Sunteți pe pagina 1din 3

Documentele profesorului

Conform Ordinului nr. 3818/3.06.2013, Ministerul Educaiei Naionale a stabilit


structura anului colar.
Acesta va avea 36 de sptmni de cursuri, nsumnd 176 de zile
lucrtoare.
El !a "nce#e "n data de 1 se#tembrie 2013 i se !a "nc$eia #e 31 au%ust 201&, fiind
structurat #e dou' semestre, #entru "n!''m(ntul %imna)ial du#' cum urmea)'*
n perioada 2 10 noiembrie 2013, clasele din nvmntul primar i grupele din
nvmntul precolar sunt n vacan.
prof. Corina Teodorescu
SEMEST!" #
)ile
sptmni
16 +, 2013
- 31 + 201&
Cursuri
16 #$ % &' $##
&'13
acan de iarn
21 ,++ 2013 -
. + 201&
Cursuri 6 31 I 2014
acan intersemestrial
1 - / ++ 201&
SEMEST!"
##
)ile
sptmni
10 ++ - 20 0+
201&
Cursuri 10 I 04 IV 2014
(coala alt)el*
S +tii mai multe, s )ii mai
,un-
activiti extracurriculare i extracolare
07 11 IV
2014
acana de primvar 12 - 22 +0 201&
Cursuri 23 IV 20 VI 2014
acana de var 21 0+ - 1& +, 201&
Documentele profesorului
!entru clasa a """#a, anul colar are 36 de s'#t'm(ni din care durata cursurilor
este de 3. de s'#t'm(ni, o s'#t'm(n' fiind dedicat' desf'ur'rii e!alu'rii naionale.
$ursurile claselor a """#a se nc%eie n data de 13 iunie 201&.
1e)ele din semestrul " al anului colar 20132201& !or fi susinute, de re%ul', #(n' la
data de 20 decembrie 2013, iar cele din semestrul al ""#lea, de re%ul', #(n' la data de 23
mai 201&.
Calendar Calendar
anul colar 2013 2014 anul colar 2013 2014
Semestrul I 2013 2014
Septem,rie Septem,rie .ctom,rie .ctom,rie /oiem,rie /oiem,rie 0ecem,rie 0ecem,rie #anuarie #anuarie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
L L 16 23 30 3 1& 21 28 & 11 18 2. 2 / 16 6 13 20 23
M M 13 2& 1 8 1. 22 2/ . 12 1/ 26 3 10 13 3 1& 21 28
M M 18 2. 2 / 16 23 30 6 13 20 23 & 11 18 8 1. 22 2/
J J 1/ 26 3 10 13 2& 31 3 1& 21 28 . 12 1/ / 16 23 30
V V 20 23 & 11 18 2. 1 8 1. 22 2/ 6 13 20 10 13 2& 31
Semestrul II 2014
1e,ruarie 1e,ruarie Martie Martie Aprilie Aprilie Mai Mai #unie #unie
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
L L 10 13 2& 3 10 13 2& 31 3 28 . 12 1/ 26 2 / 16
M M 11 18 2. & 11 18 2. 1 8 2/ 6 13 20 23 3 10 13
M M 12 1/ 26 . 12 1/ 26 2 / 23 30 3 1& 21 28 & 11 18
J J 13 20 23 6 13 20 23 3 10 2& 1 8 1. 22 2/ . 12 1/
V V 1& 21 28 3 1& 21 28 & 11 2. 2 / 16 23 30 6 13 20
'ptmna ( 11 aprilie 201& dedicat activittilor e)tracurriculare i e)tracolare
,,(coala alt)el* S +tii mai multe, s )ii mai ,un-2 are orar speci*ic.
4nit'ile de "n!''m(nt i ins#ectoratele colare !or marca #rin manifest'ri s#ecifice
)iua de 3 octom,rie 2 4iua interna5ional a educa5iei i )iua de 3 iunie 2 4iua
nv5torului, conform #lanific'rilor e5istente la ni!elul fiec'rei unit'i de "n!''m(nt
#reuni!ersitar
6n )ilele libere #re!')ute de le%e nu se organi+ea+ cursuri*
7oi, 1 mai 201& - ,iua -uncii
prof. Corina Teodorescu
Documentele profesorului
8uni, / iunie 201& - . doua +i de /usalii
prof. Corina Teodorescu