Sunteți pe pagina 1din 50

147

Capitolul 4.

Obiective educationale:
- sa poata descrie caracteristicile epidemilogice ale principalelor boli cronice
- sa comenteze caracteristicile epidemilogice ale principalelor boli cronice in Romania


Epidemiologia bolilor netransmisibile

Caracteristici epidemiologice ale bolilor netransmisibile:
Bolile netransmisibile reprezint! o problem! important! de s!n!tate public!, fiind principala cauz!
de mortalitate "i de morbiditate la nivel mondial. Aceste afec#iuni au cteva caracteristici epidemiologice
comune, dup! cum urmeaz!:
- nu au o etiologie cunoscut!;
- perioada de laten#! este mare;
- debutul este greu de reperat n timp;
- necesit! un management sus#inut, pe o perioad! de mai mul#i ani, chiar decenii;
- apar att n statele bogate, ct "i n cele s!race, ceea ce reflect! modificarea comportamentului
alimentar, sc!derea nivelului de activitate fizic! "i cre"terea consumului produselor din tutun la
nivel mondial, ca rezultat al urbaniz!rii, industrializ!rii, dezvolt!rii economice "i globaliz!rii
pie#ei alimentare. Totu"i, cea mai mare parte a deceselor prin boli cronice provine din #!rile
s!race, aceste boli avnd un impact mult mai mare n popula#iile s!race sau marginalizate "i
fiind responsabile de mari disparit!#i in starea de s!n!tate att ntre state, ct "i n interiorul
acestora.
- exist! mai mul#i factori de risc implica#i n apari#ia bolilor cronice (au caracter plurifactorial),
ntre care pot exista rela#ii aditive, antagonice sau, cel mai frecvent, multiplicative. Astfel,
asocierea diabetului zaharat cu hipertensiunea arterial! cre"te de 19 ori riscul de accident
vascular cerebral.
- factorii de risc au efecte diferite, n raport cu diferi#i bolnavi;
- cea mai mare parte a poverii acestor boli n popula#ie* este determinat! de un num!r relativ
redus de factori de risc (fumatul, consumul de alcool, comportamentul alimentar, inactivitatea
fizic! "i carcinogenii din mediu), care ac#ioneaz! independent sau adesea combina#i.
Modificarea comportamentului alimentar, cre"terea nivelului de activitate fizic! "i controlul
consumului de tutun ar putea avea un impact major n reducerea inciden#ei bolilor cronice ntr-
un interval de timp relativ scurt.
148
- sunt o consecin#! explicabil! a tranzi#iei demografice, caracterizat! prin cre"terea prevalen#ei
popula#iei vrstnice "i a speran#ei de via#! a popula#iei, avnd ca urmare cre"terea expunerii la
factori de risc "i deci cre"terea prevalen#ei bolilor cronice;
- necesit! interven#ii sus#inute la nivel interna#ional "i na#ional, pentru a fi prevenite "i controlate,
deoarece determin! costuri uria"e att pentru pacien#i, ct "i pentru societate n ansamblu,
putnd deveni un obstacol serios n calea dezvolt!rii socio-economice.

Tendin!e pe plan mondial:
Organiza#ia Mondial! a S!n!t!#ii estimeaz! c! bolile cronice determin! 60% din cele aproape 60
milioane decese/an la nivel mondial "i 46% din povara global! a bolilor si c! povara determinat! de aceste
boli (cancere, diabet, boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale, boli respiratorii cronice "i boli
psihice) va cre"te la 60 70% n anul 2020.
Inciden#a bolilor netransmisibile este semnificativ mai mare n rndul popula#iilor s!race. Astfel,
#!rile cu venituri mici "i mijlocii au cea mai mare contribu#ie n cre"terea poverii bolilor cronice. India "i
China, de exemplu, au mai multe decese datorate bolilor cronice dect toate #!rile dezvoltate la un loc. De
asemenea, n 1998, 77% din decesele prin boli cronice au ap!rut n #!rile cu venituri mici "i mijlocii, care
erau responsabile "i de 85% din povara total! determinat! de aceste boli.
n Europa, 75% din povara bolii exprimat! prin DALY n anul 2000 este atribuibil! acestor
afec#iuni "i se a"teapt! ca, pn! n anul 2020, procentul s! creasc! pn! la 80%. Cre"terea marcat! a
prevalentei acestui tip de afec#iuni este responsabil! de sc!derea duratei medii a vie#ii, de cre"terea nivelului
de mortalitate "i de sc!derea calit!#ii vie#ii atat n regiunea european! cat "i n ntreaga lume.
Organiza#ia Mondial! a S!n!t!#ii estimeaz! c! principalii factori de risc pentru bolile cronice sunt
fumatul, colesterolul crescut, hipertensiunea arterial!, obezitatea "i consumul de alcool "i c! schimbarea
obiceiurilor alimentare, cre"terea activit!#ii fizice "i renun#area la fumat pot avea un impact major n
sc"derea inciden!ei bolilor cronice pe termen scurt, prevenind 80% din bolile coronariene, 90% din
cazurile de diabet zaharat tip 2 #i o treime din cancere.

Tendin!e pe plan na!ional:

n Romnia modelele de morbiditate "i mortalitate au suferit modific!ri importante n ultimele
decenii, n sensul cre"terii prevalen#ei bolilor cronice "i a mortalit!#ii de aceast! cauz!, n contextul cre"terii
ponderii popula#iei vrstnice, asociat! cu ac#iunea multipl! a factorilor de risc biologici, de mediu,
comportamentali "i cu influen#a condi#iilor socio-economice "i a serviciilor de s!n!tate. Ponderea popula#iei
vrstnice (65 de ani "i peste) a crescut de la 8,5% n anul 1970, la 14,3% n anul 2003, conform graficului
nr.1, fiind aproape de media european! (14,08% - Health for All), dar cu o pant! mult mai abrupt!,

Graficul nr. 1 - Ponderea populatiei pe categorii de varsta, in
Romania, in perioada 1970 - 2003
25.9 26.6
23.6
20.5
18.2 17.8 17.3 16.7
65.6 63
66.1
67.7
68.4 68.6 68.6 67
8.5
10.4 10.3
11.8
13.4 13.6 14.1 14.3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003
anul calendaristic
p
o
n
d
e
r
e
65+
15-64
0-14

149

Sursa: Centrul de Calcul !iStatistic" Sanitar" Bucure!ti

att fa#! de media european!, ct "i fa#! de U.E., (graficul nr. 2.), n condi#iile n care speran#a de via#! la
na"tere este cu 2 ani mai mic! dect media european! "i cu o tendin#! de sc!dere (graficul nr. 3)

Graficul nr. 2 - Ponderea popula#iei de 65 de ani "i peste n Romania, fa#! de Europa "i Statele membre UE
12
13
14
15
16
17
1995 2000 2005 2010
Romania
EUROPE
EU(15-prior 1.05.2004)
average

Sursa: Health for All

Graficul nr. 3 Speran#a de via#! la na"tere n Romnia "i n Europa, n perioada 1995 2002
65
70
75
80
1995 2000 2005 2010
Romania
EUROPE
EU(15-prior 1.05.2004)
average

150
Sursa: Health for All

Mortalitatea pe cauze n anul 2004 relev! c! cele mai importante cauze de deces n Romnia sunt
bolile aparatului cardiovascular, urmate de tumori, boli digestive, leziuni traumatice "i otr!viri "i bolile
aparatului respirator, conform graficului nr. 4.Sursa: Centrul de Calcul !iStatistic" Sanitar" Bucure!ti

De asemenea, n ceea ce prive"te anii de via#! poten#ial pierdu#i prin decese premature (nainte de
mplinirea vrstei de 65 de ani) PYLL (potential years of life lost), pentru anul 2003 n Romnia s-au
pierdut 1265684 ani de via#! poten#iali, dintre care 21% prin accidente, 21% prin boli cardio "i
cerebrovasculare, 17% prin tumori "i 10% prin boli respiratorii, conform tabelului nr. 1.

Tabelul nr. 1 - Anii de viata poten!ial pierdu!i prin decese premature, Romnia, 2003
Cauza decesului prematur PYLL nr. absolut % din PYLL
accidente 267973.4 21.17
Graficul nr. 4 - Structura deceselor pe cauze, Romania, 2004
63%
17%
6%
5%
5%
1%
1%
1%1%
boli aparat circulator
tumori
boli aparat digestiv
leziuni traumatice/otraviri
boli aparat respirator
boli infectioase si parazitare
boli aparat genitourinar
boli endocrine/de nutritie/metab
altele
151
boli cardiovasculare 260876.2 20.61
tumori 214867 16.98
boli resp 128466.6 10.15
boli dig 107004.6 8.45
altele 286496.1 22.64
total 1265683.9 100
Sursa datelor primare: Centrul de Calcul !iStatistic" Sanitar" Bucure!ti
Structura DALY pe cauze pentru anul 1998 a relevat c! cea mai mare povar! n popula#ie o
exercitau bolile aparatului cardiovascular, tumorile, tulbur!rile mentale "i de comportament, accidente
traumatisme, otr!viri "i respectiv bolile sistemului nervos central, conform tabelului nr. 2.

Tabelul nr. 2 Structura DALY pe cauze, Romnia, 1998

boala Cod ICD- revizia a 10-a %DALY
boli cardiovasculare 445-497 31.88
tumori maligne 80-176 10.1
tulb mentale/de comportament 306-355 9.98
accid, traumatisme, otr!viri 879-975 8.89
boli SNC 356-397 7.26
boli aparat digestiv 543-591 6.32
boli aparat respirator 498-542 5.72
boli infec"ioase 001-079 1.95
malforma"ii congenitale 821-868 1.64
boli perinatale 778-820 1.23
boli aparat genito-urinar 670-732 1.09
boli endocrine #i de metabolism 234-240;246-298 1.04
boli de snge/org. hematologice 203-233 0.93
diabet 241-245 0.58
boli aparat osteo-articular 626-669 0.35
sarcin!, na#tere, l!uzie, 733-777 0.31
tulbur!ri mintale organice 299-305 0.24
tuberculoza 177-202 0.04
boli "esut subcutanat 592-625 0.03
alte boli 10.41
total 100

Sursa: Anii de viata poten#iali ajusta#i pentru incapacitate (DALY) criteru de identificare a problemelor
de s"n"tate la nivel de jude# Marcu, A., Galan, A., Vitcu, L., R"dulescu, S., Management n s"n"tate, nr.
3/2000

Pe baza argumentelor enun#ate se poate afirma c! n Romnia bolile cardio si cerebrovasculare,
tumorile, bolile pulmonare cronice, bolile digestive "i bolile psihice reprezint! probleme majore de s!n!tate
public!, o mare parte dintre acestea constituind direc#ii de ac#iune ale programelor na#ionale de s!n!tate.


152
1. BOLILE CARDIO $I CEREBROVASCULARE:
Bolile cardio "i cerebrovasculare reprezint! principala cauz! de deces la nivel mondial "i nu au
grani#e georgrafice, economice sau sociale. Anual apar n lume 32 de milioane de cazuri noi de boli cardio
"i cerebrovasculare, dintre care 16,7 milioane sunt fatale (29,2% din totalul deceselor la nivel mondial). Din
num!rul total al deceselor, 7,2 milioane se produc prin cardiopatie ischemica, 5,5 milioane prin boala
cerebrovasculara si aproximativ 4 milioane prin hipertensiune arteriala.
Prevalen#a acestor boli nu este cunoscut!, dar Organiza#ia Mondial! a S!n!t!#ii estimeaz! c! anual
supravie#uiesc unui infarct miocardic sau unui accident vascular cerebral peste 20 de milioane de indivizi,
dintre care o mare parte necesit! ulterior ingrijiri medicale "i sociale foarte costisitoare.
n Romnia, bolile cardio "i cerebrovasculare reprezint!, de asemenea, principala cauz! de
mortalitate, fiind responsabile de 63% din num!rul total al deceselor n anul 2004. Rata standardizat! de
mortalitate prin aceste boli se situeaz! cu mult deasupra mediei europene, fiind de peste trei ori mai mare
dect media statelor membre UE, conform graficului nr. 5.

Graficul nr. 5 - Rata standardizat! de mortalitate prin boli cardio "i cerebrovasculare n Romania
(decese/100000 locuitori), comparativ cu cea europeana si cea a statelor membre UE
200
300
400
500
600
700
800
1995 2000 2005 2010
Romania
EUROPA
EU(15-prior 1.05.2004) average

Din aceast! categorie de boli, cele mai importante pentru Romnia sunt:
- hipertensiunea arterial!;
- cardiopatia ischemic!;
- bolile cerebrovasculare.
153

1.1. Hipertensiunea arterial"
Hipertensiunea arterial! reprezint! afec#iunea cardiovascular! cea mai r!spndit! n popula#ie "i una
dintre cele mai importante probleme de s!n!tate public!. Se define"te ca o cre"tere persistent! a tensiunii
arteriale sistolice "i distolice peste valorile de 140/90 mmHg.
Hipertensiunea arterial! esen#ial! reprezint! aproximativ 85% din cazurile de hipertensiune "i este
recunoscut! ca fiind un factor de risc major pentru ateroscleroza cu localizare n special coronarian",
cerebral" #i renal".
Organiza#ia Mondial! a S!n!t!#ii estimeaz! c! ntre 15 "i 37% din popula#ia adult! a globului
sufer! de hipertensiune arterial!, iar la grupa de vrst! de 60 de ani "i peste, ponderea hipertensivilor
dep!"e"te 50%. n lume exist! circa 600 milioane de hipertensivi cu risc de infarct miocardic sau accident
vascular cerebral, iar femeile cu hipertensiune arterial! au un risc de boli cardiovasculare de 3,5 ori mai
mare dect cele cu tensiune arterial! normal!.
Numeroase studii relev! c! hipertensiunea arterial! este mai comun!, mai rar "i mai superficial
tratat! n Europa, fa#! de Statele Unite ale Americii "i Canada. Un studiu recent efectuat n SUA, Canada "i
sase state europene a relevat c! tensiunea arterial! medie a fost de 136/83 mmHg n Europa, fa#! de 127/77
n SUA "i Canada.
Se estimeaz! c! hipertensiunea arterial! afecteaz! 28% dintre americani "i 27% dintre canadieni.
Prevalen#a ei este mult mai mare n statele europene, respectiv 55% n Germania, 49% n Finlanda, 47% n
Spania, 42% n Marea Britanie "i 38% n Suedia "i Italia. n #!rile din America latin! prevalen#a
hipertensiunii arteriale se estimeaz! ntre 8 "i 30%.
La nivel mondial hipertensiunea arterial! este responsabil! de circa 5 milioane de decese (peste 9%
din num!rul total al deceselor), de 4 milioane de decese premature, de 49% din cazurile de infarct miocardic
"i de 62% din accidentele vasculare cerebrale.
n Romnia, s-au nregistrat pentru anul 2004 19534 de decese avnd drept cauz! hipertensiunea
arterial!, reprezentnd 7,5% din totalul deceselor. Decesele avnd drept cauz! hipertensiunea arterial! au
crescut de la 48,6 la %000 de locuitori n anul 1970, la 94,6%000 n 2003, dup! cum se observ! n graficul
al!turat.
154
Graficul nr. 6 - Mortalitatea prin HTA, Romania, 1970 - 2003
0
20
40
60
80
100
1970 1980 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
anul calendaristic
d
e
c
e
s
e

l
a

1
0
0
0
0
0

l
o
c
u
i
t
o
r
i

Sursa: Anuar de statistic! sanitar!, 2003

1.2. Cardiopatia ischemic"
Cardiopatia ischemic! reprezint! una dintre cele mai comune boli cardiovasculare "i de clasific!,
dup! OMS, n:
- dureroas! (angina pectoral!, infarctul miocardic "i angina instabil!);
- nedureroas! (moartea subit! coronarian!, tulbur!ri de ritm "i de conducere "i insuficien#a cardiac!
de origine ischemic!)
Conform datelor furnizate de Organiza#ia Mondial! a S!n!t!#ii "i de Asocia#ia American! a Inimii,
infarctul miocardic "i accidentul vascular cerebral sunt responsabile de un num!r de decese de dou! ori mai
mare dect decesele produse de toate cancerele la un loc.
n anul 2001 bolile cardiovasculare au determinat circa o treime din decesele din lume, iar #!rile
sarace au contribuit cu 85% la totalul deceselor prin boli cardiovasculare. Cardiopatia ischemic! a
determinat 7,2 milioane de decese n anul 2001. Se estimeaz! c! n anul 2020 se vor nregistra circa 25
milioane decese prin boli cardiovasculare la nivel mondial, iar 71% dintre acestea vor surveni n #!rile n
curs de dezvoltare.
n Europa, bolile cardiovasculare reprezint! principala cauz! de deces, determinnd anual circa 4
milioane de decese, respectiv aproape jum!tate din num!rul total de decese (55% din totalul deceselor la
femei "i 43% din totalul deceselor la b!rba#i). Aproximativ o jum!tate din decesele prin boli
cardiovasculare sunt determinate de cardiopatia ischemic!, responsabil! de aproape 2 milioane decese
anual.
n Uniunea Europeana situa#ia este asem!n!toare: bolile cardiovasculare sunt, de asemenea,
principala cauz! de deces, nsumand circa 1,5 milioane decese anual, respectiv 42% din totalul deceselor.
Cardiopatia ischemic! determin! anual circa 600000 decese, respectiv 1 din 6 decese la b!rba#i "i 1 din 7
decese la femei.
155
Rata standardizat! de mortalitate prin boli cardiovasculare, pe #!ri, este redat! n graficul nr. 7 si se
observa ca Romania se situeaza imediat deasupra mediei europene.
Graficul nr. 7 - Rata standardizata de mortalitate prin cardiopatie ischemica, in Europa, in 2001.
0 100 200 300 400 500 600
Republic of Moldova
Ukraine
Belarus
Kazakhstan
Uzbekistan
CIS(12) average
Azerbaijan
CARK(5) average
Russian Federation
Kyrgyzstan
Lithuania
Estonia
Latvia
Georgia
Slovakia
Armenia
Tajikistan
Romania
Hungary
EUROPE
Bulgaria
Czech Republic
CSEC(15) average
Finland
Croatia
Malta
Ireland
Poland
Nordic(5) average
Austria
Germany
Sweden
Norway
Slovenia
Albania
Luxembourg
090202 +SDR, ischaemic heart disease, all ages per 100000
2001

Sursa: Health for All
n Romnia s-au nregistrat, n anul 2004, 53.820 decese prin cardiopatie ischemic!, reprezentnd
circa 21% din num!rul total de decese. Mortalitatea specific! prin cardiopatie ischemic! a manifestat o
tendin#! constant! n ultimii ani, dup! cum se observ! n graficul nr. 8.
Graficul nr. 8 - Mortalitatea prin cardiopatie ischemica,
Romania, 1970 - 2003
0
50
100
150
200
250
300
1970 1980 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
anul calendaristic
d
e
c
e
s
e
/
1
0
0
0
0
0

l
o
c
u
i
t
o
r
i

Sursa: Anuar de statistica sanitara, 2003


156

1.3. Bolile cerebrovasculare
Bolile cerebrovasculare reprezint! o cauza important! de morbiditate "i mortalitate "i au drept cauze
principale ateroscleroza si hipertensiunea arterial!. n studiul Framingham s-a constatat c! inciden#a
accidentului vascular cerebral a fost de 5 ori mai mare la persoanele hipertensive. Se admite c! pentru
cre"terea tensiunii arteriale cu 10 mmHg, riscul producerii unui accident vascular cre"te cu 10%. De
asemenea, diabetul zaharat cre"te de 10 ori riscul de accident vascular, iar asocierea cu hipertensiunea
arterial! multiplic! acest risc de 19 ori. Al#i factori de risc pentru producerea accidentului vascular cerebral
sunt obezitatea, alcoolismul, sedentarismul "i pattern-ul comportamental.
Conform Organiza#iei Mondiale a S!n!t!#ii, n anul 2001 s-au nregistrat 5,5 milioane decese prin
accidente vasculare cerebrale "i anual circa 15 milioane de persoane supravie#uiesc unui accident vascular
minor. Letalitatea prin accidente vasculare cerebrale este de 11% pentru femei "i 8,4% pentru b!rba#i.
n Statele Unite ale Americii exist! circa 4.800.000 de persoane care au supravie#uit unui accident
vascular cerebral. Circa 700.000 de americani sufer! n fiecare an un accident vascular cerebral, dintre care
500.000 sunt la primul accident, iar 200.000 au un episod recurent. n perioada 1991 2001 mortalitatea
specific! prin accidente vasculare cerebrale a sc!zut cu 3,4%, dar num!rul absolut de decese a crescut cu
7,7%.
n Canada se nregistreaz! anual circa 50.000 accidente vasculare cerebrale, dintre care 60% apar la
femei "i 16.000 de decese de aceast! cauz!. Exist! circa 300.000 de canadieni care cu complica#ii n urma
unui accident vascular cerebral, iar costul ngrijirii lor se ridic! la 2,7 miliarde $ anual (n medie
9000$/pacient anual).
n Europa, cele mai mari rate standardizate de mortalitate prin boli cerebrovasculare se ntlnesc n
Rusia, unele state din fosta URSS, Moldova, Letonia "i Romnia, care se afl! pe locul 6, cu o rat! aproape
dubl! fa#! de media european!, dup! cum se observ! n graficul nr. 9.

157
Graficul nr. 9. Rata standardizat" de mortalitate prin boli cerebrovasculare n Europa, in anul
2001

0 100 200 300 400
Russian Federation
Kyrgyzstan
CIS(12) average
Kazakhstan
Republic of Moldova
Latvia
Romania
Uzbekistan
Bulgaria
CARK(5) average
Ukraine
Georgia
Belarus
Estonia
Croatia
CSEC(15) average
Hungary
EUROPE
Czech Republic
Albania
Armenia
Azerbaijan
Lithuania
Poland
Slovakia
Tajikistan
Slovenia
Luxembourg
Malta
Finland
Austria
Ireland
Nordic(5) average
Germany
Sweden
Norway
090302 +SDR, cerebrovascular diseases, all ages per 100000
2001


Sursa: Health for All

Situatia se mentine la grupa de vrst! 0 64 de ani (categoria deceselor premature), Romnia
aflandu-se pe locul 7, dup! Rusia, foste state sovietice, Moldova, Bielorusia "i Ucraina, cu o rata
standardizata de deces cu peste 50% mai mare decat cea european! ).
O situa#ie oarecum paradoxal! se observ! n ceea ce prive"te num!rul de extern!ri prin boli
cerebrovasculare la suta de mii de locuitori (graficul nr. 10). Astfel Romnia se afl! sub media european! la
extern!ri, "i cu mult sub valorile nregistrate n #!ri cu rate de mortalitate standardizat! prin boli
cerebrovasculare mult mai mici dect n Romnia, fapt ce poate fi explicat printr-o accesibilitate mai redus!
la serviciile spitalicesti in Romnia, comparativ cu alte state europene .


158
Graficul nr. 10 - Rata de externare prin boli cerebrovasculare, la 100.000 de locuitori, n statele
europene
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Belarus
Hungary
Lithuania
Latvia
Finland
Russian Federation
Austria
Czech Republic
Ukraine
CIS(12) average
Estonia
Italy
Slovakia
Bulgaria
Nordic(5) average
EUROPE
Denmark
Sweden
Romania
Croatia
CSEC(15) average
EU(15-prior 1.05.2004) average
Portugal
Norway
Ireland
Republic of Moldova
Kazakhstan
Slovenia
France
Netherlands
Turkey
Kyrgyzstan
Cyprus
CARK(5) average
Armenia
Andorra
Uzbekistan
Albania
Malta
Georgia
Azerbaijan
Tajikistan
990902 +Hospital discharges, cerebrovascular diseases per 100000
2001

Sursa:health for All

n anul 2004 s-au nregistrat n Romnia 54.011 decese prin boli cerebrovasculare (20,86% din
totalul deceselor). Evolu#ia mortalit!#ii prin boli cerebrovasculare este ilustrat! n graficul nr.11.
Graficul nr. 11 - Evolutia mortalitatii prin boli cerebrovasculare in Romania, in
perioada 1970 - 2002
0
50
100
150
200
250
300
1970 1980 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
d
e
c
e
s
e

l
a

1
0
0
.
0
0
0

l
o
c
u
i
t
o
r
i
Sursa:
Anuar de statistic! sanitar!, 2002


159


2. Tumori
Cancerul nregistreaz! o r!spndire din ce n ce mai mare la nivel mondial, anual fiind nregistrate
peste 10 milioane de cazuri noi "i 7,1 milioane de decese, respectiv 12,5% din numarul total al deceselor.
Se estimeaz! c! n anul 2020, vor exista circa 15 milioane de cazuri noi de cancer anual. n lume exist!
circa 20 de milioane de indivizi care sufer! de cancer, mai mult de jum!tate dintre ei tr!iesc in #!rile n curs
de dezvoltare "i se estimeaz! acest num!r va cre"te la 30 de milioane.
Primul factor de risc incriminat in aparitia cancerelor este tutunul (responsabil de 30% din decesele
prin cancer), iar al doilea este dieta, care determina circa 30% din tumori in tarile dezvoltate si 20% in tarile
in curs de dezvoltare. n ultimii ani numeroase studii au eviden#iat leg!tura ntre supragreutat/obezitate "i
numeroase tipuri de cancer (esofag, colon, sn, endometru, rinichi), n timp de activitatea fizic! regulat!
pare s! constituie un factor de protec#ie fa#! de apari#ia cancerului de colon #i de sn.
Se consider! ca factorii comportamentali (fumatul, dieta, patternul activit!#ii fizice) si de mediu (fizic
"i ocupa#ional) joac! un rol major n apari#ia cancerului, mai important dect factorii genetici.
Importan#a cancerelor ca "i cauz! de deces este in cre"tere, iar inciden#a unor tipuri de cancer
(bronhopulmonar, colon "i rect, sn, prostat!) cre"te paralel cu nivelul de dezvoltare economic!. n general
cancerul se asociaz! cu statusul socio-economic, expunerea la principalii factori de risc fiind mai mare in
popula#iile cu nivel educativ sc!zut. Adi#ional, pacientii cu un nivel socio+economic mai sc!zut au "i rate
mai mici de supravie#uire.
n Europa, s-au nregistrat n anul 2000 2.777786 cazuri noi de cancer "i 1709513 decese datorate
tumorilor.
Tumorile constituie a doua cauza de deces n Romnia, fiind r!spunz!toare de circa 15% din totalul
deceselor. Inciden#a "i prevalen#a tumorilor sunt n cre"tere, n lume, n Europa "i n Romnia. n Romnia,
principalele cauze de morbiditate "i mortalitate prin tumori sunt urm!toarele:
- cancerul de sn;
- cancerul de col uterin;
- cancerul bronhopulmonar;
- cancerul de colon "i rect.

2.1. Cancerul de sn
Cancerul de sn reprezint! cea mai frecvent" form" de tumor" la femei "i prima cauz" de
mortalitate prin cancer n rndul acestora, determinnd anual peste 1 milion de cazuri noi "i peste 370.000
de decese, respectiv 6% din decesele determinate de toate tipurile de cancer. Cazurile noi provin ntr-o
pondere de 55% din #!rile dezvoltate "i respectiv de 45% din statele mai s!race. (Globocan, estim!ri pentru
toate statele, pentru anul 2000)
160
Aceast! boal! este important! att prin nivelul mare de morbiditate (10% din toate tipurile de cancer,
nregistrate la ambele sexe), ct "i prin faptul c! este prevenibil! "i poten#ial curabil!, atunci cnd este
diagnosticat! n stadii precoce, costurile pentru societate fiind mai mici, iar rezultatele m!surate n termeni
de ani de via#! c"tiga#i "i calitate a vie#ii.
n Europa, inciden#a cancerului de sn la toate vrstele este n cre"tere n ultimii ani, dup! cum se
observ! din graficul nr. 12.Graficul nr. 12 - Inciden!a cancerului de sn la femei, la 100000, n Europa #i n Romania
30
40
50
60
70
80
90
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Romania
EUROPE
100601 +Female breast
cancer incidence per 100000

Sursa:Health for All
Romnia se afl! la jum!tatea mediei europene, din punct de vedere al inciden#ei cancerului de sn,
dar acest lucru este determinat, probabil, "i de diagnosticarea tardiv! a cazurilor. Din punct de vedere al
ratei standardizate de mortalitate, Romnia se situeaz! aproape de media european!, a"a cum se observ! n
graficul nr. 13.

161
Graficul nr. 13 - Rata standardizat" de mortalitate prin cancer de sn la femei, n Europa, la 100000
locuitori

0 10 20 30 40
Ireland
Hungary
Malta
Luxembourg
Slovenia
Czech Republic
Germany
Croatia
Estonia
Slovakia
Nordic(5) average
Austria
Latvia
EUROPE
Armenia
Norway
Lithuania
Ukraine
Russian Federation
Republic of Moldova
CSEC(15) average
Romania
Finland
Sweden
Poland
CIS(12) average
Kazakhstan
Bulgaria
Georgia
Belarus
Kyrgyzstan
Azerbaijan
CARK(5) average
Uzbekistan
Albania
Tajikistan
100502 +SDR, malignant neoplasm female breast, all ages per 100000
2001

Sursa: Health for All

La decesele premature (pn! la vrsta de 64 de ani), Romnia este foarte aproape de media
european!, ce ce se explic! prin faptul c! n #ara noastr! se nregistreaz! decese prin cancer de sn la vrste
tinere, aceasta constituind o real! problem! de s!n!tate "i necesitnd interven#ii prompte n sensul depist!rii
precoce "i mbun!t!#irii managementului acestei boli (incluznd si cre"terea accesibilit!#ii la servicii
preventine "i curative).
In anul 2003, in Romania s-au inregistrat 3007 decese prin cancer de san, respectiv 17% din totalul
deceselor prin cancer la femei, aceasta fiind prima cauza de mortalitate prin tumori la femei. De esemenea,
mortalitatea prin cancer de sn s-a dublat in ultimii 30 de ani.
Avnd n vedere eviden#ele conform c!rora reducerea factorilor de risc comportamentali (renun#area la
fumat, alimenta#ie s!n!toas!, evitarea expunerii la agen#ti carcinogeni) reduce incidenta cancerului de sn
cu circa o treime, "i faptul c! exist! multiple posibilit!#i terapeutice, care au rezultate cu att mai favorabile,
cu ct boala este depistat! n stadii mai precoce, se impune adoptarea de m!suri de preven#ie primordial!,
primara "i secundar!, constnd n principal n educa#ia popula#iei pentru evitarea expunerii la agen#i
carcinogeni "i cre"terea adresabilit!#ii la serviciile preventive si curative.
162

2.2. Cancerul de col uterin
n lume se nregistreaz! anual aproximativ 500.000 de cazuri noi de cancer de col uterin (5% din toate
cazurile noi de cancer) si aproximativ 250.000 de decese (3,9% din decesele produse de toate cancerele)
n Europa, inciden#a cancerului de col uterin este relativ constant!, dupa cum se observa in graficul nr.
14.

Graficul nr. 14 - Inciden!a cancerului de col uterin la 100000, n Europa #i n Romnia

10
15
20
25
30
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Romania
EUROPE
100401 +Cervix uteri cancer incidence per 100000

Sursa: Health for All
n anul 2000, Romnia se afla pe locul 3 n Europa din punct de vedere al inciden#ei cancerului de
col uterin, cu 24,96 cazuri noi la suta de mii de locuitori, dup! Ungaria si Lituania.
Din punct de vedere al ratei standardizate de mortalitate, Romnia se afl! pe primul loc n Europa,
att la toate vrstele, ct "i la vrsta 0 64 de ani, cu o rat! de circa 3 ori mai mare dect media european.
(Graficele nr. 15 si nr. 16)
163
Graficul nr. 15 Rata standardizat! prin cancer de col uterin n statele europene, n anul 2001
0 5 10 15
Romania
Lithuania
Republic of Moldova
Kazakhstan
CSEC(15) average
Kyrgyzstan
Poland
Hungary
Ukraine
Bulgaria
Russian Federation
Latvia
Slovakia
CIS(12) average
Estonia
Czech Republic
CARK(5) average
Belarus
Georgia
Armenia
Uzbekistan
EUROPE
Slovenia
Norway
Ireland
Nordic(5) average
Germany
Croatia
Tajikistan
Luxembourg
Azerbaijan
Sweden
Austria
Malta
Finland
Albania
100302 +SDR, cancer of the cervix, all ages, per 100000
2001

Sursa: Health for All

Graficul nr. 16 Mortalitatea standardizat! prin cancer de col uterin la grupa de vrst! 0 64 de ani n
statele europene, 2001
0 5 10 15
Romania
Republic of Moldova
Lithuania
CSEC(15) average
Kyrgyzstan
Hungary
Poland
Bulgaria
Ukraine
Kazakhstan
Latvia
Czech Republic
Russian Federation
Slovakia
Estonia
CIS(12) average
CARK(5) average
Armenia
Georgia
Belarus
Uzbekistan
EUROPE
Tajikistan
Luxembourg
Norway
Ireland
Slovenia
Germany
Nordic(5) average
Croatia
Azerbaijan
Austria
Sweden
Finland
Albania
Malta
100301 SDR, cancer of the cervix, 0-64, per 100000
2001

Sursa: Health for All
164
Mortalitatea prin cancer de col uterin s-a dublat n Romnia n ultimii 30 de ani, iar faptul c! ne
situ!m pe locul 3 n Europa din punct de vedere al inciden#ei acestei tumori "i pe primul loc din punct de
vedere al ratei standardizate de mortalitate, demonstreaz! necesitatea mbun!t!#irii att a modalit!#ilor de
preven#ie, ct "i a managementului acestei boli.
n anul 2000, n Romnia s-au nregistrat 4432 cazuri noi de cancer de col uterin (15% din cazurile
noi de cancer la femei) "i 1726 de decese, cancerul de col uterin fiind a treia cauz! de mortalitate, dup!
cancerul de sn "i cel colorectal (Globocan 2000). n anul 2004, s-au nregistrat 1891 de decese prin cancer
de col uterin, reprezentnd 10% din decesele prin cancer la femei.

2.3. Cancerul bronhopulmonar
Cancerul bronhopulmonar, reprezentat n propor#ie de peste 90% de neoplasmul bron"ic, este o tumor!
de gravitate extrem!, la care semnele clinice apar trziu "i media de supravie#uire este de 6 18 luni dup!
diagnosticare. Doar 20% din pacienti supravie#uiesc la un an, iar supravie#uirea la 5 ani este sub 10%, n
ciuda tuturor mijloacelor diagnostice "i terapeutice moderne.
Este cea mai frecvent! form! de cancer la b!rba#i "i a treia ca frecven#! la femei, dup! cancerul de s!n
"i cel uterin.
n ultimii 50 de ani, inciden#a cancerului bronhopulmonar a crescut dramatic, att n #!rile dezvoltate,
ct "i n cele n tranzi#ie.
Pentru anul 2000, Organiza#ia Mondial! a S!n!t!#ii a raportat circa 1.240.000 de cazuri de cancer
bronhopulmonar "i 1.103.000 decese de aceast" cauz". Circa 72% din cazuri "i 73% din decese au ap!rut la
sexul masculin. De asemenea, 55% din cazuri "i din decese au ap!rut n #!rile dezvoltate.
Principalii factori de risc incrimina#i n apari#ia cancerului bronhopulmonar sunt fumatul, factorii
profesionali "i poluarea atmosferic!. Dintre ace"tia, cel mai important este fumatul, cu rol dovedit n
carcinogenez!, ceea ce explic! prevalen#a de 3 ori mai mare a cancerului bronhopulmonar la b!rba#i,
asociat! prevalen#ei mai mari a fum!torilor de sex masculin. Aceasta diferen#! tinde s! se diminueze,
datorit! extinderii ngrijor!toare a obiceiului fumatului, n special la femeile tinere "i n statele n curs de
dezvoltare sau n tranzi#ie.
n Europa, inciden#a cancerului bronhopulmonar de men#ine cvasiconstant!, iar Romnia se situeaz!
sub media european!, dup! cum se observ! n graficul nr. 17.

Graficul nr. 17 Incidenta cancerului bronhopulmonar in Europa "i n Romnia
165
25
30
35
40
45
50
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Romania
EUROPE
991002 +Trachea, bronchus and
lung cancer incidence per 100000

Sursa: Health for All
Totu"i, din punct de vedere al mortalit!#ii, se constat! c! rata standardizat! n Europa are o tendin#! de
sc!dere, iar n Romania, are o tendin#! de cre"tere (gf. nr. 18)

Graficul nr. 18 Rata standardizat! de deces prin cancer bronhopulmonar la 100.000 de locuitori, n
Europa "i n Romnia
33
34
35
36
37
38
39
1995 2000 2005 2010
Romania
EUROPE
100202 +SDR, trachea/bronchus/lung
cancer, all ages per 100000

Sursa: Health for All
Alarmant este faptul c! Romania se situeaz! deasupra mediei europene la rata standardizat! de
mortalitate prin cancer bronhopulmonar la persoanele tinere (0 64 de ani), ceea ce demonstreaz! inciden#a
mare la grupe de vrst! tinere. (Graficul nr. 19).

166
Graficul nr. 17 Rata standardizat" de deces prin cancer bronhopulmonar la 100.000, pentru
grupa de vrst" 0 64 ani, n statele europene

0 10 20 30 40
Hungary
Poland
CSEC(15) average
Croatia
Czech Republic
Romania
Latvia
Russian Federation
Slovakia
Kazakhstan
Slovenia
Belarus
Estonia
Ukraine
Lithuania
Bulgaria
EUROPE
CIS(12) average
Republic of Moldova
Armenia
Luxembourg
Germany
Austria
Norway
Nordic(5) average
Ireland
Malta
Sweden
Azerbaijan
Albania
Finland
Georgia
CARK(5) average
Kyrgyzstan
Uzbekistan
Tajikistan
100201 +SDR, trachea/bronchus/lung cancer, 0-64 per 100000
2001

Sursa: Health for All
n Romnia s-au nregistrat n 1999 43985 decese de toate cancerele, dintre care 8617 decese prin
cancer bronhopulmonar (aproape 20%), acesta fiind prima cauz! de mortalitate prin cancer la b!rba#i "i a
patra la femei (dup! cancerul de sn, colorectal "i cel de col uterin) (Globocan 2000).

2.4. Cancerul colorectal
Cancerul colorectal este unul dintre cancerele prevenibile "i pentru care exist! numeroase metode
accesibile de screening, a c!ror utilizare a fost asociat! cu sc!derea semnificativ! a mortalit!#ii prin acest tip
de cancer.
Cancerul colorectal apare cu prec!dere dup! vrsta de 50 de ani (nu este ns! exclus! apari#ia la vrste
mai tinere), la ambele sexe. Societatea Americana de Cancer consider! c! principalii factori de risc pentru
acest tip de tumor! sunt:
- antecedentele heredo-colaterale sau personale de cancer de colon, sau de polipi adenomato"i, colit!
ulcerativ! sau boal! Crohn;
- diagnosticarea unui alt tip de cancer nainte de vrsta de 50 de ani;
- sedentarismul (mai pu#in de trei ore de activit!#i fizice pe s!pt!mn!);
- obezitatea;
- consumul de carne ro"ie, sau consumul n exces de vegetale;
- fumatul;
- consumul de alcool;
167
- utilizarea de contraceptive orale sau de terapie estrogenic! post-menopauz! pe o perioad! de 5 ani
sau mai mult, ca "i utilizarea de multivitamine con#innd acid folic.
Organiza#ia Mondial! a S!n!at!#ii estimeaz! c! anual apar n lume circa 950.000 de cazuri noi de
cancer de colon, ceea ce reprezint! aproape 10% din totalul cazurilor noi de cancer, la ambele sexe.
Cancerul colorectal apare n propor#ii egale la ambele sexe, iar circa 65% din cazuri apar n #!rile
dezvoltate. De asemenea, anual se nregistreaz! n lume aproape 500.000 decese prin cancer de colon, dintre
care circa 61,25 n #!rile dezvoltate.
Riscul individual de a dezvolta cancer colorectal in timpul vietii se estimeaza la 6% (Societatea
Americana de Cancer), iar 90% din cazuri apar dup! vrsta de 50 de ani. Inciden#a cancerului colorectal a
avut o tendin#! de cre"tere n SUA ntre anii 1973 1985, dup! care a sc!zut cu circa 1,5% pe an, pn! n
anul 1998. Cercet!rile au sugerat c! aceast! sc!dere s-a datorat utiliz!rii procedeelor de screening.
Se consider! ca 90% din cazurile de cancer colorectal pot fi prevenite prin evitarea expunerii la factorii
de risc enun#a#i anterior "i prin examene periodice de screening. n ciuda eficien#ei dovedite a screeningului,
se estimeaz! c! doar 40 45% dintre americanii peste 50 de ani se supun testelor de screening, principalele
cauze identificate ca responsabile de acest fapt fiind:
- comunicarea limitat! ntre medic "i pacient n leg!tur! cu cancerul de colon "i cu eficien#a
screeningului;
- variabilitatea testelor de screening acoperite n pachetele de asigur!ri.
n Europa, n anul 2000 s-au nregistrat 362.710 cazuri noi de cancer colorectal, respectiv 13% din
num!rul total de cazuri de cancer "i 275012 decese, respectiv 10% din num!rul total al deceselor prin
cancer.
n Romnia, cancerul colorectal reprezint! la femei a doua cauza de deces prin cancer, dup!
cancerul de sn (10,8% din totalul deceselor prin cancer), iar la b!rba#i a treia cauz! de deces prin cancer,
dup! cancerul bronhopulmonar "i cel gastric (8,5% din totalul deceselor prin cancer).


168
3. Bolile cronice ale aparatului respirator
Bolile aparatului respirator reprezint! a patra cauz! de deces n Romnia, dup! bolile aparatului
circulator, tumori "i bolile digestive, cu o pondere de 5,6% din totalul deceselor. ntre #!rile europene,
Romnia ocupa locul 5 la mortalitatea din aceast! cauz!, cele mai mari rate standardizate de deces prin boli
respiratorii nregistrndu-se n Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldova "i Malta.
n structura bolilor aparatului respirator se constat! sc!derea ponderii deceselor prin boli respiratorii
acute "i cre"terea deceselor prin boli respiratorii cronice, acestea determinnd peste 50% din totalul
deceselor.
n Romnia, cele mai importante cauze de morbiditate " mortalitate prin boli respiratorii cronice sunt
considerate BPOC " astmul bronsic.

3.1. BPOC
Principalii factori de risc incriminati n apari#ia BPOC sunt fumatul pe termen lung, (majoritatea celor
diagnostica#i sunt fum!tori sau fo"ti fum!tori), fumatul pasiv, poluarea atmosferic!, expunerea profesional!
prelungit! la diver"i iritan#i bron"ici "i istoricul de infec#ii respiratorii repetate n copil!rie. Nu exist!
tratament etiologic pentru "i evolu#ia este invariabil! spre deces, supravie#uirea la 10 ani fiind de circa 50%.
BPOC este a patra cauz! de deces n Statele Unite ale Americii "i se estimeaz! c! n anul 2020 va
deveni a treia cauz! de deces. Mortalitatea prin BPOC a crescut substan#ial n ultimii 20 de ani, in anul 2000
BPOC determinnd 120.000 de decese. De asemenea, BPOC a fost cauza a 1,5 milioane de consulta#ii n
urgen#! "i a 726.000 de intern!ri, iar costul total estimat pentru anul 2002 a fost de 32,1 miliarde de dolari,
din care 18 miliarde de dolari costuri directe, pentru servicii medicale, iar 14,1 miliarde de dolari costuri
indirecte legate de morbiditate "i decesele premature.
La nivel mondial, BPOC este a noua cauz! de povar! a bolii la b!rba#i, fiind responsabil! de 3,1% din
DALY .
n Europa, cea mai mare prevalen#! a BPOC exist! n Belgia, Finlanda, Lituania, Ucraina, iar cea mai
redus! n Franta, Olanda, Albania (gf. nr. 18).

169
Graficul nr. 18 Prevalenta BPOC la 100 de locuitori, in statele europene, 2001
0 1 2 3 4 5 6
Belgium
Finland
Lithuania
Ukraine
Russian Federation
CIS(12) average
Belarus
Kazakhstan
Bosnia and Herzegovina
CSEC(15) average
Uzbekistan
CARK(5) average
Kyrgyzstan
Slovakia
Azerbaijan
Romania
Armenia
Georgia
Hungary
Ireland
Tajikistan
Andorra
Turkey
Croatia
France
Netherlands
Albania
040605 +Chronic obstructive pulmonary diseases prevalence, in %
2001

Sursa: Health for All

n Romnia prevalen#a BPOC n anul 2002 a fost de 0,83 cazuri la suta de locuitori, respectiv
180.200 de cazuri la nivel na#ional.
Romnia se situeaz! pe locul 6 n Europa la mortalitatea prin BPOC "i astm, cu pu#in deasupra
mediei europene (graficul nr. 19).
Graficul nr. 19 Rata standardizat! de mortalitate prin BPOC "i astm la 100.000, n statele europene
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kyrgyzstan
Republic of Moldova
Kazakhstan
Belarus
CARK(5) average
Ukraine
CIS(12) average
Uzbekistan
Tajikistan
Armenia
Romania
Slovenia
Nordic(5) average
Norway
Hungary
Lithuania
Luxembourg
EUROPE
CSEC(15) average
Germany
Poland
Croatia
Sweden
Finland
Czech Republic
Slovakia
Malta
Albania
Estonia
Latvia
Austria
Georgia
Ireland
Bulgaria
990201 +SDR, bronchitis/emphysema/asthma, all ages per 100000
2001

Sursa: Health for All

170

3.2. Astmul bron#ic
Astmul bron"ic este una dintre cele mai ntlnite boli cronice, mai frecvent! n copil!rie (1 din 7 10
copii sufer! de aceast! boal!), dar prevalen#a sa variaz! foarte mult, n func#ie de vrsta, zona geografic!,
mediul de via#!. n lume exist! ntre 100 "i 150 milioane de persoane care sufer! de astm, iar acest num!r
este n continu! cre"tere. Anual se nregistreaz! circa 180.000 decese.
Astmul nu este doar o problem! a #!rilor dezvoltate, ci "i a #!rilor mai s!race "i reprezint! o problem!
major! de s!n!tate public!, att prin mortalitate (care manifest! o tendin#! de sc!dere), ct mai ales prin
costurile directe "i indirecte legate de ngrijirea pacien#ilor "i de calitatea vie#ii acestora. Astfel, la nivel
mondial se estimeaz! costurile asociate astmului ca fiind mai mari dect costurile asociate TBC #i HIV la un
loc.
n SUA costurile asociate astmului s-au ridicat n anul 2002 la 14 miliarde de dolari, din care 9,4
miliarde costuri directe "i 4,6 miliarde costuri indirecte. Se estimeaz! c! n Marea Britanie costurile asociate
astmului se ridic! la 1,8 miliarde de dolari anual, iar n Australia la 460 milioane anual.
Astmul nu poate fi vindecat, dar poate fi controlat, prin diminuarea expunerii la principalii factori de
risc, respectiv: urbanizarea "i extinderea industrializ!rii, expunerea la alergeni domestici, anumite droguri
(antiinflamatoarele nesteroidiene), greutatea mic! la na"tere "i infectiile respiratorii repetate n copil!rie,
rinita alergic!, fumatul n timpul sarcinii.
4. Bolile aparatului digestiv
Romnia se afla pe locul 4 n Europa la mortalitatea prin boli digestive, dup! Moldova, Ungaria "i
Kyrgystan (gf. nr. 20).
Graficul nr. 20 Rata standardizat! de mortalitate prin boli digestive la 100.000 locuitori, n statele
europene, 2001
0 50 100 150
Republic of Moldova
Hungary
Kyrgyzstan
Romania
Uzbekistan
CARK(5) average
Azerbaijan
Kazakhstan
Slovenia
Tajikistan
Slovakia
CIS(12) average
CSEC(15) average
Russian Federation
Croatia
Ukraine
Estonia
EUROPE
Lithuania
Latvia
Luxembourg
Czech Republic
Poland
Germany
Austria
Belarus
Finland
Bulgaria
Armenia
Ireland
Nordic(5) average
Georgia
Malta
Norway
Sweden
Albania
993402 +SDR, diseases of the digestive system, all ages per 100000
2001

Sursa: Health for All
171
n categoria deceselor premature, Romania se afl! pe locul 3 la mortalitatea prin boli digestive in
Europa, cu o rat! standardizat! de mortalitate dubl! fa#! de media europeana.
La morbiditatea prin boli digestive, Romnia se afl! pe locul 2 n Europa, cu circa 2600 de extern!ri
de cauze digestive la 100.000 locuitori.
La nivel na#ional, bolile digestive reprezint! a treia cauz! de deces, determinnd circa 6% din
totalul deceselor. Mortalitatea prin boli digestive in Romania a avut o tendin#! accentuat! de cre"tere pn!
n anul 1997, dup! care a nregistrat o evolu#ie cvasiconstant! (gf. nr. 21).
Graficul nr. 21-Evolutia mortalitatii prin boli digestive n Romnia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1970 1080 1989 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
anul calendaristic
decese la 100000locuitori

Sursa: Anuar de statistica sanitara, 2002

Cele mai importante cauze de morbiditate "i mortalitate prin boli digestive sunt hepatitele cronice "i
cirozele.

4.1. Hepatitele cronice
Hepatitele cronice pot avea etiologie viral!, toxic! (determinat! de etilismul cronic, noxe
profesionale sau iatrogen!), reactiv! sau autoimun!. Cele mai frecvente sunt cele de etiologie alcoolic! "i
viral!, n special cu virusurile B "i C.
La nivel mondial exist! circa 2.000 de milioane de persoane care au avut o infec#ie cu virus
hepatitic B "i 350 de milioane de persoane care au hepatit! cronic! "i prezint! un risc major de morbiditate
"i mortalitate prin ciroz! sau cancer hepatic primitiv, afec#iuni ce determin! anual ntre 500000 si 750000
decese.
Se estimeaz! c! circa 10% din cazurile de infec#ie cu virus hepatitic B se cronicizeaz!, iar 25% din
infec#iile cronice evolueaz! cu ciroz! sau carcinom hepatic primitiv. La copii riscul de cronicizare este mai
mare (ntre 25 "i 90% din cazuri). O reducere a prevalen#ei infec#iei cu virus B a fost demonstrat! dup!
172
introducerea imuniz!rii copiilor, care s-a dovedit o metod! cost-eficace chiar "i n statele cu prevalen#!
redus! a infeciei. De"i costul vaccinului a sc!zut foarte mult comparativ cu anii 1980, r!mne mai mare
decat costul celorlalte 6 vaccinuri recomandate de OMS, acesta fiind principalul obstacol n controlul
infec#iei cu virus hepatitic B la nivel mondial. Principalele grupuri popula#ionale la risc sunt urm!toarele:
nou-nascu#ii din mame infectate, copiii din colectivit!#i, lucratorii din s!n!tate, dializa#ii, consumatorii de
droguri intravenoase, persoanele care fac acupunctur! sau tatuaje, persoane care tr!iesc sau c!l!toresc n
zone endemice, persoane cu mai mul#i parteneri sexuali, homosexuali.
Infec#ia cu virus hepatitic C este, de asemenea, o cauz! major! de hepatit! acut!, cronic!, ciroz!
hepatic! "i cancer hepatic primitiv. Se estimeaz! c" la nivel mondial exist! circa 170 de milioane de
persoane cu infec#ie cronic! cu virus C si 3 4 milioane de cazuri noi anual. Principala cale de transmitere
este contactul nemijlocit cu snge uman, respectiv transfuzii cu produse de snge necontrolate "i reutilizarea
instrumentarului medical nesterilizat adecvat. Circa 80% din cazurile de infec#ie cu virus C cronicizeaz!.
Dintre cronici, ntre 10 "i 20% vor dezvolta ciroz! hepatic!, iar 5% vor dezvolta cancer hepatic primitiv.
Prevalen#a la nivel mondial a infec#iei cu virus C este ilustrat! n tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 3 - Prevalen#a "i num!rul absolut de persoane infectate cu virus C, pe regiunile OMS

Regiunea Popula#ia total!
(milioane)
Prevalen#a hepatitei C
(Rata %)
Popula#ie infectat!
(milioane)
Africa 602 5,3 31,9
America 785 1,7 13,1
Estul mediteranei 466 4,6 21,3
Europa 858 1,03 8,9
Asia de Sud-Est 1500 2,15 32,3
Vestul Pacificului 1600 3,9 62,2
Total 5811 3,1 169,7

Sursa: OMS

4.2. Ciroza hepatic"
Ciroza hepatic! are ca principali factori de risc etilismul cronic (prima cauz! de ciroz! n SUA);
hepatitele cronice de etiologie viral!, sau autoimun!, unele boli metabolice (hemocromatoza, boala Wilson),
afec#iuni ale ductelor biliare, insuficien#a cardiac! cronic!, diverse substan#e toxice.
Principalele complica#ii ale cirozei constau n: hemoragii digestive superioare, prin ruperea
varicelor esofagiene, encefalopatie hepatic!, carcinom hepatic primitiv, infec#ii asociate (pneumonie,
173
peritonit!, tbc), sindrom hepato-renal. Ciroza se asociaz! cu morbiditate "i mortalitate crescute "i afecteaz!
numeroase persoane, n cei mai productivi ani ai vie#ii.
Supravie#uirea la 10 ani dup! diagnosticul de ciroz! hepatic! compensat! este de circa 50%.
Decompensarea scade dramatic probabilitatea de supravie#uire, aceasta ajung!nd la 15%, la 5 ani dup!
diagnosticul de ciroz! hepatic! decompensat!.
Singurul tratament eficace pentru ciroza hepatic! este transplantul hepatic. Totusi, se consider! c!
90% din cazuri ar putea fi prevenite prin evitarea consumului excesiv de alcool "i a principalilor factori de
risc pentru transmiterea virusurilor hepatitice.
Determinarea inciden#ei "i prevalen#ei cirozei hepatice n popula#ia general! reprezint! o problem!
foarte dificil! deoarece exist! multe persoane aflate n faza compensat!, care sunt asimptomatice.
Dup! cum se observ! n graficul nr. 22, Romnia se afl! pe locul 4 n Europa, la mortalitatea prin
hepatite cronice "i ciroze, cu o rat! standarduzat! de mortalitate de peste 3 ori mai mare decat media
europeana. n anul 2004 letalitatea prin hepatite cronice si ciroze a avut o valoare de 4,13%, nregistrndu-
se la nivel na#ional 10701 decese.
Numeroase studii arat! c! n #!rile din Europa de Est, mortalitatea prin hepatite cronice "i ciroze
este strns corelat! cu consumul de alcool, unele studii sugernd c! n aceste state consumul mediu de
alcool este mai mare dect n statele membre UE.
Graficul nr. 22 - Rata standardizat" de mortalitate prin hepatite cronice #i ciroze, la 100000
locuitori, in statele europene, n 2001

Sursa:Health for All
0 50 100 150
Republic of Moldova
Hungary
Kyrgyzstan
Romania
Uzbekistan
CARK(5) average
CIS(12) average
Slovenia
Kazakhstan
Tajikistan
Croatia
Slovakia
CSEC(15) average
Ukraine
Estonia
Georgia
Lithuania
Austria
German
y
Czech Republic
Luxembourg
Bulgaria
EUROPE
Latvi
a
Belarus
Armenia
Poland
Finland
Nordic(5) average
Ireland
Sweden
Norway
Malta

2001
174
5. Boli de metabolism #i nutri!ie
5.1. Diabetul zaharat
Diabetul zaharat devine o problem! de s!n!tate public! din ce n ce mai important! la nivel mondial,
prin costurile directe #i indirecte pe care le determin!, prin prevalen#a "i complica#iile asociate, fiind o cauz!
majora de mortalitate prematur!, de accidente vasculare cerebrale, boli cardiace, suferin#e vasculare
periferice, malforma#ii congenitale, de incapacitate pe termen lung "i de sc!dere a calit!#ii vie#ii.
OMS estima n anul 1985 c! existau la nivel mondial circa 30 de milioane de diabetici. Cinsprezece ani
mai trziu, n 2000, prevalen#a diabetului a fost de 177 milioane de cazuri, iar num!rul lor va cre"te la circa
366 de milioane pn! n anul 2030. Dublarea cazurilor de diabet zaharat in urm!torii 25 de ani are la origini
situa#ia din #!rile n curs de dezvoltare (mb!trnirea popula#iei, cre"terea numeric!, comportamente
alimentare nes!n!toase, obezitate, sedentarism) "i cre#terea inciden#ei diabetului de tip 2 la vrste tinere
(90% din cazurile de diabet sunt de tip 2). Adi#ional, se constat! ca daca n #!rile dezvoltate, marea
majoritate a diabeticilor sunt peste vrsta de pensionare, n #!rile n curs de dezvoltare diabetul afecteaz!
persoane de vrst! medie (35-64 de ani), aflate n cea mai productiv! perioad! a vie#ii.
n Statele Unite ale Americii se estimeaz! c! exist! circa 15,7 milioane de diabetici, dintre care 5,4
milioane de cazuri nu sunt nc! diagnosticate, iar inciden#a diabetului este de 789.000 cazuri noi/an.
Mortalitatea prin diabet nsumeaz! 800.000 decese/an atribuite direct diabetului "i circa 3,2 milioane
decese/an, atribuite complica#iilor acestuia.
Povara bolii determinat! de diabet a fost estimata de OMS la 3% din totalul anilor de via#! ajusta#i dup!
incapacitate.
Diabetul cre"te de 2 4 ori riscul de boli cardiovasculare "i de accident vascular cerebral, determin!
50% din amputa#ii "i este cauza a 50% din cazurile de insuficien#! renal! terminal!, iar dupa 15 ani de
boal!, se estimeaz! ca!circa 2% din diabetici orbesc "i 10% au handicap vizual.
Costurile directe determinate de diabet variaz! ntre 2,5 "i 15% din bugetele na#ionale alocate pentru
s!n!tate, n func#ie de prevalen#a bolii "i de complexitatea tratamentului, dar se estimeaz! c! cele indirecte
(determinate de afectarea productivit!#ii) sunt cam de 5 ori mai mari.
n Romnia, prevalen#a diabetului zaharat a fost estimat! prin anchete ale st!rii de s!n!tate la 471.000
cazuri n 1989 "i respectiv la 575.000 cazuri n 1997.
Mortalitatea specific! prin diabet zaharat a fost pentru anul 2004 de 10 cazuri/100.000 locuitori,
reprezentand circa 1% din totalul deceselor. n ceea ce prive"te povara bolii, n 1998 diabetul era
responsabil de 24.916 ani de via#! ajusta#i dup! incapacitate, respectiv de 0,58% din totalul de DALY.

5.2. Obezitatea
OMS estimeaz! c! n lume exist! circa 1 miliard de adul#! supraponderali "i 300 de milioane de adul#i
obezi. n toate #!rile lumii se nregistreaz! n ultimele decenii o cre"tere alarmant! att a prevalen#ei ct "i a
inciden#ei obezit!#ii, iar previziunile actuale indic! trenduri ascendente n evolu#ia fenomenului.
175
n Europa obezitatea "i supraponderabilitatea sunt relativ comune mai ales n rndul femeilor "i n #!rile
sud-est Europene. Datele curente de prevalen#! provenite din studiile na#ionale efectuate n aceast! regiune,
sugereaz! c! ratele de obezitate variaz! ntre 10-20% pentru sexul masculin "i ntre 10-25% pentru sexul
feminin. n ultimii 10 ani prevalen#a obezit!#ii a crescut cu 10-40% n majoritatea #!rilor Europene.
O problem! major! de s!n!tate public!, ntr-o ascensiune rapid! este "i obezitatea la copii "i tineri.
Obezitatea determin! o cre"tere a mortalit!#ii, estimndu-se o cifr! de 300000 de decese anual n
Uniunea European! (7,7% din totalul deceselor, unul din 13 decese nregistrate anual fiind determinat de
obezitate), riscul de deces crescnd propor#ional cu greutatea corporal!. Studiile efectuate arat! c! n
Regiunea European! 3,7% din totalul de DALY pierdu#i se datoreaz! obezit!#ii, iar speran#a de via#! pentru
persoanele obeze este redus! cu 8-10 ani. Estim!ri recente sugereaz! c! ntre 2-8% din costurile totale ale
ngrijirilor medicale n #!rile occidentale sunt atribuite obezit!#ii.
n Romnia nu exist! o evaluare a fenomenului. Totu"i unele studii realizate de Institutul pentru
Ocrotirea Mamei "i Copilului Alfred Russescu n colaborare cu UNICEF indic! o prevalen#! peste normal
a greut!#ii mari pentru vrst!.

6. Bolile psihice
Bolile psihice reprezint! o problem! actual! de s!n!tate public!, deoarece inciden#! "i prevalen#! lor
sunt n continu! expansiune. OMS estimeaz! c! n ntreaga lume exist! 450 milioane de persoane care
sufer! de boli psihice, tulbur!ri psihociale sau de comportament si c! acest tip de afec#iuni fiind comune
tuturor statelor, indiferent de nivelul de dezvoltare socio-economic!. Se estimeaza, de asemenea, c! 25%
din indivizi dezvolt! cel pu#in o tulburare mental! sau de comportament ntr-una din etapele vie#ii.
Bolile psihice au o mare putere invalidant!, o evolu#ie ndelungat!, iar recuperarea necesit! eforturi
considerabile "i timp ndelungat. Ele afecteaz! att individul, ct #i famili #i comunitatea. O familie din patru
are cel pu#in un membru care sufer! de o boal! psihic!, impactul asupra acestor familii fiind att de natur!
economic! ct "i emo#ional!. Impactul asupra societ!#ii este, de asemenea, de natur! economic!, dar "i de
natur! juridic! "i medical!
Estim!rile asupra poverii bolii arat! c! n 1990 afec#iunile neuropsihice au reprezentat 10% din DALY,
n 2000 au reprezentat 12%, iar n 2020 povara acestor boli va ajunge la 15%. n afar! de povara estimat! a
cestor boli, exist! o povar" nedefinit" (include sc!derea productivit!#ii prin suicid, care echivaleaz! sau
depa"e"te accidentele rutiere in unele #!ri, prin incapacitate de munc! pe termen variabil, prin implicarea n
ngrijirea persoanei bolnave a altor membti ai familiei, costul sus#inerii sociale a acestor persoane, costurile
suportate de familii, dezvoltarea cognitiv! precar! a copiilor proveni#i din p!rin#i cu astfel de afec#iuni etc)
si o povar" ascuns", constnd in marginalizare, stigmatizare #i nc!lcarea drepturilor omului.
Mortalitatea datorat! bolilor psihice este greu de evaluat. Se cunoa"te faptul c! peste 870.000 de
persoane se sinucid annual, n condi#iile n care unele studii arata faptul ca numai 15-20% din totalul
cazurilor de suicid au o cauz! absolut patologic!, restul avnd la baz! conflicte psihologice sau sociale.
176
n Romnia nu exist! o evaluare exact! a prevalen#ei acetor afec#iuni, nregistr!rile fiind limitate la
cazurile aflate n tratament. Pentru anul 2004 s-au !nregistrat 911 decese prin boli psihice. De asemenea,
conform datelor raportate prin sistemul de medicin! legal!, sinuciderile reprezint! 30% din mor#ile violente,
mai mult dect accidentele "i omuciderile nsumate.
De"i situ#ia real! nu este cunoscut!, contextul general al tranzi#iei socio-economice, deteriorarea
general! a st!rii de s!n!tate a popula#iei, expansiunea abuzurilor "i a dependen#elor de substan#e
psihoactive, cre"terea ratei suicidului "i suprasaturarea cu factori de stres a societ!#ii constituie factori
predictivi pentru expansiunea bolilor psihice n viitor.

177
II. Bolile transmisibile

Obiective educationale:
- sa poata descrie caracteristicile epidemilogice ale principalelor boli transmisibile
- sa comenteze caracteristicile epidemilogice ale principalelor boli transmisibile in
Romania

Prin caracteristicile epidemiologice, bolile transmisibile reprezint! o problem! de s!n!tate public!,
de"i povara exercitat! de ele n popula#ie scade !n favoarea bolilor netransmisibile. Astfel, din datele OMS,
povara bolilor transmisibile n #!rile n curs de dezvoltare reprezenta n 1990 49% din DALY "i va ajunge n
anul 2020 la 22% din DALY.
Tuberculoza a determinat la nivel mondial 2 milioane de decese, cea mai mare inciden#!
nregistrndu-se n Asia de Sud Est (33% din inciden#a global!) "i n Africa. n Europa se nregisteaz! o
inciden#! redus! a tuberculozei (472.000 cazuri noi annual, respectiv 54 cazuri la 100000 locuitori) si o rat!
de mortalitate redus! (8 decese la 100000 locuitori).
n Romnia, situa#ia este mult mai grav! comparativ cu media europeana, nregistrndu-se cea mai
mare inciden#! din Europa (graficul nr. 23), de trei ori peste medie "i o rat! standardizat! de deces prin
tuberculoz! de 6-7 ori peste cea european!.

Graficul nr. 23 Inciden!a tuberculozei la 100000 locuitori n statele europene, 2001
178
0 50 100 150 200
Kazakhstan
Romania
Kyrgyzstan
Georgia
CARK(5) average
Russian Federation
CIS(12) average
Latvia
Turkmenistan
Lithuania
Azerbaijan
Tajikistan
Belarus
CSEC(15) average
Estonia
Armenia
Portugal
EUROPE
Bulgaria
Uzbekistan
Serbia and Montenegro
TFYR Macedonia
Croatia
Republic of Moldova
Hungary
Turkey
Poland
Albania
Spain
Slovakia
Slovenia
Belgium
United Kingdom
Czech Republic
Austria
EU(15-prior 1.05.2004) average
France
Ireland
Finland
Germany
Netherlands
Switzerland
Denmark
Andorra
Israel
Luxembourg
Italy
Nordic(5) average
Malta
Greece
Norway
Sweden
San Marino
Iceland
Cyprus
040301 +Tuberculosis incidence per 100000
2002


Sursa: Health for All

Inciden#a tuberculozei este n cre"tere 29.470 cazuri noi n 2003 fa#! de 14.997 cazuri noi n 1990),
dar mortalitatea prin tuberculoz! a nregistrat o sc!dere semnificativ!, ceea ce arat! o cre"tere a calit!#ii
ngrijirilor medicale. In anul 1997, Romnia a adoptat strategia DOTS (Directly Observed Treatment, Short
course) strategie aplicat! n 85% din cazurile depistate, cu o rat! de spitalizare de 80%.

Infec!iile cu transmitere sexual" sunt o categorie de boli transmisibile cu tendin#a evolutiv! n
Romania. Astfel, inciden#a sifilisului are o tendin#! net ascendenta "i a dep!"it n anul 2001 inciden#a medie
europeana (graficul nr. 24). Valoarea raportat! n anul 2003 (58,3
o
/
o.ooo
cazuri noi) a fost de 3 ori mai mare
dect cea raportat! n anul 1989 (19,8
o
/
o.ooo
)
.
Inciden#a sifilisului este mai mare n mediul urban, la sexul
masculin "i la grupele de vrst! 20-24 de ani "i 25-29 de ani. Exacerbarea morbidit!#ii prin sifilis a fost
favorizat! de sc!derea eficien"ei depist!rii active, n contextul numeroaselor schimb!ri din sistemul de
s!n!tate "i al unui sistem informa#ional precar "i de sl!birea prghiilor de control al r!spndirii bolii. O
179
consecin#! direct! a fost cre"terea num!rului anul de cazuri de sifilis congenital de la 22 n 1989 la 423 n
anul 2002.

Graficul nr. 24 Inciden!a sifilisului la 100000 locuitori, n Romnia, fa!" de media europeana #i cea
a statelor membre UE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1995 2000 2005 2010
Romania
EUROPA
EU(15-prior 1.05.2004) average

Sursa: Health for All

Infec!ia HIV/SIDA constituie o problem! de s!n!tate public! la nivel mondial, prin consecin#ele
asupra individului "i comunit!#ii "i prin costurile directe "i indirecte pe care le presupune. Romnia s-a
individualizat in anii 1990 printr-un num!r foarte mare de cazuri la copii, probabil favorizat de factori
iatrogeni. Ulterior, caracterul epidemiei HIV s-a modificat, prin cre"terea num!rului cazurilor diagnosticate
la adul#i, principala cale de transmitere a infec#iei fiind cea heterosexual!. Conform Strategiei na#ionale
pentru supravegherea, preven#ia "i controlul infec#iei HIV/AIDS pentru perioada 2004 2007, la
31decembrie 2003, au fost nregistrate 14.387 cazuri cumulativ HIV/SIDA, din care se aflau n via#!
10.278. Dintre acestea, 5599 cazuri erau HIV pozitivi (4244 cazuri HIV copii "i 1355 adul#i), iar 4679 erau
bolnavi de SIDA (3553 copii "i 1126 cazuri SIDA adul#i). In anul 2003 s-au diagnosticat 244 cazuri noi de
infec#ie HIV din care copii 60 "i adul#i 184. Strategia sus-men#ionat! "i propune men#inerea inciden#ei
pentru anul 2007 la valoarea din 2002, sc!zut! fa#! de media european! (graficul nr. 25), avnd in vedere
faptul c! amploarea fenomenului nu este bine cunoscut! "i c! pacien#ii care au fost diagnostica#i n copil!rie
ajung la vrsta adult! "i devin ap#i s! aib! via#! sexual!.
180
O aten#ie special! trebuie acordat! cazurilor existente (care au acces gratuit la terapie), n principal
n domeniul respectarii drepturilor omului, al confiden#ialit!#ii "i al nediscrimi!rii, marginaliz!rii "i
stigmatiz!rii.
Graficul nr. 25 - Inciden!a cazurilor HIV la 100000 locuitori "n Romnia, comparativ cu media
europeana si a statelor membre UE

0
5
10
15
20
25
1995 2000 2005 2010
Romania
EUROPA
EU(15-prior 1.05.2004) average

Sursa : Health for All
181
Bibliografie:

1. Adult health at risk:slowing gains and widening gaps
www.who.int/2003/chapter1/en/index3.htlm
2. American Lung Association Trends in asthma morbidity and mortality
3. Bronchial asthma - www.who.int
4. Burke, CA. Colon Cancer
www.clevelandclinicmeded.com/diseasemanagement/gastro/colorectalneoplasia
5. Colorectal Cancer and early detection American Cancer Society, Surveilance, Research,
2002
6. Centrul de statistica sanitara si documentare medicala Anuar de statistica sanitara 2003
7. Centrul de statistica sanitara si documentare medicala - Bolile cronice, o prioritate de sanatate
publica in Romania, 2002
8. Centrul de statistica sanitara si documentare medicala Factorii de risc si bolile cardio-
vasculare. Valorificarea datelor din anchetele epidemiologice transversale
9. Centrul de statistica sanitara si documentare medicala Cauzele de deces in Romania anul
2003, Buletin informativ nr. 10/2003
10. Crude and Age-Standardised Rate per 100.000 - www-depdb.iarc.fr/who/ASP/WHO
11. Diabetes in Canada www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/publicat
12. Diabetes care: Diabetes related Morbidity and Mortality in a National Sample of US
www.findarticles.com/cf_dls/m0CUH/3_25/84393211
13. Economic cost of asthma, direct and indirect expenditures in US, 2002 nhlbi chartbook on
cardiovascular, lung and blood diseases, 2002
14. En!chescu D., Marcu M. - S!n!tate publica "i management note de curs
15. 15. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health - www.who.int/dietphysical
activity/publications
16. Global Chronic Disease Burden 1990-2020 by Disease Group, in Developing Countries, IBLF
Dialogue with WHO, London, 28 oct.2002 - www.who.int/publications
17. Globocan database www-dep.iarc.fr/cgi-bin/exe/
18. Guidelines for infection control in dental health-care settings 2003, CDC, Department of
Health and Human Services, Morbidity and Mortality Weekly Report, december 19, 2003/vol.
52/no RR-17
19. Health status overview for countries of central and eastern Europe that are candidates for
accession to the European Union www.euro.who.int
20. Hennekens, C., Buring, J. Epidemiology in medicine
21. Hepatitis C www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/
22. Howard, J., Worman, MD. What is cirrhosis? www.hepatitis-c.de/cirrhosi
23. Indicators for chronic disease surveillance cdi.hmc.psu.edu/pathways/colon-
rectumcancer.htlm
24. Karsan, HA, Sergio, ER, Saab,S. Primary prevention of cirrhosis Public health strategies
that can make a difference , Postgraduate Medicine, vol. 115, no.1, January 2004
25. Marcu, A., et.a - Anii de viata potentiali ajustati pentru incapacitate (DALY) criteriu de
identificare a problemelor de sanatate la nivel de judet Management in sanatate, nr. 3/2000,
p. 21 24
26. Minca, D. G., Marcu, M.G. S!n!tate public! #i management sanitar note de curs pentru
nv!#!mntul postuniversitar, Editura Universitar! Carol Davila, Bucure"ti, 2004
27. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei Raport de activitate pe anul 2003
28. Noncomunicable diseases and mental health www.who.int
29. Ordinul comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii nr.
880/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protectie a muncii
182
30. Poverty and health evidence and action in WHOs European Region, EUR/RC51/8
www.who.int
31. Prevalence of Hepatitis B - www.who.int/emc-documents/hepatitis/docs
32. Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in adults United States, 1999 2000
CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report, September, 5, 2003/vol. 52/no. 35
33. Prevention of asthma and aproaches for enhanced care in the Eastern Mediterranean Region
www.who.int
34. Projecting future complications of chronic hepatitis C in the United States
www.natap.org/2003/may/053103_4.htm
35. Public health strategies www.who.int/vaccines/en/hepatitisb.shtml
36. Road traffic injury prevention www.euro.who.int/transport/injuries
37. Strategia Na#ional! de S!n!tate Public! a Ministerului S!n!t!#ii
38. Statistics about Cirrhosis of the liver- www.wrongdiagnosis.com/c/cirrhosis_of_the_liver/
39. The World Health Report 2002 www.who.int/whr
40. The Canadian consensus conference on the management of viral hepatitis
www.lhsc.on.ca/casl/cont.htm
41. The Observatory on Health Care for Chronic Conditions www.who.int/chronic_condition
42. US Department of health and human services, national Health, Lung and Blood
43. WHO/CDS/CSR/LYO/2002 Hepatitis B. Surveillance and control
44. Webber, R. Communicable disease epidemiology & control, CAB INTERNATIONAL, 1998
45. www.who.int/cancer
183
ABUZUL "I DEPENDEN#A DE SUBSTAN#E PSIHO-ACTIVE

Obiective educationale:
- sa poata motiva consumul de substante psihoactive ca problema de sanatate publica
- sa descrie caracteristicile epidemiologice ale consumului de droguri

Introducere
Din cele mai ndep!rtate timpuri, oamenii au c!utat s! ob#in! prin intermediul consumului de
substan#e, st!ri agreabile, blocarea suferin#ei, stimularea euforizant!, somn sau uitare, f!r! s! realizeze c! de
la consumul ocazional de droguri "i pn! la dependen#a, nso#it! de degradarea fizic! "i moral! a individului
nu este dect un pas.
n lume, pia#a drogurilor ocup! locul al doilea, dup! cea a armamentului, "i nregistreaz! anual, o
cifr! de afaceri de sute de miliarde $. Fenomenul consumului de droguri, "i consecin#ele grave ale acestuia,
afecteaz! n prezent, un procent ridicat al popula#iei, n special al celei tinere. Adolescen#ii reprezint!
principala grup! de risc pentru dezvoltarea consumului de alcool "i de droguri, nu numai datorit! faptului
c!, adolescen#a este o perioad! caracterizat! prin oscila#ii afective, sensibilitate "i emotivitate crescute, care
predispun uneori, la decizii gre"ite, dar "i datorit!, dorin#ei de identificare cu adul#ii, imit!rii obiceiurilor
acestora, accesibilit!#ii b!uturilor sau drogurilor, etc. n prezent, vrsta nceperii consumului de droguri este
n sc!dere.
Consumul de alcool "i de droguri reprezint! o problem! important! de s!n!tate public!, datorit!
frecven#ei crescute a consumului "i implica#iilor de natur! social! "i legal! (accidente, comportament
antisocial, vagabondaj, violen#!, crim!, etc.) pentru individ "i pentru colectivitatea din care acesta face
parte,.
Se spune c! abuzul de substan#e este o crim! f!r! victime, deoarece l afecteaz! doar pe cel care
le consum!, dar, n realitate, consecin#ele consumului de droguri se r!sfrng "i asupra familiei, prietenilor,
ntregii societ!#i.
Afirma#iile referitoare la faptul c! doar personalit!#ile slabe ajung s! fie dependente de droguri, au
fost infirmate de studiile efectuate care au dovedit c! fenomenul consumului de droguri afecteaz! aproape
toate categoriile sociale "i domeniile de activitate.
n majoritatea societ!#ilor, atitudinile negative fa#! de persoanele care se confrunt! cu problemele
determinate de consumul de alcool "i droguri sunt adnc nr!d!cinate. Droga#ii, alcoolicii sunt
considera#i a fi bolnavi incurabili, lipsi#i de caracter, agresivi, s!raci, infractori, etc. Uneori, stigmatizarea
acestora porne"te chiar din rndul medicilor, de"i, numeroase studii
3,4
demonstreaz! c! tratamentul
tulbur!rilor legate de consumul de substan#e poate avea succes, dac! personalul de ngrijire manifest! un
anumit tip de atitudine pozitiv!, destigmatizant! "i ini#iaz! interven#ii adecvate n vederea preg!tirii
pacientului pentru schimbare.

184
Generalit!$i

Drogul este substan#a care, fiind absorbit! de un organism viu, i modific! una sau mai multe
func#ii; n sens farmacologic, drogul este o substan#! utilizat! sau nu n scop medical, a c!rei folosire
abuziv! poate crea dependen#! fizic! "i psihic!, sau tulbur!ri grave ale activit!#ii mentale, ale percep#iei "i
comportamentului.
Cunoa"terea principalelor droguri utilizate, a modului lor de administrare, precum "i a efectelor
acestora are o importan#! deosebit! n prevenirea abuzului.

OMS define"te abuzul de droguri ca fiind orice utilizare excesiv!, continu! ori sporadic!, incompatibil!
sau n rela#ie cu practica medical!, a unui drog.

Conform D.S.M.IV "i I.C.D.10, criteriile de diagnostic pentru abuzul de o substan#! sunt urm!toarele:
A. Pierderea controlului asupra consumului;
B. Suferin#e/ disfunc#ii cognitive, sociale, ocupa#ionale;
C. Absen#a toleran#ei "i sevrajului;
D. Prezen#a a cel pu#in unuia din urm!toarele criterii:
a. Probleme legate de efectuarea activit!#ilor curente la "coal!, locul de munc!, sau n
familie, datorit! utiliz!rii repetate a unei substan#e psiho-active;
b. Utilizare repetat! a unei substan#e n situa#ii riscante (ex. "ofatul);
c. Continuarea utiliz!rii substan#ei n ciuda consecin#elor care aduc prejudicii sociale,
interpersonale, provocate/exacerbate de utilizarea substan#ei;
d. Probleme cu implica#ii legale recurente, ap!rute drept consecin#! a utiliz!rii substan#ei;
Consumul poate fi:
- excep#ional, n scopul de a ncerca odat! sau de mai multe ori un drog, f!r! ns! a continua;
- ocazional, sub form! intermitent!, f!r! a ajunge la dependen#!;
- episodic, ntr-o circumstan#! determinat!;
- sistematic, caracterizndu-se prin dependen#!.

Dependen#a reprezint! starea fizic! sau psihic! ce rezult! din interac#iunea unui organism cu o
substan#!, caracterizat! prin modific!ri de comportament "i alte reac#ii, nso#ite ntotdeauna de nevoia de a
lua substan#a n mod continuu sau periodic, pentru a-i resim#i efectele psihice "i pentru a evita suferin#ele.

Criterii de diagnostic:
Prezen#a a cel pu#in 3 simptome din cele prezentate mai jos, pe o perioad! de cel pu#in 12 luni:
185
1. simptomele toleran#ei;
2. simptomele sevrajului anihilate de administrarea unei noi doze din substan#a respectiv!;
3. administrarea substan#ei n cantit!#i mai mari, pe o perioad! mai lung! dect a inten#ionat ini#ial
pacientul, pofta continu! combinat! cu eforturiepetate de a stopa/controla administrarea substan#ei
respective;
4. cel pu#in una din urm!toarele consecin#e ale consumului:
- perioad! de timp pierdut! n activit!#i legate de ob#inerea substan#ei sau utilizarea ei
- reducerea sau renun#area la activit!#i importante pentru individul respectiv datorit! utiliz!rii
substan#ei
- utilizarea substan#ei chiar dac! individul este con"tient de problemele somatice "i psihice, pe care
aceasta i le provoac! .sau i le exacerbeaz!
Dependen#a de o substan#! genereaz! suferin#e grave, nso#ite de semnele dependen#ei fizice
(toleran#a "i sevrajul).
Toleran#a const! n dispari#ia treptat! a efectelor unei substan#e ce este administrat! repetat, pe o
anumit! perioad! de timp; pentru ob#inerea aceluia"i efect se impune cre"terea progresiv! a dozei. Toleran#a
se caracterizeaz! prin:
- reversibilitate (dup! un timp de la ntreruperea consumului se restabile"te sensibilitatea
ini#ial!),
- specificitate (toleran#a nu este o proprietate general! pentru toate substan#ele, ci numai
pentru unele din acestea),
- selectivitate (toleran#a nu se instaleaz! pentru toate efectele pe care le exercit! o substan#!
asupra unui organism).
Toleran#a nu creeaz! ns!, o imunitate total! "i nelimitat! n timp, la organismul care s-a obi"nuit cu
toxicul. Efectul pe termen lung este instalarea unei intoxica#ii cronice, cu consecin#e grave asupra st!rii de
s!n!tate.
Sevrajul reprezint! ansamblul simptomelor fizice "i psihice care apar atunci cnd un individ este
privat de drogul de care a devenit dependent. Cel mai sever sevraj se manifest! la heroin! prin: tremor
puternic, dureri articulare "i musculare, dureri abdominale, simptome specifice gripei (grea#!, v!rs!turi,
febr!, frisoane, transpira#ii), nelini"te, insomnie.

186
Epidemiologie
n Romnia, ncepnd cu anul 1990, schimb!rile sociale, politice "i economice, au determinat
evolu#ia ascendent! a fenomenului consumului de droguri . Romnia a devenit ini#ial o zon! de tranzit
pentru traficul de droguri, datorit! amplas!rii geografice, la intersec#ia marilor c!i de comunica#ie europene,
reg!sindu-se pe fiecare din cele cinci variante ale Rutei Balcanice a Drogurilor, iar ulterior, o pia#!
profitabil! de consum a drogurilor. Pn! n anul 1999, nu s-a efectuat n Romnia nici un studiu
epidemiologic privind consumul de droguri, la nivel na#ional. n anul 2000, date epidemiologice au fost
furnizate de:
- proiectul na#ional ESPAD (European Survey Programme for Alcohol and Drugs-Programul
European de Cercetare pentru Alcool "i Droguri) realizat n rndul tinerilor de 15 ani.
- proiectul PHARE Asisten#" Tehnic" pentru Reducerea Cererii de Droguri n cadrul c!ruia,
Romnia a participat al!turi de Ungaria "i Slovacia la derularea proiectului Tehnici noi de educa#ie pentru
reducerea cererii de droguri n trei jude#e pilot Gala#i, Dolj "i Timi"oara;
- num!rul persoanelor care au necesitat servicii medicale pentru dezintoxicare "i servicii medicale de
urgen#!;
- indicatori indirec#i: capturile de droguri (cantit!#i "i tipuri de droguri), date cu privire la pie#ele
ilicite de desfacere, num!rul "i categoriile de persoane cercetate pentru trafic "i de#inere ilegal! de droguri,
rapoarte de constatare medico-legal!;
- date furnizate de diferite institu#ii "i organiza#ii non-guvernamentale.
n Europa, studiul ESPAD, a estimat ponderea elevilor n vrst! de 15-16 ani, consumatori de
cannabis la 35% n Cehia, 26% n Slovenia, 18% n Polonia, 12% n Ungaria. n aceste #!ri, rata utiliz!rii
acestui drog a crescut cu 80% ntre anii 1995 "i 1999.
n Romnia, studiul ESPAD reprezentnd o cercetare efectuat! la nivel na#ional privind consumul
de alcool, tutun, "i droguri n rndul elevilor din clasa a IX-a a eviden#iat urm!toarele:
- 95,2% din popula#ia masculin! "i 96,5% din popula#ia feminin! care au r!spuns au declarat c! nu au
consumat niciodat! un drog;
- dintre consumatorii declara#i, b!ie#ii au men#ionat marijuana "i hashish-ul ca fiind primele droguri
consumate, iar fetele, tranchilizantele "i sedativele;
- principala surs! de ob#inere a drogurilor este anturajul de prieteni care le ofer! sau le vnd aceste
substan#e; 12% din b!ie#i au mp!r#it drogul cu ocazia primului consum;
- principalul motiv pentru care tinerii doresc s! consume droguri este curiozitatea; doar 0,9% dintre
b!ie#ii consumatori au declarat drept motiv dorin#a de a uita de probleme;
- marea parte a tinerilor au declarat c! nu au prezentat un comportament agresiv fa#! de alte persoane;
- n general, se plng de incertitudinea viitorului "i nu acord! mult! aten#ie regulilor sociale general
acceptate.
n anul 2000, Centrul de Studiu al Opiniei Publice (CSOP) a efectuat un studiu al fenomenului
consumului de droguri ilicite n popula#ia general!. Obiectivele acestuia au fost:
187
- determinarea prevalen#ei consumului de droguri ilegale;
- determinarea opiniilor, atitudinilor "i comportamentelor consumatorilor de droguri ilegale;
- determinarea opiniilor, atitudinilor "i comportamentelor neconsumatorilor;
- aprecierea nivelului de informare al popula#iei n ceea ce prive"te consumul de droguri;
Rezultatele studiului au ar!tat c!:
- prevalen#a consumului n popula#ia general! este de 1;
- referitor la opinia popula#iei n leg!tur! cu consumul de droguri, majoritatea responden#ilor ( 86,3%
) au apreciat c!, n Romnia, consumul de droguri reprezint! o problem! important!;
- un procent de 42% din subiec#ii intervieva#i nu cunosc ce nseamn! drog ilegal "i drog legal, iar
18% din subiec#i nu cunosc numele nici unui drog;
- cele mai cunoscute droguri au fost: cocaina 50%, marijuana 42%, heroina 42%, ha"i" 30%;
- printre motivele care determin! consumul de droguri au fost men#ionate problemele de ordin
material, emo#ional, teribilismul, curiozitatea. Curiozitatea ocup! primul loc printre aceste motive.
Conform altor studii
12
, n intervalul 1992-1995, n Bucure"ti s-au nregistrat cte 2-3 cazuri anuale
de intoxica#ii acute; surse ale poli#iei nregistrau ntre 1989-1996, un num!r de 225 persoane cert
dependente; n 2002 s-au nregistrat 1577 cazuri de consumatori c!rora li s-a acordat asisten#! medical!,
dintre acestea 971 erau cazuri noi, iar 606 erau cazuri de recidiv!; la nivel na#ional, n 2002 au fost
confiscate 43 764 kg droguri , ceea ce reprezint! 92,6% din totalul drogurilor capturate n Romnia dup!
anul 1990.
Principalele caracteristici ale fenomenului consumului de droguri la sfr"itul anului 1999 erau
urm!toarele:
- n 1999, consumul de droguri s-a extins pe tot teritoriul #!rii; a crescut num!rul de#in!torilor "i
consumatorilor de droguri
- calea de administrare difer! n func#ie de drogul utilizat dar "i de efectul pe care consumatorul de
droguri l urm!re"te; administrarea pe cale intravenoas! este utilizat! uneori, chiar de la prima
administrare;
- s-a extins uzul unor medicamente cu con#inut psihotrop, al benzodiazepinelor "i barbituricelor
administrate sau nu n amestec cu alcool;
- consumul amfetaminelor s-a extins n rndul tinerilor;
- cele mai utilizate droguri ilicite n Romnia (exceptnd alcoolul, tutunul "i cafeaua, considerate
licite) sunt cannabisul, cocaina, opiaceele, gazele volatile, amfetaminele, benzodiazepinele,
barbituricele, L.S.D.

188
Clasificarea drogurilor
A. dup! efectul asupra SNC:
1. inhibitoare ale SNC (psiholeptice): opiacee (opiu, morfina, deriva#ii de morfin! -heroina,
metadona, petidina -, codeina), cannabis, barbiturice, tranchilizante, solven#i, gaze volatile,
alcool;
2. stimulatoare ale SNC (psihoanaleptice): cocaina, amfetamine, crack-ul, nicotina, cofeina;
3. psihodisleptice (droguri halucinogene ce produc modific!ri ale SNC ce afecteaz! sfera
cognitiv! "i perceptual!): derivate de cannabis (ha"i", marijuana), plante "i ciuperci exotice
cum ar fi LSD, Extasy, Phenciclidina (PCP), Peyote (mescalina), Psilocybina "i Psilocyna;
B. dup! origine: naturale, de semisintez!, de sintez!;
C. din punct de vedere psihofarmacologic:
- "Euforica": diminu! percep#ia senzorio-afectiv!, induc st!ri de confort afectiv "i psihic (
opiu "i alcaloizii );
- "Fantastica": prin excita#ie psihic! dezvolt! productivitate senzorial! psihotic!, iluzii,
halucinoze ( ha"i", cannabis, LSD );
- "Inebrantia": determin! ini#ial o faz! de excita#ie, iar ulterior, deprimarea func#iilor psihice
( alcool, eter, cloroform );
- "Hipnotica": au drept efect inducerea somnului ( barbiturice );
- "Excitantia": au ac#iune psihostimulativ! (cofeina, nicotina, amfetaminele).
D. dup! regimul juridic al substan#elor: substan#e ale c!ror fabricare "i administrare sunt supuse
controlului (morfin!, barbiturice, etc.), substan#e total nepermise (LSD, heroin!, etc.)
n func$ie de gravitatea consumului, consumatorii se mpart n 4 categorii:
- ocazionali consum! droguri n doze moderate, n scop recreativ sau experimental
- de week-end consum! doze mari, intermitent, au risc de trecere la consum cronic; tr!iesc
urm!torul ciclu de tr!iri emo#ionale: consum-culpabilizare-remu"care-nevoie de consum crescut;
- toxifilici consum regulat de doze moderate, cu convingerea iluzorie c! pot renun#a oricnd;
- toxicomanii consum! regulat droguri diferite, n doze mari, sunt dependen#i fizic "i psihic. Aceast!
ultim! categorie de consumatori poate avea starea de s!n!tate grav alterat! de infec#ii, SIDA, embolie
pulmonar!, tulbur!ri func#ionale ale diferitelor organe, tulbur!ri de nutri#ie, boli psihice cu tulbur!ri de
percep#ie (halucina#ii), tulbur!ri de personalitate (delir), demen#!, risc crescut de accidente, malforma#ii
fetale n sarcin!.
Complexitatea aspectelor clinico-psihologice pe care le presupun toxicomaniile a
determinat "i alte tentative de clasificare. Astfel, pe plan motiva#ional, Antoine "i Maurice Porot disting trei
tipuri de toxicomanii:
- toxicomanii justificate/ iatrogene, care includ cazurile n care, pentru o boal! cronic! dureroas!,
sunt recomandate analgetice puternice, n special, deriva#i de opiu;
189
- toxicomanii prin perseverare, care sunt iatrogene ini#ial, prescrip#ia medica#iei antialgice fiind
doar episodic!; ulterior, p!strnd amintirea agreabil! a efectului substan#ei, individul recurge la folosirea ei,
exclusiv n vederea reedit!rii acestuia, pentru suprimarea unei st!ri de disconfort psihic
- toxicomanii primitive prin perversiune, n care individul consum! drogul pentru a evada din
realitatea deprimant!, pentru a ob#ine senza#ii noi, etc.
Considernd c! nu exist! o personalitate specific! a toxicomanilor, ci conduite
toxicomanice care se integreaz" ntr-un context nevrotic sau psihotic , H. Loo (1970) distinge dou"
tipuri de toxicomanii:
- toxicomanii psihopatologice durabile, care apar la indivizii cu tr!s!turi psihopatologice certe, f!r! a
se putea preciza m!sura n care aceste tr!s!turi preexistau abuzului de droguri sau sunt consecin#a
acestuia;
- toxicomanii socio-culturale experien#e ocazionale, ale unor indivizi f!r! structur!
psihopatologic!, dar care se pot complica devenind toxicomanii psihopatologice
Oughourlian (1974) propune o clasificare sociologic" a toxicomaniilor, diferen#iind:
- toxicomanii solitare sau individualiste, care antreneaz! sentimentul de culpabilitate fa#! de societate;
- toxicomanii de grup sau comunitare, care constituie o activitate marginal! n raport cu societatea,
perceput! drept rejectant! "i represiv!; sentimentul de culpabilitate al consumatorului lipse"te, individul
consider! c! este preferabil s! se integreze microgrupului s!u prin drog, dect societ!#ii, prin asimilarea
valorilor ei dep!"ite;
- toxicomaniile de mas!, care se dezvolt! cu asentimentul societ!#ii toxicomanii etnologice (cultul lui
Dionysos), toxicomanii sociale (consumul de alcool la europeni "i nord-americani), consumul de drog
drept modalitate de a face fa#! stressului cotidian (tutun, ceai, cafea, barbiturice, tranchilizante n #!rile
europene "i nord-americane, coca n America de Sud, ha"i" n unele #!ri arabe).

Etiologie
Zinberg (1984) elaboreaz! modelul tridimensional (drog persoan! - mediu) al etiologiei
consumului de droguri. Astfel, declan"area consumului este determinat! de caracteristicile persoanei
(predispozi#ie genetic!, tip de personalitate, comportament, vrst!, sex), mediului (familial, social, cultural,
zona geografic! de reziden#!) "i substan#ei (propriet!#i farmacologice, disponibilitate, licit!/ ilicit!).
J.S.Cook (1991) precizeaz! urm!toarele motive care determin! apari#ia comportamentului de
consum :
- curiozitatea, dorin#a de senza#ii noi;
- teribilismul - tenta#ia fructului oprit, a riscului; consumul de droguri este perceput drept excitant
"i provocator;
190
- presiunea grupului "i nevoia de apartenen#! la grup;
- problemele sociale sau familiale mediul social ostil, mediul familial conflictual, divor#ul
p!rin#ilor, abuzul sau indiferen#a lor, p!rin#i consumatori de substan#e;
- izolarea sau neintegrarea n colectivitate "i societate - consumul de droguri apare drept reac#ie
la singur!tate, stim! de sine sc!zut!, lipsa ncrederii n propria persoan!;
- accesibilitatea crescut! la droguri;
- absen#a unei inform!ri adecvate privind consecin#ele consumului de droguri;
- imitarea comportamentului adul#ilor;
- e"ecuri "colare;
- stress, anxietate;
- personalitate vulnerabil!;
- tulbur!ri de comportament precoce.
Se presupune de asemenea, c" anumite tulbur"ri psihodinamice ar putea determina
comportament de consum de alcool sau de droguri:
- teoria freudian! a fixa#iei sau regresiei orale sus#ine ideea c! la nivel psihic, individul r!mne fixat n
stadiul oral, iar consumul de alcool reprezint! un mecanism regresiv, eliberator n fa#a unei realit!#i
generatoare de anxietate;
- auto "i heteroagresivitate - consumul drogului presupune autodistrugerea, mai mult sau mai pu#in
con"tient! a s!n!t!#ii proprii, fizice "i psihice, iar n acela"i timp, este "i rejectant, culpabilizant "i
provocator fa#! de cei din jur;
- depresie - consumul drogului reduce durerea moral!, reprezint! un mecanism de ap!rare mpotriva
depresiei;
- perversiune instinctual! priza toxic! apare erotizant! prin senza#iile pe care le induce;


191
Strategii preventive %i terapeutice

Preven#ia primordial! are n vedere diminuarea accesibilit!#ii la substan#ele psiho-active. Sc!derea
consumului este direct propor#ional! cu reducerea locurilor de vnzare "i invers propor#ional! cu pre#ul.
Obiectivul preven#iei primare, de a evita ini#ierea consumului substan#elor psiho-active, se poate
realiza prin:
- diminuarea motiva#iei ini#ierii consumului la tineri prin mesaje adecvate;
- diseminarea de informa#ii relevante referitoare la consecin#ele adic#iei, la mai multe niveluri (familie,
"coal!, comunitate), prin mai multe canale (mass-media, "coal!, p!rin#i, medici, cluburi);
- luarea de m!suri menite s! limiteze factorii de risc "i s! nt!reasc! factorii de protec#ie.
Locul ideal pentru implementarea programelor educa#ionale dedicate preven#iei
primare n alcool "i droguri este "coala, care ocup! un loc important n via#a adolescen#ilor "i constituie
spa#iul n care se reg!sesc toate grupurile #int!, cu risc crescut, al!turi de profesorii cu abilit!#i n domeniul
educa#iei.
Este preferabil ca mesajele transmise tinerilor s! se focalizeze pe efectele intoxica#iei acute, deoarece
efectele cronice (ciroz!, sindrom amotiva#ional, etc.), fiind mai ndep!rtate de consumul imediat, pot
r!mne indiferente pentru ace"tia. Dezirabil este, ca aceste mesaje s! fie incluse ntr-o strategie mai larg!
de promovare a unui model comportamental s!n!tos "i de mbun!t!#ire a stilului de via#!, care s!
responsabilizeze adolescentul, fa#! de propria atitudine n fa#a tenta#iei de a ncepe utilizarea unui drog.
Dat! fiind variabilitatea factorilor de risc "i de protec#ie, m!surile de interven#ie trebuie s! fie
diversificate, adaptate contextului situa#ional.
Interven#iile de preven#ie destinate mediului familial au n vedere:
- educa#ia p!rin#ilor n vederea dobndirii de abilit!#i de comunicare intrafamilial!;
- oferirea de suport familiilor care nu "i pot asigura nevoile de hran!, locuin#!, slujb!, sau ai
c!ror membri sunt afecta#i de probleme de s!n!tate fizic! sau mintal!;
- psihoterapia de familie.
Pn! acum urm!toarelor activit!#i de preven#ie au fost desf!"urate:
1. Educa#ia pentru s"n"tate derulat! n cadrul programelor na#ionale de s!n!tate public! include
activit!#i de informare-educare-comunicare desf!"urate prin intermediul campaniilor n toate cele 41 de
jude#e "i n Bucure"ti.
n baza unui ordin comun ntre Ministerul Educa#iei Na#ionale "i Ministerul S!n!t!#ii ncepnd cu
anul "colar 1999-2000, au fost introduse n programa "colar! op#ional! "i obligatorie, orele de educa#ie
pentru s!n!tate. n cadrul acestor ore sunt prev!zute teme legate de problematica drogurilor.
2. Studii de cercetare calitativ" !i cantitativ" a fenomenului consumului de droguri:
- studiul ESPAD
192
- programul PHARE Metode noi de educa#ie pentru reducerea cererii de droguri
- Studiul cantitativ "i calitativ al fenomenului consumului de droguri realizat de Centrul de Sondaj al
Opiniei Publice.
3. Traducerea manualului OMS Tinerii "i consumul de droguri
4. nfiin#area centrelor de consiliere n problematica drogurilor

Preven#ia secundar! vizeaz! diminuarea consecin#elor negative ale consumului atunci cnd acesta a
nceput. Preven#ia ter#iar! (reabilitarea) urm!re"te reinser#ia social!, familial! "i profesional!, reducerea
deficitului func#ional datorat caracterului evolutiv cronic "i poten#ialului desocializant al dependen#elor la
substan#ele psiho-active.

Dat! fiind complexitatea problematicii persoanei dependente, elaborarea planului terapeutic
12
se
face #innd cont de urm!torii factori:
- num!rul "i tipul substan#elor folosite;
- severitatea dependen#ei "i a dizabilit!#ii induse de aceasta;
- comorbidit!#ile psihiatrice "i somatice;
- constela#ia individual! de factori de risc "i de protec#ie;
- contextul anturajului "i cel cultural "i social n care individul tr!ie"te "i n care tratamentul se va
desf!"ura.

Tratamentul cuprinde: terapia medicamentoas", interven#ia psihoterapic", !i interven#ia de
reinser#ie social" "i voca#ional".
Principiile tratamentului eficient n adic#iile la substan#e psiho-active elaborate de NIDA (National
Institute of drog addiction din SUA), sunt urm!toarele:
1. Nici o singur! metod! terapeutic! nu este adecvat! n totalitate tuturor indivizilor. G!sirea "i
prescrierea interven#iilor "i serviciilor cele mai adecvate nevoilor individului este esen#ial! pentru realizarea
obiectivului de recuperare func#ional!, familial!, ocupa#ional! "i social!.
2. Tratamentul trebuie s! fie oricnd disponibil "i accesibil, astfel nct s! nu se rateze momentele
oportune, n care o persoan! dependent! dore"te s! intre n tratament, momente care, de multe ori, survin
nea"teptat "i nesperat.
3. Pentru a fi eficient, tratamentul trebuie s! r!spund! nevoilor multiple ale individului (medicale,
psihologice, sociale, profesionale, legale).
4. Planul de tratament trebuie evaluat n dinamic! "i modificat ori de cte ori este necesar, n
ncercarea de a r!spunde nevoilor pacientului care se modific! n timp.
5. Eficacitatea tratamentului depinde de durata acestuia. Durata adecvat! a terapiei depinde de
nevoile individuale ale persoanei. n cazul majorit!#ii pacien#ilor, cercet!rile au demonstrat c!, un anumit
prag al unei amelior!ri semnificative nu poate fi atins dect la circa 3 luni de tratament.
193
Abandonul terapeutic este frecvent ntlnit. Din acest motiv, programele de interven#ie trebuie s!
includ! strategii speciale, care s! contribuie la implicarea "i men#inerea pacien#ilor n tratament att timp
ct este necesar.
6. Consilierea (individual! sau de grup) "i alte terapii comportamentale sunt componente de baz!
ale unui tratament care se dovede"te eficace. nt!rirea motiva#iei, construirea abilit!#ilor de a rezista
consumului, nlocuirea activit!#ilor de consum, cu altele, constructive, ca "i ameliorarea abilit!#ilor de
rezolvare a conflictelor sunt obiective terapeutice importante.
7. Tratamentul farmacologic este un element important al terapiei pentru cea mai mare parte a
pacien#ilor, dar trebuie mbinat cu consilierea "i cu alte terapii comportamentale.
8. Persoanele dependente, sau cele care utilizeaz! abuziv o substan#! la care exist! o comorbiditate
psihiatric! trebuie tratate integrat, pentru ambele probleme.
9. Eficien#a tratamentului nu depinde doar de participarea voluntar! "i de motiva#ia individului.
Sanc#iunile sau/"i promisiunile care se practic! de obicei n familii, pe tema accept!rii ini#ierii
tratamentului, programele disponibile la locul de munc!, sau n sistemul judiciar de deten#ie pot cre"te
semnificativ att aderen#a la tratament, ct "i men#inerea n terapie pe durat! adecvat!.
10. Consumul ocazional (care poate anticipa sau nu rec!derea propriu-zis!) poate ap!rea oricnd n
decursul tratamentului. Monitorizarea pentru consumul oric!rui tip de substan#!, prin analiza urinei sau
utilizarea altor teste contribuie semnificativ la evitarea rec!derilor.
11. Programele terapeutice trebuie s! permit! evaluarea pentru HIV/SIDA, hepatita B, C,
tuberculoza, alte boli infec#ioase "i s! asigure consilierea, menit! s! determine schimbarea
comportamentului care, s! reduc! riscul pacientului de a se auto-infecta sau a-i infecta pe al#ii.
12. Vindecarea poate fi un proces de lung! durat!, care necesit! episoade repetate de tratament,
datorit! evolu#iei cronice, cu rec!deri, care apar dup!/n timpul unui tratament finalizat cu succes. Marlatt
"i Gordon (1985), au identificat trei tipuri de situa#ii de risc crescut pentru rec!dere: st!rile emo#ionale
negative, conflictele interpersonale "i presiunea social!.

Obiectivele medica#iei psiho-farmacologice:
-tratarea intoxica#iei "i sevrajului (ex. metadon!, clonidin! n dependen#a la opiacee,
benzodiazepinele n alcoolism, etc.)
-combaterea craving-ului (ex. naltrexon! n dependen#a la heroin!, etc.)
-medica#ie aversiv! (disulfiram)
-medica#ie de substitu#ie cu agoni"ti (metadon!, buprenorfin!)
-medica#ie destinat! trat!rii comorbidit!#ilor psihiatrice (antidepresive, anxiolitice, stabilizatoare ale
dispozi#iei, etc.)
Conceptul de reducere a riscului, harm reduction poate fi inclus n cadrul preven#iei secundare. Cele
mai cunoscute interven#ii de tip harm reduction sunt cele care urm!resc diminuarea riscului de
194
contaminare viral! (HIV, hepatite B "i C) prin utilizarea n comun de c!tre utilizatorii de droguri
intravenoase, a acelor "i seringilor.
Alte tipuri de interven#ii de tip harm reduction sunt destinate reducerii riscului determinat de consumul
de alcool, "i constau n programe de training pentru vnz!torii de b!uturi alcoolice sau pentru
conduc!torii auto "i urm!resc inducerea la aceste categorii profesionale a unui comportament
responsabil fa#! de consumul de alcool. Astfel, vnz!torii trebuie s! coopereze la ac#iunea de sc!dere a
accesibilit!#ii adolescen#ilor la b!uturile alcoolice, iar "oferii trebuie s! nve#e s! evite situa#iile n care
ajung s! "ofeze n stare de intoxica#ie acut!.
Interven#ia psihosocial! de reabilitare se realizeaz! prin tehnici cognitiv-comportamentale, terapii
psihodinamice, interpersonale, de grup "i maritale.

Interven#ia psihoterapic!
Dup! Vormer & Davis (2003), cele 6 nevoi primordiale ale persoanei dependente, de a c!ror
ndeplinire depinde succesul demersului terapeutic sunt urm!toarele:
- nevoia de a se identifica pe sine ca o fiin#! uman! competent!;
- nevoia de a de#ine controlul, de a putea alege n cuno"tin#! de cauz!;
- nevoia de speran#!;
- nevoia de a avea un scop;
- nevoia de a avea sentimentul succesului, a atingerii obiectivelor propuse;
- nevoia de a avea n preajm! cel pu#in o persoan! de ncredere care s! i ofere sprijinul;
Eficien#a psihoterapiei depinde de calitatea rela#iei terapeutice care se stabile"te ntre terapeut "i
client. Urm!toarele atitudini ale terapeutului sunt favorabile consolid!rii alian#ei terapeutice:
- atitudinea de acceptare, de destigmatizare, cu evitarea moraliz!rii clientului;
- naturale#ea, sinceritatea, transparen#a;
- terapeutul trebuie s! evite s! se prezinte drept expert;
- s! fie de partea clientului, chiar dac! dezaprob! metodele prin care acesta ob#ine ceea ce dore"te;
- s!, dar totu"i nu trebuie s! lase pacientul s! plece cu convingerea c! a reu"it s! l manipuleze prin
minciun!
- s! fie flexibil cu programul ntlnirilor, dar nu foarte flexibil;
- s! fie de ncredere;
- evitarea confrunt!rii directe, n favoarea unei confrunt!ri empatice, suportive
- ncurajarea clientului n men#inerea contactului n cazul unei rec!deri.
Odat! ce alian#a terapeutic! a fost stabilit!, adic#ia poate fi definit! ca problem! n terapie, la care
clientul "i terapeutul pot lucra mpreun!.
Evaluarea motiva#iei pentru schimbare este esen#ial! pentru abordarea ulterioar! a pacientului "i se
realizeaz! prin interviul motiva#ional.
195
Prochaska-DiClemente (1986) au elaborat ciclul schimb!rii, un sistem de evaluare a motiva#iei
clientului pentru schimbare:
- n stadiul precontemplativ aspectele negative ale adic#iei sunt ignorate;
- n stadiul contemplativ apare con"tientizarea problemelor legate de uzul de substan#e;
- n stadiul preparativ clientul se angajeaz! n mici comportamente de schimbare;
- n stadiul ac#iunii opteaz! pentru detoxifiere, apar schimb!ri care dureaz! 24 de ore;
- n stadiul de men#inere schimb!rile dureaz! minimum 6 luni;

Interviul motiva#ional este o tehnic! cognitiv-comportamental! prin care, pacientul este ajutat s!-"i
rezolve ambivalen#a legat! de schimbare "i s! se angajeze n procesul de schimbare. Responsabilitatea
pentru schimbare apar#ine ns! pacientului.
Pentru realizarea acestor obiective, urm!toarele aspecte se doresc a fi respectate n cadrul interviului
motiva#ional:
- ascultarea empatic! , n absen#a criticii sau culpabiliz!rii pacientului, care conduce la crearea unei
atmosfere pozitive de acceptare "i n#elegere a sentimentelor acestuia, precum "i, la eviden#ierea
ambivalen#ei.
- eviden#ierea discrepan#ei ntre comportamentul prezent "i obiectivele clientului.
- evitarea confrunt!rii directe, care determin! opozi#ie din partea clientului, apari#ia rezisten#elor "i a
mecanismelor de ap!rare.
- rezisten#a "i ambivalen#a trebuie considerate aspecte naturale "i inevitabile n cadrul demersului
terapeutic pentru schimbare, terapeutul nu trebuie s! impun! noi perspective, ci doar s! le propun!.
- este necesar! nt!rirea ncrederii clientului n capacitatea sa de a se confrunta cu obstacolele "i de a
reu"i s! se schimbe.
Ulterior, terapia cognitiv-comportamental! urm!re"te construirea "i men#inerea unor
comportamente alternative celor care au condus la adic#ie, comportamente care s! ajute persoana
dependent! s! devin! apt! s! reziste presiunii sociale, s! controleze stressul, s! c"tige abilit!#i de auto-
relaxare, s!-"i creasc! asertivitatea "i capacitatea de comunicare interpersonal! (Chaney, 1978, Monti 1989,
Wills, 1985).
Tulbur!rile legate de consumul de substan#e pot fi considerate drept un fenomen cronic, evolund
cu remisiuni "i rec!deri, dar nu incurabil.196
Bibliografie
1. Corciovei I., Farmacologie, 2000;
2. Friedman Carol, Psihiatrie, editura Ex ponto, 2000;
3. Funda#ia Jellineck, Abuzul "i dependen#a de substan#e psihoactive, editura Medica, 2004
4. Funda#ia Jellineck, Prevenirea rec!derilor n tulbur!rile legate de consumul de substan#e,
editura Medica, 2004
5. Harrison, Principiile Medicinei interne, edi#ia 14/II, editura Teora, 2001;
6. Merck, Internal Medicine CD;
7. Oancea Constantin, Manual de nursing psihiatric, editura Vavila Edinf SRL, Bucure"ti
2004
8. Oancea Constantin, Tehnici de sf!tuire/ consiliere, editura Vavila Edinf SRL, Bucure"ti,
2002
9. Pl!vi#u Ileana, Semiologie "i patologie psihiatric!, 2001;
10. Porot Marcel, Toxicomaniile, editura $tiin#ific!, 1998;
11. Predescu V., Psihiatrie, editura Medical!, 1998;
12. Prelipceanu Dan, Ghid de tratament n abuzul de substan#e psiho-active, 2001, editura
Infomedica;
13. www.saratoga.ro
14. www.nolabel.info
15. www.medfam.ro
16. Kaplan&Sadock, Manual de psihiatrie clinic!, editura Medical!, 2001
17. Buisman W. Preven#ia abuzului de droguri n rndul tinerilor, Revista Romn! de
Psihiatrie, Ed. Infomedica, vol IV, nr. 2, 2002
18. Abraham P., Prevenire "i consiliere antidrog, Agen#ia Na#ional! Antidrog, 2004.