Sunteți pe pagina 1din 9

HOTARARE Nr.

760 din 16 septembrie 1999 privind aprobarea Regulamentului consular


In temeiul Legii nr. 37/1991 privind infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor
consulare,
Guvernul Romaniei hotaraste
!R"I#$L %&I#
'e aproba Regulamentul consular preva(ut in ane)a care face parte integranta din pre(enta hotarare.
RE!"A#ENT $ON%!"AR
$A&. 1
$rgani(area generala a oficiilor consulare de cariera
Art. 1
1. !ctivitatea consulara are drept scop acordarea de asistenta si protectie pentru apararea in strainatate a drepturilor si
intereselor statului roman, ale cetatenilor romani, persoane fi(ice, si ale persoanelor *uridice romane, potrivit practicii
internationale si in limitele admise de normele si principiile dreptului international.
+. !ctivitatea consulara se reali(ea(a de misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera pe ba(a legii romane si a
conventiilor internationale la care Romania este parte si in conditii de reciprocitate.
3. ,revederile Regulamentului consular se aplica membrilor personalului misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare de
cariera ale Romaniei, care indeplinesc atributii consulare, denumiti in continuare functionari consulari.

Art. '
1. In relatiile Romaniei cu alte state infiintarea de oficii consulare de cariera se face numai cu consimtamantul statului primitor.
+. Infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului oficiilor consulare de cariera se fac prin decret al ,resedintelui Romaniei, la
propunerea Guvernului. -ecretul se publica in .onitorul $ficial al Romaniei.
3. Rangul oficiilor consulare de cariera ale Romaniei poate fi, dupa ca(
a/ consulat general0
b/ consulat0
c/ viceconsulat0
d/ agentie consulara.
1. 'ediul oficiului consular de cariera si circumscriptia consulara sunt stabilite de .inisterul !facerilor 2)terne. -e asemenea,
.inisterul !facerilor 2)terne va cere, pe cale diplomatica, acordul e)pres al autoritatilor statului de resedinta cu privire la
infiintarea oficiului consular de cariera, la sediul, rangul si circumscriptia sa consulara.
3. .inisterul !facerilor 2)terne va solicita, de asemenea, acordul statului de resedinta cu privire la
a/ modificarile ulterioare aduse sediului oficiului consular de cariera, rangului sau circumscriptiei sale consulare0
b/ deschiderea de catre un consulat general de cariera sau de catre un consulat a unui viceconsulat sau a unei agentii consulare
intr4o alta localitate decat cea in care isi are sediul el insusi0
c/ deschiderea unui birou, ca facand parte dintr4un oficiu consular de cariera e)istent, in afara sediului acestuia.
1
Art. (
1. $ficiile consulare de cariera isi au sediul in localuri consulare, proprietate a statului roman sau inchiriate de acesta.
+. Localurile consulare se bucura de inlesnirile, privilegiile si imunitatile recunoscute in favoarea acestora prin conventiile
bilaterale sau multilaterale in materie la care Romania si statul pe teritoriul caruia se afla sunt parte.
Art. )
1. ,ersonalul oficiului consular de cariera este format din
a/ functionari consulari0
b/ anga*ati consulari0
c/ personal de serviciu0
d/ personal particular.
+. 5unctionarii consulari pot fi
a/ consuli generali0
b/ consuli0
c/ viceconsuli0
d/ agenti consulari.
3. !nga*atii consulari sunt persoanele care fac parte din serviciile administrative sau tehnice ale oficiului consular de cariera.
1. ,ersonalul de serviciu cuprinde persoanele afectate serviciului casnic al oficiului consular de cariera.
3. ,ersonalul particular este folosit e)clusiv in serviciul personal al unui membru al oficiului consular de cariera.

Art. *
1. $ficiile consulare de cariera sunt conduse, potrivit rangului lor, de consuli generali, consuli, viceconsuli sau agenti
consulari.
+. #onsulii generali, sefi ai oficiilor consulare, sunt numiti la post prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului
afacerilor e)terne.
3. 5unctionarii consulari, altii decat seful oficiului consular de cariera, precum si anga*atii consulari si personalul de serviciu
sunt numiti la post prin ordin al ministrului afacerilor e)terne.

Art. 6
1. .inisterul !facerilor 2)terne va solicita, pe cale diplomatica, acordul prealabil al statului pe teritoriul caruia se afla oficiul
consular de cariera cu privire la numirea sefului oficiului consular, daca prin conventii la care Romania si statul de resedinta sunt
parte nu se prevede altfel.
+. -upa obtinerea acordului statului de resedinta ministrul afacerilor e)terne semnea(a patenta consulara, prin care atesta
numirea sefului oficiului consular de cariera, rangul sau, sediul oficiului consular si circumscriptia consulara, purtand sigiliul de
stat.
3. .inisterul !facerilor 2)terne inaintea(a, pe cale diplomatica .inisterului !facerilor 2)terne al tarii in care a fost numit
seful oficiului consular de cariera patenta consulara in vederea acordarii e)e6uaturului.
1. 'eful oficiului consular de cariera este admis sa4si e)ercite functiile printr4o autori(atie numita e)e6uatur.
3. -aca seful oficiului consular de cariera este impiedicat sa isi e)ercite functiile sau daca postul sau a devenit vacant,
.inisterul !facerilor 2)terne va numi un gerant interimar care va actiona cu titlu provi(oriu, in calitate de sef al oficiului
+
consular de cariera. #a gerant interimar poate fi numit un functionar consular al oficiului consular respectiv, un agent diplomatic
de la misiunea diplomatica romana din acelasi stat sau de la .inisterul !facerilor 2)terne al Romaniei. .inisterul !facerilor
2)terne va lua masuri ca numele si prenumele gerantului interimar sa fie notificate .inisterului !facerilor 2)terne al statului in
care se afla oficiul consular de cariera.

Art. 7
.inisterul !facerilor 2)terne si, respectiv, misiunea diplomatica notifica .inisterului !facerilor 2)terne al statului de
resedinta
a/ numirea membrilor oficiului consular de cariera, sosirea la oficiul consular, plecarea definitiva sau incetarea functiilor lor,
precum si orice alte schimbari privind statutul acestora care pot interveni in cursul activitatii lor la oficiul consular de cariera0
b/ sosirea si plecarea definitiva a unei persoane apartinand familiei unui membru al oficiului consular sau daca o persoana
devine sau incetea(a sa mai fie membru al familiei0
c/ sosirea si plecarea definitiva a personalului particular0
d/ anga*area si concedierea persoanelor care isi au resedinta in statul de resedinta.
$A&. ' E+ercitarea atributiilor consulare de catre o,iciile consulare de cariera

Art. -
1. !tributiile consulare sunt e)ercitate de oficiile consulare de cariera prin
a/ functionarii consulari, care pot fi consuli generali, consuli, viceconsuli sau agenti consulari0
b/ diplomati cu atributii consulare la misiunile diplomatice, numiti si notificati ca atare la autoritatile tarii de resedinta.
+. !tributiile consulare se e)ercita in cadrul circumscriptiei consulare. #u toate acestea, in impre*urari speciale, un functionar
consular poate, cu consimtamantul statului de resedinta, sa isi e)ercite atributiile si in e)teriorul circumscriptiei consulare.
3. 'tatul roman, prin .inisterul !facerilor 2)terne, poate, dupa notificarea catre statele interesate si daca nici unul dintre ele nu
se opune in mod e)pres la aceasta, sa insarcine(e un oficiu consular de cariera stabilit intr4un stat sa isi asume e)ercitarea
atributiilor consulare intr4un alt stat.
1. -e asemenea, daca dupa notificarea sa statul de resedinta nu se opune, un oficiu consular de cariera al statului roman poate
e)ercita atributii consulare in statul de resedinta in numele unui stat tert.

Art. 9
1. .isiunile diplomatice e)ercita atributii consulare prin sectiile consulare sau prin diplomatii desemnati in acest scop.
+. In capitalele tarilor unde e)ista concomitent o misiune diplomatica si un oficiu consular de cariera ale Romaniei atributiile
consulare sunt e)ercitate in e)clusivitate de catre respectivul oficiu consular de cariera in cadrul circumscriptiei sale. 'ectia
consulara a misiunii diplomatice e)ercita atributiile consulare pentru cei din e)teriorul circumscriptiei oficiului consular de
cariera, daca acesta nu acopera integral teritoriul statului de resedinta.
3. $ficiile consulare nu vor solutiona cererile persoanelor domiciliate in alte circumscriptii consulare decat in ca(uri deosebite
si urgente.

3
Art. 10
1. In e)ercitarea atributiilor lor functionarii consulari pot sa se adrese(e autoritatilor locale competente din cadrul
circumscriptiei consulare. 2i se pot adresa autoritatilor centrale competente ale statului de resedinta numai daca acest lucru este
admis de legile, regulamentele si u(antele statului de resedinta sau de acordurile internationale la care Romania si respectivul stat
sunt parte. In ca( contrar, se pot adresa autoritatilor centrale ale statului de resedinta prin intermediul misiunii diplomatice.
+. -aca in statul de resedinta nu e)ista o misiune diplomatica a statului roman si daca interesele sale nu sunt repre(entate de o
misiune diplomatica a sa dintr4un stat tert sau a unui stat tert, functionarii consulari, cu consimtamantul statului de resedinta, pot
indeplini acte diplomatice si, implicit, se pot adresa direct autoritatilor centrale.
3. In situatia preva(uta la pct. + consulii onorifici actionea(a potrivit instructiunilor sefului oficiului consular de cariera.
Art. 11
1. 5unctionarii consulari vor spri*ini prin toate mi*loacele de(voltarea relatiilor de prietenie intre Romania si statul de resedinta.
+. 5unctionarii consulari vor favori(a de(voltarea relatiilor bilaterale in domeniile economic, comercial, cultural, stiintific,
turistic, vor apara si vor promova drepturile si interesele statului roman si ale cetatenilor romani in statul de resedinta.
3. In e)ercitarea atributiilor lor functionarii consulari se vor conforma prevederilor tratatelor, conventiilor, acordurilor si
intelegerilor internationale la care Romania si statul de resedinta sunt parte.
1. !ctivitatea functionarilor consulari va fi desfasurata in conformitate cu prevederile legilor si regulamentelor romane, precum
si ale instructiunilor ministrului afacerilor e)terne, date in aplicarea lor.
3. Indeplinirea atributiilor consulare se va face cu respectarea legilor statului de resedinta.
Art. 1'
1. !ctivitatea de informare consulara are drept scop promovarea si apararea intereselor nationale, infaptuirea obiectivelor
politicii e)terne si interne a statului, precum si favori(area participarii Romaniei la viata internationala.
+. !ctivitatea de informare trebuie sa contribuie la armoni(area legislatiei romane cu cea a statelor membre ale %niunii
2uropene, la aderarea Romaniei la instrumentele *uridice ale #onsiliului 2uropei, la largirea cadrului *uridic bi4 si multilateral, la
asigurarea dreptului cetatenilor romani la tratament egal cu cetatenii altor state, inclusiv la libera circulatie.
Art. 1(
1. In cadrul circumscriptiei consulare functionarii consulari spri*ina de(voltarea relatiilor economice, comerciale, culturale,
stiintifice si turistice cu statul de resedinta, cu respectarea tratatelor, conventiilor si acordurilor in vigoare.
+. 5unctionarul consular va spri*ini comertul si cooperarea economica prin actiuni de prospectare, propaganda si promovare in
mediile de afaceri sau de comunicare in masa a intereselor romanesti, asigurand conditii favorabile agentilor economici romani,
de(voltarii ansamblului relatiilor cu tara de resedinta. 2l nu are dreptul sa actione(e ca agent economic ori sa desfasoare activitati
cu caracter lucrativ.
3. In activitatea sa functionarul consular va spri*ini cercurile de afaceri, firmele si companiile straine sa faca investitii de capital
in Romania, sa infiinte(e repre(entante, firme sau birouri ale acestora, sa incura*e(e e)porturile de produse romanesti, sa de(volte
cooperarea economica si tehnico4stiintifica.
1. In domeniile cultural4stiintific si de presa functionarul consular va spri*ini derularea acordurilor culturale, programele de
aplicare a lor, cunoasterea si pre(entarea valorilor culturii, stiintei si invatamantului, participarea la manifestari in statul de
resedinta 4 festivaluri, congrese, reuniuni, e)po(itii, targuri de carte etc.

1
Art. 1)
1. 5unctionarul consular va acorda, la cerere sau din oficiu, in conformitate cu normele si principiile dreptului international,
asistenta si protectie cetatenilor romani, in calitatea sa oficiala de organ al statului investit si recunoscut cu astfel de atributii.
+. !sistenta si protectia se acorda in ca( de imbolnaviri grave, urgente medicale, decese, accidente de circulatie, pierdere sau
furt al pasaportului, biletului de calatorie, mi*loacelor banesti, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a
autovehiculelor, retineri, arestari, limitarea in orice alt mod a libertatii personale, condamnari in statul de resedinta si in alte
situatii asemanatoare.
3. 5unctionarul consular, in calitatea sa oficiala, va asigura repre(entarea cetatenilor romani in fata instantelor *udecatoresti ori
se va ingri*i de asigurarea repre(entarii lor adecvate, solicitand adoptarea de masuri provi(orii in vederea apararii drepturilor si
intereselor acestora, datorita absentei lor sau din orice alta cau(a, daca si in masura in care legea statului de resedinta permite
aceasta. Repre(entarea incetea(a de indata ce persoana respectiva si4a desemnat mandatarul sau ori isi asigura personal apararea
drepturilor si intereselor in statul de resedinta.
1. 5unctionarul consular va interveni la autoritatile statului de resedinta pentru instituirea tutelei sau curatelei in favoarea
minorilor si incapabililor, cetateni romani aflati in statul de resedinta.
3. 5unctionarul consular are dreptul si obligatia de a comunica cu cetatenii romani privati de libertate, cu respectarea
conventiilor internationale si a legilor statului de resedinta. 2l are dreptul sa ii vi(ite(e, sa intervina la autoritati pentru numirea de
avocati din oficiu si de interpreti si pentru ca acestia sa se bucure de drepturile procesuale preva(ute de legislatia statului de
resedinta.

Art. 1*
5unctionarul consular va actiona pentru apararea drepturilor si intereselor patrimoniale ale statului roman si ale cetatenilor sai,
cu respectarea legilor si procedurilor in vigoare in statul de resedinta si a prevederilor conventiilor internationale. In acest scop, el
va interveni pe langa autoritatile statului de resedinta in vederea luarii masurilor de conservare si administrare a bunurilor,
clarificare a regimului lor *uridic, intabulare a dreptului de proprietate in registrele de la locul situarii lor. In ca( de litigii el va
recomanda avocati si va spri*ini pregatirea apararii, procurarea de documente oficiale, efectuarea de traduceri, legali(ari etc.

Art. 16
1. !ctivitatea notariala se va desfasura pe ba(a legii romane si a intelegerilor internationale la care Romania este parte, precum
si potrivit u(antelor internationale.
+. In ba(a legii, la cererea persoanelor fi(ice avand cetatenia romana, precum si a persoanelor *uridice romane, functionarul
consular va indeplini urmatoarele acte notariale
a/ redactarea de inscrisuri in vederea autentificarii sau legali(arii semnaturii0
b/ autentificarea inscrisurilor0
c/ legali(area sigiliilor si a semnaturilor0
d/ darea de data certa inscrisurilor pre(entate de parti0
e/ certificarea unor fapte0
f/ legali(area de copii de pe inscrisuri0
g/ efectuarea si legali(area traducerilor0
h/ primirea in depo(it a inscrisurilor si a documentelor pre(entate de parti0
i/ eliberarea de duplicate de pe actele notariale intocmite de misiunile diplomatice si oficiile consulare.
3
3. !ctivitatile notariale preva(ute la pct. + lit. c/, f/ si g/ pot fi indeplinite de catre functionarii consulari si la cererea
persoanelor fi(ice sau *uridice straine, in masura in care legile si reglementarile statului de resedinta nu se opun.
1. !ctele notariale se indeplinesc, dupa ca(, la sediile misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, precum si la bordul
navelor si aeronavelor sub pavilion romanesc care se afla stationate in ra(a de activitate a acestor organe, precum si la domiciliul
cetateanului roman ori in alt loc, daca acest lucru este preva(ut in conventiile internationale la care Romania si statul de resedinta
sunt parte ori daca legea locala nu se opune.
5orma si conditiile in care se indeplinesc actele notariale sunt preva(ute de legea romana.
!ctul notarial indeplinit de functionarul consular, purtand semnatura sa si sigiliul oficial, este de autoritate publica si are forta
probanta preva(uta de lege.
!ctele notariale intocmite de functionarul consular pot fi atacate de parti sau de orice persoana interesata, prin actiune in
anulare la instanta *udecatoreasca, in conformitate cu prevederile #odului roman de procedura civila.

Art. 17
1. 5unctionarii consulari vor indeplini atributii de stare civila in ba(a legii, a conventiilor internationale la care Romania este
parte, iar in lipsa acestora, numai in masura in care legile statului de resedinta nu se opun.
+. In temeiul legii, sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei sunt ofiteri de stare civila. 2i pot
delega e)ercitarea atributiilor de ofiter de stare civila agentului diplomatic care indeplineste functii consulare sau unuia dintre
functionarii consulari.
3. 5unctionarii consulari vor inregistra actele si faptele de stare civila privind cetatenii romani, produse in strainatate, in
conditiile preva(ute de lege, si vor elibera certificate de stare civila, dupa ca(, de nastere, de casatorie sau de deces.
1. 5unctionarii consulari vor incheia, in temeiul legii, casatorii intre doi cetateni romani sau intre un cetatean roman si un
cetatean strain, daca conventiile internationale la care Romania este parte prevad aceasta, iar legile statului de resedinta nu se
opun.

Art. 1-
1. 5unctionarii consulari vor indeplini atributii in materie de cetatenie, in temeiul legii romane si al conventiilor internationale
la care Romania este parte.
+. In temeiul legii, functionarii consulari vor primi
a/ cereri de redobandire a cetateniei romane de la fostii cetateni romani0
b/ cereri de renuntare la cetatenia romana de la persoanele care au dobandit de*a cetatenia unui alt stat sau au asigurarea de
primire a cetateniei unui alt stat, dovedite cu acte oficiale, pentru a nu deveni persoane fara cetatenie, si care indeplinesc celelalte
cerinte legale0
c/ cereri de clarificare a cetateniei romane.
!ceste cereri sunt transmise in tara spre a fi solutionate de catre autoritatile abilitate prin lege.
3. ,ersoanele care, la cerere, au redobandit cetatenia romana, in conditiile legii, cu pastrarea domiciliului in strainatate, vor
depune *uramantul de credinta in fata sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera al Romaniei din tara in care
domicilia(a. -upa depunerea *uramantului seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera va elibera persoanei care
a redobandit cetatenia romana certificatul constatator.
1. 5unctionarii consulari vor elibera, la cerere, in ca( de nevoie, dove(i de cetatenie pentru cetateni romani aflati in strainatate.

7
Art. 19
1. !tributiile privind procurarea si transmiterea de acte *udiciare si e)tra*udiciare se indeplinesc in conformitate cu legea
romana si cu conventiile internationale la care Romania este parte.
+. !ctele *udiciare se transmit pe cale diplomatica sau consulara, cu e)ceptia ca(ului in care prin tratate sau conventii
internationale la care Romania este parte s4a stabilit un alt mod de transmitere in strainatate a unor acte, precum citatii, copii sau
e)trase de pe actiuni, comisii rogatorii in materie civila sau penala, cereri de e)tradare si altele.
3. 5unctionarul consular va inmana direct sau va transmite prin posta cetatenilor romani domiciliati in statul de resedinta
citatiile si copiile de pe actiunile primite de la autoritatile *udiciare romane, daca legile statului de resedinta nu se opun. -e
asemenea, functionarul consular va inmana citatii si copii de pe actiuni membrilor misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare
ale Romaniei, functionarilor romani la organi(atiile internationale, precum si membrilor acestora de familie care locuiesc
impreuna cu ei.
1. 5unctionarii consulari, la cererea cetatenilor romani si a fostilor cetateni romani aflati in statul de resedinta, vor primi si vor
transmite in tara, spre solutionare, cererile privind procurarea de acte de stare civila, de vechime in munca, de studii, certificate de
ca(ier *udiciar si altele. -e asemenea, functionarii consulari pot primi astfel de cereri si de la alte persoane, daca legile statului de
resedinta nu se opun.

Art. '0
1. !tributiile functionarului consular in probleme de transporturi navale, aeriene, rutiere si feroviare vor fi e)ercitate in
conformitate cu legea romana si cu conventiile internationale la care Romania este parte.
+. !tributiile functionarului consular in materie de navigatie maritima si fluviala se e)ercita in legatura cu navele comerciale de
marfuri si de pasageri care navighea(a sub pavilion romanesc, echipa*ul si incarcatura de la bordul acestora si pasagerii lor. -e
asemenea, functionarul consular va e)ercita atributii privind navele de ra(boi, navele de stat, navele4scoala pentru pregatirea
personalului navigant, navele pentru cercetare stiintifica si altele.
3. !tributiile functionarului consular vor consta si in eliberarea sau prelungirea valabilitatii, dupa ca(, in conditiile legii si ale
reglementarilor in materie, a documentelor de navigabilitate ale navelor, a carnetelor de marinar, in acordarea de asistenta si
protectie navelor sub pavilion romanesc, echipa*ului, incarcaturii sale precum si pasagerilor cetateni romani, in ca( de avarie,
esuare sau naufragiu al navei0 el va spri*ini repatrierea acestora, inclusiv a membrilor echipa*ului, daca continuarea calatoriei nu
mai este posibila. -e asemenea, functionarul consular va obtine aprobarile necesare pentru intrarea navelor de stat si a navelor
militare in apele teritoriale si in porturile statului de resedinta.
1. In materie de navigatie aeriana functionarul consular va obtine, pe cale diplomatica, de la autoritatile tarii de resedinta
autori(atii prealabile pentru survolarea spatiului aerian sau pentru ateri(area pe teritoriul acesteia in ca(ul aeronavelor romane
care e)ecuta (boruri necomerciale 4 pre(identiale, parlamentare, guvernamentale, transporturi de trupe, tehnica militara,
armament si altele asemenea. -e asemenea, functionarul consular acorda asistenta si protectie aeronavelor, echipa*ului si
pasagerilor ori de cate ori impre*urarile o cer.
3. 5unctionarii consulari vor spri*ini personalul, pasagerii si incarcatura in transporturile internationale feroviare si rutiere de
marfuri si de calatori in ca( de accidente de circulatie si vor interveni la autoritatile tarii de resedinta pentru a le acorda primul
a*utor in functie de situatia in care se afla.

Art. '1
1. 5unctionarii consulari vor elibera, in conditiile legii, pasapoarte si vor prelungi valabilitatea acestora.
7
+. 5unctionarii consulari vor acorda vi(e, in conditiile legii si ale reglementarilor in vigoare, cetatenilor straini care se
deplasea(a in Romania in interes oficial, de afaceri, particular, turistic, la studii sau pentru desfasurarea de activitati lucrative.
3. 5unctionarii consulari vor spri*ini, prin demersuri la autoritatile tarii de resedinta, incheierea de catre Romania a unor
acorduri si intelegeri privind facilitarea calatoriilor cetatenilor romani.

Art. ''
1. ,entru serviciile prestate, la cererea cetatenilor romani sau a cetatenilor straini, functionarii consulari vor incasa ta)e
consulare in valuta, in cuantumul preva(ut de lege, daca conventiile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel.
+. "a)ele consulare se incasea(a anticipat si apartin bugetului statului roman.
!rt. +3
5unctionarii consulari vor indeplini orice alte atributii date prin lege, daca nu se contravine reglementarilor statului de resedinta
sau conventiilor internationale la care Romania este parte.
#!,. 3 $ficiile consulare onorifice
Art. ')
1. Romania poate infiinta, pe ba(a de reciprocitate, oficii consulare onorifice pe teritoriul altor state si poate numi consuli
onorifici care functionea(a potrivit legii, normelor, principiilor si practicii internationale.
+. Infiintarea de oficii consulare onorifice si numirea sefilor oficiilor consulare onorifice se aproba de catre ministrul afacerilor
e)terne, in drept sa semne(e patenta consulara preva(uta cu sigiliul de stat.
3. ,rocedura privind infiintarea de oficii consulare onorifice, numirea si admiterea sefilor oficiilor consulare onorifice sunt
supuse regulilor preva(ute la art. + pct. 1, 3, 1 si 3 si la art. 7 pct. 1, +, 3 si 1.
1. 'efii oficiilor consulare onorifice suporta din bugetul propriu toate cheltuielile privind indeplinirea atributiilor oficiale si de
repre(entare. -e asemenea, ei isi desfasoara activitatea in localuri consulare proprietatea lor sau inchiriate pe cheltuiala proprie.
3. 'efii oficiilor consulare onorifice, dupa primirea e)e6uaturului sau dupa admiterea provi(orie, vor incheia cu seful misiunii
diplomatice romane acreditat in acea tara, imputernicit in acest scop de .inisterul !facerilor 2)terne, un protocol continand
atributiile consulare pe care acestia le pot e)ercita, drepturile de care se bucura si obligatiile ce le revin.
7. 'efii oficiilor consulare onorifice pot fi cetateni romani cu domiciliul permanent in statul de resedinta, cetateni ai statului de
resedinta sau cetateni ai unui stat tert cu domiciliul in statul de resedinta.
7. 'efii oficiilor consulare onorifice sunt numiti dintre persoanele cu po(itii importante in statul de resedinta 4 oameni politici
reputati, personalitati remarcabile in domeniile economiei, finantelor, bancar, cultural, stiintific, avocati de prestigiu 4, cu
independenta financiara si comportament la nivelul functiei ce li se incredintea(a, apropiati de Romania, care pot sa contribuie la
promovarea intereselor romanesti, la de(voltarea relatiilor de prietenie cu statul de resedinta si care doresc sa isi asume astfel de
insarcinari.
8. ,entru activitatea desfasurata consulii onorifici nu primesc din partea statului roman salarii, indemni(atii sau alte venituri,
oricare ar fi denumirea acestora.
9. #alitatea de consul onorific poate fi retrasa oricand de catre ministrul afacerilor e)terne al Romaniei, prin revocarea patentei
consulare si prin notificarea autoritatilor tarii de resedinta cu privire la deci(ia de a nu mai considera persoana respectiva ca sef al
oficiului consular onorific sau, dupa ca(, consul onorific.

8
Art. '*
1. 'efii oficiilor consulare onorifice vor indeplini atributii consulare care nu implica e)ercitarea autoritatii de stat mentionate
e)pres in protocolul semnat cu sefii misiunilor diplomatice.
+. !tributiile consulare care implica e)ercitarea autoritatii de stat sunt cele referitoare la cetatenie, stare civila, acte notariale,
procurari si transmiteri de acte *udiciare si e)tra*udiciare, eliberarea de pasapoarte si acordarea de vi(e, incasarea de ta)e
consulare pentru serviciile prestate, precum si orice alte activitati cu un astfel de caracter.
3. !tributiile preva(ute la pct. + vor fi indeplinite in e)clusivitate de catre functionarii consulari de cariera ai Romaniei.
$A&. ) Raspunderi
Art. '6
1. 'eful misiunii diplomatice si seful oficiului consular conduc si raspund de modul in care este indeplinita activitatea consulara
de catre functionarii consulari.
+. 5unctionarii consulari care nu vor aduce la indeplinire obligatiile preva(ute in pre(entul regulament consular vor raspunde,
dupa ca(, disciplinar, administrativ sau penal.
$A&. * .ispo/itii ,inale
Art. '7
,re(entul regulament consular va intra in vigoare in 39 de (ile de la data publicarii lui in .onitorul $ficial al Romaniei, ,artea
I.
Art. '-
La data intrarii in vigoare a pre(entului Regulament consular se abroga Regulamentul consular aprobat prin I.-.R. nr. 3.319 din
+1 octombrie 1937, publicat in .onitorul $ficial, ,artea I, nr. +33 din 1 noiembrie 1937.
9

S-ar putea să vă placă și