Sunteți pe pagina 1din 43

BARE BARE NCOVOIATE NCOVOIATE

GRINZI CU INIM PLIN GRINZI CU INIM PLIN GRINZI CU INIM PLIN GRINZI CU INIM PLIN
Generaliti Generaliti Generaliti Generaliti
LL bb dd d i t d i t tt i i La La bare bare unde unde predominant predominant este este ncovoierea ncovoierea
MM
cap cap
este este determinat determinat de de WW = = I/y I/y;; M M
cap cap
=WR =WR. .
C l C l ii t j t j ii ii tt ll Cele Cele mai mai avantajoase avantajoase grin grinzi zi sunt sunt cele cele care care
dezvolt dezvolt un un M M
cap cap
mare mare la la consum consum redus redus de de
material material material material..
b
Avnd o seciune de form dreptunghiular cu
dimensiunile b i h:
A bh =
h
3 2

bh bh
I W = =
12 6
Generaliti Generaliti Generaliti Generaliti
Dac dispunem materialul din seciune astfel:
bh/2
2
1
bh
A =
bh/2
2 2
2
3
2
2
bh h bh
A I

h
y
4 2 2
2 2
2
2
1
bh
I
z A I
y
=

= =
2
2
bh
h
I
W
y
= =
2
Generaliti Generaliti Generaliti Generaliti
CONCLUZIE:
Prin dispunerea avantajoas a materialului din Prin dispunerea avantajoas a materialului din
seciune s-a obinut o cretere considerabil a
caracteristicilor: caracteristicilor:
bh/2
2 2
bh bh
W W = > =
h
y
2 6
W W >
Tipuri de seciuni Tipuri de seciuni Tipuri de seciuni Tipuri de seciuni
n n funcie funcie de de modul modul de de realizare realizare al al
seciunii seciunii elementele elementele se se pot pot clasifica clasifica astfel astfel:: pp
1 1. . Elemente Elemente laminate laminate tipi tipizate zate
22 Bare Bare cu cu perei perei subiri subiri formate formate la la rece rece 22.. Bare Bare cu cu perei perei subiri subiri formate formate la la rece rece
3 3. . Elemente Elemente alctuite alctuite::
Cu Cu nituri nituri (foarte (foarte rar) rar)
Cu Cu uruburi uruburi
Cu Cu sudur sudur..
1 Elemente laminate tipizate 1 Elemente laminate tipizate 1.Elemente laminate tipizate 1.Elemente laminate tipizate
z y
I I >>
z y
I I
y
Cel Cel mai mai des des utilizat utilizat din din aceast aceast categorie categorie este este profilul profilul I I
(se (se mai mai numete numete i i dublu dublu T T)). .
OO variant variant aa profilului profilului I I este este profilul profilul H H care care este este raional raional
aa fi fi utilizat utilizat mai mai ales ales pentru pentru stlpi stlpi i i mai mai rar rar pentru pentru grinzi, grinzi,
doar doar atunci atunci cnd cnd avem avem ncovoiere ncovoiere oblic oblic doar doar atunci atunci cnd cnd avem avem ncovoiere ncovoiere oblic oblic..
1 Elemente laminate tipizate 1 Elemente laminate tipizate 1.Elemente laminate tipizate 1.Elemente laminate tipizate
Alte Alte tipuri tipuri de de profile profile laminate laminate utilizate utilizate frecvent frecvent n n
construcii construcii sunt sunt:: construcii construcii sunt sunt::
Profile Profile tip tip U U
Profile Profile tip tip LL Profile Profile tip tip LL
Combina Combinaii ii de de profile profile. .
2.Bare cu perei subiri formate la 2.Bare cu perei subiri formate la
rece rece
Aceste Aceste bare bare sunt sunt formate formate din din tabl tabl ndoit ndoit la la Aceste Aceste bare bare sunt sunt formate formate din din tabl tabl ndoit ndoit la la
rece rece..
AA i i i i dd ll 00 55 ll 88 10 10 Au Au grosimi grosimi de de la la 00,,55 mm mm pn pn la la 88--10 10 mm mm. .
3 Seciuni alctuite 3 Seciuni alctuite 3.Seciuni alctuite 3.Seciuni alctuite
S i il S i il l t it l t it li li ii bi bi it i it i Secinile Secinile alctuite alctuite se se realizeaz realizeaz prin prin mbinarea mbinarea cu cu nituri, nituri,
uruburi uruburi sau sau sudur sudur.. mbinarea mbinarea cu cu nituri nituri sau sau uruburi uruburi se se
folosete folosete rar, rar, cel cel mai mai des des utilizndu utilizndu--se se sudura sudura.. o osete o osete a , a , ce ce aa des des ut du ut du se se sudu a sudu a
n n general general sudura sudura se se realizeaz realizeaz n n relief, relief, mai mai simplu simplu de de
realizat, realizat, dar dar cnd cnd este este necesar necesar oo rezisten rezisten mai mai mare mare se se
l l ll dd d i d i apeleaz apeleaz la la sudura sudura n n adncime adncime..
3 Seciuni alctuite 3 Seciuni alctuite 3.Seciuni alctuite 3.Seciuni alctuite
S i il S i il l t it l t it li li ii bi bi it i it i Secinile Secinile alctuite alctuite se se realizeaz realizeaz prin prin mbinarea mbinarea cu cu nituri, nituri,
uruburi uruburi sau sau sudur sudur.. mbinarea mbinarea cu cu nituri nituri sau sau uruburi uruburi se se
folosete folosete rar, rar, cel cel mai mai des des utilizndu utilizndu--se se sudura sudura.. o osete o osete a , a , ce ce aa des des ut du ut du se se sudu a sudu a
Cteva Cteva tipuri tipuri de de seciuni seciuni alctuite alctuite utilizate utilizate frecvent frecvent n n
construcii construcii: :
3 Seciuni alctuite 3 Seciuni alctuite 3.Seciuni alctuite 3.Seciuni alctuite
Nota Notaii ii folosite folosite la la seciunile seciunile alctuite alctuite:: Nota Notaii ii folosite folosite la la seciunile seciunile alctuite alctuite::
b
z
b
t
f
h
y y
d
t
w
y y
t
f
zz
3 Seciuni alctuite 3 Seciuni alctuite 3.Seciuni alctuite 3.Seciuni alctuite
OO lt lt i t i t dd i i l t it l t it tt i d i d OO alt alt variant variant de de seciune seciune alctuit alctuit este este grinda grinda
cu cu goluri goluri n n inim inim care care se se poate poate obine obine dintr dintr- -oo
grind grind cu cu inim inim plin plin grind grind cu cu inim inim plin plin..
Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor
Predimensionarea Predimensionarea grinzilor grinzilor metalice metalice se se
face face diferit diferit n n funcie funcie de de tipul tipul de de seciune seciune face face diferit diferit n n funcie funcie de de tipul tipul de de seciune seciune
care care se se dorete dorete aa fi fi utilizat utilizat: :
AA Elemente Elemente laminate laminate tipi tipizate zate AA.. Elemente Elemente laminate laminate tipi tipizate zate
B B.. Elemente Elemente alctuite alctuite
Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor
AA Elemente Elemente laminate laminate tipizate tipizate In In standarsul standarsul AA.. Elemente Elemente laminate laminate tipizate tipizate In In standarsul standarsul
de de produs produs sunt sunt date date caracteristicile caracteristicile geometrice geometrice principale principale
ale ale acestor acestor elemente elemente A, A, I, I, W, W, ii. . ,, ,, ,,
Av Avnd nd solicitrile solicitrile M,T M,T se se alege alege tipul tipul de de
material material RR. .
R R
red red
== ( (0 0, ,85 85- -00, ,95 95)R )R rezisten rezisten redus redus..
WW
nec nec
=M/R =M/R
red red
.. WW
nec nec
M/R M/R
red red
..
Grin Grinzile zile de de oel oel au au o o rezisten rezisten RR mare mare pot pot
aprea aprea probleme probleme de de deformare, deformare, ceea ceea ce ce aprea aprea probleme probleme de de deformare, deformare, ceea ceea ce ce
implic implic efectuarea efectuarea unei unei verificri verificri de de sgeat sgeat::
f f f f
aa
II
nec nec
.. f f f f
a a
II
nec nec
..
Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor
AA. . Elemente Elemente laminate laminate tipizate tipizate ..
Grin Grinzile zile de de oel oel au au o o rezisten rezisten RR mare mare pot pot aprea aprea
probleme probleme de de deformare, deformare, ceea ceea ce ce implic implic efectuarea efectuarea unei unei
verificri verificri de de sgeat sgeat::
f f f f
a a
II
nec nec
..
L
a
k
k
L
f = =
1
1
700 ... 200 ,
a
n
f
EI
L M
f =
2

Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor


BB.. Elemente Elemente alctuite alctuite::
Av Avnd nd solicitrile solicitrile M,T M,T se se alege alege
b
z
tipul tipul de de material material RR..
Se Se cunoa cunoate te deschiderea deschiderea LL a a
i ii i ii ii tt d t i d t i
t
f
grinzii grinzii i i se se poate poate determin determina a
caracteristicile caracteristicile informative informative ale ale
seciunii seciunii astfel astfel::
h
d
y y
seciunii seciunii astfel astfel::
L/h= L/h=8 8... ...12 12 la la grin grinzile zile principale principale
L/h= L/h=13 13... ...1 18 8 la la grin grinzile zile de de
d
t
w
gg
importan importan medie medie
L/h= L/h=18 18 la la grin grinzile zile secundare secundare
hh /t /t 60 60 110 110 supleea supleea inimii inimii
t
f
z
hh
ww
/t /t
ww
==60 60110 110 supleea supleea inimii inimii..
Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor
- din conditia de rezistenta
- din conditia de deformatii (sageata)
BB Elemente Elemente alctuite alctuite::
b
z
din conditia de deformatii (sageata)
BB.. Elemente Elemente alctuite alctuite::
Condiii Condiii de de rezisten rezisten:: R, R, M, M, T T
WW =M/R =M/R
t
f
WW
nec nec
=M/R =M/R
red red
hh se se alege alege multiplu multiplu de de 50 50 mm mm
dac dac grinda grinda are are oo nlime nlime mai mai

h
d
y y
mic mic de de 1000 1000 mm mm i i multiplu multiplu de de
100 100 mm mm la la o o nlime nlime mai mai mare mare
de de 1000 1000 mm mm. .
d
t
w
tt
ww
== ( (6 6), ), 8 8, , 10 10, , 12 12, , 14 14 mm mm. .
t
f
z T
t
max
5 1
w f
w
h R
t 5 . 1
Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor
b
z
BB.. Elemente Elemente alctuite alctuite::
Condiii Condiii de de rezisten rezisten..
nec
M
W
W
h ) 2 1 15 1 (
t
f

red
nec
w
nec
R
M
W
t
W
h = = , ) 2 . 1 ... 15 . 1 (
h
d
y y
d
t
w
w
w
w
w
nec w
w
t
h W
A
h
t = = =

, 63 . 2 ,
110 ... 60
3
2
t
f
z
w w
Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor
BB Elemente Elemente alctuite alctuite:: BB.. Elemente Elemente alctuite alctuite::
Condiii Condiii de de rezisten rezisten::
Aria sec Aria seciunii grinzii se mparte iunii grinzii se mparte
b
z
Aria sec Aria seciunii grinzii se mparte iunii grinzii se mparte
ntre inim i tlpi astfel ntre inim i tlpi astfel: :
AA
ww
=(0,40,5)A =(0,40,5)A i i
2A 2A =(0 5 0 6)A =(0 5 0 6)A
t
f
w w
bt
A A
A
A
t t h A

2A 2A
ff
=(0,50,6)A. =(0,50,6)A.
h
d
y y
f
w
f
w
w
w w w w
bt A
h
t t h A = = = =
2
,
d
t
w

1 1
z
h b t t
w f

= =
5
1
...
3
1
, ) 3 . 1 ... 2 . 1 (
. , , , , h t b t h
f w w

Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor


BB Elemente Elemente alctuite alctuite:: BB.. Elemente Elemente alctuite alctuite::
Condiii Condiii de de rezisten rezisten::
Cunosc Cunosc ndu ndu- -se se hh
ww
,, tt
ww
,, b, b, tt
ff

b
z
ww
,,
ww
,, ,,
ff
A, A, I I
yy
,, W W
yy
..
Condiia Condiia de de rezisten rezisten ce ce
trebuie trebuie ndeplinit ndeplinit::
t
f
W W <
trebuie trebuie ndeplinit ndeplinit::
h
d
y y
-al sectiunii propuse
y nec
W W <
d
t
w
-al sectiunii propuse
M
t
f
z
nec
R
M
W =
red
R
Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor
BB El t El t l t it l t it BB.. Elemente Elemente alctuite alctuite::
Condiii Condiii de de sgeat sgeat::
SS tt AA II WW ii
b
z
Se Se cunoa cunoate te A, A, I, I, WW i i se se
noteaz noteaz::
M M
nn
moment moment din din ncrcri ncrcri
normate normate
t
f
normate normate
f f sgeata sgeata
f f
aa
sgeata sgeata admisibil admisibil
kk f(i f(i i ii i ii di iil di iil
h
d
y y
kk
11
=f(importa =f(importaa a grinzii, grinzii, condiiile condiiile
tehnologice tehnologice impuse impuse) )
d
t
w
k
L
f 700 200
t
f
z n
a
f
L M
f
k
k
L
f

= =
2
1
1
700 ... 200 ,
a
f
EI
f =
Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor Predimensionarea grinzilor
BB.. Elemente Elemente alctuite alctuite::
Condiii Condiii de de sgeat sgeat (f (ff f
aa
)): :
b
z
red nec
n
a
n
nec
R W M
n
M
M
Ef
L M
I = = = , ,
2

t
f
a
f
h
d
y y
rez cond nec
I I
.

I
d
t
w
n Ef
R L
h
I
W
h
I
W
red
nec
nec nec
2
2 /
, = =
t
f
z
n Ef
h
a
2
R L
h
red
2
2
h h
n Ef
h
a
red
nec
= rez cond nec
h h
.

Verific Verificri de rezisten la profile ri de rezisten la profile


alctuite alctuite
V ifi i d Verificrie de
rezisten vor fi
efectuate pentru efectuate pentru
punctele caracteristice
ale diagramelor de ale diagramelor de
eforturi aferente
elementului.
b
z
De obicei verificrile
sunt efectuate n
t
f
seciunile cu:
Mmax MmaxTaf Taf
h
d
t
w
y y
Mmax MmaxTaf Taf
Tmax TmaxMaf Maf. .
t
f
z
Verific Verificri de rezisten la profile ri de rezisten la profile
alctuite alctuite
CCnd se trece la nd se trece la
etapa de verificri etapa de verificri etapa de verificri etapa de verificri
sunt cunoscute sunt cunoscute: :
Diagramele de Diagramele de Diagramele de Diagramele de
eforturi eforturi: : M, T M, T
Caracteristicile Caracteristicile
b
z
seciunii seciunii: : A A
ww
, h , h
ww
, t , t
ww
, b, , b,
tt
ff
, , I I
yy
, W , W
Ca acte isticile Ca acte isticile
t
f
Caracteristicile Caracteristicile
materialului materialului: R. : R.
h
d
t
w
y y
t
f
z
Verific Verificri de rezisten la profile ri de rezisten la profile
alctuite alctuite
b
z
t
f
n n cazul cazul existenei existenei
unor unor goluri goluri n n material material::
h
unor unor goluri goluri n n material material::
Pentru Pentru zona zona comprimat comprimat
se se neglijeaz neglijeaz golurile golurile
y y
t
w
h
h
w
Pentru Pentru zona zona ntins ntins se se
calculeaz calculeaz AA
net net
i i I I
net net
,,
considerndu considerndu--se se axa axa yy--yy
t
considerndu considerndu se se axa axa yy yy
neschimbat neschimbat..
t
f
z
Verific Verificri de rezisten la ri de rezisten la grinzi grinzi cu cu sectiune sectiune
li li (( fil l t it fil l t it )) plina plina ((profile alctuite profile alctuite))
z 1
y y
2
-
y y
+
y
z M
=
Ed
S V
=
Ed
h
V
=
z
4 3
+
y
I

Verificarea in domeniul elastic (clasele 1,2,3) Verificarea in domeniul elastic (clasele 1,2,3)
n n STAS STAS 10108 10108//00 se se accept accept oo diagram diagram simplificat simplificat de de tt
y w
I t

w w
h t
n n STAS STAS 10108 10108//00 se se accept accept oo diagram diagram simplificat simplificat de de tt
dac dac AA
ff
00, ,15 15A A. . Astfel Astfel de de la la o o alur alur cum cum este este cea cea de de aa
doua doua diagram diagram se se ajunge ajunge la la una una simplificat simplificat cum cum este este cea cea
de de aa t eia t eia de de aa treia treia..
Verific Verificri de rezisten la ri de rezisten la grinzi cu sectiune grinzi cu sectiune
plina ( plina (profile alctuite profile alctuite) )
z 1
y y
2
-
y y
+
y
z M
=
Ed
S V
=
Ed
h
V
=
z
4 3
+
Verificarea in domeniul elastic (clasele 1,2,3) Verificarea in domeniul elastic (clasele 1,2,3)
y
I

y w
I t

w w
h t
Eurocode Eurocode Ec Ec 33- -11- -11 admite admite relatia relatia simplificata simplificata la la sectiunile sectiunile
dublu dublu simetrice simetrice::
,
Ed
V
=
daca
, 4 . 0 A A
6 0
f
A
,
w w
h t
, 4 . 0 A A
w

6 . 0
w
A
Verific Verificri de rezisten la ri de rezisten la grinzi cu sectiune grinzi cu sectiune
plina ( plina (profile alctuite profile alctuite) )
z 1
2
-
y y
M S V
V
z
4 3
+
y
y
I
z M
=
y w
Ed
I t
S V
=
w w
Ed
h t
V
=
1
= R
I
z M
y
In punctul 1:
0 =
I
y
Verific Verificri de rezisten la ri de rezisten la grinzi cu sectiune grinzi cu sectiune
plina ( plina (profile alctuite profile alctuite) )
z 11
2
-
y y
z M
Ed
S V
Ed
V
z
4 3
+
R
z M
y
=
2

In punctul 2:
sau daca A
f
0.15A
y
R
z M
=
2
y
y
I
z M
=
y w
Ed
I t
S V
=
w w
Ed
h t
=
R
I t
S V
I
Ed
y
=
2

f
f
Ed
y
R
h t
V
I
=
I t
y w
f
w w
h t
Verific Verificri de rezisten la ri de rezisten la grinzi cu sectiune grinzi cu sectiune
plina ( plina (profile alctuite profile alctuite) )
z 1
2
-
y y
M S V
V
z
4 3
+
2 2
In punctul 2:
y
y
I
z M
=
y w
Ed
I t
S V
=
w w
Ed
h t
V
=
mR
ech
+ =
2
2
2
2
3
m coeficient cond. de lucru 1 , 1 ... 0 , 1 = m
Verific Verificri de rezisten la ri de rezisten la grinzi cu sectiune grinzi cu sectiune
plina ( plina (profile alctuite profile alctuite) )
z 1
2
-
y y
M S V
V
z
4 3
+
In punctul 3:
y
y
I
z M
=
y w
Ed
I t
S V
=
w w
Ed
h t
V
=
Situatia este identica cu cea din punctul 2.
Verific Verificri de rezisten la ri de rezisten la grinzi cu sectiune grinzi cu sectiune
plina ( plina (profile alctuite profile alctuite) )
z 1
2
-
y y
M S V
V
z
4 3
+
y
y
I
z M
=
y w
Ed
I t
S V
=
w w
Ed
h t
V
=
4
= R
I
z M
y
In punctul 4:
0 =
I
y
Verific Verificri de rezisten la ri de rezisten la grinzi cu sectiune plina grinzi cu sectiune plina
(( fil l t it fil l t it ) li it t i d f t l l ) li it t i d f t l l ((profile alctuite profile alctuite) solicitate si de forta locala ) solicitate si de forta locala
z 1
2
y y
2
-
4 3
+
P
l
este fora local.
w i
l
L
t x
P
=
y w
Ed
I t
S V
=
w w
Ed
h t
V
=
y
y
I
z M
=
z
4 3
z 1
2
y
y
R
I
z M
=
2
In punctul 2:
y y
2
f
w w
Ed
P
R
h t
V
=
z
4 3
w i
l
L
t x
P
=
Verific Verificri de rezisten la ri de rezisten la grinzi cu sectiune grinzi cu sectiune
plina ( plina (profile alctuite profile alctuite) )
1 z 1
2
-
y y
+
l
L
t x
P
=
Ed
I t
S V
=
Ed
h t
V
=
y
I
z M
=
z
4 3
+
2 2 2
In punctul 2:
w i
t x
y w
I t
w w
h t
y
I
R
l l ech
1 . 1 3
2
2 2
2 2
2
+ + =
Situatia este periculoasa cand s
2
si s
l
au semne diferite.
Verific Verificri de rezisten la ri de rezisten la grinzi cu sectiune grinzi cu sectiune
plina ( plina (profile alctuite profile alctuite) )
Evaluarea Evaluarea lui lui x x
ii: :
z 1
t a x 2 + =
2
f i
t a x 2 + =
y y
z
4 3
z
Incovoiere oblica Incovoiere oblica
z 1
2
y y
-
+
z
4 3

y
I
z M
=
Ed
I t
S V
=
Ed
h t
V
=
z
y
I
y w
I t
w w
h t
z

La La ncovoierea oblic planul de ncovoiere difer de ncovoierea oblic planul de ncovoiere difer de
di iil i i l di iil i i l direciile principale. direciile principale.
Verificarea se efectueaz n dou etape Verificarea se efectueaz n dou etape: :
1. 1. Verificarea la ncovoiere dreapt pe cele Verificarea la ncovoiere dreapt pe cele
dou direcii dou direcii yy i i zz dou direcii dou direcii yy i i zz
Incovoiere oblica Incovoiere oblica
z 1
2
y y
-
+

y
I
z M
=
Ed
I t
S V
=
Ed
h t
V
=
z
4 3
z
y
I
y w
I t
w w
h t
z

2. 2. Verificarea la ncovoiere Verificarea la ncovoiere oblica astfel: oblica astfel:


M
M
R y
I
M
z
I
M
z
z
y
y
1 . 1
1 1 1
+ =
P bl l fib i t i t P bl l fib i t i t d i t d i t i t j t 1 1R i t j t 1 1R
- Conform STAS 10108
Pe ansamblul fibrei externe exist Pe ansamblul fibrei externe exist o rezerv de rezisten o rezerv de rezisten rezistena majorat 1,1R. rezistena majorat 1,1R.
n punctele 2 i 3 n punctele 2 i 3 ssy este egal cu 0. y este egal cu 0.
Incovoiere oblica Incovoiere oblica
z 1
2
y y
-
+

y
I
z M
=
Ed
I t
S V
=
Ed
h t
V
=
z
4 3
z
y
I
y w
I t
w w
h t
z

2. 2. Verificarea la ncovoiere Verificarea la ncovoiere oblica astfel: oblica astfel:


R y
M
z
M
z
y
+ = - Conform Ec3 R y
I
z
I
z y
+ =
1 1 1
- Conform Ec3
Calculul plastic Calculul plastic Calculul plastic Calculul plastic
STAS STAS 10108 10108//00 recomand recomand efectuarea efectuarea unui unui
calcul calcul limit limit n n domeniul domeniul elastic elastic..
Se Se accept accept efectuarea efectuarea unui unui calcul calcul plastic plastic
pentru pentru ncrcri ncrcri statice statice la la ncovoiere ncovoiere pentru pentru ncrcri ncrcri statice statice la la ncovoiere ncovoiere
dreapt dreapt sau sau ncovoiere ncovoiere oblic oblic..
Calculul Calculul plastic plastic se se poate poate aplica aplica cnd cnd nu nu
exist exist pericolul pericolul pierderii pierderii stabilitii stabilitii elastice elastice.. exist exist pericolul pericolul pierderii pierderii stabilitii stabilitii elastice elastice..
Calculul plastic Calculul plastic
z
-
c

y y
-
c

+
c

OO zon zon extins extins aa seciunii seciunii este este deja deja n n domeniul domeniul plastic plastic RR. .
max

kk
xx
i i k k
yy
sunt sunt coeficieni coeficieni de de trecere trecere de de la la domeniul domeniul elastic elastic la la plastic plastic. .
y
x
M
M
R = +
1,07
x
k
x x y y
R
k W k W
= +
0 3 innormaromaneasca R <
1,20
y
k
0,3 in norma romaneasca
0,5 in norma europeana
f
R
R

<

Calculul plastic Calculul plastic


z
-
y y
Calculul Calculul plastic plastic se se poate poate aplica aplica cnd cnd nu nu exist exist pericolul pericolul pierderii pierderii stabilitii stabilitii
+
Calculul Calculul plastic plastic se se poate poate aplica aplica cnd cnd nu nu exist exist pericolul pericolul pierderii pierderii stabilitii stabilitii
elastice elastice::
' 21 21
10 70
i
h b

Condiii de suplee!
10 70
' partea in consola a talpii
i
i
t R t R
b

=
Condiii de suplee!
partea in consola a talpii
, grosimea talpii si a inimii
i
b
t t
=
=
Calculul plastic Calculul plastic
z
-
y y
+
Se Se poate poate observa observa cc dac dac oelul oelul folosit folosit este este OL OL37 37 RR = = 21 21daN/mm daN/mm
22
valoarea valoarea
radicalului radicalului este este egal egal cu cu 11. .
' 21 21
10 70
i
h b
10 70
' partea in consola a talpii
i
i
t R t R
b

= partea in consola a talpii
, grosimea talpii si a inimii
i
b
t t
=
=
VV mulumim pentru mulumim pentru p p
atenie! atenie!
Ing. Ing. Mihai Mihai SENILA SENILA Ing. Ing. Mihai Mihai SENILA SENILA
Ing. Gabriel Mircea URIAN Ing. Gabriel Mircea URIAN
Prof.dr.ing. Vasile PCURAR Prof.dr.ing. Vasile PCURAR