Sunteți pe pagina 1din 50

unde y i yr sunt constante ce se obin din rel aii de forma (2.

76)
Ym + YrPl = 2vapa, (k)
unde va este factorul de amortizare corespunztor formei a de oscilaie.
Particul ariznd rel aia (k) pentru cele trei forme de oscil aie seobine sis-
temul :
Y B + Y r -24,207' =2-0,07-24,207
Y + Y r-59,025
2
= 2-0,09-59,025
Y m + Y r'83,547
2
=2-83,547-v3
din rezolvarea cruia rezul t :
*, =0,1158 ; Ym= 1.925936 ; Y r =0,002497.
O)
(m)
Expresia matriceal (j), in nd seama de (f), (e), (d) i (m) conduce la
rel aiil e :
lh + b2 mY m -m, + YAK, + K.) = 12,663036
- * i =Ym -0 + Y r( - Ki ) = - 4,7443
- b3 =Y m- 0 +Y r ( - K , ) m - 3,7455
+ b, + bt =Y m - m2 +Y r (/ {2 + K,) = 10,030549
h + 65 =Y m-m, + Y r ' K 3 = 5,2862488
din care se obin coeficienii amortizoarelor de tip vscos :
bt = 7,918736 Ns/mm ; b, = 4,7443 Ns/mm;
fc3 = 3,7455 Ns/mm ; b,.= bb = 1,5407488 Ns/mm,
pe baza crora rezul t matricea constantelor de amortizare :
(")
B =
12,663036
- 4,7443
0
- 4,7443
10,030549
- 3,7455
0
- 3,7455
5,2862488
(o)
r) Se apl ic metoda formelor proprii. Folosind (2.85) se cal cul eaz :
ABl-F 2,5531954-40 000
si =
S, =
n^A , +m,A'n + m,A ;t 1- l " +0,8-1,954748 +0,6-2,5531954'
= 12817,06
A ..-FS (- 1,0912633)-40000
SI =
m.A , +m,A', + m,A' 1-l +0,8-0,4294996 4- 0,6-1,0912633
= - 23 441,697
A-F 0,787136-40000
m.A, +mtA], + m,A\, 1- l " +0,8-1,4105796 +0,6-0,787136
= 10624,275.
202
Cu (2.88) se determi n :
1
m 0,9016.
ti
35 _
59,025
= 1,5218.
44-
= 1,2045.
Folosind (2.89) se cal cul eaz :
6t = arcti V, ^ - arctg2-0,07-
3 5
'
2 4
'
2 0 7
= J 0,1835
{ P, J 124,207J
6, =arctg2v. ^ =arctg2-0,09-
3 5 / 5 9 ,

2 5
=0,1631.
I Pl ) \ 59,025J
0, - arctg2v, ^ m arctg 2- 0,1158 -
3 5 / 8 3
'
5 4 7
- 0,1171
1 -
l p, ; 18.3,547;
Expresiil e depl asril or n vibraia forat stabil izat amorti zat sunt date
de (2.87) :
s s s*
7), =A a i|V* cos(co/ - 0,) 4 A -(L jcos(w/ 62) + A,,-
pl P! P\
JvJcos(w/ - 0.) = 19,7206cos(w/ + 0,1835) - 10,2394cos(w/ -
- 0,1631) + 1,8333 cos(g)/ -0,1171).
tj, = -5-<j> cos(<o/ - 0,) + .422-^-<{r*cos(o>/ - 0.) + A 2 3 - ^ -
p\ P) ' Pl
^ cos(co/ - 03) = 38,5488 cos(co/ + 0,1835) - 4,3978 cos(w/ -
- 0,1631) - 2,5861 cos(w/ - 0,1171).
i j , = A 3 1 - 4+
c o s
(
w /
-
9
') +
A
- +?cos(6)i - 6.) + A -^-to-
pi Pl Pl
cos(w/ - 0,) = 50,3506cos(<o/ + 0,1835) + 11,174 cos(o><- 0,1631) +
+ 1,4431-cos(o)/ - 0,1171).
Graficele acestora sunt date n figura 2.2.13, h.
203
2.2.14. B ara ABCD (fig. 2.2.14, a), de mas negl ijabil , suport, prin
barele BBt i C C , considerate rigide, masa m al crei moment de inerie
masic propriu fa de axa normal pe planul sistemului este J. S se deter-
mine : o) pul saiil e propri i ; />) eforturile pe bara ABCD din fora pertur-
batoare Fp(t). Se cunosc : m = 2 t ; J = 250-IO
8
Ns
2
-mm; / = 7 590-
10
4
mm
4
; Wz = 542-l O
8
mm
s
; a = 800 mm ; w = 75 rf
5
; F% m 10 kN.
REZOLVARE : a) Se aleg parametrii de oscilat
*0i>"^2 care reprezint
depl asril e punctelor B i C, identicecu depl asril e punctelor Blt respectiv C 3 ,
ntruct barele /}/?, i C C , sunt considerate rigide. Centrul de greutate G al
masei m (fig. 2.2.14, 6) este definii de ctre y)G, iar rotirea masei m este
precizat prin unghiul cp, unde:
^ =!(-,;, + r/ 2); cp (a)
i 3a
Energia cinetic, apl icnd (1.86) este:
2 2 8 18 a
1
I ntroducnd penduli pe direciil e de oscil aie i dnd deplasarea rn = 1
(fig. 2.2.14, c) seobin reac iunile r,,, /'21. De asemenea, din r)2 = 1 (fig.2.2.14,0
1
)
rezul t reaciunil e r,2, r22.
Fi . 2.2.14
204
Fol osind (1.88), energia potenial de deformaic a barei este:
U ->~|*J I g *\ftu-l& +
r
H$ + 2ri sr/ l 7) 2). <c)
n cazul oscil aiil or libere fr amortizare, ecuaiil e l ui Lagrange (1.85)
se scriu sub forma
M J f q _ _ ^ + ^== o ; y = 1,2. (d)
Cal cul nd
86
= 0;
St), 4 9a'
[^TA -t0}i + *)t) + ~ (^i ^a) i
Ot { Sr), J 4 9a*
- = ri aY h + ^YIj ; (e)
2tj, df), 4 9u'
T ( ^ b T
(
*
+
*
) +
^
(
* - *
) s
8U
m r w i j , + r22y)a
a-],
I ntroducnd expresiile (e) in (d) rezul t ecuaiil e de micare ale vi bra-
iilor libere sub forma :
nbfy + m2Y )2 4- ruT)i + ' ^e = 0
mairj! + + r81-/ji + ra27)a = 0
(0
n care s-au notat :
m1 = + ; m, = - (g)
4 9a" 4 9a
A doptnd sol uia :
7)i = A j cos(/ 8) ; 7)a = A a cos(p/ 6),
sistemul de ecuaii (f) devine:
(rn - m^^A j + (f - /nap
a
)A 2 ==0
(rai - m2p*)A1 + (raa - m^A j = 0
(h)
.205
= 0.
Condiia ca determinantul caracteristic al acestui sistems fie nul repre-
zint ecuaia pul saiil or proprii
r - m2p
2
r - m^
2
care devine
(m\ - m|)p
4
- lrtl,(l>i + r) + 2r12ma]p
2
+ rl x r2 2 - r*2 =0 (i)
Pentru calculul coeficienilor de rigiditate, se determin diagrama de mo-
mente (fig. 2.2.14, f) produs de deplasarea rn = 1 (fig. 2.2.14, c), astfel :
se ia forma de baz din figura 2.2.14, e (prin introducerea de articul aii pe
reazemele intermediare B i C i a momentelor necunoscute MB i Mc) i se
pun neviden cedarea iniial uni tar areazemului B i unghiurilede rotire
A B i datori t acesteia. Se scrie ecuaia celor trei momente [52] pentru
grinzi continue cu cedri de reazeme :
2MB (2a + 3fl) + Mc -3a =6EJ + j A
M B -3a"+2Mc(3fl + 2a) = GEI
(j)
din rezolvarea cruia se obin :
56 / . " i i 35 /
M B = i Mc = -
91 a 91 a
i apoi diagrama M , (fig. 2.2.14, f) i T x (fig. 2.2.14, g), din care rezul t :
. +- L - 0,64102565L j r21 = - 0,5256409 & (k)
n mod similar din rti = 1 rezul t :
!
12
- 0,5256409 ; raa =0,6410256 (1)
a a
Se cal cul eaz, cu expresiile (g),
> 9<;n.in
s
Ns* 2 250-10"
m , = j L +
2 5 0 1 0
=0,5434027 ; m, = - =
1
4 9-800 mm' 4 9-800
= _ 0,4565972 ,
mm
care se introduc mpreun cu (k) i (1) n (i). Pri n rezolvarea acestei ecuaii
se obin pul saiil e propri i :
p, - 59,9335 s-
1
; pa =646,83755 s**. (m)
206
b) A plicarea ecuaiil or l ui Lagrange (1.85), i nnd seama c & *=FB(t) =
F3,cosoit i Q2 = 0, conduce la sistemul de ecuaii diferenial e :
+ maY )a + rn-ij, + ri = F% cos co/ '.
(n)
mz% +n^-rja +r,i7), -f rM7}, =0,
unde m2 i m2 s nt date de (g). A doptnd sol uia de forma:
Tj! =7)? COSCt, 7)2 =fjl COS CO/, (o)
se obine sistemul algebric al ampl itudinil or maxime /), t] :
(r - ml {o*)ii) + ('12 - m2w
2
)y)l =
(r21 - maco
2
)r, + (r - nuco
2
)^ =0
( P )
Cu datele numerice precizate se obine sistemul de ecuaii algebrice
16899,035yj - 13 795,291 yjj! =F%
- 13 795,291 y)? + 16899,035 i, = 0,
( P
^
din care rezul t : kjJ = 1,7738 -l0-*F% ; yj = 1,448 -10~
4
FB . Cu aceste val ori,
folosind (a), se cal cul eaz :
4 - + T)8) - 1,6109-l 0-
4
F'o ; <p0 = * ~* =
= - 0,1086-IO-
4
- S (r )
a
Cu F B = 10 kN se determin apoi torsorul forel or de inerie :
FJ =mo>
2
Tj = 18,123 kN ; Jt\ im J w
2
? 0 = - 190,898 Nm. (s)
Se introduc apoi pe sistem(fig. 2.2.14, h) ; fora permanent Q= mg =
= 19,62 kN ; fora perturbatoare maxi m FB = 10 kN ; fora de inerie
maxim Ft te 18,123 kN i cupl ul de inerie maxim Mt =0,1909 kNm( n
sensantiorar pentru c rotirea arezultat negativ). Seobin forele :
Fg
tal
= 9,81 + 10 + 9,061 + 0,0795 = 28,9505 kN
i
F'c"" m 9,81 + 9,061 - 0,0795 . 18,7915 kN,
care produc diagrama Mmax din figura 2.2.14, i. Dup j umtate de peri-
oad, fora perturbatoare i odat cu ea fora de inerie i cupl ul de inerie
i schimb sensurile, ceea ce conduce la forele totale din figura 2.2.14, j
i diagrama Mmin.
C. PROBLEME PROPUSE PENTRU REZOLVARE
2.2.15. Pentru sistemul din figura 2.2.15 se cunosc : m=800 kg ; k m
= 1000 N/ mm; F = 10kN ; w =0,8Pl (unde p1 estepul saia fundamental
a oscilaiilor proprii). S se determine : a) pul saiil e vibraiil or proprii i for-
mele proprii de osci l ai e; b) ampl itudinil edinamice maxime ale maselor i
eforturile maxime i minimen arcuri nvi brai a forat stabil izat ; c) vari-
aiil e depl asril or maselor prin metoda modal .
.207
Fig. 2.2.15 Fi g. 2.2.16
2.2.16. Cadrul din figura 2.2.16 are maseleconcentrate itic 2mi n\j, =
= m= 1,2 t, acionate de forele perturbatoare F$'COS iot i 7'^-cos a>t(Fc =
= 10 kN ; FD = 2 kN ; co = 50 s-
1
). Cunoscnd : 7 = 9 S00-10
4
mm
4
;
a = 1000 mm ; k1 = 0.25A ; k, = A 3 = 0,5* ; kt - k = Fi/a*; v,/ = 0,05
(factorul de amortizare corespunztor Formei proprii fundamentale) s se
determine: a) pul saiil e i formele proprii neamortizate ; />) depl asril e
dinamice maxime ale maselor n vibraia forat stabil izat amorti zat ;
c) diagramele momentelor dinamice maxime i minime.
2.2.17. Se consider modelul dinamic al unei structuri reprezentat n
figura 2.2.17, pentru carese cunosc : A = 4 000 mm
2
; / = 200 m; m = 14 t ;
F = 80 kN ; co = 0,8p, ; = 0,26, ; b3 = 2bx. S se determine : a) pul sa-
iil evibraiil or proprii i formeleproprii de osci-
l aie fr amortizare ; b) sistemul de ecuaii di -
ferenial e caredescrievibraiil e cu amortizare ;
c) depl asril e maselor n vibraia forat stabi-
l izat, cu evidenierea grafic a variaiil or.
2.2.18. n figura 2.2.18 se prezint modelul
dinamic al unei maini constnd din : masa
m = 700 kg cu momentul de inerie masic fa
de centrul de greutate C, J = 5 000 kgm
2
;
l egturil e elastice cu terenul av nd constantele
UI
sj
II
CM
/r/Utvyyv
A 1 =2A
A 2 - A
B
i
mc-3m
ai
A 3 ,3A
F coscot A i = 220 N/mm, kt 180 N/ mm; amortizoa-
rele de tip vscos cu constantele bx =
3 Ns/mm ; b3 = 2 Ns/mm. n punctul D se
apl ic fora perturbatoare F(t) ta F cos co/ cu
F = 1200 N i co = 18 s"
1
.
n situaia c depl asril e orizontale ale
l iniei A B sunt nule, s se determine :
a) ecuaiil e de micare ale sistemul ui; b) de-
-wi?w>w. plasarea maxi m pe vertical a punctul ui C i
Fig. 2.2.17 rotirea maxi m a dreptei AB.
| | b3
mn:2m
208
u(t) =u costot
Fi g. 2.2.18 Fi g. 2.2.19
2.2.19. Se consider sistemul din figura 2.2.19 avnd ncastrril e A i
A' n micare vibratorie u(t) = u cos co/. Se cunosc : m = 600 kg; A- =
= 0,5E//a
3
; I = 7 200 -10
4
mm
4
; fc, = 40 Ns/mm ; b2 = 25 Ns/mm ; u m
= 3 mm ; co = O.Sp, ; a = 900 mm. S se determine : a) pul saiil e i formele
proprii de oscil aie, fr amortizare; b) depl asril e punctelor B i C n vibra-
ia forat amorti zat, stabil izat.
2.2.20. Un sistem oscilant (fig. 2.2.20) este format din : bara omogen
rigid AOD avnd masaunitii de lungimeni = 30 kg/m ; masaM = 100 kg ;
2a 2a
r
1
,5rn
Fcoscot
a=500mm
Fi g. 2.2.20
elementele elastice pentru care k 120 N/ mm; amortizoarele de tip vscos
avnd b = 0,2b1 = 0,2(2Mp1); fora perturbatoare cu F = 3 kN i co =
= 0,8/j,. S se determine : a) pul saiil e vibraiil or propri i ; 6) depl asril e
maxime ale masei M i punctul ui C (a = 800 mm).
14 Problemede dinamicastructurilor cd. 130
CAPITOLUL 3
VIBRAIILE B A REL OR DREPTE
C U MA S CONTI NU
B arele cu mas continu sunt sisteme cu o infinitate degrade de libertate
i, nconsecin, parametrii de oscil aie sunt funciuni deforma yj(x, /). Dac
bara este dreapt, deformaiil e axiale, transversalei de torsiune sunt inde-
pendente i vibraiil e corespunztoare se anal izeaz separat, aa cumse pre-
zint n continuare.
Pentru un sistem de bare oarecare spaial , separarea vibraiil or axiale,
flexionale i torsionale nu mai este posibil i atunci metodologiilede studiu
prezint forme specifice, care nu sunt cuprinse n acest capitol.
3.1. VIBRAIILE A X I A L E
A. EXPRESII l FORMULE DE CALCUL
Se consider obar dreapt gh (fig.,T.3.1, a), ale crei vibraii axiale sunt
descrise de funcia u(xt). Efotul axial N(xl) ntr-o seciune curent x se
determin cu expresia
N(xt) = EA , (3.1)
dx
Fi g. T.3.1
210
undeE estemodul ul deel asticitate-i A, ariaseciunii transversale. Seizoleaz
elementul dx (fig. T.3.1, b), se introduc forele perturbatoare dF =f(xt) x,
d
2
u
forele de l egtur, fora de inerie dF* = m dx, fora de amortizare
dt
1
dF" = h dx i din ecuaia de proiecii pe direcia x se obine rel aia
dt
dN d*u 7du . n , ,
m b h f(xt) =0, (a)
dx dt* dt
n care fh este masa pe unitatea de lungime, b, constanta de amortizare pe
unitatea de lungime, f(xt), intensitatea forei perturbatoare. I ntroducnd
(3.1) n (a) se obine ecuaia de micare
_ d
2
u - du . d*u a**, ... l o o v
dt* dt dx"
care descrie oscilaiile axiale? ale barei.
1. Vibraii axiale libere, fr amortizare
C nd f(xt) = 0, 5=0, ecuaia (3.2) devine
m
8
J - E A ^ = 0 (3.3)
8f 8x'
i descrie oscilaiile libere, fr amortizare. Soluia acesteia, de tip Fourier,
este
u{xt) = ux -cos(pt - 8), (3.4)
unde iij. reprezint deformata static corespunztoare pul saiei proprii p.
Parametrul 0, care se determin din condiii iniial e, precizeaz diferena
de faz-
I ntroducnd (3.4) n (3.3), care trebuie verificat pentru oricex i orice/,
se obine ecuaia diferenial
Ujl + n
1
, =0, (3.5)
n care s-a notat
a
P V
s a u
P
a
I / ^r (3-
D
)
1 EA . I m .
Soluia ecuaiei (3.5) este
u, mt d sinax + Ct cosax, (3.7)
unde C i C 2 sunt constante care se determin din condiii la l imit. n
funcie de rezemril e de la capetele barei, condiiil e la l imit se pun n
depl asri sau n eforturi.
Fol osind (3.7) i (3.1), fora axial ia forma
Nx = EAa (C x cosax c\ sinax). (3.8)
Condiiile lal imit conduc laun sistemalgebric omogen n constantele Clt
C 2. Pentru a exista vibraii, determinantul caracteristic al acestui sistem
trebuie s fie nul , ceea ce conduce l a ecuaia transcendent
A(a) = 0, (3.9)
211
denumi t ecuaia pulsaiilor proprii, care are o infinitate de sol uii. Fol osind
(3.6), rezul t o infinitate de pul saii proprii
Pi = i j ^ ; Pi - 2j / ^r ; ; p* = J / ^r . (
3
-
10
)
alese sub forma p1 < p2 < . .. < pn < .. . unde p, este denumit pul saie
fundamental .
Fiecrei pul saii proprii pa i corespunde o form proprie de oscil aie ux a
care se determin din (3.7), unde una din constante se exprim n funcie
de ceal al t, folosind una din condiiil e la l imit, iar ceal al t se alege, n mod
arbitrar. '
Evident, oricare din formele proprii u X x determinate cu (3.4) satisfac
ecuaia (3.3), ceea ce condure la rel aia
EAuXia=-mpluXia0 (
3>11
)
Oscil aia l iber a barei se obine printr-o combinaie liniar a formelor
proprii
"OO =2Q
l
'.r, cos(pa / - 0a), (3.12)
a .
unde C a, 6a se determin din condiii iniial e.
Formele proprii ndepl inesc condiia de' wtogonal itate.
j muXiauXifsdx = 0 (3.13)
OJ 1 ... , ( W) - r)t
$i sunt normalizate dac
i
j mu|, da: = 1, (3.14)
o * bl
Seconsider baragh (fig. T.3.1, c) avnd captul g fix (ug = 0) i captul /i
liber (Nh = 0). Di n condiia u =0 i expresia (3.7) se .obine C, = 0, iar
din condiia Nh = 0, folosind (3.8) i innd seama c Cj 0, rezul t ecu-
aia pul saiil or proprii (3.9), cos 7 = 0. Sol uia acesteia (al)n =
2
" ~
1
tc con-
duce l a pul saiil e proprii
f
EA 2. 2 - I. * ][EA , , J
- r v ~ - (
315
)
.Ecuaia formei proprii de ordinul n este
"t. = C,, sin ^ - y x (3.16).
i se obine din (3.7) prin introducerea l ui a i C 2 = 0.
2. Vibraii forjate fr amortizare
Pentru 6=0, ecuaia diferenial (3.2) devine
m ^ - E A ^ = f(xt) (3.17)
dt* cx*
Sol uia acesteia constituie rspunsul dinamic n depl asri.
.212
Metoda modal. Se alege sol uia ecuaiei (3.17) sub forma
u(x, t) = 9 a(0 (3.18)
.' : a. '.. \t
care indic o combinaie l iniar a modurilor proprii. C ontribuia fiecrei
forme proprii <uXa este precizat de parametrul qa (t).
Din condiia ca (3.18) s verifice (3.17), i nnd seama de (3.11), (3.13)
i (3.14), rezul t sistemul de ecuaii diferenial e independente
I ' *
+ Plq* * J ih,J(xl)dx = sa(t) ; m l , * n (3.19)
o
a crui sol uie
f
/(0 = -4acos pj + 7iasin pj + \sa(r) sin pji T)d<; a m 1, 2,..., n
I>OL J
o
(3.20)
precizeaz parametrii qx. Pentru condiiile. qa(0) =0, <7a(0) = 0, rezul t
Aa = na m 0 i sol uia (3.20)'devine
t
Pa.
- U ( t ) sin-p8(t - t)(1t; (3.20')
unde t este variabil a de timp n interval ul 0 /.
Pentru fore armonice f(.r/) = f(x) cos co/ (3.21)
funcia sa(l), urmrind (3.19) i considernd e formele proprii nu sunt,
normalizate, devine
i
J f(x)ux,a dx
jfi A S* cos co/, cu .<= . (3.22)
J muj', a dx
* 0
n acest caz, pentru Aa = Ba = 0, sol uia (3.20) ia forma
7* = - f ^-ros (/) (3.23)
n care termenul
V
2 ( 3
-
2 4 }
reprezint coeficientul dinamic penj'ii forma a de oscil aie.
I ntrodueud (3.23.) n (3.1.S) se obine expresia deformatei dinamice n
vibraia forat stabil izat
,/(.W) = V ^ A ^ c o s c o / , [ (3.25)
a Pa . , Q
corespunztoare metodei modale. i' -. . . . . . . . . . . .-.;.
Eforturile axiale dinamice se determin cu expresia
N(xt) = EAS^u^^^cos.ai, (3.26)
obinut din (3.1) i (3.25), unde !^,a este derivata formei proprii de or-
dinul a n raport cu .'variabila X. -
213

m
1
'F,coscot
al
Metoda parametrilor n origine. A ceasta
metod se apl ic numai n cazul vibra-
iilor forate stabilizate, care se produc
cu o anumi t pul saie perturbatoare co.
Deformata dinamic se scrie sub
forma
u(xt) = u(.r) cosco/. (3.27)
Fol osind (3.6), (3.7), (3.8) i condiiil e
l imit u0, N0 (la z=0) se obin expresiile
u(x) m u0 cosaax +
No
EAa0
sin a,.,x
N(x) = EAaa h sinaax -f- N0 cos flm x
n care s-a notat
=CO
m
FA
(3.28)
(3.29)
(3.30)
I ntroducnd (3.28) n (3.27) i apl icnd (3.1) se obine fora axial di-
nami c
N(xt) = N(.r) cosco/ 3.31)
n care N(x) are expresia (3.29). Mrimil e u0, N0, adic cieplasarea, respectiv
fora axial la x = 0 reprezint parametrii n origine. Precizarea acestora
seface dincondiii lal imit. Pentru bara dinfigura T.3.2, a secunoate 0=0,
iar pentru determinarea l ui N0, folosind (3.31), sepunecondiia Nj =F\ cosco/.
Expresiil e (3.28), (3.29;) dau ampl itudinil edinamice ale depl asrii axiale,
respectiv ale forei axiale.
n cazul unei fore perturbatoare intermediare (fig. T.3.2, b) expresia
ampl itudinii depl asrii (3.28) se compl eteaz cu sol uia particul ar
u(F}) mzufa-l,)*, - - ^- si n aa(x - /,)
EAaa
(3.32)
stabil it printr-o transl ai e a originii i care se introduce numai pentru in-
terval ul / 1.
Evident, expresia forei axiale (3.31J n interval ul y 1 devine ,
N(.r, /) mt [EAaau0 sinaax + N0 cos a^x F cos aa(x l,)] cos co/ (3.33)
Condiia l imit la captul '1 (fig. T.3.2, b), N(l, t) =FJ cos co/, folosete n
acest caz expresia (3.33).
Dac exist mai multe fore perturbatoare n expresiile (3.28), (3.29),
se introduc sol uiil e particulare (3.32) pentru toate acestea.
3. Vibraii forate cu amortizare
Se adopt sol uia (3.18), care se introduce n ecuaia de micare (3.2).
i nnd seama de (3.11) i (3.13), se obine sistemul de ecuaii independente
t}a + 2 vapat/a + plqa m sa(t) ; a = 1, 2, (3.34)
214
n care s-a notat termenul liber
s.(0 ="
imul.a dx
i factorul de amortizare pentru forma a de oscil aie
1
Sol uia ecuaiei (3.34) este
2mpa
(3.35)
(3.36)
7.(0=4r U ( T ) e-
v
P ( ' -
T
W p*(t - r)x
Pa J
(3.37)
(3.38)
unde prin
Pi = Pa V
1
-
v
a
s-a notat pul saia proprie i nnd seama de amortizare.
Dac nu sunt ndepl inite condiiil e iniial e qJQ) =0, qa(0) = 0, atunci
sol uia (3.37) se compl eteaz cu expresia
qa. o, - r** P '(A t t cosp*J + Basm p*J), (3.39)
ale. crei constante Aa, Ba se determin din condiiil e iniial e u(x, 0) =
m u(x), ii(x, 0) = v(x).
Dup precizarea parametrilor qa, deformata dinamic se determi n cu
(3.18) i forel e axiale cu (3.1).
4. Vibraii proprii i forate prin folosireamatricei
de transmitere
Se consider obar dreapt (fig. T.3.3, a) al ctuit din tronsoane diferite
(rngh, A , Eth) i cu mase concentrate l a rosturile dintre tronsoane.

i
N
9
K r-i O
/ >
F
h ^h
U
h P
rn,.
Fj^oscot
ci
Fig. T.3.3
215
t
Pentru tronsonul gh, rel aiil e (3.28) i (3.29) devin
j/(a-) = ug cosax +
EAa
sin ax
(3.40)
i\
T
(.r) = EAa sinax) + JV cosx
unde o este definit de (3.6).
Se noteaz vectorii
ntre care se. stabil ete rel aia
F U S
in care matricea
1
cos al
EAa
F A asinal cos<//
sin al
(3.42)
(3.43)
este denumit matricea de transmitere a tronsonului gh (fig. T.3.3, b).
Dac se izoleaz masa mk (fig. T.3.3, b), eforturile de la capetele tronsoa-
nelor adiacente se noteaz cu N'h i' N. Di necuaia de echilibru dinamic al
nodului se obine rel aia JVJ = NJ mp*ui pe baza creia rezirt
- mhp
2
1
(3.44)
unde
(3.45)
reprezint matricea de transmitere peste nodul h.
Dac se noteaz Sjj , din (3.42) i (3.44) se obine rel aia
C, 16)
care precizeaz vectorul parametrilor de la captul // al tronsonului l> !,
n funcie de vectroul parametrilor de la captul g al. tronsonului gh. Dac
n nodul h nu exist mas, atunci /) = 1i transmiterea se real izeaz numai
prin matricea de tronson Dgh.
Folosind rel aia de recuren (3.46), vectorul parametrilor la dreapta
masei m (fig. T.3.3, a) este
n = DHpH_Un...D1D0AB sau
Dac u0 = 0 i N 0, atunci din (3.47) se obine condiia
(3.48)
216
care reprezint ecuaia pul saiil or proprii. Dup obinerea pul saiil or proprii
ca rdcini ale ecuaiei (3.48) se determin formele proprii de oscilaie n
modul detaliat n cap. 2.
Vibraiil e forate, folosind formele proprii, se anal izeaz prin metoda
modal , aa cum s-a specificat la punctele anterioare 2 i 3.
Pentru fore concentrate armonice cu aceeai pul saie (fig. T.3.3, c), n
cazul vibraiil or stabilizate, se pot folosi matricele de transmitere (3.43) i
(3.45) n care p se nl ocuiete cu co. L atrecerea peste nodul h se introduce
vectorul perturbator
(3.49)
ceea ce face ca rel aia*de recuren (3.46) s devin
& - Dhn,tt + & . (J ;
5 0
)
A plicarea succesiv a acesteia pentru toate tronsoanele, introducnd
i condiiil e Ial imit, conduce laun sistemalgebric neomogen, de ti]) band,
a crui sol uie precizeaz att amplitudinile maxime ale nodurilor, ct i
forele axiale maxime la capelele tronsoanelor.
B. PROBLEME REZOLVATE
3.1.1. B ara de oel (fig. 3.1.1, a) de lungime / =5 m i seciune de
arie A 800 mm
2
este acionat l captul liber de fora perturbatoare
F(t) = F cosco/, unde F = 10 kN i co = 1280 s
1
. S se determine:
o) primele trei pul saii i forme proprii de oscil aie l ongitudinal e; b) ampl i-
tudinea dinamic maxi m a punctul ui C i diagramele eforturilor axialedi-
namice maxime i minime n vibraia forat stabil izat ; c) coeficientul de
siguran cunoscnd nr = 240 N/mm', a_, = 185 N/ mm
2
, (3j /ej yi )0 =2,5-
217
REZOLVARE : a) Parametrul care precizeaz deplasarea axial l a o
abscis curent x (fig. 3.1.1, ) se noteaz cu u = u(xt). Ecuai a de micare
ce descrie oscilaiile axiale libere are forma (3.3) i folosind sol uia de tip
Fourier (3.4) se obine ecuaia diferenial (3.5).
ux' + a*ux = 0, (a)
unde s-a notat
f ;
i; / _ S.'U! /) = a
V
EA
EA
7n
(b)
Soluia ecuaiei (a) are forma (3.7) _
ux = Ci sin ax 4- C 2 cos ax. (c)
innd seama de (3.1), expresia forei axiale are forma (3.8)
A
r
, = EAa (C\ cos .r C 2 sin ax). (d)
Se pun condiiil e la l imit : u,. = 0 la .r m 0, rezul tnd C 2 m 0 ; Nc = 0,
la x = I care, innd seama c C\ ^ 0, conduce la ecuaia pul saiil or proprii
cos al = 0. , . , (e.)
Ecuaia (e) admite o infinitate, de sol uii
_ i t , 3rt , -57t , 2a 1 ,r>
i< = ; a2/ = ; a3/ t= ; . . . ; o / = it; . . . (f)
2 2 2 2
. i nnd seama c oel ul are y m 7,85 daN/dm
3
m 7,85 -10
- 5
N/mm
3
, se
obine masa unitii de lungime a barei ni
m -l-A =
7 , 8 5
"
1 0
~
8
-800 = 0,64-I O-
5
NV / mm
2
= 0,64-10-' t/mm.
g 9,81 -10
Fol osind (b) se obin pul saiil e proprii, o infinitate, primele trei avnd
valorile
p, = V*k = V = - - f
2
'
1
"
1 0
' -
8 0 0
= 1 600,587 s- ;
r m 21 C m 2-5 000 r 0,64-10-'
P l f l i y i p 1/ ^ = 4 828,762 a- ;
C m 2/ | m
8 = , , 3 ] / ^ =^1/ 11= 8 047,936
S
Expresia general a pul saiei de ordinul a fiind
f
EA 2a - l V
(g)
ecuaia formei proprii de ordinul a, i nnd seama de (c) este
. . . ....... . (2a 1)tt .
ur a = C l a si n aax = C l a si n - x. (h)
Forma proprie fundamental (a = 1), uXA = C u sin^ este reprezentat
nfigura 3.1.1, b (s-a considerat C u = 1), iar formeleproprii uI 2 = C 1 2 - si n^ x
218
i C i , si n^-.r sunt reprezentate n figurile 3.1.1, c i respec-
tiv 3.1.1, d (s-au considerat C 1 2 = 1; C 1 3 = 1). In aceste figuri depla-
srile axiale sunt reprezentate rabatul cu 90 n pl anul foii.
Condiia de ortogonalitate (3.13) apl icat la primele 3 forme proprii
i i
\ fn-u r i ! i '<br = iTi [ sin sin d;r = 0 ;
J ' 1 21' 21
O 0
Z l
f _ , _ i . M 5tce , ,
V m-i 'r.i i't.u *d.r = ni ^sin sin - d.r = 0 ;
o o
V m -a. i - i / r 3-d.r = ml sin -sin d.r = 0,
j J 21 . 21
o a
este ndepl init.
b) Deformata dinamic n vibraia forat stabil izat are forma (3.27)
u(xt) %m u(x) cos io/, (i)
Fol osind metoda parametrilor n origine, conform (3.28) i respectiv (3.29)
se scriu expresiile
u(x) = u0 cos aax H sin aax (j)
EAaa
N(x) = EAauu0 sin aax + N0 cos aax, (k)
undeu0 i N0 sunt parametrii n origine(la.t = 0) i conform (3.30)

(oV ^ . o) .
r EA
Fora axial dinamic are forma (3.31)
\
T
(.rO = N(x) cos <o/. (m)
ntruct n origine bara este ncastrat, deplasarea n = 0, iar din con-
diia la l imit, N = F cos co/ la x l, rezul t
N, = . (n)
cosa,J
i nnd seama de (/) #e cal cul eaz
aj = co/V = 1 280-5 000 1/ -
6 4
-
1 0
" = 1,24915.
r EA 1 2,1-10-800
Rezul t
u(x) = sin a^x, (o)
EAaa cos aal
care pentru x = /, conduce la
F
l
i 10 000-5 000 . , 0 / m , r , , r _
ucmaz tg aj = -tg 1,24915 = 0,715 mm.
EAaJ 2,1-10-800-1,24915
219
Expresia forei axiale fiind
N(x) = Nocos aax
pentru x 0 conduce la NFl
cos aw/
in
cos amx (?)
= 31,64 kN,
cosa/ 0,316
iar pentru x = / la Nc F ^K) kN. Figura 3.1. 1, e reprezint diagrama
de fore axiale maxime (fr infl uena greutii proprii). i nnd seamade (m)
rezul t N,, - N ,.,.
c) Negl ijnd greutatea proprie, solicitarea variabil are ciclul alternant
simetric. A pl icnd (1.64) n care m = 0 ; a *=esmax
s e
obine
185
r
31,64-10'
800
1,87.
.2,5
.3.1.8. O col oan de evi (fig. 3.1.2, a), cu seciunea inel ar avnd
d = 250 mm, D *=300 mm i lungimea / = 200 m, cu capetele fixe, este ac-
ionat axial n punctul C de fora perturbatoare F(t) F cos cof.
,.(F = 500 kN, co 60. .&-). S se determine ; a) pul saiil e i formele
proprii de oscil aie axiale ; b) deformata dinamic n vi brai a forat stabil i-
zat i diagramele forelor axiale dinamice maxime i minime ; c) coeficientul
de siguran a> = 360 N/mm
2
, = 220 N/mm
2
, - ^- j =2,7j .
REZOLVARE: a) Se folosete sol uia (3-7)
u. = C, sin ax + C. cos ax
i expresia (3.8)
Nx =EAa (Cj cos ax C 2 sin ax).
(a)
(b)
al b) d) e)
Fi g. 3.1.2
f) g)
220
Di n condiiil e la l imit
uB = 0 (la x = 0) rezul t C 2 = 0; uL <m 0 (la .r = /), se obine C'a sin al = 0
i apoi, ntruct C\ # 0, ecuaia pul saiil or proprii sin al -- 0. (c)
A ceasta admite o infinitate de soluii aj = n; ci2/ = 2tt ; a3/ = 3TC ;
; a/ = a7i ; . . .
Cu expresia (3.6) se determin pul saiil e proprii
F
EA oct If EA
= y ' d)
m ' r m
Cunoscnd A =- ^21 h _ I j
2
] = 21 598,45 mm
2
si v = 7,85-10^
4 L '30ol J ' '
N/ mm
8
se obine masa unui milimetru din lungimea barei
ni = A =
7
'
8 5
"
1 0
"
a
.21 598,45 = 172,83163-10-" Ns
2
/mm
s
.
!/ 9,81-10
Se calculeaz cu (d) primele patru pul saii proprii '
P l - fll = J L = 1/2,1-10.-21598,45 ^ g ^ g J j
Im l t n 200-10
3
f 17,283163 -10
-6
* ]f
I;A
2n ]fEA .cnftQO -1 3t
p , a , / \ =* L/ = 160,938 s
1
; p3 - a3 I = / =
m F m r m r f m
= 241,40 s- ; p4 = 4 1/ ^ = l ! L l / ^ = 321,876 s- ; . . .
r m l t m
Ecuaia formei proprii de ordinul oarecare a, innd seama de (a) este
u<r,a C i asi n aax C l asi n x 1 sin x, (e)
n care s-a adoptat C l a = 1. Particul ariznd expresia (e), rezul t formele
proprii uXil (fig. 3.1.2, b), uXA (fig. 3.1.2, c), u,., (fig. 3.1.2, d). ..
Condiia de ortogonalitale (3.13), apl icat pentru oricare dou forme
proprii, este ndepl init.
b) Deformata dinamic n vibraia forat stabil izat se scrie sub forma
(3.27)
'u(xt) = u(x) cosco/, (f)
iar fora axial dinamic sub forma (3.31)
N(xl) = N(x) cos co/. (g)
Metoda parametrilor n origine. Soluia parti cul ar.corespunztoare fore'
perturbatoare intermediare F cos co/ (fig. 3.1.2, a), avnd forma (3.32)
u(Fj) m sin aa(x 0,6 /), val abil pentru x > 0,6 l (li)
EAOM
se adaug la expresia (3.28) i se obine
u(x) = u0 cos aax-\ sin aax sin aa(x 0,6 /)
EAaa EAa x>QM
(i)
Pe baza rel aiei (3.1) rezul t
N(x) m. - EAaau0 sin aax + iV0.cos u x - F cos oj .t - 0,6 /)|x >0 ,6 / (j)
221
ntruct bara estefixat lacapete, ndepl inete condiiil e u0 = 0, u, = 0,
care, impuse rel aiei (i), conduc la
si ii aul
Fol osind (3.30) se cal cul eaz
aj= =60-200 10
3
1/
1 7
'
2 8 3 1 6 3
-
1 0
- ' = 2,34246. (I)
' EA f 2,1-10
s
-21 598,45
Cu valorile sin aj = 0,71675, sin0,4 aj = 0,80577, care se introduc
n (k), se obine N 0 - 1,1242 F.
i nnd scama de expresiile (i) i (j) rezul t
, . 1.1242F"/ . F*l , .. ,.
u(x) = sinaux sinau{x 0,61)
EAaJ EAaJ
_ 1 [0,480 sin aax - 0,427 sin ajx - 0,6 /)
EA
x>0,6l
J>0,6/
din care, pentru x m 0,6 /, se obine
0,480f7 n e , 0,480-500-10'-200-IO' .
,.. m sin0,6 aj = -0,98636 = 10,438 mm.
EA 2,1-10'-21 598,45 f
Cu expresia
N(x) =F[l ,1242 cos aax - cos (* - 0,6 /) | x > 0 i 6 ,] (n)
se cal cul eaz N = N0 = 1,1242 F, pentru x = 0, NC,UII = 1,1242 F cos
0,6 aj =0,185 F i Nctnf =F(0,185 - 1) = - 0,815 F, pentru x m 0,0/
i N,, = F (1,1242 cos aj - cos 0,4 aj) = - 1,376 F, pentru x = /. No-
tnd cu q greutatea unui metru liniar de bar,
a = y-A \ = 7,85-10-
s
-21 598,45 = 1,695 N/mm= 1,695 kN/ m,
n figura 3.1.2, e se reprezint diagrama de fore axiale produs doar de
greutatea proprie a barei (N
q
). Suprapunnd diagrama N" cu diagrama de
fore axiale dinamice dat de (n), pentru cos co/ = + 1, se obine diagTama
N m a I (fig. 3.1.2, f) si pentru cos co/ = 1 rezul t diagrama Nmla (fig.
3.1.2, g).
Metoda modal. Expresia deformatei dinamice, i nnd seama de (3.25),
are forma
Depl asril e punctul ui C\ corespunztor primelor patru forme proprii de
oscil aie, se obin prin introducerea l ui x =0,6/ n (e) i fcnd oc = 1,
2, 3. 4. Rezul t : uc , = sin0,6 n = 0,95106 ; uc 2 = sin1,2 nm.. 0,58778 ;
U c > , = sin1,8 re= - 0,58778 ; uc ,4 = sin2,4 tt = 0,95106.
Fol osind (3.22) n care se introduce la numrtor i termenul corespun-
ztor forel or perturbatoare armonice concentrate
i
ff(x)ux. a dx +2ZE1II. .
,.o _ 0 h -
_
f m u\, a dx
o
(P)
222
innd seama c f(x) =0, se cal cul eaz
. i P?.-0,95106
l
S m u\
0
- ' . . t
m J' sin* x dx
0 /
1 /(-0,58778)
1
/ m ul, 2
0
dx
3
- ' . . 2tt
Ol f sin" x dx
'
/(- 0,58778)
1
i Ul "l 3
0
- l . ,
m r sin" x dx
0 /
^0,95106
1
J ii ui ,
0
dx
- i . , 4tt
mf sin" x dx
0 /
1,90*12
ml
1,17556 f l
m/
- 1,17556
m/
- 1,90212-^
- i . * ~
Cu (3.24) se determin
ti r =
1
. - 2,252; 4, = i = 1,161 ;
Pi l 80,469 j
Pi
d/j = = 1,066 ; i>4 =^ = 1,036.
i - i ^ i X *
Pl P
A pl icnd expresia (o), se obine
Pi p P P.
, / . X 1,90212 _ n r - 0 2tt l',17556 , , , 3tt
+ . . . = sm- i - 2,252 - sin x -1,161 sin x
( l 80,469" / 160,938" /
1,17556 : ,. ; . 4tc 1,90212 . ,. . \ F
-1,066 + sinx - -1,036 + . . .1 =
241,407" Z 321,876" / h~il
= (o,66153 -10- sin- x - 0,052694-IO" si n x -
-0,021503 -10- sin.r+0,0190204- l 0-
s
sin x +. . . ) (r)
/ ,/ J m
Fcnd x = 0,6 / n expresia (r) se obine
Ucma* = 0,69085-I O-
8
=0,69085-l 0-
3
- m 9,993 mm.
ml 17,283163-10--200-10
Fa de metoda parametrilor n origine, care este o metod exact, in
cazul metodei modale se face o erpare de 4,26%. A ceast eroare poate fi
micorat dac se consider mai multe forme propr
;
i.
A pl icnd (3.1), i n nd seama de (r) rezul t expresia l ui N(x).
223
f) Solicitarea variabil este precizat de
0m 4i r
A
* A
.
r
)18,6-10
3
21 598,45
857,5-IO
8
21 598,45
mt + 24 N/ mm';
= - 39,7 N/ mm
2
;
'
2 4
-
: < 9
-
7 1
= + 7,85 N/ mm
2
; a,. -
2 4 + 3 3
'
7
H + 31,85 N / J
2
2
.
Fol osind (1.64), se obine
l
+
a, f 1 7,85 | 31,85 ,} ?
(-, l Jo 360
:
220
= 2,42.
3.1.3. B ara din figura 3.1.3, a, al ctui t din eava cu D = 200 mm i
d = 140 mm (fig. 3.1.3, 6), este aci onat de o sarcin uniform distribuit
care variaz dup legea (t) = '0 = 1,5 kN/m, pentru / e[Q ; tx\ i f(t) =0
pentru / > f, (fig. 3.1.3, c). Pentru /, = n/pi, un.de p, reprezint pul saia
fundamental , s se determine : a) expresia depl asrii dinamice n timpul
apl icrii forgi ; 6) deplasareacaptul ui C la t = 0,5 /, i la / = /, ; c) tensiunea
dinamic maxim la / =
L 40,U2
b)
f(t)A
20,071
t, =0,117
C) d)
Fi g. 3.1.3
REZOLVARE : a) Expresia general a pul saiei proprii (vezi problema
3.1.1) are forma
' (a)
din care se
(2-i )i c T / a a = ] 3
21 1 hi
obine p, = 1/ ^; p, = 1/ ^ =3P l ; p,= 5P l ; p4 =7p, ;
21 r m 2/ J m
p5 = 9px ; . . .
Ecuai a formei proprii a este
. (2a - l)it
u, . = sin
21
x ; a = 1, 2, 3, (b)
224
Di n (3.19), n situaia c formele proprii nu sunt normalizate, se scrie
componenta forei perturbatoare dup forma proprie a
z
I a,.-f(xf)9x
S(0 = 2- ; a = 1, 2, 3,.. . (c)
0
din care, introducnd f(xl) = [, t e[0 ; r\] i expresia (b), rezul t
z
,. f (2a - l)7t
/ V SM1 .1- d.V
a 0 - H = ^ - ^ , = 1,2,3,... (d)
- f . .(2a - 1)tt
; V sin- .1- ax
J 2/
o ; .'
Fol osind (3.20') i innd seama de (d) se determi n
i
?(') = f -n pa(/ - r)dT =- ^ r ( l -cos paf) ; a=l , 2, 3, . ..
/'a J (2a l)7i;;ipa
O
(e)
L a stabilirea expresiei (e) s-au considerai condiiil e iniial e qM) = 0
i Ut) = 0.
i
Cu (3.18), innd seama de (a), (b) i (e), se obine expresia depl asrii
dinamice
u(x, /) = ..a(/a(0 = sin v. (1 - cos,ht) + sin x .
Z_7 2/ Timp? 2Z 37cmp
a
(1 - cos p2l) + sin^ x (1 - cos ptt) + si n x. (1 -
- cos pd) f sinaia-. - i _ ( l ~ cos ps/) + . . . = 4!6Sj f(l _ c o s pl ( ) si n^x +
2/ 9tn7Ps 7T
a
i.;A [ 21
+ (1 cos 3pi/) sin x + (1 cos Sp^) sin x +
3 2/ 5
V
^ ' 21
+ (1 cos 7pa/) sin x + (1 cos 9p,i) -sin x + . . . 1
7 21 9 21 J '
t ^ ; h\ . (f)
6) Fcnd x = / n (f) se obine expresia depl asrii axiale a captul ui C
1(1 - cos ptt) - - cos 3pi/) + J - (1 _ cos 5pt/) -
_ J _ (1 _ c o s 7 l h l ) + _L ( 1 c o s 9 / ) i / ) + j ( g )
care are graficul din figura 3.1.3, d.
Fcnd / = /,/2 n expresia (g), innd seama de p^, = iz i de-aria
seciunii barei A = 16t)22,123 mm
2
, se obine
- - L +- L - - i - +i - + . . . ) =0,500244^1 =20,071 mm.
I 2 / 7T3/JA ( 3
3
5
3
7 9 j EA
15 ~~Problemededinamicastructurilor cd. 130 225
Pentru / = lt din (g) rezul t
11(7, /,) = 1,1)00488 = 40,142 mm.
EA
c) A plic and (3.1) expresiei depl asrii (f) se obine fora axial dinamic
N(.r, /) = EA J%mMLIa Li cos cos .r + (1- cos3/>,0 -cos r +
dx [ 21 3" -21
-f (1 cos5n,/) C OSa + (1 cos7nJ) cosX 4-
5' 21 7' 2/
+ 1.(1 Lj r o s (,/,,/) cosZLx +. . . ] , (b)
9' 2/ J
care, pentru / = /, i % 0, conduce la tora axial n li
M G. /,) = j 1 + - L -- -L -I- - H + ...) = 1,91(12 fj.
Tt" \ 3
2
5" 7 9' /
innd seama i de greutatea pToprie ;i barei, Tora axial maximi la
timpul <! este
AT = N(0, /,) + yA / = 1,914(3 1,5-300 -f 7,<S5 10
S
- l (>d22,123 -300 =
= 1210,00 kN,
iar tensiunea maxim la /, rezul t
Gmaiim = = = /7,45 N mm'.
A 16022,123
3.1.'. O garnitur deprjini de foraj (fig. 3-1- l , a) cu lungimea/ = 3 ooo m,
avnd seciunea inelar cu <7= 148,3 mm i I) = 168,3 mm (fig. 3.1.4, 6),
este fix la captul superior i liber lacel inferior. Datori t procesului teh-
nologic de forare, lacaptul inferior seaplic ofor F(/) = - F = 100kN
constant n interval ul de timp / e [0; 0,2 s] i F(t) 0 pentru />\ = 0,2s
(fig. 3.1.4, c). S se determine : a) pul saiil e i formele proprii de oscilaie
neamortizale ; b) pul saiil e proprii considernd pentru modurile proprii
amortizarea v = 0,005 (precizat n l ucrril e de specialitate); c) deplasarea
captul ui liber la / = 0,1 s i la / m 0,2 s innd seama de amortizare ;
d) oscil aia barei pentru / >lx = 0,2 s i graficul oscil aiei.
REZOLVARE: a) Masa specific a mal erial ul ui garniturii este
p . i L
7
'
8 5
-
1 0
"
N / m m a
=di-AO-f 'JgL = 0,8 -10-* t/mm.
g 9,81-10" mm/s mm
4
I ntroducnd rn = pA n expresia pul saiil or, stabil it la problema 3.1.1
i notnd ./ E/ p = c se poate scrie
(ga- l)7t
P
' ~ 21
226
EA _ (got jt)* V E_ _ (2q - 1)tt fc .
i 2/ \ p 2/ I
Fit IA
F
F =100kN
V
r
(t)
t,=0,2s
t
a) c)
uc(l,t]/
[mm]
dl
Fie. 3.1.4
Prin particularizare, rezul t
p, =^r = 5 /Y ii^ . 2,6826 | - ; P i = Sp, = 8,
2/ 2-3 000-10* f 0.8-10"
8
0479 s-
(2a 1)7C ,' _
ip, a = si n
x
T^ ~
X
' = 1. 2, 3, 4, 5,.. .
p, = 5/j, = 13,4132s-'; p4 = 7p, - 18,7785 s-
1
; p6 = 9p, = 24,1438 s-
1
.
Formele proprii de oscil aie sunt obi nute din expresia
(b)
b) Fol osind (3.38) se obine
fit = P. - vf = 2,6826J \ - 0,005 m 2,6825 rr
1
; p* = p2 ^/ l - v* =
- 8,0479 y i " 0,005
2
= 8,0478 s-
1
; p* 13,4130-; p* = 18,7782 r ;
pj = 24,1435 s-'.
227
c) Fol osind expresia (3.35) i innd seama c nu exist sarcini disl ril niil e,
se obine
. (2a- 1)tt
F sin
2 2F . (2a- l)7t , .
' . (2a l)n ml 2
f ni sin
2
. x dx
' 21
Cu expresia (3.37), innd seama de (c) i de condiiil e iniial e gx(t) = C
'/<%(') =
s c
cal cul eaz
'/(o ^ k ^ A ^ - '
T ) s i n
i> (\ ~
T
>
d T
"
' a J
(2a- 1)TC
2F sin >
W I" V*pD l l ''a /.
(d)
Expresia depl asrii dinamice n interval ul / [0; (nJ are forma (3.18).
Fol osind (b) i (d) pentru oc = 1, 2, 3, 4, 5, ... i fcnd x I se obine
deplasarea captul ui C (fig. 3.1.4, a)
"(/. o =- ^ { i
1
r
f
~
v , p
' ' (
l
'
( ) S / J
' +^
s i n p
* ' ) ]
4
"
+ 7. [ * - e-P.'-(cosp / + ^si np. f / ) ] +
+
M f
1
"
e
""
V
'
P
''(
C 0S
^
S i
" * ' )] +
+-j j | l - e~W jcosp|f + - ^r
s i n
P ')] +
+- i - [l - k*yi jcosp| / 4- gfi sin/j / j | + J (e)
. I nl roducnd / = /j/2 = 0,1 s in (e) rezul t
(/, f,/2) = ^--([1 - 0,9986596(0,9042362 4- 0,005 0,265044)] +
+ J _[l _ 0,9959841(0,69327 + 0,005-0,720678)] 4- [1 -
9 25
- 0,9933158(0,227487 + 0,005-0,9737811)] +-^-[1 - 0,990655( -
- 0,302223 4-0,005-0,9532373)] + fl - 0,988000G(- 0,7470103 4-
81
4- 0,005-0,6648124)] + . .. ) -(0,035733 4- 0,033992 +0,030768 +
J p'ml
+ 0,026422 + 0,02147 + . . .) = - 0,2968 E = - 0,2908-
| j ; , ; j ._ , PW
100-10
3
-4-3 000-10" - r ,
= 34,;>54 mm.
tt"-2,1-10-4 973,14
223
Pentru / lL 0,2 s clin (e) se obine
(/, ti) = (0,140251 + 0,114832 + 0,075295 + 0,036835 +
p\ml
+ 0,013684 +. . . ) = - 0,7618 +^ = - 88,69 mm.
p\ml
d) ntruct pentru / > lr forja perturbatoare este nul , oscil aia siste-
mului este dat de o combinaie l iniar a formelor proprii (3.12). i nnd
seama de amortizare, expresia depl asrii este
(.<", 0V : S [f^cos pt(l - Q + C,asin - fi)] (f)
a
Se determin viteza
ii(x, t) =g - Uxae-?*P*<*-t>> {vB pJ C l 8 cosp*(t - ij) + C 2 a sin pa(< - <)] +
+ p*[C l a sin pj (I - /,) - C 2 a cospl (t - i,)]}. (g)
Di n condiiil e la l imit pentru t = tx; u(I. tx) uc, u(I, tt) = uc se
obine un sistem din care rezul t necunoscutele
2a - l
2Fsm tc
^a= = zA U - ^^( c O S p ^ +^L si up* / , ) ]
77i'/Ja L
1
Pa ' 1
2a- 1
2Fsin re
C5 =
mlp
I ntroducnd aceste constante n (f) se. obine expresia depl asrii axiale
jientru / > tx i graficul din figura 3.1.4, d care pentru / < este construit
cu expresia (e).
3.1.5. O garnitur deprjini de. foraj (fig. 3.1.5, a) cu lungimea/ = 3 000m,
avnd seciunea (fig. 3.1.5, b) cu d 148,3 mm i D = 168,3 mm, are la
captul liber masa concentrat m, = 40 I, ce reprezint prjinil e grele i
sapa de foraj. Pentru calculul dinamic al garniturii de foraj se consider
c labaza ei seapl ic fora perturbatoarecuvariaie armonic F(t) ucF cos co'
(fig. 3.1.5, ci) avnd F = 100 kN i nu = 15 rot/min. S se determine:
a) pul saiil e vibraiil or proprii i turaiil e critice ale garniturii de. foraj
(primele trei); b) deplasarea dinamic maxim amasei mt n vi brai a forat
stabi l i zat; c) diagramele forelor axiale dinamice maxime i mi ni me;
d) coeficientul de siguran cunoscnd c materialul garniturii este oel
40VMoMnCr7 care are a'c = 700 N/mm
5
, CT_, m 600 N/ mm
2
i factorul
global [pt /vA T / ,] a= 2,1.
REZOLVARE : a) Sistemul are o infinitate de grade de libertate di-
namic datori t barei BC cu seciunea constant de arie A =
[ l j 148,3 Y j _ ^97314 mm
2
si masa unitii de lungime m = A =
I 1168,3 } J o
=
7
'
8 5
'
10
"1 .4973,14 = 39,79526-10-" t/mm.
9,81 -10
3
229
SL
c)
Fig. 3.1.5
Se apl ic procedeul matricelor de transmitere. A stfel, vectorul para-
metrilor din punctul C2, e, = [">> Nc,]
T
unde T reprezint operaia
de transpunere, se exprim n funcie de parametrii de la captul B,
0 =[u0, N0 ]
T
prin rel aia
c, = DcDli(S, (a)
In care DBC este matricea de transmitere a tronsonului BC avnd forma
(3.43), iar Dc estematricea de transmitere pestenodul C, avnd forma (3.45).
Rel ai a (a) se scrie sub forma matriceal dezvol tat astfel
1
"1
cos al
1
EAa
Ea sinal cos al
sin al
l i ]
(!>)
230
Efectund produsul matricelor Dr, 1JIIC i innd seama c deplasarea
axial \n li este nul (u0 = O) i fora axial n C 3 este nul (A V, = 0)
rel aia (b) conduce la expresia
[ o]
cos al
t
- mt p
2
cos al EA fi sin /
din care se obine condiia
EA a
"hp*
EAa
sin ai
sin al 4- cos a/
/V.J
(c)
'"iP
J
EA a
sin al 4- cos / =0,
(d)
care reprezint ecuaia pul saiil or proprii. innd seama de (3.6), rel aia (d),
devine
m/ . .
()
tg al .' . sau tt; a/ =
n?iP* ;n,a/
I ntroducnd mrimil e corespunztoare n (e) rezul t
, 39,79526-10-'-3-10' . . , 2,984644
tfi / = sau tg 7 =
40(i/ o/
(0
Ecuaia pnisaii lor proprii (f) este o ecuaie transcendent care are o
infinitate de soluii i se rezol v grafo-analitic astfel : se reprezint grafic
funciile tg al (fig. 3.1.5, c) i 2,084644/a/; punctelede intersecie ale acestor
funcii reprezint sol uiil e ale cror valori exacte se obin anal i ti c:
1,1911 rad, <iJ = 3,8066, atiw* 6,7022,
Folosind (3.6) rezul t pul saiil e vibraiil or proprii
4973,14
1,79526-10- f
EA 1,1911 1/2,1 -10
s
-
fii 3 000 10* K 39,795'
Pt - <? I / - ^- m 0,500 s' ; p~= a, V 3 11.
2,034 s-
1
;
crora le corespund turai i l e critice
30p,
= 10,42 rot /min; n.
30pa
445 s-
1
,
= 62,07 rot/min ;
30p3
100,20 rot/min ; . . .
TZ
Folosind (3.7) i punnd condiia la Umil (/., <m 0 pentru X = 0, expresia
formelor ]noprii de oscil aie rezul t
r.a = C l a sin aa.T ; a = 1, 2, 3,.. (fi)
Oscil aia liber a sistemului se obine printr-o combinaie l iniar a for-
melor proprii conform (3.12)
u(xl) - %Cjil'.cos (pj - 0a)
unde T a i 0a se determin din condiiil e iniiale*
(h)
231
b) Sistemul vibreaz cu pul saia co a forei perturbat oare armonice.
Se folosete tot procedeul matricelor de transmitere. n matricele de trans-
mitere, DBC si Dc se introduce co n loc de p i deci aa (3.30) n, loc de a
(3.6),
<0 = S = U i i,r>7()8 s-';
30 30
a, = co
= 1,57081/
3 9
'
7 9 5 2 6
"
1 0
' _ 0,30662781CH'
EA \ 2,1-10-4 973,14 mm
aj = 0,0108835.
Rel aia de recuren n acest caz are forma
SC2 m DcPuc, sau
Tuc l r 1 oi cos J aj r,Z o-|
[NCJ L - - j r > i ! . _ . L noJ
EAaa sin oru/ cos <ij
0)
n care se introduc condiiil e l a limit a, = 0, Ne, = F, obinn,tlu-se
rel aiil e
uc =
i S
sin aj (j)
EAa a
Pt = ( - sin / + cos aj) N0.
\ EAau )
(k)
Di n (k) se obine parametrul JV = 2.7722 F
9
= - 277,22 kN i
din (j), deplasarea maxi m a masei ;u,
uc = 0,006886 F' = - 688,6 mm.
Expresia depl asrii dinamice, pentru un punct curent ce se gsete la
o abscis a (fig. 3.1.5, a) este dat de (3.27) n care se introduce (3.28)
inndn-se seama c i / 0 = 0
u(xt) = u(x) cos co/ =
N
sin a^x -cos coi* = 0,008657 F sin o^t -cos co/ =
Acru .
= 865,7sin a^x-cos co/, mm. (1)
c) Expresia forei axiale dinamice a barei este dat de (3.31) n care se
introduce (3.29) i nnd seama de u =0 i de valoarea l ui A
7
determinat
anterior. Rezul t
N(xt) = N(x) cos co/ ml AT0 cos aur-cos co/ = 277,22cos amx-cos co/, [kN]
(m)
Pentru x = / rezul t fora axial la captul C al barei
N(l, I) = - 277,22cos r/-cos co/ = - 1,68 F cos co/ = - 168 cos co/ [kN].
Suprapunnd diagrama de fore axiale produs de aciunea static a
greutii proprii (fig. 3.1.5, d) cu diagramele obi nute din (m) pentru
cos co/=1 rezul t diagrama Nma, (fig. 3.1.5, e) i respectiv NmU (fig. 3.1.5, f).
232
d) Solicitarea garniturii de prjini de foraj este variabil dup un ciclu
oscilant avnd
NaxB 1840,8-10'
: + 3/0 N/mm-
A 4 973,14
= + 258 N/ mm
2 NntB _ 1286-10
A 4 973,14
370 |-258 .... ... , 370 - 258 r ,. ...
=314 N/ mm-; a,. = 5b N/mm-.
Cu (1.64) se obine coeficientul de siguran
c = ! = ! = 1,55.
<TC (T_, ' C..Y . L 700 600
3,1.6. B ara de oel din figura 3.1.6, o, fixat la capete, este format din
dou tronsoane de l ungimi egale / i seciuni diferite A i respectiv IA.
n seciunea C acioneaz fora perturbatoare armonic Fit) = F cos co/.
S se determine : a) pul saiil e vibraiil or proprii longitudinale (primele
trei); b) rspunsul dinamic n depl asri i eforturi n vibraia forat sta-
bil izat ; c) coeficientul de siguran (/ = 1 m, A = 3 000 mm
2
, co = 0,8 plt
F - 135 kN, cr_, = 260 N/mm
2
, \^kl(t,y,)L = 2,1).
REZOLVARE : a) Sistemul are o infinitate de grade de libertate. Ori-
ginea axei x se alege n punctul R. Parametrul de oscilaie se noteaz cu
u(x, t) (fig. 3.1.6, a).
233
Vectorul parametrilor din 7) se exprim n funcie de vectorul parame-
trilor din origine prin rel aia vectorial
(a)
unde DCD si DBC reprezint malricele de transmitere pentru tronsonul CD
i respectiv />'(.', avnd fdrma (3.43).
Pe baza rel aiei (3.6) se poate scrie
(b)
unde p =y/j = 7,85-l 0~
s
/9,81'I O
3
=0,8002-10~
8
t/mm
3
, reprezint masa
specific a oel ul ui.
Rel aia (a) sub form dezvol tat se scrie astfel
I v i
-sin al cos al
2 EA a
2 EA a sinal cosal
cos
is al
1
- sinal
EA a
EAa sinal cos/
[
n0
N
(0
sau
cosal ,5 sin" al sin ((/ coso/
2EAa
:; /'.'.la sin o/ cos al 2sin- / +cos- /
Expresia (d) are forma (3.47)
"o
No
(d)
[""l = [
ry
""
rf
-v]f"
n
1 (e)
ntruct punctele /? i /) sunt fixe, n * <>, u,, 0, din (e) rezul t ecu-
aia pul saiil or proprii dv =0, care, innd seama de (d), are forma
sin al cos al = 0,
2Aa
sau ntruct o- ^0
[ i >
sin 2n/ = 0. (g)
* I , 37t
Ecuai a (g) are o infinitate de sol uii aj ; a.J =t; r/;!'
Fol osind (b) se obin
10
10"
f
M^mz V S mm - 1/
2 , 1 , 1
p ~ 21 f p 2-1000 r 0,8002-
= a3 y ~ = 16093,86 s"
1
; p, = as ^ =
- = 8046,93 s-
1
;
24 140,79s-
1
. . .
<_ = 16093,86 s-
1
; p,
&) B ara vibreaz cu pul saia forei perturbatoare co. Fol osind (3.30)
se scrie
(h)
234
i innd seama de (b), ntruct s-a dat co 0,8 p,, rezul t
"(U Ci)
1 Pl
0,8 sau aj =0,8 ,/ = 0,4 n.
Vectorul parametrilor din nodul I) n funcie, de vectorul parametrilor
din origine (B) se exprim prin rel aia
Sj, - Dr / ) S
r
- Dc*(S
J
c* + f c) = Dcz>(U , + c), (i)
n care Fc reprezint vectorul perturbator avnd forma (3.49), iar DCD
i DBC sunt malricele Ironsoanelor care au aceeai form ca la punctuf a,
doar c n loc dea seintroduce aw. Sub form dezvol tat rel aia matriceal (i)
se scrie astfel
COSa.J
cosa.J
sina.J
2EA aa
_ 2EAua sinaj cos aj
sin aal
EA aa
EAaa$m aj cos aj
0 "
+ +
(j)
ntruct punctele B i /) sunt fixe se introduce u0 =0 i u =0 n (j)
obinndu-se rel aiil e
sinaj {''! A' cos aj F);
2EA a[i
ND = N 0 (cos
2
aj 2sin- aj) 1<" cos
Din (k) rezul t parametrul necunoscut N
No - ,
3 cosaJL
care introdus n (1), conduce laforja axial maxi m din D, Nn -
(k)
0)
(m)
2F
i.'itr-o seciune curent de pe interval ul BC, x
obin din expresia
3 cos aj
l |, parametrii se
ru(x) -l
[N(X)\
COS ,,,.T sin r/,,.r
FL4aw sinawx cos awx
care, innd seama de (m), conduce la
F
0
No
3 .EAcJu cosow/
P*
j;(.r) = Sili C7UX =
EA aa
N(x) = N 0 cos aax
3 cos a0d
Fcnd x = / n (o) i (p) rezul t
F tg aj
sin ,.,.r
cosa.,,x
(n)
(o)
(p)
Sjylac
; Ne, =
1
3
235
Parametrii din dreapta nodului C sunt
2F
"crfr - ap; iemt = Neti - FS = (r)
ntr-o seciune curent de pe interval ul CD, reperat cu .r fa de ori-
ginea Ii, x <=[/; 2/] vectorul parametrilor se obine din rel aia
(s)
u(-r) ] _ [
c o s (
'*(
x
- 0 .77^7
s h l
- 0 U C 1
, / l o 7vl (/w sin fl<0(.r^^/) cos u(.r /)_ -
Di n (s), innd seama de (r), rezulta
u(x) = [tg r/J -cos ajx I) - sin aa(x -- /)] (t)
3EA aa
N(x) m - \L F> [tg aj -sin aa(x - l) + cos aa(x - 1)\ (u)
1
Pentru 1 = 2/ din (u) rezul t N, , =
3 cos aul
Rel aiil e care dau parametrii funcie de timp sunt ^
(.r, /) = ii(.t) cos co/ (v)
N(x, t) = N(.r) cos ut.
Pentru cos co/ = 1 se obine diagrama de fore axiale maxime, Nmax
(fig. 3.1.6, 6), iar pentru cos co/ 1 rezul t diagrama de fore axiale
minime, Nmtn (fig. 3.1.6, c).
c) Pentru aj - 0,4 tt i F = 135 kN rezul t
NBmmM,min - = i ' - r Sf c
1
-
1 4 5
-
6 3 k N
>
3cosou/ 3-0,309
. 145,63-10 . . 1. ]L .
f
(imaximm = = 48,54 N/mm-.
3 000
Solicitarea este variabil dup un ciclu alternant simetric, pentru care
a., 260
l P \ 48,54-2,1
UiY i 'o
= 2,55 > ca.
3.1.7. O garnitur de prjini de foraj (fig. 3.1.7, ) este format din
dou tronsoane de prjini de foraj (tronsonul de lungime /, = 1200 m din
evi avnd D, = 127 mm, rf, = 108,6 mmi tronsonul de lungime f, = 1 800 m
din evi cu D2 = 101,6 mm, d2 = 84,8 mm) i un tronson de prjini grele
(cu lungimea /3 = 150 m din evi cu D3 177,8 mm, d3 = 71,5 mm). L a
baza garniturii se apl ic fora perturbatoare F(t) = F* cos co/ cu F = 50 kN,
co = 1,6 S se determine: a) pul saiil e vibraiil or proprii pentru garni-
tura real (fig. 3.1.7, a) ; b) pul saiil e vibraiil or proprii n situaia ncarc
prjinile grele se consider ca o mas m3 = m3l3 concentrat n nodul 2
(fig. 3.1.7, 6); c) deplasarea dinamic maxi m a punctul ui 3 n situaia gar-
236
0 "S"i'
Ai
li-1200m
A 2
l2=1800m
E
E
u
=150m
=1200m
A 2
l 2 =1800m
-m3=m3l 3
'Flt) =Fcoscot
a)
b)
Fig. 3.1.7
niturii reale (fig. 3.1.7, ) i tensiunile dinamice maxime i minime n n-
castrarea 0,
REZOLVARE : a) Vectorul , al parametrilor din punctul 3(fig. 3.7.1, a)
se exprimi n funcie de vectorul 0 al parametrilor din punctul O prin
rel aia matriceal
3 m D2aD,2D0,Q, (a)
n care Dou D12 i D,3 respezint inatricele de transmitere peste tronsonul
01, 12 i respectiv 2-3 i are forma (3. 43).
A riil e seciunil or transversale ale tronsoanelor sunt :
4l =
3
404,73 mm
2
; At = 2 459,49 mm
2
; A3 = 20 813,51 mm
2
, iar ma-
sele unitil or de lungime ale acestora, ce se obin din rel aia
- A Y A 7,85-10- . , .
m, = pAt = .4, - Ah rezul t
(I 9,81 -10
ffl, = 27,2448-10-" t/mm ; m, = 19,6809-l()- t/mm ;
m., = 166,5505-10- l /mm.
Pe baza rel aiei (3.6) se poate scrie
237
Sub form matriceal dezvol tat expresia (a) st' seric astfel
cos
l
sin a.L
EAsa3
EA3a3 sina3l3 cos a3l3
COS ttj^
cos or.Zg sin a,L
EA,az
_EA2a.1 sin 2/2 cos a,lt
EAla1
EA ii sinajj cos Ojf,
i se aranjeaz sub forma (3.47)
sin A j/,
|_/v
. n3 j
^ 11 V
dv.vJ L
A r
oj'
<c)
(d)
Intrucl u0 "4.P i N 8 =* 0, din (d) rezult ecuaia pulsaiilor proprii
rfW2V = O, care, innd seama de (c) i (b), orc forma
A A
sinal, cos al, sin fli 1+
s i n
"^3'
s m
'2*
c o s fl
*i +
+ cosal3 - sin a/2 sin cosal3 cos a/2-cos fl/ =0.
A ,
Notnd /, =/, rezul t l, =1,5 /, l3 = 0,125/ i introducnd i rapoartele
ariilor, ecuaia pul saiil or proprii (e) devine
0,72237 tgal-tg 1,5 al +6,11312goZ-tg 0,125 al +8,46253 tg 1,5 aii
l g 0,125 al =1. (f)
Ecuai a (f) osie transcendent cu oinfinitate ie sol uii, care se rezol v
cu ajutorul unui calculator i primele trei sol uii suni
(al), = 0,4866 ; (al), = 1,49237 ; (!,) =2,50946;
care. innd seama de (b), conduc la primele trei pul sai i proprii
- O'O- \l JL - >
4 8 6 6
]/ 2,1 -u
^ ~ / |r p 120010* I o,8002-:
= 2,07731 s~
] 10'
izuu-io* r O,Ut>4-10
-8
* p2 =6,37097 s-
1
; p3 =11,0801 s"
1
.
b) Masa total aprjinilor grele, care seconsider concentrat npunctul 2
(fig. 3.1.7, b) este m3 =m3-/'3 m 24 983 kg ~25 t.
Vectorul , al parametrilor din nodul 2 n funcie de vectorul Sa al
parametrilor dinnodul O se exprim prin rel aia matri ceal
5, - D2p12Z)01, (g)
unde I), este matricea de transmitere peste nodul (2) avnd forma (3-45)
iar D,~2 i D0, au semnificaiile precizate, la punctul a).
Sub form matriceal dezvol tat expresia (g) se serie
1
01
N i l L -
cos a1l}
cos 2/2
sin fl2/2
F/ l 2 a2 sina,h cos a2/2
sin 1/1
EA,n,
-EA1a1 sin cosaj^
L N 0
(h)
238
Punnd expresia (h) sub forma (3.47) i innd seama cn =0 i Nj =0
(foTa axial la prl ea inferioar a nodului 2) se obine ecuaia pul saiil or
proprii rfvv =0, care, innd seama de (li) i (b), are forma
- oigD* cosal., sin al, -\
l
- m.p
1
sinah cos al, +
EAxa EAaa
4- sin al, -sin al, cosal, cos al , =0.
Di n (b) se poale scrie
p* = a
, EAy , EA,
"h
i astfel ecuaia (i) devine
i r r I, l g /, +- - /., Igal, +i i tgal, l g/, - 1.
Blt'i m2U A ,
(i)
(1)
(k)
Folosind mrimil e date i notnd /, =/, ecuaia (k) devine
0,76467 al l g al -f- 1,05855 al l g 1,5 al +0,72237 tg/-tg 1,5 al =1 (1)
i primele trei rdcini obi nute cu ajutorul unui calculator electronic sunt
(al), - 0,486671 ; (al), =1,49393 ; (/), =2,60002.
Pe baza acestora se obin primele trei pul saii proprii
Pi
SL J /-^=2,07761 s- ; p, =i . ^ JL 0,37763 s
1 1,0990 s"
1
.
c) Sistemul vibreaz cu pul saia co =1,6 s ' a forei perturbatoare ar-
monice. Cu(3.30) se cal cul eaz
10-7 (m)
Rel aia de recuren se scrie toi sub forma (a), dar n matri el e de
transmitere peste tronsoane intervine au Si astfel c sub form dezvol tat
se scrie
II,
N,
cos aj..
EAzaas\n aj3
EAMU
sin ajt
cos aj2
1
cos aj,
sin ajt
EA2aoi
EAtaasiu a.J, cos aj,
1
sin aJi cos aj,
- i 41 at t si n aj, cos
u.
N .
(n)
239
I ntroducnd condiiil e la l imit i i , = 0, N, = F i efectund produsul
celor trei matrice, din (n) se obin rel aiil e
u, =
N
(sin aji-coa aj2- cos aa/, - (- A si n ajt -cos aj^ cos ajt +
EA taa \ A 2
ajx cos oM /2 sin J , sin tfj, sin aja |
(O)
-f- sin aj3 - cos
A ,
- F A
7
, |cos <1(
- cos </M/2 cos aw /3
A,
sin fl/i sin ajt cos aj3
- sin aji cos ffja sin ttj,
A,
cos - sin w /s -si n J , .
A, I
(P)
Notnd / = / , =! 200 m, rezul t /2 = 1,5 1, f, = 0,125 / i i nnd seama
de rapoartele ariilor, din (p) se determi n fora axial n origine N0 =
138,724 kN, iar din (o) deplasarea dinamic maxim a nodului 3
u3 = 621,38 mm.
Fora axial dinamic n origine este
jV(7) H JV0 cos col im - 2,77448 7- cos col m - 138,724 cos col kN.
Di o greutatea proprie static a garniturii rezul t
Nstatic= v A x l i + y A i h _ + yA j3 - qj2 _,. L 913,425 kN.
Fora axial dinamic maxi m n origine feste
N ,, = A
7
,, -f N0""
c
=+ 138,724 + 013,425 = 1 052,140 kN
i produce tensiunea dinamic maxi m
iV0
1 052,149 10
3
= 309,025 N/mm
2
.
A , 3 404,73
Fora axial dinamic minim n origine este
No = N 0 + N0
,aiic
= - 138,724 + 913,425 = 774,701 kN
i produce tensiunea dinamic minim
Om* - ^r f * = + 227,536 N/mm.
A ,
Observaie. Expresiil e parametrilor ntr-o seciune curent x ce se g-
sete, pe interval ul gh, se obin din rel aia matriceal
u(x)
N(x)
COS fl.,..T sin cui
EA ftow
EA ^f l a sin aax cos auas
N,
= (<l)
n caresunl parametrii la captul din stnga de undese msoar abscisa X.
Aceasta" poate fi particul arizat pentru oricare din tronsoanele 01, 1 2
sau 2 3.
240
C. PROBtEME PROPUSE
1
n (.u .'0'ii; i
1
/
3.1.8. B ara din figura 3.1.8 este din oel rotund cu diametrul d = 35 mm
i lungimea / = 6 m i este acionat n punctele C i D de forel e pertur-
batoare armonice, ale cror intensiti maxime sunt F% = 5 kN, res-
pectiv FD 2'kN i au aceeai pul saie co = 0,8 pL (unde pt este pul saia
fundamental a barei). S se determine : a) pul saiil e i formele proprii
de oscil aie longitudinale (primele trei) ; b) ampl itudinil e dinamice maxime
ale punctelor C i D n vibraia forat stabil izat ; c) diagramele efortu-
rilor axiale dinamice maxime i minime.
Fpl t): FpCOSGOt
A t E
C
F (t ) =FJ:coscot l =2m
0
a)
Fig. 3.1.8
. , 4 2t1=T 3tt t
b)
Fi g. 3.1.9
3.1.). A supra captul ui liber D al barei de oel din figura 3.1.9, a ac-
ioneaz o for perturbatoare periodic de pul saie co= 1,2 pL al crui grafic-
de variaie este reprezentat n figura 3.1.9, b (px reprezint pul saia fun-
damental a barei). Se cunosc : A = 500 mm
2
, l = 2 m, F = 10 kN. S
se determine : a) deplasarea dinamic maxim a captul ui D n vibraia
forat stabi l i zat; b) diagramele eforturilor dinamice maxime i minime;
c) coeficientul de siguran (CTc = 460 N/mm
2
, 340 N/mm
8
,
3.1.10. B ara BD (fig. 3.1.10) de arie constant A = 360 mm
2
pe toat
lungimea l = 4 m, din oel (y = 7,85 daN/dm
s
, E = 2,1 -10
6
N/mm
2
) este
liber la capete. Vibraia forat a barei este excitat prin depl asri ar-
monice n faz i de aceeai pul saie impuse capetelor barei uB(t) uB cos cot,
B i A D
" ^ * A A : A A A A A ^
///// 7777T
uD(t)
1
F i g. 3.1.10
Problemededinamica structurilor cd. 130
241
B
F COS COT
U
D0)
c o s
unde to = 3 600 s
_ 1
, =
= 0,01 mm, Up = 0,02 nim. S se determine :
a) pul saiil e "vibraiilor proprii i formele proprii de
oscil aie ; b) expresia depl asrii dinamice a punc-
telor ba ei eu. precizarea ampl itudinii maxime a
punctul ui de la j umtatea barei ; c) forele FB(t)
iFj)(t) ca e trebuie aplicate n seciunil e de capt B
i respectiv D pentru a produce depl asril e impuse.
3.1.11. In figura 3.1.11 este reprezentat mode-
l ul dinamic al unei structuri cu vibraii axiale ce
const din tronsonul BC cu masa uni ti i de l un-
gime r7i3, tronsonul CD cu masa m2 i masa con-
Fi g. 3.1.11 centrat ma din nodul C, asupra creia sc apl ic
fora perturbatoare F(t) =F cos tot". Se. cunosc :
A = 2 000 mm
2
, / = 1400 m, mc =20 t, E = 2,1 -IO
5
N/ i nm
a
, 7 =
- 7,85 daN/dm
3
, F
c
=80 kN, =1,2 pt. S se determine : a) pul saiil e
vibraiil or proprii (primeletrei); b) amplitudineadinamic maxim amasei C;
c) diagramele eforturilor dinamice maxime i minime.
3.2. VIBRAII TRA NSVERSA L E SA U FLEX I ONA LE
A . EXPRESII l FORMULE DE CALCUL
Se consider o baT dreapt (fig. T.3.4, a) a crei deformat transversal
este precizat de parametrul -n(xt). Negl ijnd amortizarea i considernd
teoria l inear a deformrii, ecuaia Se micare este
(3.51)
unde m reprezint masa barei pe unitatea de lungime, iar f(xt) intensitatea
forei perturbatoare.
flxt)

a)
b)
o
c)
Fi g. T.3.4
242
ntr-o seciune curent (fig. T.3.4, b), n funcie de deplasarea transver-
sal, se pot determina :
rotirea
9 = M ^ l (3.52)
dx
momentul ncovoietor
M - El-
dx*
M = - EI (3.53)
fora tietoare
Q =
S
J 1 = - E I
8
- ^ (3.54)
dx dx*
n consecin, rspunsul dinamic n depl asri permite stabilirea rspunsul ui
dinamic n eforturi i apoi n tensiuni pe baza rel aiil or cunoscute din Re-
zistena materialelor.
1. Vibraii libere
Ecuai a de micare a vibraiil or libere
EI
a S l ( x < )
+ = 0 (3.55)
dx* dt*
se obine din (3.51) pentru f(xt) = 0.
Sol uia acesteia
r,(xt) = f]x cos (pt - 8) (3.56)
reprezint deformata dinamic n vibraia l iber.
I ntroducnd (3.56) n (3.55) se obine ecuaia diferenial
rff - a^x = 0 (3.57)
n care s-a notat
= V f - " = " F f - ' <
3
-
58
>
Sol uia ecuaiei (3.57) se aranjeaz sub forma
rlx = ASax + BTax +CUax + DVax, (3.59)
n careA, B, C, D sunt patru constante de integrare, iar S, T, U, V funcr
iile l ui Kr l ov :
Sax = (ch x + cos ax); Tax mi (sh ax + sin ax)
2
,
2
(3.69)
Uax= (ch ax cos ax); Vax = (sh ax sin ax)
2 2
care pentru x 0 devin : S 1, T0 = U0 = V 0 = 0.
Funci a -i)x (3.59), reprezentnd deformata maxi m a vibraiil or libere
(3.56), este o fibr medie a barei i trebuie s satisfac condiiil e l a l imit
dependente de rezemril e barei. A cestea pot fi puse n depl asri (3.59),
243
rotiri (3.52),momente ncovoietoare (3.53) i fore tietoare (3.54). Condiiil e
l a l imit,indiferent derezemril e barei, conduc laun sistemalgebric, omogen,
n constantele A, B, C, D. ntruct acestea nu pot fi toate mile, sistemul
ecuaiil or de condiie trebuie s admit o sol uie diferit de cea banal
ceea ce face ca determinantul caracteristic al sistemului s fie nul
A (a) =0. (3.61)
A ceast condiie, denumi t ecuaia pulsaiilor proprii, reprezint o ecuaie
transcendent cu o infinitate de sol uii alt oz a, care conduc l a pul saiil e
proprii :
Pi = <]l^r : P> = I ]/^r > Px ; Pn = (362)
I m i m | iu
Fiecrei pul saii proprii pa i corespunde oform propriede oscilaie 7)3>x>
care se determi n cu (3.59); cele patru constante se exprim n funci ede
una singur pe baza sistemul ui ecuaiil or de condiie, n care p se nl o-
cuiete cu pa.
Evident, formele proprii ndepl inesc condiia de ortogonalitate care ia
forma
i
o I
i sunt normalizate dac
/fl bi J wd m i , (3.64)'
Vibraia l iber se stabil ete sub forma unei combinaii liniareaformelor
proprii
i f oU - 2 Ca>)*,aCos(pj 6a) (3.65)
a
unde C a, 0^ sunt constante care se determin din condiiil e iniial e :
-q(x, 0) = 7) i.r;'(x, 0) =v%.
2. Vibraii forate
Rspunsul dinamic la vi brai i forate se stabil ete prin metoda modal ,
ceea>cenecesit cunoaterea formelor proprii sau, n cazul vibraiil or forate,
armonice, stabilizate, prin metoda parametrilor n origine.
a. Metoda modal
A l goritmul acestei metode afost expus n cap. 2, iar succesiunea etapelor
pentru sistemele cu mas continu esteceadin paragraful anterior, punctele 2
i 3.
De aceea, se vor prezenta numai formulele de baz n scopul util izrii
lor directe n cazul apl icaiil or.
Deformata dinamic se stabil ete cu expresia
9
\{x, t) =E W ( 0 . (3.66)
care indic o combi nai e l iniar a formelor propr-ii f)x$cc
Parametrul qa(t) se determin cu expresia
( s
7-(0- = U ( t) sinpjt - T)dr (3.67)
Pa }
n cazul sistemelor fr amortizare i cu expresia
qjf) - 4r U ( T ) e- W- * > sin ; (t - r)dr (3.68)
0
pentru sistemele cu amortizare, unde pul saia p* este precizat de (3.38),
iar t reprezint variabil a curent n interval ul de timp 0 /. Funci a
s\(t) se determi n cu expresia general
i
J/viO*!. 1* +S ^(0*1.a
ijf) - t ~ (3-69)
!my\',ai\x +S tripla
0 h
val abil pentru fore perturbatoare oarecare, distribuite i concentrate.
Numitorul acestei formule devine egal cu unitatea dac formele proprii sunt
normalizate.
n cazul cnd nu sunt ndepl intire condiiil e iniial e qa(0) qa(0) m 0
atunci sol uiil e (3.67), (3.68) se compl eteaz cu .termenii pril or omogene
(3-39) ale ecuaiil or diferenial e care precizeaz parametrii qa(t).
Pentru fore armonice n faz i cu aceeai pul saie co, se obin funciil e
perturbatoare :
i
sa(t) m icoa cot; sfc. I
h
- (3.70).
0 h
Cu ajutorul acestora, pentru sistemele fr amortizare, rezul t expresiile:
9a(0 - - T "J ^
0 8 w /
= ; r2 (
3
-
7 i
)
.Pa i eu'/pa
i pentru sistemele cu amortizare expresiile:
'Ia =Jf +.cos(cot - 6a); <],; =
Pa
unde, particul ariznd (1.51), intervine
(3.72)
l 3
0a = arctg ^~ ( 3 > 7 3 )
_ jform
covoietoare cu (3.53)
Pa
?, ?
<
^
a
M
l
!*
, 0 r m a t e i d i n a m i c e
(3-66),. se determin momentele n-
a
M(xt) = - EI yj;')a?a(0 ( 3 . 7 4 )
245
i forel e ti etoare cu (3.54)
Q(xt) = - EI s iZxM'' C
3
'
7 5
)
at
n funcie de valoarea pul saiei perturbatoare, In sumele. (3.66), (3.74),
(3.75), pentru calculele practice, sever considera un nuniT finit de termeni,
de regul cte 23 termeni de fiecare parte a pul saiei oo.
b. Metoda parametrilor in origine
n cazul vibraiil or forate stabilizate, cu pul saia co, defornfata dinamic,
apl icnd (3.56), ia forma
rj(r/) = Y jr cos <>/ ' (3.76)
unde, pentru i j r se folosete expresia (3.59), nl ocuind a cu
- i r
(3.77)
Expri mnd constantele A , B, C, 1) din (3.59) n funcie de parametrii
in origine T{Q, epo -^o Qo T.3.4, c), sc obine ecuaia deformatei diiiaiiiiee
maxime sub forma
= ^ + 5
r
^ - : - V
( 3
-
7 8 >
Di n condiiile, l a l imit sc determin parametrii v)0, p0, Jli, (? i astfel
rspunsul dinamic n depl asri (3.76) este complet precizat. n continuare,
se determin momentele cu (3.53) i forele tietoare cu (3.54).
n cazul unei bare cu fore i cupl uri perturbatoare ntre reazeme (fig.
T.3.5, a), expresia deformatei dinamice maxime (3.78) trebuie compl etat
cu sol uiil e particulare datede ncrcril e transversale care se stabilesc dup
metodologia cunoscut din Rezistena materialei ot.
A stfel , pentru fora perturbatoare Fh, sol uia particul ar este
iar pentru cupl ul este
(ti
Se. precizeaz c sol uiil e particulare (3.79), (3.80) intervin numai pentru
argumente x x > 0, x xs > 0.
/
2
Observaie. Dac pentru bara din figura T.3.5, a se folosete metoda
modal , valoarea momentul ui din punctul h cal cul at cu expresia (3.74)
conform unei teoreme a l ui Dirichl et, reprezint valoarea medie M. n
consecin, i nnd seama det echilibrul nodul iu j (fig. T.3.5, b), se obine :
Mf = Mf - ; Mf mt M + JJ0 (3.81)
3 2
In mod similar, n dreptul unei fore concentrate (fig. T.3.5, c), rezul t:
(3.82)
unde Q% reprezint valoarea medie determi nat cu (3.75).
3. Vibraii proprii i forate folosind matricele de transmitere
Procedeul scapl i c sistemelor al ctuite din mai multe tronsoane cu mas
continu (fig. T.3.6).
D;u se izoleaz tronsonul (i 1, i), parametrii de la fiecare capt se
grupeaz in veclorii-coloane
unde 7' indic operaia de transpunere.
Notnd 0
a > /
m
'P'
(3.84)
deformata dinamic a tronsonului, par-
ticul ariznd (3.78), este
a.
Qi-i
SIta] "*
z
V.
(3.85)
Fig. T.3.6
Elfi.
Pe baza acesteia i folosind (3.52), (3.53), (3.54), se obin expresiil e:
M,.
iEIt a'EI, ~""
1
(3.86)
Mx m - T),_,E/,a?,7( T _ ,t_xEIta(V,iX + M,^Sa.x + Q^-^-T^ (3.87)
Qr - - ri 4 _1 E/<o T- | , - 9<_1E/1a (7a( I + M ^ V ^ + Q,^Sa{X (3,88)
Particul ariznd expresiile (3.85).. .(3.88) pentru captul i se obine
rel aia de recuren :
Y< - M <- i (3-89)
n care:
I r .
1
U -
1
V
o.
a t
a\EIt
u
1i Vn
a'EI,
a
'
"'Vi
1
T -
'u-
a\EI, **
~EIta*Ui -EI<a(Vi
J~T-
-Eha]U(
Ar m
reprezint matricea de tronson.
(3.90)
247
In cazul mai mul tor tronsoane, aplicarea succesiv a rel aiei (3.80),
conduce la rel aia
Y = ^z-^iY ~ -^.iY (3.ii)
care exprim vectorul '
l l
funcie de 0 . Considernd c nu exist reze-
mri intermediare i ntmct cte dou componente ale Vectorilor Y<" Y
sunt cunoscute, rel aia (3.)l ) reprezint un sistem algebric, omogen ntre
parametrii nenuli ai vectoril or Y> Y - Pentru ca acest sistem s aib o
sol uie diferit de cea banal , trebuie ca determinantul caracteristic s
fie nul *
A() = 0 sau A (p) mm 0. (3.92)
A ceasta reprezint o ecuaie transcendent n , ale crei sol uii, folosind
(3.84), dau pul saiil e pToprii.
.Pri n s-a notat unul din parametrii ,- n funcie de care se exprim toi
ceil al i.
Dup obinerea pul saiil o pToprfl se determin formele proprii i apot
rspunsul dinamic l a vibraii forate pTin metoda modal .
Vibraiil e forate stabi l i zat pot fi analizate i pe baza Telaiei de re-
curen (3.89), aranjnd rel aiil e de trecere peste noduri, in ci tc se pot
afla mase sau fore perturbatoare, aa cum s-a artat n paragraful anterior
punctul 4 i cum se dezvol t n mod concret n problema 3.2.8.
B. PROBLEME REZOLVATE
3.2.1. O consol di n oel (fig. 3.2.1, a), eu lungimea / = 2 rn i sec-
iunea transversal T (fig. 3.2.1,'fr), este aci onat la captul liber de. o
for F(t) =F cos ta/, avnd F = 10 kN i co = 390 s
- 1
. S se determin* :
a) primele trei pul saii i foTme proprii de oscil aie; b) sgeata maxim a
consolei i momentul incoveietor maxim ; c) coeficientul dinamic.
REZOLVARE : a) Sistemul are o infinitate de grade de libertate dina-
mic, parametrul de oscilaie fiind 7)(r, i) (fig. 3.2.1, a), care, n cazul vi -
braiil or libere, are forma (3.56)
t
rj(j, f) = i)x cos (pt 9). (a)
Deformata maxim t)j are expresia
n, = A Sa r + DTax 4- CU + &Y.t, (b)
n care A, B, C, I) sunt constante de integrare, S, T, U, V reprezi nt
funciile l ui Kr l ov (3.60), iar a este precizat de (3.58).
Se pun condiiil e la l imit pentru riK (/>). L a x m 0 (in ncastrarea B ,
unde este i originea axei .t) sgeata r)0 = 0 i rotirea rj'0 = 0. Se obine
A B = 0, ceea ce face ca expresia (b) s devin
T,r = CUax $ DV . . (c)
L a x = / (la captul liber C) momentul ncovoietor M = 0 i fora
tietoare Q = 0, care, i nnd seama de (3.53), (3.54), conduc l a expresiile :
-Elr,,' = -Ela* (C S + DTal) mi 0 ; -Eftjf m - / a
8
(CVtl + DSal) =
= 0
248
a)
d )
f I
Fit UF coscot
80mm
7
F ig. 3.2.1 _
din care rezul t sistemul algebric omogen in constantele C i D
+ DTal = 0 [CSal
\ c va l + DSal m 0
Condiia ca (d) s admi t o sol uie diferit de cea banal este
'><ii Tal
0 sau SI, - T o l V O I = 0
(d)
(e)
i reprezint ecuaia pul saiil or proprii (3.61). i nnd seama de expresiile
(3.60), ecuaia (e) devine
cos al =
ch al
(0
care este o ecuaie transcendent, avnd o infinitate de sol uii. Rrin metoda
grafo-anal itic, sereprezint grafic funciil e (cos al) i( l /eh al) (fig. 3.2.1, c)
i punctele de intersecie, ale cror val ori exacte se obin analitic, repre-
zint sol uiil e :
o i
a,l = 1,8751; aj mm 4,6941 ; a3l = 7,8548 ; .. .ajt = jc, pentrua > 4 (g)
2
249
Pentru seciunea barei (fig. 3.2.1, b) secal cul eaz elementele geometrice
/ =/ . =2 130--1 600 ) i
1 0
^ - .6570,6 10* mm*;
A =5 600 mm
2
i masa uni ti i de. lungime
A l = pA = A =
7
'
8 5
'
1 Q
" .5 600 =44,8114 - C - - ^- =
g 9,81-10 mm*
= 44,8114-10-' t/mm.
Soluiile (g), folosind (3.58), conduc lapul saiil e propri i :
p\ = =r - ^- )
2
l ^f =487,76 ,-t; R < =a y i l 3 056,77 ;
p, * | | S - 550,06 M ; . . . p, - p ^ j
2
^ | L , peatni >,4. '
Pentru determinarea formei de oscil aie a, creia i corespunde valoarea
se scoate dintr-una clin ecuaiil e sistemului (d) rel aia D= (7a-Siftj/ri
i introducnd-o n (c) seobine expresia
. v ^ c J t / ^ - ^ - v ^ j . (h)
A legnd C a =1 i particul ariznd expresia (h) pentru a=1, 2, 3 se
obin ecuaiil e primelor trei forme, proprii :
Hz,\ = Wl.8751*/!) ^ M 1.8751*/
(1 751)
. 1,! C /( 4i 69 4I .t / |) M4.6941*/!) tU
<7,85S)
T
/r. U (7.g548 r//)
1
Z (7,8548^1)
* (7.M>
reprezentate infigura 3.2.1, d, e, f.
b) Deformata dinamic, ncazul vibraiil or forate stabilizate, produs
<le /' cos oi! areforma (3.76)
^(xl) = yji cos iot, ' (j)
unde pentru ij, ncazul metodei parametrilor norigine, sefolosete (3.78)
t . - * s v - t - : > v - ^ V - ^ ' v w
" F ol osind (3.77) secal cul eaz
o J =^ j f e = 2 000- V
4
/
4 4
-
8 1 1 4 1 0
-
3 9 0
' =1,6767 f 1)
V -Ei V 2,1 10'-6570,6-10*
250
ntruct lacaptul B (unde s-aluat originea axei x) bara este ncastrat
T)0 =0, cp0 =0, expresia (k) devine
Elal
Vr (m)
i este dependent deparametrii necunoscui M (momentul inorigine), Q0
(fora tietoare norigine). *
Fol osind (3.53) i (3.54) sedetermin expresiile :
M , =- EI ijj =M0SAX T u r (n)
. =- E / y, ' =aM V v +C?oS0o>T (o)
Di n condiiil e lal imit pefttru captul C : M =0 i Q = E laX =1
se obine sistemul algebric
MSw , + TaJ =0 ; Mo*,Vu, +QJhmi * P ,
din care rezul t :
&
F W
' ' o, - ^ (p)
. I ntroducnd in(p) valorile : S .T S,6 7 6 7 =1,3 3 086 ; T n , =T i , 6 7 8 7
= 1,78742; V.i = V l t f J W =0,79 3 02 rezul t
Mt =- 3,01371 Fl; Q0 =3,76238 F, .care seintroduc. n(m) i (n) i
seobine expresia deformatei dinamice maxime :
(3,01371 U. M - 2,24392 V . z) (q)
EI(ajy
i amomentelor ncovoiet oare dinamice maxi me:
MX (3,01371 STTU>.X - 2,24392 r, )i (r)
Pentru r =/ rezidt rlCmar =5,259 mm.
Pentru x =0rezul t M B n , a , =MB = - 3,01371 F*/.
cJ Momentul ncovoietor din /? produs desarcina F apl icat static
fiind M'B = Fl coeficientul dinamic este
A /.
M'
= 3,01371.
3.2.2. O grind simpl u rezemat, dintr-un profil I 20 (1 = 2 140-10' mm
4
,
A = 33,5 10
2
mm
2
, W, =214-10" mm
8
), este aci onat n punctul C
(fig. 3.2.2, a) de uncupl u perturbator armonic JMc(t) JUc
c o s w
' (
%
JKc
= 9 kNm, co 0,8 p,). S sedetermine : ti) pul saiil e i formele proprii
de oscil aie (primele nrei); b) rspunsul dinamic nsgei i momente in-
covoietoare folosind formele proprii deoscil aie, cu precizarea sgeii maxime
la j umtatea deschiderii i adiagramelor demomente maxime i minime :
c) coeficientul de.si guran (ar 240N/ mm
2
, <r_i =185 N/ram
1
,
M * . Y>) =L
5
) -
REZOLVARE : a) Se folosete expresia (3.59)
i j . - ASAX + BTal + CUax + DVaz m (a)
251
DTC^lt J =Drt)^cascot
0=A
- 33T
a)
b]
c)
dl
0;122160T&c
1,12216 trroc'
Fig. 3.2.2
i i
Pe baza rel aiei (3.53) se obine
Mx m, - Elf), = - Ela(A Uar + BVai + CSax + DTox) (b)
Condiiil e lal imit pentru determinarea constantelor A, B, C i D :
la .t = 0 (captul * A in figura 3.2.2, o) r]A =0, M =0 ; din (a)
rezul t A =0, iar din (b) C =0 ;
- lax =/ (captul B) jjb =0, J ri/, =0 ; folosind (a) i (b) rezul t
sistemul algebric omogen nconstantele B i D :
BTal + DVal =0 ; BVal + DTal =0, % (c)
care pentru a avea sol uie diferit de ceabanal trebuie ndepl init con-
diia (3.61)
A (a) =
Tal V a t
Val Tai
= 0, sau(Tal - Va!)(Ta, + Val) =0
(d)
innd seama de(3.60) ncare seface x =/, rel aia (d) devine
sin al sh al =0 (e)
252
ntruct sh al ^0 pentru a * 0(a 0 nu sepoate deoarece presupune
absena vibraiil or), seobine ecuaia
sin al =0, (f)
care reprezint ecuaia pul saiil or proprii, curdcinil e :
aj =7u, aj. =2tc , a3l =3t, .*.., aj = octc, . . . (g)
I ntroducnd val oril e (g) n (3.62) se obin pul saiil e proprii :
P l m (J L { VEL =( _ ^)
2
y. y- M ' - a^- W = 449,06 s- ;
l f f i U 000; f 26,8-10-
6
9 />! =4041,58 s-
1
f
[m = pA = 1-A =
, 8 5
"
1 0
"
a
-33,5 -IO
2
=26,8 - I O
- 6
t/mm)
{ <J 9,81-10 )
Di n (c) rezul t rel aia D = B , care, in nd seama de (d) i (e)
devine D = / i . A ceast rel aie mpreun cu .4 =C = 0 i a =^
transform rel aia (a) n
t)XM = Ba (Ta<xX - VaaX) =B a sin y - i (h)
care reprezint forma proprie de oscil aie corespunztoare pul saiei a.
Dac seface a=1, 2, 3 nexpresia (h) i sealege Ba = 1, se obin pri-
mele trei forme proprii deoscil aie (fig. 3.2.2, b, c, d).
b) Deformata dinamic (3.66), i n nd scama de(3.71) are expresia
^\*,?<x(0 = )i^i-4'|coS ul =r;,-cos co/ (i)
iar momentele ncovoietoare, folosind (3.53), sunt date de rel aia
M(x, 0 - - EI 0 =( J B/ ^ i ^ +.)
c o s
( (J)
a
otTc , . _ , arc arc ' ,
Pentru -t\XM = sin x sedetermina : f)XM = cos~
x
> Ix.a. =
(
arc\ 2 . arc
T j
s i n
T
x
-
n dreptul cupl ul ui perturbator (npunctul C fig. 3.2j2, a) fcnd x = Z/3,
. . . , at arc
se obine : r\c * =cos
A pl icnd (3.70) se obine
O
care, prin particularizare, conduce la:
,o . ,0 _ 27c-9/g; . 0 __ 6rc-9^
mi m/
a
m/
8
253
Pentru w = 0,8 p , = 08 449,06 = .'559,24(4s~' rezul i coeficienii di-
namici ;
iL, = im 2,778 ; d,a = = 1JTJ417; ^3 _ = 1,008.
i {-
p5 J p!
Rspunsul dinamic n Sgei se obine cu expresia (i)
r,(x, t) = lrlr + t), + * >>4 '^I coso/ = 0,1172230-
l p! /> Pl /
f13,7760 sin-y r -0,0437 sin- y r 0,3702 sin- y .t J cos oo/ mm.
Pentru cos coi = + 1 i r se obine sgeata maxim l a j umtatea
deschiderii : rt = 1,058 mm,
Rspunsul dinamic n momente se obine eu expresia (j)
M(x, 0 =3K2|(),8842 si nyr --0,1658 siny a --0,21311 sm-y-aiJ OB iot.
Pentru cos cot = + 1 i x - //3 se obine M c - 0,62216 8H% i se de-
termin apoi M C s , = A f e - 0,5 Kg=0,12216 ft&l M r -A f e+0,5 SRS -
= 1,12216 STlp. n figura 3.2.2, e s-a reprezentat diagrama de momente
dinamice maxime Mmax. Diagrama de momente dinamice minime Mmm =
= Mmx rezul t pentru cos cot = 1.
c) Solicitarea de ncovoiere este variabil dup cicl ul alternant simetric,
pentru care
c = S=5r - _
1 8 5
... 2,01 > c..
' max
Pt l,lZaft-8-10" t J 5
,.yt 214-10
n aceast evaluare s-a neglijat greutatea proprie a barei.
3.2.3. Grinda de profil / 30 (7 = 9 800-10* mm*. A =69,1 -10=mm)
este simplu rezemat n .1 i ncastrat n C (fig. 3.2.3, a). Este acionat
n A de cupl ul 8C(/) = Hi ' cos tor i in # de fora /"(/) = F cos co/. Cunos-
cnd : / = 5 m, F = 5 kN, 3C = 10 kNm, o = 300 s"
1
, s se determine:
a) pul saiil e vibraiil or proprii i formele proprii de oscil aie (primele trei);
tVj sgeata dinamic maxim n B i momentele dinamice maxime n B
i C n vi brai a forat stabil izat.
REZOLVARE : o) Se folosete expresia deformatei dinamice maxime
a vibraiil or libere (3.59).
-/], = AS., + BTat + CUax + DV ' (a)
Expresiil e rotiril or maxime i ale momentelor maxime, innd seama de
(3.52), (3.53) sunt :
yx = r;t = Aa\ + BaSax + CaTax + DaU (b)
Mx = - Elf]'; m - ETa' {AUax + BVBX + CSax -f DTaI) (c)
254
f)
Fig. 3.2.3
Condiiil e la l imit:
la x 0 ( n A ), i)A = 0, conduce la A ='0 i MA = 0, conduce" la
C m 0;
la x = / (in C), rtC m 0 i <pc = 0, conduc la ecuaiil e :
BTol + DVal = 0; BS, + DU.) - () (d)
Sistemul (d) pentru a admite soluii diferite de cea"banal, trebuie ca
determinantul caracteristic s fie nul, ceea ce, i nnd seama de funciile l ui
Kr l ov (3.60), conduce la ecuaia transcendent
tg al - th al, (e)
cu- o infinitate de sol uii, care se rezol v prin metoda grafo-anal itic
(fig. 3.2.3, b). Primel e trei sol uii ale acesteia, obi nute prin ncercri pe
calculator n domeniile precizate de grafic, sunt : a,/ = 3,927, aJ = 7.069
asl = 10,210.
Fol osind (3.62) se obin pul saiil e proprii ;
Pi = < f"/^ = 376,327 s-
1
; p2 = a\ ^ Si = i 219,437 s"
1
;
Pz = a\^SL fc| 2 543,870
[m = A m
7
'
8 5
'
1 0
"' ' -69,1-10 m 55,294-10" t/mm) .
I g 9,8i-io j
255
Di n primaecuaie asistemul uial gcbric omogen (d), ncaTeseintroduce ax,
p
se scoate Da mm 'lix, care, mpreun cu <r i A = C = 0 se iatioduc
n (a). Se obine expresia foTinei proprii de ordinul a
= ^ ( r . a S t - i ^ V m X (f)
unde / i a are o valoare admis arbitrar, de exemplu Ba = 1.
Pentru a = 1, 2, 3 expresia (f) conduce la ecuaiil e primelor trei forme
])roprii de oscil aie :
T T '
f 3 n i
1
. . *p * 7<w w
1.
1
3,927 :i,27
1
' 7,069 v ' 7,069 '
*
V
3 S!7
1
X
V
T.08 *
a
1
10210 10.210 * JW
1 . 1 -
care s-au reprezentat n figurile 3.2.3, c, d, e.
b) Se folosete metoda parametrilor n origine. Parametrii cunoscui n
origine (fig. 3.2.3, a) fiind kj, = 0 i Mp = expresia deformaiei dinamice
maxime (3.78), lacare se adaug sol uia particul ar (3.79), ia ferma
r,x - y- Tom "
u
*u* ~ JSkW^.*m
m
+ "e7^3 V - W - t. | (b)
ut m m
dependent deparametrii necunoscui noriginerotirea 90i forati etoare Qv.
Deriv ud n raport cu x expresia (li) se obine
<?i = T.'x = ft-Sa,** ~ T*m* Jffit +7^2
V
'm <-'>' (1
Termenul ul tim n expresia(b) i respectiv (i) intervine doar pentru abscise
x > 0,4/.
Di n condiiil e lal imit pentru captul ncastrat C al grinzii (fig. 3.2.3, a) : l a
x = /, 7)c 0 ><(>p= 0, folosind expresiile (h) i respectiv (i), rezul t siste-
mul algebric :
- m> Qo v rr 1 V u
' " Tic*
V
"< E/*
+
7a3
y
'8
a
<o' '
(j)
Se cal cul ezi (3.77), aj 4 f y s = 3,5062 i funci i l e : S^, =
= S3 .5 0 6 2 - 7,8707221 ; T^, = T 3 .6 0 6 2 = 8,1445573 ; U^J = f i 3 . 5 0 6 2 =
m, 8,8049859 ; V ^, = V ^, 5 0 e 2 = 8,5011397; (70.6 b , = L 72 .) 0 3 7 2 =
= 2,3330785; V 0 . 6 1= V2.wnt = 1,58 79 88, care se introduc n (j).
256
Di n rezolvarea sistemului se obin parametrii necunoscui :
q> = 1,7260965-^- Y 1,2194874 '
Elaa Ela^
i qo = 0,6179531^/-au + 1,3551328 F,
re se introduc n (h) rezul tnd expresia sgeil or dinamice maxime
* - w [ ( l , 7 ? Q Q M ^ + 1,2194874 Ff)f. - 'jfi <iuUttoX -
- (0,6179531jftaa + 1,3551328 F)V^X + F - V O u ( , . 0 i 4 l ) ] .
Pebaza rel aiei (3.53) seobine expresia momentelor dinamice maxime
M, = - EIrlx = - [(1,7260965 M-au + 1,2194874 F)V . -
/ / / u^u . - (0,6179531 tfva. + 1,3551328 F)TuX +
-f- F Ta^(X_0 4/)]. (
Fcnd X = 0,4/ i l und termenii corespunztori din (1) rezul t
tf| = ; ( 7"^r [('.7260965-^! aj + 1,2194874F J T,4 ^, -
- ~ J (/.4pgi - (0.6179531 Jj- aj + 1,3551328 F0J V,4 J , l m
= 0,92343 mm.
(T 0 . 4 a u , = T l i 4 0 M 8 = 1,4477549 ; f/,4 ^ = 0,9940525 ;
V.4 M , = 0,4618867).
Fcnd .r =0,4/ i l und termenii corespunztori din (m), rezul t
MB - - f(l ,7260965-aj + 1,2194874 F] V0 ,4 , -
"'IV ' >
u
- y a j S.4 a u , - ( 0,6179531 ^ a j + 1,3551328 Fj T 0 4 u i J 1
= 11,231544 kNm.
Pentru x = / expresia (m) conduce la
Mc - 4 1fi,7260965 aj + 1,2194874 F) Va , - a l-
- j,6179531 + 1,3551328 F<>J T ^, + FT0 ,J a<o I j =
= - 14,45756kNm.
(S..4 - - 1 = 1,1615752 ; F . ^, = 2,4493134).
Cu valorile calculate se reprezint diagrama Mmax (fig. 3.2.3, f).
1 Probleme de dinamica structurilor cd. 130
.'1.2.4. B ara ncastrat l a capete (fig. 3.2.4, a), eu lungimea / = 6 m, din
profil J 26 (/ =5 740-10
4
mm*, A =53,4-IO
2
mm
2
, W, =442-10 mm),
esteacionat de osarcin uniformdistribuit, variind dnp legea: f(i )=p =
= 5N/mm pentru / e [0; /x =0,03 s] i f() =0 pentru t > tt (fig. 3.2.4, b).
S se determine : a) primeletrei pul saii i forme proprii i e oscil aie ; b) ex-
presia sgeil or dinamicei determinarea deformatei dinamicelatimpul t = ix
precizndu-se sgeata l a j umtatea deschiderii; c) diagrama momentelor di-
namice la t = tj.
REZOLVARE : a) Se folosete expresia (3.5S)
ii, = ASax + BTax + C UM + DVar, (a)
care prin derivare conduce la
rlx = a(AVar + BSax + C7ar +- D UX1) (b)
Di n condiiil e lal imit 7) =0i rf =0 pentmx =0, rezul t A = B = 0.
Di n condiiil e rt = 0 i tj' =0, l a captul B (r =/), rezul t sistemul al -
gebric
CUal + DVnl =0; C7al + DUa! = 0. (c)
0,0049842_L-
Fig. 3.2.4
258
Condiia (3.61) impus sistemului (c), folosind funciil e (3.60), conduce la
ecuaia transcendent
cos al =- , (d)
chal
care se rezolv prin metoda grafo-anal itic. Se traseaz graficele funciil or
cos al i 1/ch al (fig. 3.2.4, c) alecror puncte deintersecie, determinate exact
prin ncercri pecalculator, reprezint sol uiil e : aj = 4,73004 ; a2l = 7,85321;
eal = 10,995608 ; ... ; aj =
( 2 g
+
1 ) w
cu a > 4; ...
Masa pe unitatea de lungime a barei fiind m= A =42,731 10
_ e
t/ mm
a
MEI
cu (3.62) secal cul eaz pul saiil e proprii : px =a\ / =
r m
= 14,73004 . T/a.1-10- 5 740-10* = = Jf
( 6000 j K 42,731-10- F
ni
= 909,88 s-
1
; p, = a U ^ = 1783,73 s~\
f m
Seface a =aa n sistemul (c) i din primaecuaie se scoate, Da = C 0 -
, care se introduce n (a) mpreun cu A= B =0. Se obine ecuaia
M =
C
cx [ ^a,* - y^ V 0 a J | , (e)
care reprezint forma proprie de oscilaie de ordinul a, unde Ca are o valoare
arbi trar, de obicei se ia C a = 1. n figurile 3.2.4, d, e, f sunt reprezentate
primele trei forme proprii de oscilaie obinute pentru a = 1, 2, 3 i deci
pentru o 2, a3.
6) Se apl ic metoda modal , expresia deformatei dinamice avnd forma
(3.66)
r,(x, t) = 2 rt*m ft#), (f)
a
Considernd condiiil e iniial e c/a(0) = t/a(0) = 0 parametrul qJJ) are
expresia (3.67) .
t
V(0 = U ( t) sin pa </ - t) dt, (g)
Pa J
0
n care t reprezint variabil a curent n interval ul 0 /.
Funcia sjt) se determi n cu (3.69) care, n acest caz, se reduce la forma
i
s.(0 = * ()
o
I ntroducnd f{xt) = f i expresia (e) n (h), se obine
v v , - si ( S ^, - i )
_ 2_ = constant, (i)
259
n care s-a notat
Ia = {sh2aj -- sin 2<iJ) (sh aal-ccs aa l + cl nj
16 4
sin aj) - f i2fi _ [ i - (cri'^f + sin - 1) - sh. oj (j)
sin aj\ +
4 9.fi
ui ..
(sk2a0,l - sin 2aaZ) (ch aj -sinca(
16 4
sh. aj cos
Cu aceast expresie sc cal cul eaz i t = 1,181L>7 i I, = 546,033.
Componentele forel or perturkatoare dup formele proprii, apl icnd ex-
presia (i), Sunt :
28,82285 ! (28,33505 - 1)
,l ( 7) = X
2 8
'
8 2 2 8 5
= 1,66394^
7h 1,18107 m
s2(t) = 0, ntruct sarcina este simetric, iar ferma proprie rj,-,t este anti-
simetric
14 903,438 -
1 4 9 0 2 , 9 3 8
(14902,338- 1)
,,(A = - 0,00365-^.
m - 546,033 m
M CO
Se noteaz .vji) = K0 ,-^r -=ct i s.(t) = Ka-^ se introduce n expre-
sia (g). Rezul t
I
?</) = ( tfa - sin />0(/ - t) df = K-g-(l - cos />/) (k)
Pa J ti mP
0
Fcnd a = 1, 2, 3 n expresia (k) i i nnd seama de notai a fcut
anterior, precum i de pul saiil e proprii (v. punctul a) se pot scrie:
0,(0 = 1,66394-.(1 - co8/ , 0 - 0,00332413^(1 - cos 330,08/) ;
mp* EI
qS) m 0 ; qa(l) = - 0,00366 ~ { \ cosp,t) = - 0,0025038-10-'
nrpl
J0!Lti _ cosi 783,73/).
St
Expresia sgeil or dinamice (1) ia forma
fi'
r/.r, 0 = , -q.it) + r>r, , -g,(f) +Y )a, ,?(/) =
Ea
[0,00332413 f U 4.730Q4 -
t / 4
-
, 3 0 O t
' V .73004 J ( l - cos 330,08 /) -
- 0,0025038 -10-. | U iq.mbbosa - ^
1 0
'
9 9 5 6 0 8
- V io.dcsdob*|-(1 -cos 1783,73 /)]
(1)
val abil pentru interval ul de aplicare a forei / e [0; / J .
260
Deformata dinamic la timpul /, se obine din (1) n care se introduce
t = /j = 0,03 s i axe expresia
Ij m 0,03 s) =jj- |o, 006276 |t/ 4,73001 - 0,98 9825 V 4,73004
- 0,004994-l0-^(71Q.995608x - 0,99 9 96-V io,995608g j j , (m)
care este reprezentat n figura 3.2.4, h, avnd la j umtatea deschiderii
(x = 1/2) valoarea
7)(//2; fi) = 0,004984 L^ = 2,6793 mm.
EI
Dac sarcina f se apl ic static, sgeata la mijloc este v)(//2) =3 g 4 , ^ =
= 0, 0026^.
El
Rezul t un coeficient dinamic v,*ll,ii 1,914.
c) Expresia momentelor dinamice se obine apl icnd (3.53) asupra expre-
siei (1)
3x*
Momentele dinamice la timpul tx sunt date de expresia
M(x, /, =0,03 s) = - EI
A
'
r
>
(x
'
h =
'
3 s )
=- f / ' f
0
'
1 4 0 4 1 5
-
di* L
[S 4,73004 0,9825 -T 4 , n o ( U ) - 0,6038 -l 0~
4
f S 10 ,995ro8 -
v
l l 1
- 0,99996-7^,995808 j j - (o)
Fcnd i = 0i .x = ! n expresia (o) se obine latimpul tx = 0,03 s
MA = M - - 0,1403 fl* m - 25,254 kNm.
Momentul la j umtatea deschiderii |x = ~ j la timpul f, este M , / 2
= 0,0854 f
0
/
2
= 15,372 kNm. In figura 3.2.4, g s-a trasat diagrama de mo-
mente dinamice latimpul Pe aceeai figur estereprezentat punctat dia-
grama de momente produs de fora perturbatoare f apl icat static. L ax
= 1/2 se obine coeficientul dinamic <p= MlMsi = 2,053 i l a x = 0, <\ >=
= 1,684.
Observaii. 1. Rezul t coeficieni dinamici diferii, ntruct forel e de inerie
nu au aceeai distribuie cu fora perturbatoare.
2. Pentru t > tx sistemul execut vibraii liberecare sestabilesc n funcie
de condiiil e cunoscute ^(/i) i ^(/j)-
3.2.5. Grinda simplu rezemat (fig. 3.2.5, a), avnd deschiderea / = 5 m
i seciunea cu I = 4600-IO
4
mm
4
, A = 50-IO
2
mm
2
i Wz = 400-10 mm,
esteaci onat npunctul C de ofor concentrat, variind dup legea : F(t) =
= F = 20 kN pentru / s [0; tt =0,24 s] i F(t) = 0pentru t > tx (fig. 3.2.5,
b). Cunoscnd factorul de amortizare corespunztor primei forme proprii de
oscil aie Vj = 0,029, se cer : a) expresiile sgeil or i momentelor dinamice
261
O SA
1/2
Fi t )
B
t/2"'.
F =20kN
t,=0,2i s t
b)
M c !mm)
4,8 9,6 I U 192 36 W "U1C 0M
2,5
-5
-75
Fig. 3.2.5
pe timpul apl icrii forei, cu precizarea val oril or sgeii i tensiunii maxime
n seciunea C l a / = 0,5 tt i l a t'm f,; b) expresiile sgeil or i momentelor
pentru / > tv
REZOLVARE: a) Masa uni ti i de lungime a barei este
m=^-A =
7
'
8 5
'
1 0
"' -oO-l O
1
= 40- 10- t/mm.
g 9,81 10'
Expresia pul saiei proprii de oTdinul a (v. problema 3.2.2)
(a)
conduce l a :
P l =p j
2
]j~ = 194,0073 s-
3
; p", = 4pt = 776,0293 s-
1
;
p3 = 9P l = 1746,066 s-
1
; p4 = 16p, = 3 104,117 s-
1
; n5 = 25P l =
m 4850,183 s-
1
.
Formele proprii de oscil aie snnt date de
t\c< B = sin r. a = 1, 2, 3, . .. (b)
Sunt simetrice formele 1, 3, 5, ... (cu oc impar) i antisimetrice formele
2, 4, 6, . . . (cu a par).
262
A dmind c factorul de amortizare crete proporional cuordinul formei
proprii de oscilaie rezul t : v2 = vx-pzjpx = 0,029-4= 0,116 ; v. Vj-pj/p, =
= 0,029 -9 = 0,261 ; v<= 0,029 -16 =0,464 ; v6 =0,029 -25 = 0,725, . ..
Fol osind (3.38)
Pi = / W
1
-
V
*
se obin pul saiil e proprii i nnd seama de amortizare:
pl = 193,926 s-
1
; p*z = 770,790 s"
1
; p* = 1685,545 s-
1
;
Pt = 2749,736 s-
1
; p* = 3 340,558 $-.
Se apl ic metoda modal (3.66)
n(x, I) = S lix.^qjfi, (d)
a
unde </a(/)> considernd condiiil e iniial e qa(0) = o (0) = 0 are expresia
(3.68)
7(0 - 4 W
t )

e
~
V a P a (
'"
T )

s i n
Pi V - ^) dr, (e)
"a J
O
n care t reprezint variabil a curent n interval ul 0 t.
Componentele forel or perturbatoare dup formele proprii sunt date de
(3.69) i au forma
s*\(0 *), -
F
-
s i n
^r
S a( /) = J ! = = J L , (f)
_ ' _
a ? t

J m'^li.adx Jm-sin* x dx m
0 o I 2
care pentru a = 1, 2, 3, 4, 5, . . . conduce la:
*(0 = .5,(0 = o ; s,(0 = - ; s,(0 = o; Sl(t) = ^ . . .
mZ ml
Efectund integrala din (e), i nnd seama de (f), rezul t
OCTC
2F sin
7.(0 -
3
[l - e~W [cos p*J + sinp*/ j j , = 1, 2, 3,... (g)
unde <72(/) = ?4(0 = - - - = 0 i qx(t), ga(/), g/l j , . . . sunt ni 0.
Expresia sgeil or dinamicese obine din (d) i nnd seama de (b) i (g)
ri(x, /) =H ^j . | J l - e-.P.' (cospj / + s i n p* / j] sin x -
- i | l --e-v.p. jcosp*i + ^B - si n p*/J J s i n x +
+ - <( eo sp$ / +- ^si np* / j j si n^x + . . . i , (h)
263
iaT pe baza rel aiei (3.53) se obine expresia momentelor dinamice
M(x, l) = - EI ^*
, f )
ii, ^- - j j l e-"'"'
1
(cosp*i +
4- - ' ^- si n p / l si n- r - f l - ?--.Wcos J * 4-
P* J ' 9l \ P\
sin pl t j j sin y a 4 - -'"*' (cospj t -f
sin pfj sin - ^- x + . . . | (i)
I ntroducnd x lj2 n (h) i (i) se obin sgeata dinamic din C i respec-
ti v momentul dinamic din C funcie de timp i care pentru I = fl,5/j i I = jj
au val ori l e:
t)<7/2; 0,5 r\) = 0,0241 ; >j(//2; /,) = 0,0252 = 6,522 mm;
EI EI
M(//2 ; 0,5/,) = 0,4413 Fl ; M(\/2 ; /,) = 0,4625 Fl =46,25 kNi n.
Tensiunile maxime din seciunea C rezul t
, f t K , v 44,13-10' una"**/ , x 46,25'IO"
<rc- mA
0
.5'i) = ~ = 110,3 N/ mm- ; aCmaz\h) =
400'10' 400-10'
= 115,62 N/mm'.
i ) Oscil aia barei la / > /, este o oscilaie l iber amorti zat precizat de
expresia
y)(r, I) - c-
v
p "-')[ C, cos - f.) 4- C 2 l si n pj(/ - /,)] (j)
a ia
n care constantele Cla, C J a se determin din condiiil e cunoscute ^(.r, /,),
i)(x, ij) ce rezul t prin aplicarea expresiei (h).
sin
(k)
sin
Cu expresia (h), pentru / ^ /j i cu expresia (j) n cares-au introdus rela-
iil e (k), pentru / > fM s-a obinut graficul oscilaiei forate, respectiv libere
din figura 3.2.5, c.
3.2.6. Grinda simpl u rezemat din profil / 30 (fig. 3.2.6, a) este aci onat
defora F cos cot i cupl ul cos cot. Factorul de amortizare pentru primele
trei forme proprii de oscilaie este va = 0,020, ac = 1, 2, 3. S se determine :
a) expresia sgeil or dinamice n vibraia foTat amorti zat, stabil izat i
precizarea sgeil or maxime n C i D ; b) expresia momentelor dinamice n
264
Fr coscot
DT5ncosGjt
a)
b)
0=A
yo
> t
u
r
m,I D
1

r
I 3
B
1/3 1/3
l =6m
t/3
19,1033kNm
-10,1596kNm
-19,1596kNm
Vig. 3 2fi
vibraia forat amortizat stabil izat i precizarea tensiunilor maxime InC
i D. Se cunosc : / = 0000 mm, A = 69,1 -10= mii*, / = 9 800-10' mm';
W, = 653 -10' mm
3
, Fc = 4 kN, Ml = 0 kNm, co= 0,8 px ,
REZOLVARE : a) Masa uni ti i de lungime a barei este
l/i'MM A =
7
'
8 5
'
1 0
'
S
-69,1 -l 0
a
= 55,294'I O-
6
t/mm.
ff 9,81-10
Pul saiil e proprii se cal cul eaz cu expresia
3, (a)
obinndu-se /), = 167,255 bU ; p, = 4p, = 669,021 s
1
; p, = 9p, =
= 1505,297 s"
1
Formele proprii de oscil aie se obin cu expresia
\ \ X M = sin .t ; a = 1, 2, 3,
a crei derivat este
aTt arc i
r,~ = cos . T ; a = 1, 2, .5,
'
, a
/ Z
(b)
(O
Pentru x ==//3, cu (b) se obine
an
I C
sin ; a( mm 1, 2, 3, .
3
, a = 1, 2, 3, . . .
i pentru x = 2//3 cu (c) se obine
are 2a7T
>)D. = COS
Fol osind (3.72) i (3.66) expresia sgeii dinamice este
vj(i, /) = vj., 4-; cos (cot - ea).
Z_7 P
(d)
265
Cu (3.70) se det erinin
Fc-sin >K- cos
1
=
r ~
( p )
JnTiadj: J msin" r d.r
o o I
carp pentru x = 1, 2, 3, ... conduce la:
ml ' ml ml
Fol osind (3.72) pentru a = 0,8p, = 0,8-167,255 = 133,804 s-
1
i x =
= 1, 2, 3, ... se obine :
4; =2,755 ; <y2 = 1,0416; <>, = 1,008 (fj
Cu (3.73), pentru = 1, 2, 3, ... rezul t :
0, =0.1282 ; 0, - 0,0121 ; 0, =0,0(152 lg)
innd seama de (a), (b), (e), (f) i (g), expresia (d) devine
r/x, f) m [2,755f ./3- F + T t ^j si n x-cos(w/ - 0,1282) 4-
. 1,0415/ )5v,0 , ^KD\ . 2n . . . , 1,008
H I V3F p -l - 2K\ sin x -cos(at 0,0121) ! -Or-
i e i l j l 81
.!!ks\xix-cos(co/ - 0,0052) + . . . (b)
Pentru x = //3 expresia (li) conduce la sgeata dinamic din C
rtC0) = 5.552! [27773,289 cos(co/ - 0,1282) +
x'-2,l-10
5
-9 800-10
4
+ 921,95164xos(co<- 0,0121)] =3,0912 cos(o/ - 0,1245), mm
avnd valoarea maxim ri r ma T = 3,01912 mm, iar pentru x = 21/3 se obine
r)D(t) =2,8939 cos(cot* - 0,1322) mm.
/>) Cu (3.53), ce se apl ic expresiei (h), se determin
M(x, 0 = - EI StLL = J- [2,755U3F% 4- sin J *-
dl* 7T* [ \ 1 ) 1
cos(co/ - 0,1282) 4- i 5i !2 , / 3F - + 2tt ^j si n y- r cos(co/ - 0,0121) -
_ l2L 6nsi n x cos(co/ - 0,0052) + 1 ()
9 7 / J
I ntroducnd .r = 1/3 n (i) se obine
Mc(t) = 19,1127cos(co/ - 0,1146) [kN-m]- (j)
~ . . . . ,. n . MCmtl 19,1127io*
Tensiunea dinamica maxima din C este aCn,nr = =
ff, 653-10
= 29,27 N/ mm
2
. .
266
Fcnd ,r =2//3 n expresia (i) se obine
Mn(t) = 14,6596cos(co/ - 0,1459) [kNm]
cu valoarea maxim Afg = 14,6596 kNm. A ceasta reprezint valoarea medie
a momentului din seciunea D. A plicnd (3.81) se obine :
Mjjt = Mi - ^
Dilr
Ml
= 14,6596
= 14,6596
( - A j = 19,1596 kNm,
' j - -^-j = 10,1596 kNm.
Tensiunea dinamic maxim din punctul D rezul t
Mn 19,1596-10'
653-10'
= 29,34 N/mm
2
.
n figura 3.2.6, h s-a reprezentat diagrama de momente ncovoietoa 1c
pentru co/ = 0,1459.
3.2.7. O bar din profil / 22 (A = 39,6-10= mm
2
, 7^ 3 060-H)
1
mm
4
i W= 278-10'), cu lungimea / =5 000 mm, este ncastrat la un capt i
EI
are un reazemsimpl u elastic, de constant el astic k = (3 , lacel l al t capt
(fig. 3.2.7, a). B ara esteaci onat de fora F(t) = F-cos co/ i cupl ul ^(/) =
= Mcos co/ cuF = 8 kN, JM 0,4 FI, co =0,8 p,. Secer : a) primeletrei
pul saii proprii ((3 = 4); b) care sunt pul saiil e proprii (primeletrei) cnd rea-
zemul simplu din D (fig. 3.2.7, a) esterigid (|3 = 00) ; c) expresiile sgeil or
dinamice i ale_ momentelor dinamice n vibraia forjat stabil izat cu pre-
cizarea sgeil or maximen C i D i amomentelor maximen B i C (ji = 4).
o)
b)
c)
0=B
Fccscot
TTBcoscot
yY
1/2 1/2
.0,1755 Fl
0,0388F-
^T T T T T mT T T t
0.2669F"
Fig. 3.2.7
267
REZOLVARE : a) In vibraia liber a barei BD, expresia (3. 78), innd
scama c a = a(3.58) i yj = <y =O ( ncastrare in B), devine.
l(-r) =
Mo , , y
1a -r-
EJa' Ele*
(a)
Expresiil e momentelor ncovoietoan* ilf(af) i a torel or tietoare Q(x),
folosind (3.53), (3.54) i (ci), sunt :
M(x) = - /y'(. r) = M . S + r
(?(.r) = - er* H ) = UaVcir +
Di n condiiil e la limit pentru captul Z) : 0, (>(/)
obine sistema! algebric omogen
j &s. , +A r - o
.U(tV
7
, -- ()05, k
M, CV
(c)
k-q(l) se
()
care, i nnd scama de expresia l ui h i notnd cl , se scrie
},ns- if O l t , = o
h - ^ i + & (
s
- i - v , ) = o
(0
A nul nd determinantul caracteristic al sistemul ui (e), pentru a exista
sol uii diferite de cea banal , se obine ecuaia pulsat iilor proprii

a
(Sa - Vd T d ) + j ^ f r . - SS V5 ) = (I (f)
sau
"(l -f- ch cosd) -f |3(ch sine sb coso) =f) (/")
Pentru (3 =4, primele trei sol uii ale ecuaiei transcendente (f), folosind
un program de calculator, sunt :
t = 2,2947 ; 2 4,7333'; S, = 7,8526 (g)
Masa unitii de lungime a barei fiind
m =i - A =
7
'
8 5
'
1 0
"
N / m r n :
' 39.6.14)' mm' = 3,1688-10- /mm.
S 9,81-10'mm/s' mm
Di n (3.58) rezul t :
ih-Y \I
BI
' f - '
2 9 4 7
y ][2,t -io'
P
' ~ \ ~) F 5 "I snooj |/ 3,168!
30SO -10'
1688-10-
= 04.&49 s-' ;
fu = f ^)
2
] / ^ =403,563 s-' ; ps = W ]j^ - 1113,564 s-.
4) Cnd 3 ^>oo, din (f) se obine ecuaia pul saiil or proprii
fh sin d sh. 5 cos =0 sau th = tg , (h)
care are solui i le : , =3,"927; Tt =7,06P ; <5S = 10,210. Cu (3.58) se obi n
pulsai i le proprii, care sunt mai ridicate dect n si tuai a n caTe reazemul
din D este elastic. i
268
c) Deformata dinamic stabil izat are forma (3.76)
r,(xt) = y)(x)-cos co/ (i)
unde deformata maxi m t)(x) are expresia (3.78) la care se adaug sol uia
particul ar (3.79). i nnd seama c bara este ncastrat la captul B, rit =*
= <p, = 0, sescrie
r
'
( x )
Zfjfa
Ua
"" ~
V u

x + v
W- - "><
( j )
Pe bazarel aiil or (3.53) i (3.54) seobin momentele ncovoietoare i forele
tietoare cu expresiile:
M(x, 1) = M(x) cos tai ; Q(x, t) m Q(.i) cos co/, unde
M(x) - - EZV/ V) = M,SaS + T. , - TJ.<,_.-..] <*)
Q(r) - - E/r)'"(j) = .l /u (i j
!
u .r + Qwfr, -* ^i ^( - . . i n (')
Determinarea constantelor necunoscute M0 i Qu se face din condiiil e la
Omit laX = /, M(l) Q(l) = - Attj(/), care conduc lasistemul algebric.
+
T
> ~^
T , ,
"
,
"'
= M
(m)
w ^ v v , + py sv - r s , ^ = - * ' (- ^ ~M "
v
" - ' "
f
Pentru co =0,8/;, = 0,8-91,84!) =75,879 S"
1
, cu (3.77) se cal cul eaz
r;u = 4.1049-10^' i apoi u = aj = 2,0524.
Pentru M" = 0,4 F7, A - ?^- i aj = du , sistemul (m) devine
M . - Sa u + ^ =Fl f - L 7V..ru +Q>4 \ (n)
I ntroducnd n (m) (3 =- 4, valorile funciil or Kri l ov (3.60) pentru c/M wm
mu 2,0524 i 0,ba = 1,0262, din rezolvarea sistemului se obin :
M = - 0,1755 Fl i Qt = 1,055 F".
Cu mrimil e respective expresiile(j), (k) i (1) conduc la:
!,(*) =6,484-Uaa, 18,989Vu, + 17,998-V [_,..]. mm (o)
cu valorile : t]c = >3(i- n =
1
7,4,-10
_i
mm i rin 4 = 10,30.
10- mm; M(.x) =F / (-0,1755 S.^ + 0,514 Tw ' 0,4872 T [ ( u ( J .8 .W ) J )
a crui di agram estereprezenl al infigura 3.2.7, 4;
Q(i) - F ( - 0,3602 + 1,055 Sa^ - SltlaU-o.. ni)
a crei di agram esteprezentat n.figura 3.2.7, c.
269
3.2.8. Coloana tehnol ogic clin figura 3.2.8, a esteformal din dou tron-
soane cil indrice cu : dx = 480 imn, 1)^ = 510> mm, 4 = 60U0 mm, d2 =
= 384 mm, D2 = 400 mm, /2 = 9 000 mm. Introducerea fluidului pentru frac-
ionare se face printr-o conduct pe la vrful coloanei, care induce o for
perturbatoare F(i) = h' cos at, avnd F" - 4 kN i w = 22 s"
1
. S se deter-
mine : o) pul saiil e vibraiil or proprii exacte (primele trei), b) rspunsul di -
namic n sgei i momente ncovoietoare.
REZOLVARE: a) Se cal cul eaz elementele trcnsoanelor :
7,85-10-'
9,81-10'
23320,315 18,6658 IO"
/ , = 71 509,7-10* mm*; J , 18 931,(5-10' mm*; BA, m A\
s
Ns'/nun
imn
/n.
7,8836-10-
Cu (3.84) se scrie pentru tronsonul 1
rezul tnd pentru tronsonul 2
, = y/^L \f&. A ' L
:
= 1.12S86 <t
V /, V Si /. EI,
di = at^ (a)
J , = = 1,0858(7 (b)
I
o
o
o
F l tbF coscot
d2 ;38irnm
- i r -
U2=a)0mm
B di=i80mm
Dic510mrn
T. 7^77Tp
a)

F(t IrF coscot
IE
0
b)
Fig. 3.2.8
270
N otnd cu Y 0 parametrii de la baza coloanei (de la a- = 0) i cu Y ., para-
metrii de la vrful coloanei (x = l\ 4- /) care estecapt liber
Y =
rl0
0.
r o
o
0c J
cp2
0
o
()
rel aia de l egtur dintre aceti parametrii, folosind (3.91), este:
Y 2 = 42 A ,Y 0 , (d)
ncarc A , estematriceade transmiterepestetronsonul 1, respectiv A2, matricea
de transmitere peste tronsonul 2, care innd seama de (3.90), de~a) i (b) au
formele :
A, 4
1 r
l
A, m
EI&U
Sa
t
-EI\a\Uat
EI1a
2
U
1
7
a'EI,
_J
aEI,
1
(7.
1

c7-
EI,a.V,
1
c,EI,
Vi
T
ii\EI2
1
1
U\
(e)
(0
(8)
EIta\UA
innd scama de componentele nule ;ile vectorilor Y., i Y 0 ) care sunt
precizate prin expresiile (c), ultimele dou ecuaii ale relai ei matriceale (d)
formeaz sistemul algebric omogen
AS,M0 + AatQ0 = 0
>.!/. + AtiQ0 = 0
ai crui coef i ci en i suni elementelesubmatricei formale din liniile i coloanele
3 i 4 ale produsului A3AX.
A nul nd determinantul Caracteristic al sistemului (g) i i nnd seama de
(e), (f), (a) i (h) se obine ecuaia pulsai i lor proprii sul) forma
0,1 1 181[ {/ff/t/j, 6 g 5 g - '1 x ,6 8 5 8 ( ; \ i.68 5 8 ) + T\(T'i.,,858"V1 ,6858a

~^"f.6858)] +
0
-
3 75 8
[
7,
t
/
U -(t
/
1.6858-Y 1.68 58 - >S'l ,e8 68 ( j 7'i ,68S8a-) +
"f 5<^u(^'l.6858^ 16858U ^'l .6858^1.68581) J + 0.33438JSgUM '
(2Si,685g-f/1 6 8 3 8 a-
v
l.6858 " ^1.6858) + ^^^1.6858

^1.6858'
"^1.6858) + ^n"'^.6858 " 'S .68580' ^1.6858)l + 0,29753( S T( Sx ,6858(;
^1.68S8

1 1,6858 ^1 .6858(() + 7(j ^ 1.6858aUl .8858a

^1.68583 " ^1.6858rt)l +


+ S(5J ,68 5 8 y ^l>6858^l.6858<i) + ^" ^'<j(^1.8858a* ^1 8858 ~~ Sl.6858) *" 0, (h)
271
unde S, T, U i V sunt funciil e lui lvrlov (3.60). Ecuai a (li) este transcen-
deni avnd oinfinitate de soluii clin eare'redni primele trei soluii obinut*
cu un program de calculator :
* = (1,86343 ; <)** = 1,7843 ; *** = 2,02116.
Di n expresiile (a) se obin apoi primele tTei pul saii proprii :
IO
5
- 71 509,7 10
18,6658 10-'
18,575 s-
1
;
G07 s-
/*) Se folosete lot procedeul matri celor (Ic transmi tere. Coloana vibreaz
cu pul saia co a f or ei pertu rbatoare aTmonuce.
Folosind (3.84), n care se introduce <>in lot de />, se obine :
aa 1, - 0,939
U u = ( , = a/ ^1= 1.56(113- 10- ; im = (L,
fl
4" x/ t t
= 1 , 1 2 3 8 ( 1
"
<j1 (ltu = < w
'
2 = 1 / ) 8 5 8 (
'
M = 1 , 5
0)
(j)
Parametrii cunoscui dinnodul ?(v r ul coloanei) simt : M., = Ui Qz =F,
iar parametrii cunoscui n nodul 0 sunt r/() = qp, 0 i astfel cj'vectorii para-
metrilor din aceste noduri au forma:
r o
cp,
= tf ?
o
M, 0 M,
.
Sub form matriceal , rel aia de l egtur dintre aceti vectori are forma
Y 2 = A ^- A , . - ^, (1)
unde A l w reprezint matricea de trecere peste tronsonul / i are forma (e)
in care" intervin a i t t n loc de i a iar Aiu eiSte matricea de trecere peste
I unisonul 2 i are forma (f) in care intervin flBw i c t o n loc de a, i t . El e-
mentele matricelor A l w i A , suni de aceast dal complet cunoscute. Ul ti -
mele dou ecuaii ale relaiei matriceale (1) conduc la sistemul algebric
1,88535 A i . + 18 340 Q =0
2,5510 1- U l - Mi ) 2,2881 Q, = F
s
(m)
din rezolvarea cruia se obin parametrii necunoscui : Af = 50282.6F"
i Q0 = _ 5,16905 F.
Expresiil e sgeilor dinamice si ale moinen telor dinamice ntr-o seciune
curent X de pe tronsonul 1 (0 < X ^ sunt :
7)(x, /) = r,(x) cos col ; A/(.t, /) = M(x) cos co/ (n)
272
unde -cj(x) i Af(.r), folosind (3.85) i (3.87) i introducnd i)a = y0 =0 precum
i mrimil e l ui M0 i ale l ui Q, au formele :
7)(x)
M0
1
r..
10-"FV
- 0,01365F-[/o , -8,9035
(o)
M(X) m M,Sa
0*
T u , = 50282, 6F SV - 33 005,242F
o
rO t i , (p)
Pentru i = (, cu (o) i respectiv (p) se obin :
f[ll m - 4,80164 -10-F
0
= - 19,206 mm; MB = 20 719,4F = 82,88-
10 Nmrn = 82,88 kNm
Pe interval ul + lf sau 0 < x* < f, (fig. 3.2.8, 6) vectorul pa-
rametrilor n seciunea curent x* se obine din rel aia
tj(x*)
?(**)
A f(x*)
,?(**) J
n careA 2b) ; r are forma (f) ci ra2 w n loc de a2 i a2wx* n loc de u2.
Se obine :
Alun
-
A ,
"0 - r A * A *
-12
4*
-13
A u 0 -
0 A li
4 *
-^22
A *
^23
AU
0
M9
4*
'
J
31
^32
4*
-
1
33
AU
M
.Qo . - ^41 A 42 A3 AU .0. .
(0
7j(x*) = - 4,7934 -10-
8
F
o
S 7,9576-l 0-
3
FTa. 0.016825F
0
U 2 u 2 . + 0,019603FV'a2tt,
A /(x) - 5 903,4862FL' ,. + 9 799,8242FVa, +
-l - 20 719,523FS, 24 141,598FT0 (t)
Evident c /) = y)(x*) cos cot i A /(x*, /) m A f(x*) cos cot.
Pentru x* = /8 se obin val oril e :
c = - 0,0277F = - 110,9 mm; Mc = 0.
Pentru x* = 0 se obin aceleai val ori ca cele obi nute pentru tronso-
nul 1 la x = /,,'ceea ce confirm corectitudinea calculelor.
3.2.9. Grinda conti nu din figura 3.2.9, a are pe deschiderea 0 7 lungi-
mea /, masa ni i momentul de inerie I, iar pe deschiderea 1 2 lungimea
lt = 0,6 /, masa Si, = 0,4 fh i momentul de inerie I. = 0,57. S se determine :
a) pul saiil e proprii exacte(primele trei); b) pul saiil e proprii cnd deschiderea
1 2 esteidentic cu deschiderea 0 1 (/ =/ ; rnt = fh ; / = I) (fig. 3.2.9, b).
REZOLVARE : ) Se folosete procedeul matricelor de transmitere. Se
noteaz cu d i respecti v parametrii ( 3.84] corespunztori deschiderii 01
al
i cu a, respectiv B parametrii corespunztori deschiderii 1 2
(h = 0,94574a; , m a2/2 - 0,56744a
V EI, V - 0, 5/
18 ~ Probleme de dinamica structurilor cd. 130
(a)
(b)
273
0)

120 12--0,5I
rri =m ; 1^=1
l-l =1=S000mrn
TA.
m2 =0,4m
I , m
1
120

1,fii
l-5000mm
Fig. 3.2.9
Se noteaz cuY0 vectorul parametrilor dinnodul 0(fig. 3.2.9) cu Ylw
vectorul parametrilor dindreapta nodului 1 i respectiv cuY 2 cel al parame-
tril or nodului 2. ndreptul reazemului simplu 1 sedefinete vectorul exterior
necu noscut
F , - [0 0 0 RX]T , (c)
unde indicele T semnific operai a detranspunere.
Rel aia matriceal prin care seface l egtura ntre vectorul parametrilor
din dreapta reazemului 1 i cel al parametrilor delacaptul 0 areforma
Ylt - A, Y . - H&, (d)
care sub form dezvol tat, i nnd seama deforma A t (3.90) amatricei de
transmitere peste tronsonul 07, precum i deparametrul nul (Y]t =0) al
vectorul ui Y x d i deparametrii nul i (t]0 =0 ; M0 0) ai vectorul ui Y0, se
scrie :
i
0
s
4
Pl
A i ,
-EIa*U
_<?>._ _-EIa*T
a
EIa*V*
a'EI
1
aEI
S
aV,
UA
1
V - ~
a'EI
a
0 ~0
1
u
a'EI
+
0
l - T- 0 0
a
$4
(d')
Ecuai a corespunztoare parametrul ui nul t)i = 0 rezul tat dino", are
forma
- -L-VQo=0.
a a'EI
(e)
Rel aia del egtur dintre vectorul Y 2 i Y 1 ) d este
Y 2 =A2Yud . ^- ( A J . +F 0 (f)
undeA , reprezint matricea detransmiterepestetronsonul 1 2 i areforma
(3.00) undeindicele i arevaloarea 2. in nd seama deparametrii nul i (t;8 =0;
274
M, =0) ai vectorul ui Y 2 i deexpresia (a") sub form dezvol tat, rel aia(f)
se scrie
l
0
0
a,V
2
-EI,alU.
r E h a \ T i
Sa,
a'EI,
1
a, EI,
S,
T -
1
ai
a'EI,
1
a\kT,
l-T
-EI2a*Ul
a
S*2 _
o<Po
a'Fi
UQ*
-EIaV9o + TQ
(g)
-EIa*U9o + SQ0 + fl,. _
Di n (g) seobin urmtoarel e dou ecuaii (corespunztoare parametrilor
7ja =0 i respectiv M 2 ==0) :
( i
T
-
s
*
+
f +"kr.
v
'-
v
') * - fek +
+
s- fer
+ V i A
)
e
- - i r
V
*-
R
- -
0 < h )
( - / , , V, 6',, - t' /.oSj .V, - EI, r^U j ) + V , , U j +
+ ~r sa , ra +i - T j . Si ) o. +i - r-,R, =o (i)
Sistemul algebric omogen n necunoscutele <p0. Co, Ri, format din ecuaiil e
(e), (h), (i), pentru aadmite sol uie diferit de. ceabanal trebuie cas aib
determinantul caracteristic egal cu zero, condiie dincare rezul t ecuaia
pul saiil or proprii sub forma
f T&* - W * t f 4 , -
v
2s2) + (V i , - r){Tu - vs) =o (j)
n funciil e l ui Krl ov (3.60) seintroduce a =0,56744 i astfel c (j)
reprezint oecuaie transcendent dependent doar deparametrul d i cu
ajutorul unui program decalculator seobin sol uiil e dincare prezentm
pe primele trei :
' = 3,38747 ; " m 6,04148 ; '" = 6,9920.
Di n expresiile (a) seobin apoi primele trei pul saii propri i :
P l
= ( i l |
2
] ^ = 189,736 s- i ; p, - ( f j ' / =603,511
p3 =808,354 s-
1
.
b) n cazul cnd cele dou deschideri sunt identice seface nexpresia
(j) : aa =a ; h = Ix; Si = S ; T^ = T; = U ; Vz = V i ecuaia
pul saiil or proprii devine
- T'a)(TU - VS) =0, care (k)
275
innd seama de funciil e Krl ov, devine
sin a sh a (sin xch a cos a 'sh a) = 0 (1)
Di n aceasta se pun i n eviden dou ecuai i :
sin a mu t), avnd sol ui i l e: a' te, a" = 2x, a'" = 3n,. . . (m)
tg = tho, avnd soluiile a*' = 3,927, a*" L 7,069, o*'" = 10,210... (n)
Fol osind expresia (a) se cal cul eaz pul saiil e proprii, primele, trei fiind
= [ i i i ,
3
VIL = L*V [ i S g S ^ = 103,192 s- ;
l / / r ni \50aO f \ 2,63-10-'
254,988 s-
1
;
652,767
Observaie. Ecuai a sin a = 9\ soluiile acesteia (m) dau modurile proprii
de vibraii antisimetrice, care au punct de inflexiune pe reazemul 1, ceea ce
face ca sol uiil e (m) s corespund unei grinzi simpl u rezemate, iar ecuaia
tg a = th a i respectiv soluiile (n) dau modurile proprii de vibraie simetrice,
cu tangentanul pereazemul 7, ceeacefacecasoluiile (n) s corespund barei
simplu rezemate in 0 i ncastrate n 1
3.2.10. S se determine primele trei pul saii pToprii pentru consola de
lungime /, moment deinerie 1 i masa unitii del ungime in, avnd l a captul
liber o mas concentrat rnc 2i7i^ (fig. 3.2.10, a).
REZOLVARE : Deformata dinamic in vibraia l iber stabil izat, n
conformitate cu principiul l ui d'A lembert, se poate obi ne ca o deformat
static sub aciunea forelor de inexie (fig. 3.2.10, b). Notnd cu A matricea
de transmitere peste tronsonul cu mas distribuit BC (3.90), vectorul para-
metrilor din stnga punctul ui C este legat de vectorul parametrilor din ori-
gine (B ) prin rel aia matriceal
feru - A Y 0 . (a)
Deoarece vectorul parametrilor din dreapta punctul ui C difer de cel al
parametrilor din stnga doar prin fora tietoare datori t forei de inerie
concentrate din C, F = mc-rj c = rncp'r}c (f'g- 3.2.10, b), se poate scrie
rel aia matriceal
Jc<r m BYC. (b)
i iii. 3.2.10
{ l I 1 m \5OO0 / r
2*
P* =
El
i 5 000
2,1 1Q'-2140-10
4
2,63 IO"'
13,1 -10'21*0'10'
2,63-10-'
B mu
(c)
unde B reprezint matricea de transmitere pestemasa concentrat mc, avnd
evident forma
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
L - mc p
s
0 0 1
n consecin l egtura dintre parametrii din dreapta punctul ui C i cei
din origine (punctul B) se scrie sub forma
Xcar = B A Y . (d)
innd seama de parametrii nul i ai vectorilor Y 0 i Ycar, sub form dez-
vol tat rel aia (d) se scrie astfel :
0
.0
1
a
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
.-mrp* 0 0 1
1
th -
-Ela* UA -ElaV,
-EIaT -EIa*U
a'EI
1
aEI
SM
a'EI
1
a'EI
o
o
Mo
(e)
Di n (e) se obine sistemul algebric omogen in parametrii M 0 i QB
SM0 + TdQ0 mu 0
a
( ^r ^. + ^J M ^ I ^ l v ^ s ^ ^ o
n expresiile(e) i (f) prin S, T, U, V se nel eg funciil e l ui Krl ov (3.60)
dependente de parametrul al, unde a are expresia (3.84).
Condiia ca determinantul caracteristic al sistemului (f) s fie egal cu zero
conduce laecuaia pul saiil or proprii
= f (VSSi - TSUS) + S - TV = 0 (g)
n care introducnd mc = 2ml i expresiile (3.60) se obine ecuaia
2d(sh cos ch sin ) + ch cos o + 1 = 0 (h)
care are o infinitate de sol uii, dintre care leprezentm pe primele trei, obi-
nute cu un program de cal cul ator :
dj = aj = 1,0762; 2 = atl = 3,98257 ; o, = atl
i apoi cu (3.84) pul saiil e proprii corespunztoare :
7,10265
Pi = a][ mu 1,1582V i * - ; P i - 15,8609^11; P t =50,4476 V^J-
1 m 1 ml* 1 ml' F ml*
277
3.2.11. Reazemul simpl u B al grinzii dini figura 3.2.11, a are omicare ar-
monic dup legea 7)B(0 = d coscot. Seceres sedelermineexpresia depl asrii
grinzii noricepunct nvibraia forat stabil izat i s setraseze deformata
maxi m agrinzii pentru : / =4000 mm, I =3 f>60-IC* mm
4
, A =3 960mm
1
,
Y =7,85 daN/dm", d =2mm, co =l,2/>n (unde p, estepul saia fundamental ,
a vibraiil or proprii pentru grinda dat).
al
1b
B
c
-
Ni t
3,?573min
b)
Fig. 3.2.11
BEZOLVARE : nvi brai a forat stabil izat deplasarea
yj(x, /) =rjr cosco/
unde vj^ areexpresia (3.78) ncare seintroduc parametrii cunoscui di n ori-
gine v)o =d i M 0 =0
ds _ +^- r . i 4 $ j . v ^ <b>
(a)
c)
Expresia flu areforma (3.77) i
Parametrii necunoscui dinorigine? ; i Qo se 4 ^ ^ ^ ^
t t
* ^ J
l imit pentru reazemul C (x =0 : rp =0, M, =- ET-q, =0, care seintre
duc apoi n(b) i rezul t
j . mdi su I + gr , [(sd( oTa-M - rj a - w vJ o > )ra V -
l i o a
~ Tg^ U*^
1
ftmli
i nnd seama defunciil e l ui Kr l ov (3.60) expresia (d) devine
[sin a(sh a ch aw r ch a sh <zax) -f
(d)
2s/i u - sin a
+ sh (sin oa cos <vr cos 60 sin ^z)]
<e)
278
Masa uni ti i delungime abarei fiind
in =3,17-I O
- 5
t/mm, pul saia fundamental agrinzii (v. problema 3.2.2)
este
P l = "\^.fVjSL =( ^1/ 2, l - l Q. - 3 060-10> =
l i / r m Uoooj K 3,17-10-
Pentru co =l ,2pa =333,27 s-
1
sedetermi n cu(3.77)
au =0,86-l O-
3
; 3,44.
mm
Pentru datelenumerice expresia depl asrii maxime (e) devine :
nf = 1 [sin3,44(sh 3,44 ch 0,86-IO""* - ch 3,44
sh 3,44sin 3,44
sh 0,86-10-x) +sh 3,44 (sin 3,44 cos 0,86-l O-'x -
cos 3,44 sin0,86-10- x)] mm. (f)
Graficul expresiei (f) reprezint deformata dinamic maxim (fig. 3.2.11, b),
pe care seprecizeaz sgeata dinamic maxi m agrinzii
flamax = 3,2573 mm, lax =0,556 /.
C. PROBLEME PROPUSE
3.2.12. O bar simplu rezemat (fig. 3.2.12) este acionat deforele uni
form distribuite armonice, f(x, t) = coscot. Cunoscnd cbara estedinpro-
fil 7/ 22(lz =3 060-10
4
mm
4
, A = 3 960 mm
<, > =140 s
_ 1
s se determine; a) pul saiil e
(primele trei); b) deformata dinamic nvi brai a forat stabil izat!; c) dia
grama momentelor dinamice
a
) i / =5 m, f =3,5 N/ mm,
i formele proprii de"oscilaie
maxime i minime.
3.2.13. Consola dinfigura
3.2.13, dinprofil I 30(Iz =
= 9 800-10
4
mm
4
, A =6910
mm
1
) este aci onat deuncu-
pl u perturbator armonic n
punctul B i defore pertur-
batoare armonice n C i D,
toatenfaz i cuaceeai pul -
saie co =190 s
- 1
. tiind c
F =20 kN, / =3 m, s se
determine : a) pul saiil e i for-
mele proprii deoscil aie (pri-
mele trei) ; b) deformata dina-
mic maxi m nvi brai a for-
at stabi l i zat, cuprecizarea
valorilor acesteia n punctele
B, C i D ; c) diagrama mo-
mentelor dinamice maxime i
minime.
3.2.14. Grinda continu din
figura 3.2.14, dinprofil I 30,
flturcoscot
Fi g. 3.2.12
2Fcosojt
cosoof
Fi g. 3.2.13
F cosuj U
IA

B <r
m,I

1
- t '
2 1 ,

Fi g. 3.2.14
279
este aci onat tn punctul C de. o for perturbatoare armonic F(/) =
= Fcos co/cuF = 12 kN i co = 2D0S-
1
. Cunoscnd / = 5000 mm, E =
= 2,1-IO
6
N/ mm
8
, s se determine : n) primele trei pul saii propri i ; b) s-
geata maxim din C n vibraia forat stabil izat ; r) diagramele momen-
telor dinamice maxime i minime.
3.2.15. Grinda din figura 3.2.15 format clin profile U20, este acionat
n punctul C de fora perturbatoare Fc(t) = FJJ ces co/ cu Fc = 16 IcN i
co = 130 s
- 1
. Se cer : a) pul saiil e i formele proprii de oscil aie (t = 6 m);
b) expresiile sgeil or i momentelor dinamice in vibraia forat stabilizata
amorti zat, considernd factorul de amortizarepe foTme.le proprii v = 0,02!);
c) deformata dinamic maxi m i diagramele momentelor dinamice maxime
i minime. ^
1-1
IL_- U20
Fig. 3.2.15
Fc ltl=Fccos wt
A f B
A B ,I |C
'-*)
02

3.2.16. Reazemul simplu din B al grinzii continue din figura 3.2.16 are
o micare armonic dup legea >>,(/) = dcos <o/. Secer : ) pul saiil e vibraiil or
proprii ; 6) expresia depl asrii unui punct curent de pe grind in vi brai a
forat stabil izat i s se tTase.ze. deformata maxi m a grinzii pentru : I m
= 7000 mm, 7 = 2140-10' mm', A = 3 350 mm
2
, y = 7,85 daN/dm
3
,
d = 2 mm, co = 100 -?.
Fi g. 3.2.16
3.2.17. Grinda cu mas continu din figura 3.2.17, a, are seciunea format
din dou profile / 16 standardizate dispuseca n figura 3.2.17, b. L a j umtatea
deschiderii estefixat un motor de greutateQ = 2,5 kN, careare omas reechi-
l ibrat m' = 80 kg n micare de rotaie uniform cu nw = 400 Tot/min. Se
Q=2,5kN
1/2
5> 4
18mm
1/2
B
S . 116
Fi g. 3.2.17
280
cer : a) pul saiil e vibraiil or proprii (/ = 6000 mm) ; b) expresiile sgeii i
momentului ncovoietor n vibraia forat stabil izat ; r) deformata dinamic
i diagramele momentelor maxime i minime ; d) eroarea carese face la calcu-
lul pul saiei fundamentale dac masa grinzii se concentreaz In dreptul mo-
torului.
3.3. VIBRAII TORSIONALE
A . NOIUNI l EXPRESII DE CALCUL
A nal iza deformrii unui element d.r (fig. T.3.7, a) supusla torsiune conduce
la rel aia [52]
Mim - G l A
dx
(3.93)
n care: rotirea cp = cp(.r/) este pozitiv cnd are vectorul in sensul axei x,
M
x
(xt) este pozitiv cnd pe faa din dreapta are vectorul n sensul axei x;
/, este momentul de inerie geometric l a torsiune, al seciunii transversale.
Se izol eaz un element dx (fig. T.3.7, 6) i se introduc, n conformitate cu
principiul l ui d'A lembert, pe l ng cuplurile perturbatoare, de intensitate
rn*(r/) i cuplurile de l egtur | a/ * ; M* + ~^
- (
'
T
j '
f
" P
m l
de inerie de
intensitate
(3.94)
i cupl ul de amortizare cu intensitatea
Bt
(3.95)
unde)* reprezint momentul de inerie, masic al unitii de lungime din bar
fa de axa x, iar b, coeficientul de amortizarevscoas pe unitatea del ungime.
X I
rr. dx
m ( xt l dx
a.
m dx
M * -r dx
ax
Fig. T.3.7
281
Ecuai a de momente fa deaxa r a tuturor cupl uril or de peelementul dr
(fig. T.3.7, b) conduce la ecuaia diferenial
Bt' dt
GT, 3- = iri
r
(ji)
dr'
(3.06)
care reprezint ecuaia de micare a vibraiil or t orsionale.
Se observ c aceast ecuaie este formal identicacu (3.2) de la vibraiil e
axiale ale barelor drepte, dac se far nl ocuiril e : ni > j
x
; b -* 5( ; u -+><p\
EA-* GIt ; f(xt) ->m*(xl). n consecin, prin nlocuirile menionate, formulele
decalcul stabilitel avibraiil e axialeseaplic nl ocmai lavibraiil e forsionale.
De aceea, n continuare, sevor prezenta formulele prin care sestabil ete rs-
punsul dinamic lavibraii torsionaie, fr alte indicaii privind deducerea lor.
1. Vibraii libere
Expresia rotiril or este
q>(r, /) UB cos (/>/ 9),
unde, n funcie de, parametrii n origine epe, A/,
<pr = q> cosax
M',
aGlt
sin OLT.
Corespunztor l ui a din (3.6) s-a notat
i / T " i f G r
a p 1/ sau p = a1/
(3.97)
(3.99)
(3.99)
Condiiil e la l imit pentru (3.98) conduc la un sistemomogen in constan-
tele <p, Mg, care pentru aavea o sol uie diferit de cea banal trebuie s aib
determinantul caracteristic nul , A(<r) =0. Di naceast condiie, reprezentnd
ecuaia pul saiil or proprii, se determin pul saiil e proprii i apoi formele pro-
prii de oscil aie cu (3.98).
Vibraia liber este o combinaie l iniar a formelor proprii
cp(r, 0 = 2 <?*, *C co
5
(PJ ~ &).
a
n care Ca, 6 s nt constante ce se determin din condiii iniial e.
2. Vibraii forate
Prin metoda modal se aplic rel aia
<p(x, 0=2 t?z,a qa(t),
(3.100)
unde
I
7a = ta(f)
S i l 1
P*(
l T
)
d
'
f
'
Pa J
(3.101)
(3.102)
*(0
_o *
i
o
(3.103)
282
Pentru cupluri perturbatoare armonice, cnd
J m'- ><,. dx +S 9. *
,5a(/) - 52cos co/; s =5 (3.104)

rezul t
s
% , , i
1
(3.105)
?(a. 0 - 2 ?.r. f ^
C 0 S w ;
*
a = = 7 7
'
O)'
1
5
Dac se ine seama i de amortizare pentru se folosesc rel aiil e (3.37),
(3.38), (3.39) cu nl ocuiril e de rigoaie.
3. Vibraii proprii i forate folosind matricea de transmitere
tn vibraia stabil izat la pul saia p, apl icnd expresia(3.98) pentru tron-
sonul g-h (fig. T.3.8, a, b), se obine
fx = cp, cosahx
J 1L sin C7ftx.
Folosind (3.93) i (3.106) rezul t momentul de torsiune
M% = 9 , G/ X sinahx + M% cosci*,
unde s-a notai
(3.106)
(3.107)
(3.108)
0
V
G1
fh
3r^=31Gh'cosw
Mk,
b)
Fig. T.3.8
283
Notnd vectorii
(3.109)
i matricole
ros
67/> sin o*
cos
COS (7/..V
1
sin a*
COS tj
sin a
(3.110)
(3.111)
sc obin rel aiil e de recurent
unde Dg poart denumirea de matrice dinamic de transmitere.
Dac in nodul h exist i uni disc avnd momentul de inerie masic J
fa dc axa .r, echilibrul dinamic al nodului h (fig. T.3.8, b), pe baza princi-
piul ui lui d'A l embert, conduce la relaia A /J , = A /J , f -f. ^#J '' = A /J +
+ Jh-p'-tph. ntruct oA i .
t ? . 4
.
w
* . i .
=
T
cpn, se obine
unde
(3.112)
(3.113)
este matricea de transmitere peste nod.
Dac se noteaz Yk m Yk,.} pe baza formulelor (3.111) i (3.112) rezul t
rel aia
Y m pD3hYs (3.114)
careface l egtura ntre vectorul parametrilor din seciunea din sl nga a tron-
sonului (h, i) si vectorul corespunztor din seciunea din stnga a tronsonu-
l ui (g, h).
A plicarea succesiv a relaiei (3.114) pentru tronsoanele structurii din
figura T.3.8, a conduce la rel aia
Xn = DDn-x, . . Pi A .i Y sau
[ 9 . } u /.ir?, -l
care pune n dependen componentele vectorului Y in funcie de Y. Intro-
ducnd condiiil e la l imit, rel aia (3.115) devine un sistemalgebric, omogen,
care trebuie s aib determinantul caracteristic nul . Se obine astfel ecuaia
pul saiil or proprii, dup rezolvarea creia se determin formele proprii de
oscil aie.
284
n cazul unor cupl uri perturbatoare armonice M% = Ml'
0
cos co/, la tre-
cereapesteun disc h (fig. T.-3.8, r) rezul t rel aia : M'FI = M%, + Jhco"<fh +
+ MH'
c o s w
'
c a r e
pune n eviden vectorul perturbator
A / A ^[ ] (3.116)
Rel aia de recuren (3.1.14) Intre dou tronsoane ia forma
Xk- 9*Q,kYt + M, (3.117)
A pl icarea succesiv a acesteia, pentru toate tronsoanele unui sistemintro-
ducnd i condiiil e la l imit, conduce la un sistem algebric a crui sol uie
furnizeaz rotiril e dinamice i momentele de torsiune dinamice la captul
din stnga al fiecrui tronson.
Pentru seciunil e intermediare ale tronsonului se aplic rel aiil e (3.106),
(3.107) , care dau valorile ampl itudine.
Evident, n acest caz al vibraiei stabilizate cu pul saia co, n parametrii ah
(3.108) p se nl ocuiete cu co.
Observaie. Dac pe parcursul unui element gh intervine un cupl u concen-
trat Mj cos co/, expresia (3.1Oft) trebuie compl etat cu sol uia particul ar
^(M,) = - ' sin ah. u{x - xt) (3.118)
careintervine numai pentru x x, > 0. Pri n an u s-a notat (3.108) n care p
se nl ocuiete cu co.
Evident, prin completarea funciei (3.106) cu (3.118) se modific n con-
secin i funcia momentelor de torsiune (3.107), pentru caretrebuie apl icat
rel aia (3.93).
B. PROBLEME REZOLVATE
3.3.1. Consola din figura 3.3.1, a, din oel rotund cu lungimea / = 5 m
i seciunea circul ar de diametru </ =70 mm, esteacionat de cupl uril e per-
turbatoare armonice Mb(l) M cos co/ i MS) = 3^ cos co/ cu M =
= 0,4 kNm i co = 0,8 p unde pt este pul saia fundamental a vibraiil or
proprii torsionale. Se cer : a) pul saiil e i formele vibraiil or proprii torsionale
(primele trei ); b) expresiile rotiril or i momentelor de torsiune dinamice n
vibraia forat stabil izat cu trasarea diagramelor momentelor maxime i
minime; c) coeficientul desiguran, cunoscnd : t_i m 180 N/ mm
2
; f-^-) *
l s*T)t
- 2,3.
REZOLV ARE : a) Sistemul are o infinitate de gradede libertate dinamic
la torsiune. Unghiul de rotaie la torsiune reprezint parametrul de oscil aie
i are expresia (3.98)
mx = 9 eos ax <L sin ax, (a)
aGI,
unde, conform (3.99),
285
b)
d)
A 3I6Jt)=Dltj coscot
0.41 I
3r& 10=30Tb coscot
-AAArV** -
C.61
=5000mni
| 0,5877852
e)
7,349212315,,
-33TG
o I M
7,44,01636D1Go
o, 4401636715o
Fig. 3.3.1
Termenul f + SH - S ? m X * - p (c)
reprezint momentul de inerie masic al unitii de lungime din bar fa
de axa x. Cu (3.93) se determin
Ml ** GIt = a67/,9 sin ax -f MjJ cos ax.
c3*
A legnd originea n A (fig. 3.3.1, ), condiiil e la l imit sunt : q> = y0 = 0
i m* = = 0. Di n ul tima condiie, ntruct M* mi 0, se obine ecuaia
pul saiil or proprii
cos al = 0 sau cos = 0, (e)
ale crei sol uii sunt :
K 3tt _ 5TC
2a- l
; fl = : ;
(ft
286
innd seama de (c) i de faptul c / , = Ip -, expresia de calcul a
pul saiil or proprii (b) ia forma
' G
(g)
, v 7,85-10
_
N/mm* o n n n , a Ns'l mm . . _
unde p = = ! = 0,8002 I O
- 8
reprezint masa spc-
g 9,81-10" mm/s" mm
cl i c a oel ul ui, iar G = 8,077-10* N/ mm
2
este modul ul de elasticitate trans-
versal a acestuia.
I ntroducnd val oril e (f) n (g) se obin pul saiil e proprii :
p, i i V 2. = 998,10304 s-
1
; p.mmk 1$. = 3p , m 2 994,3109 s"
1
;
/ 1 p . l 1 p
Pi
- f e * p, = 4 990,5182 s- ; p8 ^ - ^ 5 ; . .
Deformatele c o r e s p u nz t o a r e formelor propri i de oscil aie se obin din (a)
prin nl ocuirea l ui u cu valoarea corespunztoare din (f) :
f i i 1 = O, sin ~
x
; ?j, 2 = (>
s i n
"^7 1 >9*1 3
= s i n
~~
X
'<'
mm (' sin
r V : )=
10imelc trei forme proprii sunt reprezentate in figurile 3.3.1, b, c, d, pentru
care s-a adoptat Ca = 1 (a = 1, 2, 3).
6) Rotiril e i momentele de torsiune n vibraia forat stabil izat se de-
termi n cu expresiile :
9(X, /) = 9 cos co/ ; M*(x, l) = Ml cos co/, ' (i)
n care, i nnd seama de (3.106), (3.107) i (3.118), intervin funciil e
M" W
9. , = 9 cos aux ' sin aux -\ sin ajx - 0,4/) ; (j)
= 9GY ( au sin amx + cos aax ^cos aj x 0,4/). (k)
Parametrul nu rezul t din (3.99), prin nl ocuirea l ui p cu co
/. (1)
Pentru co = 0,8! se obine u = 0,8! = 0,47r.
Ul ti mul termen din (j) i respectiv (k) intervine numai pentru x >0,4/
Pe baza condiiil or la l imit 9 0 =0, M* = iM impuse expresiei k se obine
ecuaia : M = MjJ cos w *- Mt> cos 0,6u = 3jnB, din care rezul t
M ; = ^co 0, 6M - 3) = _ 7 3 4 9 2 ] 2 j l
cos ou
4
287
Expresiil e rotiril or i momentelor detorsiune maxime (j) i (k) devi n:
(m)
7,3492VJ-Mtl . , <)/(/ . , A ...
sin c^x -f sin u(.r 0,4/)
aCl ^Ci- x>0,4l
Mj =- 7,349212Jtt eos ax - cos ajr - 0,4!) |I>0, (n)
Pentru x =0,4/ M L i - - 7,349212^9 cos 0,43^ = 0,4401636 jffa,
M$g, =Mi*, =- 7,4101C3fi^l , si pentru r =/ rezul t M% =
= - 3.^r0.
Diagrama de nionieiite detorsiune maxime este reprezentat in fi -
gura 3.3.1,e, iar diagrama demomente detorsiune minimeestei ndenti ccu dia-
grama demomente maxime, doar c are semnul -f, adic Mt m i n = M<m a x .
c) Solicitarea latorsiune abarei este variabil dup unciclu alternant
simetric. Secal cul eaz
w , p _ I I = 7,4401ft36-0,4.10. _ 4 4 1 9 l i c . n ( l ( 1
Wv 7r-70'/16
sc ob| inc
<T = = m 1,77 > ta.
44,19' 2,3
3.3.2. B ara vertical (fig. 'A.3.2, a), din oel cuseciunea dreptunghiulari
(h ==100 mm, b =50mm) i lungimea / =30 in, este aci onat decuplul
uniform distribuit care variaz dup legea m
a
(/) =ni" =0,12 kNm/m pentru
/ e[0 ; tt =(t,l s] i na?) = 0 pentru t >/, (fig. 3.3.2, 6).
Se cct : a) pul saiil e i formele proprii deoscil aie torsionale; /*) expresiile
rotirilor detorsiune i momentelor detorsiune nl impid apl icrii sarcinii
perturbatoare ; c) rotirea detorsiune aseciunii ('. ii t = I,; d) tensiunea dina-
mic maxi m pedurata aplicTii cupl ul ui perturbator.
REZOLVARE ; o) Momentul deinerie geometric latorsiune al seciunii
transversale [52] este /, =3ruV, unde JJ =0,229, pentru raportul h/b 2.
Momentul deinerie inasic al unitii delungimedin bar fa deaxa x este
l' m - =a =0,041()/'7 Ns-min/mm.
12
r
12
Ecuai a pul saiil or proprii |v. problema 3.3.1) areforma
> cos al =0suu cos (7 =0 (a)
ale crei sol uii sunt :
(2a l)7T ,. .. .
aa = f- ; oi =1, 2, 3, . . . (b)
Fol osind (3.99) rezul t :
U P G
=1, 2, 3, ... (c)
i apoi cu 0' =8,077-lO
4
N/mm
4
, p =0,8002-10
- 8
Ns'/ram' seobin :
p, =123,32404 s-
1
; p, =3p, =309,97213 s"
1
; / i , =5pt =616,62021 s"
1
;
p4 =7p, ; ps =9yy,; . ..
288
m'lt l- |
m*ltl,i
Q) bl
M*(o.t ]*
1,9ie62ml
0,09589ml
MIk,0,02S47s|/i
1,91862ml
0 0,02S47s0.05 095S 0,07641s0,1s 0,10188s
cl
l =30m
\
Fi g. 3.3.2
Formele proprii deoscil aie, considernd Ca= 1, sunt date deexpresia
. (2a - l )t
(px> =sin-
21
X. (d)
b) Componenta cupl uril or perturbatoare dup forma proprie asedeter-
min cu(3.103), care. pentru m*(xt) = m, t a[ 0, M conduce l a
*
a
(0
l (2a - 1)tc
m J sin x Ax
0 2/
I (2a - l ) t (2a - l)7t f
f sin* x di '
0 21
, a = 1, 2, 3,
(e)'
Fol osind (3.102) i (e) sedetermi n
?(') = ^ sin pa(t - t) dr
Pa J Pot
u
val abil pentru qa(t) = <?(/) = 0.
19 Problme de dinamica itrueturllor cd. 130
4m(l cospj)
(2a - l)7t j'pl
(0
289
Cu (3.101), i nnd seama de (ci) i (e), seobi ne expresiarotiril or de torsiune
dinamice, pentru / e [0, /,],
i
tj(xt) = 2 9*. ?<') = [(1 - cos p,i) sin x +
a "'Gi , l 21
+ - (1 cos3p,/) sin x 4- (1 cos 5p,A sin o; +
3
r
21 I 21
+ (1 cos 7!*) sin x 4- (1 cos 9p!/) sin x + .. . 1. (g)
7 21 21
A pl icnd (3.03) expresiei (g) se obine expresia momentelor de torsiune dina-
mice pentru / [0, /,]
M'(xt) = _ i H (1 cos pj) cos x -- (1 cos 3pxt) cos x +
21 3 2/
+ (1 cos 5/j,/) cos r + (1 cos 7p,/) cos x +
5 ' ' 21 7 2/
^J _ ( l _ c o s 9P l 0cos x + . . . 1 (h)
c) Pentru t = lj = 0,1 si x = / = 30mdin(g) seobine rotireade torsiune
a seciunii din C
c = 0,0115221 = 0,0053822 rad
au
d) Studiind vari ai a funciei (h) se observ c indiferent de (e [0, tx]
momentul maxi m n modul este n origine (x = 0).
Variaia momentului de torsiune dinamic din ncastrarea B(x = 0) n
funcie, de timp (/ e [0, (,]), obinut cu ajutorul cal cul atorul ui este repre-
zentat n figura 3.3.2, r, n care se vede c pentru / = 0,02547 s i t =
=0,07641 s momentul este maxim, M f = -2,367 -Sm
0
/ / ^ = - 1,91862 m<7.
Pentru aceti timpi s-a trasat diagrama momentelor de torsiune pe lungimea
barei (fig. 3.3.2, d), de asemeneacu ajutorul cal cul atorul ui. Tensiunea tangen-
ial dinamic maxi m [52] rezul t :
I M |, 1,91852-120 30-10' N , ,
tantar. = = 112,31 IN/mm
8
.
a m a
a-h-b' 0,246-100-50' '
Observaie. Dac n expresia l ui M"(x, t) se iau fn consideraie primele50
forme proprii se obine :
M*ax,B = - 2,41594 8m
<
7/7u' = - 1,95829 ml.
3.3.3. O garni tur de prjini de foraj pentru sondeze (fig. 3.3.3, a) cu l un-
gimea (= 280 m, avnd seciunea (fig. 3.3.3, b) cu d = 77mmi D = 89 mm,
este. fix la captul superior i liber la cel inferior. Datori t procesului teh-
nologic de forare, l acaptul inferior seapl ic un cuplu de torsiune perturbator
carevariaz periodic ntimp (fig. 3.3.3, c) dup l ege^*(/) = JA 1
x
'
0
sin ,
unde i , mt T/2 = cu co= 0,8p! i jjf-
0
=1,5 kNm. S se determine :
O)
a) pul saiil e i formele proprii ale vibraiil or torsionale ; b) expresiile rotiril or
REZOLVARE : a) Fol osind (3.98) i (3.93) se obine expresia momentului
de torsiune n vi brai a l iber
M% --= aGIty0 sinax + M gcos ax (a)
Cunoscnd q>=0 (bara este ncastrat n origine), din condiia la l imit
M J _, = 0(Mg ^ 0) se obine ecuaia
cos al = 0 sau cos = 0 (b)
ale crei sol uii sunt :
- ( 0 . - ^ . - L 2, 3, ... (c)
291
Momentul deinerie l atorsiune al seci uni i estt/,=T = 270,8563-1O
1
mm
4
,
iar expresia momentului deinerie masic al unitii delungime dinI ar fa
de axax este
2 2 / ' 4 ' 8 ' 4 " 8 ~
P
52
. - u n - *
unde peste masa specific amaterialului care, pentru oel, este p =
m 0,8002-10- Ns
2
/mm'.
Conform (3.99) i i nnd seama de(d) i (c) seobin pul saiil e pTcprii cu
expresia :
a l / C i , ( 2 - 1) t ] / C .,
Pe = = , =1, 2, 3, ... , (e)
p> = V
8
'
Q 7 7 1 0 4
=17,823 s-
1
; p2 =3^=53,47 ^
2-280-10' |f 0,8092' O-
r
P a mm 5p, =89,116 s"
1
; p, = 7pL =124,761 s"
1
; . . .
Pe baza expresiei (3.98) i a sol uiei (c) formele proprii deoscil aie se
obin cu
. (2a l)rc JC , _
cpx. sin
v
H . ; a 1, 2, 3, . . . (f)
primele trei fiind reprezentate nfigurile 3.3.3, d, e i f.
b) A pl icnd (1.59) sedescompune Jtl
r
(t) nscrie Fcurier :
MV) =o + Xj cos/ co/ +2 1), sinjeo/ (g)
unde coeficienii a& at i b, seobin curel aiil e (1.60) :
0 o
I. 1,
a, ={ Jk7(t)com att = "Jft^Y cos "f dl wvO.
o o '
-^-^* (/ )cos2co/ d/ - - p^- ^* ' si n- ^cos2ci ( di =
3ir
[cos2(n1)tt 1]=0, pentru n ; n=2, 3, 4. . .
7r 4n(n 1)
2<W
7c(4n -1)
pentru n =1, 2, 3, 4,
6, C - sin sin at dt = -
T 3 r, 2
o
( , B i | B . . . a0
292
I ntroducnd aceti coeficieni n (g) se obine
Jf() = -cos 2co/ H cos4co/ -\ cos6co/ +
+ . . . sinco/
sau
jl^i) + \ ^ _ * cos2/ico/ - sin co/ ; n =1, 2, 3. . . (h)
7C / / 77(4/1' -1) 2
n
Se apl ic metoda modal folosind rel aiil e (3.101), (3.102) i (3.103).
Cu (3.103) se determi n
4 0 - - J ^ . ^ s i n ' ^ i i T r -
-. ' (2a - l)n ~fl Jt 2
i f sin* r di
ft 21
I cos2nco/+ sinco/) (i)
[ 2 4n - 1 4 )
n
I ntroducnd (i) pentru / =? n(3.102) i efectund integrala se obine
4 . 2(a - l)it f 1 ., V ~N px
<lJt) = sin ' (1 cos pj) > -f
n
(cos 2nco/ cos pa/) +-r --g-(co sinpj pa sin co/) I, n =l , 2, 3,. . (j)
4(co*-pa) J
Notnd cu g*(f) expresia adimensional
(2a 1)7*f l cospat v--\ 1 / o i
c7(f) =sin I ^ > (cos 2nco/
cos pa/) -l 1 sin pj sin co/| I , n =1, 2, 3,. .. (k)
i i nnd seama defaptul c
expresia l ui devine
B I . i , i _ (2 - l)*GIvn>
P a J
41
7t(2a1)*G/P
Considernd pentru rotire expresia (3.101) l acare seadaug un factor
de corecie qp*-.r// (pentru asatisface condiia l al imit nmomente detor-
siune) sescrie
cpCr, /) =S?.7(0 + (m)
293
i i ntroducnd (f) i (1) se obine
Cu rel aia (3.53) se obine expresia momentelor de -torsiune dinamice
care trebuie s satisfac condiia Ia limit pentru */
M *(!, 0 = - ^j- 9* =^T O
de unde se obine c <j>* = Jfl.*{t) (p)
CI,
I ntroducnd (p) n (n) se obi ne expresia rotirilor de torsiune dinamice
* , 0 = > sin E-nfl) : 3
V
' iPGI, l_j (2a - 1)' 2/ (rJ,
iar din (o), dup nl ocuirea l ui (p) seobine expresia momentul ui de torsiune
dinamic
M
a
(r, 0 = > cos <(*) + J%\t).
TP / 12a 1 2/
ac
c) Anal iznd cu ajutorul calculatorului vari ai a l ui M
x
(r, I) n caTe
co=0,8 O! = 14,2584s
- 1
, s-a constatat c valorile maxime ale momen-
tul ui sunt pentru a: = 0. Cu luarea n consideraie a 11 foTme proprii de
oscil aie ( = 11) i 6 termeni n dezvoltarea Fourier <jn = 6) pentTu
/ =0,77 s s-a obi nut diagrama de momente de torsiune minime din l i -
gura 3.3.3, g iar pentru / =0,94 s s-a obi nut diagrama de momente de
torsiune dinamice maxime din figura 3.3.3, h.
Solicitarea de torsiune este. variabil dup un tip de ciclu alternant.
Seciunea cea mai sol icitat este la x = (I unde :
ftfU = - 3,2384 Jl*'
0
i M% n a x =2,5218 JLi9.
Modul ul de rezisten polar al seciunii transversale este:
W j ) m | l _ fZL J 'j 60,867-10
s
mm' i
tensiunile maxime i minime sunt :
t . - l = 3,2384-1,5-10' =79,8 N'/mm*
W 60,867-10 '
X m ( n = _ >il H _
2
-
5 2 1 8
'
1
-
5
-
1 0
' i -62,14 N/ mm' '
yr, 60,867.10
Cu (1.65) se obi ne coeficientul de siguran
1 l
V T-tl efcTA J , 320
83 , 70,94,
= 1,76.
250
294
S.3.4. B ara de oel din figura 3.3.4, a cu lungimea |t=12 mare la ca-
pete ncastrri pentru torsiune ce permit depl asril e libere ale seciunil or
transversale (fig. 3.3.4, b). A supra barei se apl ic cuplul perturbator armonic
Jl(i) = JC cos at (jfC = 10kNm, co =1,2 p^. Secer : a) pul saiil e i formele
proprii ale"vibraiilor torsionale; b) expresiarotiril or detorsiune i tensiunile
dinamice maxime i minime, folosind metoda modal .
O) a
OTJOU Ottj coscot
0,51 0,51
,-16,446
5kNm
d)
juumm
]
r
i ~
i - / / / / ' (

E
|
'//////,
E
|
I
.1
3
bl
16.U64
F ig. 3.3.4
REZOLVARE : a) Alegnd originea n A unde <p m 0 i folosind (3.98)
se scrie expresia
M' .
- sin ax,
GL
(a)
care, pentru condiia la l imit <p(x _n =0, conduce la ecuaia pul saiil or
proprii
sin al =0, sau sin = 0,
avnd sol uiil e
a m <xiz; a 1, 2,...
Momentul de inerie la torsiune al seciunii [52] este
(b)
(c)
4ft" 4[(300- 3) (160- 4)]
f 2 f
30Q
~
3
. 180-.41
J e 1 4 3 J
(s)
3 400,6403 -IO
4
mm
1
295
Momentul deineTie rnasic al unitaii delungime dinbara faa deaxa 3
este
fwe L (i 0* +- 300") ^(152' +294) -=
_ 0,8002-io- r i 6 0 . 3 0 0 . ( 1 6 0 . + 3ooi) _ 152-294(152 4- 294*)] -
12
0,4359 N s' mm/mm.
Cu (3.99) seobin pul saiil e propri i :
, l f Cf, n 1/8,07' 10-3 400,6403 '10' c , c o r k
Poc = - r / Pi = V
J
[
= 656,&9 s-
1
;
l \ j* 12 000 \ 0,4359
= 2 pa =1313,79 s"
1
; p3 =3 p, - 1070,68 s'
1
; . . . ; pt - p, ; . .- (d)
Expresia (a) n care a =tr, =-#J M%fGIt = 1conduce la ecuaia
formelor proprii
q>r, =sinaar =sin .r, =1, 2,... (e>
b) Deformata dinamic se obine cu (3.105)
?<*') =( ^P r . a7l k) COS Wi,
a
n care s, conform (3.104), este
(0
9p. s l n 2%'sir
l . . om ~fl
(8)
O 0 '
iar c\ia, conform (3.105), rezul t :
<k = ; Ji, = - =- 2,27273 ; <j,2 = =1,5625 ;
i _4 i-sL
Pi p\ - pi
<K= - m 1,19048 ; fy, =1,06112 ; d/,=1,03028 ; <b, 1,0181;
l
dj =1,01205 ; . . . (h)
I ntroducnd (d), (e), (g) i (h) n (f) se obi ne
mf-r/\ 2 ^ 7 / 0 7 0 7 , * 1,19048 . 3ir , 1,06112 5ir
<p(xt) mm 1 _ 2,27273 sin x sin x -\ sin x
w'GJ, l 3> l $* l
1,03028 7tc 1,0181 . 9ir 1,01205 . 11* 1 ...
si na; H si nx si nx 4- . . . Icosoi* (0
7 l 9' l 11 - 4 )
296
i cu (3.95) rezul t
1,06112
CI
cos
i
dx
3
/
2T | _
1,03028
2,27273 cosr
1,19048
/
7rt , 1,0181 9it
COS X 4 COS .r
I 9 I
3it
cos x 4-
/
1,01205
11
11*
cos x 4-
Icoscot
(j)
Pentru coscol =* 4- 1 se obine diagrama rotiril or de torsiune maxime
(cu semnul 4-) sau minime (eu semnul ) dinfigura 3.3.4, d,*din care se
obseTv c rotirile maxime nmodul segsesc nseciunil e Incare se anu-
leaz diagrama demomente (fig. 3.3.4, c), ceseafl ladi stane de0,4036 /
de capetele barei
| L , =0,428844 =0,428844 io-12-io
GI, 8,07-10'-3 400,8403-10'
1,8747 10- r ad-
> 06'26"
Di n (j) pentru coscot = 4- 1 seobine diagrama momentelor de torsiune
dinamice maxime cu val ori l e:
- la* - 0, M
a
A mar mm 1,64464^ - 16,4464 kNm,
- la% m f/2, se obine M% - 0 i apoi, Mf,.mm, - M%- M"/2 = -
-Jt/2 mm - 5 kNm; M
laX.mm l, M
x
Cm
B ,)rmnr
= -Vf| 4- M/2 =4- 5 kNm;
mm - 1,64464M = - 16,4464 kNm.
Diagrama de momente maxime este reprezentat n figura 3.3.4, c.
Di n (j) pentru cos cot = 1 se obine, diagrama de momente minime
M B ( , = Mmax i deci solicitarea detorsiune areunciclu alternant sime-
tric.
Tensiunile tangeni al e maxime i minime rezul t [52
' m a.r/min =
M'A.
2Qem
=
16,4464-10'
2 [ (300 - 3) (160-4)]-3
= 59,16 N/mm.
3.3.5. O garni tur de pr-
jini de foraj (fig. 3.3.5, a) cu
lungimea / =3 000 m, avnd
seciunea tubul ar circul ar
cu d =148,3 mm i D =
168,3 mm, este fix l a cap-
tul superior i l iber la cel
inferior. Datori t procesului
tehnologic de forare, la ca-
ptul inferior se apl ic un
cuplu perturbator M
x
(t) =
JfCi constant n interva-
l ul t a[0; 0,2 s] i MV) -
0 pentru i > <a =0,2 s (fig.
3.3.5, b). Secer : a) pul saiil e
i foTmele proprii de oscil aie
torsionale neamortizate; b)
pul saiil e proprii amortizate
ACrTC (t)
orc
1
:5kNm
OTf/lt) b)
a)
Fig. 3.3.5
297
considernd pentru modurile proprii factoml va =0,07 cesedatorete fl ui -
dul ui deforaj dingaura desond ; c) mtirea detorsiune aseciunii dela
captul liber la/ =0,2s i nnd seama deamortizarea (./#' =5 kNm).
REZOLVARE : a) Pul saiil e vibraiil or proprii torsionale (v. problema
3.3.3) sunt date deexpresia
^ - ^ V ^ S ^ y . x =l , 2, 3, 4, 5,... (a)
din care remi t :
p, = - ] /
8
'
0 7 - X f )
' =l ,fi63s-' ypu $j>%- 4,588 s~
]
;
2-3 000-10' f 0,8002' 10-
p, m 5P l m 8,314 s-' ; pt =7 p, =11,659 8r| ;
pb - 0 pi =14,065 s-' ; . . .
iar formele proprii deoscil aie sunt date de
= sin
( 2
* ~
1 }
"
r
; a 1, 2, 3, 4, 5... (b)
21
Zj Pul saiil e vibraiil or proprii amortizate sunt date de(3.38)
obinndu-se
p =1,663 Vi - 0,07* =1,650 s"' ; p\ =4,988 J \ - 0,07' =4,976 s"
1
;
p* =8,314Jl - 0,07 =8,294 s~
l
; pj =11,61 s-
1
; pj =14,928 s"
1
;. . .
c) Sefolosete metoda modal , procedndu-se ea la problema 3.3.3.
Se consider
a *
n care sedetermi n cu(3.37).
<7(0 =^r ^( r ) P - sinpj(l - r)dr, (e.)
considerndu-se condiiil e iniial e 7^(0) =qa(0) m 0.
Cu (3.103) se determi n
sin ir
2 29K' . (2a - l>ir .,.
s.(t) = = - sin1 (f)
f^'si n - di
o 21
i apoi cu (e) ncare Teste ovariabil ninterval ul [0, i\ se obine
. (2a - l)ic
2
C
K
X
sin
v

296
I ntroducnd (b) i (g) in (d) seobine expresia rotirii dinamice detor-
siune
(2a - l)** (2a - 1)
sin -sin1
21 2
M
i ytj . , 11, *
1 2(
W' X~s i
a
| l - e- W (cos p;/ +^ s i n /#) ] + -J L . (h)
Cu rel aia (3.93) seobine expresia momentului detorsiune dinamic
n r do{x, t) n r 9^-ir 2a - 1 (2a - l)iti
'(x, o =- G / p - S i =( ? / - > cos-!
dx j'-l' / / pa 21
a
. (2a-l)rc 9*
sin _ -(cosp*t -psinpat) -y- - G/ p ,
care trebuie ssatisfac condiia lal imit pentru x =l
M*(l, t) = -cp* =- M
x
(t) = - JL* ; (/ </,)
de unde seobine c. <p* = (i)
GJ,
I ntroducnd (i) n (h) i fcnd .T =/ seobine expresia rotirii dinamice
de torsiune aseciunii din 7? (fig. 3.3.5, o) val abil peinterval ul detimp
[0; =0,2s].
,) = ._ ^ j> [l - c'W eos p*J + sinpS/)J +
(i)
Cu rel aia (d) de de. laproblema 3.3.3 se determin
h ncnn Ns'nim
mm
Pentru / =0,2 s cu (j) seobine rotirea din B ,
cp(7 ; 0,2 s) =4,78538 radm 27410'.
3.3.6. O garni tur deprjini deforaj (fig. 3.3.6, a) areurmtoarea al c-
tuire : 330prjini deforaj cu 7)1 =127 mm, di = 108,6 mm, Zt =9,1 m;
15 prjini grele cu D2 =241,3 mm, dt =76,2 mm, lt =9,0 m. Se cer :
a) pul saiil e vibraiil or proprii torsionale; b) rotirile i momentele detorsiune
dinamice datori t cupl ul ui detorsiune perturbator ceseapl ic l a sap
MV) = - M cos at, cu co =0,7 s"
1
, M = 6,5 kNm.
REZOLVARE : a) Seapl ic procedeul matricelor detransmitere. Vec-
torul parametrilor dinseciunea 2 (fig. 3.3.6, a) seexprim nfuncie de
vectorul parametrilor din O (origine) prin rel aia matriceal (3.115)
y , - f t . , 6 , y . . S 3 u [ S . ] - [ ^ ( a)
299
2,798350n3-
OroltUCTO coscot
o)
1,030<w.io
5
cnj
b)
Fie. 3.3.6
c)
n care Z), i D1.2reprezint matricoledinamice detransmitere peste tron-
sonul 07, respectiv 1 2 i au expresiile (3.110)
sin ,
(?o.i =
cos di
GItl al sin d,
o,G7,t
cos n,
cos as
G7
f !
i sin Si
sin a,
a.GJ,,
cos ,
(b)
este
Pe lungimea L x =330-9,1 =3 003 mmomentul de inerie latorsiune
32 (1)1=
1 188.3776-10' mm
4
,
iar momentul deinerie masic al unitii elelungime este
J =
(c)
<d)
(e)
(f>
Pe lungimea L z =15-9 =135 m(fig. 3.3.6, a) :
Conform (3.108) i i nnd seama de(c), (d) i (e) :
a1 =pl V ( J L = p] / - L ; 5 l = t 7 l / j l
i =P - pV-Z- , 5 i = 0L, =ot L s J fcf, . 0,044955 I , (g)
I GIi, HG Lt
I ntroducnd n (a), <p0 =0 i M f =0 i efectund produsul matricelor (b)
se obine expresia
0 =dMM-M
x
, dincare rezul t d>ril = 0, ceareforma:
sin j sin , 4- cos j cos, =0, sau
tg t -tg2 =i i -. -, sau tg1 -tg 0,044955 , =0,0360633 (h)
300
care reprezint ecuaia pul saiil or proprii, alecrei sol uii (primele patru)
sunt : [ =0,79175 ; [' =3,37334 ; [" =6,40437 ; i
v
=9,50382 ; . . . i
din (f) rezul t :
P l , i L l / ~
0 3 1 7 5
L , C p 3 003 -10* f 0,8
077-10* n oo-7C - l
= 0,8376 s
1
; p8 =
8002-10-
mL]fm. 3,569 s- ; p8 . filV-S. - 6,775 ;
p4 5 1 ] / - . - 10,054 s-
1
; . . .
6) n vibraia forat stabil izat coloana vibreaz cu pul saia co acu-
pl ul ui perturbator. Fol osind (3.108) sescrie :
f
_
JL = w ] / - - - 2,20329- 10- ' J L ; = =0,6616489 ; (i)
GJ, , r G mm
a w =" V
= w
v ~
= ;
"
2M = a 2 u
'
L a
.
2 9 7 4 4 4
-
f GIt, V G
Vectorul parametrilor din nodul 2 n funcie de vectorul parametrilor
din origine O sescrie sub forma matriceal
y,==A,- A,^0 >sau [* l =f^
d
H[ * ],; o)
Un] Ui** #Mu\\Mi\
n care pB , i i au expresiile (b) ncare seintroduce a,u n loc de au
l a n loc deu respectiv atu> n loc deat i ta n loc det. I ntroducnd
condiiile l imit <p0 m 0 i A /f =^
T ,
in (j) seobine rel aia din care se
scoate M
x
sub forma:
A fJ =- , ncare (k)
/,, a,M - - - - 32 952,5 .
C / M M = sin al M sin aao) +cos a) u cos a2 t t = a - l
J ( l a1 0 ) 1 188,3776
sin 0,6616489-sin0,0297444 + cos0,6616489 cos0,0297444 m 0,2819445.
Rezul t A f;=s^/0,2819445 = 3,5468 JfC-
ntr-o seciune curent x e[ 0; Lj] vectotul parametrilor este dat de
rel aia
r sin a1( 0x -i
L G/,,al M -si n a1<ax cosal w x J
u
din care rezul t :
MJ 3,54689ft , .
<pz sinal u x = sin a1( 0x (m)
a
i u G/ ( , "luG/f,
^ M * = MJ cosal t t x =3,5468 cosal u x (n)
301