Sunteți pe pagina 1din 36

Departamentul de Cercetare i

Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
Aprobat,
Rector,

Prof !"#$ dr #"% Da" STEMATIU

MANUALUL CALITII
MC UTCB - DCPC
Universitatea Tenic! de Construcii "ucureti
# Departamentul de CePR$%&etare i Proiectare n Construcii
Ediia:3
Revizia:0
E'emplar inut su( control D) *U
E'emplar nr+
Prezentul document este proprietatea e'clusiv! a UTC"+ ,rice multiplicare sau utilizare- parial!
sau total!- a acestuia este permis! numai cu acordul proprietarului+
*ume .emn!tura
/ntocmit pro0+ dr+ ing+ "ucur Carmen
1eri0icat pro0+ dr+ ing+ %ira *iculae
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
C!pr#"&
I"d#cator!' re$#(##'or 2
Dec'arat#a pr#$#"d po'#t#ca #" do)e"#!' ca'#tat## a UTCB - DCPC 3
Sec*#!"ea I $ 4ntroducere 5
Capitolul 6+ Prezentarea organizaiei 7777777777777777 8
Capitolul 9+ Domeniu de aplicare 7777777777777777777 8
9+6+ :eneralit!i +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7777777777
9+9+ Re0erine+ *ormative 7777777777777777+777 8
Capitolul 3+ Termeni i de0iniii + )(revieri +++++ 777777777777++777 ;
Sec*#!"ea II $ Prezentarea .istemului de %anagement al Calit!ii
Capitolul 2+ .istemul de %anagement al Calit!ii <.%C= 7777777++777 66
2+6+ Cerine generale pentru .%C 7777777777777777+77++ 66
2+9+ %anualul calit!ii 77777777777777777777777 68
2+3+ Controlul documentelor calit!ii ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 68
2+2+ Controlul nregistr!rilor calit!ii ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 68
Capitolul 3+ Responsa(ilitatea managementului 77777777777+777 6;
3+6+ )nga>amentul managementului 777777777777777+777 6;
3+9+ ,rientarea c!tre client 7777777777777777777+777 6;
3+3+ Politica re0eritoare la calitate +++++++++++++++++77777777777+77+++ 6;
3+2+ ,(iectivele calit!ii ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 6;
3+3+ Plani0icarea .%C +++++7777777777777777777++77++ 90
3+5+ Responsa(ilitate i autoritate +++++++++++++++++77777777777+777 90
3+?+ Reprezentantul managementului +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 92
3+8+ )naliza e0ectuat! de management 7777777777777777++ 92
Capitolul 5+ %anagementul resurselor 777777777777777++777 95
5+6 )sigurarea resurselor 777777777777777777777++ 95
5+9+ Resurse umane 7777777777777777777777777 95
5+3+ 4n0rastructura 77777777777777777777777+77+++ 95
5+2+ %ediul de lucru 7777777777777777777777+777 95
Capitolul ?+ Realizarea serviciului77777777777777777 9?
?+6+ Plani0icarea realiz!rii serviciului7777777777777+++77++ 9?
?+9+ Procese re0eritoare la relaia cu clientul 77777777777777++ 9?
?+3+ Proiectarea i dezvoltarea serviciului+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 9?
?+2+ )provizionarea 7777777777777777777777++77++ 30
?+3+ Realizarea i 0urnizarea serviciului +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 36
?+5+ Controlul dispozitivelor de m!surare i monitorizare 777777++77++ 39
Capitolul 8+ %!surare- analiz!- m(un!t!ire 777777777777777++ 33
8+6+ %onitorizarea i m!surarea satis0aciei clientului ++++++++++++++++++777+77++ 33
8+9+ %onitorizarea i m!surarea proceselor i a serviciului +++++++++++77++777 33
8+3+ Controlul produsului necon0orm +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 33
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
8+2+ )naliza datelor 7777777777777777777777++77++ 32
8+3+ /m(un!t!ire: )ciuni corective@preventive 7777777777++777 32
Sec*#!"ea III $ )ne'e 33
)*EA) 4 .cema sistemului de management al calitatii al UTC" $ DCPC
)*EA) 44 .cema procesului de management
)*EA) 444 .cema procesului de realizare a serviciului # plani0icarea
serviciului
)*EA) 41 .cema procesului de realizare a serviciului # proiectarea si
dezvoltarea serviciului
)*EA) 1 .cema procesului de realizare a serviciului # realizarea si
livrarea serviciului
)*EA) 14 ,rganigrama UTC" $ DCPC
)*EA) 144 Bista procedurilor de sistem <P.= si operationale <P,= n vigoare
)*EA) 1444 Ta(lou de sinteza al .%C
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
I"d#cator!' re$#(##'or
Ide"t#f#care doc!)e"t
Denumire: %anualul Calit!ii
Cod: %C $ UTC" $ DCPC
Ediia: 3
Revizia: 0
*r+
e'+
Pag+ @ para$
gra0 revizuit
Coninutul reviziei )utor
revizie
.emn!tura @
data
3 26 Bista procedurilor de sistem si operationale 4:$%&

66+60+900?
3 %C$UTC"$
DCPC
Ed+9- rev+0
4:$%&
30+09+9008
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
Dec'ara*#a pr#$#"d po'#t#ca +" do)e"#!' ca'#t,*## a
U"#$er&#t,*## Te-"#ce de Co"&tr!c*## B!c!re.t#
Departa)e"t!' de CePR-M/etare .# Pro#ectare +" Co"&tr!c*##
In strategia definit de conducere pentru meninerea i consolidarea poziiei UTCB - DCPC n
domeniile sale de competen, oiecti!ul prioritar l constituie muntirea continu a calitii
ser!iciilor furnizate, n concordan cu cererile clienilor i n !ederea creterii satisfaciei acestora"
In acest sens, #ectorul UTCB stailete ca elemente ale politicii UTCB - DCPC n domeniul calitii
urmtoarele$
a= meninerea funcional i muntirea sistemului calitii implementat la ni!elul ntregii
structuri te%nice a UTCB- DCPC, conform cu pre!ederile &tandardului Internaional &# '( I&)
*++,$-+++, sistem care s asigure atingerea oiecti!elor uni!ersitii n domeniul calitii i
muntirii continue a &.C implementat/
0 utilizarea managementului calitii pentru muntirea continu a ser!iciilor furnizate de
UTCB -DCPC clienilor si, folosind pre!ederile i recomandrile aplicaile din standardul '( I&)
*++,$-+++/
c0 asigurarea unei comunicri continue cu clienii i analiza informaiilor de feed-ac1
pentru e!aluarea satisfaciei acestora,
d0 asigurarea compatiilitii celorlalte politici ale institutului cu politica n domeniul
calitii/
e0 informarea i moti!area pentru calitate a ntregului personal al uni!ersitii/ asumarea
responsailitilor referitoare la calitate de ctre personalul de conducere i e2ecuie din UTCB -
DCPC/
f0 analiza cauzelor aaterilor de la politica i oiecti!ele UTCB - DCPC n domeniul calitii
i stailirea de msuri de muntire"
g0 analiza adec!rii continue a politicii i oiecti!elor la cerinele pieei i la mpre3urri
con3uncturale ce pot apare"
#ectorul Uni!ersitii Te%nice de Construcii Bucureti i asum ntreaga responsailitate pentru
a face cunoscut, neleas i aplicat politica uni!ersitii n domeniul calitii n cadrul DCPC" 4n
acest sens, #ectorul asigur$
- resurse adec!ate te%nologice, umane i financiare/
- analiza periodic a adec!rii i eficacitii sistemului calitii/
- desemnarea personalului care e2ecut i !erific acti!iti referitoare la calitate/
- aducerea la cunotina ntregului personal al uni!ersitii care are acti!iti n cadrul DCPC a
politicii i oiecti!elor UTCB n domeniul calitii"
Prin politica n domeniul calitii i oiecti!ele aferente, #ectorul UTCB mpreun cu ntreg
personalul uni!ersitii care acti!eaz permanent sau con3unctural n DCPC urmresc satisfacerea
deplin a ateptrilor clienilor n condiii de eficien economic i satisfacie profesional"

Rector,
Prof !"#$ dr #"% Da" STEMATIU
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
SECIUNEA I INTRODUCERE
CAPITOLUL 0 Pre(e"tarea or%a"#(a*#e# 1DCPC2
&curt istoric
UTC" # 6;;2 i n prezent $ <i respectiv 4nstitutul de Construcii # 6;2; $ 6;;2= realizeaz! prin
contri(uia corpului didactic universitar lucr!ri de cePR$%&etare- proiectare- studii- normative-
metodologii etc+ de peste 30 de ani- pe (aze contractuale+ /ncepCnd din 6;;3 acestea s$au derulat
su( coordonarea Centrului de CePR$%&etare Dtiini0ic! i Proiectare- care nu avea o structur!
administrativ! proprie permanent!+
/n decursul timpului- UTC" a realizat sute de lucr!ri de toate tipurile menionate- pentru un
num!r 0oarte mare de (ene0iciari- cu rezultate dintre cele mai (une+ Dovada o constituie lipsa
cazurilor de respingere sau re0acere a lucr!rilor- precum i continua cretere a num!rului i
volumului comenzilor+
&tatut, !iziune i strategia organizaiei
UTC" # DCPC este o organizaie de cercetare- proiectare i studii autonom!- 0!r!
personalitate >uridic! i care 0uncioneaz! n cadrul i su( egida UTC" n virtutea prevederilor E:R
nr+ 93@9006 privind organizarea i 0uncionarea %inisterului Educaiei i Cercetarii- a Cartei
Universitare i a Deciziei 2535 @ 60 iulie 9003 si are certi0icat sistemul de management al calitatii
con0orm conditiilor standardului .R E* 4., ;006: 9006- din anul 9003+
DCPC (ene0iciaz! de utilizarea n condiii legale a (azei tenico # materiale i a altor servicii
puse la dispoziie de c!tre UTC"- ale c!ror costuri se recupereaz! printr$o cot! de regie- sta(ilit!
anual prin Decizia Rectorului UTC"- con0orm reglement!rilor 0inanciare interne n vigoare+
Funcionarea DCPC este reglementat! printr$un Regulament de ,rganizare i Funcionare
<R,F= propriu- apro(at de .enatul UTC" i Rector+
UTC" $ DCPC acoper! un larg domeniu de activitate: studii de oportunitate- pre0eza(ilitate i
0eza(ilitate- proiecte tenice i caiete de sarcini pentru lucr!ri comple'e <la care partea de
proiectare de detaliu i e'ecuie este asigurat! prin gri>a (ene0iciarilor de 0irme de specialitate=-
activit!i de consultan! pentru lucr!ri de mic! comple'itate <la care activitatea de proiectare este
eventual realizat! de alte 0irme de specialitate=- veri0ic!ri i e'pertize tenice- norme tenice-
normative- instruciuni tenice- propuneri de reglement!ri tenice legale- lucr!ri de geodezie i
cadastru etc+
/n perspectiv! se tinde c!tre e'tinderea i diversi0icarea activit!ii de studii i proiectare avCnd
n vedere dotarea cu personal a UTC" <specialiti pe domenii comple'e- recunoscui pe plan
naional i internaional=+ )st0el de activitate presupune un dinamism ridicat- adaptarea i 0ormarea
pentru piaa competitiv! de servicii din ar! i str!in!tate acestea constituind unul dintre punctele
strategiei UTC" $ DCPC+
Domeniul de acti!itate i acti!iti curente
)ctivit!ile speci0ice contractate de UTC" # DCPC se des0asoara in cadrul celor 5 sectii:
Constructii civile
Eidrotenica
Cai 0erate drumuri si poduri
4nginerie instalatii
4nginerie mecanica
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
:eodezie- cadastru
Prevederile %anualului Calit!ii i procedurilor elementelor de sistem se aplic! pe parcursul
des0!ur!rii activit!ilor speci0ice contractate de UTC" $ DCPC:
Cercetare $ dezvoltareG
)ctivitati d eproiectare in domeniul constructiilorG
)ctivit!i de aritectur!- inginerie i servicii de consultan! tenic! legate de acesteaG
)ctivit!i de testare i analize tenice:
)ctivit!i de ntocmire de normative- instruciuni i prescripii privind proiectarea- e'ecuia
i e'ploatarea lucr!rilor- e'pertize- etc+G
'lemente de identificare i contactare
RECTOR 1R2
Pro0+ univ+ dr+ ing+ Dan .tematiu
Tele0on: H20 096 929 69 08 int 632 G H20 096 6 929 66 56
Fa': H20 096 929 0? 86
"d+ Bacul Tei 699$692 # "ucureti 9
E$mail: stematiuIidro+utc(+ro
PRORECTOR coordo"ator DCPC re&po"&ab#' M/ 1PR-M/2
Pro0+ univ+ dr+ ing+ *iculae %4R)
Tele0on: H20 096 929 69 08 int 632 G H20 096 929 66 53
Fa': H20 096 929 0? 86
"d+ Bacul Tei 699$692 # "ucureti 9
E$mail: nmiraIinstal+utc(+ro
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
CAPITOLUL 3 DOMENIU DE APLICARE

30 4ENERALITI
4n cadrul UTC" # DCPC- calitatea constituie un o(iectiv strategic i ca urmare a 0ost ela(orat
prezentul %anual al Calit!ii atCt n scopul utiliz!rii interne n sensul :
document!rii sistemului calit!iiG
0olosirii lui ca document de re0erin! pentru implementarea- meninerea n 0unciune i
m(un!t!irea sistemului calit!ii proiectatG
sta(ilirii politicii i o(iectivelor UTC" $ DCPC n domeniul calit!iiG
sta(ilirii unei structuri de (az! a sistemului calit!iiG
sta(ilirii unor inter0ee clare ntre di0eritele departamente 0uncionaleG
asigur!rii unei (aze documentate pentru auditarea intern! i e'tern! a sistemului calit!ii
proiectat i implementat n societateG
cCt i pentru prezent!ri e'terne <licitaii- certi0icarea sistemului- reclam!- etc=G
%anualul calit!ii- procedurile elementelor de sistem i procedurile operaionale documenteaz!
sistemul calit!ii proiectat- aplicat i meninut n cadrul UTC" $ DCPC- ast0el ncCt s! 0ie satis0!cute
cerinele clienilor i m(un!t!ite continuu per0ormanele n domeniul cePR$%&et!rii- proiect!rii i
consultanei+
33 DOCUMENTE DE RE5ERIN
9+9+6+ .tandardul .R E* 4., ;000 :9006 # Principii 0undamentale i voca(ular+
9-9+9+ .tandardul .R E* 4., ;006 :9006 # .isteme de management al calit!ii+ Cerine+
9+9+3+ .tandardul .R E* 4., ;002 :9006 $ .isteme de management al calit!ii + Binii directoare
pentru m(un!t!irea per0ormanelor+
9+9+2+ .tandardul .R E* 4., 6;066:6;;3# :id pentru auditarea sistemului de management al
calit!ii si de mediu+
9+9+3+ Carta universitar! a UTC"- cu toate complet!rile ulterioare apro(!rii+
9+9+5+ ,rdonana nr+ 9 @ 62+06+;2 privind calitatea in construcii
9+9+?+ Begea nr+ 82 @ 92+0?+;3 $ Begea nv!!mCntului repu(licat! n data de 68+02+9006
9+9+8+ ,rdonana nr+ 3? @ 65+08+9009 $ privind CePR$%&etarea tiini0ic! i dezvoltarea
tenologic!+
9+9+;+ Begea nr+ 36; @ 08+0?+9003 privind statutul personalului de cePR$%&etare dezvoltare
9+9+60+ ,rdonana de urgen! a :uvernului nr+ 50 @ 9006 privind aciziiile pu(lice
9+9+66+ Reglement!ri tenice n vigoare privind proiectarea construciilor
9+9+69+ .R E* 4., 60063: 9000 # %anagementul calitatii+ Binii directoare pentru instruire
9+9+63+ 4., @ TR 6006?: 9003 # :id pentru tenici statistice de masurare a proceselor+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
Cap#to'!' 6 - Ter)e"# .# def#"#t## Abre$#er#
60 TERMENI 7I DE5INITII
4n manualul calit!ii se utilizeaz! termeni i de0iniii con0orm documentelor de re0erin! de la
pct+ 9+9+ Pentru o mai (un! nelegere se rein e'plicit urm!torii termeni:
calitate$ m!sura in care un ansam(lu de caracteristici intrinseci ndeplinesc cerineleG
cerine$ nevoie sau ateptare care este declarat!- n general implicit! sau o(ligatorieG
satisfacie a clientului$ pePR$%&epie a clientului despre m!sura n care cerinele
clientului au 0ost ndepliniteG
managementul calitii$ activit!i coordonate pentru a orienta i controla o organizaie in
ceea ce privete calitateaG
sistem de management al calitii$ sistem de management prin care se orienteaz! i se
controleaz! o organizaie n ceea ce privete calitateaG
asigurarea calitii$ parte a managementului calit!ii concentrat! pe 0urnizarea ncrederii
c! cerinele re0eritoare la calitate vor 0i ndepliniteG
politica referitoare la calitate$ intenii i orient!ri generale ale unei organizaii re0eritoare la
calitate- aa cum sunt ele e'primate o0icial de c!tre managementul la cel mai nalt nivelG
oiecti! al calitii$ ceea ce urm!rete sau este avut n vedere re0eritor la calitateG
planificarea calitii$ parte a managementului calit!ii concentrat! pe sta(ilirea o(iectivelor
calit!ii i care speci0ic! procesele operaionale i resursele a0erente necesare pentru a
ndeplini o(iectivele calit!iiG
planul calitii$ document care speci0ic! ce proceduri i resurse asociate tre(uie aplicate
pentru un anumit proiect- produs- proces sau contractG
muntirea calitii$ parte a managementului calit!ii concentrat! pe creterea a(ilit!ii
de a ndeplini cerine ale calit!iiG
muntirea continu$ activitate repetat! pentru a crete a(ilitatea de a ndeplini cerineG
eficacitate$ m!sur! n care activit!ile plani0icate sunt realizate i sunt o(inute rezultatele
plani0icateG
eficien$ relaie ntre rezultatul o(inut i resursele utilizateG
proces$ ansam(lu de activit!i corelate sau n interaciune care trans0orm! intr!rile n ieiriG
produs$ rezultat al unui procesG
proiect $ proces unic care const! dintr$un ansam(lu de activit!i coordonate i controlate-
cu dat! de nceput i de 0inalizare- ntreprins pentru realizarea unui o(iectiv con0orm
cerinelor speci0ice i care include constrCngeri re0eritoare la timp- costuri i resurseG
proiectare i dez!oltare$ ansam(lu de procese care trans0orm! cerine n caracteristici
speci0icate sau n speci0icaii ale unui produs- proces sau sistemG
procedur$ mod speci0icat de des0!urare a unei activit!i sau a unui procesG
trasailitate$ a(ilitatea de a reg!si istoricul- realizarea sau localizarea a ceea ce este luat
n considerareG
conformitate$ ndeplinirea unei cerineG
neconformitate$ nendeplinirea unei cerineG
aciune corecti!$ aciune ntreprins! pentru eliminarea cauzelor unor necon0ormit!i-
de0ecte sau a altor situaii nedorite- e'istente- n scopul prevenirii repet!rii acestoraG
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
aciune pre!enti!$ aciune ntreprins! pentru eliminarea cauzelor unor necon0ormit!i-
de0ecte sau a altor situaii nedorite- posi(ile- n scopul prevenirii apariiei acestoraG
corecie$ aciune ntreprins! pentru a elimina o necon0ormitateG
specificaie$ document care sta(ilete cerineG
manualul calitii$ document care descrie sistemul de management al calit!ii al unei
organizaiiG
nregistrare$ document prin care se declar! rezultate o(inute sau 0urnizeaz! dovezi ale
activit!ilor realizateG
inspecie$ evaluare a con0ormit!ii prin o(servare i >udecare nsoite dup! caz- de
m!surare- ncePR$%&are sau prin alte mi>loaceG
!erificare$ con0irmare prin 0urnizare de dovezi o(iective a 0aptului ca au 0ost ndeplinite
condiiile speci0icateG
!alidare$ con0irmare prin 0urnizare de dovezi o(iective a 0aptului ca au 0ost ndeplinite
cerinele pentru o anumit! utilizare sau o aplicare intenionat!G
analiz$ activitate de determinare a potrivirii- adecv!rii i e0icienei n ceea ce privete
ndeplinirea o(iectivelor sta(iliteG
63 ABRE8IERI
Pri!itoare la &.C Pri!itoare la structura UTCB - DCPC
.R $ .tandard RomCn UTC" $ Universitatea Tenic! de Construcii
"ucureti E* $ .tandard European
4., $ ,rganizaia 4nternaional! de
.tandardizare
DCPC $ Departamentul de CePR$%&etare i
Proiectare n Construcii
.%C $ .istem de management al
calit!ii
R $ Rector UTC"
%C $ %anualul calit!ii PR$%& $ Reprezentantul conducerii
$ Prorector cu cercetarea stiini0ic! PR$
%&
P. $ Procedura general! <de sistem=
P, $ Procedura operaional! C. $ Conta(il e0
) $ )ne'! <la %C- P.- P,= 4: $ %& $ 4nspector general al .%C $ %&
*@) $ *eaplica(il @ )plica(il RB $ Responsa(il de lucrare J Director de
proiect
D%% $ Dispozitive de masurare si
monitorizare
R) $ Responsa(il DCPC din serviciul
aprovizionare
R)C@P $ Raport de aciuni corective @
preventive
RP. $ Responsa(il DCPC din serviciul
personal $ salarizare
F) $ Formaie de avizare RBC $ Responsa(il DCPC din serviciul
marKeting- contract!ri- licitaii ) $ )viz al F)
DBB $ Decizia de lansare a lucr!rii PR$
%&.
$ Responsa(il DCPC din serviciul
conta(il
P1)4 $ Proces ver(al de avizare interna .. $ De0 secie
P1R $ Proces ver(al de recepie CL $ Compartiment >uridic
P1PP $ Proces ver(al de
predare@primire
.$
DCPC
$ .ecretariatul Departamentului
R)C $ Raport de aciuni corective R,F $ Regulament de organizare i
0uncionare
R)P $ Raport de aciuni preventive
F $ Formular- 0i!
%F $ %odel de 0i!- 0ormular- pagin!
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
SECIUNEA II - PRE9ENTAREA SISTEMULUI
DE MANA4EMENT AL CALITII
CAPITOLUL : S#&te)!' de Ma"a%e)e"t a' Ca'#t,*##
:0 CERINE 4ENERALE PENTRU SMC
UTC" # DCPC si$a sta(ilit- documentat si menine n 0uncie un sistem de management al calit!ii
<vezi )*EA) 4= n con0ormitate cu cerinele standardului .R E* 4., ;006:9006 capitolele 2- 3- 5-
?- 8+
Pentru a implementa acest sistem au 0ost identi0icate i determinate:
Procesele necesare pentru sistemul de management al calit!iiG
.uccesiunea i interaciunea acestor proceseG
Criteriile i metodele solicitate pentru asigurarea 0uncionarii i monitoriz!rii a0ective i controlul
acestor proceseG
4n0ormaiile necesare pentru susinerea 0uncion!rii e0ective i controlul acestoraG
%!sur!rile- monitoriz!rile i analizele necesare pentru implementarea aciunilor necesare o(inerii
rezultatelor plani0icate+
)u 0ost identi0icate 3 grupe de procese necesare pentru realizarea serviciului+ Procesele sunt
prezentate su( 0orma unei 0ie descriptive:
De&cr#ere;
)ctivit!ile realizate n proces
$ su(activit!i
Sc-e)a;
reprezentarea inter0eelor procesului <intr!ri- ieiri- interaciuni- nregistr!ri- etc+=
Re&po"&ab#'#tate;
responsa(ilul procesului
Mo"#tor#(are .# ),&!rare
%i>loace si metode de monitorizare si m!surare
I"terac*#!"#;
interaciunile dintre procese
I"d#cator# de ef#cac#tate
%i>loace si metode de masura
Descrierea proceselor este completata prin proceduri de sistem <P.= si proceduri operationale
<P,=+
Dovada de punere in practica a procedurilor este reprezentata de inregistrari ale caror modele sunt
ane'ate procedurilor corespunzatoare+
Felul cum sistemul de management al calitatii documentar raspunde la e'igentele normelor de
re0erinta prin procesele si procedurile documentate este e'plicitat in ta(loul de sinteza din )*EA)
1444- con0orm procedurilor listate in )*EA) 144+
Legenda:
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
5ISA PROCES; MANA4EMENT
De&cr#ere;
Documentarea- implementarea- meninerea i m(un!t!irea .%C la UTC"$DCPD
nseamn!:
comunicarea cu clientul i evaluarea satis0aciei acestuiaG
sta(ilirea politicii i a o(iectivelor calit!ii
identi0icarea proceselor i activit!ilor de realizare a serviciului- de0inirea
responsa(ilit!ilorG
identi0icarea competentelor necesare i asigurarea lorG
identi0icarea i punerea la dispoziie a resurselor materiale necesareG
colectarea de in0ormaii pentru analizele DCPCG
evaluarea st!rii de management- analiza indicatorilorG
urm!rirea auditurilor interne @ e'terneG
plani0icarea .%CG
m(un!t!irea .%C- a proceselor i serviciilor prin aciuni corective i preventiveG
comunicarea intern!G
comunicare cu clientul pe tot parcursul realiz!rii serviciuluiG
urm!rirea contractelor clientului
Sc-e)a;
1ezi )*EA) 44
Re&po"&ab#'#tate;
R @ PR$%&@ 4: $ %& @ ..
Mo"#tor#(are .# ),&!rare
audituri interneG
rapoarte uzuale de analiza a stadiului
realizarii serviciuluiG
analiza e0ectuat! de management
planuri de aciune
I"terac*#!"#;
)cest proces interacioneaz! cu toate
celelalte procese punCnd la dispoziia
cestora toate resursele materiale- umane i
0inanciare necesare+
I"d#cator# de ef#cac#tate
atingerea <sau nu= a o(iectivelor 0i'ateG
<indicatori de per0ormanta- progres-
monitorizare=G
rezultate 0inanciareG
reclamaii clieni @ evaluarea satis0acie
clienilorG
rezultatele auditurilor interne+
activitate proces;
inregistrare;
interactiune cu alte procese;
flux de informatii;
proces de management
proces de realizare
proces suport
i
(M)
(R)
(S)
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
5ISA PROCES; REALI9ARE SER8ICIU
De&cr#ere;
Plani0icarea- proiectarea i dezvoltarea- realizarea i livrarea serviciului nseamn!:
colectarea cerinelor clientului <licitaii- cereri de o0ert!=
sta(ilirea de soluii teniceG
comunicare cu clientul asupra aspectelor tenice
realizarea @ modi0icarea planului de activit!i <o(iective- 0aze intermediare @ 0inal!- durata i
plasarea n timp a 0azelor- componena ecipelor de lucru- reuniuni de avizare=G
sta(ilirea resurselor necesareG
proiectarea serviciuluiG
veri0icarea i validarea proiect!rii serviciului <calcule alternative- veri0icarea
documentaiilor- comparare=G
realizarea i livrarea serviciuluiG
gestionarea D%%$urilor <programe de veri0icare i etalonare
Sc-e)a;
PB)*4F4C)RE) RE)B4M)R44 .ER14C4UBU4 # )*EA) 444G
PR,4ECT)RE) #DEM1,BT)RE) .ER14C4UBU4 # )*EA) 41G
RE)B4M)RE) .4 B41R)RE) .ER14C4UBU4 # )*EA) 1
Re&po"&ab#'#tate;
R @ PR $ %& @ RBC @ RB @ ..
Mo"#tor#(are .# ),&!rare
audituri interne
reuniuni de avizare <stare indicat!=
rapoarte uzuale de analiza a stadiului
realizarii serviciuluiG
analiza inregistrarilor
I"terac*#!"#;
<%= # alocarea resurselor speci0ice
<materiale- umane- 0inanciare=G
<%= # masurare- analiza- im(unatatireG
<C.= # documentatie pt+ decontare lucrareG
<)= # necesar de produse @ servicii+
I"d#cator# de ef#cac#tate
necon0ormit!i interne
reclamaii client
satis0acie client
nr+ modi0ic!ri <tenice i termene=
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
5ISA PROCES; APRO8I9IONARE
De&cr#ere;
)sigurarea necesarului de materiale ecipamente i servicii <etalonari si veri0icari
periodice ale dispozitivelor d emasura si control= pentru DCPD:
de0inirea speci0icaiilor de aprovizionare <cantitate- calitate- caracteristici ecipament=G
comenzi de aprovizionare <anunuri de licitaii- licitaii=G sta(ilirea preului de aciziieG
comand! aprovizionareG
veri0icare produs aprovizionat <nr+ comand!- document de recepie- document de nsoire-
certi0icat de calitate=G
punerea la dispoziia DCPC a produsului @ srviciului aprovizionatG
gestiunea 0urnizorilor:
$ selecia 0urnizorilor
$ urm!rirea comenzilor pCn! la plat!G
$ reclamaii @ comand!
Sc-e)a;
Re&po"&ab#'#tate;
responsa(il aprovizionare
Mo"#tor#(are .# ),&!rare
audit internG
analiza 0urnizoriG
analiza inregistrarilor+
I"terac*#!"#;
<%= $ retur de in0ormaiiG
<R= $ respectarea re0eratului de necesitate
I"d#cator# de ef#cac#tate
necon0ormitate la 0urnizoriG
necon0ormitate la aprovizionareG
penalit!i pentru ntCrzieri la plat!+
APRO!"!O#AR$
%urnizor
Produs & serviciu
%actura
Produs & serviciu disponibil Referat necesitate
'omanda
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
5ISA PROCES; CONTABILITATE
De&cr#ere;
Furnizeaz! c!tre conducerea DCPC i a RB in0ormaii necesare controlului celtuielilor
<manoper!- materiale- regie=G
urm!rirea i controlul celtuielilor pe 0iecare contractG
urm!rirea legislaieiG
ntocmirea de rapoarte 0inanciareG
preg!tirea de in0ormaii economico$0inanciare ale DCPC pentru dosarele de licitaiiG
nregistrare contracteG
urm!rire 0acturiG
realizarea de inventare de mi>loace 0i'eG
avizarea devizelor antecalcul i postcalcul- plan de realizareG
avizare comenzi de aprovizionare+
Sc-e)a;
Re&po"&ab#'#tate;
Responsa(il conta(ilitate
Mo"#tor#(are .# ),&!rare
audituri cu privire la principii i regulamente
conta(ile n vigoareG
analiza inregistrarilor+
I"terac*#!"#;
<%= $ retur de in0ormaiiG
I"d#cator# de ef#cac#tate
indicatori 0inanciariG stare indicatoriG
0acturi nencasateG
erori n documentele de plat!
'O#(A)!*!(A($
'lient
%actura pt+ decontare
APRO!"!O#AR$
Referat necesitate
Documente de inregistrare a
incasarilor
Documente de inregistrare a
incasarilor
Documente pt+ decontarea lucrarii
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
5ISA PROCES; PERSONAL
De&cr#ere;
)sigurarea necesarului i competenei resurselor umane ale DCPC prin:
de0inirea posturilor- responsa(ilit!ilor i a(ilit!ilorG
realizarea de interviuri i aplicarea de tenici de anga>are personaleG
gestiunea posturilorG
instruirea personaluluiG
urm!rirea legislaiei relativ la munc! i securitatea persoaneiG
promovarea i participarea la conceperea de sisteme de recunoatere a meritelor+
Sc-e)a;
Re&po"&ab#'#tate;
responsa(il personal
Mo"#tor#(are .# ),&!rare
audit internG
ancete- interviuri- cestionare- testeG
program d einstruireG
studii individuale de instruire- intretinere si
im(unatatire a competentelor+
I"terac*#!"#;
<%= $ retur de in0ormaiiG
<R= # necesar de resurse umane+
I"d#cator# de ef#cac#tate
rotaia personalului
a(senteism
5ISA PROCES; CONSULTANTA <URIDICA
De&cr#ere;
Consultan! destinat! sa a>ute RB s! aleag! varianta optim! din ansam(lul de posi(ilit!i:
condiiile contractuale- clauze- rezolvarea litigiilor- conciliere- etc+
prezentarea de in0ormaii >uridiceG
avizari documente contractualeG
solutionarea 0acturilor emise si neancasate+
Sc-e)a;
P$R,O#A*
$valuare periodica a personalului
-./ 0 D$'!"!! necesar reurse
umane -nr+ si specializare/ - R/ 0 Resursa umana asigurata
%isa postului
'O#,1*(A#(A 21R!D!'A
-./ 0 litigii3 conciliere3
reglementari
- R/ 0 conditii contractuale3
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
Re&po"&ab#'#tate;
responsa(il compartiment >uridic CL
Mo"#tor#(are .# ),&!rare
$ analiza inregistrarilor+
I"terac*#!"#;
$ <%= # retur de in0ormaiiG
$ <R= # conditii contractuale
I"d#cator# de ef#cac#tate
$ analiza cazuri solutionate@nesolutionate+
5ISA PROCES; 4ESTIUNEA IN5ORMATIEI
De&cr#ere;
:estiunea i prezentarea datelor i in0ormaiilor interne i e'terne- meninerea leg!turii
ntre cei implicai n realizarea:
colectarea datelor i in0ormaii pentru transmiterea pe suport in0ormaticG
comunicare intern! $ 4*TR)*ETG <mentinerea legaturilor intre cei implicati=
comunicare e'tern! $ 4*TER*ET <NNN+utc(+ro=G
contacte cu clieni- universit!i din ar! i str!in!tateG
asigurarea securit!ii in0ormaiei <m!suri de protecie=G
preg!tirea de planuri de control a sistemului in0ormaticG
preg!tirea de planuri de intervenie 4n cazul opririi momentane a sistemuluiG
controlul i evaluarea periodic! a mi>loacelor in0ormaticeG
veri0icarea transmisiilor de in0ormaii+
Sc-e)a;
Re&po"&ab#'#tate;
De0 comple' sistem in0ormatic
Mo"#tor#(are .# ),&!rare
audituri interneG
planuri de control i intervenie
I"terac*#!"#;
$ <%= # in0ormaie- comunicare interna
$ <R= #securizare date
$ Client $ distri(utie in0ormatii e'terne
I"d#cator# de ef#cac#tate
reclamaii personalG
ntCrzieri de in0ormare
num!r erori de sistemG
pierderi de in0ormaie
Avizari
4$,(!1#$A
!#%OR.A(!$!
'omunicare interna si
externa
-./ 0 D$'!"!!
- R/ 0 date securizate
Retur informatii interne si
externe
'lient3 utilizatori externi
!nformatii externe
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
:3 MANUALUL CALITII
%anualul calit!ii este identi0icat prin codul %C $ UTC" $ DCPD
UTC" $ DCPD a ela(orat i menine acest manual al calit!ii care include domeniile sistemului
de management al calit!ii- inclusiv >usti0ic!rile necesare pentru e'cluderile e0ectuate 0a! de
e'igenele standardului de re0erin! .R E* 4., ;006 @ 9006+
%anualul calit!ii include re0eriri la procedurile documentate prev!zute n standardele de
re0erin! i descrie succesiunea i interaciunea proceselor cuprinse 4n sistemul de management al
calit!ii al DCPC+
:6 CONTROLUL DOCUMENTELOR
Documentele necesare pentru sistemul de management al calit!ii sunt controlate+ Procedura
UTC" $ DCPD OP.$06 C,*TR,BUB D,CU%E*TEB,R O este documentat! ii conine prevederi
pentru:
Producerea unui documentG
)pro(area documentelor naintea emiterii acestoraG
Revizie- actualizare <modi0icare=-dac! este necesar i reapro(areG
4denti0icarea st!rii reviziei curente a documentelorG
Distri(uirea documentelor la lucr!rile n care acestea se utilizeaz!G
4denti0icarea- p!strarea <asigurarea lizi(ilit!ii i reg!sirea documentelorG
4denti0icarea i distri(uirea documentelor de provenien! e'tern!G
4denti0icarea i eliminarea documentelor perimate+
Documentele cerute de .%C sunt disponi(ile la toate punctele de utilizare- 4n reeaua intern!
de calculatoare+
E'emplarele scrise pe Crtie se distri(uie controlat+
:: CONTROLUL =NRE4ISTRRILOR CALITII
Documentele sistemului de management al calit!ii care sunt meninute pentru a 0urniza dovada
con0ormit!ii cu e'igenele standardului de re0erine precum i in0ormaii despre 0uncionarea
e0ectiv! a .%C- sunt nregistr!rile calit!ii+
/nregistr!rile calit!ii cerute de .%C sunt controlate+ Procedura documentat! UTC" $ DCPC
OP.$,9 C,*TR,BUB /*RE:4.TRPR4B,R O are prevederi pentru identi0icarea- depozitarea-
reg!sirea- protecia- re0acerea@remedierea- timpul de p!strare i di0uzarea nregistr!rilor calit!ii+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
CAPITOLUL > Re&po"&ab#'#tatea )a"a%e)e"t!'!#
>0 AN4A<AMENTUL MANA4EMENTULUI
Rectorul UTC"+- se anga>eaza sa dezvolte si sa im(unatateasca continuu un sistem de
managementul calitatii con0orm cu standardul de re0erinte ca principal mi>loc de a 0urniza incredere
asupra capa(ilitatii 0irmei de a e'ecuta servicii con0orme+
/n acest scop UTC"$DCPC i$a sta(ilit politica n domeniul calit!ii i o(iectivele calit!ii pe
termen scurt i mediu+ Rectorul conduce personal analizele e0ectuate de management cu scopul
de a asigura disponi(ilitatea resurselor necesare+
4ntreg personalul este constientizat asupra importantei satis0acerii cerintelor clientilor ca si a
cerintelor legale si reglementare+
>3 ORIENTAREA CTRE CLIENT
*evoile si asteptarile clientului sunt evaluate ca 0iind rezona(ile- trans0ormate in cerinte si
indeplinite- in conditiile respectarii reglementarilor aplica(ile+
>6 POLITICA IN DOMENIUL CALITII
Politica n domeniul calit!ii este de0init! prin Declaraia privind politica Universit!ii Tenice de
Construcii "ucureti # Departamentul de CePR$%&etare i Proiectare n Construcii n domeniul
calit!ii- pe care o reproducem n continuare:
4n strategia de0init! de conducere pentru meninerea i consolidarea poziiei UTC" $ DCPC n
domeniile sale de competen!- o(iectivul prioritar l constituie m(un!t!irea continu! a calit!ii
serviciilor 0urnizate- n concordan! cu cererile clienilor i n vederea creterii satis0aciei acestora+
4n acest sens- Rectorul UTC" sta(ilete ca elemente ale politicii UTC" $ DCPC n domeniul
calit!ii urm!toarele:
proiectarea- implementarea i meninerea 0uncional! a unui sistem al calit!ii- la nivelul
ntregii structuri tenice a UTC"$ DCPC- con0orm cu prevederile .tandardului
4nternaional .R E* 4., ;006:9000- sistem care s! asigure atingerea o(iectivelor
universit!ii n domeniul calit!ii i m(un!t!irii continue a .%C+
utilizarea managementului calit!ii pentru m(un!t!irea continu! a serviciilor 0urnizate de
UTC" $DCPC clienilor s!i- 0olosind prevederile i recomand!rile aplica(ile din standardul
E* 4., ;006:9000G
asigurarea unei comunic!ri continue cu clienii i analiza in0ormaiilor de 0eed$(acK pentru
evaluarea satis0aciei acestora+ asigurarea compati(ilit!ii celorlalte politici ale institutului
cu politica n domeniul calit!iiG
in0ormarea i motivarea pentru calitate a ntregului personal al universit!iiG asumarea
responsa(ilit!ilor re0eritoare la calitate de c!tre personalul de conducere i e'ecuie din
UTC" $ DCPCG
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
analiza cauzelor a(aterilor de la politica i o(iectivele UTC" $ DCPC n domeniul calit!ii
i sta(ilirea de m!suri de m(un!t!ire+
analiza adecv!rii continue a politicii i o(iectivelor la cerinele pieei i la mpre>ur!ri
con>uncturale ce pot apare+
Rectorul Universit!ii Tenice de Construcii "ucureti i asum! ntreaga responsa(ilitate
pentru a 0ace cunoscut!- neleas! i aplicat! politica universit!ii n domeniul calit!ii n cadrul
DCPC+ /n acest sens- Rectorul asigur!:
resurse adecvate tenologice- umane i 0inanciareG
analiza periodic! a adecv!rii i e0icacit!ii sistemului calit!iiG
desemnarea personalului care e'ecut! i veri0ic! activit!i re0eritoare la calitateG
aducerea la cunotina ntregului personal al universit!ii care are activit!i n cadrul
DCPC a politicii i o(iectivelor UTC" n domeniul calit!ii+
Prin politica n domeniul calit!ii i o(iectivele a0erente- Rectorul UTC" mpreun! cu ntreg
personalul universit!ii care activeaz! permanent sau con>unctural n DCPC urm!resc satis0acerea
deplin! a atept!rilor clienilor n condiii de e0icien! economic! i satis0acie pro0esional!+

>: OBIECTI8ELE CALITII
Prin implementarea i 0uncionarea e0icient! a sistemului calit!ii n cadrul UTC" # DCPC-
Rectorul urm!rete atingerea urm!toarelor o(iective :
consolidarea i e'tinderea poziiei UTC" $ DCPC n domeniul cePR$%&et!rii- proiect!rii i
consultanei pentru lucr!rile de inginerie civil!- instalaii- utila>e pentru construcii- topo$geodezie
prin creterea num!rului contractelor n domeniu i creterea veniturilor proprii rezultate din
aceast! activitate+
creterea e0icienei resurselor prin:
$ contientizarea i instruirea personalului privind rolul i responsa(ilitatea n realizarea calit!ii
lucr!rilor i satis0aciei clientului+ Pe termen scurt- vor 0i reela(orate criteriile si standardele de
per0ormanta institutionala prin di0erentierea sistemului de 0inantare in raport cu calitatea
per0ormantelor la nivelul serviciilor o0eriteG
$ identi0icarea de noi domenii tenice de activitate+ Pe termen scurt- sectiile vor dispune- la
cerere- de (aze de date pentru cePR$%&etarea contractualaG
$ identi0icarea i reducerea continu! a costurilor datorate necon0ormit!ilor prin reducerea
num!rului i comple'it!ii necon0ormit!ilor i reducerea costurilor implicate de rezolvarea
acestora+ Pe termen scurt- toate sectiile DCPC vor o0eri toate in0ormaiile necesare pentru (una
des0!urare a proceselor legate de calitate- pentru documentarea i preg!tirea deciziilor- pentru
evaluarea rezultatelor acestora+
$ creterea calit!ii lucr!rilor ela(orate prin respectarea plani0ic!rilor- reducerea situaiilor de
avize cu o(servaii+
$ creterea comunic!rii cu clientul pe durata ela(or!rii lucr!rii prin contacte i consult!ri cu
acesta+
,(iectivele calitatii- se apro(a anual- la prima analiza e0ectuata de management- de catre
Rector+
,(iectivele calitatii sunt masura(ile si includ re0erinte pentru respectarea cerintelor pentru
serviciu+
>> PLANI5ICARE SMC
Plani0icarea este e0ectuata in scopul scopul indeplinirii cerintelor prevazute in %anual si pentru
a se asigura integritatea sistemului atunci cand sunt plani0icate si implementate scim(ari ale
sistemului de management al calitatii+
Plani0icarea re0eritoare la un serviciu se documenteaza asa cum este sta(ilit in procedura P, #
09 QRE)B4M)RE) .ER14C4UBU4R+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
>? RESPONSABILITATE 7= AUTORITATE
.tructura organizatorica a UTC" # DCPC <vezi )*EA) 14= asigura cadrul de lucru pentru
0unctiile calitatii si conditiile necesare implementarii sistemului de management al calitatii+
Rectorul isi asuma responsa(ilitatea- autoritatea si independenta necesara pentru identi0icarea
pro(lemelor de calitate si initierea actiunilor corective si@sau preventive care sa asigure eliminarea
necon0ormitatilor e'istente sau potentiale+
Documentele care cuprind responsa(ilit!ile i autoritatea sunt :
Regulamentul de organizare i 0uncionare al DCPC $UTC"-
,rganigrama-
Fiele tip ale posturilor n DCPC-
Procedurile sistemului de management al calit!ii-
/nregistr!ri ale .%C -
)lte documente speci0ice: programe- planuri- aciuni corective- preventive+
Responsa(ilit!ile i autoritatea principalelor 0uncii implicate n 0uncionarea .%C sunt:
Rector!' UTCB - R
sta(ilete politica privind calitatea i o(iectivele calit!ii n DCPCG
apro(! documentele generale ale .%C- respectiv %anualul Calit!ii i reviziile acestoraG
numete prin decizie Reprezentantul conducerii pentru .%CG
analizeaz! modul de 0uncionare i e0iciena sistemului calit!ii programCnd analize anuale <
P,$06 S)naliza e0ectuat! de managementR=+
deleag! competenele pentru .%C i %& Prorectorului cu cePR$%&etarea tiini0ic!-
responsa(il %&- PR+
Repre(e"ta"t!' Co"d!cer##
Pentru a asigura implementarea i 0uncionarea sistemului calit!ii n cadrul UTC"$ DCPC-
Rectorul numete prin decizie Reprezentantul conducerii pentru calitate pe un prorector- PR-M/-
care:
avizeaz! documentele generale ale .%C i reviziile acestoraG
urm!rete sta(ilirea- implementarea i meninerea proceselor necesare .%CG
prin delegare de c!tre Rector- analizeaz! modul de 0uncionare i e0iciena sistemului
calit!ii e0ectuCnd analize anuale sau de cCte ori situaia o impuneG
raporteaz! rectorului situaia privind 0uncionarea .%CG
avizeaz! programele de m(un!t!ire pentru a 0i apro(ate de RectorG
urm!rete i raporteaz! realizarea acestora RectoruluiG
asigur! utilizarea optim! a resurselor necesare implement!rii- 0uncion!rii i m(un!t!irii
sistemuluiG
coordoneaz! activit!ile de audit intern i analiza datelorG
preg!tete analiza e0ectuat! de management- urm!rete i raporteaz! realizarea
m!surilor sta(iliteG
asigur! promovarea n cadrul organizaiei a contientiz!rii re0eritoare la cerinele
clientului
reprezint! societatea n relaiile cu p!ri e'terne n pro(leme legate de .%C+
Prorectorul cu cercetarea tiini0ic!- responsa(il PR $ %&:
apro(! DBB- prin care se numesc i se sta(ilesc:
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
o responsa(ilul de lucrare RBG
o veri0icatorii lucrare <pe specialit!i= # 1BG
o 0ormaia de avizare # F)G
o 0azele i termenele de avizareG
apro(a ane'ele $ tema intern! i programul de lucru <dac! este cazul- la lucr!ri comple'e-
cu cerine i termene pe specialit!i=G
apro(! alocarea de resurse necesare 0uncion!rii sistemului calit!ii <anga>are personal-
apro(are organigrama- apro(are aciziii de ecipamente- servicii e'terne=G
conduce analizele periodice programate de R sau PR$%& <P, $06 S)naliza e0ectuat! de
managementR= privind modul de 0uncionare i e0iciena sistemului de management al
calit!ii <.%C=G
apro(! plani0ic!rile unor procese ale .%CG
apro(! programele de m(un!t!ireG
asigur! un proces e0icient de comunicare intern!G
apro(! o0ertele@contractele ela(orate n cadrul UTC"$ DCPCG
apro(! personalul responsa(il cu e'ecuia lucr!rilor contractate de UTC"G
apro(! procesele ver(ale de avizare iniial!- pariala i 0inal! a lucr!rilorG
nominalizeaz! persoanele ce pot 0ace parte din Formaia de avizareG
r!spunde de:
o ela(orarea manualului calit!iiG
o iniierea reviziei manualului calit!iiG
o nregistrarea tuturor o(servaiilor re0eritoare la manualul calit!iiG
o evaluarea n urma auditurilor interne- dac! documentaia n vigoare descrie adecvat
sistemul calit!ii+
o evidena tuturor documentelor sistemului calit!iiG
o p!strarea pentru istorie a e'emplarelor originale anulate <nlocuite= din documentele
.%C <%C- Proceduri=G
o di0uzarea documentelor controlate de provenien! intern!+
Prorectorul cu cePR$%&etarea tiini0ic! ndeplinete atri(uiile de director tenic al DCPC-
calitate n care:
apro(! procedurile@instruciunile operaionale ela(orate de personalul seciilor din
su(ordineG
apro(! listele su($contractanilor acceptai- ela(orate de personalul seciilor din su(ordineG
propune iniierea de aciuni corective sau preventive necesare elimin!rii cauzelor e'istente
sau poteniale de producere a necon0ormit!ilorG
r!spunde de ela(orarea Fiei postului pentru toate 0unciile din su(ordineG
menine relaia de inter0a! cu clieniiG
propune dimensionarea resurselor umane i materiale din cadrul DCPCG
contrasemneaz! lucr!rile transmise la clieniG
contrasemneaz! corespondena tenic! adresat! clienilorG
apro(! analizele de o0ert! n vederea contract!rii unor lucr!ri cu su( contractani ai UTC" $
DCPCG
apro(! procesele ver(ale de recepie a lucr!rilor e0ectuate de su($contractaniG
particip! la avizarea lucr!rilor de important! deose(it!G
apro(! soluiile de tratare a necon0ormit!ilor+
Co"tab#'!' .ef - CS
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
sta(ilete politica UTC" $ DCPC n domeniul 0inanciarG
negociaz! cu su($contractanii valorile de contracteG
particip!- al!turi de responsa(ilul de lucrare- la analiza o0ertelor i r!spunde de ela(orarea
documentelor 0inale de atri(uire a lucr!rilor aciziionate prin licitaiiG
avizeaz! o0ertele@contractele ela(orate n cadrul UTC" $ DCPCG
avizeaz! propunerile pentru aciziionarea de ecipamente i so0tNare pentru proiectare i
dezvoltare destinate DCPCG
r!spunde de ela(orarea Fiei postului pentru toate 0unciile din su(ordine care deservesc
DCPCG
propune iniierea de aciuni corective@preventiveG
apro(! sau avizeaz! comenzile de aprovizionare pentru DCPCG
avizeaz! devizul antecalcul i devizul de celtuieli <0inal=G
apro(! i urm!rete onorarea 0acturii de ncasare a lucr!rii+
I"&pector!' 4e"era' pe"tr! Ma"a%e)e"t!' Ca'#t,*## I4 M/
revizuiete documentele .%CG
r!spunde de gestionarea %anualului Calit!ii i a procedurilor asociateG
avizeaz! i aloc! coduri pentru procedurile@instruciunile operaionale ela(orate de
personalul institutuluiG
ine evidena documentelor controlate ela(orate n cadrul UTC" $ DCPCG
ine evidena documentelor controlate primite din e'teriorul UTC" $ DCPCG
ela(oreaz! i coordoneaz! programul anual de audit internG
ela(oreaz! programul anual de instruire n domeniul calit!iiG
analizeaz! trimestrial situaia necon0ormit!ilor identi0icateG
propune iniierea de aciuni corective@preventiveG
p!streaz! evidena rapoartelor de aciuni corective@preventive iniiate i urm!rete
nciderea acestoraG
pastreaza si actualizeaza lista la(oratoarelor de incercari acreditate si neacreditate ale
UTC"+
Re&po"&ab#' Co"tab#'#tate DCPC PR-M/S
avizeaz! devizul antecalcul i devizul de celtuieli <0inal=G
avizeaz! comenzile de aprovizionare pentru DCPCG
ntocmete- trimite i urm!rete onorarea 0acturii de ncasare a lucr!rii+
Re&po"&ab#' Apro$#(#o"are RA
avizeaz! propunerile pentru comenzile de aprovizionare- propuse de RBG
asigur! aprovizionarea materialelor i dot!rilor apro(ate- prin preluare de la Direcia
)dministrativ! i )provizionare a UTC"+
Re&po"&ab#' Per&o"a' Sa'ar#(are - RPS
r!spunde de p!strarea nregistr!rilor permanente re0eritoare la cali0ic!rile i instruirile
pro0esionale ale personalului UTC" cu activitate n DCPCG
r!spunde de p!strarea Fiei postului pentru toate 0unciile din DCPC speci0icate n
organigram!+
Re&po"&ab#' '#c#ta*## co"tracte - RLC
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
r!spunde de ela(orarea o0ertelor@contractelor pentru clienii UTC" # DCPC <inclusiv
concilierea=- mpreun! cu RBG
coordoneaz! activitatea de marKeting a UTC" # DCPC <ela(orarea de cereri de o0erte i
o0erte- prospectarea pieei pentru g!sirea de noi clieni=G
aloc! codurile lucr!rilor- nainte de ela(orarea o0ertei de Responsa(ilul de lucrare- care sunt
meninute pe toat! perioada de e'ecuie a acesteia i sunt preluate pe toate nregistr!rile i
elementele componente ale lucr!riiG
particip!- al!turi de RB la analiza o0ertelorG
veri0ic! procedurile operaionale ela(orate de personalul din su(ordine+
asigura serviciile de secretariat pentru DCPC+
7ef## de &ec*## DCPC
avizeaz! programele de lucru pentru seciile pe care le coordoneaz!G
avizeaz! componena colectivelor de lucru- modul de rezolvare a lucr!rilor i timpul necesar
pentru e0ectuarea acestoraG
avizeaz! personalul pentru veri0ic!ri n timpul i la 0inalul e'ecuiei lucr!rilorG
avizeaz! procedurile@instruciunile operaionale ela(orate de personalul din su(ordineG
p!streaz! evidena D%% din dotareG
plani0ic! D%% la veri0icarea periodic!+
propun iniierea de aciuni corective@preventive+
Re&po"&ab#'!' de '!crare RL
ela(oreaz! propunerea Deciziei de lansare a lucr!rii- i o supune aviz!rii e0ilor de secii i
apro(!rii PRG
ntocmete planul calit!ii <numai dac! clientul cere prin contract=G
r!spunde de ela(orarea o0ertelor@contractelor pentru clienii UTC" $ DCPC- mpreun! cu
RBCG
particip! la concilierea contractelorG
susinerea avizarea <recepia= lucr!rii la (ene0iciar <dac! este cazul i (ene0iciarul accept!=G
concilierea o(servaiilor (ene0iciarului G
asigur! completarea lucr!rii con0orm o(servaiilor acceptate ale (ene0iciaruluiG
asigur! vizarea modi0ic!rilor acceptate <dac! privesc pro(leme de 0ond=G Trimiterea lucr!rii
completate
urm!rete primirea avizului Q(un de plat!R de la (ene0iciarG
ela(oreaz! programele de lucru pentru lucrarea pe care o coordoneaz!G
propune componena colectivelor de lucru- modul de rezolvare a lucr!rilor i timpul necesar
pentru e0ectuarea acestoraG
menine relaia de inter0a! cu clieniiG
controleaz! personalul pentru veri0ic!ri n timpul i la 0inalul e'ecuiei lucr!rilorG
veri0ic! procedurile@instruciunile operaionale ela(orate de personalul din su(ordineG
analizeaz! soluiile de tratare a necon0ormit!ilorG
r!spunde de coordonarea e'ecuiei lucr!rilor e'ecutate de personalul din su(ordineG
identi0ic! i documenteaz! necon0ormit!i pe paPR$%&ursul i la 0inalul e'ecuiei lucr!rilorG
r!spunde de ncirierea ecipamentelor i utila>elor eventual necesare e'ecuiei lucr!riiG
avizeaz! <ela(oreaz!= propunerile de comenzi de aprovizionareG
ntocmete propunerea de deviz de celtuieli la 0inalul lucr!riiG cu repartizarea cotelor de
celtuieli pentru DCPC <secretariat- inspector )&=- RBC- PR$%&- R)- RP.+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
propune repartizarea manoperei pentru personalul ntocmitor al lucr!rii+
Per&o"a'!' e@ec!ta"t
ela(oreaz! lucrarea con0orm documentelor apro(ate- con0orm temelor i reglement!rilor- la
termenele sta(ilite prin programele de lucruG
aplic! prevederile documentelor sistemului calit!iiG
e0ectueaz! prin autocontrol veri0ic!ri pentru lucr!rile e'ecutateG
asigur! soluionarea aciunilor corectiveG
ela(oreaz! comenzile de aprovizionare cu serviciile necesar a 0i e'ecutate pentru
ela(orarea lucr!rilor contractate de UTC" $ DCPC+
>A REPRE9ENTANTUL MANA4EMENTULUI
Reprezentantul managementului este $ Prorectorul cu cercetarea tiini0ic!- responsa(il PR $
%&: si are autoritatea de a se asigura c! sunt cunoscute- aplicate si mentinute cerintele privind
sistemul calitatii in con0ormitate cu politica in domeniul calitatii si cu .R E* 4., ;006:9006
Reprezentantul managementului raporteaza managementului de var0 stadiul realizarii sistemului
de management al calitatii- inclusiv necesitatile de im(unatatire si promoveaza la toate nivelurile
0irmei importanta cu(oasterii si realizarii cerintelor clientilor+
Comunicarea intern
Comunicarea interna- intre 0unctiuni si niveluri de management in cadrul 0irmei este asigurata
prin atri(uirea- cunoasterea si respectarea structurii ierarice si a atri(utiunilor de catre intreg
personalul care conduce- veri0ica si e'ecuta activitati care in0luenteaza calitatea+
>B ANALI9A E5ECTUAT DE MANA4EMENT
Rectorul UTC" <sau prin delegare de competen!- reprezentantul conducerii <PR$%&=
analizeaz! modul de 0uncionare i e0iciena sistemului calit!ii e0ectuCnd analize periodice <P, $06
S)naliza e0ectuat! de managementR=+
)nalizele periodice sunt programate de Rectorul UTC" <sau prin delegare de competen!-
reprezentantul conducerii PR$%&=- iar participanii la analiza sunt anunai cu cel puin trei zile
naintea datei de des0!urare a acesteia+
.copul analizelor este de a asigura e0icienta si adecvarea continua ale sistemului calitatii n
satis0acerea condiiilor din standardul de re0erin! $ .R E* 4., ;006:9006- inclusiv a politicii i
o(iectivelor privind calitatea declarate de UTC" $ DCPC+
)tunci cand Rectorul considera necesar- poate 0i e0ectuata o analiza pentru o anume situatie-
proiect- contract- o necesitate e'terna sau d ereglementare+
Reprezentantul managementului- PR # %&- redacteaza un raport de in0ormare care include
0unctionarea curenta in legatura cu urmatoarele aspecte:
rezultatele auditurilor interne @ e'terne- satis0actia clientilor- inclusiv reclamatiiG
0unctionarea proceselor in legatura cu serviciile e'ecutateG
situatia actiunilor corective si preventiveG
urmarirea actiunilor de la analiza anterioara+
4n0ormarea cuprinde si propuneri de scim(ari care ar putea in0luenta sistemul de management
al calitatii departamentului+
Urmare a analizei se vor sta(ili actiuni legate de:
im(unatatirea sistemului de management al calitatiiG
im(unatatirea serviciului in legatura cu cerinteleG
necesarul de resurse+
Des0asurarea si rezultatele analizei se documenteaza intr$un Qproces$ver(al al rezultatelor
analizei de managementR+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
CAPITOLUL ? - Ma"a%e)e"t!' re&!r&e'or
?0 ASI4URAREA RESURSELOR
UTC" # DCPC si$a determinat si 0urnizeaza- in mod oportun- resursele necesare pentru
implementarea proceselor sistemului de management al calitatii si o(tinerea satis0actiei clientilor
sai+
PR # %& se asigura ca personalul care are responsa(ilitati de0inite in sistemul de management
al calitatii- este competent pentru realizarea activitatilor+ Pregatirea aplicativa- instruirea-
priceperea si e'perienta necesara pentru nominalizarea 0unctiilor prevazute in organigrama DCPC
sunt sta(ilite in QFisa postuluiR+
*ecesitatile de competenta ale personalului care indeplineste activitati care a0ecteaza calitatea
sunt identi0icate in cadrul analizei e0ectuate de management+
.e plani0ica- realizeaza- veri0ica si im(unatateste un QProgram de instruireR anual care asigura
satis0acerea necesitatilor de instruire si constientizarea tuturor anga>atilor asupra relevantei si
importantei activitatilor pe care le des0asoara si asupra modului in care 0iecare- la locul sau de
munca poate contri(ui la atingerea o(iectivelor calitatii+
Pentru personalul care ocupa 0unctiile de management sunt mentinute inregistrari re0eritoare la
pregatire- e'perienta- instruire si cali0icari+
?3 RESURSE UMANE
DCPC dispune virtual de ntreg corpul didactic al UTC"- compus din pro0esori universitari-
con0ereniari- e0i de lucr!ri- asisteni i preparatori- dintre care se selecioneaz! n 0uncie de
0iecare comand! n parte- responsa(ilii de lucr!ri- ntocmitorii i veri0icatorii+ Pentru lucr!ri au'iliare
<desen- dactilogra0ie- editare etc+= DCPC poate utiliza personalul UTC" de orice categorie sau
personal din e'terior <specialiti= anga>ai pe o perioad! determinat! sau prin contract <dac!
acetia au dreptul- con0orm legii=+ )partenena ntregului personal la DCPC este sta(ilit! prin
0ormaia de lucru- sta(ilit! prin Decizia de lansare a lucr!rii <DBB= pentru 0iecare contract n parte+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
Personalul este anga>at al UTC"- n condiiile speci0ice acestei instituii+
4n cadrul UTC" # DCPC- instruirea personalului se realizeaz! numai n domeniul calit!ii-
ntrucCt 0ormarea pro0esional! nu este necesar! n condiiile speci0ice+
4nstruirile n domeniul calit!ii sunt e0ectuate de 4: $ %& sau de personal al unor organizaii
e'terne specializate+ Personalul institutului este in0ormat de evoluia n timp a DCPC- de strategia
i politica adoptat!- de rezultatele i de progresele o(inute n domeniul asigur!rii calit!ii+
Evidena cali0ic!rilor i a instruirii se ine i se p!streaz! prin gri>a RP.- n dosarul 0iec!rui
anga>at pe perioad! nelimitat!- con0orm P,$02 # S4nstruire personalR+
?6 IN5RASTRUCTURA
4n0rastructura 0ormat! din sediul DCPC- (irourile de lucru- ecipamentele de lucru <aparate de
m!sur!- ecipament de multiplicare-= programele so0t de proiectare- utilit!ile asociate sediului-
mi>loacele de transport permit des0!urarea n condiii optime a activit!ilor speci0ice UTC"+
)cestea sunt administrate de UTC" i sunt utilizate de DCPC- pentru care se reine valoarea
corespunz!toare prin cota de regie la devizele de celtuieli pentru toate lucr!rile e'ecutate de
DCPC+
%entenana instalaiilor- ecipamentelor in0ormatice i mi>loacelor de transport se realizeaz!
prin gri>a UTC" de c!tre personalul care le deservete- iar reparaiile de c!tre societ!i
specializate+
?: MEDIUL DE LUCRU
%ediul de lucru la sediul universit!ii i la sediul clienilor sau pe teren este asigurat ast0el ncCt
s! nu 0ie a0ectat! calitatea lucr!rilor+ Bucr!rile la sediu se des0!oar! n (irouri dotate cu mo(ilier i
utilit!i adecvateG la lucr!rile la client- organizarea locului de munc! se 0ace de c!tre RB n
cola(orare cu clientul- respectCndu$se normele de securitatea muncii+
Climatul de munca este mentinut prin asigurarea unei discipline de lucru si recunoasterea
meritelor si motivarea personalului+
CAPITOLUL A Rea'#(area &er$#c#!'!#
A0 PLANI5ICAREA REALI9RII SER8ICIULUI
Plani0icarea realizarii serviciului este documentata in procedura P, # 09+ )ceasta cuprinde
prevederi pentru urmatoarele aspecte:
,(iectivele calitatii pentru serviciu- proiect sau contractG
*ecesitatea de a ela(ora un plan de realizare a serviciului si de a 0urniza resurseG
)ctivitatile de veri0icare si criteriile de accepta(ilitateG
4nregistrarile necesare pentru a 0urniza incerdere in con0ormitatea serviciului+
A3 PROCESE RE5ERITOARE LA RELAIA CU CLIENTUL
Determinarea cerinelor referitoare la ser!iciu
Cerintele pentru serviciu speci0icate de catre client- o(ligatiile in legatura cu serviciul- inclusiv
cerintele legale si reglementare sunt curpinse in :
.peci0icatie de produs @ serviciuG
.tandard- sau normativG
Caiet de saPR$%&ini- proiect- contractG
Cerere de o0erta- comanda+
5naliza cerinelor referitoare la ser!icii
4nca inainte de a se anga>a realizare aserviciului <de e'+ cu ocazia propunerii unei o0erte-
acceptarea unui contract sau a unei comenzi- RB se asigura ca:
Cerintele pentru serviciu sunt de0initeG
Cerintele contractului sau ale comenzii- altele decat cele anterior e'primate <de e'+ 4n
o0erta sau la licitatie= sunt rezolvateG
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
DCPC are capacitatea sa realizeze cerintele de0inite+
Decizia 0inala in legatura cu capa(ilitatea departamentului revine R@PR$%&@PR$%&+
Daca pe paPR$%&ursul realizarii serviciului cerintele se modi0ica- RB va asigura amendarea
documentatiei+
Comunicarea cu clientul
Pentru 0iecare client - contract- comanda- DCPC solicita clientului sa de0ineasca modalitatile de
comunicare in legatura cu in0ormarea asupra stadiului realizarii serviciului si transmiterea
modi0icarilor+
Comunicarea e'terna- de promovare- se realizeaz! prin activit!i cum ar 0i:
Promovarea 0irmei prin reclame- prezent!ri ale instituiei n catalogul organizaiilor certi0icate-
crearea unui Ne($siteG
%arKeting #o0ertareG
Feed(acKul de la clieni- inclusiv tratarea o(servaiilor i reclamaiilor primite de la acetiaG
DCPC mentine inregistrari cu privire la toate aprecierile clientului- inclusiv reclamatiile acestuia-
in QRegistrul de evidenta a o(servatiilor primite de la clientiR+
A6 PROIECTAREA 7I DE98OLTAREA SER8ICIULUI
Planificarea proiectarii si dez!oltarii ser!iciului
Pentru proiectarea si dezvoltarea serviciilor de: cercetare$dezvoltare- proiectare- testare si
analize tenice- inginerie si servicii de consultanta- intocmire de normative- instructiuni si prescriptii
privind proiectarea- e'ecutia si e'ploatarea lucrarilor de constructii n domeniile: topo$geodezie i
cadastru- idrologie i calcule idraulice- geologie- idrogeologie- geotenic!- seismologie-
incercari pe materiale de construcii i structuri de (eton n situ i n la(orator- RB identi0ic! i
plani0ic! etapele ce urmeaz! a 0i e'ecutate- con0orm:
a= speci0icatiei tenice a0erent! 0iec!rui contract nceiat cu clieniiG
(= planului de realizare pe 0aze de e'ecuieG
Proiectarea n condiii controlate implic! identi0icarea caracteristicilor importante pentru calitatea
serviciilor 0urnizate de UTC" $DCPC i sta(ilirea modului n care aceste caracteristici pot 0i
realizate pentru a asigura con0ormitatea acestora+
RB veri0ic! n cursul procesului de realizare a lucr!rii dac!:
activitatea de proiectare se des0!oar! pe (aza planului <calendarului= de realizare
actualizat atunci cCnd este necesar+ Planul d erealizare conine toate etapele de
e'ecuie a proiectelor- punctele de veri0icare pentru aceste etape- resursele <umane-
materiale- 0inanciare= necesare- ecipa de lucru- o(iectivele etapelor+G
sunt sta(ilite inter0ee de comunicare ntre persoanele responsa(ile pentru realizarea
proiectului precum i responsa(ilit!ile i autorit!ile adecvateG
temele de proiectare sunt clar de0inite i sunt analizate identi0icCndu$se aspectele i
procesele de proiectare care necesita dezvoltareG
proiectele sunt ntocmite de personal cali0icat i conin datele i condiiile necesare
pentru e'ecuia acestuiaG
proiectele sunt analizate i veri0icate de personal competent nainte de predarea
acestora la clientG
modi0ic!rile proiectului sunt documentate- analizate i apro(ate de F)+
)ctivit!ile de control ale lucr!rilor n UTC"$DCPC includ- dup! cum este aplica(il- urm!toarele:
a= proceduri@instruciuni operaionale ce documenteaz! metodele de lucru aplicate de
personalul de conducere i e'ecuie din UTC" $DCPC la realizarea serviciilor+ )ceste proceduri
cuprind dup! caz urm!toarele:
metodologia cadru de e'ecuie a lucr!riiG
caracteristicile lucr!rilor ce tre(uie supravegeate i realizateG
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
responsa(ilit!i re0eritoare la conducere- e'ecuie i veri0ic!riG
criterii de acceptare pentru materiale sau date de intrare n procesG
ecipamentele adecvate necesar a 0i utilizate la realizarea lucr!rilorG
metode de prelevare a datelor- m!surare i prelucrare a rezultatelor utilizate la lucr!riG
documentarea- nregistrarea i transmiterea rezultatelor+
/nregistr!rile privind e'ecuia proceselor- ecipamentele utilizate i personalul cali0icat sunt
p!strate de RB+
Datele de intrare ale proiectarii serviciilor sunt:
speci0icaii tenice sau teme de coninut ntocmite de clieniG
date tenice de e'ploatare puse la dispoziie de c!tre clientG
date tenice de specialitate o(inute prin inter0eele e'terne ale UTC"$ DCPC cu instituii
specializateG
date i in0ormaii tenice din teren prelevate de personalul de proiectare sau rezultate
din e'pertiz!rii i analize e0ectuate anteriorG
teme de proiectare transmise de clieni+
cerinte legale si reglementari aplca(ileG
in0ormatii derivate din proiecte similare # atunci cand este aplica(il+
Datele de ieire ale proiectarii serviciilor sunt 0urnizate ast0el incat sa poata 0i veri0icate in raport
cu datele de intrare+ )pro(area- inainte de di0uzare- con0irma ca proiectul realizat:
satis0ace cerintele cuprinse in elementele d eintrareG
0urnizeaza date corespunzatoare pentru aprovizionare- e'ecutie- livrareG
contine sau 0ace re0erire la criteriile de acceptare a serviciuluiG
speci0ica caracteristicile serviciului care sunt esentiale pentru utilizarea corecta a
acestuia+
Elementele de iesire ale proiectarii se concretizeaz! in:
studii de oportunitateG
studii de pre0eza(ilitateG
studii de 0eza(ilitateG
proiecte teniceG
caiete de saPR$%&iniG
documentatii de e'ecutieG
detalii de e'ecuieG
reglement!ri- norme- condiii tenice- prescripiiG
tenologii de mentenan!- reparaii i rea(ilitareG
alte tipuri de documentaii+
5naliza proiectarii si dez!oltarii
Rezultatele pariale sau 0inale ale proceselor de proiectare sunt analizate- dup! cum este
aplica(il- de Formaia de avizare <F)= pentru a determina:
a= dac! documentaiile tenice satis0ac cerinele clienilorG
(= dac! rezultatele proiect!rii sunt con0orme cu prevederile standardelor- normelor- prescripiilor
i altor reglementari aplica(ileG
c= dac! documentaiile tenice satis0ac condiiile 0uncionale i operaionaleG
d= dac! soluiile alese- inclusiv materiale i 0acilit!i corespund o(iectivelor proiect!riiG
e= dac! rezultatele proiect!rii satis0ac condiiile re0eritoare la mediu i solicit!ri+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
RB plani0ic! analizele o0iciale ale proiect!rii acestea se e0ectueaz! n cadrul edinelor de
avizare- n con0ormitate cu prevederile procedurii operaionale P, # 09+
Rezultatele analizelor e0ectuate de 0ormaia de avizare F) se documenteaz! prin procese
ver(ale de avizare interna P1)4- P1R sau P1PP+
Ba solicitarea ela(oratorilor se pot e0ectua n timpul e'ecuiei proceselor de proiectare i analize
suplimentare+ Rezultatele acestor analize se nregistreaz! n O*ote de analiz!O ela(orate de
responsa(ilul de lucrare+
6erificarea realizrii se!iciilor
4n stadii (ine precizate de e'ecuie a proceselor de realizare a lucr!rilor- p!rile componente ale
documentaiilor tenice sunt veri0icate de personal specializat care sunt i mem(rii Formaiei de
)vizare $ pentru a se determina dac! datele de ieire satis0ac condiiile sta(ilite prin datele de
intrare+
1eri0icarea urm!rete n principal- 0!r! a se limita strict la acestea- piesele- coninutul proiectului
i soluionarea o(servaiilor din partea unui veri0icator rezultate ca urmare a analizelor proiect!rii+
Con0irmarea veri0ic!rilor se realizeaz! prin semnarea de c!tre veri0icatorii desemnai a p!rilor din
documentaiile tenice veri0icate+
Pentru a se asigura o(iectivitatea i e0iciena veri0ic!rilor- personalul UTC"$DCPC desemnat
pentru veri0icare este di0erit de cel care are responsa(ilitate direct! pentru e'ecuia procesului de
proiectare veri0icat+
6alidarea proiectarii si dez!oltarii
1alidarea este e0ectuata la terminarea proiectarii cu scopul de a se asigura ca serviciul rezultat
este capa(il sa satis0aca cerintele pentru aplicari speci0icate su utilizari intentionate+ 1alidarea este
0inalizata inaintea livrarii+
Controlul modificrilor realizrii se!iciilor
Toate modi0ic!rile care tre(uie e0ectuate dup! 0inalizarea documentaiilor tenice sunt e0ectuate
de regul! de acelai personal care a 0ost implicat i n etapele iniiale de proiectare+
Dup! modi0icare- documentele sunt analizate- veri0icate i apro(ate n acelai mod ca
documentele iniiale+
A: APRO8I9IONAREA
'!aluarea furnizorilor
Procesul de aprovizionare se realizeaza la UTC" # DCPC in con0ormitate cu ,rdonana de
urgen! a :uvernului nr+ 50 @ 9006 privind aciziiile pu(lice+
Furnizorii prestatori e'terni de servicii necesare pentru 0inalizarea serviciilor contractate de
UTC"$ DCPC sunt evaluai i selectai ast0el ncCt s! 0ie demonstrat! capa(ilitatea acestora de a
livra servicii con0orme cu cerintele+ Capa(ilitatea 0urnizorilor de a livra servicii con0orme cu
condiiile speci0icate este sta(ilit! n 0uncie de:
e'periena altor utilizatori re0eritoare la serviciile necesar a 0i aprovizionateG
promptitudinea n respectarea termenelor sta(iliteG
nregistr!rile transmise de su($contractant re0eritoare la sistemul calit!ii <certi0icate
emise de organisme de certi0icare acreditate=G
evaluarea nregistr!rilor de calitate pentru serviciile aprovizionateG
pe (aza preului o0erit de su($contractant pentru serviciile aprovizionate+
4denti0icarea 0urnizorilor UTC" este 0!cut! de compartimentul Q)provizionareR care ela(oreaz!
i transmite la acetia cereri de o0ert! pentru di0erite servicii+
,0ertele primite de la 0urnizori sunt transmise pentru evaluare i analiz! tenic! seciilor i RB+
Rezultatele evalu!rilor sunt documentate i p!strate de RB+ Compartimentul Q)provizionareR
ela(oreaz! Bista 0urnizorilor acceptai- care conine in0ormaii despre:
denumirea 0urnizoruluiG
tipul serviciilor livrateG
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
criteriile care au stat la (aza select!rii 0urnizorului+
Bista se actualizeaz! ori de cCte ori se consider! necesar- dar cel puin o dat! pe an+
Ba s0Critul anului se cer o0erte despre caracteristicile serviciilor i preul acestora de la 0urnizori+
Datele primite sunt analizate i- n 0uncie de rezultatul analizei- precum i de criteriile
prezentate mai sus- se aleg 0urnizorii de servicii pentru anul urm!tor+ De0ii de secii actualizeaz!
Bista 0urnizorilor acceptai- modi0icCnd coninutul acesteia dup! analiza e0ectuat!+
Bista 0urnizorilor acceptai este apro(at! de R+
Documentele contractuale pentru serviciile necesare a 0i aprovizionate sunt ela(orate de
personalul compartimentului Q)provizionareR+ Pentru aprovizionarea cu ecipamente@aparate
necesare e'ecuiei lucr!rilor contractate de UTC" $DCPC- 0urnizorii sunt evaluai n acelai mod
ca i 0urnizorii pentru servicii aprovizionate- dar pentru acetia nu se ntocmete o list! de
eviden!+
.electarea 0urnizorilor se 0ace in acest caz pe (az! de licitaie +
*ecesarul de servicii sau ecipamente aprovizionate se 0ace pe (aza re0eratului de necesitate
al RB cu re0erire la o0erta tenic!@catalogul de produs+
Informaii pentru apro!izionare
Documentele de aprovizionare contin in0ormatii care descriu produsul@serviciul cumparat-
ecrinte pentru apro(area sau cali0icarea produsului si cerintele sistemului de management al
calitatii+
Pentru 0urniturile constatate la receptie ca 0iind necon0orme e'ista- in magazia de materiale a
UTC"- o zona de carantina care permite izolarea pana la tratarea necon0ormitatii+
6erificarea produsului7ser!iciului apro!izionat
.erviciile aprovizionate sunt veri0icate de RB care le$a solicitat sau de personal desemnat de
acesta+
.erviciile sunt veri0icate la primirea la sediul UTC"$DCPC sau- atunci cCnd se consider!
necesar- nainte de livrarea lor de c!tre su($contractant- la sediul acestuia+ 1eri0icarea calit!ii
serviciilor aprovizionate se realizeaz! la primirea la sediul UTC"$DCPC+
/n situaia n care sunt 0!cute veri0ic!ri ale serviciilor aprovizionate la sediul 0urnizorilor- acest
lucru este speci0icat n comand!+ Persoanele care e0ectueaz! aceste veri0ic!ri sunt numite de RB-
iar rezultatele sunt consemnate pe 0actur!+
)tunci cCnd se solicit! contractual- clienii pot participa la recepia serviciilor aprovizionate- 0ie la
sediul UTC"$DCPC- 0ie la sediul su($contractanilor+ /n acest caz- Responsa(ilul de lucrare
asigur! inter0aa dintre client i su($contractant+
4nspeciile de recepie se 0ac:
integral la 0urnizor- cCnd 0irma e0ectueaz! recepia la sediul acestuiaG
la sediul 0irmei integral sau prin sonda>- pe eantioane de materiale primite+
Condiiile de recepie sunt stipulate n contract- inclusiv inspeciile pe care 0irma le consider!
necesare s! 0ie 0!cute la sediul 0urnizorului i prevederi pentru soluionarea pro(lemelor survenite
la recepie+ Eventualele pro(leme se consemneaz! n raportul de acceptare- e'ecutantul urmCnd
s! rezolve o(servaiile+ Dup! rezolvare se 0ace din nou recepia+
Pentru ecipamente recepia se 0ace corelat cu cerinele contractuale- norme si standarde
aplica(ile- precum i avCnd n vedere nregistr!rile de calitate care nsoesc produsul - re0eritoare
la inspeciile i ncePR$%&!rile e0ectuate de c!tre 0urnizor+ Eventualele necon0ormit!i se trateaz!
con0orm certi0icatului de garanie de la 0urnizor+
/nregistr!rile rezultate din activitatea de aprovizionare sunt:
Comenzile de aprovizionare $ se p!streaz! la compartimentul Q)provizionareRG
Registrul de recepie # se p!streaz! la R)G
*ot! intrare recepie # se p!streaz! la R)G
Proces # ver(al de receptie $ se p!streaz! la R) si la RB+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
A> REALI9AREA SI 5URNI9AREA SER8ICIULUI
Controlul realizarii si furnizarii ser!iciului
DCPC controleaza operatiunile de realizare si livrare a serviciului prin:
Disponi(ilitatea pentru serviciul realizat a speci0icatiei teniceG
Disponi(ilitatea instructiunilor de lucru- unde este necesarG
Utilizarea si intretinerea ecipamentului de lucru- a dispozitivelor d emasura si controlG
4mplementarea activitatilor de e'ecutie aplica(ile+
6alidarea proceselor de realizare a ser!iciului
Dup! 0inalizarea serviciului- documentaiile tenice sunt analizate i apro(ate de 0ormaia de
avizare- F)- con0orm procedurii operaionale P,$09+
Rezultatele aviz!rii interne se consemneaz! n procesul$ver(al de avizare in P1)4+
Bivrarea se e0ectueaza in urma validarii realizarii serviciului prin receptia acestuia de c!tre client
<0!r! o(servaii=+
Identificare i trasailitate
DCPC isi identi0ica serviciile realizate prin numarul si data contractului @ comenzii+ )cest numar
asigura identi0icarea unica a serviciului si este utilizat ca re0erinta pentru toate documentele in
legatura cu serviciul respectiv+
Proprietatea clientului
DCPC trateaza cu toata atentia proprietatea clientului atat timp cat aceasta este utilizata sau s
ea0la su( controlul sau+ Proprietatea clientului poate 0i amplasamentul- pot 0i materiale sau@si
ecipamente 0urnizate de catre client pentru utilizare sau incorporare in serviciu- sau in0ormatii
0urnizate in regim de con0identialitate+
Daca aceasta proprietate este din intamplare pierduta- de0ectata sau in orice alt mod gasita
necorespunzatoare pentru utilizare- acest lucru se inregistreaza intr$un proces$ver(al si clientul
este prompt in0ormat+
Pstrarea ser!iciului
Documentaiile sunt identi0icate- ndosariate unitar- multiplicate dac! este cazul- i predate
clientului ntr$un mod n care i se asigur! integritatea : prin delegat sau prin pota cu servicii
specializate- con0orm procedurii P, # 03 # QEditare- multiplicare- arivareR+
Ba 0inal originalele sau copiile documentatiilor- precum si dosarul de corespondenta al lucrarii
se p!streaz! la RB+
A? CONTROLUL DISPO9ITI8ELOR DE MSURARE 7I MONITORI9ARE
Pentru e'ecuia lucr!rilor i@sau o(inerea de date necesare 0undament!rii acestora sunt
utilizate ecipamente de m!surare i ncePR$%&are- a c!ror ntreinere i veri0icare se asigur! de
c!tre UTC"- care le utilizeaz! i n scopuri proprii procesului de nv!!mCnt universitar+
Responsa(il metrologic al 0iecarui la(orator al UTC" p!streaz! o Bist! de eviden! a D%% din
dotare+ /n 0uncie de tipul D%%$ului- de regulamentele speci0ice i de modul de utilizare ale
acestora se 0ac veri0ic!ri metrologice periodice+
Dispozitivele metrologice se veri0ic!- prin su($contractare- la la(oratoare specializate autorizate+
Comenzile pentru veri0ic!rile metrologice sunt completate de Responsa(ilul cu metrologia al
la(oratorului+ D%%$urile care sunt g!site n a0ara limitelor sta(ilite de etalonare sau care sunt
de0ecte sunt marcate cu eticeta DEFECT i sunt izolate pentru a nu 0i permis! utilizarea lor din
negli>en!+
/nregistr!rile re0eritoare la veri0icarea D%% <(uletinele de veri0icare emise de la(oratoarele
autorizate= se p!streaz! la responsa(ilul metrologic al la(oratorului+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
Personalul care utilizeaz! D%% pentru e0ectuarea de m!sur!ri i incercari are responsa(ilitatea
de a le manipula- conserva i depozita n mod corespunz!tor- ast0el ncCt pentru acestea s! se
menin! e'actitatea i capa(ilitatea de m!surare prev!zute+
%odul n care este inut! evidena D%% i cum sunt acestea plani0icate pentru veri0icarea
periodic! este prev!zut n documentele interne ale UTC" i nu 0ace parte din .%C # DCPC+
4:$%& pastreaza si actualizeaza lista la(oratoarelor de incercari ale UTC" acreditate si
neacreditate+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
CAPITOLUL B M,&!rare, a"a'#(,, +)b!",t,*#re
B0 MONITORI9AREA 7I MSURAREA SATIS5ACIEI CLIENTULUI
&atisfacia clientului
DCPC inregistreaza si mentine in0ormatiile despre satis0acerea sau nesatis0acerea clientului- ca
una din principalele dovezi ale 0unctionarii si e0icacitatii sistemului de management al calitatii+
)ceste in0ormatii sunt culese pe toata perioada de realizare a serviciului- incepand cu analiza
cerintelor clientului si terminand cu analiza reclamatiilor primite de la client+
DCPC are si continua sa o(tina recomandari ale unor clienti care declara satis0actia lor in
legatura cu serviciile sale+
5uditul intern
)uditurile interne ale calitatii sunt e0ectuate in con0ormitate cu .tandardul .R E* 4.,
6;066:6;;3# :id pentru auditarea sistemului de management al calit!ii si de mediu- cu scopul
de a determina daca sistemul de management al calitatii este e0ectiv implementat si mentinut si
este in con0ormitate cu cerintele standardului de re0erinta .R E* 4., ;006: 9006+
Ba prima analiza e0ectuata d emanagement- in luna 0e(ruarie a 0iecarui an- R apro(a Programul
de audit pentru anul respectiv+ Programul cuprinde toate procesele departamentului+
Procedura documentata P. # 03 # Q)udituri interneR- este re0erinta pentru des0asurarea
auditurilor- asigurarea independentei acestora- inregistrarea si raportarea rezultatelor+
Responsa(ilii proceselor auditate au o(ligatia de a initia actiuni corective pentru de0icientele
descoperite in timpul auditului+
Rezultatele auditurilor sunt inregistrate intr$un QRaport de auditR si prezentate PR$%&+
)ctiuni de urmarire sunt e0ectuate pentru a se veri0ica implementarea actiunilor corective+
Rezultatele acestor veri0icari se raporteaza PR # %&+
B3 MONITORI9AREA 7I MSURAREA PROCESELOR SI A SER8ICIULUI
Procesele des0asurate pentru realizarea serviciilor o0erite de DCPC sunt descrise in procedura
documentata P, $09+
Utilizarea acestei re0erinte si inregistrarea rezultatelor asigura capacitatea 0iecarui proces de a$
si atinge scopul <realizarea unor rezultate plani0icate con0orme cu cerintele 0ata de criterii de
acceptare de0inite=+
%etodele de monitorizare a proceselor constau n:
)naliza stadiului lucr!rii <termene- etc+ =G
1eri0icarea soluiilor tenice adoptateG
Rezultatele aviz!rilor interneG
Rezultatele receptiilor la clientG
Procese ver(ale de punere n 0unciune+
/nregistr!rile privind monitorizarea i m!surarea lucr!rilor se constituie n:
)vize CTEG
)vize de la client si autoritatiG
)vize de la veri0icatori autorizaiG
Cestionar de evaluare a satis0aciei clienilor+
/n procesul de monitorizare i m!surare sunt incluse i semn!turi :
de veri0icare i apro(are pe documente din lucr!riG
veri0icarea i apro(area o0ertei tenice si 0inanciareG
veri0icarea coninutului dosarului+
B6 CONTROLUL PRODUSULUI NECON5ORM
Procedura documentata P. # 02 QControlul serviciului necon0ormR- de0ineste activitatile de
identi0icare si controlare a serviciului presupus necon0orm pentru a se preveni ast0el utilizarea sau
livrarea sa neintentionate+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina
.erviciul constatat necon0orm va 0i corectat si supus re$veri0icarii dupa corectare- pentru a i se
demonstra con0ormitatea+ Toate activitatile re0eritoare la serviciul necon0orm- inclusiv rezultatul re$
veri0icarii se inregistreaza in documentul QRaport de necon0ormitateR+
Daca serviciul necon0orm este detectat cand utilizarea sa a inceput de>a- actiunile
corespunzatoare- re0eritoare la consecintele necon0ormitatii- sunt sta(ilite impreuna cu clientul+
B: ANALI9A DATELOR
DCPC colecteaza si analizeaza datele corespunzatoare pentru a determina adecvarea si
e0icienta propriului sistem d emanagement al calitatii si pentru a identi0ica im(unatatirile car ii pot 0i
aduse+ Principala sursa este activitatea de masurare si monitorizare de0inita in acest %anual+
Frecvena acestor analize variaz! de la o lun!- trimestrial- in 0uncie de natura activit!ilor i
structura planului realizare+
/n procesul de analiza a datelor se urm!resc aspecte legate de:
satis0acia clientului- con0ormarea 0ata de cerinte-
relaiile cu 0urnizorii -
caracteristicile i tendinele proceselor+
4eirile din procesul de analiz! reprezint! estimari procentuale cantitative sau calitative ale
aspectelor analizate+ )ceste ieiri pot 0i utilizate pentru identi0icarea soluiilor sau programe de
m(un!t!ire a proceselor- calit!ii lucr!rilor i e0icacit!ii sistemului+ Rezultatele analizei datelor
sunt documentate n 0ie de analiz! care se p!streaz! la 4:$%& pe o perioad! de 3 ani+
B> =MBUNTIRE
4muntire continu
/n urma analizei- politicii i o(iectivelor calit!ii- a rezultatelor auditurilor interne i analizei
datelor- a aciunilor corective i preventive se sta(ilesc soluii sau programe de m(un!t!ire a
e0icacit!ii .%C+
De regul! aceste programe rezult! ca date de ieire ale analizei e0ectuate de management dar
pot s! se constituie i n propuneri de m(un!t!ire ca urmare a procesului de analiza datelor+
Programele de m(un!t!ire rezultate n urma procesului de analiza datelor pot s! constituie i
intr!ri ale procesului de analiz! e0ectuat! de management+
5ciuni corecti!e
DCPC intreprinde actiuni corective pentru a elimina cauzele necon0ormitatilor si pentru a
preveni repetarea lor+ Procedura documentata P. $03 Q)ctiuni corectiveR de0ineste cerintele pentru:
identi0icarea necon0ormitatilor- inclusiv a reclamatiilor clientilorG
determinarea cauzelor necon0ormitatilorG
evaluarea necesitatii de actiuni care sa asigure ca necon0ormitatile nu se vor mai repetaG
determinarea si implementarea actiunilor necesareG
inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse in QRaport de actiuni corectiveR si analiza
actiunilor corective intreprinse+
Ac*#!"# pre$e"t#$e
DCPC intreprinde actiuni preventive pentru eliminarea cauzelor unor necon0ormitati potentiale in
scopul prevenirii sau@si repetarii lor+ Procedura documentata P. $05 Q)ctiuni preventiveR de0ineste
cerintele pentru:
identi0icarea necon0ormitatilor potentialesi a cauzelor posi(ileG
determinarea si asigurarea implementarii actiunilor necesareG
inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse in QRaport de actiuni preventiveR si analiza
actiunilor preventive intreprinse+
Departamentul de Cercetare i
Proiectare n Construcii
PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII
MANUALUL CALITII
Cod MC UTCB - DCPC
Ediia: 3
Revizia paginii: 0
Data: februarie 2008
Pagina