Sunteți pe pagina 1din 2

SC ...................................................

Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

Administratorul S.C...........dl/d-na.......................................................
Avnd n vedere referatul (nota de constatare) nregistrat/ sub
nr. ............./.......... ntocmit de ctre dl/d-na. .................... avnd funcia
de............................., cu ocazia evalurii competenei profesionale, conform
Procedurii stabilite prin Contractul colectiv de munc / Regulamentul intern,
a d-lui/d-nei ................................... avnd functia de......................, prin care
se constat c salariatul nu corespunde profesional locului de munc ocupat,
Termenul de ..................zile lucrtoare acordat salariatului pentru a-i
manifesta n mod expres consimtmntul cu privire la locurile de munc
oferite................................................................................................................
.............................................................. expir la data de..................; zilele
cuprinse n intervalul de la ............................... pn la .............................. nu
constituie vechime n munc, ntruct dl/d-na.............................................nu
a prestat activitate, fiind n termenul prevzut de art.64, 73(2) din Codul
Muncii,
n baza art.61 lit.d, art.64, 74 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societtile
comerciale i a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ..................... nceteaz contractul individual de
munc
al
d-lui/d-nei
.............................................avnd
functia
de ........................ n cadrul societtii, nr.contract ............... conform art. 61
lit.d) din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare
la Tribunalul SATU MARE.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna........................ si se comunic celui n cauz, compartimentului financiarcontabil i Inspectoratului teritorial de munc.

ADMINISTRATOR,
L.S.
Luat la cunotin : ..
Data : ..

S-ar putea să vă placă și