Sunteți pe pagina 1din 2

TEST 2

1. Situatiile financiare nu ofera informatii cu privire la:


a) pozitia financiara a companiei
b) dezvoltarea in viitor a companiei
c) performanta companiei
d) tabloul fluxurilor de trezorerie al compaiei
2. O obligaie actual a entitii ce decurge din evenimente trecute i prin
decontarea creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz
beneficii economice ! datoriile) poarta denumirea de:
a) "asiv
b) #enituri
c) $ctiv
d) %&eltuieli
'. (iminurile beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei
contabile sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor ori creteri ale
datoriilor) care se concretizeaz n reduceri ale capitalurilor proprii) altele
dec*t cele rezultate din distribuirea acestora ctre acionari ! pierderile )
poarta denumirea de:
a) "asiv
b) #enituri
c) $ctiv
d) %&eltuieli
+. $ctivele imobilizate:
a) sunt acele elemente pe care le detine o societate pe o perioada mai mare de
un an,
b) sunt acele elemente utilizate de o societate pe o perioada mai mica de un
an ! o parte din aceste bunuri se consuma la prima utilizare)
c) sunt acele elemente sub forma de materii prime) materiale si alte
consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru
prestarea de servicii.
d) reprezinta sume ce trebuie platite de catre o societate altor entitati
!statului) persoanelor de la care se aprovizioneaza) salariatilor etc, )
-. .na din urmatoarele variante reprezinta criterii de marime pentru
intocmirea situatiilor financiare de catre societati:
a) /otal active) %ifra de afaceri neta) 0umar mediu de salariati,
b) /otal vanzari) %ifra de afaceri neta) 0umar mediu de salariati,
c) /otal active) %ifra productie) 0umar mediu de salariati,
d ) /otal active) %ifra de afaceri neta) 0umar mediu al personalului de
conducere,
1. $ctivele circulante evidentiaza valorile economice ce imbraca forma
stocurilor si a productiei in curs de executie) creantelor) investitiilor
financiare pe termen scurt si a dsponibiliatilor banesti) valori ce au o viteza
de rotatie:
a) "este un an ,
b) Sub un an ,
c ) 2axim cinci ani ,
d) 2inim cinci ani ,
3.(atoriile curente ! datoriile pe termen scurt ) au termenul de exigibilitate:
a) mai mare de 12 luni,
b) mai mic de 12 luni,
c) mai mare de 1 luni,
d) mai mic de 1 luni,
4. (ocumentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de
venituri si cheltuieli ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar se
numeste:
a) balanta si ofera utilizatorilor informatii cu privire la pozitia financiara,
b) cont de profit si pierdere si ofera utilizatorilor informatii cu performanta
financiara,
c) tabloul fluxurilor de trezorerie si ofera informatii cu privire la variatia
fluxurilor de incasari si plati din diferite activitati,
d) bilant si ofera informatii cu privire la pozitia financiara a intrerinderii,
5. 6n raport cu natura lor) c&eltuielile care se efectueaza in cadrul unei
intreprinderi pot fi grupate pe feluri de activitati) astfel :
a. %&eltuieli din activitarea financiara) de exploatare si bancara
b. %&eltuieli din activitatea extraordinara) ordinara si financiara
c. %&eltuieli din activitatea de exploatare) financiara si extraordinara
d. %&eltuieli din activitatea de exploatare) ordinara si financiara
17. "otrivit %adrului %onceptual al 6$S8) bilantul este documentul care
realizeaza descrierea pozitiei financiare a intreprinderii in raporturile cu
mediul extern. 9cuatia utilizata pentru a dezvalui pozitia financiara este:
a) capital propriu : activ ; datorii
b) activ : pasiv
c) trezoreria neta : incasari < plati
d) mi=loace economice : surse de finantare