Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINTA DE PRACTICA

Organizatia Business Media Solutions cu sediul in Bucuresti, Str. Stefan


Negulescu nr.34, Pod, Ap.6, Camera , sector , !nregistrata la "egistrul Comer#ului su$
nr. %4&'()3*')&&, Cod +iscal "O),33&*&, reprezentat- prin .osif Sorin Cristian, in
calitate de Partener de Practica ade/ereste ca ./ascu "aluca 0a$riela student al +acultatii
de Comert din cadrul Academiei de Studii 1conomice din Bucuresti, a efectuat stagiul de
practica in compania noastra de la &).&4.)&) pana la )).&2.)&).
Pe perioada stagiului au fost efectuate *& ore de practica.
1/aluarea studentului printr3un raport s3a facut de catre tutorele desemnat.
S3a eli$erat prezenta pentru a3i ser/i la coloc/iul de practic-.
4ata5 )).&2.)&)

Numele, prenumele Nita Daniela
Functia reprezentantului legal
Director economic
.L.S.