Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Unul din mijloacele politico diplomatice de solutionare pasnica a diferendelor internationale este:
a) Arbitrajul international
b) Concilierea
c) Solutionarea diferendelor de catre Tribunalul International pentru Dreptul Marii

2. In cazul bunelor oficii, interventia tertului consta in:
a) Determina partile sa negocieze, atunci cand negocierile sunt blocate
b) Determina partile sa negocieze si propune solutii cu privire la fondul litigiului, care pot fi acceptate de
parti
c) Pronunta pe baza dreptului si a echitatii o solutie care poate avea caracter obligatoriu pt parti.

3. Solutiile date de mediator sunt:
a) Obligatorii intotdeauna
b) Obligatorii cu exceptia cazului in care partile prevad altfel
c) Nu sunt obligatorii.

4. Reglementarea raspunderii statelor se regaseste in:
a) Dreptul cutumiar codificat in Proiectul de articole al CDI 2001
b) Conventia de la Viena
c) Nu este reglementata in DIP

5. Una din conditiile pentru contramasuri este:
a) Sesizarea unei instante judecatoresti
b) Contramasurile sa fie proportionale cu prejudiciul, sa ia in considerare gravitatea faptului ilicit si a
drepturilor in discutie
c) Actul care reprezinta o contramasura sa fie notificat Consiliului de securitate

6. Prin Pactul Societatii Natiunilor se prevedea infiintarea:
a) Curtii Penale internationale
b) Curtii Permanente de Justitie internationala
c) Curtii permanente de arbitraj si conciliere

7. Restitutio in integrum:
a) Este indeplinirea obligatiei de reparare a daunelor materiale, cu exceptia situatiei cand aceasta nu
este posibila datorita imposibilitatii materiale sau a faptului ca implica o sarcina disproportionata in
raport cu beneficiul rezultand din restitutie
b) Este indeplinirea realizarii obligatiei de reparare a daunelor materiale si morale []
c) Nu este posibila in DI

8. Competenta ratione materiae a Curtii Internationale de justitie cuprinde:
a) Cauzele pe care i le supun partile si toate chestiunile prevazute in mod special in Carta sau in
tratatele si conventiile in vigoare
b) Crimele de razboi, crimele contra umanitatii, crima de genocid
c) Crimele de razboi, crimele impotriva umanitatii, crima de genocid si crima de agresiune.

9. ONU a fost infiintata in:
a) 1945
b) 1919
c) 1989

10. Procedura de la La Valleta a fost adoptata in cadrul:
a) ONU
b) OSCE
c) Consiliul Europei

11. Rezolutia adunarii generale 377/1950 Uniti pentru pace prevdea ca:
a) In cazul in care Consiliul de securitate nu isi poate indeplini responsabilitatea primara de mentinere
a pacii si securitatii din cauza blocajului rezultat din exercitarea dreptului de veto, Adunarea
generala va prelua aceasta responsabilitate inclusiv prin adoptarea masurilor obligatorii necesare
b) Adunarea Generala poate in orice situatie sa adopte masuri obligatorii cu folosirea fortei
c) Adunarea Generala poate infirma un act adoptat de Consiliul de securitate

12. Statele isi pot exprima consimtamantul pentru a supune un litigiu solutionarii prin arbitraj prin:
a) Compromis sau clauza compromisorie
b) Ratificarea statutului Curtii Permanente de Arbitraj
c) Ratificarea cartei OSCE

13. In 1992 a fost semnat la Stockholm o conventie prin care se instituia o curte de conciliere si arbitraj, in cadrul:
a) Consiliului europei
b) ONU
c) OSCE

14. Consiliul de Securitate al ONU are:
a) 5 membri permanenti
b) 10 membri
c) Un numar de membri egal cu numarul statelor membre ONU

15. Raspunderea statului pentru fapta unei persoane fizice este angajata daca:
a) Persoana este cetatean al statului respectiv
b) Fapta este confirmata ulterior de stat
c) Acea persoana are domiciliul permanent pe teritoriul statului

16. Intra in competenta Adunarii Generale :
a) Examinarea principiilor generale de cooperare pentru mentinerea pacii si securitatii si formularea
de recomandari cu privire la acestea atat membrilor ONU cat si consiliului de securitate
b) Adoptarea de decizii cu privire la probleme privind pacea si securitatea, chiar daca Consiliul de Securitate
este sesizat
c) Adoptarea de decizii cu privire la probleme privind pacea si securitatea cu exceptia celor privind folosirea
fortei.

17.