atent, observm c e vorba de probIeme controversate
Ia( de care indivizii mbr(i,eaz pozi(ii pro ,i contra. IndiIerent de chestiune, Iie c e
9. Pentru o istorie a conceptuIui de ,atitudine n psihoIogia sociaI vezi Jaspars ,i Iraser (1984).
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
122
de natur poIitic, reIigioas sau comerciaI, o atitudine reprezint o Iuare de pozi(ie ce
prive,te o probIem de dezbatere pubIic ,i care impIic dezacorduI ntre pr(i. Cu aIte
cuvinte, o atitudine reprezint o evaIuare a unei chestiuni controversate sau a unuiindivid
controversat, cum ar Ii un pre,edinte. JustiIicarea propriei pozi(ii ,i critica pozi(ieiad-
verse sunt parte integrant a unei atitudini, cci Ir existen(a unui context argumentativ
n-am putea vorbi de atitudini
1O
.
Ceea ce anaIi,tii discursuIui doresc s sugereze e IaptuI c atunci cnd indivizii sunt
antrena(i n procesuI oIeririi de opinii, IucruriIe nu sunt att de simpIe pe ct par.
Ace,tia vor dori s apar ra(ionaIi (exempIuI opiniiIor care privesc grupuriIe minoritare)
,i consecven(i, atunci cnd sus(in puncte de vedere diIerite de ceIe aIe interIocutoriIor
Ior ,i atunci cnd ncearc s-i conving pe ace,tia de caIitatea argumenteIor Ior.
AnaIi,tii discursuIui studiaz imensa compIexitate a activit(ii sociaIe care e oIerirea de
opinii. Acest Iucru se reaIizeaz prin studiuI detaIiat a ceea ce se spune ,i a moduIui n
care se spune (ce se spune ,i cum se spune).
Analiza discursului i ,practicile evaluative"
PsihoIogia discursiv propune o trecere de Ia studiuI atitudiniIor n termeni de constructe
mintaIe ,i dispozi(ii stabiIe Ia studiuI practicilor evaluative n diIerite contexte (Potter,
1998a). No(iunea de ,practic/practici e una Ioarte important, pentru c n psihoIogia
discursiv accentuI e pus pe ceea ce se jace cu ajutoruI aprecieriIor ,i descrieriIor
jolosirea Ior practic, expIicit sau impIicit. A,a cum subIiniam ,i n prima parte a
acestui articoI, psihoIogia discursiv consider acjiunea ca Iiind IundamentaI. Dac
vrem s n(eIegem natura aprecieriIor noastre trebuie s privim cu aten(ie Ia ceea ce
indivizii Iac cu eIe n contexte IamiIiare (n conversa(ie sau ntr-o discu(ie), mai degrab
dect n contexteIe cIasice aIe compIetrii unui chestionar sau unei scaIe atitudinaIe.
PsihoIogia discursiv propune studiuI reIatriIor, aprecieriIor indiviziIor a,a cum
sunt eIe construite ,i n(eIese de participan(i. A,a cum sugereaz Potter (1998a),
psihoIogia sociaI tradi(ionaI a atitudiniIor este o perspectiv etic, n interioruI
creia categoriiIe anaIitice servesc compIetrii unei precise ,i consecvente perspective
psihoIogice asupra moduIui n care trebuie n(eIese atitudiniIe. De ceaIaIt parte,
psihoIogia discursiv e o perspectiv emic, n care principaIa tem de interes este
modaIitatea prin care rspunsuriIe evaIuative sunt construite n diIerite IeIuri n interioruI
practiciIor evaIuative aIe indiviziIor. ScopuI psihoIogiei discursive nu este aceIa de a
1O. ExperimenteIe conduse de McGuire (1964) ,i McGuire ,i Papageorgis (1961) demonstreaz
acest Iucru. CercetriIe au privit vuInerabiIitatea atitudiniIor pentru care exist un consens
sociaI indiscutabiI. E vorba de ,truisme cuIturaIe pe care indivizii societ(ii occidentaIe Ie
accept ca urmare a sociaIizrii Ir a Ie pune Ia ndoiaI. Totu,i, aceste truisme sunt ceIe mai
vuInerabiIe Ia un atac persuasiv. Indivizii nu sunt pregti(i s apere aceste truisme pentru c
eIe nu au Iost puse niciodat Ia ndoiaI sau criticate. McGuire a observat c subiec(ii si
posedau pu(ine argumente sau chiar nici unuI n aprarea unor truisme cuIturaIe, cum ar Ii
dezirabiIitatea unui act ca spIatuI pe din(i. Din moment ce aceste probIeme nu reprezint
subiecte de discu(ie, subiec(ii nu au putut rspunde unui atac argumentativ. Totu,i, McGuire
a demonstrat c sub presiunea atacuIui, argumenteIe care apr propriuI punct de vedere ,i, ca
urmare, atitudiniIe, pot Ii u,or Iormate, cu pu(in ajutor din partea experimentatoruIui.
CRISTIAN TILEAG
123
mbunt(i practiciIe ,i n(eIesuriIe pe care Ie posed indivizii, ci de a Ie explica natura,
de a n(eIege cum sunt IoIosite aprecieriIe pe care Ie Iacem zi de zi cu toate contradic(iiIe
,i ambiguit(iIe Ior.
Variabilitatea expresiei atitudinale
Pe msur ce psihoIogia discursiv s-a dezvoItat, una dintre principaIeIe direc(ii critice
ndreptate ctre abordriIe tradi(ionaIe n studiuI atitudiniIor a Iost Iegat de identiIicarea
variabiIit(ii n IoIosirea exprimriIor evaIuative (BiIIig, 1989 Potter ,i WethereII,
1987 WethereII et al., 1987).
Atunci cnd rspunsuriIe evaIuative au Iost studiate n detaIiu ,i de o manier
sistematic s-a descoperit o anumit variabiIitate. AceIa,i individ poate oIeri diIerite
descrieri n Iunc(ie de situa(ie sau chiar ,i n diIerite pr(i aIe aceIeia,i conversa(ii. n
mod tradi(ionaI, aceast variabiIitate Iie nu a Iost identiIicat, Iie nu a Iost Iuat n
seam, atunci cnd s-au IoIosit tehnici de msurare tradi(ionaIe. Aceast varia(ie e un
Iucru de neconceput pentru teoriiIe care sper s expIice comportamentuI uman ca Iiind
un produs aI unor rspunsuri evaIuative interne ,i consistente cognitiv. n schimb,
aceast varia(ie este prezis de psihoIogia discursiv, care studiaz moduI n care
descrieriIe sunt IIexibiI construite pentru a oIeri suport practiciIor n care sunt impIica(i
indivizii. Varia(ia este prezis pentru c indivizii reaIizeaz o muItitudine de ac(iuni
atunci cnd vorbesc de exempIu, atunci cnd rspund Ia ntrebri, atunci cnd sunt de
acord cu ceiIaI(i sau cnd doresc s se diIeren(ieze de ,oponen(i ,i atunci cnd
construiesc ,versiuni situa(ionaIe coerente aIe sociaIuIui.
nainte de a continua trebuie s atragem aten(ia asupra IaptuIui c ceea ce am
comentat mai sus despre variabiIitate nu trebuie n(eIes n termenii managementuIui
impresiei. Nu dorim s sugerm c indivizii posed o anumit atitudine a crei expresie
o modiIic n concordan( cu diIerite constrngeri sociaIe. n schimb, eIementuI asupra
cruia vrem s atragem aten(ia este c indivizii sunt impIica(i ntr-o muItitudine de
practici evaIuative.
n momentuI de Ia( exist o muItitudine de studii care au identiIicat variabiIitatea n
diIerite contexte, cum ar Ii studiuI discursuIui IoIosit de cercettori (GiIbert ,i MuIkay,
1984 McKinIay ,i Potter, 1987 Potter, 1984, 1987, 1988a), studiuI discu(iiIor pe
teme Iegate de rasism (Potter ,i WethereII, 1988, 1989, 1995 Nairn ,i McCreanor,
199O, 1991 WethereII ,i Potter, 1992), discu(ii Iegate de gen, carier ,i inegaIitate
(CampbeII, 1995 GiII, 1991, 1993 MarshaII ,i WethereII, 1989 WethereII et al.,
1987), discu(ii Iegate de IamiIia RegaI Britanic (BiIIig, 1991, 1992), discurs parIa-
mentar ,i dispute poIitice (Edwards ,i Potter, 1992a, b Potter ,i Edwards, 199O, 1994),
IimbajuI din nv(mnt ,i medicin (BiIIig et al., 1988) etc.
S-ar putea obiecta c aceste cercetri asupra variabiIit(ii nu sunt semniIicative,
pentru c nu oIer msurtori cantitative aIe variabiIit(ii. Trebuie spus ns c scopuI
acestor cercetri nu a Iost de a msura variabiIitatea, ci de a studia existen(a ei ca un
prim pas ctre o anaIiz mai detaIiat. Mai muIt, variabiIitatea e genuI de Ienomen care
poate Ii Isat deoparte atunci cnd se IoIosesc metode de numrare ,i codare ca ceIe ce
se IoIosesc n prezent n studiuI atitudiniIor, care supraestimeaz omogenitatea n
detrimentuI variabiIit(ii (vezi Potter ,i WethereII, 1987 Potter ,i Litton, 1985 ,i, mai
recent, Potter, 1998a).
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
124
UnuI dintre studiiIe care s-a oprit n detaIiu asupra expresiei unor puncte de vedere
Ierme a Iost condus de BiIIig (1989). Sugestia Iui BiIIig (1988b, c) e aceea c aprecieriIe
noastre sunt de natur retoric. Atunci cnd exprimm o pozi(ie pentru ceva, aceasta e
simuItan expresia unei pozi(ii mpotriva a aItceva. Indivizii tind s Iie de acord asupra
avantajeIor Ior(ei gravita(ionaIe (pentru c este vorba de un Iucru care este de Ia sine
n(eIes), dar totu,i, i vom vedea, de exempIu, discutnd pe marginea ideii unei Europe
Unite ,i, astIeI, sus(innd diIerite puncte de vedere mpotriva anumitor Iorme de
na(ionaIism (BiIIig, 1995).
BiIIig studiaz o persoan despre care se spune c are opinii Ierme ,i Ioarte precise
asupra IamiIiei RegaIe Britanice. Cu toate acestea, studiuI su a scos Ia iveaI o
considerabiI variabiIitate a puncteIor saIe de vedere. A,a cum BiIIig (1991) sugereaz,
a spune c cineva ,are puncte de vedere Ierme nu surprinde totaIitatea IenomenuIui
dac se reIer Ia posedarea unui obiect mintaI preIormat ,i nemodiIicabiI. IaptuI de a
avea puncte de vedere Ierme e un proces neterminat, pentru c exprimarea de opinii
presupune noi eIaborri ,i justiIicri. OpiniiIe persoanei din studiuI Iui BiIIig sunt
modiIicate ,i devin mai subtiIe n cursuI discu(iiIor cu diIerite persoane, ,i datorit
opozi(iei retorice Ia care sunt supuse. n psihoIogia discursiv, variabiIitatea e IoIosit ca
o resurs pentru a anaIiza ac(iuniIe pe care Ie reaIizeaz indivizii ,i resurseIe de care se
IoIosesc pentru a reaIiza aceste ac(iuni.
Practici evaluative i discurs ideologic
O aIt modaIitate prin care anaIi,tii discursuIui s-au distan(at de no(iuniIe tradi(ionaIe aIe
atitudiniIor a Iost ncepnd s studieze IormuIarea de rspunsuri evaIuative n reIa(ie cu
activit(i de mai Iarg anvergur dependente de o serie de resurse simboIice. n uneIe
privin(e, argumentuI anaIi,tiIor discursuIui e Ioarte asemntor cu ceI aI cercettoriIor
din domeniuI reprezentriIor sociaIe care au subIiniat importan(a studiuIui reprezentriIor
sociaIe pe care indivizii Ie posed ,i care Ie determin atitudiniIe (Moscovici, 1984).
n ce-i prive,te pe anaIi,tii discursuIui, interesuI s-a ndreptat ctre studiuI ,repertoriiIor
interpretative ,i aI ,IocuriIor comune retorice care sunt IoIosite de indivizi pentru a con-
strui anumite puncte de vedere. ExempIe aIe unui astIeI de stiI de cercetare se pot regsi
n BiIIig (1992), un studiu bazat pe discu(ii Iegate de IamiIia RegaI Britanic n BiIIig
et al. (1988), care se ocup de IenomeneIe organizrii ideoIogiei n via(a de zi cu zi ,i
n WethereII ,i Potter (1992), un studiu despre discurs ,i rasism n Noua ZeeIand.
Sugeram anterior c discursuI e variabiI n sensuI c oricare individ va ,construi
evenimente sau persoane n diIerite IeIuri, (innd cont de Iunc(ia pe care o ndepIine,te
discursuI su. Acest Iucru nu nseamn c nu exist nici un IeI de reguIaritate n discurs,
doar c aceast reguIaritate nu poate Ii identiIicat numai Ia niveIuI unei singure persoane.
Exist reguIaritate n variabiIitate. Contradic(iiIe ,i inconsecven(a din discurs se datoreaz
diIeren(eIor dintre unit(i de Iimbaj interne, reIativ consistente, care au Iost numite
,repertorii interpretative (GiIbert ,i MuIkay, 1984 Potter ,i MuIkay, 1985 Potter ,i
Reicher, 1987 Potter ,i WethereII, 1987 WethereII, 1986 YearIey, 1985).
Potter ,i WethereII (1987) deIinesc repertoriiIe interpretative ca Iiind ,regi,trii de
termeni ,i metaIore care sunt IoIosi(i pentru a descrie ,i evaIua ac(iuni ,i evenimente
(p. 138). RepertoriiIe interpretative sunt modaIit(i coerente de a descrie obiecte ,i
evenimente. n termenii anaIizei discursuIui, repertoriiIe interpretative sunt ,eIementeIe
CRISTIAN TILEAG
125
de baz aIe conversa(iei IoIosite pentru a construi versiuni aIe ac(iuniIor ,i structuriIor
sociaIe n vorbire. A,a cum sugereaz WethereII ,i Potter (1992, p. 9O), repertoriiIe
interpretative ,reprezint o parte din resurseIe IoIosite pentru a Iace aprecieri, pentru a
construi versiuni IactuaIe ,i pentru a reaIiza ac(iuni speciIice. EIe sunt resurse Iingvistice
Ia care se poate apeIa ,i care pot Ii IoIosite n cursuI interac(iuniIor noastre ziInice.
RepertoriiIe interpretative Iac parte din sim(uI comun aI oricrei comunit(i punnd
Ia dispozi(ie resurseIe unor n(eIesuri sociaIe comune. RepertoriiIe interpretative repre-
zint principaIa caIe n a n(eIege con(inutuI discursuIui ,i cum este organizat acesta.
InteresuI nu este unuI Iingvistic, ci este ndreptat ctre studiuI IoIosirii IimbajuIui, aI
ac(iuniIor reaIizate ,i spre natura resurseIor interpretative pe care indivizii Ie posed ,i
care nIesnesc aceast orientare ac(ionaI.
Atunci cnd, ca cercettori, avem de-a Iace cu expIica(ii comune, trebuie s ncercm
s descriem resurseIe expIicative Ia care subiec(ii no,tri au acces ,i s ncercm s
expIicm anumite patternuri pe care Ie ntInim atunci cnd studiem con(inutuI mate-
riaIeIor noastre de cercetare. RepertoriiIe interpretative se regsesc Ia acest niveI.
RepertoriiIe pot Ii n(eIese ,i ca eIemente de ,construc(ie pe care indivizii Ie IoIosesc
pentru a construi descrieri aIe ac(iuniIor, proceseIor cognitive ,i aIe aItor Ienomene
(WethereII ,i Potter, 1988).
Pentru a Imuri acest aspect, s amintim studiuI de caz reaIizat n Noua ZeeIand de
Margaret WethereII ,i Jonathan Potter (1992) asupra practiciIor ce sus(in discriminarea
popuIa(iei maori de ctre aIbii din Noua ZeeIand. AnaIiza a Iost orientat ctre speci-
Iicarea diverseIor ,repertorii interpretative de care dispune comunitatea aIb pentru a
construi diIerite ,versiuni despre reaIitatea neozeeIandez. Aceste repertorii interpre-
tative sunt resurse pe care subiec(ii Ie IoIosesc n moduri extrem de diverse pentru a-,i
construi argumenteIe n Iunc(ie de contexteIe speciIice n care se desI,oar discursuI.
ModuI n care repertoriiIe interpretative sunt mobiIizate urmeaz s determine eIectuI
pe care I vor produce. AceIea,i repertorii pot genera eIecte ideoIogice opuse, n Iunc(ie
de moduI n care sunt mobiIizate. AstIeI, trebuie acordat o aten(ie deosebit att IocuIui
ocupat de eIe ntr-o secven( discursiv, ct ,i organizrii Ior retorice.
Autorii se concentreaz asupra moduIui n care concepteIe de ,ras, ,cuItur ,i
,na(iune sunt mobiIizate ,i construite n discursuI subiec(iIor intervieva(i. Ei arat, de
exempIu, cum conceptuI de ,cuItur, apIicat popuIa(iei maori trimite cnd Ia o mo,tenire
ce trebuie saIvat, Ia IeI cum trebuie saIvate speciiIe pe caIe de dispari(ie, cnd Ia o
uneaIt terapeutic indispensabiI pentru a evita ca maorii, priva(i de adevrata Ior
identitate, s recurg Ia comportamente inadaptate.
StrategiiIe retorice aIe membriIor comunit(ii aIbe vizeaz s neutraIizeze acuza(iiIe
de rasism ,i s dea un caracter toIerant ,i soIidar argumenteIor utiIizate pentru a justiIica
men(inerea practiciIor discriminatorii. DiscursuriIe subiec(iIor intervieva(i de WethereII
,i Potter sunt ambivaIente ,i Ioarte contradictorii. DiscursuI Ior este construit IIexibiI ,i
variabiI, Icnd apeI Ia diIerite repertorii interpretative, uneori compIet opuse.
Un aIt exempIu este ceI aI unui studiu condus de WethereII, Stiven ,i Potter (1987)
care, IoIosind interviuri cu ntrebri deschise, s-au oprit asupra moduIui n care brba(ii
vorbesc despre oportunit(iIe de carier aIe IemeiIor. ScopuI acestei cercetri nu a Iost
aceIa de a rspunde Ia ntrebarea care sunt atitudiniIe brba(iIor Ia( de posibiIit(iIe
IemeiIor de a Iace carier. n schimb, interviuriIe au oIerit participan(iIor posibiIitatea
s exprime pe Iarg o varietate de descrieri, expIica(ii ,i ra(ionamente atunci cnd au Iost
conIrunta(i cu ntrebriIe ,i comentariiIe intervievatoruIui.
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
126
AnaIiza detaIiat a interviuriIor a dus Ia identiIicarea unui anumit pattern. Pe de o
parte, brba(ii erau de acord, n principiu, cu posibiIit(iIe de a Iace carier aIe IemeiIor
,i erau critici Ia adresa discriminrii bazate pe sex. Pe de aIt parte, brba(ii au oIerit
diIerite ra(iuni practice care expIicau e,ecuI IemeiIor n a avea acces Ia un tratament
egaIitar, cum ar Ii trimiteri Ia probIema ngrijirii copiiIor, tradi(ia ,i instabiIitatea
emo(ionaI n situa(ii de Iucru stresante. Importan(a acestui pattern sugereaz c brba(ii
participan(i Ia studiu pot s sus(in n aceIa,i timp egaIizarea ,anseIor (n principiu), ct
,i continuarea inegaIit(ii (din cauza unor importante ra(iuni practice). AstIeI, statu
quo-uI inegaIit(ii este n continuare reprodus, n timp ce participan(ii ncearc s se
prezinte ca non-sexi,ti prin intermediuI sus(inerii n abstract a unor principii egaIitare.
Acest studiu sugereaz IaptuI c IoIosirea tehniciIor tradi(ionaIe de msurare cum ar
Ii chestionaruI sau scaIeIe atitudinaIe combinate cu ideea atitudinii ca preIerin( indivi-
duaI unitar nu este adecvat pentru a n(eIege cum aceste persoane construiescpropriiIe
aprecieri Iegate de probIema aIIat n discu(ie. Participan(ii Ia acest studiu au pozi(ii
contradictorii, att pozitive, ct ,i negative, iar teoria atitudiniIor nu reu,e,te s rezoIve
aceast probIem a ambivaIen(ei.
Cercettorii care studiaz atitudiniIe vor putea repIica c acest studiu ,i aIteIe
asemntoare (vezi ,i GiII, 1993) demonstreaz cIasica probIem a neconcordan(ei
dintre ,atitudini ,i ,comportament. Totu,i, aceast critic trece cu vederea principaIuI
aspect asupra cruia psihoIogia discursiv atrage aten(ia. IaptuI c vorbirea e orientat
ctre ac(iune. IormuInd puncte de vedere egaIitare, dar care nu pot Ii puse n practic
din cauza anumitor constrngeri, subiec(ii pot contracara poten(iaIe argumente critice ce
vin din partea unei Iemei, cercettor cu viziuni IiberaIe (Margaret WethereII), atunci
cnd ncearc s expIice ,i s justiIice practici inegaIitare. A,a cum sugereaz Potter
(1998a, p. 252), teoria ,i modaIit(iIe tradi(ionaIe de msurare a atitudiniIor au trecut cu
vederea aspecte ce (in de ceea ce indivizii jac atunci cnd oIer diIerite puncte de vedere
,i diIerite descrieri aIe comportamenteIor sociaIe.
Dac psihoIogia sociaI cIasic a atitudiniIor Iace apeI Ia areaIuI intrapsihic aI psiho-
Iogiei cognitive n ncercarea de a oIeri expIica(ii, cercetriIe bazate pe anaIiza discursuIui
studiaz, n schimb, pragmatica conversa(ionaI ,i, Ia un niveI mai generaI, conIIicteIe
sociaIe ,i ideoIogice. Aceast orientare a nceput s se materiaIizeze ncepnd cu cerce-
triIe cuprinse de BiIIig et al. (1988) asupra ,diIemeIor ideoIogice
11
. Argumen-
tuIpe care I sus(in ace,ti autori este aceIa c sim(uI comun care aIimenteaz vorbirea ,i
discu(iiIe noastre de zi cu zi e organizat n juruI unor diIeme, de ceIe mai muIte ori
ideoIogice, n sensuI c se reIer Ia probIeme societaIe Iegate de autoritate, Iegitimizare
,i structur sociaI. De exempIu, n BiIIig et al. (1988) se discut moduI n care procesuI
de nv(mnt e organizat n juruI unei diIeme care opune dorin(a eIevuIui de descoperire
prin mijIoace proprii ,i controIuI cadruIui didactic asupra rezuItateIor nv(rii
12
.
11. A,a cum sus(in BiIIig et al. (1988, 1991, 1996), no(iunea de ,ideoIogie se reIer Ia anumite
sisteme de idei ntr-o anumit societate. No(iunea de ,diIem ideoIogic se reIer Ia IaptuI c
ideoIogiiIe nu sunt doar sisteme organizate de idei, ci pot con(ine teme contrare, vaIoricon-
trare, care ,trag n direc(ii diIerite ,i cu care indivizii se conIrunt de Iiecare dat n societate
(vezi ,i interviuI oIerit de MichaeI BiIIig din acest numr).
12. Pentru o anaIiz detaIiat a unei astIeI de perspective asupra educa(iei, vezi Edwards ,i Mercer
(1987).
CRISTIAN TILEAG
127
Ce trebuie remarcat n Iegtur cu aceste ,diIeme este IaptuI c eIe nu reprezint o
probIem care trebuie neaprat rezoIvat, ci tensiuniIe generate de acestea structureaz
contexteIe sociaIe ,i pun Ia dispozi(ia indiviziIor seturi de resurse contradictorii ce sus(in
practiciIe sociaIe actuaIe. n cazuI studiuIui amintit mai sus (WethereII et al., 1987),
contradic(iiIe dintre vaIoriIe egaIitare ,i practiciIe inegaIitare nu reprezint o probIem
din contr, aceste contradic(ii ,i justiIicriIe bazate pe eIe ajut Ia perpetuarea ,i men-
(inerea statu quo-uIui.
S ne ntoarcem pu(in Ia studiuI Iui WethereII ,i Potter (1992) pe care I-am prezentat
sumar n paragraIeIe anterioare pentru a iIustra nc cteva aspecte importante aIe naturii
diIematice a sim(uIui comun. WethereII ,i Potter au studiat diIeriteIe puncte de vedere pe
care popuIa(ia aIb din Noua ZeeIand Ie are Ia( de o serie de probIeme controversate
Iegate de reIa(iiIe interetnice. dreptuI asupra pmntuIui, discriminarea pozitiv, introdu-
cerea Iimbii maori (Iimba popuIa(iei b,tina,e) n ,coIi etc.
Dintr-o serie de 8O de interviuri, Ia care s-a adugat anaIiza disputeIor parIamentare
,i articoIeIor de ziar, un numr mic a ceea ce BiIIig (1987) a numit ,Iocuri comune au
Iost identiIicate. Aceste ,Iocuri comune reprezint argumente scurte, Iraze care sunt
considerate, n generaI, ca principii sociaIe de baz ce nu pot Ii puse Ia ndoiaI. Iat
cteva exempIe (WethereII ,i Potter, 1992, p. 177).
Nimeni nu trebuie Ior(at s Iac ceea ce nu dore,te.
Iiecare persoan trebuie tratat de pe pozi(ii de egaIitate.
Nedrept(iIe trebuie ndreptate.
Nu po(i ntoarce timpuI.
Genera(iiIe actuaIe nu pot Ii acuzate pentru gre,eIiIe genera(iiIor trecute.
Se poate observa c aceste ,Iocuri comune nu pot Ii pIasate cu u,urin( ca vaIori sau
observa(ii de natur ideoIogic. EIe sunt mai degrab aspecte ce (in de moraIitate sau de
chestiuni poIitice ,i sunt dependente de contextuI n care sunt IoIosite. Acest Iucru
iIustreaz nc o dat natura emic a psihoIogiei sociaIe discursive. ScopuI acesteia nu
este aceIa de a impune o coeren( abstract asupra discursuIui indiviziIor tratnd discursuI
acestora ca Iiind generat de atitudini unitare sau ideoIogii poIitice speciIice. n schimb,
scopuI e aceIa de a descrie organizarea Iragmentar a puncteIor de vedere de natur
poIitic ,i de a arta cum, ceea ce Ia prima vedere poate prea vag sau ambiguu, posed
de Iapt o subtiI organizare (Potter, 1998a).
Aceste ,Iocuri comune reprezint resurse pentru articuIarea unui discurs contradic-
toriu (de exempIu, uneIe dintre IocuriIe comune amintite se reIer Ia drepturi individuaIe,
n timp ce aIteIe se reIer Ia ra(iuni practice) atunci cnd indivizii ,i exprim puncteIe
de vedere asupra probIemeIor poIitice aIIate n discu(ie. WethereII ,i Potter (1992) sus(in
c natura contradictorie a discursuIui bazat pe astIeI de Iocuri comune permite o
extraordinar IIexibiIitate retoric, care s-a putut observa atunci cnd participan(ii au
pIedat mpotriva drepturiIor maori asupra pmntuIui sau mpotriva studiuIui Iimbii
maori n ,coIiIe unde nva( copiii aIbi.
ArgumentuI de baz aI ceIor doi cercettori a Iost aceIa c pentru a n(eIege orga-
nizarea rasismuIui ,i reIa(iiIor interetnice n Noua ZeeIand, no(iunea de ,atitudinibazate
pe prejudec(i nu este potrivit. n schimb, e nevoie s n(eIegem cum resurse argumen-
tative de Iactur IiberaI sunt IoIosite n practic pentru a mpiedica schimbarea Ia niveI
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
128
poIitic a pozi(iei popuIa(iei maori ,i cum acest tip de argumente sunt parte constitutiv
a istoriei cuIturaIe a Noii ZeeIande ,i a discursuriIor poIitice ,i sociaIe.
CercetriIe descrise n aceast sec(iune reprezint un important pas ctre deIimitarea
de studiuI atitudiniIor individuaIe ca preIerin(e cognitive unitare pentru a Iace un pas
important n n(eIegerea moduIui n care puncteIe de vedere pe care Ie exprimm sunt
intim Iegate de practiciIe sociaIe ,i ideoIogice.
Concluzie
ScopuI acestui articoI a Iost de a prezenta cteva dintre principaIeIe aspecte aIe psihoIogiei
sociaIe discursive, artnd cum aceasta a reIormuIat cteva din principaIeIe aspecte aIe
psihoIogiei sociaIe a atitudiniIor. A,a cum am ncercat s demonstrez pe parcursuI
articoIuIui, psihoIogia sociaI discursiv Iace trecerea de Ia no(iunea de ,atitudine
n(eIeas ca un obiect mintaI gata pregtit pentru scaIeIe psihoIogiIor sociaIi ctre studiuI
practiciIor evaIuative eterogene IoIosite de indivizi n diIerite contexte ,i n diIerite
scopuri. mpreun cu aceast reorientare, accentuI cade pe sistemeIe de resurse simboIice
(cum ar Ii categoriiIe, IocuriIe comune, repertoriiIe interpretative), resurse IoIosite pentru
a construi diIerite aprecieri ,i pe moduI n care aceste aprecieri sunt organizate retoric
de indivizi pentru a ob(ine diIerite eIecte.
Bibliografie
Ajzen, I., Iishbein, M. (198O), Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice-
-HaII, EngIewood CIiIIs, NJ.
Antaki, C. (1994), Explaining and Arguing. The Social Organisation oj Accounts, Sage, Londra.
Ashmore, M. (1989), The Rejlexive Thesis. Writing Sociology oj Scientijic Knowledge, Chicago
University Press, Chicago, IL.
Atkinson, J.M., Heritage, J. (eds.) (1984), Structures oj Social Action. Studies in Conversation
Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
Austin, J.L. (1962), How to Do Things with Words, CIarendon Press, OxIord.
Barthes, R. (1974), S/Z, Cape, Londra.
BiIIig, M. (1985), ,Prejudice, categorization and particuIarization. Irom a perceptuaI to a
rhetoricaI approach, n European Journal oj Social Psychology, 15, 79-1O3.
BiIIig, M. (1987) Arguing and Thinking. A Rhetorical Approach to Social Psychology, Cambridge
University Press, Cambridge.
BiIIig, M. (1988a), ,The notion oI prejudice. some rhetoricaI and ideoIogicaI aspects, n Text,
8, 91-111.
BiIIig, M. (1988b), ,RhetoricaI and historicaI aspects oI attitudes. the case oI the British
Monarchy, n Philosophical Psychology, 1, 83-1O3.
BiIIig, M. (1988c), ,SociaI representation, objectiIication and anchoring. a rhetoricaI anaIysis,
n Social Behaviour, 3, 1-16.
BiIIig, M. (1988d), ,MethodoIogy and schoIarship in understanding ideoIogicaI expIanation, n
C. Antaki (ed.), Analysing Everyday Explanation. A Casebook oj Methods, Sage, Londra.
BiIIig, M. (1989), ,The argumentative nature oI hoIding strong views. a case study, n European
Journal oj Social Psychology, 19, 2O3-223.
BiIIig, M. (199O), ,CoIIective memory, ideoIogy and the British RoyaI IamiIy, n D. MiddIeton,
D. Edwards (eds.), Collective Remembering, Sage, Londra.
CRISTIAN TILEAG
129
BiIIig, M. (1991), Ideology and Opinions, Sage, Londra.
BiIIig, M. (1992), Talking oj the Royal Family, RoutIedge, Londra.
BiIIig, M. (1993), ,Studying the thinking society. sociaI representations, rhetoric and attitudes,
n G. BreakweII, D. Canter (eds.), Empirical Approaches to Social Representations,
OxIord University Press, OxIord.
BiIIig, M. (1995), Banal Nationalism, Sage, Londra.
BiIIig, M. (1997), ,RhetoricaI and discursive anaIysis. How IamiIies taIk about the RoyaI
IamiIy, n Nicky Hayes (ed.), Doing Qualitative Analysis in Psychology, PsychoIogy
Press.
BiIIig, M., Condor, S., Edwards, D., Gane, M., MiddIeton, D., RadIey, A. (1988), Ideological
Dilemmas. A Social Psychology oj Everyday Thinking, Sage, Londra.
Bogen, D., Lynch, M. (1989), ,Taking account oI the hostiIe native. pIausibIe deniabiIity and
the production oI conventionaI history in the Iran-Contra hearings, n Social Problems,
36, 197-224.
BreckIer, S.J. (1997), ,EmpiricaI vaIidation oI aIIect, behavior and cognition as distinct compo-
nents oI attitude, n M. Hewstone, A. Manstead, W. Stroebe (eds.), The Blackwell
Reader in Social Psychology, BIackweII, pp. 224-245.
Brown, G., YuIe, G. (1983), Discourse Analysis, Longman, Londra.
CampbeII, A. (1995), ,Representations, repertoires and power. mother-chiId conIIict, n Journal
jor the Theory oj Social Behaviour, 25, 35-57.
Condor, S. (1988), ,Race stereotypes and racist discourse, n Text, 8, 69-91.
CouIthard, M., Montgomery, M. (eds.) (1981), Studies in discourse analysis, RoutIedge &
Kegan PauI, Londra.
Derrida, J. (1977), ,Limited inc abc..., n Glyph, 2, 162-254.
Drew, P. (1989), ,RecaIIing someone Irom the past, n D. Rogers, P. BuII (eds.), Conversation,
MuItiIinguaI matters, CIevedon.
EdIey, N., WethereII, M. (1995), Men in Perspective. Practice, Power and Identity, Prentice
HaII/Harvester WheatsheaI, HemeI Hempstead.
EdIey, N., WethereII, M. (1997), ,Jockeying Ior position. the construction oI mascuIine
identities, n Discourse and Society, 8, 2O3-217.
EdIey, N., WethereII, M. (1999), ,Imagined Iutures. young men`s taIk about Iatherhood and
domestic IiIe, n British Journal oj Social Psychology, 38, 181-194.
Edwards, D. (1991), ,Categories are Ior taIking. On the cognitive and discursive bases oI
categorization, n Theory and Psychology, 1, 515-542.
Edwards, D. (1997), Discourse and Cognition, Sage, Londra.
Edwards, D. (1998), ,The reIevant thing about her. sociaI identity categories in use, n
C. Antaki, S. Widdicombe (eds.), Identities in Talk, Sage, Londra, pp. 15-33.
Edwards, D. (2OO2), ,AnaIysing raciaI discourse. a view Irom discursive psychoIogy, nH.van
den Berg, H. Houtkoop-Steenstra, M. WethereII (eds.), Analyzing Interviews on Racial
Issues. Multidisciplinary Approaches to Interview Discourse, Cambridge University Press.
In press, Cambridge.
Edwards, D., Ashmore, M., Potter, J. (1995), ,Death and Iurniture. The rhetoric, poIitics and
theoIogy oI bottom Iine arguments against reIativism, n History oj the Human Sciences,
8, 25-49.
Edwards, D., Mercer, N.M. (1987), Common Knowledge. The Development oj Understanding
in the Classroom, Methuen, Londra.
Edwards, D., MiddIeton, D. (1986), ,Joint remembering. constructing an account oI shared
experience through conversationaI discourse, n Discourse Processes, 9, 423-459.
Edwards, D., MiddIeton, D. (1987), ,Conversation and remembering. BartIett revisited, n
Applied Cognitive Psychology, 1(2), 77-92.
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
13O
Edwards, D., MiddIeton, D. (1988), ,ConversationaI remembering and IamiIy reIationships.
How chiIdren Iearn to remember, n Journal oj Social and Personal Relationships, 5, 3-25.
Edwards, D., MiddIeton, D., Potter, J. (1992), ,Towards a discursive psychoIogy oI remem-
bering, n The Psychologist, 5, 56-6O.
Edwards, D., Potter, J. (1992a), Discursive Psychology, Sage, Londra.
Edwards, D., Potter, J. (1992b), ,The ChanceIIor`s memory. Rhetoric and truth in discursive
remembering, n Applied Cognitive Psychology, 6, 187-215.
Edwards, D., Potter, J. (1993), ,Language and causation. a discursive action modeI oI description
and attribution, n Psychological Review, 1OO, 23-41.
Edwards, D., Potter, J. (2OO2a), ,Discursive psychoIogy, n McHouI, M. RapIey (eds.), Howto
Analyse Talk in Institutional Settings. A Casebook oj Methods, Continuum InternationaI,
Londra, New York, pp. 12-24.
Edwards, D., Potter, J. (2OO2b), ,Discursive psychoIogy, mentaI states and descriptions, n
H. MoIder ,i J. Potter (eds.), Talk and Cognition. Discourse, Cognition and Social
Interaction, Cambridge University Press, In press, Cambridge.
Essed, P. (1988), ,Understanding verbaI accounts oI racism. poIitics and heuristics oI reaIity
construction, n Text, 8, 5-4O.
Iiske, S.T., TayIor, S.E. (1991), Social Cognition, edi(ia a II-a, McGraw HiII, New York.
IoucauIt, M. (1971), ,Orders oI discourse, n Social Science Injormation, 1O, 7-3O.
GarIinkeI, H. (1967), Studies in Ethnomethodology, Prentice HaII, EngIewood CIiIIs, NJ.
Gergen, K.J. (1973), ,SociaI psychoIogy as history, n Journal oj Personality and Social
Psychology, 26, 3O9-32O.
Gergen, K.J. (1994), Realities and Relationships. Soundings in Social Construction, Harvard
University Press, Cambridge, MA.
GiIbert, G.N., MuIkay, M. (1984), Opening Pandora's Box. A Sociological Analysis oj Scientists'
Discourse, Cambridge University Press, Cambridge.
GiII, R. (1991), Ideology and Popular Radio. A Discourse Analytic Investigation oj Disc Jockey's
Talk, Tez de doctorat repubIicat, Loughborough University.
GiII, R. (1993), ,JustiIying injustice. broadcasters` accounts on inequaIity in radio, n
E. Burman, I. Parker (eds.), Discourse Analytic Research. Repertoires and Readings oj
Texts in Action, RoutIedge, Londra, pp. 75-93.
GiII, R. (1995), ,ReIativism, reIIexivity and poIitics. interrogating discourse anaIysis Irom a
Ieminist perspective, n S. WiIkinson, C. Kitzinger (eds.), Feminism and Discourse,
Sage, Londra, pp. 165-186.
GiII, R. (1996), ,Discourse anaIysis. MethodoIogicaI aspects, n E. Richardson (ed.), Handbook oj
Qualitative Research Methods jor Psychology and the Social Sciences, British PsychoIogicaI
Society, Leicester, pp. 141-156.
Grice, H.P. (1975), ,Logic and conversation, n P. CoIe, J. Morgan (eds.), Syntax and semantics
3. Speech acts, Academic Press, New York.
Harre, R., GiIIett, G. (1994), The Discursive Mind, Sage, Londra.
Harre, R., Secord, P.I. (1972), The Explanation oj Social Behaviour, BIackweII, OxIord.
Heritage, J. (1978), ,Aspects oI the IIexibiIities oI naturaI Ianguage use, n Sociology, 12, 79-1O5.
Heritage, J. (1984), Garjinkel and Ethnomethodology, PoIity, Cambridge.
Heritage, J. (1988), ,ExpIanations as accounts. a conversation anaIytic perspective, n
C. Antaki (ed.), Analysing Everyday Explanation. A Casebook oj Methods, Sage, Londra.
HoIIway, W. (1989), Subjectivity and Method in Psychology. Gender, Meaning and Science,
Sage, Londra.
Hutchby, I., WooIIitt, R. (1998), Conversation analysis, PoIity Press, Cambridge.
Ibanez, T. (1994), ,Constructing a representation or representing a construction", n Theory
and Psychology, 4(3), 363-381.
CRISTIAN TILEAG
131
Jaspars, J., Iraser, C. (1984), ,Attitudes and sociaI representations, n R. Iarr, S. Moscovici
(eds.), Social Representations, Cambridge University Press, Cambridge.
Levinson, S.C. (1983), Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge.
Litton, I., Potter, J. (1985), ,SociaI representations in the ordinary expIanation oI a riot, n
European Journal oj Social Psychology, 15, 371-388.
MarshaII, H., WethereII, M. (1989), ,TaIking about career and gender identities. a discourse
anaIysis perspective, n Skevington, S., Baker, D. (eds.), The Social Identity oj Women,
Sage, Londra, pp. 1O6-129.
McGuire, W.J. (1964), ,Inducing resistance to persuasion, n L. Berkowitz (ed.), Advances in
Experimental Social Psychology, voI. 1, Academic Press, New York, pp.191-229.
McGuire, W.J., Papageorgis, D. (1961), ,The reIative eIIicacy oI various types oI prior beIieI-
-deIense in producing immunity against persuasion, n Journal oj Abnormal and Social
Psychology, 62, 327-337.
McKinIay, A., Potter, J. (1987), ,ModeI discourse. Interpretative repertoires in scientist`s
conIerence taIk, n Social Studies oj Science, 17, 443-463.
McKinIay, A., Potter, J, WethereII, M. (1993), ,Discourse anaIysis and sociaI representations,
n BreakweII, G., Canter, D. (eds.), Empirical approaches to social representations,
OxIord University Press, OxIord, pp. 134-156.
Moscovici, S. (1984), ,The phenomenon oI sociaI representations, n R. Iarr, S. Moscovici
(eds.), Social Representations, Cambridge University Press, Cambridge.
Nairn, R., McCreanor, T. (199O), ,Insensitivity and Hypersensitivity. An ImbaIance in Pakeha
Discourse on Maori/Pakeha Accounts oI RaciaI ConIIict, n Journal oj Language and
Social Psychology, 9, 293-3O8.
Nairn, R., McCreanor, T. (1991), ,Race TaIk and Common Sense. IdeoIogicaI Patterns in
Pakeha TaIk about Maori/Pakeha ReIations, n Journal oj Language and Social Psycho-
logy, 1O, 245-262.
NoIsinger, R.E. (1991), Everyday Conversation, Sage, Newbury Park, CA.
Parker, I. (1992), Discourse Dynamics. Critical Analysis jor Social and Individual Psychology,
RoutIedge, Londra.
Petty, R.E., Cacioppo, J.T. (1986), Communication and Persuasion. Central and Peripheral
Routes to Attitude Change, Springer-VerIag, New York.
Potter, J. (1984), ,TestabiIity, IIexibiIity. Kuhnian vaIues in psychoIogists` discourse concerning
theory choice, n Philosophy oj the Social Sciences, 14, 3O3-33O.
Potter, J. (1987), ,Reading repertoires. a preIiminary study oI some techniques that scientists
use to construct readings, n Science and Technology Studies, 5, 112-121.
Potter, J. (1988a), ,Cutting cakes. A study oI psychoIogists` sociaI categorizations, n Philoso-
phical Psychology, 1, 17-33.
Potter, J. (1988b), ,What is reIIexive about discourse anaIysis" The case oI reading readings,
n S. WooIgar (ed.), Knowledge and Rejlexivity. New jrontiers in the sociology oj
knowledge, Sage, Londra.
Potter, J. (1996a), Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction, Sage,
Londra.
Potter, J. (1996b), ,Discourse anaIysis and constructionist approaches. TheoreticaI background,
n J.E. Richardson (ed.), Handbook oj Qualitative Research Methods jor Psychology and
the Social Sciences, British PsychoIogicaI Society, Leicester, pp. 125-14O.
Potter, J. (1996c), ,Attitudes, sociaI representations and discursive psychoIogy, n M. WethereII
(ed.), Identities, Groups and Social Issues, Sage, Londra, pp. 119-173.
Potter, J. (1997), ,Discourse anaIysis as a way oI anaIysing naturaIIy occuring taIk, n D. SiIverman
(ed.), Qualitative Analysis. Issues oj Theory and Method, Sage, Londra, pp. 144-16O.
Potter, J. (1998a), ,Discursive sociaI psychoIogy. Irom attitudes to evaIuative practices, n
European Review oj Social Psychology, 9, 233-266.
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
132
Potter, J. (1998b), ,QuaIitative and discourse anaIysis, n N.R. SchooIer (ed.), Comprehensive
Clinical Psychology (voI. 3. Research Methods), EIsevier Science, OxIord.
Potter, J. (1999), ,Beyond cognitivism, Research on Language and Social Interaction, 32
(1, 2), 119-127.
Potter, J. (2OOO), ,Post-cognitive psychoIogy, Theory and Psychology, 1O(1), 31-37.
Potter, J., Edwards, D. (199O), ,NigeI Lawson`s tent. Discourse anaIysis, attribution theory and
the sociaI psychoIogy oI Iact, n European Journal oj Social Psychology, 26, 25-4O.
Potter, J., Edwards, D. (1994), ,La construction d`une demission poIitique, n A. Trognon,
J. Larrue (eds.), Pragmatique du discours politique, Armand CoIin, Paris.
Potter, J., Edwards, D. (1999), ,SociaI representations and discursive psychoIogy. Irom
cognition to action, n Culture and Psychology, 5(4), 447-458.
Potter, J., Edwards, D. (2OO1), ,Discursive sociaI psychoIogy, n W. Robinson ,i H. GiIes
(eds.), The New Handbook oj Language and Social Psychology, WiIey, Chicester, UK,
pp. 1O3-118.
Potter, J., Litton, I. (1985), ,Some probIems underIying the theory oI sociaI representations, n
British Journal oj Social Psychology, 24, 81-9O.
Potter, J., MuIkay, M. (1985) ,Scientists` interview taIk. interviews as a technique Ior reveaIing
participants` interpretative practices, n M. Brenner, J. Brown ,i D. Canter (eds.), The
Research Interview. Uses and Approaches, Academic Press, Londra.
Potter, J., Reicher, S. (1987), ,Discourses oI community and conIIict. the organization oI sociaI
categories in accounts oI a riot, n British Journal oj Social Psychology, 26, 25-4O.
Potter, J., WethereII, M. (1987), Discourse and Social Psychology. Beyond Attitudes and
Behaviour, Sage, Londra.
Potter, J., WethereII, M. (1988), ,AccompIishing attitudes. Iact and evaIuation in racist discourse,
n Text, 8, 51-68.
Potter, J., WethereII, M. (1989), ,Iragmented IdeoIogies. Accounts oI EducationaI IaiIure and
Positive Discrimination, n Text, 9, 175-19O.
Potter, J., WethereII, M. (1994), ,AnaIyzing Discourse, n A. Bryman, R.G. Burgess (eds.),
Analyzing Qualitative Data, RoutIedge, Londra, pp. 47-66.
Potter, J., WethereII, M. (1995), ,Discourse anaIysis, n J. Smith, R. Harre, L. van Langenhove
(eds.), Rethinking Methods in Psychology, Sage, Londra, pp. 8O-92.
Potter, J., Edwards, D., WethereII, M. (1993), ,A modeI oI discourse in action, n American
Behavioral Scientist, 36(3), 383-4O1.
Potter, J., Stringer, P., WethereII, M. (1984), Social Texts and Context. Literature and Social
Psychology, RoutIedge & Kegan PauI, Londra.
Potter, J., WethereII, M., GiII, R., Edwards, D. (199O), ,Discourse. noun, verb or sociaI
practice", n Philosophical Psychology, 3, 2O5-217.
Reeves, I. (1983), British Racial Discourse, Cambridge University Press, Cambridge.
Sacks, H. (1992), Lectures on conversation, voI. 1-2, G. JeIIerson (ed.), BIackweII, OxIord.
Sacks, H., SchegIoII, E.A., JeIIerson, G. (1974), ,A simpIest systematics Ior the organization oI
turn-taking Ior conversation, n Language, 5O, 696-735.
SchegIoII, E.A. (1997), ,Whose text" Whose context", n Discourse and Society, 8, 165-187.
SearIe, J.R. (1969), Speech Acts, Cambridge University Press, Cambridge.
Shotter, J. (1977), Images oj Man in Psychological Research, Methuen, Londra.
SincIair, J. McH., CouIthard, R.M. (1975), Towards an Analysis oj Discourse. The English
Used by Teachers and Pupils, OxIord University Press, Londra.
Smith, J. (1987), ,Making peopIe oIIers they can`t reIuse. a sociaI psychoIogicaI anaIysis oI
attitude change, n J. Hawthorn (ed.), Propaganda, Persuasion and Power, Edward
ArnoId, Londra.
Stubbs, M. (1983), Discourse Analysis, BIackweII, OxIord.
CRISTIAN TILEAG
133
Sykes, M. (1985), ,Discrimination in discourse, n T.A. van Dijk (ed.), Handbook oj Discourse
Analysis (voI. 4), Academic Press, Londra.
van Dijk, T.A. (1984), Prejudice and Discourse, Benjamins, Amsterdam.
van Dijk, T.A. (1987), Communicating Racism. Ethnic Prejudice in Thought and Talk, Sage,
Londra.
van Dijk, T.A. (ed.) (1985), Handbook oj Discourse Analysis (4 voI.), Academic Press, Londra.
van Dijk, T.A., Kintch, W. (1983), Strategies oj Discourse Comprehension, Academic Press, Londra.
WethereII, M. (1986), ,Linguistic repertoires and Iiterary criticism. new directions Ior the sociaI
psychoIogy oI gender, n S. WiIkinson (ed.), Feminist Social Psychology, Open University
Press, MiIton Keynes.
WethereII, M., Potter, J. (1986), ,Discourse anaIysis and the sociaI psychoIogy oI racism, n
British Psychological Society Social Psychology Section Newsletter, 15, 24-29.
WethereII, M., Potter, J. (1988), ,Discourse anaIysis and the identiIication oI interpretative
repertoires, n C. Antaki (ed.), Analysing Everyday Explanation. A Casebook oj Methods,
Sage, Londra.
WethereII, M., Potter, J. (1992), Mapping the Language oj Racism. Discourse and the Legiti-
mation oj Exploitation, Harvester WheatsheaI, HemeI Hempstead.
WethereII, M., Stiven, H., Potter J. (1987), ,UnequaI egaIitarianism. a preIiminary study oI
discourses concerning gender and empIoyment opportunities, n British Journal oj Social
Psychology, 26, 59-71.
WethereII, M., TayIor, S., Yates, S.J. (eds.) (2OO1a), Discourse Theory and Practice. A Reader,
Sage and Open University, Londra.
WethereII, M., TayIor, S., Yates, S.J. (eds.) (2OO1b), Discourse as Data. A Guide jor Analysis,
Sage and Open University, Londra.
Widdicombe, S., WooIIitt, R. (199O), ,Being versus doing punk. on achieving authenticity
as a member, n Journal oj Language and Social Psychology, 9, 257-277.
Widdicombe, S., WooIIitt, R. (1995), The Language oj Youth Subcultures. Social Identity in
Action, Harvester/WheatsheaI, HemeI Hempstead.
Wieder, L. (1974), ,TeIIing the code, n R. Turner (ed.), Ethnomethodology, Penguin,
Harmondsworth.
Wittgenstein, L. (1953), Philosophical Investigations, BIackweII, OxIord.
Wittgenstein, L. (198O), Remarks on the Philosophy oj Psychology (voI. 1-2), BIackweII, OxIord.
WooIIitt, R.C. (199O), ,On the anaIysis oI interaction. an introduction to conversation anaIysis,
n P. LuII, D. IrohIich, G.N. GiIbert (eds.), Computers and Conversation, Academic
Press, New York, pp. 7-38.
WooIIitt, R. (1993), ,AnaIysing accounts, n N. GiIbert (ed.), Researching social lije, Sage,
Londra, BeverIy HiIIs, CA, pp. 287-3O5.
YearIey, S. (1985), ,VocabuIaries oI Ireedom and resentment. a Strawsonian perspective on the
nature oI argumentation in science and the Iaw, n Social Studies oj Science, 15, 99-126.
ANALIZA DISCURSULUI SI STUDIUL ATITUDINILOR...
134
135
III. INTERVIU
136
Interviu cu Michael Billig (reaIizat de Cristian TiIeag,
Ia Loughborough University, pe 22 apriIie 2OO2)
Michael Billig este din 1985 proIesor de ,tiin(e sociaIe Ia Loughborough University n Marea
Britanie. StudiiIe universitare ,i ceIe postuniversitare Ie-a terminat Ia BristoI University, dup
care a Iucrat ca Iector n departamentuI de psihoIogie aI Universit(ii din Birmingham pn a veni
Ia Loughborough. MichaeI BiIIig ,i-a nceput cariera ,tiin(iIic ca psihoIog experimentaIist sub
ndrumarea Iui Henri TajIeI, unuI dintre cei mai inIIuen(i psihoIogi sociaIi din Marea Britanie ,i
a Iost impIicat n designuI primeIor experimente bazate pe paradigma grupuriIor minimaIe care
stau Ia baza ceIebrei Teorii a Identit(ii SociaIe. Dup pIecarea de Ia BristoI, intereseIe saIe de
cercetare s-au ndreptat ctre cercetarea caIitativ ,i ctre dezvoItarea unei psihoIogii sociaIe
critice care s aib mai muIte Iegturi cu ,tiin(eIe sociaIe n generaI.
Prima sa carte, Social Psychology and Intergroup Relations (Academic Press, 1976), e o
critic Ia adresa orientriIor cIasice asupra studiuIui prejudec(iIor. Urmeaz apoi un studiu aI
unui grup de extrem dreapt n care demonstreaz cum gndirea membriIor acestuia este
inIIuen(at de ideoIogia grupuIui, Fascists. A Social Psychological View oj the National Front
(Academic Press, 1979). IntereseIe proIesoruIui BiIIig pentru studiuI ideoIogiei se regsesc ,i n
aIte Iucrri, n care accentuI trece de Ia studiuI IormeIor ideoIogice extreme ctre studiuI inIIuen(ei
ideoIogiei asupra sim(uIui comun. CeI mai bun exempIu este un studiu bazat pe anaIiza discu(iiIor
Iegate de IamiIia RegaI Britanic (Talking about the Royal Family, RoutIedge, 1992). MichaeI
BiIIig ,i-a ndreptat aten(ia ,i asupra na(ionaIismuIui n cartea sa, Banal Nationalism (Sage, 1995).
La Loughborough, MichaeI BiIIig a Iost unuI dintre membrii Iondatori ai DARG (Discourse
and Rhetoric Group) n snuI cruia a Iost ini(iat o activitate de pionerat n ce prive,te noi
abordri n psihoIogia sociaI bazate pe studiuI IimbajuIui. Contribu(ia sa cea mai important a
Iost aceea de a insista asupra dimensiunii discursive ,i argumentative a gndirii. Aceast contribu(ie
poate Ii regsit n cartea Arguing and Thinking. A Rhetorical Approach to Social Psychology
(Cambridge University Press, 1987, reeditat n 1996). Ideology and Opinions (Sage, 1991) este
o aIt Iucrare a proIesoruIui BiIIig ce cuprinde o serie de studii teoretice ,i empirice de psihoIogie
retoric.
n uItimii ani, MichaeI BiIIig ,i-a ndreptat aten(ia asupra reinterpretrii unor idei Ireudiene
Iegate de incon,tient ,i reIuIare. A ncercat s demonstreze cum incon,tientuI se Iormeaz prin
intermediuI IoIosirii IimbajuIui. Aceste idei au Iost dezbtute ntr-o serie de articoIe ,i n cartea
sa, Freudian Repression. Conversation Creating the Unconscious (Cambridge University Press,
1999). Cea mai recent dintre cr(iIe saIe se nume,te Rock'n' Roll Jews (Iive Leaves, 2OOO).
Cristian Tileag. DomnuIe proIesor,
nainte de toate, a, dori s v muI(umesc
pentru c a(i acceptat invita(ia noastr de a
v intervieva pentru revista Psihologia
Social. ntr-un interviu care a aprut n
numruI 3 aI Psihologiei Sociale, WiIIem
Doise, rememornd cercetriIe saIe asupra
reIa(iiIor intergrupuri, mrturisea c a bene-
Iiciat de ajutoruI constant aI Iui Henri
TajIeI ,i aI asisten(iIor si de Ia BristoI.
UnuI dintre asisten(ii Iui Henri TajIeI era(i
chiar dvs., nu e a,a"
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
137
Michael Billig. Da, ntr-adevr` Eram
un tnr doctorand Ia vremea aceea. Eram
doctorand part-time ,i part-time asistentuI
de cercetare aI Iui Henri TajIeI. WiIIem
Doise, dac mi amintesc bine, a venit Ia
BristoI pentru un an, iar Henri TajIeI m-a
numit asistentuI Iui de cercetare pentru
experimenteIe saIe asupra reIa(iiIor inter-
grupuri. A Iost o perioad Ioarte intere-
sant pentru c era chiar Ia nceputuI seriei
de experimente asupra reIa(iiIor intergru-
puri ,i am Iost Ioarte norocos s Iiu asis-
tentuI su chiar pentru primeIe studii n
paradigma grupuriIor minimaIe.
C.T.. A(i Icut studiiIe universitare,
ct ,i pe ceIe de doctorat Ia BristoI
University. Henri TajIeI a Iost conduc-
toruI dvs. de doctorat ,i a(i coIaborat ca
doctorand Ia experimenteIe saIe asupra
reIa(iiIor intergrupuri. Ne pute(i descrie
aceast perioad"
M.B.. Eram student Ia BristoI ,i Henri
TajIeI a venit Ia mine n uItimuI an, stu-
diam IiIosoIie ,i psihoIogie, dar nu eram
Ioarte interesat de psihoIogie. PsihoIogia
pe care o nv(asem prea s nu aib nici o
Iegtur cu ceea ce m interesa pe mine,
dar I-am ntInit pe Henri TajIeI ,i ochii
mi s-au deschis ctre un aIt IeI de psiho-
Iogie. EI m-a convins s stau n continuare
Ia BristoI ,i s Iiu asistentuI Iui. Nu eram
interesat de ceIIaIt IeI de a Iace psiho-
Iogie. N-am dorit s Iac asta, dar eI m-a
convins ,i m-a ntrebat dac nu vreau s Iiu
asistentuI Iui de cercetare ,i sunt bucuros,
Ioarte bucuros, c a Icut-o, pentru c
aItIeI nu a, Ii devenit un universitar, dac
n-ar Ii Iost ncurajriIe saIe.
C.T.. Deci ncurajriIe saIe v-au Icut
s urma(i o carier universitar"
M.B.. Da, ntr-adevr. Cnd am ter-
minat studiiIe universitare nu inten(ionam
s continuu cu studii postuniversitare. Cu
siguran(, nu n psihoIogie` Dar Henri
TajIeI mi-a spus. ,Uite, rmi`. Asta se
ntmpIa ntr-o var. Mi-a spus, ,am s te
pItesc ca s scrii, s concepi ,i s conduci
aceste experimente, ,i anuI urmtor am
devenit, de Iapt, nu asistentuI Iui, ci asis-
tentuI Iui CoIin Iraser, dar Henri TajIeI
mi-a sugerat s rmn Ia BristoI ,i pe urm
mi-a sugerat s Iac un doctorat ,i s Iiu
asistentuI Iui de cercetare. AstIeI am nceput
s Iiu din ce n ce mai interesat. Dac n-ar
Ii Iost exempIuI ,i ncurajriIe saIe, nu
cred c a, Ii ajuns s Iac ceea ce Iac astzi.
C.T.. Care e ,povestea paradigmei
grupuriIor minimaIe ,i a matriciIor Iui
Henri TajIeI"
M.B.. Ah, povestea` Henri TajIeI a
avut ideea conIorm creia indivizii s-ar
putea identiIica cu un grup, s-,i Iavo-
rizeze propriuI grup ,i s discrimineze un
aIt grup chiar dac grupuI nu ar avea nici
un n(eIes Iogic sau emo(ionaI. Asta a Iost
ideea Iui. Dorea s pun Ia punct un expe-
riment care s demonstreze acest Iucru.
Asta se ntmpIa cnd mi-am terminat stu-
diiIe, era vorba de proiectuI IinaI, a venit
Ia mine ,i mi-a spus, mi aduc aminte,
eram n uItimuI an, ,uite, am aceast idee,
vrei s concepi ,i s conduci un experiment
care s demonstreze asta". Eu am uitat
IucruI acesta, dar nevasta mea, SheiIa, ,i
aminte,te de mine stnd pe scriIe cantinei
din BristoI ,i Iucrnd Ia experiment ,i mai
apoi mergnd Ia eI ,i spunnd, ,Cred c n
mare am ceva`. Era ceva Iegat de oIe-
rirea de bani ,i eI a spus, ,Ioarte bine`,
,i pe urm a adugat, ,dar po(i s extinzi
treaba asta ,i am conceput matriciIe m-
preun. Nu-mi aduc Ioarte bine aminte,
dar a Iost extrem de interesant.
C.T.. Deci matriciIe au Iost ideea dvs."
M.B.. Nu, nu n totaIitate.
C.T.. Adic, a pornit de Ia dvs."
M.B.. Nu-mi amintesc cu exactitate.
Ideea mea a Iost aceea de a mpr(i puncte
sau bani. Dar nu era vorba de o matrice.
Era vorba de sume Iixe ,i Henri TajIeI a
sugerat s extindem totuI Ia o matrice com-
pIet. Nu-mi amintesc exact, cred c a,a
INTERVIU CU MICHAEL BILLIG
138
au stat IucruriIe. Dar pe atunci nu ,tiam ce
Iac` Ideea a venit de Ia eI, ,i a Iost o idee
extraordinar.
C.T.. Dar a(i continuat, a(i ,i pubIicat
pe aceast tem.
M.B.. Da, Iucrarea mea de doctorat a
Iost pe aceast tem. Da. Si cnd WiIIem
Doise a venit, am condus mpreun o serie
de experimente n BristoI ,i dup aceea am
pIecat n BeIgia, pentru aIte cteva expe-
rimente pe reIa(ii intergrupuri.
C.T.. Cine a Iost Henri TajIeI ,i care
a Iost inIIuen(a sa asupra carierei dvs.
,tiin(iIice"
M.B.. Henri TajIeI a Iost cu siguran(
unuI dintre cei mai extraordinari psihoIogi
sociaIi pe care i-am ntInit. A Iost o ade-
vrat inspira(ie pentru mine. PIin de entu-
ziasm, pIin de idei, cuItivat ,i cu un enorm
interes n a n(eIege ceIe mai importante
probIeme aIe Iumii, poate ,i datorit tre-
cutuIui su ca evreu poIonez, care doar
din ntmpIare a scpat HoIocaustuIui. A
Iost extrem de interesat, a,a cum eI nsu,i
o spunea, s n(eIeag cum a Iost posibiI
genociduI ,i asta I-a Icut s se ndrepte
spre psihoIogia sociaI. Pentru c atunci
cnd ai n vedere un Ienomen precum ge-
nociduI, TajIeI ,i-a dat seama c orice ex-
pIica(ie ra(ionaI a comportamentuIui uman
era nesatisIctoare, iar expIica(iiIe teore-
ticieniIor marxi,ti nu puteau expIica Ieno-
menuI genociduIui.
C.T.. Au existat ,i aI(i psihoIogi sociaIi
care v-au inIIuen(at cariera de cercetare"
M.B.: Cred c au mai Iost, dar nu n
aceea,i msur ca Henri TajIeI. Niciodat
nu mi-a pIcut s citesc doar psihoIogie
sociaI, ci mi-a pIcut s citesc conside-
rabiI tot ce (ine de ,tiin(eIe sociaIe. Si
TajIeI a Icut aceIa,i Iucru. Consider ns
c cercetriIe Iui SheriI sunt Iascinante,
dar trebuie s recunosc c cea mai mare
parte din psihoIogia sociaI, majoritatea, o
gsesc Ioarte greu de citit ,i nu n mod
speciaI interesant.
C.T.. Ce v Iace s spune(i asta"
M.B.. A,a se pare c stau IucruriIe. Si
poate a,a se ntmpI n majoritatea disci-
pIineIor academice. Exist doar un numr
Ioarte mic de cercettori inovatori. Si un
aIt gnditor aIe crui Iucrri Ie-am citit cu
Ioarte mare interes, binen(eIes, este Serge
Moscovici, care e un inteIectuaI extraor-
dinar, Ia IeI ca Henri TajIeI. Si astIeI ai
doar c(iva gnditori ntr-adevr inovatori
,i o grmad de aI(i cercettori care doar i
urmeaz, care Iac ceea ce Thomas Kuhn a
numit ,,tiin( normaI. Si n ,tiin(eIe
sociaIe, dup un timp, ,,tiin(a normaI
devine caraghioas. Mie, ceI pu(in, a,a mi
se pare`
C.T.. Ce v-a Icut s deveni(i psihoIog
sociaI" Accepta(i aceast denumire"
M.B.. Nu, nu n mod speciaI. A,a
cum am spus, Henri TajIeI mi-a sugerat
s-mi continuu studiiIe ,i s Iac un doc-
torat. Si ceea ce a Iost extraordinar n
ncurajriIe Iui Henri TajIeI a Iost c nu
mi-a spus, ,rmi ca s devii psihoIog
sociaI`. Mi-a spus, ,rmi, I cercetare
,i cite,te ct mai muIt`. Vreau s spun,
nici eI nu ,i-a petrecut timpuI doar citind
reviste de psihoIogie sociaI, era interesat
de istorie, antropoIogie, Iiteratur ,i a,a
mai departe. ntotdeauna m-am considerat,
nainte de toate, un universitar, ,i poate pe
urm ca cercettor n ,tiin(eIe sociaIe. Si
ceea ce e speciaI n ce prive,te via(a uni-
versitar, e c (i oIer Iibertatea de a citi,
,i orice universitar mai aIes n ,tiin(eIe
sociaIe , cercettorii n ,tiin(eIe sociaIe
trebuie s proIite de acest Iucru ,i s
citeasc ct mai muIt ,i ct mai divers.
Universitarii care se rezum doar Ia a citi
n interioruI discipIinei Ior vor vedea cum
imagina(ia Ii se va restrnge din ce n ce
mai muIt. Po(i s descoperi Iucruri extra-
ordinare n aIara curentuIui dominant de
opinie, proIitnd ,i de pe urma aItor disci-
pIine academice.
CRISTIAN TILEAG
139
C.T.. SpeciaIizarea dvs. a Iost una
de psihoIog sociaI experimentaIist ,i via(a
dvs. proIesionaI a(i petrecut-o n departa-
mente de psihoIogie nainte de a ajunge Ia
Loughborough. Aici, principaIuI dvs. inte-
res este studiuI (anaIiza) discursuIui. Ce a
determinat aceast trecere de Ia cercetare
experimentaI Ia cercetare caIitativ"
M.B.. Acest Iucru s-a ntmpIat nc
nainte de a veni Ia Loughborough. ntr-ade-
vr, experimenteIe pe care Ie-am condus
pentru doctoratuI meu Ia BristoI au Iost
mai muIt sau mai pu(in uItimeIe serii de
experimente pe care Ie-am condus. Si cnd
am pIecat de Ia BristoI pentru un post de
Iector Ia Birmingham, nu am mai Icut
experimente. PrimuI meu mare studiu, pe
care I-am condus Ia Birmingham, a Iost o
anaIiz a extremei drepte, ,i am condus
cteva interviuri cu c(iva membri ai unor
grupuri Iasciste din Marea Britanie, m-
preun cu studiuI pubIica(iiIor Iasciste. Nu
a Iost vorba de o decizie pInuit de a
trece de Ia o metodoIogie Ia aIta. Eram
interesat de un subiect, de o probIem ,i,
n mod naturaI, m-am apucat s-o studiez,
s citesc ,i s o n(eIeg.
C.T.. Dup cum a(i spus nu a Iost
ceva pInuit, aceast trecere de Ia expe-
riment Ia anaIiz caIitativ.
M.B.. Nu. Niciodat nu m-am gndit
Ia acest Iucru n ace,ti termeni. Niciodat.
Si nici acum nu o Iac. Sunt de prere c tre-
cerea a Iost de Ia un set de probIeme ctre
un aIt set de probIeme. ntru ctva Iegate
ntre eIe. Am studiat extrema dreapt, dar
studiuI acesteia nu a Iost prea diIerit de
studiuI reIa(iiIor intergrupuri, era parte din
acesta ,i, ntr-adevr, ceea ce am studiat
eu a Iost o maniIestare modern a ceea ce
I-a determinat pe Henri TajIeI s studieze
psihoIogia sociaI. Ideea c am IoIosit o
anumit metodoIogie n detrimentuI aIteia
mi se pare nensemnat n compara(ie cu
subiectuI aIIat n studiu. Deci, n-a Iost
niciodat o mare probIem c n-am condus
experimente, nu aceasta era probIema. Am
predat ,i continuu s predau psihoIogie
sociaI experimentaI. Metoda nu este dect
un mijIoc n a atinge un scop, probIema pe
care o studiezi.
C.T.. Cnd am citit pentru prima dat
subtitIuI cr(ii dvs., Arguing and Thinking.
A Rhetorical Approach to social psycho-
logy, am Iost extrem de intrigat. Ce caut
retorica n psihoIogia sociaI, m-am ntre-
bat. Ce Iegtur poate avea retorica cu
psihoIogia sociaI"
M.B.. Am s v rspund, spunndu-v
cum s-a ajuns Ia un astIeI de subtitIu ,i
cum am ajuns s Iiu interesat de retoric.
Eram nc Ia Birmingham, ntr-un departa-
ment de psihoIogie ,i am reaIizat c nu-i
citisem pe PIaton ,i pe AristoteI. Nu-i citi-
sem cum trebuie. Si mi-am spus, asta e o
crim, am posibiIitatea ca universitar s
proIit de citituI n bibIiotec, iar doi dintre
cei mai importan(i gnditori ai civiIiza(iei
vestice nu mi erau cunoscu(i. AstIeI c,
ntr-o var am nceput s-i citesc pe
AristoteI, pe PIaton ,i mi-au pIcut. Am
citit Retorica Iui AristoteI. Si mi-am dat
seama c e vorba de exact aceIea,i Iucruri
pe care Ie po(i gsi n manuaIeIe de psiho-
Iogie sociaI. Si AristoteI d dovad de o
extraordinar acuitate inteIectuaI, e un Iin
observator ,i scrie cu umor. Extraordinar`
AstIeI, am nceput s citesc din ce n ce mai
muIt retoric ,i mai apoi, mi-am spus, e
un materiaI extraordinar ,i mi-am dat seama
c e direct Iegat de psihoIogia sociaI. IdeiIe
Iegate de persuasiune ,i gndire ,i autoper-
suasiune, toate acestea sunt subiecte aIe
psihoIogiei sociaIe. A,a s-a ntmpIat`
C.T.. NumeIe dvs. e asociat cu ceea
ce este cunoscut sub numeIe de ,psihoIogie
retoric sau ,anaIiz retoric. Ne pute(i
spune mai muIte despre acest Iucru.
M.B.. ncIin s cred c ceea ce unii
numesc anaIiz retoric e doar o parte
dintr-o mi,care mai Iarg numit ,psihoIo-
gie discursiv, iar partea ce se ocup de
INTERVIU CU MICHAEL BILLIG
14O
retoric n anaIiza discursiv atrage aten(ia
asupra importan(ei argumentrii ,i persua-
siunii, Iie c e vorba de a-I convinge pe
ceIIaIt sau de a te convinge pe tine nsu(i.
C.T.. Cum trebuie deci s n(eIegem
psihoIogia retoric" Spunea(i mai nainte
c se reIer Ia importan(a argumentrii,
persuasiunii.
M.B.. Da, este vorba de importan(a
unei probIeme pe care vechii retori greci
,i soIi,tii o puneau n termenii persuasiunii
,i retoricii, aceea de a n(eIege cum gn-
desc oamenii. Si cea mai mare parte din
gndirea noastr ,i are rdcina n Iimbaj,
,i anume n moduI n care IoIosim Iim-
bajuI, nu numai n via(a sociaI, dar ,i n
via(a noastr mintaI (interioar), pentru a
construi ra(iuni ,i justiIicri ,i a critica
pozi(iiIe ceIorIaI(i. A,a s-ar deIini retorica.
C.T.. Dou cr(i Ioarte importante
pubIicate n Marea Britanie n aceIa,i an
(1987) cu Arguing and Thinking artau
cum activitatea practic a vorbirii ar trebui
s constituie subiectuI psihoIogiei sociaIe.
M reIer Ia Potter ,i WethereII, Discourse
and Social Psychology ,i Ia Edwards ,i
Mercer, Common Knowledge. AmbeIe re-
comand IoIosirea tehniciIor de anaIiz a
discursuIui n studiuI probIemeIor de psiho-
Iogie sociaI. A Iost acesta nceputuI abor-
drii discursive n ,tiin(eIe sociaIe ,i, n
speciaI, n psihoIogia sociaI"
M.B.. Da, ntr-adevr` ns Iucruri
asemntoare se ntmpIau ,i n aIt parte.
n aceIa,i an, 1987, a vzut Iumina tipa-
ruIui o important carte despre retoric n
StateIe Unite. Acest Iucru a permis cerce-
ttoriIor s ajung independent Ia ideea
n(eIegerii importan(ei retoricii n ,tiin(eIe
sociaIe, n generaI, ,i n psihoIogia sociaI,
n particuIar. E ntr-adevr o coinciden(.
Ma gndesc Ia Jonathan Potter ,i Margaret
WethereII cu Discourse and Social Psycho-
logy, Ia mine cu Arguing and Thinking, ,i
Ia Derek Edwards cu Common Knowledge
am ajuns Ia idei simiIare n mod independent,
chiar dac au existat diIeren(e mari de
emIaz. Mai apoi, din ntmpIare, Jonathan
Potter ,i eu, s-a ntmpIat s. Derek
Edwards era deja Ia Loughborough, iar eu
,i Jonathan Potter s-a ntmpIat s venim
Ia Loughborough. A Iost o mare pIcere
s Iucrez cu ace,ti oameni, care veniser
pe crri nu Ioarte deprtate ctre idei
Ioarte apropiate.
C.T.. Derek Edwards ,i Jonathan Potter
sunt, ambii, coIegi ai dvs. n departa-
mentuIde Stiin(e SociaIe Ia Loughborough
University. Ei au reu,it s consacre ,psi-
hoIogia discursiv ca una dintre prin-
cipaIeIe orientri n psihoIogia sociaI con-
temporan. Cum a(i deIini psihoIogia
discursiv"
M.B.. Nu ,tiu cum s-ar putea deIini.
A, spune c psihoIogia discursiv, n gene-
raI vorbind, e un curent de cercetare care
vrea s ne spun c majoritatea probIeme-
Ior ,i IenomeneIor pe care psihoIogii sociaIi
Ie-au studiat ,i au rdcina n moduI n
care IoIosim IimbajuI ,i n conversa(ie.
Dac dorim s studiem aceste subiecte ar
trebui s studiem cum oamenii IoIosesc
IimbajuI n interac(iuni sociaIe.
C.T.. Poate Ii considerat ,psihoIogia
discursiv ca o orientare major n psi-
hoIogia sociaI" Care e IocuI ei n psiho-
Iogia sociaI contemporan" ntr-adevr,
e n primuI rnd dezvoItat n Marea
Britanie, dar are ecouri n Europa ,i n
StateIe Unite.
M.B.. Exist cercettori interesa(i de
psihoIogia discursiv ,i n Canada, ct ,i
n AustraIia. Nu ,tiu care ar Ii IocuI ei, dar
ce pot s spun e c majoritatea psihoIogiIor
sociaIi din StateIe Unite Iucreaz n inte-
rioruI unei discipIine, care ndeprteaz
din start orice aIt mod de abordare a pro-
bIemeIor aIIate sub observa(ie.
C.T.: IntereseIe dvs. de cercetare sunt
extrem de diverse. A(i scris cr(i despre re-
toric ,i psihoIogie sociaI, IamiIia RegaI
Britanic, o aIt carte despre na(ionaIism
CRISTIAN TILEAG
141
,i a(i propus termenuI ,na(ionaIism banaI.
A(i scris o carte despre Ireud ,i reIuIare,
,i chiar ,i o carte despre rock and roII ,i
evrei. Cum Iace(i cnd v aIege(i subiec-
teIe de cercetare"
M.B.. Nu-mi aIeg subiecteIe de cerce-
tare. Nu ,tiu, se ntmpI Ir s-mi dau
seama. M obsedeaz o idee ,i ncepe s-mi
pIac, o dezvoIt ,i devin interesat de ea,
Iucrez Ia ea. Pur ,i simpIu se ntmpI.
Niciodat nu am avut un pIan strategic,
am s Iac asta ,i ceea ce am s Iac va
conduce ctre aItceva ,i m voi opri asupra
acestui aspect. Nu a,a se ntmpI. La un
moment dat devin interesat de un anumit
subiect ,i urmez acea caIe.
C.T.. Acest Iucru mi se pare atipic
pentru un psihoIog sociaI, o astIeI de me-
tod de abordare. V considera(i un psi-
hoIog sociaI atipic"
M.B.. Nu m-am gndit niciodat Ia
mine n ace,ti termeni. Eu doar citesc ,i
mi pIace Ioarte muIt acest Iucru. Ceea ce
eu consider trist e c majoritatea tinerei
genera(ii de universitari, mai aIes n Marea
Britanie, dar probabiI ,i n Europa ,i
StateIe Unite, unde sunt aproape sigur c
e Ia IeI, consider c trebuie s devin
,tehnicieni nainte de toate, Ia o anumit
discipIin. Trebuie s se instituie ca i
psihoIogi sau n diIerite ramuri aIe psiho-
Iogiei. Trebuie s nve(e tehniciIe nece-
sare, s primeasc granturi de cercetare ,i
s demonstreze aceast expertiz. Gsesc
c acest Iucru nu e mbucurtor pentru c
atunci cnd via(a universitar devine prea
proIesionist, de o asemenea manier, se
pierde scnteia ,i tinerii universitari pierd
aceast scnteie de Iibertate, de care eu
m-am bucurat ,i pe care Henri TajIeI mi-a
insuIIat-o de Iiecare dat. Aceast Iibertate
de a expIora ,i a merge ntr-acoIo unde o
idee interesant te poate duce. Nu doar s
spui, ,sunt cineva ,i ,pot s Iac asta, ,i
(i se oIer mai muI(i bani ca s Iaci mai
muIt din ceea ce ,tii s Iaci. M consider
Ioarte norocos. Dac ar Ii s iau totuI de Ia
capt acum, cred c ar Ii muIt mai diIiciI.
E muIt mai greu s Iaci ceea ce vrei, s-(i
urmre,ti intereseIe.
C.T.. ntr-una dintre criticiIe dvs. Ia
adresa psihoIogiei experimentaIe, vorbi(i
despre ,depopuIarea paginiIor psihoIo-
giei
1
. Pute(i s comenta(i acest aspect"
M.B.. Nu era vorba de o critic Ia
adresa cercetrii experimentaIe, a Iost mai
degrab o critic Ia adresa moduIui n care
se scrie cercetarea experimentaI. Exist
cteva extraordinare experimente n psi-
hoIogia sociaI. ExperimenteIe Iui SheriI,
ceIe aIe Iui Henri TajIeI asupra catego-
rizrii ,i reIa(iiIor intergrupuri, ,i nu n
ceIe din urm, experimenteIe Iui Asch
extraordinare experimente. Ceea ce vroiam
eu s spun era cum, dac vrei, mijIoaceIe
au devenit un scop n sine. Nu e vorba de
experimente, e vorba de a deIini imagi-
na(ia (gndirea) doar n termenii reaIizrii
de experimente ,i a scrie despre eIe de o
manier Ioarte constrngtoare.
C.T.. ,Perspectiva retoric aI crei
promotor sunte(i, adreseaz probIeme simi-
Iare cu teoria reprezentriIor sociaIe a Iui
Serge Moscovici. Care sunt puncteIe de
contact dintre teoria reprezentriIor sociaIe
,i abordarea retoric"
M.B.. Cred c exist muIte puncte de
contact, ,i consider c amndou pornesc
de Ia presupunerea c e nevoie de anaIiz
sociaI. CercetriIe Iui Moscovici sunt
nainte de toate o critic Ia adresa indi-
viduaIismuIui curenteIor dominante n psi-
hoIogia sociaI nord-american. EI scrie
despre construc(ia sociaI a ideiIor ,i con-
struc(ia sociaI a gndirii. Acest Iucru I
consider un important punct de contact. EI
1. BiIIig, M. (1994), ,RepopuIating the depopuIated pages oI sociaI psychoIogy, n Theory and
Psychology, 4 (3), 3O7-335.
INTERVIU CU MICHAEL BILLIG
142
mai vorbe,te despre importan(a proceseIor
de comunicare. Ideea unei reprezentri so-
ciaIe, idee care devine re-prezentat atunci
cnd se mi,c dintr-o sIer n aIta, e o
modaIitate de a vorbi despre comunicare.
Binen(eIes, studiuI retoricii este, de ase-
menea, studiuI proceseIor de comunicare
,i am scris un articoI pe tema asta cu c(iva
ani n urm, spunnd c, poate, un pas
nainte pentru teoria reprezentriIor sociaIe
ar Ii s se opreasc n detaIiu Ia proceseIe
ce (in de retoric. Si unii teoreticieni ai
reprezentriIor sociaIe au Icut deja acest
Iucru.
C.T.. S rmnem Ia teoria reprezen-
triIor sociaIe. Ce prere ave(i despre cri-
ticiIe Ia adresa reprezentriIor sociaIe"
Dvs. a(i scris cte ceva despre reprezen-
triIe sociaIe
2
, dar Ia IeI a Icut ,i Jonathan
Potter
3
, care este muIt mai critic Ia adresa
teoriei reprezentriIor sociaIe. Care sunt
resurseIe acestei critici ,i din ce direc(ie
vine ea"
M.B.. IdeiIe Iui Jonathan Potter pro-
vin, n mare parte, dintr-o tradi(ie a etno-
metodoIogiei ,i anaIizei conversa(ionaIe,
care este o modaIitate Ioarte strict de a
anaIiza interac(iuniIe sociaIe, dar care toc-
mai datorit Ior(ei ,i stricte(ei saIe are
Ioarte muIte Iucruri de recomandat. Cei
care studiaz anaIiza conversa(ionaI, ca
parte dintr-o modaIitate Ioarte strict de a
privi IucruriIe, vor spune c trebuie s
privim doar Ia ceea ce este observabil n
comunicare, Ir s emitem ipoteze asupra
a ceea ce st Ia baza motiva(iiIor vorbi-
toruIui. Jonathan Potter, n mod speciaI, a
criticat psihoIogia pentru IaptuI c Iace
presupuneri asupra proceseIor interioare,
dar care nu pot Ii ,identiIicate n termenii
caracteristiciIor observabiIe aIe discursuIui.
Si critica Iui Jonathan Potter e bazat pe
acest Iucru. n ceea ce m prive,te, cred
c aceast critic merge undeva prea de-
parte, tocmai de aceea am nceput s m
apIec asupra Iui Ireud. Cred c nu ne
putem debarasa n totaIitate de tradi(ionaIuI
Iimbaj psihoIogic aI proceseIor interioare,
numai c acestea trebuie n(eIese ntr-o
manier discursiv ,i retoric.
C.T.. L-a(i pomenit pe Ireud, ce ne
pute(i spune despre interesuI dvs. Iegat de
Ireud ,i despre conversa(ie ca modaIitate
de a da na,tere incon,tientuIui" Pare o
idee ciudat`
M.B.. Mie nu mi se pare att de ciu-
dat` Dar, nc o dat, I-am citit pe Ireud,
cu mici ntreruperi de-a IunguI aniIor, ,i
trebuie s spun c scrie extraordinar. Un
scriitor de geniu, chiar ,i atunci cnd exa-
gereaz. Si m-am gsit n postura de a citi
din ce n ce mai muIt Ireud, dorind s
studiez Iegtura dintre uneIe idei Ireudiene
,i uneIe teme pe care Ie abordm aici Ia
Loughborough. De aici s-a nscut cartea
Freudian repression. S-a nscut din pI-
cerea de a-I citi pe Ireud. Vede(i dvs., o
parte din munca mea de cercetare a prove-
nit tocmai dintr-o distan(are Ia( de Ireud.
M reIer Ia cercetarea mea Iegat de Ias-
cism, de extrema dreapt, care ,i-a avut
sursa n Irica de aceste idei, n Irica n Ia(a
prejudec(iIor care ar Ii putut avea un im-
pact puternic asupra Marii Britanii. Totu,i,
nu s-a ntmpIat a,a. Dar privim acum n
Iran(a, unde Le Pen, mai muIt ca sigur,
va Ii contracandidatuI Iui Chirac n turuI
doi pentru pre,edin(ia Irancez. Deci,
2. BiIIig, M. (1988), ,SociaI representation, objectiIication and anchoring. a rhetoricaI ana-
Iysis, n Social Behaviour, 3, 1-16.
BiIIig, M. (1993), ,Studying the thinking society. sociaI representations, rhetoric and
attitudes, n G. BreakweII, D. Canter (eds.), Empirical Approaches to Social Representations,
OxIord University Press, OxIord.
3. Potter, J., Litton, I. (1985), ,Some probIems underIying the theory oI sociaI representations,
n British Journal oj Social Psychology, 24, 81-9O.
CRISTIAN TILEAG
143
aceste idei sunt nc vii. A,adar am avut
toat pIcerea s-I percep pe Ireud, nu
numai n spirituI a ceea ce se cheam
Thanatos, ci ,i n spirituI ErosuIui, spirituI
iubirii. mi pIace Ioarte muIt s-I citesc pe
AristoteI, mi pIace s-I citesc pe Ireud.
Legat de rock and roII (Rock and Roll
Jews, 2OOO) e ,i mai cIar, am vorbit despre
muzica tinere(ii ,i genera(iei meIe.
C.T.. Moscovici (1984) sugera c prin-
cipaIa probIem pentru cercetarea n cadruI
teoriei reprezentriIor sociaIe e aceea de a
n(eIege ,societatea gnditoare. Mai este
ceva de adugat din partea abordrii reto-
rice ,i discursive"
M.B.. Da, Ir ndoiaI. A,a cum nsu,i
Moscovici subIinia, o ,societate care gn-
de,te e ,i o societate care comunic. Con-
sider c perspectiveIe retoric ,i discursiv
ne pot arta cum anumite detaIii aIe comu-
nicrii, diIerite tipuri de comunicare pot Ii
examinate concentrndu-ne asupra scoa-
terii Ia iveaI a unor aspecte ascunse sau
trecute cu vederea.
C.T.. Una dintre cr(iIe Ia care a(i
contribuit se nume,te Ideological Dilem-
mas. A Social Psychology oj Everyday
Thinking
4
,i a Iost scris mpreun cu Io,ti
,i actuaIi membri ai Discourse and Rheto-
ric Group de Ia Loughborough University.
Ce sunt ,diIemeIe ideoIogice ,i ce este
DARG"
M.B.. Pe scurt, DARG (Discourse and
Rhetoric Group) este GrupuI pentru studiuI
retoricii ,i discursuIui de Ia Loughborough
University. E un grup de persoane intere-
sate de aceste subiecte, subiecte ce (in de
anaIiza discursuIui ,i de retoric, att din
departamentuI de ,tiin(e sociaIe, ct ,i din
ceI de ,tiin(e umane. Ne ntInim n mod
reguIat, mpreun cu doctoranzii, ,i stm
de vorb, anaIizm date de cercetare ,i
discutm diIerite subiecte. Pentru mine a
Iost ,i este o experien( extraordinar s
ajung s cunosc ,i s discut cu ni,te Ioarte
drgu(i ,i inteIigen(i coIegi ,i doctoranzi.
Pentru mine este un cmin inteIectuaI. M-ai
mai ntrebat ce este o ,diIem ideoIogic.
Ei bine, acesta este un termen IoIosit de
noi pentru a prezenta ideea conIorm creia
gndirea noastr e bazat pe idei pe care Ie
considerm ca apar(innd sim(uIui comun.
Cnd, n via(a noastr de zi cu zi, discutm
cu ceiIaI(i ,i cnd gndim, deseori justi-
Iicm o anumit pozi(ie, IoIosindu-ne de
vaIori cu caracter generaI, ,i aceste vaIori
Ie considerm ca apar(innd sim(uIui comun
,i c, astIeI, eIe trebuie respectate. De
exempIu, un poIitician poate spune, ,vom
urma aceast caIe, pentru c a,a este demo-
cratic. Acest Iucru presupune c exist
o anumit vaIoare sau vaIori ata,ate demo-
cra(iei ce Iac parte din sim(uI comun. No(iu-
nea de ,ideoIogie se reIer Ia anumite
sisteme de idei ntr-o anumit societate. Si
no(iunea de ,diIem ideoIogic se reIer
Ia IaptuI c ideoIogiiIe nu sunt doar sisteme
organizate de idei, ci pot con(ine teme
contrare, vaIori contrare, care ,trag n
direc(ii diIerite ,i cu care oamenii se con-
Irunt de Iiecare dat n societate. A,a s-ar
deIini ,diIemeIe ideoIogice.
C.T.. Acest concept a Iost apIicat n
diIerite instan(e, Iegat de prejudec(i ,i
toIeran(, Iegat de educa(ie etc. Ideea care
st n spateIe acestui concept e aceea c
sim(uI comun e diIematic ,i con(ine n sine
anumite resurse pentru justiIicri, critici.
M.B.. Ioarte adevrat. Si din cauz
c sim(uI comun este diIematic, ntotdea-
una vor exista Iucruri asupra crora s
reIIectm. Lumea, sociaIuI, e neterminat.
E permanent ntr-o stare de incompIeti-
tudine ,i necesit reconstruc(ie, pentru c
ntotdeauna vor exista diIeme cu care indi-
vizii se vor conIrunta.
4. BiIIig, M., Condor, S., Edwards, D., Gane, M., MiddIeton, D., RadIey, A. (1988), Ideolo-
gical Dilemmas. A Social Psychology oj Everyday Thinking, Sage, Londra.
INTERVIU CU MICHAEL BILLIG
144
C.T.. Considera(i DARG drept un grup
de cercetare sau un centru de cercetare
simiIar cu aIte centre de cercetare de Ia
diIerite universit(i" Sau e doar un Iorum
de discu(ii, mai inIormaI dect un centru
de cercetare.
M.B.. DARG este ceea ce este ,i eu
m simt Ioarte bine ca membru aI acestui
grup. Nu m gndesc prea muIt s-I com-
par cu aIte Iocuri. Nu Iucrez n aIte Iocuri.
Nu ,tiu ce grupuri au ,i care Ie sunt obice-
iuriIe, dar m simt Ioarte bine ca membru
DARG Ia Loughborough. E un Iucru Ioarte
important pentru mine.
C.T.. Care a Iost ideea care a stat
n spateIe crerii DARG"
M.B.. Ideea era s ne ntInim ,i
s stm de vorb, s cutm s desco-
perim interese comune. Eu am venit Ia
Loughborough, Derek Edwards era deja
aici ,i eI a propus s ne ntInim ,i s mai
vedem cine aItcineva mai e interesat de
aceste subiecte. Si astIeI au nceput ntI-
niriIe reguIate.
C.T.. Ce proiecte comune cu aIte gru-
puri ce studiaz psihoIogia sociaI n
Europa ,i n aIt parte ave(i, n termeni de
reIa(ii academice"
M.B.. Eu ntotdeauna am avut ten-
din(a s Iucrez individuaI. Cartea despre
care am vorbit, Ideological Dilemmas. A
Social Psychology oj Everyday Thinking,
e una dintre pu(ineIe Ia care am coIaborat.
CeIeIaIte cr(i sunt scrise separat, doar de
mine. StabiIirea de contacte cu aIte grupuri
,i coIaborriIe nu au Iost niciodat o mare
prioritate pentru mine.
C.T.. Cum a(i rezuma intereseIe dvs.
de cercetare n acest moment"
M.B.. Acum ncerc s studiez cte
ceva despre umor. Nu ,tiu ncotro m va
duce. Mi-ar pIcea s scriu o carte despre
umor, dar n acest moment totuI e nc
conIuz. Sper ns ca peste c(iva ani totuI
s Iie mai pu(in conIuz. Mai sper ca peste
trei ani s Iiu Ia IeI de conIuz n ce prive,te
un aIt subiect de cercetare.
C.T.. Dac ar Ii s punem IaoIaIt
,tiin(eIe sociaIe ,i poIitica care crede(i c
ar Ii importan(a poIitic a ,tiin(eIor so-
ciaIe, n generaI, ,i a psihoIogiei sociaIe,
n speciaI" Trebuie psihoIogia sociaI
s Iie mai impIicat n studiuI probIeme-
Iorcontroversate, a probIemeIor cu tent
poIitic"
M.B.. Da, Ir ndoiaI` Atunci cnd
,tiin(eIe sociaIe divor(eaz de poIitic, n(e-
Ieas n sensuI generaI, eu cred c pierd.
Devin oarecum unidimensionaIe. Din punct
de vedere istoric, psihoIogia sociaI a avut
un mare avantaj n a studia ,i, cred, n a
contribui Ia n(eIegerea prejudec(iIor ,i
bigoteriei ,i aceasta va rmne pentru tot-
deauna marea contribu(ie a psihoIogiei
sociaIe ,i a ,tiin(eIor sociaIe. IaptuI c au
privit ctre ira(ionaI, ctre a,a-zisa Iatur
ira(ionaI a indiviziIor. Si, din pcate,
aceast ntreprindere trebuie continuat.
C.T.. Gndindu-v Ia Romnia, Ia
Europa de Est, cum crede(i c poate ajuta
psihoIogia sociaI societ(iIe postcomuniste
n studiuI probIemeIor de natur poIiticce
(in de prejudec(i, discriminare.
M.B.. Cred c una dintre mariIe con-
tribu(ii aIe ,tiin(eIor sociaIe n uItimii o
sut de ani a Iost s anaIizeze anumite
modaIit(i de gndire ,i s concIuzioneze
c aceste modaIit(i de gndire sunt ntr-ade-
vr nepotrivite, nu sunt ntr-att de ra(io-
naIe sau moderate precum cei care Ie
exprim ar Ii ncIina(i s cread. Si aici
m reIer Ia prejudec(i ,i, mai aIes, Ia
justiIicriIe prejudec(iIor. Cred c psiho-
Iogia sociaI are o mare putere n a n(eIege
cum anumite seturi de credin(e, n speciaI
opiniiIe discriminatorii ndreptate mpo-
triva aItora apar n perioade de greut(i,
criz ,i insecuritate. Consider c n Europa
de Est, n acest moment, exist un mare
sentiment de insecuritate, deci nu e de
CRISTIAN TILEAG
145
mirare c observm resurgen(a unor opinii
na(ionaIiste ,i ,oviniste. Dar nu trebuie s
ne rezumm Ia a spune c ne-am a,teptat
Ia a,a ceva. Tocmai de aceea am nceput
s studiez probIema na(ionaIismuIui. Sunt
de prere c patternuri simiIare pot Ii
gsite ,i n cadruI ceIor mai puternice ,i
bogate na(iuni de pe gIob, cum sunt StateIe
Unite. S-au putut observa diIerite reac(ii
n StateIe Unite de dup atacuI terorist de
Ia 11 septembrie de anuI trecut, o cre,tere
a na(ionaIismuIui, o cre,tere a intoIeran(ei
Ia( de CeIIaIt. PsihoIogii sociaIi trebuie
s continue s studieze astIeI de probIeme,
dar acest Iucru te poate pIasa, Ia un mo-
ment dat, ntr-o direc(ie diIerit curentuIui
prevaIent de opinie. Unii dintre cei mai
mari psihoIogi sociaIi n istorie s-au pIasat
pe pozi(ii poIitice mpotriva curentuIui domi-
nant de opinie. Ma gndesc, de exempIu,
Ia cineva precum Asch, un gnditor extra-
ordinar. Si binen(eIes, proIesoruI meu,
Henri TajIeI.
C.T.. A(i adus n discu(ie na(ionaIis-
muI, iar una dintre cr(iIe dvs. se intituIeaz
Banal Nationalism. Ce este ,na(ionaIismuI
banaI"
M.B.. Atunci cnd cercettorii din ,tiin-
(eIe sociaIe ,i aI(ii se gndesc Ia na(iona-
Iism, n mod normaI se gndesc Ia mi,cri
sociaIe, de obicei Ia ceIe care nu sunt Ia
putere ,i aI cror scop e s creeze un nou
stat sau s modiIice grani(eIe stateIor exis-
tente. n InsuIeIe Britanice, na(ionaIi,ti
sunt considera(i RepubIicanii irIandezi care
doresc s scoat IrIanda de Nord de sub
stpnire britanic. ntotdeauna, e ca ,i
cum na(ionaIismuI e un IeI de mi,care vio-
Ient sau cvasivioIent care amenin( sta-
rea de Iapt. Observa(ia mea a Iost aceea c
n ,tiin(eIe sociaIe ,i n generaI nu exist
un termen pentru na(ionaIismuI stateIor-
-na(iuni. ntotdeauna, e ca ,i cum na(io-
naIi,tii ar Ii CeiIaI(i, capete nIierbntate,
radicaIii, revoIu(ionarii. Dar, pentru ca,de
exempIu, StateIe Unite s existe ca StateIe
Unite, cu steaguI propriu, cu simboIuriIe
statuIui-na(iune, trebuie s existe ,i un aIt
set de credin(e care sunt reproduse ziInic.
La asta m-am reIerit, cnd am spus ,na(io-
naIism banaI. E vorba de na(ionaIismuI
stateIor-na(iuni existente. Si, de attea ori
n Iumea de astzi, auzim vorbindu-se des-
pre na(ionaIism, dar trecem cu vederea
IaptuI c n att de muIte na(iuni din Iume,
na(iuni puternice, putem ntIni acest banaI,
aproape neobservat na(ionaIism.
C.T.. n IinaI, cteva cuvinte pentru
cei care studiaz psihoIogia sociaI n
Romnia ,i n Europa de Est. Cum ar
trebui s abordm psihoIogia sociaI"
M.B.. Stiu c muI(i psihoIogi sociaIi
din Europa de Est ,i, cu siguran(, ,i n
aIte pr(i aIe Iumii au mari diIicuIt(i n a
avea acces Ia pubIica(ii ,tiin(iIice ,i cr(i.
MuI(i dintre ei ,i Iac probabiI griji c nu
pot Iace rost de uItimuI numr din Journal
oj Personality and Social Psychology sau
uItima edi(ie a European Journal oj Social
Psychology. Le-a, spune, nu v Iace(i griji,
bibIioteciIe voastre au probabiI cr(i extra-
ordinare, probabiI nu Ia sec(iunea psiho-
Iogie sociaI. Citi(i-Ie pe aceIea ,i ve(i ,ti
mai muIte despre Iume dect dac ve(i citi
uItima pubIica(ie ,tiin(iIic. Vorbesc din
experien(, cci mi-a pIcut ,i am bene-
Iiciat de pe urma a astIeI de Iucruri, citind
autori precum AristoteI sau PIaton. A, n-
cheia deci spunnd coIegiIor mei. consi-
dera(i sIbiciuniIe bibIioteciIor voastre ca
pe un avantaj.
C.T.. V muI(umesc Ioarte muIt`
INTERVIU CU MICHAEL BILLIG
146
147
IV. EVENIMENT
148
Andreea Vintil
Al IV-lea Congres Interna(ional
de Psihologie Social n limba francez
(Atena, 1-4 septembrie 2OO2)
Dup MontreaI (august 1996), Torino (septembrie 1998) ,i VaIencia (septembrie 2OOO),
a Iost rnduI Universit(ii Panteion din Atena s gzduiasc ceI de-aI IV-Iea Congres
Interna(ionaI de PsihoIogie SociaI n Iimba Irancez. CongresuI a Iost organizat de
principaIa asocia(ie IrancoIon n domeniuI psihoIogiei sociaIe, ADRIPS (Asocia(ia
pentru DiIuzarea Cercetrii Interna(ionaIe n PsihoIogie SociaI), cu spijinuI echipei
ateniene a Iui Stamos Papastamou, ,i a reunit contribu(iiIe a 25O de participan(i reprezen-
tnd cincisprezece (ri. BeIgia, BraziIia, BuIgaria, Canada, EIve(ia, Iran(a, Germania,
Grecia, ItaIia, Mexic, PortugaIia, Romnia, Rusia, Spania ,i StateIe Unite.
ComunicriIe care au trecut examenuI critic aI exigentuIui comitet ,tiin(iIic au Iost
reunite n dousprezece simpozioane ,i douzeci ,i patru de sesiuni tematice, Ia care s-au
adugat cteva conIerin(e pIenare sus(inute de Jean-Leon Beauvois (Nice-Sophia AntipoIis),
Juan Antonio Perez (VaIencia) ,i Markus Brauer (CIermont-Ierrand). n ansambIu, au
prevaIat evident axeIe ,consacrate aIe cercetrii din Iran(a. reprezentriIe sociaIe,
angajamentuI ,i supunerea Iiber consim(ite, disonan(a cognitiv, dezvoItarea socio-
cognitiv, normeIe de judecat sociaI, rasismuI, reIa(iiIe intergrupuri, comunicarea,
credin(eIe ,i ideoIogiiIe, poIitica, stereotipuriIe de gen ,i sntatea.
Romnia a Iost prezent n dou sesiuni tematice. Prima, reIativ Ia dezvoItarea
sociocognitiv, a propus comunicarea CameIiei Puzdriac ,i a Lumini(ei MihaeIa Iacob
(Ia,i) ,Vrsta ca operator semantic n percep(ia conceptuIui de srcie de ctre copii.
StudiuI Ior se situeaz n vasta IamiIie a cercetriIor asupra ontogenezei categorizrii, cu
particuIaritatea c Iace parte din grupuI restrns de Iucrri care au tratat categorii cu un
niveI de abstractizare mai ridicat. AutoareIe constat c procesuI de cutare a sensuIui
conceptuIui de srcie de ctre copii (4-1O ani) este determinatatt de direc(ia dinamicii
cognitive (de Ia Iunc(ionaI Ia categoriaI), ct ,i de experien(a sociaI (de Ia absoIut Ia
reIativ), interac(iunea acestor doi Iactori permi(nd copiiIor saItuI n dezvoItare.
n a doua sesiune, tematica Ia care a participat o reprezentant a (rii noastre a Iost
cea privitoare Ia judecata sociaI. Cercetarea comparativ (remarcabiI) ,IndividuaIism
,i atribuirea responsabiIit(ii, semnat de Stephanie BordeI ,i AIain Somat (Rennes)
mpreun cu MihaeIa Boza (Ia,i), continu seria experimenteIor Iranceze asupra normei
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
149
de internaIitate. Cei trei autori enun( ipoteza conIorm creia n societ(iIe occidentaIe
(cazuI Iran(ei) individuaIismuI este un exceIent predictor aI capacit(ii individuIui de a
atribui responsabiIitatea, spre deosebire de societ(iIe care au aderat de curnd Ia vaIoriIe
individuaIe (cazuI Romniei). Ei demonstreaz c subiec(ii Irancezi puternic individuaIi,ti
judec o ,(int ca Iiind mai responsabiI dect o judec subiec(ii Irancezi mai pu(in
individuaIi,ti. Pentru subiec(ii romni, acest eIect aI individuaIismuIui asupra atribuirii
responsabiIit(ii este inexistent, chiar dac ei se arat mai individuaIi,ti dect Iran-
cezii(`). RezuItateIe au Iost discutate din perspectiva care descrie vaIoriIe occidentaIe
ca adeziune Ia un ansambIu de norme ce compun ,ideaIuI democratic.
O premier a CongresuIui de Ia Atena a Iost prezen(a unei conIerin(e asupra metodo-
Iogiei, o inova(ie chemat a se pereniza Ia viitoareIe reuniuni ADRIPS. Este vorba
despre conIerin(a ,AnaIiza variabiIeIor continue ,i categoriaIe. aIternative Ia dihoto-
mizare, sus(inut de Markus Brauer de Ia Universitatea din CIermont-Ierrand. Pescurt,
Markus Brauer arat c procedeuI curent prin care se transIorm variabiIeIe continue n
variabiIe categoriaIe bimodaIe IaciIiteaz ntr-adevr apIicarea anaIizei de varian( n
IocuI unei regresiuni muItipIe, ns costuI acestui procedeu este ridicat. puterea statisti-
ciIor utiIizate scade cu o vaIoare ce corespunde eIiminrii a 387 din subiec(i. Markus
Brauer sugereaz un procedeu aIternativ care eIimin acest inconvenient. EI const n
recodarea ,i centrarea variabiIei independente (mean deviation jorm) urmate de eIec-
tuarea unei anaIize de regresiune. RezuItatuI este o Iunc(ie Iiniar ai crei termeni ,i
coeIicien(i traduc eIecteIe principaIe ,i interac(iunea dintre variabiIeIe independente.
A existat ,i o sesiune tematic mai pu(in curent. ,PsihoIogia sociaI din Europa de
Est. n ciuda inedituIui ,i a vitaIit(ii saIe, acest tip de tematic pare nc diIiciI de
acreditat ,i, n orice caz, este surprinztor de pu(in Irecventat. n acest sens, dac titIuI
sesiunii sugereaz c ar exista o psihoIogie sociaI speciIic (riIor din Europa de Est,i
o aIta speciIic restuIui (riIor, un IeI de exo-grup ,i un IeI de endo-grupaI psihoIogiei
sociaIe, IaptuI nu pare anodin. Comunicarea EIenei VoIodarskaia de Ia LaboratoruI de
psihoIogie sociaI a cercetrii (Academia de ,tiin(e a Rusiei), ,Tendin(eIe actuaIe aIe
psihoIogiei sociaIe n Rusia, a surprins ns prin cIaritatea anaIizei. Cercettoarea a
expIicat unui numr inIim de participan(i probIemeIe ridicate de substituirea unei
paradigme ,tiin(iIice printr-o aIta, cu prediIec(ie necesitatea unei noi conceptuaIizri
compatibiIe cu cea existent n psihoIogia sociaI ,consacrat, care s (in cont,
simuItan, de speciIicit(iIe istorice ,i cuIturaIe aIe unei (ri Ioste comuniste. Ea a
identiIicat dou Iinii de cercetare ruse. pe de o parte, anaIiza mecanismeIor generaIe
identiIicate de psihoIogia sociaI (cogni(ia sociaI ,i gndirea sociaI), pe de aIt parte,
anaIiza Iunc(ionrii structuriIor sociaIe aIe cuIturii comuniste ,i postcomuniste (percep(ia
schimbriIor sociaIe, raporturiIe intercuIturaIe etc.).
Dintre comunicriIe reprezentative pentru cercetarea Irancez am aIes sesiunea
tematic cu privire Ia reprezentriIe sociaIe ,i simpozionuI ,DiIeren(ierea pozi(ionriIor
,i dinamica reprezentriIor sociaIe, propuse de Bernard GaIIie (TouIouse) ,i PascaI
MoIiner (MontpeIIier). AmbeIe au reunit autori recunoscu(i n domeniuI reprezentriIor
,i pe discipoIii Ior.
WiIIem Doise ,i Monica Herrera (Geneva) au prezentat rezuItateIe unei cercetri
care, potrivit autoriIor, conIirm vaIoarea euristic a studiuIui drepturiIor omuIui n(eIese
ca reprezentri sociaIe ,i contribuie Ia dezbaterea asupra posibiIit(ii drepturiIor indivi-
duaIe ,i coIective de a coexista sau chiar de a se ntreptrunde.
AL IV-LEA CONGRES INTERNA|IONAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL...
15O
Christian GuimeIIi ,i Laurent MiIIand (Aix-en-Provence) au artat c modaIit(iIe de
ra(ionament asociate unui obiect de reprezentare sociaI depind de graduI de impIicare
a individuIui/grupuIui ,i au eviden(iat eIecteIe simpIe ,i cumuIative aIe componenteIor
impIicrii (identiIicarea subiectuIui, vaIorizarea obiectuIui ,i capacitatea perceput de
ac(iune) asupra aIegerii modaIit(ii de ra(ionament (schema de nega(ie vs schema stranie).
PascaI MoIiner ,i Patrick Rateau (MontpeIIier) au revenit asupra chestiunii stabiIit(ii/
IabiIit(ii IenomeneIor de opinie coIectiv. Ei au studiat dou eIemente centraIe aIe unei
reprezentri sociaIe, care diIer n Iunc(ie de tipuI de consens (maniIest, Iatent sau
iIuzoriu) aI crui obiect I Iac. Autorii au artat c numai eIementuI centraI care Iace
obiectuI unui consens manijest rmne stabiI ,i rezistent Ia inIIuen(a unui mesaj persuasiv,
n vreme ce eIementuI centraI care Iace obiectuI unui consens latent este sensibiI Ia
mesajuI persuasiv.
AIain CIemence (Lausanne) a artat c variabiIitatea deIini(iiIor date vioIen(ei n
mediuI ,coIar este o surs de tensiune ntre parteneri (eIevi, aduI(i). Aceste deIini(ii
diIer n Iunc(ie de context (tipuI de situa(ie ,i de agent n cauz), iar dezvoItarea Ior este
Iegat de cea a identit(iIor ,i a sociaIizrii. AnaIiza Iace apropierea ntre moduriIe de
expIicare ,i de rezoIvare aIe conIIicteIor dintre pozi(iiIe individuaIe, ,coIare ,i societaIe
,i subIiniaz impactuI IogiciIor Iegate de ancorri diIerite.
Jean-CIaude Deschamps (Lausanne) mpreun cu Christian GuimeIIi ,i Dario Paez
(Universitatea din |ara BasciIor) au prezentat un studiu comparativ asupra reprezentrii
sociaIe a insecurit(ii n trei (ri (EIve(ia, Iran(a ,i Spania) ,i au artat c practiciIe
sociaIe ,i cuItura Iiecrei popuIa(ii aIecteaz percep(ia despre insecuritate (con(inutuI ,i
componen(a ei emo(ionaI, precum ,i tendin(a de ac(iune). StudiuI IocaIizeaz asupra
componen(ei emo(ionaIe a cmpuIui reprezentrii ,i a importan(ei contextuIui de evocare
,i de exprimare aIe acesteia (eIemente inductoare, mediu sociaI, rspunsuri personaIe
sau n substitu(ia coIectivuIui de apartenen(), susceptibiI a o ,coIora, dar ,i a contribui
Ia organizarea ei.
Tot contextuI imediat n care este activat o reprezentare sociaI a Icut obiectuI
studiuIui propus de MicheI-Louis Rouquette (Universitatea Paris VIII) mpreun cu
subsemnata. Este vorba despre o reprezentare emergent activat ntr-o situa(ie n care
o popuIa(ie se conIrunt cu un mesaj normativ sau antinormativ, avansat de o surs
minoritar sau majoritar. RezuItateIe experien(ei arat c ntr-o astIeI de conIruntare
poIemic, eIaborarea conIIictuIui trece printr-o activare a eIementeIor normative aIe
reprezentrii, care marcheaz expIicitarea (eIaborarea") reprezentrii sociaIe.
Eric TaIani (Aix-en-Provence) mpreun cu S. BeIIon ,i L. Souchet au expIorat
modeIuI omoIogiei structuraIe care aIirm c indivizii produc reprezentri sociaIe
conIorme cu pozi(iiIe pe care Ie ocup n cmpuI sociaI. TransIormarea acestui cmp se
repercuteaz asupra reprezentriIor exprimate. EIectuI acestor asimetrii pozi(ionaIe, mai
aIes ceI asupra rezoIvrii IuriIor de pozi(ie Ia( de obiecte, pare mediatizat de procese
sociocognitive de diIeren(iere intra- ,i intergrup, care pun n joc stima de sine.
Bernard GaIIie a veriIicat reIa(ia presupus ntre categorizarea sociaI ,i expIicarea
unui Iapt sociaI. Experien(a acestuia arat c n Ia(a unui obiect-miz, reactuaIizarea
pozi(ionriIor n raporturiIe sociaIe determin IuriIe de pozi(ie aIe indiviziIor n cmpuI
reprezenta(ionaI. Un context de conIruntare poIemic ar subIinia astIeI diIeren(ierea
ntre grupuri. Iiecare se sprijin, n acest caz, pe principiiIe propriuIui grup, activnd
eIemente aIe reprezentrii, care, aItIeI, ar ramne mascate sub un aparent consens.
ANDREEA VINTIL
151
n toate aceste cercetri, IuriIe de pozi(ie Ia( de obiecte apar determinate de
context, n speciaI de contextuI exprimrii ,i aI comunicrii. EIe sugereaz importan(a
activrii proceseIor identitare (impIicare, vaIorizare, compara(ie sau diIeren(iere) Iegate
de practiciIe ,i de pozi(iiIe sociaIe n ceea ce prive,te IuriIe de pozi(ie n cmpuI
reprezenta(ionaI ,i, ceI pu(in Ia niveI poten(iaI, n ceea ce prive,te dinamica eIaborrii ,i
transIormrii acestuia.
n IinaIuI acestor note semnaIm Iansarea n cadruI CongresuIui a revistei biIingve
Nouvelle revue de psychologie sociale/New Review oj Social Psychology (www.psychoIogie-
-sociaIe.org/testNRPS, site test), editat de Societatea EIen de PsihoIogie SociaI cu
ambi(ia de a se constitui ntr-un Iorum de diaIog ntre psihoIogii sociaIi proveni(i din
,,coIiIe ,i tradi(iiIe de gndire diIerite asociate IimbiIor Irancez ,i engIez. PrimuI
numr aI NRPSreune,te deja nume recunoscute aIe psihoIogiei sociaIe europene ,i
americane ,i Iavorizeaz urmrirea ,i critica reciproce aIe teoriiIor, metodoIogiei ,i
interpretrii dateIor propuse de ambeIe pr(i aIe AtIanticuIui.
AL IV-LEA CONGRES INTERNA|IONAL DE PSIHOLOGIE SOCIAL...
152
Isabela O. Caramlu
A VI-a Conferin( Interna(ional
asupra reprezentrilor sociale
(StirIing, Sco(ia, 27 august-1 septembrie 2OO2)
n uItimii 1O ani, teoria reprezentriIor sociaIe s-a dovedit a Ii Ioarte ,popuIar,
studiiIe care o invoc Iiind din ce n ce mai des pubIicate. ntIniriIe Ia niveI interna(ionaI
dedicate reprezentriIor sociaIe au ajuns Ia a VI-a edi(ie. conIerin(a pe tema repre-
zentriIor sociaIe organizat de Ivana Markova Ia Universitatea StirIing din Sco(ia,
avndu-I ca pre,edinte de onoare pe Augusto PaImonari, de Ia Universitatea din BoIogna,
ItaIia. ConIerin(a s-a desI,urat sub auspiciuI Maison des Sciences de I`Homme din
Paris, sub genericuI ,Societ(i gnditoare. Iimbaj comun ,i comunicare.
ProgramuI a cuprins prezentri sus(inute de invita(i de onoare (Denise JodeIet,
Mireya Lozada, Juan Antonio Perez, WiIIiam Pickering, Jaan VaIsiner), 25 de sim-
pozioane ,i 32 de sesiuni tematice, aIturi de mese rotunde ,i de o sesiune de prezentare
de postere.
TemeIe abordate au cuprins psihoIogia democra(iei, mass-media tradi(ionaIe ,i
moderne, terorism n contextuI razboiuIui din AIganistan, individuaIism ,i coIectivism
n diverse contexte cuIturaIe, sexuaIitatea, sntatea, din perspectiva cuIturaI, a pacien-
(iIor ,i a cadreIor medicaIe, proceseIe de comunicare, identitatea sociaI, aIturi de
aspecte metodoIogice aIe reprezentriIor sociaIe ,i anaIiza de discurs. Este interesant de
remarcat actuaIitatea temeIor abordate, muIte dintre eIe studiind probIeme extrem de
arztoare n contextuI sociopoIitic actuaI.
Este greu de decis care dintre studiiIe prezentate merit amintite aici. Pre,edinteIe de
onoare a conIerin(ei, proI. Augusto PaImonari, a sus(inut o comunicare pe tema.
,Vedere asupra psihoIogiei sociaIe din perspectiva teoriei reprezentriIor sociaIe. EI
sus(ine c teoria reprezentriIor sociaIe nu constituie doar un aIt capitoI aI psihoIogiei
sociaIe, ci se dore,te a stabiIi o nou viziune asupra ntregii discipIine, n opozi(ie cu
perspectiva cogni(iei sociaIe.
Este un Iapt de necontestat c n aria de interes a psihoIogiei sociaIe cunoa,terea
sociaI ocup un Ioc centraI. MotivuI din spateIe acestui interes este c actoruI sociaI
este capabiI s n(eIeag Iumea nconjurtoare, s i dea un n(eIes ,i s se orienteze
n aceast Iume. Din perspectiva cogni(iei sociaIe, acest interes asupra cunoa,terii
sociaIe a venit de Ia ceea ce se cheam revoIu(ia cognitiv, ca rezuItat aI trecerii n
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
153
psihoIogia generaI peste etapa behaviorist. MuI(i cercettori pun Ia ndoiaI existen(a
aceastei ,revoIu(ii, acestei schimbri radicaIe, Ia IeI de puternic ca ,i, de exempIu,
descopeririIe Iui Ireud din domeniuI Iunc(ionaIit(ii psihicuIui. Zajonc (198O) aIirma n
mod Ierm c psihoIogia sociaI a Iost ntotdeauna cognitiv. n mod simiIar, SheyIa
E. TayIor (1981), ntr-o discu(ie despre interIa(a dintre psihoIogia cognitiv ,i cea
sociaI, sus(ine c nsu,i conceptuI de ,cogni(ie sociaI devenit popuIar n panorama
,tiin(iIic din a doua jumtate a aniIor `7O poate Ii gsit n Principiile Psihologiei
Topologice (1936) aIe Iui Kurt Lewin.
n Iucrarea sa din 1982, Moscovici Iace reIerin( pentru prima oar Ia probIema
reIa(iei dintre cogni(ia sociaI ,i reprezentarea sociaI. EI categorizeaz reIIec(iiIe Iui
Zajonc ca Iacnd parte dintr-o prim etap de dezvoItare a psihoIogiei sociaIe dup ceI
de-aI doiIea rzboi mondiaI. n aceast etap, psihoIogii accentueaz caracteruI ra(ionaI
aI comportamentuIui ,i reIa(iiIor sociaIe pentru a crea o distan( ntre ei ,i concep(iiIe
sus(inute de propaganda Iascist european, care pIedeaz pentru o natur evocativ ,i
ira(ionaI a comportamentuIui uman.
Teoria disonan(ei cognitive a artat c, dimpotriv, actoruI sociaI nu este doar un
animaI ra(ionaI, ci o creatur gnditoare, ra(ionaIizant. SchimbriIe atitudinaIe ,i cog-
nitive reIIect eIorturiIe saIe de a Ie acorda comportamenteIor ,i motiveIor subiective, ,i
nu invers.
n contextuI crizei conceptuaIe care a caracterizat prima etap a dezvoItrii psihoIogiei
sociaIe dup aI doiIea rzboi mondiaI, aIte opinii cu caracter pragmatic devin popuIare.
entuziasmuI Iegat de abiIitatea ,tiin(eIor sociaIe de a rezoIva probIeme sociaIe majore a
sczut ca ,i consecin(a direct, IonduriIe aIocate cercetrii au Iost tiate, iar Iinan(atorii
au cerut rezuItate pe termen scurt aIe cercetriIor conduse (D. Cartwright, 1956). Din
acest motiv, cercettorii au Iost siIi(i s reduc ariiIe de interes. IenomeneIe anaIizate au
devenit muIt mai Iimitate, studiuI reIa(iiIor intergrupuri a Iost nIocuit cu studiuI actoriIor
sociaIi individuaIi, izoIa(i de context. n StateIe Unite ,i n cteva centre europene,
curentuI cogni(iei sociaIe (pIasnd centruI de interes pe individuI care eIaboreaz
inIorma(ii) a devenit Ioarte popuIar. Acest curent a Iost inspirat ,i de nIIorirea unei
orientri cognitive n psihoIogia generaI, care a marcat decIinuI behaviorismuIui.
n contextuI acestei crize, cercettorii europeni care n 1964 au Iondat Asocia(ia
European de PsihoIogie SociaI ExperimentaI au decis s revitaIizeze discipIina,
urmnd o direc(ie diIerit de cea a americaniIor. VoIumuI intituIat Contextul Psihologiei
Sociale, editat de IsraeI ,i TajIeI (1972), a reprezentat un IeI de maniIest aI noii tendin(e.
TezeIe sus(inute cu acea ocazie au Iost n strns Iegtur cu contribu(iiIe cuIturaIe aIe
Iui Lewin, Asch ,i SheriI, aIirmnd c psihoIogia sociaI nu poate Ii considerat doar o
ramur a psihoIogiei, ci mai degrab o discipIin autonom, o punte ntre psihoIogie ,i
aIte ,tiin(e sociaIe. socioIogie ,i antropoIogie n primuI rnd.
Noi curente ,tiin(iIice, nu neaprat cu reIerin( Ia paradigmeIe cogni(iei sociaIe, s-au
dezvoItat dup aceast decIara(ie ini(iaI adoptat de ScoaIa European de PsihoIogie
SociaI. Dintre acestea, cea mai originaI ,i discutat este constituit de teoria reprezent-
riIor sociaIe. Cu ctva timp nainte de 1964, Moscovici eIaborase teoria reprezentriIor
sociaIe n IiniiIe saIe esen(iaIe care sunt vaIide ,i astzi. La Psychanalise, son image et
son public Iusese de Iapt pubIicat n 1961 Ia Presse Universitaire de Irance.
O mas rotund incitant a Iost cea organizat de HeIene JoIIe, abordnd o tematic
mai pu(in cunoscut n pshihoIogia sociaI. imageria ,i reprezentriIe vizuaIe, din
A VI-A CONIERIN| INTERNA|IONAL ASUPRA REPREZENTRILOR SOCIALE
154
perspectiva teoriei reprezentriIor sociaIe. n Iumina muItitudinii de imagini emo(ionaIe
evocnd un poten(iaI pericoI, imageria riscuIui aIctuie,te un subiect interesant. HeIene
JoIIe pune n discu(ie poten(iaIa interven(ie a teoriei reprezentriIor sociaIe n contextuI
unei psihoIogii sociaIe a riscuIui. No(iunea de ,imagine incIude att o experien(
mintaI a ceva ce nu este momentan prezent, ct ,i ceva vizuaI. Dezbaterea se adreseaz
ambeIor interpretri aIe no(iunii de ,imagine. n ciuda impactuIui puternic aI vizuaIuIui,
psihoIogia riscuIui a acordat pu(in aten(ie impactuIui imaginiIor vizuaIe, cum ar Ii ceIe
care nso(esc articoIeIe din ziare. HeIene JoIIe aduce n aten(ie poten(iaIa contribu(ie a
teoriei reprezentriIor sociaIe Ia n(eIegerea roIuIui acestor imagini vizuaIe, prin inter-
mediuI procesuIui de obiectiIicare.
n cadruI aceIeia,i mese rotunde, Martin Bauer continua dezbaterea aducnd n
discu(ie modaIitatea diIerit n care dateIe vizuaIe ,i ceIe verbaIe sunt tratate de cerce-
ttori. dateIe verbaIe sunt ,de ncredere, n timp ce ceIe vizuaIe nu sunt considerate Ia
IeI. Aceast ,asimetrie de ncredere ini(iaI nu se justiIic din prisma materiaIuIui aIIat
n discu(ie. Se pare c o ,impetuozitate iconocIastic, tradi(ie venerabiI n cuItura
vest-european, se Iace vinovat de aceast atitudine de priviIegiere a reprezentriIor
verbaIe ,i de negIijare a ceIor vizuaIe. Bauer atrage aten(ia asupra acestui Ienomen ,i
asupra nevoii de dezvoItare a metodoIogiei de coIectare ,i anaIiz aIe dateIor vizuaIe.
WoIIgang Wagner pune n eviden( nevoia grupuriIor de a se baza pe imagini ,i
credin(e asociate acestor imagini n procesuI de adaptare coIectiv Ia noiIe avansuri
tehnoIogice. EI prezint patru etape aIe acestui proces. procesuI de con,tientizare,
producere de imagini divergente, convergen( pe baza unor imagini dominante din sIera
pubIic ,i normaIizare. EI sugereaz c aceast adaptare simboIic are Ioc n (riIe n
care mass-media ,i strategiiIe aparatuIui guvernamentaI contribuie Ia inIormarea pubIi-
cuIui asupra noiIor tehnoIogii acest pubIic prezint un procent mare de credin(e n
imagini ,amenin(toare, care sunt reIativ independente de cuno,tin(eIe comune preexis-
tente ,i au o Iunc(ie echivaIent cu cea a cunoa,terii ,tiin(iIice n reducerea ignoran(ei ,i
cre,terea ncrederii n capacitatea personaI de judecat.
George GaskeII aIirm importan(a no(iunii de ,risc, considerat de exper(i ca
reprezentnd o caracteristic obiectiv a situa(iiIor, n timp ce pubIicuI are tendin(a de
a-I percepe eronat. Aceste idei Iormeaz baza a 25 de ani de cercetare n ceea ce se
nume,te perspectiva psihometric asupra riscuIui. AutoruI argumenteaz c no(iunea de
,risc este de Iapt o reprezentare, o modaIitate de a se ,pregti pentru evenimente
viitoare. PubIicuI reprezint pericoIuI n diIerite modaIit(i, aparent ducnd Ia discursuri
inadecvate. Dac riscuI este n(eIes ca reprezentare, aten(ia cercettoruIui se mut de Ia
cauzeIe percep(iei eronate spre originiIe, structura ,i Iunc(iiIe reprezentriIor pericoIuIui.
O aIt dezbatere interesant a avut ca subiect centraI no(iunea de ,sexuaIitate.
Coordonat de AIain Giami, acest simpozion a examinat cazuI ,sexuaIit(ii n contextuI
statutuIui ,obiectuIui ,i aI procesuIui de obiectiIicare din perspectiva teoriei reprezen-
triIor sociaIe. Aprut n secoIuI aI XIX-Iea n caIitate de concept medicaI, no(iunea de
,sexuaIitate a primit diverse deIini(ii ,tiin(iIice, n coreIa(ie cu schimbriIe sociaIe ,i
ideoIogice care au marcat secoIuI XX. Aceste deIini(ii aIe sexuaIit(ii ,i comportamen-
tuIui sexuaI, de,i s-au dorit a Ii obiective ,i neutre, au Iost Ioarte des coreIate cu aspecte
probIematice majore de sntate pubIic ,i, de aceea, au sIr,it prin a depinde de
contexteIe istorice ,i poIitice aIe momentuIui, de vaIori moraIe ,i sim( comun. n timp
ce perspectiva reprezentriIor sociaIe examineaz msura n care discursuI ,tiin(iIic este
ISABELA O. CARAMLU
155
preIuat de sensuI comun, abordarea n cazuI no(iunii de ,sexuaIitate iIustreaz
modaIitatea prin care sim(uI comun a contribuit Ia construc(ia discursuIui ,tiin(iIic, n
momentuI n care cercettorii ncearc s men(in statutuI ,obiectiv aI studiiIor despre
sexuaIitate. Cunoa,terea ,tiin(iIic a inventat conceptuI de ,sexuaIitate ca o modaIitate
de obiectiIicare a sensuIui comun.
n cadruI aceIuia,i simpozion, Maria Lucia Duarte Pereira a discutat ,reinventarea
sexuaIit(ii Ieminine dup inIec(ia cu HIV. De,i inIec(ia cu virusuI HIV a prezentat ,i
continu s prezinte o serioas provocare pentru umanitate, tot ea a readus n discu(ie
dimensiunea subiectiv a Iiin(ei umane, ncercnd s surprind ceea ce simte, gnde,te
,i cum se comport n aIara reaIit(ii percepute. StudiuI a avut ca obiectiv n(eIegerea
sexuaIit(ii Ieminine ,i a moduIui n care IemeiIe percep aceast dimensiune dup
diagnosticarea inIec(iei cu HIV. Reprezentarea sexuaIit(ii s-a dovedit a prezenta dimen-
siuni distincte, determinate de dou momente. nainte ,i dup inIec(ie. ReveIa(ia unei
posibiIe condi(ii imunoIogice are ca eIect modiIicarea percep(iei sexuaIit(ii, provocnd
teama de a interac(iona cu aIte persoane care nu se aII n aceea,i condi(ie. ReIa(iiIe
sexuaIe, modaIitatea prin care aceste Iemei au Iost inIectate, devin o marc a irespon-
sabiIit(ii, iar sentimenteIe predominante sunt ceIe de vin. StudiuI se prezint ca o
reIIec(ie asupra identit(ii sexuaIe ,i aIective a persoaneIor de sex Ieminin, n contextuI
marcat de virusuI imunodeIicien(ei umane.
Un simpozion deosebit de interesant pentru mine, abordat din perspectiva psihoIogiei
transcuIturaIe, a Iost ceI organizat de Christian StaerkIe de Ia Universitatea din Geneva.
ObiectivuI principaI aI simpozionuIui a Iost investigarea varia(iiIor vaIoriIor individua-
Iiste n diIerite contexte cuIturaIe ,i prezentarea diIeriteIor semniIica(ii aIe no(iunii de
,individuaIism, derivate din ancorarea sociaI ,i cuIturaI a termenuIui. Individua-
IismuI/coIectivismuI ia diverse Iorme n comunit(iIe care I produc, n Iunc(ie de
contextuI istoric, materiaI ,i sociocuIturaI. De aceea, ideiIe ,i comportamenteIe indivi-
duaIiste sunt n strns Iegtur cu condi(iiIe de via( aIe diverseIor grupuri dintr-o
anumit cuItur, mai degrab dect n reIa(ie cu ns,i ,cuItura ca atare. ReprezentriIe
sociaIe aIe individuIui autonom ,i autosuIicient sunt ancorate ,i transIormate n contextuI
cuIturaI. Tema generaI a simpozionuIui se reIer Ia ,deconstruc(ia individuaIismuIui,
argumentnd c. a) individuaIismuI este de muIte ori ambivaIent n reIa(iiIe saIe cu
sisteme normative presupus opuse, cum ar Ii coIectivismuI ,i b) ancorarea sociaI
exercit constrngeri asupra anumitor aspecte aIe individuaIismuIui, cum ar Ii compe-
titivitatea ,i autosuIicien(a. n cadruI simpozionuIui, no(iunea de ,individuaIism a Iost
studiat Iie sub Iorm de aIirma(ii privind preIerin(e behavioraIe, Iie ca instrument
Iegitimizant Iegat de stereotipuri. Compara(ii au avut Ioc Ia niveI inter- ,i intracuIturaI.
Eva StaerkIe a investigat no(iuniIe de ,individuaIism ,i ,coIectivism n 29 de
cuIturi. n psihoIogia transcuIturaI tradi(ionaI aceste no(iuni Iac distinc(ie ntre cuIturiIe
,vestice ,i ceIe ,nonvestice. IndividuaIismuI, deIinit ca autonomie ,i ncredere n
sine, este considerat o caracteristic a societ(iIor ,vestice. Pe de aIt parte, coIecti-
vismuI, deIinit drept cooperare ,i interdependen( n context intergrupaI, caracterizeaz
societ(iIe ,nonvestice. Autoarea critic aceast perspectiv, considerat de ea ca Iiind
etnocentric, omogenizatoare ,i ignornd contextuI macrosociaI din diIerite cuIturi Ia
niveI teoretic. RezuItateIe studiuIui, reaIizat cu participarea a 3.OOO de subiec(i din 29 de
cuIturi, sunt opuse perspectivei cIasice. Participan(ii din (riIe ,nonvestice prezint
scoruri mai mari dect cei din (riIe ,vestice n ceea ce prive,te individuaIismuI ,i
A VI-A CONIERIN| INTERNA|IONAL ASUPRA REPREZENTRILOR SOCIALE
156
competi(ia. ExpIica(ia oIerit de cercettori este c norma sociaI n cuIturiIe deIavorizate
din punct de vedere economic este competi(ia ca modaIitate de acces Ia resurseIe Iimitate.
Christian StaerkIe a reaIizat un studiu pe scar Iarg n EIve(ia asupra individua-
IismuIui n reIa(ie cu adoptarea de strategii n sistemuI de asisten( sociaI. IndividuaIis-
muI este coreIat pozitiv cu atitudini na(ionaIiste ,i cu aderarea Ia convingeri care neag
drepturiIe grupuriIor dezavantajate (Iemei, homosexuaIi ,i strini). IndividuaIismuI este
perceput ca aderare Ia vaIori Iegate de munc ,i responsabiIitate. ObiectiIicarea indivi-
duaIismuIui poate Ii studiat prin coreIarea rspunsuriIor intraindividuaIe. cu ct
participan(ii ader Ia idei Iegate de autonomie ,i autosuIicien(, cu att ei Iavorizeaz
cona(ionaIii mai degrab dect strinii, Iavorizeaz o poIitic penaI orientat spre
nsprirea pedepseIor, se simt amenin(a(i de pierderea vaIoriIor na(ionaIe ,i neag
drepturiIe anumitor grupuri deIavorizate. IndividuaIismuI este perceput ca o reprezentare
justiIicatoare destinat a men(ine un anumit statu quo sociaI ,i a expIica inegaIit(iIe
dintre grupuri. DateIe iIustreaz modaIitatea prin care reprezentriIe sociaIe individuaIe
organizeaz reIa(ii intergrupaIe. ProceseIe expIanatorii destinate s atribuie sens situa(iei
sociaIe curente opereaz prin intermediuI strategiiIor destinate s men(in sau s pro-
testeze mpotriva ordinii sociaIe.
Yukiko Kuwahara ,i Xenia Chryssochoou au reaIizat un studiu transcuIturaI care
expIoreaz reprezentriIe sociaIe aIe societ(ii n dou contexte. individuaIist ,i coIec-
tivist, Marea Britanie ,i Japonia. Dac individuaIism coIectivism este o dimensiune ce
caracterizeaz varia(iiIe cuIturaIe, reprezentarea societ(ii (n termeni de reIa(ii sociaIe,
succes individuaI/coIectiv, dezvoItare sociaI ,i schimbare) va varia n contexte cuIturaIe
situate Ia poIuri opuse pe axa individuaIism coIectivism. Pu(ine studii au Iost interesate
s examineze n ce msur reprezentriIe societ(ii ,i aIe structurii sociaIe reIIect
orientriIe cuIturaIe descrise de aceast ax. Autorii au pIecat de Ia premisa c axa
individuaIism coIectivism va inIIuen(a reprezentriIe sociaIe aIe societ(ii n diIerite
contexte cuIturaIe. DiIeren(eIe cuIturaIe sunt n mod speciaI marcante n contextuI
reIa(iiIor interumane, institu(iiIor, schimbriIor sociaIe ,i n n(eIesuI atribuit succesuIui
n diIerite contexte sociaIe. AnaIiza caIitativ a dateIor ob(inute a pus n eviden(exis-
ten(a unor diIeren(e ntre ceIe dou cuIturi, care reIIect caracteristici individuaIiste/
coIectiviste. Participan(ii japonezi au caracterizat societatea din care Iac parte drept o
,societate nchis, care nu permite exprimri individuaIe n pubIic, pe cnd participan(ii
engIezi au insistat asupra individuaIismuIui prezent n societatea din care Iac parte.
Totu,i, diIeren(eIe rezuItate nu au Iost att de bine deIinite pe ct se a,tepta. De,i s-a
presupus c o societate individuaIist va pune accent pe aptitudini, iar o societate
coIectivist pe puterea statusuriIor prescrise, interviuriIe au scos Ia iveaI un aItIeI de
pattern. Participan(ii engIezi au men(ionat cIasa sociaI ca determinant aI statusuIui ,i ca
posibiI barier, pe cnd participan(ii japonezi au men(ionat abiIitatea de a IoIosi normeIe
societ(ii ca Iactor important aI succesuIui. StudiuI varia(iiIor intercuIturaIe ca repre-
zentare sociaI permite stabiIirea de reIa(ii ntre normeIe sociaIe ,i n(eIesuI pe care
oamenii I acord mediuIui sociaI.
De amintit contribu(ia romneasc Ia conIerin(a din Sco(ia ,i, mai precis, a ie,eniIor
de Ia Universitatea ,AI.I. Cuza care au demonstrat c teoria reprezentriIor sociaIe este
Ia IeI de popuIar n Romnia, ca ,i n restuI Iumii Iatine. n cadruI simpozionuIuiorga-
nizat de Ida GaIIi, centrat pe conceptuI de ,putere, Adrian NecuIau ,i Lumini(a Iacob
au prezentat rezuItateIe primeIor cercetri, care Iac parte dintr-un studiu transcuIturaI
ISABELA O. CARAMLU
157
impIicnd Indonezia, ItaIia, Mexic, RepubIica MoIdova ,i Romnia. ,Puterea a
reprezentat ntotdeauna un obiect de reIIec(ie din perspectiv istoric, IiIosoIic, poIitic
,i socioIogic. A Iost privit de sus. statuI de jos. societatea din dreapta. aprea
necesar din stnga. a Iost descris ca opresiv. A Iost comparat cu autoritatea,
Iegea, Ior(a apoi a Iost studiat distinct de acestea. Dar, dac aIte discipIine au privit
no(iunea de ,putere drept o tem priviIegiat, psihoIogia sociaI a evitat-o. GrupuI de
cercettori care au reaIizat acest studiu au ncercat s aproIundeze reprezentarea sociaI
a puterii, a moduIui su de utiIizare, de punere n practic, att Iunc(iiIe saIe simboIice,
ct ,i ceIe reaIe. ConceptuI de ,putere prezint n contextuI sociaI romnesc din uItimuI
deceniu o situa(ie particuIar. Dac nainte de 1989 probIematica puterii era un subiect
extrem de ideoIogizat ,i de sensibiI, dup 1989 a beneIiciat de o aten(ie sociaI excesiv.
Echipa de Ia Universitatea ,AI.I. Cuza din Ia,i a identiIicat reprezentarea sociaI a
puterii din perspectiva romneasc ,i a reaIizat compara(ii ntre reprezentarea conceptuIui
generaI de ,putere ,i reprezentriIe puteriIor speciIice. poIitic, economic, miIitar,
reIigioas din perspectiva mascuIin/Ieminin. O aIt etap a studiuIui a cuprins investi-
garea impactuIui contextuaIizrii discursive asupra reprezentrii sociaIe a puterii ,i, mai
precis, ct de stabiI este reprezentarea sociaI a puterii n raport cu un proces de
contextuaIizare discursiv.
O aIt tem abordat de echipa de psihoIogi sociaIi de Ia Ia,i a Iost no(iunea de
,srcie ,i, mai precis, impIica(iiIe varia(iiIor contextuaIe n aIegerea practiciIor utiIizate
n situa(ie de pauperism. ReprezentriIe sociaIe sunt inIIuen(ate de dou tipuri de
context. contextuI imediat sau discursiv, care se reIer Ia o situa(ie concret ,i imediat,
,i contextuI sociaI gIobaI, incIuznd eIemente ideoIogice care caracterizeaz un anume
grup sau societatea n generaI. Adrian NecuIau, Mihai CureIaru ,i Dorin Nastas au
eviden(iat eIectuI contextuIui imediat asupra aIegerii practiciIor sociaIe, pIecnd de Ia
ipoteza c aceste varia(ii nu au aceIa,i eIect asupra subiec(iIor cu o situa(ie Iinanciar
soIid n compara(ie cu subiec(ii cu o situa(ie Iinanciar precar. ntr-un studiu anterior,
autorii au subIiniat orientarea predominant a subiec(iIor boga(i spre practici riscante, de
cre,tere a averii, n timp ce subiec(ii sraci s-au orientat predominant spre practici de
conservare a resurseIor existente ,i de evitare/amnare a srciei. n situa(ie de manipuIare
experimentaI a contextuIui ca varia(ie temporaI (situa(ie presant/situa(ie nonpresant)
,i de vaIorizare a subiectuIui (context care pune n vaIoare subiectuI/context care deva-
Iorizeaz subiectuI), rezuItateIe au conIirmat ipoteza. subiec(ii cu o situa(ie Iinanciar
precar sunt muIt mai sensibiIi Ia modiIicriIe contextuaIe dect subiec(ii cu o situa(ie
Iinanciar soIid.
Un studiu extrem de incitant ,i cu posibiIit(i viitoare de investigare a Iost ceI reaIizat
de Dorin Nastas, Mihai CureIaru, Ticu Constantin ,i Octavian Onici asupra reprezentrii
sociaIe a corup(iei n Romnia. ReprezentriIe sociaIe anticipeaz ,i reIIect practiciIe
sociaIe, exercitnd o inIIuen( ideoIogic impIicit asupra actoriIor sociaIi (Nastas et al.,
2OO2). Dup identiIicarea reprezentriIor sociaIe aIe corup(iei prin intermediuI tehnicii
asocia(iei Iibere, acestea au Iost supuse unei anaIize de con(inut, care a punctat practica
sociaI asociat predominant cu no(iunea de corup(ie. acceptarea de mit. CategoriiIe
sociaIe asociate cu aceast practic sunt ceIe care de(in puterea economic ,i stataI
(parIamentuI, poIi(ia, juri,tii, oamenii de aIaceri). De remarcat c ac(iunea compIemen-
tar, oIerirea de mit, nu a Iost men(ionat dect ocazionaI, Ir speciIica(iin privin(a
actoriIor sociaIi care pot Ii poten(iaI asocia(i cu acest comportament. Participan(ii au Iost
A VI-A CONIERIN| INTERNA|IONAL ASUPRA REPREZENTRILOR SOCIALE
158
seIecta(i din rnduI studen(iIor ,i mpr(i(i n dou grupe care denot o reIa(ie direct/
indirect cu exercitarea puterii ,i a controIuIui n viitoarea meserie. Studen(ii care au
optat pentru o viitoare carier direct reIa(ionat cu exercitarea puterii ,i a controIuIui au
descris corup(ia ca ,instrumentaI, ca ,Iapt normaI n mai mare masur dect studen(ii
a cror viitoare carier prezint o reIa(ie indirect cu exercitarea puterii ,i a controIuIui.
O prezentare extrem de incitant a Iost cea sus(inut de Juan Antonio Perez, pe tema
discriminrii minorit(iIor etnice. StudiiIe ntreprinse au artat c acest Ienomen este
mai pu(in exprimat n pubIic dect n cercuri restrnse. Dar statisticiIe Iegate de pozi(iiIe
sociaIe aIe unor minorit(i etnice reIIect o discriminare net, maniIestat n diverse
situa(ii (remunerare Iinanciar, Iuare de decizii, promovare etc.). Se presupune c
aceast discriminare este eIectuI unei preconcep(ii subtiIe, impIicite ,i ira(ionaIe, care
orienteaz n secret comportamentuI. Studii recente au contestat aceast reIa(ie automat
ntre preconcep(ia impIicit ,i comportament. Perspectiva reprezentriIor sociaIe contri-
buie Ia reevaIuarea IenomenuIui. Perez propune un sistem care inIIuen(eaz ceea ce se
spune (opinia) ,i ceea ce e tacit (atitudinea) prin intermediuI unui metasistem reguIator
care reprezint ceea ce se crede (reprezentarea). Perez exempIiIic IoIosind cazuI concret
aI (iganiIor persecu(iiIe ,i discriminriIe Ia care a Iost supus aceast minoritate de-a
IunguI timpuIui sunt expIicate prin existen(a unui metasistem ontoIogic care excIude
(iganii din reprezentarea Iiin(ei umane ca Iiin( superioar.
Pe Ing dobndirea unui statut propriu ,i a unei autonomii depIine, studiuI repre-
zentriIor sociaIe se dovede,te utiI n expIicarea unor Ienomene sociaIe care au Iost
ini(iaI abordate din aIte perspective psihoIogice, aducnd un aport unic Ia mbog(irea
cunoa,terii umane.
ISABELA O. CARAMLU
159
Ticu Constantin
Prima ntlnire a grupului de lucru
Flashbulb Memory Network
(Bari, 12-14 septembrie, 2OO2)
ntre 12 ,i 14 septembrie a avut Ioc Ia Bari, ItaIia, Prima ntlnire a grupului de lucru
Flashbulb Memory Network. The Flashbulb Memory Network (IMN) reune,te speciaIi,ti
n studiuI amintiriIor de tip ,IIash (memorie sociaI), din echip Icnd parte att
cercettori care au pubIicat, n uItimii ani, articoIe semniIicative n mariIe reviste
americane sau europene (OIivier Luminet, Universitatea Louvain, BeIgia Antonietta
Curci, Universitatea din Bari, ItaIia Ineke WesseI, Universitatea din Maastricht,
OIanda), tineri cercettori (Massao Yogo, Universitatea din Doshisha, Japonia AIbina
Shayevich, Universitatea din Cambridge, Marea Britanie Ticu Constantin, Universitatea
,AI.I. Cuza Ia,i, Romnia Iaruk Gencoz, Universitatea tehnic MiddIe East, Turcia),
ct ,i nume consacrate aIe domeniuIui (Martin Conway, Universitatea din Durham, Marea
Britanie James W. Pannebaker, Universitatea din Texas, SUA EIisabeth J. Marsh,
Universitatea Washington, SUA).
,Activitatea Flashbulb Memory Network este bazat pe cooperare ,i pe stima reci-
proc ntre cercettori, din diverse zone aIe Iumii, n mod speciaI interesa(i de amintiriIe
de tip ,IIash (Flashbulb Memory), dar ,i de aIte domenii teoretice, muIt mai generaIe,
precum memoria autobiograjic, memoria colectiv, procesele emojionale n memorie,
reprezentrile sociale ale evenimentelor politice, rezuItate cognitive reIeritoare Ia acura-
tejea ,i ncrederea n acuratejea memoriei (Collaboration agreement Flashbulb Memory
Network, versiunea IinaI, 4 Iebruarie 2OO2, p. 1).
Prima ntInire a IMN a avut un tripIu scop. a) deIinirea premiseIor teoretice ,i
metodoIogice din perspectiva crora se va desI,ura activitatea de cercetare a IMN
b) anaIiza dateIor primei anchete reaIizate de membrii IMN, n perioada 15 septem-
brie-15 octombrie 2OO1, date reIeritoare Ia atacuI terorist din 11 septembrie 2OO1
c) deIinirea obiectiveIor IMN pe termen mediu ,i Iung ,i a etapeIor de parcurs n
vederea reaIizrii acestor obiective.
ReaIizndu-se n condi(ii deosebite (un numr de 12 participan(i, ocupnd n excIu-
sivitate un hoteI pe maIuI Mrii Adriatice), prima ntInire a membriIor IMN nu a
respectat tipicuI unei conIerin(e sau aI unui workshop. Discu(iiIe ncepute n cadruI
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
16O
ntIniriIor de diminea( sau de dup-amiaz continuau ,i Ia mas sau seara trziu,
ntrebriIe proIesionaIe sau personaIe, ipotezeIe sau schi(eIe unui nou design de cercetare
Iiind IormuIate pe Ioc, ntr-o manier inIormaI.
DeIinirea premiseIor teoretice ,i metodoIogice a Iost provocat prin trei interven(ii.
,IIashbuIb memory. GeneraI Issues (Martin Conway, Universitatea din Durham,
Marea Britanie) ,IIashbuIb memory as coIIective memories (GugIieImo BeIIeIIi,
Universitatea din Bari, ItaIia) ,IIashbuIb memory as common-sense representations oI
the history (Giovana BeIIeIIi, Universitatea din Bary, ItaIia). n spirituI ceIor descrise
mai sus, dincoIo de aceste prime abordri, deIinirea cadruIui teoretic ,i metodoIogic a
continuat ,i n urmtoareIe dou ziIe, pornind de Ia dateIe primei anchete sau de Ia
deIinirea cercetriIor viitoare.
Cu reIerire Ia atacuI terorist asupra cIdiriIor WorId Trade Center ,i PentagonuIui
din 11 septembrie 2OO1, n IuniIe septembrie ,i octombrie 2OO1 au Iost apIicate de
membrii IMN chestionare de tip jlashbulb memory n 1O (ri, chestionareIe avnd 136
de itemi/variabiIe. Prima anchet s-a reaIizat pe un Iot de 3.668 subiec(i. ItaIia
(n = 297), Iran(a (n = 62), EIve(ia (n = 55), BeIgia (n = 546), OIanda (n = 35O),
Romnia (n = 716), Turcia (n = 191), Japonia (n = 683) ,i SUA (n = 768). Pe Ing
anaIiza IactoriIor care se presupune c sunt Iega(i de organizarea sau acurate(ea memoriei
reIeritoare Ia acest eveniment sociaI (atitudini, reac(ii aIective, inIorma(ii anterioare,
date contextuaIe, rememorare), sunt prevzute o serie de investiga(ii supIimentare,
reaIizate pe subiec(ii aceIuia,i Iot, Ia diIerite intervaIe de timp (un an, trei ani), pentru
a vedea evoIu(ia n timp a amintiriIor despre acest eveniment.
AnaIiza dateIor primei anchete reaIizate de membrii IMN a Iost punctat prin patru
interven(ii. ,The Iirst research work oI the IMN. GeneraI Iindings and comparative
resuIts (Ticu Constantin, Universitatea din Ia,i, Romnia) ,AppIicative issues oI the
11
th
September study. Comments and reviews Ior the JAP paper (OIivier Luminet,
Universitatea din Louvain, BeIgia) ,Progress in the data coding. ProbIems and advances
(Ineke WesseI, Universitatea din Maastricht, OIanda) ,Testing the Consistency oI
IIashbuIb Memories, Martin Conway, Universitatea din Durham, Marea Britanie.
Consecutiv anaIizei dateIor, n cea de-a treia parte a ntInirii s-au anaIizat itemii
chestionaruIui care va Ii apIicat Ia un an de Ia eveniment ,i au Iost deIinite principaIeIe
direc(ii de ac(iune aIe IMN. continuarea cercetrii prin investiga(ii periodice reaIizate
asupra e,antionuIui actuaI IinaIizarea articoIuIui soIicitat de Journal oj Applied Psycho-
logy (noiembrie 2OO2) crearea unui chestionar standard IM (jlashbulb memories)
apIicabiI aItor evenimente sociaIe cu impact construirea unei pagini Web aI IMN ,i a
IormeIor eIectronice pentru chestionareIe IM, atragerea de noi membri criteriiIe pentru
stabiIirea IocuIui ,i datei ntIniriIor anuaIe aIe IMN.
* * *
VisuI oricrui tnr cercettor romn este, cred, s ajung s reaIizeze cercetare de
naIt niveI, n pas cu priorit(iIe sau cu ,IrontiereIe cunoa,terii deIinite de comunitatea
,tiin(iIic interna(ionaI. Atunci cnd e,ti un tnr cercettor din estuI Europei te ntrebi
adesea ct de reIevant este ceea ce Iaci tu, dac nu cumva (i-ai aIes un domeniu de
cercetare deja abandonat sau dac nu cumva, muncind din greu, e,ti pe caIe de a
descoperi roata (binen(eIes ntr-o Iorm originaI. octogonaI).
TICU CONSTANTIN
161
Pentru a avea certitudini n acest sens, nu este suIicient autoconIirmarea sau interesuI
pe care par s I maniIeste coIegii de Iaborator pentru tema pe care o anaIizezi tu. IdeaI
este s pubIici n reviste de prestigiu europene sau americane ,i s Iii membru aI unei
echipe interna(ionaIe care are n componen(a sa nume importante aIe domeniuIui de
cercetare aIes. Abia atunci po(i avea ,ansa s devii un anaIist proIesionist aI unui anumit
domeniu de cercetare aIes ,i po(i crede c activitatea ta ,tiin(iIic poate Ii cu adevrat
reIevant. Eu am avut aceast ,ans ,i sper c voi trece de pe treapta de ,aIirmare pe
cea de ,conIirmare, vaIoriIicnd aceast ,ans.
PRIMA NTLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU ILASHBULB MEMORY NETWORK
162
163
V. RECENZII
164
Psychologie et societe
(NumruI 4, 2OO2)
Revista Psychologie et socit are o periodicitate de dou numere pe an ,i este editat n
Iran(a sub conducerea Iui Jean-CIaude Abric ,i Christian GuimeIIi. Pentru a Ii pubIicate,
articoIeIe supuse revistei trebuie s treac examenuI critic aI unui prestigios Comitet
,tiin(iIic compus din proIesori ai mariIor universit(i din Iume unde gndirea sociaI ,i
paradigma reprezentriIor sociaIe constituie obiecte de studiu aproIundat n aceast
instan(, singura institu(ie romneasc reprezentat este Universitatea din Ia,i, prin
Adrian NecuIau.
UItimuI numr aI revistei Psychologie et socit reune,te sinteze teoretice, reIIec(ii ,i
studii recente asupra reprezentriIor sociaIe. n deschiderea voIumuIui se regse,te,PIe-
doaria pentru studiuI reprezentriIor sociaIe n psihoIogie semnat de Serge Moscovici,
cunoscut cititoriIor romni de numruI 9/2OO2 aI Revistei de Psihologie Social.
n reIIec(ia sa, Piero Amerio ia ca pretext pIedoaria n Iavoarea apropierii dintre
psihologia social ,i problemele umane pentru a prezenta raportuI dintre individ ,isocie-
tate din perspectiveIe istoric, IiIosoIic ,i psihosociaI. Piero Amerio adopta viziunea
Iui Kurt Lewin asupra recompunerii subiectului cu socialul. astIeI, prin ntreptrunderea
extragerii de inIorma(ii despre situa(ie cu interven(ia asupra acesteia, cercetarea-ac(iune
este cea care integreaz ideea de schimbare ca eIement aI dejinirii situa(iei de ctre
subiec(i. Consecin(a concret a acestui procedeu este preIuarea puterii de ctre subiec(i
asupra situa(iei ,i asupra Ior n,i,i (,empowerment), proces utiIizat n interven(iiIe
asupra marginaIizrii ,i excIuderii sociaIe. n pIan teoretic, Piero Amerio reaminte,te ,i
expIic aIirma(ia Iui Kurt Lewin potrivit creia cercetarea-ac(iune este cea care permite
dominarea ,cazuIui particuIar prin Iuarea n caIcuI a naturii individuaIe a oricrei
situa(ii concrete ,i, simuItan, a supradeterminrii ei sociaIe.
CIaude IIament propune o exceIent ,i sucuIent trecere n revist a studiiIor
despre ,Perspectiva structuraI ,i aspecte normative aIe reprezentriIor sociaIe eIectuate
n ,IocaruI structuraIist Irancez din Aix-en-Provence ,i MontpeIIier. TextuI este o
surs teoretic important n materie de terminoIogie. deIini(ia ,i justiIicarea termenuIui
,structur a reprezentrii sociaIe, distinc(ia ntre no(iuniIe de ,structur ,i de ,sistem,
deIini(ia condi(ionaIit(ii/incondi(ionaIit(ii eIementeIor unei reprezentri. EI propune
incIusiv traducerea Iranco-engIez a unor termeni caracteristici perspectivei structuraIe
asupra reprezentriIor sociaIe. n partea a doua, CIaude IIament trateaz aspectuI
normativ aI reprezentriIor sociaIe, recuznd paraIeIa ntre majoritate ,i norm, admi(nd
ns c deseori o majoritate semnaIeaz posibiIitatea unei norme. Abordarea experimentaI
a normativit(ii, aIIat Ia articuIarea dintre probIematica normei de internaIitate ,i cea a
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
165
reprezentriIor sociaIe, argumenteaz c studiiIe asupra reprezentriIor sociaIe se situeaz
ntr-un cmp normativ. Ipoteza modeIeIor normative care s-ar aIIa n spateIereprezen-
triIor a Iost testat ,i pare veriIicat, utiIiznd o metodoIogie originaI ,i n vog.
operatorii Iogici ,i aIgebra booIean.
CapitoIuI semnat de Jean-CIaude Abric, ,Perspectiva structuraI asupra reprezent-
riIor sociaIe. dezvoItri recente, reaminte,te principiiIe ,i no(iuniIe de baz aIe acestei
perspective, apoi abordeaz chestiuni aIIate actuaImente n centruI dezbateriIor. de ce
reprezentriIe sociaIe sunt organizate n juruI unui nucIeu centraI" Ce putem spune despre
natura ,i Iunc(ionarea acestui nucIeu" Care sunt dinamica ,i Iactorii ce intervin ntrans-
Iormarea unei reprezentri sociaIe" Ce reIa(ii ntre(in ntre eIe atitudiniIe ,i reprezen-
triIe" Noutatea const n conIruntarea studiiIor recente despre reIa(iiIe ntre atitudini ,i
reprezentri. concIuzia vaIideaz modeIuI ierarhic aI gndirii sociaIe (Rouquette, 1998),
n sensuI c atitudiniIe depind de reprezentri, ns schimbriIe de atitudine nu aIecteaz
reprezentriIe dect superIiciaI, mai exact n eIementeIe periIerice, ,i nu n nucIeuI Ior
centraI. Jean-CIaude Abric ncheie cu abordri experimentaIe aIe reIa(iiIor pe care Ie
ntre(in ntre eIe diIerite obiecte de reprezentare. Asupra acestor reIa(ii, chiar ntre
structuraIi,ti, exist deocamdat opinii divergente.
n articoIuI ,Gndirea sociaI, memoria coIectiv ,i vizibiIitatea unui eveniment.
cazuI Carpentras, Patrick Rateau studiaz IeIuI n care un eveniment dramatic, proIa-
narea cimitiruIui evreiesc din Carpentras, a Iost tratat Ia timpuI su (199O) ,i IeIuI n
care se construie,te memoria coIectiv a acestui eveniment. AnaIiza se sprijin pe
materiaIe provenite din mass-media ,i din rspunsuriIe Ia un chestionar administrat unei
popuIa(ii dihotomizate dup variabiIa ,impIicare. Se constat c evenimentuI a Iost
urmat de emergen(a proceseIor psihosociaIe prin care se exprim teama, crizeIe ,i
conIIicteIe unei societ(i ,i, mai aIes, prin care se Iabric o memorie sociaI ce tinde s
pstrezeidentitatea sociaI pozitiv a grupuIui Iovit de dram. ConcIuzia Iui Patrick
Rateau prive,te IenomeneIe sociaIe ,i psihosociaIe, a cror cunoa,tere ar trece mai
degrab prin studiuI reguIiIor de Iunc(ionare a gndirii sociaIe dect prin studiuI con(i-
nuturiIor particuIare care Ie genereaz ,i Ie investesc.
Andreea Vintil
Bibliografie
Rouquette, M.-L. (1998), La Communication sociale, Dunod, Paris.
RECENZII
166
Alin Gavreliuc, O cltorie alturi de cellalt".
Studii de psihologie social
(Editura Universit(ii de Vest, Timi,oara, 2OO2)
Poate nici un aIt domeniu nu s-a mbog(it ntr-att dup 199O cu cr(i ,i studii racordate
Ia cerin(eIe prezentuIui ct a Icut-o domeniuI psihosocioIogiei, n generaI, ,i ceI aIpsiho-
Iogiei sociaIe, n speciaI. Totu,i, se resimte cu mici excep(ii necesitatea unor voIume
actuaIizate inIorma(ionaI Ia niveIuI aniIor `9O ,i chiar 2OOO care s transjere cititoruIui
inIorma(iiIe din cmpuI studiiIor experimentaIe ,i de teren n cmpuI apIicativ imediat,
aI interac(iunii cotidiene, precum ,i abordarea de ctre autori a unui stiI mai Iiber, IIuid,
americanizat (n stiIuI manuaIeIor americane de psihoIogie sociaI pentru studen(i).
VoIumuI O cltorie alturi de ,cellalt', aprut recent Ia editura Universit(ii de
Vest sub semntura IectoruIui AIin GavreIiuc de Ia aceast institu(ie timi,orean,
rspunde acestor necesit(i aIe momentuIui. Pe ntreguI parcurs aI cr(ii saIe, autoruI
cuItiv o prezentare sistematic ,i actuaIizat a studiiIor de psihoIogie sociaI, mpIetit
cu eIemente apIicative ,i interpretative aIe acestora, asupra societ(ii romne,ti, totuI
dubIat de o anaIiz personaI Iucid, ,tioas chiar, dar obiectiv.
Neavnd preten(ia unei tratri exhaustive a studiiIor de psihoIogie sociaI, AIin
GavreIiuc aduce n aten(ie noiIe orientri aIe psihoIogiei sociaIe att americane, ct ,i
europene. Cltoria pe care ne-o propune autoruI este un drum aI descoperirii de sine
prin ,ceIIaIt pornind din registruI minimei interac(iuni (asociat n spe( niveIuIui
intrapersonaI), trecnd prin etapeIe deschiderii de sine (autopercep(ie, autoprezentare,
autodezvIuire) ,i a reIa(iiIor interpersonaIe (atribuirea, prejudecata, discriminarea, dar
,i atrac(ia interpersonaI ,i IenomenuI psihosociaI aI dragostei). Partea a doua a drumului
este rezervat comunicrii sociaIe, impIicite, dar ,i expIicite (autoconIirmarea proIe(iiIor,
opinia pubIic, persuasiunea ,i propaganda), pentru a ajunge, n IinaI, Ia cmpuri mai
proIunde aIe scenei sociaIe speciIice ideoIogiiIor ,i mentaIit(iIor (identitatea, memoria
sociaI ,i reprezentriIe sociaIe).
Lucrarea debuteaz cu un capitoI consacrat identitjii psihologiei sociale, care ,i
propune s IamiIiarizeze cititoruI cu speciIicuI abordrii discipIinei, urmat de o serie de
capitoIe care trateaz minima interac(iune sociaI.
AstIeI, capitoIuI ,Prezen(a ceIuiIaIt, dup o introducere asupra ,ceIuiIaIt ,ca
reaIitate antropoIogic, anaIizeaz IenomenuI IaciIitrii sociaIe ntr-o varietate de
procedee experimentaIe. Sintetiznd mecanismeIe expIicative, AIin GavreIiuc propune
cteva perspective teoretice. neIini,tea provocat de evaIuare (N. CotreII, 1968), teoria
distragere-conIIict (R.S. Baron, 1986), teoria monitorizrii sociaIe (B. Guerin, 1993),
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
167
teoria con,tiin(ei de sine obiective (S. DuvaI ,i R. WickIud, 1972), teoria autoaten(iei
(C. Carver ,i M. Scheier, 1981) ,i teoria cutrii stimei de sine (C. Bond, 1982).
Frnarea social, ca Ienomen contrar IaciIitrii, este anaIizat din cteva perspective
interpretative, precum diIuziunea responsabiIit(ii (Latae, 1981) sau cea a angajrii
motiva(ionaIe cu inIIuentuI modeI aI eIortuIui coIectiv (Karau, WiIIiams, 1993).
Acesta este structurat pe trei niveIuri. expectan(a, instrumentaIizarea ,i vaIorizarea. n
IinaI, autoruI prezint opt condi(ii, identiIicate de Karau ,i WiIIiams (1993), care
diminueaz producerea acestui Ienomen.
CapitoIuI trei, ,Interac(iunea cu ceIIaIt, se deschide cu o perspectiv asupra
raporturiIor interpersonaIe, oIerit de interac(ionismuI simboIic, continu cu o prezentare
succint a teoriiIor constructiviste aIe personaIit(ii ,i consacr spa(ii ampIe autopercep(iei
,i autoprezentrii, pe de o parte, ,i IenomenuIui de autodezvIuire, pe de aIt parte.
Prezentate graduaI, ca dinamic a reIa(iei cu ceIIaIt (mai nti autopercep(ia cameca-
nism de eIaborare a identit(ii de sine prin intermediuI ceIuiIaIt , amintind importan(a
inteIigen(ei sociaIe ,i a managementuIui impresiei n conturarea autopercep(iei), autoruI
ajunge Ia strategiiIe de autoprezentare dezvIuind cititoruIui ,patru mobiIuri importante
(p. 52) aIe acesteia. cutarea stimei de sine, autoprezentarea strategic, autoveriIicarea
,i cutarea adevruIui despre sine.
CapitoIuI ,Construirea sensuIui Iumii sociaIe este structurat pe dou dimensiuni.
teoriiIe atribuirii ,i stereotipuriIe sociaIe. Abordnd teoriiIe atribuirii, autoruI Ie dezvoIt
pe ceIe trei generaIe teoria echiIibruIui cognitiv, teoria inIeren(ei corespondente ,i
teoria covarian(ei , exempIiIicnd pentru Iiecare prin situa(ii cotidiene, menite s
IaciIiteze transIeruI inIorma(iiIor ,tiin(iIice n cmpuI apIicativ imediat aI cititoruIui.
Dup o anaIiz a ceIor ,ase erori de atribuire eroarea IundamentaI, eIectuI actor
observator, eroarea atribuirii instrumentaIe, eroarea atribuirii stabiI instabiI, eroarea
propriei supraestimri ,i eroarea suprageneraIizrii urmeaz o prezentare a stereo-
tipuriIor sociaIe ,i a trsturiIor ,i caracteristiciIor acestora. n IinaI este discutatdiso-
nan(a cognitiv cu mecanismeIe ,i surseIe ei, precum ,i prezentarea ctorva ,procedee
perverse (p. 99) de reducere a acesteia.
CapitoIuI consacrat ,AtitudiniIor ca evaIuare a Iumii sociaIe se deschide cu o
deIinire a atitudiniIor, urmat de un spa(iu Iarg destinat probIematicii Iormrii Ior prin
intermediuI a trei mari resurse. nv(area sociaI (cu ceIe trei tipuri de condi(ionri.
cIasic, subIiminaI ,i instrumentaI), compararea sociaI ,i Iactorii genetici uItima
Iiind ,o perspectiv care c,tig teren n anii n urm (p. 1O9). n IinaI, sunt anaIizate
ipoteza convergen(ei-divergen(ei ntre atitudini, opinii ,i comportamente, ipoteza discre-
pan(ei (La Pierre, 193O), eIementeIe care determin divergen(a atitudini (opinii)/compor-
tamente ,i, respectiv, Iactorii ce modereaz comportamentuI prin intermediuI atitudiniIor
(determinan(ii situa(ionaIi, compozi(ia atitudiniIor ,i tipuI de personaIitate a subiectuIui).
CapitoIuI cinci, ,Prejudecata ,i discriminarea sau raportarea stereotip Ia ceIIaIt,
trateaz raportarea stereotip Ia ceIIaIt, cauzat de prejudecat ,i discriminare. Ointro-
ducere asupra IenomenuIui prejudec(ii prezint caracteristiciIe acesteia ,i perspectiveIe
recente aIe cogni(iei sociaIe. EIe accentueaz eIementeIe pozitive aIe acesteia (scurtturi
cognitive, ,strategie saIvatoare n gestiunea eIortuIui cognitiv compIex [p. 125],
,scurtturi mintaIe ce protejeaz resurseIe cognitive aIe subiec(iIor [p. 126]). Urmeaz
anaIiza prejudec(iIor ca surse de generare a unor Ienomene negative (p. 129), perspectiv
recent n studiiIe de psihoIogie sociaI (Vanman et al., 1997 Iazio et al., 1995
RECENZII
168
Macrae, 1994, 1998 etc.). AnaIiza discriminrii ca prejudecat n act, cu exempIiIicri
adaptate spa(iuIui romnesc, ,i o prezentare a dou surse majore de activare a pre-
judec(ii, conIIictuI direct intergrupuri ,i condi(iiIe socioeconomice precare (p. 135),
compIeteaz tabIouI. n IinaI, AIin GavreIiuc prezint cteva strategii de demontare a
mecanismeIor prejudec(iIor, respectiv sociaIizarea critic a subiec(iIor/discernmnt
sociaI, contactuI nemijIocit intergrupuri, recategorizarea, interven(iiIe cognitive ,i dez-
agregarea stereotipuriIor impIicite.
CapitoIuI ,Atrac(ia interpersonaI debuteaz printr-o anaIiz a roIuIui aIecteIor n
generarea atrac(iei de o tratare amnun(it beneIiciind proximitatea ,i natura emojiilor.
Se anaIizeaz apoi motiva(ia cunoa,terii ceIuiIaIt din mai muIte perspective. nevoia de
aIiIiere, teoria comparrii sociaIe, reac(ia Ia trsturiIe observabiIe aIe ceIuiIaIt, atracti-
vitatea Iizic, eIecteIe situa(ionaIe, IenomenuI potrivirii ,i inIIuen(a somatotipuriIor.
CapitoIuI se ncheie cu discutarea roIuIui simiIarit(ii atitudinaIe n atrac(ie din dou
perspective. teoria baIan(ei ,i teza compIementarit(ii.
CapitoIuI ,Dragostea ca Ienomen psihosociaI se deschide printr-o discu(ie asupra
dragostei ,i a stiIuriIor de ata,ament, oIerind o anaIiz detaIiat asupra acestora din
urm, dar ,i a unor patternuri dezvoItate de subiect Ia ntInirea dintre sine ,i ,ceIIaIt.
Urmeaz o deIinire a IenomenuIui de dragoste din perspectiva teoriei emo(iiIor ,i a
expIica(iiIor bazate pe transIeruI excitrii. TipuriIe de dragoste, un aIt eIement care
capteaz privirea cititoruIui, aduc n aten(ie ,ase astIeI de tipuri ,i o distribu(ie a acestora
diIeren(iat n Iunc(ie de gen, credin(e ,i status maritaI. Prezentarea modeIuIui triunghiu-
Iar aI dragostei propus de R. Sternberg (1986), precum ,i tipuriIe de cupIuri ,i varia(ia
intercuIturaI a tipareIor reIa(ionaIe n IegturiIe de dragoste sunt aIte aspecte care re(in
aten(ia ,i interesuI cititoruIui.
AnaIiza asupra construirii scenariilor sociale ,i autoconjirmarea projejiilor introduce
cititoruI ntr-o istorie a conceptuIui, urmat de discutarea contexteIor apIicative aIe
IenomenuIui. educa(ia, raporturiIe interetnice/interrasiaIe ,i raporturiIe minoritate
majoritate n muItipIeIe Ior variante. Urmeaz prezentarea unui modeI teoretic aI
autoconIirmrii proIe(iiIor, precum ,i eIemente de demontare a acestui Ienomen. IinaIuI
acestui capitoI este IocaIizat asupra deindividuaIizrii, sub sintagma ,scenariiIor perverse
n grup (p. 227), Iiind viza(i ,i principaIii Iactori care stau Ia baza Iui. anonimatuI ,i
diminuarea con,tiin(ei de sine.
CapitoIuI ,Dramaturgia sociaI se deschide sub paradigma cmpuIui sociaI, consi-
derat ca scen interac(ionist ,i dinamic, n care actoruI sociaI ,i construie,te identitatea
printr-un management identitar continuu. Dup o anaIiz a stigmatuIui ca joc sociaI ,i
simboIic (perspectiva Iui E. GoIIman, 1969), autoruI prezint gestionarea stigmatuIui
simboIic construit de actori ,i grupuri sociaIe reIativ Ia ceiIaI(i, gestionare motivat de
o cutare a unei identit(i pozitive (eventuaI resemniIicate) ,i a puterii simboIice. IinaIuI
capitoIuIui aminte,te experimenteIe Iui S. MiIgram asupra obedien(ei pentru a conduce
cititoruI Ia experimentuI IaIsei nchisori a Iui P. Zimbardo (1973), atrgnd astIeI aten(ia
asupra eIecteIor extreme aIe ,experimenteIor de ,dramaturgie sociaI cotidian n
care actoruI este subjugat de puterea roIuIui.
Opinia public, ca Ienomen psihosociaI, ,i comunicarea social sunt temeIe unui aIt
capitoI care apeIeaz Ia registreIe de anaIiz aIe masiIicrii ,i aIe opiniei pubIice. Se Iace
o paraIeI a acesteia cu mentaIitatea. n continuare, accentuI este pus pe anaIiza publicului
RECENZII
169
ca obiect sociaI, privit ca parte a IenomenuIui de comunicare sociaI, urmnd o
prezentare a tipoIogiei pubIicuriIor n scopuI unei mai bune n(eIegeri a eIicien(ei
comunicrii ,i persuasiunii sociaIe. AstIeI, inevitabiIa paraIeI inIormare dezinIormare
este anaIizat, n speciaI, sub spectruI uItimuIui termen, autoruI propunnd ,i o structur
Iunc(ionaI pe patru niveIuri a sistemuIui de dezinIormare.
CapitoIuI ,Propaganda ,i persuasiunea debuteaz cu o anaIiz conceptuaI a pro-
pagandei ca Ienomen psihosociaI cu ceIe trei Iorme aIe acesteia (propaganda aIb,
neagr ,i cenu,ie), trateaz apoi IenomeneIe dezinIormrii ,i subpropagandei ca Ie(e aIe
propagandei. Dup prezentarea unui modeI psihosociaI aI propagandei sunt expuse zece
strategii de anaIiz a propagandei. Prezentarea modeIuIui n ,ase trepte aIe ,ciIorper-
suasiunii aI Iui J.N. KapIerer (199O) este urmat de o anaIiz asupra conota(iiIorsociaIe
aIe persuasiunii, respectiv o prezentare a ceIor mai puternice ancore aIe persuasiunii.
credin(eIe, vaIoriIe, atitudiniIe, obi,nuin(eIe, comportamenteIe ,i normeIe de grup. n
IinaI, autoruI identiIic nu mai pu(in de zece Iactori ai reu,itei n persuasiune (Icnd
chiar o anaIiz a acestora cu apIica(ii n registruI societ(ii romne,ti) ,i sunt expuse, de
asemenea, ,i dou modeIe de rezisten( Ia persuasiune. avertizarea ,i inocuIarea.
CapitoIuI ,Identitatea sociaI ncepe cu ,un excurs epistemoIogic n miezuI deIini(iei
identitare (p. 3O7), urmat de expunerea a dou teorii inIIuente asupra identit(ii. cea sub-
stan(iaIist ,i cea interac(ionist. AnaIiznd n continuare conceptuI de Selj ,i strategiiIe
cognitive care contribuie Ia construirea unui ,concept coerent despre sine (p. 316)
accesibiIizarea doar a unor aspecte Iimitate aIe sineIui, o reamintire seIectiv a IapteIor
trecute, evitarea inconsisten(eIor ,i IocaIizarea pe trsturiIe centraIe , autoruI ne
introduce n dihotomia identitate personaI identitate sociaI ,i a teoriiIor expIicative
asociate acestora.
CapitoIuI ,Memoria sociaI puncteaz nc de Ia nceput considerarea acesteia ca
,principaIa resurs sociaI care modeIeaz identit(iIe sociaIe (p. 329) ,i continu cu o
anaIiz a acesteia pe ceIe trei niveIuri aIe memoriei sociaIe (J. Cardau, 1991)
protomemoria, memoria propriu-zis ,i metamemoria , precum ,i a trsturiIor, IegiIor
,i Iunc(iiIor care regIeaz memoria sociaI. Istoria oraI, ca recuperare a pubIicuIui
,tcut, ca poveste a viejii, prezentat drept o ,caIe particuIar de articuIare a discursuIui
identitar ce recupereaz memoria individuaI ,i grupaI (p. 329), beneIiciaz de o
tratare priviIegiat, ceea ce demonstreaz aIinitatea autoruIui pentru respectiva metod
de studiu.
n sIr,it, capitoIuI ,ReprezentriIe sociaIe debuteaz printr-o cIariIicare termino-
Iogic ce conduce cititoruI ctre n(eIegerea mecanismeIor acestora, a stadiiIor de
structurare (obiectivarea ,i ancorarea), a roIuriIor (conven(ionaI ,i prescriptiv) ,i tipuriIor
de transIormri pe care Ie pot nregistra (respectiv tipuI rezistent, progresiv ,i abrupt).
CItoria propus de AIin GavreIiuc porne,te de Ia niveIuI intrapersonaI (prezen(a ,i
interac(iunea cu ceIIaIt), parcurge niveIuriIe interpersonaIe de apropiere (atrac(ia ,i
dragostea) ,i ndeprtare (prejudecat, discriminare ,i dramaturgie sociaI) Ia( de
,ceIIaIt ,i ajunge, n IinaI, Ia ,niveIuI de maxim proIunzime, ceI aI mentaIit(iIor
(prin identitatea, memoria ,i reprezentriIe sociaIe).
PreIerin(a autoruIui pentru o griI de Iectur a sociaIuIui n manier interac(ionist n
IocuI ceIei structuraIiste (dup cum autoruI nsu,i recunoa,te, p. 7) nu poate dect s
atrag ,i mai muIt cititoruI n pIus, AIin GavreIiuc se individuaIizeaz n aceast carte
RECENZII
17O
,i prin maniera de a trata mariIe teme aIe psihoIogiei sociaIe. ca nsojitor aI cititoruIui,
un stiI speciIic IucrriIor angIo-saxone de psihoIogie sociaI.
De,i Iucrarea se adreseaz speciaIi,tiIor ,i studen(iIor ce se Iormeaz n domeniuI
psihosocioIogiei, ea este utiI n speciaI prin stiIuI adoptat ,i cititoruIui obi,nuit,
interesat de mecanismeIe psihosociaIe care subntind comportamenteIe cotidiene aIe
actoriIor sociaIi. IaptuI c, Ia numai trei Iuni de Ia Iansare, cartea O cltorie alturi de
,cellalt' s-a ,i epuizat din Iibrrii este o not n pIus n evaIuarea acesteia.
TripIa Iorma(ie, academic ,i/sau proIesionaI socioIogie, istorie, psihoIogie , i
permite autoruIui s se mi,te cu dezinvoItur att n spa(iuI conceptuaIizriIor interdis-
cipIinare, ct ,i n ceI aI anaIizeIor necon,tientizate aIe ,eternei ,i Iascinantei scene
psihosocioIogice romne,ti.
ImperativuI articuIrii unui voIum impresionant de inIorma(ii I conduce pe AIin
GavreIiuc spre o gestionare Ioarte strns a discursuIui, uneori chiar schematic, Ioarte
utiI ns ceIui interesat prioritar de arhitectura de ansambIu a Iiecrei teme.
Cu o bibIiograIie compIex, Ia zi, ,i, ceea ce este mai de apreciat, cu ncorporarea
contribu(iiIor romne,ti Iegate de temeIe anaIizate, AIin GavreIiuc induce, prin inter-
mediuI cr(ii saIe, expectan(e naIte nerbdtoare Ia( de produc(iiIe saIe viitoare.
Cu con,tiin(a imposibiIit(ii de a Iace despre o astIeI de Iucrare toate aprecieriIe pe
care Ie merit, consider c exist o caIe de compensare sigur a acestui neajuns. citirea.
Adrian-Vicenjiu Labr
RECENZII
171
Catherine Garnier (ed.), Les formes de la pensee sociale
(Presses Universitaires de Irance, Paris, 2OO2)
Catherine Garnier, proIesoar Ia Universitatea Quebec de Ia MontreaI (UQAM) ,i
directoarea GrupuIui de studii asupra interdiscipIinarit(ii ,i reprezentriIor sociaIe
(GEIRSO), propune cercettoriIor ,i studen(iIor voIumuI de texte teoretice, sinteze
experimentaIe ,i metodoIogice Formele gndirii sociale, n coIec(ia condus de Jean
Maisonneuve ,i Serge Moscovici Ia editura Irancez Presses Universitaires de Irance.
n ceIe ce urmeaz, prezentm aceast pubIica(ie a,a cum o Iace chiar coordonatoarea ei
n capitoIuI introductiv.
ReIIec(ia care inaugureaz partea teoretic a voIumuIui i apar(ine Iui Serge Moscovici.
n ,Gndire stigmatic ,i gndire simboIic, eI pune Ia( n Ia( ceIe dou tipuri de
gndire sociaI ,i circumscrie tema discriminrii. Pentru a aborda stigmateIe, preju-
dec(iIe ,i stereotipuriIe, Serge Moscovici se sprijin pe exempIuI strinuIui, care i
permite s ridice probIemeIe IundamentaIe aIe ancorrii credin(eIor n ceIe dou Iorme
de gndire sociaI. AutoruI deschide astIeI o reIIec(ie ampI asupra a trei aspecte
centraIe pe care se bazeaz aceste Iorme de gndire sociaI, adic dorin(a (de comparare),
taxinomia ,i cauzaIitatea.
n capitoIuI ,Despre thmata de baz aIe reprezentriIor sociaIe aIe SIDA, Ivana
Markova descrie mecanismeIe proIunde pe care se articuIeaz diIeriteIe reprezentri ce
mbrac gndirea sociaI teoria reprezentriIor Iiind paradigma IundamentaI n studiuI
gndirii sociaIe. StudiuI acestor mecanisme conduce Ia reIuarea conceptuIui de ,thmata
ntr-o perspectiv diaIectic ,i diaIogic, n scopuI de a pIasa gndirea sociaI n centruI
taxinomiiIor opuse. Autoarea iIustreaz aceast contribu(ie teoretic prin studiuI SIDA.
Dac ceIe dou contribu(ii de mai sus permit aproIundarea mecanismeIor compIexe
mobiIizate n construc(iiIe sociaIe, aI treiIea capitoI arat pertinen(a considerrii acestor
demersuri ca un cmp de studiu n sine. AstIeI, WiIIem Doise propune ,Repere pentru
o psihoIogie societaI, un text a crui versiune n Iimba romn a Iost pubIicat n
numruI 4/1999 aI revistei Psihologia social. PsihoIogiasocietaIar Ii un cmp de
studiu novator n cadruI cruia diIeriteIe niveIuri de anaIiz (intraindividuaI, interindi-
viduaI ,i situa(ionaI, pozi(ionaI ,i ideoIogic) ar Ii integrate ntr-o perspectiv ngIobnd
procese individuaIe ,i procese de societate, mai degrab dect considerate izoIat, a,a
cum se ntmpI de ceIe mai muIte ori n psihoIogie.
Aceste reIIec(ii teoretice oIer noi perspective de anaIiz a probIemeIor sociaIe
actuaIe. IeIuriIe n care diIeriteIe Iorme de gndire sociaI se Iabric n mariIe probIeme
sociaIe sunt iIustrate n texteIe din partea a doua a voIumuIui. n primuI capitoI, Juan
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
172
Antonio Perez ,i Irancisco Dasi examineaz o ,Schimbare cuIturaI Ia scar mare.
studii asupra sistemuIui metric. Autorii arat pertinen(a instrumentuIui oIerit de teoria
reprezentriIor sociaIe pentru anaIiza procesuIui de trecere de Ia un sistem Ia aItuI.
paraIeIa cu introducerea monedei unice n Europa nu poate Ii evitat.
n contextuI mondiaIizrii care domina actuaIitatea imediat, WoIIgang Wagner ,i
NicoIe Kronberger abordeaz emergen(a biotehnoIogiiIor n societ(iIe europene n
textuI Discurs i apropiere simbolic a biotehnologiei. ImaginiIe pe care gndirea
sociaI Ie Iabric despre cuIturiIe modiIicate genetic (tomate) sunt ame(eaIa, saItuI n
vid, ucenicuI vrjitor, n timp ce n cmineIe europene se instaIeaz teama de aIimenta(ia
viitoare.
UItima parte a voIumuIui abordeaz chestiuni de metod. Dac psihoIogii au dezvoItat
metode care permit descrierea proceseIor gndirii individuaIe, nu aceIa,i Iucru se poate
spune despre gndirea sociaI. Exist totu,i cteva Iucrri. metaanaIiza metodoIogiiIor
eIectuat de Anna-Maria SiIvana de Rosa ,i schi(at n capitoIuI ,Nevoia de o teorie a
metodei ncearc integrarea metodeIor utiIizate n studiuI reprezentriIor sociaIe gra(ie
unei muItimetodoIogii ce permite dep,irea antinomiiIor caIitativ-cantitativ etc.
Pentru abordarea acestor aspecte, Rom Harre subIiniaz cIariIicriIe propuse de
instrumenteIe Iingvisticii ,i aIe semioIogiei, a cror perspectiv este apreciat ca Iiind
promi(toare pentru studiuI gndirii sociaIe. n contribu(ia sa, ,Exprimarea euIui, autoruI
anaIizeaz actuI de vorbire ca act sociaI prin intermediuI exprimrii euIui n pronume.
Andreea Vintil
RECENZII
173
Nicolae Mrgineanu, Mrturii asupra unui veac zbuciumat
(Editura Iunda(iei CuIturaIe Romne, Bucure,ti, 2OO2)
(preIa( de proI. dr. Mircea MicIea)
Am citit, cu mai muI(i ani n urm, sub titIuI Amjiteatre i nchisori (Dacia, 1991) partea
a doua a cr(ii acesteia a Iui NicoIae Mrgineanu, editat de proIesoruI Voicu Lascus.
Am ,i scris atunci, n AnaIeIe Universit(ii din Ia,i, despre aceast mrturisire tuIbu-
rtoare. ReIatam acoIo ,i despre o aIt Iectur din Mrgineanu, un ampIu interviu de
cteva sute de pagini, cu psihoIoguI cIujean, pe care-I reaIizase Voicu Lascus ,i pe care
mi reIata nu spera s-I pubIice. ntre timp ,i aceast carte-interviu a aprut. Avem
acum tabIouI compIet aI personaIit(ii Iui NicoIae Mrgineanu, parcursuI su, de Ia
na,tere pn n 1978, cnd a Iost redactat acest manuscris de 7OO pagini dactiIograIiate,
cu doi ani nainte de trecerea sa n neIiin(. O via( Iascinant. copiIuI de (ran care
reu,e,te s se instruiasc n ceIe mai naIte ,coIi din Romnia ,i s se speciaIizeze n ceIe
mai ceIebre Iaboratoare de psihoIogie din Germania, Iran(a ,i StateIe Unite, omuI de
,tiin( prestigios, poate ceI mai cunoscut psihoIog romn, inteIectuaIuI democrat, cu
vederi de stnga, care Iace apoi 16 ani ,i dou Iuni de nchisoare sub regimuI comunist,
,reabiIitatuI care nu s-a mai putut ntoarce Ia catedr, dar a reu,it s mai dea nc
cteva cr(i IundamentaIe` CeI mai important psihoIog romn, dar pu(in cunoscut ,i
pomenit ,i azi de conIra(i.
Cnd am intrat psihoIog Ia CiIe Ierate, n 1963, Ion HoIban, mentoruI meu n
,psihoIogia de Iaborator, mi-a pus n bra(e cteva dintre cr(iIe Iui NicoIae Mrgineanu.
Psihologia persoanei, Psihotehnica n marea industrie, Analiza jactorilor psihici. Mrtu-
risesc c nu ,tiam atunci mai nimic despre NicoIae Mrgineanu, eI nc era n nchisoare
(a Iost eIiberat n 1964), numeIe su dispruse de muIt din circuit, Iusese ,vaporizat,
cu o cunoscut ,tiin( orweIIian. Mi-a povestit ,i proIesoruI VasiIe PaveIcu despre un
concurs de conIeren(iar, Ia Ia,i, Ia care participaser amndoi (c,tigat de VasiIe
PaveIcu), ,i despre IaptuI c a dat reIerin(e pozitive, n preajma eIiberrii din nchisoare
a coIeguIui su cIujean.
Mai trziu ne-am putut Iace, cu to(ii, o imagine despre ceea ce a nsemnat NicoIae
Mrgineanu n psihoIogia romneasc ,i despre ceea ce ar Ii putut s Iac eI dac
IucruriIe ar Ii evoIuat normaI.
Lectura voIumuIui compIet mi-a reIevat un Iapt pe care nu I-am putut sesiza Ia
nceput. anii de Iormare au jucat un roI hotrtor n evoIu(ia sa uIterioar. EIev Ia BIaj
,i Or,tie dou citadeIe cuIturaIe romne,ti n ArdeaIuI aIIat nc n cuprinsuI impe-
riuIui austro-ungar , ,i-a Iormat disponibiIitatea pentru studiu sistematic ,i discipIin,
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
174
a deprins rigurozitatea ardeIeneasc care nc impune respect ,i acum. Student Ia CIuj,
impresioneaz nu numai pe proIesoruI su IIorian SteInescu-Goanga, care-i propune
un post de preparator cnd era nc student n anuI aI II-Iea, ci ,i pe aI(i proIesori cIujeni
pe care-i Irecventeaz. VirgiI Barbat, Victor PapiIian, Bogdan-Duica. La 22 de ani era
deja Iicen(iat, Ia 24 devine doctor n IiIosoIie, cu speciaIitatea principaI psihoIogie ,i cu
men(iunea Magna cum laude. Cerndu-i s nve(e germana, Goanga I trimite ntr-un
voiaj de documentare n Germania. NicoIae Mrgineanu proIit copios de aceast
oportunitate ,i Iace turuI principaIeIor Iaboratoare de psihoIogie. Ia Leipzig ia contact
cu spirituI Iui Wundt ,i a urma,iIor si Krueger, KIpe ,i aI(ii, Ia Hamburg se apropie
de Stern, de care-I vor Iega apoi muIte ,i Ia care se Iormase ,i G.W. AIIport, Ia BerIin
ia cuno,tin( de noiIe cercetri n psihoIogia conIigura(iei ,i se IamiIiarizeaz cu ideiIe
Iui KoehIer. ProIesorii Rupp ,i Moede i Iac recenzia tezei de doctorat n revisteger-
mane, iar Ia ntoarcere scrie un ampIu raport care a aprut sub numeIe de Psihotehnica
n Germania (1929). Un an mai trziu pubIic ns o carte substan(iaI care oIer o
imagine compIet asupra cercetriIor din aceast (ar, Psihologia german contemporan
(193O). Ob(ine apoi bursa Iunda(iei RockeIeIIer ,i ncepe o nou etap n Iormarea sa
aventura american. Iat nceputuI. ,La Universitatea Harvard, proIesoruI AIIport m-a
primit cu o aIeas aIec(iune. O dat Iiindc aceasta era Iirea sa ,i a doua oar Iiindc
avea posibiIitatea de a aIIa nout(i despre psihoIogia german, n generaI, ,i despre
activitatea InstitutuIui de Ia Hamburg, n speciaI. Era apoi numai cu ,apte ani mai n
vrst dect mine, deci Ioarte tnr ,i eI. Aici i cunoa,te ,i pe CantriI, pe Murray, ceI
ce a condus, n timpuI rzboiuIui, IaboratoruI pentru seIec(ia oIi(eriIor pentru serviciiIe
secrete, pe Whitehead, autoruI monumentaIei Iucrri Principia mathematica, pe Boring
(,exponentuI ceI mai de seam aI psihoIogiei experimentaIe din SUA) ,i pe Roback,
autoruI tratatuIui ceIebru de Psihologia caracterului. Cu AIIport men(ine mereu Iegtura,
acesta cite,te studen(iIor si scrisoriIe Iui Mrgineanu. La YaIe Iucreaz cu Hartshorne
,i May, cei care acordau o aten(ie semniIicativ mediuIui su, ,situa(iei ,i I Irecven-
teaz pe Sapir, preocupat de inIIuen(a cuIturii asupra personaIit(ii umane. La Chicago
I cunoa,te pe Thurstone, cu care are Iungi discu(ii, Ia Wisconsin pe Young, Ia StanIord
pe Terman, Ia Los AngeIes pe Bogardus, Ia Universitatea Duke I ntIne,te pe WiIIiam
McDougaII, Ia CoIumbia pe Murphy ,i Symonds. Dar ,i pe Thorndike. Dup numai opt
Iuni este capabiI sa Iac o sintez asupra psihoIogiei persoanei, din care s-a dezvoItat
apoi cunoscuta sa carte. n mai pu(in de doi ani devine un nume cunoscut printre
psihoIogii importan(i din America, este adesea consuItat ca un bun cunosctor aI
psihoIogiei europene, invitat s (in cursuri sau s dea conIerin(e, devine un partener
diIigent aI coIegiIor si americani. Se aIirma ca unuI dintre cei mai semniIicativi psihoIogi
ai epocii ,i probabiI c aItIeI ar Ii artat psihoIogia romneasc dac ,coaIa de Ia CIuj
s-ar Ii dezvoItat prin aportuI ,i sub inIIuen(a sa. Dar n-a Iost s Iie astIeI.
N. Mrgineanu n-a Icut poIitic, nu a Iost nscris n nici un partid. A simpatizat cu
ideiIe de stnga. A (inut conIerin(e Ia cIuburiIe muncitore,ti, s-a ocupat personaI de
organizarea unor ,coIi de ucenici (ScoaIa Tehnic ExperimentaI a UzineIor Re,i(a), i-a
ajutat pe studen(ii evrei n timpuI prigoanei Iegionare. Ar Ii putut s devin o Iigur
proeminent n nouI regim, dar a reIuzat s ,coopereze, s se nscrie n partid. Nu s-a
nscris nici mcar n IrontuI PIugariIor aI Iui Groza. Are ns naivitatea s cread c
dac s-a putut nIiin(a o asocia(ie de prietenie cu ,(ara eIiberatoare (ARLUS), ar putea
exista ,i o asocia(ie romno-american. Ba (ine conIerin(e despre SUA` Iar Ia cererea
RECENZII
175
primuIui ministru, Petru Groza, intervine pe Ing ambasadoruI american n interesuI
Romniei, recomandndu-I pe Mihai RaIea ca ambasador, de,i acesta nu era agreat de
americani. Si devine astIeI, dup expresia unuia dintre anchetatorii si, ,agent aI
ServiciuIui American de Spionaj. A Iost bine ,turnat, aII mai trziu, de doi Io,ti
coIegi de Ia catedr, care au mai ncercat aceIa,i procedeu ,i n timpuI IegionariIor (unuI
dintre ace,tia a Iost ,avansat, dup 1989, academician` Acesta, nume de reIerin( n
psihoIogia romneasc, pare c e amestecat ,i n dosaruI Iui Tudor Bugnariu, ginereIe
Iui BIaga). Este ,anchetat, adic umiIit, btut, nIometat, supus presiuniIor de tot IeIuI
pentru a ,mrturisi sau a se angaja n ac(iuni de ,demascare. Rezist cu demnitate ,i
iese viu (dar boInav) dup 16 ani ,i dou Iuni, reu,ind s mai Iucreze ,i s pubIice nc
cteva Iucrri.
Cartea de amintiri a Iui N. Mrgineanu este important pentru mrturisiriIe saIe
asupra oameniIor timpuIui, cunoscu(i n ipostaze sociaIe diIerite, muI(i n anii de deten(ie.
Spre deosebire de aIte asemenea evocri, avem aici anaIizeIe unui psihoIog. Din reIatriIe
saIe nu rzbate nici ur, nici spirit de rzbunare. AutoruI nu nceteaz niciodat s
observe, s compare, s evaIueze, s interpreteze atitudini, comportamente, stiIuri. Cu
acuitatea observatoruIui-participant, ne oIer diagnostice pertinente ,i descrieri obiective,
chiar dac ceI supus ,experimentuIui este eI nsu,i. Iat. ,Doi geaIa(i m-au Iegat de
mini ,i Ia picioare, mi-au introdus genunchii ntre mini ,i apoi ntre genunchi ,i mini
mi-au bgat un b(. M-au ridicat, a,eznd b(uI pe doi stIpi. CorpuI mi rmsese astIeI
n aer, cu capuI n jos, iar picioareIe n sus. SeIuI arestuIui a nceput s m Ioveasc n
Iese cu un baston de cauciuc nuntruI cruia era srm mpIetit. n starea de emo(ie n
care eram, durere prea mare nu am sim(it.. O reIatare rece, deta,at, o Ii, psihoIogic
de observa(ie. CumpIit experiment`
GaIeria ,subiec(iIor Iui N. Mrgineanu e extrem de ntins. de Ia nevinovatuI
cioban Petrache Lupu, Ia mini,tri, poIiticieni, proIesori universitari. TiteI Petrescu i se
conIeseaz. ,Am participat Ia CongresuI Interna(ionaI aI PartiduIui SociaIist de Ia
Paris, cnd s-a cntat pentru ntia dat Interna(ionaIa, dedicat Iibert(ii ,i drepturiIor
omuIui. Si uite acum ce patim` Cred c sunt aproape 1OO.OOO oameni n nchisoare.
Ori Ia 23 August, membrii nscri,i n PartiduI Comunist au Iost numai 743. InIorma(ia
o am de Ia Lucre(iu Ptr,canu. Vai ,i de capuI Iui. N-a priceput nici eI, ca ,i mine, c
Ana Pauker ,i VasiIe Luca sunt agen(i ai Moscovei, iar cu neamuI nostru nu au nimic
comun dect ura Ior mpotriva Iui. Un anchetator i mrturise,te. ,V-am citit IucrriIe
,i am pre(uit n mod cu totuI deosebit Psihologia persoanei n care Iua(i atitudine
mpotriva rasismuIui, care nou, Ia vremea aceea, ne-a mers Ia inim., dar a(i reIuzat
coIaborarea cu noi. Dup ct am n(eIes, tov. prim-ministru Groza v-a invitat insistent
s v nscrie(i ceI pu(in n Frontul Plugarilor. nscriindu-se n acest Iront au ajuns
mini,tri nu numai RaIea, ci ,i Stanciu Stoian, cu tot trecutuI Ior Iascist. Cu att mai muIt
a(i Ii ajuns dvs.. Cunoa,te ,i adevrata omenie, o btrn-I hrne,te n tren cu toat
mpotrivirea pazei (,drzenia ,i omenia ei n-am s Ie uit pn Ia moarte), un ,oIer I
aduce acas dup eIiberare, Ir s primeasc pIata.
Vizitat n 1967, Ia CIuj, de prietenuI su H. CantriI, director generaI aI InstitutuIui
de Cercetare a ReIa(iiIor Interna(ionaIe de Ia ONU ,i consiIier a patru pre,edin(i ai SUA,
acesta i cere s-i ,dezvIuie cum de a rezistat at(ia ani. ,Cu dou taine, i-am rspuns.
Mai nti, n timpuI de(inerii trebuia s Iii att de ocupat, nct s nu mai ai vreme ca s
te gnde,ti c e,ti Ia nchisoare, iar dac n ceIe din urm, vrnd nevrnd, ajungeai ,i Ia
RECENZII
176
cuno,tin(a acestui gnd, atunci trebuia s crezi c n dou sptmni ceI muIt te a,tepta
Iibertatea. Drept condi(ie preaIabiI, era ns con,tiin(a curat, c (i-ai Icut datoria ,i nu
(i-ai btut joc de neam, de oameni ,i de tine. Iar ca modaIitate practic. ,Unii (ineau
conIerin(e, aI(ii ascuItau, unii nv(au Iimba engIez, Irancez, german sau itaIian, iar
aI(ii Ie predau. La Universitate am (inut dou Iec(ii pe sptmn. La nchisoare am
vorbit dou ore pe zi. Lec(ia de Ia Universitate o pregteam n o zi sau dou. Expunerea
de Ia nchisoare o pregteam zi de zi.
Cartea con(ine portrete interesante, creionate n tu,e sigure, aIe diIeri(iIor supra-
veghetori, anchetatori sau tor(ionari pe care i-a ntInit n cei 16 ani de nchisoare, n
diIerite ipostaze. Nu sunt to(i de,euri umane, simpIe brute dezumanizate unii sunt doar
oameni Irustra(i, dornici s-,i reIac imaginea de sine prin decderea din condi(ia uman
a ceIorIaI(i sau naivi care cred c au datoria s corijeze nedrept(iIe sociaIe prin eIimi-
narea ceIor ce reprezint, n ochii Ior, cIasa burghez, ,expIoatatoare, vinovat de
orice strmbtate sociaI. n aceast uItim categorie I-a, introduce pe Crciun, directoruI
nchisorii de Ia CIuj, prezentat de Mrgineanu drept un personaj uman, Iipsit de cruzimea
,i ura visceraI mpotriva de(inu(iIor, cum erau majoritatea. PersonajuI e interesant, eI
se bucura de un tratament asemntor ,i n cartea istoricuIui Constantin Giurescu (Cinci
ani i dou luni n penitenciarul de la Sighet, 1994) ,i n Lexiconul negru aI Doinei JeIa
(Humanitas, 2OO1). De ce I-am amintit pe Crciun" EI este ,personajuI pozitiv din
amintiriIe Iui Serge Moscovici, ceI care I-a ini(iat n doctrina comunist, mentoruI su.
E invocat adesea n amintiriIe saIe, I pomene,te ,i n recentuI nostru diaIog, cnd eu i
atrag aten(ia c nu to(i romnii au Iost antisemi(i. Crciun era un aItIeI de om, eI era
purttoruI unei Iumini care-I distingea. Si totu,i acest om deosebit a ajuns directoruI unei
nchisori n care erau tortura(i cei care nu aveau aceIea,i convingeri cu aIe saIe. Ce s-a
putut ntmpIa cu eI, cum de a acceptat s Iucreze aIturi de ceIe mai abjecte exempIare
aIe rasei umane" Credea, oare, c are o ,misiune istoric, i ura att de muIt pe cei
aIIa(i n custodia sa nct s toIereze tratamentuI Ia care erau ace,tia supu,i de coIegii
si" Cum de a suportat s Iie dirijat de indivizi decIasa(i ca Drghici, NikoIski ,i aI(ii
ca ei" De ce a evoIuat astIeI" Ce categorie reprezint eI"
MemoriiIe Iui NicoIae Mrgineanu ne dezvIuie o personaIitate de mare Irumuse(e
moraI. Poate u,or naiv pentru un psihoIog, prea ncreztor n puterea vaIoriIor, dar
cinstit ,i demn, neabtut de Ia convingeriIe saIe democratice. N-a Iost numai o minte
strIucit, ci ,i un caracter. Un personaj tragic, cu care psihoIogia se poate mndri.
nchisoare au Icut muI(i psihoIogi romni importan(i. Tr. Herseni, C. Zahirnic
(doctor Ia Geneva, cu CIaparede), G. BontiIa ,i aI(ii pe care nu-i ,tiu. Dar observa(iiIe
de ,participant Ia acest ,veac zbuciumat aIe Iui NicoIae Mrgineanu sunt primeIe de
care Ium cuno,tin(. Vor Ii descoperite oare ,i aIteIe"
Adrian Neculau
RECENZII
177
Serge Moscovici n dialog cu Adrian Neculau,
Urmele timpului. Iluzii romneti, confirmri europene
(Editura PoIirom, Ia,i, 2OO2)
Un ,cod al bunelor maniere" n cercetarea psihosociologic
Este o observa(ie comun c printre deregIriIe obi,nuin(eIor de via( normaI, precedentuI
regim a distrus sinceritatea epistoIar ,i spontaneitatea convorbiriIor teIeIonice. A detur-
nat sensuI ,i Iorma convorbiriIor ,i interviuriIor jurnaIistice. Iar n metodoIogia de
investiga(ie caIitativ a socioumanuIui acestea au rmas expuse cu rigoarea tratatuIui de
speciaIitate, partea de apIica(ie Iiind Iie absent din deprinderiIe teoreticianuIui, Iie
distorsionat conIorm scopuriIor expIicit enun(ate de ideoIogia vremii. Segment aproape
inexistent n produc(iiIe editoriaIe aIe trecutuIui apropiat amintit, cr(iIe de convorbiri ,i
interviuri, jurnaIe ,i memorii au devenit n anii din urm printre ceIe mai cutate
produse din pia(a de carte, succesuI Ia pubIic Iiind cu att mai mare cu ct subiec(ii
reprezentau prototipuI actoruIui sociaI impIicat n acte decizionaIe ori aI ,martoruIui
priviIegiat Ia evenimente de mare impact asupra muI(imiIor. O zon priviIegiat
(primordiaI, n zona teIeviziunii) a Iost reprezentat de convorbiriIe cu emigran(ii romni
care au reu,it consacrri vaIoroase n Iumea artistic ori ,tiin(iIic a (riIor unde triesc.
Nu este a,adar de mirare c prestigioasa editur ie,ean PoIirom n acest prezent,
prima editur a Romniei patroneaz o coIec(ie de proIiI, DupIex Iiind un spa(iu
virtuaI destinat ntIniriIor ,n direct ,i (spre deosebire de mass-media) amenajat de
convivi de excep(ie ntru o mai temeinic temporaIitate.
RecentuI voIum aI coIec(iei Serge Moscovici n diaIog cu Adrian NecuIau, Urmele
timpului. Iluzii romneti, conjirmri europene , dincoIo de dateIe deja enun(ate, este
o premier ntre apari(iiIe editoriaIe romne,ti. Mai muIte argumente sus(in aIirma(ia
anterior enun(at. n primuI rnd, intervievatuI psihosocioIoguI Irancez de origine
romn, Serge Moscovici este o personaIitate a Iumii ,tiin(iIice mondiaIe. Adrian
NecuIau, care ,i-a asumat roIuI de ini(iator aI diaIoguIui, a devenit, Ia rndu-i, o
personaIitate a psihoIogiei romne,ti. DincoIo de competen(eIe ,tiin(iIice ,i manageriaIe,
proIesoruI ie,ean contrasteaz imaginii de ,universitar scor(os cu evoIu(ia marcat de
,(arcuI catedrei, aIe crui produc(ii de speciaIitate nu reu,esc s dep,easc genuI
,sintezeIor creatoare ce-au exceIat n vechiuI regim. Autor a peste o sut de Iucrri
pubIicate, vicepre,edinte aI Asocia(iei PsihoIogiIor din Romnia, membru Iondator aI
L`Observatoire Europeen des Representations SociaIes ,i aI European Association oI
ExperimentaI SociaI PsychoIogy, aI aItor Iorumuri ,i organiza(ii psihosocioIogice, Adrian
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
178
NecuIau a gsit totodat energia necesar recuperrii etapei de eIiminare a discipIinei,
ini(iind ,i coordonnd coIec(ii editoriaIe ,i pubIica(ii de speciaIitate. Tema principaI a
convorbirii cercetarea n psihoIogie este, Ia rndu-i, de mare interes pentru pubIicuI
cititor romnesc. SpeciaIizarea n psihoIogie, reaprut dup mai bine de 2O de ani de
absen( din proIiIuriIe nv(mntuIui superior romnesc, adun n prezent ceI mai mare
numr de adep(i dintre absoIven(ii de Iiceu ai promo(iiIor de dup 1989, raportat Ia
numruI de Iocuri aIocate n nv(mntuI Iinan(at de stat.
Din ntInirea ceIor dou personaIit(i aIe psihosocioIogiei a rezuItat, a,adar, un
diaIog ce poate servi ca modeI metodoIogic aI ,interviuIui creativ ,i convorbiri, tehnici
de investiga(ie caIitativ aIe socioumanuIui din care tinerii discipoIi au avut pu(ine
priIejuri de exempIe practice aIe magi,triIor Ior.
Cine este Serge Moscovici" poate Ii socotit ntrebarea-cheie n juruI creia se
dispun inIorma(iiIe ,i opiniiIe actoriIor ce evoIueaz n sceneIe diaIoguIui. n ceIe trei
pr(i aIe convorbirii (,Romnia. Poveste autobiograIic ,PIecarea. Primii ani
,Consacrarea), precum ,i n ,Addenda reprezentat de o aIt convorbire de data
aceasta de strict speciaIitate, pe tema reprezentriIor sociaIe pe care Serge Moscovici
a purtat-o cu Ivana Markova de Ia Universitatea din StirIing se rspunde pe n(eIesuI
ceIor ce vor s aIIe ce e psihosocioIogia, precum ,i ceIor ce-au aIes-o ca speciaIizare. Si
nu n uItimuI rnd, se dau rspunsuri ce corecteaz reprezentarea pubIicuIui romnesc,
mai muIt sau mai pu(in cuItivat, despre cercetarea ,tiin(iIic, munc Iipsit de pertinen(a
,i practiciIe adecvate n domeniiIe istoriei ,i ,tiin(eIor socioumane n jumtatea de secoI
dominat, Ia noi, de spirituI ideoIogiei.
Ce-a Icut, a,adar, Serge Moscovici" Vom ncepe prin a men(iona c s-a nscut ,i
a trit n Romnia pn n 1947 cnd a emigrat cIandestin Ia Paris. n povestirea
autobiograIic tradus de aceea,i editur ie,ean cu titIuI Cronica anilor risipiji (1999)
,i pe care nu m voi re(ine s-o apreciez, nc o dat, ca Iiind cea mai tuIburtoare scriere
memoriaIistic ce mi-a Iost dat s-o citesc pn n prezent vom gsi, descrise pe Iarg,
momenteIe con(inute de prima parte a convorbiriIor Ia care ne reIerim.
Dup studii de psihoIogie Ia Sorbona, Ia aceea,i universitate a ob(inut un doctorat
strIucit cu teza La Psychanalyse son image et son public, devenit curnd Iucrare de
reIerin( n domeniu. Lista pubIica(iiIor Iui Serge Moscovici con(ine vreo 2O de cr(i,
mai muIt de o sut de articoIe ,i capitoIe n voIume coIective, cam tot attea n coIaborare,
zeci de conIerin(e n spa(iuI european ,i american. LucrriIe saIe despre credin( ca
Ienomen centraI aI psihoIogiei sociaIe, despre psihoIogia maseIor, reprezentriIe sociaIe,
personaIitatea IideriIor, Ienomene precum ideoIogia, democra(ia, aItruismuI ,i aIteIe au
Iost traduse n numeroase Iimbi, iar autoruI acestora onorat de ceIe mai Iaimoase
comunit(i universitare aIe Iumii. Cei mai importan(i psihosocioIogi din Iume i-au Iost ,i
i sunt coIaboratori. Director aI LaboratoruIui European de PsihoIogie SociaI din Paris,
pre,edinte aI Asocia(iei Europene de PsihoIogie SociaI ExperimentaI, membru aI
Academiei Europene de Stiin(, CavaIer ,i oIi(er aI OrdinuIui ,Legiunea de Onoare
sunt doar cteva dintre recunoa,teriIe pubIice aIe operei saIe. Dup 199O, cnd IucrriIe
saIe au penetrat ,i n IosteIe state comuniste, Serge Moscovici a devenit membru aI
Academiei din Moscova ,i membru onoriIic aI Academiei Ungare de Stiin(e. n uItimuI
deceniu, cteva dintre IucrriIe saIe au Iost traduse ,i pubIicate de aceea,i editur
ie,ean, intrnd n circuituI pubIic romnesc preIa(ate ori n coIec(ii coordonate de
Adrian NecuIau.
RECENZII
179
Dup acest impresionant paImares, prima chestiune ce succed Iiresc s-ar putea
reIeri Ia ,cum se construie,te o asemenea carier sintagm cu sens oarecum contrariu,
n acest context, n raport cu reprezentarea ei sociaI din spa(iuI romnesc. ,|in s v
mrturisesc un amnunt, anume aceIa c n Romnia nici mcar nu auzisem s se
vorbeasc de psihoIogie, spune Serge Moscovici. n ceea ce m prive,te, pot spune c
am ajuns Ia psihoIogie parcurgnd o serie de etape. Cnd am venit Ia Paris, nu ,tiam, de
Iapt, s Iac nimic sau aproape nimic, abia dac aveam un Iranc n buzunar ,i nu
cuno,team pe nimeni. Prin urmare, ntrebarea Ia care trebuia s caut un rspuns asta
era. cum a, putea, pIecnd de Ia dateIe de mai sus, s-mi construiesc o via(" Se
ntmpI ns ,i n ziIeIe noastre, IaptuI este chiar din categoria ceIor comune, ca aceia
care aIeg speciaIizarea n psihoIogie s descopere abia pe parcursuI studiiIor ce spirit ,i
exigen(e are ,tiin(a pentru care au optat. Rareori descoper ns Ia moduI nemijIocit, n
aceast Iume a noastr ce depune strdanii pentru ncadrarea n normaIitate, reIa(iiIe
dintre cercetarea de speciaIitate, actorii si ,i diIuzarea rezuItateIor ob(inute. n acest
sens, reIIec(iiIe Iui Moscovici Ie apreciem drept utiIe tnruIui discipoI n ,tiin(eIe
socioumane.
n primuI rnd, ce-nseamn a Ii printre cei ce ,Iac ,tiin(" RspunsuriIe incIud
opiniiIe despre ,tiin( aIe cercettoruIui, uneIe dintre eIe putnd cIuzi pe drumuriIe noi
ori surpate n decursuI jumt(ii de secoI cu acces interzis. Ca ,i Popper, Moscovici
crede c cercetarea pIeac de Ia ,probIeme (,o ,tiin( pur teoretic nu ar avea sens,
ntruct orice ,tiin( trebuie s oIere rspunsuri ,i pentru o serie de probIeme practice).
A,adar, menirea omuIui de ,tiin( nu e s aib dreptate, ci s creeze ceva. (,Am
considerat ntotdeauna, aIirm psihosocioIogiuI, c ntr-adevr important e s-i spui
ceIuiIaIt iat ce se poate Iace, nu iat ce trebuie sau nu trebuie s Iaci.)
n ce reIa(ie se situeaz cercettoruI cu cmpuI su de investiga(ie" ,n ceea ce m
prive,te sintetizeaz Moscovici propriiIe saIe raporturi , eram de-a dreptuI aIergic Ia
ideea de sistem n psihoIogie sociaI, poate ,i din cauz c Ioarte tnr Iiind, mi-am dat
seama c o jumtate de secoI de sistem marxist nu reu,ise s produc mare Iucru, nici
mcar n economie. PersonaI, ,tiin(a mi Iace pIcere atunci cnd nseamn ac(iune.
Credin(a mea este c ,tiin(a ,i IiIosoIia impIic ceva ce (ine de artistic ,i de intuitiv. Sunt
un admirator necondi(ionat aI epistemoIogiei Iui Einstein, de unde mi-am asumat ca juste
dou principii, aIegnd s Ie urmez toat via(a. primuI c ideiIe ,tiin(iIice sunt o crea(ie
Iiber care trebuie pus n acord cu IenomeneIe reaIe ,i aI doiIea, diIiciI de acceptat
pentru muI(i, c din punct de vedere IiIosoIic cercettoruI trebuie s Iie un oportunist,
adic poate Ii de acord cu o IiIosoIie ntr-un domeniu anume, cu o aIta, ntr-aItuI
,.a.m.d. (...) ScopuI meu nu este sistemuI IiIosoIic, ci inventarea a ceva. Si, cum ideiIe
reprezint o crea(ie Iiber, nu putem spune nimnui ce poate ,i ce nu poate s Iac.
SinguruI Iucru pe care-I putem Iace e s-I ini(iem n aceast munc ciudat, cercetarea,
tot a,a cum un me,ter artizan I ini(iaz pe ucenic nv(ndu-I ce materiaI s aIeag
pentru ca obiectuI produs s Iie Irumos. Iat de ce nu cred c n cercetare se poate
avansa n baza nu ,tiu crui concept combinatoric, criticnd ceea ce au Icut ceiIaI(i,
cutnd nencetat deIecte n orice teorie. Ai dreptuI s critici ,i s cau(i deIecte numai
dup ce ai propus tu nsu(i o idee, o teorie (dar una ndeajuns de draisonnable nct s
poat Ii adevrat, dup cum spunea Bohr).
Nu exist unitate n ceea ce prive,te cercetarea, subIiniaz n aceIa,i spirit Moscovici.
n cercetare e important s stpne,ti metodoIogia, iar deprinderea aceasta se dobnde,te
RECENZII
18O
ca orice deprindere de aItIeI prin exerci(iu. CriteriuI de aIegere a metodei este
Iecunditatea ei (,singuruI criteriu de seIec(ie semniIicativ, deoarece ,tiin(a este vie).
Cum apare o tem de cercetare, ce roI au ntIniriIe dintre oamenii cu aceIea,i preocupri
,tiin(iIice (numeIe unor ,vedete aIe psihosocioIogiei ca SheriI, Iestinger, Lacan,
StoetzeI, JodeIet, PaImonari, Rouquette, IIament, Doise apar n caIitate de prieteni,
mentori sau coIaboratori), cum se construie,te echipa (,un cercettor bun se Iormeaz
ntr-o echip de cercettori buni), rostuI revoIu(iiIor ,tiin(iIice (provocate de existen(a
unor ,minorit(i n msur a schimba maniera de a gndi a majorit(ii) sunt tot attea
subiecte paIpitante pentru aspirantuI Ia cunoa,terea a ceea ce este psihosocioIogia.
n ceea ce prive,te propria mea griI de Iectur, apreciez ca deIinitoriu pentru
,cariera Iui Serge Moscovici, totodat reIevant pentru spirituI cr(ii ,i excep(ionaIa
caIitate a ceIor impIica(i n diaIog, episoduI candidaturii poIitice a omuIui de ,tiin(
pentru Primria ParisuIui. I vom cita, a,adar, pe IostuI candidat eIectoraI Serge
Moscovici. ,Un aIt eveniment important din via(a mea a Iost pubIicarea cr(ii Essai sur
l'histoire humaine de la nature (1968) n coIec(ia coordonat de BraudeI. Nu pu(ini au
Iost cei care s-au artat interesa(i de ideiIe avansate de mine n aceast Iucrare,
aIturndu-mi-se n proiectuI de a nIiin(a Ia Paris VII o IacuItate unde etnoIogia ,i
epistemoIogia naturii s ocupe IocuI pe care Ie merit. Cam n aceea,i perioad, am
participat Ia crearea a ceea ce mai trziu avea s se impun sub numeIe de mi,carea
ecoIogist. Nimeni nu-,i nchipuia atunci ct de inIIuent urma s devin. ntr-o prim
Iaz, nu exista nici un IeI de impIicare poIitic, dar, mpreun cu Dumont, Brice,
LaIande etc., i-am imprimat ,i un astIeI de caracter. Am candidat chiar ,i Ia aIegeri,
incIusiv pentru Primria ParisuIui. Eram ns pe depIin con,tient c nu puteam s Iac ,i
poIitic ,i ,tiin(. Evident c n acest punct aI nara(iunii Adrian NecuIau avizatuI
psihosocioIog aI reaIit(iIor din respectivuI domeniu, n partea romn` nu scap
priIejuI de a Iace o compara(ie cu Romnia actuaI (,unde nu pu(ini dintre cei care ar
trebui s se ocupe de ,tiin( Iac poIitic). Cu eIegan( ns, Moscovici ,i continu
ra(ionamenteIe ce I-au determinat Ia o astIeI de expunere pentru popuIarizarea doctrinei
ecoIogiste (,ntr-un IeI i ajutam pe cei din juruI meu s c,tige ntr-o bun zi. n(eIesesem
c oamenii nu voteaz pentru un om sau un program, pur ,i simpIu, ci pentru ceva mai
pu(in tangibiI, ,i anume idei, utopie, mit, cum vre(i s-i spunem. n deIinitiv, eram un
psihoIog sociaI cu oarece experien( ,i, n pIus, singuruI speciaIist pe probIeme ce (ineau
de minorit(iIe active). N-ar trebui, oare, ca aceia ce pregtesc campaniiIe eIectoraIe s
Iie psihosocioIogii, este ntrebat mai departe. ,Binen(eIes, rspunde Moscovici,
continund cu exprimarea unei IiIosoIii de via( pentru ceI ce-ar sta n Ia(a aIegerii.
,Dar trebuie s convenim asupra unui Iapt. nu po(i Iace poIitic ocupndu-te n aceIa,i
timp ,i de activitatea de cercetare.
Am prezentat in extenso aceste episoade narate n convorbirea ceIor doi interIocutori,
n ideea c spa(iuI universitar romnesc resimte nevoia unui ,cod aI buneIor maniere n
reIa(iiIe cu cercetarea. Ir a insista asupra caracteristiciIor actoriIor Iumii noastre
universitare investigate Iructuos de aceIa,i Adrian NecuIau ntr-o Iucrare de psiho-
socioIogie , voi cita, din nou, ca posibiIe repere deontoIogice, dou considera(ii aIe
strIucituIui interIocutor aI convorbiriIor saIe. ,Cariera se construie,te pas cu pas,
munca este eIementuI care conteaz enorm ar putea Ii o expresie chiar a existen(ei Iui
Serge Moscovici. n reu,ita aceasta ns ,mai important dect competen(a cognitiv a
cuiva este capacitatea Iui de a pune n practic, de a vaIoriIica acea competen(.
RECENZII
181
Am consemnat aceste preri despre munc ,i via( aIe psihosocioIoguIui Irancez de
origine romn, admirnd impresionantuI traseu parcurs de Ia statutuI de ,marginaI
cuItivat, n Romnia (cum I nume,te Adrian NecuIau) Ia savantuI cruia prestigioasa
institu(ie parizian Maison des Sciences de I`Homme i dedica n vara Iui 2OO1 voIumuI
omagiaI Penser la vie, le social, la nature. Mlanges en l'honneur de Serge Moscovici.
ExempIaruI druit mie (,pentru c sunte(i din Romnia, ca Serge Moscovici) de
istoricuI Maurice Aymard, administratoruI deIegat aI Iunda(iei, a Iost un priIej de a
cunoa,te mai bine opera psihosocioIoguIui prin evocriIe ,i eIogiiIe prezentate n ceIe
aproape 6OO de pagini de mari psihosocioIogi ai Iumii.
Si... ca s recunosc tot adevruI` un trist moment de a-mi aminti ct de stricate-s
drumuriIe romne,ti... Dac ,oseIeIe na(ionaIe, chiar ceIe jude(ene acum se mai repar,
de ct vreme-ar Ii nevoie, oare, ca traseeIe dintre mediiIe ,tiin(iIice ,i institu(iiIe
oIiciaIe de recunoa,tere a meriteIor Ior s Iie aduse Ia starea de Iireasc circuIa(ie"...
AstIeI nct ,i Academia Romn s ia n considerare modeIuI institu(iiIor simiIare
normaIe, onorndu-i pe membrii si actuaIi cu prezen(a Iui Serge Moscovici.
Lavinia Betea
RECENZII
182
ARCIPS (Asocia(ia Romn pentru Cercetare
i Interven(ie n Psihologia Social)
n data de 2O.O1.2OO2 a avut Ioc, Ia Ia,i, o prim ,edin( a Adunrii MembriIor
Iondatori ai Asociajiei Romne pentru Cercetare i Intervenjie n Psihologia Social
(ARCIPS), ocazie cu care s-au deIinit scopuI ,i obiectuI de activitate ,i s-a aprobat
StatutuI Asocia(iei.
,Asocia(ia Romn pentru Cercetare ,i Interven(ie n PsihoIogie SociaI are
drept scop ini(ierea, organizarea, coordonarea ,i reaIizarea de ac(iuni n domeniuI
psihoIogiei sociaIe. ARCIPS se adreseaz, n primuI rnd, ceIor care activeaz n
domeniuI psihoIogiei sociaIe, iar ac(iuniIe ARCIPS vor sprijini ini(iativeIe ,i pro-
iecteIe pubIice ,i/sau private n domeniuI psihoIogiei sociaIe, n coIaborare cu organis-
meIe pubIice ,i private care activeaz n acest domeniu sau n domenii conexe
(resurse umane, management, marketing, ac(iuni sociaIe etc.).
Pentru reaIizarea acestui scop, ARCIPS ,i propune.
a) conceperea ,i deruIarea de proiecte de dezvoItare ,i sus(inere aIe activit(iIor din
domeniuI psihoIogiei sociaIe, cu Iinan(are proprie ori Iinan(ri pubIice sau private,
interne sau externe
b) organizarea de simpozioane, programe, cursuri, stagii de pregtire, perIec(ionare,
speciaIizare, mese rotunde, ateIiere de studiu, cu participare intern ,i extern pe
teme Iegate de psihoIogia sociaI
c) editarea ,i distribu(ia pubIica(iiIor de speciaIitate de orice tip (reviste, perio-
diceetc.) n Iegtur cu domeniuI de activitate a Asocia(iei
d) sprijinirea organiza(iiIor neguvernamentaIe, institu(iiIor din sIera serviciiIor
sociaIe, societ(iIor comerciaIe, asocia(iiIor proIesionaIe sau comunitare, incIusiv,
dar Ir a se Iimita Ia aceasta, prin acordarea de consuItan( n reaIizarea unor
proiecte din domeniuI reconversiei Ior(ei de munc
e) ini(ierea de sau participarea Ia parteneriate cu organiza(ii neguvernamentaIe,
institu(ii din sIera serviciiIor sociaIe ,i economice sau aI(i parteneri interesa(i n
reaIizarea unor programe sau servicii proIesioniste n domeniuI reconversiei
Ior(ei de munc ,i aI psihoIogiei sociaIe
I) ini(ierea de programe proprii de interven(ie n domeniuI reconversiei Ior(ei
de munc
g) editarea de pubIica(ii de speciaIitate (reviste, monograIii, cr(i etc.).
(Extras din Statutul ARCIPS, capitoIuI aI II-Iea, Scopul asociajiei
i obiectul de activitate, Art. 4, p. 1)
PSIHOLOGIASOCIAL10/2002
183
Decizia de IegaIizare a Asociajiei Romne pentru Cercetare i Intervenjie n Psihologie
Social (ARCIPS) a Iost Iuat de Judectoria Ia,i pe data de 13.O5.2OO2. n conIormitate
cu prevederiIe Art. 12 aIin. 8 aIe StatutuIui Asocia(iei, ConsiIiuI Director Iormat din
membrii Iondatori a hotrt aIegerea dIui proI. dr. Adrian NecuIau n Iunc(ia de
Pre,edinte aI Asocia(iei.
Dac dori(i s Ii(i membri ai ARCIPS, v rugm s ne contacta(i prin e-maiI
(anecuIau@uaic.ro, tconst@uaic.ro) pentru a v oIeri inIorma(ii supIimentare ,i a v
expedia, n Iormat eIectronic, StatutuI ARCIPS, IormuIaruI de nscriere ,i coordonateIe
contuIui n care ve(i reaIiza pIata cotiza(iei de membru (1O USD/an).
n decurs de 1O ziIe de Ia primirea mesajuIui dumneavoastr, v vom expedia
inIorma(iiIe soIicitate, dup care v vom contacta pentru conIirmare ,i pentru a v aIIa
a,teptriIe ,i sugestiiIe privind activitatea ARCIPS.
A,teptm ntrebriIe, soIicitriIe ,i sugestiiIe dumneavoastr.
Ticu Constantin
RECENZII
184
TiparuI executat Ia S.C. PoIirom Co S.A.
66OO, Ia,i, CaIea Chi,inuIui nr. 32
TeI.. (O232) 23O323 Iax. (O232) 23O485