Sunteți pe pagina 1din 23

DREPT Psihologie juridica (optional)

1. Care sunt consecintele nerespectrii exigentelor psihologice pe terenul dreptului?


1. rezult un act de justitie care nu respect personalitatea uan
!. rezult un proces judiciar "r respectarea dreptului la aprare
#. rezult un exercitiu steril$ tehnicist$ lipsit de credi%ilitate$ erodat de ine"icient si
czut &n desuetitudine
'()* #
!. Copletati enuntul de"initiei psihologiei judiciare din textul lacunar pe care +i,l
supune analizei* -Psihologia judiciar se de"ineste ca "iind disciplin distinct cu un
pronuntat caracter .. (1) si de cultur pro"esional a agistratului &n statul de
drept$ a+/nd drept o%iect .. (!)$ &n scopul o%tinerii .. (#)$ apte s "undaenteze
.. (0)1.
' 2 pragatic$ in"orati+,"orati+
3 2 studierea "iintei uane$ persoana iplicat &n draa judiciar
C 2 cunostintelor si e+identierii legittilor psihologice
D 2 interpretarea corect a conduitelor uane cu "inalitate judiciar sau criinogen
1 1,'$ !,C$ #,D$ 0,C
! 1,'$ !,3$ #,C$ 0,D
# 1,'$ !,D$ #,3$ 0,C
0 1,D$ !,'$ #,3$ 0,C
'()* !
#. Care este ecanisul psihologic &n +irtutea cruia autorul se "ace +ino+at de "apta
s+/rsit cu intentie direct?
1. autorul pre+ede rezultatul "aptei sale$ urrind producerea lui prin s+/rsirea
acelei "apte
!. autorul pre+ede rezultatul "aptei sale si desi nu,l urreste accept posi%ilitatea
producerii lui
'()* 1
0. Care este ecanisul psihologic &n +irtutea cruia autorul se "ace +ino+at de "apta
s+/rsit din culp cu neglijent?
1 autorul pre+ede rezultatul "aptei sale$ dar nu,l accept socotind "r teei c el nu
se +a produce
! autorul nu pre+ede rezultatul "aptei sale$ desi tre%uia si putea s,l pre+ad.
'()* !
4. Copletati enuntul lacunar pe care +i,l supune analizei* -'gentul juridic$ pentru
a,si expria li%ertatea contractual$ are garantat expriarea .. (1) ani"estat
prin producerea de .. (!) care se %azeaz pe .. (#)$ &n toat aplitudinea sa
psihologic1$ selection/nd terenii pusi la dispozitie*
' 2 ratiunii independente
3 2 +ointei li%ere
C 2 tul%urrii a"ecti+e
D 2 garantii ateriale
E 2 e"ecte juridice
5 2 conceptul psihologic de +oint
6 2 duelului judiciar
1 1,3$ !,E$ #,5
! 1,'$ !,E$ #,5
# 1,3$ !,D$ #,6
0 1,D$ !,E$ #,5
'()* 1
7. )electionati dintre copetentele supuse analizei actului in"ractional (ca
perspecti+ exploratorie.$ pe cele speci"ice psihologului criinalist*
' 2 s ridice urele existente la "ata locului si s le interpreteze
3 2 s reproduc prin propria,i iaginatie &prejurrile si actiunile derulate de
"ptuitor$ o"erind organelor de urrire penal -589:;9 CR8:E8 <( D8(':8C' )'1
C 2 s interogheze persoanele cuprinse &n cercurile de %nuiti identi"icati la "ata
locului
D 2 s,si iagineze pro"ilul personalittii "ptuitorului$ o"erind organelor de urrire
penal -':PRE(T' )' P)8=>,C>:P>RT':E(T'9?1
E 2 s anticipeze -C>:P>R'T:E(T;9 ;R:?T>R PRET'3891$ contracar/nd pentru
+iitor -:8)C?R89E1 autorului$ prin intuirea +ersiunilor optie cu grad ridicat de
credi%ilitate$ &n identi"icarea acestuia
1 3@D@E
! '@3@D
# '@D@E
'()* 1
A. Dintre caracteristicile odului de operare enuerate$ selectionati,le pe cele
speci"ice criinalului de tip dezorganizat*
' 2 plnuieste atacul
3 2 controleaz con+ersatia
C 2 +iol agresi+ &nainte de oor/rea +ictiei
D 2 atac spontan
E 2 act sexual dup oor/rea +ictiei
5 2 con+ersatie ini
6 2 +ictia este aleas %rusc$ cu +iolent
= 2 cada+rul este ascuns
8 2 ara criei si urele sunt prezente
B 2 cada+rul este lsat la locul criei
1 '@3@C@6
! D@E@5@6@8@B
# '@3@E@5@6@8
'()* !
C. )electati particularittile psihologice ale ajorittii arilor delinc+enti (dup Bean
Pinatel. 2 -(;C9E;9 PER)>('98T?T88 CR8:8('9E1*
' 2 egocentrisul
3 2 la%ilitatea
C 2 agresi+itatea
D 2 indi"erenta a"ecti+
E 2 inadaptarea social
5 2 "rustrarea
1 3@C@E@5
! '@3@E@5
# '@3@C@D
'()* #
D. Ce &ntelege Bean Pinatel prin -PR'6 DE98(CEE(T8'91 ca -EC;'T8E PER)>('9? <(
TRECERE' 9' 'CT;9 8(5R'CT8>('91?
' 2 structura dinaic a nucleului personalittii criinale
3 2 ediul criinogen "aciliteaz structura personalittii &n trecerea la act
C 2 unii nedelinc+enti au ne+oie de e+eniente$ de presiuni gra+e$ pentru a le
pro+oca o reactie delinc+ential$ altii trec la "apt dintr,o incitatie exterioar "oarte
usoar
D 2 delinc+entul "orat$ &n opozitie cu nedelinc+entul$ nu asteapt i+irea unei ocazii
propice$ unei incitatii exterioare$ ci pro+oac el &nsusi ocaziile &n care apoi opereaz
1 '@3@C
! C@D
# 3@C
'()* !
1F. Copletati de"initia dat de >.=. :'GRER$ re"erindu,se la -9E6E' )ECEE(TE8
TE:P>R'9E1$ pentru a explica -P'R'D>H;9 CR8:8('91$ identi"icat &n ateria
coportaentului recidi+ist de ctre =.B. EI)E(CJ* -;n anuit act in"ractional
(uan)$ este deterinat nu nuai de .. (1)$ c/t si de .. (!) a respecti+elor
consecinte. C/nd o actiune are dou consecinte$ una preial (poziti+) si alta de
sanctiune (negati+)$ a%ele consecinte "iind (teoretic) .. (#) (echita%ile)$ atunci
situatia (con"lictual) se rezol+ &n "unctie de consecinta pro%a%il .. (0) &n cazul
unui act in"ractional$ consecinta iediat este preial poziti+ &n sensul c .. (4)
oral sau aterial$ c/t +ree sanctiunea legal$ desi pro+ocatoare de su"erinte$
este .. (7) si coport un grad de incertitudine1.
' 2 egale ca pondere
3 2&ndepratat &n tip
C 2 aparitia &n tip
D 2 "orta "izic a in"ractorului
E 2 consecintele lui
5 2 agresi+itatea actului criinal
6 2 cea ai apropiat (ca aparitie &n tip.
= 2 preial poziti+
8 2 echitatea raportului juridic
B 2 d o satis"actie iediat
1 1,B$ !,C$ #,'$ 0,6$ 4,8$ 7,3
! 1,D$ !,C$ #,'$ 0,6$ 4,8$ 7,3
# 1,E$ !,C$ #,'$ 0,6$ 4,B$ 7,3
'()* #
11. >rdonati &n +ariant corect reprezentrile algoritului "orrii rturiei (schita
"orrii rturiei 2 etapele)*
' 2 decodare
3 2 e+enient judiciar
C 2 receptie
D 2 eleent testionial
E 2 eorare
5 2 redare
6 2 uitare
= 2 iaginatie
8 2 rationaent
B , copletare
1 '$ 3$ C$ 5$ 6$ =$ B
! 3$ C$ '$ E$ 5$ D
# '$ 3$ E$ D$ C$ B
'()* !
1!. 'legeti tipologia speci"ic descrierii urtoarei categorii de artori* K)e
caracterizeaz prin precizie$ %un o%ser+ator$ descrie lucrurile dup &nsusirile lor
exterioare$ nu este preocupat de seni"icatia scenei la care a participat$ perceptia se
des"soar &n a%senta participrii a"ecti+eotionale1*
1 artorul senziti+ si apatic
! artot su%iecti+
# artor o%iecti+
0 artor interpretati+
4 artor in+enti+
'()* #
1#. Crui tip de rturii apartin* Krturiile persoanelor care au perceput &n od
neijlocit$ &n conditii siilare de loc si tip aceleasi "apte si &prejurri de "apt1*
1 rturii succesi+e
! rturii repetate
# rturii siilare
'()* #
10. 'legeti cele dou cerinte pe care se "undaenteaz con+ingerea inti a
judectorului +is,L,+is de rturie*
' 2 integralitatea
3 2 sinceritatea
C 2 onestitatea
D , "idelitatea
1 '@3
! '@C
# 3@D
'()* #
14. )electionati +ariantele care expri K)8T;'T8' DE 8(CERT8T;D8(E '
:'RT>R;9;81$ con"or K6R'D;9;8 DE CRED83898T'TE );38ECT8E?1*
' 2 atunci c/nd artorul se contrazice &n a"iratii
3 2 atunci c/nd artorul este de +dit rea,credint
C 2 atunci c/nd este con"runtat cu alternati+e dintre care nici una nu este doinant
D 2 atunci c/nd repet a"iratiile "cute anterior
E 2 atunci c/nd gradul de incertitudine se a"l &n raport at/t cu nurul de solutii$
c/t si cu "orta relati+ a reactiilor "at de alternati+e
1 '@3
! 3@D
# 3@C
0 C@E
'()* 0
17. Copletati textul lacunar care de"ineste* Kcon+ingerea inti ca realitate
psihologic1$ dup cu ureaz* K8ntia con+ingere este starea psihologic a
persoanelor rspunztoare cu aplicarea legilor$ %azat pe ...... (1) care sunt
&pcate cu propria lor ...... (!)$ care le,a cluzit &n ...... (#) prin utilizarea ...... (0)
si &n sta%ilirea ...... (4)1.
' 2 ijloacele legale
3 2 duelul judiciar
C 2 stare su"leteasc
D 2 %un,credint
E 2 g/ndire
5 2 constiint oral
6 2 a"larea ade+rului
= 2 pro%elor adinistrate
8 2 surilor legale$ consecuti+e strilor de "apt sta%ilite
1 1,C$ !,3$ #,6$ 0,'$ 4,8
! 1,D$ !,3$ #,6$ 0,'$ 4,C
# 1,D$ !,5$ #,6$ 0,'$ 4,8
'()* #
1A. )electionati trsturile caracteristice coportaentului expresi+ al artorilor de
rea,credint (nesinceri)*
' 2 atitudinea "ranc$ deschis
3 2 "luenta relatrilor
C 2 e+itarea pri+irii
D 2 sudoratie
E 2 expunere riguroas
5 2 discon"ort psihic
6 2 spas glotic
= 2 perioade de latent &n rspunsuri
8 2 odi"icri de paloare
B 2 gesturi parazitare
J 2 pri+irea direct$ neezitant
9 2 li+iditti de paloare
: 2 siguranta si precizia expunerii
( 2 initiati+a arguentrilor
> 2 cerinte re"lexe
1 C@D@E@5@6@=@8@B@9@>
! '@3@C@D@E@5@6@=
# '@3@E@5@6@=@8@B@9@>
'()* 1
1C. Crei tipologii de artori i se adreseaz urtoarea descriere* K"ort creatoare
&ncorporat &n li%ajul &ncrcat cu eta"ore si si%oluri$ iaginatie$ "antezie$
asociatii ipre+izi%ile$ incapacitatea deose%irii realului de posi%il$ experient redus$
incapacitatea de a &ntelege anuite "apte$ &prejurri sau de a deduce raporturile
dintre ele1*
1 artorul a"lat &n eroare
! artorul de rea,credint
# artorul inor
0 artorul %olna+ psihic
'()* #
1D. Copletati textul lacunar din de"initia interogatoriului cu terenii care +i se
o"er$ dup cu ureaz* K8nterogatoriul este contactul interpersonal +er%al$
relati+ ...... (1) des"surat ...... (!) pe care &l poart ...... (#) cu ...... (0) &n
scopul ...... (4) despre ...... (7) &n +ederea prelucrrii si luririi &prejurrilor &n
care s,a cois "apte$ a identi"ica "ptuitorii si &n "unctie de ade+r ...... (A)1*
' 2 str/ngerea pro%elor
3 2 tensionat eotional
C 2 pentru sta%ilirea +ino+tiei
D 2 sisteatic si organizat stiinti"ic
E 2 reprezentantul organului de stat
5 2 persoana %nuit
6 2 descoperirii ade+rului
= 2 culegerii de date si in"oratii
8 2 a sta%ili aprrile
B 2 a sta%ili rspunsurile
J 2 "apt in"ractional
1 1,'$ !,D$ #,3$ 0,C$ 4,=$ 7,J$ A,B
! 1,3$ !,D$ #,E$ 0,5$ 4,=$ 7,J$ A,B
# 1,C$ !,D$ #,E$ 0,5$ 4,=$ 7,J$ A,8
'()* !
!F. Care dintre caracteristicile interogatoriului este de"init prin aceea c*
K'nchetatorul este oti+at de standardele sale pro"esionale$ a"larea ade+rului cu
pri+ire la "ptuitor si "apt$ pe c/nd in"ractorul este oti+at de diinuarea
responsa%ilittii sale &n cauz1*
1 tensiunea coportaentului expresi+
! deersul contradictoriu
# intiitatea$ stresul si riscul
0 opoza%ilitatea intereselor
4 inegalitatea statutului
'()* 0
!1. Care dintre planurile situationale este caracterizat de "aptul c Kdatele despre
coiterea in"ractiunii$ pro%elor ateriale si in"orationale sunt cunoscute nuai de
anchetator1*
1 planul situational ascuns
! planul situational necunoscut
# planul situational or%
0 planul situational deschis.
'()* #
!!. <n care dintre strategiile de interogare se identi"ic ai &nt/i K+eriga sla%1?
1 interogatoriul pentru +eri"icarea ali%iului
! interogatoriul prin tactica coplexului de +ino+tie
# interogarea unui participant despre acti+itatea celorlalti
'()* #
!#. Crei categorii de in"ractori se recoand a li se adinistra pro%ele &n od
gradual$ ca strategie de interogare?
1 in"ractori recidi+isti
! in"ractori ocazionali
# in"ractori priari
'()* #
!0. Cu se nueste strategia de interogare &n care -procedeul este o"ensi+ si const
&n ascultarea aceluiasi &n+inuit de ctre doi sau ai ulti anchetatori care s,au
pregtit special pentru aceasta1*
1 interogatoriul detaliat
! interogatoriul &ncrucisat
# interogatoriul sisteatic
'()* !
!4. <n ce situatie in"ractorul realizeaz -un construct intal cogniti+,deonstrati+
partial acoperit "aptic prin care caut* &n tip , s r/n c/t ai aproape de tipul
coiteriiM &n spatiu 2 c/t ai departe de locul coiterii$ unde &si "ace sitit
prezenta1*
1 &n situatia c/nd este dat &n urrire general
! &n situatia c/nd i s,a ipus interdictia de a prsi o localitate
# &n situatia c/nd &si "a%ric un ali%i
'()* #
!7. Crei strategii de interogare &i sunt caracteristice*
N asociatiile de idei
N lapsusurile
N actele siptoatice
N uitarea de cu+inte si nue proprii
1 interogatoriul detaliat
! interogatoriul prin tehnica coplexului de +ino+tie
# interogatoriul &ncrucisat
0 interogatoriul psihanalitic
4 interogatoriul repetat
'()* 0
!A. Care sunt conditiile de respectat &n cazul recunoasterilor de persoane din grup
(de ctre artor)?
' 2 grupul s "ie "orat din %r%ati si "eei
3 2 grupul s nu "ie ai are de sapte persoane
C 2 persoanele din grup s reprezinte senalente si +estientatie asentoare si
+/rste apropiate
D 2 persoanele din grup s participe +oluntar la "orarea grupului
E 2 persoana de recunoscut s &si aleag singur locul &n cadrul grupului
5 2 persoana care "ace recunoasterea$ s "ie de acelasi sex cu persoana care tre%uie
recunoscut
6 2 persoana care "ace recunoasterea$ s &l identi"ice pe cel recunoscut prin -punerea
/inii pe acesta1
= 2 acti+ittile procedurale de recunoastere (respecti+ procesul,+er%al.$ s "ie
senat de artorii asistenti
1 '@3@C@D
! C@E@6@=
# '@3@6@=
'()* !
!C. Care dintre tipurile de anchetatori se caracterizeaz prin* -atitudine rigid$ gra+$
cu accent de solenitate$ ipun/ndu,si la odul iperati+ +ointa de interlocutor1*
1 anchetatorul ca%otin
! anchetatorul aa%il
# anchetatorul tertiar
0 anchetatorul autoritar
4 anchetatorul teperat
'()* 0
!D. Care este denuirea realittii psihologice pe identi"icarea creia se %azeaz
detectia coportaentului siulat$ si de"init ca "iind* -realitate a constiintei
in"ractorului$ "ilul netrucat si netruca%il al derulrii in"ractiunii$ autoipleentat
sec+ent cu sec+ent$ &n eoria in"ractorului1*
1 teperaent
! eorie latent
# atrice in"ractional
0 atrice oral
4 atrice psihanalitic
'()* #
#F. 5undaentarea stiinti"ic a utilizrii tehnicii polOgraph (detectorul de inciuni. se
%azeaz pe dou principale realitti. )electionati,le din +ariantele o"erite*
' 2 rationarea excesi+ si interorizarea strii de ne+ino+tie (ca sentient)
3 2 o inciun spus constient$ pe l/ng e"ortul intal pe care,l necesit$ produce si
o anuit stare de tensiune eotional (teaa de a "i descoperit.
C 2 acti+itatea psihic este coutat asupra constientizrii pericolului
D 2 producerea tensiunii eotionale &si are originea &n declansrile in+oluntare ale
sisteului neuro+egetati+ (care nu pot "i supuse autocontrolului.$ concoitent
constientizrii pericolului si trezirea prin aceasta a instinctului de autoconser+are
1 '@3@C
! 3@D
# '@D
'()* !
#1. 8ndicati paraetrii psiho,"iziologici onitorizati &n diagraele polOgraph*
' 2 iscrile usculare
3 2 secretia de sali+
C 2 secretia sudoripar
D 2 teperatura pielii
E 2 odi"icri puls 2 T.'.
5 2 reactia electroderic
6 2 odi"icrile luenului pupilar
= 2 reactia respiratorie
1 '@E@5@=
! '@3@E@=
# 3@E@6@=
0 3@E@5@=
'()* 1
#!. :entionati care este conditia o%ligatorie (su% aendaentul in+alidrii juridice.$
&n e"ectuarea exainrilor polOgraph*
1 su%iectul s "i &plinit +/rsta de 17 ani
! su%iectul s "i cois in"ractiuni cu +iolent
# su%iectul s,si "i declarat consit/ntul scris la exainare.
'()* #
##. Care sunt categoriile de persoane exceptate de la testrile polOgraph*
' 2 "eeile gra+ide
3 2 %olna+ii psihic
C 2 su"erinzii cardiaci
D 2 su"erinzii pulonari
E 2 persoanele anchetate excesi+
5 2 inorii
6 2 alcoolicii cronici
= 2 persoanele care nu,si expri acordul (consit/ntul scris)
8 2 persoanele de +/rst &naintat
B 2 orice alte persoane care din +arii oti+e (r/ne la aprecierea expertului
psiholog)$ pot &ngreuna acuratetea concluziilor
1 '@3@C@D@E@5@6@=@8@B
! 3@C@D@E@=@8@B
# '@3@C@6@=@8@B
'()* 1
#0. 'legeti +ariantele corecte (dup practica criinalisticii ro/ne &n aterie)$ cu
pri+ire la statutul legal si "orta pro%ant a concluziilor expertizelor polOgraph*
' 2 are "ort pro%ant "iind pre+zut de lege
3 2 nu este interzis expres de lege
C 2 are +aloarea unor indicii orientati+i$ utilizati &n cadrul urririi penale si a
prielor cercetri
D 2 are "ort pro%ant &n contextul coro%orrii cu alte pro%e
E 2 este interzis de lege
1 3@C
! '@E
# C@D
'()* 1
#4. )electionati conditiile pe care tre%uie s le &ndeplineasc &ntre%rile puse
inculpatului &n cadrul interogatoriului (anchetei)$ speci"ic cercetrii judectoresti*
' 2 s nu "ie o%ositoare si lungi
3 2 s nu "ie adresate repede
C 2 s "ie clare si precise
D 2 s "ie "orulate la ni+elul de &ntelegere a celui interogat
E 2 s "ie adresate &n li%ajul juridic
5 2 s nu sugereze rspunsul
6 2 s nu,l pun &n &ncurctur pe &n+inuit
= 2 s,l o%lige pe &n+inuit s relateze si s nu deterine rspunsuri doar de -D'1 si
-(;1
1 C@D@5@6@=
! '@3@C@6@=
# '@C@D@5
'()* 1
#7. )electionati coponentele eoti+,a"ecti+e ale personalittii judectorului$ apte
s pro+oace dis"unctii de e+aluare &n cauz*
' 2 g/ndirea analitic
3 2 eoria latent
C 2 sipatia "at de &n+inuit
D 2 intuitia
E 2 prejudectile
5 2 antipatia "at de &n+inuit
1 '@C
! '@D
# C@5
'()* #
#A. )electionati principalele caracteristici ale eoriei judectorului*
' 2 eoria ci"relor
3 2 eoria latent
C 2 eoria de lung durat
D 2 eoria +izual
E 2 eoria de scurt durat
1 '@3
! C@E
# C@D@E
'()* !
#C. )electionati principalele caracteristici ale g/ndirii judectorului*
' 2 intindere
3 2 rapiditate
C 2 claritate
D 2 pro"unzie
E 2 creati+itate
5 2 rigoare
6 2 re"lexie critic
1 C@D@5@6
! '@3@C@D
# '@3@5@6
'()* 1
#D. Cu se nueste -capacitatea judectorului de a intui si &ntelege oti+ele$ strile
a"ecti+e$ rolul real sau "icti+$ reactiile si atitudinile justitiarilor1*
1 capacitate senzorio,percepti+
! integritate cogniti+
# epatie
'()* #
0F. Care institutie de drept &nt/lnit pe terenul judectii se "undaenteaz pe -"orta
con+ingerii intie$ existenta unei coloane +erte%rale pro"esionale si de constiint$
situl etic si juridic al judectorului1?
1 rechizitoriul
! sentinta
# opinia separat
0 re"eratul de terinare a urririi penale
'()* #
01. Care sunt coponentele algoritului "orrii con+ingerii intie a judectorului?
' 2 trirea psihic de nezdruncinat (prerea "er)
3 2 echi+alenta strii de "apt cu cea de drept
C 2 echili%rul ental a"ecti+ su"letesc al judectorului
D 2 g/ndirea re"lexi+
E 2 logica si%olic
5 2 sentientul c nu a gresit
1 '@3@C@5
! '@3@D@E@5
# 3@C@D@E@5
'()* 1
0!. )electionati principalele calitti cerute &n pro"esia de a+ocat*
' 2 "acultatea de a arguenta si construi
3 2 capacitatea de eorare
C 2 iaginatia creatoare
D 2 g/ndirea re"lexi+
E 2 spirit de sintez
5 2 spirit critic
6 , adapta%ilitate
1 '@C@E@5@6
! '@C@D@E
# 3@C@E@5@6
'()* 1
0#. Copletati de"initia arguentrii$ selection/nd terenii adec+ati* -'rguentatia
este o actiune intelectual .. (1)$ prin care a+ocatul prezint pro%e si do+ezi legate
prin .. (!)$ &n scopul de a .. (#) si a .. (0) at/t juriul$ c/t si auditoriul de .. (4)
punctelor sale de +edere$ a tezelor si ideilor sustinute &n "apt si drept1*
' 2 pro%itatea
3 2 autenticitatea
C 2 rational
D 2 deonstra
E 2 rationaente
5 2 con+ingere
6 , selecti+itatea
1 1,C$ !,E$ #,D$ 0,5$ 4,'
! 1,3$ !,E$ #,D$ 0,5$ 4,'
# 1,C$ !,6$ #,D$ 0,5$ 4,'
'()* 1
00. Ce se &ntelege prin -capacitatea de in"luentare$ de a con+inge pe cine+a s "ac
un lucru$ s adopte o anuit conduit "olosind arguente logice si a"ecti+e1?
1 atitudine
! teperaent
# persuasiune
0 arguentare
4 epatie
'()* #
04. Enuerati procedeele psihologice pe care se %azeaz pledoaria a+ocatului
aprrii*
' 2 explicatia
3 2 naratiunea
C 2 organizarea topic
D 2 clari"icarea
E 2 coparatia
5 2 analogia
6 2 deonstratia
= , alternati+a
1 '@3@C@D@E@5@6@=
! '@C@D@E@5@6@=
# '@3@D@E@5@6@=
'()* 1
07. De"initi eroarea juridic$ coplet/nd urtorul text lacunar cu +ariante de
tereni pusi la dispozitie* -Prin eroare judiciar &ntelege perceperea$ interpretarea$
sanctionarea .. (1) cu .. (!) sau .. (#)$ a datelor .. (0) si .. (4) ridicate &n
cadrul procesului de .. (7)1*
' 2 corect
3 2 clar
C 2 gresit
D 2 %un,credint
E 2 rea,credint
5 2 "aptice
6 2 juridice
= 2 intentionate
8 2 culpa%ile
B 2 &n"ptuire a justitiei
1 1,'$ !,D$ #,E$ 0,5$ 4,3$ 7,B
! 1,C$ !,D$ #,E$ 0,5$ 4,6$ 7,B
# 1,3$ !,C$ #,E$ 0,5$ 4,6$ 7,B
'()* !
0A. )electionati a"iratiile care explic -P'R'D>H;9 PE(8TE(C8'R1*
' 2 &n detentie pot s apar e"ecte de coruptie reciproc a detinutilor$ a+/nd loc un
proces de socializare in+ers
3 2 inexistenta spatiului personal si a%senta unui re"ugiu
C 2 condanatul se site eliinat de societate$ ast"el &nc/t &si dez+olt o tehnic de
reactie "at de controlul "oral
D 2 trataentul di"erentiat &n ediul pri+ati+$ nu este o discriinare
1 '@C
! '@3
# 3@C
0 C@D
'()* 1
0C. Crui tip de in"ractor (detinut. &i corespunde urtoarea descriere* -'cesta are
un coportaent repetiti+ o%isnuit$ care "ace s apese o aenintare gra+ asupra
securittii seenilor si prin agresi+itate persistent si indi"erent a%solut &n
pri+inta consecintelor1?
1 in"ractor di"icil
! in"ractor priejdios
# in"ractor in+eterat
'()* !
0D. )electionati tul%urrile iplicate &n -8:'T;R8P'RE' C'R'CTER8'9?1$ speci"ic
detinutilor recidi+isti*
' 2 de%ilitate intal
3 2 insta%ilitate a"ecti+
C 2 a%andonul scolar
D 2 autocontrol ine"icient
E 2 ipulsi+itate$ agresi+itate
5 2 con"oris
6 2 su%estiarea greselilor
= 2 respingerea norelor
1 3@D@E@6@=
! '@3@D@E@6
# 3@C@E@6@=
'()* 1
4F. )electionati caracteristicile psihologice ale in"ractorului recidi+ist*
' 2 tendinta de a actiona &n %and
3 2 counicarea &n jargon
C 2 inadaptarea social
D 2 la%ilitatea eotional
E 2 +anitos si egocentric
5 2 ostil dez+oltrii (reacti+.
6 2 stiulat de apro%are
1 '@C@E@5@6
! '@3@E@5@6
# 3@C@E@5@6
'()* 1
41. Care dintre "enoenele psiho,sociologice entionate ai jos corespund
urtoarei descrieri* -'cest lucru deterin o ga coplex de "r/ntri psihice
si psiho,sociale$ &ncep/nd cu criza de detentie ani"estat de la &nchiderea &n
carapacea tcerii$ p/n la coportaente agresi+e si autoagresi+e1?
1 agresi+itatea si +iolenta
! panica
# socul depunerii (&ncarcerrii)
0 stresul
4 suicidul
'()* #
4!. Crei "ore de coportaent penitenciar i se poate atri%ui urtoarea
caracterizare* -8nteriorizarea$ izolarea detinutului priar de counitatea celorlalti
detinuti si de +iata din penitenciar$ construindu,si o lue iaginar$ unde &ncearc
s se re"ugieze1?
1 coportaent agresi+
! coportaent de"ensi+
# coportaent de consitire
0 coportaent de integrare
'()* !
4#. 8denti"icati e"ectele sentientului de sipatie (copasiune) resitite de artori*
' 2 estopeaz &prejurrile acuzatoare
3 2 de"oreaz oentul receptiei
C 2 contri%uie la "enoenul iluziei
D 2 e+identiaz circustantele atenuante
1 '@D
! 3@C
# 3@D
'()* 1
40. Care sunt e"ectele "aptului c artorul ar putea "i iplicat (aestecat) &n +reun
"el &n "apta penal?
' 2 artorul pstreaz tcerea
3 2 artorul apeleaz la relatiile sale
C 2 artorul prezint "als realitatea
D 2 artorul &ndreapt %nuielile spre persoane ne+ino+ate
1 '@C@D
! 3@D
# '@3@C
'()* 1
44. Ce este itoania +is,L,+is de inciun?
1 o%iceiul de a se justi"ica &n situatii de inculpare
! tendinta de a rationaliza datele "aptelor
# tendinta patologic de a denatura lucrurile
'()* #
47. 8denti"icati trsturile doinante ale inorului recidi+ist*
' 2 autoculpa%ilizarea
3 2 spiritul practic
C 2 constiinta juridic
D 2 precocitate
E 2 per"idie (+iclenie)
5 2 duplicitate (siulare)
1 3@D@E@5
! '@3@C
# '@D@5
'()* 1
4A. Ce "ace anchetatorul c/nd are &ndoieli asupra strii psihice a inorului?
1 solicit internarea urgent a acestuia
! studiaz "isa edical a acestuia
# ordon o expertiz edical
'()* #
4C. <n situatia c/nd inorul nu spune ade+rul organul de urrire penal poate
recurge la persoana care &l asist si care &i poate da s"aturile necesare pentru a "i
sincer?
1 da
! nu
'()* 1
4D. Pentru ce este utilizat tactica Kascultrii repetate1 a artorilor?
' 2 pentru ca artorii s retin ai %ine datele
3 2 pentru ca artorii s se "ailiarizeze cu audierile
C 2 pentru copletarea si precizarea depozitiilor initiale
D 2 &nlturarea unor contradictii
1 C@D
! '@3
# '@C@D
'()* 1
7F. Ce presupune Kpersistenta &n eroare1?
1 artorul de"oreaz +oit realitatea
! artorul opteaz pentru una din alternati+ele posi%ile
# artorul este supus "enoenului de iluzie
'()* !
71. Ce "el de &ntre%ri se pun artorului de rea,credint pentru a,i deonstra
"alsitatea relatrilor sale?
1 &ntre%ri re"eritoare la raporturile sale cu pricina si prtile
! &ntre%ri re"eritoare la antecedentele sale
# &ntre%ri ipre+izi%ile cu pri+ire la &prejurri de detaliu
'()* #
7!. 'preciati su% aspectul corectitudinii urtorul enunt pri+ind re+enirea artorului
asupra priei sale depozitii Kretractarea se poate produce spontan su% in"luenta unor
"orte luntrice$ a"ecti+e sau "orte strine (externe)$ dar &ntotdeauna este rezultatul
unor teeiuri serioase1*
1 total corect
! partial corect
# incorect
'()* 1
7#. De ce se recoand ca &n ca%inetul de interogare s nu intre si alte persoane &n
a"ar de anchetator?
1 pentru ca &n caz de atac$ anchetatorul s se apere ai %ine
! pentru ca anchetatorul s nu "ie sustras de la tea anchetei
# pentru ca &n+inuitul s,si &n+ing teaa si rusinea &ntr,o relatie interpersonal de
&ncredere
'()* #
70. 'titudinea caracterizat prin Kueri czuti$ trunchiul &nlcinat &n "at$ capul plecat$
/inile &ntinse de,a lungul corpului1 denot*
' 2 stare de agitatie
3 2 stare de atac
C 2 stare de o%oseal
D 2 stare depresi+
E 2 stare optiist
5 2 atitudine de"ensi+
1 C@D@5
! '@3@C
# 3@C@5
'()* 1
74. Care categorie de gesturi perit a se interpreta Kdinaica personalittii1?
1 gesturile retorice
! gesturile reacti+e
# gesturile instruentale
'()* #
77. Ce coponent soato,or"o,expresi+ Kreprezint ansa%lul odi"icrilor
expresi+e la care particip prtile o%ile ale "etei* ochii$ spr/ncenele$ "runtea$ gura$
axilarele$ o%rajii1?
1 gesturile
! ersul
# atitudinea
0 iica
'()* 0
7A. Ce etod speci"ic in+estigatiei personalittii se de"ineste prin Kconcentrarea
tuturor ecaniselor senzoriale prin care oul ia act de structura unui o%iect sau de
particularittile des"surrii unui "enoen1?
1 etoda testelor proiecti+e
! etoda statistic
# etoda o%ser+atiei
'()* #
7C. Ce seni"ic "aptul c &n interogatoriu directia pri+irii 2 celui anchetat ,este &n
jos$ &n lateral sau este oscilant?
' 2 respect
3 2 s"idare
C 2 uilint (rusine)
D 2 +ino+tie
E , agresi+itate
1 C@D
! '@3@E
# D@E
'()* 1
7D. Ce trstur coportaental se de"ineste prin Kcaracterul %rusc al rspunsurilor
si descrcrile sacadate ale reactiilor1?
1 egoisul
! insensi%ilitate a"ecti+
# ipulsi+itatea
'()* #
AF. 8denti"icati cele patru tipuri teperaentale*
' 2 %las"eicul
3 2 colericul
C 2 androginul
D 2 sanguinicul
E 2 etastaticul
5 2 "legaticul
6 , elancolicul
1 3@D@5@6
! '@3@C
# D@E@5@6
'()* 1
A1. Care tip de teperaent este caracterizat ast"el* Klinistit$ cal$ ipertur%a%il$
lent &n iscri$ nu are reactii eotionale +ii si rapide$ deseori indi"erent si greu
ipresiona%il1*
1 sanguin
! "legatic
# elancolic
0 coleric
'()* !
A!. Crui coporatent speci"ic in+estigatiilor judiciare &i este caracteristic urtorul
ta%lou siptoatic* Knegri stereotipe$ e+itarea pri+irii$ latente &n rspunsuri$ spas
glotic$ sudoratie$ treorul +ocii si treurul /inilor1*
' 2 coportaentul anchetatorului patern
3 2 coportaentul persoanei sincere
C 2 coportaentul autorului "aptei ("ptuitorului)
D 2 coportaentul artorului incinos
E 2 coportaentul +ictiei incinoase
5 2 coportaentul artorului sincer
1 C@D@E
! '@3@5
# C@D
schimbate variantele
'()* 1
A#. 'preciati din punct de +edere al corectitudinii urtorul enunt* K9a%ilul eotional
(chiar "r a "i +ino+at) +a reactiona si,si +a arguenta spusele &po+rat de
discon"ortul inhi%ant al teerii naturale$ pe care o resite "at de iplicatiile
conjuncturale re"eritoare la &n+inuire1*
1 corect
! partial corect
# incorect
'()* 1
A0. 8denti"icati nuele cercettorilor ro/ni care e"ectueaz experiente &n ateria
psihologiei rturiei si artorului*
' 2 pro". (icolae :ino+ici 2 exp. +iz/nd sinuciderea artorilor
3 2 pro". Ti%eriu 3ogdan 2 exp. din =alele >%or
C 2 pro". (icolae :itro"an 2 exp. artorilor de rea,credint
D 2 pro". 'lexandru Rosca 2 exp. "idelittii artorilor , Cluj
1 3@D
! '@C
# '@D
'()* 1
A4. Care trstur de personalitate este caracterizat prin Kdecalajul persistent &ntre
procesele cogniti+e si a"ecti+e &n "a+oarea acestora din ur1*
1 "rustrarea
! iaturitatea intelectual
# iaturitatea a"ecti+
0 hipersensi%ilitatea
'()* #
A7. Care trstur de personalitate este caracterizat prin Kstare eotional
resitit &n plan a"ecti+cogniti+ ca o stare dezorganizatoare de criz "at de o
coplexitate de pri+atiuni$ o%stacole1*
1 coplexul de in"erioritate
! iaturitatea a"ecti+
# "rustrarea
0 angoasa
'()* #
AA. Care este tendinta ouciderilor criinalilor &n serie &n raport cu "actorul tip*
1 se diinueaz
! r/ne constant
# tendint cresctoare
'()* #
AC. Ce trsturi de personalitate deterin la criinalul &n serie Kat/t calul c/t si
s/ngele rece1 cu care sunt coise actele +iolente*
' 2 hiperexcita%ilitatea
3 2 ipulsi+itatea
C 2 indi"erenta a"ecti+
D , egocentrisul
1 C@D
! '@3
# 3@D
'()* 1
AD. Cu se nueste "ora +ino+tiei "ptuitorului dac acesta Kpre+ede rezultatul
socialente periculos si urreste producerea acestuia prin utilizarea resurselor sale
"izice si psihice1*
1 culp din neglijent
! intentie indirect
# praeterintentie
0 intentie direct
'()* 0
CF. Cu se nueste "ora +ino+tiei "ptuitorului dac acesta Kpre+ede rezultatul
socialente periculos si desi nu,l urreste accept posi%ilitatea producerii
acestuia1*
1 intentie indirecta
! culp cu super"icialitate
# praeterintentie
0 intentie direct
'()* 1
C1. Cu se nueste "ora +ino+tiei "ptuitorului dac acesta Kpre+ede rezultatul
socialente periculos$ dar crede "r just teei c acesta nu se +a produce1*
1 praeterintentie
! culp din neglijent
# culp cu super"icialitate
0 intentie direct
'()* #
C!. Cu se nueste "ora de +ino+tie a "ptuitorului dac acesta Knu pre+ede
rezultatul socialente periculos$ desi putea si tre%uia s,l pre+ad1*
1 intentie direct
! praeterintentie
# culp din neglijent
0 culp cu super"icialitate
'()* #
C#. Eino+tia din punct de +edere psihologic este rezultatul interactiunii*
1 a"ecti+ittii si instinctelor
! constiintei cu +ointa
# +ointa si agresi+itatea
'()* !
C0. Cu de"ini situatia &n care K+ointa li%er expriat1 nu este con"or cu K+ointa
intern1*
1 +oint consensual
! +oint alterat (+iciat)
# +oint li%er asuat
'()* !
C4. <n ce const Kpro%a testionial ca "actor de eroare1*
' 2 audierea o%ositoare a artorilor
3 2 tcerea artorilor din tea$ interes sau indi"erent
C 2 testarea coportaentului siulat al artorilor
D 2 denaturarea ade+rului din "ric$ interes sau rea,credint
1 3@D
! '@3
# C@D
'()* 1
C7. <n ce const Kcopetenta ca "actor de eroare1*
' 2 aditerea unor pro%e "r su"icient "undaentare stiinti"ic
3 2 aprecierea concluziilor &n coro%orare cu alte ijloace rele+ante de pro%
C 2 ignorarea experientei si rezultatelor practicii &n spete siilare
1 '@C
! '@3
# 3@C
'()* 1
CA. <n ce constau Kexigentele oral,juridice si etice ca surse de eroare1*
' 2 in"luentarea oral sau aterial a agistratului
3 2 "orarea con+ingerii intie a agistratului su% iperiul relei,credinte
C 2 "orarea intiei con+ingeri a agistratului la luinile propriei constiinte &n
spiritul legii si %unei,credinte
1 '@3
! 3@C
# '@C
'()* 1
CC. Care este perceptia detinutului despre tip?
' 2 pozitie acti+$ copetiti+$ reconstructi+
3 2 pozitie coerciti+$ apstoare$ arti"icial
C 2 pozitie re+endicati+$ proiectat &n trecut
D 2 +iitorul incert si nesigur
1 3@D
! '@3
# 3@C
'()* 1
CD. Care sunt "actorii "a+orizanti Kprincipiului deschiderii ediului pri+ati+1*
' 2 cresterea in"ractiunilor coise de inori si tineri
3 2 nereusita detentiei de a scade criinalitatea
C 2 aspectul dezuanizant al &ntenitrii
D 2 etichetarea social a detinutilor
1 3@C
! '@C
# '@3
'()* 1
DF. 8denti"icati tul%urrile speci"ice Kiaturizrii caracteriale1*
' 2 rationalizarea excesi+
3 2 insta%ilitatea a"ecti+
C 2 +iolenta coportaental
D 2 autocontrol insu"icient
E 2 ipulsi+itate 2 agresi+itate
5 2 inhi%itie cogniti+
6 2 su%estiarea greselilor
= 2 respingerea norelor
1 3@D@E@6@=
! '@3@C@D
# '@D@E@5@=
'()* 1
D1. Care este atos"era Kcliatul1 speci"ic &n grupul detinutilor cu teperaent
K"legatic1*
1 liniste editati+
! cliat rece 2 indi"erent
# acti+is controlat
0 tensiune cu raptusuri agresi+e
'()* !
D!. Care este atos"era Kcliatul1 speci"ic grupului detinutilor cu teperaent
Kcoleric1*
1 cliat rece 2 indi"erent
! acti+is controlat
# tensiune cu raptusuri agresi+e
0 liniste editati+
'()* #
D#. Care este atos"era Kcliatul1 speci"ic grupului detinutilor cu teperaent
Ksanguin1*
1 liniste editati+
! acti+is controlat
# cliat rece 2 indi"erent
0 tensiune cu raptusuri a"ecti+e
'()* !
D0. Care este atos"era Kcliatul1 speci"ic grupului detinutilor cu teperaent
Kelancolic1*
1 acti+is controlat
! liniste editati+
# cliat rece 2 indi"erent
0 tensiune cu raptusuri a"ecti+e
'()* !
D4. Din ce oti+e detinutul se proiecteaz ca ne&pcat$ re+endicati+$ ostil si
+ictiizat +is,L,+is de pedeaps*
1 pedeapsa este prea ic
! pedeapsa este prea are
# pedeapsa este nedreapt
'()* #
D7. Care este reactia resitit de detinut "at de Kaparitia neasteptat a unui
o%stacol real sau iaginar care in+erseaz "luxul noral al actiunii$ cre/nd o
di"icultate ajor$ dezorganiz/nd indi+idul si aduc/ndu,l &ntr,o situatie de criz1*
1 stare de agresi+itate
! stare de de"ensi+
# stare de "rustrare
'()* #
DA. Din perspecti+a Kteritorialittii1 apreciati care este Kzona inti1*
1 p/n la 04 c
! p/n la 1$4
# p/n la !
'()* 1
DC. Din perspecti+a Kteritorialittii1 apreciati care este Kzona personal1*
1 &ntre 04 2 1!F c
! &ntre ! 2 !$4
# &ntre !$4 2 #$4
'()* 1
DD. Din perspecti+a Kteritorialittii1 apreciati care este Kzona social1*
1 &ntre 1$! 2 #$7
! &ntre ! 2 !$4
# &ntre 1$4 2 0
'()* 1
1FF. 'legeti +ariantele corecte (dup practica criinalisticii ro/ne &n aterie)$ cu
pri+ire la statutul legal si "orta pro%ant a concluziilor expertizelor polOgraph*
' 2 are "ort pro%ant "iind pre+zut de lege
3 2 nu este interzis expres de lege
C 2 are +aloarea unor indicii orientati+i$ utilizati &n cadrul urririi penale si a
prielor cercetri
D 2 are "ort pro%ant &n contextul coro%orrii cu alte pro%e
E 2 este interzis de lege
1 3@C
! '@E
# C@D
'()* 1