Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA nr.

2
CERERE DE EMITERE A UNEI SCRISORI DE GARANTIE/CONTRAGARANTIE
BANCARA

I) Se va completa de catre solicitant/imprumutat:


SOLICITANT………………………………………................ Registrul Comertului: J…./……./………………...
Adresa completă: ……………………………………….......... Persoana de contact: ……………………………...
Cod unic: ……….........   Atribut fiscal: ……................. Telefon/fax: …………………………………………....

Vă rugăm să  emiteti din ordinul si pentru contul nostru, pe întrega noastră responsabilitate o:
scrisoare de garantie  bancară  scrisoare de contragarantie bancara
Astfel:
singulara in baza acordului de garantare/avalizare - contract de credit nr......./.............
în următorii termeni:

I. VALOAREA GARANTIEI/CONTRAGARANTIEI BANCARE


Valuta __________ suma:  .....................................................

II-A. VALABILITATEA GARANTIEI II-B. VALABILITATEA


până la data: …………………................................. CONTRAGARANTIEI
conform termenilor si conditiilor bancii
până la confirmarea de anulare de catre beneficiar garante corespondente

III-A. OBIECTUL GARANTIEI solicitate: III-B. OBIECTUL CONTRAGARANTIEI


restituire a avansului      de plată;  solicitate:
garantarea scrisorii de garantie bancara cu
de bună executie             de bună  executie tehnica obiectul mentionat la III-A ce se va emite de
de plată a taxelor vamale  alt tip…............................ banca corespondenta garanta in favoarea
de participare la licitatie beneficiarului de la IV-A
a) data ofertei:….. …………………………………………….............
b) data licitatiei:… …………………………………………….............
c) obiectul licitatiei: ……………………………………………...........

IV-A. BENEFICIARUL GARANTIEI: IV-B. BANCA CORESPONDENTA


Numele beneficiarului:  ………………………………….................. GARANTA
Sediul:  ……………………………………………………..................... Denumirea:
Nr. Telefon/Nr. Fax: ……………………………………................... ………………………………………...............
Persoana de contact:…………………………………..................... Sediul: 
Banca beneficiarului:………………………………………............... ………………………………………….............

V. SCRISOAREA DE GARANTIE / CONTRAGARANTIE SE SOLICITA în baza:


caiet de sarcini   contract comercial  alte documente  cu valoare similara

VI.TEXTUL GARANTIEI:
conform standard BCR   altul, anexat

Am luat cunostinta ca angajamentul asumat prin scrisoarea de garantie/contragarantie bancara este independent de tranzactia de
baza si ne insusim faptul ca plata in executarea garantiei/contragarantiei se va efectua de BCR la primirea primei  cereri scrise din
partea beneficiarului in stricta conformitate cu textul garantiei/contragarantiei si a legii care o guverneaza. Cunoscand faptul ca BCR
nu se poate opune efectuarii platii in executare, in conformitate cu termenii si conditiile scrisorii de garantie/contragarantie, instructam
banca sa efectueze plata, in termenii scrisorii  de garantie/contragarantie, urmând ca problemele apărute sa fie rezolvate ulterior de
noi, direct cu beneficiarul.
Ne angajam, totodata ca vom solicita beneficiarului scrisorii de garantie restituirea originalului scrisorii de garantie sau confirmarea de
anulare.
Ne insusim faptul ca prin emiterea contragarantiei, prezenta cerere a fost onorata. BCR este exonerata de orice raspundere in
cazul refuzului corespondentului bancar de a emite garantia in conformitate cu prezentele instructiuni.
Comisioanele si spezele ocazionate de emiterea/derularea/plata in executare a garantiei/contragarantiei se suporta de catre solicitant
conform tarifului de comisioane in vigoare, prin debitarea automata a contului curent al solicitantului IBAN nr. …………………………………
Comisioanele si spezele aferente derularii operatiunii, solicitate de alte banci ce sunt implicate in aceasta vor fi suportate de:
solicitant (prin debitarea automata  a contului curent al acestuia IBAN nr. …………………………………….)
beneficiar (in cazul unui refuz de plata din partea acestuia, solicitantul se obliga sa suporte plata acestor comisioane)
Anexam la prezenta cerere:
  modelul scrisorii de garantie                 contract comercial
  extras din caietul de sarcini                  alte documente cu valoare similara

                                               
SOLICITANT/ IMPRUMUTAT, DATA,
(persoanele care angajeaza societatea)
.................................................... ...................................

II) Se va completa de catre banca:


Cererea de emitere a unei scrisori de garantie bancara/contragarantie bancara a fost inregistrata la BCR S.A.
Directia/Centrul de Afaceri Corporate/Unitatea Retail tip A/B........................................in data
de .......................... sub numarul ...............................

Cererea de emitere a unei scrisori de garantie bancara/contragarantie bancara nr. ............/...............a fost:
aprobata respinsa

Comision de eliberare: ……………………………

Modalitatea de incasare a comisionului de eliberare:


 integral, la data emiterii
 transe: anual, la data de ……………  semestrial, la data de ………. trimestrial, la urmatoarele date:
                    si la data de ……………….. ................... ...................
                 ................... ...................
alta modalitate de incasare............................................................... 

In situatia in care, BCR, in calitate de banca emitenta a scrisorii de garantie/contragarantie bancara, solicita
inserarea unor clauze speciale si/sau eliminarea/modificarea anumitor clauze continute in textul scrisorii de
garantie/contragarantie bancara, atunci, pentru emiterea acesteia, este necesar acordul
solicitantului/imprumutatului privind acceptarea modelului scrisorii de garantie/contragarantie bancara prin
semnarea de catre acesta a unei anexe la prezenta cerere.

Prezenta cerere de emitere a unei scrisori de garantie/contragarantie bancara este parte


integranta din Acordul de garantare/avalizare - contract de credit nr.................../...............1 si
intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti.

Entitatea bancara semnatara, DATA,


Numele persoanelor.................... ...............................
Functia......................................

1
se completeaza in cazul in care se emite o scrisoare de garantie in baza unui acord de garantare/ avalizare – contract
de credit care are la baza un plafon valoric in limita caruia se pot emite mai multe scrisori de garantie bancara
Anexa

CLAUZE SPECIALE SOLICITATE DE CATRE BANCA A FI


INSERATE/ELIMINATE/MODIFICATE IN/DIN TEXTUL SCRISORII DE
GARANTIE/CONTRAGARANTIE BANCARA

I. Clauze suplimentare ce vor fi inserate in textul scrisorii de garantie/


contragarantie bancara2:
- ............................................................
- ............................................................
- ............................................................
- etc
II. Clauze ce vor fi eliminate din textul scrisorii de garantie/
contragarantie bancara2:
- ............................................................
- ............................................................
- ............................................................
- etc
III. Clauze ce vor fi modificate in textul scrisorii de garantie/
contragarantie bancara2:
- “.........................................” se modifica astfel “...................................”
- “.........................................” se modifica astfel “...................................”
- “.........................................” se modifica astfel “...................................”
- etc

Prin semnarea prezentei declar ca am luat la cunostinta, imi insusesc in totalitate


si sunt de acord cu modificarea textului scrisorii de garantie/contragarantie
bancara, conform celor mentionate anterior.

Prezenta anexa este parte integranta din cererea de emitere a unei scrisori de
garantie/contragarantie bancara nr. ...................../data.......................... .

SOLICITANT/ IMPRUMUTAT, DATA,


(persoanele care angajeaza societatea)
.................................................... ...................................

2
Se completeaza sau se elimina, dupa caz.

S-ar putea să vă placă și