Sunteți pe pagina 1din 14

CAPITOLUL 9

NFIINAREA PLANTAIILOR POMICOLE


9.1. Sisteme tehnologice pomicole
Termenul desistem tehnologic pomicol" a fost introdus n literatura de specialitate de
V. Cirea (1995 i este definit ca un ansam!lu pomicol cronospa"ial !ine structurat
arhitectonic i condus prin tehnologii #aria!ile. $celai autor a considerat sistemul tehnologic
pomicol (%.T.&. o func"ie matematic n care #aria!ile sunt' genomul pomicol(specia) soiul
(*) (tehnologia pomicol (Tp) forma de coroan (+c i timpul !iologic (t!) astfel,
S.T.P.= f(G.Fc.Tp.tb)
-o"iunea de sistem tehnologic cuprinde #erigile tehnologice de produc"ie (fertili.are)
tieri etc. iar prin structur se e/prim rela"iile !iologice din cadrul formelor de coroan (S.
Marcu! "9#$).
%istemele tehnologice pomicole pot fi grupate n dou mari categorii, culturi pure i
culturi asociate.
Cu%tur&%' p()&c(%' pur' pot fi clasice) intensi#e i superintensi#e.
Ca i n celelalte .one n regiunile colinar montane se pot practica toate sistemele
tehnologice pomicole. 0e altfel) con"inutul no"iunii de intensi#i.are nu reflect numai gradul
de utili.are a terenului) e/primat prin numrul de pomi la hectar ci i alte elemente ca, ni#elul
produc"iilor i costurile acestora) #olumul i durata de recuperare a in#esti"iilor etc.
Sistemul clasic (extensiv) a de"inut ponderea n pomicultura mondial p1n n 2urul
anilor 1953(1943. 5n acest sistem pomii au o #igoare mare (6(13 m nl"ime) coroane
glo!uloase (7(6 m diametru sau piramidale) se plantea. la distan"e mari (8(6 p1n la 13(19
m) re.ult1nd o densitate de 153(:33 pomi;ha. 0atorit acestor considerente) terenul dintre
r1nduri i chiar de pe r1nd are un grad de utili.are redus at1t c1t planta"ia este t1nr c1t i
dup intrarea pe rod. <ntrarea pe rod economic a acestor planta"ii este la 6(13 ani uneori
chiar 19(15 ani de la plantare. &roduc"ia este relati# sc.ut (13(15 t;ha) iar amorti.area
in#esti"iei se reali.ea. foarte t1r.iu.
=ucrrile agrotehnice (tieri) protec"ia fitosanitar) recoltarea se desfoar ane#oios
i cu costuri ridicate.
$cest sistem are o durat de #ia" mare (73(53 ani i este aplica!il la ma2oritatea
speciilor pomicole. Totui datorit caracteristicilor sale) e/ist tendin"a de a fi nlocuit cu
sistemele moderne, intensi# i superintensi#.
Sistemul intensiv, de"ine m pre.ent ponderea n cultura pomilor pe plan mondial i n
"ara noastr. $cest sistem s(a e/tins considera!il i n .ona dealurilor nalte) fiind
preponderent la mr n pre.ent dar cu perspecti#e i pentru prun) cire i #iin.
5n cadrul acestui sistem) caracteri.at prin densit"i de 533(1953 pomi;ha) se utili.ea.
func"ie de #igoarea soiului i a portaltoiului precum i de forma de coroan) distan"e de
plantare de 7(5 m ntre r1nduri i 9(7 m ntre pomi pe r1nd. &omii au nl"imea de :(:)5 m i
sunt condui su! form de coroane aplati.ate(palmete (pomaceae sau #asul aplati.at) #asu>
ameliorat) =eader modificat) palmeta eta2at i palmeta li!er (drupaceae.
&omii culti#a"i n acest sistem produc primele fructe n anul al <<< lea de la plantare)
recoltele de#in economice n anii 7(5) perioada de plin produc"ie durea. 93(:3 ani) c1nd se
pot o!"ine produc"ii de 93(:3 tone;ha) cu cheltuieli destul de sc.ute.
*+
*radul de utili.are a terenului) este mult mai mare dec1t n sistemul clasic) iar
densit"ile i formele de coroan permit efectuarea corect i la timp a lucrrilor agrotehnice.
Varietatea formelor de relief) fertilitatea solurilor n general mai sc.ut) costul mai
redus al in#esti"iilor i durata mare de e/ploatare) sunt elemente care pledea. pentru
e/tinderea cu prioritate a acestui sistem n toate perimetrele apte pentru cultura pomilor)
precum i n .onele nalte.
Sistemul superintensiv se caracteri.ea. prin pomi de #igoare mic (1)5(9 m) nl"ime)
condui su! form de coroane aplati.ate) sau glo!uloase cu #olum mic (fus) cordon #ertical)
distante de plantare mici (9)5(7 m ntre r1nduri i l(l)5m pe r1nd re.ult1nd densit"i de 1953(
:::: pomi;ha i chiar mai mult.
$cest sistem este recomandat pentru mr i pr) folosind portaltoi de #igoare
su!mi2locie sau mic. &omii planta"i n acest sistem) dau recolte economice ncep1nd cu anul
al <<< lea de la plantare. 5n perioada de plin rodire) care durea. 13(15 ani) se o!"in produc"ii
de :3(75 t;ha.
*radul mare de utili.are a terenului) de mecani.are) contri!uie la creterea
producti#it"ii muncii) prin reducerea consumuhi de for" de munc i a cheltuielilor
materiale) conduc1nd la reali.area unor costuri reduse pe unitatea de produs.
&e l1ng a#anta2ele men"ionate) sistemul superintensi# are i o serie de de.a#anta2e)
care tre!uie luate n considerare la e#aluarea 2ust a posi!ilit"ilor de promo#are a acestuia n
anumite .one i n special n .onele nalte) dup cum urmea.,
( necesit soluri cu fertilitate ridicat) cu permea!ilitate !un) ce se nt1lnesc destul de
rar '
( densitatea mare a pomilor) face ca lumina s fie deficitar) cu consecin"e asupra
produc"iei i n special a calit"ii ei) crend n acelai timp condi"ii fa#ora!ile pentru
de.#oltarea !olilor i duntorilor'
( cheltuielile cu nfiin"area planta"iilor sunt foarte mari.
Cultura pomilor cu densit"i mari) poate fi e/tins pe suprafe"e mai mici) care nu
pre.int aceste incon#eniente) precum i n gospodriile popula"iei dar numai n .onele cu o
ecologie fa#ora!il speciilor i soiurilor ce se #or culti#a.
Cu%tur& p()&c(%' a(c&at' sunt sistemul agropomicol i grdinile familiale
Sistemul agropomicol, mult practicat n trecut dar i n pre.ent) mai ales n .onele
deluroase i montane) este o #ariant a sistemului clasic (e/tensi#. $cest sistem se
caracteri.ea. prin pomi de #igoare mare) cu coroane glo!uloase sau piramidale) planta"i la 6(
19 m ntre r1nduri i 7(5 m pe r1nd. <nter#alele se culti# cu plante alimentare i fura2ere) pe
toat durata de e/ploatare a planta"iei de la care se o!"ine o produc"ie complimentar ce
compensea. produc"ia pomicol mai redus (6(13 t;ha. %istemul are perspecti# numai n
.onele nalte unde este de.#oltat agroturismul.
Grdinile familiale ocup suprafe"e relati# mici (p1n la 3)5 ha n apropierea
gospodriilor i care se culti# cu un numr mare de specii i soiuri n #ederea satisfacerii
ne#oilor proprii de consum cu fructe n tot cursul anului iar n anii fa#ora!ili se pot reali.a
#enituri suplimentare prin #alorificarea pe pia" a surplusului. $ceste grdini) au un deose!it
rol agroturistic) datorit faptului c nfrumuse"ea. .onele respecti#e i ofer proprietarilor
preocupri plcute iar #i.itatorilor imagini agrea!ile.
T&pur& ,' p%a-ta.&&
5n pre.ent pe plan mondial dar i n ?om1nia sistemele tehnologice pomicole
pre.entate anterior se nt1lnesc n diferite tipuri de planta"ii) n unit"i cu capital de stat) cu
capital pri#at sau cu capital mi/t.
Plantaii comerciale ( ndustriale) ocup suprafe"e mari (133(9333 ha. i au rolul de
a produce mari cantit"i de fructe marf. Cuprind) de regul) 9(: specii pomicole cele mai !ine
adaptate la condi"iile locale) repre.entate fiecare de un numr restr1ns de soiuri cu #aloare
!iologic i comercial ridicat) competiti#e pe pie"ele interne i interna"ionale.
*/
@ste recomandat folosirea a 9(: specii pentru siguran"a produc"iei) folosirea ra"ional
a for"ei de munc) asigurarea con#eerului pentru produse proaspete i pentru industriali.are.
Plantaii didactico experimentale sunt organi.ate pe l1ng institu"iile de n#"mnt
superior sau mediu) precum i pe l1ng sta"iunile de cercetri. 5n primul ca. planta"iile au rol
de cercetare dar i de atelier(coal) iar n cel de(al doilea creea. condi"ii pentru cunoaterea
i adapta!ilitatea sortimentului .onal) a !iologiei i tehnologiei specifice) precum i pentru
crearea de noi soiuri. Tot n aceste unit"i se nt1lnesc i numeroase colec"ii de soiuri (!nci de
gene. $cestea sunt folosite fie ca material didactic) fie ca fond de germoplasm n acti#itatea
de creare de noi soiuri.
Plantaiile de aliniament sunt organi.ate n lungul oselelor) a drumurilor sau a
liniilor de cale ferat. %unt alctuite din specii i soiuri cu mare plasticitate ecologic i
tehnologic (dud) cire) nuc) mr) prun) pr. &omii sunt condui cu.trunchi nalt i coroane
glo!uloase sau piramidale.
&lanta"iile de aliniament) prin folosirea unor soiuri i portaltoi de #igoare redus)
precum i a ar!utilor fructiferi (coac.) afin) trandafir de dulcea") agri) .meur) ctin al!
etc. sunt indicate pentru incintele i parcurile institu"iilor) societ"ilor comerciale i grdinile
popula"iei) unde ar a#ea un rol estetic) dar i utilitar.
Plantaiile pomicole antiero!ionale. &lanta"iile pomicole din .onele colinar(montane
caracteri.ate printr(un regim plu#iometric ridicat mai ales n se.onul cald) pot ndeplini i
func"ii antiero.ionale pe terenuri n pant. <nterceptarea precipita"iilor de ctre li#e.i pro#oac
modificri hidro(cinematice) hidrodinamice i hidrologice) func"ie de forma de coroan i
gradul de acoperire (I. N'a).u! "9#$. 5n .onele nalte) cu precipita"ii de peste 4A este
o!ligatorie plantarea pomilor pe cur!ele de ni#el i folosirea unor coroane cu grad mare de
acoperire (43(63 A n ca.ul c1nd solul este ntre"inut ca ogor lucrat. C1nd pomii se conduc
su! form de palmet li!er) este o!ligatorie nier!area altemati# a inter#alelor.
&arcelele mari (3)5(1 ha cu panta peste 15 A situate n perimetre pomicole) pot fi
#alorificate eficient prin planta"ii antiero.ionale de ar!uti fructiferi cum ar fi, ctina al!)
.meurul) mceul) trandafirul de dulcea") specii rustice i cu nrdcinare profund. $ceste
planta"ii au o ac"iune medio!iogen) iar produc"ia de fructe ram!ursea. cheltuielile de
in#esti"ie) aa cum au artat cercetrile de la Bni#ersitatea $gronomic lai (0. C&r'a12! G.
Gr2,&-ar&u! "993).
9.2. Alegerea, organizarea i pregtirea terenului n vederea nfiinrii
unei plantaii pomicole
0atorit longe#it"ii sale mari) a in#esti"iilor foarte mari precum i altor factori
o!iecti#i) nfiin"area unei planta"ii pomicole implic o mare responsa!ilitate din partea
tehnologilor) proiectan"ilor i a !eneficiarului.
"legerea terenului pentru nfiin"area unei li#e.i urmrete satisfacerea e/igen"elor
speciilor pomicole fa" de factorii ecologici. 0e asemenea) n reuita i perspecti#ele unei
planta"ii un rol important l au i factorii socio(economici.
#actorii ed$fici. Cartarea pedologic i agrochimic este indispensa!il la nfiin"area
unei planta"ii. Varia"ia mare a nsuirilor solului) mai ales n .onele nalte) impune cartarea
amnun"it a #ersan"ilor) a microdepresiunilor i chiar a parcelelor.
5n urma efecturii acestor anali.e sunt declarate improprii pomiculturii terenurile
mltinoase) cu p1n.a de ap freatic mai sus de 9 m ad1ncime' solurile compacte) grele'
solurile cu mai mult de 15 A car!onat de calciu' cu pC su! 5)5 sau peste 8)6' solurile
srturoase sau solone"urile) precum i cele cu mai mult de 53(43A schelet. %unt) de
asemenea) improprii pentru cultura economic a pomilor) #1rfurile de deal i #ile nguste.
+a#ora!ile pentru cultura pomilor sunt solurile ad1nci (3)6(1 m.) fertile) lutoase) luto(
nisipoase) nisipo(lutoase i chiar cele nisipoase.
*3
D aten"ie mai mare tre!uie acordat alegerii terenurilor n .onele nalte. $stfel)
terenurile cu panta uniform p1n la 19(17 A preta!ile la mecani.are i cu soluri mai
profunde) din .one cu precipita"ii de peste 433 mm) #or f folosite pentru planta"ii n sistem
intensi#. Versan"ii uniformi cu panta cuprins ntre 15 i 93A #or fi terasa"i i destina"i
planta"iilor de semin"oase pe portaltoi cu nrdcinare superficial sau mi2locie) iar cei cu
panta de la 93 la :3A planta"iilor de s1m!uroase (E. <ancu .a. 196:.
actorii climatici
%emperatura. %e #or alege acele terenuri unde media anual a temperaturii corespunde
ne#oilor pomilor unde minima i ma/ima a!solut sunt suporta!ile. 0e asemenea) #or fi
e#itate .onele n care se nregistrea. frec#ent !rume i nghe"uri t1r.ii de prim#ar.
Precipitatiile atmosferice tre!uie s corespund cerin"elor pomilor at1t cantitati# c1t i
n pri#in"a reparti"iei pe fenofa.e de #egeta"ie. Vor fi e#itate) de asemenea) .onele cu grindin
frec#ent.
&ummo!itatea este anali.at su! aspectul duratei de strlucire a soarelui n perioada de
#egeta"ie acti#.
"ltitudinea influen"ea. temperatura i lumino.itatea. %peciile iu!itoare de cdur
(piersic) cais) migdal etc.) tre!uie amplasate la altitudini mici) iar cele iu!itoare de umiditate
i cu preten"ii mai modeste fa" de temperatur se pot amplasa la altitudini mai mari (mr)
prun) ar!uti.
'elieful terenului are o mare importan" pentru #iitorul planta"iei. %e recomand
terenurile plane sau uor nclinate) dar re.ultate !une i foarte !une se pot o!"ine i pe terenuri
cu panta mai mare de 13(15 A) cu condi"ia amena2rii antiero.ionale i care s permit
mecani.area lucrrilor.
Cu in#esti"ii mai mari) pot fi #alorificate i terenurile cu pant de p1n la 95A.
(xpo!iia terenului) 5n .onele clduroase ale "rii) unde insola"ia este foarte putemic
i e#aporarea apei din sol foarte intens) sunt preferate e/po.i"iile #estice) estice) sud(#estice
i chiar nordice. 5n .ona dealurilor nalte cu altitudinea ntre 533(833m (p1n la 633(933 m)
unde clima este rcoroas) cele mai !une terenuri pentru pomi sunt cele cu e/po.i"ie sudic)
sud(#estic i sud(estic. Cu c1t altitudinea crete cu at1t e/po.i"iile nordice) nord(#estice i
nord(estice sunt mai neindicate) n special pentru soiurile care a2ung t1r.iu la maturitate. 5n
aceste .one mrul #a fi amplasat pe #ersan"ii cei mai nsori"i) dar n treimea inferioar a
acestora) iar prunul i #iinul pe celelalte dou treimi. @/po.i"iile nefa#ora!ile pot fi ocupate
de ar!utii fructiferi) coac.) .meur) mce) ctin) trandafir pentru dulcea".
"dposturile naturale 2oac un rol important n reuita planta"iei. %unt recomandate
terenurile adpostite natural sau se #or nfiin"a perdele de protec"ie special amena2ate.
#actorii socioeconomici mai importan"i sunt,
(e/isten"a for"ei de munc pentru efectuarea lucrrilor manuale'
( e/isten"a cilor de acces'
( e/isten"a lucrrilor de m!unt"iri funciare'
( apro#i.ionarea cu ap pentru iriga"ii i efectuarea tratamentelor fitosanitare'
( apropierea de pie"ele de desfacere i de prelucrare a fructelor'
( deprtarea de .onele intens poluate industrial.
Pr'42t&r'a t'r'-u%u& 5- 6','r'a p%a-t2r&&
&regtirea terenului n #ederea plantrii const n e/ecutarea n perioade optime a unor
lucrri agrotehnice) pentru a reali.a condi"ii !une de prindere i cretere a pomilor tineri.
&rincipalele lucrri sunt, defriarea #egeta"iei lemnoase) ni#elarea) desfundatul i
scarificarea terenului) corectarea regimului aerohidric i a reac"iei chimice a solului)
!ilonarea) fertili.area de !a.) de.infec"ia terenului i asigurarea unei surse de ap'
*7
*efriarea vegetaiei lemnoase
C1nd amplasarea planta"iilor se face pe foste puni) f1ne"e etc) defriarea se e/ecut
cu un an nainte de nfiin"are. 5n ca.ul c1nd noile planta"ii) se #or nfiin"a pe #echile
amplasamente pomicole defriarea se face cu doi ani nainte pentru a se e#ita efectele
negati#e ale o!oselii solului. =ucrarea const n eli!erarea terenului de ar!ori) ar!uti) liane)
pomi) etc. scoaterea i arderea tuturor rdcinilor) care cu timpul putre.esc i m!oln#esc
solul. Dpera"iile de defriare se e/ecut cu tractoare grele pre#.ute cu instala"ii pentru
di.locare i scoaterea !uturugilor i rdcinilor.
+ivelarea terenului
&e terenurile plane) ni#elarea este sumar i const n distrugerea muuroaielor i
umplerea cu pmnt a an"urilor i gropilor re.ultate n timpul defririi. =ucrarea are o
deose!it importan" pe terenurile accidentate i presupune, decopertarea unui strat de sol
fertil pe ad1ncimea de 13(93 cm) stocarea acestuia la marginea parcelei) ni#elarea gropilor i a
depresiunilor) apoi reae.area uniform pe ntreaga suprafa" a solului fertil pentru a nu
modifica starea general de fertilitate a solului. %e #or e#ita deplasri masi#e de sol fertil n
microdepresiuni) decopertarea .onelor mamelonare i ca urmare) crearea unor condi"ii
neuniforme pentru creterea i fructificarea plantelor.
-i#elarea terenului se e/ecut dup defriare sau concomitent cu aceasta.
Scarificarea terenului se recomand cu precdere n .onele umede) pe solurile grele)
dar i pe cele su!"iri aflate ntr(o stare a#ansat de degradare. $f1narea are loc fr
ntoarcerea !ra.dei.
5n urma scarificrii) se str1ng i se ard toate rdcinile i resturile #egetale) care ar
putea influen"a i mai mult starea de o!oseal !iologic a solului. &rin aceste lucrri se
nltur efectele negati#e ale e/cesului de umiditate i se creea. condi"ii mai !une pentru
creterea i rodirea pomilor.
,m-untirea regimului aero.idric al solului. 5n multe .one din "ara noastr apare
frec#ent e/cesul de umiditate n special prim#ara datorit topirii .pe.ii) ploilor i de
ridicarea ni#elului freatic. &entru pre#enirea acestor nea2unsuri) terenul se ni#elea. n pant
uoar n direc"ia scurgerii apei) iar solul se af1nea. mai ad1nc) cu pluguri speciale) pentru
preluarea i nmaga.inarea e/cesului de ap i m!unt"irea regimului de aer (N. Oa-'a!
"9**).
/ilonarea. 5n .onele depresionare largi de la !a.a pantelor se nt1lnesc adesea soluri
gleice i pseudogleice) n care apa freatic este mai la suprafa" i n care e/cesul de umiditate
n perioadele ploioase se manifest mai accetuat. &e aceste terenuri se recomand e/ecutarea
!iloanelor cu nl"imea de 73(43 cm i plantarea pomilor pe acestea.
&rin aceast lucrare se elimin par"ial e/cesul de umiditate i se creea. condi"ii
fa#ora!ile pentru creterea rdcinilor i de.#oltarea pomilor.
Filoanele se reali.ea. imediat dup ni#elarea terenului prin arturi succesi#e la
corman) e/ecutate n mai mul"i ani (A. 8uta! "9*3.
Filonarea pre.int i unele de.a#anta2e legate de dificult"ile pro#ocate agregatelor n
e/ecutarea lucrrilor tehnologice.
*esfundatul este lucrarea care poate influen"a cel mai mult #iitorul unei planta"ii. 0e
regul solurile grele i cele superfciale se desfund la ad1ncimea de 43(83 cm.
&entru planta"iile mici de l1ng cas) desfundatul manual constituie o altemati# mai
economic. $ceasta se reali.ea. la ad1ncimea de 73(53 cm.
0esfundatul are rolul de a crea condi"ii fa#ora!ile (aerisire i af1nare pentru creterea
rdcinii i a pomului.
&e terenurile cu pante ce depesc 6(13 A desfundarea se face n !en.i n lungul
cur!elor de ni#el pstr1ndu(se f1ii nedesfundate) late de 9(9)5 m situate la 93(:3 m ntre ele.
$ceste f1ii #or rm1ne ntre r1ndurile de pomi. @poca cea mai indicat pentru desfundarea
terenului este perioada mai(august pentru terenurile li!ere i iulie(septem!rie pentru cele
ocupate cu di#erse culturi.
**
#ertili!area de -a!. 0up desfundat se face fertili.area de !a. (de fond cu 73(43
t;ha gunoi de gra2d compostat) 433(633 Gg;ha superfosfat i 933(953 Gg;ha sare potasic.
$ceste ngrminte #or apro#i.iona pomii tineri cu !iomineralele necesare o perioad de cel
pu"in :(7 ani.
$ceste ngrminte se administrea. prin mprtiere pe terenul desfundat i se
ncorporea. n sol printr(o artur ad1nc de 95(:3 cm.
*e!infecia terenului este necesar nainte de nfiin"area planta"iilor pentru
distrugerea) n special a nemato.ilor) dar i a celorlal"i duntori e/isten"i n sol i care pot
pro#oca mari pagu!e tinerelor planta"ii. 5n pre.ent e/ist foarte multe insecticide i
nematocide) dintre care recomandm -emagon n do.e de 63(133 litri;ha emulsie sau
733Gg;ha granule) 0a.omet) 753Gg;ha granule sau 433 Gg;ha pul!ere' Fasamid 433 Gg;ha etc.
$ceste produse sunt n general fitoto/ice de aceea se #or folosi cu o lun nainte de plantare.
Tot n scop de de.infec"ie se mai pot folosi produsele, +uradan) =annate) Eiral etc.
Or4a-&9ar'a &-t'r&(ar2 a p%a-ta.&&%(r p()&c(%'
Parcelarea terenului const n mpr"irea terenului n parcele care tre!uie s ai!) pe
c1t posi!il) aceeai pant i e/po.i"ie) aceleai condi"ii de sol) "in1nd seama c pe o parcel se
plantea.) de regul) o singur specie) pe un singur portaltoi.
+orma parcelelor poate fi, dreptunghiular) ptrat) trape.oidal sau triunghiular.
&arcelele sunt delimitate de drumuri de e/ploatare pe laturile lungi) iar la capete de .one de
ntoarcere a agregatelor. Erimea unei parcele este in#ers propor"ional cu panta i orografia
terenului (ta!elul 9.1..
Tab'%u% 9.".
:&)'-&u-&%' 1& uprafa.a parc'%'%(r 5- p%a-ta.&&%' ,' p()&
fu-c.&' ,' pa-ta t'r'-u%u&
Pa-ta t'r'-u%u&
(;)
:&)'-&u-& ())
Suprafa.a (<a)
Lu-4&)' L2.&)'
ub 3 733(533 933(:33 6(15
7="/ :33(733 153(933 7)5(6
"3=>3 933(:33 133(153 9(7)5
p't' >3 133(153 63(133 3)6(1)5
&entru e/ploatarea c1t mai ra"ional a agregatelor i creterea producti#it"ii muncii)
lungimea parcelelor tre!uie s fie c1t mai mare) n func"ie de nclinarea pantei sau de anumite
limite o!ligate (canale) de!uee etc. ="imea parcelelor #aria. n func"ie de aceeai factori.
?aportul optim ntre dimensiunile parcelelor este de 9 , 1) iar n ca.ul unor situa"ii
determinate de configura"ia terenului chiar :,1.
C1nd panta terenului depete 4A laturile lungi ale parcelelor #or fi o!ligatoriu
orientate n direc"ia cur!elor de ni#el.
&latourile nalte se organi.ea. separat) orientarea parcelelor urm1nd criteriul !unei
nsoriri. V1rfurile de deal) situate n locuri cu #1nturi puternice se #or e#ita de la plantare sau
se #or planta cu perdele de protec"ie.
&entru ar!utii fructiferi i cpuni mrimea optim a parcelelor este de 9(5 ha.
%rasarea i amena0area drumurilor, se reali.ea. concomitent cu definiti#area
parcelelor. +unc"ie de importan") drumurile dintr(o planta"ie pomicol pot fi principale i
secundare. %uprafa"a total a acestora nu tre!uie s depeasc 1(9 A din suprafa"a planta"iei.
*rumurile principale fac legtura cu oselele de acces i cu cele secundare. 0rumurile
ce str!at #ersan"ii se trasea. n diagonal sau n serpentin asigurndu(se o pant
longitudinal de ma/imum 6(13 A. @le tre!uie s ai! o l"ime de 5(4 m iar n portiunile
cur!e se l"esc cu nc 1)5 m i se supranal". $ceste drumuri se pietruiesc i) n anumite
ca.uri) pot fi pre#.ute marginal cu an"uri de colectare a apelor.
*#
*rumurile secundare delimitea. parcelele pe laturile lungi. &e latura din amonte se
trasea. an"uri de colectare a apelor. $ceste drumuri au o l"ime de :(7 m) cu o pant
longitudinal de ma/. 5A) cu partea carosa!il !om!at de cca 9 A. $t1t drumurile secundare
c1t i an"urile de colectare a apelor se nier!ea..
1onele de ntoarcere se amplasea. pe laturile mici ale parcelelor) la capetele acestora.
@le #or a#ea l"imea de 4(6 m pentru a se putea e/ecuta mecani.at lucrrile tehnologice.
$cestea se nier!ea. pentru a pre#eni ero.iunea.
"mplasarea centrului gospodresc are o deose!it importan" pentru planta"iile mari)
industriale. $cesta se compune din, sediul administrati#) grup social) maga.ii pentru
matereiale) depo.ite pentru ngrminte i pesticide) depo.it de pstrat fructe) e#entual
pentru prelucrarea primar a acestora etc. %uprafa"a acestor construc"ii este de cca 3)9(3)7 ha.
Lucrar& ,' a)'-a?ar' a t'r&t(r&u%u&
Terenurile n pant necesita efectuarea unor lucrari speciale cum ar fi , construirea de
canale pentru re"inerea sau e#acuarea apei din precipita"ii) terasarea) construirea de de!usee)
drumuri) perdele de protec"ie etc
2anale3e de coast. 0upa func"ia ce o ndeplinesc in planta"iile pomicole) canalele de
coasta se mpart in canale de ni#el si canale inclinate.
Canalele de ni#el se folosesc pe #ersan"i uniformi) cu pante de 13(19 A) in .onele
secetoase cu soluri usoare i mi2iocii. $u rolul de a re"ine apa i a fa#ori.a infiltrarea ei n sol)
im!unta"ind regimul de apa n perioadele secetoase si impiedic1nd ero.iunea solului.
$cestea se #or amplasa paralel cu r1ndurile de pomi pe tronsoane lungi de minimum
13 m. 0istan"a dintre canale se sta!ilete func"ie panta terenului astfel, :5 m la o pant de 13
A' 94 m la una de 15 A' 9: m la 16 A si 93 m la 93 A. Canalele nclinate au rolul de a
colecta i e#acua e/cesul de apa) i de a scdea ni#elul apelor freatice din planta"ii. %e
construiesc n .onele cu peste 433 mm precipita"ii anual) acolo unde e/ist pericolul
alunecrilor de teren.
Traseul acestor canale tre!uie sa urmreasc) n general) relieful terenului) cur!ele de
ni#el) pentru a st1n2eni c1t mai pu"in lucrrile tehnologice) iar #olumul de spturi s fie
minim. &anta longitudinal a canalelor este orientat ctre de!uee) cu o nclina"ie de 1)5(9 A.
*e-ueele artificiale sau naturale au rolul de a colecta apa din canalele nclinate) de pe
terase sau din alte locuri. %e amplasea. pe linia de cea mai mare pant) astfel ca apa s poat
fi colectat de pe suprafe"e c1t mai mari i s necesite cheltuieli c1t mai pu"ine. Cele mai
recomandate sunt de!ueele naturale) cu o l"ime de scurgere de :(4 m i cu panta de 4(6 A.
=a o pant mai mare se amena2ea. cderi trans#ersale din piatr) !eton sau lemn.
5n ca.ul c1nd lipsesc de!ueele naturale se construiesc de!uee artificiale) prin
spturi fragmentate) tronsoane cu sec"iunea cresc1nd din amonte ctre a#al i cu panta la
!a.a de 13(19 A. 5ntre tronsoane se pre#d cderi de 3)7(3)4 m. Consolidarea de!ueelor
naturale sau artificiale se poate face prin nier!are sau) la ne#oie cu piatr sau !eton.
*renurile repre.int lucrri de eliminare a e/cesului de ap din profilul solului) prin
care se creea. un regim aerohidric) termic i !iologic mai fa#ora!il n .ona de de.#oltare a
sistemului radicular. +unc"ie de pro#enien"a e/cesului de ap) orografia terenului)
hidrogeologia i al"i factori) captarea i e#acuarea e/cesului de ap se reali.ea. prin di#erse
metode de drena2. 5n pomicultur se utili.ea. drena2ul nchis e/ecutat nainte de plantare)
folosind diferite materiale cum ar fi, fascinele) tu!urile de ceramic sau material plastic etc
precum i drena2ul c1rti".
%erasarea terenului. $ceasta lucrare se e/ecut pe terenurile cu pant mai mare de 15
45A, pentru o c1t mai ra"ional e/ploatare a lor. 0up modul de construc"ie) terasele sunt de
mai multe feluri, cu platform continu) terase reali.ate prin arturi repetate si terase
indi#iduale.
%erasele cu platform continu se recomand s se e/ecute pe terenurile cu panta de
15( 93 A n .onele mai secetoase i cu pant de 16(:3 A n .onele umede. Versan"ii tre!uie s
ai! panta uniform) soluri lutoase) luto(argiloase sau luto(nisipoase) ad1nci i cu grad mic
*9
sau mi2iociu de ero.iune.
="imea platformei se calculea. "in1nd cont de distan"a dintre r1ndurile de pomi i
numrul de r1nduri ce urmea. a se planta.
0imensionarea i utili.area teraselor se face func"ie de forma de coroan) panta
terenului) .onele climatice i #igoarea portaltoilor.
%erasarea prin arturi repetate (agroterasarea se folosete pe #ersan"ii uniformi) cu
panta p1n la :3 A. =ucrarea se e/ecut cu plugul re#ersi!il (dup plantarea pomilor) prin
arturi repetate an de an) rsturn1nd n a#al !ra.dele. +ormarea platformelor durea. mai
mul"i ani.
&rintr(o astfel de terasare) pierderile de suprafa"a prin talu.are #aria. ntre 11(91A.
%erasele individuale sunt recomandate pe pantele mai mari de :5(75 A) n .onele
umede. $cestea se construiesc n 2urul fiecarui pom. Construc"ia unei astfel de terase se poate
reali.a prin desfundare sau far desfundare. 0au re.ultate !une terasele ptrate de 9;9 m sau
:;: m sau cele dreptunghiulare) 9;: m cu nclinarea platformei de 13(19 A. &entru re"inerea
apei aceste terase sunt pre#.ute cu digule"e de 3):(3)7 m nl"ime n a#al i o l"ime de 3)9
m. $cestea se nier!ea.a sau se consolidea.a cu !ra.de.
Drgani.area terenului n #ederea nfiin"ri unei planta"ii pomicole tre!uie s
urmareasc anumite o!iecti#e cum ar fi,
(asigurarea condi"iilor optime pentru desfurarea procesului de produc"ie'
(crearea condi"iilor optime de mecani.are'
(diminuarea sau chiar com!aterea total a ero.iunii solului etc.
$ceste o!iecti#e pot fi atinse relati# uor dac se #or respecta recomandrile
pre.entate n acest capitol.
9.!. Alegerea i amplasarea speciilor i soiurilor
"legerea speciilor i soiurilor se face func"ie de condi"iile ecologice din fiecare .on)
de tipul de planta"ie i de posi!ilit"ile de #alorificare. $stfel pentru planta"iile comerciale) se
aleg cele mai repre.entati#e specii de pomi din .on (9(:) care se remarc prin produc"ii mari
i de calitate) re.istente la ger) la nghe"urile de re#enire i la al"i factori stressan"i. &entru
grdinile familiale se aleg un numr mai mare de specii de pomi i ar!uti fructiferi care s
asigure un consum #ariat de fructe pe o perioada c1t mai mare.
5n #ederea plantrii se aleg soiuri foarte producti#e) care intr de#reme pe rod i au o
!un afinitate cu portaltoiul. 5n alegerea soiului se mai "ine cont de momentul maturrii
fructelor) func"ie de .on) gustul consumatorului) gradul de poluare a fructelor etc.
=a mr) se #or!ete din ce n ce mai mult de noua genera"ie de soiuri re.istente la
rapn si finare) la pr de soiuri re.istente la afide i arsura !acterian) la piersic) de soiuri
care sunt mai pu"in atacate de afide i taphrina) iar la cais i #iin de soiuri tolerante la
monilinia.
5n condi"iile actuale se pot o!"ine recolte mari i de calitate dac soiurile de pomi i
ar!uti fructiferi se amplasea.a n .onele de cultur de ma/im fa#ora!ilitate.
$#1nd n #edere faptul c multe localit"i din aceste .one #or fi destinate
agroturismului i c o parte din necesarul de fructe pentru consum #a fi produs pe plan local)
de mare importan" este sortimentul. 5n aceste condi"ii se #or culti#a numai soiuri de mr cu o
perioada de #egeta"ie scurt) care nfloresc t1r.iu) re.istente la ger) c1t i soiuri care au un
grad mare de adapta!ilitate ecologic.
"mplasarea pomilor in parcele se face func"ie de condi"iile ecologice de pe teritoriul
li#e.ii) astfel nc1t cerin"ele specifice a soiurilor s fie satisfcute. 5n ca.ul c1nd parcela nu
este adapostit natural) atunci n .onele mai e/puse se #or planta specii re.istente la cdere
(nuc) cires etc. 5ntr(o parcel se #a planta o singur specie) cu 9(: soiuri care se poleni.ea.
reciproc i sunt altoite pe acelai portaltoi.
#$
Sta-ilirea distanelor de plantare. 0istan"ele de plantare se sta!ilesc func"ie de
#igoarea soiului i a portaltoiului) condi"iile ecologice i tehnologice.
0e regul) pentru planta"iile de pomi cu densitate medie) care se nfiin"ea. n .onele
de step i sil#ostep) se conduc su! form de garduri fructifere) distan"a dintre r1nduri este
egal cu nl"imea ma/im a pomilor.
&entru planta"iile care se nfiin"ea. n nordul "rii sau n .onele nalte) datorit nclinrii mai
accentuate a ra.elor de lumin) distan"ele de plantare dintre r1nduri se mresc cu 3)5 m ( N. C'p(&u)
"99/ (ta!elele 9.9.) 9.:.)9.6..
=a ni#el de specie) distan"ele de plantare se sta!ilesc func"ie de .ona de cultur) starea de
fertilitate a terenului) #igoarea soiului i portaltoiului.
&entru planta"iile intensi#e i superintensi#e de mr aceste distan"e sunt de :)5(7m ntre
r1nduri i l(9)5m ntre pomi pe r1nd (ta!.9.9. 5n aceleai condi"ii de cultur la pr) distan"ele de
plantare sunt cuprinse ntre :(7)5 m ntre r1nduri i l(: m pe r1nd (ta!. 9.:.
=a speciile drupaceae (cu e/cep"ia #iinului) care nu dispun de portaltoi de #igoare redus)
distan"ele de plantare sunt mai mari dect la mr) pr i gutui.(ta!. 9.7.
5n noile sisteme de cultur) ar!utii fructiferi se plantea. la distan"e mai mici) pentru a le pune
n #aloare mai !ine poten"ialul de produc"ie de care dispun aceste specii (N. C'p(&u.
Tab'%u% 9.>
:&ta-.'%' ,' p%a-tar' %a )2r! 5- ,&f'r&t' 9(-' ,' cu%tur2
(dup -. Cepoiu) 1997
@(-a ,' cu%tur2 F'r&%&tat'a (%u%u& Grupa,' (&ur& P(rta%t(&u%
:&ta-.' ,' p%a-tar'
())
Hona premontan
mi2locie standard franc 5/7
mic standard franc 7/:
Hona dealurilor
nclinate
mi2locie standard spur EE 134 7/9
mic standard spur E7) franc 7/9
Hona dealurilor
mici i mi2locii
mi2locie standacd) spur E9) E94) EE134.E7 :)5 / 1)5 7/9)5
mic standard) spur EE134) franc) $9 7/9 7/9
Hona de es
mare standard) spur E9) E 94 EE134 7/95 7/ 1)5
mi2locie standard) spur E134 E 134 7/9)5 :)5 / 1
Hona inunda!il a
0eltei i 0unrii
mare standard) spur E9) E94 E7 7/ 1)5 7/9
mi2locie standard) spur E9) E94 E7 :)5 / 1)5 7/1)5
Tab'%u% 9.+!
:&ta-.'%' ,' p%a-tar' %a p2r 1& %a 4utu& 5- ,&f'r&t' 9(-' ,' cu%tur2
(dup -. Cepoiu) 1997
@(-a ,' cu%tur2 Sp'c&a S(&u% P(rta%t(&u%
:&ta-ta ,' p%a-tar'
())
Hona dealurilor mici i
mi2locu
P2r
#iguros
+ranc 7/9)5
gutui : / 1)95
nii2lociu
+ranc 7/9
gutui :)5 / 1)95
Gutu&
#iguros gutui 7/9
mi2lociu gutui :/1)5
Hona de es P2r
#iguros
franc 7)5/:
gutui :)5 / 1)5
mi2lociu franc 7/9)5
gutui :)5 / 1
#"
Gutu& #iguros gutui 7/9
mi2lociu gutui :)5 / 1)5
Hona inunda!il a 0unrii Gutu&
#iguros gutui :/1)5
mi2lociu gutui :/1
Ta!elul 9.7
:&ta-.'%' ,' p%a-tar' %a p'c&&%' ,rupac'a'! cu%t&6at' 5- ,&f'r&t' 9(-'
(dup -. Cepoiu) 1997
@(-a ,' cu%tur2 Sp'c&a S(&u% P(rta%t(&u%
:&ta-ta ,'
p%a-tar' ())
Hona dealurilor mici i
mi2locii
Pru- #iguros
+ranc)#egetati# 7)5 / :)5
+ranc) #egetati# 5/7
C&r'1
#iguros +ranc) #egetati# 4/5
mi2lociu +ranc) #egetati# 5/7
0&1&-
mi2lociu +ranc) #egetati# :)5/9
pitic Vegetati# :/ 1)5
Nuc
#iguros +ranc 13/6
mi2lociu -uc negru 6/4
Cata-
#iguros +ranc 6/4I
mi2lociu +ranc 4/5I
M&4,a% mi2lociu +ranc .5/7
Hona de es
Pru-
#iguros +ranc) corcodu 4/5
mi2lociu +ranc) corcodu 5/7
C&r'1
#iguros Eahale! 8/4
mi2lociu Eahale! 4/5
0&1&-
mi2lociu +ranc) mahale! 7/:
pitic +ranc :)5 / 1)5
Ca&
#iguros Har.r) franc 5/7
mi2lociu Har.r) franc 7/:
P&'r&c
#iguros +ranc 5/7
mi2lociu Eigdal 7/7
M&4,a%
#iguros Eigdal 5/5
mi2lociu Eigdal 7/:)5
0elt Pru-! Ca&! 0&1&-
mi2lociu
mi2lociu pitic
+ranc 7/:
&run 7/:
+ranc :)5/1)5
Pic.etatul terenului este o lucrare special prin care se sta!ilete faptic) prin piche"i)
po.i"ia fiecrui pom.
%istemul de pichetat ales este dat de figura geometric care se reali.ea. pe teren cu
a2utorul a :(7 piche"i i care poate fi, un ptrat) un dreptunghi sau un triunghi forme
geometrice ce definesc sistemul de picheta2.
Pic.etatul n ptrat se folosete pentru nfiin"area planta"iilor clasice pe terenurile
plane) unde lucrrile de ntre"inere ale solului se pot e/ecuta n am!ele sensuri.
Pic.etatul n dreptung.i este utili.at pe terenuri plane sau cu pant uoar (p1n la 6
A) pentru toate tipurile de li#e.i.
Pic.etatul n triung.i ofer pomilor condi"ii mai !une de interceptare a luminii directe
precum i o distri!u"ie mai !un a rdcinilor n spa"iul de nutri"ie. $cest sistem se folosete
pe terenurile n pant) unde pomii constituie i o!stacole mpotri#a ero.iunii solului.
#>
Pic.etarea terenurilor plane sau cu maximum 78 pant. 5n #ederea efecturii acestei
lucrri) fiecare parcel se ncadrea. ntr(o form geometric regulat de preferin" un
dreptunghi sau ptrat. &e latura lung a figurii se trasea. o linie dreapt $(F) care #a fi !a.a
de pornire a picheta2ului.(figura 9.1
F&4. 9.". P&c<'tar'a p' t'r'-ur& p%a-'
=ungimea liniei $(F tre!uie s fie un multiplu al distan"ei dintre pomi pe r1nd) iar
deprtarea ei de la marginea parcelei este egal cu 1;9 din inter#alul dintre r1ndurile de pomi.
0in punctele $ i F) cu a2utorul aparatelor topografice se #or ridica dou perpendiculare $(C
i F(0 egale ntre ele ca lungime. =ungimea laturilor $C i F0 este totdeauna multiplul
inter#alului dintre r1nduri. =aturile $F i C0 tre!uie s fie egale) fr eroare.
&e laturile mici ale parcelei ($C i F0 se fi/ea. "capetele r1ndurilor" cu a2utorul
piche"ilor) care #or rm1ne pe loc p1n la terminarea plantrii ntregii parcele. 0e regul)
parcela este mai lung dec1t ca!lul de plantare. 0in aceast cau. se #or picheta una sau mai
multe linii a2uttoare $lCl' $9C9' $:C:. %e ntind apoi ca!lurile de pichetat ntre "piche"ii
capete de r1nd") iar n dreptul semnelor de pe ca!luri se fi/ea. locul pentru fiecare pom n
parte) cu a2utorul unor mici piche"i.
Pic.etarea pe cur-e de nivel este o!ligatorie n ca.ul nfiin"rii li#e.ilor pe pante mai
mari de 6 A. 0ac se urmrete irigarea planta"iilor) acest picheta2 tre!uie fcut chiar pe pante
mai mici. %i n acest ca.) tarlaua destinat plantrii se mparte n parcele cu forme regulate)
care s ai!) pe c1t posi!il) o pant relati# uniform.
&entru efectuarea pichetrii se urmresc urmtoarele etape,
a. ( marcarea cur!elor de ni#el cu "rui distan"a"i la 53(133 m'
!. ( sta!ilirea locului fiecrui pom de(a lungul cur!elor) adic picheta2ul propriu(.is.
F&4. 9.> = P&c<'tar'a p' curb'%' ,' -&6'%
#+
&entru picheta2ul propriu(.is pe cur!e de ni#el) se ntinde panglica sau s1rma marcat
ntre doi "rui #ecini pe aceeai cur! de ni#el) i r1ndul 1 de la !a.a pantei. &e s1rma
marcat cu locul fiecrui pom se fi/ea. piche"ii. &entru ca aceti piche"i s nu se confunde cu
"ruii care materiali.ea. cur!ele de ni#el) se recomand s fie de alt culoare. Tot acum se
pot face i unele corectri ale cur!elor de ni#el.
0up ce s(a pichetat cur!a de ni#el nr. 1 (r1ndul 1 se trece la r1ndul 9) a#1nd gri2 ca
pomii s fie amplasa"i la 2umtatea inter#alului dintre piche"ii de pe r1ndul 1) re.ult1nd un
picheta2 n triunghi cu a#anta2ele preci.ate anterior. Truii care materiali.ea. cur!ele de
ni#el rm1n pe loc p1n dup plantarea pomilor.
9.4. Plantarea pomilor i ngrijiri dup plantare
Spatul gropilor se poate face mecani.at sau manual. %patul mecani.at al gropilor se
efectuea. cu !urghiul de 433 mm diametru) n pre.iua sau chiar n momentul plantrii
pomilor) e#it1ndu(se astfel) pe c1t posi!il pierderile de ap din sol. $ceasta numai dac
terenul a fost n preala!il desfundat. 5n acest ca. dimensiunile gropilor #or fi de 3)53 / 3)53 /
3)73 m pentru pomi i 3):3 / 3):3 / 3):3 m pentru ar!utii fructiferi.
5n teren nedesfundat i pe soluri mi2locii) dimensiunile gropilor #or fi de 1 / 1 / 3)8 m
pentru pomi) iar pentru ar!uti de 3)53 / 3)53 / 3)73 m) 5n solurile grele gropile #or a#ea
dimensiunile de 1)9 / 1)5 / 3)6 m. 5n .onele cu soluri su!"iri) cu su!strat marnos sau gresii)
dimensiunile gropilor #or fi de 9 / 9 / 3)6 m) iar la plantare se #a folosi sol #egetal adus din
.onele n#ecinate. 5n aceste situa"ii) gropile se e/ecut cu c1te#a sptm1ni nainte de
plantare.
&e terenul plan) groapa se sap manual astfel, &rimul r1nd de ca.ma (solul fertil se
aea. ntr(o parte a gropii. $l doilea r1nd de ca.ma) mai greu i mai umed se aea. n partea
opus. %olul din fundul gropii se mo!ili.ea. i se las pe loc.
&e pante cu nclinare mare i pe #ersan"i neregula"i) unde nu s(au e/ecutat terase
continui) spatul gropilor se face concomitent cu terasele indi#iduale.
2alitatea materialului sditor. &omii folosi"i la plantare sunt su! form de #arg sau
au ramuri anticipate. $cetia tre!uie s ai! o tulpin dreapt i sntoas. %e elimin de la
plantat pomii lipsi"i de #igoare) strm!i) cu rni deschise) ataca"i de !oli sau dutori) sau cu
rdcini pu"ine i scurte.
(poca de palantare. 5n condi"iile "rii noastre re.ultate !une se pot o!"ine at1t la
plantarea de toamn c1t i la cea de prim#ar. &lantarea de toamn se e/ecut dup cderea
frun.elor i p1n la apari"ia primelor nghe"uri ale solului. $cest moment de plantare pre.int
anumite a#anta2e cum ar fi, pomii !eneficia. de umiditatea solului de peste ian) rnile de pe
rdcini se calusea. i se #indec mai repede. &rim#ara pornirea n #egeta"ie se face mult
mai de#reme.
5n anii cu toamne secetoase i n regiuni cu temperaturi minime foarte sc.ute n
timpul iemii) unde e/ist pericolul degerrii) plantarea se face prim#ara) de ndat ce solul s(
a de.ghe"at i s(a .#1ntat) dar nainte de de.mugurire.
&lantarea n "ferestrele iernii" este destul de riscant datorit sensi!ilit"ii mari a
rdcinilor la temperaturi sc.ute.
Pregtirea materialului sditor n vederea plantrii. 5nainte de plantare) se face
fasonatul rdcinilor. ?dcinile prea lungi i care st1n2enesc ae.area lor n groap se
scurtea.. ?dcinile mai groase de :(7 mm se las netiate) cele su!"iri) dac sunt #ia!ile se
scurtea. la 8(13 cm) iar dac sunt uscate sau mucegite se taie complet.
0up fasonare) rdcinile pomului se mocirlesc ntr(un amestec de consisten"a
sm1nt1nii format din pm1nt gal!en) !aleg de #it i ap. &rin aceast lucrare rdcinile sunt
puse ntr(un contact mai intim cu solul) i #indec mai uor rnile) iar n 2urul lor se creea.
o .on mai umed.
#/
P%a-tar'a pr(pr&u=9&2.
"d:ncimea de plantare. &e terenurile plane i n desfundtur #eche) pomii altoi"i pe
portaltoi generati#i) se plantea. cu coletul mai sus de ni#elul solului cu :(7 cm) pe terenurile
desfundate recent cu 4(6 cm) iar pe dune i interdune) mai ad1nc cu 53(43 cm (figura 9.:.
F&4. 9.+ A,A-c&)'a ,' p%a-tar' a p()&%(rB
a(teren plan' !(teren desfimdat recent' c(dune i interdune
&e terenurile situate n pant) ad1ncimea de plantare a pomilor este) de asemenea
diferit. %pre #1rful pantei coletul se introduce n groap cu :(7 cm) n partea mi2locie a
pantei se plantea. cu :(7 cm deasupra gropii iar la !a.a pantei unde solul se depune) se
plantea. mai sus cu 5(6 cm. (figura 9.7..
F&4. 9./. A,A-c&)'a ,' p%a-tar' a p()&%(r p' 6'ra-.&B
a(treimca inferioar a #ersantului' !(treimea mi2locie a #ersantului'
c(treimea superioar a #ersantului.
%e.nica plantrii. &omii i ar!utii pregti"i se reparti.ea. la gropi. @chipa format
din 9(: muncitori ntinde s1rma de plantare pe direc"ia r1ndului) ntre dou 2aloane) astfel
nc1t semnele marcate pe s1rm s corespund e/act cu mi2locul gropilor. %e introduc
rdcinile n gropi) astfel nc1t coletul s fie cu 7(5 cm deasupra ni#elului solului) imediat
l1ng marca2) iar trunchiul pomului s ai! o po.i"ie #ertical. 0ac gropile sunt prea ad1nci)
se introduce n groap pm1nt rea#n) mrun"it) su! rdcini) p1n ce coletul pomului a2unge
la ni#elul dorit. Bn muncitor "ine pomul l1ng punctul de marca2) iar altul cu sapa) trage
pm1nt rea#n peste rdcini. 0up ce toate rdcinile au fost acoperite cu un strat de 5(13
cm) lucrtorul care "ine pomul) tasea. pmntul din groap de la e/terior spre centru. &e
solurile mai srace sau nengrate suficient la desfundare se administrea. la groap 13(15
Gg gunoi de gra2d !ine descompus) fr ca acesta s #in n contact cu rdcinile pomului. %e
trage apoi solul fertil rmas) dup care se completea. cu pm1nt) p1n ce depete
marginile acesteia clc1ndu(se mereu. Bn pom este !ine plantat) dac atunci c1nd se trage de
el cu putere nu se smulge.
Eai preci.m c pomii se plantea. ntodeauna cu punctul de altoire pe direc"ia
r1ndului i a #1ntului dominant) iar n ca.ul c1nd au nceput de coroan) primele arpante se
orientea. tot pe direc"ia r1ndului. 0up plantare fiecare pom se ud cu 15(93 1 ap) apoi se
#3
face un muuroi sau un !ilon continuu de(a lungul r1ndului) care prete2ea. peste iarn
rdcinile contra nghe"ului iar prim#ara men"ine ume.eala (figura 9.5..
F&4.9.3. P%a-tar'a p()&%(r ("!>) 1& arbu1t&%(r fruct&f'r& (+)
5n .onele i pe terenurile cu e/ces de umiditate plantarea pomilor se face pe !iloane
nalte de :3(73 cm i late de 1)5(9 m) care se ntre"in ca ogor lucrat iar inter#alele se
nier!ea.) dup cum s(a mai preci.at ntr(un capitol anterior.
-4r&?&r'a p()&%(r 5- pr&)u% a- ,up2 p%a-tar'
<mediat dup plantare precum i n primul an planta"iei nou nfiin"at i se aplic o serie
de lucrri printre care cele mai importante sunt,
( completarea golurilor cu pomi din acelai soi i portaltoi n toamn'
( nceperea proiectrii formei de coroan dorite'
( com!aterea !uruienilor i af1narea solului)
( protec"ia fitosanitar'
( protec"ia mpotri#a iepurilor sau a altor animale care pot #tma pomul'
( n planta"iile nempre2muite trunchiul pomilor se prote2ea. cu folie de polietilen
sau h1rtie perforat )pentru a pre#eni arsurile scoar"ei n .ilele clduroase' e/ist i alte
metode n acest scop'
( mpre2muirea planta"iilor'
( instalarea spalierului acolo unde tehnologia o impune.
#7