Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE

CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC

Nr...................................
Anex la Avizul nr..................

- DOCUMENT DE AVIZARE
1.- Date generale :
* Denumirea obiectivului de investiii : .........................................................
* Faza de proiectare :
- STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUMENTAIE DE AVIZARE PENTRU LUCRRI
DE INTERVENII nr./data..
* Ordonatorul principal de credite : Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice
* Beneficiar :.........................................................................
* Autoritate contractant : ..
* Proiectant :.................................................................................
* Valoarea investiiei (cu TVA) :...................................................................................
din care C+M :....................................................................................................
* Sursa de finanare : Buget de stat, buget local si alte surse legal constituite
* Amplasamentul :................................................jude..............
(se vor preciza : clasificarea drumului i/sau, dip caz denumirea strzii precumi
poziiile kilometrice ce l delimiteaz i/sau numr stad sau numr cadastral, etc.)
2.- Necesitatea i oportunitatea investiiei :
2.1.- Necesitatea investiiei :
* modul n care sectorul de drum asigur nevoile de mobilitate i/sau legturile ntre
obiective de interes local / judeean / zonal i/sau decongestioneaz alte artere intens
circulate i/sau faciliteaz legturile intra i interjudeene.
2.2.- Oportunitatea investiiei :
* ncadrarea obiectivului n prevederile Programului naional de dezvoltare local ,
subprogramul.., domeniul specific, inclusiv n strategia local/regional sau proiecte
complementare
3.- Soluiile tehnico - economice propuse n studiu :
3.1.- Soluiile tehnice :
* se va preciza situaia juridic a terenurilor pe care se va amplasa/este amplasat
obiectivul de investitii i/sau situaia juridic a construcie care face obiectul investiiei
Bunurile ce fac obiectul investiiei fac parte din domeniul public i/sau privat al
UAT

- dac terenul sau construcia fac parte din domeniul public al UAT se va indica
hotrrea Guvernului de atestare a domeniului public al UAT, numr anex i poziiile
bunurilor care fac obiectul investiiei
- dac terenul sau construcia fac parte din domeniul privat al UAT se va indica
hotrrea consiliului local al UAT i poziiile bunurilor care fac obiectul investiiei
- se anexeaz copii ale hotrrii de guvern/hotrrii consiliului local invocat i extrase
cu poziiile respective
* pentru investiia liniar se vor prezenta prevederile PUG (extras din plana de reele)
prin care se justific oportunitatea investiiei
* scurt prezentare a scenariilor tehnico-economice (propuse prin SF) sau a opiunilor
(propuse prin DALI) i a analizei cost-beneficiu
* situaia actual
pentru obiective noi
se vor puncta pe scurt deficienele cu care se confrunt administratorul de drum ;
se vor prezenta : expertiza tehnic, concluziile si recomandarile expertului,
elaborator, data, atestat cerina.. i studiu geotehic, dup caz, cu prezentarea
soluiei propuse pentru fiecare tip de lucrare (drum, pod, pode, zid de sprijin, etc.);
pentru obiective aflate n divese stadii de execuie i care se preiau n acest program
se va prezenta stadiul fizic al lucrrilor la data prelurii i lucrrile rest de executat
- stadiu fizic : investitie noua / realizat .%
* scurt prezentare a soluiilor tehnice
* reglementri tehnice, standarde, agremente tehnice n vigoare, pe baza crora a fost
elaborat documentaia tehnico-economic
* ncadrarea drumului n clasa tehnic ;
o se vor preciza principalele categorii de lucrri : lucrri de drum, lucrri de art
(poduri), lucrri de colectare i dirijare ape pluviale (anuri, podee, etc), lucrri
pentru protecia malurilor i/sau a taluzurilor, marcaje i semnalizare rutier, dup caz ;
o se vor preciza principalele caracteristici tehnice aferente lucrrilor propuse :
structura sistemului rutier, clasa de ncrcare a podurilor, caracteristici geometrice i
tehnologice ale drumului, podurilor, podeelor, zidurilor de sprijin, etc
* principalii indicatori tehnici :

lungime
profil transversal
- declivitatea drumului
lime platform
lime parte carosabil
lime acostamente, benzi de ncadrare, trotuare, staii de ncruciare
podee (tipuri)
poduri
ziduri de sprijin
amenajri intersecii
amenajarea drumurilor laterale
staii, etc
Durata de realizare a investiiei: . luni
* Avize, acorduri, acte de aprobare date de identificare:
Hotrrea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,

Hotrrea Consiliului Local de aprobare a cofinantarii (aferente cheltuielilor care se


finanteaza de beneficiar),
Certificatul de Urbanism i avizele i acordurile solicitate prin acesta
Autorizatie de construire
- aviz privind intersecia cu drumuri naionale/judeene, dup caz
3.2.- Soluii economice :
* Se vor prezenta :
valoare total,
n lei i euro, cu TVA
valoare C+M,
n lei i euro, cu TVA
(inclusiv data ntocmirii devizului general)
valoarea se va prezenta defalcat pe soluii tehnice/tronsoane/lucrri de art, dup caz
Devizul general se va ntocmii n conformitate cu prevederile HG 28/2008 privind
aprobarea coninutului cadru al documentaiei tehnico-economice aferent investiiilor
publice precum i a structurii i a metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiii i lucrri de intervenii si se prezenta actualizat

costuri specifice se vor prezenta comparativ pe tipuri de lucrri (aa cum sunt
indicate n Hotrrea de Guvern nr.363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost
pentru obiective de investiii finanaate din fonduri publice).
Surse de finanare :
Conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL
cheltuielile sunt conform devizului general:
cheltuielile care se finaneaz de la bugetul de stat Total :
o
cap.2
o
cap.3.3 doar PT+DE
o
cap.4
o
cap.5.1.1
o
cap.5.3
cheltuielile care se finaneaz de beneficiar de la bugetul local Total :
o
cap.1
o
cap.3 cu exceptia PT+DE
o
cap.5.1.2
o
cap.5.2
o
cap.6
Conform OMDRAP nr/. a fost aprobat la finanare pe anul . suma de
..mii lei de la bugetul MDRAP.
n urma analizrii documentaiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico
Economic al Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice,
AVIZEAZ FAVORABIL

Studiul de fezabilitate / Documentaia de avizare lucrri de intervenie :


.

DIRECIA GENERAL DEZVOLTARE REGIONAL


I INFRASTRUCTUR
DIRECTOR GENERAL
DIANA DOINA ENEA

SECRETARIAT C.T.E.
DIRECIA LUCRRI PUBLICE
SERVICIUL DEZVOLTARE INFRASTRUCTUR
EF SERVICIU
ALEXANDRU SOARE

PROIECTANT GENERAL
(denumire)
DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR
..

BENEFICIAR
(denumire)
REPREZENTANT
UNITATE ADMINISTRATIV
TERITORIAL
..