Sunteți pe pagina 1din 4

FI DE LUCRU DIVIZIBILITATE

probleme propuse de prof. Dumitra Popescu i prof. Iosif Augustinov de la


Grup colar Agricol Orioara.
Indicm recapitularea noiunilor de multiplu, divizor, divide, divizibil, mulimea
divizorilor, mulimea multiplilor, divizori improprii, divizori proprii, criterii de
divizibilitate, numr prim, numr compus, numere prime ntre ele, divizori comuni,
multipli comuni, c.m.m.d.c. i c.m.m.m.c., proprieti ale relaiei de divizibilitate,
numrul de divizori naturali ai unui numr natural.
Suportul teoretic se gsete la pagina 4
1. Scriei divizorii naturali ai numerelor 12, 72 i !.
2. "eterminai numrul de divizori naturali ai numrului 144!.
#. $are sunt divizorii numrului % care sunt multipli ai lui #.
4. $&te numere naturale multipli de 7 sunt mai mari dec&t 1!! i mai mici dec&t 1'!.
'. "eterminai elementele mulimilor "
14
("
1)
i "
1)
("
24
("
'%
.
%. *numerai primele cinci numere naturale care sunt multipli nenuli ai numrului %.
7. $alculai +
4
(+
%
). $alculai ,a,b- i .a,b/ i veri0icai relaia a1b2,a,b-1.a,b/ pentru urmtoarele perec3i de numere4
a- a212 i b2144
b- a24'! i b2224
. "ac a1b212 i ,a,b-24 atunci calculai .a,b/.
1!. S se determine mulimea divizorilor proprii ai lui #%.
11. S se determine mulimea divizorilor ntregi ai lui 12.
12. S se determine 4
a- cel mai mic numr de trei ci0re divizibil cu #
b- cel mai mare numr de trei ci0re divizibil cu 2 i #
c- cel mai mare numr de trei ci0re divizibil cu # i '
1#. "eterminai 5 6 ast0el nc&t
a- 671 este divizor propriu al lui %
b- 2681 este divizor impropriu al lui 2
14. "ou numere naturale mai mari dec&t )! au c.m.m.d.c. 1' i c.m.m.m.c. %#!. $alculai4
a- produsul numerelor
b- suma celor dou numere
1'. S se arate c pentru orice numr natural n, numerele urmtoare ndeplinesc condiiile alturate4
a- 927
n72
87
n71
87
n
, 41 9
b- :2%1#
n72
8#
n71
8#
n
, ' :
c- $21'
n71
8#
n71
1'
n
7#
n
1'
n72
, #7 $
d- "27
n
77
n71
77
n72
77
n7#
77
n74
8'%!2, 2)!1 "
e- S217#7#
2
7#
#
7#
4
7...7#
#7'
7#
#7%
7#
#77
, 1# S
1%. "eterminai numerele4
a- de 0orma 126 divizibile cu 2
b- de 0orma # 6 2 #66 S + = divizibile cu 2
c- de 0orma #6% divizibile cu #
d- de 0orma ' 6 4 126 S + = divizibile #
e- de 0orma
6;6;
divizibile cu ' i cu suma ci0relor egal cu 12
17. *numerai elementele mulimilor urmtoare4
a-
6-< ,12 = ' i 2! 6 , 5 6 = 6 > 9 + < =
b- < 2 a , 6 4' a = a > : = =
c- < # b , 6 4' b = b > $ = =
d- < 141 a i 2 a , 6; 1 a = a > " < = =
1
e- < 2 b i ; 21 b = b > * = =
1). ?ie
< % 6 i % 6 )% = 5 6 > 9 =
i < 6 = 4 i a 6 = 5 6 > : = = . "eterminai 9(:.
1. ?ie
1)< 6 i # 6 = 5 6 > 9
@
=
i
< ; 12 = 5 ; > :
@
=
. S se calculeze 9A:, 9(:, ,9B:-A,:B9-.
2!. Suma a dou numere naturale este 1#2 iar c.m.m.d.c. al lor este 12.90lai numerele.
21. Crodusul a dou numere naturale este 72% iar c.m.m.d.c. al lor este 11.90lai numerele.
22. 5umerele %7', 2%2 i ))' mprite la acelai numr natural dau resturile 12, 7, respectiv 1. 90lai
numrul la care au 0ost mprite.
2#. $are este cel mai mic numr natural pe care dac l mprim pe r&nd la 7, %, ',4 obinem resturile %, ',
4, respectiv #.
24. Dmprind numerele 1))! i 1'%) la un numr natural n mai mare dec&t #!!, se obine de 0iecare dat
restul ). "eterminai numrul n.
2'. "eterminai cel mai mic numr natural care mprit la %, ), d c&turi nenule i restul #.
2%. $are este probabilitatea ca nlocuind la nt&mplare pe 6 cu o ci0r, numrul 2 6 # s 0ie divizibil cu #.
27. S se arate c oricare ar 0i ci0rele nenule a i b numrul natural n2 b 1!! abbab este divizibil cu 77.
2). "eterminai numerele naturale a i b prime ntre ele care au suma egal cu %.
2. S se demonstreze c
' 7b- ,#a +
dac i numai dac
' - b # a 2 , +
, unde a i b sunt dou numere
naturale.
#!. Scriei divizorii ntregi ai numrului
1!!
1
...
2 #
1
1 2
1
9
+
+ +
+
+
+
=
.
#1. "eterminai 5 6 ast0el nc&t4
a-
5
1 6
1'

+
b-
E
1 6 2
12

+
#2. 9rtai c4
a- numerele
n 1 n
# #
+
i
n 1 n
' '
+
nu sunt prime ntre ele oricare ar 0i numrul natural n.
b- 0racia
# n 4
' n 7
+
+
este ireductibil oricare ar 0i numrul natural n.
##. Fezolvai ecuaia
!! ; #1 6 12' ... 6 # 6 2 6 = + + + +
tiind c
# !! ; #1
.
EXERCIII DUP CRITERIILE DE NOTARE
Nota 5
1- S se a0le cel mai mare numr natural de 0orma aba divizibil cu '.
2- "eterminai numerele de 0orma 6 '2 divizibil cu 2, 0ormate din ci0re di0erite.
#- 90lai produsul numerelor a i b tiind c ,a,b-2% i .a,b/272.
4- "eterminai mulimea
%< 6 i % 6 )% = 5 6 > 9 =
'- $u ce numr este divizibil suma a dou numere naturale impareG
%- $are sunt divizorii ntregi ai numrului 24.
7- a- "ac # a 24# atunci
>...< a
.
b- "intre numerele %'4) i 214' este divizibil cu # numrul ....
Nota 7
1- $el mai mare divizor propriu al numrului '4)' este ....
2- Suma a dou numere este 4#2, iar cel mai mare divizor comun al lor este #%. S se a0le numerele.
#- Crobabilitatea ca numrul 4 ab s 0ie divizibil cu 4 este ....
4- 90lai numerele 2 6 1 n = ast0el nc&t #=n i
n = / .
'- ?iecare dintre c&tigtorii concursului de matematic au primit acelai numr de cri i acelai numr de
caiete. Dn total au 0ost date 2! de cri i 4' de caiete. $&i elevi sunt c&tigtoriG
2
%- S se determine 6 i ; tiind c 0racia
#!
; # 6 2
este ireductibil.
7- S se determine numerele naturale nenule 6 i ; care veri0ic relaia 267';22!.
Nota 9
1- "eterminai elementele mulimii
< 5 n ,
1 n 2
1' n %
6 = E 6 > 9
+
+
= =
2- "eterminai elementele mulimii
-< 6 # 1' , = 6 sau - 6 12 , = 6 sau - 6 ' , = 6 = 5 6 > 9 + + + =
#- 90lai numerele naturale ce satis0ac simultan condiiile b a , ,a,b-212, .a,b/242! i a7bH4!!.
4- Ieri0icai dac 1! - 7 ,
'4% '4'

'- Se dau mulimile { } 2 a i 66 # a = 5 a 9 = = i { } 2 b i 2;; b = 5 b : = = . "eterminai elementele
mulimii
{ } : b i 9 a unde b 8 a c = 5 c $ = =
%- $are sunt numerele de 0orma - 2 6 -, 1 6 , 6 + + divizibile cu #G "ar cele de 0orma - 1 6 , 6 - 2 6 , + + unde ,6,
671, 672 sunt ci0re-
7- S se simpli0ice 0racia
abc ! abc
ab ! ab
. "eterminai n ce condiii 0racia obinut e ireductibil.
Nota 10
1- $el mai mic multiplu comun a dou numere naturale a i b este 4#4 iar 7a22b. 90lai numerele.
2- S se arate c numerele 7
17
71 i #
1!
7'
1!
sunt divizibile cu 2.
#- 90lai c&i divizori are numrul abcabc tiind c abc este numr prim.
4- Se dau mulimile
{ } 1!! 6 i 6 = % , 5 6 = 6 : < =
i
{ } 1!! 6 i 6 = # , 5 6 = 6 $ < =
. Scriei relaia de
incluziune ntre cele dou mulimi, determinai card:, card$ i card,:($-.
'- "ac a8b2'' artai c numrul "2#
4n74
112'
n
1a8)1
n
1'
#n
1b8,#
n
12-
4
1'
#n71
1a se divide cu 11.
%- S se arate c dup simpli0icare cu 1) 0racia
2% 1!
) 1!
n
n
+
+
este ireductibil, oricare ar 0i . 5 n
7- S se determine numerele prime a, b, c care satis0ac relaia 1!a7'b72c27'.
#
DIVIZIBILITATE suport teoretic
Teorema mpr(irii cu rest:"ac a,b

Z, b !, atunci e6ist i sunt unice numerele c,r

Z, b r < !
ast0el nc&t a=bc!r.
Defini(ia divizibilit(ii4 "ac a,b

Z, b !, spunem c a se divide cu b " sau a este div#ibil cu b sau b $l


divide pe a, % i notm b a (sau
a b =
) dac e6ist c

Z ast0el nc&t a=bc.


a se numete multiplu pentru b b se numete divi&or pentru a
Propriet(ile rela(iei de divizibilitate:
Proprietatea Nota(ie
1. Jrice numr ntrg n se divide cu ' 1 n
2. Jrice numr ntrg n se divide cu el nsui. n n
#. "ac a se divide cu b i b se divide cu c, atunci a se divide cu c.
c a
c b
b a

4. "ac a se divide cu b i b se divide cu a, atunci =a=2=b=.


= = = = b a
a b
b a
=

'. "ac a i b se divid cu n, atunci4


1- a!b se divid cu nK
2- a(b se divid cu nK

n b a
n b a
n b
n a

- ,
- ,
%. "ac a se divide cu b, atunci ac se divide cu b, oricare ar 0i c

Z b c a b a
1 si n se numesc divizori improprii ai lui n. Festul divizorilor lui n , daca e6ista - se numesc divizori
proprii.
Criterii de divizibilitate
1- n se divide cu ) ultima ci0r a sa este par.
2- n se divide cu ' ultima ci0r este * sau +.
#- n se divide cu , suma ci0relor sale se divide cu ,..
4- n se divide cu - suma ci0relor sale se divide cu -.
'- An numr se divide cu '*
n
ultimele n ci0re sunt * .
Defini(ie nr. prim: An numr natural se numete prim dac se divide numai cu ' i cu el $nsui.
An numr natural care nu este prim se numete numr compus.
Teorem4 Jrice numr compus se descompune n produs de 0actori primi.
k
a
k
a a
p p p n = ...
2 1
2 1
5umrul divizorilor naturali ai numrului n este egal cu ,a
1
71-,a
2
71-L,a
M
71-.
Cel mai mare divizor comun a dou numere naturale a i b este un numr natural d cu propritile4
1)
a d =
i
b d =
2) Jrice alt divizor al lui a i b l divide i pe d
nota(ii: d(a,b)c.m.m.d.c.(a,b)
Calculul c.m.m.d.c. al numerelor naturale a i b4
1) se descompun numerele a i b n produse de 0actori primi
2) nmulim 0actorii primi comuni la puterea cea mai mic
Cel mai mic multiplu comun a dou numere naturale a i b este un numr natural m cu propritile4
1) a m i b m 2) Jrice alt multiplu al lui a i b se divide cu m
nota(ii: ma,b]c.m.m.m.c.(a,b)
Calculul c.m.m.m.c. al numerelor naturale a i b4
1) se descompun numerele a i b n produse de 0actori primi
2) nmulim 0actorii primi necomuni i 0actorii primi comuni la puterea cea mai
mare
Teorem: Centru orice a,b

N avem4 ab(a,b)a,b]
Defini(ie nr. prime nte ele: 5umerele a,b

N se numesc prime ntre ele dac "a,b%='.


4

S-ar putea să vă placă și