Sunteți pe pagina 1din 1

GHID DE REALIZARE A RAPORTULUI DE PRACTIC

1. Descrierea formei de exercitare a profesiei de psio!o" c# drept de !i$er% practic%


&ca$i'et i'di(id#a!)societate ci(i!% profesio'a!%)str#ct#r% de psio!o"ie* #'de s+a
desf% #rat sta"i#! de practic%
- Misiunea i organizarea entit ii respective; reglementri juridice existente;
proceduri/metodologii de lucru etc.
- Popula ia int; tipuri de servicii psihologice furnizate.
,. Descrierea acti(it% i!or desf% #rate
- Prezentarea obiectivelor de practic (ex. familiarizarea cu domeniul i principiile
psihologiei aplicate !n domeniul securit ii na ionale; !nsuirea no"iunilor generale
privind procesul de evaluare/asisten psihologic/diagnoz organiza ional;
formarea unor deprinderi privind administrarea# cotarea i interpretarea testelor
psihologice$;
- %numerarea activit ilor la care s-a participat;
- &escrierea aspectelor procedurale (ex. etapele unei evaluri psihologice#
redactarea documentelor de eviden # arhivarea probelor psihologice etc.$;
- &escrierea instrumentelor/metodelor/tehnicilor de specialitate utilizate;
- Prezentare studii de caz (nu este obligatorie$;
-. Pre.e'tarea re.#!tate!or i a co'c!#.ii!or acti(it% ii de practic%
/I/LIOGRA0IE
'egea nr. ()*/(++, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber practic#
!nfiin"area# organizarea i func"ionarea -olegiului Psihologilor din .om/nia
0otr/rea 1uvernului nr. 233/(++4 pentru aprobarea 5ormelor metodologice de aplicare a
'egii nr. ()*/(++,
6rdinul ministrului afacerilor interne nr. (42/(++2 privind activitatea de psihologie !n
Ministerul 7facerilor 8nterne
6rdinul ministrului afacerilor interne nr. ),2/(+)* pentru aprobarea .egulamentului de
organizare i func"ionare a -entrului de Psihosociologie al Ministerului 7facerilor
8nterne