Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru referatul cu tema "Caracteristici ale tehnicilor proiective din care

decurge capacitatea lor de investigaie i diagnoz clinic" se vor parcurge notele


de curs sau paginile indicate din lucrarea Introducere n tehnicile proiective,
Irina Tnsescu:
Paginile:
- 11-28 (Fundamentul psihanalitic si estalt-ist al tehnicilor proiective!"
- ##-#$ (Perspective asupra metodei clinice!"
- #%-&2 (Particularit'ile psihodiagno(ei proiective
&8-$2 ()aracteristicile tehnicilor proiective* +vanta,e* -imite!
Paginile indicate nu se refer strict la tema referatului, ci urmresc sa dea
o imagine mai ampl asupra tehnicilor proiective* .e aceea sper ca nu veti face
un fel de re(umat din tot ce citi'i /i c ve'i e0trage doar ideile care argumentea(
tema*
1e poate face apel /i la alte cr'i despre tehnicile proiective*
(2eferate pe Internet adecvate temei nu prea am v(ut s fie /i oricum le
/tiu de,a 3!*