Sunteți pe pagina 1din 9

Intrebarea Q 8

Sexul persoanei chestionate.


a Masculin
b Feminin
1.Analiza nominala :
Genul intervievatilor : Nr respondenti
Masculin 767
Feminin 887
Total 1 654
In urma acestei intrebari, am putut stabili cati dintre respondenti au fost de genul
masculin si cati au fost de genul feminin.
Prin urmare, numarul a fost relativ apropiat, si anume din totalul de 1 654 de persoane,
767 au fost de genul masculin in timp ce 887 de genul feminin.
enul intervievatilor
2.Analiza procentuala:
Genul
intervievatilor
Nr. Intervievati(%)
Masculin 46.!
Feminin 5!.7
Total 100
"in numarul total de 1 654 de persoane care au completat acest c#estionar, 46.!$ au fost
persoane de genul masculin, in timp ce 5!.7$ de genul feminin.
3.Concluzii
In urma intervievarii celor 1 654 de persoane, putem afirma ca a e%istat un ec#ilibru in
privinta genului acestora, in sensul ca 767 au fost de genul masculin, iar 887 de genul
feminin.&cesta este un lucru po'itiv pentru ca putem afla parerea, aproape in masura egala ( gen
masculin, gen feminin, ), a unui numar mare de persoane, referitoare la agentia de turism din
*omania la care acestia au apelat in ultimul timp.
Intrebarea Q9
Ce varsta aveti
a sub 18 ani
b 18+,4 ani
c ,5+!4 ani
d !5+44 ani
e 45+54 ani
f 55+64 ani
g peste 65 ani
1.Analiza nominala:
Varsta intervivatilor Nr. Respondenti
sub 18 ani 16
18+,4 ani 658
,5+!4 ani 4-1
!5+44 ani ,..
45+54 ani 168
55+64 ani 6.
peste 65 ani 4!
Total 1 654
In ceea ce priveste varsta persoanelor care au completat c#estionarul, 16 dintre ele aveau
18 ani, 658 intre 18+,4 ani, 4-1 intre ,5+!4 ani, ,.. intre !5+44 ani, 168 intre 45+54 ani, 6. intre
55+64 ani in timp ce doar 4! aveau peste 65 ani.
2.Analiza procentuala:
Varsta intervievatilor Nr.Respondeti (%)
sub 18 ani 1
18+,4 ani !..8
,5+!4 ani ,4.,
!5+44 ani 18.1
45+54 ani 1-.!
55+64 ani 4.1
peste 65 ani ,.5
Total 100
"upa o anali'a indeaproape a valorilor procentuale, s+a remarcat ca cei mai multi dintre
respondenti, si anume !..8$ aveau varsta cuprinsa intre 18+,4 ani, urmatorul interval cu
ponderea cea mai mare fiind intre ,5+!4 ani cu o valoare de ,4.,$, cei intre !5+44 ani au
inregistrat un procenta/ de 18.1$, in timp ce 1-.!$ a fost ponderea pentru intervalul 45+54 ani,
4.1$ pentru 55+64 ani, ,.5$ pentru cei cu varsta de peste 65 ani si numai 1$ pentru cei ce aveau
sub 18 ani.
!.Concluzii
0a si conclu'ie in urma evaluarii raspunsurilor la aceasta intrebare cu numarul ., putem
afirma ca intervalul care a avut ponderea cea mai mare, si anume !..8$ a fost cel cu varsta
cuprinsa intre 18+,4 ani."upa care au urmat in ordine intervalul ,5+!4 ani cu ,4.,$1 !5+44, cu
18.1 $1 dupa care 45+55 ani cu 1-.!$1 55+64 ani cu 4.1$ si peste 65 de ani cu un procenta/ de
,.5$.2u in ultimul rand persoanele minore, cu varsta sub 18 ani, au avut cea mai mica pondere,
de numai 1$.
Intrebarea Q1"
Care este venitul #e care #ispuneti lunar
a mai mic de 1--- lei3luna
b 1--1+15-- lei3luna
c 15-1+,--- lei3luna
d ,--1+!--- lei3luna
e peste !--1 lei3luna
1.Analiza nominala
Venitul respondentilor Nr. respondenti
mai mic de 1--- lei3luna 471
1--1+15-- lei3luna !,4
15-1+,--- lei3luna !6!
,--1+!--- lei3luna !-4
peste !--1 lei3luna 1.,
Total 1 654
& 4 5 4 a intrebare a acestui c#estionar este menita sa obtina cifrele e%acte ale veniturilor
respondentilor.&stfel ca 471 dintre acestia au un venit mai mic de 1--- lei3luna, !,4 dintre ei au
un venit cuprins intre 1--1+15-- lei3luna, !6! de persoane au venitul intre 15-1+,--- lei3luna,
!-4 venit cuprins inter ,--1 si !--- lei3luna si doar 1., dintre cei intervievati au venituri de
peste !--1 lei3luna
2.Analiza procentuala
Venitul intervievatilor Nr. Respondent(%)
mai mic de 1--- lei3luna ,8.5
1--1+15-- lei3luna 1..6
15-1+,--- lei3luna ,,
,--1+!--- lei3luna 18.4
peste !--1 lei3luna 11.5
Total 1654
"in totalul de 1654 de persoane, ,8.5$ au un venit de sub 1--- lei3luna, ,,$ dintre
acestea au venitul cuprins intre 15-1+,--- lei3luna, 1..6$ detin un venit ce varia'a intre 1--1+
15-- lei3luna, 18.4$ intre ,--1+!--- lei3luna, in timp ce doar 11.5$ au venitul de peste !--1
lei3luna.
!.Concluzii
6uristii incearca in 'iua de a'i, sa gaseasca o oferta cat mai avanta/oasa pentru ei din
punct de vedere al pretului dar si al calitatii, de aceea multi se indepartea'a atunci cand 'aresc
oferte de e%cursii cu preturi piperate, in special oamenii cu venituri mai mici.
"intre persoanele care au fost intervievate ma/oritatea au un venit mai mic de 1---
lei3luna, in timp ce la polul opus, categoria care a fost cel mai slab repre'entata a fost cea a
persoanelor cu venitul de peste !--1 lei3luna.
Intrebarea Q11
Care este me#iul #vs #e provenienta
a urban
b rural
1.Analiza nominala
Mediul de provenienta Nr respondenti
urban 147,
rural 18,
Total 1654
In ceea ce priveste mediul de provenienta al respondentilor, putem spune ca diferenta este
uriasa in favoarea celor care provin din mediul urban.&stfel ca avem un nr de 147, de persoane
care provin din mediul urban, si numai 18, care provin din mediul rural.
2.Analiza procentuala
Mediul de provenienta Nr. respondenti
urban 8.
rural 11
Total 100
&nali'and valorile procentuale, putem observa ca persoanele care au ca mediu de
provenienta mediul urban repre'inta 8.$ din numarul total, in timp ce personale care traiesc in
mediul rural constituie doar 11$ din totalul de 1654 de respondent.
In urma acestor valori, putem spune ca e%ista un avanta/ covarsitor in favoarea
persoanelor care traiesc in mediul urban.
!.Concluzii
In final dupa compararea datelor, se poate afirma ca persoanele ce au ca mediu de
provenienta, mediul urban sunt mult mai interesate de serviciile agentiilor de turism si au avut o
activitate mai ampla, decat cele din mediul rural.Procenta/ul vorbeste de la sine avesta fiin de
8.$ la 11$ in favoarea persoanelor din mediul urban.