Sunteți pe pagina 1din 4

DEPENDENA VITEZEI DE COROZIUNE

DE pH-UL MEDIULUI COROZIV


Principiul lucrrii:
Viteza de coroziune constituie un mod de apreciere cantitativ a coroziunii.
Viteza de coroziune se exprim n STAS prin indicele gravimetric de coroziune, K
g
,
exprimat n g/m
2
h care este dat de relaia!

t S
m
k v
g cor

= =
"g/m
2
#h$ %&'
unde!
(m ) cantitatea %g' de metal care trece n soluia coroziv n urma procesului de dizolvare
anodic
t ) durata de expunere a pro*ei n mediul coroziv
S ) supra+aa metalic expus mediului coroziv
,entru a evalua clasa de rezisten a materialelor metalice se +olose-te indicele de
penetraie exprimat n "mm/an$, care reprezint mic-orarea medie a grosimii metalului n
unitatea de timp. .ndicele de penetraie se calculeaz din pierderea de greutate, densitatea
metalului -i durata expunerii.

d
k
I
g
p
&///
012 23
= "mm/an$ %2'
unde!
d ) densitatea materialului metalic4
5e
6 7,8 "g/cm
0
$
&/// ) +actorul de trans+ormare
9lasele de apreciere a sta*ilitii la coroziune utilizate n proiectare sunt!
&. ,er+ect sta*il! &#&/
)0
mm/an 3. :elativ sta*il! &#&/
)&
;& mm/an
2. 5oarte sta*il! &#&/
)0
; &#&/
)2
mm/an 2. ,utin sta*il!&;&/ mm/an
0. Sta*il! &#&/
)2
;&#&/
)&
mm/an 1. .nsta*il! &/ mm/an
,rocesul glo*al al coroziunii cu depolarizare de hidrogen se o*ine prin nsumarea
alge*ric a reaciilor de ionizare a metalului %oxidare' -i a reaciei de depolarizare %reducere'
a ionilor sau moleculelor din mediul coroziv.
Reaciile ci!ice "n c#r#$iunea cu %ep#lari$are %e i%r#&en 'un(:
n medii acide:
Reacii generale Exemplu
%)' <<
=z
=ze
)
%)' 5e 5e
=2
= 2e
)
:eacie de ionizare a
metalului %oxidare'
%=' z>
=
=ze
)
z/2 >
2
%='2>
=
= 2e
)
>
2
:eacie de depolarizare
%reducere'
M) $H
)
M
)$
) $*+ H
+
,e ) +H
)
,e
)+
) H
+
Reacie &l#-al
n medii neutre i alcaline:
Reacii generale Exemplu
%)' <<
=z
=ze
)
%)' 5e 5e
=2
= 2e
)
:eacie de ionizare a
metalului %oxidare'
%=' z>
2
?=ze
)
z?>
)
=z/2>
2
%=' 2>
2
?=2e
)
2?>
)
= >
2
:eacie de depolarizare
%reducere'
M ) $H
+
O M
)$
) $OH
-
) $*+ H
+
,e ) +H
+
O ,e
)+
) +OH
-
) H
+
Reacie &l#-al
Reaciile ci!ice "n c#r#$iunea cu %ep#lari$are %e #.i&en 'un(:
n medii acide!
Reacii generale
Exemplu
%)' <<
=z
=ze
)
%)' 5e 5e
=2
= 2e
)
:eacie de ionizare a
metalului %oxidare'
%=' z>
=
=z/3 ?
2
=ze
)
z/2>
2
? %=' 2>
=
=&/2 ?
2
=2e
)
>
2
? :eacie de depolarizare
%reducere'
M) $H
)
)$*/ O
+
M
)$
)$*+H
+
O ,e) +H
)
)0*+ O
+
,e
)+
)+H
+
O Reacie &l#-al
n medii neutre i alcaline!
Reacii generale
Exemplu
%)' <<
=z
=ze
)
%)' 5e 5e
=2
= 2e
)
:eacie de ionizare a
metalului %oxidare'
%=' z/2 >
2
? =z/3?
2
=ze
)
z?>
)
%=' >
2
? =&/2?
2
=2e
)
2?>
)
:eacie de depolarizare
%reducere'
M)$*+ H
+
O )$*/O
+
M1OH2
$
,e) H
+
O )0*+O
+
,e1OH2
+
Reacie &l#-al
@eoarece legea lui 5aradaA se aplic -i pentru coroziunea electrochimic la +el ca
pentru orice reacie electrochimic, cantitatea m de metal ce trece n soluie n urma
procesului de ionizare a metalului se determin cu aButorul relaiei %0'!
t i
zF
A
kq m
a
= =
%0'
unde!
C ) echivalentul electrochimic4
D6 i#t ) cantitatea de electricitate ce trece ntre zonele anodice -i catodice ale metalului supus
coroziunii n timpul t %sec'4
i
a
) intensitatea curentului de dizolvare anodic exprimat n amperi
5) constanta lui 5aradaA, 56 E12// "A#s$
z ) numrul de electroni ce se eli*ereaz n procesul anodic
A ) masa atomic a metalului supus coroziunii
S
i
zF
A
k v
a
g cor
= = 01// %3'
unde! S ) supra+aa metalului supus coroziunii exprimat n m
2
4 t 6 01// sec.
@in relaia %3' rezult c determinarea vitezei de coroziune se reduce la determinarea
densitii curentului de dizolvare anodic
S
i
a
.
.n+luena p>)ului asupra vitezei de coroziune este legat -i de sta*ilitatea chimic n mediul
coroziv a peliculei de produ-i de coroziune.
2
,i&3 0 @ependena vitezei de coroziune de p>)ul mediului coroziv
pentru di+erite metale
p>6 )log ">
=
$ -i variaz ntre / ; 8 pentru medii acide, ntre 8 ; &3 pentru medii alcaline, iar
valoarea de 8 reprezint mediul neutru.
Apara(ur 4i 'u-'(ane:
Aparatur! electrozi din +ier, electrozi de cupru, miliampermetru, instrument de msurare a
timpului
Subtane! soluii cu p>)uri di+erite %&4 14 74 &2'
,i&3 +3 Schema instalaiei pentru determinarea intensitii curentului de dizolvare anodic
& F electrod de 5e 4 2 F electrod de 9u 4 0 F vas care conine mediul coroziv4 3 ) miliampermetru
M#%ul %e lucru:
electrozii de 5e %&' -i 9u %2' se cur cu hGrtie metalogra+ic, se spal cu ap -i se
introduc n vasul %0' n care se gse-te soluia coroziv cu p> cunoscut4
electrozii se conecteaz la *ornele miliampermetrului %3' -i se msoar curentul de
coroziune la intervale de &/ minute din momentul imersrii, timp de o or. Se msoar cu
rigla supra+aa +ierului %m
2
' imersat n soluie4
n mod similar se procedeaz pentru toate soluiile cu p> cunoscut, msurtorile
e+ectuGndu)se succesiv la acela-i interval de timp.
Se reprezint gra+ic pe hGrtie milimetric variaia curentului msurat %i' +uncie de
timp. HxtrapolGnd dreapta se o*ine curentul de dizolvare anodic %i
a
'

pentru +iecare p>. 9u
aceste date se calculeaz indicele de penetraie %.
p
' cu aButorul relaiilor &, 2 -i 3 pentru a
reprezenta gra+ic dependena vitezei de coroziune +uncie de p>.
Calcule 4i re$ul(a(e:
@atele experimentale -i valorile calculate se trec ntr)un ta*el de +orma!
pH 0 5 6 0+
&/ "min$
2/ "min$
0/ "min$
3/ "min$
S5e "m
2
$
ia "A$
Cg "g/m
2
h$
.p "mm/an$
Te!a %e ca':
&. S se scrie reaciile care intervin n procesul de coroziune al urmtoarelor metale! In
%*ivalent', Al %trivalent', Sn %tetravalent'.
0
2. S se calculeze viteza de coroziune a unei conducte de +ier n sol, dac intensitatea
curentului de dizolvare anodic este &,2 mA, iar supra+aa conductei este 0&3 dm
2
.
0. 9e greutate va pierde un rezervor de +ier de supra+a &2 cm
2
supus corziunii
electrochimice, dac timp de & an intensitatea curentului de dizolvare anodic a +ost
/,82 mAJ
3. S se determine viteza de coroziune a unei piese din oel %S62// mm
2
', care
staioneaz ntr)o soluie acid, timp de &/ ore pierzGnd ast+el din greutate /,//2 g.
,recizai procesele electrochimice care au loc -i unde %electrozii'.
2. ? pro* de Ki -i una de In sunt supuse aciunii corozive a unei soluii de acid
sul+uric. Supra+aa pro*ei de In este de 0/ cm
2
, iar cea a pro*ei de Ki este de 22 cm
2
.
Ln urma reaciei In cu >
2
S?
3
se degaB 0,3 mM >
2
n 0/ de minute, iar n cazul Ki,
volumul de >
2
degaBat este de 3,1 mM dup &7/ de minute. S se calculeze viteza de
coroziune a celor dou metale n condiiile date.
1. ? pro* de aluminiu cu supra+aa de 2/ cm
2
se introduce ntr)o soluie de >
2
S?
3
-i o
alt pro* de aluminiu avGnd supra+aa de 3/ cm
2
este scu+undat ntr)o soluie de
Ka?>. Ln urma coroziunii metalului n mediul acid se degaB & mM >
2
n timp de o
or, iar n urma coroziunii n soluia de Ka?> se degaB &,2 mM >
2
? n timp de 3/ de
minute. S se scrie ecuaiile reaciilor care au loc la coroziune -i s se arate n care
dintre cele dou medii viteza de coroziune este mai mare.
8. ? *ar de In cu supra+aa de & m
2
este supus aciunii corozive a apei de mare
su+erind o pierdere de mas de /,0 g ntr)o zi. S se scrie reaciile care au loc n
timpul procesului de coroziune -i s se calculeze viteza de coroziune.
7. ? pro* de oel cu supra+aa de 0/ dm
2
-i mas de 22,28 g se introduce ntr)o *aie de
>
2
S?
3
, masa pro*ei sczGnd la 22,22 g. Viteza de coroziune a pro*ei este 0,0#&/
)2
g/m
2
h. S se scrie reaciile care au loc n timpul procesului de coroziune -i s se
calculeze timpul de coroziune.
E. ? pies de Ki de /,22m
2
este n contact cu o soluie de >
2
S?
3
timp de &7/ minute,
timp n care se degaB 3,1 mM >
2
%c.n'. S se scrie reaciile care au loc n timpul
procesului de coroziune -i s se calculeze viteza de coroziune.
&/. S se calculeza timpul necesar %n ore' ca o *ar de Al de &/ dm
2
, s piard n
greutate &g, dac curentul de dizolvare anodic este de /,& mA.
3