Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic Gh.

incai, Cluj-Napoca
Disciplina: Religie Ortodoxa
ro!esori :
"arcasan #ogdan- $asile
Raport coala altfel
%. Contextuali&area progra'ului s(pt(')nii *n raport cu anali&a de ne+oi
rogra'ul sapta'anii scolii altfel s-a incadrat intr-un tip educational non!or'al ,+i&and
o de&+oltare 'ultilaterala a personalitatii religios 'orale a ele+ului. rogra'ul s-a dorit a
raspunde unor ne+oi i'ediate corelate asteptarilor anastasice ale ele+ilor. ,-a re'arcat
o dorinta a ele+ilor de cunoastere a laturii practice a +ietii si acti+itatii u'ane corelate
ne+oilor spirituale. Di'ensiunea episte'ologica se cerea depasita intr-un dialog al
sinceritatii si o e'ersiune a propriei interioritatii, intr-o at'os!era degajanta, de depasire
a statutelor si punctare sensului personal intr-un contex 'ulticultural. De ase'enea, s-a
dorit i'-unatatirea relatiei pro!esor-ele+, intr-o depasire a cadrului pro!esional si o
actuali&are a di'ensiunii co'unitare a persoanei u'ane, ca estetia a !ru'osului.
.. O-iecti+ele strategice ale progra'ului
-reali&area unui echili-ru intre caracterul !or'ati+ si in!or'ati+ al in+atarii:
-aplicarea practica a cunostintelor do-andite pe intreaga perioada a scolari&arii
-de&+oltarea deprinderilor si priceperilor artistice
- 'ani!estarea tinerilor ca su-iecti ai educatiei
-pre&entarea unui 'ediu extrascolar de calitate, axat pe di'ensiunea socio-pro!esionala
-i'plicarea statului si a #isericii in per!ectionarea si de&+oltarea continua a
in+ata'antului
-+alori&area psihosocioeducati+a a 'ediului ecologic, prin punctarea ele'entului
natural, ca ratiune di+ina
/. Tipologia acti+it(0ilor des!(1urate
-explorare a realitatii i'ediate si de&+olatare a o-ser+atiei independente
-acti+itati euristice apartinand educatiei estetice si 'oral-religioase
- acti+itati de sti'ulare a creati+itatii
-acti+itati de de&+oltare a inteligentei e'otionale
2. Nu'(rul de acti+it(0i derulate
3n cadrul progra'ului ,, ,coala alt!el44 la disciplina Religie Ortodoxa s-au des!asurat
sase acti+itati cu continut holistic.
5. 6le'ente de 'anage'ent al resurselor i'plicate 7u'ane, 'ateriale etc.8
Resurse u'ane: - cadre didactice
-ele+i din toate cele trei cicluri: pri'ar, gi'na&ial, liceal
- consultanti de specialitate: 'esteri iconari, repre&entanti ai #isericii
Ortodoxe Ro'ane, stundenti teologi
Resurse 'ateriale: - carton colorat
- 3ndigo
- penel
- tus
- ceara si culori
- !ise o-ser+atie
- 'ijloace tehnice de pre&entare in!or'ationala
9. arteneri , cola-oratori 7institu0ii, ONG-uri etc. 8
- :rhiepiscopia $adului, ;eleacului si Clujului
- "u&eul de 3conogra!ie al "itropoliei Clujului
- reotii -isericilor ,chi'-area la ;ata si 3naltarea Do'nului din
'unicipiul Cluj-Napoca
- ;acultatea de Teologie Ortodoxa Cluj-Napoca si ,e'inarul
Teologic Liceal Cluj-Napoca
<. "odalit(0i de e+aluare 1i 'onitori&are
-O-ser+atie siste'atica
=. Re&ultate *nregistrate, i'pactul acestora asupra -ene!iciarilor
>. :nali&a ,?OT
a. uncte tari: - dina'ica socio-educati+a
-. unte sla-e: - lipsa unui precedent
c. Oportunit(0i : - ar'oni&area relatiilor si acti+itatiilor interdisciplinare
d. :'enin0(ri : -insta-ilitatea cli'atului socio-pro!esional si lipsa unei
consonante piata 'uncii - acti+itate extrascolara
%@. Reco'and(ri 1i sugestii de a'eliorare a progra'ului
%%. :nexe
% CD cu !otogra!ii 1i produse repre&entati+e o-0inute, ca ur'are a derul(rii acti+it(0ilor

S-ar putea să vă placă și