Sunteți pe pagina 1din 50

Fcnd x n (m) i (n) se obin parametrii n nodul 1 :

<p, - - 1,03044 10-


5
^?
c
; M , - 2,798355Jf.
Pentru o seciune curent x*e[0 ; Lt] lund ca origine nodul 7, vectorul
parametrilor Y *. se obi ne din expresia
-
.Mi*.
cos ...x*
Y:i* r'Dt x- Yt, sau
cos <jl u
sin illM>
GI, >GI,t a,usin a2wx* cos a,i *
I ntroducnd A/J = 3,5468 ^ i celelalte mrimi, rezult :
9 x . - -(1,03044 10-
5
cos a2ax* + 4,771910~
7
sin aiux*)j%
O
(o)
(P)
(0
.U *. = fi i - 60,427523sin 2<J x* + 2,798355 cos a.iax*)M
I ntroducnd x* = 0 n (p) i (r) se obin parametrii din nodul 1 deter-
minai anterior, confirmndu-se corectitudinea calculelor iar pentru x* = Lt
se xibin :
<p, = - 1,0314-IO-M i Ut = M.
Expresiile rotirilor i momentelor detorsiune dinamice au evident formele :
.y*(x, ') =Ai j cos w/ ; 9(x, /) = cp* cos cof, pentru r e[0, Lt]
M*(x*, t) *=AfJ .cos <o/; 9(x*, /) = 9,. cos co/, pentru x* e[0,
Diagrama momentelor maxime este reprezentat n figura 3.3.6, b, dia-
grama momentelor minime fiind la fel, dar avnd semnul minus.
Diagrama rotirilor maxime sau minime este dat n figura 3.3.6, c.
Tensiunea tangeni al maxi m i respectiv minim rezult n seciunea
din ncastrare (origine)
3,5468 6,5 10'
p ai I min -l- -ar - l -
7t-127'
16 [ - m i
= 123,2 N/mm,
iar rotirea ide torsiune maxi m, n modul, rezul t n seciunea 2
|<p,| = 1,0314 10-'-6,5 40 = 67,041 rad = 10,67-2tc rad.
t.3.7. 0 bar de lungime / = 3m, cu seciune inelar avnd i 70 mm
i D m 80 mm, din oel, este fixat la captul .4 (fig. 3.3.7, a) i are la
captul li un disc cu raza R = 140 mmi grosimea h = 20 mm. Asupra dis-
cului acioneaz un cuplu detorsiune JH*(i) = Jt*'
0
cos o/, cu u = 500 s
- 1
i jf =2 kNm. S se determine: a) pulsaiile vibraiilor proprii torsionale
i formele proprii (primele trei), cu verificarea ortogonal i ti i formelor propri i ;
b) expresia rotirilor de torsiune cu precizarea rotirii maxime a discului In
vi brai a forat stabi l i zat; c) diagramele momentelor de torsiune dinamice
maxime i minime.
302
Fie. 3.3.7
b a r ^ ^ f . {Momentul de inerie masic a. unitii de .ungime di *
J ^ p ^ f l ( ^f | = 13,3158 - I O- 'S&0.,
' ' mm
- momentul de inerie inasic al discului fa de axa , este
/ "'
R
' / i?
~
=
1P**A ) = 96,574 Ns'mm.
(s-a considerat p = 0,800240 " Ns* (mm)-)
d i n ^^e l t g i t ^^^
1
^: , ^;
t r
t
n S m
;
t e r e
- Parametrdor
ceal (3.115) ^ ^
, a m
^ ^ d,n A (origine) prin relaia matri-
Y
~b = DBDABY0 s a u f 9b 1= d9 1r f 1
(a)
303
n care DB reprezi nt matricea de transmitere peste nodul B i are forma
(3.113)
D, 1
1
(b)
iar DAa estematricea de transmitere pestetronsonul AB avnd forma (3.110)
sin
cos a
aGI,
GIva sin u cos
unde, conform (3.108)
(c)
(1)
I ntroducnd n (a) condiiile la limit c? = 0, MB =
0
' i nnd seama
de (1>), (c) i (d) se obi ne ecuai a pulsaiilor proprii
d u u
JP>
sin + cos a = 0, sau tg =
l l
<5
care pentru mrimile respective / i J devine
i tg = 0,4136454/3
ale crei prime trei soluii obi nute prin metoda grafoanalitic sunt
, - 0,602010 ; d2 - 3,267513; , - 6,348252; . . .
Di n (d) se obin pulsaiile proprii :
, 1/ r, _^ 0,602016 l / __M?_l
" 7 I p 3000 r 0,8002-
10*
i o-
637,271 s"
1
;
3458,865 s~';
6 720,017s
_ 1
; . . . . iar din expresia
cos aax
G/p sin aax
sin ii , z
O
Mia.
aaGl,
cos X
rezult relaia C sin aax i adoptnd Ca = 1 se scrie:
rptM = sin ajc ; a = 1, 2, 3,. ..
Astfel c primele trei forme proprii au expresiile:
. , , - sin ayx = sin (.xjl) ; cp*,. = sin (2x/l); p. sin (,x/l)
i sunt reprezentate n figura 3.3.7, b, c i d.
304
(e)
(0
(8)
(h)
Ortogonalitatea a dou forme proprii oarecare a i (3 se exprim prin
relaia
J /sin a0z sin adx dx + J p7(i 0 <pB_p = 0
0)
Pentru = 1 i (3= 2 expresia (i) conduce la ortogonalitatea dintre
prima i a doua form proprie, care ia forma
J*-l f sln(, - .) _ sin(o, -f o,)
2 [ o, - d, , + o,
j + J cpBi , 9B | 8 = 0, sau
13,3158-10-' -3 000 [ sin(-2,665497) sin3,869529
I 2,665497 3,869529
+ 6,574-(),5663-( - 0,12559) s 0
1
+
b) Sistemul vibreaz cu pulsaia co a cuplului perturbator. Folosind
procedeul matricelor de transmitere, n matricele (b) i (c) intervine w n
loc de p i respectiv a& n loc de o, unde
]j -~~ = = 1,57446-10- mm-
1
; u m aj = 0,4723385.
Relaia de recuren, i nnd seama i de condiiile la limit
cpe = 0 i M%m Jp*, se scrie astfel :
1
9n
0
cos ,.
sin aa
aaGI
GIP ausin u cos a
O
(i)
din care se obi ne parametrul necunoscut
M'0 =
oos au sin a
- 2,6954 M*'* = 5,3908kNm (k)
i apoi unghiul de rotire maxim al discului
<P, = - fll!2i = - 5,80003 10*Jp* = - 0,116 rad = - 638'46".
auGIr
Expresi a roti ri l or de torsiune n l ungul barei este
<p(x, /) = <px cos wf m sin ttjt cos &>/ =
= - 0,2549632 sinajx cos w/ (1)
diagrama rotiril or maxime fiind reprezentat n figura 3.3.7, e.
30 ~Problemededinamic structurilor cd. 130
305
c) Expresia momentelor detorsiune dinamice este
M
x
{xt) M% cosco/ =M% cos aax cos to/ =5,3908cos aax cos to/ (ni)
care conduce la diagrama momentelor dinamice maxime (fig. 3.3.7, /). n-
truct M4 m i n = Ma max>solicitarea detorsiune este alternant simetric.
C. PROBLEME PROPUSE
3.3.8. Bara deoel din figura 3.3.8areseciunea inelar cud =50mm,
D =70mmi lungimea / =3,6 m. Asupra acesteia acioneaz cuplul de
fore F cosco/, n B i cuplul defore 3F cos to/, n C. Braul celor dou
cupluri este b 400mm. Secunosc F =3kN i co =0,8plt unde px este
pul sai a fundamental avi brai i l or torsionale. Secer: a) pulsaiile i formele
proprii alevibraiilor torsionale; b) expresia rotirilor de torsiune cu pre-
cizarea rotirii maxime ; c) diagramele momentelor de torsiune dinamice
maxime i minime.
Fig. 3.3.8 Fig. 3.3.9
3.3.9. Bara ACB, fi xat laambele capete (fig. 3.3.9), estedin oel rotund
cu d =80mmi l=4m. L aj umtatea lungimii acesteia este fixat un disc
cu masa M 120kg i diametru D =300mm, asupra cruia se aplic
cuplul perturbator JH
X
(0= M*'
0
cos to/, cuJL
X
'
0
= 2 kNmi to =1,2J >|
S se determine: a) pulsaiile i formele vibraiilor proprii torsionale;
b) expresia rotirilor dinamice detorsiune i rotirea maxi m; c) diagramele
momentelor dinamice detorsiune maxime i minime.
3.3.10. Garnitura de prjini deforaj aunei sondeze (fig. 3.3.10, o) are
seciunea inelar cu D =66,68 mm, d 57,15 mmi lungimea / =300m.
L a captul liber seaplic periodic n timp, pecte o j umtate de peri oad
(T/2 =7j/co), (fig. 3.3.10, b), un cuplu perturbator JL
X
(0=- ~M
X,
- Cunos-
cnd factorul de amortizare pentru modurile proprii va =0,06, Jft
x0
=
2,5kNm, co =0,8pu secer : a) pulsaiile i formele proprii alevi brai i l or
torsionale neamortizate; b) pulsaiile proprii amortizate; c) expresiile ro-
tirilor i momentelor dinamice amortizate de torsiune.
306
m
x
i t)t ~_.x,o
3T6 ' :2,5kNm
1
2 w 2
b)
o)
Fig. 3.3.10
IP,
:ai*(t)=DTS*'
0
cosojt
Fig. 3.3.11
3.3.11. O garni tur deprjini deforaj este format din prjini de foraj
cu Di =101,6 mm. d, =84,8mmpe lungimea ZT =2800 m i prjini
grele cuD, =184,2 mm, d2 =71,4 mmpelungimea lt =210 m(fig. 3.3.11).
L a captul inferior se aplic cuplul de torsiune perturbator M
x
(f) =
=Jt* COS <at, cu w=Q,658-
,
> J%
x,0
=5 kNm. S se determine: a) pulsa-
iile vibraiilor proprii torsionale; b) rotirile i momentele de torsiune n
vibraia forat stabi l i zat.
CAPITOLUL 4
VI BRAI I L E FU NDAI I L OR MA SI V E
DE MAI NI
Fundai i l e masive de maini sunt, n general, blocuri de beton, consi-
derate rigide, amplasate pe sol, pari al sau total ngropate. Conlucrarea
cu solul se realizeaz prin intermediul tlpii de fundaie (suprafa prin care
blocul se reazem pe sol) i prin suprafeele laterale ale blocului cnd acesta
este ngropat i umplutura lateral este din materiale pulverulente, bine
compactate.
Pe baza acestor considerente fundaia masiv a unei maini constituie
un sistem cu ase grade de libertate, a crui comportare di nami c se stu-
diaz prin metoda deplasrilor.
Calculul dinamic al fundaiei cuprinde determinarea tensiunilor statice
i dinamice sub talpa de fundai e; stabilirea amplitudinilor vi brai i l or
pentru deplasri, viteze, acceleraii la nivelul elementelor componente ale
mainii i compararea lor cu nivelurile admisibile ; modal i ti l e de comba-
tere a transmiterii vibraiilor i reducere a efectelor lor pentru oameni sau
alte structuri.
A. NOIUNI, MODELE l FORMULE DE CALCUL
Gradele de libertate ale unui bloc rigid, conl ucrnd elastic cu solul pri n
intermediul tlpii de fundaie (fig. T.4.1, a) sunt deplasrile u, v, w i ro-
tirile 9*, 9", 9*.
Dac x este axa l ongi tudi nal i L dimensiunea fundaiei n aceast di -
recie, rotirea dup x este denumi t basculare, iar rotirea dup z, tangaj.
Dac planul xOy esle un plan de simetrie geometric, mecanic, elastic,
dinamic i de ncrcare, atunci modelul dinamic al fundaiei rmne numai
cu trei grade de libertate (fig. T.4.1, b), care se vor nota v = rn, 9* = 7]t,
U = vj, i pot fi alei n centrul tl pi i de fundaie (fig. T.4.1, c) sau n centrul
blocului de fundaie (Ob n figura T.4.1, b).
1. Caracteristici elastice ale solului i coeficieni
de rigiditate pentru fundaii masive
Constantele elastice ale solului, n ipoteza de corp omogen, continuu i
izotrop sunt : E, modulul de elasticitate l ongi tudi nal ; G, modulul de elas-
ticitate transversal i p., coeficientul l ui Poisson. I ntre ele exist rel ai a
de izotropie
E m 2(1 + p.)G. (4.1)
308
0
^l3=
u
l"
c !
\
c !
L
Fig. T.4.1
L a solicitri dinamice modulele de elasticitate se noteaz cu E, Gd i
au valori mai mari dect cele statice. Val ori orientative pentru acestea sunt
date n tabelul 4.1, unde, n funcie de natura solului, mai sunt indicate
greutatea specific i rezistena admisibil.
Avnd In vedere gradul mare de neomogenitate a solurilor, proiectantul
unei fundaii trebuie s se asigure de valori certe ale caracteristicilor elastice
ale solului, determinate prin procedeegeotehnicepe amplasamentul fundai ei .
n ipoteza conlucrrii blocului de fundaie cu solul numai prin intermediul
tlpii de fundai e, tensiunile care se dezvolt sub aciunea deplasrilor ca-
racteristice blocului se expri m prin relaii de forma :
la deplasarea verti cal (fig. T.4.2, a)
(4.2)
309
Tabelul 4.1
Tipul
solului
Greutatea
specific
y(kN/m*)
Rezistenta
admisibil
lOtr,, N/mm
N/mm*
6.
N /mm*
H
Granit 25,53-25,10 5 (7,25-8,6)10* (3,02-3,74)10* 0.15-0,20
Gresie 22,74-24,31 5 (2,76-5,5)10* 0,10-2,36)10* 0,17-0,24
Nisip dens
(compactat) 18,1-22,0 3,4-4,8 193-33*. 75-130 0,28-0,34
Nisip cu
compactare
medie 17,25-20,4 2,4-3,4 152-225 56-98 0,30-0,36
Nisip
afnat 14,90-19,60 1,4-2,4 103-193 37,4-73 0,32-0,38
Argil tare 19,6-22,80 1,9-2,9 207-276 73,3-100 0,38-0,41
Argil
medie 18,04-21,20 0,9-1,9 138-207 48-73 0,41-0,44
Argil
moale 15,70-19,60 0,5-1,0 69-138 24-48 0,44-0,47
la deplasarea orizontal (fig. T.4.2, b)
T
1 =
C^A
U
t Cr X_
T :
(1 - (jix,) (1 + u.) a/A
la rotire fa de axa orizontal z (fig. T.4.2, c)
E 1
(4.3)
(4.4)
\
n care : c (N/m*) reprezi nt coeficientul de compresiune elastic uni -
form, cx este coeficientul delunecare elastic uniform, iar cv, coeficientul
A
R
*~* s
yK yA v
i ;
^ Af?=kwa
a)
i y
rj,
el
=Kx Ax
b)
Fig. T.4.2
s
r v
/
i -
, I r
J
^
el
Cl
310
de compresiune elastic neuniform. Valorile acestora, In ipoteza semispa-
iului infinit, se expri m n funcie de termenii x * x, care, la rndul
lor, depind deraportul laturilor L/B aletlpii defundai e, de arie A - BL
i sunt dai n tabelul 4.2reprodui dup lucrarea [14].
TABELUL 4.2
0,2 0,333 0,5 1 1,5 2 3 5
Xv
1,22 1,13 1,09 1,06 1,07 1,09 1,13 1,22
Xx
0,55 0,53 0,54 0,50 0,45 0,42 0,37 0,29
X
1,62 1,65 1,72 1,98 2,24 2,50 2,97 3,59
Pentru o plac circular %v 1,13.
n cazul roti ri i fa de axavertical y (fig. T.4.1, a) notat cp =6 se
dezvolt tensiunea t9 =re-0, unde pentru fundai a
circular c6 =\,%
R
dreptunghi ul ar ce =7,075
\V BL(B* + V)
(4.5, a)
(4.5, b)
Rotirea fa de axax setrateaz n mod similar ca ceafa deaxaz,
cu precizarea c B reprezi nt latura paralel cu axa fa de care se face
rotai a.
Torsorul tensiunilor de pe talpa de fundaie, fa de centrul acesteia,
n cazul deplasrilor caracteristice din figura T.4.2, are componentele
1
v
kuAv ; F* = K,LX ; JH? = K, t 9 t ,
n funcie de coeficienii de rigiditate ai terenului
Kv -ctA, Kr = cxA, = c9-I,
(4.6)
(4.7)
n care cv, t c sunt definii de(4.2), (4.3), (4.4) ; A = BL este aria tl pi i
de fundaie, iar Iz momentul deinerie geometric al tlpii defundaie fafi
de axaz (axafa de care se face rotai a. I, = BL*f 12).
Coeficienii de rigiditate ai blocului (4.7) reprezint reaciunile elastice
ale solului (4.6), la deplasrile caracteristice egale cu unitatea (A =1,
A , =1, cp, =1).
Pentru transl ai a fa de z (fig. T.4.1) intervine coeficientul Kz similar
cu Kx.
Pentru rotai a fa de axa x, coeficientul de rigiditate este de forma
(4.8) K
n care cVx se determi n cu (4.4) cu precizarea c B este latura paralel
cu x, iar Ix este momentul deinerie geometric al tl pi i defundai e fa de
axa x (cunotai i l e din figura T.4.1, a, It = LB*/\2).
311
Pentru rotai a fa de axa y (o torsionare a blocului), coeficientul de
rigiditate este
unde ce sedetermi n cu(4.5, a, b),~ iar J , camoment deinerie' polar (geo-
metric) al tl pi i de fundai e (/ -=IT + h).
2. Coeficieni de rigiditate pentru blocuri ngropate
cu luarea n consideraie a efectului umpluturilor
laterale
Conlucrarea dintre blocul defundaie i sol, att prin talpa de fundai e,
ct >prin feele laterale, constituie un fenomen deosebit decomplex i de
aceea efectul umpluturilor laterale se evalueaz, de regul, pe baza unor
djjierminri experimentale [4], [20], [66], efectuate pe fundaii circulare
dreptunghiulare.
n tabelul 4.3se indic coeficienii de rigiditate ai blocului, dup l u-
crarea [4], care in seama de efectul umpluturii prin intermediul coeficien-
ilor y, r , 5epr, dai n tabelul 4.4n funcie de nlimea de ngro-
pare h i raza echi val ent r0.

TABELUL 4.1
Deplasarea Fundaie circular J Fundaie dreptunghiular
vertical (direcia y)
4o>
= 5#
1 - |X
* 1/ = P r / T lv
1 - |X
orizontal (direcia x)
32(1 - (x)
Kx = nlx
7 - 8(i
Kt = 2(\ + | i )G-B,->/i Z-5,
rotaie fa de z,
9* (tangaj)
K O r
3(1 - u.) 1 - (X
rotaie fa de x,
<x (basculare)
8Gr*
K -
0
l
"coz ^fpz
3(1 - (i)
1 - (x-
rotaie fa de \i
(torsiune)
16
K
e?J/ =
Gr
0.v '
4lBL(L' + B')
312
' 0
' /-angerj
0
;
/
1
>Ji
basculare
z
1
0,1 0,2 0.4 0,6 0,8 1,0
Fig. T.4.3
Coeficienii (3, fj 3 se determi n din figura T.4.3reprodus dup
lucrarea [54].
Di n tabelul 4.4rezul t c nu secunosc date semnificativepentru influ-
ena umpluturii asupra torsiunii.
TABELUL 4.4
Deplasarea
Ha za echivalent
"o
Factorul de influent \ corespun-
ztor umpluturii
verticali (axa y) %v = 1 + 0,6(1 - ,x)
>>
orizontal (x sau z)
- n
5. =5, =1 + 0,55(2 |x)
r
rotaie fa de
z, 9, (tangaj)
*/ BL*
r. =-l /
V 37C
+ 1,2(1 - , x) +
+ 0,2(2 - (x) | J
rotaie fajj de axa x,
rpr (basculare)
i
l B'L
59> = 1 + i,2(i - h)- 4
+ 0,2(2- (x) J
rotaia <p
(torsiune)
i
/BL(L' + B')
r
><-y 6.
-
313
I ntroducerea n calcule aefectului umpluturii, care mrete frecventele
proprii alesistemului i reduce mri mea amplitudinilor, necesit realizarea
n jurul fundaiilor a unor umpluturi de cel pui n un metru grosime, di n
balast foarte bine compactat, care s meni n contactul permanent dintre
bloc i sol.
3. Ecuaiile de micare, fr amortizare, n planul xOy
Seconsider un bloc de fundaie simetric fa de planul .tOi/ (fig. T.4.4,, a'),
avnd centrul demas al blocului Ot i al mainii 0. peverticala centrului
tlpii defundaie 0. n aesl caz, si sternu 1 prezint trei grade delibertate :
7]! (deplasarea dup y) ; rj8 (rotirea fa de axaz) i rls (deplasarea dup r),
care sealeg n centrul tlpii defundaie (fig. T.4.4, a, a').
Forel e perturbatoare provin dinrol alia maselor neecliilihrate ale ma-
inii, seaplic n 02 i aucomponentele
F,. =F* cos to/ ; Fp = F
c
sin ti, (4.10)
unde w, viteza derotai e a pieselor n micare, reprezint pulsaia foiei
perturbatoare.
Fig. T.4.4
314
Ecuai i l e de micare se stabilesc prin metoda deplasrilor (v. cap. 2)
si incazul neglijrii amortizrii, au forma matri ceal
A/r, +Rrt =F. (4.11)
Matricea derigiditate sedetermin dnd succesiv, peforma debaz (cu
blocajele y, tj2, rj, introduse) deplasrile unitare v)l 1 (fig. T.4.4, b),
y|S =1 (fig. T.4.4, r), r{3 =1(fig. T.4.4, d) i eval und reac.iunile din le-
gturi , pe L aza reaciunilor elastice precizate n figura T.4.2 i a expre-
siilor (4.7).
D
;
n 7), =1(fig. T.4.4, b) se obin
r = K, ; r =. 0; r =0. (4.12)
Di n yi2 i (fig. T.4.4, r), ecuaiile deechilibru aleforelor i reaciunilor
condur la
r =0; r! 2 K9 - h h % 4- QmdJ - R,; r! 3 =0 (4.13)
nade Qh = n\bg, Qm = mmg, sunt greuti l e blocului respectiv alemainii.
Di n echilibrul blocului cudep'asarea r) 3 =1, se. obin
r =0; r - 0; r3S K.r . (4.14)
Di n expresiile (4.12), (4.13), (4.14), rezul t cmatricea de rigiditate este
diagonal.
Matricea maselor se obine n modsimilar cu matricea de rigiditate,
dnd succesiv formei debaz acceleraii unitare pe direciile parametrilor
de oscilaie i eval und eforturile n blocaje, pebaza ecuaiilor rle echilibru.
Dac se d tji =1, ntruct centrele.de mas aleblocului i mainii suni
pe direcia Ini y]t, seobin termenii
ffin = mh + mm = m ; ma i =0; ma l =0 (4.15)
Di n acceleraia 7)2 =1(fig. T.4.4, e), n blocaje sedezvolt reaci uni l e
fl<2 m nj ] 2, R[ a - m2z, Fsa =
m
w
m
centrul blocului torsorul de inerie
Jlti^ = J J
1
; F j j = mh ~-, iar n centrul mainii torsorul de i neri e
Ecuaiile, deechilibru aleblocului conduc la
m - 0; mit = Jp + m, l-j-Y + J J 4- m,J> = J\;
h
( 4 J 6 )
m3 2 =m,, r-mmrf =m'
2
Se observ c m22 = =J 2 reprezi nt momentul deinerie masic fa
de axa z cetrece prin 0.
n modsimilar, din t(8 =1se deduc
m: s =0; m2 3 =rnb-^- + mmd = m' ; m =m -f- tfim =m (4.17)
i nnd seama de (4.10), vectorul forelor perturbatoare F (4.11), are
componentele
F j =F
c
cos al; ^2 =F
c
rf sin co/; F , =F sin co< (4.18)
^315
undeJLi reprezi nt momentul Forelor exterioare huj direciaparamti rul ui 2
care este o rotai e.
Folosind componentele mat ric.elor M, R, i ale vectorilor F i v,, ecuai a
matri ceal (4.11) conduce la ecuaiile i e micare ale blocului
mij, -f Kvr)^ = F cos al;
J2y,2 4- rn'rl3 4- Srjj =F
c
d sin o' I
;n'7), 4 "iii 4- -KrT)>= Fsi u >'
(4.19)
(4.20)
Se observ c parametrul Kj, este independent, iar paTUnetxii tj, i rj,
sunt cupl ai numai pTin matricea de inerie.
Observaie. Dac parametrii de oscilaie ie aleg in centrul de mas al
sistemului (fig. T.4.5), atunci ecuaiile coresininzloare parametrilor yiZ(ro-
tai a), 7j (deplasarea ori zontal ) sunt cuplate mimai prin matricea dc
rigiditate.
Ecuai a "corespunztoare parametrului y,, rmne (4.19), iar ecuaiile,
parametrilor tj. i tj, devin
JU, 4 (R, 4- Kjfyj* - Kxd,yis m fff, sin ai
mi), - K.dsrtl + K r i g, =F sin <*/
(4.21)
unde reprezi nt momentnl de inerie masic al blocului i al mainii
fa de axa z trecnd pri n O*.
4. Vi brai i libere neamortizate
n absena forelor perturbatoare, ecuaiile (4.19), (4.20) descriu vi brai i l e
libere i au soluii de forma
tj, = Ai cos (pt 9) ; ), = /4scos(pf 6) ; y| S = A cos (pf 8) (a)
Di n condiia de ndeplinire a ecuaiilor difereniale se obi n ecuaiile
algebrice
(K - J ,p)>, - rn'p*An = 0
b) (K,-mp>) A, = n; r)
mp
1
Ai 4- (K , mp') AB = 0
care, ntruct trebuie s ai b soluii diferite
de cea banal , conduc l a ecuaiile pulsaiilor
proprii
(4.22)
FcosCi)t
Fsincot
ff| - JiP
2
m'p
a
mp'
K , mp
1
(4.23) di
X
or
d
2
0
0 \
v
(4-24) Fig. T.4.5
316
nade s-au notat pulsaiile de rotai e i de transl ai e
i ac j ai ai netri i ai fi i ndependeni i factorul adimensional
mja (m')
a
(4.26)
Di n (4.24) se obin pulsaiile proprii n si tuai a gradelor de libertate tij,
tj, cuplate
Dac pul sai i l e/, p" sunt in ordinea pv < p'< p" atunci pulsaiile
proprii sunt pt = p p, = p' i p3 = p" i formele proprii corespunztoare
se determi n dup metodologia general (v. cap. 2).
5. Vi brai i forate stabilizate, fr amortizare
Vibraiile verticale forate, stabilizate, sunt descrise de soluia parti cul ar
a ecuaiei (4.19), care este
Tu = Cj cos w/ = cos to/ m cos <o/ = A,.ii> cos oo/
K, - mu
1
K , _ j^
l T
' .
~ Pi
(4.28)
unde Ai , = F V K , reprezi nt deplasarea stati c produs de F i
- f! * - - r r b
( 4
-
2 9 )
coeficientul dinamic pentru vi brai i verticale.
Tensiunile diuamice maxime i minimesub talpa de fundaie se determi n
cu expresia
Q W I am
Vmaxlmtn ~ (4.JUJ
unde Q= Q* + Qm este greutatea blocului de fundaie i a mainii.
Di n foia orizontal Fsin w/ .(fig. T.4.6, a) sunt excitate numai gradele
de libertate r,g i tj,, ale cror expresii se determi n ca soluie parti cul ar
a sistemului (4.20).
Adoptnd soluia
tj, = C'a sin o/ ; tj, = C8 sin oo/, (4.31)
i i ntroducnd-o n (4.20), se obine sistemul algebric
( , - J2 to%'2 - m'w*C, = Fd (4.32)
- m'oi'C, 4- f K, - mw
2
)C, = F
3,17
6.
F sincot
a)
b)
c)
d )
T T/T TI- j_
i)
gi
Fig. T.4.6
din care rezult amplitudinile Cit C
Ci =
mJ,<S (1 -.P/*>*) (1 - P/w")
; Ca =
j i - J ,co' +m' dai*
mJ,<o' (1 -rf/ co')(l -rf/ a
1
)
(4.33)
unde /32, p3 sunt pulsaiile p', p" din (4.27).
Pentru determinarea tensiunilor sub talpa de fundaie, se calculeaz
cuplul de inerie Jft\ i fora deinerie 1<%
Jflli = Jtfji J aw'Ca sin cot; F , = mrlt =/nto'CjSin o/, (4.34)
care se suprapun cu fora perturbatoare i forele permanente. Evi dent,
F seaplic n punctul n care s-auconsiderat parametrii de oscilaie
(fig. T.4.6, ).
Fcnd reducerea tuturor forelor n centrul tl pi i de fundaie se obi n
efort urile
N m - Q; M' =jH*t* + Fd = J .w'C, + Fd, (4.35)
cu ajutorul crora se determin tensiunile normale sub talpa de fundai e
(fig. T.4.6, b, c, d)
Q , j f
(4.36)
BL*
reprezi nt modulul derezi sten al tl pi i .
unde Wz
Dac tensiunile cr^, sunt desemne contrarii (fig. T.4.6,/) trebuie
verificat condiia derezisten folosind zona acti v (fig. T.4.6, e) i dis-
tri bui a detensiuni din figura T.4.6, g, pebaza creia remi t
2Q
Bhac
(4.37)
318
n lucrarea [52] sunt date detalii privind zona activ.
Observai?. Dac deplasrile la baza fundaiei se consider nule [26].
[54] atunci ri3 =0i pulsaia proprie corespunztoare este
unde :
a
F
'
Amplitudinea di nami c stabilizat rezult
(4.38)
(4.39)
reprezint rotirea produs de fora F
n
aplicat static iar
<rV
(4.40)
coeficientul dinamic la vibraii de rotaie.
Expresia momentului M* (4.35) ia forma
M' =$,-Fd (4.41)
dup care tensiunile normale sub talpa defundaie sedetermi n cu(4.36),
respectiv (4.37).
6. Vibraii libere i forate cu amortizare
Se consider un bloc rigid (fig. T.4.7) cuumpl utur pe nlimea h0 si-
metric fa de planul xOg. Parametrii de oscilaie se aleg n centrul tlpii
de fundaie.
Ecuaiile demicare, admi nd matricea deamortizare de aceeai form
ca matricea de rigiditate i procednd ident'c ca la punctul 3, au forma
nr|i +byrn +Kv'n F' cos to/;
(4.42)
Jlrii +m'T), + />9Tjt +i?,ir)j =
= Fd smco/
m'rj, +mrlt +6*7), + KA* =
= F sin to/
(4.43)
n care, pe lng termenii din
(4.19), (4.20), intervin constan-
b,. lele de amortizare bu, b,
fecuaia vibraiilor verticale este
independent, iar parametrii r,,,
r,, sunt cupl ai numai prin ma-
tricea de inerie.
Pentru vi brai a verti cal se
consider
h
v =bv-iu 2mpyvy,
(4.44)
319
unde p este dat de (4.23), iar factorul de amortizare v se determi n ni
relaia (54)
(4.45)
In care v
factorul de
I n mod
in care px ,
mitate cu
Factorii
umpluturii,
tabelul 4.5
reprezi nt factorul de amortizare geometric pe direcia y, iar v,
amortizare intern al solului,
similar se admit expresiile
/>, = a/np.v., ; >=2. / ^, , ^ (4.4)
p9 , se determi n cu (4.25), iaT factorii de amortizare, iii ccnfor-
54]) sunt
v, = t3 f V i ; v = +
v
f H-
4 7
)
de amortizare v, depind de modul de vi brai e, de iufluena
de influena ineriei, de caracteristicile solului i se dau in
reprodus din lucrarea [54].
TA BHLV1 -4. 5
Modul (te
vibraie
Factor ilalorat
iiiiiplu-turii (a)
Vertical
(axa y)
Ori/( ntal
(axa x sau z)
Rotaie (axa z)
(tangaj)
1+1,9(1- [4 lk_
r.
a, =
l-t-l,9(2-[i> A,
Factor datorat
i narM (S)
Coe-
ficient
Factorul de amortizare
geometrie v.
1 ii. m
4 P^o
Hotaie (axa x)
(basculare)
Rotaii (axa y)
(torsiune)
^ , = ^1 -l 0,7(1
/io
- IA) + 0,6(2 -
7 _. Sfi n
32(1 ,x) p>
3
0
9(1-n) A
- (4) b 0,6(2 -
3(1-x) J 0
p 4
P
r
e
0,425
v, = r
0,288
v, = . ,
O.lSa,
(1 -fn^S^,"),/ (J?JS
D,l.">i
9
0,6
1 4- 2'
Not : Razeler rM , rB, r, , sunt precizate n tabel ul 4.4 ;
h '.
J
oz = -h sunt momentele de inerie rnasice fa de axele x, y, I
trecnd prin centrul tlpii de fundaie.
Coeficienii n_j /!*reprodui dii]) [54] suni dai in tabelul 4.6.
\
320
TABELUL 4.6
8<pz
s;
>" V
B | 3 \ ,2 1 0,8 0,5 0,2
<V ** 4a
1 ,079 1,110 1,143 1,219 1,251 1,378 1,600
I n fuaci e de ti pul solului, n tabelul 4.7, sunt indicate dup lucrrile [3],
]4], [54] valorile factorului dc amortizare i ntern v,.
TABELUL 4.7
Tipul solului
Valorile factorului de amortizare
intern, v,
Misip uscat si pietri
Nisip nmuiat .
Nlalj uscat
Nisip i pietri uscat i nmuiat
\r Sil
Ni si p in tos
0,03
0,02 0,05
0,03 0,10
Cu precizrile de mai sus soluia general a ecuaiei (4.42) este
1
cos(co t - 6)
n, = e"
W
( C 1 cospil + C, sin pvl) + ^ - -
cos((
*' -
e
>
(4.47)
n care
/
J
= Pv x/ l - (4.48)
reprezi nt pulsaia proprie vertical i nnd seama de amortizare, iar
e - a r c t g - M & j , (4.49)
1 <o-/pJ
diferena de faz.
I n cazul vibraiilor verticale forate stabilizate, din (4.47) rmne numai
al doilea termen, pe baza cruia se determi n deplasarea maxi m
A = A ; ?- ^, (4.50)
ri care A*' =FfKv reprezi nt deplasarea static produs de F i
*
w
" f (i - ^IpIY + (2vt o/P)' $ r
coeficientul dinamic i nnd seama de amortizare.
Fora dinamic maxi m la vi brai e vertical, compus din fora pertur-
batoare i fora de inerie maxi m este
F + (2v co/p)
2
=F-TKF, (4.52)
unde r/?F, cu expresia evident, reprezi nt factorul de transmisibilitate.
21 Problemededinamicastructurilor cd. 130
321
Tensiunile peteren se determi n en (4.30), suprapunnd forele permanente;
cu Fd.
Dac deplasrile orizontale la talpa de fundaie se neglijeaz, al uno
parametrul t)2 este independent i i nnd seama de (4.38) i (4.4), ecuaia
de micare, dedus din (4.43), devine
i + 2 v^p^T), -t- p|e-02 =^- sin / = ^- si n o/ (4.53)
Soluia acesteia, similar cu soluia ecuaiei (4.42), este
(4.54)
Di n aceasta se obi n :
pul sai a vibraiilor pi opri i la rotai i cu amortizare _
p\>= P*->/ *"=^;
( 4
'
5 5
>
coeficientul dinamic la rotai i cu amortizare
A' m
1
(4.56)
- - u'/pj,)' +(2^/p)'
rotirea di nami c maxi m
momentul dinamic maxim fa de axa z din centrul tl pi i de fundai e
JU = J g - ' r v V
1
+ (2V " / P ^)
2
= -TflF,r (4.58)
Dup determinarea momentului J Zd = A f se aplic (4.36) i se obin
tensiunile maxime i minime pe talpa de fundaie.
Cnd blocul de fundaie are deplasri orizontale la nivelul tl pi i de fun-
daie, deplasrile dinamice i tensiunile pe sol se obin prin rezolvarea siste-
mului de ecuaii (4.43).
L ucrrile [3], [4] apreciaz ns c gradele delibertate rj2 i rj, (fig. T.4.7)
se pot considera independente dac este ndeplinit condiia
y / a + o : >,., A o>. (4.59)
unde cor T = p, ^1 - 2\%, = pf l v/ l - 2 sunt pulsaiile de rezo-
nan, adic valorile to pentru care (4.51) i (4.56) sunt maxime, iar pul sai a
forei perturbatoare.
Observuir. Amplitudinile dinamice la nivelul feei superioare a fundaiei
sunt, de regul, limitate n funcie de frecvena oscilaiilor. Astfel, pentri
< 8,33 Hz, A, =0,15 mm, A,. = 0,20 mm; pentru fa e[8,33; 12,5],
A = 0,12 mm, A,. = 0,16 mm, iar pentru fu 6(12,5; 16,7], A , = 0,09 mm,
A , = 0jl3 mm.
322
4
12
0 > > &
K hi
7. Fundaii masive cu
straturi elastice la baz
Dac sub talpa de fundai e
exi st un strat elastic (plut,
cauciuc etc.) atunci coeficienii
de rigiditate se determi n i nnd
^ seama de elasticitatea solului i
a stratului elastic suplimentar.
Alegnd parametrii de osci-
laie ca n figura T.4.8 i i nnd
seama c solul i stratul elastic
constituie ' ,;. elemente n serie,
coeficientul de rigiditate la deplasri verticale Kv se determi n din relaia
PLUTA
Fig. T.4.8
1
A'
(4.60)
Iu care kWt reprezentnd coeficientul de rigiditate al solului se stabilete
cu (4.7) sau cu formulele din tabelul 4.3, iar kVP, coeficientul de rigiditate
al plutei se calculeaz cu foi mula
(4.61)
unde Ep, Ap, dp reprezi nt modulul de elasticitate, aria, respectiv grosimea
stiatului elastic dc pl ut.
Pentru rotai i (parametrul /)), coeficientul de rigiditate se determi n
n mod similar, din relaia
(4.62)
n care kvls datorat solului, se calculeaz cu (4.7) sau cu formulele din
tabelul (4.3), iar pentru fr2 P datorat stratului elastic (de pl ut), se
aplic relaia simplificat
h r T
dr
(4.63)
unde ICT reprezi nt momentul de inerie geometric fa de axa z al ariei
plutei.
n continuare, ecuaiile de micare, deplasrile i tensiunile se determin
ca n cazurile precedente.
8. Fundaii masive pe arcuri
Rezernarea blocurilor de fundaie pe cutii de arcuri, de regul cu amorti-
zoare de tip vscos, se realizeaz atunci cnd elasticitatea solului i a stra-
turilor elastice sub talpa de fundaie ne conduc la soluia dorit privind
frecvenele proprii i amplitudinile n vi brai a forat.
323
Ok
kO
0 0
Ok
kO
X
O 0
z'
X
O 0
Fig. T.4.9
coeficienii de amortizare
bi =4; fr. =U>
n cazul unui bloc (fig. T.4.9) si-
metric, fa de planul xOy, cv depla-
sri orizontale nule labaz i rezemat
pe patru cutii dearcuri elico>i<lale, fie-
care de constant elastic k i con-
stanta deamortizare b, parametrii de
oscilaie yL rjj sunt. i ndependeni .
Ecuai i l e de micare au forma cu-
noscut
mrqi + +- Kfai F cos o/ ;
(4,04)
/i'-i -l - V j i + I* ki sin ut.
(4.65)
n acestea, eu expresii specifice,
intervin :.
coeficienii de rigiditate
Kv=-4k <4.C6)
(4.(17)
14.68)
care se determi n identic cu cei de. rigiditate.
n continuare, pulsaiile proprii i rspunsul dinamic sedetermin dup
metodologia general.
B. PROBLEME REZOIVATE
4.1. U n bloc. defundaie, din l eton cugreutatea specifica y =22kN/rn"
(fig. 4.1, a, b), aredimensiunile L = 2000 mm. fi =1600 mm, h =1800 nun.
Pe acesta este fixat o main acrei mas esternm = 4 1, avnd centrul de
greutate Ot pe verticala ce trece prin centrul degrentate O al tlpii fun-'
daiei (vertical petare segsete evident i centrul degreutate 0, al blo-
cului). Maina are o mas neechilibrat rn* =80kg in micare de rotai e
uniform cun =580rot/min, lao excentricitate e =100mm. Ti pul solului
n care este ngropat blocul este nisip dens (compactat) cu <r =0,4N/ mm
2
.
Conlucrarea dintre bloc i teren se face numai prin intermediul tl pi i de
fundaie. Se cer : a) pulsaiile vibraiilor proptii ; b) tensiunile normale
maxime i minime petalpa defundaie in vi brai a forat stabilizat.
REZOLVARE : a) Sistemul are trei grade de libertate di nami c. Pa-
rametrii alei n centrul tlpii de fundaie (J (fig. 4.1, a, b) sunt :
?)! deplasarea pe vertical (dup u) ; yj rotaia fa de axaOz ;
r( 3 deplasarea pe ori zontal .
Se determi n masa blocului de fundaie, Qb
Q _ 126,72-10*
= 126,72 kN ; m
i main)
9,81 -IO
8
;l,lih =22-2 4,6 4,8=
12,92 t i apoi aansamblului (bloc
324-
r
r
Jt)=Fs , ncot
]
Q= Q/. 4- <? =126,72 +4-9,81 =165,96 kN ; m = mb + mm =16,92t.
Aria tlpii de fundai e este A = L B = 2000 1600=3,2-10
6
mm
2
,
iar momentul dei neri e masic al sistemului fa de axaOz, neglijnd mo-
mentul de inerie masic propriu al mainii, este
r . .
n
t>(L* -f h>) 1 h i 12,92(2000' + 1 800
2
)
J t
H +m>- ( T j +m, - d
2
= L +
+- 12,92 -900
2
-f 4-2 100
2
=35900,267-I O
3
N s
2
mm.
Conform (4.16) se calculeaz
rn' = m- + mm-d =12,92-900 +4- 2100=20028 Ns
2
.
325
Pentru LjB =2000/1 &O0=1,25, di n tabelul 4.2, prin interpolri l i -
niare, se scot factorii
& - l>0r>5; X .r =0,475 ; =2,11.
Di n tabelul 4.1, pentru sol cu o. =0,4N/ram, sescot modulul de elas-
ticitate dinamic E =252N/ mm
a
i coeficientul de. contraci e transversal
u. =0,306, de asemenea, prin interpolare l i ni ar.
Cu relaiile (4.2), (4.3), (4.4) se determi n coeficienii elastici de com-
presiune uniform, lunecare uniform i respectiv compresiune neuniform,
. =I*
E
i - ti- 4x
E
~ =1,065
2S2
l
m 0,475
1 - 0,S06" rn
3
V3.2
252
1^=== 0,1655 N/mm
3
l
= 2,11
(1-0,306-0,475) (1 +0,306) 10 v ^
0,06 N/ nun';
252 1
= =0,328 N/ mm'.
*
L<?
l - V* /! 1 - 0,306 ls'3,2
Momentul deinerie al tlpii defundaie fa deaxaz estelz = BL
x
f 12 =
= 1600-2000
3
/12 =10666,667-10 mm*.
Coeficienii de rigiditate ai terenului se determi n cu relaiile (4.7) ;
K = cvA = 0,1655-3,2-10 =529,6-10' N/ mm;
K, = ctA =0,06 -3,240 = 192-I O
3
N/ mm;
K < p = c^.jz = 0,328-l0666,667-10 = 3498,667-10
8
Nmm/rad.
Vibraiile libere sunt descrise de sistemul de ecuaii difereniale (4.11),
care n absena forelor perturbatoare i cu datele corespunztoare acestei
probleme devine
m^ + AV/j, = 0 <
a
)
4 m'rj, 4 yi), =0 ^
rn'-rj, -f mr), 4 Ktf\i =
u
>
unde, conform formulei (4.13), R9 este
A%=K , - (<? 4- Q. i ) =3498,667-10 - (126 720-900 +
4 58860-2 100) =3496,702-10
8
Nmm/rad. (c)
Se observ c parametrul rtl esteindependent (a), iar parametrii rJ 2 i tj,
sunt cupl ai prin matricea de inerie.
Ecuai a (a) conduce la pulsaia vi brai i l or proprii verticale (4.23)
l f K , = 1/529,S-10- 17R.9187g-i,
Sistemul de ecuai i (b) conduce, la ecuaia pul sai i l or proprii (4.24)
(d)
m'p
2
m'p* K r mp*
m 0, sau />' - p
3
s(p 4 p ) -f sp*pj =0, (e)
326
unde s-an fcut notai i l e (4.25) i (4.26)
7, 3590O,267-lO m 16,92
, = , "
d
< = 16,92-35900,267-10 = ^
rnj (n$> 16,92-35900,267-10' - 20 028'
Di n (e) se ob i n pul s a i i l e proprii pentru gradele de libertate yj2 i ti 3
cuplate, cu Tela i a (4.27)
Cele trei pulsaii proprii p,., p' i p" se ordoneaz cresctor p, =p' =
= 76,0185- ; p2 =p,, =176,9187s"
1
; p3 =p" =237,286 s"
1
.
fj) Fora datori t masei neechilibrate a mainii
F =m* -c-w
2
=80-0,1-60,737
2
=29512N
are componentele verti cal i orizontal (fig. 4.1, c)
Fy(t) =F cos co/, FJI) =F* sinu / , (f)
unde o = iai/30 =60,737s"' reprezint pulsaia forelor perturbatoare.
Ecuai a matri ceal (4.11) conduce laecuaia' diferenial (4.19), cedescrie
vi brai a forat i ndependent, pe vertical i respectiv sistemul de ecuaii
difereniale (4.20) ce descrie vibraiile forate cuplate pe orizontal i dero-
tai e fa de7.
Vibraia forat stabi l i zat pe vertical se datorete componentei F(t)
i setrateaz calasistemele cu un grad delibertate. Se determi n cu (4.29)
^ _ 1 1 _ j
1 - (w/p,)' 1 - (60,737/176,9187)' ~ ' ^
iar cu (4.30), tensiunile dinamice maxime i minime sub talpa de fundaie
(fig. 4.1.4, e)
c,,/,, = -
0
* ^ = _ 165,96-10' + 1,134-29 512 J f _ 0,O623 N/mm
-A 3,2-10' { 0,0414 N/ mm
2
Din componenta orizontal Fx(t), ceexcit gradele de libertate y;2 i
se rezolv sistemul algebric (4.32)
(Kv - 72<o
a
)C2 - m'u*Gt = Fd 1
- m'q'Cn + {Kx - m<J)Ct =F f
( h )
din care rezult amplitudinile (4.33)
_ f*-2,944246 2 100(192 000 -16, 92-60, 737) +20 028-60, 737 _
18,92-35900267-60,737* [1- (76,018/60,737)*] [1 - (237, 286/60, 737)]
= 1,52521 - 10-
8
F;
F -2,944246
c, =
16,92-35900267-60,737*
3 496.29C5-1Q8 - 35900267-60,737' + 20028 2 100-60,737' _
[1 - (76,018/60,737)'] [1_ (237,286/60,737)'] ' '
C3 - 4,5012-10-* rad ; C's =0,4844 mm.
327
Cu (4.34) se calculeaz cuplul de inerie maxim i respectiv fora de
inerie maxi m
jftf =.72to
2
C2 =59011,86- 10
3
Nmm; F i '
0
- / n
2
C3 =30235,1 N.
Fcnd reducerea l ul uror forelor fa de punctul O seobin eforturile
(4.35)
N = - Q= - 165960 N ; M
l
=JH\ +- F<f =1,21587 'I C
8
Nram.
Cu (4.36), pentru Wz =BL
J
/ 6 =106(5,66-10 mm, se obin tensiunile
normale sub talpa de fundaie (fig. 4.1, f).
o J L '+'fL j <r =0,062N/ mm
2
; e =
CD. a tv, CD
1
O
0,166 N/ mm
2
ntructa rezultat c qpozitiv i terenul nupoate prelua tensiuni dc nti n-
dere, trebuie veri fi cat condiia derezisten folosind zona acti v (zona ha-
urat n figura 4.1, g). Excentricitatea forei normal e^/ este
1,21587-IO
8
M'
= 732,63 mm; <f, =L/2 - t =267,37mm.
Q 165 960
Cunoscnd hnt. = ?>d seobine cii (4.37) tensiunea normal maxim
G m a , =_ ' J 0_ = ? C _ =_
2
'
1 6 5 9 6 f i
=_ 0,250 N/mm',
Bh.e fl-3d, 1 600-3-267,37
care ndeplinete condi i a de rezi sten i di stri bui a de tensiuni pe zona
acti v (fig. 4.1, h).
4.2. n si tuai a c sistemul bloc fundaie-main calculai laproblema 4.1
are blocat transl ai a peorizontal lanivelul tlpii defundaie (fig.4.2, a, l),
a)
b)
Fylt) = Fcoscot =29,51? cos 50,737 kN
F,(t l =F sin cot
>
r

j

h
/
2

' l i
Vz
L-2000rom
M
Fig. 4.2
0,U54M/mm
2
0,173N/mrn
2
328
s se determine: u) pulsaiile Vibraiilor propri i ; b) tensiunile normale
maxime i minime n vi brai a forat stabi l i zat ; r) deplasarea orizontal
maxim a centrului degreutate 02 al mainii.
REZOLVARE : a) n situaia consi derat sistemid arenumai dou grade
de liber late, | recizate de parametrii y]2 (fig- 4.2, a).
Ecuaiile de micare (4.19) i (4.20) devin
m'-rji + =F coscot
+ J f , =F d sin cot . '
i sunt independente.
il absena forelor perturbatoare ecuaiile (a) descriu vibraiile libere.
Avnd mri mi l e m, J 2 , Ky i K.} calculate laproblema 4.1, eu(4.23) rezult
pulsaia vi brai i l or proprii verticale i cu(4.38), pulsaia vibraiilor proprii de
rotai e fa de axaz cetrece prin 0.
3496,702-10* s _
85900,267-IO
3
6) Vibraia forat pe vertical se datorete forei verticale Fcos cat
i setrateaz ca la sistemele cu un grad de libertate dinamic (vezi pro-
blema 4.1).
Vibraia forat denotai e fa deaxaz cetrece prin O sedatorete forei
orizontale F sin cot i setrateaz, deasemenea, capentru un sistemcu un
grad delibertate dinamic. Cu (4.40) seobi ne coeficientul dinamic la vi brai i
de rotai e
=
!
| = ! =l , * l
1 - u'lpl 1 - (60,737/98,69)*
Momentul dinamic maxim i minim fal deaxaz este dat de(4.41)
M" = <]>V-Fd m 1,61-29512-2 100m 9978Q10
8
N mm.
Tensiunile dinamice maxime i minime sub talpa defundaie (fig. 4.2, c)
sunt date deeforturile N = Qi M
z
i sedetermi n cu(4.36)
Q , IM'I 165960 . 99 780-10' ]LTm
r^, ~=
_
', O-, = =0,0416 :
CD. A W, CD 3,2-10' 1 066,66-10'
<t = 0,1454
mm'
ntruct terenul nupoate prelua tensiuni dentindere, sedetermin zona
activ (fig. 4.2, d, e).
e = ="
7 8 0 - 1 0 8
=601,23 mm; o\ =L / 2 - e=398,77 mm;
Q 165960
7iar =3<z\ 1196,31 mm
pe, care tensiunile normale decompresiune (fig. 4.2, e) au valoarea maxi m
2Q 2-165960
Bhae 1 600-1 196,31
= - 0,173N/ mm
1
329
ntruct | omaT | = 0,173 N/ mm
a
<tf = 0,4 N/ mm
2
, dimensiunile blocului
de fundaie sunt corespunztor adoptate.
c) Rotirea dinamic maxi m a blocului de fundaie, fa,de axa z, n
vibraia forat stabi l i zat este dat de (4.39)
F d 29" 512-2 100
1,61 = 0,2854-10- rad.
K< " 3406,702-l0
a
Deplasarea maxi m pe orizontal a punctului O, rezult
u0, = C2-d = 0,2854-10--2 100 = 0,6 mm.
Observai'. n si tuai a deplasrilor orizontale nule la talpa de fundaie,
pulsaia fundamental a crescut de la /; = 76,019 s
_ 1
(problema 4.1) la
P Pv = 98,696 s
_ 1
, adic cu 29,83%. n acelai timp, deplasarea orizontal
la nivelul mainii a sczut de la u0 f = 0,4844 + 4,501210-"-2 100 =
= 1,4296 mm (problema 4.1), la u0i ~ 0,6 mm, adic cu aproape 2,4 ori.
4.3. U n bloc defundaie (fig. 4.3, a, b) din beton (y = 22 kN/m
3
) suport
o main de greutate Qm = 70 kN care genereaz o for neechilibrat F =
= 20 kN, avnd componentele Fi = F cos cot i F = F sin col, cu co =
=105 s
- 1
. Blocul este ngropat pe toat nlimea n nisip compactat, avnd
a = 0,34 N/ mm
2
; umplutura l ateral este din balast foarte bine compactat
pe o grosime suficient pentru a realiza contactul permanent dintre bloc i
sol. Se cer : a) pulsaiile vibraiilor proprii ; b) tensiunile normale maxime
i minime sub talpa de fundaie, n vi brai a forat slabilizat ; c) pulsat iile
proprii cnd la nivelul tlpii de fundaie nu se produc deplasri orizontale;
d) tensiunile dinamice maxime i minime sub talpa de fundaie n vi brai a
forat stabi l i zat n
1
si tuai a de. la punctul c),
REZOLVARE : Datori t simetriei, sistemul are trei grade de libertate
di nami c. Cei trei parametrii (>),. t)2 i -q3) sealeg n centrul O al tlpii (fig. 4.3,a).
. F cos cot
1 d)
0,07N/mnv
i
0,056N/mm
2
T T T W
0,02^.5 0,101N/mnT
Fig. 4.3
830
Greutatea, respectiv masa blocului, masa mainii i greutatea,respectiv masa
sistemului sunt
Q = yLBh = 22-2,7-1,8-2,2 = 235,224 kN ;
m > > = ^ = i ! ^ _ = 23,978 t;
g 9,81
mn = 0; = JSL = 7,1356 t; Q - Q + Qm = 305,224 kN ;
9 9,81
m = m,, +- m = 31,1136 t.
Momentul de inerie masic al sistemului bloc fundaie-main fa de
axa z ce trece prin O este
m(L + , ( h 2 23,978(2700' +2 200')
J , i 2
+ /
" " ( t J
+ m
- " "
r f =
15
+
+ 23,978-1 100' + 7,1356-2600
2
= 10148,78-10' Ns
2
mm.
(S-a neglijat momentul de inerie masic propriu al mainii.)
Se calculeaz cu (4.16)
m m m h . JL+ m m . d = 23,978-1 100 + 7,1356-2600 = 44928,36 Ns.
Di n tabelul 4.1, pentru nisip compactat cu aa = 0,34 N/ mm
2
se scot :
E = 193 N/ mm
2
; G = 75 N/ mm
2
; jjl = 0,28.
Cu relaiile date n tabelul 4.4 se calculeaz
f o _ y BL = y 1 800- 2700 ^ 1 2 4 3 ? 8 m m .
. . L , 7 ^" = ^/18Q0-2 70O = , 392,4293 mm
V " ^
-
V
3 , t
+0,6(1 - - l 4-0,6(1 - 0 , 2 8 ) ^^- = 1,7641;
5, = 1 + 0,55(2 - p.) A =1+ 0,55(2 - 0,28)-^^- = 2,6733;
^ - 1 + 1,2(1 - u) + 0,2(2 - (x) 1 + 1,2(1 - 0 - 2 8 ) ^- +
+ 0,2-(2 - 0,28)f
2 2 0 0
\ * = 3,7219.
^
v
^1 392,4293 J
Pentru L/B = 2,7/2,2 = 1,5, dinfigura T.4.3, se scot factorii
S = 2,27; B, = 0,97 ; % - .0,58.
Cu relaiile precizate n tabelul 4.3se calculeaz coeficienii de rigiditate
ai terenului, i nnd seama de umplutura lateral
K

=
r ^r J *
1 0 l v =
t t W
- 2 , 2 7
^
8 0 0
"
27 0 0 - 1 > 7 6 4 1
= 919593,64N/ mm;
331
K , =2(1 +ii)C^ry/BL l, =2(14 0,28)-75-0,97 Jl 800 2700-2,6733
= 197586,6 N/ mm;
1 u *
V
1 9,28
= 2950675,7-10
6
N mm.
0,58-1 800-2 700-3,7219
Ecuai i l e de micare iumetoda deplasrilor au forma (4.11)
Mt) +J fij =F, (a)
n care matricele derigiditate (E) i respectiv matricea maselor (itf)sunt
r,2 <'l3
(1 I)
R =
= 0 0
'32 '3.
0 0 K
Bl
in 0
M =
"'21
m23 =
0 j 2
"I32
(1 rn'
0
m'
m
unde /C, sedetermi n cu (4.13)
RV =7v - Jq- - i 4 0, '<') =21)50675,7-IO
8
- (235 224-l 1004
4- 70000 -2600) =2950234,954-IO
43
N mm.
Sistemul deecuaii difereniale, (a), i nnd seama de(1) devine
mvj, 4 KyVn F cos col; (c)
J .i j , 4- m'y, + R$ *) =P i a w (j)
m'T]a 4 4- =F sin 0/ J
din care sevede cvi brai a pevertical este i ndependent, rmnnd cuplai
numai parametrii y]2 i n3 prin matricea maselor.
a) Pul sai a vibraiilor proprii peverti cal se calculeaz cu(4.23)
_ n _ f c =V
9 1 9 5 9 3
'
6 4
171,918 s-i
P* l
J
v ~ \ m . f 31,1136
<e)
Ecuai a pulsaiilor proprii, cerezult din sistemul deecuaii diferent iale
omogen (d) (avnd nuli termenii din partea dTeapt) areforma
K9 - J2p>
m'p
2
rn'p
2
mftmW~- iMpI 4 p\) +tp\ft - o, M
mn
2
n care, conformnotaiilor (4.25) i (4.26), intervin mrimile :
s =
mj,
2 950 234,95410"
10 148,78-IO
4
1 097586,6
= 29069,848;
31,1136
31,1136-lO 148,78-10
<
= 35276,747;
_ =2,772074.
mj, - (m')* 3t,1136-1014,78-10-44*28,35'
832
Soluiile ecuaiei (e) au forma (4.27)
/)' I _ i n , , [133,01 s-
1
p" r f f
( P I
+"
P l ) T
\ T
{
P l + P*)
2
~ * 5 =1400,85 s-
Cele trei pulsaii proprii sunt =133,01 s
_ 1
; /)2 - 171,918 s
_ 1
; p3 =
= 400,85 s-'.
Zi) Soluia parti c 11I ar a ecuaiei (c) descrie vibraiile verticale foTate
slabi li zale i innd seama de (4.29)
, =
1
l = 1 595
l-(co//>.)* 1- (105/171,918)"
. F 20 000
<Y, = = =0,021/5 mm
K 919593,64
are forma (4.28)
rj, = cosw<=0,02175-1,595 cos cot =0,0347 cos00? mm (g)
Tensiunile dinamice maxime i minime sub talpa defundaie, n vibraia
forat stabi l i zat peverti cal , sedetermi n cuexpresia (4.30)
Q<p, -P _ 305,224-10' 1,595-20000 f -Q,Q7 N/ mm
2
""""" a " 1800-2700 }- 0,056 N/ mm
2
i sunt reprezentate in figura 1.3. c i respectiv 4.3, d.
Di n componenta Fu =Fsi n o>/ (fig. 4.3, a) care exci t gradele de liber-
tate y| 2 i tj soluia parti cul ar a sistemului deecuaii (d) conduce la
sistemul algebric (4.32)
(R9 - J 2<o
2
)i72 - m'o)
2
C8 =Fd l (h) = Fd 1
C3 =F / m'o>
2
c72 4 (K mco
2
)C3
din care Tezult amplitudinile('. i Cs , care au expresiile (4.33)
C2 =- L , - ""'> +'"'<>' = 2 ! 6 2 .1 0 -bF = o,4324-10-* rad
raj.co' |1 - (/>'/*>)] [1 - (/>"/")']
C8 = g>.~ + ^ = 2,744-10-F =0,05488 mm.
mj.a' [1-(p'/co)
2
][l - ( p"H
2
J
Cuplul deinerie maxim dup direcia parametrului t)2 i respectiv fora
de inerie max.im dup direcia parametrului t) sedetermi n cu (4.34)
jfco = 72w
2
C2 =48,3814-10 N mm; F'3- = mo>
2
C3 =18,8253-10
3
N.
Fcnd reducerea tuturor foitelor fat depunctul O seobi n eforturile
(4.35)
iV = - Q=- 305,224- I O
3
N ; M
l
= ^ + Fd =100,3814-10
6
N mm.
Pentru \VZ = BL*/6 =2187-I O
6
mm
3
, aplicnd (4.36) seobi n tensiunile
normale sub talpa defundai e (fig. 4.3, e). '
A W,
333
T
<D>(2>
=
a ^w~'
a
(D = - '
0 1 7 ;
<2>" - '
1 0 9 N
/
m m 2
-
c) n acest caz rjs O, sistemul a e doar dou gTade de libertate di nami c
independente, Teprezertate prin parametrii *), i respectiv r| 2 ale eror e cua i i ,
deduse di n (c) i (d), sunt
rni), -f K ,t], = F e os <o/ ;
Js>l2 + K<pr)2 Fd sin oof.
0)
Pul s a i a vi bra i i l or propri i verticale este cea cal cul at la punctul a) eu
rela i a (e), p, = 171,918 a
- 1
. Pul s a i a vi bra i i l or propTii de rota i e i at de
axa z ce trece prin 0 (fig. 4.3, c, b) se. de te rmi n cu (4.38)
2 950234,954-10' _ 17045s -
10 148,78-10*
d) Di n componenta F cos cat tensiunile normale maxime i minime sub
talpa de funda i e sunt cele calculate, la punctul b) (fig. 4.3, c, <f).
Di n componenta F sin 0/ se cal cul eaz cu (4.40) i respectiv (4.41)
1,6116
1 - (o/Ap)* 1 - (105/170,45)2
M
l
= <\>9Fd = 1,6116 -20 000 -2 600 = 83,8032 -10 Nmm
i apoi cu (4.36)
= - 0,0245 Nf mm' ; = - 0,101 N/ mm' ,
a
><2> A " vr.
reprezentate n figura 4.3, / .
4.4. n s i tua i a c blocul de funda i e reprezentat n figura 4.3, a, l
( av nd datele precizate la problema 4.3) conlucreaz cu terenul numai prin
intermediul tl pi i de funda i e (pe aria L x B), se cer : o) puls a i i le vi l ra i i l oi
proprii ; b) tensiunile normale maxJme i minime sub talpa de funda i e n
a)
rj,076IN/mm
2
0.OC9
0,0i2 0.0835N/mnV
01
CD
L =2.7m
0,032
1
0,0932N/mm
334
Fig. 4.4
vi bra i a for al n s tabi l i zat ; c) care sunt pul s a i i l e vi bra i i lor proprii i ten-
siunile maxi me i minime sub talpa de f unda i e cnd nu au loc depl as ri
orizont a Ic la nivelul tl pi i de funda i e (fig. 4.4, d).
RE19LY AHE : a) Sistemul are trei grade de libertate puse n e vi de n
i e parametrul i;,, independent i parametrii cupl a i tj2 i rjs ale cror e cua i i
suni (c) .i (d) de la problema 4.3.
iVria i respectiv momentul de i ner i e fa de axa z ale tlpi i de f unda i e
sunt
A = BL = 1 800 -2 700 = 486-IO
4
mm
2
; lz = BL
3
/ 12 = 1 800-2 700
8
/12 -
= 29 524, 5-10 mm
4
.
Pentru L / B = 2700/1 800 = 1,5, din tabelul 4.2 se scot factorii y, =
= 1,07; 0,45; x = 2,24.
Coefi ci en i i terenului de : compresiune el as ti c uni form (c^, lunecare
elas ti c uni form (r,) i compresiune el as ti c neuni form ( CJ se de te rmi n
cu (4.2), (4.3), (4.4)
i ; 1 1<I3 1
e. = *v- : b - 1,07 " . = 0,10164 N/ mm
8
;
1 - n
a
>[ 1-0,28' 7486-10* .
1
n}'k
1 9 3 1
'*
=
X?~t: r, ; p =0,45 (1 - iixj (1 -)- n) (1 - 0,28-0,45) (1 -f 0,28) y48e-10'
= 0,0352 N/mm' ;
1
= 2 , 2 4 - - ^ ^ = = 0 , 2 1 2 8 .
1 - (t* V 1 - 0,28 V
48
& 'IO'
Cu rela i i le (4.7) se de te rmi n coefi ci en i i de rigiditate ai terenului
Ku = c, A = 403,9704-l O
3
N/ mm ; K. = cz-A = 171,072-10" N/ mm ;
KVz = V
7
* - 6282,8136-10 Nmm.
Pul s a i a vi bra i i l or proprii verticale se de te rmi n cu (4.23)
p = = l / f e= 1/493,9704-10' = 1 2 g Q ( ) ,
P
" ^ V m V 31,1136
(m = 31,1136 t reprezi nt masa blocului de funda i e plus masa ma i ni i ,
cal cul at la problema 4.3).
Ecua i a puls a i i lor propri i core s punztoare parametrilor cupl a i yj8 i t]3
are forma (4.24), n care j 2 i rn' sunt cei calcula i la problema 4.3, iar Kv
este dat de (4.13)
t9 = K - [Q
,
-t+ Qm-dj= 6282,8136-10
8
- (235 224-1 100 +
-4- 70 000 -2600) = 6278,4061 -IO
8
Nmm.
Rezult ecuai a
Rm Jtp* -mp*
m'p
2
Kx mp
1
= 0 =* p
4
- ps (p + pl) + sppl - 0. (a)
Factorul S, di n (a), este calculat laproblema 4.3, iar p| i p% se de te rmi n
cu (4.25)
335
Pl
Pi =
m
6278,4031 'ir
8
19 148,7 8-IO-
1
ni. O'lMC*
= 6 ,365
31,11!
Cu (4.27) se obin soluiile ecuaiei (a)
= 5 #98,303
J>
5(>,S67s-'
170,754 s-
;
(6 186,365 + 5 4<I8,303) T /=-i (3186,3fio -f
+ 5 49S,363) - 2,772074-O 126,365-5 498,303 = [,
Ordonate cresctor cele I rei pulsaii proprii suni
= p! = 56,867 s-
1
; ji = p,. = l'26,O0 ; na = p" = 170,754 s"
1
.
Observaie. Fa de pulsaiile : />, = 133,01 S"
1
, />, = 171,1)18 s~' ; />, =
= 400,85 s
_ 1
, obi nute n. problema 1.3, rezult c umpluturile laterale i n-
flueneaz puternic valorile pulsaiilor p>roprii.
ii) Vibraia forat stabilizat pe vertical este produs <le fora pertur-
batoare F cosco/ (fig. 4.3, a). Cu (4.29) se cal cul eaz
3,273,
1 -(u/ joj" 1 - (105/123)=
iar cu (4:30) se obin tensiunile normale maxime i minime sul talpa de
fundaie (fig. 4.4, a, fi)
Q W
h
_ 305,224-lti eh3,273-20 coo _ j _ 0,076 N/ mm
s
486 -10' 1 0,0
Grnarj m Oi
A 486-10' i v,049 N/ mm
2
unde Q este greutatea blocului de fundaie i a mainii (v. problema 4.3)
-
Amplitudinile C2 i C3 dup parametrii ri2 i respectiv rj n_vibraia for-
at stabi l i zat datorat componentei orizontale F sin cot (v. fig. 4.3, a) se
obin din sistemul algebric (4.32), n care se introduc coeficienii de rigiditate
provenii numai din conlucrarea cu lalpa de fundaie.
Folosind expresiile (4.33), rezul t
2,772074/^ 2 600(171 072 - 31,1136-105') r- 44 928,36105* _
C i =
31,1136-10 148,78-10' -105' [1 - (55,86-7/105V II -(170,754/105)']
= - 2,998486-l 0-
10
F = - 2,998486-10-i-20 000 = 5,997-K)- rad ;
_ 2,772074P
'
3
~ 31,1135-10148,78-10' -l 05*
6 278,4061-10* - 10 148,78 10' -l 05" + 44 928,36-2 600 -105'
[1 - (56,857|105)'H1 - (170,754/105)
2
]
= - 4,951 -I O-
6
F
u
= - 4,951 -1()~
8
-20 000 = - 0,010)033 mm.
Cu (4.34) se calculeaz
jp* m j f ,t t i C, = 10 148,78-10*-105M-5,997-10-) = -6,71-10 Nmm;
Fi* = mJc~t = 31,1136-l 05' -(-0,099033) = - 33,(171-I O
3
N.
036
Eforturile secionai e la nivelul tlpii de fundaie se obin cu (4.35)
A/ = Q) = - 305,224 I O
3
N ; M*. = + Fd = - 6,71 -10 + 20 000
2.600=45,29.IO* N mm, care conduc.la tensiunile normale sub lalpa de fun-
daie, (fig. 4.4, c)
a d _ J L = -
3 0 5
'
2 2 4
-
1 0
' , ^.29-10' _ f _ o) 042 N/ mm'
. A w, 486-10* 2i 87-i o \ - 0,0835 N/ mm
2
<) Sistemul are dou grade de libertate independente. Forma de baz
n metoda deplasrilor se obine prin pendulul vertical (dup /),) i pendulul
ctitI (dup )) fig. 4.4, d).
Palsnia vi l Ta i i l or proprii pe.vertical estepv = 126,00s
- 1
, ce a fost calcu-
lat la punctul a), iar pulsaia vibraiilor proprii dc rotai e fa de axa z ce
frece prin 0 se det ermin cu (4.38)
W - Y -
6 278,4061-10
= 78,653 s
10 148,78-10'
Tensiunile normale maxime i minime sub lalpa de fundaie n vibraia
forat stabi l i zat datori t forei F cos colsunt cele obi nute la punctul fi)
(fi*. 4.4, a, fi).
Tensiunile normale maxime i minime in vi brai a forat stabi l i zat de
rolfiic fat de axa z ce trece prin O, datori t forei F sin colse obin folosind
(4.40), (4.4 4), (4.36)
\ li k - ! m = 1,28;
| 1 - (<o//>) | |1 - (105/78,653)' |
M* = F'd = 1,28-20000-2600 = 66,56-10 Nmm ;
i . i X J f w i 305.224-iQ' 66,56-10' = j _ 0,0324 N/ mm
2
0).<2) A 486-io
: t
2 187-10' | - 0,0932 N/ mm
2
si sunt reprezentate i n figura 4.4, e. -
4.5. U n bloc de fundaie din beton, avnd forma i dimensiunile din figu-
ra 4.5, a, b, are transl ai a pe orizontal blocat la nivelul tlpii i este destinat
unei maiai de mas rnm = 2000 kg care genereaz forele perturbatoare
F / l ) = Fcos coi i Fa(t) = Fsi n cot cu F = 8 kN i co = 45 s~'. n vederea
funcionrii sistemului eu acordare joas (frecvena proprie cea mai nal t
s fie cu cel pui n 20% mai mic dect cea perturbatoare), blocul este fixat
pe patru arcuri cilindrice cu pasul mic avnd fiecare I d, = 35 mm ; R =
= 60 mm; n = 6 spire ; t,. = 500 N/ mm
2
; t_, = 350 N/mm
2
. Se cer :
c) pulsaiile vibraiilor proprii ; b) deplasarea di nami c maxi m a centrului
mainii i coeficientul dc si guran al arcurilor n vi brai a forat stabilizat.
REZOLVARE: Datori t simetriei fa de planul ti / i transl ai ei nule
pe orizontal la ni vel ul tlpii de fundaie, sistemul are dou grade de liber-
tate independente precizate prin parametrii r( 1 (deplasarea pe vertical) i
7]2 (rotirea fa de axa z trecnd prin .centrul O al tl pi i de fundaie). Forma
de baz a metodei deplasrilor se obine prin bl ocarea-depl asri i dup kj,
cu pendulul vertical i a rotai ei dup tj. cu pendulul curb din O (fig. 4.5, a).
Ecuaiile de micare (4.11) au forma
Bliii, + r r( 1 + r ^ i = F cos col ^
+ f"22rl 2 + r,iif), + r2irt2 6= Fd sin cot
2-.1 Problemededinamic-a structurilor cd. 130
337
(Kvi=2Frd =kd
d)
Fig. 4.5
Coeficienii matricei derigiditate : pentru ya =1(fig. 4.5, c) rezul t
O)
unde K j , repTezinl reaeiunea elastic acelor patru arcuri.
Pentru y;a = 1(fig. 4.5, d) arcurile din dreapta secompri m i cele din stn-
ga se nti nd cu A =1ti/2. Reaciunile elastice 2b\ =2(A-/) =2(d/2-k) for-
meaz cuplul 2F\d denumit no eficientul de rigiditate larotaie al arcurilor
Km = ZFi-d =2<flY2-fr) d =Arf
2
.
Di n ecuaia demomente fa dc axa2 eel rece prin 0 (fig. 4.5, a) seobi ne
reaei unea in pendulul ciiTb
<d) f =X =K
Evident r, =r21 =0.
Pri n A- senelege coeficientul derigiditate al unui urc
A- =
64/1 jp
8,5-10' '35'
54-660'
= 1 537,822 N/mm.
()
338
Coeficienii matricei maselor, folosind (4.15), (4.16), (4.17), sunt
m., =m =ni i +mm ; m2 2 =J 2 ; mi a =m2 1 =O, (f)
undeJ 2 reprezi nt momentul deinerie masic al blocului i mainii fa deaxaz
cetrece prin O i sedetermi n cuexpresia
Js = i a 4 f b m\ + H2j j +mm'K
(g)
iu CU B s-aneglijat momentul de inerie propriu al mainii,
rt consecin, sistemul deecuaii difereniale (a) iaforma
mi i i +Kvrtl =F cos to/ -^)
, Jtyit + Ky 7]2 =Fd sin /,
din care sevede cvi brai a pevertical i vibraia, derotai e fa deaxaz
cetrece pri n O sunt independente i pot fi tratate parnd calasistemele cu
un grad delibertate dinamic.
a) Secalculeaz
?, =Y ^i Bi ^i =22-1-6,7-0,8 =12,32 kN ; m, . htm J 3H- =
5 9,81
= 1,25586 t ;
8b l yL2B2H2 - 22-1,4-0,9-0,6 =10,632kN ;m, l i * - =
i S 8,81
= 1,6954 t ;
Qi>= Q*. + - 28,952 kN ; Qm =mm-7 =2000-9,81 - 19620N =
= 19,62 kN ;
J nf c =mt[ + rn, =1,25586 +1,6954 =2,95126 t ; m=r a, - f ni , =
= 4,95126 t ;
Ku =4/c =4-1537,822 =6151,288 N/mm;
j 1,25586(800 + 1 000') 1,6954(600' + 1 400')
12 12
+ 1,6954-3002 +2-1700
2
=7687857,53 Ns
2
mm ;
K9 = kd
2
=1537,822-1 200
2
=22,144637-10* Nmm;
Ra =22,144637-10* - (12,32-1 000+16,632-300 +19,62-1 700)-10 =
= 21,638-10* Nmm.
Cu (4.23) seobine pul sai a vi brai i l or proprii peverti cal
l/ K 1/ 6151,288 c . ,
V-Sr =V -4T9526- =
3 5
'
2 4 7 S
'
iar cu(4.38) seobi ne.pul sai a vibraiilor proprii derotai e fa deO
= = V
2 1
'
6 3 8
'
1 0 8
=16,777 s-
' * f J, | T 768,785753-10'
339
Se observ c pulsaia proprie cea mai mare. p, = 35,247 s
1
este mai
mic cu 27,67%fa de pulsaia perturbatoare i deci sistemul funcioneaz
cu acordare joas.
b) Vibraia forat stabilizat pe verticalei. Sedatorete foiei perturbai oare
Fy(t) = F" cos to/. Cu (4.29) i (4.28) se determina
1 1 I K M !
li) = = = 1 ,587 ; Ti, , = 0 i
=
V
" | 1 - (o,//..)-1 I 1 - (45/35,24-73' |
J
K,
8000
1,587 = 2,064 mm.
6.151,288
Fora maxi m i mi ni m pentru fiecare are
*C <hf _ 48,572i 2,064-8 _
F'mari m1n 4 4
conduce la solicitarea variabil dup un ciclu ondulant cu
Fm~'R f, , -A 1 16271-16-60 / . , 35
16,271 kN
8,015 blST
t max
^_ f l . J = 10271-U-BO/, + ^ 5_\ u 5 2 ;
l \ ' 3i? ] 1C-35' 3-60 J
Ttd:
16
16-i WR / rf, \ 8015-16-60 r. , 35 1 ... 2
'" h 4 3_ = l 4 = 08,2 NVrni n
2
;
l \ 3it / n-353 t 3-60
103.3S N/ mm2; - J ^^I ^ = : i r) ) 1 5 N / - l l l m 2 ;
2
1
C = T T
-
T
' f ^' V 103,35 35,15 / 1,1 |
tc tj l (Ti j 500 350 (o,8-0,J
2,8.
Vibraia forat stabilizat de wtalie. Se datorele forei perturbatoare
Fx(t) =F si n wf. Cu (4.40) i (4.39), se determi n
4, = 1 = = 0,16,14;
V
* li
fju
H-UZ/ VI H -(45/15,777)
r-.l l , = 8000-1 700 _( ) = ( M ) ( ) 1 . ( ) H r a d .
Hv 21,638-10
Deplasarea orizontal maxi m a ceuI rului mainii este
A( , = -n, - 0,001014-1 700 = 1,72 mm.
Fora maxi m i minim pe fiecare arc rezult
' Q I V"
7
'- ' _
48
>
5 72
-r Q>ll4-8-l ,7 = tll 1^06 kN
F mn j / ,, = - - - - ~ 4 t 2 ] > 2 . ^ | _ 11,23 kN
conduce, de asemenea, la o solicitare variabil dup un lip de ciclu ondulant
pentru care se obine un coeficient d/e siguriiii mai inare de 2,8.
Deci deplasarea maxi m a centrului mainii arc loc dup vertical cu
2,064 mm, iar coeficientul de si guran al arc arilor este 2,8.
4.6. U n bloc de fundaie (fig! 4.6) a, l>) eu y * 24 kN/m
a
, ngropat ntr-un
sol nisipos, compactat, este destinat unei maini cu rotor, de greutate Q =
= 50 kN. care genereaz forele perturbatoare /',,(/) = F cos <J i Ft(t) =
= Fsi n tit cu F = 10 kN i <*= 43"s-.;
1
. Se cer: a) pulsaiile proprii cnd
340
Fy 11) zf cos cot
o
F (t )z F sin cot
p
m
4
^ 7
o /'ta
s
J 3 V
PLUT
0,063N /mrn
2
[ l i
0,055N/mm
2
fi
t u n ]
0.0176
0.1006N/mm
Fig. 4.6
blocul conlucreaz cu umplutura l ateral ; b) pulsaiile proprii cnd blocul este
aezat pe un strat de pl ut cu grosimea de 12cmi conlucreaz, de asemenea,
cu umplu tuia lateral (fig. 4.6, c); c) tensiunile normale sub talpa de fundaie
i deplasrile dinamice maxime la nivelul axul ui mainii n vi brai a forat
stabilizat cnd sub fundai e exist stratul de pl ut (f
;
g. 4.6, c).
HEZOLYARE : a) Sistemul are trei grade de liberi aIc, precizate de pen-
dulul vertical yj,, pendulul curb rls si, respectiv, pendulul orizontal yj, (fig.4.6,
a, t).
Secalculeaz greutatea blocului Q,, masa blocului riib, masa mainii mm,
greutatea total Q, masa total m, momentul de inerie masic fa de axa z
cetrece pri n O (J 2) i momentul maselor fa de aceeai ax m' cu (4.16) i
respectiv (4.17)
Q>, = LBhr = 2,1-1,5-1,8-2,4 = 136,1 kN ; mb = Q/g = 136,1/9,81 =
- 13,8736 t ;
O. = Qmff -
5
>
0 9 6 8 [
' Q= Qt>+ Qm = IMJ kN ; m = m + mm =
= 18,97 t ;
J' = J7j r- ./SUi +
m
<>I -
t:i,87:{6(2100
2
-f 1 800;
12
-f 13,8736 900 + 5,0968-2 100
2
= 4255,8924-IO
4
Ns
2
mm
(s-a neglijai momentul de inerie masic propriu al mainii J ^s ) ;
ni = -mb- - f mm -d = 13,8736 -900 + 5,0968-2100 = 23189,52 Ns
2
.
341
Di n figura T.4.3, pentru L / B =2100/1 500=1,4 se obi n coeficienii
$u =2,18; (3, =0,98; p{ =9,5.
PentTii tipul de soL, nisip dens compactat, din tabelul 4.1 se scot
aa = 0,36 N/ mm
2
; E =213N/ mm
2
; 67=83 N/ mm
2
; p. =0,19.
Cu relaiile date n tabelul 4.4se determi n
re * JWiz = y/l 5002100/tc =1001,34 mm; rtM = ^(BF
3
)/(3n) =
= 1191,84 mm.;
lv = 1-f 0,6(1- u) - =1-f 0,6(1- 0,29)-
l
=1,77;
rD 100j , 34
L =1+4.55(2- ^. 1 - 1 4 - 0,55(2 - 0,29) =2,(59;
^ = H 1,2(1 - p> 4- 0,2(2- u.) [)' = 1+ 1,2(1 - 0,29)-
.
1 8 f i 0
+9,2(2.- 0,29) f
1 8 M
f =3,883.
1101,84 \ 1101,84/
Coeficienii de rigiditate ai terenului se calculeaz curelaiile date n
labelul 4.3.
Ku = PijBL lt = 2,18 JTZf f oW- 1,77 =
" 1 _ ji
y
1-0,29
v
= 800,58-10 N/nun ;
K , m 2(1-f pWfay/BL-r =1001,92-I O
3
N/mm;
= %BL* l,z =165150,42-10' Nmm.
Folosind (4.13) se obine
R9 = K9l - [Q - - l + <?M- <f) =165150,42-10' - (136,1 -900 +
4- 50-2100) -10
3
=165127,671 -10' Nmm.
Pul sai a vibraiilor proprii peverti cal estedat de. (4.23)
_ 1 / l _ V ! ^ =205,43 $~\
P* ~ \ m ~ |f 18,97
Ecuai a pulsaiilor proprii pentru parametrii cupl ai rl2 i rj, aTeforma
(4.24)
R9 - Jzp* - m'p*
- m'p
2
Kx - mp
2
= 0, mp*- p*s(pl + pl) +S / J "p| =0,
()
in care p9, px i 5sunt date deexpresiile (4.25) i (4.26)
Kjp = 165127,671-10' _ 79977531 J _ . p 196,976 S"
1
F
* J . 4 255,8924-10* s
r p
342
A. 1001,92-18 = 528i 6,0253 ; p* =229,817 t'U
r X
m 1SQ7
r x
'
m 18,97 s
a
;nj, 18,97-4255,8924-10*
= 2,99471765.
mj, - (m')
J
18,97 -4255,8924-10 - 23189,52"
care se introduc n (4.27), obi nndu-sc soluiile ecuaiei (a)
1047176^
(38 709,77581 + 52816,0253) +
T yi 88,18826-I O -61,36924967-10*
/)' = 156,7411 s-
1
; p" = 499,7956 -.
Pulsaiile proprii ale sistemului sunt :
Pi =p' =156,7411 ; p, =p, =205,43 s"
1
; p, =p" =499,7956 H i
/i) Cnd ntre leren i lal])a de fundaie se' interpune un strat, de pl ut
(fig. 4.6, c), coeficienii de rigiditate se determi n ca pentru dou elemente
elastice legate n serie, curelaiile (4.60), (4.62)
J L ^- L +J - ; i _ = J _ +_ L ; _ i _ = _ ^+ _ L _ , ( b )
lt ^y<v ^it. ^x,p *x,t kz.p
unde fcj,, , k.r_ , k9Z sunt coeficienii derigiditate ai stratului de plut,
iar J rVi , kx, k9Z, coeficienii derigiditate corespunztori solului, stabilii
la punctul a).
Modulele de elasticitate dinamice ale plutei sunt : Ep =20 N/ mm
2
,
Gp =8,75N/mm
2
, iar Av = LB =2,1-1,8=3,15 m
2
i dp = 120mm, repre-
zint aria, respectiv grosimea stratului de plut.
Coeficienii de elasticitate ai plutei : la compresiune elastic unifomi
Cj , p ; lalunecare elastic uniform CXi p i lacompresiune elastic neuniform
Cjpr, p se determin cu relaiile
r
E
" r _2i r ~ E (c\
ar <* rfp
pe baza crora seobi n relaiile (4.61), (4.62), cucare se calculeaz
k, V = CV P-AP = E ^ =
2 0
"
3
'
1 5
'
1 0
' =525 -10* N/ mm;
v
dp 120 ;
h r a
G
p'
A
" 8.75-3,15-10' o o o r n l n 3 K T /
r, P =Cj-, p -^4p = = =229,69-I O
3
N/ mm;
dp 120
, _r Er-hv _ EP-(BL'I\2) 20 (1 500-2100/12) _
<pz, p t><p2, p'-Tz. p
1

d dp 120
= 19297,6-10' Nmm,
unde Ie_P = BIJ/12, reprezi nt momentul deinerie geometric al ariei plutei
fa deaxaz.
Coeficienii de rigiditate, pe direciile parametrilor de oscilaie, folosind
formulele (b), sunt
525-10-800,58-10
K y = = =317,072-10
3
N/ mm;
*. + *., (525 +800,58)-10 k '
343
jr _ 229,69-lC:l0OL,g2-3O' . VkI j 103/
** ; =; =186,854-10' N/nnm;
k,.T+ *<*. 22S,6fl-l 0
B
1001,9)2IO'
_ ky.vkw.. 10 297,3-10' <m 150,42-1(17 - - t a i i n i u
%z = * =; =1 / 2^8,61 / Nmm.
4-Ar.i <H 297,6 f 15150,2)-10
Folosind (4.13) se calculeaz
= fp 7-.ft 4 <? . *j =17255,868-10' Nmm.
Folosind (4.23) sedetermi n pulsaia vibraiilor proprii peverti cal
p - O f = =120.28 s
Ecuai a pul sai i l or proprii pentru parametrii cuplai tj2 i yjt (fig, 4.6, c)
aTe forma (a) delapunctul o). Secalculeaz
= ^63,676 (<1)
P l
j , 4255,8524-10' '
1
"
= 98*197364 ; =00,247,
care mpreun cu .s =2,99471765, calculat Iapunctul a) seintroduc n (4.27)
obi nndu-se soluiile ecuaiei (a) in acest caz
p =55,7098s-
1
; p'{ =196,3075 s"
1
.
Pul sai i l e proprii sunt.
K =p[ =55,7098 s"
1
; p% =/>T| =129,28 s-
1
; p =pi' =196.3075S-
1
care sunt mult mai mici dect. n cazul cnd nuexist stratul depl uti .
Observaie. nsituaia c talpa fundaiei nu aretranslaii orizontaledu pr,
sistemul rmne cu dou grade de 1ibertale independente: rotai i fa de
axa z trecnd prin O (fig. 4.6, c) avnd pulsaia pv =63,676 s"
1
cal cul at cu
Telaia (d) i transl ai i pe verti cal cri pul sai a prj = 1.29,28 s
- 1
.
c) Cazul forei perturbatoare verticale FyQ) =Fcosat (fig. 4.6, c).
Aceasta produce numai vi brai i verticale (dup axa j). Coeficientul di-
namic i respectiv fora dinamic sunt
k m = - =1,1244 ; Fr,, =4- ij* =
= 1,1244 40= 11,244 I N.
Tensiunile normale maximei minime pesol sunt date de(4.30)
, Q i Fi., ! _ 186,1-10 11,244-10 _
A 3150 10'
= - 0,063 N/ mm
2
; <rnin =- 0,055 N/ mm
2
;
i sunt reprezentate n figura 4.5, d, r.
Deplasarea dinamic maxi m pevertical sedetermi n cu(4.28)
F , 10-10
* r *
m
%
W m
317,072-10. ' ^4 4=0,0350 mm.
344
Cazul forei perturbatoare orizontale FT (/) =F* sin ut (fig. 4.6, c).
Se scrie sistemul (4.32)
(R9t - J 2w
2
)C2 - m'C, =Fd ( f )
- m'w
2
C2 +(Kj. - mco^C, =F*
ale crui soluii au expresiile (4.33)
_ /."2.99471765 2100(186854- 18,97-43
2
) + 23189.52-43
2
_
"
:
~ 18,97-4255,8924-10-43 [1 - (55,7098/43)'] [1 - (196,3075/43)']
0,291422- l O-'F =0,291422-10-' rad ;
_ F-2,99471765
'
3 _
18,97-4 255,8924-10-43
17 255,868-10' - 4255,8924-10
4
-43 + 23189,52-2100-43'
11- (55,7098/43)'] [1 - (196,3075/43)']
148,21226-10-
7
F =148,21226 -I O
- 3
mm.
Cu acestea se calculeaz cuplul de inerie i respectiv fora de inerie
j%<* =J,c*-C2 =4255,8924-I O
4
-43
2
-0,291422-10
3
=22,93242-10 Nmm;
Ip m mufC, m 18,97-43
2
-148,21226-10-
3
=5198,6236 N .
Momentul ncovoietor fa deaxaz cetrece prin punctul "03 (fig. 4.6, c)
este
-Vf03 - JA* + F(d + dp) + Fi-dp =45,756255 kNm.
Cunoscnd W, = BL*/C>=1500-2100V6 =1102,5-10" mm
3
, se obi n
tensiunile pesolul defundaie (sub stratul depl ut)
q
. ^ , 4- + Jjfc. - -
1 8 6 ) 1
-
1 0
' +
4 5
'
7 5 6 2 5 5
-
1 0
' =_ 0,0176N/ mm- ;
A Wz 3,15-10' 1102,5-10
a =- SL _ i fi s =_ 0,0591 - 0,0415 =- 0,1006 N/mm
2
,
A W.
reprezentate n figura 4.6, f.
Deplasarea orizontal dinamic maxi m lanivelul axului mainii (apunc-
tului Oj) este
QV 0., =C.-rf +C3 =0,291422-I O-
3
-2100 +148.-21226 -10
- 3
=0,76 mm.
4.7. Blocul defundaie din figura 4.7, a, b este ngropat n sol nisipos
dens Ca. =0,34 N/ mm
2
, y =18,1 kN/m, E =193N/mm
2
, G =75 N/ mm
3
,
il = 0,28) pe nlimea h0 =1,4m, avnd nul U ransl ai a pe orizontal la
nivelul tl pi i de fundaie. Acesta susi ne o main cu masa mm =5,75 t,
care genereaz o for F =25 kN ceserotete uniformcu co =104s
- 1
.
S sedetermine: a) pulsaiile vibraiilor proprii i nnd seama deumplutura
lateral i deamortizare ; //) tensiunile dinamice maxime j minime pesol i
deplasrile maxime la nivelul axei lagrelor mainii.
REZOLVARE : Sistemul arc dou grade, delibertate independente : trans-
laie peverti cal , reprezentat prin parametrul tjj i rotaie fa deaxa Oz
de lanivelul tlpii blocului, reprezentat prin parametrul yj,. Fora F are
315
0,042
dl i-r-r
O.C320
o
CM
b)
;>
0
I'ig. 4.7
componentele : Fy(t) =F cos o/ i P^i ) = F sin cui. Folosind (4.42) i (4.43)
ecuaiile de micare sunt
m
i h +l>ui)i + *i /0i =J
7
" cos o/ ;
j2iJ 2 + +R^t\i =Fd sin >/.
(a)
a) Se calculeaz
Q6 =Y L B/ ) =22-4-3,205-l,6 =451,264kN ; rn , =J f c .
4
"'
2 < S 4
. 46t
S 9,81
(? - m- 7 - 5,75-9,81 =56,4075 kN ; (? =Qt + Q =507,6715 kN ;
m = mh + rnm =51,75 t
mb(h* + X)
(
f>\
2
, ,, 46<1 600' +- 4000)
- l 4-m-i f =2 1 4 46-801)2 H
12
+ 5,75-1 900' =12134,4167 40' Ns'ram,
care reprezi nt momentul deinerie masic al blocului i al mainii fa de
^axa Oz delanivelul tl pi i , neglijndu-se momentul deinerie masic al mainii
fa deaxaproprie z cetyce prin On (fig. 4.7, a).
Cu relaiile din tabelul 4.4se calculeaz
r0 =y/BL/n = ^3205^-4000/tu =2020,08 mm; r,2 =$ BLyJ rc =
- 2159,9 mm;
ly =1+0,6(1 - x) 1 +0,6(1 - 0,28) -
1 4 0 0
=1,3;
r, 2 020,08
59, =1 +1,2(1 - u) - ^4- 0,2(2 - p)fV= 1,6537.
346
Pentru Z./B =4/3,205 =1,248, din figura T.4.3se obin
3 =2,2; %=0,53.
Folosind formulele din tabelul 4.3se calculeaz coeficienii derigiditate
ai solului
Ku = - 5 PyJW., = 2,2-^/3205-4000-1,3 =1066,691
1 \x 10,28
10
8
N/mm;
K9t = ! L _ 3?B/.
2
E = - -0,53-3205 -4000* -1,6537 =
* l _ [ x
i p v
1 - 0,28
= 46817,625 -10
8
Nmm
Masa specific a solului este
= m 18,1-10-/9 810=0,1845 -l (k
8
Ns'/mm
4
.
Cu formulele din tabelul 4.5 se calculeaz factorii
1 -t-1,9(1 - n)
b
1 + 1,9(1 -0,28) 1 400 , . .
x = = . =1,44
* Jv r ^1,3 2 020,08
- f i + 0,7(1- a) +0,6(2- . u)(^)
3
] / vfjfc - 1-25
K =L U i . JL =
1
- '
2 8
.
5 1
'
7 5
=0,6125 A prj 4 0,1845-10-
e
-2020,08
3(1 - y) }, 3(1 - 0,28) 12134,4167-10 _
8 ' pr,',, ~ 8 0,1845-10--2156,9
0,425 0,425 . . . .. _Q
v.. =- j ar x =- , -1,44- 0,782
" <JK V
0

8 1 2 5
0,15a^ _ 0,15-1,25 _ ^-jgjg
(1 -+n ^- g / i i ^; (1 + 1,47-0,3778) ^1,47-0,3778
(coeficientul =1,47a fost luat din tabelul 4.6 funcie de8^).
Di n tabelul 4.7seiafactorul deamortizare i ntern v, =0,03n funcie
de tipul solului care. seadun lafactorii deamortizare geometrici v,,,, v9Z>,
rezul tnd factorii de amortizare (4.45)
= + -"i =>
8 1 2
! V =V . + v( =0,1918.
Folosind (4.13) se calculeaz
Kpl = Kp z - [<? l - f - Qm - dj =46817,625-10*-(451,264-800 +56,4075-
1900)-I O" =46812,94315-10* Nmm.
Pul sai a vibraiilor proprii pe vertical se determi n cu (4.23)
f
K, l / l 066,691-m
= |/ 51,75
= 1 4 3 , 5 7 8
'
347
iar pulsaia vibraiilor proprii verticale innd seama elearnoTtizare este
dat <k (4.48)
i fi =/ W
1
^=143,i37v
/
'l - ,812
2
=83,796, &;A
Pulsaia vibraiilor proprii dc rotai e fr amortizare este. dal dc (4.38)
I J 2 K 1213^*167-10
iar cea cuamortizare seobi ne cu (4:55)
F>& = / V x A - v^z =19f>,414 ^/ l - 0,1918* = 192,7(17
fr) Cazul vibraiilor fo rial* sftibifizate. pe oeriital. Acestea se datores*
componentei FB (/) =F cos o/. Cu(4.51) se determin coeficientul dinamic
innd seama de amortizare
= 1/ i =1/
r [t - (o/py)*p-t (2voip)
a
r (2vo|p1/ )
2
f T' - (104/1,57)] -l- (2-0,812-1C4,M43,57)
= 0,7882, iar cu(4.52) seobine fora dinamic maxi m pe vertical
F*** =FTRF =F
c
- ^ ^1 + [^atiji)tY= 25-0,78821,544=25-1,217 =
i
= 30,425 I N, unde TRF =4,217reprezi nt transmisibilitat ea lafore.
Pensiunile dinamice sub talpa de fuu d aie sc calculeaz, cu (4.30), care
ia forma
0 * Fi Im _ (507,6715- 30,425)10" _ I _ 0,042 N/ mm'
"- "' i i . I - 1282-10' 1 - 0,037 N / mn
1
i sunt reprezentate i n figura 4.7, c, ci. Deplasarea maxi m pe. verti cal se
determi n cu (4.50)
- \ =A ;-^=F/Ry-^ =25000/1 000591-0,7882 =0,0185 mm.
CaziW vibraiilor forai* stabilizate dc rotaie a de Oz. Aceste vibraii sunt
produse defora perturbatoare Fa(/) =Fsi n cotf. Coeficientul dinamic innd
seama de amortizare se determi n cu (4.50)
(oj^epa)
2
]" +(2v<ps(i3//,t)' '
= 1,3373,
[1 - (104/195,414)'f -+(2-0,1918-104,1196,414)'
iar momentul dinamic maxim fa de axaz din centrul O al tlpii de
fundaie secalculeaz cu (4.58)
jX* ,:< = Fd- TRFV1 =Fdfa 4- (2v^w/pw)' =64,81!) kNm.
Folosind (4.36), n care. M* = JM.d = 64,819 kNmseobin tensiunile
normale maxime i minime petalpa defundaie (fig. 4.7, e)
a n * Q ^ l f r 507,6715 -io
3
. 64,819 10 = f - 0,0320 N/ mm'

s , s
' A W, 128^-IO- " 8546,6657-10" [ 0,0472 N/ mm
t
348
l t ol ir ea dinamic maxi m este dat de (4.57)
F<f 25 000-1900
46 812,9431510
8
1,3373=l ,357-10-
s
rad
.i conduce ladeplasare dinamic maxi m peorizontal lanivelul axei l ag-
relor mainii (pnuc I ul O,,,, i'g. 4.7, a)
A , U $z ,,.-* =1,357-l0~
5
-l 900=0,0258 mm.
Observaie. Pentru frecvena oscilaiilor forate stabilizate fa e [12,5
16,7] Hz, ara]) litu dinile dinamice admisibile lanivelul feei superioare a fun-
dai ei sunt &a =0,09ruin, A,, =0,13mm. Se observ c n cazul acestei
fundaii & =104/2;u =16,552 Hz, A.r n a x =0,0258 mm, \ m a x =0,0185 mm
i deci sunt ndeplinite condiiile att in tensiuni pe terenul de fundai e,
ct i in depl asri lanivelul axei lagrelor mainii.
4.8. I n si tuai a ii blocul defundaie calculat laproblema 4.7arei trans-
laie pe orizontal la nivelul tlpii defundai e (fig. 4.8, a, b) secere s se
determineterisiTiuite dinamice maxime i minime pesol i deplasrile maxime
la nivelul axei lagrelor mainii n vi brai a forat stabi l i zat.
REZOLVARE : Parametrii de oscilaie ale
;
n centrul tlpii de funda-
ie O (fig-. 4.S, , b>) sunt : yj, deplasarea pe vertical ; t)2 rotai a fa
de axaz cetrecepT*n O; rj3 deplasarea peorzontal . Pulsaia vi brai i l or
verticale, tensiunile dinamice maxime i minime pesol i deplasarea verti cal
maxi m, produse elecomponenta Fu{i) sunt cele calculate la problema 4.7.
FyftUF coscot=25cos104t kN
Rfltl'a Fsincot
t=22kN/m-
c)
0,0321
1
0,Ot71N/mm
2
Fig. 4.8
349
O)
Ecuai i l e de micare corespunztoare parametrilor cuplai ns i y]} au forrna
(4.4$)
.faa 4- m'fy + /VQs +^V)' - P<?sin oi/
/n'ij 4- mir), + y 3 4- K.rf]3 = -F sin <o/,
unde Fsi n uf reprezi nt fora perturbatoare orifcbmtala Fa0r).
Folosind tabelele 4.4, 4.5 i (4.47) se calculeaz
L = 1 4- 0,55(2 - o.) & = 1 - l n,55<20,2ft).
1
*"* = 1,656 ;
.- V". r, 2u20>,98
- 1+- 3,X2- M> _ h = 14 1,9(2 - 0,28) 10< _ 2 g .
~ J; ' r, JJi ' 202,8
8(i /Ti 7- 8-0,28 5175
32(1- [a> p-r 32(1-0,2 0,1845!(>-2020,08
= 0,795;
4- 9,03 = 0,82
Pentru Lj B = 1,248, din figura T.4.3 se. obine ji, = 0,96, iar conform
tabelului 4.3 se calculeaz
Kx im 2(1 4- j / | F 5 , = 2(L +0,28) 75-9,86 ^3 205A 000-1,655 =
= 109,289-10* N/rnm.
Cu (4.25) i respectiv (4.46) se obin
P l = JWjrTi =^/ l OS^SS- l oyi l ,75 = 145,32 s"
1
; ta = Ht/J ,?* =
= 12333,3 Ns/mm ;
| ^ = 2. 72 p, v = 2-12134,4157-10M 96,414-0,1918 - 914260,42-
IO
4
Nsmm.
Folosind (4.17) se calculeaz
m>= m , r L + mmd - 45-800 4- 5,75-1999 - 47725 Ns*.
2
Sealeg soluiile particulare ale sistemului de ecuai i difereniale (a) de
forma
T)S = Aa cos co? 4- B2 sin ut; rj, = A3 cos 4- Ba sui o/ (b)
i punnd condiia de verificare a acestuia, se obine sistemul algebric
A,(R, - J 2 o
2
) - 43m'co
2
+ B2!V o>= 0
A2l>,-o>-\ 1UK, ./,) B,.W = Fd . f c )
- 'oo
2
4- A3(Kr - mo*) 4- BA =<
- aX <o - B2m'o)
2
4- B3 ( K r - m'oo
2
) = F
Cu mri mi l e: m =51,75 Ns
a
/mm, j . = 12134,4167-l O
4
Ns
s
mm, m' =
= 47725 Ns
2
, = 46 HI2,94315-1O
8
Nmm, Kt = 109,28840* N/ mm,
= 914260,42-l0
4
Nsmm, bf = 12333,3 Ns/mm, co = 104 s"\ F =
350
= 25 000 N, (f = 1900 mm, din rezolvarea sistemului (c) cu ajutorul calcu-
latorului, se obin constantele Az, B2, A3, B3. Soluiile (b) rezultatej\sunt :
Tj. = - 4,25 -I O-
8
cos to/ 4 12,892-I O"
6
sin tot = 13,5745 -10-' cos(cof
- 1,8892) rad,
rjs = 3,901 -I O-
3
cos tot - 0,0515 -10-sin tot = 3,9914-I O'
8
cos(w* -
3,1545) mm.
Depl asri l e maxime dup djreciile parametrilor yj2 i y)8 sunt
%, , = 13,5745-I O"
6
rad ; yj,m a x = 3,9914-l 0~
s
mm.
Cupl ul de i neri e i respectiv fora de inerie au expresiile
Mi'= Jty\ = ^2w
2
y)2 ; F, = mt]a = mw
8
rjs. (e)
Pentru *>/ = 1,8892 se obin
jfc* = 2 = 12134,4167-10
4
-404
2
- l 3,5745 -I O
- 6
= 17,816-K)
6
Nmm;
Fa(t = 1,8802/co) = F sin 1,8892 = 0,95F = 0,95 -25 000 = 23750 N,
care conduc la momentul A/*, fa de axa z ce trece prin centrul de greu-
tate O al tlpii ele fundaie
Ml = jOP 4- 0,95Fri = 17,816 -10 + 23750- l 900 = 62,941-10 Nmm.
Pentru >/ = t:J2 se obin
J&i = n/2w) - .^2-cos(7r/2 - 1,8892) = 16,9205 -I O
6
Nmm;
Fx(t = 7r/2(o) = F sin(rc/2) = F = 25 000 N,
care conduc la momentul M* fa de axa z ce trece prin O
Ml* = 16,9205-10 4- 25 000-1 900 = 64,4205-10 Nmm.
Eforturile maxime n centrul tlpii de fundaie N = Q; M'mitx =MJ *
condue la tensiunile dinamice maxime i minime sub talpa de fundaie, prin
aplicarea Tel a iei (4.36)
cr = _ 9- ?!- - 507,6715 -10' 64,4205-10' _
A Wz ~ 1 282-10' 8546,6667-18
/ - 0,0321 N/mm
} - 0,0471 N/mm
2
i sunt reprezentate n figura 4.8, c.
Deplasarea orizontal maxi m la nivelul axei lagrelor mainii (a punc-
tului Om, fig. 4.8, a) se obine, pentru tot = 1,8892, ,
te = Tfrmtmt-A + ViO = 1,8892/w) = 13,5745-10--l 900 -f 3,9914-10"
3
-
cos(l,8892 - 3,1545) = 0,0270 mm.
Deplasarea verti cal maxima este cea calculat la problema 4.7,
A = A = 0,0185 mm.
351
4.9. U n bloc de mas m= 12 t (fig. 4.), a, /) este fixat pri n ase cui ii
cu arcuri (fiecare eutie avnd cale patru arcuri fi g. 4.0, c) i pri i dou amor-
i zeare hidraulicei Coeficientul <le rigiditate al unei culii eu arcuri este k, =
= 48(10 = [] 20(1 N/mm, iar coeficient! ii 1de amortizare al unui amortizor
liidraulic este b2 = 3(>Ns/mra. S se determine : o) amplitudinea vi brai i l or
forate stabilizate produse de for4a perturbatoare F(t) = F cos uit cu F" =
= 30 kN i *>= 48 s
_ 1
; k) coeficientul de rigiditate K, al absorbitorului
dinamic de mas m = 100 kg care se ataeaz tuaseini,, astfel inct aceasta
s nu mai vibreze.
.' REZOLVARE : a) In figura 4.9, d seprezi nt sistemul cui un singur grad
de libertate di nami c eonst aud clin masa blocului jti = 12t i elementele echi-
valente dc l egtur: elementul elastic avnd coeficientul <le rigiditate K
i elementul amortizor avnd coeficientul b, 'unde
K = (U-, = 0-3290 = 19.200 N / mm; b>= 2b, = 2-35 =72Ns/ni m.
Pul sai a proprie a acestui sistem se determi n eu (4.23)
b)
01
4?ki (Tik-i
*&\ >i C'
k
i

!
i n -if
|-Rt)=F
!>
ccstot
e)
Fig. 48
352
Folosind (4.44) se. determi n factorul de amortizare
v = 2-^-1-=
7 2
=0,075
6rr 2mp 2-12-40
i cu (1.51) se calculeaz coeficientul dinamic la vi brai i forate cu amor-
t izare.
1' = 1/
1
= 1/
1
= 2,1035.
r tb- (u/p)
2
]" +C^to/p)' K [ 1 (48/40)
2
]
2
+(2-0,075-48/40)'
Deplasarea maxi m a masei m (fig. 4.9, d) se determi n cu (4.50)
hm = X = (F/K)-d/ = (30000/19 200) -2,1035 = 3,287 mm.
b) Pri n ataarea absorbitorului format din masa ma i elementul elastic
cu K se obi ne sistemul din figura 4.9, o, care are dou grade de libertate
i at crui model dinamic este reprezentat n figura.4.9, e. Ecuai i l e de mi-
care ale acostnia sunt :
mV), + (A
r
+ Ka)y[x - Ktlrr, -4- /.y), = F cos cot rv
Mi - + ) M - o. w
Adoptnd soluii particulare de forma
jji = A i cos ca/ 4- Bi sin col; tj, = A, cos co/ + B2 sin cot (b)
i [linind condiia de verificare a sistemului (a), se obine sistemul algebric
' A , (K + Ka - mco
2
) - A 2 tf a - f B.oco = F
- A1b<a + B,(K 4- K - mw
2
) - B2K = 0 (c)
- A1Ka + Ai(K - /naco
2
) = 0
- BtKa + B,(Ka - maco*) = 0,
di n rezolvarea cruia se obin constantele Alt Bu A2 i B2 . Deplasarea
masei m se poate scrie sub forma
f]i = Ar cos co/ 4- B, sin co/ = Cj cos (cot (d)
n care Ci =s/Tb? i tg 6! = B, / A , .
Cn valorile B, din (c) rezult
C, - , - z = (e)
V f i f +K. - mo") (J t, - m.co*) - K]
1
+ ft'to
1
(K. - /nu)
tg B, =
M K
" ~ J 5tS3 (f)
( K + K , - W) (K - m0to) -
PentTii ca masa m s nu vibreze, ceea ce nseamn tj, = 0 independent
de timp, trebuie ca C, = 0. Di n (e) se obine condiia
Ka -f mw
2
- 0, (g)
din care rezult
K = muco
2
= 0,1 -48
2
= 230,4 N/mm,
ceea ce nseamn c pulsaia proprie a absorbitorului considerat independent
(sistem cu un grad dc libertate) p = JKalma coincide cu pulsaia forei
perturfcatoare w.
23 Problemededinamioastructurilor ud. 130
353
4.10. U ri "bloc defundaie, avnd dimensiunile precizate infigiiTa 4.10, ,
este ngropat ntT-un sol cu pietri tip gTesie (ca =0,5 N/ mm
2
; E =3
49
4
Nyrnrn
2
, G =1,2310 N/i rrni
1
, f =(1,19). Acesta susi ne dou mai ni cu
masele rii =uit = 3t, care induc torele perturbatoare orizontale Fa(l) =
= 40'Sin ut (I N) .i Ft(l) = 30sin SI (kN) cu n = 15 000 rot/tnin. Secer:
a) pul sai i l e vibraiilor proprii "innd seama de efectul umpluturii late-
rale i al amorti zri i , cnd talpa fundaiei nu are translaii ;
b) tensiunile normale maxime i minime sub lalpa fundaiei i deplasrile
maxime l a nivelul lagrelor mainilor.
REZOLV ARE: <r) Planele z i st (fig. 4.10, <i, b, r) sunt. plane desime-
trie i in absena deplasrilor orizontale lanivelul tl pi i defundaie, sistemul
Fz I tU F2smcot d,=9O0 d,=900mm
,F. lt) =F.si n cot
Fig. 4.10
354
Jz ." I " b
rmnecu p atru grade delibertate : tjj deplasarea pevertical, adic dup y ;
i), rotirea dup axaz, adic tangaj ; yj3 rotirea dup axaI , adic bas-
culare; r)i rotii eu dl p axa y, adic torsiune, care sunt toate indepen-
dente. Se. caLculeazagreutatea blocului Qb, masa blocului mh, masa total m,
momentul deinerie masic fa deaxaOz(Jj), momentul deinerie masic fa
de 0r(J 7) i momentul de inerie masic fa deOy(J y)
Q, ->l akfut - 3,64-2,8-1,4-22 =313,914 kN ; m, =Q/g =
= 313,^14/9,81 32t ; m =m, +m, +m2 =32+3 +
+ 3=38t ; Q, =Qa =m,g =29,43 kN ;
V
2
+(m, +m.) (d*)>=8053,8933-10* Ns
a
mm ;
n 12/
</* = Jd' + d\ = y/\ 800
2
+9002 2 012,4612 mm;
jx m BtZ*SL a. mt -J -J ' +(m, +mt)d* - 6125,3333-10* Ns'mm ;
/ , = '
n
>
<z
-'
h gi
> f (,n, +m2)rf
2
m 6109,8933-IO* Ns'mm.
, 1 2
Cu relaiile din tabelul (4.4) se calculeaz
r , =j [-i L L _ 1801,17 mm; r... = - 1945,574 mm;
r, A I - 1706,381 mm; r0, = ^ =137,624 mm
1+0,6(1 - a) - =1,378 ;
^ = 14-1,2(1- u) +0,2(2 - [-^- )
3
=1,834 ;
^ = 1 +1,2(1 - $ 4 - +0,2(2- pe) ()* = 1,997.
r<>. t r )
Pentru X / B =3,64/2,8 =1,3, din figura T.4.3se obi n p ==2,22;
pj =3^=0,58.
Folosind relaiile din tabelul 4.3se determi n
*- = Qi-jBL-l, =148,303-10' N/ mm; - 0* BL * =
1 fi.
1
V-
- 59925-10
10
Nmm; K _, = pJ f l ' L ^ - 50193-10
10
Nmm;
1- k
J f w =" G i l , =40707,4-10
10
Nmm.
Folosind (4.13) se calculeaz
- K 3 - ( ( ? y +0x -d +0, /) - 59924,967 10>Nmm ~K ;
355
R91 = - + <?i + <>2 (?) = 50 192,967-101 M- mm ~K ^' i
Di n tabelul 4.1 se scoategreutatea specific a solului (gresie) f =23 lcN/ru
3
pentru caTe se determi n masa specific
p = 23-10-/) 810 = 0,234-10- Ns
a
/mm
4
.
Cu formulele din U l ei ul 4.5 se calculeaz
a
<sz
[l 4-0,7(1 i l ^xf eL ' f 0,6(2 - p.) ( J - j
3
] / ^ 1,3385;
j l 4- 0,7(1 - ,u) -5s-4- 0,0(2 - i ) | J i L p j / y i ; ^ 1,4612:
= 0,5028
1 fi rai
3(1- ii) J r =
o, =1,203
3(1- n)
8
0,425
0,5406; L
8 ?<%
P
r
o,u
0,1iatf
= 0,37503;
0,15pi
r - - = 0,145 ; vp
(14" 9*892) <JnQfChrft
0,5
= 1,246 ;
= 0,174;
= 0,143.
14-28,
(Di n takelul 4.6 prin interpolare liniar s-au obi nut np = 1,4705 pentru
8_, = 0,37503 i n : r = 1,357 pentru S,r = 0.5496).
n funcie de tipul solului (nisip i pietri) din tabelul 4.7se scoate fac-
torul de amortizare i ntern al solului y<= 0,06.
Pe baza Telaiei (4.45) se obine factorul de amortizare pentru vi brai i l e
verticale (dup ij)
V
!/ = ~*V>-+ *=
1
>
263
>
care. fiind mai mare decl 1 nseamn c sistemul nu poates aib vi brai i pe
vertical.
n mod similar, folosind (4.47), se obin
= vp ! , 7 4- v, = 0,234 ; v- = v,.,,, + ^ = 0,205;
= w , 4 h - 0,203.
Cu formula (4.23) se obine pulsaia vibraiilor proprii neamortizate pe
verti cal . '
P
= = y
i 4 8 , :
^
, i ( )
' - 1975, 53 s-
\p!i cnd (4.38) se -determin pulsaia vibraiilor proprii neamortizate de
rotai e fa de Oz i respectiv cea de Totaie, fa de Or
- l /l l f l = 1/
5 9 9
-
* ~ V J: r 8 os:
59924,967-HI
1

8 053,8933-l 0"
1
= 2 727,73 s-
1
;
p . = l / i i - =V
5 , ) 1 9
^
6 7
-
1 ( | 1
= 2 862,57 s~','
. I J r " 6 125,;!333-IO
4
356
i ar cn (4.55) se obin pulsaiile vibraiilor proprii amortizate
PU = P* V
1
- <z = 2652,0 s-' ; j j =/ v J \ - = 2801,77 s"
1
.
Pul sai a vibraiilor proprii torsionale neamortizate i respectiv amortizate
rezul t
P9S = 1 K =1/ ^- "^- l o- Q = 2 5 8 1 2 s - i
f r 6 109,8933-10*
P. = /V</ \ / l -
v
w =
2
527,46 s-
1
.
()) Pentru na = 15 000 rot/min se obi ne co nj 1570,8 s"
1
.
in Vibraia forat stabilizat, datori t faptului c forele perturbatoare
an aceeai jiulsaie i faz, iar gradele de l i berl atesunt independente, efor-
turile caTe produc tensiuni normalepe talpa fundaiei sunt (fig. 4.10, d)
N = - (?; M'0 = j q d - T B/ v; MJ = F d -TJ tfV,, (a)
n care 7HF i respectiv TRF9X reprezi nt factorii de transmisibilitate.
Cu (4.56) se obin coeficienii dinamici i nnd seama de amortizare
4v = f [ T
= 1,3876;
UolPifz)
2
]* 4 (2v9o>/pvl )'
4v = 1/
1
- = 1,362
y [i .-I WP^T +. @yw!Jpp$
M
i apoi apl i cnd (4.58) se determi n
TRFVZ = ^ - J \ + (2v,.co/P9)
s
= 1,437;
7RFVX = + ^c o / p^)
2
=1,396.
I ntroducnd dat ele precizate in (a) se obi ne
N = - 372,774 kN ; = 40-1,8-1,437 = 103,464 kNm;
M%= 30-1,8-1,396 = 75,384 kNm.
Cunoscnd :A = 3,64-2,8 .=10,192 m
2
; Wz = BL
2
/ 6 =6,183 rn
3
;
Wj = _L B
8
/6 = 4,756 m
3
i aplicnd formulele corespunztoare de la nco-
voierea dubl cu foT axial pentru seciuni dreptunghiulare, se obin ten-
siunile normale din figura 4.10, d cu valorile
1 = _ U n 4. IMl + LiLJ = _ 0,004 N/mm
2
;
A Wz Wx
\n\ \mi\ i m i _ n n 7 M / ;
= - 0,07 N/mm
2
A Wz
Deplasrile orizontale la nivehd lagrelor mainilor sunt
"(,2) - I ?t l-d = <?,,, l'i-d = 4^-+;.-d = 3,0065.-10-
4
mm, dup x;
Kcpz
" V ; = I ?* !-d = ^. ^- d = - y r ^- d = 2.64-10-
4
mm, dup z.
357
I
4.11. O rnairi-uriealt de mas m = 2 t este fixai de c fundai e cu
masa mb = 5 t care se reazem pe pardoseala "halei printT-un slrat elastic
de constant K = 11200 N/nrm i un amortizor de tip vscos ele constant
b = 112 Ns/mm. Exci tai a se datoretej tt unei fore perturbatoare -F(i) =
= Fcosc>1r, indus de main, ct i anei vi brai i armonice a pardoselei
(/) = u0cosoj f. Modelul dinamic al sistemului este prezentat n Figura
4.11, a. Se cunosc : F
c
= 3 kN, coa = 5>t>s
- 1
, ir, =0,2 mm, *>, = 70 s
- 1
.
Se cer : a) ecuaia demicare asistemului ; $) deplasarea maxi m a mainii.
REZOLVARE : a) Sistemul are un gjsd de libertate. Yifcraia acestuia
este descris de parametrul igcnd suportul B este. fix i de parametrul tj,
cnd suportul B are deplasarea armonic u(f) = j i c eos o,/, n sensul para-
metrului 7). n acest caz, parametrul de oscilaie se exprim pri n
T|a = TI f ff (a)
I zolnd masa ni = rn, + m,, =7 t. i aplicnd principiul lui d'Alcmbert,
se introduc forele reprezentate n figura 4.1], b, al cror echilibru conducela
lhj, + &rj + Xr) =Fcos <>,!. (t)>
c )
Fit:. 4.11
358
(0
i nnd seama de (a), relaia (b) devine
m i + ^ _p Kv) =F cos o>i^- mii(t). (c)
I ntroducnd'expresi a lui u(l) se obine ecuaia diferenial care descrie
micarea masei ;n
4. ^ -p Ky] = F cos coi/ + mi'owl cos co8/. (d)
Soluia acesteia se compune din soluia prii omogene (7)0fB) care are
forma (1.23) i o soluie, parti cul ar t], ce se obine prin suprapunerea de
efecte pe baza relaiei (1.49)
F cos(oV - i) |_ moi\u0 cos(co,<-)
y >J
F VU -(o./pJ T+^vcodp)' K Vil - (a>,/p)T+(2vu,/p)*
Deplasarea total n vi brai a forat stabilizat rezul t
. , A _ F cosQ.i - ,) .
=
"
< 0
~ T - (",/p)T +(2VO./P)
1

^14- (2vco8/p)'- Costco;/ <*)
, )
VU -(tot/p)
,
]*+(2v(o,/P)*
n care defazajele , i a? se. obin cu (1.51) i respectiv (1.75')
8 1
~ 1- (,/p) ' 1- (">'p)
a
+ Ow/ p)'
Pulsaia vi brai i l or proprii neamortizate se determi n cu (4.23)
Factorul de amortizare, se determi n cu (1.21)
v = _ L = _ L _ =- i H - = 0,2.
bcr 2mp 2 -740
Pul sai a vibraiilor proprii amortizate este dat de (4.48)
p. =p y i
- -
^=40^/1 - 0,2' = 39,192^-.
I ntroducnd valorile, precizate n (f) i i nnd seama de (g) se obi ne
7), = 0,356 cos(5(M + 0,72664) + 0,1121 cos(70/ + 0,93792) mm, (h)
al crei grafic de, vari ai e determinat cu ajutorul calculatorului este repre-
zentat n figura 4.11, c, din care se observ c deplasarea maxima mvi brai a
forat stabilizat este
A m 0 3 =0,468 mm.
Obsewalie. Dac pe lng soluia vibraiilor forate (f) se i ne seama i
de soluia v)o m a ecuaiei (d) avnd forma
v)0m - Ae-^'cosipJ - a), . ()
se obine
>) = riom + 7)i, U)
359
dependent deconstantele A i a ce sel-in di n condiiile imit ini e. Admi nd
eon-diiile i ni i al e ijj = 0,468 nim i =0seobin
A = 0,4775 i a =0,20136.
Cu ajutorul calculat orii lui se determini
i)e = 0,54 mmi are loc l a f =0,031 s de la pornirea mai ni i .
Oscilaiile libere sesting relativ repede, dup care rmne mimai vi brai a
foTat stabi l i zat, cnd rln,ar =0,468 ram.
C. PROBLEME PROPUSE PENTRU RE20LV/RE
BETON F =10kN
4.12. U a bloc defundaie din beton (y-=22 U N/m'), avnd dimensiunile
precizate n figura 4.12, a, b, conlucreaz cusolul numai prin intermediul
t lpii. Sol ui estenisip cu comp ac taremedie : <r =O.SN/mm
2
, E = l OON/mrn',
G =78Nyrnrn
2
, u, =0,34. Fundai a snsi neo maina degreutate Q =O kN
1
!
avnd centrul degreutate 02
pe"verticala cetrece prin cen-
trul degreutate O al tlpii de -L .CL.=3DI<n
fundai e. Maina induce o for-
F" =10ltN care este roti -
toare cu /! =540 rot/rnin. t |
S se determine: cj pulsa- '
iile vibraiilor proprii ; h) a) <
tensiunile normale maxime i "i
minime petalpa de fundai e
n vi brai a forat stabi l i zat;
c) deplasrile dinamice maxi -
me alecentrului mainii O,.
4.13, nsi tuai a c blocul
de fundaie prezentat lajjto-
blema 4.12are nul transla-
b )
ia pe orizontal la nivelul ci
tlpii defundai e, se cer ace-
leai rspunsuri ca i lapro-
blema precedent.y A A 2
^77
O
L=1900mni
Fvlt)=F cosco!
Fx(t)=F sincot
Pig. 4.14
360
ol
o
in
l i
.8 sincot (kN)
BETON
(t:22UN/m
3
)
L -1600mm
8 sincot (kN)
BETON
NPI I I
PLUTA
L = 1600mm
Fig. 4.15
4.14. O fundaie masiV (fig. 4.14, a, 6), susi nnd o main de mas
mm =0,8t, este fixat prin ase arcuri cilindrice elicoidale cu pasul mic
(dt = 40mm, R =50mm, n ==4spire). Maina genereaz forele perturba-
toare F(0m F cos tot i FM) = F sin tot cu F =8kN i to = 0,7 p,.
Transl ai a pe orizontal la nivelul tlpii defundaie nu sepoate produce.
Se cer: a) pulsaiile vibraiilor proprii, tiind, cblocul este din beton cu
y =24 kN/ m
3
;' b) tensiunile dinamice maxime i minime n arcuri ;
cj deplasarea orizontal maxi m lanivelul lagrelor mainii (punctul 02).
4.15. Seconsider o fundaie masi v (fig. 4.15, a, b), ngropat ntr-yn
sol nisipos cu compactare medie (o, = 0,34 N/mm?, E =225 N/ mm
2
,
67 =98N/ mm
2
, u. =0,36), pecaresegsete fixat o main cu masa mm =31.
Maina induce o for perturbatoare orizontal Fx(t) = 8sin tot (kN) cu
co =60s-\ S sedetermine : a) pulsaiile proprii cnd blocul conlucreaz
cu umplutura l ateral ; b) pulsaiile proprii cnd sub talpa defundai e se
interpune un strat dc plut de 60mm grosime i blocul conlucreaz de ase-
menea cuumplutura (fig. 4.15, c) ; c) tensiunile normale sub talpa defundaie
i deplasarea orizontal maxim apunctului 02 (fig. 4.15, a) nvi brai a for-
at stabi l i zat cnd exist i stratul de pl ut.
CAPI701UL 5
VI BRAI I L E TORSI ONA L E A l t A RBORI I OR DREPI
C U MA I MU L TE DI SCU RI
L a arborii drepi, ntruct deformai ile clin ncovoiere suni independente
de cele de torsiune, vibraiile torsionale snnl independente <le cele trans-
versale (de ncovoiere).
Studiul vibraiilor transversale se analizeaz prin metodele, dezvoltate
n capitolele 2 i 3 i nu sunt necesare alte. precizri.
Pentru vibraiile torsionale ale arborilor drepi eu rnai inul te discuri,
se dezvolta un algoritm specializat, bazat pe metoda deplasrilor, att in
cazul neglijrii masei arborelui, ct i in razul considerrii acesteia.
A. R EL Afli l FORMULE DE CALCUL
1. Ecuai i l e de mi care
Se consider un arbore drept cu n discuri (fii,'. T.5.1, a) avnd momentele
de, inerie, masice fa de axa de rotai e (axa r) J Jt Jn- Masa arbo-
relui se neglijeaz sau se consider concentrat i ngl obat n masa discurilor.
Se aleg ca necunoscute rotirile discurilor Z Z2 , . . . , Zh fa de axa de
rotai e. Cnd acestea sunt nule, nseamn c toate discurile sunt blocate i
aceast stare constituie forma de baz a-metodei deplasrilor, care permite
considerarea independeni a oricruia dintre parametri. Astfel, dac pe forma
de baz, eu discurile blocate, marcate yrintr-im pendul curb (fig. T.5.1, b)
se d deplasarea Z = 1, in pendulele formei de baz se dezvolt cuplurile
i*m'fy + L - i V i (5-1)
h
tu = - fcji; rM - - r M - 0 (5.2)
unde coeficienii de rigiditate la torsiune k\h se determi n cu expresia [52]
l & = ~ . (5-3)
r da
n care Vgh reprezint momentul de inerie la torsiune al seciunii arborelui.
Dac I*h este constant pe intervalul gh, atunci
f c - - ^- (5-4)
362
Fig. T.5.1
Di n figura T.5.1, b se observ c atunci cnd un disc j nu este legat
direct i e k, cuplul rjh este nul.
Cuplul elastic ntr-un pendul h, din rotirile. Z( (i = 1,2,..., n) se deter-
min pri n aplicarea principiului suprapunerii efectelor i are expresia
J(* = S
r
"i
z
i = rhtZt + + ruZ (5.5)
rezultat din faptul c rhj =0, cnd j nu este legat direct de h.
Se izoleaz discul h (fig. T.5.1, c) i n conformitate cu principiul l ui
d'Alembert, se introduc : momentul perturbator jftU), cuplul de inerie
jPli
1
n sensul rotirii Zk, cuplul elastic JMl'' care tinde s readuc discul la
poziia iniial i cuplul de amortizare care tinde s micoreze pe Zh.
Cunoscnd expresule :
Mi* = - JhZ\ (5.6)
/'
unde bhi este coeficientul de amortizare, din h pentru o vitez Z, = 1 i
scriind echilibrul tuturor cuplurilor de pe discul h (fig. T.5.1, c) se obine
ecuaia de micare a acestuia
JX + S **&t + S rhfZ, (5.8)
/
Ecuai a (5.8), pentru h = 1, 2,..., n, genereaz un sistem de ecuaii di -
fereniale de ordinul 2, care reprezi nt sistemul ecuaiilor de micare ale
arborelui n cazul vibraiilor torsionale.
363
Dac se noteaz matriceie
0
(5-9)
J =
J , 0 f>
0 O . . .
f>13 !>12-- '>!*
ha- h
R
sistemul generat ele (5.8) ia forma matriceal
J't 4- fii -4- RZ = ^
n care s-a not al :
vectorul necunoscutelor
z = \7../z..
vectorul cuplurilor de toTsiuue. perturbatoare
(indicele superior T mareneaz operai a de transpunere).
(Si e)
(5.11)
(5.12)
2. Vi brai i libere
u absena cuplurilor perturbatoare (Jr"i = 0) i neglijnd amortizrile,
ecuai a matriceal (5.10) ia forma
JZ + RZ = 0 sau Jt'th +rlJZi = 0; I = 1, 2, . . ., n (5.1$)
/
Alegnd o soluie de forma
Zt = 2X'cs (jpt - ), (5.14)
unde reprezi nt amplitudinea vi brai i l or libere, sistemul (5.13), i nnd
seama de (5.1) i (5.2), devine :
( i i . - JiP*)A - k\*R = o
- A-|.2Z; + (tj,, + 4.3 - J 2P
!
)Zg - k\,,Z\ = 0 (5 15)
Pri ma i ultima dintre ecuai i conin cte dou necunoscute i toate
celelalte cte trei.
Pentru ca sistemul algebric omogen (5.15) s aib soluii diferite de cea
banal , determinantul caracteristic trebuie s fie nul. Aceast condiie con-
duce la ecuaia pul sai i l or proprii
o o o -
A
-i . -
/
/
>
din care. se obi n valorile < p, <...< p- Ecuai a de gradul n n o'
(5.16) are prima rdci n p = 0 i aceasta corespunde rotai ei rigide a ar-
borelui. *. - P
(5.16)
= 0
364
I ntroducnd succesiv rdci -
nile jta scoase din (5.16) n (5.15)
i alegnd una din amplitudini
cu o valoare arbi trar, de. exem-
plu Z\M = 1, se obin modurile
proprii de oscilaie.
Oscilaia liber se determi n
sul forma unei combi nai i liniare
a for mei o r proprii
ty = SZt o , a Ca cos (pj - 6J
(5.17)
n care C% i t)a sunt constante care se obi n din condiiile iniiale.
Observaie. Forma de band a matricei sistemului (5.15) permite calculul
concomitent al pulsaiilor i formelor proprii printr-un procedeu iterativ.
Astfel, pentru Z\ = 1i /; = p' din prima ecuaie a l ui (5.5) se determi n Z\,
din a doua Z\ i din ecuaia (n 1), ZJ | ; ultima ecuaie conduce la restul
Fig. T.5.2
Rn(p') = - kn^,%Z* * + (k* - Jnp')Z. (5.18)
Yalorile p" (fig. T.5.2) pentru care acest rest este nul reprezi nt pulsa-
iile propTii,J ar amplitudinile Zh forma proprie corespunztoare.
3. Vi brai i forate
I n absena amorti zri l or, sistemul de ecuaii al vibraiilor torsionale
forate, generat de (5.8), este
J hZh + E ^Zj =Ml(l); h = 1, 2, (5.19)
a) Metoda amplitudinilor maxime. Pentru cupluri perturbatoare armonice
(5 20)
(5.21)
M
l
h(l) = Ml cos toi; A - l , 2,. . ., n
amplitudinile (Z%) n vi brai a forat stabi l i zat
Zh = Z\ cos tot ; h \, 2, . . ., n
se determin din sistemul algebric
(ir*,, - JiV*)Z\ - k[.*Z% =
- k[,zZl + (Ari', + ici, ~ - kjtt - Mi-
0
(5.22)
Cu amplitudinile obi nute din (5.22) se calculeaz cuplurile de inerie
Mi
A
- = Jnio'Zl; A = 1, 2, . . ., n (5.23)
care se suprapun cu momentele de torsiune, perturbatoare i conduc la dia-
grama momentelor de torsiune pe arbore.
365
b) Utttd rnc-dcH. ntruct modul ele- apli care este identic cu cel iesens
n capitolele 2 i 3, se prezint numai forma specific a relaiilor ele calcul.
Astfel, amplitudinile n vibraia forat se determi n cu expresia
X
unde ecntnbui a formei x la vi brai a arborelui, in absena amorti zri
i pentru Ooe(0) = fla<0) = 0, este
C5-.25)
V t = [^(c) sin pt (l - r)d .
0)
Componenta cuplurilor perturbatoare pe forma K de oscilaie este dat
de relaia
(5.26)
Zi
h
SJ ')
D| obinerea amplitudinilor <5.24) se calculeaz cuplurile de meri e
eu (5.u) i apoi diagramele momentelor i e torsiune pe arbore, maxime i
minime, suprapunnd momentele de torsiune perturbatoare cu cele ic.
^F entra cupluri perturbatoare armonice (5.20), componenta SJl) devine :
Sx(t) = Sico, ai ; S 8 * ^- . _ J ^.
I
Pe baza acesteia factorul nK (5.25) ia forma
unde i i este coeficientul dinamic pentru forma a de oscilaie.
Amplitudinile discurilor se calculeaz cu expresia
a = ez-i
5
S
, s = 2 5 C < ) S w
'
; h = 1
'
2
'
0.27)
<5.28)
(5.29)
pe baza creia cuplurile de inerie la torsiune sunt
j>tl< . - Jklh = Jfc** cos ut,
unde
' J Sf c" =J . ^ Z h ^ =
J
""
2Z
S O
3 1
)
a
reprezint cuplul dc inerie l a torsiune maxim.
Dac se i ne seama de amortizare, amplitudinile i n vibraia forat
stabilizat se determi n cu expresia
366
rn care
2v
; 6a = arctg
Pct
(5.33)
Ol"
Pa
Dup obinerea amplitudinilor sedetermi n cuplurile deinerie latorsiune,
care nu mai sunt n faz cu cuplurile de torsiune perturbatoare, i apoi
diagTama momentelor de torsiune pe arbore.
Observaie. Amplitudinile stabilite prin metoda modal (5.29), (5.32) nu
in seama i de micarea de corp rigid a arborelui. n consecin, n cazul
unui arbore, la amplitudiniledeterminate cu (5.29), (5.32) trebuie adugate
amplitudinile arborelui rigid, corespunztoare cuplurilor perturbatoare.
4. Vi brai i torsionale ale arborilor drepi cu mai multe
discuri, i nnd seama i de masa arborelui
Folosind relaiile din 3.3i considernd rotirile i momentele de torsiune
pozitive, ca n figura T.5.1, a, expresia roti ri i de torsiune n vibraia liber
este
<?z = (cos ax ctgalsin ax)Zg 4- cosec alsin ax Zh.
Pe baza acesteia, cu (3.93), se obine
M%= GIgKa\(sm ax + ctg alcos ax)Zv cosec alcosax Zh]
I n expresiile dc mai sus s-a notat
r GI>
(5.34)
(5.35)
(5.36)
unde : / reprezi nt momentul de inerie masic fa de axa r al uni ti i de
lungime din bar ; I momentul de inerie latorsiuneal seciunii trans-
versale; p pul sai a proprie.
I ntroducnd notai a (3.108), gh = (al)ah, momentele de torsiune de la
capete (fig. T.5.3, a) n funcie de rotirile de la aceleai capete, se scriu sub
forma
r GI' . .
a ctga
l
Mi,
GI' .
a cosec a
GI'
a cosec a
GI'
ctg
[Zh\ [ss1
s2' 2/
(5.37)
' x
Mhg
Fig. T.5.3
367
care pune n eviden matricea derigiditate dinamicii a lunci jh avnd
component ele:
r
- 'ti = [^r ) =Kit <1* =<t =- \ ~ -
c o s e c
<' I -.
(5.38)
Funciile etgf l i d cosec i ti ni ctre 1cnd -*-0 i matricea de rigi-
ditate dinaniie r tinde ctre matricea de rigiditate static, cnd :
- rjg = ffiLi 'St =$ = - ^ <
5
'
3<
0
Folosind principiul l ui d'Al eml ert, echi l i brul cupl uri l or de|>ediscul *
(fig. T.5.3, b), innd scama de(5.6), (5.37) i defaptul c discul h este
legat numai la discurile g i i, seobine ecuai a
+ *jM , 40, . , +*, 3,>z +ti i * , =mm <
5
-
4(>
>
care, pentru toate necunoscutele genereaz sistemul ecuaiilor de micare
f'a +s i i i , - Jtit i * =
n
>
2 j i
- (
b 4 l
>
j
TeTmenii acestui sistem sunt :
r. 9"S,i f c ; , dac j este legat direct deJi (5.42)
rj =0, dac j nu este legat direct de J\
r M =2
s
i * i =*i ,0* +
s
< - ( 5 . 4 3 )
[s-a considerat (v. fig. T.5.1, b) c nodul h este.legat numai denodurile g i i\.
i n continuare, studiul vibraiilor libere i al celor forate, pornind dela
sistemul (5.41), decurge In mod identic ca n cazul anterior, cnd sistemul
ecuaiilor de. micare avea fornia (5.8).
Se precizeaz ns c ecuaia pulsaiilor proprii cnd se. ine seama de
masa arborelui este o ecuaie transcendent, acrei rezolvare se efectueaz,
de asemenea, printr-un pTocedeu iterativ.
Observaie. Vibraiile proprii i forjate torsionale alearborilor drepi eu.
mai multe discuri, lund n consideraie masa arborelui, sunt. analizate n
lucrarea [60] pe baza matricelor de" transmitere (5.110), (3111), (3.112),
(3.114}i transpuse ntr-un program adecvat, numit VTBTOR".
Modul de aplicare al aceslui program este indicat n problema 5.12.
B. PROBLEME REZOLVATE
5.1. Peun arbore (fig. 5.1, a) cuseciune inelar, avnd tlu r 84 mm,
dii =60mmpelungimea a - 500mmi respectiv dirJ =74mm, dt, =
= 50mm-pe lungimea b =300mmsunt fixate dou discuri omogene cu
D, =600 mm, Q, =5kN (discul 1) i D, =500nun, Qt = 4IcN (discul 2).
Asupra discului 1 acioneaz un cuplu perturbator armonie M\
=J zl ' V
j S
co/ cuJ ft
0
2,75 kNm i ei =15(1 s"
1
. S sedetermine : a)pul sai *
363
b)
c)
d)
e)
5 / T \ ' .o
(1) DlC^DtC, coscot /jN
* r r i H
b
^
A - A
diex=tUmtn
232 630,7
2 517 369,3Nmm
2750000Nmm

2 517369,3
M
2 517369,3Nmm
F i g . 5.1
vibraiilor proprii torsionale ; b) unghiurile derotire maxi m ale discurilor
n vi brai a forat stabi l i zat; e) diagramele momentelor detorsiune maxime
i mi ni me; d) coeficientul de si guran al arborelui cunoscnd t_, =
= 230N/ mm
2
, f - ^- ) = 2,3.
REZOLVARE .- a) Sealeg caparametri unghiurile derotai e ale discu-
rilor Z, i respectiv Z2 fa deaxa derotai e (fig. 5.1, b). Pri n blocarea
21 Problemededinamica structurilor cd. 130
3fi9
discurilor cupendulii curi i 1 i 2seobine foTma debaz a metodei de-
plasrilor. Ecuai a pulsaiilor proprii are foinia
n. care Jx i J 2 reprezint momentele deinerie rrasice alediscurilor 1 i S
fa de axa arborelui
J t . " af l L . 2 2 ^! =2 2 9 3 W 8 Ns'mrnn ; ./.,=12742,1 Ns mm,
2 8gr S'9 81C
iar / u , r -- r,! i r! 2 reprezi nt coeficienii matricei elerigiditate J f?(5.9).
Momentele de inerie la torsiune ale seciunilor arborelui suri t:
T* = T =
32
$6 154,^5 10
2
mm; T\= J j 2 =
23 303,32? I O
2
mm
1
.
Coeficientul de rigiditate la torsiune al arborelui pe intervalul cuprins
iul recele dou discuri, folosind (5.3) este
U 1 GIN 8,07-1 0-36154,956 LI)' , l v > t ) 1 , r i .
fq_i - = u = =302,21258I O* Nmm.
3 154.S5&-
:>
G /
i, 23 303,:
32
Pentru a seobine coeficienii matricei derigiditate seprocedeaz astfel :
pe forma de baz se d deplasarea 27, =1i se noteaz reaei unea
cuplu n blocajul 1 cu r,L i n blocajul 2cu r n (fig. 5.1, c) i din echili-
brul discului 1 seobine r n = iar din echilibrul discului 2 se obine
se d apoi pe forma de baz deplasarea Zz =1, di n care rezul t
rl t =; fr}_t in pendulul / i respectiv / =k\_t n pendulul 2.
Pi n ecuai a pulsaiilor proprii (a) care devine
[
k [
- r ~ *f ~
h l
; , 1- o - w +W - J - o. do
L "1-2 ' >| 1 * tP J
rezult /) =0, care corespunde rotai ei rigide i pulsaia proprie
= ]/ "> <
J
i -+ ^<>= 1/302,212513-l 0(22 835,78-+ 12742,1) =
|/ i . J , r 22935,78-1 27 42,1
n consecin sistemul are tui singur grad delibertate di nami c.
b) Sistemul de ecuaii al vibraiilor- torsionale forate (5.19) ia forma:
./, , 4 LJf - * ^!-
0
< >'; (c)
J 2 Z8 J c.jZ, + Zj =I).
Folosind procedeul amplitudinilor maxime, sistemul algebric (5.22),
innd seama de(c), devine
uj - . - J^*-yz\ - /{_s z =j$o (d)
370
i pentru mrimile precizate, conduce larotirile maxime n vi brai a forat
stabilizat
Z\ = - 4,50786 -10-*rad, ZJ *=- 8,78057- I O
- 3
rad.
c) Cuplurile deinerie maxime, determinate cu (5.23), sunt :
^^0= J l W 2. z = - 232630,7Nmm; Jl\'
i
-= J atoZ =- 251736<),$Ninm.
Echilibru] dinamic al arborelui :
X '
0
+-M
l
i
U0
4 Jl'2'
U0
=2750000- 232630,7 - 2517369,3 =0,
este satisfcut.
Cuplul perturbator se suprapune cu cuplurile de inerie obi nndu-se
diagrama momentelor detorsiune maxime (fig. 5.1, d) i diagrama demo-
mente minime (fig. 5.1, c).
d) ntruct M'Min = M'max, arborele este solicitat la torsiune dup
un ciclu alternant simetric, pentru care coeficientul de si guran (1.65)
devine
C t ja Izl =_ ^2 _ =2,5,
( &. \ 39,97-2,3
in care
M'max 2517369,3
= 39,97 N/ mm
2
16
5.2. Peun arbore cu seciuni circulare (fig. 5.2, a), avnd dt =70mm
pe lungimea a= 400 mm, d2 =80mm pelungimea b 500 mm i d3 =75 mm
pe lungimea c =700 mm, sunt fixate trei discuri omogene (discul 1 cu
Di - 500mmi m, =400kg, discul 2 cu D2 =000mmi m2 =500kg
i discul 3cu Da =560mmi m3 =460kg). Asupra discului 2 se apl i c
un cuplu detorsiune =Jkt* cos cuJll'
0
= 8kNm i na =1 000rot/
min. S sedetermine : a) pulsaiile vibraiilor proprii torsionale ; b) formele
proprii de oscilaie ; c) rotirile dinamice maxime ale discurilor n vi brai a
forat stabi l i zat ; d) diagramele momentelor detorsiune maxime i minime.
REZOLVARE: a,) Sealeg ea necunoscute rotirile Z Z2 i Z3 ale
discurilor fa deaxaarborelui (axax) i se aplic metoda deplasrilor.
Se calculeaz momentele de inerie masice ale discurilor fa deaxa
arborelui : .
J. = = '
4
-
2 5 0
' . 12500 Ns'mm ; J, =-2 5L =22500Ns* mm ;
2 2 2
J 3 =JOSL =18032 Ns
z
mm
i respectiv momentele de inerie geometrice la torsiune ale seciunilor
arborelui :
n = =-!lL = =2357,1762-10
3
mm
4
pe i nterval ul delungime a ;
32 32
7<=lvl = 4 021,2386-10* mi n
4
peinterval ul de lungime b ; Pt =i p 3 =
= iL5L ==i L Z^l =3106,3111-IO
3
mm
4
pe interval ul delungime c.
32 32
371
2,27'/
5
1
m
>
3,671
2,^77y
8kNm 2,052
CD 0 CD
3,671
I U 0
^3,671
2.277kNtn _
N
I -l
1
~mirel
Tig. 5.2
z:-1,2 2815
Se determi n cu(5.3), coeficienii derigiditate latorsiune ai arborelui
Jc_i pc intervalul delungime + cuprins ntre discurile 1 i 2
8,07-io' aa57,i7t2-m = 2 7445,771'i n
1
Nmm, CJ
pi
' i -
2
r aS57,l7J -10
a + ) XL 400 +500
i respectiv k2_3 pe
4021,2386-10

intervalul delungime cuprins ntre discurile 2i 3


! _ ^L _ M7-H>-3 100,311 1-IO' _ ^ n ^. i f n tJ m
< 7U0
III.
372
Se determi n termenii matricei derigiditate ;R (5.9) cuformulele (5.1)
i (5.2). Pentru a exemplifica modul deobinere se ddeplasarea Zz =1
(fig. 5.2, b) peforma debaz i sefigureaz att eforturile n arbore, ct
i reaciunile cupluri npendulii curbi.
Din echilibrul discurilor : ri a =r81 = A[_2; r22 A-{_2 +/ |_3 ; r,, =
r k*
In mod similar, ceilali termeni sunt :
i\i =A"J_2 ; r3] =; I 3 =0; r33 =/2_3.
Ecuai a pulsaiilor proprii detorsiune, folosind (5.16) ia forma
P*{- >l-hJ3p
1
+[a
(
1_3j3(J 1 +-h) + a-2_3./1(J 2 +J,)]p
2
-
- +f, +J3)} =0. (a)
U na dinsoluii este p =0i corespunde rotai ei rigide aarborelui (ro-
tirile discurilor suni egale). Celelalte soluii rezult din (a), care prin nlo-
cuirea mri mi l or precizate, devine
- 50 715 p* + 354 653,85 40
4
p
2
- 521 235,37-I O
8
=0.
Se obin valorile : p\ =21 008,153 ; p\ = 48 922,607 i apoi pulsaiile
proprii p, =144,9419S->; p, =221,18456 s"
1
.
b) Forma proprie 1corespunztoare pul sai ei pt. Sefolosete sistemul
algebric (5.15), care, pentru arborele dat i p =px , devine :
, (A{_2 - A Pi )^! Aj_2Z^j =0
- k[^-Zn +(A-_2 +A-|_3 - J*p\)Z\ - Ai_3Z31 =0 (b)
^2-3'^2i H~(^"1-3 JsPTl^ai ~ 6
Se adopt una din rotiri, deexemplu Zn =1i folosind dou din ecuai i ,
n care seintroduc datele precizate, seobi n celelalte dou rotiri : Z\x =
= 0,04320, ZJ , =- 0,74711. Deformata care prezint acesterotiri (fig. 5.2, c)
reprezint forma proprie 1.
I ntroducnd p =p2 n sistemul (5.15) i adoptnd ZJ 2 =1, rezult ro-
tirile Z\2 = 1,22815, Z, =0,83925 care determi n forma proprie 2
(fig. 5.2, d).
Condiia deortogonalitate acelor dou forme proprii
TiZJ jZ^ -f- >A^Z21Z22 _|- J3Z^Z^ =0, (c)
este ndepl i ni t.
c) Sistemul algebric al amplitudinilor maxime (5.22) pentru arborele
analizat iaforma :
, (*{_, - J^)Z\ - A-{_2Z =0
- -l " (* +A-t3 - J 2co
3
)Z - Ai_3Z =M{' (d)
- Ar|_sZ +(*_, - J 3<o
2
)Z =0.
Pentru w =7rnu/30 =i-1 000/30 =104,72 s~
l
i celelalte mri mi preci-
zate seobin clin (d) rotirile maxime alediscurilor nvi brai a forat sta-
bilizat :
Z\= - 16,6108-I O
- 3
rad, Z\ - - 8,31453-I O"
3
rad, Z =- 18,5667 10-
J
rad.
373
A) Folosind (5.23) se determini cuplurile de inerie maxime:
Jff* = ,/>
!
Z = - 2,277 Ulm, 4fc
l
>* = J
:
co
a
Z = - 2,052kNm,
J#-'- = J
s
ci
3
ZS = - 3,671 tNrn.
Ecuaia de eetiilibru dinamic, Jf[f 4 M\
xa
4- ./
2
, <
'
<l
+ .M
,u
" = 0 *ste
satisfcut.
Cuplurile dc inerie :
^{' = Jt\** cos (0)/, = Jft** cos uf* m cos co/
se suprapun cu cuplul perturbator jStUJ) = jflKj'" r.os wf i se obine diagrama
inoiuentelor de torsiune dinamic. Pentru cos <o( = -f- 1 rezult diagrama
momentelor de torsiune maxime (fig. 5.2, e), iar pentru cos W = 1 se
obine diagrama momentelor de torsiune minime (fig. 5.2, f). Solicitarea
variabil de torsiune are ciclul alternant simetric, ntruct .V/J,,-, = - M
h
,
Pe intervalul dintre discurile 5 i 5 se olin tensiunile
f>nax,nin. = i zfc 44,3 N An in
8
, care sunt cele mai mari.
*-75* IU
5.3. Pentru arborele cu tTei discuri reprezentat in figura 5.2, avnd
datele precizate la problema 5.2, se eeTe s se determine amplitudinile discu-
rilor i cuplurile de inerie, n vibraia de torsiune forat stabilizat,
prin metoda modal.
REZOLVARE : La problema 5.2, s-au determinat formele proprii de
oscilaie: forma J (fig. 5.2, c) i forma 2 (fig. 5.2, d).
innd seama de observaia de la sfritul paragrafului 5.A.3, rotirile
discurilor n vibraia forat stabilizat se determin cu expresia :
22=Z
h
-f-
P
. (a)
unde Z
h
reprezint amplitudinile discurilor determinate, cu (5.29) i cp, ro-
tirea de corp rigid a arborelui.
Determinarea rotirilor Zh. Particulariznd expresia (5.29), rezult
Z
h
= zH524'cos*> - ZJcoso, h = 1, 2, 3.
a = l
(b)
Pentru cuplul perturbator _M*(t) = .J?gcoso/ expresia (5.27) devine
5? = -V =2-=2 a - 1, 2 (c)
i conduce la :
S
o
=
__J 8-10-0,04320
= 7 j 2 7 6 8 5
. j o -4.
1
144,941a
2
12500-1 422 500-0,0432' 418032-(-0,74711)
S
o _ i 8-ic-(-i,aa8i5)
=
_
3(
3
95
<)4.
1 0
-,
2
221,18456' 12 500-1' 422 50O( - 1,22815)' 4- 18 0:t2-O,83925
2
Coeficienii dinamici calculai cu (5.28) sunt:
, _ '
=
! = 2,09205; = -
1 -(104,72/144,9419)'
1
~ l* 1 -(W/^)
= 1,28892-
374
^JtlOtuVcos^t
J = Jl JjVj
2'
J
3
Introducnd mrimile respective n (b) se obin :
Z, = |1 -7,27685-IO"
4
-2,092054- 1 -( 3,39594-IO
-3
) -1,28892] cos oot =
= 2,8548-10-
3
cos tot, evident Z = - 2,8548>10^ rad ;
Z
2
= [0,0432 -7,27685-IO"
4
-2,09205+ (- 1,22815) (- 3,39594IO
-3
)
1,28892] cos tot = 5,4415-IO-
3
cos tot, unde Z\ = 5,4415-IO"
3
rad,
Z, = [(- 0,74711)-7,27685-IO
-4
-2,09205+ 0,83925(- 3,39594 10'
3
)-
-1,28892] cos oi - - 4,8107-IO
-3
cos tot, unde ZJ = 4,8107-IO
-3
rad.
Determinarea unghiului de rotaie 9. In ipoteza de corp rigid (fig. 5.3)
momentul de inerie masic ./ fa de axa de rotaie (axa x), neglijnd masa
arborelui, este :
/ = /,-)- J
a
+. / , = 12 500 + 22 500 + 18 032 = 53 032 Ns
s
mm. (d)
Conform principiului lui d'Alembert, introducnd cuplul perturbator
Ji
l
z
(t) cos bit i cuplul de inerie M* = /<? n sensul rotirii cp, din
condiia de echilibru a cuplurilor se obine ecuaia diferenial ce descrie
rotaia rigid a sistemului
- J-'<? + Jt\* cns toi = 0. (e)
Alegnd soluia ecuaiei (e) de forma
9 = 9 cos toi, (f)
din condiia de verificare a ecuaiei rezult
9
= _ ^i l = L*2! = - 13,756-IO-
3
rad. (g)
J-6>' 53032-104,72
Introducnd (b) i (f) n (a) se obin rotirile totale :
Z\ = Z + <p = Z\ cos tot + q> cos tot = (Zj| + 9
C
) cos tot = ZJ cos oot (h)
unde ZJ
0
reprezint amplitudinile maxime ale discurilor n vibraia forat
stabilizat. Se obine :
i
ZJ = Z\ + 9 = - 2,8548-10- - 13,756- lO
- 3
= - 16,6108-10- rad.
Z = Z +. 9 = 5,4415IO-
3
- 13,756-10
-3
= - 8,3145-IO
-8
rad.
Z*o = Z 4- 9 = _ 4,8107-10- - 13,756-10"
3
= - 18,5667-IO
-3
rad.
375
IL1 caro n loc ie Z\ sc i i - Cuplurile de inerie se calculeaz cu. (5.31"),
troduc Z;. Rezul t :
= J^Zf = 12 500 404,72
!
-(- 16,6108I O
- 3
) =
= - 2,277-10' Nmm = - 2,27 7kNm ; V.4 = J 2w
2
Zr - - 2,052I cNm;
yjgJ .M = J a O ) ^0 = _3,(571 lcNm.
Rezultatele obi nute pri i metodamodal concord pefect cu cele obi nute
prin metoda amplitudinilor matime, folosit n cadrul problemei 5.2.
5.4. Sistemul din figura 5.4, a esteformal, dintr-o bar, avnd momentele
de inerie la torsiune geometrice 1[ =400 -IO
1
mm
4
pe intervalul A - 1 (de
lungime 4a) i l\ m 2(io 40* mm" pe intervalul 1-2 (de lungime 2,5 a), pe
care sunt fixate discul 1 eu momentul de inerie inasie fa de axa barei
J, =50 kgm i discul S Ca f, = 30 lqrm
2
. Barn esle incai rat pentru tor-
siune n A i are l agre lng discuri astfel net sistemul nu poate avea
dect vi brai i de torsiune. Asupra discului J se aplic cuplul perturbat O T
M[(t) = "$jn
c
cos co/ i asupTa discului 2cupl ai Jt\{t) = - J t c sw( . Cunos-
cnd : a = 2(10 mm, 4? = 2 kNrn i o = 0 BPN se cer : a) pulsaiile vi -
ol
bl
dl
e)
31G'2lt) - -3T &coscot
221 =1,6151983
08kNm TtC^eUNrr
Z
22
:
-
1
'
0 3 1 8 6 5
IkNm
i i i rf i i m
<D
r r t
6,2kMm
D*G=2kMm
1UNm
4.2l<Nm
un]
Fig. 5.4
376
= 0 (a)
braiilor proprii torsionale ; b) formele proprii de oscilaie ; c) amplitudinile
dinamice ale discurilor n vi brai a forat stabi l i zat folosind metoda modal ;
d) amplitudinile discurilor folosind metoda amplitudinilor maxi me; cj dia-
gramele momentelor de torsiune maxime i minime.
REZOLVARE: a) Sistemul are dou grade de libertate di nami c la
torsiune, parametrii ele oscilaie fiind unghiurile dc rotire Zt i respectiv Za
ale discurilor. Ecuai a pulsaiilor proprii n metoda deplasrilor este
r2t r22 - Jzp
2
i se obine prin particularizarea ecuaiei (5.16).
Se noteaz cu k
l
A_1 coeficientul de rigiditate la torsiune al barei pe i n-
tervalul Al i respectiv cu A-{_2 cel de pe intervalul 1 2. Aplicnd (5.3)
se obine :
,, GI[ 8-10-400-10' . , - . ,, G7j 8-10
4
-2OO-lO'
A*,., = - = = 4-10
8
Nmm ; A|_2 - = =
4a 4-200 2,5o 2,5-200
= 3,2 -10
8
Nmm.
Aplicnd (5.1) i (5.2) se obin :
r
i l
=
^A-\ ~f~M-2!
r
i2
=
'21
=
M-2
r
22
=
^"'-2- (b)
I ntroducnd n (a) aceste valori, rezidt ecuaia :
J,JlP> - + M_2) + >lf-alP* + = > (c)
care, ])entru valorile numerice ale problemei, devine
15 p* - 37,6 -10
4
p
2
+ 12,8 -I O
8
= 0
i are soluiile :
p, = 63,739553s-
1
; p\ = 144,92735 s"
1
.
b) Sistemul algebric omogen, dedus din (5.15) :
- K-2Zla + (A"_2 - Z a = 0, (d)
pentru a = 1; 2, conduce la formele proprii.
Astfel, forma proprie 1 (fig. 5.4, 6) se obine din (d) pentru <x = 1i Zt == 1.
Dintr-o ecuaie rezult Z\x = 1,6151983, iar cealalt devine o identitate.
Forma proprie 2 (fig. 5.4, c) se obine din (d) pentru a = 2 i ZJ 2 = 1.
U na din ecuaii d Z2 1,031865, iar cealalt devine identitate.
Condiia de ortogonal i tae a formelor proprii, J^Z^Z
0
^ 4- J^Z^Z^ = 0
este ndepl i ni t.
c) Pentru cupluri perturbatoare de, aceeai pulsaie co i n faz, expresia
amplitudinilor discurilor n metoda modal, de forma (5.29), devine
2
Z* = S
Z
L S2<|* cos cot = Z cos cot, h = 1, 2. (e)
377
Cu (5.27) se-, calculeaz componentele cujlurilor p erlurbal oare dup for-
ni ele pr ojui i :
S = gggigi ( - ^V i . = 5 3 1 4 g l .t j L j . g _ m"-2\, -\ (- 9y;, =
= 4,(3851 S-10-=
iar cu (5.28), coeficienii dinamici pentru formele proprii :
IU = - 1,73823.&1 ; i i , = ! =4,43&238.
Conform (e), rezul t amplitudinile l i scari l oi D vibraia forat stabili-
zat :
Z\ = Z,S;Y I -4- Z&J Sfc =- 2,5]()-rad ; 2, - Z?cosif
2 =^S J ^J +J &Sty, = - 21,875-l<r
3
rad ; I, =J Zgcos *>l
d) Sistemul algebric n metoda ampl i i ud inilor maxime (5.22) devine :
4- fcj_B - / , >K - = 3JP
(g)
-A-L .2Z +(iU - J 2co
2
) = - AP,
i pentru mri mi l e precizate conduce la valorile
Z\ =- 2,5-I O-
3
rad, Z = 21,875- I C
- 3
rad, (h)
identice cucele din (f).
e) Cu(5.31), sedetermi n cuplurile deinerie l atorsiune, maxime
Jt\** = 7l W
2
Z =5-IO
4
-80
a
-(-2,5-10-
s
) =- 80-10* Nmm = 0,8kNm,
^,<<<>=J 2w
2
Z -=3-10*-80
s
-(- 21,875-10-') =- 420-10
1
Nmm =
= - 4,2kNm,
pe baza crora sepoate scrie
Jt\
l
= MV
9
cos ol ; Jtf T-Jft? cosooC (i)
Suprapunnd cuplurile perturbatoare cucele dc inerie sedetermi n dia-
grama demomente i etorsiunedinamice, Pentru cos oi =1seobin ncrc-
rile i apoi diagrama demomente maximedin iigura 5.4,</,iar peni rn cos oi
- 1seobin ncrcri l e pebaza crora setraseaz diagrama de momente
minime (fig. 5.4, e).
5.5. Sistemul reprezentat n figura 5.5, a este format dintr-o bar ncas-
trat pentru torsiune lacapete, pecaresunt fixate discurile 7i 2. Coeficienii
i e rigidilate. l atorsiune ai barei sunt : =400kNm peintervalul cuprins
intre A i 7, delungime 5a; k[_2 - 20(1kNm peintervalul delungime 3 ;
lc|_ZJ =300kNmpe intervalul delungime 4a. Momentele de inerie masic.e
ale discurilor fa deaxabarei sunt : J ] =60kgm
2
, J 2 =40kgm
2
. Asupra
discului / seapl i c cuplul perturlator JH\{i)= JH^ coscat i asupra discului 2
se aplic cuplul J |(i ) = J?&* cos <of cu co =100a
- 1
, Jt!^ =3kNm, =
= 1lcNm. S sedetermine : a) pulsaiile vi brai i l or proprii torsionale i for-
mele propri i ; b) amplitudinile discurilor n vi l nai a forat amorti zat sta-
bilizat, cunoscnd factoml deamortizare corespunztor formei proprii fun-
damentale Vi. =0,04; c) diagrama momentelor detorsiune maxime.
378
b)
cl
dl
el
6,2SikNm
Fig. 5.5
REZOLVARE : a) Sistemul aredou grade delibertate di nami c lator-
siune Parametrii deoscilaie sunt unghiurile derotaie. Z, i respectiv Z2 ale
discurilor. Ecuai a pulsaiilor proprii n metoda deplasrilor este :
li
m 0=* J ^p* - ( . V ! a +J 2 rn )p
2
+ru r2 2 - r1 2 / 8 1 =0 (a)
r21 r22 - J 2 p
2
'
Folosind (5.1) i (5.2) seobin coeficienii:
. _ K +k\ , - 6-10 Nmm ; r =r12 = - k[.2 =- 2-10 Nmm;
r22 =M- 2 +A l _/ J =5-l ()Nn m 0)
care mpreun cu .7, =6-10* Ns'mm i J 2 =4-10* Ns'mm seintroduc n (a) i
prin rezolvarea ecuaiei bi ptrate se obi n pulsaiile propru :
p, =83,54901 s-
1
; p, - 124,57754 s"
1
.
379
Forma prcprie 1 (fio. .5.5, />). Se adopt l\v = 1 i din (5.15) rezulta
3 = _
r
~
J
'l>' =(1,1)05860.
Forma proprie S(fig. 5.5, c). Se adopt Z\.2 = 1i <1in (5.15) rezult
Z = -
f t l
~
J l P
' = l,655Bf>!>.
Condiia de ortogonalii ate s formelor proprii J iZ^52+- /.ZjZJ a =0
este satisfcut.
b) Se aplic metoda mcdaL . Amplitudinile in vibraia forat stabilizat,
i nnd seama de amortizare, se determi n cu (5.32)
Z = S os <ai - 9,), k - 1, 2. (c>
<*=i
Folosind (5.27) se calculeaz :
55=. . *
v
' = 6,02C25 10-' ;
SS
1
"
1
' " = 0,510436 10-
J
.
P ! /rCZ-;.)
8
-)-J s-(Z>)
!
Cu (5.33) se determi n:
ip =
1
= 2,257103; iS
V[t - (fp1)
,
]
,
4- <271-o>//)1)
a
v/[l - (afp,)'1' 4- (a^o/p,)'
= 2,7135)57; 6t =arctg = -0,217841 ; 0, = aretf.
2 v
'
m /
* -
]-(oi//>,)
!
l -MPi )
= 0,264497
<S-a introdus , = 0,04
1 2 4
'
j y 7 5 4
^0,06, admi tndu-se astfel c
p1 83,54ttDl
factorul de amortizare crete propori onal cu ordinul formei proprii de osci -
laie.)
Parti cul ari znd expresia (c), se obi u :
Z1 = Z^Sfib* cos (co/ - 0,) +Z2 S^ cos (/ - e2) = 13,50587 -io-*-
cos (co/ + 0,217841) 4- 1,385302-10"
3
cos (/ - 0,264497) = 14,84704-
10-' cos (co/ + 0,174548) rad.
Z, = Z t ^ cos (co/ - et) + 28BSJ <r cos (of - 62) = 12,32514 -I O
-
*
cos (co/ +0,217841) - 2,293878:10-
3
cos (co/ - 0,264497) = 10,34781
10.- cos (uf 4- 0,320841) rad.
Ampl i tudi ni l e maxime ale discurilor sunt deci : 1\ =14,84704'I O
- 8
rad,
Z\ = 10,34781-I O"
3
rad, care, evident, nu sunt n faz.
c) Cuplurile de ineTie la torsiune se determi n cu (5.6)
MV = - / X h m 1, 2. (d)
380
Se ol iu :
= _ /, jr = J ^o) * cos (co/ + 0,174548) = 8,9082 cos (co/ + 0,174548)
kNm,
JL^ = 7.JT, = J 2 Z
2
cos (w/ + 0,320849) = 4,1391 cos (/ +-
-!- 0,320849) kNm.
ntruct cuplurilede inerie sunt defazate, att ntre ele, ct i fa decele
perturbatoare, pentru a obine diagrama de momente de torsiune maxime se
determin diagramele de momente pentru si tuai i l e n care unul dintre aceste
cupluri este maxi m. Dintre cele trei diagrame obi nute, a rezultat c M'max
corespunde si tuai ei de ncrcare urmtoare :
jgf.i mjgt\.w% = 8,9082 kNm, J&* = 4,0949.kNm, Jt[ = 2,9544kNm,
/)[', =0,9848 kNm'(fig. 5.5, d). DiagramaMJ , M estereprezentat n figura5. 5, e.
gl
Fig. 5.6
381
5.6. Pentru un multiplicator dc turai e cu r treapt (fig5.3,) avnd ra-
portul de transmit ere i = 2, se cunosc : momentele de inerie masice, fa de
as ele <le rotai e, ale volanilor J, = 9 0<)O Ns'nnt. J , Klflfl Ns
a
i nm si ale
icilor angrenajului dina t J,A = 3000 Ns
a
mm, J 2 B = 2000 Ns'mm; coefi-
cienii derigiditatel a torsiune ai ari ori lor J tJ _, = 250 IcNrn, r{_, = 140 k.Nrn.
Asupra volantului / se apl ic cuplul de torsiune"perturbator^^/) ^=jf\ eosco/
ca Jttl = 6 kNm i >= 120 S
- 1
- n si tuai a c o n.siderali i roilor di nate rigide,
se cer : a) ecuaiile di toreniale caredescriu vibraiile torsionale ale sistemului ;
b>) pulsaiile vibraiilor propri i ; c) rotirile rn.ax.ime ale volanilor i roilor
di nate n vi brai a forat! slaliilizat ; d>diagramele momentelor de torsiune
mas inie i minime.
REZOLV ARE : c) Roata i a angreriaj nlti i este conductoare, iar 2* este
condus i se definete raportul de transmitere a raportul dintTe turai a
arborelui $* 3 i cea a arborelui 1 2. Parametrii care descriu oscilaiile
de torsiune ale sistemului suni unghiurile roilor 1, 2 i 3, notate cu Z,, ZB
i Z3. Evident ca unchiul 2a . al roi i * este legat de ungniul roi i 2 prin re-
l ai a
Z, iZ..
Notnd eu M\ momentul de torsiune pe captul din dreapta al arborelui
conductor lS, pozitiv cnd are vectorul n sensul asei x (fig. 5.6, b), mo-
mentul de torsiune JWj. In captul din stnga (faa din dreapta) al arloTelui
condus 2* - ? este :
Uf [. m - M[ji.
(1)
Matricea de rigiditate I* torsiune a sistemului R i matricea momentelor
de inerie masice J (5.9) au formele :
R
fu
J , - 0 o
0" J s o
ti 0 7,
Determinarea elementelor matricei R. Prin introducerea de penduli curbi
la roile 1, 2 i 3, se obine forma de baz a metodei deplasrilor prin care
suntblocate Totirile Z,, Z2 i Z3 ale roilor I, 2 i 3. Se d rotirea Z, = 1 pe
forma de baz i se obin reaci uni l e in cei trei penduli, presupuse pozitive
(in sens orar), de forma :
-k[. = 0.
(d)
Se d apoi rotirea Z2 = l pe forma de baz (fig. 5.6, c) i se introduc reac-
iunile pozitive (n sens orar) n penduli (r,., rst, r,2).
L egtura dintreroata 2i voia ntul 3 se realizeaz prin roata 2* i arborele
2* 3 (fig. 5.6, a). Conform relaiei (a), pentTU rotirea Zs = 1 pe forma de
baz (fig. 5.6, c) roata 2* are rolirea Z2 . = 1-i i n consecin n arborele
2*i se dezvoH momentul ie torsiune (reprezentat antiorar, la ca-
ptul din stnga pe faa din dreapta a seciunii); efectul acestuia asupra roii
reprezentat pe discul 2(fig. 5.6, rf) mpreun cu r22
roi i /, respectiv roii 2 i respectiv roi i 5
2 este. un cuplu l'A}
i fcj_a.
Din echilibrul cuplurilor
(fig. 5.6, c, </) rezul t :
p - V
22
r
32
(e)
382
Din Z3 = 1 pe forma de baz se obl
in :
= ''m = 0, r.
r32 ik2*_3, r33 k2_3 (V)
Determinarea elementelor matricei J. n matricea J (c) prin J 2 se nelege
inonien tul de inerie masic corespunztor gradului de libertate Z2 , care evident
ine seama de moment ele de inert ie masiceale ambelor roi angrenate( 2 i 2*)-
Ast Ici. cuplul de inerie .J}1\ = -C.Z2 ce corespunde roilor angrenate fl 8*
(fig. i .fi , ) arc dou componente : una . ^/ 2 M ) = J2^Z2 i cealalt ^|(/o
=
= i /^2(i) i( - J 2 B - Z2 .) = [ 72B(i'Z2)] = i
2
J 2 W Z2 .
nsumnd cele dou cupluri de inerie se obi ne
din care rezul l c :
(g)
Evident c 7, i J 3 careintervin n J reprezi nt momentul de inerie masic
fa de axa de rotai e al volantului 7 i respectiv cel al volantului 3.
i nnd seama de (c), (d), (e), (f) i (h), sistemul de ecuaii difereniale
(5.8) pentru vi brai i l e torsionale ale multiplicatorului de turaie, analiznt
(fig. 5.0, a), fr a i ne seama de amorti zri , ia forma :
J& + k[_2Z, - k[_2Z2 = Milo
djjZj A'5_2Zi -- (A{_2-- i
2
A'2,_a)Z2 "f- JA'2_sZs = 0
d3 Z3 "f- tA|*_aZl "b A'2_3Z3 = 0
e) innd seama de (i), ecuaia pulsaiilor propri i (5.1(5) ia forma
fcfa - A / >
2
- A-{_2 0
A'|_2 "T" '
a
^2* 3 *-^2P
a 3
^
=
0 iA-2._3 A-|._, J ,p'
Cu (k) se calculeaz
i i = JiA + l V t a = 3000 + 2"-2 000 = 11 000 Ns"mm.
I ntroducnd mri mi l e precizate n (j) i dezvol tnd determinantul, se
obine ecuaia
(i)
(j)
59,4p
741 -I0*p* _ i 540-10p* = o,
di ntre rezull p = 0 corespunztoare rotai ei rigide a sistemului i pu.sai de
Pi = 102,32 s-' ; p2 m 313,69 -.
^ h t i ' r T * *
a m ! , l i ,
"
d i
"
i l O T
e. Observnd (i), sistemul al -
\ ^ U - / ^ ) z - kuz2 =
~
k
l-*
z
\ + + i%.3 - Jt^)Z% + ikL3Za = 0
ik'._,Zo + ( 4^, - J3*)Z # e
33
P T I U introducerea mrimilor respective r (k_) i rezol vnd acesta seobin
amplitucJ inile maxime ale roilor I , 2i Si n vi l rai a forat stabilizat.
Z\ = 30,386- l O
- 5
rad, Zg =s - 9,366l - ' rad, 2% = 18,93640-' rad,
iar pe. l axa relaiei (a) rezul i i rolirea maxi m aro.ii 8*
(23)' = iZl = -2 (- 9,366-1(J-
S
) = 18,7 32 -1CI-" rad.
Folosind (5.23) secalculeaz cuplurile deinerie maxime :
J>li
a
=/ ,
!
Z =3,938 Nm ; J/| =J ,2g =- 1,484 kNm ; jJl^ =
= J 3co
3
/^=4,227 k.NJrn.
Modul devariaie al cuplurilor deinerie este dat deexpresiile:
Suprapunnd cuplurile de inttr ie cu cuplul perturl ati ir Se I i n (li agraraele
momentelor dinamice de. torsiune pentru cei doi arbori*
Pentru cos ul =1seobin ncrcrile pebaza crora selineaz- diagra-
mele uicunenteloT de t orsiimemaxime, pearbori (fig. >.fi, f). Dac se ine seama
de relaia"(1) se observ clireel s; 4 istacerca eci inf i ci de echilibru dinamic pe un
arloTe echivalent (fig. 5.6, g) :
M\ 4Mi* ~\Jni
a
\ - - 6 - 3,938 - 1,484 - 2-4,227 = 0.
Pentm cos ut = 1seobin ncrcrile i apoi diagramele momentelor
de torsiune minime pentru cei doi arbori, cureau ace-leai ordonate ca i mo-
mentele maxime, i ar semne schimbate.
5,7. Schema unei transmisii mecanice prin angrenaje di nate este repre-
zentat nfigura 5.7, a. Momentele deinerie masice fa deaxele de rotai e
ale discurilor sunt J", =80xgm
2
, J & = 7CI kgm
!
, J , =5(3 k.gm
2
iar ale roi l or
di nate sunt J 5 = 30 kgm
4
, J a =40 Igiu i I, =20 kgm
!
. Coeficienii de
rigiditate latorsiune ai arborilor sunt fc{_2 = 400 IcNrn, AJ_S = 300 kNm i
k%_t =200 kNm. Rapoartele de transmitere suini i 2 _ s =/i ,/n2 =6,8 ;
im_( =n4 / / i 2 =2. Asu])ra discului 7seaplic cuplul perturbator Jftxify m
= JKi Cos ui cu 4 kNm, o = 50 s
- 1
. n ipoteza roilor di nate rigide,
s sedetermine :a) sistemul ecuaiilor difereniale care descriu vibraiile tor-
sionale aletransmisiei; b) pulsaiile vibraiilor propri i torsionale ; c) diagra-
mele momentelor torsionale maxime i minime ale arborilor.
REZOLVA RE : a) Parametrii deoscilaie sunt unghiurile derotaie Z1 (
Zg ) Zs i Z ale roilor /, 2, 5 i fa de axele arborilor respectivi. U nghiurile
Z3 i Z sunt legate de. unghiul Z2 pri n rel ai i l e :
Za = (2_jZ2 ; Z4 = ,Z2. (a)
Sistemul ecuaiilor difereniale alevibraiilor torsionale (5.8) n al sena
amorti zri l or, areforma :
/ (Z, 4 4r1 2 Z8 4rl s Zs -- rleZ6 = MAI)
Jjfi, +rtX +r , A 4- r2 i Zs 4r2 6 Z, =0 (1)
J 5 Z5 4r5 ,2, +r5 2 Z2 -f- rs s Zs 4r& 6 Z6 =()
V s +
r
ei
z
>"+
r
62
Z
2 +"
r
5^5 +
r
e<A =
( )
384
NT
-nu
J 3
(
3-5
Jt&d t )
- vOu^.
ki. 1-?
1,69576 UK' m
(D
0,99i71 0,8-0,985908
2-1956162
CD
b)
5,69576kNm
1,956162 kNm
0,985908
c )
Fi g. 5.7
Forma debaz ametodei deplasrilor seobine prin blocarea larotire a
discurilor 1, 5, 6i aroii di nate 2.
Dnd formei debaz roti ri succesive : Zx =1, Z2 =1, Z6 =1, Z, =1 i
innd seama de metodologia prezentat la problema 5.(1, seobi n reaci uni l e:
'i i
=
rBj =rL 2 = A'{_2; r51 =/ ] 5 =0; r8l =ri a =0;
r2! = + ' - S^J - S +i l - i A 'i _e ; r52 =r26 =2,8A'3_6; r9 r28 =
= I2_4^4- i (
c
)
r
55
=
A"s_5; rM =AJ _6.
Momentul dei neri e masic J 2 corespunde gradului delibertate Za i ine
seama demomentele deinerie masice ale celor trei roi angrenate (2, 3 i 4),
fiind dat derelaia :
i
=
4~'1-8*^34" 'i-i"^4
corespunztoare formulei (h) de laproblema 5.0.
b) Cu expresia (d) secalculeaz
J 2 =3-10 4-pn(8* -4 10* 42
2
-2-10 =13,5-10 Ns
s
mm.
25 - Probleme de amarnic structurilor cd. 130
(d)
385
Ecuai a pwlMiilor proprii (5.1.6), observnd (b) i i nnd seama de (c),
ia forma
fe{-i - ^ *
0
- kU + A-A- 5 + <!- & * -
J
*P* ' Ifci ' *-*4 H ,
o 0 '<*i-s- Jj>
care, pentru valorile numerice considerate, conduce l a ecuaia
>/
2
(2 847,6 ;>- 7 181,04-10<p* + 5 (J27,2- I OV - 14)5i,0210
M
5 =O,
di u care rezult pulsaiile prefirii :
P l = 65,(W)s-' ; # = 75,96 s"
1
; pB = 123,38 s-
1
.
Soluia / = O corespunde rotai ei rigide a transmisiei,
cj Aplicnd metoda amplitudinilor maxime, sistemul algebric (5.22),
i nnd seama de (1), (c) i (d) are forma :
(*_, - 7l ( o
2
)Z2- \d^Z\mM
Soluia acestui sistem, pentru valorile numerice precizate :
2 = 0,0113051'rad ; Z = - 0,002*13425rad ; Zg = 0,00563376 rad ;
Z\ = 0,Ol5t>493 rad.
reprezint rotirile maxime in vi brai a forat stabili/.al.
Cu relaia (5.23) se obi n cuplurile de inerie maxime:
JJlta* = 1,69576 kNm; M\"= J2Zu
2
= - 0,8*471 kNm;
yjFi.c m jjfa*
=
(W85909 kN m; Jti* = W<** = 1.8561?? kNSfc
Kri i a|i n dc ecliilibru dinamic | e arborele echivalent (fig. 5.7, 6)
m -f - [A& - i*-*M* - = 4 + 1,09576 -
- 0,*)*I471 - 0,8-0,985*108 - 2-1,950162 =(I,
este identic satisfcut.
I n figura 5.7, c se prezint diagramele momentelor de torsiune maxime
pentru cei trei arbori ; diagramele momentelor minime au aceleai ordonate
daT semne schimbate
.~i.il. Seli ema unei transmisii mecanice printr-un angrenaj di nat este
reprezentata n figura 5.S, a. Momentele de inerie masice fa de axele de
totai e sunt : pentru vol ani i / i L h =46 kgm%J, = 30 kgm
2
; pentru
roile angrenajului .". i 3, i , = 26 kgnv* J, -=50 fegra. Coeficienii de
rigiditate la torsiune ai arborilor sunt : k[_2 = 786 kNm, /v_4 = 2 000kNm.
Caracteristicile, angrenajului dinai : dini drepi, meciului m =4, numrul
de dini ai rotii conductoare Y, =5(1 di ni i respectiv ai roii conduse
V 3 = 100di ni , lungimea dinilor /) = 45 mm. Asupra volantului 4 se aplic
cuplul perturbator ^4(() = M\m* cJ. cu Jt\ = 10 kNm i co = 230 %-\
386
f)
Fig. 5.8
i nndu-se seama de elasticitatea dinilor, s se determine: a) ecuaiile dife-
reniale ale vi brai i l or torsionale ; b) pulsaiile i formele proprii torsionale ;
c) rotirile dinamice maxime ale celor 4 roi n vi brai a forat stabi l i zat i
diagramele momentelor de torsiune maxime i minime.
REZOLVARE ; a) Dinii roilor 2 i 3 ale angrenajului au profil evol-
ventic (fig. 5.8, b). Se noteaz : cu Rbl i Rls razele cercurilor de baz ale
roilor di nate i respectiv cu R2 i R3 razele cercurilor de rostogolire ale
acestora (fig. 5.8, ; cu p pasul dinilor (v. fig. 5.8, b) ; cu a2 i a ,
nlimile capetelor di ni l or; cu b3 i ba nlimile picioarelor di ni l or;'
cu S l i mea seciunii longitudinalea unui dinte care se admite constant
pe toat nl i mea piciorului b :
2R2 = mY 2 = 4-50 = 200 mm; 2R3 = mY3 = 4-100 ==400 mm;
p = Tt-m= 7T-4 = 12,566 mm at = o, = = m = 4mm;
b.. = b3 = b = 1,25 m = 5 mm; 5 ~ p/2 = 6,283 mm.
387
Se noteaz cu A2 aria seciunii longitudinile a unui dinte al roi i 2 i
respectiv cu A 3 ceacorespunztoare roii S, iar cu I,_ i 7", momentele de
i neri e axiale aleacestor seciuni fa dea:xadup care areloc ncovoierea
dintelui (axax n fi g. 5.8, d) :
A2 = Aa = A =-S =456,233 =282,735 mm' ;
rt =J 3 =r =H-S
3
/12 =45-,283
s
/12 =830,106 mm".
Ari i l e reduse aleseciunilor dreptunghiulare del a bazele dinilor sunt:
A l =AI =A' = - A = '282,735 =235,6125mm,
admi nd contactul dintre o pereche de di ni la angrenare la nivelul
cercurilor derostogolire (avnd razele'f?. i respectiv jR3), sgeata fiecruia
dintre cei doi dini sub aciunea nuci fore F (cri di reci a tangentei comune
la cele dou cercuri, fi g. 5.8, b, <), i nnd seama de ncovoiere i de lune-
care, este dat de expresia
A =F r +
<)
X 3Br " GA ,
nude priu K s-a notat coeficientul derigiditate al unui dinte
ntruct b2 = b3 = l, lt =i 3 =T i Aj =A 3 =A , folosind (b) se
ol)ine:
K2 = Ka = K= | ~ +
. 3-2,1-IO 930,106 ' S,07-30' -Hb&X'JS j
= 2()<)9,5.7'1il
3
^r'mni.
Parametrii de oscilaie sunt rotirile 1,, Z,, Z3 i Z, ale roilor.
Considernd angrenajul dintre roile di nate 2 i 3 (fig. 5.8, <f), in sec-
iunile arborilor din imediata veci ntate a roilor sunt reprezentate momen-
tele detorsiune i rotirile cusensurile pozitive (auvectorii n sensul axei a).
Rel ai a dintre aceste momente de torsiune i r o tir ile roilor se sme sul
forma :
N U f * ' ^J " "
n caTe matricea delegtur r*~' reprezint matricea elerigiditate a angre-
najului format di n roile 2 i 3, avnd dinii elastici.
, Dac peforma de l az, n care toate roile sunt blocate, se d numai
roi i 2 o rotire Z = 1, reaciunile in blocajele roile* 8 i 3sunt rj^"
3
i
7
fr
3
(big. 5.8, c). i nnd seama c la contactul dintre di ni sedezvolt for-
ele F caaci une i reaciune i cdi stana CiC, = Zs-Ra =1 /?2 reprezi nt
suma sgeilor celor doi dini n contact, se obine :
...L\Ct = R, = -^- + ^- = F'f + ) (d)
*' I K. fi, 1
388
Efectund echilibrrd fiecreia dintre roile 2 i 3
-FRt =0; 4
3
-F\-R, =0 (e)
i i ntroducnd n (e) expresia l ui F din (d), seobin coeficienii de. ri gi -
d itate :
,.23
' 22
Ri f + ) ; 'Ir
3
= B2RS (+)"
U> K . I I K . K,J
In mod similar, dac sed peforma debaz rotirea Z3 1cnd Z2 = 0
se obin coeficienii de rigiditate.
,.2 -3 _
'33 Bl f + T
1
; / V = A f + )
_ 1
l Kt Kt } \Kt K,t
(g)
Cu expresiile (f) i (g) rezul t
r|-* .=10497,85-10 Nmm ; r*j* =;f^
3
=20995,7-I O
6
Nmm ;
rfj- =41991,4 4O
6
Nmm.
Avnd determi nat matricea de rigiditate a angrenajului (c) modelul
dinamic al sistemului (fig. 5.8, a) estereprezentat n figura 5.8, e, unde ntre
foile 2 i 3 aleangrenajului di nat s-a reprezentat legtura elastic 23
avnd lacapete coeficienii derigiditate i^
3
, respectiv / |^
3
i coeficientul de
transmitere / |^
3
=r|^~
3
.
In acest fel, calculul dinamic al sistemului dearbori cuangrenaj (fig. 5.8, a)
se reduce la calcul dinamic al unui arbore drept (fig. 5.8, e), n care roile
angrenajului di nat seconstituie n roi succesive rigide, avnd aceleai mo-
mente de inerie masice i o l egtur elastic specific ntre ele. Sistemul
ecuaiilor demicare, i ntroducnd n (5.19) parti cul ari ti l e impuse de coefi-
cienii diferii ai matricei derigiditate petronsonul 2 3 (fig. 5.8, e), este
k
l
7
(K-t 4 ,.2-3)Zt 4 r*Z, = 0
J.Zs +'i^Z, + (r
2
33-
3
+74_4)Z3 - =0
U* - + AI_4Z4 = Mii),
b) Pornind dela(h), ecuaia pulsaiilor proprii (5.16) ia forma
JL-I _ T r>8
^'
"1-2
0
0
M-2 + 'I2-
3
-
(I
r231
' 33 1 "8- 4
k
l
A3P
2
0
o
FT
3- 4
^3-4 ^4/ J'
!
0 (i)
I ntroducnd valorile numerice, ecuai a pulsaiilor proprii (i) devine
pXp
s
- 152,98846 40*/)
1
+1775,8 40
8
p
2
- 4366,9201 40
12
) =0
i n afara soluiei p = 0, conduce la pulsaiile proprii :
= 186,4666 s-
1
; p2 =2S9J J 525 s-
1
; p3 = 1 185,6525 s-
1
.
389
Sistemul al gcl i i c omogen al ami >1U ndiailor formei proprii a <5.15) se
"serie n acest, caz sub forma.
- + <*U +- l i * - 'tf&S. * ' r t i =
C )
( j )
4 (4-
s
<r-'4-. - -
k
U $ . -
l J
unde K ia valorile l , 2, 3>. '
Vectorii propri i Va = Z ; ZJ . ; Zg,]* Ainui din. (j) sunt :
V , = [1 ; - 0,78307; 0,43184 ; O,90258]
r
; V s = [ 1; - 3,58100; L .65622 ;
- 4,85930]* ; V 3 = [1 ; - 71,09987; - 54,97447; 2,83044]
?
,
nrcle T indic operaia ele transpunere.
Condiia de ortogonali tale ntre doi vectori propui a i p
jjtjeh + J s z 4- r^Sz|, + J y?jZ8p = o ;
este ndeplinit. . A , , , . / r
c/ Aplicnd metoda amplitudinilor maxime, sistemul algebric (X tty
i nnd seama dc (li), ia forma :
(*_i - j ^i ? - K^ZI - o
- fe[-az? + Ut j 4 rH* - 4 l = o d>
- 4 (4-i - J<
a
>! - ^0-
I ntroducnd mrimile numerice n (I), rui n jezolvare se obin rotirile
maxime ale roi loT n vi bra i a forat stabilizat :
Z - - 005773- ^i = - 0,005775rad ; Z\ = 0,09887- - 0,000887rad ;
a - _ 0 05027 25 - - 0,005027rad ; Z\ = -0,00133% = - 0,000133 rad.
a ] f l 8 3o
Cuplurile de inerie maxime se determi n cu (5.23) :
j = \&2H = 4 40' -230-( - 0,05773^f ) = - frfoJ U 5
^.o = j a 0 ) 2 Z ,04Sl j f l ; J * f = J ,oi
3
Z = - 1,3296^ ;
= J^Zl = - 0,0211J ^ ,
i nnd seama de expresia (c) i figura 5.8, d, asupra roilor angrenajului
se aplic i cuplurile 9 Tespectiv Mi
{ 3 )
:
jp*> = _ (r^-% + 4>Z%) = - [10 497,85-19' 0,09887J^/10
8
4
4- 20 995,7-10*-(- 0,05027yKjylO)] - 9,1753 Ml ;
^*c-> = - (rrZ 4- i r*2?) = - [20 995,7-10-0,00887Mll* +
+ 41 991,4-10' (- 0, 05027^/ l
s
) | = O,i 507^$.
390
Fcl i i l i brul dinamic pentru arborele echivalent:
Jh%4 .Mi
9
4- 4- M^~
Z)
4- JX? + Mi
<2
-
S>
+ Mi
0
= Ml - - l ,2215^ + .
4- 1,0461^34 0, 1753^ - 1.3296^2 4 0,3507^? - 0,0211Ml 3 0,
este ndeplinii.
De asemenea, este satisfcut echilibrul dinamic pentru fiecare, din cei
<l o i arbori :
arborele 1 2 .
4 J&j&% = C- 1.2215 + 1,046b+ 0,1753) Ml 5 0 ;
arborele 3i
J*T 4 ^
, 2
'
s
> 4 M\ 4- = ( - 1,3296 4- 0,3507 4- 1 - 0,0211) Ml = 0.
n figura 5.8,/ se prezi nt ncrcrile pe fiecare arbore i diagrama mo-
mentelor de torsiune maxime. Diagrama de momente de torsiune minime
are aceleai ordonate ca i diagrama de momente maxime, dar semnele sunt
schimbate. Solicitarea de torsiune a arborilor este vari abi l dup un ciclu
alternant simetric.
5-9. Schema reductorului de turai e al uni ti l or de pompare cu contra-
balansare pneumati c, din extraci a ieiului (fig. 5.9, a), are dou trepte
realizate prin roi di nate : roile di nate identice 2 i 4, avnd J 2 = J\,
angreneaz cu roile, identice 3 i 5, cu J3 = J 5 , formnd treapta nti (ro-
ile 2, 4, 3 i 5 au acelai modul ); treapta a doua fiind format din ro-
ile 6" i 1 avnd momentele de inerie masice fa de axa arborilor J 6 ,
respectiv J7 i evident acelai modul (dar diferit de cel al primei trepte).
Roata 1 avnd Jx servete transmisiei prin curele, iar discurile 8 i 9, identice,
avnd Jt = Jt servesc drept manivele la care se arti cul eaz bielele uni ti i
de pompare. Arborele motor 14 are pe intervalul 1 2 coeficientul de ri -
giditate la torsiune A-^, iar pe intervalul 24, k[; arborele intermediar 35
are pe intervalul 3 6 i 1<{ pe intervalul 65, cu A| = k3; arborele de
iebe S S are k\ pe intervalul 81 i l;
l
e pe intervalul 7 9, cu k't k.
innd seama de elasticitatea dinilor angrenajelor, se cer : a) sistemul de
ecuaii difereniale care descriu vibraiile torsionale ale reductorului, con-
sidernd c asupra roi i 1 se aplic cuplul perturbator MiU) = M\ cos tot ;
b) ecuaia pulsaiilor propri i ; sistemul de ecuaii al rotirilor maxime
pentru roi l e reductorului, n vibraia forat stabi l i zat.
REZOLVARE* a) Parametrii de oscilaie sunt unghiurile Zu Z2 , Zs>
Z,, Zs, Zt, Z7 , Z8 i Z8 ale roilor.
Modelul dinamic al reductorului este prezentat n figura 5.9, b, n care
angrenajele di nate, datori t deformrii elastice a perechilor de dini n con-
tact, sunt reprezentate prin legturi elastice, avnd precizai coeficienii de
rigiditate la capete i cel de transmitere (pentru nelegerea crora trebuie
vzut problema 5.8). Astfel, angrenajul roilor 2 i j este reprezentat prin
legtura elastic ce se ramific de la roata 2 la roata 3 (fig. 5.9, b) avnd
la capete (lng fiecare roat 2 i 3) coeficienii de rigiditate r|^
3
, respec-
tiv rl* i coeficientul de transmitere de la o roat la cealalt r\zr* r|f
3
.
Similar se. procedeaz pentru angrenajele 45 i 61 (fig. 5.9, b).
Notnd cu R2, J ?3, R4, i ?5, jRB i R1 razele cercurilor de rostogolire ale
roilor di nate 2, 3, 4, 5, 6, 7 i cu E2, K3, Kt, K 6 , A', K 7 coeficienii
391
B2
<2>3
o)
'2 ,1
_ (
1=1 ^J
J
6
i?7>n r
J J 5
b)
<Z)J7 (g)j9
Ki. 5.1
derigiditate ai dinilor acestor roi, expresiiledc calcul ale coeficienilor rna-
tricelor de rigiditate ale celer trei angrenaje (v. problema 5.8) sunt urm-
toarele : '
pentru angrenajul 23
r2-3
'22
f - + - r
r23_ pU
'a rt
2
n
^ '32 (a)
pentru angrenajul 5
(b)
392
pentru angrenajul 6"7
rjf* = *%f + f; ' V= ?(4-
rfr' = R . B J - L + . L U ,-'. (c)
\ 'v Kt)
Coeficientul de rigiditate al unui dinte al roilor angrenajului, admi nd
c pe nlimea piciorului dintelui b seciunea esteconstant, avnd momentul
dc inerie / i aria seciunii A, se determi n cu expresia :
K, = + -^A~\ j = 2, 3, \, 5, 6, 7 (d)
\ 3EI, GA;)
precizat la problema 5.8.
Dac seciunea dintelui este dreptunghi ul ar cu laturile Bt x S, (con-
sidernd S} egal cu j umtate, din pasul dinilor), rezult :
t, = B,SJ /12 ; A't = (5/6)/lj = (5/ 6)B,S^ = 2, 3, 4, 5, 6, 7. (e)
ntruct fr2 =fc3 = b<= o5, B2 = B3 = B, B5 i /> = f> B, = /), se
obine K% = K3 = Kt = A's , A 6 = A , i i nnd seama c R, = E4, Es = R5 ,
din expresiile(a) i (b) rezul t i egalitile rj * = rj r
5
! ' i r
3
= ' i r
5
;
i
ti "
s
=
r
4s
5
'
Pe baza modelului dinamic (fig. 5.9, b) i aplicnd metoda deplasrilor-,
ecuaiile difereniale ale vi brai i l or torsionale pentru redactorul de turai e
(fig. 5.9, o) sunt :
Jxz\ + k[zx - k[z2 = M )
J2Z\ - *J Z, 4- (k[ + rl i "
3
+ A-')Z2 + rtffa - k
t
Zl - 0
J ZS + -f (r 4- K)Z3 - k'Zt = (t
J4Z\ - A|Z2 4- (A-| 4- Jfe*)f 1 4 rf r% =0
jj, 4- i f ei 4- Irig* + A-')Z6 - ftiZ, = 0 (f)
J& - A-3Z3 - A-'Z5 + (* + kt 4 rfc')Z. + '
9
.7% - 0
/7Z7 4~^7
7
Z3 -|- (r?7
7
-f- A
-
5 4 Ag)Z7 A'1Z8 AgZ
9
= 0
/ 8 Z 8 - A-|Z7 4- k{Za = 0
Ti9Z9 A"gZ7 -}- /r6Z9 =0
b) n absena cuplurilor perturbatoare. (Jtli(i) = 0), soluia sistemului (f)
se alege sub forma Zh = Z% cos p/.
I ntroducnd aceasta n (f) se obine un sistem algebric omogen, al crui
determinant caracteristic trebuie s fie nul, ceea ce conduce la ecuaia
pulsaiilor proprii (g).
Pri n rezolvarea ecuaiei (g) se obine o soluie p = 0 ce corespunde ro-
taiei rigide a reductorului i un numr de opt pul sai i propri i ordonate
cresctor :
Pi < P% < Pa < Pi < Pe < P < Pi <Pa
393
j cj Adoptnd soluii de forma Z = Z cos co/, sistemul (f) devine :
14 - X
!
)z - *{z = j i l b
- I\Zl 4- (/,< + /
2
22
3
+ A-<Li J 2t o
2
)Z + r\^Z% - A-2Z = 0
/13
3
Z? f (47' + A-3 - J 3co
2
)Z3 - k{Z%= O .
- i&; + (*j + r
4
41-
5
- ./4<o
2
)z + ,\rz% o (h)
'|7
5
ZS + (J tr, + * i - fyrVl - fcjfl = O
- kZ%- k[Z%f + kl + /'6(f
7
- J ,<o
2
)Zg + r'T'Z? = 0
'i T'ZS + ( ' V + H + H ~ J ,)ZJ - AiZ - A-9Z = 0
- AIZ? -f - J 8co
2
)Z8 = 0
- ^2? +- (*$ - J 9co
2
)ZS - 0. (h)
i permite determinarea amplitudinilor maxime. Folosind acestea se calcu-
leaz cu <5.23) cuplurile de inerie i se determi n diagramele momentelor
de torsiune dinamice pentru cei trei arbori.
5.10. Reductorul de turai e (fig. 5.9, a), avnd caracteristicile precizate
l a problema 5.9, se consider cu roile rigide.
1n aceast si tuai e s se precizeze : a) ecuaiile de micare ; b) ecuaia
pulsaiilor propri i ; c) amplitudinile maxime n vi brai a forat stabi l i zat.
REZOLVARE : o) Se noteaz cu i , raportul* de transmitere al primei
trepte i eu is raportul de transmitere al treptei a doua. Aceste rapoarte
sunt definite de expresiile
i?| i?4t j i?| ^ ^
unde J 2S, Rs, R R5, Rt i R7 reprezi nt razele cercurilor de rostogolire ale
roilor di uate, angrenajul 45 fiind identic cu angrenajul 2 3.
Micarea fiecrei perechi de roi 2 3, 45 i 67, n si tuai a consi-
derrii dinilor ri gi zi , este preci zat de ctre un singur parametru. Alegnd
ca parametri rotirile. Z,, Z2 , Z4 , Z^ Zg , Z ale roilor 1, 2, 4, 6, S i 9,
rotirile Zs , ZB , Z7 ale roilor 3, 5 i 7 sunt date de relaiile :
Z3 = ^Za, Z5 = ixZt, Z7 = z'2Z (b)
Modelul dinamic al sistemului este reprezentat n figura 5.10, b pe care
s-au trecut coeficienii de rigiditate, determi nai conform demonstrai ei de
la problema 5.6. Astfel, la rotirea Zh 1 (fig. 5.10, a), cnd roata h este
angrenat cu roata j rigid se obi n momentele kgh la captul dinspre g i
i
s
k'if la captul dinspre /, care se trece n imediata veci ntate a nodului h
(fig. 5.10, b).
Pe linia dintre necunoscute, cu sgei, se trec coeficienii de transmitere.
De exemplu J7C;I este momentul din / pentru Zh = 1.
U rmri nd modelul dinamic i apl i cnd formulele (5.1) i (5.2), rezult :
rn = k[ ; r2l = rj 2 = A{; r41 = r14 = 0 ; rg l = r,g = 0 ; rg l = rl g = 0 ;
rt l = ri e = 0; r22 = A{ -~A"2 -- i\k^; r4.> ra4 = Ar2; rg2 m r2g = ijAfj ;
^sa
=
^28
=
^>
=
' 2 8
=
0 ! r44 = /c^J !jA"4; r84 = r46 = i4A*J ;
r
8 = r4 8 = 0; r94 = / = 0 ; rgg = A"3 + A-J + r'|(A'5 + Al) ; (c)
'"w ^"8
=
'*^5 >' 9 6
=
'9 'sA*8 >'88
=
^5'
r
98
= f
89
=
^'
r
99 ~^6
395
c> d I
Fig. 5.10
Cuplul ie i uei i e jj& pelitraparametrul cu roat angrenat, d* exemplu Z 2
(fig. 5.10, {), va fi J%ZZ = (Ja 4 i\J9)Z\ ca Tezultat al cuplului de inerie al
roi i 2 i al roii angrenate 3.
n consecin, pentru parametrul 'Z cruia ii corespunde .i o roat an-
grenat /' (fig. 5.10, o) intervine momentul de inerie, masic :
J\ = Jk 4 i'J,. (d)
Folosind (c) i (d) sistemul ecuaiilor difereniale (5.8), pentru modelul
dinamic (fig. 5.10, c) este:
+ 4 ri a Z, = ^ ( 0
d^Z,. + f2l-^l 4
r
32Z2 4- 4
r
2^S = 0
JJZ. 4- M M + M i + =
0
()
^e^ 4"
f
s2^2 4 4"
r
M
Z
a 4"
r
e&Zg 4 ''es^ ^
^8^8 "4 'at
Z
l 4
r
88^8
=
0
JS^O 4" 's^ 4 '"9^
=
0
395
I) Ecua i a pulsaiilor proprii (5.16), observnd (e) i (c), se prezint sub
forma det e rmiiantulu i (f) :
J >
2
t' A
1
M 4 tj -I-
4 / f t -
- Jp'
- ti
- ki
fc2 + (ffci
(J
MS
i,k[ k3 + fcj +
flfjr
o
- J&V
Jap'
o
= o (/)
Pli a rezolvarea ecuai ei (f) se obine o soluie zero corespunztoare ro-
ta i ei rigide a sistemului i un numr de cinci pulsai i proprii:
/h <Pi <Pt <P*<Ps- (f)
c) Admi nd o solui e de forma Zh = Zg cos co/, sistemul (e) se transform
in :
(*J - 7l ( o' )Z - A-!Zg - Jt*
- k[l\ - ClrJ 4 K+ i\k< - J?o)>)Z - k\Z\ + ixk\Z% = 0
- k[Z\ 4 (tj 4 i\K - 4- 0A-4Zg = 0
\ m 4 M ft 4- [k[ + K+ $<*, + *) - JW\Z% 4- hHZ*+ hHZ = 0 (h)
ijcffl + (*{ - J8<a)Zg = 0
fo^Z, 4 (Ai - J9 co
2
)Z = 0
Cu amplitudinile maxime din (h) se determin cuplurile de inerie maxime
i apoi pe baza ncrcrilor se pot obine diagramele momentelor de torsiune
dina mice.
5.11. Arborele din figura 5.11, cu diametrul d = 100 mm, are fixate dou
discuri circulare 7 i 2 cu Dx = 600 mm, 77^= 200 kg i respectiv D2 =
= 800 mm, rn, = 300 kg. Di stana dintre discuri este / = 1 000 mm. n
(2>2
310,10
rrv! =200kg
o
O
O
V
UlOOOmm
x
m2 =300kg
Fig. 5.11
397
situaia n cir* se i ne seama 31 de masa arborelui, s- se Ie termine:
a) pulsaiile i ferm ele proprii ale vi brai i lor lorsionak ; ocrotirile dinamice
ele torsiune in vibraia forai stabi li zat considernd caexci tai e cuplul
J ,(i > =M\ cs *>/ cu' <st =27.5 s
_1
i Ml $ kNm ; cj expresia momentelor
dinamice de torsiune.
KEZOLV ARE : a) Se aleg caparametri independeni rotirile Zx si 2t
i at de axa s discurilor i ecuaia rotirilor cp* se ia de forma (5.54), caTe
i ne seama de masa distribuita aarlerelui.
Se calculeaz momentele, de i neri e masice ale discurilor i at de axa a
^ = o,2.300 m j >
3

m
' = 24000 Ns-mm
2 2 2 2
i momentul de inerie masic fa de r al uni ti i ce lungime al arborelui
7
=
H =(n, >1] JL = -50.
7
'
8 5 1 0
' . J! =
2 l flj 2 S, 81-10 2
= 7, .8559832-l 0 -
8
Ns
2
mm/m Bl,
Momentul de inerie la torsiune al seciunii Iransversale n arborelui
(seciune circular) este
J* JSEt'ii l l H *! = 3,81 747740 mm*
32 32
iar modulul de elasticitate transversal a materialului G = 8-IO
4
K"/mm?
Sistemul ecuaiilor de micare are forma (5.41) :
J 2 Z 2 +-ra i Z, f rtiZe m 0, (a)
n care coeficienii matricei de rigiditate dinamic se scriu, folosind (5.38),
(5.42), (3.43), astfel :
j = r2 a = x, = o ctg o ; r u = rn = s, = a cosec a, ()
unde s-a notat
prin p nelegnd pulsaia proprie.
Pentru _/#,(/) =0 sistemul (a) descrie osci lai i le proprii torsionale. Ad-
inind soluii de foTma Zy - Z\ cos (/>/ - 9), Z2 = Z cos (pl - 6) rezult
sistemul algebric omogen :
<Sl - J l P *) z + ^z = o
Condiia ca (d) s admi t solui i diferite de ceabanal implic anularea
determinantului caracteristic, caTe conduce la ecuaia : '
fl.LL^l
8
- lj h- c l g d -f ( cl g
2
- cosec
2
5)1 = 0 (e)
denumit ecuaia pulsaiilor proprii.
398
Prin introducerea valorilor numerice, ecuai a (e) devine :

2
(34 998,76*- 420,062ctg - 1) = 0 (f)
Soluia = 0 corespunde rotaiei rigide (p = 0), iar infinitatea de soluii
a ecuaiei transcendente dintre paranteze, dintre care primele trei sunt :
fi, = 0,10946; fi, = 3,14541 ; d, = 6,2851 ; . . . (g)
conduce, prin intermediul relaiei (c) lapulsaiile proprii:
P l = fi, = 346,0988 s-
1
; pt =2 j / - ^ - = 9 945,3925 s"
1
;
Pi m 19 872,699 s-
1
; . . .
Formele proprii de oscilaie se obin pe baza sistemului (d) i a relaiei
(5.34).
Forma proprie 1. Pentru =u cu expresiile (b), se calculeaz :
S.(D _ -r ctg d, = 7,82259 40; .s<" = - -^-d, cosec St = - 7,869687-lO
8
,
care se introduc n (d).
Se adopt Z\x = 4 i din prima ecuai e (d) se obi ne
{" - J,p,'
Zfa = - ( = - 0,375872.
Forma proprie 7 este dat de (5.34) n care se introduce =lt Zg Z\t
Se obine expresia :
= (cos axx ctg i -sin a1x)ZJ1 + cosec o,-sin o1a-Z^1_=
= cos 10,10946-yj - 12,53999 sin jo,10946 yj . (h)
n mod similar se obin i celelalte forme proprii <]>*_ <pjg, . . .
Condiia de ortogonalitate a dou forme proprii oe i (3 se scrie astfel:
J.Z^Zp + J2ZaZp + J cp*.a?i !,a jdr = (k (i)
o
Observaie. n cazul cnd nu se i ne seama de masa arborelui, sistemul are
un singur grad de libertate, pulsaia proprie (v. problema 5.1), fiind :
i Za =Z\X
I
p = y
k
'
(Jl
j
+
j
= 34C
>
3)8s
"' ! (**=^j- = 7,8539816-IO Nmm J .
b)Sistemul vi breaz cu pulsaia <o a cuplului perturbator. Similar cu
expresia (c) se defi nete
w =aj = |w ' = 8,6973716-10"
(j)
399
Sistemul algebric al a rnpl itudiin il O T maxime (5.22), i nnd seama de (a),
(j), (k) i (b) se scrie astfel :
i folosind (i) se calculeaz
j) . S L ^ d k a . = 783,41082-1 (! ; *J"> = - ^cosec =
= - 78ri,38922-l<)
6
<k)
itudi n il oT rn axim e (5.22)
Din acesta se obin amplitudinile maxime ale discurilor n vibraia for-
a t stab iLizat :
Z\ = l,d239)(>-lC-
e
^; ; 21 = - 1,(1855-10-'jf, (m)
care introduse in (3.34) conduc la expresia rotirilor
vU.i>~ K
c o s
~
c l
g L
s i n
co-^ + cosec u s rn fl^cZ^]cpa <*/. (n)
cj ExpTcsia momentelor dinamice de torsiune, folosind (5.33), se. scrie
sub forma :
M
T
{x, i) = G/'raJsin 0 r + <4g , eos aur).Z cosec 5 -cos fl^a -2%\
cos <>>/, (o)
n care Q u , du , i 2%se introduc cu valorile precizate de (j) i (ra).
Pentru cos o/ = 1, in seciunile de capt (r = 0 i respectiv r = I) din (o)
se obi ne
M
r
= 1,97 M\ = lf)7 -8 = 15,7f) kNin,
care conduce la tensiunile dinamice maxime
tam = - 80,3 Nymin
2
.
Tt-lOO'
Evident c solicitarea arborelui este variabil dup un cicln alternant
simetric, vinin = T 4 . T .
3.12. n f igura 3.12, a se prekinl s clienta arborelui compresorului cen-
trifugal de fabricaie Borsig. Pe artere suni fixate discuri i retori. Se con-
sider noduri, numerotat* cu 0, 2fj, seci uni le de la capetele tronsoa-
nelor. Punctele de rezemare, de fixare a discurilor i rolurilor precum i cele
de scliimbaTe a diametrelor se. consider totdeauna noduri.
Se numeroteaz fiecare tronson cu indicele nodului din dreapta. Datele
referitoare la tronsoane (diametre, lungimi) sunt precizate n tabelul 5.12.1,-
Nr. tronson 1 z 3 4 5 6 7 8 1 10 11 12 13 14
Diametru
tronson rnm 80 67 70 70 85 9 120 140,3 140,3 1 45,1! 1 45,3 1S6 170,3
Lungime
tronson mm IU 50 50 60 42 56
9 1
171 78 32 105,3 30,2 103,1 30,2
400
Fi g. 5.12
TABELUL 5.12.1
15 ' 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
170,:! 180,3 1*0,3 120 90 85 70 70 50 50 50 80
97,3 30,2 57,9 249,0 91 56 42 50 25 60 30 22
26 Probleme de dinamica structurilor pd. 10
401