Sunteți pe pagina 1din 15

MULTIPERSPECTIVITATEA

MULTIPERSPECTIVITATEA

I ROLUL SU
I ROLUL SU

N
N
PREDAREA ISTORIEI
PREDAREA ISTORIEI
Cum s folosim
Cum s folosim
multiperspectivitatea
multiperspectivitatea

n activitatea la clas
n activitatea la clas
Documentele
Documentele
Consiliului
Consiliului
Europei
Europei


-
-
Recomandarea
Recomandarea

Nr. 15 / 2001 a
Nr. 15 / 2001 a
Comitetului
Comitetului

de
de
Ministri
Ministri

a
a
Consiliului
Consiliului

Europei
Europei

cu
cu
privire
privire

la
la
predarea
predarea

istoriei
istoriei

in
in
secolul
secolul

XXI
XXI


-
-
Bob
Bob
Stradling
Stradling
,
,
Sa
Sa
intelegem
intelegem
istoria
istoria

secolului
secolului
XX
XX


-
-
Bob
Bob
Stradling
Stradling
,
,
Multiperspectivitatea
Multiperspectivitatea
Intrebari
Intrebari

fundamentale
fundamentale

in
in
cadrul
cadrul

istoriei
istoriei


CE ?
CE ?


CAND ?
CAND ?


CUM ?
CUM ?


CINE ?
CINE ?


DE CE ?
DE CE ?
Profesori
Profesori
si
si
elevi
elevi
in
in
abordarea
abordarea
multiperspactivitatii
multiperspactivitatii


Profesorul Profesorul

si si

elevii elevii

ar ar

trebui trebui

sa sa

stie stie, , inca inca

de la de la inceput inceput: :
- -Nu Nu exista exista

o o varianta varianta

deplin deplin

corecta corecta

cu cu privire privire

la un la un eveniment eveniment

istoric istoric; ;
- -Acelasi Acelasi

eveniment eveniment

poate poate

fi fi

descris descris

in chip in chip diferit diferit

pornindu pornindu- -se de la se de la
punctul punctul

de de vedere vedere

al al individului individului, care , care poate poate

fi fi

istoric istoric, , ziarist ziarist, ,
producator producator

TV; TV;
- -Acelasi Acelasi

eveniment eveniment

poate poate

fi fi

interpretat interpretat

in chip in chip diferit diferit

de la de la istoric istoric

la la
istoric istoric; ;
- -Toate Toate

parerile parerile

/ / interpretarile interpretarile

cu cu privire privire

la un la un eveniment eveniment

sunt sunt

provizorii provizorii, ,
pina pina

la la exprimarea exprimarea

unor unor

noi noi

puncte puncte

de de vedere vedere; ;
- -Sursele Sursele

istorice istorice

sunt sunt

arareori arareori

impartiale impartiale

( (ele ele

exprima exprima

in mod in mod necesar necesar

un un
punct punct

de de vedere vedere); );
- -Martorii Martorii

unor unor

evenimente evenimente

pot pot ocupa ocupa

pozitii pozitii

diferite diferite

(ex. (ex. martor martor, ,
participant participant secundar secundar, participant direct); , participant direct);
- -Martorii Martorii

unor unor

evenimente evenimente

se pot se pot contrazice contrazice; ;
Istoria
Istoria


obiect
obiect

de
de
studiu
studiu

in
in
scoala
scoala


-
-
Elevii
Elevii

invata
invata

istoria
istoria

din
din
mai
mai

multe
multe

surse
surse
:
:
-
-
1.
1.
familia
familia

/
/
comunitatea
comunitatea
,
,
-
-
2.
2.
scoala
scoala
,
,
-
-
3.
3.
prietenii
prietenii
,
,
-
-
4. mass
4. mass
-
-
media.
media.
Deseori
Deseori

importanta
importanta

istoriei
istoriei

invatata
invatata

in
in
clasa
clasa

este
este

mult
mult

mai
mai

redusa
redusa

in
in
comparatie
comparatie

cu
cu
cea
cea

pe
pe

care
care
elevul
elevul

o
o
cunoaste
cunoaste

in
in
cadrul
cadrul

familiei
familiei
;
;


Orice
Orice

elev
elev

deprinde
deprinde

doua
doua

versiuni
versiuni

ale
ale
istoriei
istoriei
;
;
1.Analiza
1.Analiza
rationala
rationala

a
a
evenimentelor
evenimentelor

istorice
istorice
, de
, de
multe
multe

ori
ori
,
,
adoptata
adoptata

in
in
clasa
clasa

si
si

care
care
deseori
deseori

este
este

si
si

foarte
foarte

folositoare
folositoare

in
in
pregatirea
pregatirea

si
si

promovarea
promovarea

unor
unor

examene
examene
;
;
2.Atitudinea
2.Atitudinea
partizana
partizana
,
,
insusita
insusita
, de
, de
obicei
obicei
, in
, in
afara
afara

scolii
scolii
,
,
mai
mai

precis
precis
, in
, in
familie
familie

si
si

respectiv
respectiv
, in
, in
comunitate
comunitate
;
;
Etape
Etape

de
de
parcurs
parcurs

in
in
abordarea
abordarea

de
de
pe
pe

pozitiile
pozitiile

multiperspectivitatii
multiperspectivitatii


Analiza mai multor surse
Analiza mai multor surse


Compararea lor / a unor idei comune
Compararea lor / a unor idei comune

(
(
Ce
Ce

este
este

comun
comun

/
/
deosebit
deosebit

in
in
cadrul
cadrul

lor
lor

?)
?)


Cine sunt autorii acestor surse ?
Cine sunt autorii acestor surse ?

De
De
ce
ce

le/au
le/au
redactat
redactat

?
?


De ce autorii au emis prerile
De ce autorii au emis prerile
respective ?
respective ?

(
(
Ce
Ce

motive au
motive au
avut
avut

?)
?)


C
C
are
are
sunt
sunt

c
c
oncluzii
oncluzii
le
le
desprinse
desprinse

de
de
pe
pe

urma
urma

analizei
analizei

surse
surse
lor
lor

istorice
istorice

?
?


Cum pot fi sursele utilizate la clas
Cum pot fi sursele utilizate la clas
?
?
Profesorii
Profesorii

de
de
istoriei
istoriei

si
si

folosirea
folosirea

multiperspectivitatii
multiperspectivitatii

la
la
clasa
clasa

-
-

1
1


La
La
clasa
clasa

profesorii
profesorii

trebuie
trebuie

sa
sa

faca
faca

legatura
legatura

intre
intre

evenimentele
evenimentele

din
din
trecut
trecut

si
si

cele
cele

din
din
prezent
prezent
;
;


In
In
numeroase
numeroase

tari
tari

din
din
Europa
Europa

in
in
jurul
jurul

unor
unor

evenimente
evenimente

se
se
nasc
nasc

dileme
dileme
, care
, care
deseori
deseori

implica
implica

aspecte
aspecte

contradictorii
contradictorii
,
,
pentru
pentru

elevi
elevi

(Cum
(Cum
poate
poate

aborda
aborda

profesorul
profesorul

la
la
clasa
clasa

aceste
aceste

dileme
dileme
,
,
fara
fara

a
a
trezi
trezi

resentimente
resentimente

? )
? )
Profesorii
Profesorii

de
de
istoriei
istoriei

si
si

folosirea
folosirea

multiperspectivitatii
multiperspectivitatii

la
la
clasa
clasa

-
-

3
3


Abordarea
Abordarea

la
la
clasa
clasa

de
de
pe
pe

pozitiile
pozitiile

multiperspectivitatii
multiperspectivitatii

impune
impune
:
:
1.DESCRIEREA
1.DESCRIEREA
2.INTERPRETAREA
2.INTERPRETAREA
3.LEGATURA CU ALTE INFORMATII
3.LEGATURA CU ALTE INFORMATII
4.IDENTIFICAREA LIPSURILOR
4.IDENTIFICAREA LIPSURILOR
5.IDENTIFICAREA DE NOI SURSE DE
5.IDENTIFICAREA DE NOI SURSE DE
INFORMATII
INFORMATII
Intrebari
Intrebari

in
in
legatura
legatura

cu
cu
multiperspectivitatea
multiperspectivitatea
-
-
Care
Care
este
este

evenimentul
evenimentul

?
?
-
-
Care
Care
sunt
sunt

cauzele
cauzele

evenimentului
evenimentului

?
?
-
-
Cum a
Cum a
debutat
debutat

evenimentul
evenimentul

respectiv
respectiv
?
?
-
-
Care
Care
sunt
sunt

parerile
parerile

afirmate
afirmate

cu
cu
privire
privire

la
la
acest
acest

eveniment
eveniment

?
?
-
-
Exista
Exista

vreo
vreo

parere
parere

confirmata
confirmata

de
de
catre
catre

alte
alte

surse
surse

istorice
istorice

?
?
-
-
Care
Care
sunt
sunt

concluziile
concluziile

?
?
Example de
Example de
evenimente
evenimente
, care
, care
trebuie
trebuie

abordate
abordate

de
de
pe
pe

pozitiile
pozitiile

multiperspectivitatii
multiperspectivitatii

la
la
clasa
clasa
-
-
Interpretarile
Interpretarile

cu
cu
privire
privire

la
la
statutul
statutul

unor
unor
grupuri
grupuri

sociale
sociale
,
,
etnice
etnice

sau
sau

religioase
religioase
;
;
-
-
Statutul
Statutul

unor
unor

minoritati
minoritati

in
in
cadrul
cadrul

statelor
statelor
multinationale
multinationale
;
;
-
-
Unele
Unele

evenimente
evenimente


batalii
batalii
,
,
lovituri
lovituri

de stat,
de stat,
revolutii
revolutii
, etc.
, etc.
-
-
Prabusirea
Prabusirea

statelor
statelor

multinationale
multinationale
-
-
Austro
Austro
-
-
Ungaria
Ungaria
, URSS
, URSS
-
-
Razboaiele
Razboaiele

civile
civile
;
;
-
-
Colaborarea
Colaborarea

cu
cu
fortele
fortele

de
de
ocupatie
ocupatie

sau
sau
diferite
diferite

institutii
institutii

de
de
represiune
represiune
;
;
-
-
Colonialismul
Colonialismul

si
si

decolonizarea
decolonizarea
;
;
-
-
Imigratia
Imigratia

si
si

efectele
efectele

sale.
sale.
Example de
Example de
evenimente
evenimente
, care
, care
sunt
sunt

abordate
abordate

de
de
pe
pe

pozitiile
pozitiile

multiperspectivitatii
multiperspectivitatii

la
la
clasa
clasa

(
(
sistemul
sistemul

de
de
educatie
educatie

din Romania)
din Romania)


Anul Anul

1000 in 1000 in istoria istoria

romanilor romanilor; ;


Crestini Crestini

si si

musulmani musulmani

in in perioada perioada

Cruciadelor Cruciadelor; ;


Relatiile Relatiile

dintre dintre

revolutia revolutia

romana romana

si si

cea cea

maghiara maghiara

in 1848; in 1848;


Perioada Perioada

imperialismului imperialismului; ;


Relatiile Relatiile

dintre dintre

Romania Romania si si

URSS in URSS in perioada perioada

interbelica interbelica


Miscarea Miscarea

de de extrema extrema

dreapta dreapta

in Romania in in Romania in anii anii

anii anii

30 30 ai ai

secolului secolului

XX; XX;


Comunistii Comunistii

in Romania in Romania interbelica interbelica; ;


Primul Primul

sau sau

al al doilea doilea

razboi razboi

mondial mondial; ;


Holocaustul Holocaustul; ;


Momente Momente

din din cadrul cadrul

regimului regimului

comunist comunist

in Romania in Romania
Activitatea
Activitatea

profesorului
profesorului

la
la
clasa
clasa

1
1


Cea
Cea

mai
mai

importanta
importanta

problema
problema

este
este
:
:
-
-
Cum
Cum
poate
poate
profesorul
profesorul
sa
sa
abordeze
abordeze

evenimentele
evenimentele
de
de
pe
pe
pozitiile
pozitiile

multiperspectivitatii
multiperspectivitatii
?
?


Profesorul
Profesorul

se
se
confrunta
confrunta
, la
, la
clasa
clasa
, cu
, cu
mai
mai

multe
multe

probleme
probleme
, care
, care
consuma
consuma

timp
timp

din
din
ora
ora

de
de
clasa
clasa
,
,
si
si

anume
anume
:
:
-
-
Durata
Durata

limitata
limitata

orei
orei

de curs;
de curs;
-
-
Folosirea
Folosirea

surselor
surselor

istorice
istorice
;
;
-
-
Evaluarea
Evaluarea

activitatii
activitatii

elevilor
elevilor
;
;
-
-
Sensibilitatile
Sensibilitatile

personale
personale

si
si

colective
colective
.
.
Activitatea
Activitatea

profesorului
profesorului

la
la
clasa
clasa

-
-

2
2


Profesorii Profesorii

trebuie trebuie

sa sa

isi isi

incurajeze incurajeze

elevii elevii: :
- -Sa Sa inteleaga inteleaga

ca ca istoria istoria

poate poate

fi fi

interpretata interpretata

in in diferite diferite

moduri moduri; ;
- -Sa Sa invete invete

sa sa

utilizeze utilizeze

metodele metodele

de de investigatie investigatie

istorica istorica; ;
- -Sa Sa inteleaga inteleaga

ca ca istoria istoria

ca ca obiect obiect

de de studiu studiu

in in scoala scoala

nu nu este este

doar doar

o o cutie cutie

cu date cu date si si

fapte fapte

/ / evenimente evenimente

istorice istorice; ;
- -Sa Sa deosebeasca deosebeasca

faptele faptele

de de opiniile opiniile

legate de legate de acestea acestea

si si

mai mai

ales ales sa sa

evite evite

sa sa

eticheteze eticheteze

faptele faptele

/ / evenimentele evenimentele

in RELE in RELE
sau sau

BUNE; BUNE;
- -Sa Sa analizeze analizeze

in in ce ce

masura masura

interpretarea interpretarea

pe pe

care un care un istoric istoric

o o da da

unui unui

fenomen fenomen

/ / eveniment eveniment

istoric istoric

este este

influentata influentata

de de
propria propria

sa sa

cultura cultura

istorica istorica; ;
- -Sa Sa utilizeze utilizeze

in mod in mod corect corect

conceptele conceptele

cheie cheie

si si

sa sa

deprinda deprinda

abilitatile abilitatile

necesare necesare

intelegerii intelegerii

dimenisiunilor dimenisiunilor

analizei analizei

istorice istorice

- -

locala locala, national, , national, regionala regionala, , europeana europeana; ;
- -Sa Sa foloseasca foloseasca

gandirea gandirea

critica critica

si si

sa sa

discute discute

cu cu privire privire

la la
diferite diferite

evenimente evenimente; ;
- -Sa Sa foloseasca foloseasca

propriile propriile

lor lor

atitudini atitudini. .
C
C

teva
teva

sugestii
sugestii

metodice:
metodice:


D Demersul emersul didactic didactic trebuie pornit trebuie pornit prin prin identificarea identificarea de de comun comun acord acord, a , a
unor unor teme teme, , acceptate acceptate in in cadrul cadrul istoriei istoriei nationale nationale, , unele unele poate poate chiar chiar
neglijate neglijate la la clasa clasa sau sau peste peste care se care se trece trece foarte foarte repede repede; ;


- -Este Este imperios imperios necesar necesar sa sa se se imbunatateasca imbunatateasca formarea formarea continua a continua a
profesorilor profesorilor de de istorie istorie ( (profesorii profesorii trebuie trebuie sa sa fie fie incurajati incurajati sa sa dezbata dezbata
problemele problemele de de pe pe pozitiile pozitiile multiperspectivitatii multiperspectivitatii ); );


Invatati Invatati pe pe elevi elevi cum cum sa sa lucreze lucreze PERMANENT PERMANENT cu cu sursele sursele istorice istorice; ;


- -Folositi Folositi manualele manualele la la clasa clasa, , dar dar incercati incercati sa sa le le adaptati adaptati la la cerintele cerintele
clasei clasei ( (nivelul nivelul de de intelegere intelegere a a clasei clasei , , resurselle resurselle de care de care dispune dispune
profesorul profesorul ); );


- -Creati Creati cu cu elevii elevii materialele materialele didactice didactice auxiliare auxiliare; ;


Incurajati Incurajati pe pe elevi elevi sa sa isi isi foloseasca foloseasca experienta experienta personala personala, , pe pe care au care au
dobandit dobandit - -o o in in familie familie sau sau comunitate;Incurajati comunitate;Incurajati pe pe elevi elevi sa sa isi isi exprime exprime
opiniile opiniile in in cadrul cadrul discutiilor discutiilor la la clasa clasa (nu (nu tineti tineti prelegere prelegere; ; faceti faceti lectia lectia
cat cat mai mai interactiva interactiva); );

S-ar putea să vă placă și