Sunteți pe pagina 1din 79

togbz bgt, logta lagt3

log 4, s
Fi g. 1.85. Reprezentarea schemati c a relaxrii eforturilor unitare (i deci a scderi
modulului de elasticitate) la diferite temperaturi.
log / (fig. 4.85), cuT0 temperatur dereferin. Ti mpul /, necesar
polimerului pentru a relaxa p n la o valoare determi nat a modulului
]i(t) depinde numai detemperatur nc t se poate scrie
l og/i =log /0 +log a(T,)
log./, =log / 4 l6gq{Tt)
log/ =I og/0 -l log a (T)
sau, n general,
log / =l og/, +log a(T). (4.215)
Deoarece izotermele de relaxare se pot suprapune nseamn c funcia
log a(T) nudepinde dec t de temperatura T i de temperatura de refe-
ri n T0. Mrimea log a(T), n valoare algebric arat cuc t trebuie
transl atat izoterma corespunztoare temperaturii T0 spre a obine
izoterma de la temperatura T. Funci a log a(T) este descresctoare
cu creterea temperaturii. Relaia (4.245) se mai scrie
t =a(T)-l0, (4.245,1)
a(T), ca raport a doi timpi, senumete factor de timp.
152
Principiul echivalenei efectelor timpului i temperaturii afirm c :
funcliile viscoelastice la o temperatur, T, seobin din funciile vscoelas-
tice, la o alt temperatur, T0, printro simpl multiplicare a scrii
timpului. Se poate deci scrie
E(T, t) - E(T0, t0) - E
r, . (4.246)
Dac seexpri m timpul sub forma variabilei reduse >izotermele
a(T)
de relaxare obi nute la diverse temperaturi se suprapun pentru a forma
curba unic la temperatura dereferin T0.
Materialele viscoelastice care respect principiul echivalenei efec-
telor timpului i temperaturii facparte din grupa corpurilor termoreo-
logice simple".
Sa constatat experimental c factorul de timp log a(T) nudepinde
nici defelul deformrii (relaxare, fluaj), nici detipul deformrii (alun-
gire uniaxial, forfecare etc.) dac temperatura de referin T0 este
aceeai.
Principiul echivalenei efectelor temperaturii i timpului se aplic
n modstrict numai materialelor care seafl n stare deechilibru de vo-
lum. Numai n aceste condiii factorul de timp log a(T) depinde doar
de temperatur. Dac condiia deechilibru avolumului nueste ndepli-
nit, trebuie s sein seama de istoria termi c de dinaintea deformrii
epruvetei. Aceast restricie este i mportant n special la studiul com-
portrii viscoelastice la temperaturi apropiate de temperatura de vi -
trifiere. n acest scop epruveta trebuie supus n prealabil unui tra-
tament termicprelungit (deordinul a 100ore), n scopul atingerii echili-
brului volumic i obinerii de rezultate independente de istoria termic
creia i-a fost supus.
n experimentele de relaxare nueste suficient s sein seama de
translaia orizontal necesr pe scara ti mpul ui ; este util s se considere
i transl ai a pevertical datori t variaiei temperaturii. Deoarece volu-
mul polimerului depinde de temperatur, iar modulul de elasticitate
(definit pe unitate de arie aseciunii transversale), variaz cucantitatea
de material coni nut n unitatea devol um (densitate), este necesar
o corectare a datelor rezultate din curba unic, astfel c se poate scrie :
E(T,, D M. { a(T) ) (4.247)
p(rl ).Tt " p(T1).r1
153
n cazul n care pe baza modulului dc elasticitate determinat la
temperatura T, voi m s obinem modulul de elasticitate la tempera-
tura T0, la care se construiete curba unic, dup un timp /, se utili-
zeaz relaia :
E(T
0
, t) -
p(T

]
'
T
. (r, ) (4.248)
care rezult din (4.247).
nai ntea trasrii curbei unice (mater curve"), pe baza dependenei
log E log / la diferite temperaturi, se aplic nt i corecia care const
n translatarea pe vertical a curbelor respective conform relaiei (4.218),
dup care se efectueaz translatarea pe orizontal. L a temperatura de
referin factorul din relaia (4.248) este egal cu unitatea.
4.7.3. E c u a i i Wi l l i a m s- La nde l - F c r r y ( WL F )
Di n consideraiunile privind curba unic a comportrii viscoelastice
liniare rezult c, dac temperatura unui material trece de la T0 la T,
timpii de rspuns caracteristici fiecrui mecanism elementar de defor-
mare se multiplic cu acelai factor a(T0). Principiu.1 este aplicabil
polimerilor amorfi la temperaturi, T, mai mari dec t temperatura de
vitrifiere, T, i anume pentru Tv < T < Tv + 100C.
S-a constatat c prin utilizarea temperaturii de vitrifiere ca tempera-
tur de referin se poate scrie [100] :
a(Tv) =-2*21 i i S&L x (4.249)
Y,(rt) T P(T) nAT.)
n care rj0(T) este v scozitatea newtonian la temperatura T0, iar p(T)
este densitatea la temperatura T. S-a constatat c, curba care red de-
pendena dintre log a(T) i diferena de temperatur T Tv este de
aceeai form pentruun mare numr de polimeri amorfi. Rel ai a general
care red aceast curb este de forma
^8(r>) =- c,
(
+r ^r .
( 4
'
2 5 0 )
i poart numele de ecuaie WL F sau Williams-Landel-Ferry. Forma
ecuaiei (4.250) este i nvari ant n raport cu modificarea temperaturii
de referin. C teva valori ale constantelor Cx i C2 rezult din tabelul
Iul 4.9.
154
Constantele din ecua i a WLF
Tabelul 4.9
c, c, Tr, [K]
Pol i i zobul i l en 16,6 104 202
Cauciuc natural (Hevea) 16,7 53,6 200
Poliu retan 15,6 32,6 238
Pollstlren 14,5 50,4 373
Polielilmetacrilat 17,6 65,5 335
Constante uni versal e" 17,44 51,6
Pentrumajoritatea polimerilor amorfi s-a constatat c se pot admite
valori unice (universale") pentruCx i C2 i anume : Cx =17,44 i C2 =
==51,6. Cuaceast observaie se obine urmtoarea ecuaie uni versal :
log
MT) 17, 44- (T- rB )
v)(rt )
_
51,6+ ir - t.
(4.251)
Ecuai a WL F poate fi dedus pe baza ecuaiei semiempirice a lui
Doolittle, pentru v scozitatea lichidelor,
In =l n ^ +JB-
v,
(4.252)
n care A i B s nt constante, V volum total i Vj volum liber.
Aceast ecuaie coreleaz v scozitatea cu mobilitatea moleculelor, (la
r ndul ei corelat cuvolumul liber). Ea expri m cu mare acuratea v s-
cozitatea lichidelor simple.
n urma unor rearanjri, ecuaia (4.252) se poate scrie sub forma
Inr, =In A + l j
n care /=!- este fracia de volum liber, care la T > Tv are expresia
f = fv + *AT T.) (4.253)
unde fv este fracia de volum liber la temperatura Tv, iar a7 este coefi-
cientul de dilatare termic a volumului liber la T > Tv.
155
astfel nc t
Di n cele ce preced rezult :
- la T > T . - l n 1 1 ^ ^ ^
la T =T, -+ In ^(T,,) m In A + B-(-^ l ) ;
l u J 3i L = 5 1 (4-254)
sau, n urma schimbrii bazei logaritmului,
l o g fl(r) = l o g 411 L ^ _ L J f fi. ) (1-55)
Ecuai a (4.255) este de aceeai form cuecuaia WL F (4,50). Prin
identificare rezult :
C
B
: C, = (4.256)
'
X
2,303-f,'
4
a,
n consecin, n baza ecuaiei WL F poate fi calculat vseoz^itatea
newtonian ri0(T) la o anumi t temperatur [ T e( 2 2 + uuu;j,
dac se cunosc rl0(Tv) i TV
4.8. Vscozitatea i elasticitatea topiturilor
de material plastic
Teoretic exist dou clase de deformare : vseoas, n care energia
de deformare este disipat, i elastic, n care energia de deformare este
a C U
V sc
a
o
t
zi tatea, expresie a rezistenei la deformare v seoas, are n
modpracticvalori cuprinse ntre I O"
4
i peste 10- Pese.
Modulul de elasticitate, E, expresie a rezistenei la deformarea elas-
tic, are valori cuprinse uzual ntre 10" (pentru oel E 2,1 X 10"
i L ) i i o
5
ti L (cauciuc). Modulul de elasticitate al topiturilor de material
m'J m' g N
plasticeste cuprins ntre I O
3
i 10
V scozitatea lichidelor polimerice 'n funcie de presiune i de tempe-
ratur a fost pe larg studi at n lucrarea [102].
156
Tabelul 4.10
V scozi tatea unor substan e
Substana
Vscozitatea,
[Poise]
Gaze i o-
Aer lichid i o-
Ap IO"
8
Uleiuri, vopsele, cerneal ti pografi c 10 - 10
3
Unsori, grsi mi O' - I O
Smoal 10' 10
Materiale plastice 10
a
-10"
Asfalturi 1010"
Sti cl 10"
Metale 10"
Materiale ceramice: piatra > 10?'
Observa i e: 1 Poisc=0,l N-s/m*.
Di n punct de vedere practic, pentru topi tur, se determin v sco-
zitatea de forfecare, v scozitatea longitudinal precum i modulul de
elasticitate, umflarea la ieirea din capilar i diferena eforturilor uni-
tare principale.
4.8.1. V s c o z i t a t e a dc f orf ec are
V scozitatea de forfecare a polimerilor depinde de coeziunea mole-
cular. Aceasta se datorete forelor de val en secundar, care intervin
n t re unitile slrueturale ce apari n diferitelor cate ne nvecinate. Deoa-
rece coeziunea molecular reprezint suma acestor fore dc val en se-
cundar, efectuat pe toat lungimea catenei, rezult c, coeziunea
crfctfi cugradul dc polimerizare i deci cumasa molecular [103].
Orice factor extern care contribuie la micorarea forelor de val en
secundar, provoac micorarea v seozitii. De exemplu, prin intro-
ducere:! unui plaslifiant ntr-un polimer se mrete distana dintre cen-
trele active ale forelor de val en secundar, nc t materialul astfel
157
obi nut are v scozitatea inferioar celei a polimerului. Este evident c
plastifianii cumas molecular mic vor avea o eficacitate de plastifiere
mai mare dec t c ei cumasa molecular mare.
S-a constatat c v scozitatea de forfecare a topiturilor de polimeri
termoplastici depinde de: masa molecular i de distribuia masei
moleculare a polimerului, de temperatur i presiune, de reopant
sau de efortul unitar de forfecare, de natura i concentraia compo-
nentelor recepturii, precum i de istoria solicitrilor termoreologice.
Condiiile obinerii polimerilor (de exemplu natura catalizatorilor,
temperatura de polimerizare etc), influeneaz de asemenea valoarea
v seozitii acestora.
4.8.1.1. I n f l u e n a m ase i mo l ec ul are. Topiturile polimerilor se com-
port nenewtonian dac masa lor molecular depete 5 000 [103J .
P n de eur nd se considera c dependena v seozitii de forfecare
T ; 0 =l i m 7),
de masa molecular este de forma :
_ | Ky-Mw, pentru M < Mc ^
I Ks'M*f, pentru M > Mc,
n care K\ i A'2 s nt constante, iar Mc este considerat mas mole-
cular critic. Faptul provenea dintr-o interpretare greit a curbei
log y;0 l ogi UM ,. Sludii recente [104107] au artat c nu exist,
din acest punct de vedere mas critic i c dependena /)0(MM,) se
poate reprezenta printr-o singur relaie
rl0 - K, 'M w + K2 M*f. (4.258)
L a valori mari ale masei moleculare, creterea v seozitii este
mult mai accentuat dec t o indic termenul n M%*. n baza teoriei
probabilitii s-a gsit c, n general, se poate scrie [107] :
rl0 o + +a,M% + d,M* . (4.259)
Structura moleculei influeneaz de asemenea valoarea v seozitii.
L a mase moleculare egale polimerii ramificai au v scozitatea mai mic
dec t polimerii liniari, deoarece o macromolecul filiform se. va putea
gsi simultan n straturi cu viteze diferite. Gradul de ramificare, Z,
al polimerilor influeneaz de asemenea v scozitatea. Cu mrirea gra-
dului de ramificare al polietilenei cu caten lung, de exemplu, v sco-
zitatea scade [103]. Pentru polietilen la 150C se poate scrie [108] :
~ exp(0,2' Z). (4.260)
158
Fig. 4.86. V scozi tatea topiturii
func i e de reopant :
1 polietilen dc nalt densitate, cu
= 10 ; 2 - polietilen de nalt
densitate, cu = 84 ; 3 - polietilen
Ai . _
de joas densitate, cu 20 ; (carac-
A/
terlrtlcfle topiturilor stnt nscrise In
tabelul 4.11).
^ t t ' i & i a n r r
e
* * * * * * *
v seozitii la o reoDanta d,35v, 1
1
1 ,
]
\ *
c o n s e c
' n i valoarea
de di stri i ui a L^Cotul re 7 $ S f c ^ ^ f
Tabelul 4.11
Caracteristici ale topiturilor din figura 8.46
l'olimerul
Ai
A/
1 Ms.
7
Io, (Poise)
la 200C
1
Pol i eti l en de nalt den-
sitate
1,1-10*
2. 2-10
1G
9,4-10
2
Pol i eti l en de nal t den-
sitate
2,0-10
1,68-10
84
1.9-10
3 J
Pol i eti l en de j oas densitate

1

2,0 -10<
4,0-10'
20
1,1 -10
4.8.1.2. I nfluena distribuiei masei moleculare. O distribuie n-
gust a maselor moleculare nseamn molecule de dimensiuni (lun-
gimi) apropiate, pe c nd n cazul unei distribuii largi a maselor mole-
culare, lungimile moleculelor variaz ntre limite mai largi. Depen-
dena v seozitii de reopant este influenat de distribuia maselor
moleculare (fig. 4.87). Cercetri efectuate cu polietilen de medie i
de nalt presiune au pus n evi den dependene de tipul reprezentat
n figura 4.87. Alte cercetri efectuate cu polipropilen, polietilen de
joas i de nal t densitate, polistiren, poliformaldehid, polimetil-
159
7
Fig.
1.87. V scozi tatea func i e de reopant - -
pentru un polimer cu di stri bu i e :
ngust a masei moleculare ; 2 - larg a masei
moleculare.
metacrilat, policarbonat i polidimetilsiloxan [111], aupus n eviden
dependenta dintre- ^ j raportul maselor moleculare medii ^
d(log Y)
J
Pentru polimerii liniari s-a obinui 0 dreapt unic
d(log rj)
1
d
<
, 0
V ) ' 3,15 l o g i ^ + 1,65
(1.201)
S-a constatat de asemenea c raportul
tt =
1
influeneaz v scozitatea [112; 113]. In cazul polietilcnei, de exem-
plu, se poate scrie [111]
Ti, M>
'Io
M.
(4.262)
n care conform datelor din [111; 11.")], pentru polietilen Ia I 90C:
a =3,498 i p - 0,8883.
n cazul policlorurii devinii polimerizate in suspenzi*, variaia lui u
de la 0,94 la 0,15determin creterea indicelui de curgere de la 1,8
la 18 [112], ceea ce corespunde micorrii v seozitii.
10 minute
4.8.1.3. I n f l u e n a t emperat uri i . Temperatura are o mare influen
asupra comportrii reologicc a polimerilor. Efectul temperaturii asu-
160
pra v seozitii se analizeaz separat pentru domeniul comportrii
viscoelastice liniare i pentrucel al comportrii viscoelastice neliniare.
a In domeniul vscoelastic liniar, corespunztor unor reopante
mici (y < 10~
3
s
_ 1
) sau unor eforturi unitare de forfecare mici
(
N i . T
x <0,1 I, v scozitatea expri mat ca raport este constant si
cm; f
poate fi considerat ca viscozitate newtonian rl0 l i m rr
r-o
Pentru a exprima dependena ri0(T) se utilizeaz n general fie
ecuaia WL F (4.250), fie ecuaia lui Arrhenius
rl0--=A-e
HT
(4.263)
n care A este un coeficient constant, dependent de natura polimerului ;
E energia de activare a curgerii v seoase ; T temperatura flui-
dului n K i li =8,3144 0,0820547
atm
constanta univer-
mol K mol -K
sal a gazelor. Dependena expri mat de relaia (4.263) se reprezint
grafic sub forma log rl0 (fig. 4.88). Uneori se utilizeaz ecuaia
b-r
rt0 =a e
n care a si b s nt constante de material.
(4.264)
Fig. 1.88. Vari ai a v seozi t i i
l i mi t r,,, n func i e de tempera-
tur pentru :
1 poliitlren
/ p o u M i i i n JUII unuj ;
2 poliizobutilen ; 3 polivinil-
butlral : 4 polietilena dc joas
densitate (p =0,918 g/cm
3
); 5- poli-
itlren IM = 102000)1 fi polipio-
pilen ; 7 polidimetilsiloxan.
1.9 20 2.1 2.2 2.3 2.k 2.5 2,6
fw
3
11 Proprietile fizice i termomecanica materialelor plasUce cd. 230
161
b n domeniul vscoelastic neliniar, v scozitatea aparent T) =-
depinde at t de temperatur c t i de starea de forfecare (T sauy),
nc t se poate scrie c
ria V)A(T, T)
sau
n a q.(ir> t).
Di n acest motiv, n domeniul comportrii neliniare a polimerilor,
la determinarea dependenei v seozitii de temperatur trebuie s
se specifice i dac aceasta s-a efectuat la reopant constant saula
efort unitar de forfecare constant.
Difereniala total a funciei v seozitii n cazul YJ(T, T) are ex-
presia
d
H - s d -
i r +
( i ; ) ^ <"
65
>
Pentru un proces care are locla y =const., relaia (4.265) devine,
( BT ( BT )
T
+
(st l ( ar \
de unde
(4.266)
n cazul fluidelor newtoniene, T = 7j*Y nc t =y. n cazul
07)
fluidelor nenewtoniene, pentru care T = 7)0*y rezult, de asemenea,
ST _ .
In general deci
(4.267)
162
n cazul fluidelor newtoniene TJ = TJ0 i =0i n consecin
8r
IIUL) (
SR
'\ , deoarece v scozitatea fluidului newtonian nu depinde
l BT ]t l BT j'y
nici de efortul unitar de forfecare aplicat i nici de reopant. Pentru
fluidele cucomportare dat de ecuai a Ostwald-de Waele, TJ = 7),
1
fia ==
-== m
de unde
astfel c
(~)
r
= 1
3*lk
BT
(4.268)
BT
Deoarece pentru topiturile termoplastice v < 1, din relaia (4.268)
bj Pe baza celor ce preced rezult c pentru fluidele nenewto-
niene relaia (4.263) trebuie scris astfel:
Cy
7) = yl
T
e
r t T
sau
(4.269)
n care c\ i r reprezint energia de activare a curgerii la efort unitar
i respectiv la reopant constant; Ax i Ay constante la curgere
cuT =const. i respectiv cuy =const.
Di n relaiile (4.269) se obine
Af 7)'
RT*
RT*
163
Aceste relaii mpreun curelaia (4.267) permit calculul rapor-
tului
Pentru fluidul Ostwald-de Waele se obine n modsimilar
(4.270)
(4.271)
de unde rezult c <5T > <5Y. L avalori foarte mici ale lui t i y, energia
de activare practic nudepinde de T sauy, fiind aceeai (tabelul 4.12).
Pentru fluidele newtoniene - =0, nctriL =<5v =<5.
ar r
Tabelul 4.12
Energia de activare a polletilenei In Intervalul dc temperatur
10 B- 2 3 0 C
T
' l mol 1 lem'J * e i
0 12,8 0 12,8
0,1 11,4 0,1 15,0
1,0 10,3 1,0 17,8
10 8,5 10 19,0
100 7.2
1000 6.1
Pentru a ine seama at t de efectul temperaturii c t i de acela al
efortului unitar de forfecare asupra v seozitii polimerilor liniari
relaia lui Arrhenius a fost compl etat i adus sub forma [116],
A e
(-SJT t)
(1.272)
n care a este o constant. S-a constatat, de exemplun cazul copoli-
merului etilen-propilen, c energia de activare, , crete cumrirea
ramificrii acestuia.
Pentru polimerii liniari cumas molecular mic a =0, iar pentru
polimerii ramificai a ^ constant.
164
L a polimerii cu structur spaial, micorarea v seozitii ca
urmare a creterii efortului unitar de forfecare se datorete urmtoa-
relor dou efecte principale [127] :
efectul Eyrin g, care const n micorarea energiei de activare
cu creterea efortului unitar de forfecare fr s aibe loc distrucia
structurii iniiale ;
efectul Rebin der, care const n distrugerea structurii cucre-
terea efortului unitar dcforfecare ; micorarea v seozitii cucreterea
efortului unitar de forfecare se interpreteaz ca fiind urmarea unei
rearanjri a structurilor supramoleculare n curgere. Distrucia struc-
turilor supramoleculare iniiale decurge cuat t mai intens cuc t este
mai mare efortul unitar.
b2 n cazul comportrii viscoelastice neliniare, constanta b din
relaia (4.264), depinde de parametrii curgerii (T sauy) i se noteaz
cu J y. Astfel, pentru curgerea lareopant constant, br, pentru c iva
polimeri rezult din tabelul (4.13). Valoarea lui arat cuc te grade
trebuie s creasc temperatura topiturii de polimer la f =const.,
pentru ca v scozitatea s se micoreze de ori.
c
Dac se scrie expresia v seozitii pentru dou temperaturi diferite
i se face raportul expresiilor corespunztoare se obine
Tabelul 4.13
J3L
I I
ex p (- Y- Ti)
a-cxp ( - T,)
de unde
l i =
Pentru Tx
Valori orientative ale l ui by pentru
cifiva polimeri
T)2 exp{bx'(Ti Tj)].
(4.273)
1
6-
T2 = se obine
l i = "la-
e
b3 Dependena de tempera-
tur a v seozitii aparente a mai
fost scris i sub forma produsului
[117, 118]
1a =1o(T)-/Ty ; *(f,)] (4.274)
Materialul
Reopant,
v, [r]
1
-bj'
[grd]
Polimetilmetacrilat 100 24
Acetat de cel ul oz 100 32
Pol i ami d 6 100 60
Pol i ami d 6,6 100 56
Pol i eti l en 100 85
Polistiren 100 73
Pol i cl orur de vinii 40 51
Pol i cl orur de vinii
pl asti fi at 100 40
165
n care v scozitatea newtonian ^(T) depinde numai de temperatur
iar funcia f depinde de reopant i de spectrul timpilor de relaxare
0(/i) al polimerului considerat. I nfluena spectrului timpilor de
relaxare se poate reduce la utilizarea unui singur timp, de relaxare
general, t, care pe baza unor considerente similare principiului
suprapunerii efectelor timpului i temperaturii, depinde de temperatur
conform relaiei
t = >- ^ ', P(
y/
)
T
'
UT) ' p(T) ' T
n care p este densitatea, T' temperatur de referin ; /' . timpul
general dc relaxare la temperatura T". Se obine
=ijo(T) hrl0(T) - J - ]
I ?{T)-T M
T
)i
Pri n alegerea corespunztoare a temperaturii I, termenul
devine constant, nc t se poate scrie
v)a(T) =r; 0(T)-f h ^ w y l -
L p(Z>2
Pentru intervale de temperatur nu prea mari p(T')-T' p(T)-T,
nc t relaia precedent devine
rio(T')
sau
vje(T) - rt0(T)-f [
Y
>)o(r)]
log =/'{log[Y73o(T)]} (4.275)
in care
1.(2')
(4.276)
reprezint vscozitatea redus. Aceasta depinde foarte pui n de natura
polimerului [119 ; 120]. n figura 4.89 este reprezentat vari ai a v seo-
zitii reduse a polietilenei de nalt presiune.
Reprezentarea dependenei de forma relaiei (4.275) a dus la o
curb unic pentru topiturile mai multor polimeri [119] : polietilen,
polipropilen, polistiren, polivinil-butiral, poliizobutilen i cauciuc.
Aceast curb unic este independent de temperatur i are ecuaia
=1 +6,12-10-
3
(y -r,,,)
0
-
355
+2,35.10-*(Yta).
0,
W. (4.277)
166
Fi g. 4.89. V scozi tatea redus a unei polielilene de nal t presiune [119].
Relaia (4,277) permite calculul lui r,a la o anumi t temperatur i
la o anumi t reopant, dac se cunoate la aceast temperatur v sco-
zitatea de echilibru rl0(T).
4.8.1.4, I nfluiena presiunii. Cu mrirea presiunii se micoreaz
distanele intermoleculare, se mresc forele de atracie dintre mole-
cule i n consecin v scozitatea crete [121126]. Efectul presiuni
asupra v seozitii este cu at t mai pronunat cu c t molecula este
mai mare. Dependena v seoziti de presiune se exprim prin rela-
ia [121125]
n (p) = f](p0) -exp[aY (p po)] (4278).
n care aY este o constant, iar p presiunea ;
Di n cercetrile efectuate cu polietilen i polipropilen [125], n
condiiile p = 1 2 000- ^- i v = 1120 s~\ s-a constatat c
cm'
i ^- =o,
8P
dar c n domeniul comportrii nenewtoniene <xv depinde de reopant
167
Tabelul 4.14
Coeficientul de presiune gy pentru poliolefine [125]
Polimerul
Densitate
P20-
11
1cm ]
Numrul
dc ramifi-
caii,
[CH,/1000 C]
Tempera-
tura, [C]
Kcopanta
Y, [s-]
[SI
1 Polietilena
de nal t presiune 918 28 182 40 60
Zieglcr 959 4 189 40 36
Phillips 9G3 1 187 40 32
162 40 37
2 Pol i propi l en 921 189 118 73
40 84
3,5 142
1,2 146
i dcnumrul ramificaiilor la 1 000atomi de carbon (tabelul 4.H).
Urmeaz c, la rcopante mari, efectul presiunii asupra v seozitii
este mai micdec t la reopante mici. De asemenea, deoarece pentru
materialele cercetate [125]
1 <0
dT
nseamn c i cumrirea temperaturii scade efectul presiunii asupra
v seozitii.
n domeniul comportrii newtoniene, constanta ay este indepen-
dent de reopant
ar a
(4.279)
io l cp Ir
Efectul presiunii asupra dependenei v seozitii topiturii de poli-
stiren de reopant este ilustrat n figura 4.90, (cercetri pe reov scozi-
metru cucapilar).
Pe baza relaiei 4.264, cub b'r, i a relaiei (4.278), i n nd seama
i de dependena de reopant a v seozitii, se poate scrie (n cazul
comportrii conform modelului Ostwald-de Waele) :
exp[ar -A/> bi-AT] (4.280)
Yi
Tj(p, T, y) =rjo-
n care
Ap = p P o ; A 7' =T T 0; 7)0 =r)0(/J 0, TQ, j0).
Se observ c creterea presiunii i creterea temperaturii i com-
penseaz reciproc efectele asupra v seozitii. Rezul t c dependena
168
6M\
Fig. 4.90. Vari a i a vl scozi l i
topiturii dc polisliren (styron
683) la 180C, func i e de reo-
pant, la urmtoarele trei pre-
siuni :
io-22L
5
,
60 Cercetrile au fost c-
m
fectuatc cu dou capilare cu dia-
metrele : O 1,32 mm ; A - 0,76
mm [124],
<0
10
3
SK10
z
10 to 3x10*
/j(p, T, Y) poate rezulta din dependena v)(p0, T, y) printr-o translaie.
Aceasta sugereaz corelarea efectului presiunii cuefectul temperaturii
asupra v seozitii, prin utilizarea coefi ci entul ui (-) '
Sub aceast form ar expri m faptul c, creterea presiunii cuAp
are asupra v seozitii acelai efect cuscderea temperaturii cuAT.
Au fost stabilite valori ale unor asemenea coeficieni i n cazul pro-
ceselor de curgere la entropie constant, j , saulavolum constant,
(| (tabelul 4.15).
\ 8p )v
Tabelul 4.15
Coefi ci en i ui vari a i ei temperaturii, datori t vari a i ei presiunii
Polimerul
- f 1
\ApJn ( - ]
\dP )s [dpjv
[grad.m'/N]
Pol i cl orur dci vi ni l 3,1-10-' 1,1io-* 16,0-10-'
Pol i ami d 6,6 3,2-10-' 1,2-10-' 11,0-10-'
Polimetilmetacrilat 3,3-10-' 1,2-10-' 13,0-10-'
Polistiren 4,0-10"' 1,5-10-' 13,0-10-'
Pol i eti l en dc nal t densitate 4,2-10-' 1,5-10-' 13,0-10-'
Acetal copoii mer 5,1-10-' 1,4-10-' 14,0-10"'
Pol i eti l en de j oas densitate 5,3-10"' 1,6-10-' 16,0-10-'
Polimer siliconic 6,7-10-' 1,9-10"' 9,0-10"'
Pol i propi l en 8,6-10-' 2,2-10'' 19,0-10-'
169
n baza celor ce preced, relaia (4.280) devine
?l(l>> T, y) = Io
n care
Y
To
exp( bi-ATeeh) (4.281)
ATcc]l * TeehT0 = f/^-j -Ap + (T T0)]
este variaia de temperatur, echivalent efectului cumulat al cre-
terii presiunii i temperaturii. De exemplu, pentru polietilen dc joas
densitate la T=220C i n =10
8
, deoarece I ) =5, 3- 10-
7
^^
m
a
I Ap / N
scderea temperaturii echivalente ca urmare a efectului presiunii este
(ATech) = i-^-} "Ap =53 grd. Deci, comportarea topiturii de polie-
\ Ap In
N
tilen de joas densitate la 220C si I O
8
-este echivalent cu compor-
tarea sa la 167C i presiune atmosferic |l O
5
- ^ j . Efectul presiunii
asupra comportrii topiturii este important n procesele de injecie,
unde variaia temperaturii are loc i ca urmare a comprimrii volumice
adiabatice, r-] . Aceast variaie ns este de mai mic i mportan
l apjs
dec t influena direct a presiunii asupra v seozitii prin intermediul
coeficientului f ~)
l AP J
4.8.1.5. I nfluena materialelor auxiliare asupra v seozitii topi-
turii de material plastic. Comportarea reologic a polimerilor poate
fi modificat prin adugarea unor materiale auxiliare [127131].
Efectul naturii i canti ti i de plastifiant asupra v seozitii topiturii
de material plastic poate fi eval uat cu relaia [130]
vj =Aexp(B-0>,) (4.282)
n care A i B s nt constante dependente de reopant, iar <&p este con-
centraia masic de plastifiant. Pentru policlorur dc vi ni i , A i B
se micoreaz cu creterea reopantei [130].
Lubrifianii interni ca i cei externi n concentraie masic sub 1 %
nu influeneaz v scozitatea materialului plastic. L a concentraii
masice ale lubrifiantului mai mari dec t <D, =3%, v scozitatea poli-
clorurii de vi ni i se micoreaz (n comparaie cu materialul fr lubri-
fiant). Astfel, pentru O, =3%, la aceeai reopant, v scozitatea topi-
turii de policlorur de vi ni i n prezena lubrifiantului a fost cu 15%
mai mic dec t n absena acestuia [130].
170
Efectul plastifiantului asupra v seozitii materialului plastic
depinde nu numai de concentraia acestuia, ci i de intensitatea (reo-
pant) i durata amestecrii componentelor recepturii. V scozitatea
tinde ctre o valoare limit minim numai dup trecerea unui anumit
timp de amestecare a componentelor recepturii, n condiii date [131].
Prezena umpluturii sub form de particule de dimensiuni foarte
mici are ca efect mrirea v seozitii topiturii. V scozitatea topiturii
care conine particule solide cu o concentraie volumic <D < 0,5
poate fi determi nat cu una din relaiile [129; 132135] :
relaia lui Maron Pierce [133] :
l
ri r =
( * - r
relaia lui Mooney [134] :
relaia l ui Thomas [135] :
ijr. = 1 +2,5-<DB +10,05-<D2 +2,73-10~
a
exp(16>6<&)
n care :
7)R == este v scozitatea relativ ;
t]u v scozitatea topiturii n prezena materialului de
umpl utur sub form de particule foarte fine ;
t) v scozitatea topi turi i ;
0>maz concentraia volumic maxi m posibil a particu-
lelor umpluturii. <&max depinde de dimensiunile, de
forma i de distribuia dimensiunilor particulelor
umpluturii.
Dac se noteaz cu p densitatea materialului umpluturii i cu
p densitatea n vrac a particulelor umpluturii atunci, se poate scrie,
n pri m aproxi mai e [132] :
<T) j .
p
i
k x
171
Pentru particule sferice egale aezate n straturi cucentrele n no-
durile unei reele cubice (aranjamentul cel mai af nat), <bmax
3 5
52,36%
i k = 1,91, iar pentruparticule sferice egale ntre ele, aezate n stra-
turi cucentrele sferelor ntr-o reea hexagonal (aranjamentul cel
mai compact), <bmax 74,05% i k m 1,35 [132].
4.8.1.6. E x pr e si a g e n e r a l i z a t pent ru f u n c i a v s e o z i t i i de f or-
f ec are. Di n analiza anteri oar a factorilor care influeneaz v scozi-
tatea polimerului saua topiturii dematerial plastic rezult c, n
general,
, Jy; p't Ti T ; Z\ 4J - (4.283)
Pentru materialele plastice rezultate din polimeri liniari, pebaza
regulii adilivilii logaritmilor vscozilfii, extinz nd relaia obi nut de
Bartenev [127], se poate scrie
log 7j =log C +log Y)1V Y) +log 7]2(p) +log 7]3(r, T) +log 7j4(M) !-
+log 1 3 ^ ) + logvj,(<D)
de unde
7) = C-7l l (Y )-732(p)-7]3(r)-7j1(J v?)-7)J -^j-/i(1 (O) (4.284)
n care C este oconstant care caracterizeaz structura polimerului
la temperatura T0 i presiunea p0 ;
>QI(Y) =
7
1 (^' )
V
7)2(p) =exp[aY (p po)] ==exp| - ^")^ "(P Po)]
^(T , T ) e x p j ^ OC-TJ
7l 4(M) =( K 1 - M w +K 2-J v
8
;
4
)
7].(0>) s exp(B 3>
p
) -exp, j
172
Funci a 7)6(<1>) reflect, aa cum a fost scris aici, numai ef ec tel e
concentraiei plastifianilor i amaterialelor deumpl utur, cucondiia
ca acetia s seafle n limitele compatibilitii cupolimerul. Relaia
(4.284) seaplic numai c t timp temperatura i efortul unitar defor-
fecare s nt mai mici dec t valorile lor care provoac distrucia (termic
i respectiv mecano-chimic) polimerului.
Di n relaia (4.284) rezult cparametrii care intervin, influen-
eaz v scozi tatea n mod independent unul decellalt; influeneaz
deci n mod independent mecanismul curgerii polimerilor liniari.
4.8.1.7. E f e c t u l i st ori c i s o l i c i t r i i t e r mo me c ani c e asupra v s e o z i -
t i i . Con diiile obin erii unui polimer (presiune, temperatur, catali-
zator) influeneaz caracteristicile fizice aleacestuia. De asemenea,
solicitrile termomecan ice ca numr i intensitate afecteaz caracte-
risticile fizice, ntre care i v scozitatea topiturii. Astfel, regimul de
copolimerizare sub presiune al etilenei cuacetatul devinii (seobine
etilen vinil-acetat) determi n valoarea indicelui de curgere (IC).
Pentru condiii date, log (IC) crete liniar cuconcentraia masic de
acetat devi ni i n copolimer (fig. 4.91). L a oconcentraie dat, IC
crete cucreterea temperaturii lapresiune constant i scade cumri-
rea presiunii latemperatur constant.
Cu mrirea numrului deprelucrri succesive v scozitatea aparent
crete. Cercetri efectuate cupolietilen (Lupolen 6011) la190C, tre-
cut prin maina deinjecie de Nori n care N 0; 1 ; 2; . . . 10, au
artat c[137] :
- exponentul re ologi c din relaia Ost\vald-de Waele v =0,615,
practic nudepinde de N;
coeficientul teologic m din relaia Ostwald-de Waele crete
cu mrirea numrul ui deprelucrri succesive, conform relaiei :
log m' ~aiV -f- (3
Fig. 4.91. Dependen a indicelui de
curgere (IC) a etilenvinilacetattilui de
concentra i e de vinilacetat si de condi-
i i l e (p i T) copoii meri/Arii [136]:
u - p - 210 ; 1- T = 160C; 2 - T =
m
MN
o 200-C; 3 - T =210C ; 6 - T =210 ;
m"
| _ p _ 1C0 ^ ; 2 _ p = 2 0 0 MN ; 3 _ p = =
m* m*
- 240
20
1.0-
t/ l
10 20 30 %0 10 20
Con cen traia maxim de vin ilacetat
30%
173
Pentru particule sferice egale aezate In straturi cu centrele n no-
durile unei reele cubice (aranjamentul cel mai afinat), <f>max =*=52,36%
i A- 1,91, iar pentruparticule sferice egale ntre ele, aezate n stra-
turi cu centrele sferelor ntr-o reea hexagonal (aranjamentul cel
mai compact), $>max 74,05% i A- 1,35 [132].
4.8.1.6. Expresia generalizat pentru funcia v seozitii dc for-
fecare. Di n analiza anteri oar a factorilor care influeneaz vscozi-
tatea polimerului sau a topiturii de material plastic rezult c, n
general,
7) =7, |Y ; p: T; T ; M ; ^ ; Z ; * J .
(4.283)
Pentru materialele plastice rezultate din polimeri liniari, pe baza
regulii adilivitfii logaritmilor visco:itaii, exti nz nd relaia obi nut de
Bartenev [127], se poate scrie
log 7) =log C +log TJiCy) +log 7)a(p) +lOg 7)3(T, T) +log rti(M) +
+ \ 0 gJ ^ ] + lOg 7), (O)
de unde
1 - C-KM-HAP)-7)3(7)7,4(M)-/5^j-/l8 (O) (4.284)
n care C este o constant care caracterizeaz structura polimerului
la temperatura T0 i presiunea p0 ;
I . (Y) - io(i-)
v
7)2(p) =exp[aY (p p0)] - exp - ^- j ^ -(p p0)]
7]3(T, T) - exp ( ^ a-x|
7],(0) exp( B - Op ) - exp, | ^^- J .
172
Funci a 7)6(<>) reflect, aa cum a fost scris aici, numai efectele
concentraiei plastifianilor i a materialelor de umpl utur, cu condiia
ca acetia s se afle n limitele compatibilitii cu polimerul. Relaia
(4.284) se aplic numai c t timp temperatura i efortul unitar de for-
fecare s nt mai mici dec t valorile lor care provoac distrucia (termic
i respectiv mecano-chimic) polimerului.
Di n relaia (4.284) rezult c parametrii care intervin, influen-
eaz v scozi tatea n mod independent unul de cellalt; influeneaz
deci n mod independent mecanismul curgerii polimerilor liniari.
4.8.1.7. Efectul istorici solicitrii termomecanice asupra v seozi-
tii. Con diiile obin erii unui polimer (presiune, temperatur, catali-
zator) influeneaz caracteristicile fizice ale acestuia. De asemenea,
solicitrile termomecan ice ca numr i intensitate afecteaz caracte-
risticile fizice, ntre care i v scozitatea topiturii. Astfel, regimul de
eopolimerizare sub presiune al etilenei cu acetatul de vinii (se obine
etilen-vinil-acetat) determi n valoarea indicelui de curgere (IC).
Pentru condiii date, log (IC) crete liniar cu concentraia masic de
acetat. de vi ni i n copolimer (fig. 4.91). L a o concentraie dat, IC
crete cu creterea temperaturii la presiune constant i scade cu mri-
rea presiunii la temperatur constant.
Cu mrirea numrului de prelucrri succesive v scozitatea aparent
crete. Cercetri efectuate cu polietilen (Lupolen 6011) la 190C, tre-
cut prin maina de injecie de A7 ori n care N 0; 1 ; 2 ; .. .10, au
artat c [137] :
exponentul reologic din relaia Ostwald-de Waele v =0,615,
practic nu depinde de A
7
;
coeficientul reologic in din relaia Ostwald-de Waele crete
cu mrirea numrul ui dc prelucrri succesive, conform relaiei :
l ogm' ~ aiV + p
Fig. 4.91. Dependen a indicelui de
curgere (IC) a eUlenvinilacetiitiiIui de
concentra i e de vinilacetat i de condi-
i i l e (p i 2') copoiimcri/firii [136] :
160C; 2 - tm P
240 Jfit, l
== 200"C
100
T = 210C; b
MN
2 - p=200
210
MN
T = 210
MN
m
10 20 30 %0 10 20
Con cen traia maxim de vin ilacetat
30%
173
n care
a =?=0,07 i p =4,624 pentru N =1 H- 3 ;
a =0,009 i p m> 4,806 pentru AJ =4 -s- 10.
Curbele t(y) de pe reogram, trasate, pentru diferite valori AJ , sint
aproximativ paralele ntre ele ; aceasta explic de ce v =const. i
independent de N.
4.8.2. V scozitatea dc forfecare indice de curgere
Indicele de curgere (IC) d indicaii calitative asupra comportrii
reologicc a topiturii, pe c nd v scozitatea expri m cantitativ compor-
tarea la curgere i este utilizat n ecuaiile de stare reologic i apoi
n ecuaiile de echilibru dinamic n baza crora se obine apoi pro-
filul vitezelor etc.
Indicele de curgere, pentru un anumit polimer, se determi n n
condiii identice pe c nd pentru polimeri diferii se determi n n con-
diii diferite. n consecin, compararea fluiditii unor polimeri dife-
rii nu se poate face cu utilizarea indicelui de curgere [138].
Deoarece indicele de curgere se determi n experimental relativ
uor au fost cutate relaii ntre IC i debitul de topi tur [139] sau
ntre IC i v scozitatea rj, [140] aa cum se face n unele standarde
(ASTMD-1238-65 T ; GOST 11645-65; DI N 53735 etc.):
yj =5. 10* . , [Poise] (4.285)
n care p este densitatea topiturii n g/cm
3
; IC indicele de curgere
n g/10 min ; G greutatea de pe pistonul plastometrului, daN.
n prezent IC este utilizat n practic ca baz pentru alegerea pro-
cedeului de prelucrare. De exemplu, la poliolefine, n funcie de va-
loarea lui IC, determinat la 190C (sau 230C) cu G ==2,16 daN se
recomand :
prelucrare prin presare dac IC < 0,2 ;
prelucrare prin extrudere dac IC =0,2 1,0;
prelucrare prin injectare dac IC =1,0 3,0;
prelucrare sub form de fibre pentru IC > 3,5.
Acestea nu s nt ns recomandri severe. De exemplu, dac pentru
produsul extrudat are i mportan elasticitatea topiturii (fire pelicu-
lare, fibre peliculare), se recomand pentru polimer IC = 1,52,5
[140], valori potrivite pentru injectare.
174
Materiale cu acelai indice de curgere pot avea caracteristici de
prelucrare diferite. n consecin, IC nu reprezint un criteriu de com-
parai e al prelucrabilitii materialelor plastice. Faptul provine din
aceea c IC nu reflect de exemplu efectul unor distribuii de mase
moleculare diferite.
Di stri bui a masei moleculare afecteaz ns v scozitatea i elasti-
citatea topiturii, proprieti care caracterizeaz i calitativ i canti-
tativ comportarea reologic a polimerilor.
4.8.3. V scozitatea extensional sau longitudinal
n majoritatea proceselor de prelucrare a materialelor plastice
(de exemplu sub form de fire i fibre, pelicule i folii), topi tura v seo-
elastic este supus solicitrii de ntindere, ca solicitare principal.
4.8.3.1. Ueforinaia specific natural . Sc consider o tij cilin-
dric, dc lungime iniial /0 i raz R0, supus ntinderii cu o for F.
Dup ntinderea cu viteza w(t), un timp /, tija ajunge la lungimea /
i raza Ii (fig. 4.92). Di n condiia ntinderii la volum constant rezult
la-Rl = l-R
2
. (4.286)
Variaia n timp a lungimii /(/) are expresia
t
/(/) =/o+ /(/)- d/ (4.287)
o
care, n cazul ntinderii cu vitez constant w(t) = wa =const., devine
/(/) = / + w0-t.
Dac la momentul / se ndeprteaz sarcina (F = 0), atunci lun-
gimea /(/) se micoreaz ca urmare a micorrii (recuperrii) deforma-
lo
l(b)
Fig. 1.92. Vari a i a lungimii unei tije cilindrice viscoelastice sol i ci tat la nti ndere.
175
iei elastice devenindlf. Lungimea /(/) l, reprezint ntinderea nalt-
elastic, iar /, /0 este urmarea deformrii pur v scoase. Se noteaz :
l-h Al
deformaia specific n cazul deformaiilor Al mici i
de
H
=y , (1.288)
variaia deformaiei specifice n cazul n care Al nu este mic. Di n
ultima relaie se obine deformaia specific natural (dup I lencky)
i
ZH = ( i i * i ni . l n(l -l ) . (4.289)
J 'o
Se recurge la t
H
n cazul deformaiilor mari i nula s deoarece lui
e
a
i se poate aplica principiul aditivitii deformaiilor. Astfel, dac
deformaia total Al =A /x -(- A/, se obine ntr-un proces de defor-
mare continu, atunci
A/, -- A;;
E
Hl ' ' '
'o
pe c nd dac se face n dou etape distincte, succesive, rezult
. A/, . A/ ; /.(A/, + A/,') + A/;
El +Ei ' = = *
/ (/o-r-A/,) /(/ + A/,)
In mod evident
*i+f * ei + ei'- (1-290)
Dac Alx i Al[ s nt foarte mici comparativ cu/0, atunci Alx poate
fi neglijat n comparai e cu /0, iar A/f este neglijabil n comparaie
cu ceilali termeni de la numrtor, nc t se poate scrie e1+1- ss et + e^.
Dac acelai proces de deformare este analizat cuajutorul noiunii
de deformaie specific natural, rezult :
-a - , + A'i + A/
Ei+l/ 1B
e H + tB _ l n A A t + l q + = , n U + A/, + A/;
/ 14-1 I
de unde
i V (4.291)
176
Rezultatul n acest ultim caz nu depinde de continuitatea sau de
discontinuitatea operaiei de deformare. Accasla face aplicabil prin-
cipiul aditivitii deformaiilor specifice naturale independent de m-
rimea deformaiei.
n cazul ntinderii uniaxiale a topitorilor, intervin deformaii mari,
permanente i parial reversibile. Deoarece valoarea deformaiei la
un moment dat nu trebuie s depind de ordinea i continuitatea sau
discontinuitatea proceselor de deformare, se utilizeaz pentru defor-
maii relativ mari. concepi ui de deformare specific natural . Se
noteaz
x = , (1.292)
astf el c deformaia specific natural tot;
ln
1(t)
i n x. (1.29.3)
Deformaia total este suina dintre deformaia specific reversibil
( naltelastic), z" i deformaia specific nereversibil (v seoas), z" :
ui c are In
'(0
I n i *
f t'J (4.294)
l.
4.8.3.2. Cinematica deformrii longitudinale. Di n condiia deformrii
la volum constant rezult c primul invariant al tensonului deformrii
trebuie s fie zero
- Ei -r- sg +41 - 0. (4.295)
Tensorul deformrii la solicitarea de ntindere tiniaxial are, din
acesl motiv, urmtoarea form
( 1.296)
ii/
1 0 0
0
l
2
0
0 0-
1
2
itezeloi de deformare)
1 0 0
0 - -
1
2
0
t"
0 0 -
1
2
(4.297)
12 Proprietile fizice i termomecanica materialelor plastice <cd. 230
17 7
a care f rfj"=e =' fin f ^]1 = = 4 - (4.298)
reprezint reopant pe direcia deformrii. Reopantele pe celelalte dou
direcii s nt egale ntre ele ;
, dw* dw,
"22 = 3 3 sau - -
dx2 dx3
Di n condiia satisfacerii ecuaiei de continuitate
n + d& + d33 = 0
rezult c d2i = d33 dlx == - e
H
. Dac n>=u>0 =const. atunci
2 2
H "'0 "o
unde EQ* = este reopant iniial.
L a / -4 -rjj- sau/ <^ , deformarea la w = const. se poate considera
echivalent cudeformarea la reopant constant, e =e0 =const., nc t
se poate scrie
/(O
ui
de unde
l(t) =/0-exp(e0
/
-0. (4.299)
Viteza de deformare la ntindere devine
,(/) =i L =t .e x p(e?/ ) - K 0.exp.(f /). (4.300)
Pentrua asigura un regim de deformare pe direcia ntinderii, cuvitez
constant, n condiiile reducerii continue a ariei seciunii transversale,
este necesar micorarea continu a forei de tragere /'(/). Efortul unitar
iniial, pe direcia ntinderii, este
T(o) =i i i L . DU p u n timp tf T 232L. (4.301)
n cazul deformrii la volum constant, din relaiile (4.286) i (4.301)
se obine :
T u ==2 - : i =T g >.
178
sau, cuconsiderarea i a relaiei (4.287),
1
T u = T u
1+l . ^u, ( /) . d/|. (4.302;
Pentrua asigura condiiile deformrii i la efort unitar constant, este
necesar ca F(t) s se modifice n timp conform relaiei
de unde, i n nd seama i de relaiile (4.286) i (4.287), rezult
F(t) = ""o--ru (4.303)
1 + C u>(0dt
IoJ
0
4.8.3.3. V scozitatea extensional. Di n ecuaia tensorului eforturilor
unitare (4.35) se obine
iu = - P*u + % (
4
-
304
)
n care : p = ( T u +f22 +T33) ; (4,305)
s ^ | 1, pentru i =j
| 0, pentru i #j este tensorul unitate al lui K ronecker.
Pri mul invariant al deviatorilor eforturilor unitare
J{
7)
= T U + T 2 2 + T 3 3 =0.
n cazul solicitrii uniaxiale, T 2 2 m T 3 3 =0i T u ^0, nc t din re-
laia (4,305) rezult
1
P 7
T
n<
care mpreun curelaia (4.304) permit s se obin
u; =~% (
4
-
3 06
)
Cu condiia T 2 2 ==0i T 3 3 =0din relaia (4.304) rezult
T 2 2 - T 3 3 = p (4-307)
179
n carer du * = =\ f l n f 1 )1 =- L ^L =- i - (4.298)
d<L l /. J J '(') di Ut)
reprezint reopant pe direcia deformrii. Reopantele pe celelalte dou
direcii s nt egale ntre ele ;
, j di, dw,
"22 = 3 3 sau =
xs dx3
Di n condiia satisfacerii ecuaiei de continuitate
u + rf22 +d33 =0
rezult c d2 a = d33 "dn => ~k
H
- Dac w=w0 =const. atunci
w0 wa ^
Kt) h +M l + tf.t
unde = este reopant iniial.
Ai
L a t <^- T E- saut <^ , deformarea la w = const. se poate considera
echivalent cudeformarea la reopant constant, e =e0 =const., nc t
se poate scrie
'o
de unde
l(t) =/0-exp(ef-/). (4.299)
Viteza de deformare la ntindere devine
HO = ~r - /eo'-fxp(e o
/
-0 4= ttVp.f./). (4-300)
dl
Pentrua asigura un regim de deformare pe direcia ntinderii, cuvitez
constant, n condiiile reducerii continue a ariei seciunii transversale,
este necesar micorarea continu a forei de tragere l'\t). Efortul unitar
iniial, pe direcia ntinderii, este
T(o) = ii(L D l ] p u n t i m p f =<? ! . (4.301)
n cazul deformrii la volum constant, din relaiile (4.286) i (1.301)
se obine :
T u = = (
0
I . " l = *j.J L
178
sau, cu considerarea i a relaiei (4.287),
t
T U = j-U + J - \
W
V) <] (4-302)
0
o
Pentrua asigura condiiile deformrii i la efort unitar constant, este
necesar ca F(t) s se modifice n timp conform relaiei
de unde, i n nd seama i de relaiile (4.286) i (4.287), rezult
R
2
-r
(0
>
F(t) =
7 t
' -
r ;
f '
T l 1
(4.303)
f + \ v>(t) dt
4.8.3.3. V scozitatea extensional. Di n ecuaia tensorului eforturilor
unitare (4.35) se obine
t{, =- pS +% (4-304)
n care : p = (T U + T 2 2 + T3 3 ) ; (4.305)
8U =
1, pentru i = j
0, pentru i ^ j este tensorul unitate al lui K ronecker.
Pri mul invariant al deviatorilor eforturilor unitare
lf
]
= T + T 2 2 + T 3 3 =0.
n cazul solicitrii uniaxiale, T 2 2 m T 3 3 =0i T u ^0, nc t din re-
laia (4.305) rezult
l
p - T U ,
care mpreun curelaia (4.304) permit s se obin
T
u
= 4 ^ (4.306)
Cu condiia T 2 2 =0i T 3 3 =0din relaia (4.304) rezult
T 2 2 = T 3 3 = p (4.307)
179
i n consecin
+ Tiv
(4.308)
Di n cele ce preced, rezult c principalele relaii fizice ale deformrii
uniaxiale lavol um constant s nt (4.306) i (4.308).
Se definete v scozitatea extensional saulongitudinal
fie =
sau, cuutilizarea relaiilor (4.298) i (4.306)
fie
n modsimilar din relaiile (4.308) i (4.309)
-iu.
2 't*
T2!
(4.309)
(4.310)
(4.311)
Evident c rezultatul dat de ultimele dou expresii ale lui *yt este
acelai, deoarece aa cumrezult din relaiile (4.306) i (4.308)
Relaiile (4.310) i (4.311) s nt valabile numai cucondiia existenei
reale a presiunii izotrope definite derelaia (4.305).
n cazul topiturilor viscoelastice cucomportarea reologic descris
de ecuaia Oldroyd
1 1
' ' ^N ' - " ?
i +/ ,
- L
1
Si
pentru ntindere uniaxial staionar se obine [69]
l i - /,"
T , 2 = rl0
l I - tr-e"
Di n relaiile (4.310) i (1.313) rezult
fie 3r) S 3T)0[1 +(/, /,)"*].
(4.312)
(4.313)
(4.314)
180
Fig. 4.93. Vscozitat'Da apa-
rent extensi onal funci e
de reopant pe di reci a n-
tinderii topiturii [69] :
1 pol i eti l en de nal t
densitate la 220C; 2 - poli-
propi l en la 180C; 3 poli-
eti l en de j oas densitate la
2O0C; 4 polistiren la
220C.
7 - '
Pentru un fluid newtonian, tt tr =0, nct; din relaia (4.314) rezult
7)E = TJO (4.315)
fapt cunoscut i stabilit anterior de Trouton.
Relaiile anterioare corespundunui material, care solicitat la ntin-
dere uniaxial, se comport liniar din punct de vedere reologic. n
cazul comportrii reologice neliniare, se utilizeaz conceptul de v seo-
zitate extensional aparent f)e,a, definit de relaia (4.81) n care
e =e
H
. Pentruc teva topituri termoplastice sered dependena 7 )E > A (E
? /
)
n figura 4.93.
V scozitatea extensional este corelat cumodulul de elasticitate
l ongi tudi nal din experimentele de relaxare, E(t), prin relaia [141].
YJ, (0 =/E(0 - d/. (4.316)
o
Rezultatele unor cercetri experimentale n legtur cuv scozitatea
extensional s nt prezentate n lucrrile [69 ; 76; 141147].
Dup unele opinii [147J , v scozitatea extensional (i nuv scozitatea
de forfecare) determi n comportarea reologic a topiturilor de material
plastic n majoritatea proceselor de prelucrare (filarea fibrelor, formare
prin vacuum, formare prin injecie, curgerea n ajutajele convergente etc).
V scozitatea extensional difer dev scozitatea de forfecare prin dou
aspecte :
a) v scozitatea extensional reflect rezistena opus de un fluid, la
tendina de mrire a distanei dintre dou particule pedirecia solici-
181
trii (v scozitatea de forfecare reflect rezistena opus de fluid la alu-
necarea unui pl an" de fluid n raport cuun plan adiacent de fluid);
b) spre deosebire de v scozitatea de forfecare, v scozitatea exten-
sional nu are semnificaie c t timp nu s-a definit tipul deformrii.
A u fost stabilite trei tipuri de viscozitate extensional :
viscozitate extensional uniaxial, rj,;
viscozitate extensional biaxial, uniform, -qeyb ;
viscozitate extensional de forfecare pur", 7)E>/ .
V scozitatea extensional uniaxial corespunde tensorul ui reopan-
telor (4.297), este definit de relaia (4.310) sau(4.311) i n cazul flui-
dului newtonian este corelat cu v scozitatea de forfecare rIQ, prin
relaia (4.315).
Starea de solicitare extensional biaxial este definit de tensorul
reopantelor
(4.317)
i corespunde cazului n care o for biaxial uniform este aplicat unei
forme rectangulare (fig. 1.94, a).
Pentru un fluid newtonian,
2 0 0
0 1 0
0 0 1
(4.318)
Solicitarea extensional de forfecare pur este definit de tensorul reo-
pantelor
1 0 0
Au =
0 1 0
0 0 0
e
(4.319)
care corespunde cazului n care o for uniaxial este aplicat unui ele-
ment de volum rectangular a crui micare este restr ns la o singur
direcie (fig. 4.94, /;). n cazul fluidului newtonian [147],
W 4v)o-
(4.320)
Cercetri efectuate cupoliizobutilen [147] au artat c '/)<,,>, i i\ej
descresc cu mrirea lui k
H
('e
H
=I O
- 5
10~
3
s
- 1
). Dependena v seo-
zitii extensionale de forfecare yje>/ dee
w
este descris de ecuaia (4.80).
Curgerea printr-un ajutaj convergent poate fi i nterpretat ca defor-
mai e extensional, suprapus cuo deformaie de forfecare simpl [143].
182
ea se lace. pe uuei ; \i -M,
numai pe di rec i i l e re, i xs.
Efectul de intrare n capilare cilindrice reprezint de fapt pierderi de
presiune datori t deformrii extensionale (fig. 4.95), ca urmare a lungirii
fiecrui element de volum. Cderea de presiune n zona de intrare, Lt,
este format din suma
P i = (Ape + APf)t (4-321)
In care Ape este cderea de presiune datori t deformrii extensionale,
iar Apf cderea de presiune datori t deformrii de forfecare. Variaia
183
v seozitii funcie de efortul unitar aplicat pentruc iva polimeri este
redat n figura 4.96. Se constat c nu se poate stabili o relaie direct
ntre V scozitatea extensional, ri r , i V scozitatea de forfecare, Y;. In
toate cazurile analizate, modulul de elasticitate transversal, G, crete cu
mrirea efortului unitar aplicat, ceea ce nseamn c G n acest caz are
semnificaia modulului de elasticitate aparent.
4.8.4. Elasticitatea topiturilor de material plastic
Elasticitatea topiturilor se manifest n moduri diferite .i se eva-
lueaz de obicei n funcie de efectul observai (umflare la ieirea din capi-
lar, turbul en elastic, curgere nestaionar sau rupere n topi tur
incit fraefure" --, memorie elastic, ...).
Aprecierea canti tati v a elasticitii topiturii se face prin msu-
rarea modulului de elasticitate, G, (fig. 4.96) sau a diferenei eforturilor
unitare normale, T M T.,. Msurarea Vseozitii extensionale, ca mani-
festare v seoas, este posibil datori t interaciunii viscoelastice. De
asemenea, apariia curgerii nestaionare a topiturii, numi t i turbul en
elastic sau rupere n topitur (melt fracture) este de asemenea conse-
cina interaciunii \ sco-eastice. Astfel, energia IV, transmis topiturii,
n vederea curgerii prin capilara de diametrul d, clin cilindrul cu
diametrul D (fig. 4.97). se acumuleaz n material i se consum astfel :
W0, pentru curgerea (deformarea de forfecare) n cilindrul cu
diametrul D ;
: \\\, pentru curgere (deformare de forfecare i deformare exten-
sional) n poriunea de lungime IH n care se formeaz
zona dc trecere de la diametrul D la diametrul d ;
184
Efori un itar. Nlm
z
[fort un itar, N/m'
o d
Fig. 1.96. Dependen a, de eforlul unitar aplicat, a vi scozi t i l or extensi onal , y) i
dc forfecare, v), i a modulului de elasticitate transversal aparent, G, pentru urm-
torii polimeri [143] :
o - pol i eti l en dc nal t uVasi ' tat la 170T (C , , , / , - 0,18); h - poHti l n dc j oi s rt-nsitife
la 170C f c i , , , / , = 1,0 i p 2>g30j;c - amestec de pol i eti l en de j oas densitate (62%) cu
polietilena la nal t densitate (38%) l i 170'G ; d copolun:r al poltpropthnel, la 220'C.
Le L
Fig. 4.97. Vari ai a presiunii Ia curgerea topiturii viscoelastice dintr-un
cilindru cu diametrul D printr-un capilar cu diametrul d, ntr- o in-
ci nt cu presiunea pa.
Wt, pentru ntreinerea turbioanelor din zona inelar At; aceasta
se disipeaz sub form de cldur ;
Wt, pentru formarea profilului dc viteze n zona de intrare,
a capilarei ;
Wf, pentrucurgerea n capilar pe lungimea /, ca energie de fre-
care v seoas, care se disipeaz sub form de energie caloric,
n consecin, se poate scrie
W = W0 + W1 + Wt + Wt + Wf. (4.322)
Suma energiilor Wj. +W* se poate scrie astfel
W, +W( == Wf + We + Wel (4.323)
n care Wf este partea de energie consumat pentru forfecare pur
(formarea profilului de viteze); We partea de energie corespunztoare
186
deformrii extensionale pure (corespunde alungirii lf l din figura 4.92) ;
W,j energie elastic acumul at n material.
n general, datorit raportului relativ mare, \V0 poate fi neglijat
d
n relaia (4.322).
Energia elastic, WeJ, relaxeaz parial p n la ieirea din capilar,
astfel c partea nerclaxat, (Wei),,r, determi n umflarea v nei de fluid
de la diametrul d la diametrul dx (fig. 4.97).
Energia elastic nerelaxat, (W<.,),, exercit eforturi unitare supli-
mentare care se reflect sub forma diferenei eforturilor unitare normale
T U - T 2 2 . Lucrurile se petrec ca i cum la ieirea din capilar topi tur are
presiunea pe. Pe lungimea L dup ieirea din capilar, v na de fluid se
umfl, eforturile unitare normale relaxeaz, iar presiunea scade p n la
valoarea presiunii mediului ambiant, pa.
Datori t efectelor de intrare i de ieire, cderea total de presiune,
ApT este mai mare dec t scderea de presiune A p/ ( corespunztoare curge-
rii stabilizate pe lungimea //. Deoarece pe distana lf, baropanta medie
este
8p = Pr - P,
bl l,
se poate scrie c
sau
unde
ApT=-^(Lt + lt + lf + Le)
ApT == (P< P>(L , +L +L .) (4.324)
ApT = Po Pa-
Aceast situaie e ca i cum capilara ar fi de lungime L( + L + Le.
S-a observat c Le se micoreaz cumrirea lui L . Este natural s se
nt mpl e astfel, deoarece cumrirea lui L, crete partea energiei elastice
care se relaxeaz i se micoreaz (We ,)n r i deci se micoreaz p..
Efortul unitar de forfecare Ia perete, real, pe lungimea // va avea
deci expresia
2 81
sau
_ _ A pj
("' + -7 +")
(4.325)
187
I-< L, d
in care n ( = ; n e = ; r =
r r 2
Deoarece
A pT =Ap, +A p, - l - (/> pB )
se poate scrie, in nd seama de relaia (4*235), c
f i . =
/ ,
' ~
/
' . (4.326)
2 T ,
Relaia (4.326) exprim efectul elasticasupra comportrii v scoase ia
curgerea prin capilare, dac Wt poate fi neglijat.
n general, corecia e aplicat la prelucrarea datelor experimentale din
relaia (4.117) este mai mare dec t corecia real necesar [69] :
e ==2A | y j > it| + n e.
Dac viteza de parcurgere a filierei este at t dc mare nc t se dep-
ete o anumi t valoare critic a reopantei, suprafaa extrudatului nu
mai este uniform ; are loc fenomenul de rupere n topi tur" (melt
fracturc). Acesta corespunde distrugerii echilibrului v sco-elastic la pere-
tele capilarei.
n consecin se pot scrie urmtoarele expresii pentru:
- diferena eforturilor unitare normale, principale
T ~ T 2 2 = a(Wcl)n r] ; (4-327)
presiunea la ieirea din capilar
Pe - Pa =/ 2 [ (T U T2 2 )] ; (4.328)
umflarea vinci de topitur
Ku = [} = f3[(p.-Pa)l (4-329)
Deci, energia elastic nerelaxat se evalueaz sub forma diferenei
eforturilor unitare normale i se constat n umflarea extrudatului.
Umflarea extrudatului nu se produce brusc ci ntr-un timp determinat
(corespunztor parcurgerii distanei Le), datori t influenei v seozitii
asupra manifestrii elastice. mpiedicarea manifestrii brute a compo-
nentei elastice de ctre componenta v seoas este i cauza a ceea ce se
numete memorie elastic" a topiturilor. Aceasta const n aceea c la
aceeai solicitare exterioar, rspunsul materialului la timpul / este
diferit de rspunsul la un timp precedent /' < /.
188
Ti mpul necesar scderii eforturilor unitare normale (elastice) dintr-un
fluid v scoelaslic se numete timp de relaxare i el reflect efectul
v seozitii asupra comportrii elastice. Timpul de relaxare, /r , depinde
de reopant. Astfel, pentrupolistiren [148] j
U = (4.330)
n care Kx i Vj s nt constante dependente de temperatur. n general,
timpul de relaxare depinde de exponeniala inversului temperaturii
absolute i de energia de activare a procesului de relaxare [151].
Pentru un anumit sort de polietilen dureaz 104 s p n ce efortul
unitar se relaxeaz Ia 10%, 405 s p n la 1% i 1 000 s p n la 0,1%,
iar pentruo polietilen cup =0,918 g/cm
3
i IC =2,0g/10 min, dureaz
9,! s, iar pentruIC - 0,1 g/10 min, dureaz 31 s pi u ce efortul unitar
se relaxeaz la 37% [152]. Pentrupolietilen cu p =0,918 g/cm
3
timpul
necesar ca eforturile unitare s se relaxeze p n la 37% din valoarea lor
iniial, crete cu micorarea indicelui de curgere.
Efortul unitar de forfecare, T, la un moment dat. /, depinde de timpul
de relaxare, lr i se poate pune sub forma
T 0 -exp (4.331)
n care Tu este efortul unitar de forfecare corespunztor curgerii stai onare
de dinaintea ncetrii acesteia ; k constant.
Ta extruderea topiturilor pentrua obine stabilitatea formei .i dimen-
siunilor extrudatului este necesar ca timpul de reinere n ajutaj s
fie mai mare dec t timpul de relaxare [149].
Comportarea elastic, i ca o consecin, diferena eforturilor unitare
normale este cauza manifestrii anormal v scoase (nenewtoniene) a topi-
turilor de polimeri cu comportare v scoclastic liniar [150].
4.8.4.1. Umflarea topiturii Ia ieirea din filier. Experimental, pentru
capilare cu seciune circular umflarea topiturii, Ku, se determi n prin
msurarea diametrului extrudatului, f/ i raportarea acestuia Ia diametrul
capilarei conform relaiei (1.329).
n cazul unor seciuni mai complicate (fig. 4.61)
H =r $ (4.332)
n care Sa este aria seciunii transversale a extrudatului, iar S0aria
seciunii transversale a filierei.
Cercetrile au artat c [149 ; 153155] umflarea 7v crete cu mri-
rea polidispersiei polimerului, respectiv cu creterea raportului MwjMn ,
189
7.1/1 I L _
10 20 30 hi] 50
v
L
Fig. 4.98. Umflarea topiturii ln func i e de raportul al capilarului :
7 - polietilen la 150C (IC = 1,5); 2 - polipropilen la 220C (IC = 1,0).
scade cumrirea lungimii capilarei, deci cumrirea timpului dcreinere
al topiturii n capilar (fig. 4.98). De asemenea, Ku crete cumrirea
efortului unitar de forfecare la perete
K, =1 +a-rp -|- 6-TJJ. (-1.333)
Pentrudou mrci de polipropilen destinate prelucrrii prin extin-
dere i respectiv prin injectare, n intervalul detemperatur 190250C,
s-a gsit c a 0,51 ; b =0,069 i ri =1,87. Variaia lui Ku cucreterea
temperaturii depinde de natura polimerului. Astfel, pentru polietilen
de nalt densitate, Ku semicoreaz cucreterea temperaturii (fig. 4.99).
Condiiile experimentale influeneaz de asemenea valoarea msurat
a lui A'. Astfel cumrirea raportului , dintre diametrul cilindrului i
d
al capilarului (fig. 4.97), cupstrarea celorlalte condiii neschimbate,
crete A' (fig. 4.100). Este natural s se nt mple astfel, deoarece dac
crete , atunci se mrete i Lt (fig. 4.97) i n consecin crete \\\
d
din relaia (4.323), ceea ce atrage dup sine mrirea lui We , i deci a lui
(Wel)nr. n baza dependenelor redate derelaiile (4.327)(4.329) rezult
190
18[
?7
L
150 200 300 h00 500
H s-
700 300
Fig. 4.99. Dependen a coeficientului
de umflare Ku, de reopant, la
extrudarea polietilcnei de nal t
L
densitate printr-o capi l ar cu =
r
= 20, la trei temperaturi diferite :
G - 180C ; A - 200-C ; 0- 220C.
ZI 8
Z.16
Z.W
2.12
a
o
T
12 15
Fi g. 4.100. Dependen a coeficien-
tului de umflare Ku, de raportul
dintre diametrul rezervorul ui ", D,
i diametrul capilarei, d, pentru poli-
eti l en de nalt densitate, exl rudat
L
printr-o capi l ar cu =20, la 180C
d
i :
1 - y = 400s-' ; 2 - Y= 350s-' ;
3 - r. = 3 0 0 - ' .
c n final crete Ku, ceea ce este n concordan curezultatele expe-
rimentale (fig. 4.100).
Di n determinrile experimentale efectuate cupolietilen de nalt
densitate a rezultat cdependenele lui K dediveri parametri auaceeai
form cudependenele corespunztoare pentru presiunea la ieirea din
capilar, p, [69]. Aceasta confirm dependenele calitative. nscrise n
relaiile (4.327) (4.329) ; coeficientul Kpcrete cup, (fig. 4.101). Dife-
ZU
Fig. 1.101. Dependen a lui Ku de presiunea la
ieirea din capilar | 40 j , />,. pentru
pol i eti l en de nal t densitate [G8].
2.0
1,9
18
QSm 1.0267 1,36317112053 2,738x10
5
' JL
Pe' TW*
191
renta eforturilor unitare normale depinde att. de presiunea la ieirea
din capilar, c t i de efortul unitar la petele. Dac curgerea are loc pe
direcia xlf iar coordonata x2 este perpendicular pe direcia curgerii. x3
fiind perpendicular pe planul format de xt i .r2, atunci [G9 ; 15GJ ,
prima diferen a eforturilor unitare principale
T U - T M = p. +
T
-(^r]'
a doua diferen a eforturilor unitare, principale
(4.335)
Din cele ce preced, ca si din unele determinri experimentale [tir!]
a rezultat c at t I< cit i T - - T m cresc, cu mrirea efortului unitar la
perete, T ,, iar T U T 2 2 > | T 2 2 T 3 J | .
Coeficientul dc umflare K pentru fiecare polimer are valori cuprinse
ntre
1
dou limite :
A' B. O =lim KM
lim I\
L
n care Ku > Hm *r Practic A',0 se determin pe capilare cu <0,1,
iar Ku pe capilare cu > 40.
/
Pentru evaluarea practic a umflrii unei seciuni de grosime s la
ieirea din filier se poate utiliza relaia [157 ; 158]:
A.v / W i n - (4.336)
/
n care A.s0 i t0 s nt constante de material (tabelul 4.16).
1.8.4.2. Curg erea nestaionar. Proprietalea de elasticitate pe care o
posed topiturii* unor materiale tei moplastice determin, n anumite
condiii, apariia curgerii nestaionare. Terminologia relativ la apariia
curgerii nestaionare nu este unic, aceasta din urm fiind denumi t i
turbul en elastic sau rupere n topitur (melt fracturc).
Se consider c, curgerea nestaionar ncepe n momentul in care
suprafaa extrudatului (din capilar sau din filiera capului de extindere)
ncepe s devin mat", fr ca forma acestuia s sufere vreo modificare.
192
Tabelai 4.16
Valori ale constantelor As l l0
Materialul
Temperatura,
"C
i l ' ,,
0/
/O
U
s*
Pol i cl orur dc vinii ncpl asl i fi al 170 5 450
Policlorur de, vinii pl asl i fi at 170 2,1 GO
Polietilena de j oas presiune 170 17 112
Pol i eti l en de nal t presiune 200 23 30
Acest moment reprezint punctul critic primar" al topiturii i el este
caracterizat de parametrii critici yc'r i T^..
Cu creterea vitezei de deformare are loc tranziia brusc de la
procesul de mrire constant a mati ti i " suprafeei extrudatului,
c ndacesta este nedeformat, la formarea de defecte pe suprafa, de forma
unei spirale elicoidale cu pas constant. Aceast tranziie corespunde
punctului critic secund" i este caracterizat de valorile parametrilor
" '/
Tcr
S 1
Tc r-
Apariia curgerii nestaionare se presupune c se datorete faptului c
oscilaiile elastice ale mediului devin at t de intense, nc t nu mai pot
fi amortizate de frecarea v seoas (motiv pentru care curgerea devine
instabil). n aceast situaie, chiar fluctuaii mici ale vitezei vor provoca
oscilaii elastice importante ale sistemului [159 ; 160].
Curgerea nestai onar sau turbul ena elastic, n sensul discutat mai
sus, are loc la curgerea l ami nar a polimerului, la numere Re 1, nc t
nupoate fi vorba despre trecerea normal a curgerii laminare, n curgere
turbul ent [161 ; 162].
Vinogradov, Mal ki n i Leonov [159] introduc numrul Reynolds
elastic, Re,,, pentru caracterizarea comportrii topiturilor viscoelastice,
Ree are semnificaia unui raport ntre forele v scoase i cele elastice.
L a atingerea valorii critice a acestui criteriu (Ree )cr , curgerea devine ne-
staionar. Deoarece (Ree )cr pentru topituri viscoelastice, corespunde
trecerii curgerii laminare staionare n curgere l ami nar nestaionar,
nseamn c el este analogvalorii critice a criteriului Re, de la fluidele
v scoase. n acest sens (Ref )cr reprezint o constant absolut, indepen-
dent de polimer, de temperatur i de tipul curgerii, ca i criteriul Re
pentru forele v seos-inerte.
ia Proprietile fizice i termomecanlca materialelor plastice < cd. 230
193
Curgerea nestai onar se datorete apariiei eforturilor unitare nor-
male, ca urmare a aplicrii unor eforturi unitare de forfecare fluidului
v scoelastic [162]. Di n acest motiv, n cazul curgerii topiturii de polimer
prin capilare, se poate scrie [159] :
Re, - (4.337)
Tu
n care T u este efort unitar normal ; T 1 2 efort unitar de forfecare.
Odat cu trecerea de la regimul de curgere newtonian al topiturii
(corespunztor unor valori mici ale reopantei) la regim de curgere nenew-
tonian, se intensific manifestarea proprietii elastice; eforturile unitare
normale cresccu mrirea vitezei, mai repede dec t eforturile unitare de
forfecare.
n tabelul 4.17 s nt nscrise valori medii, corectate ale parametrilor
critici, independente de raportul , pentru c iva polimeri. Efortul
d
Tabelul 4.17
Valm-i ale parametrilor critici pentru elUva polimeri [184]
Polimerul
Temperatura,
"C
T
'cr,
N
m
Y' er,
i
s
Pol i propi l en (Moplen AS) 200 0,8 X 10
5
180 Pol i propi l en (Moplen AS)
220 0,91 X IO
6
320
Pol i propi l en (Moplen AS)
240 0,96x10' 650
Pol i propi l en (Moplen AS)
2G0 1,0 x 10"
Pol i eti l en de j oas densitate (Lupolcn II) 125 0,695x 10 17 Pol i eti l en de j oas densitate (Lupolcn II)
150 0,76 x IO
6
51
Pol i eti l en de j oas densitate (Lupolcn II)
175 0,89x IO
5
145
Pol i eti l en de j oas densitate (Lupolcn II)
225 1, 05x10 710
Pol i eti l en de nal t densitate
(/C=2,l ) 150 r240 (l , 5- f- 2)Xl O
Polistiren 200 1,25 x 10 G70
Polimetilmetacrilal (Venirii) 200 4,0 x 10 260
Poliamide alifaticc Pol i ami d- 6 240 9x10*
Pol i nmi d- 6,6 280 8,Gx 10
Pol i ami d- 6, 10 240 9,0 x 10
Pol i ami d- 11 210 7,0 X 10
Poliacetali (copolimeri) 190 (7- 5- 8)xl O
Polietilentereftalat 270 (l - rl , 6 )Xl 0
Pol i tetrafl uoreti l en 360 (l - f - 2 )x l 0 -
194
unitar de forfecare critic este de ordinul a IO
5
[ = 1
d a N
). Valoarea
m
1
\ cm
2
/
sa exact depinde de materialul de construcie i de lungimea relativ
a capilarului, de polimer i de masa sa molecular, de temperatur.
a. Influena factorilor externi asupra apariiei curgerii nestaionare.
Perturbarea curgerii, n sensul apariiei curgerii nestaionare, poate fi
provocat de unii factori externi, ca reanjarea profilului de viteze la
intrarea n capilar sau n ajutaj, natura i rugozitatea suprafeei capilarei
sau ajutajului, lungimea capilarei sau a ajutajului [159 ; 163].
Uni i dintre aceti factori externi pot influena tipul curgerii n capi-
lar, ajutaj sau filier, care poate fi [161] :
curgere eu aderen a topiturii la perete, caracteristic pentru
unii polimeri ca polietilen i polipropilen ;
curgere cu alunecarea topiturii la perete, care apare la prelu-
crarea materialelor cu adeziune mic pe suprafaa metalic ;
curgere cu alunecare periodic (stick-slip), observat la prelucra-
rea polietilenei de nalt densitate [164] i la curgerea prin capilare a unor
polietilene [165 ; 166].
Rearanjarea profilului vitezelor la intrarea n capilar sau filier,
av nd drept urmare creterea brusc a reopantei, este probabil cea mai
i mportant dintre cauzele de nestabilitate n topiturile de polimeri. Dup
K apl un i L evi n [167], influena cea mai mare asupra apariiei instabi-
litii curgerii o are accelerarea forfecrii, d
2
w/dn
2
, care apare n zona
de intrare a filierei (i nureopant d/y/dn). nlocuirea intrrii plane, din
rezervor n capilar, printr-una conic permite mrirea de c teva ori
a vitezei critice [167174]. Cuc t intrarea este mai lin (semiunghiul la
vrf al trecerii conice de la cilindrul de diametru mai mare la cel de
diametru mai mic este mai mic), cu at t viteza critic este mai mare.
n ajutajele cilindrice inelare, n aceleai condiii, viteza critic este mai
mic dec t n ajutajul cilindric [167].
n experiene cu confuzoare plane [175 ; 176] s-a constatat apariia
unor oscilaii periodice care, n cazul curgerii unui material pe baz de
polistiren, auavut perioade ce auvariat de la valori de ordinul minutelor,
la 155C, la perioade cuvalori de ordinul secundelor, c nd temperatura
materialului a fost de 230C. Apariia instabilitii curgerii s-a datorat
nceperii alunecrii la perete, la eforturi unitare de forfecare suficient
de mari pentrua distruge aderena la perete. i aici s-a constatat mico-
rarea valorii efortului unitar critic cu mrirea temperaturii [176].
n experiene cu topituri colorate din material termoplastic (polie-
tilen de nalt i joas presiune i polipropilen), s-a gsit [178], c
forma optim a curentului de topi tur Ia intrarea n filier este cea a unui
195
paraboloid de rotaie. n cazul unor forme necorespunztoare, ale tre-
cerii de la o seciune la alta, apar zone moarte". n aceste zone, n cazul
vitezelor de curgere mici, materialul stagneaz, iar n cazul vitezelor de
curgere mari, este antrenat n micare de rotaie, fapt care influeneaz
continuitatea extinderii.
Raportul dintre aria seciunii rezervorului i capilarei influeneaz
de asemenea valoarea parametrilor critici rcr i yc r [162 ; 177].
Lungimea capilarei sau a filierei poate influena stabilitatea curgerii,
n condiii dc curgere subcritice, orice perturba ie care apare p n la
intrarea, sau chiar la intrarea n filier poate fi atenuat p n la ieire
clac filiera este suficient de lung. Reograma polimerului precum i
parametrii critici s nt influenai de raportul dintre lungimea i diametrul
capilarei, L/d. Faptul este confirmat n determinrile efectuate cu polieti-
len (fig. 4.102).
io' w
z
m
3
lo'f
c
Fig. 4.102. Dependen a reogramei :
a - ctilen-vinil-acctatului (F.VA) i b- unei polietilene (PE), dc raportul al capilarei [103]
d
1- = 1,75 ; 2 - - = 5 ; 3 - - = 10; 4-- = 18,5 ; 5 - - = 30 ; 37 i 41,5. (Sgeile
a d d d
indic momentul ncepererii turbulenei elastice). Temperatura topiturii T m 190C; c - rcogra-
mele corectate (inlncl seama de efectul de intrare): 1 P E ; 2 EVA.
196
Cu creterea raportului L[d se micoreaz ~'cr i crete y'. Raportul
L /d influeneaz mai puternicparametrii critici i'c'r i dec t pe z'cr
i -}', ceea ce rezult cuclaritate din figura 4.103 n cazul polipropilenei
[160].
Natura materialului capilarei, ca i forma trecerii spre capilar, in-
flueneaz n msur neglijabil reograma polimerului, n schimb in-
flueneaz valoarea parametrilor critici. I nfluena calitii suprafeei
capilarei asupra l ui j' (fig. 4.104) este mai accentuat la unghiuri la
virf, a, mai mici ale conului de trecere spre capilar [163]. De exemplu,
N
pentruun anumit tip de polietilen s-a gsit c i' a fost de 1,5 X IO
5

la capilare din al am, poliamid i cupru, de 1,3 X I O
5
la capilare de
m"
197
10-
10
k
10*
o 180 50 100
oC , grade
Fi g. 4.104. Dependen a reopantei
critice, y'cr, a unei polietilene la
190C, de unghiul trecerii spre
capi l ar, a, i dc natura mate-
rialului ajutajului :
7 ajutaj din : 0 cupru ; x oel ;
2 ajutaj din alam : Q; x ; A trei
determinri diferite.
250
10' 10* , /0* w
s
fer,
Fig. 4.105. Dependen a reopantei critice de
temperatur, pentru trei sorturi (0, A, O)
de pol i eti l en.
nichel, argint i oel i de 1 x I O
5
l a capilare din bronz fosforos
m>
[184].
Mrirea temperaturii are ca efect mrirea reopantei critice [179].
Di n figura 4.105 rezult dependena lui y'cr de temperatur pentru trei
sorturi de polietilen [163].
S-a constatat c parametrii curgerii topiturii de polietilen de joas
presiune se modific mai puin cuvariaia temperaturii, dec t parametrii
curgerii polietilenei de nalt presiune [179]. Cercetri efectuate cu copo-
limerul etilcn-propilcn [180] au artat c apariia curgerii nestaionare
are loc in domeniul nenewtonian, fiind legat de apariia alunecrii la
perete. Alte determinri experimentale [181 ; 182] stabilesc c i turbu-
lena elastic a policlorurii de vinii apare la reopante cu at t mai mari,
cuc t temperatura este mai mare.
b. In fluen a factorilor in tern i asupra apariiei curgerii n estaion are.
Valoarea parametrilor critici, r c r i y ai unui material termoplastic,
198
Fig. 4.106. Dependen a reopantei critice de
gradul dc amestecare i de tratamentul pre-
liminar al probei dc material plastic pe baz
dc pol i eti l en, la 180 i 220C:
7 amestecare n stare granular ; 2 ameste-
cat In stare granular i o dat extrudat;
3 amestecat In stare granular i extrudat
de dou ori.
2x10*
W
1
\
\
\
T-220
N
\
\ \
\
s
T-1SQX
V
\uii0'6\
\
J'I80C"~-
V
, S
\ N
4l N
0,5
\lCr-lC,\
depinde de natura polimerului, de distribuia masei moleculare i de gradul
de omogenizare al polimerului cu componentele receptorii [103; 112;
163; 183].
Pentru polietilen i polistiren, n domeniul de valori cercetat,
efortul unitar critic de forfecare la care ncepe instabilitatea curgerii
este invers proporional cu masa molecular a polimerului, fiind dat de
relaia [103 ; 183] :
T [ r M - const. (4.338)
Componentele amestecului care formeaz materialul plastici gradul
de omogenizare al acestora, auo i mportan foarte marcasupra reopantei
critice. In aceleai condiii i la temperatur constant, y'c'r este cu at t,
mai marc, cuc t gradul de omogenizare este mai mare (fig. 4.106). Mate-
rialul cercetat, care a fost amestecat n stare granul ar i apoi omogeni-
zat n cursul a dou extruderi, are, la aceeai diferen dintre indicele
de curgere (melt index) ICr al probei i indicele de curgere al polietilenei,
ICe, valoarea cea mai mare a reopantei critice (fig. 4.106).
199
ZSxW
i, /
i _
1,
i _
1,
/
t
J
/
u
2 3
IC
Fi g. 4.107. Dependen a reopantei critice a
unei polietiene de indicele dc curgere, la
T = 180C [185].
Valoarea indicelui de curgere al polimerului poate da indicaii cali-
tative asupra parametrilor critici. Cuc t indicele de curgere este mai mare,
turbul ena elastic apare la valori mai mari ale reopantei [185-188].
L a polietilene, la190C, cudensiti de0,918 ; 0,924 ; 0,930i 0,960g/cm
3
i cuindici de curgere diferii s-a constatat cturbul ena elastic nuse
mai manifest, ncep nd de lavalori aleindicelui dccurgere cuat t mai
mici, cuc t densitatea polietilenei este mai mare [187]. Dependena reo-
pantei critice de indicele de curgere, pentruopolietilen, rezult din fi-
gura 4.107.
Rezult c reograma materialului termoplastic nueste influenat
de toi factorii externi, care influeneaz apariia curgerii nestai onare.
Alunecarea topiturii la peretele capilarului saual ajutajului este
legat de proprietatea de elasticitate a acesteia. Astfel, cercetrile efec-
tuate cucopolimerul eti l enapropi l en [180] audus la concluzia c
viteza medie de alunecare la perete, la eforturi unitare de forfecare
T > IO
5
, este de ordinul zecilor de . Procesul alunecrii la pere-
ni
2
s
tele capilarului depinde, prin intetmediul Iui r9, de valoarea presiunii
n fiecare punct al capilarului.
*
n figurile 4.1084.121 s nt redate caracteristicile fizice ( ndeosebi
reologice) ale unor polimeri.
200
*;Te
(N-
Fi g. 4.108. V scozi tatea de forfecare a polietilenei cu pano =
kg
= 920 i IC = 1,3. Sge i l e i ndi c momentul apari i ei
m
3
curgeri Cnesta i onare.
210' 1
2-m
io
1
2-m
^5
2-B*
10
3
10
5y
""'S
\5
fes
10" 10'
t, s-
10' 1Q
Z
Fi g. 4.109. V scozi tatea de forfecare a polietilenei de nal t densitate (Hocchst
A O) la T =* 160C n func i e de reopant la diferite presiuni | O 50x 10 ;
l m
2
- 200 x 10* ; A- - 3 53 X1C
6
; _ 500xl 0
5
} n cazul n care u =
m* m
2
m
2
;
M
< 1 r i V i
= 1= 4 5iar:
1 - Mwm 36 600 ; 2 - Mw= 103 000; 3 - Mw= 197 000;
i - Mw-= 81500; S - Mw= 138000; 6 - M , = 223 000.
z JL
cx * ^
1
V
t
=.1 i =
1
S 5 3
=
"3-,
io ^2
"sffB -
:
_ 3. ^
1 5'g--T
5 d !**
2c B
o 3-2. "

O
\ r/ c
7 7
/
Fig. 4.111. Reograma po-
lipropilenei ^cu IC =
= 0 , 92 ] l a 210C,
10 min;
cu umpl utur de fibr dc
sti cl n propor i e de :
1-3%: 2 - 5 - 10 %;
3 - 15% i 4 - 20%TT se
exprima n I
m'J
J W 2 3h5 IO
2
2 3t,5 10
3
2 5
ir, r
m 150 180 200 220 2k0 2S0280
T,
C
C
b
1,0
aii 0,9
0,8
0,7
-
PE
30 50 100 150 200 150
C - T,C
Fi g. 4.112.
variaia vseozitii unor polimeri la T = 200C, n funcie de reopant [189]
polietilen ; PP polipropilen ; BT polinutenu 1; PS polistiren ; b va-
riaia vseozitii polimerilor din figura a, la y = lOOs"
1
, funcie de temperatur;
c variaia densitii polimerilor de mai sus ln funcie de temperatur.
a -
PE
Fig. 4.114. Propri et i l e reologice ale unor poliamide alifatice, ale cror caracteristici fizice i chimice
s nt trecute n tabelul 4.18 [191] :
a dependena 7) (-}) pentru poliamid 6, la : temperatura 1 - 230G ; 2 - 240C ; 3- 260C ; 4 280"C ; b depen-
dena 7] (V), pentru poliamid 6,6 la temperatura : 1 270C ; 2 280C ; 3 290C ; 4 300C ; c. dependena
ri (r) pentru poliamid 6, 10 la temperatura ; 1 240C ; 2 - 260C ; 3 280C ; d dependena 7] (x) pentru polia.
mid 11, la temperatura : 1 - 210C ; 2 - 220C ; 3 - 240C ; 4 - 260C ; 5 - 280C; e - dependena T(T)-Y) pentru
poliamidcle examinate la punctele ad (la temperaturile nscrise la aceste puncte);/ dependena primei dife-
rene a eforturilor unitare normale o, = T in , dc produsul 7)
0
- Y; a dependena raportului dintre prima
diferen a eforturilor unitare normale, o i efortul unitar de forfecare, T, de produsul rj
0
'Ypentru: poliamid
6 la 230C ; poliamid 6,6 la 270G ; A poliamid 6,10 la 240C ; O poliamid 11la 210C. h - energia de
activare a curgerii pentru : poliamid 0 ; poliamid 6,6;
A
poliamid 6,10 ; A poliamid 11.
Tabelul 4.18
t III-li* caracteristici lizico-cliimice ale pollamidelor nlifntice
Tipul polinrnidei
(PA)
Tempera-
tura de
topire,
T, C
Densitatea
la 23C, kg/m
3
Masa molecu-
lar, l
Indice de
curgere,
g/10 min
Entalpia la
T( > A/7,
kcal
kg
PA 6 226 1 146 17 000 32,3: 16
PA 6,6 266 1 144 14 000 16 15,5
PA 6.10 226 1 070 12 200 10,7 16,5
PA 11 190 1 035 21 000 33,1 10
w
Fig. 4.115 :
T
a dependena vseozitii aparente n = , a poliltirenulul la T =230C, de reopant apa-
rent Y =- (Tefortul unitar de forfecare la perete); pentru diferite valori ale masei mole-
cularc ; b dependena raportului -2- al polistircnului Ia 230C, de efortul unitar de forfecare la
Io
i\7
perete ry , pentru diferite valori ale raportului [103].
Ba
206
Fig. 4.116.
a variaia In timp a complianei la fluaju^de ntindere
uniaxial, D(t), a topiturii de polistiren cu M - 350 000
i Mw/M = 2,6, supus efortului unitar de ntindere
o = 5,5 x 10 , la diverse temperaturi; b - depen-
m
J
'
denia vseozitii extensionale >!<* a poliltirenulul la 110"C,
de masa molecular, M [192].
; / m 100 ''00
Fig. 4.117. Reograma copolimcrului buladien-sliren (S OLPRENE
4to) la diferite tempcraluri [193].
<*.0r
Fi g. 1.118. Reograma compozi i ei pe baz de polistiren bloc (PS) n amestec (ob i nut
prin exlrudere) cu un elastomer izopren-slirenic (TIS) ob i nut prin exlrudere:
a - la T = 180*0 ; 7 PS 100% ; 2 - 90% PS + 10% TIS ; 3 - 70% PS + 30% TIS ;
b - la T = 200C } 1 PS 100% ; 2 - 80% PS + 20% TIS ;
T Ia- ; Yla
cin*
16tIO
1
%
IZ
I 10
i
0
\
. 260 "C
o 270 X
o 280 C
230 C
. 260 "C
o 270 X
o 280 C
230 C
1
_J
J 5 67 8 3100 2 3 <, 5 6 7831000 2 3 k 5 6
X ,-'
Fig. 1.119. Dependen a v seozi t i i polielilcntereftalatului (ARNI T E 6700) la diferite
temperaturi [194].
Sff
3,5
3.0
2.5
-1.00\
7.5 8.0
log X
Fi g. 4.120. Reograma unui
elastomer butadien-acrilo-
nitrilic la diferite tem-
peraturi :
7 - 80C ; 2 - 100-C;
3 - 120C; i- 140C [195];
, dyne . ,
T In ; YIn s-
1
.
5y
i y
5.5 6.0
log Z
6.5
Fig. 4.121. Reograma unui oligo-
mer fenolformaldchidic
!
al novo-
lacului (material termorigid) la
urmtoarel e temperaturi :
7 - 100C ; 2 - 105C ; 3- 110C ;
dyne
115C; 5 - 120C ^
i Y.n
s
~' ^
-
x n
14 Propri eti l e fizice i termomecanica materialelor plastice - i cd. 230
PROPRIETI MECANICE
I PROPRIETI TRIBOLOGICE
5.1. Proprieti mecanice
Materialele plastice manifest fluaj i relaxare chiar la temperatura
mediului ambiant. Di n acest motiv, unele caracteristici mecanice deter-
minate n ncercri de scurt durat, nu s nt satisfctoare pentru cal-
culul componentelor din material plasticale mainilor i aparatelor care
urmeaz s funcioneze timp ndelungat. L a analiza caracteristicilor
mecanice ale unui material plastictrebuie s se in seam at t de efectul
concentraiei diferitelor materiale auxiliare care intr n compoziia sa,
c t i de efectul unor factori (temperatur, umiditate, raze ultraviolete,
radiaii y, radiaii nucleare etc), precum i de efectul trecerii timpului
asupra valorii caracteristicilor mecanice. Cercetri legate de dependen-
ele specifice ale caracteristicilor mecanice ale materialelor plastice s-au
efectuat n numeroase lucrri teoretice i experimentale [197-232].
5.1.1. Caracteristicile mecanice ale solicitrii de scurt durat
n ncercrile de scurt durat se urmrete, n general, determinarea
dependenei dintre efortul unitar aplicat (a sau T) i deformaia speci-
fic (e sau y) > stabilirea caracteristicilor corespunztoare ruperii
(rezistena de rupere, <rr ; deformaia specific la rupere, er i carac-
terul ruperii : cu sau fr formarea unei g tuiri). Durata ncercrii are
efect asupra nclinrii curbei cs-e (fig. 5.1, a). Di n acest motiv,
la trasarea curbelor izocrone a-e (sau T y) este necesar specifi-
carea i a duratei ncercrii. Durata ncercrii este corelat cu viteza
de variaie a sarcinii aplicate sau cuviteza de deformare. Astfel, pentru
210
/1 - - '
/ /
/
'
/ / \arctjEj
0
b
t
Fig. 5.1 :
o - cioclul duratei ncercrii, t, asupra curbei a - s ; b - determinarea modulului de elasti-
citate.
elastomeri s-a constatat c valoarea rezistenei la rupere, ar, depinde
de viteza de deformare, s, conform relaiei [199] :
r , 2 r . l
(5.1)
n care ar_2 este rezistena la rupere la viteza de deformare c iar err>,
rezi stena'l a rupere la viteza de deformare e,.
Modulul de elasticitate d indicaii asupra rigiditii materialului.
L a acelai efort unitar, materialul mai rigid se deformeaz mai pui n
si are un modul de elasticitate mai mare. n general, se utilizeaz noiunile
de (fig. 5.1, b) :
modul de elasticitate iniial
E l i m
s-0 e
modul de elasticitate aparent sau secant
I
modul de elasticitate tangent sau efectiv
L e
de
Pentru a pune n eviden capacitatea materialului de a absorbi
energia mecanic transmi s brusc(prin oc), din exterior, (solicitri dina-
mice) se utilizeaz noiunea de rezilien. Aceasta exprim raportul dintre
lucrul mecanic necesar ruperii i aria seciunii de rupere. Pe baza rezi-
lienei, materialele se mpart n tenace (care se rup la ocuri relativ mari,
i fragile (care se rup la ocuri relativ mici).
211
Comportarea materialului pedirecie perpendicular la direcia soli-
citrii este msurat de coeficientul lui Poisson, u. Acesta poate avea
valoarea maxi m JA ==0,5, care corespunde deformrii lavol um constant
(fr variaie de volum). n genetal, 0,20<p. <0,5.
Masa molecular precum i gradul de orientare a polimerului influen-
eaz valoarea caracteristicilor mecanice. De exemplucucreterea masei
moleculare a polifeniloxidului, crete rezistena sa la rupere [200], ceea
ce se constat i laali polimeri.
ntre rezistena de rupere ar ,a pe o anumi t direcie care face un
unghi a cudirecia etirrii, a polimerului custructur orientat i rezis-
tena de rupere a polimerului neorientat, erri , pe de o parte i modulele de
elasticitate corespunztoare Ea i En , pe dealt parte, pentru unii poli-
meri (de exemplu pentru policlorur de vi ni i [202), a fost determi nat
relaia empiric
1 +k (5.2)
n care k este oconstant de material. Pentru policlorur devinii, A- =
=1.45[202].
Ruperea materialelor plastice poate avea caracter fragil, v scoclastic,
sau v scos ; caracterul ruperii iese n evi den pe diagrama ae
(fig. 5.2) i depinde, ntre altele, de viteza ncrcrii. Un material care la
800
a <t00
200
0
f
2 3
f
2
t

t

30 W 50 60 ?0 80
l, i.
3 *
50
HO
30
20
10
5
3
1
\
2
I :
1
/
1 i 1 i i J i u
b t, %
12 16
Fig. 5.2:
forma diagramei o e a unui policarbonat n funcie dc caracterul ruperii: 7 rupere
fragil; 2 rupere vlscoolaslic ; 3 rupere vseoas". b diagrama o s la viteza de
deformare G = 50 J^IL pentru : 7 polipropilen; 2 policarbonat; 3 - polilclrnmclilcn-
min
tereftalat ; 4 acetal ; 5 poli uctilmetacrilat; 6 politetrametilentereftalat cu fibre de
sticl [226].
212
viteze mici de ncrcare se rupe v scos, la viteze mari de ncrcare se
poate rupe v scoclastic sauchiar fragil. De exemplu, dac lavitez de
ncrcare de 20-^
m
- are locrupere v seoas, cudeformaie specific de
min
25.. .100%, atunci lavi tez de ncrcare de 200 ruperea are carac-
min
ter v scoelastic, cusr =5. . .20%, iar n cazul vitezei de ncrcare de
1 000m^HL t ruperea are caracter fragil cutr = 2.. .6% [229].
min
Ruperea fragil, caracterizat, prin absena deformrii plastice ma-
croscopice, chiar i la viteze miei de ncrcare, este specific, n general,
duroplastelor. Ruperea v seoas" (sauplastic), caracterizat printr-o
lungire pronunat (etirare) a epruvetei nainte de rupere se nt lnete,
n general, la termoplaste.
Polimerii, lanivel microscopics nt constituii clin structuri supramo-
leculare care ader" ntre ele. Sub sarcin, sedezvolt microfisuri (cra-
zes") care nus nt fisuri n sensul obinuit al curtatului. ntre suprafeele
(perpendiculare pe direcia aciunii exterioare), separate prin microfisu-
rare (spre deosebire dcmetale, de exemplu), exist particule alungite
(fibrile) n direcia aciunii exterioare, care leag ntre ele cele dou
suprafee care tinds se separe. Datori t prezenei fibrilelor, microfisura
mai poate prelua oanumi t ncrcare. n general, rezistena microfisurii
influeneaz rezistena de durat a materialului.
Fisurarea (cracks), const n formarea a dou noi suprafee indepen-
dente (deci fr puni " de legtur n genul fibrilelor) i ea precede
ruperea propriu-zis.
Dependena ae pentru materialele plastice este n general neliniar.
De exemplu, pentru epruvete din policarbonat (cudiametrul de 10mm
i lungimi de 20, 50i 70mm) [229] :
ti =A-e +B-s" (5.3)
n care A, B , n s nt constante de material dependente de viteza de de-
formare (tabelul 5.1).
Tabelul 5.1
Constantele din rel ai a (5.3)
Viteza de deformare, s
1
A D /i
1,72X10" 220,4 - 1, 0 57 x 10 2,632
1,60 X10~
5
220,4 - 0 , 9 0 5x 10 2,597
0,82 x IO"
4
220,4 - 1, 2 2 3 x 10 2,721
1, 7 3 x 10 - 220,4 -1,029 x 10 2,667
1,57 x IO"
3
220,4 - 1, 588x 10 2,837
1,55x10"" 220,4 - 3 , 153 x 10 3,101
213
150
103
a:
-ifO 0 kO 80"
lC
a
-BO-ifOO W 80
50
O
-zoo -100 '100 *Z00
T, C
-ZOO -100
b
100 -ZOO-300
T.'C
Fig. 5.3. Dependena de. temperatur a rezistenei de rupere si a limitei de curgere
a unor polimeri :
a rezistena dc rupere la forfecare (7), la ntindere (-') i la ncovoiere (3) a policarbonatului ;
4 modulul dc elasticitate [229]; b limita de curgere funcie dc temperatur pentru ctlva
polimeri [201]: 1 polietilen de joas densitate ; t policarbonat (Bisphcnol A) ; 3 poli-
clorur dc vinii neplastifiat ; 4 poli-4-mcti! penten 1; 5 politetrafluorelilcn ; 6 poli-
propilen ; 7 poliamid 0,6 ; 8 polioximetilen.
Rezistena de rupere i limita de curgere se micoreaz cu tempera-
tura (fig. 5.3), iar alungirea la rupere crete cu mrirea temperaturii
(fig. 5.4). n afar de rjr, ac, er, temperatura afecleaz i forma curbei
ae aa cum se observ, de exemplu, n cazul poliamidei 12 (fig. 5.5).
Valorile caracteristicilor mecanice ale unui material plastic depind
i de natura i de concentraia materialelor auxiliare. De exemplu, <rc,
100
75
| 50
25
.
L
\ /
*
kOO
300
ZOO
100
Fig. 5.1. Dependena deformaiei spe-
cifice la rupere, er, i a limitei de
curgere, ac, de temperatur pentru
poliamid 12 (T, =178 -f- 180C i
p =1 020 ) .
m
3
80 160
T. "D
214
0 100 200 300 ifOO
Fig. 5.5. Dependena formei reo-
gramei a e, poliamidei 12, de
temperatur.
0 if ~ 8 12
l. %
Fig. 5.6. Dependena a e a poli-
amidei 6,6:
7 uscat ; 2 dup meninerea timp
de 46 de zile In ap la 2(FC, clnd avea
un coninut dc 5,7% ap in greutate [201].
a policlorurii de vinii cuumpl utur de carbonat de calciu, scade liniar cu
mrirea concentraiei de carbonat de calciu [201]. De asemenea, valorile
caracteristicilor mecanice depindde orientarea macromoleculelor. Astfel,
pentrupiese obi nute prin injectare, rezistena de rupere pe direcia curge-
rii este substani al mai mare dec t pe direcie perpendicular la direcia
curgerii. Prezena concentratorilor de eforturi unitare (gituituri, guri ...)
determi n, n zona respectiv, diminuarea caracteristicilor de rezisten
ale materialului.
Pentru unii polimeri, forma curbei rje, precum i valorile carac-
teristicilor de rezisten s nt afectate de mediul cii care vin n contact.
Astfel, la poliamid, cu mrirea coninutului de ap (absorbit din at-
mosfer ca urmare a expunerii Ia solicitri climatice) se micoreaz limita
de curgere, iar curba ae se apropie de axa e i n consecin se mico-
reaz modulul de elasticitate (fig. 5.6).
Valoarea modulului de elasticitate al polimerilor scade cu mrirea
temperaturii. Pentruunii polimeri, micorarea este continu, iar pentru
alii vari ai a cutemperatura este aproape insensibil la temperaturi joase,
n schimb devine foarte pronunat la temperaturi mai mari (fig. 5.7).
O vari ai e similar se constat i pentrumodulul de elasticitate trans-
versal, G. Cucreterea presiunii aplicate epruvetei, supus unei solicitri
de forfecare saude ntindere, se mrete i valoarea modulului G (fig. 5.8).
Tangenta unghiului pierderilor mecanice tg Snu are o form de variaie
unic pentru toi polimerii. n unele cazuri ns, curba tg 8 T are
maxime la T > 0C i la T < 0C (fig. 5.9).
215
1.200
3500
\ 2800
I 2100
700
O
6
i
\5
2\7
\
s
-7U-ttB -18 10 38 66 9<t
T. C
Fig. 5.7. Vari ai a modulului de elas-
ticitate, l ongi tudi nal , E, cu tempe-
ratura, pentru :
7 polietilen ; 2 polipropilen;
3 fenoplaste; 4 policarbonat ;
5 polistiren rezistent la oc ; 6'
vinlplast ; 7 - capitm cu 2,5% umi-
ditate ; S poliformaldehid; 9
copolimer acrilo-butadien-stiren.
-100 100
80
r.
j
c
Fi g. 5.8. Dependen a de temperatur a mo-
dulului de elasticitate transversal , G',(l) i a
tangenei unghiului dc pierderi mecanice, tg S
(-'), pentru pol i fl orur dc vinii [213], la :
0-0,1J. Aei-iLjn-iaa-M-.
-
\
/2
1
\
\
\
\
1
1
1
1
\
\
\
t
/
/
-.5
Fig. 5.9. Dependen a dc tempe-
ratur a tangentei unghiului de
pierderi mecanice (7) i a modu-
lului de elasticitate transversal
(2), pentru o pol i ami d 6,6 cu 35%
fibre de sti cl (Akulon R V
35), [212].
io-
'200
T. C
Fig. 5.10. Dependen a valorii coeficien-
tului lui Poisson de temperatur [209]:
7 polietilen moale ; 2 polietilen dur;
3 policlorur de vinii dur ; 4 polisti-
ren; 5 poliamid; ti polimetilmetacrllat.
0,50
0,<t5
OM
0.35
0,30
0,25
-"*7
^5
2
s
20 hQ 60 80 100 120 M 160 180 2002202h0
T, "0
Coeficientul lui Poisson, p., depinde at t de natura polimerului i de
temperatur;, c t i de natura i de concentraia materialelor auxiliare
[208]. n cazul materialelor anizotrope, ti depinde de gradul de anizo-
tropie i arevalori diferite pe direcii diferite [207].
Cu creterea temperaturii, ucrete i tinde ctre valoarea sa limit
u. =0,5 (fig. 5.10).
L a temperaturi mult sub 0C, rezistena la rupere i modulul de elas-
ticitate, n general, cresccumicorarea temperaturii, iar deformaia spe-
cific la rupere i densitatea de energie de deformare p n la rupere se
micoreaz cumicorarea temperaturii (tabelul 5.2). S-a constatat, de
asemenea, c zr; ar ; Ar s nt influenate, la temperaturi foarte joase, de
natura agentului frigorific (heliu, azot) cucare vine n contact cpruveta
de polimer. Pentrumarea majoritate apolimerilor, rezistena la rupere se
micoreaz n mediu dcazot lichid (facexcepie policaprolactama i
polidifeniloxid-imida pirometilic) ; n contact cuheliul, rezistena de
rupere la 78K nuse modific n comparaie cuvalorile nscrise n
tabelul 5.2.
5.1.2. Caracteristicile mecanice ale solicitrii dc l ung durat
Cu trecerea timpului semicoreaz valorile caracteristicilor mecanice
( mbtr nire") i cresc deformaiile sauserelaxeaz eforturile unitare
(fluaj") ale materialelor plastice. Di n aceste motive, caracteristicile
mecanice din ncercrile descurt durat servescunei prime aprecieri a
comportrii lasolicitri mecanice ; ele nus nt adecvate pentruaprecierea
comportrii dup operi oad mai lung de timp. Efortul unitar la care se
produce ruperea semicoreaz cutrecerea timpului (fig. 5.11). Seconstat
c nt i apar microfisurile, apoi, la eforturi unitare mai mari, areloc opa-
cizarea epruvetei dup care arelocruperea. n cazul policlorurii de vi ni i
217
Caracteristicile mecanice ale polimerilor
Polimerul
Deformaia specific de rupere,
V /o
Rezistena
Temperatura 4,2 K 40 K | 78K | 90 K 300 K 4,2 K | 40 K
Polistiren 0,5 1,0
-
5 27,5
-
Polimetilmetacrilat 1,0
-
1,5
-
2 76,0
-
Pol i i zobuti l en 1,2 - 1,7 - 970 69,0
-
Pol i oxi propi l en 1,1
-
1,8 - 320 84,0
-
Pol i propi l en 1,8 2,0 2,1 2,5 20 90,0 105
Pol i eti l en dc nal t densitate 1,4 1,8 1,9 2,7 1 350 120 142,5
Polltetra f luorcti 1en 1,7 2,4 2,8 220 100 113
Pol i caprol actam 1,8 2 2 2,6
-
190 138 155
Poli oxl metilen 1,5 1,7 1,9
-
20 167 180
Polietilentereftalat-cristalin 2,3 2,8 3,1 - 30 124 134
Polieiilentereftalat-amorf 2,5 3,1 3,7 4,5 370 130 143
Poliarilat F- l 2,6 3,5 3,9 4,4 35 110 173
Polisulfon 3,8 4,4 7,5 5,4 10 140 148
Policarbonat Di fl on" 3,6 5,2 9,2 12,2 70 155 185
Poliacrilat Dl 3,6 4,5 5,9 10,0 100 165 178,5
Pol i di feni l oxi d- i ni i d pi romcl i ti c 6,6 11,3 27,0
-
60 345 276,5
218
Tabelul S.2
la temperaturi foarte joase [205]
la rupere o ,
MN
m*~
Modulul de elasticitate E x 10 '
MN
m
3
Densitatea de energie
de deformare p n la
rupere, Af x 10",
daN -in
cm
3
78K 90 K | 300 K 4,2 K | 40 K | 78K 90 K 300 K 4,2 K 40K | 78K 90 K
47 17 5,60 - 4,70 - 2,1 0,7 - 2,4 -
88 45,5 7,50 5,70 - 2,4 3,8
- 6,6 -
77 - 0,1 6,00 - 4,50 -
-
4,0
-
6,5
-
101 - 24 7,40 - 5,50 - 4,9
- 8,7 -
106 100 27 5,75 5,70 5,40 4,90 0,98 7,0 10,8 11,7 11,0
125 108 29 8,60 8,15 7,10 4,90 0,44 8,1 10,4 11,3 17,7
115 - 18,5 6,00 5,70 5,60 - 0,40 8,7 14,6 15,6 -
166 - 60 7,75 7,20 6,80 - 0,80
12,0 16,8 23,5
-
196 - 58 11,10 10,90 10,40
-
2,80 12,5 14,8 18,4
-
145 - 58 5,65 5,00 4,90 - 2,45 15,0 19,0 23,3
-
153 150 36 5,35 4,75 4,50 4,00 1,55 17,0 27,8 31,0 36,9
169 171 49,5 5,50 5,25 4,75 4,55 1,80 18,0 31,0 39,0 41,9
104 130 55 4,05 4,00 3,25 3,25 1,85 28,0 38,5 93,2 41,1
198 173 56 4,60 4,40 4,00 3,60 2,10 29,0 54,0 122,0 161,0
191 200 47,5 4,85 4,60 4,45
4,10 1,70 31,5 44,0 62,5 136,0
268 -
143 6,45 4,85 4,60
- 3,50 132,0 212,0 587,0
-
219
90
80-
70
80 -
_S
50-
W-
30-
23-
10
0
_J I L-
10 !0
2
IO
3
IO
1
' 10
s
W
6
10'' 10
a
t, s
Fig. 5.11. Evol u i a ln timp a
eforturilor unitare care pro-
voac :
1 apariia microfisurilor; 2
opacizarea epruvetci; 3 ruperea
ductil, n cazul policlorurii de.
vinii ncplastifiate la 20C i 65%
umiditate relativ a acrului [201],
neplastifiate, la 20C, are loc rupere ductil cu formarea unei g tuituri
care se extinde mult naintea ruperii. Opacizarea epruvetelor se observ
la o anumi t stare de deformare i n experimentele de fluaj (fig. 5.12).
Durata p n la opacizare este cuat t mai mic cuc t efortul unitar apli-
cat este mai mare.
Variaia n timp a deformaiei specifice, la temperatur i sarcin
constante, depinde de natura polimerului. Astfel, dup o anumi t durat,
n cazul policlorurii de vi ni i (fig. 5.13) are loc accelerarea deformrii ;
deformaia crete mult ntr-un interval scurt de timp. Momentul nce-
perii acestui proces de deformare accelerat trebuie cunoscut n scopul
utilizrii adecvate a materialului. Pentru proiectare este necesar s se
cunoasc valoarea rezistenei de durat aa, funcie de timp, la diferite
temperaturi, pentrufiecare material plastic. Di n figura 5.14, a, rezult
c o scade cutrecerea timpului pentrutoi polimerii chiar la T 20C,
iar din figura 5.14, b rezult c n cazul polietilenei de nalt densitate,
cu creterea temperaturii, rezistena de durat scade, forma curbei
ad(t) pstr ndu-sc. Momentul schimbrii pantei curbei ad(l), cu creterea
temperaturii se deplaseaz spre durate din ce n ce mai mici. Momentul
schimbrii pantei n diagrama log aa /, corespunde trecerii de la ru-
perea tenace la ruperea fragil a polimerului.
Rezul t c, determinarea comportrii la fluaj este i mportant n
vederea utilizrii materialelor plastice pentrucomponente ale aparatelor,
mainilor etc. Pentru poliolefine, de exemplu, curbele de fluaj au fost
determinate experimental n lucrarea [210].
Durata pn la rupere (durabilitatea") a unui material plastic depinde
de temperatur i de efortul unitar aplicat. n general, durata necesar
220
15
10
as
[7
-
y
_i_
Fi g. 6.13. Curbe dc fluaj :
- la 1 = COC i o = 2 - ^- pentru : 7 - polipropilen ; 2- policlorur dc vinii ncplnstl-
m'
MN
fiat : 6 - la T = 20C i o = 10 pentru:
m
2
7 - copollmer etilenfi-propilen =.903-M-^ ; 2- polipropilen (p = 909 kg/m') ; 3 - poli-
amid 6.6, la umiditate relativ de 65% ; 4- copollmer al acefalului, la 65% umiditate rela-
ti v; 5 - poliamid 6,6 cu 33% fibr de sticl, Ia umiditate relativ 100%.
activrii unui anumit proces n corpuri solide, la, rezult din relaia
clasic a l ui Boltzmann-Frenkel:
' = i
e x p
(*T )
( 5 4 )
n care E este energia de activare a procesului; k =1,38054 X 10"
23
J /K -constanta lui Boltzmann ; Ttemperatura n K ; v0frec-
vena oscilaiilor termice ale atomilor corpului solid. n relaia anterioar
nu s-a considerat i influena unei aciuni externe de natur mecanic
asupra duratei necesare activrii procesului ; de exemplu, desfurarea
unui anumit proces (de rupere, de relaxare, de curgere etc.) n prezena
unui efort unitar. Cercetri efectuate, de exemplu, pentru procesul de
relaxare al polimerilor n stare solid auartat c[204] timpul de relaxare
are expresia general*
tr= /r ,0 exp I '-1 (b.5)
n care /r 0, ci bs nt constante de material; E0 energia de activare
incipient a procesului de relaxare ; A- constanta lui Boltzmann ;
Ttemperatura n K ; a-efortul unitar aplicat; ppresiunea hi-
drostatic. Cucreterea presiunii se micoreaz efectul fluajului (s se
micoreaz). n modsimilar, duratapn la rupere a polimerilor solizi,
ntr-un interval mare detemperatur i de eforturi unitare, se exprim
prin relaia [204 ; 231] :
rp /, exp - H^j (5.6)
n care /0; U0 i y s nt constante care caracterizeaz rezistena materia-
lului la nivel molecular. Relaia anterioar se mai poate scrie sub
forma
trp = A exp (aff) (5.7)
n care, constantele
A t0 exp ; *=-*-
kT kT
depind, pentru un polimer dat, de temperatur. Durata p n la rupere
este influenat de efecte corosive i n general demediul n care se afl
epruveta din material plastic(ap, acidetc). Acestea influeneaz valorile
constantelor de material / i y. Pentrua scoate mai bine n eviden efec-
tul mediului, n care se afl epruveta, asupra duratei p n la rupere,
* Olihovie O. E. , Golidman A. Ia., Meh. Polimerov, nr. 3, 1977, p. 434.
223
relaiile anterioare aufost corectate in nd seama de experimente i
scrise sub forma [229]
HT I E - aa \
in care a
=1,987
cal
Aa aa
x0RT + y ; A0 i K0 constante ; R
constanta universal a gazelor ; a0 =depinde numai de
(5.8)
8 314,3 J /kmol -K =
mol 7v
mediul n care se afl epruveta.
L eforturi unitare, a < aer diagrama semilogaritmic log trpa
a
nu mai este liniar. Di n punct de vedere fizic aceasta nseamn
c la a < aer seschimb mecanismul ruperii; factorii principali, activa-
tori ai ruperii, la a < acr devin temperatura i mediul n care se afl
epruveta. Cumrirea efectului aciunii mediului asupra polimerului,
valoarea lui acr semrete (mecanismul ruperii seschimb lavalori mai
mari ale lui a). Creterea temperaturii are un efect similar.
Pentru a > acr, dependena log trp a, pentru e iva polimeri, re-
zult din figura 5.15.
A mai fost propus, pentru determinarea duratei p n la rupere,
relaia [229] :
^ (log N -l- loglr v ) =Kl) (5.9)
n care K(a) este oconstant dependent de efortul unitar ; se expri m
n K i se deduce din ncercrile descurt durat ; T temperatura la
care se face ncercarea ; Td temperatura de nceput de degradare ter-
mic (termodi struci e); Nnumrul lui Avogadro (N =6,02 X 10
M
).
Dac Td >0i 0, in nd seama c log N =23,78, din relaia
precedent seobine relaia Larson-Miller
(23,78 +l og/,p ) =K(a). (5.10)
Fig. 5.15. Dependen a duratei p n la
rupere de efortul unitar aplicat pentru:
1 textolit; 2 eapfolon; 3 poli-
carbonat; 4 polloaprolactam; .5 poli-
amid (P-68); e poliuretan; 7 - pol-
formaidebid ; .V polistiren.
CT; daNfn ,
224
Pentruodurat anumi t, /, se deduce din relaiile precedente sau
di n figura 5.15 efortul unitar, cd, la care se produce ruperea (la finele
perioadei de timp /). Dac diagramele s nt date pentru temperatura
T0 =20C (fig. 5.15), atunci pentruacelai interval de timp, /, la o tem-
peratur T ^ T0, rezistena de durat se poate determina curelaia :
o*(T) = KT-ca(T0)
(5.11)
n care ad(T0) este rezistena dedurat determi nat de pe diagrama tra-
sat la temperatura T, iar factorul KT n intervalul de temperatur
20-=-107C [231] are expresia
exp |^1
1+ 0,046(1 - cY
(5.12)
293
unde c= : Ttemperatura de utilizare n K . Pentru poliamid,
T
de exemplu, KT se calculeaz i curelaia
T, - T
KT "
T. - 20
(5.13)
n care Tt este. temperatura de topire n K ; Ttemperatura la care
se face calculul (de utilizare) n K .
Dac se cere ns determinarea duratei p n la rupere a unui polimer,
n condiiile lucrului laacelai efort unitar, o, dar la oalt temperatur,
se utilizeaz relaia (5.7) n care se nlocuiete rj cuc( ')
a
KT
Valori ale l ui KT pentru c teva materiale plastice s nt date n ta-
belul 5.3.
Tabelul 5.3
Vnlori orientative pentru factorul KT al citorva materiale plastice [231]
Temperatura,
Materialul
-40 -20 0 +20 40 60 80 100
Textolit
1,0
0,86 0,76 0,68 0.59
Sticloplasle 1.07
1,0
0,98 0,95 0,89 0,85
Pol i ami d 1,15 1,08
1,0
0,88 0,80 0.69 0,58
Pol i formal del i i i l 1.10 1,08 1,03
1,0
0,80 0,68 0,49 0,28
Policarbonat 1,15 1,11 1,10
1,0
0,90 0,75 0,60 0,40
Polii el rafl uorel i l en 1,30
1,0
0,98 0,92 0,84 0,76
Caprolon 1,18 1.10
1,0
0.80 0,78 | 0,65 0,52
13 Proprietile fizice i termomecanica materialelor plastice cd. 230
225
L a proiectarea pieselor clin material plasticintereseaz valoarea efor
tului unitar admisibil, aa(t), corespunztor unei anumite durate de func-
ionare, /. n general se cunosclimita de curgere ac(0) i rezistena admi-
sibil cra(0) din ncercrile de scurt durat (tabelul 5.4). ntre aa(t)
i fjn(0) aufost stabilite urmtoarel e corelaii :
pentru materiale izotrope :
T a(0=^(0)- (y) (5.14)
Tabelul 5.4
Valori recomandate pentru limita dc curgere i rezistenta admi si bi l n unor polimeri,
rezultate din ncercri de scurta durat [2,'il] TC; a,,c;a,,c limita de curgere la for-
fecare, traci une i respectiv nc ovoi ere: T a ; o- , . ; aUa rezi sten a admi si bi l la
forfecare, trac i une i respectiv ncovoi ere
Limita de curgere,
MN
Materialul plastic
m* m
T
c l.c l.c
T
u "l.a "/.
Textolit 200 70 100 150 46 06
Sliclotextollt 30 45 05 00 35 48
Pol i caprnl acl am (capron) 70 60 80 35 30 40
Pol i cl orur de vinii 85 50 100 42 25 50
Pol i formal dehi d 130 00 100 05 30 50
Policarbonat 80 70 85 37 35 42
Pol i propi l en 00 35 50 25 17 22
Pol i tetrafl uorel i l cn (i'toroplnst -1) 20 16 18 8 0 7
Efort unitar admisibil,
MN
pentru materiale anizotrope :
a(0=Ko'f.(0), (5.15)
n care : n i m s nt constante de material (tabelul 5.5) ; A ' 0 coeficient
de durat (pentru textolit A"0 =0,0. . .0,7; pentrusticloplaste si sticlo-
lextolit Ka =i 0,65. . .0,80).
.. ,.i .. J . , ; ^ , , -- , Tabelul 5.5
Valori ale constantelor 7;? si ;i din rel ai a (5.1i)
Polimerul
m
1'oliamlde 0,017 4 X 10 *
Pol i acri l ai
0,029 1,9x io
3
Pol i tetrafl uorel i l en 0,002 3,3 X 10-
Kcnoplaste 0,08-0,10 10">
Aminoplaste 0,10 10 '
226
5.1.3. Caracteristicile solicitrii la oboseal
Variaia periodic a efortului unitar aplicat unei piese ntre o valoare
minim, am i n , i o valoare maxim, am a x , un numr determinat de ci-
cluri, N, constituie o solicitare laoboseal a materialului piesei. Carac-
teristicile derezisten ale materialului ca urmare a acestei solicitri, se
diminueaz cucreterea numrului decicluri de solicitare, tinz ndctre o
valoare constant dup un numr foarte mare desolicitri. Variaia perio-
dic n timp a efortului unitar poate fi provocat pe cale mecanic sau
poate fi urmarea unor fluctuaii periodice de temperatur. Rezistena
materialelor plastice nearmate, lasolicitri de oboseal a fost cercetat
n ultimul timp [206; 215; 225; 228], dei pentru solicitri ciclice au
fost utilizate depreferin, materiale plastice, armate.
Supuse solicitrilor ciclice, materialele plastice se nclzesc (datorit
componentei v scoase i conductivitii termice relativ sczute) nc t
ruperea poate avea locdup dou mecanisme diferite :
temperatura crete un timp, dup care se stabilizeaz ; ruperea
are locprin formarea i propagarea fisurii ;
temperatura crete continuu, motiv pentrucare are loc nmuierea
(termic) i n final materialul cedeaz (se rupe").
Cercetri efectuate cuo epruveta (fig. 5.16, a) dinfr-un eopolimer
aeetalic, la un ciclusinusoidal desolicitri, alternant simetrie, (traciunc-
compresiune), cufrecvena de 5 Hz 1.300
C l t
''"" |, auartat c tempera-
l mi nut;
tura probei crete n timpul solicitrii cuat t mai mult cuc t sarcina
aplicat este mai mare (fig. 5.16, b).
Pentruo amplitudine a efortului unitar, | a | <21,6 temperatura
A T , crete cucreterea numrului ciclurilor de solicitare, N, i se sta-
bilizeaz dup N =IO
5
ci cl uri ; ruperea (indicat prin R pefigur), are
loclaaceast temperatur deechilibru, dup nc un anumit numr de
cicluri (fig. 5.16, b).
Se observ, dup forma curbei de variaie a temperaturii c are loc
o modificare complet a comportrii materialului, n intervalul cuprins
MN
ntre ncrcrile cuamplitudine a efortului unitar de 21,6i 22,4 .
m
2
ncercrile efectuate la frecvene de solicitare diferit (0,5 ; 1,67 ;
5 i 10Hz) pe epruvete ale copolimerului acetalic[215], aupus n eviden
regimurile de cedare prin nmuiere termic i de rupere prin oboseal
(fig. 5.17). Se constat c amplitudinea efortului unitar corespun-
ztoare trecerii de la cedarea termic la ruperea prin oboseal cr,cr,
227
Fi g. 5.17. Curbe de cedare prin nmui ere termi c (1) i de rupere prin oboseal (2)
pentru o epruveta dintr-un copolimeri acetalic, n caz.ul solicitrii sinusoidale, alternant
simetrice a epruvetei, la diferite frecvente; T cedare termi c.
este funcie de frecvena f, a aplicrii ncrcrii i de raportul dintre aria
lateral, A, i volumul epruvetei, V :
1^,. cr| == (Cx C2 loi? /) (5.16)
n care G\ i C2 s nt constante de material.
Dac se meni ne i se controleaz ncrcarea epruvetei, a, ntre
limitele stabilite, atunci cucreterea numrul ui ciclurilor de solicitare, N,
crete deformaia specific (fig. 5.18, a) ca urmare a micorrii modulului
de elasticitate provocat de creterea temperaturii. Dac ns se menine
i se controleaz deformaia specific, e, ntre limitele stabilite, atunci cu
creterea numrul ui ciclurilor de solicitare alternant simetric, N,
se micoreaz efortul unitar, a (fig. 5.18, b). n acest ultim caz, odat cu
micorarea modulului de elasticitate ca urmare a creterii temperaturii
are loci micorarea energiei disipate sub form de cldur, ceea ce duce
la o autostabilizare a temperaturii. n cazul controlului i meninerii
deformaiei specifice nuva avea loccedarea prin nmuiere (termic) a
materialului. Ruperea are loccuat t mai repede cuc t deformaia spe-
cific este mai mare (fig. 5.18, b).
229
3.2
2,8
2,<+
16
1.2
0,8
0,
2
9 '
7
5
/ i
2,t>MHlr
y
>---
+
+-
N/m
2
n
_.
+
--
+
j
f9.7MNfm
z
n
_ f fe-oQ <
*
oc;
*
17,^1 W/m*
io* 10
5
5xW
log N
st
la*
I
1>
1
K
r \
T
1 s
A H
#=r =
1
/?
*_

R
*
f
p
-
n

1
(
38%
7/o
) O
*R
-
n

1
( 12%
83%
_ o
x z u,at /
0, 76"%
i i
b a logN
Fig. 5.18. Vari ai a, infunc i e denumrul ciclurilor dc solicitare (pentru epruveta din
fig. 5.16, a):
a - adeformaiei specifice la diferite valori ale sacinii aplicate sinusoidal cu frecvena dc 5 Hz
(se controleaz i semenine amplitudinea sarcinii aplicate) ; 6 a efortului unitar la diferite
valori aledeformaiei specifice aplicate (secontroleaz i semenine amplitudinea deformaiei
specifice).
5.1.3.1. Efectul efortului unitar mediu. n cursul unui ciclu dcsoli-
citare variabil saula oboseal, efortul unitar atrece osingur dat
printr-o valoare maxim, omax , i unaminim am(n. Valoarea
G m +
a
<< (5.17)
reprezint efortul unitar mediu,
ac = ~
CT
"" (5.18)
este amplitudinea eforturilor unitare, iar
R =- 2- l i (5.19)
G max
reprezint coeficientul dc asimetric al ciclului. Pentruciclurile alternant
simetrice considerate anterior, am a x =am{n ; am =0; av =omax
i R 1.
Pentruciclurile pulsatoare, de exemplupentruciclul pulsator pozitiv :
Omin 0 ; amax > 0 J <T 0"m = Omax
1
^
: =
0.
Pentru a pune n eviden combinaia dcvalori a i am care produc
ruperea prin oboseal saucedarea prin nmuiere termic, se traseaz
diagrama rezistenelor laoboseal av am. Rezultatele experimentelor
efectuate cuun copolimer acefalie, la diferite valori R = 1,0H-0,9
s nt reprezentate n diagrama av am din figura 5.19, n care punctele
negre separ, pe fiecare dreapt de R =const., trecerea de la ruperea
prin oboseal [zona nspre origine (OF)] la cedarea prin nmuiere termi c
(zona opus originii); aceste puncte corespund amplitudinii critice,
ater- P
e
figur s nt trecute, pe dreptele de R const. :
punctele corespunztoare ruperii prin oboseal, F, la N =1,5X
X IO
6
cicluri de solicitare ;
punctele corespunztoare cedrii termice, T, la N =IO
4
;
punctele corespunztoare ruperii prin fluaj, C.
Se constat c (fig. 5.19) :pentru R > 0,6predomin ruperea prin
fluaj datori t valorilor mari aleefortului unitar mediu, am, i valorilor
relativ mici aleamplitudinii efortului unitar. L a R =1, ruperea arcloc
prin fluaj static dup 2000s (echivalent cu10* cicluri);
pentruR => l,0-r-0,6 are loccedarea materialului prin nmuiere
termic. Punctele corespunztoare, T, senscriupe ocurb, iar n con-
tinuare punctele, C, se nscriu pe oalt curb care iiuconti nu curba
punctelor T (curba 2, fig. 5.19).
231
36
32
R = -1
R= -OS
O 10 20 30 40 SO 60 70
Fig. 5.19. Dependen a ac a, pentru epruveta din fig.
5.1G, n . la sol i ci tri variabile, sinusoidale, cu frecven a de
5 Hz :
o N= W (t 2 000 s) ; puncte corespunztoare trecerii
de la ruperea prin oboseal, la cedarea prin nmuiere (o ) .
A - N--- 1,5 x 10(,'l x 10's) ; / - curba trasat cu relaia
5.20 ; 2 curbe empirice care unesc punctele de cedare prin
nmuiere, T, si respectiv pe cele de rupere prin fluaj, C: 3 curb
trasat cu relaia 5.20 pentru o epruveta solicitat la frecvent
mai mare dccil n cazul curbei 1, sau pentru o epruveta cu ra-
port mai mic dcclt n cazul curbei 1.
V
Curba limit 1, (rupere prin cedare termic sauprin fluaj) n dia-
grama at am, n cazul materialului plastic analizat, cuprinde ambele
poriuni de curb discutate anterior i este descris de relaia
om =| l (^)
2
J (5.20)
232
n care ad este rezistena dedurat dup imtimp echivalent cunumrul
ciclurilor de solicitare N; aR rezistena de rupere laoboseal la un
numr de Ncicluri de solicitare n cazul coeficientului de asimetrie R.
5.1.3.2. Efectul concentratorilor dc eforturi unitare. S-a constatat c
concentratorii de eforturi imitare aui la materialele plastice un efect
similar cuefectul cunoscut asupra metalelor, dac se asigur un bun
transfer termic pentru ndeprtarea cldurii [233] ; rezistena la obo-
seal scade n prezena concentratorilor de eforturi unitare. n acelai
sens acioneaz i defectele existente n interiorul epruvetei rezultate din
procesul de obinere a acesteia (injectare).
n cazul copolimerului acefalie cercetat n [215], pentruepruvete cu
crestturi inelare curaz de racordare diferit la fundul crestturii, au
rezultat curbele din figura 5.20. Ruperea a nceput, n toate cazurile, la
rdcina crestturii. L a amplitudini relativi mari ale efortului unitar (mai
maii dec t 25 - 2- n fig. 5.20, a i mai mari dec t 19-^^n fig. 5.20, b)
m
2
m
2
ruperea prin oboseal a epruvetei cuconcentrator are locla numr
mai micdecicluri de solicitare dec t epruveta fr concentrator de efor-
turi unitare. L avalori relativ mici ale lui av (sub 25 i respectiv sub
19
MN
n fig. 5.20) situaia se inverseaz.
Curba deoboseal (reprezint n diagrama aIV dependena dintre
efortul unitar aplicat i numrul de cicluri la care are locruperea la
ti .
K
\
'A
i ~
f.
ii X
0 1
f
2
1,671
"S.OH
a mo
2
f
2
1,671
"S.OH
a mo
ll
W
-
-\Amm
8 Iii
1*
0,?rmf
/!? .
a
Fig. 5.20. Curbe de dependen a amplitudinii efortului unitar de numrul ciclurilor
de solicitare pentru epruvete cu cresttur i nel ar sub form de V, supuse unui ciclu
dc solicitri sinusoidale, alternant simetrice (crm = 0) :
1 epruveta cu cresttur j 2 epruveta necrestat ; T cedare prin nmuierea termic
a materialului.
233
10
3
s
-
10"
Fig. 5.21. Curbe dc oboseal (YVoliler) ale
poliamidei Gla sol i ci tri dc ncovoi ere prin
rota i e [228], la frecven e dc :
4 000
2 000
cicluri
min
cicluri
2 - 3 000
cicluri
1000
min
cicluri
min
fiecare efort unitar aplicat) depinde at t de natura i compoziia mate-
rialului plastic, c t i dc frecvena aplicrii sarcinii variabile. Cu mrirea
frecvenei, curba dc oboseal se deplaseaz spre ordonat (a#)i n cazul
solicitrii alternant simetrice, rezistena la oboseal aK = a_l (deoarece
R 1). Curbele la oboseal pentru solicitare alternant simetric de
ncovoiere a poliamidei 6 s nt redate n figura 5.21.
Durabilitatea, respectiv numrul de cicluri p n ce ruperea are loc
la o anumi t valoare a amplitudinii efortului unitar a*, este puternic
influenat de prezena gurilor transversale prin epruveta [215 ; 225].
Durabilitatea scade mai mult n prezena gurilor transversale dec t ca
efect al crestturii n V , inelar.
Rezistena la oboseal, aj;', la N cicluri de solicitare a epruvetei cu
concentrator sau cu defecte, poate fi determi nat n funcie dc rezis-
tena la oboseal a epruvetei fr concentrator, aR, tot la N cicluri de
solicitare cu relaia
o#>- ^- (5.21)
n care c0 este factorul de reducere a rezistenei la oboseal (tabelul 5.6).
Tabelul 5.6
Factorul dc reducere a rezi sten ei la oboseal dato-
ri t prezen ei concentratorilor dc eforturi unitare (ln
cazul cpruvelci dintr-un copoliuacr acetalic) [215]
la
lipul concentratorului
N = 10 N=10
Suprafa a epruvetei ru
fi ni sat 1,00 1,00
Cresttur i nel ar
ln V cu adin-
ei mea de:
0,25 mm 1,18 1,00
Cresttur i nel ar
ln V cu adin-
ei mea de:
0,05 mm 1,26 1,04
Gaur radi al cu 2,25 mm 1,48 1,24
dimetrul de:
0,5 mm 1,72 1,39
234
n mod similar n cazul fluajului, durata p n la rupere n prezena
concentratorului, l
(
'p, la un anumit efort unitar aplicat, a, se poate
calcula n funcie de durata p n la rupere a epruvetei fr concentrator,
lf, la acelai efort unitar aplicat, a, cu relaia
/</' = 'Jk (5.22)
n care cf este factorul de reducere a rezistenei la fluaj (tabelul 5.7).
Tabelul 5.7
Factorul de reducere a rezi sten ei la fluaj datori t
prezenei concentratorilor dc eforturi unitare ( n
cazul epruvetei dintr-un copolimer acetalic), [215]
Tipul concentratorului
r, la
Tipul concentratorului MN
o = 50
m
!
, MN
a = 40
m
J
Suprafaa epruvetei, ru fi-
ni sat 6,5 1,8
Cresttur i nel ar
n V cu adinei- 0,25 mm 1,0 1,0
mea dc : 0 ,05 mm 1,0 2,0
Gaur radi al cu diametrul de
2,55 mm 1.5 2,2
5.1.1. I nfluena regimului dc prelucrare asupra caracteristicilor
mecanice
Caracteristicile mecanice ale pieselor obinute din materiale plastice
depind, In marc msur, de parametrii regimului de prelucrare. At t
presiunea i temperatura topiturii, c t i viteza de prelucrare, ca i
viteza de rcire a piesei dup formarea ei, determin starea de eforturi
unitare remanente. Alegerea potrivit a regimului de prelucrare permite
obinerea pieselor cutensiuni interne minime. Tratamentul termic, ulte-
rior obinerii piesei, poate duce la micorarea strii de tensiuni interne
i corespunztor la mrirea durabilitii acesteia [240; 244].
n cazul obinerii pieselor cuconfiguraie complicat prin injectare,
datori t dificultilor de umplere a formei de injecie, regimul de pre-
lucrare poate fi modificat n limite str nse. Di n acest motiv, micorarea
la minimum a eforturilor unitare remanente, ntr-un asemenea caz,
235
nu poale fi realizat numai prin modificarea regimului de prelucrare ci
i prin tratament termical pieselor obinute [240].
n cazul policlorurii devinii plastifiat (cudioctilftalat), la prelucrarea
pe val, s-a constatat crezistena de rupere latraciune at t pedirecia
vluirii c t i perpendicular pe aceasta crete cudurata vl ui ri i ; cre-
terea este mai pronunat la probele cuconi nut relativ mic de plastifiant
[241].
L a prelucrarea prin presare a unor materiale termoreactive s-a con-
statat c presiunea de presare influeneaz rezistena de rupere i den-
sitatea. Exi st o presiune opti m" (funcie de natura materialului i de
temperatura de presare) la care rezistena de rupere i densitatea s nt
maxime [242].
Toate aceste efecte (macroscopice) ale parametrilor procesului de
prelucrare s nt urmarea modificrilor microscopice (morfologice) ale
polimerului ca urmare a variaiei valorilor parametrilor regimului de
prelucrare. Astfel, n cazul injectrii polietilenei cumas molecular
mare, studii dedifracie efectuate curaze X [243] auartat c orientarea
microparticulelor din stratul superficial difer de ceadin straturile de
tranziie i respectiv demiezul piesei. Modulul de elasticitate, E, i rezis-
tena de rupere ar (pedirecia curgerii) a probelor din polietilen cumas
molecular mare cresc cumrirea presiunii de injectare ; la polietilena
de nalt densitate, presiunea de injectare nuafecteaz pe E i pe cr .
Alungirea la rupere a polietilenei de nalt densitate (fig. 5.22) se mic-
oreaz cucreterea presiunii pentru ambele tipuri depolietilen exa-
minate.
Comportarea la fluaj este de asemenea influenat de presiunea de
injectare ; cumrirea presiunii de injectare se mbuntete compor-
tarea la fluaj (fig. 5.22, d) a polietilenelor examinate.
Di n cele ce preced, rezult c efectul parametrilor regimului de pre-
lucrare depinde nunumai de natura polimerului ci i de masa molecu-
lar a acestuia, de gradul decristalini tate etc.
5.1.5. Tratamentul termic i prin radiaie al materialelor plastice
mbunti rea caracteristicilor mecanice ale pieselor din material
plastici din cauciucse poate face prin tratament termicsaucuradiaii
ionizante. Ca urmare aulocunele modificri ale structurii polimerului
ceea ce poate duce la :micorarea eforturilor unitare remanente rezultate
din procesul de prelucrare ; mrirea stabilitii dimensionale a pieselor n
exploatare ; mrirea rezistenei laageni chimici ; mrirea rezistenei la
236
120
A
100
1 \
cm
/
- / j
1
sT EO- 1 \
kO- i
20 / !
0
200 300 i+00
p, MN/m
2
C
500
Fig. 5.22. Efectul presiunii de i nj ec i e asupra unor caracteristici mecanice ale poli-
etilenei :
a - diagrama o - e pentru o epruveta din polietilen de nalt densitate fp = 0,900
g
;
g . V cm* '
i C = 7
10 min J
i n j e Ct a t l a 5 0 0 MN
/
m
"!
h
~ diagrama o - s pentru o epruveta din poli-
etilen cu mas molecular mare (p = 0,953 ; l C w l i = ,1 ?) injectat la500
V cm
3
10 min J ni
?,^,,x
ar
,
a,
'
a
.
a
,
l l i n
S"} rupere, funcie de presiunea deinjecie, p, pentru : 1 - polietilena de
nalt densitate (a) i 2 - polietilena de masa molecular mare (b); d - curbele de fluaj pen-
tru polietilen de nalt densitate injectat la presiunea de 100
M N
. (1); 500
M N
(2); sipo-
m' m'
lietilen de mas molecular mare, injectat la presiunea de 100
M N
(3); 500
M N
(i).
m" m
rupere ; mbunti rea caracteristicilor electrice etc. [240]. Astfel, va-
loarea factorului de mbunti re arezistenei la rupere, prin tratament
termic
KR =i ^i i (5.23)
depinde at t de polimer c t i deregimul tratamentului aplicat (durata
sau viteza de nclzire, temperatura i durata tratamentului termic,
durata i viteza dercire) i de natura mediului n care are loctrata-
mentul termic (tabelul 5.8). n relaia de mai sus, n r este rezistena de
rupere a polimerului nainte de tratament, iar (rrr )( ( rezistena de
rupere dup tratament.
Tabelul S.S
Rezi stenta de rupere l factorul de mbunti re a rezi stenei de rupere a unor
teimoplaste, prin tratament termic [250]
Polimerul
Mediul Sn care
se efectueaz
tratamentul
termic
Temperatura
de tratament,
[C]
Durata trata-
mentului, [h]
Rezistena do
rupere la trac-
iune, MN/ni
3
"r
( o
r'
KR
Pol i caproami d Ulei de l agr
150
2
37 58,8 09 - 7 3 1,24-1,86
Pol i propi l en Ulei de l agr
05-100
0,5-1,0
30 - 33 38,6-39 1,17-1,28
Poliformalde-
hi d
Glicerina
120-125
2
00 - 7 0 76 - 76,5 1,09-1,27
Polistiren Glicerina
HO
2
37,3-37,5 42,5 43
1,11-1,15
Policarbonat Aer
135
6
02 - 03 73,5-71 1,17-1,18
S-a constatat c, eforturile unitare remanente ale pieselor obinute
prin injectare, scadcumrirea duratei demeninere la temperatura de
tratament termic (fig. 5.23, <;) si cumrirea grosimii pereilor piesei
(fig. 5.23, b).
Mediul n care are loctratamentul termic influeneaz rezultatele
i prin aceea c, poate avea locsimultan i un proces de chemosorbl ie.
Asemenea medii de tratament, chimic active, ptrund n polimer prin
porii acestuia, prin microcanale, microfisuri i alte astfel de defecte,
produc nd modificarea chimic a polimerului ndeosebi n stratul super-
238
Fig. 5.23. Dependen a eforturilor unitare remanente, am,
ale unei piese injectate, din pol i ami d de :
a- durata tratamentului termic, la 149C, tn cazul ln care modulul
MN
de elasticitate este 1 F. - 17,r,
IO
3
2 - E = 10,5x
x 10
! NN
; b grosimea peretelui piesei [250].
ficia. Cuc t dimensiunile moleculelor mediului de tratament s nt mai
mici, cuat t efectul procesului de chemosorbie poate fi mai puternic,
deoarece moleculele ptrund mai uor i mai ad nc prin micropori.
Efectul naturii mediului de tratament asupra rezistenei de rupere la
traciune a unor materiale plastice rezult din tabelul 5.9.
i
Tabelul 5.
ltezistenja dc rupere la traci une a cilorva materiale plastice
ea rezultat al procesului dc chemosorb|ie la temperaturi ridicate
MN
MN
o. -
r,
m
Materialul plastic ' m la tratament i n:
Materialul plastic
fr tratament
glicerina
(120C, timp
de 1 b)
ulei MS-20S
(100C, timp
de 1 h)
Pol i caproami d 37 54,40 65,40
Pol i propi l en 30 36 40,80
Pol i formal dehl d 60 76 71,50
Radiaiile ionizante (radioactive, nucleare) seutilizeaz din ce n ce
mai mult n ultima vreme pentrumodificarea proprietilor polimerilor
ca : masa molecular, caracteristicile derezisten mecanic, temperatura
de topire. Efectul radiaiilor ionizante depinde de natura polimerului.
Sub aciunea radiaiilor ionizante, launii polimeri are locruperea cate-
nelor laterale cuformarea unot legturi chimice libere, care permit apoi
formarea unor legturi transversale ntre macromolecule vecine. L a o
239
Fig. 5.24. Schema unei i nstal ai i pentru modificarea prin
iradiere a caracteristicilor foliei tubularc din pol i eti l en :
I, 9 bobin ; 2 accelerator de electroni ;"| 3 folia tabular ;
t, 8 cilindri; 5 camer nclzit pentru tratament termic ;
fi - dispozitiv de rcire ; 7 cilindri de aplatizare.
polietilen supus radiaiilor, temperatura de utilizare de lung durat
a crescut de la 60C la 230C, pentru intervale scurte de timp put nd
fi utilizat chiar p n la 300C [240].
Pri n utilizarea unor surse de radiaie de mare putere, se poate mri
rezistena la rupere a polimerilor de p n la 10 ori, temperatura de
stabilitate termic de p n la 4 ori ; de asemenea se poate mri rezis-
tena chimic a polimerilor. O i mportan deosebit n tratamentul cu
radiaii o are doza de iradiere [240].
n general, dup iradiere, polimerul este nclzit i apoi rcit. L a o
folie din polietilen supus iradierii cuelectroni cuo doz de 0,2 MJ /kg,
n cazul trecerii acesteia prin faa acceleratorului dcelectroni (fig. 5.21)
cu o vitez de 0,300 , cu nclzirea ulterioar la 180200C pe o
min
durat de 10secunde, s-au mbunti t caracteristicile de utilizare. Pri n
iradiere a crescut rezistena de rupere de 1,5 ori : la 20C de la 16 la
24 2** , iar la 80C de la 4 la 6 [240; 241].
m
a
m>
5.2. Proprieti tribologice
Comportarea tribologic a materialelor plastice, pe de o parte, influen-
eaz procesele de prelucrare i meninerea n timp a dimensiunilor or-
ganelor active ale mainilor de prelucrat, iar pe de alt parte, influeneaz
alegerea acestora pentru construcia pieselor care n funcionare auo
micare relativ (translaie saurotaie) n raport cualte piese cucare
vi n n contact.
240
Di n aceste motive, comportarea tribologic a materialelor plastice
a fost cercetat at t pentrustarea de topi tur c t i pentrustarea solid
[201 ; 243259].
5.2.1. Coeficientul de frecare
Cele dou legi ale frecrii, atribuite lui Amontons, expri m urm-
toarele :
fora de frecare dintre suprafeele care alunec relativ este pro-
pori onal cusarcina normal aplicat i
fora de frecare este i ndependent de aria aparent de contact.
Aceste legi, valabile pentrumetale, nus nt ntotdeauna aplicabile la
polimeri i la combinaiile polimer-metal. Este actualmente n general
acceptat faptul c, fora de frecare, Ff, pentrupolimeri se compune din
dou componente :
Ff = Fa + Fd, (5.24)
n care Fa este fora necesar ruperii micilor jonciuni determinate de
adeziunea celor dou suprafee aflate n contact; Fd fora necesar
deformrii (sau deplasrii materialului) ca urmare a ntreptrunderi i
neregularitilor celor dou suprafee aflate n contact.
L a metale, primul termen este, n modobinuit, preponderent, pe
c nd la polimeri n special n cazul alunecrii pe suprafee rugoase, cel
de-al doilea termen poate deveni preponderent.
n cazul ideal, c nd Fd poate fi neglijat,
F/ = F. = Ar-i (5.25)
n care A r este aria real de contact; T efortul unitar de forfecare a
jonciunilor, rezultate prin adeziune pe aria Ar . Dac deformarea aspe-
ritilor n contact este plastic, atunci
4r = (5.26)
Pe
n care Fn este sarcina normal aplicat pe suprafa ; pc presiunea
la care are loc curgerea materialului mai moale", (dintre cele dou
aflate n contact). Rezult c, pentru cazul ideal, cudeformare plastic
a asperitilor
= (5.27)
Pc
Coeficientul de frecare, definit prin relaia
7 =^ (5.28)
16 Proprietile fizice i termomecanica materialelor plastice ed. 230
241
devine n acest caz
f =". (5.29)
Pc
n cazul deformrii elastice nu este posibil calculul ariei Ar fr a
ine seam de forma, dimensiunile i distribuia microariilor reale de
contact. n general,
A, = K- f ^- j * (5.30)
ii care E este modulul dc elasticitate longitudinal ; /v i m constante
dependente de suprafeele considerate ; m ^ 1.
Di n relaiile (5.25), (5.28) i (5.30) rezult, n cazul general,
= F^
1
(5.31)
ceea ce arat c f nueste independent de sarcina aplicat.
n mod uzual coeficientul de frecare al materialelor plastice este cu-
prins ntre 0,3 i 0,6 ; face excepie politctrafluoretilena pentrucare f =
=0,05-0,1. Materialele plastice se comport bine n condiii de abra-
ziune, deoarece fiind relativ moi", n ele se ncrusteaz particulele mai
dure, ceea ce mpiedic distrugeri ulterioare.
Comportarea v scoelastic a polimerilor, influeneaz comportarea
lor la frecare extern, deoarece deformarea polimerilor, i prin aceasta
Fd, depind dc vitez. Dependena cea mai pronunat de vitez a
coeficientului de frecare s-a constatat la polimerii parial cristalini
(fig. 5.25).
Lubrifiantul influeneaz n mod diferit comportarea tribologic a
polimerilor amorfi i a celor cristalini, prin efectul pe care acesta l are
asupra efcrtului unitar de forfecare a jonciunilor T ; efectul este mult mai
mic dec t la metale.
Comportarea Ia frecare a polimerilor liniari, parial cristalini, ca poli-
etilena i poliamid. aproape nudifer n vid, ln aer sau n prezena unui
gaz inert. Polimerii amorfi ca polistirenul i polimetilmetacrilatul, s nt
mult mai .sensibili Ia efectul mediului nconjurtor. n legtur cuaceasta,
se remarc faptul c prezena lubrifianilor organici, n zona frecrii,
reduce coeficientul de frecare al polimerilor, mult mai pui n dec t pe cel
al metalelor. Efectul lubrifianilor externi ncepe a avea i mportan la
cuplele de frecare polimcr-metal.
Sarcina exterioar, normal pe suprafaa de frecare, Fn , are de ase-
menea un efect important asupra lui f (fig. 5.26). Coeficientul de fre-
care crete cumrirea lui Fn p n la un maxim dup care scade. Valoarea
lui Fn la care f este maxim se deplaseaz spre valori din ce n ce mai
242
mici o dat cucreterea vitezei relative asuprafeelor n contact. Cre-
terea lui f lavalori mici alelui Fn sedatorete faptului c, energia disi-
pat sub form decldur de frecare determin nmuierea materialului
plastic, ceea ce are drept consecin mrirea suprafeei reale de contact
i deci mrirea lui Ff cucare f este proporional. L a atingerea valorii
maxime alui f are loctopirea materialului plastic lanivelul suprafeei
de contact metal-polimer ; n continuare, micorarea coeficientului de,
frecare sedatorete efectului delubrifiere al filmului detopi tur. Dup
atingerea maximului f(Fn) mecanismul frecrii se schimb ; n relaia
(5.31), pentru f < fmax, m > 1 iar pentru f > fmaT, m <1.
Proprietile tribologice ale materialelor termoplastice depind de
natura polimerului, de natura i cantitatea componentelor recepturii,
de natura suprafeei de contact, de rugozitatea probelor n contact, de
presiune, detemperatur i deviteza relativ a probelor.
Adaosul unor canti ti de lubrifiani micoreaz at t frecarea in-
terioar a materialului, c t i frecarea lui desuprafee metalice. L ubri -
fianii formeaz un film ntre polimer i suprafaa metalic fierbinte,
evit nd lipirea materialului prelucrat peaceast suprafa. Deoarece ex-
cesul dclubrifiant, n cazul PV C de exemplu, poate provoca ntrzie-
rea schimbrii de stare i ncrealizarea optim a procesului, pcc nd o
cantitate prea mic delubrifiant duce lacreterea pronunat a cldurii
de fiecare, este necesar dozarea corect alubrifianilor n receptur [213].
Cantitatea i tipul de plastifiant utilizat influeneaz n mare msur
valoarea coeficienilor de frecare static i dinamic. Coeficientul de fre-
care al PV C crete, n general, liniar cuproporia de plastifiant [244].
Gregory [245] a studiat variaia coeficientului de frecare al c torva
materiale termoplastice (polietilen de nalt i joas densitate, polipro-
pilen, ionomer, polistiren i ABS) la temperaturi ale acestora de 21 ;
155,5 i 94C n cazul n care temperatura suprafeei oelului a variat n-
tre 21 i 286C. Forma curbei devariaie acoeficientului de frecare cu
temperatura suprafeei oelului i dispunerea relativ a curbelor pentru
cele trei valori ale temperaturii polimerului, difer de la un material
la altul. S-a constatat c, n aceleai condiii, valoarea maxi m a coefi-
cientului de frecare pentrupolietilen dejoas densitate este mai mare
i areloc la otemperatur mai mic, dec t pentrupolietilena dc nalt
densitate (fig. 5.27). L a depirea unei anumite valori a temperaturii
suprafeei metalice (de exemplu la aproximativ 96C pentrupolietilen
de joas densitate), polimerul ader pe suprafaa metalic. n conti-
nuare, frecarea se produce pe stratul care a aderat lasuprafaa metalic
i care joac rol delubrifiant, astfel nc t micorarea n continuare a
coeficientului de frecare areloc datori t micorrii viscozitii stratului
aderat, ca urmare a creterii temperaturii suprafeei metalice. Deoarece
n cazul polipropilenei, coeficientul de frecare rm ne subunitar, este de
244
2.0
W
0.75
050
0,25
0
1
j\\,21C
}
33 9k U,9 20i+ 259 M
T;C
0 39 0'+ M ZOk 259 31+
lc
1',9 20k 259 31',
r;c
ZO
f
io
0.75
050
0,25
0
3.0
f
ZO
10
075
0.50
025
0
i
1
S',C
V
2/V^^-o
39 9k 1U9 ZOI* 259 3t%
1
b
'6
t
zrc
I
/ V A
tj-B5,5C
/
0 39 9+ 1+9 20', 259 31<*
T,C
d
f
li, 9 20+ 259 31',
T.C
Fig. 5.27. Vari ai a coeficient ului de frecare al cltorva polimeri (la 21; 05,5 i 91*0)
pc o el , in func i e de temperatura suprafeei plcii de oel [245] :
a polietilen de nalt presiune; 1, polipropilen; c polietilen de joas presiune;
d copollmer acrilonitril-buladlen-stiren (ABS) ; c polistiren ; / ionomer.
presupus c polipropilen, n condiiile experienei, nuader la supra-
faa metalic.
Unele cercetri [219] asupra comportrii tribologice a dou sorturi
de polietilen (cuIC =2 i p =0,922 g/cm
3
i IC =2 i p 0,924 g/cm
3
)
i a unui sort de polipropilen au artat c frecarea dintre polimer i
suprafaa metalului este influenat de factori diferii, dup cum tem-
peratura suprafeei metalice este mai mic saumai mare dec t tempera-
tura de topire a polimerului. L a temperaturi ale suprafeei metalice in-
ferioare temperaturii dc topire a materialului tcrmoplastic, are locfre-
carea solid-solid; eforturile unitare tangeniale, i deci coeficientul de
frecare, cresccumrirea presiunii i s nt independente de viteza relativ
a suprafeelor.
L a temperaturi ale suprafeei metalice mai mari dec t temperatura
de topire a materialului tcrmoplastic, frecarea are locn filmul de poli-
mer topit care scformeaz pe suprafaa metalic. Deoarece frecarea in-
tern a topiturilor de materiale termoplastice depinde de vitez, rezult
c i la asemenea temperaturi proprietile de frecare s nt influenate
de vitez.
L a temperaturi negative, coeficientul de frecare are uneori valori
moi mari dec t la temperatura mediului ambiant. Astfel, politetrafluo-
retilena se caracterizeaz printr-un maxim al coeficientului de frecare
(n jur de 0,2) la temperaturi n jur de 50C, n funcie i de viteza de
alunecare (fig. 5.28).
Coeficientul de frecare al polimerilor pe metal depinde nunumai de
temperatur ci i de presiunea aplicat, aa cumrezult din figurile 5.29
pentrupolietilen ; 5.30pentrupoliclorur de vinii i 5.31 pentru polis-
tiren i polimetacrilat de metil. Cumrirea vitezei de alunecare, n re-
generai, crete coeficientul de frecare (fig. 5.32).
0
-100 -50
Fig. 5.28. Vari ai a cu temperatura
a coeficientului de frecare al polile-
trafluoretllenei pe o el austenitic cu
rugozitatea maximii m c x 0,2 unt,
sub o presiune de p 25
daN
Iu
diferite viteze dc alunecare, w,r
246
20 'i0 60 SO 100 120 ",0
r, v
10 70 30 1,0 50 SO70
b
201,0 60 80 100 VOM
1'C
C
Fig. 5.29. Vari a i a coeficientului (le frecare n funci e de temperatur, la di-
ferite presiuni aplicate suprafeei de frecare, pentru:
- polietilen de joas densitate pe otel in cazul vitezei de alunecare n> = 0,2 ; b polie-
s
Ulen pe polietilen de joas densitate, In cazul n>(i - 0,00 ; t polietilena de nalt densi-
tate cu IC m2,82 pe oel, tn cazul vitezei dc alunecare u> = 0,8 .
40 80 K0 160
b
T
-
OM
20 60 100 140 180
r.c
i
s\
i
\
tor
20 40 6080100120HO 160
Fig. 5.30. Vari ai a coeficientului de frecare al policlorurii de vinii pe o el , ln funcie
de temperatur, la diferite presiuni aplicate suprafeei de frecare, pentru :
a - policlorur de vinii neplastifial, in cazul vitezei de alunecare io =0,005 ; b poli-
elorur de vinii plastitiat, cu u> = 0,8 ; c policlorur de vinii cu umplutur de talc
30%, in cazul u> =0,3 .
20 40 SO80 100 120 140 160180 200
a b
Fig. 5.31. Vari ai a coeficientului de frecare pe oel , func i e de temperatur
i de presiunea apl i cat pentru :
polistiren bloc la >0 = 0,2 - polimctilmetacrilat la w o.oe J 2..
Fig. 5.32. Vari a i a coeficientului de fre-
care pe o el al policlorurii de vinii
plastifiatc in func i e de viteza de
alunecare, la diferite temperaturi T i
la presiunea p 20
0.01360.316 wa,f 0.80
Natura i calitatea (rugozitatea etc.) suprafeelor de frecare influen-
eaz de asemenea valoarea coeficientului de frecare. Are i mportan
de asemenea faptul c materialul plastic se deplaseaz n raport cu su-
prafaa adi acent sau invers (tabelul 5.10). Astfel, n cazul PT F E,
Tabelul 5.10
Infl uen a naturii i temperaturii suprafeei de alunecare asupra valorii coeficientului
de frecare [2561
T, C
Ftoroplast-4
pe ftoroplast t
Ftoroplast-4
pe oel
Oel pe
f toroplast-4
20 0,01 0,04 0,09
50 0,04 0,04 0,09
HO 0,01 0.01 0,10
100 0,04 O.04 0,10
150 0,04 - 0,05 0,04 0,11
200 0,05 0,04 0,14
248
(Ftoro-plast-4), coeficientul de frecare pe oel i respectiv pe P T F E
este, p n la 200C, practic constant. n schimb, coeficientul de frecare
al oelului pe PT F E crete cu temperatura i este mai mare dec t n
cazul deplasrii PT F E n raport cu oelul.
I nfluena naturii cuplului n frecare rezult de, asemenea din tabe-
lul 5.11. Coeficientul de frecare polimer pe metal este uneori mai mic dec t
n cazul polimer pe polimer. Procedeul de obinere al produsului din ma-
terial plastic ca i regimul de prelucrare influeneaz, prin intermediul
calitii i strii suprafeei, valoarea coeficientului de, frecare, aa cum
rezult din tabelul 5.12 n cazul unei poliamide.
Tabelul 5.11
Infl uen a naturii cuplului in frecare asupra valorii coeficientului dc frecare [256]
Polimerul
Polimer pe
polimer
Polimer pe oel
Pol i eUl en 0,25 0,25
Pol i cl orur dc vinii 0,4. . .0,45 0,35. . .0,40
Polimelilmct acri lat 0,4. . .0,6 0,5
Pol i l etrafl uorcti l en (Ftoroplast-4) 0,04 0,01
Tabelul 5.12
Infl uen a prel ucrri i suprafeei asupra coeficientului de frecare al unei
poliamide [256]
Prelucrarea
suprafeei
Poliamid pe
poliamid
Poliamid
pe oel
Oel pe
poliamid
Prelucrare mecani c 0,46 0.41 0,31
Formare la
30*C 0,70 0,42 0,31
Formare la
110C 0,63 0,41 0,31
Coeficientul de frecare variaz cu nlimea rugozitii trec nd prin-
tr-un minim (fig. 5.33).
Fi g. 5.33. Infl uena rugozi ti i Ra, asu-
pra valorii coeficientului de. frecare f :
1 policaproamidei ; 2 ftoroplastului-1
cu 40% Cu,O [257].
f
0,3
0.2.
0,1
0
0.6 1 1,5
Ra, mm
1 1
249
Coeficientul de frecare al suprafeei cu o anumi t rugozitate este de
1,52 ori mai mic dec t al suprafeei netede (tabelul 5.13).
Tabelul 5. 13
Materialul
Coeficientul dc frecare static Coeficientul de frecare dinamic
Materialul Suprafa
neted
Suprafa
rugoas
Suprafa
neted
Suprafa
rugoas
Polietilena 0,8 0.33 0,6 (1,33
Policlorur (le vinii 0,6 0,45
Pol i ami d 0,95 o,:i8 -
Pentru cuplurile de frecare material plastic/metal, lubrifiantul in-
flueneaz n marc msur valoarea coeficientului de frecare. n cazul
unei polietilene, de exemplu, prin ungere cu ap coeficientul de frecare
devine de aproape dou ori mai mic dec t n cazul frecrii uscate i se
reduce aproape la zero, n cazul ungerii cuemulsie (fig. 5.34). Natura lu-
brifiantului are de asemenea i mportan ; acesta influeneaz n mod di-
ferit valoarea coeficientului de frecare static i a celui de frecare dina-
mic (tabelul 5.14). i n cazul ungerii, coeficientul de frecare scade cu
Tabelul 5.11
Infl uena naturii lubrifiantului asupra valorilor coefi ci en i l or de frecare static
Pellamld pe poliamid Oel pe poliamid
Ungere cu
static dinamic static dinamic
Fr ungere 0,42 0,35 0,37 0,34
Ap 0.52 0,30 0.23 0,19
Glicerina 0,38 0,19 0,23 0.18
Etilenglicol 0,58 0.18 0,20 0.16
0.3
0,2
0,1
0
J
'\
3
5
A
1
Fig. 5.34. Dependen a coeficientului dc frecare al
polietilenei (P2 >20T) pe oel , dc natura lubrifian-
tului i de Vitez :
1 - frecare uscat la li) = 0,0130 ; 2 - ungere
cu ap ; u>o
= 0,136 m/s ; i
= 0,0136 ; 5
10 20 30 kO50 60 70 80
P'cW
0,0130- ; 3 - ungere cu ap ; u>a =
s
ungere cu emulsie de ulei ; iu =
ungere cu emulsie de ulei ; III
-0,136-2..
250
Fi g. 5.35. Dependen a coeficientului de frecare (a) i a
temperaturi] uleiului de ungere (b) de presiunea apl i cat
suprafeel or In frecare pentru urmtori i polimeri :
1 policaprolactam ; 2 policarbonat ; 3- poliamid modificata.
mrirea presiunii aplicate pe suprafaa de frecare (fig. 5.35). Cu cre-
terea coni nutul ui de umiditate al poliamidei crete valoarea coeficien-
tului de frecare. Astfel, la mrirea umiditii unei poliamide de la 0 la
10%, coeficientul de frecare crete de la 0,9 la 1,9. Pentruali polimeri,
ca polipropilen, polietilena i politetrafluoretilen, coeficientul de fre-
care depinde foarte pui n de umiditate.
Natura i proporia materialelor auxiliare din receptura de material
plastic, determi n valoarea coeficientului de frecare. Astfel, coeficientul
de frecare pe oel al politetrafluoretilenei cu umpl utur de grafit (30%)
este constant i egal cu0,03, ntr-un domeniularg de presiuni i viteze
de alunecare.
Grosimea elementului din material plastic din cuplul aflat n frecare
determin n oarecare msur valoarea coeficientului de frecare. Astfel,
n cazul politetrafluoretilenei, coeficieni de frecare mai mici dec t 0,05
se obin n mod obinuit la viteze de alunecare, wa, mici i la presiuni
mici aplicate suprafeei n micare, i numai atunci c nd materialul plas-
ticeste depus pe una dintre suprafee (corp rigid) sub form de film sub-
ire. Dac PT F E este utilizat n volum, deci suprafaa n frecare
este a unui corp din PT F E, componenta forei de frecare necesar de-
formrii, Fd, devine i mportant, astfel c coeficientul de frecare al
PT F E pe PT F E, sau pe metal, n acest caz are valori cuprinse ntre
0,05 i 0,15. n cazul rcticulrii PT F E sub influena iradierii cu neutroni,
coeficientul de frecare crete [253J .
Durata frecrii, n general modific valoarea coeficientului de fre-
care. Astfel, PT F E , supus frecrii prelungite n mediu de azot uscat,
are drept consecin mrirea coeficientului de frecare. Pentru intervale
de timp relativ mici, n mediude azot, oxigen sauheliu, nuapar modificri
ale valorii coeficientului de frecare al PT F E .
Dac cuplului n frecare i se asigur ungere hidrodinamic, nu are
i mportan valoarea coeficientului de frecare la alegerea materialului
251
plastic, ci faptul c : este mai moale dec t metalele i la ntreruperea
accidental a ungerii nu duce, ca n cazul metalelor, la distrugerea ca-
tastrofal a suprafeelor n contact; asigur uzur redus. Se iau de
asemenea n consideraie compatibilitatea materialului plasticcu mediul
n care urmeaz s lucreze i preul de cost.
n cazul ungerii la limit, c nd cele dou suprafee n contact s nt
separate dc un strat foarte subire de lubrifiant, c ndpoate avea loc fre-
care i ntermi tent (c nd uscat, c nd cu ungere) se recomand utilizarea
unor materiale plastice ca : poliamidele i copolimeri acefaliei. Se prefer
n acest caz poliamid cu umpl utur de bisulfur de molibden care are
coeficient de frecare mai mic i este mai rezistent la abraziune.
5.2.2. Uzarea materialelor plastice
n timpul frecrii are loc uzarea suprafeelor aflate n contact. Se
disting trei tipuri de uzare importante n cazul materialelor plastice :
uzare abraziv cauzat de asperitile mai dure ale suprafeei cu
care materialul plastic vine n contact;
uzare de oboseal cauzat de variaia ciclic a eforturilor unitare
locale, are loc prin detaarea local a unor particule de material plastic;
uzare de adeziune cauzat de forele de adeziune dintre suprafeele
n contact, se manifest prin transfer de material de la o suprafa la alta.
Aciunea chimic a mediilor aflate ntre suprafeele n fiecare pot
accelera uneori uzarea.
Nu exist, n general, o relaie direct ntre fiecare i uzare, dei
factorii care determi n mrirea coeficientului de frecare duc n mod
uzual i la mrirea uzurii. Uzarea se determin, n general, n ncercri
de lung dural .
Temperatura influeneaz uzarea ; n general de la o anumi t va-
loare a temperaturii, uzura crete continuu (fig. 5.36). Efectul vitezei
de alunecare asupra uzrii reiese din fig. 5.37 ; maximul uzurii, la viteze
de alunecare, wa, relativ mici este determinat de comportarea viscoelas-
tic i este asociat cuviteza de deformare la ni Vel al suprafeelor n con-
tact, iar minimul care urmeaz i apoi creterea continu a uzurii s nt
urmarea nmuierii termice a materialului plastic.
Produsul p-w dintre presiunea aplicat, p, i viteza de alunecare, w,
exprim puterea specific introdus in zona frecrii. O parte din
aceasta i anume
N, *=f-pw (5.32)
252
Fig. 5.36. Vari ai a uzurii in regim
sta i onar, cu temperatura, ln cazul
frecrii pc o el moale (0,15 pim) a
polimerilor [257] :
1 polimetilmctacrilat ; 2 polieti-
len de joas densitate ; 3 polipro-
pilen ; 4 poliamid-6,6 ; 5 homo-
poliincr acetalic.
Fi g. 5.37. Variaia uzurii ln func i e
dc viteza de alunecare, wa, pe o el
moale (0,15 u,m) pentru [257] :
t -polimetilmctacrilat I 2 - polipro-
pilen ; 3 - poliester; 4 - copolimcr
acetalic.
se disipeaz sub form dc cldur, n zona frecrii ; f este coeficientul dc
frecare.
Produsul pw ntr-un caz dat de frecare trebuie s fie mai mic dec t
valoarea sa admisibil (pw),,. Diferena [(pw)a pw] depinde de carac-
teristicile dc uzur ale materialului. Pentru politetrafluoretilen, valori
ale produsului pw, obi nute de-a lungul a 50 ore de funcionare, s nt
date n tabelul 5.15.
Factorul de uzur, K, este un alt criteriu de apreciere a uzrii lag-
relor radiale. Uzura radial AR (cm) rezult din relaia
AR = K-t-p-w (5.33)
n care / este durata frecrii [ore] ; p presiunea aplicat I; w
r -i L cm
2
J
viteza de alunecare \ -^ \ n figura 5.38 a fost construit, pe baza rela-
Lmin J
tiei (5.33) diagrama care stabilete l egtura dintre produsul (pw)a i
uzura provocat dup 1 000 ore de funcionare, pentru diverse val ori
253
f i "
w
n
sl
2

>a
N u
-
3
B
2 2 ii I
ei

o it? S
, P ^
^ a 5
1.0 v o.~
"* !3
3
12 i!
g u
gig]
o '- S 5
g o & B
=*a -B
5 b St ce ~
o- ia a
3
- > >St
3 2 " "
3* .2 a
>s ^ rr
s *
_ s
a
2
3
-a
I * t
a o o o--
u ova
a. La
u o o >cs
"3
3
.2 ~
i s
w *-
* .tS S ^
5e s
S & l>
Wc/5
e-8
sr
3
2,3
o a
&
ca
ts
IO
(N
O
O
ca
oi
o"
o
X
X
o
o
X
o
X
d '
59
X
O
X
o

o
X
ce
o
o
co
I
o.
2
a.
g
1

s
a
0
254
Fig. 5.38. Dependen a uzurii radiale raportat la 1 000 ore, de produsul (pw)a pentru
diferite valori ale factorului de uzur, K. Determi nri l e au fost efectuate pc un l agr
cu arbore din oel carbon cu rugozitatea dc 0,1 ptm, la T = 25C, ln aer uscat.
ale lui K. Dac se cunoate uzura admisibil, raportat la 1 000ore de
funcionare i factorul de uzur K al politetrafluoretilenei se poate cal-
cula produsul (pw)a.
Gradul de uzur se poate calcula prin considerarea uneia din urm-
toarele valori :
(pw)a a materialului n cauz;
valoarea pw specific unui anumit gradde uzur (de exemplu
0,1 mm dup 1 000 ore de funcionare) ;
factorul de uzur K.
n fiecare caz n parte se deosebescdou grade de uzur ; unul simplu
i altul sever. Uzura simpl const n uzarea straturilor superficiale. Uzura
sever const n ndeprtarea de buci de material. Uzura simpl
corespunde tocrii treptate a particulelor dure, iar trecerea la uzura se-
ver se face prin nmuierea polimerului datori t temperaturii i smulge-
rea particulelor dure.
n cazul politetrafluoretilenei trecerea de la uzura simpl la cea se-
ver are loc la K > 40x 10~
8
[260]. Cucreterea temperaturii devine
mai uoar smulgerea materialelor de umpl utur dure din politetra-
fluoretilen (fibre de sticl, bronz etc), ceea ce mrete gradul de uzur.
Suprafee cuduritate mare, circa 900HV (nitrurate, cromate) reduc
gradul de uzur al politetrafluoretilenei. Rugozi tati de peste 0,8 p.m
255
provoac uzuri rapide ; din aceast cauz suprafeele metalice, n contact
cu PT F E, trebuie rectificate.
Politetrafluoretilen cugrafit d rezultate bune n cazul frecrii
mixte (semilichide), n special c nd lubrifiantul este apa.
Tabelul 5.16
Temperatura maxi m admi si bi l , din punctul dc
vedere al comportri i tribolouice, pentru unele
materiaIc plastice
Materialul
Tempera tura
maxim,
admisibil "C
Pol i cl orur dc vinii 6 0 - 95
Polistiren 6 0 - 95
Poliolefinc 70-105
Poliamide
80-110
Ri ni epoxidice 80-135
Policarl)ona| i 100-135
Elastomer! cu l'luor 135 175
Polimeri eu fluor 155-200
Temperatura influeneaz gradul de uzur al materialului plastic.
Di n acest motiv, n cuplurile de frecare material plastic-metal, pentru
materialul plastic se recomand anumite valori maxime admisibile (ta-
belul 5.16). Aceste valori depindat t de natura polimerului c t i de ma-
terialele auxiliare care-1 compun.
PROPRIETI ELECTRICE
I PROPRIETI OPTICE
6.1. Proprieti electrice
Di n punct de vedere electrictoi polimerii i aproape toate materi-
alele plastice s nt izolatori. Aceast proprietate deriv din structura chi-
mic i morfologic apolimerilor i este influenat deimpuritile i de
materialele auxiliare prezente n materialul plastic. Proprietile izola-
toare ale materialelor plastice s nt:
independente de tensiunea electric, la tensiuni joase ;
dependente de tensiunea electric, la tensiuni ridicate, c nd au
loc noi fenomene dependente de tensiune, care afecteaz performanele
i durata de utilizare a materialului.
Cu ajutorul unor aditivi speciali aufost obinute ns i materiale
plastice, fieconductoare de electricitate, fie antistatice.
Dac un material izolant electriceste supus unui c mp electric alter-
nativ, ntr- nsul se disipeaz sub form de cldur (datorit pierderilor
dielectrice) o mare parte a energiei c mpului electricaplicat. Cantitatea
de cldur general astfel n unitatea de timp (nclzire dielectric),
depinde de factori interni materialului (structura molecular i starea ma-
terialului) i de factorii aciunii exterioare (intensitatea i frecvena
c mpului electric).
L a polimerii care conin grupe polare, ca de exemplupoliclorur de
vinii, nclzirea dielectric devine intens lafrecvene mari ale c mpul ui
electric alternativ.
La tensiuni relativ mici, at t pentru materialele plastice c t i pentru
alte materiale electroizolante, proprietile electrice se descriu cuaju-
torul urmtoarel or mrimi fizice :
- permitivitatea sauconstanta dielectric ;
7 Proprietile fizice i termomecanlea materialelor plastice i cd. 230
257
- tangenta unghiului de pierderi dielectrice i factorul de putere ;
rezistivitatea de volum i rezistivitatea superficial.
La tensiuni mari i foarte mari, rezultatele ncercrilor standard
servesc numai ca un ghid aproximativ n alegerea materialului pentru
un scop precis ; performanele ansamblului real se determi n n fiecare
caz n parte. L a tensiuni mari poate avea loccreterea disiprii de energie
n dielectrici creterea totodat a temperaturii p n lavalori superioare
temperaturii maxime admisibile, put nd determina distrugerea materia-
lului pe cale mecanic, chimic sauavarierea electric a acestuia.
6.1.1. Comportarea dielectric n e mp electric la tensiuni relativ
mi ci
fi.1.1.1. Constanta dielectric i polarizarea. Seconsider o pereche
de electrozi separai de un material electroizolant. Dac ntre electrozi
se stabilete o diferen de potenial, U, atunci capacitatea C a con-
densatorului astfel obinut, rezult din relaia
c =k. (ci )
n care Q este sarcina electric a unuia din electrozi. Cellalt electrod
are sarcina Q. n unitile sistemului internaional U se msoar
n voli [V] ; Q n coulombi [C] ; C - n farazi [F].
Capacitatea C depinde de geometria electrozilor (sferici, cilindrici,
plani...), dedistana dintre ei i de natura mediului aflat ntre electrozi
(de dielectric).
Capacitatea unui condensator plan (constituit din dou suprafee
plane aflate ladi stana d i care se acoper reciproc pe o arie S) are
expresia,
C (G.2)
n care e este permitiuitatea sauconstanta dielectric a mediului aflat
ntre plci ; s caracterizeaz mediul din punct de vedere electric (tabe-
lul 6.1).
Dac ntre plci este vid, atunci s ==s0 i C Ca. Rezul t c
C e
C, e
unde E R este permitiuitatea relativ.
258
n sistemul internaional
constanta dielectric a vidului
e0= 8,85 Xl O-
N- m
De-
oarece n general e >e0, rezult
c er > 1.
Capacitatea oricrui con-
densator poate fi scris sub
forma
C =er 'e0*L (6.3)
unde L depinde de forma lui
geometric i are dimensiunile
unei lungimi. Pentru un con-
densator pl anL ; pentru
un condensator cilindric L =
2rt/
a,
in
care / este lun-
gimea cilindrilor, iar R1 i i ?2
s nt razele celor doi cilindri
concentrici, interior i respectiv
exterior ; pentru condensatorul
sferic (realizat din dou sfere
concentrice de raze Rx i res-
r> \ r 4jT(/t,-7f'2)
pectiv R) L =- , in
care Rz > Rx.
Deci, prin introducerea unui
mediu dielectric (izolant elec-
tric) ntre plcile condensato-
rului, capacitatea lui electric
crete. n schimb intensitatea
c mpului electric dintre plci
Q
t-s
(6.4)
scade cumrirea lui e. Pentru
a pstra valoarea lui E egal
cuvaloarea sa E0 c nd ntre
plci este vi d(e =z0), este
Tabelul 6.1
Constanta dl el fctri c i rigiditatea di el ectri c
a cltorva substane
Materialul
Constanta
dielectric,
Rigiditatea
dielectric*,
kV
mm
Vi d
1,00000
Aer
1,00054 0,8
Hidrogen (20C)
1,00025
Benzen (25C)
2,3
Metanol (25C)
32,G
Ap (25C)
78,5
Illrtie
3,5 14
Mic roi e
5,4 160
Chihlimbar
2,7 90
Por el an
G,5 4
Sti cl de cuar
3,8 8
Sti cl pirex
4,5 13
Bachel i t 4,8 12
Pol i eti l en
2,3 50
Polistiren
2,G 25
Pol i tetrafl uoreti l en 2,1 60
Pol i ami d
3,5
Neopren
G,9 12
Ulei de piranol
4,5 12
Diamant (20C)
16,5
Bioxid de titan
100 6
Parafi n (20C) 2.1 -
* Rigiditatea di el ectri c reprezi nt gradi-
entul de poten i al maxim pe care-1 suport
un dielectric fr a se produce strpungerea lui.
259
necesar, ntr-un caz dat, s se mreasc sarcina electric Q a celor dou
plci, astfel nc t s fie respectat raportul
- - =_ L . (6.5)
Faptul se datorete polarizrii diclectricului. Aceasta permite m-
rirea energiei electrice nmagazinate, W, la ncrcarea condensatorului,
W =-51 (6.6)
2C '
sau, in nd seama i derelaia (6.1)
W - - C / 7
2
, (6.7)
2 .
de unde rezult n modevident c, pentru V const., ntr-un caz dat,
energia nmagazi nat crete cumrirea lui e (capacitatea condensatoa-
relor C este direct proporional cue).
Acumularea energiei electrice n dielectric arelocca urmare a orien-
trii dipolilor permaneni ai acestuia, saua celor temporari (formai
n cursul aciunii c mpului electric).
L a o molecul simetric cum este cea a benzenului (CglLJ , totul
se petrece ca i cumsarcinile contrare ar fi concentrate ntr-un singur
punct, n centrul moleculei. Supus aciunii unui c mp electric, molecula
sufer unele deformri, care distaneaz numai temporar sarcinile con-
trarii, altfel suprapuse. Ea devine astfel un dipol electric temporar care se
ntoarce Ia situaia iniial odat cudispariia c mpului deformant, ex-
terior.
L a moleculele nesimetrice sarcinile contrare nuse mai pot considera
suprapuse; elerm n di stanate. Ue exemplu, n cazul apei (H
+
O
2
"H
+
)
ntre legturile de val en ale celor doi atomi de hidrogen legai
la atomul deoxigen, seformeaz un unghi de105 (fig. 6.1, a) ; o aseme-
nea molecul reprezint un dipol permanent, care ntr-un c mp electric
se orienteaz cuaxatangent laliniile defor i cucaptul pozitiv n
sensul lor.
L a alte substane, custructur analog, de exemplu la bioxidul de
carbon, atomii seaeaz n linie dreapt (fig. 6.1, b), molecula devine si-
metric i din punct de vedere electrici nuseformeaz dipoli permaneni .
At t formarea dipolilor temporari, cil i orientarea celor perma-
neni, daunatere la fenomene caracteristice, care seaccentueaz odat
cucreterea intensitii cmpului electrici constituie ceea ce se numete
polarizarea dielectricilor. Majoritatea gazelor, la temperaturi apropiate
200
Fig. G. l. Dipoli moleculari :
a ara ; b bioxidul dc cori ori,
de 20C, auer apropiat de unitate ; aceasta este urmarea unui efect dc
densitate (gazele aumai multe goluri" de materie dec t substanele
solide saulichide). Deoarece lalichidele i solidele nepolare, ca benze-
nul i hidrocarburile parafinice, este posibil numai polarizarea tempo-
rar (de deformare saude distorsiune), constanta dielectric este relativ
mic i anume er 2...'5.
Polarizarea de distorsiune a'substanelor nepolare este cauzat de
deplasarea electronilor (polarizarea electronic) i de deplasarea nucle-
elor atomice (polarizare atomic). Polarizarea electronic .i polarizarea
atomi c s nt independente de temperatur, astfel nc t constanta die-
lectric asubstanel or nepolare este aproape independent de tempera-
tur.
Valorile mari ale lui er, nt lnite la lichidele i solidele polare, s nt
urmarea polarizrii suplimentare determi nat de orientarea dipolilor
permaneni ai moleculelor acestor substane. Polarizarea de orientare
este puternic dependent de temperatur. Cucreterea temperaturii,
crete agitaia termic a moleculelor dipolare ; aceasta se mpotrivete
efectului de orientare cauzat de c mpul electric i n consecin reduce
polarizarea de orientare efectiv. Ca urmare, constanta dielectric a
substanel or polare descrete cucreterea temperaturii.
6.1.1.2. Comportarea dielectric n cimp electricalternativ, a. M-
rimi caracteristice. Seconsider doi electrozi ntre care seafl un dielectric.
Se supun electrozii unei diferene dcpoteni al alternativ
II 'LF sin co/ (6.8)
n care U este amplitudinea potenialului ; co viteza unghiular ;
/ timpul. Viteza unghiular
co =2-f . . .. (6.9)
261
unde f este frecvena c mpului sau potenialului electric alternativ.
Pentru substane nepolare, datori t mobilitii foarte mari a elec-
tronilor, polarizarea electronic are loc aproape instantaneu i este n
faz cuc mpul electric. Polarizarea atomic are locde asemenea aproape
instantaneu p n la frecvene de ordinul celor ale radiaiilor infraroii
(f x I O
12
10
u
Hz). In consecin, polarizarea total a substanelor
nepolare este n faz cupotenialul aplicat.
Dac potenialul variaz sinusoidal n timp, curentul care-1 produce
este
i L : J & = . C M . (6.10)
dt dt
i n nd seama i de relaiile (6.8) i (6.9) se obine
i =/-cos (w/) (6.11)
n care
I =2nfCU; C =er -C. (6.12)
Di n relaiile (6.8) i (6.11) rezult c potenialul aplicat i curentul
electricn cazul unui dielectric nepolar snt defazate cu 90".
Pentru substanele polare, la frecvene joase, polarizarea temporar
(de orientare) este n faz cupotenialul. Cucreterea frecvenei, Ia un
moment dat, rotirea dipolilor numai poate urma variaia potenialului.
In aceste condiii polarizarea temporar numai este n faz cupoten-
ialul. Curentul I0 asociat polarizrii temporare este defazat fa de cu-
rentul Id, asociat polarizrii de distorsiune. Curentul total I este suma
vectorial a componentelor I0 i Id (fig. 6.2, a). Componenta Id este de-
fazat (ca n cazul materialelor nepolare) cu90 fa de potenial. Vec-
torul rezultant I este nclinat cuunghiul O fa de vectorul diferen
de potenial, U. Unghiul <1>se numete unghi de faz.
Vectorul I se descompune n dou componente /' n lungul abscisei
(fig. 6.2, b) i I" n lungul ordonatei. Deoarece vectorul I este deter-
minat de modulul sui de direcie, rezult c comportarea dielectric
a unui material polar ntr-un c mp electricalternativ nupoate fi descris
de o singur constant de material.
262
u
pi a 6 2 Reprezentarea in di agram fajori al a dependen ei I - U
pentru un material polar supus unui cl.np electric alternativ.
Se consider din acest motiv curentul 7 ca o mrime complex, /*,
/* I' + H".
Diferena de poteni al va avea i ea expresia
U* = U' + iU".
Deoarece potenialul este n faz cuV (fig. 6.2, 6), care este pe axa
real, U* = U' = U.
Constanta dielectric complex
i e" =
2r.fCa
21 (6.13)
n care : e' este constanta dielectric iar t" - factorul de pierderi
^ nar ma egalrii prilor reale i a factorilor prilor imaginare din
ultima egalitate a relaiei (6.13) se obine
/' = 2nfUC0-t"
1" = 2TifUC0z'.
(6.14)
Di n figura 6.2, b i relaiile 6.14 rezult tangenta unghiului de pierderi
dieleetrice, .
t g a - J L - r . (6.i5)
263
ceea ce nseamn c, comportarea dielectric a unei substane polare
poate fi descris de dou dintre mrimile s', z" i tg o.
Pentru materialele plastice, tg 8 =0,000005 0,3.
Energia disipat ntr-un dielectric corespunde componentei I' a cu-
rentului electric, n faz cu tensiunea U. Viteza de disipare a energiei
sau puterea disipat
Na = I'-U = 2itfC0U
t
t". (6.16)
s
Pentru un condensator plan, cu C =e0- , av nd un dielectriccu
d
volumul V = S-d, puterea disipat pe unitate de volum (J /m
3
-s),
Os.
V
nd = = 2TCZ0
sau deoarece factorul de pierderi dielectrice
din relaia precedent rezult
(6.17)
== t' ctg O = e' tg S,
27i eo(-^)-e'-tg * . (6.18)
Di n cele ce precedrezult c Na este direct proporional cu U
z
i cu
f. Pentru moleculele polare, factorul de pierderi e" este n general o
funcie dcfrecven, caracterizat de puncte de maxim. n consecin i
Nd(f) trece prin maxime.
Factorul de putere, Fv, al dielectricului reprezint raportul dintre pu-
terea disipat, Nd, n material i produsul ntre tensiunea (potenialul)
i curentul efectiv aplicat
Uxl
=cos <>.
i
(6.19)
Dac O -> 90, atunci cos O -* tg 8.
Factorul de putere al c torva polimeri rezult din tabelul 6.2. Dato-
rit valorii mici a factorului de putere, polietilena i polistirenul se
utilizeaz ca izolatoare electrice la frecvene
ridicate. Ele nuse nclzescdielectricuor.
Pentrunclzire dielectric se utilizeaz de
exemplu policlorur de vi ni i , poliamid.
Rezistivitatea de volum reprezint ra-
portul dintre gradientul, pe direcia scurge-
rii curentului n material, tensiunii apli-
cate i densitatea de curent. Se msoar n
Om i este numericegal curezistena de
volum, expri mat n Cl, msurat ntre
feele opuse ale unui cub de material die-
Tabclul 6.2
Valori ale factorului dc putere
pentru r teva materiale
Materialul F
P
Pol i eti l en 0,0005
Polistiren 0,0001
Pol i ami d 0,03
264
Fig. 6.3. Vari a i a n timp a curen-
tului I Intr-un dielectric supus
di ferenei dc poten i al U:
1 dielectric ideal ; 2 dielectric cu
e' variabil, funcie de timp si frecven ;
3 dielectric, cu i' variabil, care con-
ine i purttori de sarcin mobili (curb
tipic pentru materialele plastice).
7 8 9 10
logr, Hz
, Proces de Proces de Proces
cpn ductie in terfa dipo/ar
Fig. 6.4. Vari a i a cu log f a permi l i vi t-
ii (1) i a tangentei unghiului pierderilor
dielectrice (2).
lectric cu latura de 1 m. Rezistivitatea depinde de durata c t mate-
rialul este supus c mpului electric. Faptul acesta rezult din expe-
rimentele standard, n care epruveta de dielectric este supus unei di-
ferene de tensiune 7, msur ndu-se curentul rezultant I. Curentul I
variaz n timp (fig. 6.3). Materialele plastice fac parte din categoria
dielectricilor care conin purttori de sarcin mobili. Aceasta d na-
tere i unui curent de conducie. Nivelul curentului de conducie variaz
puternic de la un material la altul. Curba rezistivitii funcie de timp
este inversul curbei curentului funcie de timp (fig. 6.3). n general,
foarte pui ne materiale plastice manifest conducie la temperatur
ordinar ; conducia se poate manifesta cu creterea temperaturii i n
prezena impuritilor ionice.
Rezislivitatea superficial reprezint raportul dintre gradientul ten-
siunii aplicate (paralel cu direcia scurgerii curentului, de-a lungul su-
prafeei) i curentul pe unitatea de lime a suprafeei. Se msoar n
ohmi.
b. Tangenta unghiului de pierderi i permitivitatea. Creterea pierde-
rilor dielectrice n materialele plastice, n domeniul frecvenelor care intere-
seaz din punct de vedere ingineresc, se explic pe baza a trei mecanisme :
/ dipolar ; 2 pierderi prin polarizare de interfa ; 3 pierderi
provenite din curentul de conducie.
Tangenta unghiului de pierderi i permitivitatea materialelor plas-
tice vari az cu frecvena curentului (fig. 6.1). Maximele curbei tg S
log f, s nt corelate cu mecanismele care determi n creterea pierderilor
dielectrice.
265
n cazul mecanismului bipolar, pierderile dielectrice s nt cauzate de
interaciunea dintre dipolii electrici permaneni i cimpul electric aplicat.
Procesele de interfa, care au loc mai ales la frecvene f < IO
8
Hz,
se manifest la sisteme bi- sau multicomponente unde unul dintre com-
poneni, n mod obinuit polimerul, se comport ca un dielectric, iar cei-
lali componeni ca nite conductori. Sistemul arat deci ca o matrice
rezisten (capacitan), nc t pierderile snt. determinate de redistribui-
rea sarcinilor odat cu inversarea c mpului alternativ.
Dac materialul plastic conine purttori de sarcin liberi, ioni sau
electroni, n el poate aprea un curent de conducie n faz cu curentul
aplicat, ceea ce va determina creterea pierderilor dielectrice. Mrimea
pierderilor dielectrice vari az invers proporional cufrecvena (fig. 6.4)
conform relaiei
iCll
(6.20)
in care C este capacitatea efectiv; R rezistena efectiv a probei ;
io =2nf. Acest tip de proces are locla frecvene foarte mici, f < 100 Hz.
E l se nt lnete mai mult la materialele naturale, uneori la materialele
plastice, dar rar la polimeri la temperatura camerei.
Pierderile dielectrice depinddc faptul dac polimerul este polar sau
nepolar. Pentrumaterialele plastice polare cel mai adesea tg 8^0,001 -0,3,
iar pentrucele nepolarc tg 8 < 0,001.
n figura 6.5 este redat variaia tangentei unghiului de pierderi
dielectrice al unui film din polietilentercftalat, n funcie de logaritmul
frecvenei la dou temperaturi diferite. Se observ c tg 8 crete cu
log/
-
. Materialele auxiliare adugate polimerului nepolar au o marc
influen asupra valorii lui tg 8 (fig. 6.6). Rezul t c, alegerea aditivilor
pentru realizarea materialelor plastice destinate unor scopuri electrice
(c nd se urmrete stabilitatea termic, culoare, rezisten etc.) trebuie
Fig. 6.5. Vari ai a tangentei unghiului
pierderilor dielectrice n func i e dc loga-
ritmul frecvenei , la temperatur constant
pentru un film de polietilentercftalat (Mc-
linex).
266
astfel fcut nc t tangenta unghiului pierderilor dielectrice s rm n
la nivelul valorii acesteia pentrupolimerul care st la baza materialului
plastic.
Introducerea unei cantiti mici de aditiv polar poate provoca o cre-
tere nsemnat a pierderilor dielectrice (fig. 6.7).
Aciunea unor factori externi materialului plastic pot, de asemenea
modifica valoarea lui tg 8. Aa s nt de exemplu radiaiile nucleare (a,
,6, y). S-a constatat c, la frecvene mici i medii, proprietile dielectrice
ale polimerilor (tangenta unghiului de pierderi, permitivitatea dielectric,
conductivitatea) iradiai cu radiaii y s nt supuse unor transformri
reversibile.
Deplasarea maximului lui tg 8 ctre frecvene mai mari, are loc cu
creterea intensitii dozei de radiaii y. Tratamentele anterioare iradi-
erii (meninere n aer sau n vid, nclzire...), ca i tratamentele de dup
iradiere, influeneaz proprietile dielectrice ale probelor iradiate. Efec-
tul este diferit, pentrumateriale diferite. Iradierea cu radiaii y sau cu
electroni determi n creterea lui tg 8 la polietilen, pe c nd la polistiren
nuse sesizeaz vreo influen. Gradul de cristalinitatcdiferit al aceluiai
polimer, influeneaz dependena tg 8 log/", att. pentru probele ira-
2 1
-=a=LfcS
1 2 3 4
logf, Hz
Fig. 6.6. Vari a i a tg 8 log f pentru o
pol i eti l en dc j oas densitate la 23C :
1 polietilen ; 2 polietilen + pigment rou
1; 3 polietilen + pigment rou 2 (nesatis-
fctor).
Fi g. 6.7. Efectul unei concentra i i
mici dc aditiv polar asupra unghiu-
lui pierderilor dielectrice:
a - polietilen : 2 polietilen + 500
ppm aditiv polar.
267
diate, c t i pentrucele neiradiate (de exemplu, pentrupolietilen). Ex-
perimente efectuate cupolietilen dejoas densitate, cugradde crista-
linitate de90%, auartat micorarea lui tg 8 chiar la doze mari de ra-
diaii ; msurtorile aufost efectuate lafrecvene foarte mari.
L a polietilena cugrad dccristalinitate mediu, la frecvene mari,
creterea lui tg8-la probele iradiate-cu creterea dozei de iradiere,
se poate explica prin formarea i creterea numrului grupelor de car-
bonil Q c~ o) ca urmare a oxidrii. Dac n prob se introduc o serie
de anti oxi dani , seconstat o mai mic cretere alui tg 8 n funcie de
doza de iradiere.
Difuziunea oxigenului n proba depolietilen dejoas densitate joac
un rol important asupra proceselor care aulocla iradiere, Cucrete-
rea grosimii probei, ad ncimea deptrundere, prin difuziune, a oxigenului
scade, astfel cconcentraia grupelor carbonil se micoreaz i ea i n
consecin tg 8 se micoreaz.
Natura efectelor produse sub influena radiaiilor nucleare este spe-
cific fiecrui tip de polimer i este diferit pentrupolimeri diferii. n
general, lafrecvene iniei i medii aufost observate schimbri reversibile
ale proprietilor electrice. Pri n nclzirea probelor dc PV C, iniial
iradiat cudoze mici i medii deradiaii y, arcloceliminarea unor gaze
i restabilirea dependenei tg 8 log f de dinaintea iradierii ; fenomenul
este deci reversibil Iafrecvene, f, mici i medii.
L a frecvene de ordinul 10
10
Hz, efectele reversibile nuaumai fost
constatate.
L a frecvene nalte, tg 8 crete cumrirea dozei deradiaii ; la doze
mici creterea lui tg 8 este foarte pronunat, dup care la doze mari,
tg 8 crete liniar cumrirea dozei de radiaii.
Permitivitatea atinge valoarea sa maxi m la f =0(fig. 6.4). Pentru
materiale nepolare, permitivitatea, z', este i ndependent de frecven
i depinde de densitatea p a materialului, conform relaiei Clausius-
Mosotti,
Tabelul 6.3 e' + 2
Constanta k din rel a i a 6.21
Materialul t
Pol i eti l en de j oas densitate 0,325
Pol i propi l en 0,325
Pol i tetrafl uoreti l en 0,119
Pol i - 4- meti l - penten 0,329
n care A- este oconstant de mate-
rial (tabelul 6.3). Deoarece p variaz
cu temperatura, i e', pentruma-
terialele nepolare, variaz cutempe-
ratura.
Comportarea dielectric a mole-
culelor polare depinde deforele care
se opun rotaiei dipolilor; cuc t s nt
268
mai mari aceste fore, cuat t este mai mare durata necesar dipolilor
spre ai schimba poziia. Timpul de relaxare, tr, d indicaii asupra
intensitii aciunii acestei fore. Ti mpul de relaxare reprezint, n
cazul proprietilor dielectrice, durata din momentul anulrii c mpului
electric exterior necesar pentru ca 63% din dipolii polarizai s
revin la starea iniial.
L a frecvene mici alec mpului electric, polarizarea de orientare (tem-
porar) a dielectricului polar este n faz cuvariaia c mpului electric
(O =90) ; n consecin permitivitatea c' atinge valoarea sa maxim
e'0 --= lim t' (6.22)
/- o
numi t constant dielectric static. Pentru f ->0, componenta V a lui
/este nul, V 0, nc t factorul de pierderi z" = 0. Cumrirea frec-
venei, f, polarizarea de orientare se defazeaz cuunghiul tp fn ra-
port cuc mpul electric. Aceasta face ca e' s se micoreze iar e" s se
mreasc. L afrecvene foarte mari alec mpului electricexterior polari-
zarea de orientare devine neglijabil nc t s' atinge valoarea sa minim.
t' limS ' . (6.23)
Totodat, deoarece 7' =0la frecvene
foarte mari, z" 0. Curba s"(f) prezint
deci un maxim.
Frecvena c mpului exterior la care
e" este maxim se noteaz cufc i este
denumi t frecven critic. Pentrupoliclo-
rur de vinii, cucreterea temperaturii,
valoarea lui f(. crete iar timpul de relaxa-
re semicoreaz foarte mult. n figurile
6.8, 6.9 s nt reprezentate variaiile lui e'
i e" funcie de frecven i de tempera-
tur, pentru polivinilcloracetat i pentru
polivinilacetat.
Constanta dielectric e', la o frecven
dat, crete cu creterea temperai urii
(fig. 6.9) i tinde ctre ocurb limit care
reprezint constanta dielectric static,
e*, ca funcie de temperatur. L a o
anumi t frecven, valoarea lui e' se apro-
pie de z' pemsura creterii temperaturii.
1-5 " 15 35 &
loif
Fi g. G.8. Dependen a lui e.' i %"
de log /' la diferite temperaturi
pentru polivin.il eloraeetat. In-
tervalul de temperatur Intre
dou curbe este de 2' C.
269
Fi g. C.9. Dependena lui e' si c" de
temperatul a la diferite frcc\en e ale
c mpul ui electric exterior pentru poli-
Vlnilacetat. Frecven el e curentului alter-
nativ au valorile: 60; 120; 210;
500 ; 1 000 ; 2 000 ; :i 000 ; 6 000 si
10 000 Hz.
0
40 60 60 100
7/0
Fig. 6.10. Efectul concentra i ei de
plastifiant (0 20%) asupra vari a i ei
lui e' cu temperatura, n cazul policlo-
rurii de vinii. Msurtori l e au fost efec-
tuate la /' = 60 Hz.
L a o temperatur suficient de ridicat, ca urmare a reducerii timpului
de relaxare (rotirea dipolilor este complet n faz cu c mpul exterior,
astfel c se obine aceeai polarizare ca ntr-un c mp electric static),
e' devine egal cu Eu. Constanta dielectric static, e^, se micoreaz cu
creterea temperaturii, datorit mririi oscilaiilor moleculelor, ceea ce
se opune tendinei de orientare a dipolilor determi nat de c mpul elec-
tric exterior.
Pastifianii au, asupra polarizrii i deci asupra lui e', acelai efect
cu creterea temperaturii. Adaosul de plastifiani mrete mobilitatea
lanurilor macromoleculare i permite n consecin rotirea mai uoar
a dipolilor. Ca urmate, se micoreaz timpul de relaxare. Di n figura 6.10
rezult efectul concentraiei de plastifiant asupra comportrii dielectrice
a policlorurii dc vinii.
c. nclzirea dielectric u materialelor plastice. Energia curentului
electricalternativ disipat pentrupolarizarea unitii de volum a dielec
tricului n unitatea de timp, se transform n cldur. Creterea tempera-
turii dielectricului, T. n timp rezult din relaia
P - C p - - ~ n a (6.24)
dl
n ipoteza c nclzirea are loc uniform i c nuaulocpierderi ; p den-
sitatea i cp cldura specific a dielcctricului.
270
50 T~
r
0
120
io
mo
io
_
> mo
S 30
*/&
S 30
l'OO
20
l'OO
20
' -
60-
10\
60-
10\
10'Hz
40'
01
u7 /. n
1
'40 60 80
l V
a
100 120
- a S i ^ ^ eu grosimea de < m m :
r i a i a W ^ ^ ^ va-
(6.24)^ub L T
& V i C a
^ - ui t din relaiile (6.17) i
<i/
p-e,
(6.25)
Pentru utilizarea relaiei (6.25) este necesar cunoaterea dependen-
ei lui s" de. temperatur.
Exemplu. Se consider o prob de polivinilaeetat cu grosimea d -
I mm, care urmeaz a fi nclzit dielectric ntre 40i 120C, cu aju-
torul unui c mp electricalternativ cu (7 =500V i /' IO
4
IIz. Electro-
zii se consider izolai termic de proba supus nclzirii : aceasta eli-
min pierderile de cldur prin electrozi. Caracteristicile fizice ale poli-
vinilaeetat ului, necesare calculelor: p 1 200-^-; c 1,6344^;
in
1
kg- grd
t" rezult din figura 6.9. (De exemplu, pentru f -T0
4
Hz i T -80T..
se obine t" 1,55). In urma introducerii datelor de mai sus n relaia
(6.25) se obine, la T 80C,
i'r 11,8
grd
Variaia lui vT cu temperatura, n cazul analizat, precum i la /'
IO
1
I lz, esle reprezentat n figura 6.11. a. Variaia in timp a tempera-
turii la /' IO
3
Hz i /' 10* Hz se obine prin integrare grafic. n
acest scop se reprezi nt grafit; funcie de T n intervalul 40-120C.
Aria cuprins ntre 40C i o anumi t temperatur T, reprezint timpul
necesar nclzirii probei de la 40C la T. Rezultatul este reprezen-
271
tat in figura 6.11, b. n reprezentarea vT (T) maximul curbei este cu
at t mai accentuat cuc t frecvena c mpului alternativ este mai mare
(fig. 6.11, a). L afrecvene mai mari nclzirea se produce mai repede :
la l OMI z nclzirea arelocn 33 s, pec ndlaIO
3
Hz, n 110s(fig. 6.11, b).
6.1.2. Fenomene electrostatice. Conductivitate electric
Prezena sarcinilor electrostatice ntr-un saupe un material se re-
cunoate prin atracia saurespingerea reciproc dintre acesta i alte
suprafee nsoit uneori de mici se ntei de descrcare electrostatic
sau de atragerea particulelor de praf. L a pulberi, sarcinile electro-
statice modific proprietile de curgere. Asemenea fenomene electro-
statice se nl lnesc i la materialele plastice datori t rezistivitilor de
volum i superficial foarte mari ale acestora. De cele mai multe ori sar-
cinile electrostatice la materialele plastice s nt nedorite, elepui nd duce
la situaii periculoase.
Aceste efecte pot fi evitate prin neutralizarea sarcinii electrostatice.
Aceasta se poale face n mai multe feluri : prin aducerea la supra-
faa materialului plastica unei canti ti adecvate desarcini de semn opus ;
prin reducerea corespunztoare a rezist ivi taii superficiale, astfel
ca sarcinile electrostatice s sescurg n alt parte saucel pui n s se
mprtie, astfel nc t s aibe o capacitate mare fa depm nt i prin
urmare s aibe un potenial redus (v. rel. 6.1) ; prin izolarea i eli-
minarea mecanismului intern care produce ncrcarea electrostatic.
n aplicaiile n care sarcinile electrostatice auea urmare efecte ne-
plcute, dar nupericuloase, cum ar fi atragerea prafului pe suprafaa
produsului din material plastic (carpete, covoare, sticle etc.) este n ge-
neral suficient s se aplice pcsuprafaa materialului plastic un strat
higroscopic saus se ncorporeze in material un aditiv antistatic care
migreaz ctre suprafaa polimerului, determin nd reducerea rezistivi-
tii superficiale.
n cazurile n care o descrcare electric sub form dese nteie este
periculoas, de exemplu n prezena unor vapori inflamabili saua unor
pulberi cuenergie de aprindere mic, seutilizeaz alte metode de anti-
statizare. n acest sens aufost elaborate materiale plastice antistatice, cu
rezistivitale devolum i superficial mici, obinute prin utilizarea aditi-
vilor antlstatici. L a asemenea produse nueste necesar meninerea unei
umiditi relative ridicate n mediul nconjurtor.
Pentrua face materialele plastice bune conductoare de electricitate,
acestora li se vor ncorpora, de exemplu, filamente de carbon (grafit)
272
n concentraie mare. Proprietile electrice ale unor asemenea materi-
ale plastice seexpri m prin valorile rezistivitilor devolum i superfi-
cial.
6.2. Proprieti optice
Comportarea din punct de vedere optica materialelor plastice se re-
fer la o mare varietate desituaii practice, ncep nd cucerinele teh-
nicuzuale impuse de ambalaje i termi n nd cucele impuse de instrumen-
tele optice. Utilitatea cunoaterii proprietilor optice ale materialelor
plastice este i mpus i de folosirea acestora la corpuri de iluminat i la
afiaj (display).
Se consider o epruveta cufee paralele din material plastic, asupra
creia se trimite un fascicul de raze paralele A B (fig. 6.12). Razele inci-
dente A B s nt supuse urmtoarelor procese ;
o parte s nt reflectate pe direcia B R ;
unele raze incidente, n funcie de starea suprafeei (deinciden),
s nt dispersate ( mprtiate) de suprafa :
o parte din razele luminoase s nt refractate la nceputul traver-
srii epruvetei : drumul urmat de raze depinde de indicele de refracie
mediu al materialului ; n punctul C raza urmeaz sias din materi-
alul plastic;
pe traseul BC o parte a energiei incidente este absorbit de epru-
veta. Cuexcepia materialelor plastice colorate, absorbia n domeniul
radiaiei vizibile este, n general, foarte mic ;
Fig. 6.12. Epruveta din material plastic
asupra crei a s-a trimis un fascicul dc
raze paralele.
N
18 Proprietile fizice i termomecanlca materialelor plastice i cd. 230
273
- o parte din razele luminoase care tind s traverseze epruveta
pot fi mprtiate de neomogenitile locale de pe traseul BC (variaii
locale ale indicelui de refracie) ;
din razele care traverseaz epruveta, o parte pot fi reflectate n C
(acestea eventual pot iei din epruveta prin refracie ulterioar, pe
traseul C C ^) ; o anumi t parte din razele sosite n punctul C este m-
prti at de rugozitatea suprafeei exterioare a epruvetei (NN) ;
restul de raze luminoase care au ajuns n punctul C s nt refrac-
tate pe direcia CD. Razele emergente CD s nt paralele cu razele inci-
dente A B i decalate fa de acestea cu (/.
6.2.1. Reflexia
Raza inciden i cea reflectat se afl n acelai plan, iar unghiu-
rile de inciden, i, i de reflexie, r, sint egale. Numai o parte din ener-
gia inciden pe material este reflectat. Procentul de energie reflectat
depinde de material, de rugozitatea suprafeei i de unghiul de inciden.
Razele de lumin s nt parial reflectate, parial mprtiate (difuzate)
i parial refractate. Gradul de raprtiere a radiaiei depinde de lungi-
mea de und a acesteia. Pentru radiaia a crei lungime de und este
de ordinul de mrime al particulelor care alctuiesc mediul, sau mai mic,
mediul respectiv este nelranspareut.
Radiaia luminoas care trece printr-o epruveta (folie, film etc.) din
material plasticsufer pierderi prin reflexie la ambele interfee, aer-ma-
terial i material-aer.
Factorul de reflexie direct, R, reprezint raportul dintre fluxul de
radiaie reflectat. <!>,. si fluxul de radiaie incident. O,
k (6.26)
R crete cu mrirea unghiului de inciden (fig. 6.13).
Fig, 6.13. Factorul de reflexie di-
rect, in funcie de unghiul de
i nci den , la 20C, pentru i nterfa a
aer-poliacrilat uscat (Ferspex), n
cazul radi ai ei cu - 589,3 nin.
0 10 20 50 m 50 60 7(1 SO 90
i, gral
274
6.2.2. Refracia
Refracia const n schimbarea direciei razei luminoase la trecerea
dintr-un mediumai dens ntr-unui mai pui n dens sau invers (fig. 6.14).
Astfel, o raz luminoas inciden A B, la treeerea din aer n materia-
lul plastic se apropie de normal la suprafa ; raza refractat BC face
cu normala N N un unghi r (unghi de refracie) mai mic dec t unghiul
de inciden, i. Faptul se datorete modificrii vitezei de propagare a
undei luminoase la trecerea dintr-un mediu mai pui n dens (1) n unul
mai dens (2). Raportul
2 1 **1 = A ( 6.27)
sin r c,
se numete indice de refracie relativ al mediului 2 fa de mediul 1 i
descrie modificarea unghiului razei luminoase prin refracie ; cl i c2
s nt vitezele de propagare a luminii prin mediile : mai pui n dens (2)
Fi g. 6.14. Retractarea luminii la intrarea razei ln mate
rialul plastic.
275
i respectiv mai dens (2). Dac mediul 1 este vidul, cx =c0, atunci
indicele de refracie se numete absolut:
n2 =i - i rij =i S
nc t relaia (6.27) se mai poate scrie
n.
de unde
sau n general
_o_
C,
n,
(6.28)
(6.29)
n2 sin r rii sin i
n sin i =const. (6.30)
Produsul dintre indicele derefracie absolut i sinusul unghiului de
inciden este un invariant pentru un material dat. Deoarece viteza un-
dei luminoase difer n aer cumai pui n de 0,1 % de viteza n vacuum,
indicele de refracie se raporteaz de obicei la aer. Valoarea indicelui
de refracie depinde de lungimea de
Tabelul 6.4 und a razei incidente, deci de ener-
gia acesteia
Valorile indicelui de refraci e ln raport
cu vidul pentru citeva materiale, lncazul
unei unde luminoase cu /, = 5890 . =Av =A (6.31)
Materialul n
Ap 1,33
Alcool etilic 1,30
Bi sul fur de carbon 1,63
Aer (1 atm i 20C) 1,0003
l odur de nietilen 1,74
Ouar topit 1,10
Sti cl , crown 1,52
Sti cl , flint greu 1,06
Clorur de sodiu 1,53
Fl uori t
1,43
Pol i eti l en 1,50 - 1,54
n care h =6,625 X I O"
34
J -s este
constanta lui Planck ; vfrecvena
lungimea de und a razei
i X
incidente ; c0 viteza luminii n vi d.
Cu mrirea Iui X, se micoreaz
energia razei incidente, deci i a
celei refractate. Ca urmare, unghiul
de refracie devine mai mare, sin r
de asemenea i n.n se micoreaz
(rel. 6.27).
Valori aleindicelui de refracie
pentru c teva materiale rezult din
tabelul 6.1. Indicele de refracie al
polietilenei se afl printre valorile
mari nt lnite practic.
276
Fig. 6.15. Vari a i a indicelui de refraci e, Fig. 6.16. Vari a i a cu temperatura,
n, ln raport cu vidul, pentru un strat de a indicelui de refraci e ln raport cu
poliacrilat (Perspex), uscat la 20C, In vidul a unui strat de poliacrilat
func i e dc lungimea dc und a razei (Perspex), uscat, cu grosimea de
luminoase incidente. 0,5893 \im.
Curba care red variaia indicelui derefracie, n funcie de lungimea
de und, poart numele decurb de dispersie optic. O asemenea curb
pentru un strat depoliacrilat turnat, este reprezentat n figura 6.15.
Indicele derefracie semicoreaz cucreterea temperaturii (fig. 6.16).
Anizotropia structural a materialelor plastice face ca indicele de re-
fracie s depi nd de direcia propagrii luminii. Faptul acesta este
pus n evi den n experimentele debirefringen, care const n msu-
rarea diferenei indicilor de refracie pe dou direcii perpendiculare.
Birefringen, An, este definit ca valoare maxi m a acestei diferene ; ea
depinde de orientarea lanurilor macromoleculare, care n general s nt
anizotrope din punct de vedere optic.
O epruveta de polietilentercftalat cugrosimea de 0,5893 u.m a fost
supus n stare nclzit unei etirri plane, pe dou direcii perpendi-
culare (a i b). A treia direcie, perpendicular peplanul etirrii se no-
teaz cuc.
In urma msurtorilor la20C s-a constatat cindicii de refracie
corespunztori, notai respectiv cun0, ri;, i nc, aufost diferii [201] :
nb nc =0,189 ; nb na =0,030.
Cu ajutorul birefringenei, An, se poate pune n eviden starea de
eforturi unitare care a generat-o, ca urmare aetirrii :
An =- kn -cj (6.32)
n care kn este coeficient de neomogenitate optic ; a efort unitar
aplicat.
277
6.2.3. Reflexia total i ntern
Dac o raz de lumin dintr-un mediuopticmai dens (sticl, material
plastic) cade pe suprafaa de separare cuun mediuoptic mai pui n dens
(aer), aceasta este parial refractat spre exterior i pari al reflectat
n interiorul mediului mai dens. L a un anumit unghi de inciden, i
numit unghi critic, raza este refractat n lungul suprafeei (fig. 6.17),
unghiul de refracie fiind 90. Pentru unghiuri de inciden mai mari
dec t ic nu mai exist raz refractat, obin ndu-se astfel fenomenul de-
numit reflexie total intern.
Unghiul de inciden critic pentru sticl (n aer) este ic =41,8.
Pentrupoliacrilat uscat, la 20C, parcurs de unde luminoase culungimea
de und X =546,1 nm, ic 42.
Acest fenomen permite conducerea" luminii cu pierderi mici din-
tr-un punct n altul, ls nd-o s intre prin unul din capetele transparente
ale firului sau fibrei de material plastic, sticl etc. L umi na va suferi re-
flexii totale interne pe suprafeele barei i va urmri conturul ei ajun-
g ndp n la capt (fig. 6.18). Un mnunchi de fibre fine de sticl, material
plastic, pot fi utilizate pentru transmiterea imaginilor. Fiecare fibr
transmite o parte a imaginii. Se obin astfel fibre optice. ntr-o fibr
M i
Aer
jt y 1 *r i
>v Material
Ti
plastic
\.
Fi g. 6.17. Reflexia total i ntern a luminii de la o surs 5.
Fig. 6.18. Principiul de func i onare al unei fibre optice.
278
dintr-un astfel de cablu o raz poate suferi zeci de mii de reflexii. Cea
mai mare parte a pierderii de energie a razei luminoase este urmarea
absorbiei n interiorul fibrei, reflexia fiind aproape total.
n domeniul fibrelor optice, polimerii transpareni (poliacrilaii) c-
tig tot mai mult teren n comparaie custicla, datorit prelucrrii uoare
i faptului c nu s nt fragili.
6.2.4. Transferul l umi ni i
Transmi tana total sau factorul de transfer al luminii reprezint
raportul dintre fluxul de radiaie total transferat/ 0T , i fluxul de radia-
ie incident, <I>, normal pe suprafa [201J :
M (6-33)
Acest factor depinde de grosimea epruvetei i de distribuia lungi-
milor de und ale luminii.
Colorarea epruvetei (sau chiar negrirea acesteia) poate determina un
efect suplimentar, acela de absorbie selectiv sau neselectiv a luminii,
cu efect asupra valorii lui Flr.
6.2.5. Transparena i claritatea
Transparena unui material depinde de omogenitatea optic a aces-
tuia, at t superficial c t i n volum.
Materialele plastice, ndeosebi materialele amorfe, s nt potenial
transparente dac s nt omogene ; de exemplu, polimetilmetacrilatul i
polistirenul. Absena omogenitii optice, respectiv variaia indicelui de
refracie determi n dou efecte : aberaii ale imaginii, cureferire n spe-
cial la pierderea claritii, i diminuarea contrastului imaginii ca urmare
a mprtierii unei pri a radiaiei incidente. Aceste dou efecte s nt
str ns interdependente, iar rezultatul lor definete transparena.
Se consider un flux nepolarizat, >, de raze paralele monocromatice,
care cade perpendicular pe un film sau pe un strat de material plastic,
imersat ntr-un lichid cu acelai indice de refracie. O parte din fluxul
luminos, 0( m , se mprtie n toate direciile, o alt parte, <>a, este
absorbit de material, iar restul 0, se transmite mai departe nedeviat
(fig. 6.19), nc t,
O, = cp cpa <D,. (6.34)
279
Imp rsti ere
s
napoi i nainte
Fig. 6.19. Transmiterea luminii printr-o folie de
material plastic.
n consideraiunile anterioare au fost neglijate unele efecte (fluores-
centa etc).
Factorul transmisiei directe (nedeviate) a radiaiei luminoase, Fd, se
definete prin raportul
F*=%~ (6.35)
Fd depinde de lungimea de und a radiaiei luminoase i de grosi-
mea epruvetei. Dac epruveta nu este imersat n lichid, trebuie consi-
derate i pierderile prin reflexie pe suprafeele inciden i emergent.
Pentru materialele de nalt transparen (cumic mprtiere), fac-
torul transmisiei directe i grosimea, l, a epruvetei pot fi corelate cu
ajutorul urmtoarei relaii aproximative,
Ft f =e-
( K , + K H
(6.36)
n care Kt este o msur a mprtierii luminii i este uzual denumit
lurbiditate sau coeficient de mprtiere, K coeficient de absorbie a
luminii. Suma
Ka = Kt + K (6.37)
reprezint coeficientul de atenuare i el este cel care se msoar n deter-
minrile experimentale. Pentrumajoritatea materialelor plastice, K este
mic n comparaie cu K(, astfel c pentru majoritatea scopurilor
practice se poate considera
Ka Kt
280
K i Kt au ca dimensiune L ~\ iar Fd este nedimensional i se exprim
uzual, n procente.
L umi na mprti at reprezint suma dintre fluxul mprtiat napoi
<J>{> ip i fluxul mprtiat nainte 0( i ,,
Q>t - <S>i. in + , P . (6.38)
Fl uxul total transferat (sau transmis) prin suprafaa epruvetei de
material plastic Or are expresia
0>T = + D,.( n , (6.39)
iar factorul mprtierii nainte a luminii
* , o , =- %^= (6-40)
Toate mrimile discutate mai sus s nt dependente de lungimea de
und.
Pierderea contrastului c nd un obiect este privit printr-un mediu
care mprti e lumina, sursa de lumin i obiectul fiind pe aceeai parte,
se datorete mprtierii nainte a luminii, n general sub unghiuri
mari. Faptul acesta, n mod convenional, se expri m prin factorul m-
prtierii nainte, %tt t n , i este cel mai adesea denumit nceoare (haze").
n ncercrile standard(ASTM, D-1003) lumina mprti at se determin
ntre unghiurile 2,5 i 90 (permise de aparatul de msur). Mrimea astfel
msurat, difer de l n prin fluxul de l umi n mprti at ntre 0 i
2,5, ceea ce pentruunele materiale este esenial ; aceasta duce Ia impo-
sibilitatea corelrii msurtorilor standard cu efectele vizuale.
Fl uxul de mprtiere napoi, Of i ( n , face ca epruveta din material
plastic transparent, privit de pe aceeai parte cu sursa luminoas, s
par neclar (opalescen) [201].
Claritatea este msura capacitii materialului transparent de a
permite observarea detaliilor obiectului pe imaginea transmis prin el.
Claritatea este perfect numai c ndlumina nu este mprti at de epru-
veta de material plastic. Claritatea este puternic dependent de distri-
buia unghi ul ar a intensitii mprtierii i de di stana dintre obiectul
privit i materialul transparent. Ea depinde de numrul i de mrimea
defectelor din produsul de material plastic. Defectele acestor produse s nt
cauzate de diferii factori.
Defectele optice ale foliilor din polietilen, de exemplu, pot fi deter-
minate de : ruperi superficiale la curgerea topiturii ; cristalizare ;
etirarea topiturii.
281
Cele mai importante defecte de suprafa, care apar la extruderea
foliilor din polietilen, de exemplu, s nt corelate cu elasticitatea topi-
turii. L a foliile din polietilen de joas densitate, apar , n mod obinuit,
defecte de suprafa determinate de elasticitatea topiturii. At t manifes-
tarea elasticitii topiturii c t i apariia defectelor superficiale depind
de : natura topiturii de material plastic, reopant, temperatura topi-
turii, geometria filierei [264].
mprticrea luminii este provocat ns i de neregulariti determi-
nate de creterea cristalelor la suprafaa sau n apropierea suprafeei
foliei, dc structura fibroas a foliei ca urmare a cristalizrii. Numrul
i mrimea defectelor similare care delermin mprticrea luminii la
foliile din polietilen, depind de densitatea polietilenei, de dimensiu-
nile i de viteza de cretere a cristalitelor n cursul proceselor de
rcire i de etirarc. Creterea cristalitelor este influenat de gradientul
de temperatur la rcirea foliei, de durata rcirii i de di stana de la
capul de exlrudere, p n la linia de solidificarc ( nghe") a foliei (cu
alte cuvinte de evoluia vitezei de rcire). Un efect important asupra
cristalizrii (ordonrii) l are i gradul de orientare al maeromoleculelor,
care depinde dc etirarea foliei prin intermediul raportului de umflare al
foliei (raportul ntre diametrul final al foliei tabulare i diametrul fi-
lierei).
Variaia v seozitii la tragerea (etirarea) topiturii n cursul formrii
foliei, ca i difuzia luminii n interiorul foliei, influeneaz ins n
mic msur opalescena foliei.
Mrirea duratei rcirii foliei, de exemplu, prin mrirea distanei p n
la linia de solidificare are urmtoarel e efecte :
numrul defectelor pe suprafaa foliei solidificate se micoreaz,
ceea ce are drept consecin micorarea opalescenei ;
viteza de rcire se micoreaz, ceea ce duce la creterea crista-
litelor formate i ca urmare, la creterea mprtierii luminii i mrirea
opalescenei. Cucreterea distanei p n la linia de solidificare, numrul
defectelor pe suprafaa foliei se micoreaz, iar creterea cristalitelor
se accentueaz. Di n aceste motive, curba de variaie a opalescenei
n funcie de di stana p n la linia dc solidificare. are un minim.
S-a constatat c, cu mrirea temperaturii topiturii se obin folii
cu luciu i cu transparen mai mare, deoarece se atenueaz defectele
provenite din curgerea topiturii (ca urmare a elasticitii acesteia) i
se micoreaz dimensiunile cristalitelor ca urmare a creterii vitezei
de rcire (distana p n la linia de solidificare rm ne aproape neschim-
bat). Pentrumeninerea caracteristicilor optice ale foliei, odat cu m-
rirea debitului trebuie intensificat rcirea foliei.
282
Cu mrirea raportului de umflare al foliei tubulare, in cazul meni-
nerii debitului constant, datorit mririi gradului de orientare a maero-
moleculelor, crete opalescena foliei.
Metoda de rcire a foliei influeneaz de asemenea transparena
foliei din polietilen. Regimul optim const n : rcire nceat dup
ieirea din capul de extrudere (se nltur defectele provenite din ex-
truderea prin filier), urmat de rcire rapid i intens n apropierea
liniei de solidificare, ceea ce micoreaz cantitatea de cristalite.
Geometria capului de extrudere poate influena proprietile optice
ale foliei prin intermediul acelor mrimi care au efect asupra defecte-
lor foliei, determinate de comportarea elastic a topiturii (ruperea n
topitur, matitatea suprafeei). n general, cu mrirea efectului elastic
(umflare excesiv) se accentueaz opalescena foliei. Di n acest motiv,
reopant n filier trebuie s fie sensibil mai mic dec t reopant cri-
tic y'cr- Aspectul suprafeei foliei se nrutete cu micorarea lungi-
mii relative a filierei. n cazul polietilenei au fost observate urmtoa-
rele [264] :
la unghiuri mari de trecere spre filier, opalescena foliei se mic-
oreaz cu creterea lungimii relative a filierei ;
la unghiuri mici de trecere spre filier, opalescena foliei in funcie
de lungimea relativ a filierei, la nceput descrete, iar de la o anumi t
valoare a acesteia, ncepe s creasc.
Cderea de presiune pe capul de extrudere influeneaz transpa-
rena foliei. Cu mrirea cderii de presiune pe capul de extrudere se
mrete uniformitatea grosimii foliei i se mbuntesc caracteristi-
cile optice ale foliei. Di n acest motiv, se utilizeaz, la obinerea folii-
lor, capete de extrudere cu rezisten hidraulic mare (200300 ^L\.
\ c i n
5
)
Filiera se realizeaz de lungime relativ mare, ceea ce pe de o parte
determin mrirea cderii de presiune, iar pe de alt parte asigur
(n interstiiul inelar de grosime mic) orientarea uniaxial a curentului
de topitur, ceea ce contribuie la mbunti rea transparenei foliei.
I nterferena efectelor diverilor factori care intervin la extruderea
foliilor (debit, temperatur, grad de etirare, vitez de rcire, viteza
de cristalizare, natura polimerului, geometria filierei etc), face foarte
dificil corelarea uneia dintre caracteristicile optice (transparen, lu-
ciu, opalescena,...) cu oricare dintre aceti factori. O oarecare simpli-
ficare a problemei rezult prin respectarea condiiei y <g y
c r
; se evit
astfel formarea defectelor macroscopice vizibile ale foliei. (Aceasta re-
zult prin determinarea corespunztoare a geometriei filierei i a de-
bitului la o temperatur de extrudere dat.) n continuare, transpa-
283
renta, opalescena i luciul foliei, pentru un material dat, depind de
metoda i de intensitatea rcirii precum i de gradul de etirare. Cuo
programare corespunztoare a experimentelor, dintr-un numr relativ
mic de experimente, se poate stabili, n fiecare caz n parte, regimul
de lucru care permite obinerea unor caracteristici optice ale foliei c t
mai aproape de optimul posibil.
BIBLIOGRAFIE
1. . l i n eseu, V. V. Stadii i Cercetri dc Chimic, Acad. R. S. R. , 19, nr. 1, 1971,
p. 69.
2. J i ne sc u , V. V. Revista de Chimie, 26, nr. 3, 1975, p. 221.
3. J i ne sc u , V. V. Materiale Plastice, 8, nr. 10, 1971, p. 511.
4. T o r ne r , R. V. Osn ovn le protessl pcreraholki polimerov, Izd. Himia, Moskva, 1972.
5. P earso n, ,J. R. A. Mechan ical Prin ciplcs of Polymer Mclt Processin g, Pergamon
Press, Oxford, 1966.
6. T u do se, R. Z. Procese i utilaje ln in dustria de prelucrare a compuilor macro-
moleculari, Ed. tehni c, Bucureti , 1976.
7. B e z u h o v, N. I. Teoria elasticitii i a plasticitii, Ed. tehni c, Bucureti , 1957.
8. F r e de r i c k so n, A. G. Prin ciples an d Application s of Rheology, Prentice-Hall,
Inc., Englewood Gliffs, N. J. , 1964.
9. L e n k, R. S. Plaslics Rheology, Maclaren and Sons, 7 Grape Street, London,
1968.
10. O 1s z a k, W. , P e r z y na, P., S awc z u k , A. Teoriaplasticitii, Ed. tehni c,
Bucureti , 1970.
11. Lo dg e , A. S. Elastic Liquids, Academic Press, London, 1964.
12. B u z du g a n, Gh . Rezislen ja materialelor, Editura di dacti c i pedagogi c,
Bucureti , 1964.
13. J i ne sc u , V. V. Revista de Chimie, 25, nr. 6, 1974, p. 466.
14. O r o v e a n u, T. Mecan ica fluidelor vscoase, Editura Academiei R. S. R. Bucureti ,
1967.
15. F i h m a n, V. D. , R a d u k e v i c i , B. V., V i n o g r a d o v, G. V. Uspen i
reologhii polimerov, Izd. Himia, Moskva, 1970, p. 9.
16. M1d d 1e m a n, S. The flow of htgh polymers, Interscience Publishers, New York,
1968.
17. S c h e nk e l , G. Kunststoff - Rundschau, 13, nr. 9, 1966, p. 473.
18. S t ar ke, L. Plaste u. Kautschuk, 22, nr. 12, 1975, p. 975.
19. Re i ne r , M. Rheologhia, Izd. Nauka, Moskva, 1965.
20. B o g d a n o v, V. N. Mehanika Polimerov, 4, nr. 3, 1968, p. 565.
21. J i ne sc u , V. V. Studii i Cercetri de Chimic, Acad. R. S. R. , 21, nr. 8, 1973,
p. 958.
22. R ei c h el t, E. , W h n e r , H. Plaste u. Kautschuk 23, nr. 1, 1976, p. 45.
23. Cr a wf o r d, R. J. , B e n h a m, P. P. Journal of Materials Science, 9, 1974,
p. 1 297.
284
24. K a r d a n o w, Ch. K. , S el c new, J u. W. Plaste u. Kautschuk, 20, nr. 9,
1973, p. 659.
25. Du c k e t t , R. A. J o seph , S. H. Polymer, 17, nr. 4, 1976, p. 329.
26. Go l dc nb e r g , N. , Onel , M. Materiale Plastice, 3, nr. 6, 1966, p. 302.
27. V a n W a ze r, J. R., L y o n s, J. W. , K i m, K. Y. , Co 1w e 11, R. E.
Vtscosity an d Flow Measuremen l, Interscience Publishers, New York, 1963.
28. B a g i ey, B. E . J. Appl . Phys., 28, 1957, p. 624.
29. L e b 1a n c, J. L. Rheologie experimen tale des polymeres a l'etat fon du, Editions
CEBEDOC, Liege, 1974.
30. K u n S up Hy u n, Polymer Eng. Science, 14, nr. 9, 1974, p. 666.
31. Le h m a n, J. Kunststoffe, 63, nr. 7, 1973, p. 453.
32. B a g i ey, E . B., S c h r e i b e r , H. P., Rheology, voi. V, (editor F. R. Eirich),
Academic Press, 1969, p. 98.
33. B a g i ey, E . B. Trans. Soc. Rheol., 5, 1961, p. 355.
34. B a s s o v, N. I. L e o n o w, A. I., L j u b a r t o wi t sc h , S. A. , F e 1i p t s-
c h uk , .1. J. Plaste u. Kautschuk, 22, nr. 12, 1975, p. 970.
35. Han, C. D. , Ch ar l e s, M. , P h i l i ppo f f , \V. Trans. Soc. Rheol., 13, 1969,
p. 455.
36. Han, C. D. J. Appl . Pol. Se., 15, 1971, p. 2 567, 2 579 si 2 591.
37. Han, C. D. A. I. Ch. E. Journal, 16, nr. 6, 1970, p. 1 037.
38. Le b l anc , J. L. Polymer, 17, nr. 3, 1976, p. 235.
39. R e n e r t, M Ma r c u, R. Buletinul Institutului Politehnic, Bucureti , 25,
1963, p. 65.
40. MUI I er, J. Plastverarbeiter, 19, nr. 4, 1968, p. 285.
41. J i ne sc u , V. V. , A s 1a n, V., Co o v a n u , M. Materiale Plastice, 10, nr. 7,
1973, p. 363.
42. Ha uf na gel , \V. , B e u t e 1, P. Plastverarbeiter, 20, nr. 3, 1969.
43. Wi l k i nso n, \V. L. Non -Newlcn ian flutds, Pergamon Press, London, 1900.
44. He c h e nb a c h , M. , Mu s c h e 1k n a ti t z, E . , Rheologica Acta, 17, nr. 1,
1978, p. 69.
45. Co l c m a n, B. D Ma r k o wi 1z, H No i i , W. Viscometrie flow of n un -
n ewton ian fluids, New York, 1966.
46. Rot i t , W. , Ri c h , S. R. J. Appl. Phys., 24, 1953, p. 940.
47. Meng es, G. , Me i s s n e r, M. Kunststoffe, 62, 1972, p. 120.
48. B e nh am , P. P. Polymer Engineering and Science, 13, nr. 5, sept., 1973
p. 398.
49. B ar t en ev, G. M. Plaste Kautschuk, 14, 1967, p. 714.
50. Ci m a n, A. , R o t h e n s t e i n, B. F. l P o 11c e c, A. Fen omen e fizice tn
metale feromagn etice solicitate, Ed. Academiei R. S. R. , Bucureti , 1968,
p. 14.
51. B ar t en ev, G. M. i Zc l enev, Iu, V. , Mehanika polimerov, 5, 1909,
p. 30.
52. Ri v l i n , R. S. .1. Appl . Physics, 18, 1947, p. 444.
53. Ma 1k i n, A. I a., Ya r 1u k o v, B. V., V i a ft gr ado v, G. V. Rheologica
Acta, 9, nr. 3, 1970, p. 329.
54. Mi i I eri J. C. SPE Trans., nr. 3, 1903, p. 134.
55. Ra z u m o v s c a i a, I. V. , K o v a b e 1 i n i c o v, I. V. , B a r t e n e v, G. M
P a ni e r o v, K. V. Mehanika polimerov, nr. 4, 1909, p. 629.
56. Lo dg e , A. S. Rheologica Acta, 1, 1958, p. 158.
57. Ma l k i n, A. .a. Uspehi reologhii polimerov, Izd. Himiia, Moskva, 1970, p. 162.
58. P ezzi n, G., B i g i i o ne, G. Materie Plastiche Elastomeri, 30, nr. 7, 1964,
p. 700.
59. Mei ssner, J. Kuiistsloffe, 87, nr. 9, 1967, p. 702.
60. B e y no n, D. Li . G1y d e, B. S. Brit. Plastics, 33, nr. 9, 1969, p. 414.
285
61. K ap I un, Ia. B., L c v l n , A. N. Plasticcskie massi, nr. 2, 1965, p. 46.
62. RO t h c m e y e r , F. Kunststoffe, 59, nr. 6, 1969, p. 333.
03. l i 1i u ui e n t a 1i, M. G. , L a p 1ti, V. V A k u t l n, M. S. Plasticeskie massi,
nr. 7, 1966, p. 30.
64. V i no g r a do v, G. V., P r o z vo vsk a i a , N. V. Plasticeskie massi, nr. 2,
1B00, p. 36.
65. V i n o g r a d o v, G. V. , Ma 1k i n, A. Ia., K u 11c 1h 1n, V. G. Uspehi re-
ologhii polimerov, Izd. Himlia, Moskva, 1970, p. 181.
66. P o po v, V. 1. Mehanika polimerov, nr. 1, 1970, p. 126.
67. F i e dl er, P., Gi e s e m a n n, H. , B erg er, R., Plaste u. Kautschuk, 12,
1965, p. 517.
68. Ho r ak , H. Kunststoffe, 55, nr. 3, 1965, p. 158.
69. II a n, C, O. Rheology in Polimer Processin g, Academic Press, New York, 1976.
70. Mai r, Ii. J. Kunststoffe, 50, nr. 9, 1969, p. 535.
71. B ag l ey , Ii. B. Trans. Soc. Rheology, 5, 1900, p. 203.
72. V i no g r a do v, G. V., Ma 1k 1n, A. Ia., L e o n o v, A. I. Kollold, Z
191, nr. 1, 1963, p. 25.
73 V i no g r a do v, G. V. , F r l e d m a n, M. L Ya r 1u k o v, B. V. , Ma 1-
k i n, A. Ia. Rheologica Acta, 9 nr. 3, 1970, p 323.
74. Ma l k i n, A. Ia., L e o n o v, A. I. Uspehi reologhii polimerov, Izd. Illmiia,
Moskva, 1970, p. 98.
75. K a r a m , H. J. , B e 11i n g c r, J. C. Trans. Soc. Rheol., 8, 1964, p. 61.
76. B a l l m an. R. L. Rheologica Acta, 4, 1905.
77. F I h m n, V. D., Ha d u k c v i c i , B. V. i V i no g r a do v, G. V. Uspehi
reologhii polimerov, Izd. Himlia, Moskva, 1970, p. 9.
78. B a y c r. R. K. , S c li r e i n t r, 11 R u 1a n d, W. Rheologica Acta, 17, nr. 1,
1978. p. 409.
79 Rei ner, M. Rheologhia, Izd. Nauka, Moskva, 1965, p. 164.
80. J i ne sc u , V. V. Studii Cerc. Chimie, Acad. H. S. K. , 19, nr. 3, 1971, p. 295.
81. O l dr o y d, J. G. Proc. Roy. Soc, 218 A, 1953, p. 122.
82. T o ms, V. A. . St a v b ri dg e, D. J. Trans I'araday Soc., 49, 1953, p. 1 225.
83. A 11r e y, T. , Gu r n e e, E. F. Dynamics of Viscoelastie Bchaviour, Rheology,
' cap. 11, 1. EdlWd by 1'. R. Eirich, Academic Press, 1956.
81. Mc K e l ve y , I. M. Pblgn Uer Proceessin g, John Wiley Inc., New York, London,.
1962, p. 36, 48i 00.
85. B r a nk o v, t'.. J. Mehan ika n a polimerile, Izd. Bilgarskata Akademiia na uaukite,
Sofia, 1967, p. 80.
80. Wi l k i nso n, W. I. Nen iulon ovskie jidkosti, Izd. Mir, Moskva, 1964, p. 34.
87. Cr l s l f sc u, N. Probleme din amice ln teoria plasttcitalii, Ed. tehni c, Bucureti ,
1958, p. 78.
88. J i ne sc u , V. V. Rev. Chim., nr. 8, 1971, p. 481.
89. De r g u n o v, V. P., K o 1t a n o v, A. A. , P u i n, B. 1. Mehanika polimerov
nr. 1, 1908. p. 185.
90. Co e r m ann, R. R., Aerospace Med., 31, 1960, p. 443.
91. l l ar r i s, C. M Crede. C. E. , ocuri i vibra{ii,voi. III, Ed. tehni c, Bucu-
reti, 1969, p. 278.
92. Grec i i , A. E. , Ri V l i n, R. S. I. Arch. Ra i onal Mech. Amil., 1, 1957, p. 1 21.
93 Mi r / o ev. R. G K r a so v sk i i , V. N B o g d a n o v, V. V. , V o s k r e-
sensk i i , A. M. Meh. Polim., nr. 5, 1970, p. 734.
94 P U V CP , II., Do b r e sc u , V. , Materiale Plastice, 15, nr. 2, 1978, p. 98.
95. A k I o n i s, ,1. JU Ma c K B I g h t, W. Y., S h e n, M. , In lroduction lo Polymer
Xiscoelasticity, Wiley Interscience, New York, 1972.
90. Ha n C. D., K i m K. I'., S i sk o vi t , N Hu ang , C. R. Rheol. Acta,
14, 1975, p. 533.
286
97. V a l c u m, A. , Studiul reologic al corpurilor solide, Editura Academici R.S R.
Bucureti , 1978.
98. Co g swe l l , F. N. , Hanso n, D. E. Polymer, 16, Dec, 1975, p. 936.
99. T o h o 1s k y, A. V. Properties an d Struclures of Polijmers, Wiley, New York
1960.
100. Wi l l i a m s, M. L. , Lande i , R. F F e r r y , J. D. , J. A. C. S, 77. 3701,
1955.
101. Cat st i f f , E. , T o b o l sk y , A. J. Polimer Science, 19, 111, 1950.
102. Co g swe l l , F. N. , Mc Go wa n, J. C. Br. Polvm J. , 4, 1972, p. 183.
103. P e z z l n, G B i g i i one, G. , Mat. Plastiche ed Elastomer!, 30, 1964, p. 700
104. Cro ss, M. Hi, Rheol. Acta, 10, nr. 3, 1971, p. 368.
105. B o y c e , R. J. , B auer, W. H Co 11i n s, E. A. , Trans. Soc. Rheol., 10,
1966, p. 545.
106. Gu p t a, D. , F o r sm a n, W. C. Macromolecules, 2, 1969, p 304
107. Cro ss, M. M. Polymer, 11, 1970, p. 238.
108. Pe t i c ni as, W. L. J. Polymer Sei., 58, 1962, p. 1 405.
109. S t n g e , K. , Ga j e k, C. Kunststoffe, 59, 1969, p. 565.
110. B e l o v, G. P. Plast, mass nr. 3, 1968, p. 17.
111. K i se l e v, A. P. .a. Plast., mass , nr. 10, 1971, p. 17.
112. M nu sin, V. I. .a., Plast. massi, nr. 1, 1970, p. 26.
113. v e t k o v , V. N. , S o k o l o va, N. A. si F r o 1o v a, L. D. , Plast. mass .
nr. 7, 1965, p. 1.
114. L o c a l i , G Gar g ani , L. , De Ch i r i co* A. , Rheol. Acta, 13, nr 2
1974, p. 786.
115. S a c d a, S. .1., Yo t s u y a n g i, K , Ya m a g u c h i, K. , .1. Appl. Pol. Sci.,
15, 1071, p. 277.
116. R u h a l t e r, V. 1., Me c e r o v a, F. D u va k i n, V. A. , Plast. mass
nr. 7, 1971, p. 39.
117. V i no g r a do v, G. V., Ma l k i n, A. Y. , J. Pol. Se., A, 1, 1901, p. 2357
118. V i no g r a do v, G. V. , Ma l k i n, A. Y. , J. Pol. Sc, A, 2, 4, 1900, p. 135.
119. S e m j o no v, V. , Adv. Polym. Sc, 5, 1908, p. 387.
120. V i n o g r a d o v, G. V., Ma 1 k i n, A. Y., P r o z r o v s k a i a, N. V. , Dokladi
Acad. Nauk SSSR, 150, 1963, p. 174.
121. S b i r i no v, K. 1J., Ni k o v, V. A. , S n 1 e i in a n o v, S. X , Intern Chem
Eng. , 10, nr. 1, 1970, p. 13.
122. I l art c new, G. M. , Plaste u. Kautschuk, 17, nr. 10, 1970, p. 727.
123. Co g swe l l , F. X. , Plastic and Polymers, teferi, 1973, p. 39.
124. K a m a l , M. R., N y ti n, H. , Trans. of the Soc. of Rheologv, 17, 2, 1973
p. 271.
125. S e mj o no v. V. , Rheol. Acta, 4, nr. 2, 1965, p. 133.
120. Ham st c i i i e r , I"., Rlieol. Acta, 9, nr. 3, 1970, p. 378.
127. B ar t en ev, G. M. , Plaste ii. Kautschuk, 14, 1967, p. 714.
128. K a z i nsk u i a , 1. ti., K o z 1o v, P. V., S t a r k in a n, B. P., Plasticcskie
mass . nr. 1, 1961, p. 55.
129. K a t a o k a , T. , K i t a no , T., S a s a h a r a, M., N i s li i j i m a, K. Rheol
Acta, 17, nr. 2, 1978, p. 119.
130. K na ppe , W, K u hm, B. , Kuiistslofftelmik, 12, nr. 9. 1973, p. 1.
131. I l al t er, C, T e r r i s s c, .1., 11i n s c h b e r g e r, A. , W i p p 1e r, C, Rev
Gen. Caoulchoiie et Plnstiques, 48, nr. 3, 1971, p. 315.
132. .1i ii r s e u, V. V. , Studii Cercetri Chimie, Acad. R.S.II., 21, nr. 8, 1973, p. 945.
i:'.:i. Mar on, s. II., P i e r ce, P. .). CoUoid Sci., II, 1950, p, 80,
131. Mo o n e y, M. .1. Ceilojd Sci, 6, 1951, p. 162.
135. Thomas, D. G. .1. Colloid Sei, 20, 1905, p. 267.
287
136. R t z s c h, M. , G1a d i g a n, G. , G e b a u e r, M. , Plaste u. Kautschuk, 22,
nr. 11, 1975, p. 854.
137. 7. ai dl , S. II. R. Kunststoffe, 64, nr. 4, 1974, p. 173.
138. Gl u h o v, E . E. Plasticeskie mass , nr. 12, 1961, p. 21.
139. Mu r a t a , K K o b a y a sh i , S., Intern. Chemical Eng. , 10, nr. 2, 1970,
p. 325.
140. Ma l k i n, A. I a F r 1d m a n, M. L. Plasticeskie mass , nr. 8. 1976, p.23.
141. Me i ssnc r , J. , Rheol. Acta, 10, nr. 2, 1971, p. 230.
142. S c h e nk e l , G. , Kunststofftechnik, 12, nr. 1, 1973, p. 1; Nr. 3, p. 61.
143. Co g swel l , F. N. , Measurng the extensional rheology of polymer melts, paper
presented at thc American Soclety of Rheology Conferences Knoxwille,
1971.
144. Wag nc r , M. II. Rheol. Acta, 15, nr. 2, 1976, p. 133.
145. * Uspehi Rheologhti polimerov, Moskva, Izd. Himlia, 1970, p. 9 40.
146. V i no g r a do v, G. V. , Ma l k i n, A. Ia. , Rheologhia polimerov, Moskva, Izd.
Himlia, 1977.
147. Denso n, C. D. , Polymer Eng. Sci, 13, nr. 2, 1973, p. 125.
148. B l ui me nt al i , M. G. . a. , Plasticeskie mass , nr. 8, 1965, p. 23.
149. B r a g h l nsk i i , M. 0 K o rnl ev, V. K. , a p 1r o. T. M. , Plasticeskie
mass , nr. 7, 1971, p. 24.
150. Ma l k i n, A. Iu. , Mehanika Polimerov, nr. 3, 1971, p. 506.
151. B ar t e ne v, G. M L i ol i n a, N. M. Plaste u. Kautschuk, 16, 1969, p. 835
i 16, 1969, p. 901.
152. Mi l l c r , J. C, SPE Trans., 3, 1963, p. 134.
153. Me n d e 1s o n, R. A. , F i n ger, F. L. , B o g 1e y, T. B. , Journ, of Polymer
Science, C, nr. 35, 1971, p. 177.
154. K a pl u n, Ia. , B., I . c vi n, A. N. Plasticcskie mass , nr. 2, 1965. p. 46.
155. Rl a b c e nk o v, V. N. , L a p si n, V. V Le vi n A. A. Plasticeskie mass ,
nr. 6, 1967, p. 51.
156. Han, C. D. , Trans. Soc. Kheol., 18, 1974, p. 163.
157. Lo wc y , R. E. SPE Journal, 22, nr. 10, 1966, p. 57.
158. Re n c r t, M. , Calcul si Con strucia utilajului chimic, Ed. di dacti c i pedagogi c.
Bucureti , 1971.
159. V i n o gr a d o v, G. V., Ma l k i n, A. I a L e o n o v, A. I., Kolloid Z 191,
1963, p. 25.
160. V i no g r a do v, G. V. , F r i e d m a n, M. L. , Ya r b 1k o v, B. V. , Mal -
k i n, A. In., Hheol. Acta, 9, 1970, p. 323.
161. T o r d e 11a, J. P. Rheol. Acta, 1, 1958, p. 216.
162. Mei ssner, J. Kunststoffe, 57, 1967, p. 397.
163. l i e d Ier, P B r a u n, D Plaste U. Kautschuk, 17, 1970, p. 246.
161. K 1a z, S. L. K a n a v e , I. F. , Plasticeskie mass , nr. 3, 1966, p. 47.
165. Max we l l , B G a 1t, C, Polymer Sci., 62, 1962, p. 50.
166. S m e 1k o v, R. E. , P e t r i a e v, V. V S c n i c I k i n a, I. I. Plasticeskie
mass , nr. 1, 1966, p. 32.
167. K a p l u n , I. B L e v i n, A. N Plasticeskie mass , nr. 1, 1964, p. 39. L
168. S pc nc er, R. S., D i 11o n, R. E . , J. Coli. Sci., 4, 1949, p. 21.
169. T o r de l l a , J. P., .1. Appl . Phys., 27, 1956, p. 454. f
170. T o r de l l a , J. P., SPE Journal, 13, 1957, p. 36.
171. B a g i ev, E. B. , Ind. Eng. Chem., 51, 1959, p. 714.
172. S c h u l k e n, R. M. , B o y, R. E. , SPE Journal, 16, 1960, p. 423.
173. B c y no n, L. fa, G1y d e, B. S., Brit. Plast., nr. 9, 1960, p. 33.
174. S c h e nk e l , G. , Kunststoffe, 55, 1965, p. 665.
175. B o 1k o, B. B., I n s a r o v a, M. I L u g h i n a, A. C, Meii. polimerov, nr. ; ,
1965, p. 13.
288
176. I n sar o va, N. I., Meh. polimerov, nr. 3, 1969, p. 564.
177. V i no g r a do v, G. V. , P r o z r o v s k a i a, N. V. , Plasticeskie mass , nr. 2,
1966, p. 36.
178. K l a z , S. I., K a n a v e , F. I., Plasticeskie mass , nr. 1, 1966, p. 27.
179. B u g h a l t e r , V. I., S e ve r o vo st a k o va , E. D. Plasticeskie mass ,
nr. 2, 1960, p. 44.
180. I vano va, L. I., V i no g r a do v, G. V. , Meh. polimerov, nr. 2, 1968, p. 336.
181. B o s s e 1m a n, J. E. , J al b e r t , B. L. , Me n d h a m, W. E . SPE Journal,
24, 1968, p. 65.
182. P ar adi s, R. A. , SPE Journal, 23, 1967, p. 54.
183. B e nb o w, J. J. , L a m b, P., SPE Trans., 3, 1963, p. 7.
184. T o r de l l a , J. P m Rheol ogy", voi. V, Edited by F. R. Eirich, Academic
Press, New York, 1969, p. 65.
185. F i e dl er, P., Gi c se m a nn, H B erg er, R. , Plaste u. Kautschuk, 12,
1965, p. 517.
186. Mai r, H. J. , Kunststoffe, 59, 1969, p. 535.
187. Ho r a k , H. Kunststoffe, 55, 1965, p. 158.
188. B ar t e ne v, G. M. , L j o 11n a, N. M. Plaste u. Kaustschuk, 16, 1969, p. 835.
189. Wa r m u t h , J. Plastverarbeiter, 23, nr. 2, 1972, p. 95.
190. Hwo, C. H. , J o h nso n, J. F. Polym. Eng. Sci., 13, nr. 5, 1973, p. 322.
191. P a' r i ni , P Ro m a n i n i, D Ri g h i , G. P., Polymer, 17, nr. 5, 1976,
p. 377.
192. MUnst e dt , H. Rheologica Acta, 14, nr. 12 1975. p. 1 077.
193. Lei . l an c, J. L. Rheologica Acta, 15, nr. 11/12, 1976, p. 654.
194. * 1 * Akzo Plastics nv. Arnite Prospect.
195. Na o w, M. , A b a s o wa, J. Plaste u. Kautschuk, 22, nr. 12, 1975, p. 962.
196. Na k a j i m a , N Co l i i ns, E. A. , Polymer Eng. Sci., 14, nr. 2, 1974,
p. 137.
197. * * * Teslin g of Polymers, edited by John V. Schmitz, Interscience Publishers,
New York, voi. I, 1965, i voi. IV, 1969.
198. Rei eh el t, E. , \V h n e r, H. Plaste u. Kautschuk, 23, nr. 1, 1976, p. 45.
199. K o k o v i l i , S. M. . a. , Mehanika polimerov, nr. 2, 1970, p. 326.
200. F i l a t o v, I. S. . a. , Plasticeskie massi, nr. 7, 1971, p. 45.
201. * * * Thermoplusllcs Properties an d Design , Edited by R. M. Ogorkiewicz, John
Wiley and Sons, London, 1974.
202. Rawso n, F. F Ri de r , .1. G. Polymer, 15, nr. 2, 1973, p. 107.
203. Rc g e l i , V. R. , Meh. Polimerov, nr. 1, 1971, p. 98.
204. Ra z u m o vsk a i a, I. V Meh. Polimerov, nr. 4, 1969, p. 629.
205. S o g o 1o v a, T. I., De m i n a, M. I., Meh. Polimerov, nr. 3, 1977, p. 387.
206. Cr a wf o r d, R. J B e n h a m, P. P., Journal of Materials Science, 9, 1974.
p. 18.
207. De . ne nt i e v, A. G. . a. , Meh. Polimerov, nr. 1, 1973, p. 45.
208. E l e k t r o v a , L. M. . a. , Meh. Polimerov, nr. 2, 1973, p. 351.
209. S c h e nk e l , G. , Kunststoffe, 63, nr. 1, 1973, p. 49.
210. S andh o f , U Um mi n ger, O., Kunststoffe, 60, nr. 5, 1970, p. 327.
211. S c h m i dt , H. Kunststoff - Rundschau, 19, nr. 1, 1972, p. 1; nr. 2/3, 1972,
p. 56.
212. * * * Akulon R - V 35, Akzo Plastics by, Prospect.
213. P ar r y , E . .1., T a b o r, D. , Polymer, 14, nr. 12, 1973, p. 617.
214. P a van, A. . a. Polymer, 15, nr. 4, 1974, p. 243.
215. Cr a wf o r d, R. J . , ' B e n h a m, P. P. Journal Mech. Eng. Sci., 16, nr. 3,
1974, p. 178.
216. Ru su , M. , F e l dm a n, D. Materiale Plastice, 9, nr. 10, 1972, p. 521.
217. V i nc e nt , P. I., Polymer. 15, nr. 2, 1974, p. 111.
19 Proprietile fizice i termomecariica materialelor plastice < cd. 230 289
218. Du c k c t t , R. A. , J o sc ph , S. H. , Polymer, 17, nr. 4, 1976, p. 329.
219. K a r da no w, Cli. K S el enew, Yu. \V. , Plaste u. Kautschuk, 20, nr. 9,
1973, p. 659.
220. S z i l g y i , I. L o c a t i, G. Rheol. Acta, 9, 1970, p. 535.
221. B ar t c ne w, G. M S el enew, J. W. , Plaste u. kautschuk, 21, nr. 2, 1974,
p. 90.
222. Ch en, T. Y RI c i c a, P S h e n, M. , J, Macromol. Sci - Chem., A 7 (4),
1973, p. 889.
223. B c nh am , P. P., Ma 11o n. P. J. , Journal of Stri n Analysis, 8, nr. 4, 1973,
p. 277.
224. S c a n d o 1a, fcf. .a., European Polymer Journal, 10, 1974, p. 101.
225. Cr a wf o r d, R. .1., B e n h a m, P. P., Journal of Materials Sci., 9, 1974,
p. 1 297.
22G. Cr a wf o r d, R. J. , B t nh ai n, P. P., Polymer, 16, nr. 12. 1975, p. 908.
227. West , I). C, Experimental Mechanics, July, 1964, p. 1.
228. II u g o, 1. . a. , Kon strucion n te plasl. massi, Izd. Mai nostroeni e, Moskva, 1969.
229. * * * Polikarbonat v mal nostroeni e, Izd. Mal nostroeni e, Moskva, 1971.
230. * * * Uretanov e el astoraer , Izd. Himlia, 1971.
231. Ze m 11a k o v, I. P. Proetn osti detalei iz plastmass, Izd. Mui nosl roeni e, Moskva,
1972.
232. * * * Razruen ie tverdlh polimerov, sub redaci a Bl Rouzen, Izd. Himlia, Moskva,
1971.
233. Wol f , L. J Di h o l l , W. B. , J. Engng. Ind., 87, nr. 3, 1965, p. 319.
234. P e r e ve r t o v, A. S. . a. , Plast. massi, nr. 5, 1969, p. 43.
235. Za h r o v, V. S B a u m a n, R. K. Plast. massi, nr. 5, 1972, p. 31.
236. T i m e r g a l c e v, R. G. , . a. , Plast. mass , nr. 8, 1971, p. 28.
237. Ni c o l sk o , A. M. , . a. , Plast. mass , nr. 9, 1971, p. 50.
238. K 1j 1in a, T. , I m a m u r a, M. , K u s u in o I o, N. , Polvmer, 17, nr. 3, 1976,
p. 249.
239. Dj urne r, K K u b a t, J. , R I g d a li 1, M. , Polymer, 18, nr. 10,1977,
p. 1 068.
240. Mo 3k a t o v, K. A. , Termieeskata obrabolka plastmassovih i rezin ovlh detalei main ,
Izd. Mal nostroeni e, Moskva, 1976.
241. K n 1a z e v, V. K. , S i d o r o v, N. A. , Oblueen n li politii ten v tehn ike, Izd. Himlia,
Moskva, 1974.
242. O g h 1b a 1o v, P. M. , =.
:
.j Kon struk/lon n le polimeri, Izd. Moskovskovo-L'niver-
slteta, 1972.
2 13. Io an, I"., Gr i g o r a , V. , S t r u 1, .1., Materiale Plastice, 6, 1969, p. 18.
244. De Cost e, J. B. , SPE Journal, 25, nr. 10, 1969, p. 67.
245. Gr e g o r y , R. B. , SPE Journal, 25, nr. 10, 1969, p. 55.
246. S c h e nk e l , (",., Kunststoffe, 48, 1958, p. 505.
247. E l i k i n , A. 1., MI h a i 1o v, V. K. , Meh. Polimerov, nr. 4, 1970, p. 688.
248. S a m o i 1o v, A. V. , Ilim neft. mai nostroeni e, nr. 10, 1969, p. 7.
249. Ch u ng , C. I., SPE Journal, 26, nr. 5, 1970, p. 33.
250. Ha c h i n ana, H. , S t r i c k l e , E. , Kunststoffe, 59, 1969, p. 45.
251. Mu st al a, M. R., U d r e a , C, Plastiques Mod. Electromeres.Dec, 1969,
p. 114.
252. B u j o r e a nu , V., Materiale Plastice, 9, nr. 5, 1972, p. 262.
253. La nc a st e r , J. K. , Plastics Polymers, Dec, 1973, p. 297.
254. P a v e 1e s o u, D Mu a t. M. , T u d o r. A. , Tribologie, Ed. di dacti c i pe-
dagogi c. Bucureti 1977.
255. I" r e n k i n, E. I.. I a n o v s k i i. Iu. G., Uspehi reologhii polimerov, Moskva,
Izd. liimiiu, 1970, p. 209.
290
256. B ar t e ne v, G. M. , La vr e nt i c v, V. V. , Treme i tzon s polimerov, Leningrad,
Izd. Himiia, 1972
257. B e l i i V. A. , etc, Tren tc polimerov, Moskva, Izd. Hanka, 1972.
258. S111 n, V. A. , Dtn amtka professov pererabotkl plastmass v cerviacin lh maln ah,
Moskva, Izd. Mai nostroeni e, 1972.
259. Ch u ng , C. I., He nne sse y , W. J. , T u i m , M. H. , Polymer Eng. and
Sci., 17, nr. 1, 1977.
260. L u p u t i u, I., Du u , N Politetrafluoretilen l folosireael ln in dustrie, Ed.
tehni c. Bucureti , 1977.
261. A l n b i nde r , S. B. , A ndr e e va, N. G. , Mehanika Polimerov, nr. 3, 1977,
p. 479.
262. F r i d m a n , N. M. etc. Plast. mass , nr. 9, 1972, p. 57.
263. P e t r e a, I.. Ga v r i l , D. , Materiale Plastice, 11, nr. 2, 1974. p. 66.
264. Cl eg g , P. L. , Hu c k , N. D. , Plastics, 26, nr. 282, 1961, p. 114 i nr. 283,
1961, p. 107.
265. Mc Ca l l u m , SPE Journal, 28, nr. 5, 1972, p. 39.
266. B r a t u, E m. A. , Operaii t Utilaje tn In dustriaChimic, voi. I, II, Ed. tehni c.
Bucureti , 1970.
267. Cl sm an, A. , Fizica gen eral, voi. II. Ed. tehni c, Bucureti , 1957.
268. Ha 111 da y, D. , Re sni c k , R., Fizic, voi. II, Ed. di dacti c i pedagogi c,
Bucureti , 1975.
Convertirea temperaturilor
ANEXA II.1
c
c X
op
1 C x F C x "F C X F
- 273
- 159,4 11,1 52 125,6 316 600 1112 871 1600 2 912
- 202 - 440
12,2 54 129,2 327 620 1148 882 1620 2 948
- 251
- 420
13,3 56 132,8 338 640 1184 893 1640 2 984
- 240 - 400 14,4
58 136,4 349 ' 660 1220
904 1660 3 020
- 229 - 380
15,6 60 140,0 360 680 1256
916 1680 3 056
- 218 - 360 16,7
62 143,6 371 700 1292 927 1700 3 092
- 207 - 340 17,8
64 147,2 382 720 1328
938 1720 3 128
- 196 - 320 18,9
66 150,8 393 740 1364
949 1740 3 164
- 184 - 300 20,0
68 154,4 404 760 1400
960 1760 3 200
- 173 - 280 21,1
70 158,0 410 780 1436
971 1780 3 236
- 169 - 273 -459,4 22,2
72 161.6 427 800 1472
982 1800 3 272
- 162 - 260 - 436 23,3
74 165.2 438 820 1508
993 1820 3 308
-151 - 240 - 400 24,4
76 168,8 449 840 1544
1004 1840 3 344
- 140 - 220 - 364 25,6 78 172.4 460 860 1580
1016 1860 3 380
- 129 - 200 - 328 26,7 80 176,0 471 880 1616
1027 1880 3 416
- 118 - 180 - 292 27,8 82 179,6 482 900 1652
1038 1900 3 452
- 107 - 160 - 256 28,9 84 183,2 492 920 1688 1049 1920 3 488
- 95,0 - 140 - 220 30,0 86 186,8 501 940 1724 1060 1940 3 524
- 84,4 - 120 - 184 31,1 88 190,4 516 960 1760 1071 1960 3 560
- 73,3 - 110 - 1 18 32,2 90 194,0 527 980 1796 1082 1980 3 596
- 62,2 - 80 - 112 33,3 92 197,6 538 1000 1832 1093 2 000 3 632
51,1 - 60 - 76 34,4 94 201,2 549 1020 1 8G8
Tabel de
40,0 - 40 - 40 35,6 96 204,8 560 1040 1904
interpolare
28,9
17,8
- 20
0
_ 4
36,7
37,8
98
100
208,4
212,0
571 1060 1940
28,9
17,8
- 20
0 32
36,7
37,8
98
100
208,4
212,0 582 1080 1976 C F
16,7 2 35,6 49 120 248 593 1100 2 012
0,56 1 1,8
15,6 4 39,2 60 140 284 604 1120 2 048
1,11 2 3,6
14,4 6 42,8 71 160 320 616 1140 2 084
1,67 3 5,4
13,3 8 46,4 82 180 356
627 1160 2 120
2,22 4 7,2
12,2 10 50,0 93 200 | 392 638 1180 2 156
2,78 5 9,0
11,1 12 53,6 100 212
!
413 649 1200 2 192
3,33 6 10,8
10,0 14 57,2 104 220 . 428 660 1220 2 228'
3,89 7 12,6
8,89 16 61,8 116 240 464 671 1240 2 264
4,44 8 14,4
-
7,78 18 65,4 127
260 j
500 682 1260 2 300 ;
5,00 9 16,2
6,67 20 68,0 138 280 536 693 1280 2 336
5.56 10 18,0
5,56 22 71,6 149 300 \ 572 70-1 1300 2 372 ;
6,12 11 19,8
4,44 24 75,2
78,8
160 320 608 716 1320 2 408 6.67 12 21,6
3,33 26
75,2
78,8 171 340 , 614 727 1310 2 444
7,23
7,78
13
14
23,4
25,2

2.22 28 82,4 182 360 ; 680 738 1360 2 480


8,34 15
27.0
1,11 30 86,0 193 380 716 749 1380 2 516
8.89 16 28,8
1,11 30 86,0 193 380 716 749 1380
8.89 16 28,8
0 32 89,6 204 400 ' 752 760 1400 2 552 9,45 17 30,6
1,11
2,22
34
36
93,2
96,8
216
227
420
440
788
824
771
782
1420
14 10
2 588 :
2 621
10,00
10,56
11.11
18
19
20
32,4
34,2
36.0
3,33
4,44
38
40
100,4
101,0
238
249
460 860 793 1460
2 660 1
10,00
10,56
11.11
18
19
20
32,4
34,2
36.0
3,33
4,44
38
40
100,4
101,0
238
249 480 896 804 1480 2 696
5
5,56 42 107,6 260 500 932 816 1500 2 732 C=( F - 3 2 )
6,67 44 111,2 271 520 968 827 1520 2 768 9
7,78 46 114,8 282 540 1004 838 1540 2 804 .
0
8,89 48 118,4 293 560
:
1040 849 1560 2 840 F= C h32
10,0 50 122.0 304 580 1070 800 1580 2 870 5
X F din coloana mijlocie corespund la numrul de grade Celsius din coloana C.
XC din coloana mijlocie corespund la numrul de grade Fahrenheit din coloana 1".
Pentru numere intermediare sc fol osete tabela de interpolare.
K= C + 273,16.
ANEXA II. 2
Alfabetul grecesc
A a Alfa E e Epsilon 11 Iota N v Niu P p Ro <P 9Fi
B p Beta Z \\ Zeta K x Kapa S ^ X i S o Sigma X X Hi
r y Gama H 7j Eta A X Lambda O o Omicron T T Tau T + Psi
A 8Delta 0 0 Teta M p. Miu 117t Pi Y u Ipsilon f o Omega
ANEXA II.3
Prefixe pentru multiplii i submultiplii uni t i l or de msur
Prefixul Simbolul Valoarea Prefixul Simbolul Valoarea
tera T 10 cen i c io->
giga G 10 mili m io-
mcga M 10 micro
rl
io-
kilo k 10' nano n io-
hecto h 10 pico
P
io->
deca da 10 femto f
deci d io- atto a IO""
ANEXA IU
Convertirea uni ti l or de lungime (a), de arie (b) i de volum (c)
a Con vertireaun itilor de lun gime
cm m in (ol) ft yd
1 0,01 0,3937 0,032808 0,010936
100 1 39,37 3,2808 109361
2,540 0,0254 1 0,08333 0,02778
30,480 0,30480 12 1 0,3333
91,442 0,91442 36 3 1
294
ANEXA II* (continuare)
1 micron =1 xm=T0
s
m
1 mllimicron=1 pm10-' m
1 angstrom =l =10 -
1 0
m
1 unitate astronomi c ==1 UA = 1,495 x10
n
m
1 parasec=l pc= 3,048 x10" m
1 mi l ! 609 m
Un it(l ieite din uz
1 yd = l yard = 0,91442 m
1 ft = l foot = 0,3048 m| =- ydj
1 in = l inch = ft = 0,0254 m
12
1 fathom =6 ft = l,8288 m
1 rod (pole, perch) =5,0292 m
c hain =4 rod = 20,1168 m
1 furlong=10 chain--=201,168m
1M= l mi l =l 760 yd = l 609,344 m
1 Mm=l mi l tnari n =l 852 m
1 a. l . =l an l umi n = 9,46054 xIO
15
m
b Con vertireaun itilor de arie
cm'
m sq in sq ft sq yd
1 0,0001 0,1550 1,076- 10- 1,196-10-
10 000 1 1,550-10 10,76 1,196
6,152 6,452 -IO"' 1 6, 944- 10- 7,716- 10-
9,290-10 9,292-10 - 1,11-10' 1 0,1111
8,361-10 0,8361 1,296-10 9 1
1 barn = 10 " m
1 ar = 10 m
1 rood = l 210 yd' = l 011,71m
1 acre=4 roods=4 046,86 ra'.
295
(O
C
Con vertireaun itilor de volum
cm
3
1 m cu in cu ft cu yd gal (US) bu (US) b bl (US)
1 0,01 0,000001 6,102-10- 3,531-10- 1,308-10-' 2,642-10-' 2,838-10 8,648-10
1000 1 0,01 61,02
0,03531 1,308-10- 0,2642 0,02838 8,648-10-
1000 000 1 000 1
6,102-10-' 35,31 1,308 2,642-10- 28,38 8,648
16,387 0,01639 1,6387-10- 1
5,787-10-* 2,143-10" 4,329-10- 4,4650-10-' 1,3609-10
2,832-10-* 28,318 0,028318 1,728-10- 1 0,03704 7,481 0,8036 0,2449
7,646-10
7,646-10' 0,7646 4,666-10-* 27 1
2,020-10 21,70 6,6120
3,785-10 3,785
3,785-10-' 2,31-10 0,1337 4,951-10" 1 0,1074 32,74-10"
J
3,524-10*
35,240 3,524-10- 2,150-10 1,244 4,461-10- 9,309 1 0,3048
1.1563-10
3
115,63 0,1156 Y 7,054-10' 4,082 0,1512 30,546 3,2812 1
1litru = l ,000028xl 0- m ( = volumul a un kg ap la densitatea maxi m)
1 gal (UK) = 1gallon (UK) = 4,54609 x 10" m
1 fi. oz. (UK) = 1fluid ounce (UK) =28,4130 x 10" m'
1 gal (US) = 1gallon (US) = 3,78543 x 10" m'
1 fi. oz. (U) = 1fluid ounce (US)=29,5737xl0^ m
1 barrel (US) = 0,158988m
1 bu (US) = 1bushcl (US)=0,35239 m
1 bbl (US) = 1dry barrel (US) = 0,115628 m
I
o
s
a
re
S, ar e ? h
S C o
a<?
n -L -
< O o
L " o
to II
^ CJi )
00 Oi -
to 25
" Z
p li
II ~
i i
o *-
Z
?
00
o
a>
Oi
CD
VI
O
X
u
Ci'
c;
(0
00
p
Ol
cx

03
os
o
o
c
o
1
4
,
5
9
4


cn
co
Ci
o
00
o
CT>
p
o
o
IO
g

OC
oc
to
p
to
p
o
p
o
^ I
O
3
g
co
to
1^
IC JO
-1

0>
IC
o
io
o
.
c.
to
o

Er
o
c; s>

p 00
b
OG
O
0)
<1 to
10
o
Ol
to
to
o
w>
B
cn
**

hi
Convertirea uni t i l or de energie
ANEXA II. 8
crg J kW-h kgfm kcal Btu r-pdi tt-!bf
1 10"' 2,77778-10-" 0,101972-10-' 0,23885-IO"
10
0,947817-IO"
1
23,7304-10 ' 0,737562-10 '
10' 1 2,77778-10-' 0,101972 0,23885-10-' 0, 947817- 10- 23,7304 0,737562
360-10" 360-10* 1 3,67098-10 0,859850- 10 3,41214-10
8,51293-10-' 0,265522-10'
9,80665-10' 9,80665 2,72407-10 1 2, 3423- 10- 9, 29491- 10- 232,715
7,23301
4,1868-IO 4,1868-10 1.1630-10 426,93 1 3,39683 99,354-10 3,0880-10
1,05506-10" 1055,06 2,93071-10 * 107,586 0,25200 1 25,0300- 10 0,778169-10'
42,1401-10* 0,0421401 1,17056-10- 4, 29710- 10- 0, 10065- 10- 0, 0399411- 10- 1
0,0310809
1,35582-10' 1,35582 3,76617-10-' 0,138255 0, 32383- 10- 1,28507-10
32,1740 1
1 J = l Joul e=l N- m
1 kcal = 4,1868 k j =4 186,8 J
1 erg=l dyn-cm =10"' J
1 kwh = 860 k c al =3 , 59 9 9 6 x l 0 J
1 Btu = l British Thermal Uni ts=l 055,06 J
1 p.c.u. = l pound centigrade, (sau calorie) units
1 c.h.u. = l centigrade heat unit
1 e V = l clectron-volt = l , 6 0 2 0 7 x 10 - ' J
1 CPh =2 , 6 47 8x l 0 ,T
ANEXA II. 9
Convertirea uni t i l or de putere
erg/s W kgt -m/s CP HP ft-pdl/s
ft-lfb/s
1 10-' 0,101972-10-' 1,35964- 10- ' 1, 34102- 10- ' 23,7304-10-'
0,737562-10 '
10' 1 0,101972 1,35964-10-' 1,34102-10 23,7304
0,737562
9,80665-10' 9,80665 1 0,0133333 0,0131509 232,715
7,23301
735,499-10' 735,499 75 1 0,986320 17,4536-10
542,476
745,700-10' 745,700 76,0402 1,01387
1 17,6957-10 550
421,401- 10 0,0421401 4,29710-10 ' 0,0572946-10
0,0565108-10 1 0,0310809
1,355802-10' 1,355802 0,138255 1,84340-10"' 1,81818-10" 32,1704 1
1 W=l watt = l
s
1 CP = 1cal putere =75 Z^H. =735,499 WX 0,7355kW
s
1 k W= 1,360 CP
1 HP = 1horse power (englez) = 550 = 745,7 W
s
to i =1 055,06 W
UD S
Convertirea uni t i l or
N/m'
(Pa)
dyn
cm'
(baryc)
kgf/cm
(at)
kgf/m>
(mm 11,0)
atm
1 10 10,1972-10
6
0,101972 9, 86923- 10-
0,1 1 1. 01972-10- 10,1972-10 ' 0,986923-10
98,0665-10 980,665-IO
3
1 10 000 0,967841
9,80665 98,0665 0,0001 1 0,0967811-10
3
0,101325-IO" 1,01325-10 1,03323 10 332,3 1
133,322 1,333,22 1,35951-10 13,5951 1,31579-10
1,48816 14,8816 15, 17 51- 10 151,751-10
3
14,6870-10
6,89476-10 68,9476-10 70,3070-10 703,070 68,0460-10-'
249,089 2 490,89 2,54-10" 25,4 2, 39631- 10-
3 386,39 33,8639- 10 34,5315-10 345,315 32, 5781- 10-
m [ m
3
m-s J
1 P a=l Pascal a
1 b ar- 10 Pa
1 p.bar = l barye=l ^H. = 0,1
cm m'
1 pz- 1 pi ezul 000
N
kaf N
1 at = l atmosfer tehni c =1 - - - = 10 m- H2 0 = 735,559 mm-Hg = 98066,5
cm m*
300
ANEXA 11.10
de presiune
Torr
(mm Hg)
pdl/ft lbf/ln' in Ha O in Hg
7, 50062- 10- 0,671969 0, 145038- 10- 4, 01463- 10- 0,295300-10-'
0,750062-10" 0,0671969 0,0145038- 10- 0, 401463- 10- 0,0295300-10
3
735,559 65,8976- 10 14,2233 393,701 28,9590
0,0735559 6,58976 1,42233- 10- 39,3701-10 2, 89590- 10-
760 68,0873- 10 14,6959 406,741 29,9213
1 2,78450 0,0193368 0,535240 39,3701-10-'
11,1621-IO
3
1 0,25840-10 5,97440-10
3
0,439453-10 '
51,7149 4,63306- 10 1 27,6798 2,03601
1,86832 5,2023-1 0.0301273 1 73,5559-10
25,4 70,7203 0,491151 13,5951 1
atm -1 atmosfera fi zi c (normat)=760 mmi i g 760 lorrs 101325
m'
ft 11,0 1 foot of water 2 989,07
m
N
in H, 0 ~1 inch of rater=249, 089
m'
N
in Hg-1inch of mercurv -25,1mm Hg3 386,39
m
psi 0,07042 atm - -7 135
3Q1
ANEXA 11.11
Convertirea uni t i l or de viscozitate di nami c (r))
g/em-s
(= 1polse)
N-s/m*
f =decapoisc
(daPJ]
kg!-s/na
1
kgf-h/m' lbfs/sq ln lbl-s/sq It
1 0,1 i.oa-10-' 2,833-10 ' 1,451-10' 2,088-10-
10 1 1.02-10"' 2,833-10
5
1,451-10 " 2,088-10-
98,1
9,81 1 2,778-10 ' 1,422-10- 2,047-10-'
353,2-IO
3
35,32-10* 3,600-IO
3
1 5,119 0,737-10-
6,895-IO
4
6,895-IO
3
7,033-IO
2
0,1954 1 1,440-10-
4,788-10* 47,88 4,881 1,3569-10"
3
6,944-lQ-
3
1
i 2I &a. . J&.
r
i dai
m" m-s
1 P =l poi se-1 -^2? - 0 , 1 - 0,1 Pa-s
s m
1 P =10 c P- 10 mP=-l G |^P
ANEXA 11.12
Convertirea uni t i l or de viscozitate ci nemati c (v)
em'/s
(stokes)
m'/s
(decaktlostokes)
m'/h sq ln/s sq ft/s
1 IO"' 0,3600 0,1556 1,0764-10-
10 1 3 000 1,550-10- 10,764
2,778 2,778-10-' 1 0,4304 2,998-10"
6,451 0,151-10' 2,324 1 6,945-10-
929,0 0,09290 334,7 144 1
cui m
a
1 St - 1stokes - 1 - 10'
s s
302
ANEXA 11.13
Convertirea uni t i l or de conductibilitnte termi c
kcal
m-s-grd
kcal
m-h-grd
B-l -u
B-t-u
-r--h-F
in
Pc- u
erg
cm-s-grd
m-s-grd
W
kcal
m-s-grd
kcal
m-h-grd
ft -h-"F
Pc - u
B-t-u
-r--h-F
in
Pc- u
erg
cm-s-grd
m-grd
kcal
m-s-grd
kcal
m-h-grd
ft-h-'C ft
in
1 10' 0,23885-10 0,860-10- 0,5778-10 0,934-10-
10 1 0,23885-10- 0,860 0,5578 6,934
4,1868-10 4,1868-10 1 3 600 2 418,8 29 026
1,1020-10 1,1626 2,777-10-' 1 0,67197 8,062
1,7309-10 1,7309 4,133-10"' 1,4883 1 12
0,14424-10' 0,14424 0,34443,10" 0,12403 0,08333 1
ANEXA 11.14
Convertirea uni t i l or pentru coeficientul de transfer termic
J
B- tu
erg m" - s- grd kcal kcal ft-h-'F
cnP-s-grd W m'-s-grd m'-h-grd Pc - u
m'-grd ft-h-*C
1 io- 0,23885-10 0,860-10 0,17012-10-
10 1 0,23885-10 0,860 0,17612
4,1868-10 4,1868-10 1 3 600 737,3
1,1626-10 1,1626 2,777-10 ' 1 0,2048
5,677-10 5,677 13,560-10-' 4,883 1
303
ANEXA 11.15
a d h mi n s
1 an = 1 265,2 2,766-10 5,259-10 3,156-10'
1zi = 2, 738- 10- 1 24 1440 8,640-10*
1 or = 1,7-11-IO"
4
4, 167- 10- 1 60 3 600
1 mi nut 1,901 - IO
11
6,944-10-* 1,667-10 1 60
1 S ECUND 3,169-10
8
1,157- 10- 2,778-10 ' 1,667- 10- 1
mari n |
1 gal = 1--1 = 0,01 fi
s s
Control ti i n i fi c : prof. dr. ing. RUL MHtAI L
Redactor : ing. CEc rLI A SIMION
Tehnoredactor : MRI A T RS NE A
Coperta i supracoperta : T EODORA DO X A N
Bun de tipar : 30 10.1979. Col i dc tipar : 19.
Tiraj : 4200 +-75+30 ex. legate. C.Z. 678.01: 53.
ntrepri nderea pol i g raf i c Ol teni a" Crai ova
Str. Mi hai Vi teazul , nr. 4
Comanda nr. 230.
relalia a.U>i (!. ,
54
I l a fig. 1.8
57
18 de jos
119
10 de jos
140 i
Tabel ul 3.2
151
rel a i a 3.21
173
5 de sus
1 7 3
rel a i a (3.44)
96
8 de sus
118 6
de sus
134
4 de jos
155 1 Tabel ul 4.9
163
2 de jos
k 2
*=i
tgs
[St
J
daN
25- 30
m
P-0,9421
A
AQ
dt
B
(1)
A
*g
T
B
3 dt
B
1)
A
t,
Volumul li
1
(4.154 bis)
Polietilmetacrilat
T
RT'
K-2
kmt
A = t g
25- 30 **L
cm
a
B
f 4Q
J dt ~
A
(1)
Vi
T
* = | T * \.KHat+S)
I (4.176 bis)
Polimetilmetacrilat
7?r