Sunteți pe pagina 1din 9

- 1 -

Proiectarea compilatoarelor

Capitolul 1

Analiza lexicala

1.1. GENERALITATI

Obiectivele analizei lexicale
Ca prima faza a procesului de translatare, analiza lexicala transform programul sursa vazut ca un
sir de caractere intr-un sir de simboluri numite atomi lexicali sau particule lexicale (in elng.: tokens).
Un atom lexical poate fi privit ca un reprezentant al unei clase de siruri de caractere cu reguli de
formare precise. In majoritatea limbajelor de programare, printre alte clase, vom gasi:
- clasa identificatorilor;
- clasa constantelor intregi;
- clasa constantelor fractionare (reale);
- clasa operatorilor, etc.
Clasele sunt, pentru o anumita implementare, multimi finite. Totusi, daca in clasa operatorilor intra de
obicei putin operatori (10-20), in clasa identificatorilor sau a constantleor vom gasi un numar relativ
mare de elemente, de cele mai multe ori limitarea aparand in urma implementarii si nu datorita
definitiei limbajului.
Deci sarcina analizorului lexical (in engl.: scanner) este sa detecteze in sirul de caractere ale
programului sursa subsiruri ce resprecta regulile de formare ale atomilor lexicali, sa clasifice aceste
subsiruri si sa le traduca in atomi lexicali, adica in informatii codificate ce vor pastra esentialul: clasa
fiecarui subsir si eventual, modul de regasire al subsirului. De exemplu, in cazul unui sir clasificat ca
identificator, atomul lexical va contine un cod numeric, sa zicem 1, respectand clasa si un indicator
spre zona in care se gaseste memorat sirul de caractere (fig. III.1.a). In mod obisnuit insa, indicatia
este mai prelucrata pentru a servi si altor scopuri. Astfel, pentru fiecare identificator depistat ne
intereseaza daca el apare pentru prima data in program sau ce reprezinta el in general, atributele sale.
De aceea, compilatorul mentine o zona rezervata pentru tabela de simboluri, in esenta, un
dictionar al tuturor identificatorilor si constantelor din program. In aceasta tabela trebuie cautat
identificatorul depistat in sirul de la intrare, iar in loc de indicator spre sir, in atomul lexical se
plaseaza un indicator spre intarea din tabela de simboluri corespunzatoare identificatorului (fig.
III.1.1.b).

De ce analiza lexicala?
Rolul analizei lexicale este foarte asemnator cu cel al analizei sintactice: detectare, clasificare,
traducere. Este normal sa ne intrebam din ce ratiuni structura clasica a compilatorului separa net cele
doau faze? Argumentele pun mai bine in evidenta obiectivele specifice analizei lexicale[Gr 71].
a) Separarea conduce la o proiectare mai simpla a fiecarei parti(principiul proiectarii modulare).
b) Prelucrarea sirului de caractere ale programului sursa necesita: preluarea inregistrare cu
inregistrare a textului de pe suportul extern accesul la fiecare caracter, comparatii numeroase cu seturi
cunoscute de caractere in vederea clasificarii, cautarii in tabele etc. De aceea, aceasta prelucrare
consuma, de regula, mult timp in raport cu prelucrarile altor faze, operatiile in sine fiind de nivel
coborat: citire, acces la bit, comparatii de caractere etc. Pentru a avea o analiza lexicala mai eficienta,
se va prefera deci scrierea in limbaj de asamblare a analizorului lexical spre deosebire de fazele
urmatoare pentru care programarea se face deobicei in limbaj de nivel inalt.
c) Sintaxa atomilor lexicali este mai simpla, ea poate fi exprimata printr-o gramatica regulata ceea
ce simplifica mult procesu de analiza. In cadrul acestui proces se va simula in esenta un automat finit
- 2 -
si un un atomat push-down cum se intampla in cazul analizei sintactice. Vor fi deci necesare tehnici
mai simple de proiectare si programare.
d) In urma prelucrarii efectuate de analizorul lexical, textul este curatat din mai multe puncte de
vedere. Intai, numarul atomilor lexicali este, de regula, mult mai mic decat numarul caracterelor
textului programului. Apoi, se elimina portiunile inutile: comentarii, blancuri etc. In fine, analizorul
lexical preia analiza anumitor constructii dificil de exprimat in sintaxa limbajului, deci dificil de
analizat prin metodele sistematice cunoscute fara a face anumite derogari de la aceste metode. Vom
prefera intotdeauna sa rezolvam aceste probleme la analiza lexicala decat sa perturbam procesul mai
complex al analizei sintactice.
De exemplu, in instructiunea FORTRAN:
DO1I=5,M
de abea la intalnirea caracterului , putem decide ca suntem intr-o instructiune de ciclare si nu intr-
una de atribuire. O asemenea decizie poate si luata si la analiza sintactica, dar cu pretul unor
complicatii: se revine asupra identificatorului DO1I pentru a-l inlocui cu trei atomi lexicali
corespunzatori lui DO,1 si I. In schimb, pentru analizorul lexical rezolvarea este mai usoara: la
depistarea sirului DO se cauta caracterul , in anumite conditii (dupa intalnirea caracterului =, sa
nu fie intre paranteze etc). Daca il gaseste, decide ca DO este cuvant cheie. Daca nu gaseste , ,
decide ca DO1I este identificator. Decizia asupra tipului de instructiune este luata insa de analizorul
sintactic. (Din fericire, asemenea sittuatii se intalnesc tot mai rar in limbajele de programare mai noi
decat FORTRAN).
e) Separarea creste portabilitatea compilatorului, de fapt a algoritmului de compilare. De multe
ori, doua versiuni ale aceluiasi limbaj de programare difera prin reprezentarile elementelor de baza, ale
atomilor lexicali. De exemplu: $BEGIN in loc de BEGIN sau LOGAND in loc de & etc. Cele doua
implementari vor diferi prin analizoarele lor lexicale in timp ce analizorul sintactic va ramane acelasi.

Decizii in proiectarea analizoarelor lexicale
Proiectarea unui analizor lexical este strans legata de structura intregului compilator, de
restrictiile impuse proiectarii acestuia. In functie de aceste considerente, vom intalni diferite decizii in
proiectarea analizorului lexical.

Referitor l arelatia cu analizorul sintactic deosebim:
a) Analizor lexical independent de anlizorul sintactic. In acest caz analizorul lexical reprezinta un
pas al compilatorului, legatura cu fazele urmatoare fiind realizata pintr-un fisier sau zona de memorie
ce contin datele prelucrate.
b) Analizorul lexical comandat de analizorul sintactic. El apare ca o rutina a analizorului sintactic
pe care acesta o apeleleaza ori de cate ori are nevoi de un nou simbol. Este solutia cel mai frecvent
utilizata.
Referitor la structura anizorului lexical deosebim:
a) Analizor lexical monobloc. Analiza lexicala este abordata si rezolvata global.
b) Analizor lexical structurat. Prin proiectare se disting sarcini oarecum independente in cadrul
analizei lexicale, fiecareia corespunzandu-i o parte distincta a analizorului. La aceasta solutie se ajunge
prin stratificarea gramaticii atomilor lexicali. Fiecarui strat ii va corespunde o subfaza a nalizei
lexicale.
In figura II. 1.2. se prezinta o astfel de solutie. Transliterarea clasifica caracterele din textul sursa,
explorarea depisteaza si clasifica subsirurile atomilor lexicali, iar selectarea definitiveaza clasificarea,
elimina caracterele inutile si codifica atomii lexicali (fig. III . 1.2.a).
In (fig. III . 1.2.b) sunt prezentate rezultatele prelucarilor celor trei subfaze pentru un text sursa din
PASCAL. S-au notat, conventional, cu %XYZ codurile stabilite de prelucrare, unde XYZ este un
mnemonic ce precizeaza clasa din care face parte simbolul. Desigur, in cazurile reale aceste coduri
sunt numerice.
- 3 -
Se observa ca in sirul explorat apar indicatori catre sirul sursa, in timp ce in sirul selectat
acestia sunt inlocuiti cu indecsi in tabela de simboluri.
Programarea celor trei subfaze se face folosind pentru transliterare si selectare folosind
proceduri. Astfel, transliterarea, inclusiv citirea de pe suport extern este asigurata de o procedura, s-o
numim CITCAR, iar selectarea de un set de proceduri, numite si proceduri semantice, care cauta in
tablela de simboluri si tabela cuvintelor cheie formand atomi lexicali in forma definitiva. Aceasta va fi
solutia adoptata in paragrafele urmatoare.


1.2. MODELUL ANALIZORULUI LEXICAL

Dupa cum s-a aratat, sintaxa atomilor lexicali se prezinta sub forma unei gramatici regulate sau
a unei gramatici independente de context care genereaza un limbaj regulat. In acest din urma caz exista
metode simple de a transforma gramatica intr-o gramatica regulata echivalenta. In general, restrictia
impusa gramaticii independente de context pentru a putea fi transformata este ca nici un neterminal sa
nu fie autocontinut, adica:
)] ( ) [( ) )( )( ( = = => sau A A N A A
O solutie simpla pentru a obtine aceasta conditie este ca in productiile gramaticii sa se foloseasca daca
este posibil numai un tip de recursivitate: la stanga sau la dreapta.
Odata stabilit tipul limbajului atomilor lexicali si avand o gramatica pentru acest limbaj,
problema analizei lexicale apare in primul rand ca o problema de decizie: sa stabileasca despre un sir
de caractere daca este sau nu un atom lexical. Pentru a avea o imagine completa, problema de decizie
trebuie in continuare completata cu problema codificarii atomilor lexicali si cu problema semanlarii si
tratarii erorilor.
In legatura cu acesta ultima sarcina, sa reamintim ca in diferitele faze ale compilarii exista
sarcini comune ale tratarii erorilor. De acee se obisnuieste ca toate aspectele legate de tratarea erorilor
sa se rezolve printr-o colectie de proceduri comune tuturor fazelor. Ele vor fi abordate intr-un capitol
separat. Aici vom pune in evidenta doar modul in care se face detectarea erorilor in analiza lexicala.
Revenind la problema centrala, cea a deciziei, sa reamintim ca in cazul unui limbaj regulat,
instrumentul matematic, modelul formal folosit in acceptarea cuvintelor din limbaj este automatul
finit. De asemenea, stim ca problema apartenentei la un limbaj regulat este decidabila.
De aceea atuomatul finit poate fi considerat modelul de baza al analizorului lexical. Modelului
ii vom adauga la momentul proiectarii si alte facilitati pentru a raspunde mai bine nevoilor analizei
lexicale, in primul rand necesitatii de generare a atomilor lexicali.

1.3. PROIECTAREA UNUI ANALIZOR LEXICAL

Tratarea gramaticii atomilor lexicali

Ne vom ocupa de proiectarea analizorului lexical folosind o gramatica in BNF a atomilor
lexicali, redusa ca dimensiuni, dar reprezentativa pentru majoritatea limbajelor de programare.
(G
0
) 1
0
. <sir atomi>::=<atom>|<sir atomi><atom>
2
0
. <atom>::=<id>|<const>|<op>|<del>|<com>
3
0
. <id>::=<lit>|<id><lit>|<id><cif>
4
0
. <const>::=<cif>|const><cif>
5
0
. <op>::=+|*|<|<= |>|>= | = |<<>
6
0
. <del>::= ; | blanc
7
0
. <com>::= */<orice sir de caractere ce nu contine grupul * / >*
8
0
. <lit>::=A|B|C|...|Z
9
0
. <cif>::=0|1|2|...|9
- 4 -
Gramatica G
0
nu este regulata, dar poate fi transformata intr-o gramatica regulata echivalenta
marind numarul productiilor si a neterminarelor. De exemplu productiile 4 se pot scrie:
<const> ::= 0|1|2|...|9|<const>0|<const>1|...|<const>9.
Corespunzator, vom avea un automat finit, mai complex si o programare mai greoaie a analizorului.
De aceea se prefera o simplificare a proiectarii prin startificarea gramatici G
0
, intr-o ierarhie de
gramatici mai simple, regulate, deci mai usor de tratat, si care ulterior trebuie cupalte astfel incat, pe
ansamblu, limbajul sa ramana acelasi.
Stratificarea porneste de la partitionarea multimii de neterminale si stabilirea unei ierarhii
intre elementele partitiei. In cazul nostru o asemenea partitionare este:
N
1
={<sir atomi>,<atom>}
N
2
= {<id>,<const>,<op>,<del>,<com>}
N
3
={<lit>,<cif>}
Formam in jurul neterminalelor din cele trei multimi gramatici plecand de la productiile lui G
0
. Pentru
fiecare gramatica vom considera ca terminale, pe langa temrinalele lui G
0
si neterminalele din grupul
imediat inferior in ierarhie. Noile gramatici sunt urmatoarele:
(G
1
) : <sir atomi> ::=<atom>|<sir atomi><atom>
<atom>::=id|const|op|del|com
(G
21
) :<id>::=lit|<id>lit|<id>cif
(G
22
) :<const>::=cif|<const>cif
(G
23
) :<op>::=+|*|<|<|>=|= |
(G
24
) :<del>::=;|blanc
(G
25
) :<com>::=*/<orice sir de caractere ce nu contine grupul */>*
(G
31
) :<lit>::=A|B|C|...|Z
(G
32
) :<cif>::=0|1|2|...|9
Gramaticile sunt regulate cu exceptia lui G
1
si G
25
.Pe G
1
o putem rescrie intr-o BNF extinsa bazata pe formalismul expresiilor regulate.

(G
1
):<sir atomi>:: =(id|const|op|del|com)|(id|const|op|del|com)*

G
25
poate si ea scrisa intr-un mod asemanator, dar preferam sa o lasam cu textul explicativ, construind
automatul direct din aceasta descriere intuitiva.
Regasirea limbajului generat de catre G
0
se va face in 3 pasi, trecand prin cele 3 niveluri ale
stratificarii:
a) se genereaza limbajul L(G
1
)
b) se inlocuieste fiecare terminal: id, const..... intalnit in cuvintele din L(G
1
) cu, respectiv,
L(G
21
), L(G
22
).... Se obtine o noua multime de cuvinte L(G
1
G
2
) ce contin si simbolurile
lit si cif.
c) se inlocuiesc toate aparitiile lui lit si lui cif din L(G
1
G
2
) cu L(G
31
) si, respectiv, L(G
32
).
Multimea L(G
1
,G
2
,G
3
) obtinuta se demonstreaza relativ usor ca este chiar L(G
0
).

Stabilirea diagramei de tranzitii a automatului de recunoastere

In fig. III.1.3. se prezinta diagramele de tranzitii ale automatelor finite, echivalente gramaticilor
G
1
,G
2i
(i=1,..,5), G
3j
(j=1,2)
Din analiza diagramelor observam ca efectul stratificarii consta in existenta unor tranzitii
conditionate de terminale care pe nivelul inferior reprezinta diagramele de tranzitii. Intuitiv, inseamna
ca nu putem activa o asemenea tranzitie a nivelului superior decat daca diagrama de tranzitie de pe
- 5 -
nivelul inferior, notata cu simbolul terminal resprectiv, a fost parcursa din starea initiala intr-o stare
finala. Atingerea starii finale echivaleaza cu efectuarea tranzitiei din diagrama nivelului superior.
Deci, un automat aflat pe un nivel inferior trebuie sa transmita nivelului superior informatia de
acceptarea a sirului inspectat. Vom avea deci o asamblare a automatelor din fig. III.1.3. cum este cea
din fig. III.1.4.
Automatele A
2
si A
3
rezulta dintr-o cuplare speciala a automatelor componente si anume prin
suprapunerea starilor initiale alea acestora (se poate concepe si o unica stare initiala din care pleaca -
tranzitii spre autoamatele componente).
Cuplarea autoamatelor A
1
, A
2
,A
3
se face in serie : iesirea unuia este intrarea celuilalt. Sa
observam insa ca automatul A
i+1
emite un simbol de iesire doar atunci cand a ajuns intr-o stare finala.
Simbolul va identifica tocmai aceasta stare.
Deoarece obiectivul nostru consta in descrierea functionarii automatului A
0
, intr-un limbaj de
programare trebuie sa completam cele aratate cu inca doua conditii:
a) automatele rezultate din diferitele cuplari trebuie sa fie deterministe;
b) orice simbol primit la intrarea unui automat si care nu activeaza nici o tranzitie trebuie sa
conduca la o situatie de neacceptare sau eroare.
In exemplul nostru, eliminarea nedeterminismului apare doar in cazul automatului A
2
. El se
manifesta prin existenata a doua tranzitii din starea initiala pentru simbolul *. Automatul determinist
echivalent este cu cel din fig. III.1.5.

In figura poate apare un element nou: marcajul cu * al unor stari finale. Pentru a explica rolul lui sa
ne fixam atentia asupra starii 212. Automatul A
2
ramane in starea 212 cat timp primeste la intrare lit
sau cif deci cat timp se gaseste in interiorul unui identificator. La intalnirea primului simbol diferit de
lit sau cif, A
2
trebuie sa-si opreasca functionarea, emitand o iesire pentru A
1
care sa-l anunte pe
acesta ca s-a gasit un identificator. Sa observam insa ca in acest moment automatul A
2
a consumat
deja un simbol care apartine atomului urmatorl. In figura exista stari finale, de exemplu starile 232,
234, 239, etc., in care avansul in sirul de intrare nu s-a produs. Pentru a-l distinge de acesta, starile care
necesita un avans in sirul de intrare sunt marcate cu *
Este natural sa dorim uniformizarea situatiei pentru toate starile finale. Solutiile in
implementare constau fie in revenirea in sirul de intrare cu un simbol, fie in generalizarea avansului
pentru toate starile finale, adica adaugarea unei tranzitii suplimentare pentru starile nemarcata cu *.
In continuare vom adopta aceasta ultima solutie.

Completarea diagramei de prozitii cu proceduri semantice

In proiectarea analizorului lexical, automatul de recunoastere are un simbol orientativ. El arata
ca sunt sarcinile analizorului in identificare constructiilor sintactice corespunzatoare atomilor lexicali.
Pentru rezolvarea celorlalte doua probleme: semnalarea erorilor si emiterea unor iesiri, in
practica proiectarii analizoarelor lexicale se folosesc proceduri semantice asociate tranzitiilor
autoamtului de recunoastere. Procedurile lucreaza asupra unor structuri de date pe care le utilizeaza in
luarea deciziilor si pe care, eventual, le modifica. Aceste structuri de date alcatuiesc baza de date a
analizorului lexical , contextul activitatii lui. Controlul contextului realizat de procedurile semnatice
are ca scop restabilirea la sfarasitul analizei a unui atom lexical, a unui context adecvat cautarii
urmatorului atom, emiterea unei iesiri corecte care sa reprezinte atomul analizat si semnalarea
eroroilor.
I) In figura III.1.6. se prezinta diagrama de tranzitii a automatului A
3
completata cu procedurile
CITCAR si IESCAR.
1
0
Procedura CITCAR este activata inainte de inceputul functionarii atuotmatului. Rolul ei este sa
simuleze canalul de intrare al atutomatului. Pentru aceasta preia din fisierul de intrare caracterul
urmator, plasandu-l in variabila globala car. Procedura foloseste un tablou de caractere, linie, ca zona
- 6 -
tamplon intre fisier si variabila car. In aceasta zona, CITCAR depune cate o inregistrare din fisier de
indata ce a terminat prelucrarea precedentei. Vom considera inregistrari de lungime variabila avand cel
mult 80 caractere si terminand intotdeauna cu un caracter special<CR> (carriage return)
Descrierea procedurii CITCAR in PASCAL impreuna cu structura datelor necesare este
urmatoare:
{ Fisierul textului de intrare este INPUT }
var
Linie: packed array [1..81] of char; { Zona tampon}
I1: 1..81; { Indicatorul sfirsitului liniei}
Ic: 1..81; { Indicatorul caracterului curent din linie}
Car: char; { variabila ce contine caracterul curent}

Procedure CITCAR; { Citeste urmatorul caracter din INPUT}
begin
if I1=Ic then
begin
if eof(INPUT) then
begin
EROARE(1);
Goto 1111 {iesire}

end;
I1 : =0;
Ic : =0;
while not eoln do
begin
I1:=I1+1;
read(Car);
write(Car);
Linie[I1] :=Car
end;
writeln;
I1:=I1+1;
Read(Linie[I1])
end;
Ic:=Ic+1;
Car:=Linie[Ic]
end;
P.III.1.1.

2
0
Procedura IESCAR formeaza iesirea automatului A
3
. Aceata iesire reprezinta o dubla informatie:
clasa caracterului si caracterul propriu-zis. Iesirile corespunzatoare tranzitiilor atutomatului A
3
sunt
obtinute prin apelurile procedurii IESCAR asociate tranzitiilor (fig. III.1.6.). Notatiile %... reprezinta
coduri numerice ce se pot concretiza la implementare. Cele doua coduri de iesire se gasesc in
variabilele clcar si car. Plasarea unei valori in clcar este strans legata de functionarea automatului si
anume de atingerea unei anumite stari si consta intr-o simpla atribuire. De aceea, procedura IESCAR o
vom ingloba in procedura de simulare a atutomatului A
3
(vezi 1.5.4.).
II) In fig III.1.7. se afla diagrama de tranzitii a autoamatului A
2
completata cu procedurile
semnatice AD, CARNOU si IES. Diagrama prezinta o diferenta fata de cea din figura III.1.5. :
tranzitia datorata lui %BL in starea 16. Aceasta modificare, fara sa fie absolut necesara introduce o
- 7 -
sporire a eficientei implementarii analizorului lexical. Se bazeaza pe faptul ca in marea majoritate a
limbajelor de programare, pentru delimitarea diferitilor atomi lexicali este suficient un blanc. Daca
sunt mai multi, ceilalti nu aduc nimic nou, deci nu pot fi ignorati de analiza lexicala.
1) Pentru identificatori si constante procedura AD adauga in tabloul de caractere sir caracterul
primit la intrare. Tabloul va acumula toate caracterele identificatorului sau constantei analizate.
Rezulta deci o limitare a lungimii acestora la lungimea tabloului (lm).
Structurile de date utilizate precum si textul procedurii AD sunt in P.III.1.2.:

var
Sir: packed array [1..Lm] of char; {Lm este o constanta}
K: 0..Lm;
Car: char;
......................
Procedure AD; {Adauga un caracter}
begin
if K<Lm then
begin
K:=K+1;
Sir[K] :=Car
end
end;
P. III.1.2.
2) CARNOU simuleaza intrarea automatului aducand urmatorul caracter din textul sursa, dar
clasificat deja conform lui A
3
. Deci CARNOU realizeaza exact functia lui A
3
, este procedura de
simulare a acestuia.
3) Procedura IES formeaza iesirea automatului A
2
(alcatuita din clasa atomului lexical din
atomul lexical insusi). In fig.III.1.7. sunt asociate apelurilor procedurii IES combinatiile de coduri de
iesire. Pentru identificatori si constante a doua informatie este implicita: textul depus in tablul sir ;
pentru comentarii ea este inutila. Procedura va atribui deci unei variabile clatom codul clasei atomului
si unei variabile atlex codul atomului. Deoarece procedura este foarte simpla iar valorile atribuite
depind de starile automatului, cele doua atribuiri vor fi inserate direct in procedura de simulare a
automatului A
2
.

III) Fig. III.1.8. prezinta diagrama de tranzitii a automatului A
1
completata cu procedurile semantice
CAUTAID, CAUTAC si SEL.
S-a considerat o varianta, ce-a mai des intalnita, de analizor lexical deosebita fata de cea
descrisa in diagrama lui A
1
din fig.III.1.3. si anume cea care intoarce analizorului sintactic un singur
atom lexical si nu sirul tuturor atomilor.
De asemenea, diagrama din fig.III.1.8. este modificata si in ceea ce priveste tranzitiile din
starea 1: comentariile sunt ignorate ca si blancurile. Aceste modificari arata ca diagramele obtinute in
faza anterioara de proiectare pot suferi schimbari in functie de cerintele limbajului de programare
implementa. De exemplu, in majoritatea limbajelor de programare comentariile sunt ingnorate ca si
blancurile (acestea avand exculsiv rolul de delimitatori, spre deosebire de ; care serveste ca separator
de instructiuni si care va fi , deci, folosit de analizorul sintactic.
1) Procedura CAUTAID are ca scop investigarea tabeli de simboluri in vederea depistarii in
tabela a identificatorului din tabloul sir. Daca nu este gasit, el este introdus, de regula, in tabloul de
- 8 -
simboluri. Procedura intoarce adresa la care se gaseste identificatorul, completand cu ea atomul lexical
si anume a doua informatie din atom. Procedura CAUTAID mai poate avea o functie: sa verifice daca
identificatorul nu este cuvant cheie, in care caz ea va schimba atomul lexical, inlocuind clasa %ID cu
%DO, %END, %THEN etc. in functie de cuvantul depistat. Noi vom presupune o procedura speciala
pentu aceasta functie: CUVCHEIE, apelata de CAUTAID si care actualizeaza variabila clatom cu
codul cuvnatului cheie gasit. Detalii privind proiectarea procedurii CAUTAID vor fi prezentate in
capitolul referitor la tabela de simboluri.
2) Procedura CAUTAC determina valoarea constantei numerice din tabela sir si cauta in tabela
de constante (sau in tabela de simboluri daca aceasta contine si constantele) daca se gaseste o
constanta cu aceiasi valaore. Daca nu se gaseste, constanta din sir este plasata in tabel. Procedura
determina adresa intrarii corespunzatoare constantei si memoreaza adresa in atomul lexical. Procedura
CAUTAC este in multe privinte similara procedurii CAUTAID.
3) Procedura SEL discerne blancul de ; determinand tranzitii diferite spre starea 1 pentru
blanc si spre starea 5 pentru :. In implementarea acesta procedura poate fi evitata dupa cum se va
vedea in paragraful urmator.


1.4 IMPLEMENTAREA UNUI ANALIZOR LEXICAL

Aceasta ultima etapa a elaborarii unui analizor lexical are ca obiectiv principal descrierea in
limbaj de programare a functionarii diagramelor de tranzitii imbogatite cu procedurile semantice.
In principiu, fiecarui nivel din stratificarea initiala a gramaticii i se poate asocia o procedura de
descriere a functionarii automatului nivelului respectiv. In cazul prezentat anterior, automatele
nivelurilor 3 si 1 sunt extrem de simple si de aceea ele s-ar putea reuni intr-o singura procedura,
analizorul lexical. Vom prefera sa implementam pe A
1
si pe A
2
intr-o procedura, de fapt chiar
analizorul lexical ANLEX, iar pe A
3
intr-o alta procedura care, asa cum am vazut, este CARNOU.
Inscrierea algoritmului de simulare a comportarii unui automat finit, putem opta pentru una din
urmatoarele doua metode:
a) folosim o tabela de tranzitii a autoamatului (completata pentru fiecare intrare cu numele sau
adresele procedurilor semantice) si o procedura ce selecteaza pe baza simbolului de la intrare si
starii curente starea urmatoare si procedurile semantice de executat.
b) descriem explicit prin transferuri, in cadrul algoritmului tranzitiile de la o stare la alta mijlocite
de simbolul de intrare.
Pentru implementarea procedurilor CARNOU si ANLEX vom folosi metoda b).
Prezentam in continuare, in limbajul PASCAL, cele doua proceduri (P.III.1.3. si P.III.1.4.)

type
Tcar=(Lit, Cif, Pl, Ml, Sl, Lt, Gt, El, Le, Ne, Ge, Pv, Bl};
var
Clcar: Tcar;
{Clcar si Car formeaza interfata lui CARNOU cu ANLEX }
Car: char;

procedure CARNOU; {Simuleaza automatul A3}
Label 222;

procedure CITCAR;
begin
..................
end; {Citcar}
- 9 -
begin
222:
CITCAR;
{CITCAR actualizeaza Car}
if Car in [A..Z] then
Clcar :=Lit
else
Clcar :=Cif
else
case Car of
+:
Clcar:=Pl;
*:
Clcar :=Ml;
/ :
Clacar :=Sl;
< :
Clcar :=Lt;
> :
Clcar :=Gt;
= :
Clcar :=El;
; :
Clcar :=Pv;
:
Clcar :=B1;
oherwise
begin
EROARE(2);
Goto 222
end
end
end;
P. III.1.3.