Sunteți pe pagina 1din 2

Dizolvarea unei societi cu rspundere limitat cu asociat unic. Consecine art.

236
alin.1 si art. 237 alin.1 lit.b) din Legea nr. 31/1991 rep.
In cazul in care societatea cu raspundere limitata cu asociat unic se dizolva, din orice
motiv, patrimoniul societatii se transmite automat, cu titlu universal, la asociatul unic,
fara lichidare.
Dispozitiile art.236 alin.1 din Legea nr.31/1990, republicata, reprezinta o exceptie de la
dispozitiile de principiu prevazute in art. 3 din Legea nr.31/1990, republicata, conform
carora obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii in societatea cu
raspundere limitata fiind raspunzatori numai de varsarea aporturilor lor la capitalul
social.(Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a Comerciala, decizia nr. 90 R/22.01.2007)
Prin incheierea nr.63047/15.11.2006 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in dosarul nr.489224/2006, s-a
respins ca neintemeiata cererea de inregistrare, prin care petenta SC CERELAST SA a
solicitat numirea unui lichidator pentru SC CANOMA PROD COM SRL, inregistrarea
acesteia in Registrul Comertului si stabilirea remuneratiei, respectiv a modalitatii de
achitare a acesteia.
Pentru a hotari astfel judecatorul delegat a retinut ca prin sentinta comerciala
nr.4939/13.05.2006, pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia a VI-a Comerciala in
dosarul nr.17687/3/2006, s-a dispus, in temeiul disp. art.237 alin.1 lit.b) din Legea
nr.31/1990, republicata, dizolvarea judiciara a SC CANOMA PROD COM SRL, pentru
nedepunerea bilantului contabil la Registrul Comertului.
S-a mai retinut ca, potrivit disp. art.236 alin.1 din Legea nr.31/1990, republicata,
dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea
universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare si, cum in speta
societatea pentru care se solicita efectuarea mentiunii a functionat ca societate cu
raspundere limitata cu asociat unic, in persoana numitei Danila Eva,ceea ce inseamna
ca dizolvarea societatii are ca efect transmiterea universala a patrimoniului societatii
catre acesta, fara lichidare, cererea de numire a lichidatorului a fost respinsa ca
neintemeiata.
Impotriva acestei incheieri a declarat recurs petenta SC CERELAST - Centrul de
Cercetari pentru Prelucrarea Elastomerilor SA, in faliment, prin lichidator SC LIDER
Lichidare si Reorganizare SA, solicitand admiterea recursului astfel cum a fost formulat,
iar pe fondul cauzei sa se dispuna numirea la SC CANOMA PROD COM SRL, in temeiul
art.237 alin.7 din Legea nr.31/1990, republicata, a unui lichidator, inregistrarea acesteia
in Registrul Comertului si stabilirea remuneratiei, respectiv a modalitatii de achitare a
acesteia

1

In motivare arata ca detine un titlu executoriu impotriva debitoarei SC CANOMA PROD
COM SRL, pentru suma de 3554, 43 RON si considera incheierea atacata netemeinica
si nelegala intrucat, in conditiile in care societatea debitoare a intrat in dizolvare,
recuperarea creantei sale nu se poate face pe alta cale decat prin declansarea
procedurii de lichidare. Sustine ca aplicare disp. art.236 alin.1 din Legea nr.31/1990,
republicata, se impune numai in masura in care societatea nu inregistreaza debite,
intrucat nu poate fi admis ca, prin instituirea unor norme legale, legiuitorul sa favorizeze
situatia debitorilor care, din culpa sau cu rea-intentie, nu-si indeplinesc obligatiile legale
de depunere a situatiilor financiare sau alte obligatii legale si drept sanctiune intra in
faza de dizolvare.
Mai arata ca art. 237 alin.6 din Legea nr.31/1990, republicata, prevede ca la data
ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridical intra in
lichidare, fara a se face vreo distinctie intre diferitele forme de societate, iar alin.7 al
aceluiasi articol da posibilitatea oricarei persoane interesate de a solicita numirea unui
lichidator de catre judecatorul delegat la registrul comertului.
Recursul a fost respins, ca nefondat, in temeiul disp. art.312 alin.1 C.pr.civ., pentru
urmatoarele considerente:
In cazul in care societatea cu raspundere limitata cu asociat unic se dizolva, din orice
motiv, patrimoniul societatii se transmite automat, cu titlu universal, la asociatul unic,
fara lichidare. Asadar, desi regula este ca o societate dizolvata intra in lichidare, in cazul
acestei forme de sociatate personalitatea juridica dispare ca urmare directa a dizolvarii,
fara a mai interveni si procedura lichidarii. Dispozitiile art.236 alin.1 din Legea
nr.31/1990, republicata, reprezinta o exceptie de la dispozitiile de principiu prevazute in
art.3 din Legea nr.31/1990, republicata, conform carora obligatiile sociale sunt garantate
cu patrimoniul social, asociatii in societatea cu raspundere limitata fiind raspunzatori
numai de varsarea aporturilor lor la capitalul social.
Curtea a constatat ca judecatorul delegat a procedat la o corecta aplicare si interpretare
a legii, dispozitiile art.236 alin.1 din Legea nr.31/1990, republicata (in vigoare la
momentul solutionarii cererii) avand caracter special in raport cu norma prevazuta in
art.237 alin.6 din Legea nr.31/1990, republicata, aplicandu-se cu prioritate, in
considerarea principiului specialia generalibus derogant.