Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTUL

Profesor MIHAELA HAHUI


coala cu Clasele I-VIII Somuca-
structur SAM Cleja
27 aprle 2!!"
P#$IEC% &I&AC%IC
&A%A' 27. 04. 2009
CLASA' a VI-a A
$(IEC%UL' Limba i literatura romn
ELEME)%E &E C$)*I)U%' SUBIECTUL
%IPUL &E LEC*IE' de consolidare de cunotine
$(IEC%IVUL CA&#U' dezoltarea ca!acitii de e"!rimare scris
$(IEC%IVELE $PE#A*I$)ALE'
#$%&I'IV()
La s*ritul orei+ eleii or *i ca!abili)
$#,) s de*ineasc subiectul-
$#2) s !recizeze !rile de orbire !rin care se e"!rim acesta-
$#.) s recunoasc anumite cate/orii /ramaticale s!eci*ice !rilor de orbire studiate-
$#4) s analizeze sintactico-mor*olo/ic anumite cuinte-
$#0) s realizeze acordul dintre subiect i !redicat-
$#1) s creeze enunuri con*orm cerinelor.
A2(#'IV()
$A,) or !artici!a cu atenie i interes la lecie-
$A2) or mani*esta interes *a de noul coninut.
S%#A%E+IA &I&AC%IC,'
3('$4( 5I 67$#(4((: conersaia euristic+ e"!licaia+ analiza /ramatical+ e"erciiul+ !roblematizarea+ e"erciiile creatoare-
2
2$73( 4( $7%A&I8A7(: *rontal+ indiidual-
3I9L$A#( 4( :&V;<;3=&': manual+ cule/ere+ *ie de lucru.
#ESU#SE'
,. >I>LI$%7A2I#(
a? metodice)
- #onstana >rboi+ Limba i literatura romn n liceu. Calitate i eficien n predare i nare+ (.4.6.+ >ucureti+ ,9@.-
- #onstantin 6ar*ene+ A!pecte teoretice i e"perimentale n !tudiul literaturii n coal+ (ditura Aniersitii B Al. I. #uzaC+ Iai+ 2002-
- I. 5erdean+ #etodica predrii limbii romne+ (.4.6.+ >ucureti+ ,9@0-

b? didactice)
- (lena 3azilu-Ionescu+ Valentina 9ercea+ Limba romn+ manual !entru clasa a VI-a+ (.4.6.+ >ucureti+ 2000-
c? tiini*ice)
- 3. Andrei+ I. %Di+ Limba romn+ (ditura #orint+ >ucureti+ ,991-
- I. 4nil+ Limba romn $ al%oritmii anali&ei %ramaticale+ (d. B(/alC+ >acu+ 200,-
- Adrian #ostacDe+ Limba romn $ o %ramatic !intetic+ >ucureti+ (d. BArtC+ 200.-
d? !eda/o/ice)
- #onstantin #uco+ Ecoordonator?+ '!i(opeda%o%ie pentru e"amenele de definitiare i %rade didactice) Iai+ 6$LI7$3+ ,99@-
- I. #er/Dit+ '. 7adu+ *idactica F manual !entru clasa a G-a+ >ucureti+ (.4.6.+ ,991-
- Ion Al. 4umitru+ *e&oltarea %ndirii critice i narea eficient+ (ditura de Vest+ 'imioara-
- 4umitriu+ %D.+ Comunicare i nare+ (.4.6.+ 7.A.+ >ucureti+ ,99@-
- 4umitriu+ %D.+ Si!temul co%niti i de&oltarea competenelor) (ditura 4idactic i 6eda/o/ic+ >ucureti+ 2004-
e? o*iciale)
- 3.(.#.+ +narea acti+ >ucureti+ 200,-
.
- 3.(.#.+ In!truirea difereniat Ea!licaii ale teoriei inteli/enelor multi!le?+ 200,-
- #urriculum &aional. 'ro%rame colare pentru cla!ele a ,-a $ a ,III-a. Aria curricular limb i comunicare+ >ucureti+ ,999-
2. '(36$7AL(
- 00 de minute
.. A3A&(
- 22 de elei
- clas de niel mediu
SCE)A#IUL &I&AC%IC
)#-
C#%-
E%APELE
LEC*IEI
$(IEC%IV
E
$PE#A*I$
)ALE
U)I%,*I &E C$)*I)U%
AC%IVI%A%EA P#$.ES$#ULUI I A ELEVIL$#
ME%$&E MI/L$AC
E
.$#ME &E
$#+A)I0A#E
EVALUA-
#E
0
#.#E/T
.012/I32T.0IC
Asi/urarea condiiilor necesare des*urrii leciei E linite
Hn clas+ distribuirea *ielor de lucru i a celor de ealuare+
!re/tirea materialului didactic necesar?
conersaia
- material
didactic
27$&'AL;
I
C2'T20E2
2TE/4IEI
$A,

6ro*esorul a solicita eleii s com!leteze un rebus .
6e erticala A-> or obine cuntul s1ta2.
6ro*esorul solicit rs!unsuri i la alte Hntrebri le/ate de
un anumit termen din rebus.
(leii com!leteaz rebusul+ rs!unznd la Hntrebri.
conersaia
Iocul
didactic
- rebusul 27$&'AL;
-obserarea
com!orta-
mentelor
eleilor
-ealuare
iniial
4
II 2/U/420E2
.BIECTI,EL.0
$A,

Je comunic eleilor+ Hn limbaI accesibilizat+ coninutul
Hnrii i !er*ormanele ate!tate.
conersaia 27$&'AL;
III 2CTU2LI320E2
CU/.5TI/4EL.0
$#,

- #e este sinta"a K
- 4e cte *eluri sunt !rile de !ro!oziieK
- #are sunt !rile !rinci!ale de !ro!oziieK
- 4ar cele secundareK
Le oi cere eleilor s rs!und la Hntrebri re*eritoare la
!rile !rinci!ale de !ro!oziie.
(leii rs!und la Hntrebri i se im!lic acti Hn
des*urarea leciei.
conersaia - !lane
!orto*olii
de
/ramatic
27$&'AL; -ealuare
iniial
- analiza
rs!unsuri
lor
eleilor
IV
C./S.LI*20E2
CU/.5TI/4EL.0
$#2
$#.
$#4
$#0
$#1
Je trece la rezolarea e"erci iilor din *i a indiidual de
lucru.+ insistndu-se asu!ra as!ectelor mai di*icile.
6e !arcursul rezolrii e"erci iilor din *i + !ro*esorul le
adreseaz i alte Hntrebri re*eritoare la subiect+ urmrindu-se
ast*el consolidarea cuno tin elor re*eritoare la acesta.
conersaia
e"erciiul
!roble-
matizarea
- *ie de
lucru
indiidual
- tabla
27$&'AL;
-analiza
rs!unsuri
-lor
eleilor
0
V
.B4I/E0E2
'E06.0#2/4EI $#4
Je rezol e"erci iul 7 din *i a de lucru.
e"erciiul
creator
- tabla
- *ie de
lucru
indiidual
27$&'AL;
- analiza
ca!acitii
de a o!era
cu !rile
de orbire
studiate
VI
6EE*B2C7UL $#7 Je *ac trimiteri la obiectiele !ro!use+ eri*icndu-se
msura Hn care acestea au *ost realizate.
conersaia 27$&'AL; -ealuare
*inal
VII
E,2LU20E2
'E06.0#2/4EI
(leii or aea de construit un scurt te"t+ de 0-7 rnduri+
Hn care s *oloseasc subiecte e"!rimate !rin !ri de orbire
ct mai ariate.
4e asemenea+ !e tot !arcursul actiitii+ eleii au la
dis!oziie o *i de lucru indiidual.
e"erciiul - *ia de
ealuare
*inal
I&4IVI4A-
AL;
- ealuare
*inal
scris
VIII
0ETE/4I2 5I
T02/S6E0UL
$A, Je eri*ic msura Hn care obiectiele !ro!use au *ost
atinse.
Je anun tema !entru acas.
Je *ac a!recieri /enerale i indiiduale asu!ra actiitii
des*urate.
conersaia 27$&'AL; -notare
1
.I3 &E LUC#U
,.Identi*icai Hn enun urile de mai Ios subiectele i !recizeaz *elul lor Esim!lu sau multi!lu? i
!artea de orbire !rin care se e"!rim)
Amndoi au rezultate bune. A cnta e o !lcere.
6arisul i Londra sunt ca!itale euro!ene. 4umneaoastr m-ai cDematK
Acesta este isul meu. 4e citit cartea nu este /reu.
2. #orecta i /re elile din enun urile)
#rdul de rae au zburat. #risti i Ana !riete la teleizor.
&iciuna dintre cole/e nu au *ost de acord. (u i ei au mers Hn e"cursie.
2iecare dintre ei Hi doreau s cti/e. 'u i el se a bucura de reuit.
.. 6unei !redicatul la *orma !otriit)
(a i oi Ea mer/e? Hn tabr. 5i tu i eu Ea /rei?.
$ri ea+ ori el E a uda? *lorile. 6ublicul Ea a!lauda? !restaia solistei.
4. #om!letai s!a iile !unctate cu subiecte !otriit indicaiilor din !arantez)
..............e mai Hnele!t. Esubst. comun? 4in !!uri se aude ...........EinterIecie?
...........au !ornit la drum. Enumeral cardinal? ( uor ............Eb. la su!in?
(ste interzis................aici. Eb. la in*.? ........m-a aIutat.E!ron. dem. de de!rtare?
0. Indicai *elul subiectelor nee"!rimate din enunurile)
&u /rbiiL Vino acasL L-am ascultat cu atenie.
A crezut Hn s!usele ei. #redeam c nu oi reui. Veneau /rbii Hn urma mea.
1. Je d te"tul)
Je a!ro!ie ziua de , 3ai. #rina i Andrei or mer/e la mare. (i atea!t de mult tim!
aceast ocazie.. #nd !rinii i-au anunat acest lucru acetia s-au bucurat enorm. A izita locuri noi
este Hntotdeauna o !lcere. #ei doi o or inita i !e Ana+ erioara lor. 4e re*uzat o asemenea
o*ert este di*icil. 'ustrei se or distra de minune.
#om!leteaz cDenarele cu subiectele !e care le-ai /sit Hn enunurile de mai sus.
7. #onstruiete enunuri Hn care s e"iste)
- un subiect multi!lu e"!rimat !rin numerale ordinale cu aloare substantial
- un subiect sim!lu e"!rimat !rin !ronume demonstrati de a!ro!iere
- un subiect sim!lu e"!rimat !rin interIecie
- un subiect inclus
- un subiect subHneles.