Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad

Facultatea de Stiinte Economice


Specializarea: Audit si Expertiza contabilaContabilitatea fuziunii la societatiile comercialeProf. Coord.: Student:
Boby Costi Bota Roxana-Maria


Notiuni introductive
Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati care au hotart fiecare
n parte, se reunesc pentru a forma o singura societate.Societatea nou formata poate lua
nastere prin doua modalitati : absorbtie si contopire.
Fuziunea prin absorbtie se realizeaza atunci cnd o societate, numita societate
absorbanta, absoarbe una sau mai multe societati, numite societati absorbite.n cazul fuziunii
prin absorbtie, societatea comerciala care absoarbe dobndeste toate drepturile si obligatiile
societatii comerciale pe care o absoarbe.
Fuziunea prin contopire se realizeaza atunci cnd doua sau mai multe societati
hotarasc nfiintarea unei societati noi prin transmiterea elementelor de activ si pasiv societatii
nou nfiintate.n cazul fuziunii prin contopire drepturile si obligatiile societatilor comerciale care
si nceteaza existenta trec asupra societatii nou nfiintate.
Hotrrea de fuziune este luata de adunarea generala a acionarilor / asociailor din
fiecare societate prin respectarea condiiilor stabilite de actul constitutiv. Operaia de fuziune a
societilor comerciale are ca efect dizolvarea, fr lichidarea societilor care i nceteaz
existena, i transmiterea tuturor elementelor de activ i pasiv ctre societatea beneficiar n
schimbul atribuirii de aciuni/pari sociale ctre acionarii/asociaii societilor care-i nceteaz
activitatea. Daca acetia hotrsc, se poate acorda si o suma de bani care nu poate depi 10 %
din valoarea nominala a aciunilor/parilor sociale atribuite.
Dac, prin fuziune , se nfiineaz o nou societate, aceasta se constituie n condiiile
prevzute de legea societilor comerciale pentru forma de societate convenit.
Fuziunea are loc la urmtoarele date:
n cazul constituirii uneia sau mai multor societi noi, la data nmatriculrii la registrul
comerului a noii societi sau a ultimei dintre ele;
n celelalte cazuri, la data nscrierii n registrul comerului a meniunii privind majorarea
capitalului social al societii absorbante.

Operaiunile care se efectueaz cu ocazia fuziunii prin absorbie

Pentru ca o fuziune s aib succesul scontat i rspund fidel dorinelor acionarilor sau
asociailor transpuse n proiectul de fuziune este obligatoriu sa se respecte cu strictee
urmtoarele etape:

a) Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societilor
comerciale care fuzioneaz, nregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evalurii, efectuate cu
aceasta ocazie;
b) ntocmirea situaiilor financiare de ctre societile comerciale care urmeaz
sa fuzioneze;
c) Determinarea activului net pe baza bilanului de fuziune;
d) Evaluarea global a societilor. Determinarea aportului net.
e) Determinarea raportului de schimb al aciunilor sau al parilor
sociale, pentru a acoperi capitalul societilor comerciale absorbite;
f) Transmiterea activelor si pasivelor;
Aplicatie privind fuziunea prin absorbtie. Evaluarea elementelor patrimoniale s-a
efectuat folosind metoda patrimoniala (metoda activului net).
Societatile X si Y fuzioneaza prin absorbtie.Societatea X este societatea
absorbanta.Situatiile patrimoniale ale celor doua societati, dupa inventarierea si evaluarea
elementelor patrimoniale se prezinta astfel:
Structuri patrimoniale Societatea " X " Societatea "Y "
Numar actiuni 10.000 5.000
Capital social 50.000 25.000
Rezerve 10.000 5.000
Profit 2.000 (5.000)
Total CAPITALURI PROPRII 62.000 25.000
Datorii comerciale 10.000 3.000
Datorii fiscale 2.000 2.000
TOTAL ELEMENTE DE PASIV 74.000 30.000
Imobilizari 20.000 15.000
Amortizarea imobilizarilor 5.000 5.000
Stocuri 30.000 10.000
Creante 15.000 5.000
Disponibilitati banesti 14.000 5.000
TOTAL ELEMENTE DE ACTIV 74.000 30.000
Sa se determine raportul de schimb al actiunilor pentru a acoperi capitalul social al
societatii absorbite si sa se calculeze prima de fuziune.
n cadrul operatiunii de determinare a raportului de schimb distingem mai multe etape:
1.determinarea valorii contabile a actiunilor.Daca la evaluarea am folosit metoda
patrimoniala, atunci :
Valoarea aportului net = Valoarea activului net
Valoarea contabila/actiune = Capital propriu / Nr actiuni
Valoare contabila/actiune X = 62 / 10 = 6,2 lei
Valoare contabila/actiune Y = 25 / 5 = 5,0 lei
2.stabilirea raportului de schimb al actiunilor
Raportul de schimb = Vc"Y" / Vc "X"
Raportul de schimb = 5,0 / 6,2
Raportul de schimb = 0,8
3.determinarea numarului de actiuni ce trebuie emise de societatea absorbanta
Numarul de actiuni = Raportul de schimb x Nr. Actiuni ale soc.absorbite Y
Numarul de actiuni = 0,8 x 5.000 actiuni Y = 4.000 actiuni
4.majorarea capitalului social la societatea comerciala care absoarbe X
Majorarea cap.social = Nr.actiuni ce trebuie emise x Val.nominala a actiun. X
Majorarea cap.social = 4.000 actiuni x 5,0 lei = 20.000 lei
Valoarea nominala a actiunilor X = Capital social / Nr.actiuni
Valoare nominala a actiunilor X = 50.000 / 10.000 = 5.0 lei
Calculul primei de fuziune
Prima de fuziune se determina ca diferenta ntre valoarea contabila a actiunilor si valoarea nominala a
acestora.
Prima de fuziune = 25.000 - 20.000 = 5.000 lei
Tratament contabil
1. La societatea absorbita
Operatiunea de fuziune antreneaza dizolvarea societatii absorbite.n conturi trebuie nregistrate
anularea capitalurilor proprii si transferul activelor si pasivelor catre societatea absorbanta.
- transmiterea capitalurilor proprii
% = 456 25.000
101 25.000
106 5.000
121 5.000.
- Inchiderea conturilor de activ
461 = 7583 30.000 lei
- transmiterea elementelor de activ ( scaderea din gestiune)
6583 = % 30.000
212 (15.000-5000) 10.000
30X 10.000
4111 5.000
5121 5.000
- transmiterea elementelor de pasiv
% = 419 30.000
401 3.000
44X 2.000
456 25.000
- inchidere contului de venituri
7583 = 121 30.000
- inchidere contului de cheltuieli
121 = 6583 30.000
- regularizarea conturilor 461 si 419
419 = 461 30.000
2. La societatea absorbanta
Societatea absorbanta va nregistra n contabilitate aportul si prima de fuziune.
Contabilizarea aportului
Societatea absorbanta trebuie sa nregistreze n contabilitatea sa elementele de activ si pasiv primite de
la societatea absorbita.
- majorarea capitalului
456 = % 25.000
101 20.000
104 5.000
- preluarea elementelor de activ
% = 456 30.000
212 10.000
30X 10.000
4111 5.000
512 5.000
- preluarea elementelor de pasiv
456 = % 5.000
401 3.000
44X 2.000
Prima de fuziune
Prima de fuziune reprezinta dreptul de intrare pe care trebuie sa-l plateasca actionarii societatii
absorbite pentru a intra n noua societate.
Tratamentul fiscal al operatiunilor de fuziune
Societatea absobita
1. Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 "Venituri din cedarea activelor si alte
operatii de capital") sunt venituri neimpozabile n conformitate cu prevederile din Codul fiscal. n mod
similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii
de capital") sunt cheltuieli nedeductibile.
2. Societatea absorbita trebuie sa transmita societatii absorbante valoarea fiscala a fiecarui
element de activ si pasiv transferat.
3. n conformitate cu prevederile din Codul fiscal, reducerea sau anularea oricarui provizion ori a
rezervei care a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil se include n veniturile
impozabile ale societatii absorbite, cu exceptia situatiei n care societatea absorbanta preia provizionul
sau rezerva respectiva. Exemple de rezerve anterior deduse: rezerva legala de 5% din profitul contabil
brut pna ce aceasta va atinge 20% din capitalul social varsat, rezervele constituite ca urmare a aplicarii
facilitatii fiscale privind neimpunerea unei parti din profitul impozabil.
4. Potrivit Codului fiscal, societatea absorbita are obligatia sa depuna declaratia de impunere si
sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile nainte de data nregistrarii ncetarii existentei la registrul
comertului.
Societatea absorbanta
1. Potrivit prevederilor din Codul fiscal, pierderea fiscala nregistrata de societatea absorbita nu se
recupereaza de catre societatea absorbanta.
2. Societatea absorbanta foloseste la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale
activelor si pasivelor transmise de catre societatea absorbita; societatea absorbanta amortizeaza din
punct de vedere fiscal valoarea fiscala a mjloacelor fixe amortizabile transferate de la societatea
absorbita, aplicnd regulile prevazute Codul fiscal care s-ar fi aplicat de catre societatea absorbita n
situatia n care fuziunea nu ar fi avut loc.
3. n cazul n care se preiau de la societatea absorbita rezerve si/sau provizioane care au fost
deductibile la determinarea profitului impozabil acestea urmeaza regimul stabilit prin Codul fiscal.
4. n situatia n care valoarea rezervei legala prevazuta de Codul fiscal, rezultata n urma operatiei
de fuziune, depaseste o cincime din capitalul subscris si varsat al societatii absorbante, diferenta nu se
trateaza ca venit impozabil atta timp ct aceasta rezerva se mentine la valoarea rezultata.