Sunteți pe pagina 1din 5

Buda: A drogproblmk elltsa Magyarorszgon LAM 2009;19(89):537541.

537
A
S
Z
K
L
E
P
I
O
N
ORV OS L S S T R S A DA L OM | GY GY T S - J OG - E T I KA - GA Z DA S G - KU LT RA . . .
A
LAM 2008. februri szmban mr ttekintette
a drogfogyaszts hazai helyzett, a drogfggk
elltsnak irnyelveit s mdszertant (1). A ta-
nulmnyban nem trtek ki a drogbetegek elltsi vi-
szonyaira. Taln nem vletlenl, hiszen az ellts l-
lapota nehezen megtlhet.
Nemcsak kezelsek trtnnek, teht orvos-beteg
tallkozsok, hanem az egszsggyn kvl is fo-
lyik ellts, pldul a szocilis szfrban, civilszer-
vezetek keretben, az rtalomcskkents rendsze-
rben, az elterelsen bell megelz-felvilgost
programokban stb. Nem mindenki fgg, illetve
beteg. A megelz-felvilgost szolgltatsokat
ignybe vevk krlbell felben a szerhasznlat
nem okoz egszsggyi vagy pszichoszocilis prob-
lmkat, nem szorulnnak kezelsre (2), de nlunk
a kbtszer-fogyaszts miatt a trvny r el keze-
lst (elterelst) (2).
Nehz rtelmezni, hogy a kezelsbe vtel, illetve
a korai kezelsbe vtel sztnzse, knyszere lehet-
e nlunk ppen elny, vagy a kriminalizci ppen
okozza a problms momentumot az alkalmazko-
d, pszichoszocilisan jl funkcionl fiatalok ese-
tben. Nehz terpis eredmnyekrl beszlni. Az
absztinencia idelis cl, nem tudni, egyltaln mi-
lyen arnyban rhet el. Krdses az letminsg is,
sok tiszta drogos letminsge rossz, pldul a
kbtszer-fogyaszts okozta szocilis lecsszs,
izolci, kognitv krosods miatt. Gyakran a ks-
r pszichitriai betegsgek ersdnek fel (ezek egy
rsze lehet a krnikus drogos letmd kvetkez-
mnye, de lehet ok is), a szakemberek a droghoz-
zszoks, illetve -fggsg f oki tnyezjt a sze-
mlyisgfejldsi krzisek s szemlyisgzavarok
miatti ngygyszerelsben (self-medication) lt-
jk (3), ha ez gy van, a kezelsi eredmny dilemm-
ja mg nagyobb.
Az elltst mg bonyolultabb teszi, hogy nincse-
nek oki gygymdok. Komplex kezelsi stratgik-
kal lehet eredmnyeket elrni, sokfle tneti keze-
lsre van szksg, pszichofarmakolgiai szerek mel-
lett pszicho- s szocioterpis mdszerek haszn-
lata szksges. Nozolgiai bizonytalansgok s
sszetett terpis protokollok miatt a drogprobl-
mk esetben mg a pszichitriai elltsnl is bo-
nyolultabbak a viszonyok (4).
Vltozsok az elltsi
krlmnyekben
Az 1998-ban elfogadott Nemzeti Stratgia (5) a keze-
ls s az ellts tern tbb fejlesztst tztt ki clknt,
azonban az egszsggyet rint megszortsok a ka-
pacitsok beszklshez vezettek. Jelentsen csk-
kentek az addiktolgiai gyszmok, folyamatosan
cskkent a jrbeteg-ellts finanszrozsa, korltoz-
tk a teljestmnyvolument (TVK), majd pedig 2007-
ben az addiktolgiai jrbeteg-elltsba is bevezettk
a vizitdjat (ezt ngy hnap utn megszntettk).
2007. prilis 1-jtl felre cskkent a fix, illetve bzis-
finanszrozs, amelynek keretbl az ambulancik a
segdszemlyzet s a fenntarts kltsgeit fedeztk.
Majd pedig 2007-ben megsznt az OPNI (Orszgos
Pszichitriai s Neurolgiai Intzet), 2008-ban pedig
az Orszgos Addiktolgiai Intzet, ezzel jelents j-
rbeteg-elltsi raszm sznt meg, az OPNI-ban
egy fekvbeteg-ellt osztly is.
Az egszsggyi kormnyzat a kies kapacitsok
ptlst grte s kezdte el, de a 2007. v elltsi viszo-
nyai (s minden jel szerint a 2008. vi is) szmottev-
en romlottak. A kezelsi igny indiktorjelentsi
rendszere (amelyet az Eurpai Uni ignyel taglla-
maitl) nem lett teljes a 2007. vre. Valsznleg a
hozzfrsi nehzsgek miatt is cskkent az elltott
esetek szma. A 2006-ban kezelt 15 480 beteg helyett
2007-ben 13 467 betegrl rkezett adat a jelentsi
rendszerben, ezt utlagosan rkezett jelentsek alap-
jn 14 039-re korrigltk. A kezelsi esetszmok
cskkense nem vltozott lnyegesen a kezelt popu-
lciban. Krlbell a kezelt frfiak
arnya ktszerese a kezelt nknek. A
kezelsbe kerlk tbbsge a 2024
ves korcsoportba tartozik, de nagy a
ksi tizenvesek szmarnya is.
A kezelsben lvk adatfelvteli s
-jelentsi rendszerrl, megoszlsrl
rszletes adatok llnak rendelkezsre.
Ezekrl elsdlegesen a Jelents a ma-
gyarorszgi kbtszerhelyzetrl c-
m kiadvnyok szmolnak be, ame-
lyek 2001-tl vente megjelennek (6). Az itt kzlt
adatok jelennek meg az EU drogmonitorizl kz-
pontjnak (EMCDDA) az vknyveiben is. A Nem-
zeti Stratgia tzves idtartama most jr le, az ered-
mnyeket felmrni prbl trekvsek is a kzlt
adatokra tmaszkodnak (2).
A kezelsbe kerltek krlbell harmada cannabis-
problmkkal kzd. A nagyon gyakran hasznlt (s
sok, a legalizcijt kpvisel hve ltal rtalmatlannak
mondott) szer egyre rtalmasabbnak mutatkozik.
Nehezen rtelmezhetk a vltozsok, mg a cannabis-
fogyasztk szma ntt, 2007-ben a kezelsbe kerl-
tek kztt a gyakorisg 21%-kal cskkent. Kisebb
arnyban kerlnek kezelsbe kokain, amfetaminszr-
A drogproblmk
elltsa Magyarorszgon
Buda Bla
Az absztinencia
idelis cl,
nem tudni,
egyltaln milyen
arnyban
rhet el.
LAM 2009;19(89):537541. Buda: A drogproblmk elltsa Magyarorszgon 538
ORV O S L S S T R S A DA L O M| GY GY T S - J O G - E T I KA - G A Z DA S G - K U L T R A - I R O DA L O M- KO MMU N I K C I - T R T N E
A
S
Z
K
L
E
P
I
O
N
mazkok, hallucinognek fogyaszti, az egy vagy n-
hny szz fs populcik vltozsa nehezen magya-
rzhat. Alapjban az mondhat, hogy az utbb em-
ltett szerek miatt kezelsbe kerlk szmnak ten-
dencija stagncit vagy kisfok emelkedst mutat, az
amfetaminszrmazkok inkbb cskken. 2000 krl
van az opitfgg kezeltek szma, 4000 krli eset
cannabis miatt kerl kezelsbe. Krlbell 1500 f az
intravnsan szert fogyaszt kezelt, ebben a csoport-
ban 2007-ben cskkent az gy cannabist fogyasztk
szma (2).
A szubsztitcis kezelsben lvk szma krlbe-
ll a nyolcszzhoz kzelt az orszgban. k eddig
metadont kaptak, ez szintetikus morfinszrmazk,
amely nem okoz olyan gyors tolerancianvekedst,
ezltal adagemelst, mint a feketekereskedelemben
forgalmazott opitok, illetve a heroin. Kevesebb a
mellkhatsa is (7). 2007-tl elkezddtt a buprenor-
fin hasznlata, ennek mg kedvezbbek a tulajdons-
gai, a szublingvlis tabletta vnba adva nem hatso-
sabb, a Suboxon nev ksztmnyben 1:1 arnyban
keverik Naloxonnal, amely opitantagonista, ez az
esetleges tladagols ellen hat. Az eurpai orszgok-
ban legtbb helyen a buprenorfint hasznljk (8).
Nlunk ma mintegy szzra tehet az ilyenfajta
szubsztitciban rszt vevk szma. Egyes nyugat-
eurpai orszgokban a gygyszertrban kiadott hero-
in is hasznlatos mint szubsztitcis szer, az ilyen ke-
zelst heroin ltal tmogatott terpinak nevezik.
Ellthelyek
Az elltsrl kzlt adatok nem adnak vilgos kpet a
kezelsi kapacitsokrl. Nem csak most, a 2007 ta
bellt vltozsok miatt, de azrt sem, mert nemcsak a
szorosan vett szakellts, teht az addiktolgiai gon-
dozk s a drogambulancik (korbban az addikto-
lgiai osztlyok vagy rszlegek) nyjtanak elltst,
hanem a pszichitriai gondozk, kisebb rszben ms
ellthelyek is. Emltettk a toxikolgiai osztlyokat,
itt fleg a budapesti baleseti belgygyszati osztly
forgalma nagy, itt elssorban szomatikus s nem sui
generis addiktolgiai kezels folyik. Itt is trtnik de-
toxikci, amit akut elvonsnak is szoktak nevezni, a
szer abbahagysa miatti svrgst s hinytneteket
ms, nem specifikus gygyszerekkel enyhtik, folya-
dkptlsrl gondoskodnak stb. A pszichitriai osz-
tlyra kerlknl is ez az elsdleges (de tbbnyire
nem toxikolgiai slyossg esetekrl van sz), s ez-
utn kezdik a fggsgre irnyul kezelst, amelyet
azutn ambulnsan folytatnak a terleti ellthelyek.
Budapesten hat drogambulancia mkdik, s ngy
kivtelvel, a megyeszkhelyeken van drogambulan-
cia, ezek az ellthelyek specializldtak a drogell-
tsra, de a munkafelttelek s kapacitsuk vltoz. Ki-
hasznltsguk nagy, viszont rintik ket a volumen-
korltozsok. 2007-ben a drogellts 42%-t (eset-
szm szerint mrve) ezek az ambulancik lttk el,
a nagyobb szm addiktolgiai gondozk krlbe-
ll 21%-t, mg a pszichitriai gondozk 2%-t, a
pszichitriai osztlyok mintegy 9%-t. A drogam-
bulancik kialaktsa korszer trekvsekkel indult,
a mkdsi feltteleket igaztani prbltk az eur-
pai gyakorlathoz, s a hatkonysg is elfogadhat
volt (9).
Nagy, de nehezen szmszersthet gond, hogy
nincs ifjsgi s gyermekaddiktolgiai ellts. A gyer-
mekpszichitriai gyszm, rendeli kapacits s szak-
orvosi, illetve ms szemlyzeti ltszm kicsi. A drog-
problms gyermekek s serdlk elltsa ezrt ne-
hz, elgtelen (ugyanakkor ez nem szmszersthe-
t). Megkzeltleg 12 intzmnyben 260 gyon fo-
lyik rehabilitcis kezels, fleg terpis kzssgek,
nappali elltst nyjt programok, letformamhe-
lyek formjban, gyakran civilszervezeti segtsggel.
Az ilyen krnikus ellthelyek egy rsze egyhzi ke-
retekben s tmogatssal vagy alaptvnyokban m-
kdik, a biztostsi tmogats klnbz mrtk.
Fleg opitfggk alkalmasak az ilyen hossz, opti-
mlisan kt vet ignyl terpikra, de mind tbb az
amfetaminszrmazkoktl fgg vagy a cannabis-
problmkban szenved eset. Az gykihasznls itt
kisebb, mint az az elltsszervezsi kvnalmaknak
megfelel. A krnikus kezelhelyeket a gygyszer-
mentes kezels cmsz alatt is szoktk emlegetni,
mert szubsztitcis kezelst nem adnak, ltalban
pszichofarmakonokat sem. A hangsly a pszichoszo-
cilis elltson, a terpis kzssgeken van, amelyek
gyakran a Nvtelen Alkoholistk 12 lpses program-
ja szerint mkdik (10). A terpis kzssgekben is
nagy a lemorzsolds, a kezelsmegszakts, ez is bi-
zonytalann teszi a kapacitskihasznlst. Tekintettel
arra, hogy egyhzi s alaptvnyi keretekben indultak
a kilencvenes vek elejn (esetenknt mg korbban)
az ilyen terpis kzssgek, munkatrsai elktele-
zettek, jl kpzettek. Kijelenthet, hogy mkdsk
megfelel az eurpai sznvonalnak s terpis eredm-
nyeik hasonlak, mint az ilyenfajta eurpai intzm-
nyek. A kzssgi ellts fogalma elklntend a
terpis kzssgektl, ez a krnikus fggk lakhe-
lyi kzssgeikben tartst, az ottani terleti s szo-
cilis elltsi lehetsgeket, valamint a laikus segtst
is ignybe vev kezelst clozza (11). Ez a fajta ke-
zels nhny ve Magyarorszgon is elkezddtt, a
kezdeti eredmnyek gretesek.
Elterels
2003 ta van arra lehetsg, hogy a kbtszerek fo-
gyasztsa vagy birtoklsa miatti bnteteljrs helyett
a kezelst lehessen vlasztani. Ennek az intzmny-
nek ppen az a clja, hogy a drogokat kiprblk ne
kerljenek brsg el, s a problms, rendszeresen
fogyaszt, illetve fgg esetek kzvetlenebbl jussa-
Buda: A drogproblmk elltsa Magyarorszgon LAM 2009;19(89):537541. 539
R T N E L E M- K P Z M V S Z E T- T R S A DA L O M- F I L O Z F I A - S Z O C I O L G I A - P S Z I C H O L G I A - E G S Z S G - P O L I T I KA . . .
A
S
Z
K
L
E
P
I
O
N
nak kezelsbe, s azt vigyk is vgig. Korbban a fg-
gk vlaszthattk a kezelst, de az j rendszerben az
egyttmkds felttelei ktttebbek, s kezelst v-
laszthatnak a nem fgg, de ksr pszichitriai zavar-
ban szenved drogfogyasztk is. Alapveten j, az el-
terelsnek a kezdk szmra kidolgozott formja a
megelz-felvilgost elterels. Ez fl ven bell
vgrehajtand kttt 20 foglalkozsbl ll prog-
ram, s foglalkozsonknt kln djat biztostanak a
szolgltatknak, akik plyzat alapjn nyerik el a jo-
got a megelz-felvilgost tevkenysgre. A ply-
zatban azt a mdszert kell lerniuk, amely rvn a
msodlagos megelzs szellemben megprbljk
elrni, hogy a kezeltek ne fogyasszanak drogot, s
oldjk azokat a szemlyes problmikat, amelyek a
szerhasznlathoz vezettk ket. ltalban ilyenkor
egyni s csoportos pszichoterpia, pszichoedukci,
tancsads zajlik. Krlbell ktharmad rszben nem
egszsggyi szolgltatk vgzik ezt a munkt, ha-
nem alaptvnyok s civilszervezetek, ezeken bell
pszicholgusok, szocilis munksok s kpzett n-
kntesek. Mintegy egyharmad rszben azonban drog-
ambulancik s gondozk is vgeznek ilyen munkt.
2007 folyamn csaknem 3000 eset kerlt az eltere-
lsbe a rendrsg vagy a brsg kezdemnyezsre,
kzlk 2246 elszr kerlt kapcsolatba az addikto-
lgiai elltssal. Az eltereltek 15,6%-a volt teht mr
korbban is valamilyen kezelsben. Minden esetben
llapotfelmrs trtnik, a kezelsi igny indiktor
(TDI) szempontjai mellett ltalban az addikcis s-
lyossgi index is hasznlatos, hacsak nem egyrtel-
men megllapthat a korai kiprbls. A 2007. vi
elterelsi esetszm krlbell 25%-kal volt kevesebb
az elz vinl. Az elterels teht csak mintegy 700
esettel jrult hozz az addiktolgiai terpis klient-
rhoz (2).
Az elterelsbe kerl kiprblk jellemzi teht
hasonlak, mint a kezelst ignyl problms vagy
fgg esetek, ezrt is lehet a megelz-felvilgost
kezels lnyeges, hiszen ilyen mdon az ellts kze-
lebb jut ahhoz a kognitv s motivcis rendszerhez a
szemlyisgben, amely ksbb a fggsget ltrehoz-
za vagy megszilrdtja. E rendszerhez a fggk terpi-
jban is prblnak eljutni.
rtalomcskkents
Mint az elterels, az rtalomcskkents is mutatja,
hogy a drogproblmkat nem lehet csak egszsggyi
feladatkrnek tekinteni, nem lehet a hagyomnyos
mdon meggygytani. A szerek egy rsze, kln-
sen az piumszrmazkok, knz szerfogyasztsi v-
gyat, svrgst keltenek, ers elvonsi tnetek lp-
nek fel, ha a szerhasznlatra nincs md, s a drog
megszerzse olyan ers motivci, hogy a betegek a
vsrlshoz szksges pnzt akr bnzs rvn is
biztostani igyekeznek. A slyosan fgg emberek te-
ht szocilisan lecssznak s szembekerlnek a hat-
sgokkal, ha nem sikerl ket kezelsbe venni (mr-
pedig jelents rszket nem sikerl), akkor brtnbe
kerlnek. Az opitokat gyakran intravnsan juttatjk
a szervezetbe, a vns fogyaszts gyakran jr kzs t
s fecskend hasznlatval, emiatt nagy a fertzs,
klnsen a vrrel tvihet vrusok, pldul hepatitis
C vagy a humn immundeficiencia vrus (HIV) terje-
dsnek a veszlye. A HIV-fertzs az egykori Szov-
jetuni utdllamaiban fleg az intravns opit-
fogyaszts miatt terjedt el, de gy fogyasztjk a koka-
int, a stimulnsokat, st, kisebb mr-
tkben a cannabist is. Ezrt vezettk
be az rtalomcskkents egyik mar-
kns mdszert, a fecskend- s t-
csert. Ez a fertzsek szmt csk-
kentette.
Ma mr bizonytott tny, hogy az
rtalomcskkentssel komoly kz-
egszsggyi megelz hatsokat le-
het elrni, elssorban a vren t terje-
d vrusbetegsgek s szvdmnyeik
tern, tovbb jelents a bnmegelzsi effektus is.
Az rtalomcskkents segti a drogbetegek tllst,
hiszen a slyos addikciban szenvedk kztt az n-
gondoskods szinte megsznhet. Az rtalomcsk-
kent beavatkozsok sorn a fggk mgis rszesl-
nek valamilyen segt emberi kontaktusban, s lehet
prblkozni bevonsukkal folyamatos vagy az llapo-
tuknak megfelel kezelsbe (12).
Ez klnsen rvnyes a szubsztitcis kezelsre,
amely kpes feltartztatni az addikcis folyamatot, a
svrgstoleranciafokozdsa szer akr kriminlis
ton trtn beszerzse spirljt. Szubsztitciban a
szerekrt ltalban be kell menni a gondozkba s az
ambulancikra, ezeket folyadk formjban, oldatban,
helyben kell elfogyasztani. Itt igyekeznek kivdeni,
hogy a szintetikus opit, pldul a metadon, feketepi-
acra kerljn. Ennek ellenre vannak visszalsek, hi-
szen egyes esetekben a napi adag egy rszt nha mg
kzbe kell adni (10). A drogfggk hallozsi arnyt
(amely igen nagy, a slyos fggk egy ven belli el-
vesztsnek valsznsge lehet akr 20-30% is) a
szubsztitcis kezels cskkenti (13).
Az rtalomcskkents s a szubsztitcis kezels
egyike a modern trsadalom legdrmaibb egszsg-
gyi-szocilis beavatkozsainak. Igen nagy fontoss-
g, hogy kifejezi a trsadalmi gondoskodst az egyb-
knt devinsnak szmt emberek rdekben. Az ell-
tsmd kutati ppen ezt a humanisztikus rtkdek-
larcit ltjk fontosnak, amely pragmatikus, rta-
lomkzpont, inkluzv (teht minden ms elltsi be-
avatkozst nem kizr, hanem bevon trekvs), s
olyan segt-ellt clhierarchit fejez ki, amely a
szksgletekhez illeszkedik (14).
Magyarorszgon az utbbi vekben 700-900 em-
ber rszesl szubsztitcis (helyettest) kezels-
Komplex kezelsi
stratgikkal lehet
eredmnyeket
elrni, sokfle tneti
kezelsre van
szksg.
LAM 2009;19(89):537541. Buda: A drogproblmk elltsa Magyarorszgon 540
ORV O S L S S T R S A DA L O M| GY GY T S - J O G - E T I KA - G A Z DA S G - K U L T R A - I R O DA L O M- KO MMU N I K C I - T R T N E
A
S
Z
K
L
E
P
I
O
N
ben, krlbell tz helyen (az adatok nem teljesen
pontosak a klnbz vltozsok miatt). Ez na-
gyon gyakori, hetenknt tbbszri megjelenssel
jr az ambulancikon. A fecskend- s tcsere
programokban (orszgszerte 30 szervezeti keret-
ben folyik ilyen) mintegy ktszzezer tt s fecs-
kendt adnak ki, ahol csak lehets-
ges gy, hogy a hasznlt tt s fecs-
kendt leadva kapnak a betegek jat,
tisztt. Erre azrt van szksg, ne-
hogy az eldoblt eszkzk fertz-
seket okozzanak. Az rtalomcsk-
kents mindinkbb meghonosodik a
bntets-vgrehajtsi intzetekben
is, hiszen a nehezebb hozzfrhet-
sg miatt a fecskendk s tk ism-
telt vagy kzs hasznlata itt mg
valsznbb s veszlyesebb, mint a
polgri letben (15).
Az rtalomcskkents egyike a leginkbb kltsg-
hatkony beavatkozsoknak, tekintve a fggsgbl
ered betegsgek s szvdmnyek elltsnak magas
kltsgeit.
Kezels
Mint a medicinban ltalban, a fggsgek ellts-
ban, kezelsben is szakmai protokollok az irny-
adk. Ezek meghatrozzk a tennivalkat, a beavat-
kozsi clokat, a hasznlhat mdszereket, a szk-
sges kautlkat stb. Ezek termszetesen tlagos
irnyelvek, az ezekben felsorolt eszkzk (pldul
gygyszerek) nem mindegyike van nlunk forga-
lomban. Szakrti testletek, intzetek dolgozzk
ki a szakmai protokollokat, szakmai kollgiumok
terjesztik be az egszsggyi fhatsg fel, majd
azutn ezek korltozott ideig, jelenleg kt vig van-
nak rvnyben, azutn ktelez revzira kerlnek.
A protokollok adottak minden fbb kbtszercso-
portra, megtallhatk az Egszsggyi Miniszt-
rium honlapjn.
A drogfgg ki tud trni az elltsbl, egyttm-
kdse gyakran hinyos. A fiatalok kortrscsoportjai
gyakran tmogatk a droghasznlatot illeten, a fo-
gyasztk kisegtik egymst szerekkel vagy a szereket
kis mennyisgben maguk is terjesztik. Vgl pedig a
szerhasznlatot csaldjuk s krnyezetk (pldul is-
kola, munkahely) fel sokig rejteni tudjk. A szer-
hasznlat tnetei vagy szvdmnyei keltenek krzist
a krnyezetben, ekkor viszik el a drogfogyasztkat
kezelsbe.
A drogfogyasztk nlunk ritkbban szakadnak ki
teljesen a krnyezetkbl, szemben a nyugati or-
szgokkal, ahol marginlis vagy devins kzss-
gekbe kerlhetnek, sodrdnak, akr a teljes hajlk-
talansgig menen. Nlunk a csald s a kzssgek
igyekeznek a fggket terpiba juttatni, a betegek
a szerhasznlat kltsgeit egy ideig a csaldon bell,
gyakran a munkahely rvn szerzik meg. A teljes
sodrds nlunk hamar a rendrsg ltkrbe viszi
a fiatal drogosokat, ilyenkor ugyanis a szerhaszn-
lathoz szksges pnzt csak bncselekmnyekkel
lehet megszerezni.
A fggsg tpusos, lezllsi karrierje leginkbb a
morfinszrmazkok, illetve a heroinfogyasztk kr-
ben figyelhet meg. Ilyenkor szksg lehet kontrol-
llt megvonsra, detoxiklsra, majd strukturlt keze-
lsek belltsra. Opitok esetben a kezels clja az
absztinencia, ez osztlyon ltalban elrhet, de a te-
rpia ambulns folytatsban legtbbszr nem marad
tarts a fggk visszaesnek. Az elvonsi prblko-
zsok sikertelensge utn kerlnek helyettest keze-
lsbe vagy hossz kezelst biztost drogterpis in-
tzmnyekbe, ahol ugyancsak kvetelmny az abszti-
nencia az egsz kezelsi rendszer ennek biztostst
is szolglja. A detoxiklsban vannak specilis md-
szerek, amelyek nlunk nem hasznlatosak, pldul
intenzv, altatsban trtn megvons, vagy az
ibogain nev hallucinogn adagolsval trtn,
mintegy a szerhatst helyettest kezels. A flaku-
punktrs elvons is gyakori, ezt a mdszert a jrbe-
teg-elltsban a hinytnetek s a svrgs enyhts-
re is hasznljk (10).
A kezels minden fzisban foglalkozni kell a
mgttes pszichitriai, illetve szemlyisgzavarok-
kal. Az elltsban ezrt gyakran van szksg anti-
pszichotikumokra, antidepresszvumokra. Trankvil-
lnsok kellenek a heveny szvdmnyek, pldul
megvonsi szindrma, delrium, agitci stb. keze-
lshez is. Az osztlyos elltsban, de klnsen az
ambulancikon, gondozkban klnfle pszichote-
rpis s szocioterpis kezelsi formkat is alkal-
maznak (16).
ltalban elengedhetetlen a teljes addiktolgiai s
pszichitriai (ha szksges, szomatikus) diagnzis,
szksges a csald s a hozztartozk bevonsa, egy-
ni vagy csoportos szupportv pszichoterpia, foglal-
koztat s kreatv csoportmunka, gyakran kognitv
viselkedsterpia (17).
Az addiktolgiban (mint a pszichitriban is) a
kezels nem csupn orvosi feladat, hanem terpis
munkacsoport szksges hozz. A pszichoterpit
ltalban klinikai vagy addiktolgiai szakpszichol-
gusok vgzik. Nagy a jelentsge a klnfle szak-
kpzett segtk, pldul addiktolgira specializlt
szocilis munksok, addiktolgiai konzulensek,
lelkigondozk alkalmazsnak. Az ambulns ell-
tsban a gondoznk, szocilis munksok jtszanak
nagy szerepet. Klnfle emberbarti segtszerve-
zetek is ignybe vehetk a kezelsi folyamatban.
A kezelsben a kokain s az amfetaminszrmaz-
kok, valamint a hallucinognek terpis tja mg bo-
nyolultabb. Ksbb kerlnek kezelsbe a slyosan
fgg betegek, e szerek hasznlata gyakran okoz kog-
A kezels
minden fzisban
foglalkozni kell
a mgttes
pszichitriai,
illetve
szemlyisg-
zavarokkal.
Buda: A drogproblmk elltsa Magyarorszgon LAM 2009;19(89):537541. 541
R T N E L E M- K P Z M V S Z E T- T R S A DA L O M- F I L O Z F I A - S Z O C I O L G I A - P S Z I C H O L G I A - E G S Z S G - P O L I T I KA . . .
A
S
Z
K
L
E
P
I
O
N
nitv krosodsokat. Klnsen problms a can-
nabist rendszeresen fogyasztk elltsa. Itt gyakori a
kezelsbe vtelkor a kognitv krosods a hossz id-
tartam szerhasznlat miatt (13).
A cannabis a leggyakrabban hasznlt drog, amely
kbtszernek minsl, a hasznlk csak kis rsze
vlik fggv. A szakrtk egy rsze a cannabist ke-
vsb tartja addiktvnak, mint az alkoholt vagy a ni-
kotint, ezrt javasolja hasznlatnak trvnyes meg-
engedst. Ugyanakkor msok a kapudrog hipot-
zist hirdetik, amely szerint a marihunhoz hozz-
szok fiatalok nagyobb valsznsggel lpnek to-
vbb a kemnyebb drogok fel, ez a tiltst s a k-
nlat elleni kzdelmet indokoln. jabban sok kz-
lemnyben foglalkoztak a cannabis pszichzist kelt
hatsval, ez valsznleg a mr meglv pszichitri-
ai srlkenysg, betegsghajlam kirobbantsa, de-
kompenzlsa rvn hatna. A cannabis dekriminali-
zlsa, legalizlsa, veszlyessgnek meghatrozsa
krl nyilvnos vitk folynak, idnknt politikai s-
kon is jelentkeznek (18).
Specifikus kezels nincs, tmeneti, tneti gygy-
szeres segtsg mellett leginkbb pszichoterpia, pszi-
choedukci s klnsen a csaldterpia hasznlha-
t, mivel a cannabisproblmkkal bajld fiatalok
tbbnyire mg a csaldi rendszerben lnek (19).
A cannabisellts kezdetekor fontos eszkz a mo-
tivcis interj. Ezt az els interjs mdszert, amely
a vltozsi motivci erstst s a lelki tmogatst
szolglja, eredetileg alkoholistk kezelsbe vtelre
dolgoztk ki (20), de ez hasznlhat dohnyzsle-
szoktatsban is. Ez a terpis vltozs Prochas-
kaDiClemente-modellje szerint igyekszik hatni a
motivcikra (21).
Szksges fejlesztsek
Mg nlunk a drog mint kezelsi problma nem olyan
slyos kzegszsggyi teher, lthat, hogy a szks-
ges fejlesztsek elakadtak, stagnlnak s elgtelenek.
Tancsad helyek, kortrssegts, a partiszervizekhez
kapcsold, illetve ms mdon utnanyl, vagyis a
fiatalok letszntern is a problms esetek utn me-
n szolgltatsok kellennek. Nyilvnvalan ezek egy
rsznek a gyermek- s serdlpszchitriai, illetve
addiktolgiai elltsi rendszerben, esetleg a csaldse-
gtk, nevelsi tancsadk szervezeti s szakmai k-
zelsgben, esetenknt a kzssgekben kellene meg-
valsulnia (22).
Fontos lenne a minsgszempont kutats, illetve
az elltskutats. Most nem tudjuk, mi trtnik a be-
tegekkel, knny-e a szolgltatsok, elltsok elrse,
mekkora a lemorzsolds, ennek mekkora hnyada
lenne megelzhet, s mennyire fgg a kimenetel az
elltstl, milyen az addiktolgiai szakszemlyzet
kpzettsge s motivltsga. Mint emltettk, a nagy-
arny s gyors elltsi s finanszrozsi vltozsok
miatt jelenleg mg a szemlyzeti viszonyok sem tl-
hetk meg.
jra kellene gondolni a szakkpestsek rendsze-
rt. Addiktolgus szakorvosokra, szakpszicholgu-
sokra s szakszemlyzetre szksg van, ezt a kpzst
el kell vlasztani a pszichitritl, s ehhez is, mint az
ellts fejlesztshez s koordincijhoz is, nll
szakmai intzmny s hlzat kellene (a megsznt
Orszgos Addiktolgiai Intzet eredeti koncepcija
szerint).
IRODALOM
1. Szemelycz J. Droghasznlk s kezelsk. LAM 2008;18(2):263-
7.
2. Rcz J. Drogbetegek elltsa. In: Felvinczi K, Nyirdy A (szerk.).
Drogpolitika szmokban. Budapest: L Harmattan; 2009. p. 189-
232.
3. Gerevich J, Matuszka B, Molnr O. A drogfogyasztk pszichitri-
ai komorbiditsa. In: Demetrovics Zs (szerk.). Az addiktolgiai
alapjai. II. ktet. Budapest: ELTE Etvs Kiad; 2009. p. 391-406.
4. Graham AW, et al. Principles of addiction medicine. 2003. (Third
ed.) American Society of Addiction Medicine, Chevy Chase, MD,
Rastager DA, Fingerhood MI (eds.): Addiction Medicine. An
Evidence-Based Handbook. Philadelphia: Lippincott Williams
and Wilkins; 2005.
5. Nemzeti Stratgia a Kbtszer-problma visszaszortsa rdek-
ben. Budapest: Ifjsgi s Sportminisztrium; 2001.
6. Jelents a magyarorszgi kbtszerhelyzetrl. Budapest: Szoci-
lis s Munkagyi Minisztrium; 2008.
7. Ward J, Mattick RP, Hall W (eds.). Methadone maintenance.
Treatment and other opioid replacement therapies. Amsterdam:
Haywood Academic Publishers; 1998.
8. http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/sub-
oxone /suboxone.htm, http://www.suboxone.com
9. Gerevich J, Bcskai E, Rzsa S. A drog-ambulancik mkdse s
hatkonysga. Budapest: Animula; 2003.
10. Lovinson JH, Ruiz P, Millman RB, Langrod JG (eds.). Substance
abuse. A comprehensive textbook (fourth ed.). Philadelphia:
Lippincott Williams and Wilkins; 2005.
11. Seirewright N. Community treatment of drug misuse: more than
methadone. Cambridge, New York: Cambridge University Press;
2000.
12. Inciardi JA, Harrison LD (eds.). Harm reduction. National and
International Perspectives. London: SAGE, Thousand Oaks; 2000.
13. Day E (ed.). Clinical topics in addiction. London: Royal College of
Psychiatrists Publishers, 2007.
14. Takcs IG. rtalomcskkents szmokban. In: Felvinczi K,
Nyirdy A (szerk.). Budapest: L Harmattan; 2009.
15. Wild TC, Roberts AB, Cooper EL. Compulsory substance abuse
treatment: An overwiew of recent findings and issues. European
Addiction Research 2002;8(2):34-9.
16. Stimmel B. Alkoholism, drug addiction, life on the edge and the
road to recovery. New York, London, Oxford: The Haworth
Medical Press.
17. Buda B. Az addikcik pszichoterpija. In: Demetrovics Zs
(szerk.). Az addiktolgia alapjai. III. 2009. ELTE Etvs Kiad,
181-248. Thomasius R. Psychotherapie der Suchterkrankungen.
Krankheitsmodelle und Therapiepraxis strungsspezifisch und
schulbergreifend. Stuttgart, New York: Thieme; 2000.
18. Sznitman SR, Olsson B, Room R (eds.). A cannabis reader: global
issues and local experiences. Lisbon: EMCDDA; Vol.1-2. 2008.
19. Buda B. Beszmol egy EU drogkonferencirl (Comment mieux
traiter les addictions aux drogues?). Addiktolgia 2008;7(3-
4):302-8.
20. Urbn R. A motivcis interj. In: Demetrovics Zs (szerk.). Buda-
pest: L Harmattan; 2009. Rollnick S, Miller WC, Bullitt CC.
Motivational interviewing in health care. New York: The Guilford
Press; 2008.
21. Prochaska JO, DiClemente CC. The transtheoretical approach:
Crossing traditional boundaries of therapy. 1984. Dow-Jones,
Irwing, Homewood, Ill.
22. Rcz J. Konzultci. In: Demetrovics Zs (szerk.). Az addiktolgia
alapjai, III. Budapest: L Harmattan; 2009.