Sunteți pe pagina 1din 3

Reprezentarea autorit ii

n Regatul Unit al Marii Britanii au fost create structuri distincte pentru reprezentarea
Autorit ii.
Autoritatea juridic
Regatul Unit nu are o Curte Constitu ional, nu are un sistem unitar de Cur i i nu are
o separare clar a legilor private i publice a a cum exist n ma!oritatea rilor europene.
Astfel, managementul public se deruleaz potrivit unor legi administrative, dar i potrivit
deciziilor Cur ii Comunit ii "uropene. #tructura Cur ii n Regatul Unit este foarte complex,
cu diferen e at$t ntre legile civile i penale, dar i ntre pr ile componente ale Regatului
Unit, iar conducerea de realizeaz pe baz de statut
%
.
Autoritatea legislativ
Regatul Unit alege &% de membri care fac parte din 'arlamentul "uropean. n cadrul
Regatului, conducerea administrativ este exercitat de ctre 'arlamentul compus din Camera
(orzilor, constituit potrivit altor principii dec$t cele electorale i Camera Comunelor.
'arlamentul este autoritatea legislativ suprem, iar legile adoptate de ctre acesta nu pot fi
amendate de ctre nimeni
)
.
Figura nr.1: #tructura organizatorica a 'arlamentului
1
Particularit i ale managementului public n sistemul administrativ din Regatul Unit al Marii Britanii ,
disponibil la ***.ro.scribd.com, accesat la data de %+. ,-. ),%./
2
Ibidem/
COROANA (REGINA)
(
PRIMUL MINI!RU I CA"INE!UL
PARLAMEN!UL
CAMERA LOR#ILOR
(11$% per&oane)
CAMERA COMUNELOR
('(1 )e)*ri a+e i)
Camera Comunelor este format din 0-% de politicieni ale i. Camera (orzilor este cea
de1a doua Camer a 'arlamentului ai crei membri nu sunt ale i, ci au fost institui i de
monar2ie. ncep$nd cu %+-&, numrul lorzilor a crescut. "i sunt n general persoane n v$rst,
aflate la sf$r itul carierei lor, dar uneori sunt i persoane mai tinere investite cu acest titlu.
'uterea Camerei (orzilor este limitat. 3reptul absolut de veto asupra legisla iei eliberat de
Camera Comunelor a fost abolit n %+%%. Atribu iile Camerei (orzilor sunt n principiu acelea
de revizuire a propunerilor legislative care au fost primite de la Camera Comunelor i
alegerea delega ilor pentru cea de1a doua legislatur
4
.
Autoritatea executiv
n Regatul Unit, puterea executiv este atribuit 5uvernului 65uvernul
Ma!est7ii #ale8 9i provine de la 'arlament . "ste una din pu7inele 7ri actuale care nu au o
Constitu7ie . 'rimul ministru este :eful 5uvernului 9i este responsabil n fa7a Camerei
Comunelor , camera inferioar a 'arlamentului. Acest sistem de guvernare a fost simulat 9i
n alte pr7i ale lumii 9i este cunoscut sub numele de modelul ;estminster . Mini9trii
5uvernului sunt ale9i prin conven7ie dintre membrii Camerei Comunelor, de9i unii provin
9i din Camera (orzilor. Mini9trii sunt nvesti7i cu putere executiv, dar 9i legislativ.
'rimul1ministru este, n general, 9eful partidului cu cei mai mul7i reprezentan7i n Camera
Comunelor. Actualul 'rim1ministru este 3avid Cameron, n func7ie din ),%, . Regatul Unit
are un sistem de protec7ie social foarte cuprinztor 9i se proclam un stat social sau <stat
asisten7ial< 6*elfare state8
.
.
'rimul Ministru este unul dintre liderii partidului care a c$ tigat alegerile i este
nominalizat de Regin. 'rin conven ie Regina invit liderii partidelor politice care conduc
ma!oritatea Camera Comunelor pentru a1i consulta n vederea formrii unui 5uvern. At$t
timp c$t 'rimul Ministru i Cabinetul pot conta pe spri!inul ma!orit ii n Camera Comunelor,
ei pot rm$ne n post, dar pot fi demi i printr1un vot de nencredere. 'rimul Ministru conduce
edin ele Cabinetului, intervine n orice probleme politice aprute la nivel de department i
rspunde timp de %- minute de dou ori pe sptm$n la ntrebrile membrilor Camerei
Comunelor, ntrebri care acoper o mare parte din activitatea guvernamental. 'rimul1
ministru face recomandrile pentru numirile n Biserica Anglican, pentru numirea
!udectorilor la nalta Curte de =usti ie, pentru numirea consilierilor particulari. Cabinetul se
ntrune te, n mod obi nuit, o dat pe sptm$n i ori de c$te ori este necesar, dac evolu ia
3
Ibidem/
4
Adriana Crciumaru, Bian>a 3iacencu, Cristina Constantinescu, op.cit., p. ?/
evenimentelor reclam acest lucru
-
. 3e i 'rimul1ministru poate s invite pe unii membri ai
5uvernului 6ce nu sunt membri ai Cabinetului8 s asiste la edin ele Cabinetului, acest lucru
nu constituie o practic curent.
@umrul exact al membrilor Cabinetului este stabilit de ctre primul1ministru. Cei mai
mul i mini tri din Cabinet conduc departamente guvernamentale ma!ore, dar c$ iva nu au
responsabilit i specifice sau au responsabilit i cumulate, cum ar fi (ordul 're edinte al
Consiliului sau (ordul 'strtor al #igiliului
0
. n responsabilit ile membrilor Cabinetului se
mbin cele dou ramuri ale guvernrii ei fiind membri n acela i timp ai executivului i ai
legislativului. '$n la nceputul secolului nostru, Cabinetul nu dispunea de un personal
specializat, nu avea un secretariat
?
. Abia n %+%0 a fost numit un secretar permanent, iar acum
biroul Cabinetului este condus de un secretar care este n acela i timp i eful #erviciului
Civil. Biroul Cabinetului deserve te Cabinetul i toate comitetele i subcomitetele sale.
Ministerele sunt principalele componente prin care 5uvernul i fundamenteaz i
exercit politica proprie. Ma!oritatea ministerelor sunt conduse de ctre un membru n
Cabinetul 'rimului Ministru i de un grup de mini tri !unior care au responsabilit i n
domeniul politicii departamentului. Aceste ministere sunt create i func ioneaz sub
prerogativele puterii regale. "xist, de asemenea, i departamente nonministeriale, care nu
apar in ministerului, dar acestea sunt conduse de ctre un Birou sau de ctre un 3irector
general 6de exemplu, Biroul de Aelecomunica ii8
&
.
5
Boan Alexandru, op.cit., p. +&/
6
Idem, p. +&/
7
Ibidem, p.++/
8
Particularit i ale managementului public n sistemul administrativ din Regatul Unit al Marii Britanii ,
disponibil la ***.ro.scribd.com, accesat la data de %+. ,-. ),%./