Sunteți pe pagina 1din 2

http://www.dascalescu.ro/2011/01/10-tehnici-invata-repede.

html/
Intrebari examen muncii
1. Specificul muncii subordonate in dreptul muncii
2. Caracteristica raporturilor uridice conexe de munca
!. Ce inseamna dreptul muncii
". #e$atura intre dreptul muncii si dreptul securitatii sociale
%. &ormulati 2 intrebari de tip $rila prin care sa surprindeti re$imul uridic aplicabil in
anumite raporturi de munca
'. (xplicati asemanarea si deosebirea intre raportul uridic si relatia de munca
). Cum se afla partile in raportul individual de munca si in raportul colectiv
*. Care i+voare de drept sunt cele mai importante. ,r$umentati
-. Cine poate avea calitatea de tert in raportul cu ..
10. ,semanari si deosebiri intre raportul uridic de munca si cel de serviciu
11. Ce au in comun toate subiectele subordonate in raportul de munca tipice si atipice
12. Ce inseamna dreptul muncii in sens restrans si in sens lar$
1!. /eosebirea /I0 de /rept international public si /rept international privat
1". Sunt or$anisme tripartite:
a1 0inisterul muncii familiei si protectiei sociale
b1 2ficiul muncii
c1 Consiliul economic si social
1%. 3arteneriatul social este:
a1 2 forma de colaborare intre patronat si sindicate
b1 2 forma de colaborare in care intervine statul
c1 4e+ultatul colaborarii dintre patronate-sindicat-stat
1'. 3rincipalele domenii de actiune ale partenerilor sociali sunt:
a1 5e$ocierea si incheierea contractului colectiv de munca
b1 Solutionarea $revei
c1 Concilierea conflictelor de drepturi
1). 3t examen: Curs CI06 solutionarea conflictelor de munca6 raspunderea disciplinara
1*. /iferenta intre an$aat si salariat6 patron si an$aator
1-. Conceptul de CC0 aplicabil
20. #e$atura intre CC0/,C0/4e$ulament intern
21. Specificul CC0 in acord cu ,C0
22. ,cte normatice intocmite sau ne$ociate de an$aatori
2!. Ce aspecte care trebuie cuprinse in mod obli$atoriu in re$ulamentul intern sunt
re$lementate in alte acte normative in afara de codul muncii.
2". Conditiile re$ulamentului de or$ani+are si functionare 742&1 si le$atura sa cu
re$ulamentul intern.
2%. /iscutii privind posibilitatea ne$ocierii 4e$ulamentelor interne.
2'. #e$atura dintre momentul producerii efectelor uridice ale actelor intocmite sau
ne$ociate de an$aator si momentul publicitatii acestora.
2). Care sunt drepturile si obli$atiile salariatului cumular sau ale an$aatorilor cumulari.