Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN

BISTRI A - NSUD
n aten ia profesorilor de eorafie
Referitor Con!"rs"l !olar Na ional de #eorafie pentr" !lasele $-$II% &TERRA&
informm c pna la data de '( )artie '*+,% ora +-%** unit ile de nv mnt vor trimite, la adresa
de e-mail generalaunu@bn.rdsnet.ro i la fax - 026260!", tabelul nominal cu elevii participan i la
concurs, dup urmtorul model#
$r.
crt.
$umele i prenumele
elevului
%lasa &rofesor
coordonator
'bs.
(ocul de desf urare a Con!"rs"l"i !olar Na ional de #eorafie pentr" !lasele $-$II%
&TERRA& este !oala #i)na.ial/ Nr0 + Bistri a0
%oncursul se va desf ura n data de '1 )artie ncepnd cu ora +*%**0
Ele2ii 2or fi pre.en i la ora 1%,*0
NOT3 !olile s"nt r"ate s/ soli!ite !onfir)area 4ns!rierii ele2ilor la !on!"rs5
Inspe!tor 6!olar%
prof0 Anelo A"relian 7ANEA
)tr. * +ecembrie nr.,, %od !200-0, .istri/a, 0ud. .-$
1el# 2!0 30426 2*,2"
5ax# 2!0 30426 2*66,!
666.is7bn.ro